DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY"

Transkript

1 Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D.

2 Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů Přístup k nakládání s odpadem (5 ti stupňová hierarchie) Začlenění spaloven komunálních odpadů do CZT SAKO Brno a.s. popis kotle Vliv nánosů na provoz zařízení Typy nánosů na různých teplosměnných plochách

3 Rozdělení odpadů Rozvoj lidské společnosti je spojen s produkcí rozmanitých druhů odpadu. Odpad lze rozdělovat podle řady kritérií (typ, forma svozu, toxicita..) Komunální odpad tvoří relativně malou část celkového mn. odpadu ( t v roce 2013 ) ČSÚ ČSÚ Z hlediska energetického využívání je podstatný komunální odpad Dostatečná výhřevnost (cca MJ/kg) Z velké části tvořen materiálem s tzv. krátkým uhlíkovým cyklem (OZE)

4 Nakládání s odpadem I při dodržení zásad pro minimalizaci množství produkovaného odpadu zůstane nějaký jinak nevyužitelný zbytek. Řízeným spálením za předepsaných podmínek lze dále minimalizovat jeho objem a produkované teplo využít. Plánovaný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku ČSÚ

5 Produkce odpadů v ČR a EU (ČSÚ)

6 Trend spalování odpadu ČR (MPO)

7 Začlenění spaloven do CZT Spalovny odpadů jsou primárně určeny k likvidaci (hygienizaci) odpadů, minimalizace množství Využití tepla uvolněného při spalování odpadů Záporné palivové náklady Zajištění stabilních dodávek tepla do soustavy CZT (zejména letní měsíce pokrytí velké části spotřeby)

8 V letních měsících dominantní zdroj tepla (základní výkon) Cena za likvidaci odpadu: 850 Kč/t Výrobní cena za teplo: cca 200 Kč/GJ Výroba el. energie v současnosti není výhodná (nízké výkupní ceny el. energie) SAKO Brno a.s. a CZT v Brně Rozložení dodávky do CZT v Brně (2013) (zdroj: Výroční zpráva SAKO Brno a.s. 2013) Systémové služby pro elektrizační soustavu jsou vzhledem k povaze provozu a zapojení zdroje do soustavy nedosažitelné

9 Výroba tepla a el. en. TERMIZO a.s. (Liberec) GJ V roce 2013 se ve společnosti TERMIZO a.s. spálilo tun odpadů a do topného systému města bylo dodáno 642 TJ tepla, což je takřka jedna polovina celkové spotřeby tepla sítě centrálního zásobování teplem Ve FR 2013/2014 probíhala výroba tepla 8450 h z 8760 h Vysoce účinný kogenerační zdroj, pokrývající vlastní spotřebu V roce 2013 dodáno do veřejné sítě 12 GWh el. Energie MWh (Zdroj: Výroční zpráva TERMIZO a.s.)

10 ZEVO Malešice (Praha) Za prvních 10 let svého provozu ZEVO zpracovalo tun komunálního odpadu. Do sítě Pražské Teplárenské bylo za tuto dobu dodáno GJ tepla. V roce 2013 bylo v závodě ZEVO termicky využito tun odpadu, do sítě PRE distribuce, a.s. bylo dodáno 36,6 tisíc MWh elektřiny a do sítě Pražské teplárenské a.s. bylo dodáno přes 850 tis. GJ tepla. (zdroj: Výroční zpráva 2013/Pražské služby, a.s.)

11 Centrální zásobování teplem v ČR

12 Zdroj ERÚ Zdroje pro výrobu tepla (kraje ČR)

13 Popis kotle SAKO Brno a.s.

14 Regulace teploty spalin na výstupu Předehřev části napájecí vody ve spodním bubnu kotle spalovny Snížení korozivního působení spalin na teplosměnné plochy ekonomizéru (teplota spalin nesmí klesnout pod 190 C) Stabilizace provozních parametrů při dlouhodobém provozu Mírné snížení celkové účinnosti zařízení

15 Vliv nánosů na provoz zařízení 1. Omezení (zhoršení) možnosti předávání tepla pracovní látce 2. Zvýšení korozivního zatížení teplosměnných ploch 3. Ovlivňování průchodnosti spalinového kanálu (V extrémním případě může tvorba nánosů vést i k ucpání spalinových cest a odstavení zařízení)

16 Množství regulačního vstřiku Velikost vstřiku [t/hod] Volba vhodného porovnávacího intervalu Při zanesení kotle se hůře předává teplo, tzn. hůře se dosahuje požadovaných parametru páry (velikost vstřiku při zanesení je nižší)

17 Ukázka zanesení kotle Tvorba a aglomerace velkých nánosů. Ukázka zanesení na stěnách spalovací komory.

18 Ukázka zanesení kotle Vysoká míra zanesení výměníku může vést až k odstávce zařízení. (Konvektivní výparník vstup) Porovnání zanesení trubek výparníku před odstávkou a po odstávce. (říjen 2014)

19 Místa odběru vzorků

20 Hlavní typy nánosů Vstup do výparníku: velice tvrdý a houževnatý nános Spalovací komora: velice tvrdý, porézní a houževnatý nános Konvektivní část výparníku: sypký a drolící se nános

21 Teplotní stabilita nánosů Princip stanovení charakteristických teplot popelovin v pozorovací peci dle normy ČSN P CEN/TS Metodika měření stability nánosů převzata pouze částečně Materiál nánosu většinou slínováním prošel (charakteristické teploty nánosu pouze orientační) Dokreslení procesů při tvorbě nánosů

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie:

Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie: 11. ENERGETIKA A SPOJE ENERGETIKA Za dominantní v oblasti zásobování města Liberec energiemi lze považovat sítové energie: elektrickou energii (zásobení ze sítí současného dodavatele SČE, a. s.) zemní

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

ZÁSOBOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK TEPLEM

ZÁSOBOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK TEPLEM ZÁSOBOVÁNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK TEPLEM TEPLÁRENSTVÍ CHÁPEME JAKO KRYTÍ POTŘEB TEPLA BYTOVÝCH CELKŮ, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ PROSTŘEDNICTVÍM SOUSTAV CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM. TEPLÁRNY

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol.

Dny teplárenství a energetiky 2015: Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. : Sborník Nakladatel: Exponex s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno Grafická úprava, sazba, zlom: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Výroční zpráva. společnosti TERMIZO a.s. za rok 2004 (ve zkráceném rozsahu)

Výroční zpráva. společnosti TERMIZO a.s. za rok 2004 (ve zkráceném rozsahu) Výroční zpráva společnosti TERMIZO a.s. za rok 2004 (ve zkráceném rozsahu) 1 Úvodní slovo předsedy p představenstvap Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři, dovolím si konstatovat, že rok 2004 byl pro společnost

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více