Židenický Zpravodaj 06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židenický Zpravodaj 06"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý časně ráno vyrazil od budovy radnice na Gajdošově ulici autobus plný dětí z našich čtyř základních škol, aby se v malebném dolnorakouském městečku Gars am Kamp zúčastnily okresního závodu v běhu na dlouhou trať pořádaného místní sportovní školou. Touto akcí jsme chtěli zahájit spolupráci radnic obou měst ve sportovní oblasti dětí základních škol. O možnosti spolupráce s některým z partnerských měst jsme uvažovali již dlouhou dobu, ale první aktivní jednání proběhla loni v září za vydatné pomoci Ing. M. Šafáře, který v městečku Gars am Kamp ve sportu působil téměř desítku let. Při jednání s tamním panem starostou a ředitelem sportovní školy dostávala spolupráce jasnou podobu, která vyústila v účast našich dětí na tomto závodu. Našim mladým sportovcům se opravdu dařilo, to je možné usoudit z podrobných výsledků otištěných uvnitř tohoto čísla na straně 11. Z ohlasů vím, že se dětem v Rakousku líbilo. A proto další akcí v této spolupráci by měla být účast rakouských sportovců z Garsu na Poháru starosty Židenic v kopané, který se uskuteční letos v červnu již po sedmé. Všichni se již těšíme na další sportovní klání s dětmi z Rakouska. Ing. Roman Vašina, starosta Dotace pro Židenice Vážení žideničáci, rozpočet městské části se musí každoročně vypořádat s mnoha požadavky jak v provozních tak i kapitálových výdajích. Vedení radnice městské části Brno Židenice stojí každoročně před složitým úkolem zajistit dostatek finančních prostředků v oblasti školství na provoz škol a školek, v oblasti správy majetku na zajištění úklidů a údržby komunikací a veřejné zeleně, v oblasti bytového hospodářství na zajištění pokud možno kvalitního bydlení pro naše občany. Vedle tohoto krátkého výčtu oblastí, které musí být finančně zajištěny jsou i další provozní výdaje, neméně důležité, ale rozepisovat se o nich by znamenalo zabrat celý zpravodaj pro tento článek. Mimo provozní výdaje, které zajišťují, jak už napovídá název provozní výdaj, standardní provoz zařízení zabývající se činnostmi výše uvedenými je úkolem vedení radnice zajistit finanční prostředky pro investice do majetku, který je městské části Brno - Židenice svěřen. Jedná se o bytové domy, kde se nachází přibližně 2400 bytů, 60 nebytových prostor, 4 školy, 8 školek, chodníky, komunikace, dětská hřiště, parky. Ne vždy na to rozpočet městské části stačí. Snažíme se proto zajistit finance z různých dostupných dotací. Operační programy EU, dotace z ministerstev, jihomoravského kraje a v neposlední řadě dotace z města Brna. S radostí mohu oznámit, že se nám podařilo zajistit z rozpočtu města dotaci ve výši ,- Kč, které budou použity v oblasti školství a obnovy bytového fondu. Konkrétně se jedná o dotace na rozšíření tříd Montesori v ZŠ Gajdošova ve výši ,Kč, rekonstrukce MŠ Koperníkova - rozšíření kapacity školky ve výši ,- Kč, pořízení konvektomatu do kuchyně v MŠ Family Mazourova ve výši ,- Kč a modernizaci 3 výtahů v domovním celku Stará osada 20, 22 a 24 ve výši ,- Kč. Jako zastupitel města Brna za městskou část Brno - Židenice sděluji kompetentním orgánům města Brna naše aktuální židenické problémy. Mohu potvrdit, že vedení města Brna a zastupitelé města Brna vnímají naše potřeby a pokud je to možné snaží se nám pomoci, nejen prostřednictvím dotací, za což jim patří dík. Mgr. Marián Hnát zastupitel města Brna a radní městské části Brna Židenice Psí exkrementy a jejich úklid v Židenicích Vedení městské části s ohledem na neukázněnost některých pejskařů, kteří odmítají uklízet po svých miláčcích jejich výkaly, vychází vstříc Vám, kteří oprávněně poukazujete na nepořádek po psech v našich ulicích. Proto jsme zakoupili speciální zařízení na vysávání exkrementů nebo jiných nečistot. Zároveň jsme požádali o dotaci ze sociálního fondu EU na podporu zaměstnanosti na plat dvou zaměstnanců, kteří tuto práci budou vykonávat. Nejen, že zvýšíme čistotu, ale zaměstnáme i dlouhodobě nezaměstnané, kterým tak umožníme návrat k ekonomické soběstačnosti. Předpokládané zahájení těchto prací bude v červnu tohoto roku. Navíc budeme požadovat přísné pokutování pejskařů, kteří po svých psech neuklízejí! Marek Svitavský, člen RMČ M Č B rn o - Ž i d e n i c e DĚ TSKÝ DEN ned ě le k d e? č a s? h o d i n! Vs zd tup ar ma S ok o lovna J u l i á nov Co v á s č ek á? > Koloběžky - závod a promenáda koloběžek - přineste si vlastní koloběžky, s nimiž budete soutěžit > Tříkolky - tiché řádění - menší děti si budou moci zařádit na vlastních tříkolkách > Elektrické pojezdy - kola, koloběžky i další elektrické hybače > Segway - jízda po okruhu > Motokáry - malé závody > Projížďka v traktoru > Vystoupení - Akrobacie na kole > Malování na obličej, pohádka a další Z á b ava p ro d ě t i i ro d i č e!!! T ě š í m e s e na V á s - v e d e n í ra d ni ce Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 6/2013 ZPRÁVY Sběr podkladů od občanů Židenic pro zlevnění cen elektřiny a plynu se přehoupl do druhé poloviny... Máte zájem se do společné e-aukce zapojit? Jen pár kroků k úsporám Přijďte na kontaktní místo, kde podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. ecentre sesbírá podklady od všech domácností a sdruží poptávku do e-aukční síně. Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů zajištěna férová soutěž Poskytovatel služby porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou z e-aukce. Bude-li cena z e-aukce nižší, než Vaše stávající cena, ecentre zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis. Harmonogram projektu: zahájení sběru podkladů na kontaktním místě ukončení sběru podkladů orientační termín e-aukce pro domácnosti Orientační termín předávání smluv s vítězným dodavatelem Kontaktní místo bude otevřeno v prostorách Úřadu městské části Židenice, Gajdošova 7, Brno, a to od do Pondělí hod. / Středa hod. Stačí přinést kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (Elektřina / Zemní plyn), kopii ročního vyúčtování energií, je důležité vědět spojovací číslo SIPO, případně číslo bankovního účtu pro stanovení způsobu plateb záloh, a uzavřít smlouvu s ecentre. V případě jakýchkoliv dotazů, kontaktujte zástupce společnosti ecentre: Ing. Martin Kutnohorský Mobil: , Kancelář: Lidická 31, 3. patro, , Brno, Více informací a často kladené otázky k problematice na Srdečně Vás zveme na setkání s místostarostou PhDr. Jiřím Nesibou, Ph.D. a zastupitelem města Brna Mgr. Mariánem Hnátem na téma Rekonstrukce parku na Karáskově náměstí ve čtvrtek v hodin v nově vybudovaném Společenském centru KARAS, Vymazalova 22, Brno-Židenice. Pozvánka pro seniory vedení radnice MČ Brno-Židenice starosta Ing. Roman Vašina, místostarosta Bc. Karel Bernášek, místostarosta Mgr. Aleš Mrázek, místostarosta PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. Vás společně s předsedou Senior klubu Bc. Ladislavem Koukalem srdečně zvou na Setkání se starostou v úterý , od 14 hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Čeká Vás kulturní program, příjemná zábava, občerstvení a malý dárek od MČ Brno-Židenice. Těšíme se na Vás!!! Plán akcí klubu seniorů na 2013 Přednášky se konají vždy v úterý ve hod v novém senior centru Vymazalova 22, Brno Cvičení paměti Moldavsko I. Pan Vavroš Moldavsko II. Pan Vavroš Setkání se starostou hod Změna programu vyhrazena. Připravil Bc. Ladislav Koukal strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 Památka na Františka Boudu v Židenicích Na pondělí 20. května tohoto roku jsem byl s potěšením pozván na výstavu fotografií letce RAF a bojovníka proti fašismu Františka Boudy do Moravského zemského muzea. Po shlédnutí fotografií a informací o jeho životě bych rád napsal také pár vět do Židenického Zpravodaje, protože si zde toto místo pan František Bouda zcela právem zaslouží. Podplukovník in memoriam František Bouda se narodil 6.dubna 1916 ve Vídni a padl 21.června 1944 v Normandii. Byl účasten vylodění spojenců v Normandii, aktivně zasahoval do bojů. Bohužel se nevrátil z ofenzivní letecké akce z noci 20. na 21.června Později bylo nalezeno jeho zničené letadlo a byl pochován na spojeneckém hřbitově v Saint Valery-en-Caux. Pan František Bouda byl příslušník 2.čs. pěšího pluku ve Francii, 1. čs. samostatné brigády ve Velké Británii a navigátor 311 a 21 perutě RAF. Hrdina, o kterém se zatím málo vědělo. Nicméně díky usilovné práci jeho příbuzným a potomkům 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Židenice ze dne : souhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění čl. 22, 41, 42, 55 a 56 včetně odkazů. nesouhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění čl. 29, 30, 76 řešící především přesun kompletní správy účelových komunikací na městské části a přesun pravomocí vlastníka při povolování vyhrazeného parkování včetně rezidenčního parkování, do doby dopracování a schválení metodických postupů a jasného finančního a technického zabezpečení spojeného s navrženými přesuny kompetencí na městské části. nesouhlasí s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v rozsahu navrženého znění přílohy č. 8 Stavby a území celoměstského zájmu a trvá na účastenství starosty městské části v každém územním řízení bez ohledu na rozsah zájmové lokality. bere na vědomí vyúčtování 22. společenského plesu a schvaluje použití výtěžku z plesu ve výši ,44 Kč jako příspěvek na činnost mládeže Dětský den. schvaluje měsíční odměnu neuvolněným členům ZMČ Brno Židenice v následující výši: Člen zastupitelstva s platností od nebo od okamžiku nástupu náhradníka na uvolněné místo zastupitele Kč. schvaluje finanční příspěvky z rozpočtu MČ Brno Židenice na rok 2013 na sociální činnost a v rámci programu na podporu kultury, mládeže a sportu a ukládá Radě městské části Brno Židenice zapracovat do rozpočtu na rok 2013 rozdělení schválených příspěvků jednotlivým organizacím. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Kamenačky č. pop. 3826, č. or. 51, na pozemku p. č. 4264, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 201 m2, Kamenačky č. pop. 3827, č. or. 53, na pozemku p. č. 4263, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2, Kamenačky č. pop. 3828, č. or. 55, na pozemku p. č. 4262, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, Kamenačky č. pop. 3829, č. or. 57, na pozemku p. č. 4261, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 199 m2, vše v k. ú. Židenice včetně pozemků. AKTUÁLNĚ paní Marcely Kopečné a Jiřího Punčocháře se podařilo zrekapitulovat život tohoto letce a uspořádat velmi zajímavou výstavu, která je stále k nahlédnutí v Moravském zemském muzeu v prvním patře na Zelném trhu. Sám jsem měl možnost v minulosti několikrát projet místa vylodění spojenců v Normandii převážně na Omaha-beach na kole a často jsem hledal i stopy českých hrdinů v této zlomové operaci Druhé světové války. V největších připomínkových muzeích v Arromanches či Caen jsou odkazy na české vojáky při dobývání Dunkerque, ale zatím jsem nenarazil na stopu po československých vojácích přímo zapojených při červnovém obsazení Normandie. Po této výstavě si svůj pohled musím upravit. nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna odprodej domovního celku Stará osada č. pop. 3968, č. or. 20 a pozemku p. č. 8065, zastavěná plocha nádvoří o výměře 179 m2, Stará osada č. pop. 3969, č. or. 22 a pozemku p. č. 8064, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2, Stará osada č. pop. 3970, č. or. 24 a pozemku p. č. 8063, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 179 m2 vše v k. ú. Židenice včetně pozemků. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Šaumannova 20, Brno-Židenice. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Koperníkova 6, Brno-Židenice. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ Zengrova 3, Brno-Židenice. 59. zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : Nadporučík pěchoty František Bouda v roce 1941 souhlasí se jmenováním paní Bc. Jany Křivánkové do funkce ředitelky Mateřské školy NA OSADĚ, Brno, Koperníkova 6 a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. ukládá ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Mateřské škole, Brno, Kamenáčky 28 odvod z investičního fondu ve výši Kč do rozpočtu zřizovatele na opravy. bere na vědomí opakovanou výzvu ÚZSVM k úhradě majetkového prospěchu, týkajícího se nájemného za byty v domě Skopalíkova 27, 29 a 31 v Brně za období od do a ukládá OSM v součinnosti se správcem připravit a na další zasedání RMČ dne předložit podklady (faktury, dodací listy aj.), jimiž bude podložen nárok MČ Brno- Židenice na úhradu nákladů, které městská část vynaložila prokazatelně na nezbytnou údržbu a běžný provoz bytového domu Skopalíkova 27, 29 a 31 v Brně za období od do souhlasí s předloženou dokumentací pro územní řízení na akci BD Došlíkova, Brno-Židenice v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské pro společnost Bílá hora, s.r.o. a souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy k výše uvedené akci se společností Bílá Židenický Zpravodaj 6/2013 Uvedená vernisáž fotografií ze života tohoto letce je stále přístupná veřejnosti. Při zahájení promluvili primátor města Brna Roman Onderka, plukovník a válečný hrdina Emil Boček či předseda Českého svazu bojovníků za svobodu plk.v.v. Ing. Jaroslav Vodička. Co však bylo na informacích z této akce nejzajímavější pro mě jako občana Židenic byl fakt, že pan František Bouda bydlel na ulici Nezamyslova v naší městské části. Hrdina, o kterém víme jen málo, byl naším spoluobčanem a bezesporu patří k významným hrdinům a obětem Druhé světové války jako byl Jan Gajdoš, František Geisler nebo MUDr. Josef Velecký. Rádi bychom proto, aby památka na takové hrdiny byla patrná i v naší obci. Nedávno jsem referoval o kradení pamětních desek a snaze naší radnice tyto drobné památky nějakým způsobem nahradit. Do této snahy by měl být začleněn i odkaz na památku na pana Františka Boudu. Čest jeho památce PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice hora, s.r.o., a to z úrovně statutárního města Brna souhlasí se záměrem vymáhat bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání pozemků za částku 250 Kč/m2/rok, tedy celkem za období od 1. června 2011 do 31. května 2013 ve výši Kč, a to se splatností částky ve výši Kč do a částky ve výši Kč do Ukládá Odboru správy majetku vystavit předpis za bezdůvodné obohacení společnosti CARent, a.s., v částce 250 Kč/m2/rok za období od 1. června 2011 do 31. května souhlasí s aktualizací příloh Smlouvy o podmínkách umístěn a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/ zasedání Rady MČ Brno -Židenice ze dne : schvaluje s účinností od Metodiku pro schválení účetní závěrky příspěvkových organizací v roce souhlasí se zněním návrhu dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č ze dne na zajištění pořadatelské činnosti a provozování Farmářských trhů v Brně-Židenicích. schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování kulturního centra Dělnický dům. souhlasí se zařazením akce pořádané Divadlem na Dlani o. s. konané v termínu , do povinného programu roku souhlasí s pomístními názvy v k. ú. Židenice na území MČ Brno-Židenice uvedenými v Seznamu pomístních názvů, zaslaném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Brno-město. více na Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Židenice se uskuteční v Kapitulní síni Vojenské nemocnice od 16 hodin. Podrobný program bude zveřejněn na Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 6/2013 AKTUÁLNĚ Velké setkání jubilantů Vážení senioři, jubilanti, již v minulém roce došlo ke změně legislativy a bylo nám zabráněno zjišťovat u našich občanů jejich narozeniny. Nemůžeme proto zasílat gratulace při příležitosti jubilea a adresně Vás zvát na oblíbená setkání jubilantů v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. Tato záležitost je politování hodná a proto se na Vás všechny jubilanty starší 75 let obracím prostřednictvím Zpravodaje a rád Vás zvu na Velké setkání jubilantů do prostor Dělnického Domu. Společně s hudebně kulturním programem oslavíme Vaše narozeniny. Pro každého oslavence (v první polovině roku) bude nachystán drobný dárek a přání. Věřím, že v Židenicích vznikne nová tradice a každé pololetí budeme prožívat příjemný podvečer. Prosím o nahlášení Vaší účasti na telefonním čísle u pana Nováčka ml. Nemůžete-li se osobně účastnit, rádi Vám drobný dárek necháme k vyzvednutí kamarádem, či rodinným příbuzným v době konání setkání v Dělnickém Domě, po tel. domluvě. SETKÁNÍ JUBILANTŮ , od 16:30 do 18:30 hodin Velký sál Dělnického domu, Jamborova ul. Bc. Karel Bernášek, místostarosta Provozní hodiny Společenského centra Karas 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 12h - 13h 13h - 14h 14h - 15h 15h - 16h 16h - 17h 17h - 18h 18h - 19h Pondělí Herna pro rodiče s dětmi Úterý Čítárna nejen pro seniory Klub Seniorů MČ Středa Herna pro rodiče s dětmi Senior Point Vernisáže / koncerty * Čtvrtek Senior Point Herna pro rodiče s dětmi Pátek Čítárna nejen pro seniory * dle aktuálního programu Můžete je donést do budovy společenského centra KARAS ve čtvrtek od 13:00 do 18:00 hod a v pátek od 11:00 do 14:00 hod Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí. Předsudky vůči OZP Společnost si nejčastěji pod pojmem postižená osoba představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je. Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň No a co?!, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku Práce postižených. Na stránkách lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt Start bez překážek, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat. Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením? Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např. v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod. O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 INZERCE Židenický Zpravodaj 6/2013 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 6/2013 ZPRÁVY Rozvojový plán Židenic Není nouze o důvody, proč být nedůvěřiví k ambicím vytvořit skvělou architekturu. Na budovách je málokdy zřetelná všechna ta námaha, kterou vyžaduje jejich stavba. De Botton, Alain, Architektura štěstí, Kniha Zlín, 2010, Vážení občané, už před rokem jsem v našem Židenickém Zpravodaji prezentoval veřejnou soutěž na revitalizaci Bílé hory. Soutěž sloužila jako forma diskuze mezi odborníky, veřejností a radnicí o využívání veřejného prostoru a urbanismu obecně. Zároveň jsem přetiskl v květnovém čísle Zpravodaje mapu Židenic z roku Tyto aktivity byly součástí určité diskuze o rozvoji Židenic v minulosti a dnes, která probíhala na zastupitelstvu s lidmi, kteří se o tuto problematiku zajímají a kteří na jejím základě přišli s mnoha nápady a postřehy, jak by se obec mohla rozvíjet v budoucnu. Děkujeme proto všem, které toto téma zaujalo a ozvali se. Byl bych rád, kdyby se podněty nevytratily, ale přenesly se do konkrétních kroků. Koncepční plán by naší městské části pomohl formovat názory na vývoj Židenic, zvláště veřejného prostoru. Podobné dokumenty si nechávají zpracovávat města, která mají počet obyvatel podobný jako naše městská část a nazývá se rozvojovým plánem obce. Je to věc, která podle mého názoru Židenicím chybí, a to i přes to, že kompetence schvalovat Územní plán města Brna má Zastupitelstvo města Brna. Rozvojový plán, který není závazným dokumentem pro stavební řízení, ale je domluvou mezi politiky, občany a vlastníky pozemků o budoucím vývoji obce ve středně či dlouhodobém výhledu, tak aby veřejnost mohla být maximálně zapojená do procesu prosazování koncepční politiky. Rozvojový plán, který by byl v souladu s územním plánem, by více specifikoval potřeby a výhled na občanskou vybavenost, školství, dopravu, kultury či zeleň. Dostali jsme zatím na náš úřad něco kolem 50 podnětů od občanů, za něž děkujeme. Mohli bychom proto tuto debatu začlenit do širší diskuzní platf o r m y Návrh katolického kostela v Židenicích - Juliánově od arch. Vladimíra Fischera z roku Kresbu provedl akad. malíř Jano Köhler. Realizaci přerušila první světová válka. např. s názvem Židenice 2020 odkazující na pohled, jak by mohly Židenice vypadat za 7 let a že změn může nastat mnoho (VMO, Zbrojovka atd.) Vycházíme z toho, že největší urbanistický rozvoj započal po roce 1919 připojením k Brnu, kdy se počet obyvatel obce se v meziválečném období zdvojnásobil. Bylo to řešeno koncepčními kroky. Jakým způsobem ale rozvíjet městskou část ve 21.století, kdy je většina rozvojových ploch vlastněna soukromými vlastníky, navíc statut města Brna dává městským částem jen omezené pravomoci, které si snaží nechat (viz. zastupitelstvo Židenic na posledním zasedání nedoporučilo schválit změny statutu Brna, kde se kompetence obce ve stavebních řízeních zmenšily, kdy např. naše zastupitelstvo trvá na účastenství starosty městské části v každém územním řízení). Rozvoj by se měl týkat občanské vybavenosti, potřebám chodců a cyklistů, vydělit automobilovou dopravu. Vše na základě zhodnocení aktuálního stavu. Populární dánský architekt městského urbanismu Jan Gehl tvrdí, že ve stávajících městských oblastech by se měl, jako jednoznačný výchozí bod, nejprve prostudovat skutečně existující městský život a potom tyto informace použít k vytvoření plánů, kde a jak městský život posilovat., kvalitní politika města zaměřit na zlepšování obyčejného každodenního městského prostoru. (Gehl, Jan, Města pro lidi, Nadace Partnerství, Brno, 2012). Rád bych proto vyzval veřejnost či odborníky, kteří by měli zájem se účastnit tématické skupiny nad rozvojovým plánem Židenic, aby se nám ozvali a rádi bychom na základě kolektivních připomínek mohli vyhlásit veřejnou soutěž nad rozvojovým plánem Židenic (kontakt na mě - ale věřím, že s touto problematikou lze oslovit při aktuální debatě o výstavbě na Gajdošově všechny zastupitele). V budoucnu se určitě jednou bude řešit areál bývalé Zbrojovky, dostavovat proluky na Gajdošově, či dle územního plánu se bude stavět v okolí Bílé hory. Mohla by se zvýšit zeleň na volných lokalitách ve vlastnictví obce (např. při ulici Koperníkova), či v budoucnu reagovat na demografické změny v populaci (školy, domovy seniorů) a změny veřejných služeb (hřiště, sportoviště). Nemluvě o účinné strategii obce na zvýšení tlaku na odklonění automobilové dopravy z intravilánu na Svatoplukove, Gajdošove a Otakara Ševčíka do vinohradských tunelů. Historickou zkušenost máme, že města se dobře vyvíjela podle nějaké vize či plánu. Nebudu zmiňovat historické velikány jako Haussmann či nedávno zesnulý Oscar Niemeyer, ale stačí zmínit Gočárovu práci v Hradci Králové, či práci hlavního architekta Bohuslava Fuchse v Brně, který např. už v roce 1928 plánoval nové jižní centrum Brna, o kterém bohužel debatujeme dodnes. Bylo chybou, že Rada města Brna v roce 2003 zrušila úřad hlavního architekta, který byl jako odborník při rozhodování města o jeho urbanistickém vývoji (vzpomeňme debaty o podzemní tramvaji v 80.letech, v 90.letech o rychlostních komunikacích kolem Brna jako např. R43, nebo v první dekádě 21.století o přesunu nádraží). I přes to, že ministrem dopravy byl v letech zástupce z Brna Ing. Milan Šimonovský, tak ze všech plánů zatím nic nestojí a pravděpodobně dlouho stát nebude. Plán VELKÉHO BRN Poděkování Janu Bartošovi za strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 AKTUÁLNĚ Židenický Zpravodaj 6/2013 Nicméně koncepční urbanistická práce je přínosem pro rozhodování jak investora tak samosprávy, o čem nás mohla přesvědčit např. nedávno proběhlá výstava v Domě umění v Brně o koncepci výstavby desítek tzv. Baťových měst ve světě. Dodnes slouží jako vzor koncepčního typu urbanismu. Jako přílohu tohoto článku přikládám zajímavé srovnání, jak se vyvíjely Židenice mezi léty 1924 až 1947, kdy se nová městská část dynamicky rozrostla. Nevím jak by vypadalo srovnání např. mezi léty , kdy se z velké části rekonstruuje a opravuje jen již dříve postavené, investice do nové výstavby jsou vzhledem k nezájmu investorů a omezenému rozpočtu města minimální. Velké investice se Židenicím dlouho vyhýbají, a to je škoda i pro veřejný život. Problémem Židenic je i fakt, že naše městská část je složena z několika celků (Juliánov, Židenice a Zábrdovice) bez přirozeného centra pro všechny. Rozvojový plán by nám mohl napovědět kudy se bude výstavba v budoucnu ubírat. Rozvojový plán by proto svými návrhy mohl navíc obrousit hrany v názorech mezi nejrůznějšími rozdílnými skupinami obyvatel motoristy a cyklisty, vlastníky domů, zahrádkáře, obyvatelé bytů, či mezigeneračně mezi potřebami mládeže a seniorů. Veřejný prostor by měl splňovat potřeby co nejvíce občanů. Představa, že by např. o víkendu byla zastavená doprava na Gajdošově a ulice by sloužila jen chodcům či cyklistům nemusí být taková utopie např. Praha po vzoru Paříže vylučuje v určitých termínech dopravu z nábřežních bulvárů. Jiné občanské iniciativy prosadily v centru města tzv. Den Brna, kdy omezily automobilovou dopravu např. na Veveří, kde otevřely kavárny a obchody, aby sloužily především chodcům. Zajímavá myšlenka. Tento trend by mohl posilovat i v Židenicích, které jsou dopravou nejvíce poškozenou městskou částí (při představě že např. na Gajdošove se měla před 15 lety stavět veliká čerpací stanice mně ještě mrazí dodnes). Cesta je dlouhá, ale malé kroky k oživení veřejného prostoru se dělají již nyní. Nedávno zahájené farmářské trhy jdou touto cestou, aby se občané mohli potkávat na veřejných prostorech, podobě tuto funkci plní i společenské centrum Karas, na které by mohla navazovat rekonstrukce Karáskova náměstí (pozvánka na debatu o Karáskově náměstí na v centru Karas od 16.hod). Prosím proto zájemce o účasti v pracovní skupině k Rozvojovému plánu Židenic, aby se nám ozvali na radnici. Doufám, že se nám podaří podchytit koncepčně rozvoj naší městské části. PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., místostarosta A z roku 1925 KOMŮRKŮV PLÁN BRNA z roku 1947 poskytnutí elektronické podoby mapy z roku Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi

Obecně prospěšné práce pro Židenice M. Olbertová, ředitelka ZŠ Gajdošova Bílá hora rozkvete třešněmi zdarma pro občany Židenic, Zábrdovic a Juliánova www.zidenickyzpravodaj.cz ŽIDENICKÝ ZPRAVODAJ 1/2 2015 Židenice pod sněhem. Sníh, který napadl v druhém lednovém týdnu, za jediný den roztál. Úvodník starosty

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ

měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE SPOLEČNĚ S OBČANY ZA LEHOVEC PŘÍVĚTIVĚJŠÍ STR. 04 05 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 DALA RUKU NA TO STR. 15 POZVÁNKA PLECHÁRNU ROZEZNÍ KÜHNŮV DĚTSKÝ

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Elektronická aukce pomůže domácnostem ušetřit tisíce

Elektronická aukce pomůže domácnostem ušetřit tisíce Pronajmeme si policii? Zpracovatel územního plánu se představil veřejnosti Úspěch ZŠ Řevnice v Zeměpisné olympiádě Květen 201 3 Zpravodaj města Řevnic / 24. ročník Zdarma Elektronická aukce pomůže domácnostem

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více