Židenický Zpravodaj 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj 06"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý časně ráno vyrazil od budovy radnice na Gajdošově ulici autobus plný dětí z našich čtyř základních škol, aby se v malebném dolnorakouském městečku Gars am Kamp zúčastnily okresního závodu v běhu na dlouhou trať pořádaného místní sportovní školou. Touto akcí jsme chtěli zahájit spolupráci radnic obou měst ve sportovní oblasti dětí základních škol. O možnosti spolupráce s některým z partnerských měst jsme uvažovali již dlouhou dobu, ale první aktivní jednání proběhla loni v září za vydatné pomoci Ing. M. Šafáře, který v městečku Gars am Kamp ve sportu působil téměř desítku let. Při jednání s tamním panem starostou a ředitelem sportovní školy dostávala spolupráce jasnou podobu, která vyústila v účast našich dětí na tomto závodu. Našim mladým sportovcům se opravdu dařilo, to je možné usoudit z podrobných výsledků otištěných uvnitř tohoto čísla na straně 11. Z ohlasů vím, že se dětem v Rakousku líbilo. A proto další akcí v této spolupráci by měla být účast rakouských sportovců z Garsu na Poháru starosty Židenic v kopané, který se uskuteční letos v červnu již po sedmé. Všichni se již těšíme na další sportovní klání s dětmi z Rakouska. Ing. Roman Vašina, starosta Dotace pro Židenice Vážení žideničáci, rozpočet městské části se musí každoročně vypořádat s mnoha požadavky jak v provozních tak i kapitálových výdajích. Vedení radnice městské části Brno Židenice stojí každoročně před složitým úkolem zajistit dostatek finančních prostředků v oblasti školství na provoz škol a školek, v oblasti správy majetku na zajištění úklidů a údržby komunikací a veřejné zeleně, v oblasti bytového hospodářství na zajištění pokud možno kvalitního bydlení pro naše občany. Vedle tohoto krátkého výčtu oblastí, které musí být finančně zajištěny jsou i další provozní výdaje, neméně důležité, ale rozepisovat se o nich by znamenalo zabrat celý zpravodaj pro tento článek. Mimo provozní výdaje, které zajišťují, jak už napovídá název provozní výdaj, standardní provoz zařízení zabývající se činnostmi výše uvedenými je úkolem vedení radnice zajistit finanční prostředky pro investice do majetku, který je městské části Brno - Židenice svěřen. Jedná se o bytové domy, kde se nachází přibližně 2400 bytů, 60 nebytových prostor, 4 školy, 8 školek, chodníky, komunikace, dětská hřiště, parky. Ne vždy na to rozpočet městské části stačí. Snažíme se proto zajistit finance z různých dostupných dotací. Operační programy EU, dotace z ministerstev, jihomoravského kraje a v neposlední řadě dotace z města Brna. S radostí mohu oznámit, že se nám podařilo zajistit z rozpočtu města dotaci ve výši ,- Kč, které budou použity v oblasti školství a obnovy bytového fondu. Konkrétně se jedná o dotace na rozšíření tříd Montesori v ZŠ Gajdošova ve výši ,Kč, rekonstrukce MŠ Koperníkova - rozšíření kapacity školky ve výši ,- Kč, pořízení konvektomatu do kuchyně v MŠ Family Mazourova ve výši ,- Kč a modernizaci 3 výtahů v domovním celku Stará osada 20, 22 a 24 ve výši ,- Kč. Jako zastupitel města Brna za městskou část Brno - Židenice sděluji kompetentním orgánům města Brna naše aktuální židenické problémy. Mohu potvrdit, že vedení města Brna a zastupitelé města Brna vnímají naše potřeby a pokud je to možné snaží se nám pomoci, nejen prostřednictvím dotací, za což jim patří dík. Mgr. Marián Hnát zastupitel města Brna a radní městské části Brna Židenice Psí exkrementy a jejich úklid v Židenicích Vedení městské části s ohledem na neukázněnost některých pejskařů, kteří odmítají uklízet po svých miláčcích jejich výkaly, vychází vstříc Vám, kteří oprávněně poukazujete na nepořádek po psech v našich ulicích. Proto jsme zakoupili speciální zařízení na vysávání exkrementů nebo jiných nečistot. Zároveň jsme požádali o dotaci ze sociálního fondu EU na podporu zaměstnanosti na plat dvou zaměstnanců, kteří tuto práci budou vykonávat. Nejen, že zvýšíme čistotu, ale zaměstnáme i dlouhodobě nezaměstnané, kterým tak umožníme návrat k ekonomické soběstačnosti. Předpokládané zahájení těchto prací bude v červnu tohoto roku. Navíc budeme požadovat přísné pokutování pejskařů, kteří po svých psech neuklízejí! Marek Svitavský, člen RMČ M Č B rn o - Ž i d e n i c e DĚ TSKÝ DEN ned ě le k d e? č a s? h o d i n! Vs zd tup ar ma S ok o lovna J u l i á nov Co v á s č ek á? > Koloběžky - závod a promenáda koloběžek - přineste si vlastní koloběžky, s nimiž budete soutěžit > Tříkolky - tiché řádění - menší děti si budou moci zařádit na vlastních tříkolkách > Elektrické pojezdy - kola, koloběžky i další elektrické hybače > Segway - jízda po okruhu > Motokáry - malé závody > Projížďka v traktoru > Vystoupení - Akrobacie na kole > Malování na obličej, pohádka a další Z á b ava p ro d ě t i i ro d i č e!!! T ě š í m e s e na V á s - v e d e n í ra d ni ce Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 6/2013 ZPRÁVY Sběr podkladů od občanů Židenic pro zlevnění cen elektřiny a plynu se přehoupl do druhé poloviny... Máte zájem se do společné e-aukce zapojit? Jen pár kroků k úsporám Přijďte na kontaktní místo, kde podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. ecentre sesbírá podklady od všech domácností a sdruží poptávku do e-aukční síně. Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů zajištěna férová soutěž Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-aukce. Bude-li cena z e-aukce nižší, než Vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. Harmonogram projektu: zahájení sběru podkladů na kontaktním místě ukončení sběru podkladů orientační termín e-aukce pro domácnosti Orientační termín předávání smluv s vítězným dodavatelem Kontaktní místo bude otevřeno v prostorách Úřadu městské části Židenice, Gajdošova 7, Brno, a to od do Pondělí hod. / Středa hod. Stačí přinést kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn), kopii ročního vyúčtování energií, je důležité vědět spojovací číslo SIPO, případně číslo bankovního účtu pro stanovení způsobu plateb záloh, a uzavřít smlouvu s ecentre. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte zástupce společnosti ecentre: Ing. Martin Kutnohorský Mobil: , Kancelář: Lidická 31, 3. patro, , Brno, Více informací a často kladené otázky k problematice na Srdečně Vás zveme na setkání s místostarostou PhDr. Jiřím Nesibou, Ph.D. a zastupitelem města Brna Mgr. Mariánem Hnátem na téma Rekonstrukce parku na Karáskově náměstí ve čtvrtek v hodin v nově vybudovaném Společenském centru KARAS, Vymazalova 22, Brno-Židenice. Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás společně s předsedou Senior klubu Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Setkání se starostou v úterý , od 14 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás kulturní program, příjemná zábava, občerstvení a malý dárek od MČ Brno-Židenice. Těšíme se na Vás!!! Plán akcí klubu seniorů na 2013 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Cvičení paměti Moldavsko I. Pan Vavroš Moldavsko II. Pan Vavroš Setkání se starostou hod Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Památka na Františka Boudu v Židenicích Na pondělí 20. května tohoto roku jsem byl s potěšením pozván na výstavu fotografií letce RAF a bojovníka proti fašismu Františka Boudy do Moravského zemského muzea. Po shlédnutí fotografií a informací o jeho životě bych rád napsal také pár vět do Židenického Zpravodaje, protože si zde toto místo pan František Bouda zcela právem zaslouží. Podplukovník in memoriam František Bouda se narodil 6.dubna 1916 ve Vídni a padl 21.června 1944 v Normandii. Byl účasten vylodění spojenců v Normandii, aktivně zasahoval do bojů. Bohužel se nevrátil z ofenzivní letecké akce z noci 20. na 21.června Později bylo nalezeno jeho zničené letadlo a byl pochován na spojeneckém hřbitově v Saint Valery-en-Caux. Pan František Bouda byl příslušník 2.čs. pěšího pluku ve Francii, 1. čs. samostatné brigády ve Velké Británii a navigátor 311 a 21 perutě RAF. Hrdina, o kterém se zatím málo vědělo. Nicméně díky usilovné práci jeho příbuzným a potomkům 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : souhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění čl. 22, 41, 42, 55 a 56 včetně odkazů. nesouhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění čl. 29, 30, 76 řešící především přesun kompletní správy účelových komunikací na městské části a přesun pravomocí vlastníka při povolování vyhrazeného parkování včetně rezidenčního parkování, do doby dopracování a schválení metodických postupů a jasného finančního a technického zabezpečení spojeného s navrženými přesuny kompetencí na městské části. nesouhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění přílohy č. 8 Stavby a území celoměstského zájmu a trvá na účastenství starosty městské části v každém územním řízení bez ohledu na rozsah zájmové lokality. bere na vědomí vyúčtování 22. společenského plesu a schvaluje použití výtěžku z plesu ve výši ,44 Kč jako příspěvek na činnost mládeže Dětský den. schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům ZMČ Brno Židenice v následující výši: Člen zastupitelstva s platností od nebo od okamžiku nástupu náhradníka na uvolněné místo zastupitele Kč. schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na rok 2013 na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu a ukládá Radě městské části Brno Židenice zapracovat do rozpočtu na rok 2013 rozdělení schválených příspěvků jednotlivým organizacím. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Kamenačky č. pop. 3826, č. or. 51, na pozemku p. č. 4264, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m2, Kamenačky č. pop. 3827, č. or. 53, na pozemku p. č. 4263, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2, Kamenačky č. pop. 3828, č. or. 55, na pozemku p. č. 4262, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, Kamenačky č. pop. 3829, č. or. 57, na pozemku p. č. 4261, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2, vše v k. ú. Židenice včetně pozemků. AKTUÁLNĚ paní Marcely Kopečné a Jiřího Punčocháře se podařilo zrekapitulovat život tohoto letce a uspořádat velmi zajímavou výstavu, která je stále k nahlédnutí v Moravském zemském muzeu v prvním patře na Zelném trhu. Sám jsem měl možnost v minulosti několikrát projet místa vylodění spojenců v Normandii převážně na Omaha-beach na kole a často jsem hledal i stopy českých hrdinů v této zlomové operaci Druhé světové války. V největších připomínkových muzeích v Arromanches či Caen jsou odkazy na české vojáky při dobývání Dunkerque, ale zatím jsem nenarazil na stopu po československých vojácích přímo zapojených při červnovém obsazení Normandie. Po této výstavě si svůj pohled musím upravit. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Stará osada č. pop. 3968, č. or. 20 a pozemku p. č. 8065, zastavěná plocha nádvoří o výměře 179 m2, Stará osada č. pop. 3969, č. or. 22 a pozemku p. č. 8064, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2, Stará osada č. pop. 3970, č. or. 24 a pozemku p. č. 8063, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2 vše v k. ú. Židenice včetně pozemků. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Šaumannova 20, Brno-Židenice. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Koperníkova 6, Brno-Židenice. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Zengrova 3, Brno-Židenice. 59. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : Nadporučík pěchoty František Bouda v roce 1941 souhlasí se jmenováním paní Bc. Jany Křivánkové do funkce ředitelky Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ukládá ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Mateřské škole, Brno, Kamenáčky 28 odvod z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele na opravy. bere na vědomí opakovanou výzvu ÚZSVM k úhradě majetkového prospěchu, týkajícího se nájemného za byty v domě Skopalíkova 27, 29 a 31 v Brně za období od do a ukládá OSM v součinnosti se správcem připravit a na další zasedání RMČ dne předložit podklady (faktury, dodací listy aj.), jimiž bude podložen nárok MČ Brno- Židenice na úhradu nákladů, které městská část vynaložila prokazatelně na nezbytnou údržbu a běžný provoz bytového domu Skopalíkova 27, 29 a 31 v Brně za období od do souhlasí s předloženou dokumentací pro územní řízení na akci BD Došlíkova, Brno-Židenice v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské pro společnost Bílá hora, s.r.o. a souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy k výše uvedené akci se společností Bílá Židenický Zpravodaj 6/2013 Uvedená vernisáž fotografií ze života tohoto letce je stále přístupná veřejnosti. Při zahájení promluvili primátor města Brna Roman Onderka, plukovník a válečný hrdina Emil Boček či předseda Českého svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Ing. Jaroslav Vodička. Co však bylo na informacích z této akce nejzajímavější pro mě jako občana Židenic byl fakt, že pan František Bouda bydlel na ulici Nezamyslova v naší městské části. Hrdina, o kterém víme jen málo, byl naším spoluobčanem a bezesporu patří k významným hrdinům a obětem Druhé světové války jako byl Jan Gajdoš, František Geisler nebo MUDr. Josef Velecký. Rádi bychom proto, aby památka na takové hrdiny byla patrná i v naší obci. Nedávno jsem referoval o kradení pamětních desek a snaze naší radnice tyto drobné památky nějakým způsobem nahradit. Do této snahy by měl být začleněn i odkaz na památku na pana Františka Boudu. Čest jeho památce PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice hora, s.r.o., a to z úrovně statutárního města Brna souhlasí se záměrem vymáhat bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání pozemků za částku 250 Kč/m2/rok, tedy celkem za období od 1. června 2011 do 31. května 2013 ve výši Kč, a to se splatností částky ve výši Kč do a částky ve výši Kč do Ukládá Odboru správy majetku vystavit předpis za bezdůvodné obohacení společnosti CARent, a.s., v částce 250 Kč/m2/rok za období od 1. června 2011 do 31. května souhlasí s aktualizací příloh Smlouvy o podmínkách umístěn a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/ zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje s účinností od Metodiku pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací v roce souhlasí se zněním návrhu dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č ze dne na zajištění pořadatelské činnosti a provozování Farmářských trhů v Brně-Židenicích. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kulturního centra Dělnický dům. souhlasí se zařazením akce pořádané Divadlem na Dlani o. s. konané v termínu , do povinného programu roku souhlasí s pomístními názvy v k. ú. Židenice na území MČ Brno-Židenice uvedenými v Seznamu pomístních názvů, zaslaném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno-město. více na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Podrobný program bude zveřejněn na Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 6/2013 AKTUÁLNĚ Velké setkání jubilantů Vážení senioři, jubilanti, již v minulém roce došlo ke změně legislativy a bylo nám zabráněno zjišťovat u našich občanů jejich narozeniny. Nemůžeme proto zasílat gratulace při příležitosti jubilea a adresně Vás zvát na oblíbená setkání jubilantů v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. Tato záležitost je politování hodná a proto se na Vás všechny jubilanty starší 75 let obracím prostřednictvím Zpravodaje a rád Vás zvu na Velké setkání jubilantů do prostor Dělnického Domu. Společně s hudebně kulturním programem oslavíme Vaše narozeniny. Pro každého oslavence (v první polovině roku) bude nachystán drobný dárek a přání. Věřím, že v Židenicích vznikne nová tradice a každé pololetí budeme prožívat příjemný podvečer. Prosím o nahlášení Vaší účasti na telefonním čísle u pana Nováčka ml. Nemůžete-li se osobně účastnit, rádi Vám drobný dárek necháme k vyzvednutí kamarádem, či rodinným příbuzným v době konání setkání v Dělnickém Domě, po tel. domluvě. SETKÁNÍ JUBILANTŮ , od 16:30 do 18:30 hodin Velký sál Dělnického domu, Jamborova ul. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Provozní hodiny Společenského centra Karas 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 12h - 13h 13h - 14h 14h - 15h 15h - 16h 16h - 17h 17h - 18h 18h - 19h Pondělí Herna pro rodiče s dětmi Úterý Čítárna nejen pro seniory Klub Seniorů MČ Středa Herna pro rodiče s dětmi Senior Point Vernisáže / koncerty * Čtvrtek Senior Point Herna pro rodiče s dětmi Pátek Čítárna nejen pro seniory * dle aktuálního programu Můžete je donést do budovy společenského centra KARAS ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod a v pátek od 11:00 do 14:00 hod Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí. Předsudky vůči OZP Společnost si nejčastěji pod pojmem postižená osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň No a co?!, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku Práce postižených. Na stránkách lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt Start bez překážek, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod. O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 INZERCE Židenický Zpravodaj 6/2013 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 6/2013 ZPRÁVY Rozvojový plán Židenic Není nouze o důvody, proč být nedůvěřiví k ambicím vytvořit skvělou architekturu. Na budovách je málokdy zřetelná všechna ta námaha, kterou vyžaduje jejich stavba. De Botton, Alain, Architektura štěstí, Kniha Zlín, 2010, Vážení občané, už před rokem jsem v našem Židenickém Zpravodaji prezentoval veřejnou soutěž na revitalizaci Bílé hory. Soutěž sloužila jako forma diskuze mezi odborníky, veřejností a radnicí o využívání veřejného prostoru a urbanismu obecně. Zároveň jsem přetiskl v květnovém čísle Zpravodaje mapu Židenic z roku Tyto aktivity byly součástí určité diskuze o rozvoji Židenic v minulosti a dnes, která probíhala na zastupitelstvu s lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají a kteří na jejím základě přišli s mnoha nápady a postřehy, jak by se obec mohla rozvíjet v budoucnu. Děkujeme proto všem, které toto téma zaujalo a ozvali se. Byl bych rád, kdyby se podněty nevytratily, ale přenesly se do konkrétních kroků. Koncepční plán by naší městské části pomohl formovat názory na vývoj Židenic, zvláště veřejného prostoru. Podobné dokumenty si nechávají zpracovávat města, která mají počet obyvatel podobný jako naše městská část a nazývá se rozvojovým plánem obce. Je to věc, která podle mého názoru Židenicím chybí, a to i přes to, že kompetence schvalovat Územní plán města Brna má Zastupitelstvo města Brna. Rozvojový plán, který není závazným dokumentem pro stavební řízení, ale je domluvou mezi politiky, občany a vlastníky pozemků o budoucím vývoji obce ve středně či dlouhodobém výhledu, tak aby veřejnost mohla být maximálně zapojená do procesu prosazování koncepční politiky. Rozvojový plán, který by byl v souladu s územním plánem, by více specifikoval potřeby a výhled na občanskou vybavenost, školství, dopravu, kultury či zeleň. Dostali jsme zatím na náš úřad něco kolem 50 podnětů od občanů, za něž děkujeme. Mohli bychom proto tuto debatu začlenit do širší diskuzní platf o r m y Návrh katolického kostela v Židenicích - Juliánově od arch. Vladimíra Fischera z roku Kresbu provedl akad. malíř Jano Köhler. Realizaci přerušila první světová válka. např. s názvem Židenice 2020 odkazující na pohled, jak by mohly Židenice vypadat za 7 let a že změn může nastat mnoho (VMO, Zbrojovka atd.) Vycházíme z toho, že největší urbanistický rozvoj započal po roce 1919 připojením k Brnu, kdy se počet obyvatel obce se v meziválečném období zdvojnásobil. Bylo to řešeno koncepčními kroky. Jakým způsobem ale rozvíjet městskou část ve 21.století, kdy je většina rozvojových ploch vlastněna soukromými vlastníky, navíc statut města Brna dává městským částem jen omezené pravomoci, které si snaží nechat (viz. zastupitelstvo Židenic na posledním zasedání nedoporučilo schválit změny statutu Brna, kde se kompetence obce ve stavebních řízeních zmenšily, kdy např. naše zastupitelstvo trvá na účastenství starosty městské části v každém územním řízení). Rozvoj by se měl týkat občanské vybavenosti, potřebám chodců a cyklistů, vydělit automobilovou dopravu. Vše na základě zhodnocení aktuálního stavu. Populární dánský architekt městského urbanismu Jan Gehl tvrdí, že ve stávajících městských oblastech by se měl, jako jednoznačný výchozí bod, nejprve prostudovat skutečně existující městský život a potom tyto informace použít k vytvoření plánů, kde a jak městský život posilovat., kvalitní politika města zaměřit na zlepšování obyčejného každodenního městského prostoru. (Gehl, Jan, Města pro lidi, Nadace Partnerství, Brno, 2012). Rád bych proto vyzval veřejnost či odborníky, kteří by měli zájem se účastnit tématické skupiny nad rozvojovým plánem Židenic, aby se nám ozvali a rádi bychom na základě kolektivních připomínek mohli vyhlásit veřejnou soutěž nad rozvojovým plánem Židenic (kontakt na mě - ale věřím, že s touto problematikou lze oslovit při aktuální debatě o výstavbě na Gajdošově všechny zastupitele). V budoucnu se určitě jednou bude řešit areál bývalé Zbrojovky, dostavovat proluky na Gajdošově, či dle územního plánu se bude stavět v okolí Bílé hory. Mohla by se zvýšit zeleň na volných lokalitách ve vlastnictví obce (např. při ulici Koperníkova), či v budoucnu reagovat na demografické změny v populaci (školy, domovy seniorů) a změny veřejných služeb (hřiště, sportoviště). Nemluvě o účinné strategii obce na zvýšení tlaku na odklonění automobilové dopravy z intravilánu na Svatoplukove, Gajdošove a Otakara Ševčíka do vinohradských tunelů. Historickou zkušenost máme, že města se dobře vyvíjela podle nějaké vize či plánu. Nebudu zmiňovat historické velikány jako Haussmann či nedávno zesnulý Oscar Niemeyer, ale stačí zmínit Gočárovu práci v Hradci Králové, či práci hlavního architekta Bohuslava Fuchse v Brně, který např. už v roce 1928 plánoval nové jižní centrum Brna, o kterém bohužel debatujeme dodnes. Bylo chybou, že Rada města Brna v roce 2003 zrušila úřad hlavního architekta, který byl jako odborník při rozhodování města o jeho urbanistickém vývoji (vzpomeňme debaty o podzemní tramvaji v 80.letech, v 90.letech o rychlostních komunikacích kolem Brna jako např. R43, nebo v první dekádě 21.století o přesunu nádraží). I přes to, že ministrem dopravy byl v letech zástupce z Brna Ing. Milan Šimonovský, tak ze všech plánů zatím nic nestojí a pravděpodobně dlouho stát nebude. Plán VELKÉHO BRN Poděkování Janu Bartošovi za strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 6/2013 Nicméně koncepční urbanistická práce je přínosem pro rozhodování jak investora tak samosprávy, o čem nás mohla přesvědčit např. nedávno proběhlá výstava v Domě umění v Brně o koncepci výstavby desítek tzv. Baťových měst ve světě. Dodnes slouží jako vzor koncepčního typu urbanismu. Jako přílohu tohoto článku přikládám zajímavé srovnání, jak se vyvíjely Židenice mezi léty 1924 až 1947, kdy se nová městská část dynamicky rozrostla. Nevím jak by vypadalo srovnání např. mezi léty , kdy se z velké části rekonstruuje a opravuje jen již dříve postavené, investice do nové výstavby jsou vzhledem k nezájmu investorů a omezenému rozpočtu města minimální. Velké investice se Židenicím dlouho vyhýbají, a to je škoda i pro veřejný život. Problémem Židenic je i fakt, že naše městská část je složena z několika celků (Juliánov, Židenice a Zábrdovice) bez přirozeného centra pro všechny. Rozvojový plán by nám mohl napovědět kudy se bude výstavba v budoucnu ubírat. Rozvojový plán by proto svými návrhy mohl navíc obrousit hrany v názorech mezi nejrůznějšími rozdílnými skupinami obyvatel motoristy a cyklisty, vlastníky domů, zahrádkáře, obyvatelé bytů, či mezigeneračně mezi potřebami mládeže a seniorů. Veřejný prostor by měl splňovat potřeby co nejvíce občanů. Představa, že by např. o víkendu byla zastavená doprava na Gajdošově a ulice by sloužila jen chodcům či cyklistům nemusí být taková utopie např. Praha po vzoru Paříže vylučuje v určitých termínech dopravu z nábřežních bulvárů. Jiné občanské iniciativy prosadily v centru města tzv. Den Brna, kdy omezily automobilovou dopravu např. na Veveří, kde otevřely kavárny a obchody, aby sloužily především chodcům. Zajímavá myšlenka. Tento trend by mohl posilovat i v Židenicích, které jsou dopravou nejvíce poškozenou městskou částí (při představě že např. na Gajdošove se měla před 15 lety stavět veliká čerpací stanice mně ještě mrazí dodnes). Cesta je dlouhá, ale malé kroky k oživení veřejného prostoru se dělají již nyní. Nedávno zahájené farmářské trhy jdou touto cestou, aby se občané mohli potkávat na veřejných prostorech, podobě tuto funkci plní i společenské centrum Karas, na které by mohla navazovat rekonstrukce Karáskova náměstí (pozvánka na debatu o Karáskově náměstí na v centru Karas od 16.hod). Prosím proto zájemce o účasti v pracovní skupině k Rozvojovému plánu Židenic, aby se nám ozvali na radnici. Doufám, že se nám podaří podchytit koncepčně rozvoj naší městské části. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta A z roku 1925 KOMŮRKŮV PLÁN BRNA z roku 1947 poskytnutí elektronické podoby mapy z roku Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Úvod Stěžejní aktivity v roce 2011 Členství ve sdruženích Valná hromada Finanční zpráva Poděkování Úvod Lehký společenský optimismus, který na tomto místě zazněl v minulé

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více