Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014"

Transkript

1 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014 Instrukce pro vystavovatele ledna 2014 Výstaviště Praha Holešovice Křižíkovy pavilony D a E organizační garant veletrhu MP-Soft, a.s., Příkop 4, Brno Tel.: , Mobil: , Web:

2 Přehled nejdůležitějších změn v organizaci veletrhu 1. Změna místa konání společenského večera Společenský večer VII. ročníku veletrhu proběhne v Kaiserštejnském paláci, Malostranské náměstí 37/23, Praha Vstupní průkazy a občerstvení pro vystavovatele V roce 2014 budou distribuovány dva typy vstupních průkazů: 1. Vstupní průkazy poskytované vystavovatelům zdarma, opravňují držitele ke vstupu do pavilonů. Průkazy jsou označené fialovou barvou, neopravňují držitele ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a konzumaci občerstvení. Tyto průkazy vystavovatel obdrží dle velikosti objednané výstavní plochy zdarma. 2. Placené vstupní průkazy, které je možné objednat před začátkem veletrhu v objednávce služeb, nebo zakoupit v přípravný den veletrhu. Upozorňujeme, že v přípravný den bude k dispozici pouze omezené množství průkazů. Průkaz je označen zelenou barvou a opravňuje držitele ke vstupu do pavilonů a ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a využití občerstvení. 3. Vstup do zázemí pro vystavovatele: Zázemí pro vystavovatele bude rozděleno na část, kde se budou v průběhu provozní doby občerstvení podávat pouze nápoje, do které bude v průběhu provozní doby umožněn neomezený vstup držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou a na část, kde budou podávány snídaně a obědy. Vstup do této části bude umožněn držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou vždy pouze jednou v době snídaně a jednou v době oběda v rámci jednoho dne. 3. Požadavky na změnu vybavení expozic Vystavovatel může uplatnit připomínky a změny k vybavení expozice nejpozději do 10. ledna U požadavků zadaných po tomto termínu a v přípravný den veletrhu dochází k navýšení ceny služby o 50% oproti cenám uvedeným v objednávce služeb na výstavě. Provedení změn zadaných po (kromě přípravného dne ) je nutné konzultovat s organizátorem veletrhu. Provedení těchto změn nelze ve všech případech garantovat! Důležité termíny Provozní doba pro vystavovatele Provozní doba pro návštěvníky Vstup a vjezd do areálu výstaviště do Montáž Vlastní Připomínky Incheba, montáž, k vybavení Akce Akce Demontáž předčasná předání, expozice montáž grafika. 8:00-16:00 Telefon : :00 18:00 7:00 18:00 7:00 17:00 7:00 17:00 17:00-24:00 čas 24:00 dodržet! :00 16:00 8:00 16: vjezdový automat vjezdový automat, vstup na montážní průkaz vjezdový automat, vstup na vstupní průkaz vystavovatele vjezdový automat, vstup na montážní průkaz 2

3 Vstup a vjezd do areálu výstaviště Obecná pravidla pro vstup a vjezd do areálu Všechna vozidla musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení a po skončení denní provozní doby, uvedené v těchto organizačních pokynech, opustit areál výstaviště. Parkování vozidel v areálu během noci není povoleno. Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Na požádání strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku Výstaviště Praha Holešovice i ostatních vystavovatelů, nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. V případě, že při výjezdu z areálu výstaviště bude kontrolní službou zjištěn materiál, který je označen jako majetek Výstaviště Praha Holešovice, bude tento materiál kontrolní službou odebrán. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami. Řidič je povinen prokázat vlastnictví přepravovaného materiálu. Doporučujeme, aby řidič vozidla, přivážející do areálu výstaviště konstrukční materiál na výstavbu expozice, zařízení expozice nebo jiný materiál, byl vybaven podrobným seznamem dováženého materiálu. Řidič je povinen tento seznam na vyžádání předložit kontrolní službě a tak prokázat vlastnické právo k materiálu při jeho vyvážení z areálu výstaviště. Pro vjezd do areálu je určena pravá vjezdová brána do Výstaviště (ulice za Elektrárnou). Pouze zde je umístěn automat, který řidiči vytiskne parkovací lístek, na základě kterého lze vjet do areálu. Platební automat (tiskne lístky s čárovým kódem, které se přikládají na čtecí zařízení výjezdové brány) je umístěn před vchodem do plaveckého bazénu. Vjezd vozidel do areálu výstaviště je možný pouze na parkovací lístek z vjezdového automatu (35,-/hod, 200,-/den pouze jednorázový vjezd). Parkování vozidel je možné pouze na označených parkovištích v areálu výstaviště v průběhu provozní doby veletrhu. Dále lze k parkování využít veřejné parkoviště nad Hotelem Expo (před hokejovým stadionem). Vstup pro pěší do areálu výstaviště je volný, všemi branami. Při vstupu do pavilonu je vystavovatel povinen prokazovat se vstupním průkazem pro vystavovatele nebo montážním průkazem. Osoby bez platného vstupního nebo montážního průkazu nebudou z důvodu bezpečnosti vystavovatelů a jejich majetku do pavilonu vpuštěny! Vstup a vjezd do areálu výstaviště v době montáže První vjezd do areálu v 7:00 hodin. Poslední vjezd do areálu v 17:30 hodin. Poslední výjezd z areálu v 18:30 hodin. Vjezd do areálu je přes vjezdový automat u brány, vstup pro pěší do areálu je volný. Po dobu montáže dne je nutné při vstupu do pavilonu na vyžádání předkládat montážní průkaz (označený hnědou barvou), osoby bez platného montážního průkazu nebudou do pavilonu vpuštěny. Vystavovatel je povinen montážním průkazem vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu. Vstup a vjezd do areálu výstaviště v době akce První vjezd do areálu v 7:00 hodin. Poslední vjezd do areálu v 16:30 hodin. Poslední výjezd z areálu v 17:00 hodin. Vjezd do areálu je přes vjezdový automat u brány, vstup pro pěší do areálu je volný. Po dobu akce ve dnech je nutné při vstupu do pavilonu na vyžádání předkládat vstupní průkaz pro vystavovatele (označený fialovou, nebo zelenou barvou), osoby 3

4 bez platného vstupního průkazu nebudou do pavilonu vpuštěny. Vystavovatel je povinen vstupním průkazem vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu. Vstup a vjezd do areálu výstaviště v době demontáže První vjezd do areálu v 17:00 hodin. Poslední vjezd do areálu v 23:00 hodin. Poslední výjezd z areálu v 24:00 hodin. Vjezd do areálu je přes vjezdový automat u brány, vstup pro pěší do areálu je volný. Po dobu demontáže dne od 17:00 je nutné při vstupu do pavilonu na vyžádání předkládat montážní průkaz (označený hnědou barvou), osoby bez platného montážního průkazu nebudou do pavilonu vpuštěny. Vystavovatel je povinen montážním průkazem vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu. Vstupní průkazy pro vystavovatele Průkazy pro montáž a demontáž a vstupní průkazy pro vystavovatele lze objednat do telefonicky na čísle nebo prostřednictvím na adrese Průkazy pro montáž a demontáž jsou zdarma. Objednané průkazy pro montáž a demontáž budou zaslány poštou. Po průkazy objednat nelze. Vstupní průkazy je možné zakoupit přímo v pavilonu dne Upozorňujeme, že k zakoupení na místě bude k dispozici pouze omezené množství průkazů! Vstupní průkazy s platností na občerstvení (zelená barva) lze zakoupit za cenu 165 Kč/ks. Vstupní průkazy bez platnosti na občerstvení (fialová barva) obdrží každý vystavovatel zdarma dle velikosti objednané výstavní plochy. Na každých 9 m 2 při hloubce expozice 3m a 6 m 2 při hloubce expozice 2 m obdrží 2 ks vstupních průkazů, u expozic menších než 6 m 2 obdrží vystavovatel 1 ks vstupního průkazu. Tyto vstupní průkazy lze také zakoupit za cenu 40 Kč/ks. Montážní průkazy (hnědá barva) jsou pro vystavovatele zdarma bez omezení počtu. Montáž veletrhu Provozní doba :00 18:00 hod. (dle dohody lze čas konce upravit) Předčasná montáž dle dohody s organizátorem. Předčasnou montáž si může vystavovatel objednat u organizátora nejpozději do 10. ledna Předčasná montáž je placenou službou, sazba za každou i započatou hodinu předčasné montáže činí 500,- Kč bez DPH. V ceně předčasné montáže je zahrnuto: Požární a provozní dohled ve výstavní hale. Přívod montážního proudu. Provoz sociálního zařízení. Hala není v době předčasné montáže vytápěna ani temperována :00 18:00 hod. Montáž a grafická příprava individuálních expozic, u kterých je dodavatelem jiný subjekt než MP-Soft, a.s. Předání a grafická příprava expozic, které dodavatelsky zajišťuje MP-Soft, a.s. Po dobu montáže expozic a grafické přípravy veletrhu je zajištěn přívod montážního elektrického proudu. V době montáže a grafické přípravy není pavilon vytápěn, je pouze temperován na teplotu maximálně 14º C. Montážní práce v době montáže individuálních expozic je nutné ukončit nejpozději v 18:00 hod. V případě překročení této doby bude organizátor účtovat vystavovateli cenu pronájmu haly za účelem prodloužené montáže ve výši Kč bez DPH za každou i započatou hodinu a skutečné náklady na osvětlení, temperování, povinný organizační a požární dohled dle platných bezpečnostních nařízení vlastníka pavilonu! 4

5 Výstavba expozic, kterou zajišťuje organizátor veletrhu Plánek expozice s vyobrazením zařízení, seznamem vybavení a schéma umístění expozice v pavilonu je součástí těchto Instrukcí pro vystavovatele. Vystavovatel může uplatnit připomínky a změny k vybavení expozice nejpozději do 10. ledna U požadavků zadaných po tomto termínu a v přípravný den veletrhu dochází k navýšení ceny služby o 50% oproti cenám uvedeným v objednávce služeb na výstavě. Provedení změn zadaných po (kromě přípravného dne ) je nutné konzultovat s organizátorem veletrhu. Provedení těchto změn nelze ve všech případech garantovat! Výstavba expozic proběhne dle schváleného projektu. Výstavbu provádí Incheba Praha, spol. s r.o., včetně připojení energií a ostatních přívodů. Výstavba expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé od jiných dodavatelů Vystavovatel je povinen: Do předložit ke schválení technický projekt expozice, včetně podrobné specifikace použitých materiálů a výpočtu požárního zatížení u expozic vyšších jak 3 m. Schvalování projektu provádí technik Incheba Praha, spol. s r.o. a jedná se o placenou službu, jejíž cena závisí na rozsahu projektové dokumentace. Projekt je nutné doručit elektronicky ve formátu PDF na organizátora veletrhu Výstavba expozic podle neschválených projektů nebude umožněna, vystavovateli v tomto případě nevzniká nárok na náhradu škody. Dne v době od 7.00 do převzít výstavní plochu od organizátora veletrhu. Dodržet všechna ustanovení platných Technicko bezpečnostních předpisů, dále jen TBP, viz příloha. Patrové expozice musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany. Proto technický projekt těchto expozic musí být předložen, prostřednictvím organizátora veletrhu, ke schválení požárnímu specialistovi již ve stadiu záměru nebo studie. Expozice musí být kompletně postavena dle schváleného projektu dne do 16 hodin. Při kolaudaci expozic, dne v 16 hodin, jsou vystavovatelé povinni umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice. Vystavovatelé jsou povinni odstranit na vlastní náklady případné kolaudační závady, nejpozději do 18 hodin. V případě porušení podmínek pro výstavbu expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé od jiných dodavatelů, technicko bezpečnostních podmínek, požárních předpisů nebo v případě provedení výstavby expozice jiným způsobem, než dle schváleného projektu, je organizátor veletrhu oprávněn: nezprovoznit přívody vody a elektřiny v expozici, vybudovat kolem expozice zástěnu a zamezit vchod do expozice. V uvedených případech není vystavovatel oprávněn požadovat jakoukoli náhradu za vzniklé škody. Obecná pravidla pro montáž Únikové východy, cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volné a přístupné v průběhu montáže a grafické přípravy expozic. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavní hale je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavní hale zakázáno a bude sankčně postihováno. Vystavovatelé, jejichž expozici nestaví Incheba Praha, jsou povinni zajistit likvidaci vzniklých odpadů na vlastní náklady. Pro tyto odpady nelze zdarma využít kontejner přistavený u pavilonu. Likvidaci odpadu lze objednat u Incheba Praha nebo organizátora veletrhu v ceně 8 000,- Kč bez DPH/kontejner. V případě ukládání odpadů v pavilonu nebo kontejneru, budou účtovány náklady spojené s likvidací v závěrečném účtu výstavy. 5

6 Grafická příprava a vybavení expozic Grafická příprava společných prostor Označení expozic názvem a číslem expozice, navigační grafika a grafická příprava společných prostor se bude provádět dne 26. ledna 2014 v době od 7 do 18 hodin. Prezence vystavovatelů a předávání expozic Křižíkův pavilon D a E bude otevřen pro vystavovatele dne 27. ledna 2014 od 7 do 18 hodin. Prezence vystavovatelů bude probíhat přímo v pavilonech. Po vstupu do pavilonu si podle plánku, který je samostatnou přílohou těchto instrukcí, vyhledejte svoji expozici a začněte s přípravou. Zástupce organizátora si Vás sám v expozici vyhledá a expozici Vám předá. Organizátor veletrhu předá každému z vystavovatelů expozici a její vybavení, vystavovatel potvrdí její převzetí podpisem předávacího protokolu. Grafická příprava expozic a vybavení expozic Grafickou přípravu expozic si budou zajišťovat vystavovatelé vlastními silami nebo prostřednictvím jimi pověřených osob. Příprava expozice musí být ukončena dne 27. ledna, nejpozději do 18 hodin, kdy bude pavilon pro vystavovatele uzavřen z důvodu generálního úklidu pavilonu. Žádáme všechny vystavovatele, aby čas příjezdu na výstaviště přizpůsobili časovému harmonogramu přípravy, v 18 hodin bude pavilon předán úklidové službě a všichni vystavovatelé musí opustit prostory pavilonu D a E! V případě překročení této doby bude organizátor účtovat vystavovateli cenu pronájmu haly za účelem prodloužené montáže ve výši Kč bez DPH za každou i započatou hodinu a skutečné náklady na osvětlení, temperování a povinný organizační dohled dle platných bezpečnostních nařízení vlastníka pavilonu! Upozorňujeme, že veletrh bude otevřen pro veřejnost 28. ledna v 8 hodin, kdy musí být všechny expozice plně připraveny. Materiály pro výchovné poradce středních škol Na veletrh jsou zváni pedagogové, výchovní poradci, zástupci úřadů práce a ředitelé středních škol, kteří od organizátorů veletrhu obdrží zdarma volnou vstupenku. Předpokládaná návštěvnost je odborníků, z toho 200 až 250 výchovných poradců. Výchovný poradce si může na veletrhu vyzvednout tištěný katalog veletrhu, Informační systém pro výchovné poradce na CD, katalog veletrhu na CD a sadu informačních materiálů od vystavujících škol na základě vyplněné volné vstupenky, kterou obdržel před veletrhem. Každý vystavovatel může materiály o své škole předat při prezenci dne 27. ledna 2014 v přednáškovém sále v pavilonu D, nejpozději však do 13 hodin. U materiálů dodaných po 13 hodině nelze garantovat zahrnutí do sady pro odborníky. Světlost nejčastěji používaných prvků výstavního systému Výplň stěny expozice šířka 950 mm výška 2255 mm Výplň stěny expozice (poloviční šířka) šířka 455 mm výška 2255 mm Čelní výplň pultu šířka 950 mm výška 850 mm Čelní výplň info pultu šířka 950 mm výška 1025 mm Límec délka=délka expozice výška 380 mm 6

7 Průběh veletrhu Otevření veletrhu pro veřejnost Veletrhu bude pro veřejnost otevřen od 28. ledna do 29. ledna Provozní doba Pro vystavovatele denně 7:00 17:00 hodin Pro návštěvníky denně hodin Vstup do areálu výstaviště Vstup pro vystavovatele, v době od 7:00 do 16:30 hodin, bude umožněn všemi branami, vstup do pavilonu pouze na základě vstupního průkazu pro vystavovatele. Parkování Parkování v areálu výstaviště je možné pouze na vyznačených parkovištích. Parkování vozidel v areálu během noci je zakázáno. Recepce v expozicích je možné pořádat pouze v průběhu akce v rámci denní provozní doby pavilonu, tj. nejdéle do 17:00 hod. Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou povoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 60 db. Organizátor veletrhu může při nedodržení této podmínky nařídit zrušení nebo omezení hlasitosti. K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu organizátora veletrhu i souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve vztahu k Autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Hromadné rozdávání reklamních tiskovin nebo jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu MP-Soft, a.s. dovoleno. Své služby jsou vystavovatelé oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. Požadavky na šíření propagačních materiálů nebo jiné formy propagace mimo expozici je nutné projednat s organizátorem veletrhu na tel.: Pokud činností mimo expozici vzniknou zvýšené náklady na zajištění úklidu ploch, budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány v závěrečném účtu výstavy. Klíče od expozic Klíče od svých uzamčených prostor doporučujeme vystavovatelům pečlivě uschovat. V případě ztráty bude organizátor účtovat poplatek ve výši 500 Kč za každý ztracený klíč. Přednášky vystavujících škol a jejich organizace Přednášky vystavujících škol budou probíhat v přednáškovém sále v Křižíkově pavilonu D, kde je pro přednášky vystavěn přednáškový sál s kapacitou 120 míst k sezení. Pro přednášející budou k dispozici stoly maximálně pro 8 osob. Sál bude vybaven: dataprojektorem pro velkoplošnou projekci z počítače nebo videoprojekci, s možností ovládání počítačové projekce dálkovým ovládáním, výkonným počítačem pro projekci, vybaveným CD a DVD mechanikou, laserovými ukazovátky, kvalitním ozvučením se dvěma přenosnými mikrofony, v sále bude k dispozici stálá technická obsluha. 7

8 Organizační zásady průběhu přednášek: Vystavovatel, který má objednanou přednášku, svoji prezentaci předá na standardním datovém nosiči k instalaci a vyzkoušení nejpozději 27. ledna v době od 8 do 18 hodin. Prezentace vystavovatelé mohou zasílat poštou, prostřednictvím nebo přes veřejné FTP kdykoli před výstavou s termínem doručení nejpozději do 16 hodin. Organizátor nemůže zaručit bezchybný průběh prezentace předané bezprostředně před zahájením přednášky. Pokud vystavovatel požaduje, aby zahájení, průběh a ukončení přednášky moderoval moderátor organizátora, je povinen předat v den přednášky, nejpozději do 8:30, moderátorovi v příslušném přednáškovém sále, tištěný seznam přednášejících s uvedením jména, příjmení, akademických titulů, postavení ve škole, plánovaným časem zahájení přednášky dle programu a názvem tématu přednášky, pokud je téma odlišné od programu. Pokud má vystavovatel zvláštní technické požadavky na průběh přednášky, je povinen tyto požadavky konzultovat s organizátorem v dostatečném předstihu, podle charakteru požadavku. Organizátor nemůže garantovat splnění nadstandardních technických požadavků, pokud je s nimi seznámen bezprostředně před přednáškou nebo v nedostatečném časovém předstihu. V případě promítání nebo přehrávání autorského obsahu v průběhu přednášky je přednášející povinen zajistit si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve vztahu k Autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Pro zvýšení atraktivnosti přednášek a podporu účasti studentů na přednáškách proběhne v závěru každé přednášky losování kupónů, které budou k dispozici pro každého návštěvníka veletrhu v přednáškovém sále. Celkem se budou losovat 3 kupóny na každé přednášce, vylosovaný návštěvník obdrží věcnou cenu ve formě propagačního předmětu s logem veletrhu nebo logem organizátora. Přednášející má možnost dát jako vylosovanou cenu propagační předmět své školy a tím zvýšit atraktivnost své přednášky. Každý návštěvník přednášky obdrží jako odměnu za vyplněný kupón malý dárek. Zázemí pro vystavovatele a občerstvení pro vystavovatele Zázemí pro vystavovatele je prostor určený výhradně vystavovatelům pro jejich občerstvení a odpočinek. Zázemí bude situováno v pavilonu D u přednáškového sálu a bude mít samostatný vchod. Do zázemí budou mít vstup všichni držitelé vstupního průkazu vystavovatele s platností na občerstvení (označen zelenou barvou) v době od 7:30 do 10:00 a od 12:00 do 15:00. Vstupní průkazy, které vystavovatel obdrží k výstavní ploše nebo expozici zdarma (označeny fialovou barvou), neopravňují vystavovatele ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a konzumaci občerstvení! Zázemí pro vystavovatele bude rozděleno na dvě části. V první části budou v průběhu provozní doby občerstvení podávány pouze nápoje. Do této části bude v průběhu provozní doby občerstvení umožněn neomezený vstup držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou. V druhé části občerstvení budou podávány snídaně a obědy. Vstup do této části bude umožněn držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou vždy pouze jednou v době snídaně a jednou v době oběda v rámci jednoho dne. Při vstupu do této části zázemí obsluha u vchodu označí vstup na zadní straně vstupního průkazu a opětovný vstup nebude již umožněn. U vstupu do zázemí je možné kdykoliv zakoupit jednorázový vstup na občerstvení v ceně 100 Kč včetně DPH. 8

9 V zázemí bude každý den připravena snídaně pro vystavovatele, vždy od 7:30 do 10:00. Snídaňové menu bude složeno z teplých (káva, čaj) a studených (ovocné džusy a jiné nealkoholické nápoje) nápojů, čerstvého sladkého a slaného pečiva, výběru sýrů, teplých a studených uzenin a ovoce. V době od 12:00 do 15:00 hodin bude v zázemí pro vystavovatele k dispozici obědové občerstvení. Obědové menu bude složeno z polévky a vždy jednoho bezmasého a jednoho masitého jídla včetně přílohy a teplých a studených nápojů. Společenský večer Společenský večer pořádáme dne 28. ledna v Kaiserštejnském paláci, Malostranské náměstí 37/23, Praha 1. Večer bude zahájen v 19 hodin. V průběhu večera bude připraven bohatý raut. Slavnostní atmosféru večera doplní degustace proslulých přívlastkových vín ze Bzenecké vinařské oblasti. Vstup je ve společenském oblečení na základě objednané vstupenky. Na společenský večer budou zváni vrcholoví představitelé vystavujících škol. Demontáž veletrhu Předání a likvidace expozic Vystavovatel je povinen předat expozici ve stejném stavu v jakém ji převzal. Stěny expozice musí být čisté, zbavené zbytků grafiky a lepidla. V případě neodstranění grafiky a zbytků lepidla, organizátor zajistí odstranění grafiky a očistění panelů od lepidla, za tuto práci je vystavovatel povinen zaplatit 150 Kč/m2 za odstranění grafiky a 80 Kč/m2 za očistění stěn od lepidla. Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě mechanického poškození stěny expozice vystavovatelem je vystavovatel povinen uhradit cenu výstavního panelu ve výši 1200 Kč/panel bez DPH. Posledním dnem veletrhu je 29. leden a veletrh je pro veřejnost otevřen od 8 do 16 hodin. Na likvidaci expozic mají vystavovatelé večerní hodiny, nejdéle však do 24 hodin, kdy musí být expozice vyklizené a předané zástupcům organizátora. Upozorňujeme všechny vystavovatele, že zahájení likvidace expozice před 16 hodinou dne 29. ledna je v rozporu se smlouvou o účasti na výstavě. V případě porušení smluvního ujednání bude organizátor výstavy uplatňovat v závěrečném účtu výstavy smluvní sankci ve výši Kč. Vystavovatelé, jejichž expozici nestaví Incheba Praha, jsou povinni zajistit likvidaci vzniklých odpadů na vlastní náklady. Pro tyto odpady nelze zdarma využít kontejner přistavený u pavilonu. Likvidaci odpadu lze objednat u Incheba Praha nebo organizátora veletrhu v ceně 8 000,- Kč bez DPH/kontejner. V případě ukládání odpadů v pavilonu nebo kontejneru, budou účtována náklady spojené s likvidací v závěrečném účtu výstavy. Demontáž expozic Zajistí Incheba Praha, spol. s r.o., kromě expozic s individuální výstavbou. Demontáž expozic s individuální výstavbou je možno začít nejdříve dne od 17:00 do 24:00 hodin, kdy musí být bezpodmínečně demontáž ukončena, veškerý konstrukční materiál a zařízení odvezeno, plocha předána. Veškeré technické přívody do expozic budou ze strany Incheby Praha odpojené v 16:30hod. Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné. Náklady, které vzniknou Inchebě Praha v souvislosti se skladováním a manipulací s neodvezenými exponáty a zařízením, budou vyfakturovány dotčeným vystavovatelům. Incheba Praha bude přistupovat k materiálu ponechanému na výstavních plochách jako k odpadu a ten bude po termínu skončení demontáže fyzicky zlikvidován. Za případné škody Incheba Praha neručí. 9

10 Pojištění expozic Doporučujeme vystavovatelům pojištění materiálů a vlastního zařízení expozice pro případ jejich poškození nebo ztráty. Podle nových pojistných podmínek českých pojišťoven nejsme oprávněni pro Vás pojištění zprostředkovat, podobně jako v minulých letech. Pokud budou ve Vaší expozici drahé exponáty, doporučujeme jejich zajištění proti krádeži fixací ke konstrukci expozice nebo individuální ostrahou expozice. Veletržní správa a organizátoři veletrhu Gaudeamus za škody vzniklé na majetku vystavovatele v době montáže, průběhu a demontáže veletrhu neodpovídají. Vystavovatelům zejména doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zajištění drobných hodnotných elektronických zařízení, datových nosičů, informačních materiálů určených k prodeji, finanční hotovosti, cenných a osobních předmětů. Servis pro vystavovatele a kontakty Organizace veletrhu MP-SOFT, a.s. Příkop Brno Kontaktní osoby: Pavel Mikula Dana Jakubjanská Informace před zahájením veletrhu: Tel.: Web: Telefonické informace v době veletrhu: Tel.: , , , , , Internet: Web: Ostatní důležité informace Reklama Veškeré reklamní aktivity v Křižíkových pavilonech D a E, v době od do zajišťuje MP- Soft, a.s., Příkop 4, Brno, tel.: Zákaz vstupu Vstup domácích zvířat (psů, koček apod.) není do pavilonu dovolen ani v době montáže a demontáže akce, ani v jejím průběhu. 10

11 Program veletrhu Úterý 28. ledna :30 Otevření snídaně pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 8:00 Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost 9:00 Zahájení první přednášky vystavovatelů dle programu přednášek v pavilonu D 10:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 12:00 Otevření zázemí pro vystavovatele, občerstvení v Křižíkově pavilonu D 15:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 15:40 Ukončení programu přednášek v pavilonu D 16:00 Uzavření veletrhu pro veřejnost 19:00 Společenský večer Středa 29. ledna :30 Otevření snídaně pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 8:00 Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost 9:00 Zahájení první přednášky vystavovatelů dle programu přednášek v pavilonu D 10:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 12:00 Otevření zázemí pro vystavovatele, občerstvení v Křižíkově pavilonu D 15:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 15:55 Ukončení programu přednášek v pavilonu D 16:00 Uzavření veletrhu pro veřejnost Program přednášek - Křižíkův pavilon D (stav k ) Úterý Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Univerzita Karlova v Praze České vysoké učení technické v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - 1.soukromá ekonomická univerzita v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Technická univerzita v Liberci Škoda Auto vysoká škola, o.p.s Anglo-americká vysoká škola Vysoká škola obchodní v Praze Hochschule Fresenius - University of Applied Science, Praha Easy Magazíne 11

12 Středa Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Univerzita Karlova v Praze České vysoké učení technické v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - 1.soukromá ekonomická univerzita v ČR Škoda Auto vysoká škola, o.p.s Anglo-americká vysoká škola Vysoká škola obchodní v Praze Hochschule Fresenius - University of Applied Science, Praha Metropolitní univerzita Praha Prague College Možnosti studia seniorů na univerzitách třetího věku a jeho přínos pro zvýšení kvality života Vystavovatelé VII. ročníku veletrhu Gaudeamus Praha 2014 (stav k ) Aalborg University, Dánsko Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Anglo-americká vysoká škola ASIANA spol s r.o. B.I.B.S., a.s. B.S. Agency, Dánsko Bankovní institut vysoká škola, a.s. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. BOHEMIA INSTITUT s.r.o. British Studies Agency, s.r.o. Business Academy Arhus, Dánsko Campus France Česká Republika CEVRO Institut, o.p.s. Copenhagen Business Academy, Dánsko Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zahradnická akademie Mělník České vysoké učení technické v Praze Danish Academy of Business and Technology, Dánsko Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Easy Magazine EF Education First, s.r.o. ESL Jazykové Pobyty Evropa 2 Fakulta architektury, VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Fakulta chemická, VUT v Brně Fakulta informačních technologií, VUT v Brně Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Fakulta podnikatelská, VUT v Brně Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Fakulta stavební, VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně 12

13 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně FESTAD - Výukový festival Architektury a Designu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Francouzský institut v Praze Hochschule Fresenius Praha HTMi Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko Information Planet, s.r.o. Institute of the Arts Barcelona, Španělsko INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. International ART CAMPUS Prague, s.r.o. IT4Innovations Národní superpočítačové centrum JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jazykový institut Praha, s.r.o. Jobs.cz Komerční banka, a.s. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Lidové noviny Lidovky.cz Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Dánsko Literární akademie (Soukromá VŠ Josefa Škvoreckého) Lmc, s.r.o. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Metropolitní univerzita Praha Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o.p.s. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) Prague College Právnická fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity SAE Institute, Velká Británie Scandinavian study, Dánsko Skupina ČEZ Slezská univerzita v Opavě Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. SPĚVÁČEK vzdělávací centrum s.r.o. STUDENT AGENCY, s.r.o. StudentEnquiry.org, Velká Británie Studium v Kanadě ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Tutor, s.r.o. Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií University College of Northern Denmark, Dánsko University College Birmingham, Velká Británie 13

14 University of New York in Prague Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze Univerzita obrany Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Univerzita Pardubice Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Úřad práce České republiky - Generální ředitelství Vejle Sports Academy, Dánsko Velvyslanectví Kanady Via Teko - Design College, Dánsko VOŠ - Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o. VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - 1.soukromá ekonomická univerzita v ČR Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze Vysoké učení technické v Brně Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o. Vyšší odborná škola grafická, s.r.o. Vyšší odborná škola publicistiky Vyšší odborná škola TRIVIS Západočeská univerzita v Plzni Zealand Institute of Business and Technology, Dánsko 14

Instrukce pro vystavovatele

Instrukce pro vystavovatele II. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Slovakia Instrukce pro vystavovatele Nitra, 16. 17. října 2014 organizační garant veletrhu: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2015

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2015 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2015 Instrukce pro vystavovatele 27. 28. ledna 2015 Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany Hala č.1 organizační garant veletrhu MP-Soft,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2010. Instrukce pro vystavovatele

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2010. Instrukce pro vystavovatele Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2010 Instrukce pro vystavovatele Praha, 26. 27. ledna 2010 Výstaviště Holešovice Křižíkovy pavilony E a D organizační garant veletrhu MP-Soft,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Instrukce pro vystavovatele

Instrukce pro vystavovatele XXI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Instrukce pro vystavovatele Brno, 4. 7. listopadu 2014 organizační garant veletrhu: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno Tel.: 545

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. tel.: 267 315 585 fax: 267 315 589 www.eventday.cz

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Instrukce pro vystavovatele

Instrukce pro vystavovatele XVIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Instrukce pro vystavovatele Brno, 1. 4. listopadu 2011 organizační garant veletrhu: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno Tel.:

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice

VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN Výstaviště Praha Holešovice VŠEOBECNÉ INFORMACE A ČASOVÝ PLÁN 06.11. - 08.11. 2015 Výstaviště Praha Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem 1/2015 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA LETŇANY, 27. 28. 1. 2015, hala č. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2017

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2017 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2017 Instrukce pro vystavovatele 25. 26. ledna 2017 Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany Hala č.4 organizační garant veletrhu MP-Soft,

Více

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

Instrukce pro vystavovatele

Instrukce pro vystavovatele XXII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Instrukce pro vystavovatele Brno, 3. 6. listopadu 2015 organizační garant veletrhu: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno Tel.:

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Akce SLAVNOSTI PIVA 2015 konané 5.6. 6.6.2015 Otevírací doba pro veřejnost: Pátek 12.00 24.00 hod. Sobota 10.00 24.00 hod. Servis výstavy: Tel.:

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4.

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4. INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy MOBIL SALON 2014 a VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU 2014 konané 11.4. 13.4.2014 Otevírací doba pro veřejnost: 11.-12.4.2014 9.00 18.00 hod. 13.4.2014

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Adventní trhy 2015 konané 26.11. 29.11.2015 Otevírací doba pro veřejnost: 26.11. 28.11.2015 od 9.00 18.00 hod. 29.11.2015 od 9.00 16.00

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech

ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech ORGANIZAČNÍ POKYNY Gastro Food Fest 2014 17. 19. 10. 2014 Výstaviště Zahrada Čech ZÁKLADNÍ INFORMACE Název akce: Gastro Food Fest 2014 Typ akce: veletrh dobrého jídla a pití Místo konání: výstaviště Zahrada

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: Místo konání: Termín

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus VIII. ročník Praha 27. 28. ledna 2015, Výstaviště PVA Expo Praha - Letňany III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 4. 6. 5. 2017 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

Instrukce pro vystavovatele

Instrukce pro vystavovatele XXIII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Instrukce pro vystavovatele Brno, 1. 4. listopadu 2016 organizační garant veletrhu: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno Tel.:

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Příloha č.5 SQ 0701 P 07 01/005 INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy HOBBY 2015 konané 13.5. 17.5.2015 Otevírací doba pro veřejnost: 13.5. 16.5.2015 od 9.00 hod 18.00 hod 17.5.2015

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem 2/2014 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, 4. 7. 11. 2014, PAVILONY G1 a G2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva Vše pro školy s.r.o. Vše pro školy & školky Matúškova 5, 149 00 Praha 4 IČ: DIČ: Tel.: + 420 778 828 242 Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz Web: www.vseproskolyaskolky.cz Vystavovatel Závazná přihláška

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2015/2016 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání III. ročník Nitra 14. 15. října 2015, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXII. ročník Brno 3. 6. listopadu 2015, Výstaviště Brno IX. ročník Praha 26.

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Instrukce pro vystavovatele

Instrukce pro vystavovatele IV. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Slovakia Instrukce pro vystavovatele Nitra, 4. 5. října 2016 organizační garant veletrhu: MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604

Více

Referentka: Antonie Krejbichová Tel.:+420 387 714 219 mobil: +420 602 643 516 ředitelství - administrativní budova č. dv. 108

Referentka: Antonie Krejbichová Tel.:+420 387 714 219 mobil: +420 602 643 516 ředitelství - administrativní budova č. dv. 108 Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 27.8. 1.9.2015 Otevírací doba pro veřejnost: 27.8. 31.8.2015 od 9.00 hod. 18.00 hod. 1.9.2015 od 9.00 hod. 17.00 hod.

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: název akce: místo konání: PRAGODENT

Více

Tel.: +420 387 714 210 Tel. / Fax:+420 387 714 263 mobil: +420 778441800 ředitelství - administrativní budova č. dv. 113

Tel.: +420 387 714 210 Tel. / Fax:+420 387 714 263 mobil: +420 778441800 ředitelství - administrativní budova č. dv. 113 INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Hobby podzim podzimní trhy 2015 konané 29.10. 1.11.2015 Otevírací doba pro veřejnost: 29.10. 31.10.2015 9.00 18.00 hod. 1.11.2015 9.00 17.00

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017/2018 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání V. ročník Nitra 27. 28. září 2017, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXIV. ročník Brno 31. října 3. listopadu 2017, Výstaviště Brno XI. ročník Praha

Více

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016/2017

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2016/2017 Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání IV. ročník Nitra 4. 5. října 2016, Výstaviště Agrokomplex Nitra XXIII. ročník Brno 1. 4. listopadu 2016, Výstaviště Brno X. ročník Praha 25. 26.

Více

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva Vše pro školy s.r.o. Vše pro školy & školky Matúškova 5, 149 00 Praha 4 IČ: 05765790 Tel.: + 420 733 424 720 Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz Web: www.vseproskolyaskolky.cz Vystavovatel Závazná přihláška

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: PAMÁTKY 2012 1.

Více

Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014

Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014 Informace pro vystavovatele Pokyny pro montáž a demontáž Výstavy Země živitelka konané 28.8. 2.9.2014 Otevírací doba pro veřejnost: 28.8. 1.9.2014 od 9.00 hod. 18.00 hod. 2.9.2014 od 9.00 hod. 17.00 hod.

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

ORGANIZAČNÍ INSTRUKCE Vánoce Dětem - veletrh her, hraček hraček na Vysočině v DKO Jihlava

ORGANIZAČNÍ INSTRUKCE Vánoce Dětem - veletrh her, hraček hraček na Vysočině v DKO Jihlava ORGANIZAČNÍ INSTRUKCE Vánoce Dětem - veletrh her, hraček hraček na Vysočině 24. 25. 11. 2017 v DKO Jihlava I. Registrace vystavovatelů Registrace vystavovatelů se provádí ve vstupní hale budovy DKO (Tolstého

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU PVA EXPO PRAHA (PVA LETŇANY) Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 222 891 141 fax: 225 291 191

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE A KONTAKTY 2. REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ 3. PLATBY FAKTUR, DODATEČNÉ OBJEDNÁVKY 4. KAUCE ZA PLOCHU 5. MONTÁŽ EXPOZIC 6. NÁVOZ AUTOBUSŮ A OBJEMNÝCH EXPONÁTŮ

Více

na konferenci ISSS 2008

na konferenci ISSS 2008 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2008 Dovolujeme si Vám předložit nabídku prezentace Vaší firmy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v termínu 7. - 8. dubna

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha. VII. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha VII. ročník PRAHA 28. 29. ledna 2014 Ve dnech 28. a 29. ledna 2014 proběhl v areálu Výstaviště Praha Holešovice,

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Zajímavosti na veletrhu OBSAH: 3/2015. Zajímavosti na veletrhu

ÚVODNÍ SLOVO. Zajímavosti na veletrhu OBSAH: 3/2015. Zajímavosti na veletrhu 3/2015 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, 3. 6. 11. 2015, PAVILONY G1 a G2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, XXII. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního

Více

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 3. 6. 3. 2016 INCHEBA EXPO PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN GAUDEAMUS BRNO 2016 Výstaviště Brno, pavilony G1 a G

INFORMAČNÍ BULLETIN GAUDEAMUS BRNO 2016 Výstaviště Brno, pavilony G1 a G INFORMAČNÍ BULLETIN GAUDEAMUS BRNO 2016 Výstaviště Brno, pavilony G1 a G2 1. 4. 11. 2016 CO JE VELETRH GAUDEAMUS? Veletrh Gaudeamus má tradici a pro studenty je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy REGISTRAČNÍ CENTRUM: Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán 2017 ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014

BETON 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU OPĚT ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO ČLENY

Více

Prague Bar Show 2011 Bar & Beverage Business Event

Prague Bar Show 2011 Bar & Beverage Business Event Prague Bar Show 2011 Bar & Beverage Business Event Instrukce pro vystavovatele Pořádá BARLIFE magazine, Linkman Media s.r.o. Na Šťáhlavce 1105/16, Praha 6 www.praguebarshow.cz Instrukce pro vystavovatele

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

na konferenci ISSS 2014

na konferenci ISSS 2014 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2014 Dovolujeme si vám předložit nabídku možností prezentace vaší firmy na konferenci ISSS, která se koná 7. 8. dubna 2014 v Kongresovém centru ALDIS v Hradci

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilon F. AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI VELETRHU GAUDEAMUS

Místem konání veletrhu je brněnské výstaviště, Výstaviště 1, Brno, pavilon F. AKTUALITY A ZAJÍMAVOSTI VELETRHU GAUDEAMUS EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2011 (tisková zpráva vydaná dne 26. října 2011 organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) Termín podzimního Evropského veletrhu

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán 2016 ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

na konferenci ISSS 2011

na konferenci ISSS 2011 Nabídka firemní prezentace na konferenci ISSS 2011 Dovolujeme si Vám předložit nabídku možností prezentace Vaší firmy na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se koná v termínu 4. 5.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Novinky 2014 OBSAH: 3/2014. Novinky 2014

ÚVODNÍ SLOVO. Novinky 2014 OBSAH: 3/2014. Novinky 2014 3/2014 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, 4. 7. 11. 2014, PAVILONY G1 a G2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, XXI. ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem. Gaudeamus pro studenty 2/2015. www.gaudeamus.cz

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem. Gaudeamus pro studenty 2/2015. www.gaudeamus.cz 2/2015 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, 3. 6. 11. 2015, PAVILONY G1 a G2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 07.09.2016 Návrh Dohody o partnerství Město Lysá nad Labem a Výstaviště, spol. s r.o. Rada města projednala návrh dne 30.08.2016 a schválila usnesení č. 178

Více

Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách

Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách 27. 11. 2013 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) organizuje

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 24. 28. listopadu 2009 Výstaviště PVA Letňany Beranových 667, Praha 9 Letňany POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽ Středa 18.11. pondělí 23.11. 2009 od 8. 00 do 20. 00 hodin. Poslední den montáže - tj. pondělí

Více

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 225 291 141 e-mail: awohlrabova@abf.cz www.forinterior.cz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3

ORGANIZAČNÍ POKYNY. 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU. M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 20. - 23. 3. 2014 PVA Expo Praha Letňany POŘADATEL VELETRHU M.I.P. Group, a.s. Hollarovo náměstí 11 130 00 Praha 3 www.vystavabydleni.cz 12. 15. 2. 2009 Vážení vystavovatelé, Výstaviště Holešovice v zájmu

Více