Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii. Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí"

Transkript

1 MAGAZÍN ASEKOL Č. / Recyklace baterií Každý Čech vrá l loni v průměru jednu baterii Nakrmte Šrotozemšťana Osvětová akce vrcholí Lidé chtějí třídit Rozhovor s brněnskou radní Janou Drápalovou

2 Pb V malých spotřebitelských bateriích uvedených vloni na trh v ČR bylo obsaženo 150 tun olova. Nejvýznamnější komoditou jsou autobaterie. Asi % hmotnos každé autobaterie tvoří právě olovo. Na jejich výrobu jde zhruba 75 % ze světové produkce tohoto kovu. Ročně se v ČR zrecykluje přibližně 22 síc tun olověných baterií a získá se tak více než 15 síc tun olova.

3 EDITORIAL OBSAH Milí čtenáři, druhé vydání časopisu Zpětný odběr přichází s babím létem. Prázdniny jsou za námi a po čase dovolených se opět vracíme ke všedním starostem. Dětem začaly školní povinnos. Společnost ASEKOL ve spolupráci se základními a mateřskými školami zahajuje projekt na podporu sběru nepotřebných elektrických a elektronických hraček, který bude probíhat po celý školní rok 2007/8. Více si o něm přečtěte na straně 5. Věděli jste, že každý občan České republiky vrá l v loňském roce průměrně jednu tužkovou baterii? Hlavním tématem tohoto čísla je zpětný odběr baterií a akumulátorů, zjis te, jaký je mezi nimi rozdíl, jak probíhá jejich sběr a následná recyklace. Celosvětově jedinečný projekt sběru malých vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím stacionárních kontejnerů byl pro změnu zahájen ve vybraných obcích Středočeského kraje. S jakým úspěchem akce probíhá, se dozvíte od místostarosty jedné z nich na straně 15. V Praze vrcholí turné Nakrmte Šrotozemšťana stavbou obří šrotosochy a výstavou všech soch vytvořených v krajských městech. Podívejte se, jak celá akce probíhala. Nechybí ani ohlédnu za úspěšnou konferencí Zpětný odběr 2007, kterou v červnu pořádala společnost ASEKOL. O tom, jak lidé třídí odpad v městě Brně a jak zde funguje zpětný odběr elektrozařízení, se nakonec dočtete v rozhovoru s brněnskou zastupitelkou na str Téma Vysloužilé baterie do popelnice nepatří každý Čech vrá l vloni průměrně jeden kus 16 Reportáž Velký projekt pro malé obce unikátní pokus o řešení podpory zpětného odběru elektrozařízení 18 Rozhovor S brněnskou radní a také starostkou městské čás Nový Lískovec ing. Janou Drápalovou jsme si povídali o třídění odpadu v Brně Doufám, že Vám druhé vydání našeho časopisu zpříjemní prodlužující se večery a že v něm naleznete řadu užitečných článků. Stejně tak jako v dalším čísle tohoto magazínu, ve kterém se zaměříme na zpětný odběr a recyklaci hraček. Zajímavé čtení přeje RNDr. Eva Lukešová Zpětný odběr, magazín společnos ASEKOL, číslo 2/07, vyšlo v Praze, vychází 3 ročně, evidenční číslo MK ČR E 17603, Vydavatel: ASEKOL s.r.o., IČ: , kanceláře a korespondenční adresa: Dobrušská 1, Praha 4, sídlo společnos : U Pejřárny 97, Praha 4 Libuš, Šéfredaktorka: RNDr. Eva Lukešová, Redakční rada: Mgr. Jan Vrba, RNDr. Eva Lukešová, Hana Ansorgová, Náměty a dotazy: tel.: , , Produkce a výroba: Boomerang Publishing, s.r.o., Poděbradská 110/1, Praha 9, Grafická úprava: Ivo Kaleta, Graphic House

4 ZPRÁVY / NOVINKY Seriál Kam s nimi pokračuje Česká televize premiérově uvede ve dnech 18.9., a v na programu ČT2 pokračování seriálu Kam s nimi. V pě dílech (dva byly odvysílány ještě před vydáním časopisu) se spotřebitelé zábavně naučnou formou dozví, co je zpětný odběr elektrozařízení, proč je nutné vracet vysloužilé elektrospotřebiče k recyklaci, jak jsme či nejsme šetrní k přírodě ve srovnání s jinými zeměmi, či co je to recyklační příspěvek. Seriál vznikl ve spolupráci se společnostmi ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a volně navazuje na již dříve uvedený pořad Kam s nimi, který se věnoval třídění domácího odpadu. Jak jsem se při přípravě scénáře dozvěděl, elektrické spotřebiče často obsahují látky, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Přestože obsahují materiály, které se dají znovu využít, končí jich stále ještě velké množství v popelnicích, říká dramaturg seriálu Milan Vacek a dodává: Chtěli jsme se zajímavým a neotřelým způsobem podívat na tento problém, a tak vznikla myšlenka připravit pokračování pořadu Kam s nimi. 4 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

5 Staré hračky patří do sběru V říjnu bude spuštěn pilotní projekt společnos Asekol zaměřený na podporu sběru elektrických a elektronických hraček. Zapojí se do něj padesát pražských mateřských a základních škol, ve kterých budou umístěny speciální kontejnery na sběr drobných elektrozařízení používaných dětmi. Součás akce je informační kampaň, která vysvětlí žákům důvody odděleného sběru a následné recyklace. Pilotní projekt je plánován na školní rok 2007/8. Po vyhodnocení jeho úspěšnos bude rozhodnuto o rozšíření na další základní školy. Sběrné nádoby na nepotřebné elektrické a elektronické hračky budou od října umístěny také v prodejnách hraček řetězce POMPO. Chceme, aby i dě věděly, jak nakládat se starými spotřebiči. Nejen že mohou v oblas ekologie působit na své rodiče, ale jsou to právě ony, kdo bude v příš ch dese le ch zásadním způsobem ovlivňovat naše životní prostředí. Vš pit jim hlavní zásady recyklace vysloužilých elektrozařízení je proto velice důležité, říká Jan Vrba, jednatel společnos Asekol. Poděkování sběrným dvorům Jako poděkování za spolupráci a pomoc při zpětném odběru elektrozařízení rozeslal ASEKOL pracovníkům svých partnerských sběrných dvorů zelené montérky s logem společnos a sloganem Elektrozařízení do popelnice nepatří. Dalším krokem na cestě k větší informovanos jsou reklamní plachty o rozměru A, které dostali provozovatelé sběrných dvorů od ASEKOLu zdarma. Možnost podpořit osvětovou kampaň vyvěšením reklamních plachet na dalších veřejných místech mají ale i další subjekty. Společnost ASEKOL je připravena všem tyto materiály zdarma poskytnout. KRÁTCE NOVÍ KLIENTI Ke kolek vnímu systému ASEKOL přistoupila nově společnost Sharp Electronics (Europe) GmbH, organizační složka, která je předním výrobcem audiotechniky, LCD televizorů, profesionálních LCD monitorů, kopírek, faxů atd. Dalšími novými klienty jsou Eaton Electric významná společnost působící v oblas elektrických systémů, Ravak velký výrobce sprchových koutů a van, nebo přední britský řetězec Halfords Limited dovozce rozmanitého vybavení převážně pro volný čas a sporty. BOJ S FREE RIDERY ASEKOL obeslal více než 600 společnos dopisem s informacemi o některých skutečnostech v souvislos s nakládáním s elektrozařízeními podle zákona o odpadech. Jedná se o možné dovozce elektrických nebo elektronických zařízení ze skupiny 7 hračky, vybavení pro volný čas a sporty. Tímto způsobem ASEKOL bojuje pro tzv. free riderům, tedy společnostem, které dosud nejsou registrovány v žádném kolek vním systému, a neplní tak své zákonné povinnos. Boj s free ridery je velkým problémem ve všech evropských zemích a ASEKOL se mu chce do budoucna více věnovat. SBĚRNÝ DVŮR VYŘEŠIL PROBLÉM ČERNÉ SKLÁDKY Obec Strašice v Plzeňském kraji dlouho trápil problém černých skládek. V příkopech okolo obce končily každý měsíc tuny odpadu. Tento problém vyřešilo až zřízení sběrného dvora. Strašický sběrný dvůr funguje od loňského prosince v areálu bývalých kasáren. Obec se kvůli němu stala součás Svazku obcí pro výstavbu sběrných dvorů v sídlech Plzeňského kraje. Sama do jeho vzniku investovala sto síc korun. Pro občany Strašic je služba zdarma, obec ji to ž dotuje. Mohou ji ale za úplatu využít i jiné subjekty, třeba občané okolních obcí a podnikatelé. Ve sběrném dvoře, který je součás krajské koncepce odpadového hospodářství, lze ukládat i bioodpad. Lidé se ve dvoře mohou zbavit objemného odpadu třeba v podobě nábytku a podlahových kry n, nebezpečného odpadu, jako jsou barvy a různé chemikálie, i nepotřebných elektrických či elektronických zařízení. Sběrný dvůr vybírá také využitelný odpad, tedy papír, plast, kovy, tex l a obuv. 5

6 ANKETA / NOVINKY Anketa Zajímalo nás, jaké povědomí mají občané o možnostech třídění odpadu v místě svého bydliště. Náhodně vybraným respondentům jsme proto položili následující otázky: 1) Třídíte domovní odpad? 2) Víte, jak naložit se starým televizorem, počítačem, mobilním telefonem či MP3 přehrávačem, když doslouží? 3) Víte, kde je u vašeho bydliště sběrný dvůr? 4) Myslíte si, že se odevzdává zpět i počítačová myš nebo třeba elektrické vláčky a podobně? KRÁTCE SPECIÁLNÍ KONTEJNERY V KLADNĚ Projekt pro občany na téma Odpadové hospodářství ve městě chystá město Kladno. Akce je připravována na základě potřeby zvýšit výtěžnost tříděného sběru komunálních odpadů a zpětného odběru elektrozařízení na území města Kladna. Ke komunikační a informační kampani realizované v rámci projektu se připojuje i společnost ASEKOL. Ve městě bude instalovat například pět speciálně upravených kontejnerů na vyřazené elektrospotřebiče, které se funkcí podobají těm na tříděné plasty, sklo nebo papír. Tento unikátní způsob sběru již od srpna testuje deset vybraných středočeských obcí. PETR MAHRÍK, 30 let, Ostrava 1. Ano. 2. Podle mě je nejlepší ho rozmontovat a rozseparovat v těchto zařízeních je většinou dost plastu, ale třeba i mědi a dalších kovů, to všechno se dá využít k recyklaci. Plasty pak vyhodíte do plastů a kovy odnesete do sběru. 3. Vím to naprosto přesně. Už jsem vystřídal mnoho míst k bydlení a vždy jsem věděl, kde mám v blízkos sběrný dvůr. 4. Nejspíš se odevzdává, ale co si s m počnou dál, to netuším. PAVEL GRÁC, 44 let, Otrokovice 1. Ano. 2. Určitě by se měly všechny tyto věci vozit do sběrného dvora. Lidé to ale nevědí, nebo asi ani nechtějí vědět. U nás v domě kromě mě všichni k mé zlos nechávají staré televize a podobné záležitos u popelnic. 3. Ano, vím to naprosto přesně vždyť ho mám asi sto metrů od domu. 4. Určitě, všechno se dá recyklovat. Koneckonců u elektrických zařízení už je v ceně zahrnut i poplatek za budoucí recyklaci. SILVIA VAJDOVÁ, 20 let, Sniná (t. č. Praha) 1. Netřídím, nes hám. 2. Vyhodit do popelnice co jiného? 3. Ne, vůbec nevím. 4. Myslím, že ne. DENISA FISCHEROVÁ, 19 let, Praha 1. Ano. 2. Řekla bych, že by se správně měly tyto věci odvážet do sběrného dvora. 3. Nevím přesně, ale přibližně tuším, kde je. 4. Já myslela, že se tyhle věci vyhazují do popelnice. PAVLA FOLKOVÁ, 35 let, Praha 1. Ano. 2. Myslím, že by se tyto věci měly házet do velkoobjemových kontejnerů, které čas od času přistavují. Nebo odvézt do sběrného dvora. 3. Matně tuším. 4. Nevím, ale řekla bych, že ano. LADISLAV SMUTNÝ, 38 let, Kutná Hora 1. Ano. 2. Odvézt do sběrného dvora. 3. Samozřejmě, vím. 4. Tak to jste mě dostal, nevím. Musel bych si to nejdřív zjis t. DANA BERÁNKOVÁ, 56 let, Praha 1. Ano. 2. Určitě se dají odvézt do sběrného dvora. 3. Nevím přesně, ale kdybych to potřebovala, najdu si to na internetu nebo v radničním zpravodaji. 4. Nevím, asi ano. SANKCE ZA ŠPATNĚ ZVOLENÉHO PROVOZOVATELE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o uložení sankce několika subjektům, které při kontrole nepředložily platné smlouvy s oprávněnými provozovateli kolek vních systémů. Společnos odváděly finanční příspěvky do kolek vního systému, který neměl oprávnění k financování nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupin 3, 4 a 7. Tím je na základě rozhodnu Ministerstva životního prostředí z 22. prosince 2005 pouze společnost ASEKOL. Subjekty se pro sta sícovým pokutám ze strany ČIŽP odvolaly, nicméně odvolací orgán pokuty potvrdil a rozhodnu nabyla právní moci. PODLE EU VE ZPĚTNÉM ODBĚRU ZAOSTÁVÁME Podle směrnice Evropské unie musí Česká republika do roku 2008 zpětně odebrat 4 kg na obyvatele a rok. Za m se u nás celkově vybírá zhruba polovina. Přestože se může zdát, že čtyřkilogramová hranice je za stávajících podmínek nedosažitelná, opak je pravdou. ASEKOL v roce 2008 plánuje odebrat 1,2 1,5 kg elektrozařízení na osobu a rok. Pokud podobný standard splní i ostatní kolek vní systémy, vytyčeného cíle lze podle jednatele ASEKOLu Mgr. Jana Vrby dosáhnout. Přes pozi vní údaje zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení v České republice bohužel stále brzdí nejednoznačná legisla va. 6 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

7 ASEKOL INFO Konference Zpětný odběr 2007 V úterý 19. června 2007 se v pražském hotelu Corinthia Towers uskutečnila jednodenní konference Zpětný odběr Akci, která byla určena převážně výrobcům a dovozcům, pořádal kolek vní systém ASEKOL ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, ECOBAT a EKOLAMP. OHLASY ÚČASTNÍKŮ Konference na mě udělala hluboký dojem po obsahové i organizační stránce. Dr. Helmut Kolba, WEEE-Forum, Vídeň Záš tu převzalo Ministerstvo životního prostředí České republiky a Asociace spotřební elektroniky, mediální podporu zajišťovaly časopisy Odpady a Moderní obec. Ústředním tématem konference byla problema ka zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů či obalů. Konference Zpětný odběr 2007 byla první a jedinečnou příležitos pro zástupce výrobců a dovozců seznámit se souhrnnou a komplexní formou s problema kou zpětného odběru výrobků v ČR i v zahraničí. Kromě zástupců výrobců a dovozců byla určena i pracovníkům ústředních orgánů státní správy, krajských a městských úřadů, kontrolních úřadů a zákonodárcům. Účastníci se z příspěvků fundovaných odborníků dozvěděli, kam bude v budoucnu směřovat zpětný odběr výrobků v rámci ČR a EU a jak se v nejbližší době bude měnit evropská i česká legisla va v oblas zpětného odběru elektrozařízení, obalů, baterií a akumulátorů. Součás konference Závěry z konference Ve státech EU je zpětný odběr elektrozařízení zajišťován převážně jedním kolek vním systémem, nebo je trh rozdělen po skupinách výrobků mezi omezený počet systémů (přednáška p. Geertse) Legisla vní úprava v oblas zpětného odběru elektrozařízení je v ČR nekvalitní a je třeba provést její novelizaci (přednáška Mgr. Kořána) Až se v České republice vyjasní právní prostředí v oblas zpětného odběru elektrozařízení, dojde ke stabilizaci situace a kolek vní systémy budou moci více investovat (z přednášek zástupců kolek vních systémů) Zpětný odběr je v zákoně o odpadech zakotven pro řadu skupin výrobků, ale reálně funguje pouze pro obaly, baterie, akumulátory a elektrozařízení (závěry z panelové diskuze). Obce mají zájem spolupracovat s minimálním počtem kolek vních systémů, protože je to pro ně administra vně jednodušší (závěry z panelové diskuze) Stát má zájem na fungujícím systému s důrazem na ekologické parametry tak, aby byly plněny limity EU (závěry z panelové diskuze) byly také tři workshopy zaměřené na prak cké zkušenos kolek vních systémů v ČR a v zahraničí. Kolek vní systémy v České republice zastupovali Jan Vrba (ASEKOL), Zbyněk Kozel (EKO-KOM), Petr Kratochvíl (ECOBAT), Roman Tvrzník (ELEK- TROWIN) a Eva Směšná (EKOLAMP). Zkušenos zahraničních kolek vních systémů prezentovali Jiří Mikulenka (Slovensko), Helmut Kolba (Rakousko) a Renate Gabriel a Filip Geerts z organizace WEEE Forum, evropské asociace kolek vních systémů. Jednotlivé názory i závěrečná diskuse byly velmi zajímavé a pomohly mi udělat si celkový obrázek o aktuálním stavu problematiky. Pavel Seidl, Tchibo Praha Byl jsem velmi rád za možnost aktivně se podílet na této, dle mého názoru, velmi úspěšné a podnětné konferenci. A jsem především rád za velmi dobrou spolupráci společnosti Asekol s městem Brnem. Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí, Magistrát města Brno Bylo mi ctí se konference účastnit a věřím, že i její 2. ročník bude přinejmenším tak úspěšný jako ten letošní. Rádi se opět zúčastníme. Mgr. Pavel Drahovzal, Oddělení legislativně-právní, Kancelář Svazu měst a obcí České republiky Líbila se mi otevřenost diskuse i relevantní náměty, jak posunout věci dopředu. Aurore Belfrage, Stena Technoworld AB, Göteborg Ráda bych poděkovala za špičkově zorganizovanou koferenci, která měla příjemnou atmosféru a zajímavé přednášky. Ing. Markéta Grünerová, odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 7

8 Baterie do popelnice nepatří U televizoru nebo ledničky, které již dosloužily, si jejich majitelé rozmyslí, zda je budou skladovat doma, pokoutně odnášet ke kontejnerům, nebo je zavezou do nejbližšího sběrného dvora. Baterie svou velikos svádějí k tomu, aby skončily v popelnici, to ale není dobré řešení.

9 TÉMA ČÍSLA / RECYKLACE BATERIÍ Recyklace baterií: Každý Čech vrátil vloni průměrně jednu Na trh Evropské unie je každý rok uvedeno kolem tun přenosných baterií, z toho jen asi 30 % dobíjecích. Meziročně tato suma stoupá průměrně o devět procent. Co se děje s prázdnými bateriemi? Končí s ostatním domácím odpadem v popelnici? Neměly by, neboť i u nás již existuje funkční systém zpětného odběru, který zajis jejich odbornou recyklaci a likvidaci. Pokusili jsme se pro vás zmapovat aktuální situaci. Podle novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. jsou výrobci a dovozci povinni zajis t zpětný odběr a následné zpracování elektrozařízení (s platnos od ), a také elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií (těch dokonce již od ). Na základě těchto novel se výrobci a dovozci stali klienty kolek vních systémů, které zajišťují organizaci sběru a recyklace nebo ekologické likvidace. V České republice tento servis od roku 2003 poskytuje systém ECOBAT, třídění má pak na staros kladenská EuroBa ery. Pokrýt všechna města nad 3000 obyvatel se podařilo již po dvou letech činnos systému, tedy v roce V současné době ECOBAT provozuje téměř 6000 sběrných míst. Ne všude za m ale všechno funguje tak, jak má. Při pravidelných kontrolách v terénu stále zjišťujeme, že řada našich smluvních spolupracujících partnerů zajišťuje zpětný odběr nedostatečně nebo jen formálně. Právě z těchto důvodů posílíme náš tým od října 2007 o provozního manažera /auditora. Měl by ročně zkontrolovat alespoň jednu čtvr nu ze všech registrovaných míst. V praxi by to mělo za následek zvýšení dostupnos a zviditelnění stávající sítě míst zpětného odběru, popisuje situaci kolek vního systému ECO- BAT jednatel RNDr. Petr Kratochvíl. 9

10 TÉMA ČÍSLA / RECYKLACE BATERIÍ / TEXT: LUCIE KETTNEROVÁ / FOTO: ARCHIV FIRMY ECOBAT Baterie a akumulátory je v současné době možné odevzdávat: 1 V obchodních řetězcích, tedy supermarketech a hypermarketech. Zde se ukládají ve speciálních kartonových boxech o objemu 22 l. Pokud je schránka zaplněna, je odeslána zásilkovou službou přímo do centrálního skladu použitých výrobků v Kladně. 2 V maloobchodních prodejnách, např. v hodinářstvích či klenotech. Tady probíhá spolupráce dvěma způsoby. Buď je sběrný box odvezen přímo do třídičky v Kladně, nebo si distributor převáží baterie do svého skladu a sám si zajišťuje jejich hromadnou přepravu ke zpracovateli. 3 V místech, která určí města a obce, jako jsou úřady, sběrné dvory, základní a střední školy apod. SYSTÉM TŘÍDĚNÍ Všechny sebrané baterie a akumulátory míří do jednoho centrálního skladu firmy EuroBa ery v Kladně. Tady je čeká třídění. V letech bylo třídění čistě ruční záležitos, avšak vzrůstající množství materiálu si vyžádalo instalaci poloautoma cké linky. Jde o prototyp dodaný českou firmou Bluetech, který by měl kapacitně zvládnout rozdělit až 800 tun baterií ročně. Automat primárně selektuje baterie podle velikos, následné ruční dotřiďování zajis proškolení pracovníci. KUPUJI BATERII, NEBO AKUMULÁTOR? Galvanické články se dělí na primární (nenabíjecí) a sekundární neboli akumulátory. V primárním článku se v průběhu vybíjení chemickou reakcí mezi kladnou (obvykle uhlíkovou) a zápornou (nejčastěji zinkovou) elektrodou spotřebovávají materiály těchto elektrod. Tyto články jsou po sestavení schopné okamžitě dodávat energii, nelze je však již opětovně nabít. Výkonnější, ale dražší jsou pak články alkalické. Akumulátor je schopen chemickou přeměnou ak vních materiálů v elektrodách vázat energii při nabíjení a tuto energii postupně dle potřeby opět vydávat. Po sestavení tedy nedodává energii okamžitě, ale až po nabi, toto nabi lze však opakovat mnohokrát. K nejstarším akumulátorům patří olověné, rozšířené jsou rovněž nikl-železové, nikl-kadmiové, stříbrokadmiové a stříbro-zinkové či nově lithium-iontové a lithiumpolymerové. JAK JSME NA TOM V loňském roce se v České republice vybralo 184 tun použitých galvanických článků. V průměru tak na jednoho obyvatele připadla téměř jedna vrácená tužková baterie. Je to málo, nebo hodně? Zástupci ECOBATu předpokládají, že za rok 2007 se sběr baterií u nás zvýší o více než 50 % a bude dosaženo přibližně 10% účinnos sběru (jen pro srovnání Belgie, Rakousko a Švýcarsko se pohybují kolem % sebraných výrobků v porovnání s m, kolik jich bylo uvedeno na trh, stejně jako my jsou na tom například Poláci, Maďaři nebo Řekové). Kvóty Evropské unie jsou však přísnější. V roce 2012 by tak na hlavu měly připadnout minimálně tři vrácené baterie ročně, podotýká Petr Kratochvíl. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES, která je účinná od září 2006 a do národní legisla vy by měla být implementována nejpozději do , musí to ž každý stát zajis t, aby zpětně bylo odebráno minimálně 25 % baterií a akumulátorů, v roce 2016 pak dokonce 45 %. I když bude mít zpětný odběr oporu v legisla vě a sběrná místa budou bezproblémově fungovat, stále zde zbývá zásadní problém jak přesvědčit obyvatele, aby baterii či akumulátor neodhodili v lepším případě do koše či popelnice, ale odnesli je na některé z míst k tomu určených. Vždyť ono to díky jejich velikos k takovému jednání svádí. U televizoru, počítače nebo ledničky, které již dosloužily, si jejich majitelé rozmyslí, zda je budou skladovat doma, pokoutně je odnášet ke kontejnerům, nebo je zavezou do nejbližšího sběrného dvora. Návod je pravděpodobně jednoznačný. Výchova k třídění odpadu. A to je cesta dlouhodobá a trnitá, nicméně ECOBAT ve spolupráci s ASE- KOLem již na ni vstoupil. Pro školy realizuje program Hrátky s Asíkem a Batem, připravuje pilotní projekt soutěže ve sběru baterií, spolupráci navázal i s centry ekologické výchovy Ekodepon z Černošína a Kovosteel z Uherského Hradiště. 4 Specifickým případem jsou pak firmy a průmyslové areály, v nichž přenosné baterie a akumulátory patří k nezbytné součásti funkčních zařízení používaných k dalším pracovním činnostem. Zde ECOBAT rovněž bezplatně vybaví sběrné dvory a zajistí odvoz sebraných produktů. Množství sebraných baterií v ČR v tunách rok ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

11 ECOBAT ve spolupráci s ASEKOLem realizuje pro školy osvětový program Hrátky s Asíkem a Batem TŘÍDĚNÍ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ PODLE TYPU: Knoflíkové baterie stříbro-oxidové (AgO) ostatní Primární baterie bez obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) obsah rtuti a kadmia není vyloučen Sekundární baterie nikl-metal-hydridové (NiMH) nikl-kadmiové (NiCd) ostatní Smlouva uzavřená mezi kolektivními systémy ECOBAT a ASEKOL zajišťuje splnění zákonné povinnosti zpětného odběru bez nároku na provádění složité evidence množství, typů a hmotností baterií. Klienti ASEKOLu se tak nemusí registrovat v systému ECOBAT, pouze vyplní výkaz o množství elektrozařízení s vloženou nebo přiloženou baterií, které bylo uvedeno na náš trh. VYPLATÍ SE TO? Z finančního hlediska tento projekt výdělečný být nemůže. Poměrně nákladný je už samotný sběr malých spotřebitelských baterií, složité je i jejich třídění, navíc recyklace je dost technologicky náročná. Zpětně získané suroviny rozhodně nemohou tyto náklady pokrýt. Financování sběru a recyklace, včetně dotování veřejných informačních kampaní, tak podle legisla vy leží na bedrech výrobců. I proto je důležité, aby povinnos výrobců a jejich rozsah byly jednoznačně ošetřeny v zákonech. Druhou stranou mince jsou však dopady na životní prostředí. A tady je efek vita odběru každé baterie, která neskončí na skládkách nebo ve spalovnách, naprosto jednoznačná... Po vytřídění jsou použité přenosné baterie a akumulátory předávány k recyklaci nebo k odstranění do různých zařízení v České republice nebo v zahraničí. Recyklací v České republice se získají rtuť, olovo, stříbro a částečně lithium, v zahraničí pak zinek, mangan, nikl a kadmium. Kvantitativní cíle EU pro recyklaci: Zpětný odběr baterií podle zdrojových míst 100 % průmysl obce 80 % obchod elektro obchod potraviny % 40 % 20 % rok % průměrné hmotnosti Pb baterií a akumulátorů, včetně recyklace obsaženého olova na nejvyšší možné úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů; 75 % průměrné hmotnosti NiCd baterií a akumulátorů, včetně recyklace obsaženého kadmia na nejvyšší možné úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných nákladů; 50 % průměrné hmotnosti u ostatních baterií a akumulátorů. 11

12 OSVĚTOVÁ AKCE NAKRMTE ŠROTOZEMŠŤANA / TEXT: RUDOLF KRÁL / FOTO: ARCHIV Nakrmte Šrotozemšťana Vrcholí osvětová akce, jejímž cílem je zábavnou formou přesvědčit občany, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do popelnice, ale do sběrného dvora. Bude to přesně rok, co v Praze na Andělu vyrostl podle plánu sochaře Ondřeje Sklenáře první český Šrotozemšťan inspirovaný anglickým WEEE manem, robo ckou sochou, kterou z elektrošrotu vytvořil v Londýně se svým týmem konceptuální umělec Paul Bonomini. Obrovský úspěch akce podní l letošní turné Šrotozemšťana po ČR, v jehož rámci se sochy prehistorických ještěrů stavěly mimo Prahu ještě v dese dalších městech. Turné vyvrcholí v Praze, kde také proběhne vyhlášení výsledků soutěže regionálních soch a losování tomboly s atrak vními cenami. Více informací najdete na ŠROTOZEMŠŤAN TOUR České Budějovice Hradec Králové Jihlava Zlín Brno Olomouc Ostrava Plzeň Ús nad Labem Liberec Praha 12 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

13 ČESKÉ BUDĚJOVICE Socha Šrotozemšťana, která vyrostla na českobudějovickém náměs Přemysla Otakara II., se 5. června odpoledne dočkala slavnostního křtu. Kolos z použitých elektrospotřebičů ve tvaru Allosaura, který postavil v rámci happeningu Nakrmte Šrotozemšťana 2007 architekt Robert Vaněk, dostal od českobudějovických občanů jméno Budosaurus. Kmotrem Allosaura se stal ing. Aleš Mikšátko, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně z českobudějovického magistrátu. Autorkou jména je paní Marcela Švejdová JIHLAVA V úterý 19. června vznikl na jihlavském náměs z elektroodpadu doneseného místními občany elegantní Šrotozemšťan Diplodocus. Slavnostně jej pokř l pan Jan Vymazal, primátor města. Socha si svým dalším životem ponese jméno Dinočip, což se k jejímu stylovému hi-tech vzhledu vyloženě hodí. Přejeme tedy hodně štěs, zejména při akci v Praze, kde se uskuteční soutěž o tul Šrotozemšťan roku HRADEC KRÁLOVÉ Na královéhradeckém Ulrichově náměs pokř li svého Šrotozemšťana 14. června. Socha má podobu Stegosaura a od královéhradeckých občanů se dočkala pojmenování Šroťáček. Křtu se jako kmotra zúčastnila Pavla Finfrlová, náměstkyně primátora města Hradec Králové pro správu majetku, městské organizace a životního prostředí, Radek Sokol, ředitel společnos Hradecké služby, a v neposlední řadě také slečna Zuzanka Šimková, která Šroťáčkovi vymyslela jméno BRNO Také socha Pterodaktyla pojmenovaného Asekodaktyl, která se objevila na brněnském Moravském náměs, se ve středu 27. června odpoledne dočkala slavnostního křtu. Akce proběhla pod záš tou města Brna a role kmotrů se ujali poslanec PČR, ing. arch. Václav Mencl a ing. Jana Drápalová, členka Rady města Brna a předsedkyně představenstva firmy SAKO a.s., občanům poděkoval za účast také Jan Vrba ze společnos ASEKOL. Autorkou jména je Eva Hausnerová, která byla za svou krea vitu odměněna rádiem. 13

14 ASEKOL INFO Zavedení systému řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC 27001:2006 ve společnosti Asekol s.r.o. V dnešní době, kdy neustále roste míra informovanos společnos a kdy se informace stávají nejvýznamnějšími ak vy, strmě vzrůstají požadavky na zajištění jejich důvěrnos, dostupnos a integrity. Zachování těchto tří hledisek je označováno souhrnným pojmem bezpečnost informací. Přirozenou snahou při řešení jakéhokoli požadavku je zajištění jeho efek vního vypořádání tzn. co nejlépe a za vynaložení co nejmenšího úsilí. Ideálním řešením těchto pro chůdných tendencí je využi nějakého prověřeného návodu, který by usnadnil a zrychlil fázi vymýšlení, jak se s daným požadavkem vypořádat a zároveň by zaručoval dostatečně kvalitní vyřešení tohoto požadavku. V oblas bezpečnos informací je takovým návodem norma ČSN ISO/IEC 27001, která popisuje systém řízení bezpečnos informací (angl. Informa on Security Management System ISMS). Tento systém je založen na obdobných principech jako systémy QMS (dle normy ISO 9001) nebo EMS (dle normy ISO 14001), přičemž některé prvky jsou společné. Cílem systému ISMS je nastavení řízení procesů spojených se zachováním dostupnos, integrity a důvěrnos informací důležitých pro danou společnost, přičemž se nejedná pouze o informace uložené v informačních systémech, ale zabývá se informacemi jako takovými, bez ohledu na to, jakou mají formu (elektronickou, papírovou nebo např. formu informací know-how uložených v hlavách pracovníků). Implementaci bezpečnos informací je nutno chápat jako kon nuální proces, nikoli jako jednorázový projekt, což v praxi znamená: pochopit, které informace jsou důležité a proč poznat rizikové oblas, kdy může dojít ke škodám, seřadit je dle závažnos implementovat opatření, která budou rizikové oblas skutečně řešit zpětně kontrolovat, zda implementovaná opatření byla skutečně funkční a dostatečná tyto čtyři body neustále opakovat Společnost ASEKOL s.r.o. se rozhodla pro zavedení systému řízení bezpečnos informací především proto, aby se stala důvěryhodným partnerem pro své zákazníky, dodavatele či další tře strany, a zabezpečila tak: snížení rizika ztráty či zcizení a následného zneuži informací (konkurencí, zaměstnanci) zajištění souladu s platnou legisla vou (např. Zákon 101/2000 Sb.) a zajištění souladu s bezpečnostními požadavky zákazníků, dodavatelů či dalších tře ch stran přiřazení individuálních odpovědnos za bezpečnost informací s možnostmi zpětného dohledání a prokázání viny zaměstnancům či smluvním tře m stranám v případě pochybení či podvodného jednání zachování kon nuity podnikání společnos v případě výskytu mimořádných událos. Implementace probíhala pod vedením poradenské společnos NeXA, s.r.o., která poskytuje poradenské a auditorské služby pro systémy řízení bezpečnos informací (ISMS), kvality (QMS), dopadů podnikání na životní prostředí (EMS) a bezpečnos práce (BOZP). Dne 4. července 2007 byla implementace zakončena úspěšným přezkoumáním systému auditory cer fikačního orgánu TRI- TON Cert, spol. s r.o. za současného dohledu posuzovatelů Českého ins tutu pro akreditaci (ČIA) a 13. července 2007 byl společnos ASEKOL s.r.o. ASEKOL je prvním kolek vním systémem v ČR a jednou z prvních firem vůbec, která tento cer fikát vlastní vystaven akreditovaný ISMS cer fikát s rozsahem platnos pro činnost technických poradců v oblas- zpětného odběru použitých výrobků. Vedení společnos ASEKOL s.r.o., v čele s jednatelem Mgr. Janem Vrbou tak prokázalo, že cíl, který si v rámci vydané Bezpečnostní poli ky stanovilo, je odhodláno naplňovat a řídit bezpečnost informací v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN ISO/IEC ASEKOL je prvním kolek vním systémem v ČR a jednou z prvních firem vůbec, která tento cer fikát obdržela. 14 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

15 Z POHLEDU OBCE / JÍLOVIŠTĚ / TEXT: ROMAN PETERKA / FOTO: ROMAN PETERKA, ARCHIV Nadějně rozběhnutý projekt v Jílovišti Ráj chatařů kousek od Prahy a také příjemné místo pro trvalé bydlení v dojezdové vzdálenos od hlavního města to je středočeská obec Jíloviště. V současné době také jedna z desítky středočeských obcí, které zdobí nový typ stacionárního kontejneru určeného pro sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Třídění odpadu se mezi lidmi v obci již zažilo zhruba šes stovkám svých obyvatel Jíloviště nabízí hned čtyři separační stání s kontejnery na sklo, papír a plasty. Nově nyní přibyl na jednom z nich, v centru obce u obecního úřadu, také již zmíněný nový typ kontejneru na elektrospotřebiče. Je vyveden v zelené barvě a už při letmém pohledu do jeho útrob je vidět, že se za m tento projekt nemíjí účinkem. Kontejner se během krátké doby poměrně slušně zaplnil, uvnitř jsou přitom vidět jen věci, které sem patří, jako jsou mobilní telefony či rozhlasové přijímače. Zdá se, že kontejner rozhodně plní svůj účel. Lidé sice mají možnost se dvakrát do roka zbavit elektrospotřebičů při pravidelném mobilním svozu, který obec pořádá, s malými spotřebiči však většinou tak dlouho nečekají a není-li po ruce kontejner, vyhodí je do popelnice. Nový kontejner v Jíloviš je jen malou čás rozsáhlého pilotního projektu testujícího, jakým způsobem zvýšit zpětný odběr v obcích pod síc obyvatel, které nemají vlastní sběrný dvůr a jsou odkázány na půlroční mobilní svozy. Finančně projekt zajišťuje kolek vní systém ASEKOL ve spolupráci se Středočeským krajem, obce účast v projektu nestála ani korunu. Pro obyvatele Jíloviště skončí životní pouť jejich vysloužilého mobilního telefonu, rádia či počítače v zeleném kontejneru před obecním úřadem. Ve skutečnos ale vyhozením do kontejneru teprve začíná náročný proces, který vrá menším vyřazeným elektrozařízením nový smysl. Jednou za čtrnáct dní přijede vozidlo společnos REMON DIS, která zajišťuje dopravu, vyprázdní kontejnery a odvezdané spotřebiče odveze do Vestce, kde se nachází areál společnos STENA SAFINA. Ta odpad z kontejneru převezme a veškeré elektrospotřebiče demontuje na jednotlivé znovu využitelné komponenty, které pak odprodá dalším zpracovatelům. Nový kontejner v Jíloviš je jen malou čás rozsáhlého pilotního projektu Jan Vorel: Komunální odpad je drahý Středočeská obec Jíloviště se jako jedna z prvních zapojila do pilotního projektu, jehož cílem má být zlepšení zpětného odběru v obcích s méně než jedním sícem obyvatel, která nemají vlastní sběrný dvůr. Podle místostarosty Jíloviště Jana Vorla je stacionární kontejner na elektrozařízení určitě dobrý nápad. S jakými po žemi se obce při likvidaci odpadů potýkají? Základní problém tkví v tom, že provozní náklady převyšují to, co vybereme na poplatcích od obyvatel, což určitě není dobře. Snažíme se hledat ve spolupráci s dalšími obcemi v míšeckém regionu uspokojivý způsob, jak situaci řešit a zároveň zajis t, aby lidé ve snaze ušetřit nezačali zakládat černé skládky. Jak se chovají lidé v Jíloviš, co se zacházení s odpadem týče? Končí odpadky tam, kde mají, nebo se vyhazují na černé skládky? Mohlo by být lépe, ale i hůře. Celkem nemáme v Jíloviš, až na výjimky, problém s černými skládkami. Dokonce bych řekl, že si lidé zvykli třídit často se stává, že těsně před m, než jsou kontejnery na tříděný odpad vyvezeny, už jsou téměř přeplněné. Potěšitelné navíc je, že jsou většinou přeplněné i m, čím být mají. Takže je vidět, že si lidé zvykli je využívat. A jak jste na tom s tříděním odpadu vy sám? Já osobně třídím opravdu hodně, košů máme doma rozhodně víc než jen jeden. Zvlášť koš na papír, plasty, bioodpad, sklo a pak jeden koš na komunální odpad, kam se vyhazuje to, co už se opravdu třídit nedá. A co koš na elektroodpad? Na ten zvláštní koš nemáme, protože toho zase tolik není a tak často ho doma nevyhazujeme. Když se mi dřív rozbil mobil nebo rádio, dal jsem ho do sklepa a počkal na mobilní svoz teď ho odnesu do kontejneru k tomu určenému. Jan Vorel, místostarosta obce Jíloviště 15

16 REPORTÁŽ / VELKÝ PROJEKT PRO MALÉ OBCE / TEXT: ROMAN PETERKA / FOTO: ARCHIV FIRMY ASEKOL Velký projekt pro malé obce Obyvatelé menších obcí často nevědí, jak se starých vysloužilých elektrozařízení ve své obci zbavit jinak, než že je uloží ve sklepě nebo na půdě, v horším případě je pak hodí do popelnice a vše následně skončí na skládce komunálního odpadu. ÚSKALÍ MALÝCH OBCÍ Z bleskového průzkumu provedeného v červenci v malých obcích Středočeského kraje neziskovou společnos ASEKOL vyplynulo, že celá čtvr na občanů žijících v malých obcích hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 40 procent občanů neví, jak se elektrozařízení ve vlastní obci zbavit. Zároveň 40 procent občanů by uvítalo možnost zbavit se vysloužilého zařízení častěji než při zpravidla půlročních mobilních svozech, které obce organizují. V současné době proto probíhá na území Středočeského kraje pilotní projekt podpory zpětného odběru elektrozařízení v malých obcích. Je do něj zapojeno deset obcí, jejichž počet obyvatel nepřesahuje sícovku Okrouhlo, Slapy, Svinaře, Zadní Třebaň, Jíloviště, Pohoří, Bratřínov, Líšnice, Černolice a Trnová. Projekt organizuje společnost SAFINA pod záš tou Středočeského kraje ve spolupráci s kolek vním systémem ASEKOL. Ten se spolu se Středočeským krajem podílí na finančním zajištění celého projektu. Kraj zaš l finančně především nákup speciálních kontejnerů a reklamní ak vity spojené s projektem, ASEKOL pak činnos, které patří do jeho působnos dopravu a zpracování elektrozařízení, říká Eva Lukešová ze společnos ASEKOL. Právě zpracování reprezentuje v celém procesu recyklace elektrozařízení od jeho sběru až po konečné zpracování osmdesá- procent celkových nákladů, dodává. Zpracování zajišťuje společnost STENA SAFINA, dopravu společnost REMONDIS. SE STARÝM POČÍTAČEM DO KONTEJNERU Součás projektu, který odstartoval v červnu a potrvá do listopadu letošního roku, je testování nového typu speciálního kontejneru určeného právě pro vyhazování nepotřebných elektrozařízení. Je to zcela unikátní pokus o řešení podpory zpětného odběru elektrozařízení, který za m nebyl nikde jinde na světě vyzkoušen, říká Eva Lukešová. Vycházeli jsme z předpokladu, že lidé třídí odpad tehdy, pokud je to pro ně snadné a mohou se tříděného odpadu snadno zbavit je to dobře vidět na příkladu papíru, plastů a skla, kde už je úroveň Velikost otvoru kontejneru je dimenzována tak, aby se do něj vešel standardní počítač třídění velmi dobrá právě proto, že kontejnery na tento odpad bývají v dobré docházkové vzdálenos, doplňuje Lukešová. Velikost otvoru kontejneru je dimenzována tak, aby se do něj vešel standardní počítač. Tyto kontejnery mají podporovat zpětný odběr menších elektrozařízení, vysvětluje Helena Vogelová ze společnos ASEKOL, která má na staros koordinaci projektu. Z praxe víme, že když se lidé potřebují zbavit velkých elektrospotřebičů, jako například vysloužilé pračky, počkají s nimi na mobilní svoz, popřípadě naloží spotřebič do auta a odvezou do nejbližšího sběrného dvora. Malá elektrozařízení opro tomu neskladují, většinou je rovnou vyhazují do popelnic. VELKÝ TEST Kontejnery na menší elektrozařízení byly nainstalovány v pě z dese obcí zapojených do projektu jde o větší obce s počtem obyvatel kolem osmi set. V druhé pě ci malých obcí s počtem obyvatel do tří set byl posílen mobilní svoz, který zde nyní probíhá pravidelně každý měsíc. Jedním z cílů projektu je porovnat účinnost obou variant stacionárního kontejneru a mobilního svozu. Velkou neznámou je zejména to, jak přijmou lidé stacionární kontejnery na elektroodpad. Za m nikde na světě nebyl podobný systém sběru elektroodpadu testován, takže se nemůžeme opřít o zkušenos odjinud, potvrzuje Eva Lukešová. Projekt je za m na začátku a na kvalifikované odhady je tak příliš brzy, první dojmy naznačují, že mezi jednotlivými lokalitami mohou být velké rozdíly. Na- 16 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

17 Je to zcela unikátní pokus o řešení podpory zpětného odběru elektrozařízení, který zatím nebyl nikde na světě vyzkoušen. příklad v Jíloviš, kde jsem byla na obhlídce, bylo vše naprosto v pořádku a v kontejneru bylo jen to, co tam být má, jako mobilní telefony a rádia. V Zadní Třebani byl jedinou věcí, kterou do kontejneru někdo odhodil, pě litrový skleněný demižon na víno, krčí rameny Helena Vogelová. Pokud se některá z variant stacionární kontejnery nebo častější mobilní svoz osvědčí, počítají organizátoři s rozšířením projektu i do dalších obcí a krajů České republiky. CESTA VYSLOUŽILÉHO ELEKTROSPOTŘEBIČE Odhození nepotřebného elektrospotřebiče do specializovaného kontejneru či jeho odevzdání při mobilním svozu je důležitou, nicméně pouze počáteční fází celého procesu recyklace elektrospotřebičů. Nashromážděný odpad musí přepravní společnost odvézt zpracovateli, v případě zmiňovaného projektu do provozovny společnos STE- NA SAFINA ve Vestci. Na velkém dvoře tu nejdříve zaměstnanci roztřídí nashromážděné elektrospotřebiče na jednotlivé typy zařízení. Vše se pak dále zpracovává na demontážní lince se nejprve elektrozařízení rozeberou na jednotlivé komponenty, se kterými se pak dále pracuje plasty se dr, z štěných spojů či kabelů se získávají barevné kovy, zájem je i o železo. Cílem je rozebrat veškerou elektroniku na jednotlivé součás a najít pro ně další využi, shrnuje asistent marke ngu společnos STENA SAFINA Pavel Vyhnalík. Jednotlivé suroviny získané rozebráním elektrospotřebičů pak zpracovatel prodává svým odběratelům z řad průmyslových podniků k dalšímu využi pro výrobu nových produktů. Na demontážní lince se elektrozařízení rozeberou na jednotlivé komponenty, se kterými se pak dále pracuje ŠKODA NERECYKLOVAT Smyslem recyklace elektroodpadu je ulevit životnímu prostředí, a to nejen m, že o něco ubude odpadu, který by jinak skončil bez užitku na skládkách, kde by se některé jeho komponenty, především plasty, rozkládaly i síc let. Hlavním nebezpečím pro životní prostředí je u elektrospotřebičů přítomnost mnoha těžkých kovů a elektrolytů, které v případě, že skončí na skládkách komunálního odpadu, mohou unikat do půdy a podzemních vod. Navíc i u těch elektrospotřebičů, které neobsahují tolik těžkých kovů, by byla velká škoda nerecyklovat. Elektrozařízení jsou to ž recyklovatelná až z osmdesá procent, dodává Helena Vogelová. Česká republika má přitom v oblas zpětného odběru co dohánět podle směrnice Evropské unie musí do roku 2008 zpětně odebrat 4 kg na obyvatele za rok. Za m se u nás celkově vybírá zhruba polovina. 17

18 ROZHOVOR SE ZASTUPITELKOU JANOU DRÁPALOVOU / TEXT A FOTO: ROMAN PETERKA Lidé chtějí třídit pokud je to jednoduché Zelená brněnská radní a také starostka městské čás Nový Lískovec ing. Jana Drápalová se začala zelenými tématy ve věcech veřejných zabývat už počátkem 90. let, nejprve jako členka nevládní organizace Český svaz ochránců přírody, později jako komunální poli čka za Stranu zelených. Od počátku svého působení na brněnském magistrátu patří k jejím prioritám mimo jiné i hledání způsobů, jak lépe nakládat s odpady. Vy sama třídíte odpad? Samozřejmě. Nejsem žádný ekologický fundamentalista, ale určitě se pokoušíme já i moje rodina chovat k životnímu prostředí šetrně třídíme odpad, snažíme se neplýtvat vodou ani energií. Co se odpadu týče, jeho množství se snažíme redukovat i m, že nekupujeme zbytečně věci s problema ckými obaly pokud kupuji například luštěniny, dávám přednost papírovému obalu před igelitovým, téměř vůbec nekupujeme PET lahve. Takže odpadu vyprodukujeme rela vně málo a velká část z něj je znovu využitelná. A co ostatní Brňané? Snaží se třídit? Myslím, že lidé v Brně chtějí třídit, svědčí o tom to, že kdekoli se rozestavějí kontejnery na tříděný odpad, hned se začnou plnit. Město má ale ještě velké rezervy v dostupnos kontejnerů. Spokojeni za m můžeme být pouze u skla, na které máme rozmístěno po městě na osm set kontejnerů, s papírem a plasty už to tak slavné není. Intenzivně proto pracujeme na tom, aby se počet nádob na tyto složky tříděného odpadu do roku 2010 zvýšil na potřebné množství. Množství odpadu se snažíme redukovat i tím, že nekupujeme zbytečně věci s problematickými obaly. Specialitou Brna jsou podzemní kontejnery na tříděný odpad v centru. Co vedlo k tomuto specifickému řešení? Toto řešení je využito pouze na území městské památkové rezervace. Původně jsme uvažovali o klasických kontejnerech, dostali jsme se však do sporů s památkáři o este ckou stránku celé záležitos, a navíc byl problém i s m, kam kontejnery v husté zástavbě centra vůbec umís t. Na druhé straně jsme ale chtěli umožnit třídění odpadu i obyvatelům historického centra města, což jsou především starší lidé, kteří skutečně nebudou jezdit přes půl města, aby našli nádobu na tříděný odpad. Nakonec jsme přistoupili ke kontejnerům zapuštěným do země, které na povrchu vypadají jen jako jakési sloupky označené symbolem druhu odpadu, který se do nich vhazuje. Jak jste spokojena s fungováním systému zpětného odběru elektrozařízení v Brně? Určitě plní ten hlavní cíl, kterým bylo, aby se finanční zátěž za likvidaci odpadu v podobě elektrošrotu převedla z obcí na znečišťovatele tedy především na výrobce a spotřebitele. Dříve neslo veškeré náklady na svých bedrech město, tyto náklady nyní, jak se ukazuje po zhruba roce fungování zpětného odběru elektrozařízení, ušetříme. Zároveň m, že se nám podařilo do tohoto systému zapojit všechna naše sběrná střediska, je to výhodné i pro občany, kteří nyní nemusí přemýšlet, co kam odnést ať už se potřebují zbavit starého gauče nebo rozbité ledničky, stačí jim zajet do sběrného dvora. A je to výhodné i pro výrobce elektrozařízení, kteří tak nemusí budovat vlastní místa zpětného odběru, ale mohou využít již fungující struktury, kterou provozuje město. Jaké jsou dopady třídění odpadu na ekonomiku města? Pro město jsou to především úspory nákladů na likvidaci komunálního odpadu. Za mco cykly znovupoužitelných složek 18 ZPĚTNÝ ODBĚR 2/2007

19 Křížovka Deset vylosovaných, kteří nám do 31. října zašlou na ovou adresu správné znění tajenky, obdrží věcné ceny: MP3 přehrávače, knižní publikace nebo trička. Správné znění tajenky z minulého čísla: Šrotozemšťan se vrací. Výherci: Jiřina Lenhartová, Lea Vlčková (MP3 přehrávač), Hana Maivaldová, Petra Talmanová, Miroslava Faitová (knižní publikace), Iveta Lekešová, Renata Haladová, Petr Kaňka, Pavel Kopřiva, Vlasta Sláčíková (trička). jsou ekonomicky soběstačné, protože jejich prodej je pro město zdrojem příjmů, směsný odpad představuje čisté náklady. A za mco náklady na likvidaci komunálního odpadu neustále rostou, příjmy zůstávají na stejné úrovni. Zákonem je omezená maximální výše poplatku, kterou může město vybírat, na pět set korun na osobu za rok. Naším cílem není hledat kličky, jak zvýšit příjmy města m, že obyvatelé Brna budou pla t vyšší poplatek. Naopak do systému musíme zapojit další, kteří ho využívají, ale dosud nepla. Drobné živnostníky a ty, kteří v Brně žijí, ale nemají zde trvalé bydliště. Současná legisla vní úprava v oblas odpadového hospodářství je tedy nedostatečná? Odpadová legisla va prošla určitě poslední dobou několika velmi pozi vními změnami, jako je zákon o obalech či zákon o zpětném odběru elektrozařízení, ve kterých konečně začal být uplatňován princip, že likvidaci odpadu pla znečišťovatel. Problém, který zůstává, je výrazně omezená možnost obcí upravit si systém nakládání s odpadem na svém území obecně závaznou vyhláškou. Obec sice může takovou vyhlášku vydat, ale nemůže v ní například uložit povinnos právnickým a fyzickým osobám tak, aby systém fungoval podle potřeb obce. Jana Drápalová u spustě kontejneru zapuštěného do země! Nejvíce k nám lidé přijíždějí vždy na jaře a potom na podzim. Souvisí to s tím, jak renovují zahrádky a byty po dlouhé zimě nebo se pouštějí do generálních úklidů svých obydlí či rekreačních objektů. 19

20

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o k r a j V y so č i n a ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ

Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Nakládání s elektroodpady WEEE OEEZ Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadní elektrická a elektronická za řízení Radovan Kukla, 6/2006, 3/2007 WEEE Forum je skupina zástupc ů reprezentujících

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem popelnic v Praze A) Směsný komunální odpad Na území hl. m. Prahy je v současné době rozmístěno přibližně 118 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Číslo smlouvy kraj: Číslo smlouvy ASEKOL: Smluvní strany vsoa/ / OZZL f2 & $ l43 1. Jihočeský

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď pračka pračka PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď V domácnosti slouží průměrně 8 let. Je nejtěžším domácím elektrozařízením. Následují elektrický

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC Horní Bludovice Zastupitelstvo obce Horní Bludovice Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č.1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady

Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady Připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s elektrozařízením a elektroodpady připravovaný zákon o výrobcích s ukončenou životností v kontextu dlouhodobých problémů v této oblasti z pohledu Ministerstva

Více

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů.

Projekt. ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií. Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů. Projekt ČS ČR 2008 2009 Zpětný odběr použitých baterií Individuální projekt vzdělávacího programu Minimalizace odpadů Autor projektu : CDV služby, s.r.o. AndělCity Radlická 3185/1c Praha 5 Smíchov Zastoupená

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Místní poplatky za odpad ano či ne?

Místní poplatky za odpad ano či ne? Místní poplatky za odpad ano či ne? Ing. Lumír Macura macura.lumir@mubo.cz Místostarosta Město Bohumín OBSAH Anketa z Moderní obce 10/2012 Vývoj nákladovosti za 2011, EKO-KOM Odpadové hospodářství v Bohumíně

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová

Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace. RNDr. Jana Matzenauerová Energetické využití komunálních odpadů negeneruje omezení třídění a recyklace RNDr. Jana Matzenauerová Konference Staré Těchanovice, 27.6. 28.6.2013 1 Systém odpadového hospodářství Budování systému OH

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Dodatek č. 3. Smluvní strany

Dodatek č. 3. Smluvní strany KUJCP019O4FD Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Intezifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Jihočeském kraji č. SON/OZZL/232/13 pro

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více