Židenický Zpravodaj 06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj 06"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý časně ráno vyrazil od budovy radnice na Gajdošově ulici autobus plný dětí z našich čtyř základních škol, aby se v malebném dolnorakouském městečku Gars am Kamp zúčastnily okresního závodu v běhu na dlouhou trať pořádaného místní sportovní školou. Touto akcí jsme chtěli zahájit spolupráci radnic obou měst ve sportovní oblasti dětí základních škol. O možnosti spolupráce s některým z partnerských měst jsme uvažovali již dlouhou dobu, ale první aktivní jednání proběhla loni v září za vydatné pomoci Ing. M. Šafáře, který v městečku Gars am Kamp ve sportu působil téměř desítku let. Při jednání s tamním panem starostou a ředitelem sportovní školy dostávala spolupráce jasnou podobu, která vyústila v účast našich dětí na tomto závodu. Našim mladým sportovcům se opravdu dařilo, to je možné usoudit z podrobných výsledků otištěných uvnitř tohoto čísla na straně 11. Z ohlasů vím, že se dětem v Rakousku líbilo. A proto další akcí v této spolupráci by měla být účast rakouských sportovců z Garsu na Poháru starosty Židenic v kopané, který se uskuteční letos v červnu již po sedmé. Všichni se již těšíme na další sportovní klání s dětmi z Rakouska. Ing. Roman Vašina, starosta Dotace pro Židenice Vážení žideničáci, rozpočet městské části se musí každoročně vypořádat s mnoha požadavky jak v provozních tak i kapitálových výdajích. Vedení radnice městské části Brno Židenice stojí každoročně před složitým úkolem zajistit dostatek finančních prostředků v oblasti školství na provoz škol a školek, v oblasti správy majetku na zajištění úklidů a údržby komunikací a veřejné zeleně, v oblasti bytového hospodářství na zajištění pokud možno kvalitního bydlení pro naše občany. Vedle tohoto krátkého výčtu oblastí, které musí být finančně zajištěny jsou i další provozní výdaje, neméně důležité, ale rozepisovat se o nich by znamenalo zabrat celý zpravodaj pro tento článek. Mimo provozní výdaje, které zajišťují, jak už napovídá název provozní výdaj, standardní provoz zařízení zabývající se činnostmi výše uvedenými je úkolem vedení radnice zajistit finanční prostředky pro investice do majetku, který je městské části Brno - Židenice svěřen. Jedná se o bytové domy, kde se nachází přibližně 2400 bytů, 60 nebytových prostor, 4 školy, 8 školek, chodníky, komunikace, dětská hřiště, parky. Ne vždy na to rozpočet městské části stačí. Snažíme se proto zajistit finance z různých dostupných dotací. Operační programy EU, dotace z ministerstev, jihomoravského kraje a v neposlední řadě dotace z města Brna. S radostí mohu oznámit, že se nám podařilo zajistit z rozpočtu města dotaci ve výši ,- Kč, které budou použity v oblasti školství a obnovy bytového fondu. Konkrétně se jedná o dotace na rozšíření tříd Montesori v ZŠ Gajdošova ve výši ,Kč, rekonstrukce MŠ Koperníkova - rozšíření kapacity školky ve výši ,- Kč, pořízení konvektomatu do kuchyně v MŠ Family Mazourova ve výši ,- Kč a modernizaci 3 výtahů v domovním celku Stará osada 20, 22 a 24 ve výši ,- Kč. Jako zastupitel města Brna za městskou část Brno - Židenice sděluji kompetentním orgánům města Brna naše aktuální židenické problémy. Mohu potvrdit, že vedení města Brna a zastupitelé města Brna vnímají naše potřeby a pokud je to možné snaží se nám pomoci, nejen prostřednictvím dotací, za což jim patří dík. Mgr. Marián Hnát zastupitel města Brna a radní městské části Brna Židenice Psí exkrementy a jejich úklid v Židenicích Vedení městské části s ohledem na neukázněnost některých pejskařů, kteří odmítají uklízet po svých miláčcích jejich výkaly, vychází vstříc Vám, kteří oprávněně poukazujete na nepořádek po psech v našich ulicích. Proto jsme zakoupili speciální zařízení na vysávání exkrementů nebo jiných nečistot. Zároveň jsme požádali o dotaci ze sociálního fondu EU na podporu zaměstnanosti na plat dvou zaměstnanců, kteří tuto práci budou vykonávat. Nejen, že zvýšíme čistotu, ale zaměstnáme i dlouhodobě nezaměstnané, kterým tak umožníme návrat k ekonomické soběstačnosti. Předpokládané zahájení těchto prací bude v červnu tohoto roku. Navíc budeme požadovat přísné pokutování pejskařů, kteří po svých psech neuklízejí! Marek Svitavský, člen RMČ M Č B rn o - Ž i d e n i c e DĚ TSKÝ DEN ned ě le k d e? č a s? h o d i n! Vs zd tup ar ma S ok o lovna J u l i á nov Co v á s č ek á? > Koloběžky - závod a promenáda koloběžek - přineste si vlastní koloběžky, s nimiž budete soutěžit > Tříkolky - tiché řádění - menší děti si budou moci zařádit na vlastních tříkolkách > Elektrické pojezdy - kola, koloběžky i další elektrické hybače > Segway - jízda po okruhu > Motokáry - malé závody > Projížďka v traktoru > Vystoupení - Akrobacie na kole > Malování na obličej, pohádka a další Z á b ava p ro d ě t i i ro d i č e!!! T ě š í m e s e na V á s - v e d e n í ra d ni ce Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 6/2013 ZPRÁVY Sběr podkladů od občanů Židenic pro zlevnění cen elektřiny a plynu se přehoupl do druhé poloviny... Máte zájem se do společné e-aukce zapojit? Jen pár kroků k úsporám Přijďte na kontaktní místo, kde podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. ecentre sesbírá podklady od všech domácností a sdruží poptávku do e-aukční síně. Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů zajištěna férová soutěž Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-aukce. Bude-li cena z e-aukce nižší, než Vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. Harmonogram projektu: zahájení sběru podkladů na kontaktním místě ukončení sběru podkladů orientační termín e-aukce pro domácnosti Orientační termín předávání smluv s vítězným dodavatelem Kontaktní místo bude otevřeno v prostorách Úřadu městské části Židenice, Gajdošova 7, Brno, a to od do Pondělí hod. / Středa hod. Stačí přinést kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn), kopii ročního vyúčtování energií, je důležité vědět spojovací číslo SIPO, případně číslo bankovního účtu pro stanovení způsobu plateb záloh, a uzavřít smlouvu s ecentre. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte zástupce společnosti ecentre: Ing. Martin Kutnohorský Mobil: , Kancelář: Lidická 31, 3. patro, , Brno, Více informací a často kladené otázky k problematice na Srdečně Vás zveme na setkání s místostarostou PhDr. Jiřím Nesibou, Ph.D. a zastupitelem města Brna Mgr. Mariánem Hnátem na téma Rekonstrukce parku na Karáskově náměstí ve čtvrtek v hodin v nově vybudovaném Společenském centru KARAS, Vymazalova 22, Brno-Židenice. Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás společně s předsedou Senior klubu Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Setkání se starostou v úterý , od 14 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás kulturní program, příjemná zábava, občerstvení a malý dárek od MČ Brno-Židenice. Těšíme se na Vás!!! Plán akcí klubu seniorů na 2013 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Cvičení paměti Moldavsko I. Pan Vavroš Moldavsko II. Pan Vavroš Setkání se starostou hod Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Památka na Františka Boudu v Židenicích Na pondělí 20. května tohoto roku jsem byl s potěšením pozván na výstavu fotografií letce RAF a bojovníka proti fašismu Františka Boudy do Moravského zemského muzea. Po shlédnutí fotografií a informací o jeho životě bych rád napsal také pár vět do Židenického Zpravodaje, protože si zde toto místo pan František Bouda zcela právem zaslouží. Podplukovník in memoriam František Bouda se narodil 6.dubna 1916 ve Vídni a padl 21.června 1944 v Normandii. Byl účasten vylodění spojenců v Normandii, aktivně zasahoval do bojů. Bohužel se nevrátil z ofenzivní letecké akce z noci 20. na 21.června Později bylo nalezeno jeho zničené letadlo a byl pochován na spojeneckém hřbitově v Saint Valery-en-Caux. Pan František Bouda byl příslušník 2.čs. pěšího pluku ve Francii, 1. čs. samostatné brigády ve Velké Británii a navigátor 311 a 21 perutě RAF. Hrdina, o kterém se zatím málo vědělo. Nicméně díky usilovné práci jeho příbuzným a potomkům 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : souhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění čl. 22, 41, 42, 55 a 56 včetně odkazů. nesouhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění čl. 29, 30, 76 řešící především přesun kompletní správy účelových komunikací na městské části a přesun pravomocí vlastníka při povolování vyhrazeného parkování včetně rezidenčního parkování, do doby dopracování a schválení metodických postupů a jasného finančního a technického zabezpečení spojeného s navrženými přesuny kompetencí na městské části. nesouhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění přílohy č. 8 Stavby a území celoměstského zájmu a trvá na účastenství starosty městské části v každém územním řízení bez ohledu na rozsah zájmové lokality. bere na vědomí vyúčtování 22. společenského plesu a schvaluje použití výtěžku z plesu ve výši ,44 Kč jako příspěvek na činnost mládeže Dětský den. schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům ZMČ Brno Židenice v následující výši: Člen zastupitelstva s platností od nebo od okamžiku nástupu náhradníka na uvolněné místo zastupitele Kč. schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na rok 2013 na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu a ukládá Radě městské části Brno Židenice zapracovat do rozpočtu na rok 2013 rozdělení schválených příspěvků jednotlivým organizacím. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Kamenačky č. pop. 3826, č. or. 51, na pozemku p. č. 4264, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m2, Kamenačky č. pop. 3827, č. or. 53, na pozemku p. č. 4263, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2, Kamenačky č. pop. 3828, č. or. 55, na pozemku p. č. 4262, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, Kamenačky č. pop. 3829, č. or. 57, na pozemku p. č. 4261, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2, vše v k. ú. Židenice včetně pozemků. AKTUÁLNĚ paní Marcely Kopečné a Jiřího Punčocháře se podařilo zrekapitulovat život tohoto letce a uspořádat velmi zajímavou výstavu, která je stále k nahlédnutí v Moravském zemském muzeu v prvním patře na Zelném trhu. Sám jsem měl možnost v minulosti několikrát projet místa vylodění spojenců v Normandii převážně na Omaha-beach na kole a často jsem hledal i stopy českých hrdinů v této zlomové operaci Druhé světové války. V největších připomínkových muzeích v Arromanches či Caen jsou odkazy na české vojáky při dobývání Dunkerque, ale zatím jsem nenarazil na stopu po československých vojácích přímo zapojených při červnovém obsazení Normandie. Po této výstavě si svůj pohled musím upravit. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Stará osada č. pop. 3968, č. or. 20 a pozemku p. č. 8065, zastavěná plocha nádvoří o výměře 179 m2, Stará osada č. pop. 3969, č. or. 22 a pozemku p. č. 8064, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2, Stará osada č. pop. 3970, č. or. 24 a pozemku p. č. 8063, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2 vše v k. ú. Židenice včetně pozemků. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Šaumannova 20, Brno-Židenice. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Koperníkova 6, Brno-Židenice. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Zengrova 3, Brno-Židenice. 59. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : Nadporučík pěchoty František Bouda v roce 1941 souhlasí se jmenováním paní Bc. Jany Křivánkové do funkce ředitelky Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ukládá ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Mateřské škole, Brno, Kamenáčky 28 odvod z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele na opravy. bere na vědomí opakovanou výzvu ÚZSVM k úhradě majetkového prospěchu, týkajícího se nájemného za byty v domě Skopalíkova 27, 29 a 31 v Brně za období od do a ukládá OSM v součinnosti se správcem připravit a na další zasedání RMČ dne předložit podklady (faktury, dodací listy aj.), jimiž bude podložen nárok MČ Brno- Židenice na úhradu nákladů, které městská část vynaložila prokazatelně na nezbytnou údržbu a běžný provoz bytového domu Skopalíkova 27, 29 a 31 v Brně za období od do souhlasí s předloženou dokumentací pro územní řízení na akci BD Došlíkova, Brno-Židenice v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské pro společnost Bílá hora, s.r.o. a souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy k výše uvedené akci se společností Bílá Židenický Zpravodaj 6/2013 Uvedená vernisáž fotografií ze života tohoto letce je stále přístupná veřejnosti. Při zahájení promluvili primátor města Brna Roman Onderka, plukovník a válečný hrdina Emil Boček či předseda Českého svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Ing. Jaroslav Vodička. Co však bylo na informacích z této akce nejzajímavější pro mě jako občana Židenic byl fakt, že pan František Bouda bydlel na ulici Nezamyslova v naší městské části. Hrdina, o kterém víme jen málo, byl naším spoluobčanem a bezesporu patří k významným hrdinům a obětem Druhé světové války jako byl Jan Gajdoš, František Geisler nebo MUDr. Josef Velecký. Rádi bychom proto, aby památka na takové hrdiny byla patrná i v naší obci. Nedávno jsem referoval o kradení pamětních desek a snaze naší radnice tyto drobné památky nějakým způsobem nahradit. Do této snahy by měl být začleněn i odkaz na památku na pana Františka Boudu. Čest jeho památce PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice hora, s.r.o., a to z úrovně statutárního města Brna souhlasí se záměrem vymáhat bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání pozemků za částku 250 Kč/m2/rok, tedy celkem za období od 1. června 2011 do 31. května 2013 ve výši Kč, a to se splatností částky ve výši Kč do a částky ve výši Kč do Ukládá Odboru správy majetku vystavit předpis za bezdůvodné obohacení společnosti CARent, a.s., v částce 250 Kč/m2/rok za období od 1. června 2011 do 31. května souhlasí s aktualizací příloh Smlouvy o podmínkách umístěn a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/ zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje s účinností od Metodiku pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací v roce souhlasí se zněním návrhu dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č ze dne na zajištění pořadatelské činnosti a provozování Farmářských trhů v Brně-Židenicích. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kulturního centra Dělnický dům. souhlasí se zařazením akce pořádané Divadlem na Dlani o. s. konané v termínu , do povinného programu roku souhlasí s pomístními názvy v k. ú. Židenice na území MČ Brno-Židenice uvedenými v Seznamu pomístních názvů, zaslaném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno-město. více na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Podrobný program bude zveřejněn na Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 6/2013 AKTUÁLNĚ Velké setkání jubilantů Vážení senioři, jubilanti, již v minulém roce došlo ke změně legislativy a bylo nám zabráněno zjišťovat u našich občanů jejich narozeniny. Nemůžeme proto zasílat gratulace při příležitosti jubilea a adresně Vás zvát na oblíbená setkání jubilantů v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. Tato záležitost je politování hodná a proto se na Vás všechny jubilanty starší 75 let obracím prostřednictvím Zpravodaje a rád Vás zvu na Velké setkání jubilantů do prostor Dělnického Domu. Společně s hudebně kulturním programem oslavíme Vaše narozeniny. Pro každého oslavence (v první polovině roku) bude nachystán drobný dárek a přání. Věřím, že v Židenicích vznikne nová tradice a každé pololetí budeme prožívat příjemný podvečer. Prosím o nahlášení Vaší účasti na telefonním čísle u pana Nováčka ml. Nemůžete-li se osobně účastnit, rádi Vám drobný dárek necháme k vyzvednutí kamarádem, či rodinným příbuzným v době konání setkání v Dělnickém Domě, po tel. domluvě. SETKÁNÍ JUBILANTŮ , od 16:30 do 18:30 hodin Velký sál Dělnického domu, Jamborova ul. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Provozní hodiny Společenského centra Karas 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 12h - 13h 13h - 14h 14h - 15h 15h - 16h 16h - 17h 17h - 18h 18h - 19h Pondělí Herna pro rodiče s dětmi Úterý Čítárna nejen pro seniory Klub Seniorů MČ Středa Herna pro rodiče s dětmi Senior Point Vernisáže / koncerty * Čtvrtek Senior Point Herna pro rodiče s dětmi Pátek Čítárna nejen pro seniory * dle aktuálního programu Můžete je donést do budovy společenského centra KARAS ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod a v pátek od 11:00 do 14:00 hod Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí. Předsudky vůči OZP Společnost si nejčastěji pod pojmem postižená osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň No a co?!, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku Práce postižených. Na stránkách lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt Start bez překážek, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod. O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 INZERCE Židenický Zpravodaj 6/2013 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 6/2013 ZPRÁVY Rozvojový plán Židenic Není nouze o důvody, proč být nedůvěřiví k ambicím vytvořit skvělou architekturu. Na budovách je málokdy zřetelná všechna ta námaha, kterou vyžaduje jejich stavba. De Botton, Alain, Architektura štěstí, Kniha Zlín, 2010, Vážení občané, už před rokem jsem v našem Židenickém Zpravodaji prezentoval veřejnou soutěž na revitalizaci Bílé hory. Soutěž sloužila jako forma diskuze mezi odborníky, veřejností a radnicí o využívání veřejného prostoru a urbanismu obecně. Zároveň jsem přetiskl v květnovém čísle Zpravodaje mapu Židenic z roku Tyto aktivity byly součástí určité diskuze o rozvoji Židenic v minulosti a dnes, která probíhala na zastupitelstvu s lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají a kteří na jejím základě přišli s mnoha nápady a postřehy, jak by se obec mohla rozvíjet v budoucnu. Děkujeme proto všem, které toto téma zaujalo a ozvali se. Byl bych rád, kdyby se podněty nevytratily, ale přenesly se do konkrétních kroků. Koncepční plán by naší městské části pomohl formovat názory na vývoj Židenic, zvláště veřejného prostoru. Podobné dokumenty si nechávají zpracovávat města, která mají počet obyvatel podobný jako naše městská část a nazývá se rozvojovým plánem obce. Je to věc, která podle mého názoru Židenicím chybí, a to i přes to, že kompetence schvalovat Územní plán města Brna má Zastupitelstvo města Brna. Rozvojový plán, který není závazným dokumentem pro stavební řízení, ale je domluvou mezi politiky, občany a vlastníky pozemků o budoucím vývoji obce ve středně či dlouhodobém výhledu, tak aby veřejnost mohla být maximálně zapojená do procesu prosazování koncepční politiky. Rozvojový plán, který by byl v souladu s územním plánem, by více specifikoval potřeby a výhled na občanskou vybavenost, školství, dopravu, kultury či zeleň. Dostali jsme zatím na náš úřad něco kolem 50 podnětů od občanů, za něž děkujeme. Mohli bychom proto tuto debatu začlenit do širší diskuzní platf o r m y Návrh katolického kostela v Židenicích - Juliánově od arch. Vladimíra Fischera z roku Kresbu provedl akad. malíř Jano Köhler. Realizaci přerušila první světová válka. např. s názvem Židenice 2020 odkazující na pohled, jak by mohly Židenice vypadat za 7 let a že změn může nastat mnoho (VMO, Zbrojovka atd.) Vycházíme z toho, že největší urbanistický rozvoj započal po roce 1919 připojením k Brnu, kdy se počet obyvatel obce se v meziválečném období zdvojnásobil. Bylo to řešeno koncepčními kroky. Jakým způsobem ale rozvíjet městskou část ve 21.století, kdy je většina rozvojových ploch vlastněna soukromými vlastníky, navíc statut města Brna dává městským částem jen omezené pravomoci, které si snaží nechat (viz. zastupitelstvo Židenic na posledním zasedání nedoporučilo schválit změny statutu Brna, kde se kompetence obce ve stavebních řízeních zmenšily, kdy např. naše zastupitelstvo trvá na účastenství starosty městské části v každém územním řízení). Rozvoj by se měl týkat občanské vybavenosti, potřebám chodců a cyklistů, vydělit automobilovou dopravu. Vše na základě zhodnocení aktuálního stavu. Populární dánský architekt městského urbanismu Jan Gehl tvrdí, že ve stávajících městských oblastech by se měl, jako jednoznačný výchozí bod, nejprve prostudovat skutečně existující městský život a potom tyto informace použít k vytvoření plánů, kde a jak městský život posilovat., kvalitní politika města zaměřit na zlepšování obyčejného každodenního městského prostoru. (Gehl, Jan, Města pro lidi, Nadace Partnerství, Brno, 2012). Rád bych proto vyzval veřejnost či odborníky, kteří by měli zájem se účastnit tématické skupiny nad rozvojovým plánem Židenic, aby se nám ozvali a rádi bychom na základě kolektivních připomínek mohli vyhlásit veřejnou soutěž nad rozvojovým plánem Židenic (kontakt na mě - ale věřím, že s touto problematikou lze oslovit při aktuální debatě o výstavbě na Gajdošově všechny zastupitele). V budoucnu se určitě jednou bude řešit areál bývalé Zbrojovky, dostavovat proluky na Gajdošově, či dle územního plánu se bude stavět v okolí Bílé hory. Mohla by se zvýšit zeleň na volných lokalitách ve vlastnictví obce (např. při ulici Koperníkova), či v budoucnu reagovat na demografické změny v populaci (školy, domovy seniorů) a změny veřejných služeb (hřiště, sportoviště). Nemluvě o účinné strategii obce na zvýšení tlaku na odklonění automobilové dopravy z intravilánu na Svatoplukove, Gajdošove a Otakara Ševčíka do vinohradských tunelů. Historickou zkušenost máme, že města se dobře vyvíjela podle nějaké vize či plánu. Nebudu zmiňovat historické velikány jako Haussmann či nedávno zesnulý Oscar Niemeyer, ale stačí zmínit Gočárovu práci v Hradci Králové, či práci hlavního architekta Bohuslava Fuchse v Brně, který např. už v roce 1928 plánoval nové jižní centrum Brna, o kterém bohužel debatujeme dodnes. Bylo chybou, že Rada města Brna v roce 2003 zrušila úřad hlavního architekta, který byl jako odborník při rozhodování města o jeho urbanistickém vývoji (vzpomeňme debaty o podzemní tramvaji v 80.letech, v 90.letech o rychlostních komunikacích kolem Brna jako např. R43, nebo v první dekádě 21.století o přesunu nádraží). I přes to, že ministrem dopravy byl v letech zástupce z Brna Ing. Milan Šimonovský, tak ze všech plánů zatím nic nestojí a pravděpodobně dlouho stát nebude. Plán VELKÉHO BRN Poděkování Janu Bartošovi za strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 6/2013 Nicméně koncepční urbanistická práce je přínosem pro rozhodování jak investora tak samosprávy, o čem nás mohla přesvědčit např. nedávno proběhlá výstava v Domě umění v Brně o koncepci výstavby desítek tzv. Baťových měst ve světě. Dodnes slouží jako vzor koncepčního typu urbanismu. Jako přílohu tohoto článku přikládám zajímavé srovnání, jak se vyvíjely Židenice mezi léty 1924 až 1947, kdy se nová městská část dynamicky rozrostla. Nevím jak by vypadalo srovnání např. mezi léty , kdy se z velké části rekonstruuje a opravuje jen již dříve postavené, investice do nové výstavby jsou vzhledem k nezájmu investorů a omezenému rozpočtu města minimální. Velké investice se Židenicím dlouho vyhýbají, a to je škoda i pro veřejný život. Problémem Židenic je i fakt, že naše městská část je složena z několika celků (Juliánov, Židenice a Zábrdovice) bez přirozeného centra pro všechny. Rozvojový plán by nám mohl napovědět kudy se bude výstavba v budoucnu ubírat. Rozvojový plán by proto svými návrhy mohl navíc obrousit hrany v názorech mezi nejrůznějšími rozdílnými skupinami obyvatel motoristy a cyklisty, vlastníky domů, zahrádkáře, obyvatelé bytů, či mezigeneračně mezi potřebami mládeže a seniorů. Veřejný prostor by měl splňovat potřeby co nejvíce občanů. Představa, že by např. o víkendu byla zastavená doprava na Gajdošově a ulice by sloužila jen chodcům či cyklistům nemusí být taková utopie např. Praha po vzoru Paříže vylučuje v určitých termínech dopravu z nábřežních bulvárů. Jiné občanské iniciativy prosadily v centru města tzv. Den Brna, kdy omezily automobilovou dopravu např. na Veveří, kde otevřely kavárny a obchody, aby sloužily především chodcům. Zajímavá myšlenka. Tento trend by mohl posilovat i v Židenicích, které jsou dopravou nejvíce poškozenou městskou částí (při představě že např. na Gajdošove se měla před 15 lety stavět veliká čerpací stanice mně ještě mrazí dodnes). Cesta je dlouhá, ale malé kroky k oživení veřejného prostoru se dělají již nyní. Nedávno zahájené farmářské trhy jdou touto cestou, aby se občané mohli potkávat na veřejných prostorech, podobě tuto funkci plní i společenské centrum Karas, na které by mohla navazovat rekonstrukce Karáskova náměstí (pozvánka na debatu o Karáskově náměstí na v centru Karas od 16.hod). Prosím proto zájemce o účasti v pracovní skupině k Rozvojovému plánu Židenic, aby se nám ozvali na radnici. Doufám, že se nám podaří podchytit koncepčně rozvoj naší městské části. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta A z roku 1925 KOMŮRKŮV PLÁN BRNA z roku 1947 poskytnutí elektronické podoby mapy z roku Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014

U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna 2014 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 1. schůze rady města konané dne 7. ledna

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Snížení náklad pro ů domácnosti

Snížení náklad pro ů domácnosti Snížení náklad pro ů domácnosti Chcete snížit náklady na domácnost? Město pro Vás zajistilo příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii a zemní plyn. Za tuto službu nehradíte žádné poplatky.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3

Důvodová zpráva k materiálu ZMČ 7/6.3 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Návrh: Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7.

Výdej nových smluv bude probíhat na úřadě v době od 17.7 do 31.7. Starosta Nebovid chce nabídnout jak domácnostem, tak podnikatelům možnost ušetřit na elektřině, plynu a dalších komoditách. Spolu se specializovanou firmou připravuje elektronickou aukci, do které se budou

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více