Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí"

Transkript

1 MAGAZÍN ASEKOL Č. / Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí Lidé chtějí třídit Rozhovor s brněnskou radní Janou Drápalovou

2 Pb V malých spotřebitelských bateriích uvedených vloni na trh v ČR bylo obsaženo 150 tun olova. Nejvýznamnější komoditou jsou autobaterie. Asi % hmotnos každé autobaterie tvoří právě olovo. Na jejich výrobu jde zhruba 75 % ze světové produkce tohoto kovu. Ročně se v ČR zrecykluje přibližně 22 síc tun olověných baterií a získá se tak více než 15 síc tun olova.

3 EDITORIAL OBSAH Milí čtenáři, druhé vydání časopisu Zpětný odběr přichází s babím létem. Prázdniny jsou za námi a po čase dovolených se opět vracíme ke všedním starostem. Dětem začaly školní povinnos. Společnost ASEKOL ve spolupráci se základními a mateřskými školami zahajuje projekt na podporu sběru nepotřebných elektrických a elektronických hraček, který bude probíhat po celý školní rok 2007/8. Více si o něm přečtěte na straně 5. Věděli jste, že každý občan České republiky vrá l v loňském roce průměrně jednu tužkovou baterii? Hlavním tématem tohoto čísla je zpětný odběr baterií a akumulátorů, zjis te, jaký je mezi nimi rozdíl, jak probíhá jejich sběr a následná recyklace. Celosvětově jedinečný projekt sběru malých vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím stacionárních kontejnerů byl pro změnu zahájen ve vybraných obcích Středočeského kraje. S jakým úspěchem akce probíhá, se dozvíte od místostarosty jedné z nich na straně 15. V Praze vrcholí turné Nakrmte Šrotozemšťana stavbou obří šrotosochy a výstavou všech soch vytvořených v krajských městech. Podívejte se, jak celá akce probíhala. Nechybí ani ohlédnu za úspěšnou konferencí Zpětný odběr 2007, kterou v červnu pořádala společnost ASEKOL. O tom, jak lidé třídí odpad v městě Brně a jak zde funguje zpětný odběr elektrozařízení, se nakonec dočtete v rozhovoru s brněnskou zastupitelkou na str Téma Vysloužilé baterie do popelnice nepatří každý Čech vrá l vloni průměrně jeden kus 16 Reportáž Velký projekt pro malé obce unikátní pokus o řešení podpory zpětného odběru elektrozařízení 18 Rozhovor S brněnskou radní a také starostkou městské čás Nový Lískovec ing. Janou Drápalovou jsme si povídali o třídění odpadu v Brně Doufám, že Vám druhé vydání našeho časopisu zpříjemní prodlužující se večery a že v něm naleznete řadu užitečných článků. Stejně tak jako v dalším čísle tohoto magazínu, ve kterém se zaměříme na zpětný odběr a recyklaci hraček. Zajímavé čtení přeje RNDr. Eva Lukešová Zpětný odběr, magazín společnos ASEKOL, číslo 2/07, vyšlo v Praze, vychází 3 ročně, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL s.r.o., IČ: , kanceláře a korespondenční adresa: Dobrušská 1, Praha 4, sídlo společnos : U Pejřárny 97, Praha 4 Libuš, Šéfredaktorka: RNDr. Eva Lukešová, Redakční rada: Mgr. Jan Vrba, RNDr. Eva Lukešová, Hana Ansorgová, Náměty a dotazy: tel.: , , Produkce a výroba: Boomerang Publishing, s.r.o., Poděbradská 110/1, Praha 9, Grafická úprava: Ivo Kaleta, Graphic House

4 ZPRÁVY / NOVINKY Seriál Kam s nimi pokračuje Česká televize premiérově uvede ve dnech 18.9., a v na programu ČT2 pokračování seriálu Kam s nimi. V pě dílech (dva byly odvysílány ještě před vydáním časopisu) se spotřebitelé zábavně naučnou formou dozví, co je zpětný odběr elektrozařízení, proč je nutné vracet vysloužilé elektrospotřebiče k recyklaci, jak jsme či nejsme šetrní k přírodě ve srovnání s jinými zeměmi, či co je to recyklační příspěvek. Seriál vznikl ve spolupráci se společnostmi ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a volně navazuje na již dříve uvedený pořad Kam s nimi, který se věnoval třídění domácího odpadu. Jak jsem se při přípravě scénáře dozvěděl, elektrické spotřebiče často obsahují látky, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Přestože obsahují materiály, které se dají znovu využít, končí jich stále ještě velké množství v popelnicích, říká dramaturg seriálu Milan Vacek a dodává: Chtěli jsme se zajímavým a neotřelým způsobem podívat na tento problém, a tak vznikla myšlenka připravit pokračování pořadu Kam s nimi. 4 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

5 Staré hračky patří do sběru V říjnu bude spuštěn pilotní projekt společnos Asekol zaměřený na podporu sběru elektrických a elektronických hraček. Zapojí se do něj padesát pražských mateřských a základních škol, ve kterých budou umístěny speciální kontejnery na sběr drobných elektrozařízení používaných dětmi. Součás akce je informační kampaň, která vysvětlí žákům důvody odděleného sběru a následné recyklace. Pilotní projekt je plánován na školní rok 2007/8. Po vyhodnocení jeho úspěšnos bude rozhodnuto o rozšíření na další základní školy. Sběrné nádoby na nepotřebné elektrické a elektronické hračky budou od října umístěny také v prodejnách hraček řetězce POMPO. Chceme, aby i dě věděly, jak nakládat se starými spotřebiči. Nejen že mohou v oblas ekologie působit na své rodiče, ale jsou to právě ony, kdo bude v příš ch dese le ch zásadním způsobem ovlivňovat naše životní prostředí. Vš pit jim hlavní zásady recyklace vysloužilých elektrozařízení je proto velice důležité, říká Jan Vrba, jednatel společnos Asekol. Poděkování sběrným dvorům Jako poděkování za spolupráci a pomoc při zpětném odběru elektrozařízení rozeslal ASEKOL pracovníkům svých partnerských sběrných dvorů zelené montérky s logem společnos a sloganem Elektrozařízení do popelnice nepatří. Dalším krokem na cestě k větší informovanos jsou reklamní plachty o rozměru A, které dostali provozovatelé sběrných dvorů od ASEKOLu zdarma. Možnost podpořit osvětovou kampaň vyvěšením reklamních plachet na dalších veřejných místech mají ale i další subjekty. Společnost ASEKOL je připravena všem tyto materiály zdarma poskytnout. KRÁTCE NOVÍ KLIENTI Ke kolek vnímu systému ASEKOL přistoupila nově společnost Sharp Electronics (Europe) GmbH, organizační složka, která je předním výrobcem audiotechniky, LCD televizorů, profesionálních LCD monitorů, kopírek, faxů atd. Dalšími novými klienty jsou Eaton Electric významná společnost působící v oblas elektrických systémů, Ravak velký výrobce sprchových koutů a van, nebo přední britský řetězec Halfords Limited dovozce rozmanitého vybavení převážně pro volný čas a sporty. BOJ S FREE RIDERY ASEKOL obeslal více než 600 společnos dopisem s informacemi o některých skutečnostech v souvislos s nakládáním s elektrozařízeními podle zákona o odpadech. Jedná se o možné dovozce elektrických nebo elektronických zařízení ze skupiny 7 hračky, vybavení pro volný čas a sporty. Tímto způsobem ASEKOL bojuje pro tzv. free riderům, tedy společnostem, které dosud nejsou registrovány v žádném kolek vním systému, a neplní tak své zákonné povinnos. Boj s free ridery je velkým problémem ve všech evropských zemích a ASEKOL se mu chce do budoucna více věnovat. SBĚRNÝ DVŮR VYŘEŠIL PROBLÉM ČERNÉ SKLÁDKY Obec Strašice v Plzeňském kraji dlouho trápil problém černých skládek. V příkopech okolo obce končily každý měsíc tuny odpadu. Tento problém vyřešilo až zřízení sběrného dvora. Strašický sběrný dvůr funguje od loňského prosince v areálu bývalých kasáren. Obec se kvůli němu stala součás Svazku obcí pro výstavbu sběrných dvorů v sídlech Plzeňského kraje. Sama do jeho vzniku investovala sto síc korun. Pro občany Strašic je služba zdarma, obec ji to ž dotuje. Mohou ji ale za úplatu využít i jiné subjekty, třeba občané okolních obcí a podnikatelé. Ve sběrném dvoře, který je součás krajské koncepce odpadového hospodářství, lze ukládat i bioodpad. Lidé se ve dvoře mohou zbavit objemného odpadu třeba v podobě nábytku a podlahových kry n, nebezpečného odpadu, jako jsou barvy a různé chemikálie, i nepotřebných elektrických či elektronických zařízení. Sběrný dvůr vybírá také využitelný odpad, tedy papír, plast, kovy, tex l a obuv. 5

6 ANKETA / NOVINKY Anketa Zajímalo nás, jaké povědomí mají občané o možnostech třídění odpadu v místě svého bydliště. Náhodně vybraným respondentům jsme proto položili následující otázky: 1) Třídíte domovní odpad? 2) Víte, jak naložit se starým televizorem, počítačem, mobilním telefonem či MP3 přehrávačem, když doslouží? 3) Víte, kde je u vašeho bydliště sběrný dvůr? 4) Myslíte si, že se odevzdává zpět i počítačová myš nebo třeba elektrické vláčky a podobně? KRÁTCE SPECIÁLNÍ KONTEJNERY V KLADNĚ Projekt pro občany na téma Odpadové hospodářství ve městě chystá město Kladno. Akce je připravována na základě potřeby zvýšit výtěžnost tříděného sběru komunálních odpadů a zpětného odběru elektrozařízení na území města Kladna. Ke komunikační a informační kampani realizované v rámci projektu se připojuje i společnost ASEKOL. Ve městě bude instalovat například pět speciálně upravených kontejnerů na vyřazené elektrospotřebiče, které se funkcí podobají těm na tříděné plasty, sklo nebo papír. Tento unikátní způsob sběru již od srpna testuje deset vybraných středočeských obcí. PETR MAHRÍK, 30 let, Ostrava 1. Ano. 2. Podle mě je nejlepší ho rozmontovat a rozseparovat v těchto zařízeních je většinou dost plastu, ale třeba i mědi a dalších kovů, to všechno se dá využít k recyklaci. Plasty pak vyhodíte do plastů a kovy odnesete do sběru. 3. Vím to naprosto přesně. Už jsem vystřídal mnoho míst k bydlení a vždy jsem věděl, kde mám v blízkos sběrný dvůr. 4. Nejspíš se odevzdává, ale co si s m počnou dál, to netuším. PAVEL GRÁC, 44 let, Otrokovice 1. Ano. 2. Určitě by se měly všechny tyto věci vozit do sběrného dvora. Lidé to ale nevědí, nebo asi ani nechtějí vědět. U nás v domě kromě mě všichni k mé zlos nechávají staré televize a podobné záležitos u popelnic. 3. Ano, vím to naprosto přesně vždyť ho mám asi sto metrů od domu. 4. Určitě, všechno se dá recyklovat. Koneckonců u elektrických zařízení už je v ceně zahrnut i poplatek za budoucí recyklaci. SILVIA VAJDOVÁ, 20 let, Sniná (t. č. Praha) 1. Netřídím, nes hám. 2. Vyhodit do popelnice co jiného? 3. Ne, vůbec nevím. 4. Myslím, že ne. DENISA FISCHEROVÁ, 19 let, Praha 1. Ano. 2. Řekla bych, že by se správně měly tyto věci odvážet do sběrného dvora. 3. Nevím přesně, ale přibližně tuším, kde je. 4. Já myslela, že se tyhle věci vyhazují do popelnice. PAVLA FOLKOVÁ, 35 let, Praha 1. Ano. 2. Myslím, že by se tyto věci měly házet do velkoobjemových kontejnerů, které čas od času přistavují. Nebo odvézt do sběrného dvora. 3. Matně tuším. 4. Nevím, ale řekla bych, že ano. LADISLAV SMUTNÝ, 38 let, Kutná Hora 1. Ano. 2. Odvézt do sběrného dvora. 3. Samozřejmě, vím. 4. Tak to jste mě dostal, nevím. Musel bych si to nejdřív zjis t. DANA BERÁNKOVÁ, 56 let, Praha 1. Ano. 2. Určitě se dají odvézt do sběrného dvora. 3. Nevím přesně, ale kdybych to potřebovala, najdu si to na internetu nebo v radničním zpravodaji. 4. Nevím, asi ano. SANKCE ZA ŠPATNĚ ZVOLENÉHO PROVOZOVATELE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o uložení sankce několika subjektům, které při kontrole nepředložily platné smlouvy s oprávněnými provozovateli kolek vních systémů. Společnos odváděly finanční příspěvky do kolek vního systému, který neměl oprávnění k financování nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupin 3, 4 a 7. Tím je na základě rozhodnu Ministerstva životního prostředí z 22. prosince 2005 pouze společnost ASEKOL. Subjekty se pro sta sícovým pokutám ze strany ČIŽP odvolaly, nicméně odvolací orgán pokuty potvrdil a rozhodnu nabyla právní moci. PODLE EU VE ZPĚTNÉM ODBĚRU ZAOSTÁVÁME Podle směrnice Evropské unie musí Česká republika do roku 2008 zpětně odebrat 4 kg na obyvatele a rok. Za m se u nás celkově vybírá zhruba polovina. Přestože se může zdát, že čtyřkilogramová hranice je za stávajících podmínek nedosažitelná, opak je pravdou. ASEKOL v roce 2008 plánuje odebrat 1,2 1,5 kg elektrozařízení na osobu a rok. Pokud podobný standard splní i ostatní kolek vní systémy, vytyčeného cíle lze podle jednatele ASEKOLu Mgr. Jana Vrby dosáhnout. Přes pozi vní údaje zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení v České republice bohužel stále brzdí nejednoznačná legisla va. 6 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

7 ASEKOL INFO Konference Zpětný odběr 2007 V úterý 19. června 2007 se v pražském hotelu Corinthia Towers uskutečnila jednodenní konference Zpětný odběr Akci, která byla určena převážně výrobcům a dovozcům, pořádal kolek vní systém ASEKOL ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, ECOBAT a EKOLAMP. OHLASY ÚČASTNÍKŮ Konference na mě udělala hluboký dojem po obsahové i organizační stránce. Dr. Helmut Kolba, WEEE-Forum, Vídeň Záš tu převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky a Asociace spotřební elektroniky, mediální podporu zajišťovaly časopisy Odpady a Moderní obec. Ústředním tématem konference byla problema ka zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů či obalů. Konference Zpětný odběr 2007 byla první a jedinečnou příležitos pro zástupce výrobců a dovozců seznámit se souhrnnou a komplexní formou s problema kou zpětného odběru výrobků v ČR i v zahraničí. Kromě zástupců výrobců a dovozců byla určena i pracovníkům ústředních orgánů státní správy, krajských a městských úřadů, kontrolních úřadů a zákonodárcům. Účastníci se z příspěvků fundovaných odborníků dozvěděli, kam bude v budoucnu směřovat zpětný odběr výrobků v rámci ČR a EU a jak se v nejbližší době bude měnit evropská i česká legisla va v oblas zpětného odběru elektrozařízení, obalů, baterií a akumulátorů. Součás konference Závěry z konference Ve státech EU je zpětný odběr elektrozařízení zajišťován převážně jedním kolek vním systémem, nebo je trh rozdělen po skupinách výrobků mezi omezený počet systémů (přednáška p. Geertse) Legisla vní úprava v oblas zpětného odběru elektrozařízení je v ČR nekvalitní a je třeba provést její novelizaci (přednáška Mgr. Kořána) Až se v České republice vyjasní právní prostředí v oblas zpětného odběru elektrozařízení, dojde ke stabilizaci situace a kolek vní systémy budou moci více investovat (z přednášek zástupců kolek vních systémů) Zpětný odběr je v zákoně o odpadech zakotven pro řadu skupin výrobků, ale reálně funguje pouze pro obaly, baterie, akumulátory a elektrozařízení (závěry z panelové diskuze). Obce mají zájem spolupracovat s minimálním počtem kolek vních systémů, protože je to pro ně administra vně jednodušší (závěry z panelové diskuze) Stát má zájem na fungujícím systému s důrazem na ekologické parametry tak, aby byly plněny limity EU (závěry z panelové diskuze) byly také tři workshopy zaměřené na prak cké zkušenos kolek vních systémů v ČR a v zahraničí. Kolek vní systémy v České republice zastupovali Jan Vrba (ASEKOL), Zbyněk Kozel (EKO-KOM), Petr Kratochvíl (ECOBAT), Roman Tvrzník (ELEK- TROWIN) a Eva Směšná (EKOLAMP). Zkušenos zahraničních kolek vních systémů prezentovali Jiří Mikulenka (Slovensko), Helmut Kolba (Rakousko) a Renate Gabriel a Filip Geerts z organizace WEEE Forum, evropské asociace kolek vních systémů. Jednotlivé názory i závěrečná diskuse byly velmi zajímavé a pomohly mi udělat si celkový obrázek o aktuálním stavu problematiky. Pavel Seidl, Tchibo Praha Byl jsem velmi rád za možnost aktivně se podílet na této, dle mého názoru, velmi úspěšné a podnětné konferenci. A jsem především rád za velmi dobrou spolupráci společnosti Asekol s městem Brnem. Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrát města Brno Bylo mi ctí se konference účastnit a věřím, že i její 2. ročník bude přinejmenším tak úspěšný jako ten letošní. Rádi se opět zúčastníme. Mgr. Pavel Drahovzal, Oddělení legislativně-právní, Kancelář Svazu měst a obcí České republiky Líbila se mi otevřenost diskuse i relevantní náměty, jak posunout věci dopředu. Aurore Belfrage, Stena Technoworld AB, Göteborg Ráda bych poděkovala za špičkově zorganizovanou koferenci, která měla příjemnou atmosféru a zajímavé přednášky. Ing. Markéta Grünerová, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 7

8 Baterie do popelnice nepatří U televizoru nebo ledničky, které již dosloužily, si jejich majitelé rozmyslí, zda je budou skladovat doma, pokoutně odnášet ke kontejnerům, nebo je zavezou do nejbližšího sběrného dvora. Baterie svou velikos svádějí k tomu, aby skončily v popelnici, to ale není dobré řešení.

9 TÉMA ČÍSLA / RECYKLACE BATERIÍ Recyklace baterií: Každý Čech vrátil vloni průměrně jednu Na trh Evropské unie je každý rok uvedeno kolem tun přenosných baterií, z toho jen asi 30 % dobíjecích. Meziročně tato suma stoupá průměrně o devět procent. Co se děje s prázdnými bateriemi? Končí s ostatním domácím odpadem v popelnici? Neměly by, neboť i u nás již existuje funkční systém zpětného odběru, který zajis jejich odbornou recyklaci a likvidaci. Pokusili jsme se pro vás zmapovat aktuální situaci. Podle novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. jsou výrobci a dovozci povinni zajis t zpětný odběr a následné zpracování elektrozařízení (s platnos od ), a také elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií (těch dokonce již od ). Na základě těchto novel se výrobci a dovozci stali klienty kolek vních systémů, které zajišťují organizaci sběru a recyklace nebo ekologické likvidace. V České republice tento servis od roku 2003 poskytuje systém ECOBAT, třídění má pak na staros kladenská EuroBa ery. Pokrýt všechna města nad 3000 obyvatel se podařilo již po dvou letech činnos systému, tedy v roce V současné době ECOBAT provozuje téměř 6000 sběrných míst. Ne všude za m ale všechno funguje tak, jak má. Při pravidelných kontrolách v terénu stále zjišťujeme, že řada našich smluvních spolupracujících partnerů zajišťuje zpětný odběr nedostatečně nebo jen formálně. Právě z těchto důvodů posílíme náš tým od října 2007 o provozního manažera /auditora. Měl by ročně zkontrolovat alespoň jednu čtvr nu ze všech registrovaných míst. V praxi by to mělo za následek zvýšení dostupnos a zviditelnění stávající sítě míst zpětného odběru, popisuje situaci kolek vního systému ECO- BAT jednatel RNDr. Petr Kratochvíl. 9

10 TÉMA ČÍSLA / RECYKLACE BATERIÍ / TEXT: LUCIE KETTNEROVÁ / FOTO: ARCHIV FIRMY ECOBAT Baterie a akumulátory je v současné době možné odevzdávat: 1 V obchodních řetězcích, tedy supermarketech a hypermarketech. Zde se ukládají ve speciálních kartonových boxech o objemu 22 l. Pokud je schránka zaplněna, je odeslána zásilkovou službou přímo do centrálního skladu použitých výrobků v Kladně. 2 V maloobchodních prodejnách, např. v hodinářstvích či klenotech. Tady probíhá spolupráce dvěma způsoby. Buď je sběrný box odvezen přímo do třídičky v Kladně, nebo si distributor převáží baterie do svého skladu a sám si zajišťuje jejich hromadnou přepravu ke zpracovateli. 3 V místech, která určí města a obce, jako jsou úřady, sběrné dvory, základní a střední školy apod. SYSTÉM TŘÍDĚNÍ Všechny sebrané baterie a akumulátory míří do jednoho centrálního skladu firmy EuroBa ery v Kladně. Tady je čeká třídění. V letech bylo třídění čistě ruční záležitos, avšak vzrůstající množství materiálu si vyžádalo instalaci poloautoma cké linky. Jde o prototyp dodaný českou firmou Bluetech, který by měl kapacitně zvládnout rozdělit až 800 tun baterií ročně. Automat primárně selektuje baterie podle velikos, následné ruční dotřiďování zajis proškolení pracovníci. KUPUJI BATERII, NEBO AKUMULÁTOR? Galvanické články se dělí na primární (nenabíjecí) a sekundární neboli akumulátory. V primárním článku se v průběhu vybíjení chemickou reakcí mezi kladnou (obvykle uhlíkovou) a zápornou (nejčastěji zinkovou) elektrodou spotřebovávají materiály těchto elektrod. Tyto články jsou po sestavení schopné okamžitě dodávat energii, nelze je však již opětovně nabít. Výkonnější, ale dražší jsou pak články alkalické. Akumulátor je schopen chemickou přeměnou ak vních materiálů v elektrodách vázat energii při nabíjení a tuto energii postupně dle potřeby opět vydávat. Po sestavení tedy nedodává energii okamžitě, ale až po nabi, toto nabi lze však opakovat mnohokrát. K nejstarším akumulátorům patří olověné, rozšířené jsou rovněž nikl-železové, nikl-kadmiové, stříbrokadmiové a stříbro-zinkové či nově lithium-iontové a lithiumpolymerové. JAK JSME NA TOM V loňském roce se v České republice vybralo 184 tun použitých galvanických článků. V průměru tak na jednoho obyvatele připadla téměř jedna vrácená tužková baterie. Je to málo, nebo hodně? Zástupci ECOBATu předpokládají, že za rok 2007 se sběr baterií u nás zvýší o více než 50 % a bude dosaženo přibližně 10% účinnos sběru (jen pro srovnání Belgie, Rakousko a Švýcarsko se pohybují kolem % sebraných výrobků v porovnání s m, kolik jich bylo uvedeno na trh, stejně jako my jsou na tom například Poláci, Maďaři nebo Řekové). Kvóty Evropské unie jsou však přísnější. V roce 2012 by tak na hlavu měly připadnout minimálně tři vrácené baterie ročně, podotýká Petr Kratochvíl. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES, která je účinná od září 2006 a do národní legisla vy by měla být implementována nejpozději do , musí to ž každý stát zajis t, aby zpětně bylo odebráno minimálně 25 % baterií a akumulátorů, v roce 2016 pak dokonce 45 %. I když bude mít zpětný odběr oporu v legisla vě a sběrná místa budou bezproblémově fungovat, stále zde zbývá zásadní problém jak přesvědčit obyvatele, aby baterii či akumulátor neodhodili v lepším případě do koše či popelnice, ale odnesli je na některé z míst k tomu určených. Vždyť ono to díky jejich velikos k takovému jednání svádí. U televizoru, počítače nebo ledničky, které již dosloužily, si jejich majitelé rozmyslí, zda je budou skladovat doma, pokoutně je odnášet ke kontejnerům, nebo je zavezou do nejbližšího sběrného dvora. Návod je pravděpodobně jednoznačný. Výchova k třídění odpadu. A to je cesta dlouhodobá a trnitá, nicméně ECOBAT ve spolupráci s ASE- KOLem již na ni vstoupil. Pro školy realizuje program Hrátky s Asíkem a Batem, připravuje pilotní projekt soutěže ve sběru baterií, spolupráci navázal i s centry ekologické výchovy Ekodepon z Černošína a Kovosteel z Uherského Hradiště. 4 Specifickým případem jsou pak firmy a průmyslové areály, v nichž přenosné baterie a akumulátory patří k nezbytné součásti funkčních zařízení používaných k dalším pracovním činnostem. Zde ECOBAT rovněž bezplatně vybaví sběrné dvory a zajistí odvoz sebraných produktů. Množství sebraných baterií v ČR v tunách rok ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

11 ECOBAT ve spolupráci s ASEKOLem realizuje pro školy osvětový program Hrátky s Asíkem a Batem TŘÍDĚNÍ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ PODLE TYPU: Knoflíkové baterie stříbro-oxidové (AgO) ostatní Primární baterie bez obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) obsah rtuti a kadmia není vyloučen Sekundární baterie nikl-metal-hydridové (NiMH) nikl-kadmiové (NiCd) ostatní Smlouva uzavřená mezi kolektivními systémy ECOBAT a ASEKOL zajišťuje splnění zákonné povinnosti zpětného odběru bez nároku na provádění složité evidence množství, typů a hmotností baterií. Klienti ASEKOLu se tak nemusí registrovat v systému ECOBAT, pouze vyplní výkaz o množství elektrozařízení s vloženou nebo přiloženou baterií, které bylo uvedeno na náš trh. VYPLATÍ SE TO? Z finančního hlediska tento projekt výdělečný být nemůže. Poměrně nákladný je už samotný sběr malých spotřebitelských baterií, složité je i jejich třídění, navíc recyklace je dost technologicky náročná. Zpětně získané suroviny rozhodně nemohou tyto náklady pokrýt. Financování sběru a recyklace, včetně dotování veřejných informačních kampaní, tak podle legisla vy leží na bedrech výrobců. I proto je důležité, aby povinnos výrobců a jejich rozsah byly jednoznačně ošetřeny v zákonech. Druhou stranou mince jsou však dopady na životní prostředí. A tady je efek vita odběru každé baterie, která neskončí na skládkách nebo ve spalovnách, naprosto jednoznačná... Po vytřídění jsou použité přenosné baterie a akumulátory předávány k recyklaci nebo k odstranění do různých zařízení v České republice nebo v zahraničí. Recyklací v České republice se získají rtuť, olovo, stříbro a částečně lithium, v zahraničí pak zinek, mangan, nikl a kadmium. Kvantitativní cíle EU pro recyklaci: Zpětný odběr baterií podle zdrojových míst 100 % průmysl obce 80 % obchod elektro obchod potraviny % 40 % 20 % rok % průměrné hmotnosti Pb baterií a akumulátorů, včetně recyklace obsaženého olova na nejvyšší možné úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů; 75 % průměrné hmotnosti NiCd baterií a akumulátorů, včetně recyklace obsaženého kadmia na nejvyšší možné úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů; 50 % průměrné hmotnosti u ostatních baterií a akumulátorů. 11

12 OSVĚTOVÁ AKCE NAKRMTE ŠROTOZEMŠŤANA / TEXT: RUDOLF KRÁL / FOTO: ARCHIV Nakrmte Šrotozemšťana Vrcholí osvětová akce, jejímž cílem je zábavnou formou přesvědčit občany, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnice, ale do sběrného dvora. Bude to přesně rok, co v Praze na Andělu vyrostl podle plánu sochaře Ondřeje Sklenáře první český Šrotozemšťan inspirovaný anglickým WEEE manem, robo ckou sochou, kterou z elektrošrotu vytvořil v Londýně se svým týmem konceptuální umělec Paul Bonomini. Obrovský úspěch akce podní l letošní turné Šrotozemšťana po ČR, v jehož rámci se sochy prehistorických ještěrů stavěly mimo Prahu ještě v dese dalších městech. Turné vyvrcholí v Praze, kde také proběhne vyhlášení výsledků soutěže regionálních soch a losování tomboly s atrak vními cenami. Více informací najdete na ŠROTOZEMŠŤAN TOUR České Budějovice Hradec Králové Jihlava Zlín Brno Olomouc Ostrava Plzeň Ús nad Labem Liberec Praha 12 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

13 ČESKÉ BUDĚJOVICE Socha Šrotozemšťana, která vyrostla na českobudějovickém náměs Přemysla Otakara II., se 5. června odpoledne dočkala slavnostního křtu. Kolos z použitých elektrospotřebičů ve tvaru Allosaura, který postavil v rámci happeningu Nakrmte Šrotozemšťana 2007 architekt Robert Vaněk, dostal od českobudějovických občanů jméno Budosaurus. Kmotrem Allosaura se stal ing. Aleš Mikšátko, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně z českobudějovického magistrátu. Autorkou jména je paní Marcela Švejdová JIHLAVA V úterý 19. června vznikl na jihlavském náměs z elektroodpadu doneseného místními občany elegantní Šrotozemšťan Diplodocus. Slavnostně jej pokř l pan Jan Vymazal, primátor města. Socha si svým dalším životem ponese jméno Dinočip, což se k jejímu stylovému hi-tech vzhledu vyloženě hodí. Přejeme tedy hodně štěs, zejména při akci v Praze, kde se uskuteční soutěž o tul Šrotozemšťan roku HRADEC KRÁLOVÉ Na královéhradeckém Ulrichově náměs pokř li svého Šrotozemšťana 14. června. Socha má podobu Stegosaura a od královéhradeckých občanů se dočkala pojmenování Šroťáček. Křtu se jako kmotra zúčastnila Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro správu majetku, městské organizace a životního prostředí, Radek Sokol, ředitel společnos Hradecké služby, a v neposlední řadě také slečna Zuzanka Šimková, která Šroťáčkovi vymyslela jméno BRNO Také socha Pterodaktyla pojmenovaného Asekodaktyl, která se objevila na brněnském Moravském náměs, se ve středu 27. června odpoledne dočkala slavnostního křtu. Akce proběhla pod záš tou města Brna a role kmotrů se ujali poslanec PČR, ing. arch. Václav Mencl a ing. Jana Drápalová, členka Rady města Brna a předsedkyně představenstva firmy SAKO a.s., občanům poděkoval za účast také Jan Vrba ze společnos ASEKOL. Autorkou jména je Eva Hausnerová, která byla za svou krea vitu odměněna rádiem. 13

14 ASEKOL INFO Zavedení systému řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006 ve společnosti Asekol s.r.o. V dnešní době, kdy neustále roste míra informovanos společnos a kdy se informace stávají nejvýznamnějšími ak vy, strmě vzrůstají požadavky na zajištění jejich důvěrnos, dostupnos a integrity. Zachování těchto tří hledisek je označováno souhrnným pojmem bezpečnost informací. Přirozenou snahou při řešení jakéhokoli požadavku je zajištění jeho efek vního vypořádání tzn. co nejlépe a za vynaložení co nejmenšího úsilí. Ideálním řešením těchto pro chůdných tendencí je využi nějakého prověřeného návodu, který by usnadnil a zrychlil fázi vymýšlení, jak se s daným požadavkem vypořádat a zároveň by zaručoval dostatečně kvalitní vyřešení tohoto požadavku. V oblas bezpečnos informací je takovým návodem norma ČSN ISO/IEC 27001, která popisuje systém řízení bezpečnos informací (angl. Informa on Security Management System ISMS). Tento systém je založen na obdobných principech jako systémy QMS (dle normy ISO 9001) nebo EMS (dle normy ISO 14001), přičemž některé prvky jsou společné. Cílem systému ISMS je nastavení řízení procesů spojených se zachováním dostupnos, integrity a důvěrnos informací důležitých pro danou společnost, přičemž se nejedná pouze o informace uložené v informačních systémech, ale zabývá se informacemi jako takovými, bez ohledu na to, jakou mají formu (elektronickou, papírovou nebo např. formu informací know-how uložených v hlavách pracovníků). Implementaci bezpečnos informací je nutno chápat jako kon nuální proces, nikoli jako jednorázový projekt, což v praxi znamená: pochopit, které informace jsou důležité a proč poznat rizikové oblas, kdy může dojít ke škodám, seřadit je dle závažnos implementovat opatření, která budou rizikové oblas skutečně řešit zpětně kontrolovat, zda implementovaná opatření byla skutečně funkční a dostatečná tyto čtyři body neustále opakovat Společnost ASEKOL s.r.o. se rozhodla pro zavedení systému řízení bezpečnos informací především proto, aby se stala důvěryhodným partnerem pro své zákazníky, dodavatele či další tře strany, a zabezpečila tak: snížení rizika ztráty či zcizení a následného zneuži informací (konkurencí, zaměstnanci) zajištění souladu s platnou legisla vou (např. Zákon 101/2000 Sb.) a zajištění souladu s bezpečnostními požadavky zákazníků, dodavatelů či dalších tře ch stran přiřazení individuálních odpovědnos za bezpečnost informací s možnostmi zpětného dohledání a prokázání viny zaměstnancům či smluvním tře m stranám v případě pochybení či podvodného jednání zachování kon nuity podnikání společnos v případě výskytu mimořádných událos. Implementace probíhala pod vedením poradenské společnos NeXA, s.r.o., která poskytuje poradenské a auditorské služby pro systémy řízení bezpečnos informací (ISMS), kvality (QMS), dopadů podnikání na životní prostředí (EMS) a bezpečnos práce (BOZP). Dne 4. července 2007 byla implementace zakončena úspěšným přezkoumáním systému auditory cer fikačního orgánu TRI- TON Cert, spol. s r.o. za současného dohledu posuzovatelů Českého ins tutu pro akreditaci (ČIA) a 13. července 2007 byl společnos ASEKOL s.r.o. ASEKOL je prvním kolek vním systémem v ČR a jednou z prvních firem vůbec, která tento cer fikát vlastní vystaven akreditovaný ISMS cer fikát s rozsahem platnos pro činnost technických poradců v oblas- zpětného odběru použitých výrobků. Vedení společnos ASEKOL s.r.o., v čele s jednatelem Mgr. Janem Vrbou tak prokázalo, že cíl, který si v rámci vydané Bezpečnostní poli ky stanovilo, je odhodláno naplňovat a řídit bezpečnost informací v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN ISO/IEC ASEKOL je prvním kolek vním systémem v ČR a jednou z prvních firem vůbec, která tento cer fikát obdržela. 14 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

15 Z POHLEDU OBCE / JÍLOVIŠTĚ / TEXT: ROMAN PETERKA / FOTO: ROMAN PETERKA, ARCHIV Nadějně rozběhnutý projekt v Jílovišti Ráj chatařů kousek od Prahy a také příjemné místo pro trvalé bydlení v dojezdové vzdálenos od hlavního města to je středočeská obec Jíloviště. V současné době také jedna z desítky středočeských obcí, které zdobí nový typ stacionárního kontejneru určeného pro sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Třídění odpadu se mezi lidmi v obci již zažilo zhruba šes stovkám svých obyvatel Jíloviště nabízí hned čtyři separační stání s kontejnery na sklo, papír a plasty. Nově nyní přibyl na jednom z nich, v centru obce u obecního úřadu, také již zmíněný nový typ kontejneru na elektrospotřebiče. Je vyveden v zelené barvě a už při letmém pohledu do jeho útrob je vidět, že se za m tento projekt nemíjí účinkem. Kontejner se během krátké doby poměrně slušně zaplnil, uvnitř jsou přitom vidět jen věci, které sem patří, jako jsou mobilní telefony či rozhlasové přijímače. Zdá se, že kontejner rozhodně plní svůj účel. Lidé sice mají možnost se dvakrát do roka zbavit elektrospotřebičů při pravidelném mobilním svozu, který obec pořádá, s malými spotřebiči však většinou tak dlouho nečekají a není-li po ruce kontejner, vyhodí je do popelnice. Nový kontejner v Jíloviš je jen malou čás rozsáhlého pilotního projektu testujícího, jakým způsobem zvýšit zpětný odběr v obcích pod síc obyvatel, které nemají vlastní sběrný dvůr a jsou odkázány na půlroční mobilní svozy. Finančně projekt zajišťuje kolek vní systém ASEKOL ve spolupráci se Středočeským krajem, obce účast v projektu nestála ani korunu. Pro obyvatele Jíloviště skončí životní pouť jejich vysloužilého mobilního telefonu, rádia či počítače v zeleném kontejneru před obecním úřadem. Ve skutečnos ale vyhozením do kontejneru teprve začíná náročný proces, který vrá menším vyřazeným elektrozařízením nový smysl. Jednou za čtrnáct dní přijede vozidlo společnos REMON DIS, která zajišťuje dopravu, vyprázdní kontejnery a odvezdané spotřebiče odveze do Vestce, kde se nachází areál společnos STENA SAFINA. Ta odpad z kontejneru převezme a veškeré elektrospotřebiče demontuje na jednotlivé znovu využitelné komponenty, které pak odprodá dalším zpracovatelům. Nový kontejner v Jíloviš je jen malou čás rozsáhlého pilotního projektu Jan Vorel: Komunální odpad je drahý Středočeská obec Jíloviště se jako jedna z prvních zapojila do pilotního projektu, jehož cílem má být zlepšení zpětného odběru v obcích s méně než jedním sícem obyvatel, která nemají vlastní sběrný dvůr. Podle místostarosty Jíloviště Jana Vorla je stacionární kontejner na elektrozařízení určitě dobrý nápad. S jakými po žemi se obce při likvidaci odpadů potýkají? Základní problém tkví v tom, že provozní náklady převyšují to, co vybereme na poplatcích od obyvatel, což určitě není dobře. Snažíme se hledat ve spolupráci s dalšími obcemi v míšeckém regionu uspokojivý způsob, jak situaci řešit a zároveň zajis t, aby lidé ve snaze ušetřit nezačali zakládat černé skládky. Jak se chovají lidé v Jíloviš, co se zacházení s odpadem týče? Končí odpadky tam, kde mají, nebo se vyhazují na černé skládky? Mohlo by být lépe, ale i hůře. Celkem nemáme v Jíloviš, až na výjimky, problém s černými skládkami. Dokonce bych řekl, že si lidé zvykli třídit často se stává, že těsně před m, než jsou kontejnery na tříděný odpad vyvezeny, už jsou téměř přeplněné. Potěšitelné navíc je, že jsou většinou přeplněné i m, čím být mají. Takže je vidět, že si lidé zvykli je využívat. A jak jste na tom s tříděním odpadu vy sám? Já osobně třídím opravdu hodně, košů máme doma rozhodně víc než jen jeden. Zvlášť koš na papír, plasty, bioodpad, sklo a pak jeden koš na komunální odpad, kam se vyhazuje to, co už se opravdu třídit nedá. A co koš na elektroodpad? Na ten zvláštní koš nemáme, protože toho zase tolik není a tak často ho doma nevyhazujeme. Když se mi dřív rozbil mobil nebo rádio, dal jsem ho do sklepa a počkal na mobilní svoz teď ho odnesu do kontejneru k tomu určenému. Jan Vorel, místostarosta obce Jíloviště 15

16 REPORTÁŽ / VELKÝ PROJEKT PRO MALÉ OBCE / TEXT: ROMAN PETERKA / FOTO: ARCHIV FIRMY ASEKOL Velký projekt pro malé obce Obyvatelé menších obcí často nevědí, jak se starých vysloužilých elektrozařízení ve své obci zbavit jinak, než že je uloží ve sklepě nebo na půdě, v horším případě je pak hodí do popelnice a vše následně skončí na skládce komunálního odpadu. ÚSKALÍ MALÝCH OBCÍ Z bleskového průzkumu provedeného v červenci v malých obcích Středočeského kraje neziskovou společnos ASEKOL vyplynulo, že celá čtvr na občanů žijících v malých obcích hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 40 procent občanů neví, jak se elektrozařízení ve vlastní obci zbavit. Zároveň 40 procent občanů by uvítalo možnost zbavit se vysloužilého zařízení častěji než při zpravidla půlročních mobilních svozech, které obce organizují. V současné době proto probíhá na území Středočeského kraje pilotní projekt podpory zpětného odběru elektrozařízení v malých obcích. Je do něj zapojeno deset obcí, jejichž počet obyvatel nepřesahuje sícovku Okrouhlo, Slapy, Svinaře, Zadní Třebaň, Jíloviště, Pohoří, Bratřínov, Líšnice, Černolice a Trnová. Projekt organizuje společnost SAFINA pod záš tou Středočeského kraje ve spolupráci s kolek vním systémem ASEKOL. Ten se spolu se Středočeským krajem podílí na finančním zajištění celého projektu. Kraj zaš l finančně především nákup speciálních kontejnerů a reklamní ak vity spojené s projektem, ASEKOL pak činnos, které patří do jeho působnos dopravu a zpracování elektrozařízení, říká Eva Lukešová ze společnos ASEKOL. Právě zpracování reprezentuje v celém procesu recyklace elektrozařízení od jeho sběru až po konečné zpracování osmdesá- procent celkových nákladů, dodává. Zpracování zajišťuje společnost STENA SAFINA, dopravu společnost REMONDIS. SE STARÝM POČÍTAČEM DO KONTEJNERU Součás projektu, který odstartoval v červnu a potrvá do listopadu letošního roku, je testování nového typu speciálního kontejneru určeného právě pro vyhazování nepotřebných elektrozařízení. Je to zcela unikátní pokus o řešení podpory zpětného odběru elektrozařízení, který za m nebyl nikde jinde na světě vyzkoušen, říká Eva Lukešová. Vycházeli jsme z předpokladu, že lidé třídí odpad tehdy, pokud je to pro ně snadné a mohou se tříděného odpadu snadno zbavit je to dobře vidět na příkladu papíru, plastů a skla, kde už je úroveň Velikost otvoru kontejneru je dimenzována tak, aby se do něj vešel standardní počítač třídění velmi dobrá právě proto, že kontejnery na tento odpad bývají v dobré docházkové vzdálenos, doplňuje Lukešová. Velikost otvoru kontejneru je dimenzována tak, aby se do něj vešel standardní počítač. Tyto kontejnery mají podporovat zpětný odběr menších elektrozařízení, vysvětluje Helena Vogelová ze společnos ASEKOL, která má na staros koordinaci projektu. Z praxe víme, že když se lidé potřebují zbavit velkých elektrospotřebičů, jako například vysloužilé pračky, počkají s nimi na mobilní svoz, popřípadě naloží spotřebič do auta a odvezou do nejbližšího sběrného dvora. Malá elektrozařízení opro tomu neskladují, většinou je rovnou vyhazují do popelnic. VELKÝ TEST Kontejnery na menší elektrozařízení byly nainstalovány v pě z dese obcí zapojených do projektu jde o větší obce s počtem obyvatel kolem osmi set. V druhé pě ci malých obcí s počtem obyvatel do tří set byl posílen mobilní svoz, který zde nyní probíhá pravidelně každý měsíc. Jedním z cílů projektu je porovnat účinnost obou variant stacionárního kontejneru a mobilního svozu. Velkou neznámou je zejména to, jak přijmou lidé stacionární kontejnery na elektroodpad. Za m nikde na světě nebyl podobný systém sběru elektroodpadu testován, takže se nemůžeme opřít o zkušenos odjinud, potvrzuje Eva Lukešová. Projekt je za m na začátku a na kvalifikované odhady je tak příliš brzy, první dojmy naznačují, že mezi jednotlivými lokalitami mohou být velké rozdíly. Na- 16 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

17 Je to zcela unikátní pokus o řešení podpory zpětného odběru elektrozařízení, který zatím nebyl nikde na světě vyzkoušen. příklad v Jíloviš, kde jsem byla na obhlídce, bylo vše naprosto v pořádku a v kontejneru bylo jen to, co tam být má, jako mobilní telefony a rádia. V Zadní Třebani byl jedinou věcí, kterou do kontejneru někdo odhodil, pě litrový skleněný demižon na víno, krčí rameny Helena Vogelová. Pokud se některá z variant stacionární kontejnery nebo častější mobilní svoz osvědčí, počítají organizátoři s rozšířením projektu i do dalších obcí a krajů České republiky. CESTA VYSLOUŽILÉHO ELEKTROSPOTŘEBIČE Odhození nepotřebného elektrospotřebiče do specializovaného kontejneru či jeho odevzdání při mobilním svozu je důležitou, nicméně pouze počáteční fází celého procesu recyklace elektrospotřebičů. Nashromážděný odpad musí přepravní společnost odvézt zpracovateli, v případě zmiňovaného projektu do provozovny společnos STE- NA SAFINA ve Vestci. Na velkém dvoře tu nejdříve zaměstnanci roztřídí nashromážděné elektrospotřebiče na jednotlivé typy zařízení. Vše se pak dále zpracovává na demontážní lince se nejprve elektrozařízení rozeberou na jednotlivé komponenty, se kterými se pak dále pracuje plasty se dr, z štěných spojů či kabelů se získávají barevné kovy, zájem je i o železo. Cílem je rozebrat veškerou elektroniku na jednotlivé součás a najít pro ně další využi, shrnuje asistent marke ngu společnos STENA SAFINA Pavel Vyhnalík. Jednotlivé suroviny získané rozebráním elektrospotřebičů pak zpracovatel prodává svým odběratelům z řad průmyslových podniků k dalšímu využi pro výrobu nových produktů. Na demontážní lince se elektrozařízení rozeberou na jednotlivé komponenty, se kterými se pak dále pracuje ŠKODA NERECYKLOVAT Smyslem recyklace elektroodpadu je ulevit životnímu prostředí, a to nejen m, že o něco ubude odpadu, který by jinak skončil bez užitku na skládkách, kde by se některé jeho komponenty, především plasty, rozkládaly i síc let. Hlavním nebezpečím pro životní prostředí je u elektrospotřebičů přítomnost mnoha těžkých kovů a elektrolytů, které v případě, že skončí na skládkách komunálního odpadu, mohou unikat do půdy a podzemních vod. Navíc i u těch elektrospotřebičů, které neobsahují tolik těžkých kovů, by byla velká škoda nerecyklovat. Elektrozařízení jsou to ž recyklovatelná až z osmdesá procent, dodává Helena Vogelová. Česká republika má přitom v oblas zpětného odběru co dohánět podle směrnice Evropské unie musí do roku 2008 zpětně odebrat 4 kg na obyvatele za rok. Za m se u nás celkově vybírá zhruba polovina. 17

18 ROZHOVOR SE ZASTUPITELKOU JANOU DRÁPALOVOU / TEXT A FOTO: ROMAN PETERKA Lidé chtějí třídit pokud je to jednoduché Zelená brněnská radní a také starostka městské čás Nový Lískovec ing. Jana Drápalová se začala zelenými tématy ve věcech veřejných zabývat už počátkem 90. let, nejprve jako členka nevládní organizace Český svaz ochránců přírody, později jako komunální poli čka za Stranu zelených. Od počátku svého působení na brněnském magistrátu patří k jejím prioritám mimo jiné i hledání způsobů, jak lépe nakládat s odpady. Vy sama třídíte odpad? Samozřejmě. Nejsem žádný ekologický fundamentalista, ale určitě se pokoušíme já i moje rodina chovat k životnímu prostředí šetrně třídíme odpad, snažíme se neplýtvat vodou ani energií. Co se odpadu týče, jeho množství se snažíme redukovat i m, že nekupujeme zbytečně věci s problema ckými obaly pokud kupuji například luštěniny, dávám přednost papírovému obalu před igelitovým, téměř vůbec nekupujeme PET lahve. Takže odpadu vyprodukujeme rela vně málo a velká část z něj je znovu využitelná. A co ostatní Brňané? Snaží se třídit? Myslím, že lidé v Brně chtějí třídit, svědčí o tom to, že kdekoli se rozestavějí kontejnery na tříděný odpad, hned se začnou plnit. Město má ale ještě velké rezervy v dostupnos kontejnerů. Spokojeni za m můžeme být pouze u skla, na které máme rozmístěno po městě na osm set kontejnerů, s papírem a plasty už to tak slavné není. Intenzivně proto pracujeme na tom, aby se počet nádob na tyto složky tříděného odpadu do roku 2010 zvýšil na potřebné množství. Množství odpadu se snažíme redukovat i tím, že nekupujeme zbytečně věci s problematickými obaly. Specialitou Brna jsou podzemní kontejnery na tříděný odpad v centru. Co vedlo k tomuto specifickému řešení? Toto řešení je využito pouze na území městské památkové rezervace. Původně jsme uvažovali o klasických kontejnerech, dostali jsme se však do sporů s památkáři o este ckou stránku celé záležitos, a navíc byl problém i s m, kam kontejnery v husté zástavbě centra vůbec umís t. Na druhé straně jsme ale chtěli umožnit třídění odpadu i obyvatelům historického centra města, což jsou především starší lidé, kteří skutečně nebudou jezdit přes půl města, aby našli nádobu na tříděný odpad. Nakonec jsme přistoupili ke kontejnerům zapuštěným do země, které na povrchu vypadají jen jako jakési sloupky označené symbolem druhu odpadu, který se do nich vhazuje. Jak jste spokojena s fungováním systému zpětného odběru elektrozařízení v Brně? Určitě plní ten hlavní cíl, kterým bylo, aby se finanční zátěž za likvidaci odpadu v podobě elektrošrotu převedla z obcí na znečišťovatele tedy především na výrobce a spotřebitele. Dříve neslo veškeré náklady na svých bedrech město, tyto náklady nyní, jak se ukazuje po zhruba roce fungování zpětného odběru elektrozařízení, ušetříme. Zároveň m, že se nám podařilo do tohoto systému zapojit všechna naše sběrná střediska, je to výhodné i pro občany, kteří nyní nemusí přemýšlet, co kam odnést ať už se potřebují zbavit starého gauče nebo rozbité ledničky, stačí jim zajet do sběrného dvora. A je to výhodné i pro výrobce elektrozařízení, kteří tak nemusí budovat vlastní místa zpětného odběru, ale mohou využít již fungující struktury, kterou provozuje město. Jaké jsou dopady třídění odpadu na ekonomiku města? Pro město jsou to především úspory nákladů na likvidaci komunálního odpadu. Za mco cykly znovupoužitelných složek 18 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

19 Křížovka Deset vylosovaných, kteří nám do 31. října zašlou na ovou adresu správné znění tajenky, obdrží věcné ceny: MP3 přehrávače, knižní publikace nebo trička. Správné znění tajenky z minulého čísla: Šrotozemšťan se vrací. Výherci: Jiřina Lenhartová, Lea Vlčková (MP3 přehrávač), Hana Maivaldová, Petra Talmanová, Miroslava Faitová (knižní publikace), Iveta Lekešová, Renata Haladová, Petr Kaňka, Pavel Kopřiva, Vlasta Sláčíková (trička). jsou ekonomicky soběstačné, protože jejich prodej je pro město zdrojem příjmů, směsný odpad představuje čisté náklady. A za mco náklady na likvidaci komunálního odpadu neustále rostou, příjmy zůstávají na stejné úrovni. Zákonem je omezená maximální výše poplatku, kterou může město vybírat, na pět set korun na osobu za rok. Naším cílem není hledat kličky, jak zvýšit příjmy města m, že obyvatelé Brna budou pla t vyšší poplatek. Naopak do systému musíme zapojit další, kteří ho využívají, ale dosud nepla. Drobné živnostníky a ty, kteří v Brně žijí, ale nemají zde trvalé bydliště. Současná legisla vní úprava v oblas odpadového hospodářství je tedy nedostatečná? Odpadová legisla va prošla určitě poslední dobou několika velmi pozi vními změnami, jako je zákon o obalech či zákon o zpětném odběru elektrozařízení, ve kterých konečně začal být uplatňován princip, že likvidaci odpadu pla znečišťovatel. Problém, který zůstává, je výrazně omezená možnost obcí upravit si systém nakládání s odpadem na svém území obecně závaznou vyhláškou. Obec sice může takovou vyhlášku vydat, ale nemůže v ní například uložit povinnos právnickým a fyzickým osobám tak, aby systém fungoval podle potřeb obce. Jana Drápalová u spustě kontejneru zapuštěného do země! Nejvíce k nám lidé přijíždějí vždy na jaře a potom na podzim. Souvisí to s tím, jak renovují zahrádky a byty po dlouhé zimě nebo se pouštějí do generálních úklidů svých obydlí či rekreačních objektů. 19

20

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy

Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi. Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce. Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy MAGAZÍN ASEKOL č. 1/2008 Recyklace hraček Elektrozařízení vracíme zatím neradi Zvolen Šrotozemšťan roku Šek míří do Olomouce Andrew Brookie Z Nového Zélandu až do Prahy Al Hliník, latinsky Aluminium, objevil

Více

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 3/2009 Recyklace autovraků, pneumatik a olejů Současná situace je dlouhodobě neudržitelná Tonya Graves Nejvíc se těším, až se pořádně vyspím Šrotonátor se

Více

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s.

E N A P 1 / 2013. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. Zpravodaj ELEKTROWIN a.s. 1 / 2013 Stále přibývá posledních prodejců, kteří spolupracují s ELEKTROWINEM. Jejich počet překročil 2500 a dále roste. Letos se do spolupráce s ELEKTROWINEM zapojily i dva významné

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

= 392 l VÍC NEŽ JEN KAPKA ÚSPOR. 2012 Recyklace elektro: Téma měsíce: ZPĚTNÝ ODBĚR. Reportáž: MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

= 392 l VÍC NEŽ JEN KAPKA ÚSPOR. 2012 Recyklace elektro: Téma měsíce: ZPĚTNÝ ODBĚR. Reportáž: MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 5 CENA 98 KČ 5 2012 Recyklace elektro: VÍC NEŽ JEN KAPKA ÚSPOR =

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Není nad švédskou kvalitu. Tomáš Úlehla. Transfor m a. Rozhovor: Reportáž: Téma měsíce: Polemika: WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 98 KČ

Není nad švédskou kvalitu. Tomáš Úlehla. Transfor m a. Rozhovor: Reportáž: Téma měsíce: Polemika: WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 98 KČ ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 98 KČ 2012 Rozhovor: Tomáš Úlehla Reportáž: s. Transfor m a.

Více

Kvalita investice do podnikání

Kvalita investice do podnikání Ročník 16 (11/2014) www.iprosperita.cz Promýšlíte nové webové stránky? Chcete originální novoročenku? Potřebujete pomoci s firemní grafikou? Rádi byste vylepšili logo? Hledáte pomoc? Volejte profesionály:

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Budeme si vědět s odpady rady?

Budeme si vědět s odpady rady? Ročník Roãník 12 15 č. ã. 4/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový Vodohospodáfiství, průmysl ekologie

Více

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY

KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY CENA 77 KČ 2006 9 odpad měsíce KOMUNÁLNÍ KAPALNÉ ODPADY Kaly ze septiků a žump teorie a praxe Energetická valorizace kalů současný stav a budoucí trendy Hodnocení technologií hygienizace kalů z ČOV a bioodpadů

Více

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák

ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS. Rozhovor: Zdeněk Horsák ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS WASTE MANAGEMENT FORUM 4 CENA 98 KČ 4 2012 Reportáž: Polemika: Rozhovor: Zdeněk Horsák

Více

až dojde k výraznějšímu posunu od trhu ceny na trh kvality

až dojde k výraznějšímu posunu od trhu ceny na trh kvality Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (8/2008) Obchod bude lukrativnější, Již několikrát jste zdůraznil, že se na obchodníka v České republice pohlíží jako na subjekt, kterému jde jen o

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste)

Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Zpětný odběr elektroodpadu (Take-back of e-waste) Markéta Mlčúchová Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2

Více

Z pohledu fondu by bylo lépe, kdybychom měli euro, říká náměstek ministra dopravy a ředitel SFDI Gustáv Slamečka ROZHOVOR STRANA 12

Z pohledu fondu by bylo lépe, kdybychom měli euro, říká náměstek ministra dopravy a ředitel SFDI Gustáv Slamečka ROZHOVOR STRANA 12 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 03 / březen 2009 ročník 8 cena 15 Kč Propagace akcí v regionech Sociální dávky nemohou podléhat exekuci, tvrdí ministr pro místní

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Výukový program pro žáky základních škol

Výukový program pro žáky základních škol EKO Abeceda aneb každý ví, co dělat s elektroodpadem INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO UČITELE Výukový program pro žáky základních škol Výukový program EKO ABECEDA aneb Každý ví, co dělat s elektroodpadem vytvořila

Více