Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014"

Transkript

1 Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2014 Instrukce pro vystavovatele ledna 2014 Výstaviště Praha Holešovice Křižíkovy pavilony D a E organizační garant veletrhu MP-Soft, a.s., Příkop 4, Brno Tel.: , Mobil: , Web:

2 Přehled nejdůležitějších změn v organizaci veletrhu 1. Změna místa konání společenského večera Společenský večer VII. ročníku veletrhu proběhne v Kaiserštejnském paláci, Malostranské náměstí 37/23, Praha Vstupní průkazy a občerstvení pro vystavovatele V roce 2014 budou distribuovány dva typy vstupních průkazů: 1. Vstupní průkazy poskytované vystavovatelům zdarma, opravňují držitele ke vstupu do pavilonů. Průkazy jsou označené fialovou barvou, neopravňují držitele ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a konzumaci občerstvení. Tyto průkazy vystavovatel obdrží dle velikosti objednané výstavní plochy zdarma. 2. Placené vstupní průkazy, které je možné objednat před začátkem veletrhu v objednávce služeb, nebo zakoupit v přípravný den veletrhu. Upozorňujeme, že v přípravný den bude k dispozici pouze omezené množství průkazů. Průkaz je označen zelenou barvou a opravňuje držitele ke vstupu do pavilonů a ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a využití občerstvení. 3. Vstup do zázemí pro vystavovatele: Zázemí pro vystavovatele bude rozděleno na část, kde se budou v průběhu provozní doby občerstvení podávat pouze nápoje, do které bude v průběhu provozní doby umožněn neomezený vstup držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou a na část, kde budou podávány snídaně a obědy. Vstup do této části bude umožněn držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou vždy pouze jednou v době snídaně a jednou v době oběda v rámci jednoho dne. 3. Požadavky na změnu vybavení expozic Vystavovatel může uplatnit připomínky a změny k vybavení expozice nejpozději do 10. ledna U požadavků zadaných po tomto termínu a v přípravný den veletrhu dochází k navýšení ceny služby o 50% oproti cenám uvedeným v objednávce služeb na výstavě. Provedení změn zadaných po (kromě přípravného dne ) je nutné konzultovat s organizátorem veletrhu. Provedení těchto změn nelze ve všech případech garantovat! Důležité termíny Provozní doba pro vystavovatele Provozní doba pro návštěvníky Vstup a vjezd do areálu výstaviště do Montáž Vlastní Připomínky Incheba, montáž, k vybavení Akce Akce Demontáž předčasná předání, expozice montáž grafika. 8:00-16:00 Telefon : :00 18:00 7:00 18:00 7:00 17:00 7:00 17:00 17:00-24:00 čas 24:00 dodržet! :00 16:00 8:00 16: vjezdový automat vjezdový automat, vstup na montážní průkaz vjezdový automat, vstup na vstupní průkaz vystavovatele vjezdový automat, vstup na montážní průkaz 2

3 Vstup a vjezd do areálu výstaviště Obecná pravidla pro vstup a vjezd do areálu Všechna vozidla musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení a po skončení denní provozní doby, uvedené v těchto organizačních pokynech, opustit areál výstaviště. Parkování vozidel v areálu během noci není povoleno. Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Na požádání strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku Výstaviště Praha Holešovice i ostatních vystavovatelů, nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. V případě, že při výjezdu z areálu výstaviště bude kontrolní službou zjištěn materiál, který je označen jako majetek Výstaviště Praha Holešovice, bude tento materiál kontrolní službou odebrán. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami. Řidič je povinen prokázat vlastnictví přepravovaného materiálu. Doporučujeme, aby řidič vozidla, přivážející do areálu výstaviště konstrukční materiál na výstavbu expozice, zařízení expozice nebo jiný materiál, byl vybaven podrobným seznamem dováženého materiálu. Řidič je povinen tento seznam na vyžádání předložit kontrolní službě a tak prokázat vlastnické právo k materiálu při jeho vyvážení z areálu výstaviště. Pro vjezd do areálu je určena pravá vjezdová brána do Výstaviště (ulice za Elektrárnou). Pouze zde je umístěn automat, který řidiči vytiskne parkovací lístek, na základě kterého lze vjet do areálu. Platební automat (tiskne lístky s čárovým kódem, které se přikládají na čtecí zařízení výjezdové brány) je umístěn před vchodem do plaveckého bazénu. Vjezd vozidel do areálu výstaviště je možný pouze na parkovací lístek z vjezdového automatu (35,-/hod, 200,-/den pouze jednorázový vjezd). Parkování vozidel je možné pouze na označených parkovištích v areálu výstaviště v průběhu provozní doby veletrhu. Dále lze k parkování využít veřejné parkoviště nad Hotelem Expo (před hokejovým stadionem). Vstup pro pěší do areálu výstaviště je volný, všemi branami. Při vstupu do pavilonu je vystavovatel povinen prokazovat se vstupním průkazem pro vystavovatele nebo montážním průkazem. Osoby bez platného vstupního nebo montážního průkazu nebudou z důvodu bezpečnosti vystavovatelů a jejich majetku do pavilonu vpuštěny! Vstup a vjezd do areálu výstaviště v době montáže První vjezd do areálu v 7:00 hodin. Poslední vjezd do areálu v 17:30 hodin. Poslední výjezd z areálu v 18:30 hodin. Vjezd do areálu je přes vjezdový automat u brány, vstup pro pěší do areálu je volný. Po dobu montáže dne je nutné při vstupu do pavilonu na vyžádání předkládat montážní průkaz (označený hnědou barvou), osoby bez platného montážního průkazu nebudou do pavilonu vpuštěny. Vystavovatel je povinen montážním průkazem vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu. Vstup a vjezd do areálu výstaviště v době akce První vjezd do areálu v 7:00 hodin. Poslední vjezd do areálu v 16:30 hodin. Poslední výjezd z areálu v 17:00 hodin. Vjezd do areálu je přes vjezdový automat u brány, vstup pro pěší do areálu je volný. Po dobu akce ve dnech je nutné při vstupu do pavilonu na vyžádání předkládat vstupní průkaz pro vystavovatele (označený fialovou, nebo zelenou barvou), osoby 3

4 bez platného vstupního průkazu nebudou do pavilonu vpuštěny. Vystavovatel je povinen vstupním průkazem vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu. Vstup a vjezd do areálu výstaviště v době demontáže První vjezd do areálu v 17:00 hodin. Poslední vjezd do areálu v 23:00 hodin. Poslední výjezd z areálu v 24:00 hodin. Vjezd do areálu je přes vjezdový automat u brány, vstup pro pěší do areálu je volný. Po dobu demontáže dne od 17:00 je nutné při vstupu do pavilonu na vyžádání předkládat montážní průkaz (označený hnědou barvou), osoby bez platného montážního průkazu nebudou do pavilonu vpuštěny. Vystavovatel je povinen montážním průkazem vybavit každého zaměstnance nebo jím pověřenou osobu. Vstupní průkazy pro vystavovatele Průkazy pro montáž a demontáž a vstupní průkazy pro vystavovatele lze objednat do telefonicky na čísle nebo prostřednictvím na adrese Průkazy pro montáž a demontáž jsou zdarma. Objednané průkazy pro montáž a demontáž budou zaslány poštou. Po průkazy objednat nelze. Vstupní průkazy je možné zakoupit přímo v pavilonu dne Upozorňujeme, že k zakoupení na místě bude k dispozici pouze omezené množství průkazů! Vstupní průkazy s platností na občerstvení (zelená barva) lze zakoupit za cenu 165 Kč/ks. Vstupní průkazy bez platnosti na občerstvení (fialová barva) obdrží každý vystavovatel zdarma dle velikosti objednané výstavní plochy. Na každých 9 m 2 při hloubce expozice 3m a 6 m 2 při hloubce expozice 2 m obdrží 2 ks vstupních průkazů, u expozic menších než 6 m 2 obdrží vystavovatel 1 ks vstupního průkazu. Tyto vstupní průkazy lze také zakoupit za cenu 40 Kč/ks. Montážní průkazy (hnědá barva) jsou pro vystavovatele zdarma bez omezení počtu. Montáž veletrhu Provozní doba :00 18:00 hod. (dle dohody lze čas konce upravit) Předčasná montáž dle dohody s organizátorem. Předčasnou montáž si může vystavovatel objednat u organizátora nejpozději do 10. ledna Předčasná montáž je placenou službou, sazba za každou i započatou hodinu předčasné montáže činí 500,- Kč bez DPH. V ceně předčasné montáže je zahrnuto: Požární a provozní dohled ve výstavní hale. Přívod montážního proudu. Provoz sociálního zařízení. Hala není v době předčasné montáže vytápěna ani temperována :00 18:00 hod. Montáž a grafická příprava individuálních expozic, u kterých je dodavatelem jiný subjekt než MP-Soft, a.s. Předání a grafická příprava expozic, které dodavatelsky zajišťuje MP-Soft, a.s. Po dobu montáže expozic a grafické přípravy veletrhu je zajištěn přívod montážního elektrického proudu. V době montáže a grafické přípravy není pavilon vytápěn, je pouze temperován na teplotu maximálně 14º C. Montážní práce v době montáže individuálních expozic je nutné ukončit nejpozději v 18:00 hod. V případě překročení této doby bude organizátor účtovat vystavovateli cenu pronájmu haly za účelem prodloužené montáže ve výši Kč bez DPH za každou i započatou hodinu a skutečné náklady na osvětlení, temperování, povinný organizační a požární dohled dle platných bezpečnostních nařízení vlastníka pavilonu! 4

5 Výstavba expozic, kterou zajišťuje organizátor veletrhu Plánek expozice s vyobrazením zařízení, seznamem vybavení a schéma umístění expozice v pavilonu je součástí těchto Instrukcí pro vystavovatele. Vystavovatel může uplatnit připomínky a změny k vybavení expozice nejpozději do 10. ledna U požadavků zadaných po tomto termínu a v přípravný den veletrhu dochází k navýšení ceny služby o 50% oproti cenám uvedeným v objednávce služeb na výstavě. Provedení změn zadaných po (kromě přípravného dne ) je nutné konzultovat s organizátorem veletrhu. Provedení těchto změn nelze ve všech případech garantovat! Výstavba expozic proběhne dle schváleného projektu. Výstavbu provádí Incheba Praha, spol. s r.o., včetně připojení energií a ostatních přívodů. Výstavba expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé od jiných dodavatelů Vystavovatel je povinen: Do předložit ke schválení technický projekt expozice, včetně podrobné specifikace použitých materiálů a výpočtu požárního zatížení u expozic vyšších jak 3 m. Schvalování projektu provádí technik Incheba Praha, spol. s r.o. a jedná se o placenou službu, jejíž cena závisí na rozsahu projektové dokumentace. Projekt je nutné doručit elektronicky ve formátu PDF na organizátora veletrhu Výstavba expozic podle neschválených projektů nebude umožněna, vystavovateli v tomto případě nevzniká nárok na náhradu škody. Dne v době od 7.00 do převzít výstavní plochu od organizátora veletrhu. Dodržet všechna ustanovení platných Technicko bezpečnostních předpisů, dále jen TBP, viz příloha. Patrové expozice musí splňovat zvláštní podmínky požární ochrany. Proto technický projekt těchto expozic musí být předložen, prostřednictvím organizátora veletrhu, ke schválení požárnímu specialistovi již ve stadiu záměru nebo studie. Expozice musí být kompletně postavena dle schváleného projektu dne do 16 hodin. Při kolaudaci expozic, dne v 16 hodin, jsou vystavovatelé povinni umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice. Vystavovatelé jsou povinni odstranit na vlastní náklady případné kolaudační závady, nejpozději do 18 hodin. V případě porušení podmínek pro výstavbu expozic, kterou si zajišťují vystavovatelé od jiných dodavatelů, technicko bezpečnostních podmínek, požárních předpisů nebo v případě provedení výstavby expozice jiným způsobem, než dle schváleného projektu, je organizátor veletrhu oprávněn: nezprovoznit přívody vody a elektřiny v expozici, vybudovat kolem expozice zástěnu a zamezit vchod do expozice. V uvedených případech není vystavovatel oprávněn požadovat jakoukoli náhradu za vzniklé škody. Obecná pravidla pro montáž Únikové východy, cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volné a přístupné v průběhu montáže a grafické přípravy expozic. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavní hale je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavní hale zakázáno a bude sankčně postihováno. Vystavovatelé, jejichž expozici nestaví Incheba Praha, jsou povinni zajistit likvidaci vzniklých odpadů na vlastní náklady. Pro tyto odpady nelze zdarma využít kontejner přistavený u pavilonu. Likvidaci odpadu lze objednat u Incheba Praha nebo organizátora veletrhu v ceně 8 000,- Kč bez DPH/kontejner. V případě ukládání odpadů v pavilonu nebo kontejneru, budou účtovány náklady spojené s likvidací v závěrečném účtu výstavy. 5

6 Grafická příprava a vybavení expozic Grafická příprava společných prostor Označení expozic názvem a číslem expozice, navigační grafika a grafická příprava společných prostor se bude provádět dne 26. ledna 2014 v době od 7 do 18 hodin. Prezence vystavovatelů a předávání expozic Křižíkův pavilon D a E bude otevřen pro vystavovatele dne 27. ledna 2014 od 7 do 18 hodin. Prezence vystavovatelů bude probíhat přímo v pavilonech. Po vstupu do pavilonu si podle plánku, který je samostatnou přílohou těchto instrukcí, vyhledejte svoji expozici a začněte s přípravou. Zástupce organizátora si Vás sám v expozici vyhledá a expozici Vám předá. Organizátor veletrhu předá každému z vystavovatelů expozici a její vybavení, vystavovatel potvrdí její převzetí podpisem předávacího protokolu. Grafická příprava expozic a vybavení expozic Grafickou přípravu expozic si budou zajišťovat vystavovatelé vlastními silami nebo prostřednictvím jimi pověřených osob. Příprava expozice musí být ukončena dne 27. ledna, nejpozději do 18 hodin, kdy bude pavilon pro vystavovatele uzavřen z důvodu generálního úklidu pavilonu. Žádáme všechny vystavovatele, aby čas příjezdu na výstaviště přizpůsobili časovému harmonogramu přípravy, v 18 hodin bude pavilon předán úklidové službě a všichni vystavovatelé musí opustit prostory pavilonu D a E! V případě překročení této doby bude organizátor účtovat vystavovateli cenu pronájmu haly za účelem prodloužené montáže ve výši Kč bez DPH za každou i započatou hodinu a skutečné náklady na osvětlení, temperování a povinný organizační dohled dle platných bezpečnostních nařízení vlastníka pavilonu! Upozorňujeme, že veletrh bude otevřen pro veřejnost 28. ledna v 8 hodin, kdy musí být všechny expozice plně připraveny. Materiály pro výchovné poradce středních škol Na veletrh jsou zváni pedagogové, výchovní poradci, zástupci úřadů práce a ředitelé středních škol, kteří od organizátorů veletrhu obdrží zdarma volnou vstupenku. Předpokládaná návštěvnost je odborníků, z toho 200 až 250 výchovných poradců. Výchovný poradce si může na veletrhu vyzvednout tištěný katalog veletrhu, Informační systém pro výchovné poradce na CD, katalog veletrhu na CD a sadu informačních materiálů od vystavujících škol na základě vyplněné volné vstupenky, kterou obdržel před veletrhem. Každý vystavovatel může materiály o své škole předat při prezenci dne 27. ledna 2014 v přednáškovém sále v pavilonu D, nejpozději však do 13 hodin. U materiálů dodaných po 13 hodině nelze garantovat zahrnutí do sady pro odborníky. Světlost nejčastěji používaných prvků výstavního systému Výplň stěny expozice šířka 950 mm výška 2255 mm Výplň stěny expozice (poloviční šířka) šířka 455 mm výška 2255 mm Čelní výplň pultu šířka 950 mm výška 850 mm Čelní výplň info pultu šířka 950 mm výška 1025 mm Límec délka=délka expozice výška 380 mm 6

7 Průběh veletrhu Otevření veletrhu pro veřejnost Veletrhu bude pro veřejnost otevřen od 28. ledna do 29. ledna Provozní doba Pro vystavovatele denně 7:00 17:00 hodin Pro návštěvníky denně hodin Vstup do areálu výstaviště Vstup pro vystavovatele, v době od 7:00 do 16:30 hodin, bude umožněn všemi branami, vstup do pavilonu pouze na základě vstupního průkazu pro vystavovatele. Parkování Parkování v areálu výstaviště je možné pouze na vyznačených parkovištích. Parkování vozidel v areálu během noci je zakázáno. Recepce v expozicích je možné pořádat pouze v průběhu akce v rámci denní provozní doby pavilonu, tj. nejdéle do 17:00 hod. Akustické reklamní prostředky a hudební produkce jsou povoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 60 db. Organizátor veletrhu může při nedodržení této podmínky nařídit zrušení nebo omezení hlasitosti. K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu organizátora veletrhu i souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve vztahu k Autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Hromadné rozdávání reklamních tiskovin nebo jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu MP-Soft, a.s. dovoleno. Své služby jsou vystavovatelé oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. Požadavky na šíření propagačních materiálů nebo jiné formy propagace mimo expozici je nutné projednat s organizátorem veletrhu na tel.: Pokud činností mimo expozici vzniknou zvýšené náklady na zajištění úklidu ploch, budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány v závěrečném účtu výstavy. Klíče od expozic Klíče od svých uzamčených prostor doporučujeme vystavovatelům pečlivě uschovat. V případě ztráty bude organizátor účtovat poplatek ve výši 500 Kč za každý ztracený klíč. Přednášky vystavujících škol a jejich organizace Přednášky vystavujících škol budou probíhat v přednáškovém sále v Křižíkově pavilonu D, kde je pro přednášky vystavěn přednáškový sál s kapacitou 120 míst k sezení. Pro přednášející budou k dispozici stoly maximálně pro 8 osob. Sál bude vybaven: dataprojektorem pro velkoplošnou projekci z počítače nebo videoprojekci, s možností ovládání počítačové projekce dálkovým ovládáním, výkonným počítačem pro projekci, vybaveným CD a DVD mechanikou, laserovými ukazovátky, kvalitním ozvučením se dvěma přenosnými mikrofony, v sále bude k dispozici stálá technická obsluha. 7

8 Organizační zásady průběhu přednášek: Vystavovatel, který má objednanou přednášku, svoji prezentaci předá na standardním datovém nosiči k instalaci a vyzkoušení nejpozději 27. ledna v době od 8 do 18 hodin. Prezentace vystavovatelé mohou zasílat poštou, prostřednictvím nebo přes veřejné FTP kdykoli před výstavou s termínem doručení nejpozději do 16 hodin. Organizátor nemůže zaručit bezchybný průběh prezentace předané bezprostředně před zahájením přednášky. Pokud vystavovatel požaduje, aby zahájení, průběh a ukončení přednášky moderoval moderátor organizátora, je povinen předat v den přednášky, nejpozději do 8:30, moderátorovi v příslušném přednáškovém sále, tištěný seznam přednášejících s uvedením jména, příjmení, akademických titulů, postavení ve škole, plánovaným časem zahájení přednášky dle programu a názvem tématu přednášky, pokud je téma odlišné od programu. Pokud má vystavovatel zvláštní technické požadavky na průběh přednášky, je povinen tyto požadavky konzultovat s organizátorem v dostatečném předstihu, podle charakteru požadavku. Organizátor nemůže garantovat splnění nadstandardních technických požadavků, pokud je s nimi seznámen bezprostředně před přednáškou nebo v nedostatečném časovém předstihu. V případě promítání nebo přehrávání autorského obsahu v průběhu přednášky je přednášející povinen zajistit si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM) ve vztahu k Autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Pro zvýšení atraktivnosti přednášek a podporu účasti studentů na přednáškách proběhne v závěru každé přednášky losování kupónů, které budou k dispozici pro každého návštěvníka veletrhu v přednáškovém sále. Celkem se budou losovat 3 kupóny na každé přednášce, vylosovaný návštěvník obdrží věcnou cenu ve formě propagačního předmětu s logem veletrhu nebo logem organizátora. Přednášející má možnost dát jako vylosovanou cenu propagační předmět své školy a tím zvýšit atraktivnost své přednášky. Každý návštěvník přednášky obdrží jako odměnu za vyplněný kupón malý dárek. Zázemí pro vystavovatele a občerstvení pro vystavovatele Zázemí pro vystavovatele je prostor určený výhradně vystavovatelům pro jejich občerstvení a odpočinek. Zázemí bude situováno v pavilonu D u přednáškového sálu a bude mít samostatný vchod. Do zázemí budou mít vstup všichni držitelé vstupního průkazu vystavovatele s platností na občerstvení (označen zelenou barvou) v době od 7:30 do 10:00 a od 12:00 do 15:00. Vstupní průkazy, které vystavovatel obdrží k výstavní ploše nebo expozici zdarma (označeny fialovou barvou), neopravňují vystavovatele ke vstupu do zázemí pro vystavovatele a konzumaci občerstvení! Zázemí pro vystavovatele bude rozděleno na dvě části. V první části budou v průběhu provozní doby občerstvení podávány pouze nápoje. Do této části bude v průběhu provozní doby občerstvení umožněn neomezený vstup držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou. V druhé části občerstvení budou podávány snídaně a obědy. Vstup do této části bude umožněn držitelům vstupního průkazu označeného zelenou barvou vždy pouze jednou v době snídaně a jednou v době oběda v rámci jednoho dne. Při vstupu do této části zázemí obsluha u vchodu označí vstup na zadní straně vstupního průkazu a opětovný vstup nebude již umožněn. U vstupu do zázemí je možné kdykoliv zakoupit jednorázový vstup na občerstvení v ceně 100 Kč včetně DPH. 8

9 V zázemí bude každý den připravena snídaně pro vystavovatele, vždy od 7:30 do 10:00. Snídaňové menu bude složeno z teplých (káva, čaj) a studených (ovocné džusy a jiné nealkoholické nápoje) nápojů, čerstvého sladkého a slaného pečiva, výběru sýrů, teplých a studených uzenin a ovoce. V době od 12:00 do 15:00 hodin bude v zázemí pro vystavovatele k dispozici obědové občerstvení. Obědové menu bude složeno z polévky a vždy jednoho bezmasého a jednoho masitého jídla včetně přílohy a teplých a studených nápojů. Společenský večer Společenský večer pořádáme dne 28. ledna v Kaiserštejnském paláci, Malostranské náměstí 37/23, Praha 1. Večer bude zahájen v 19 hodin. V průběhu večera bude připraven bohatý raut. Slavnostní atmosféru večera doplní degustace proslulých přívlastkových vín ze Bzenecké vinařské oblasti. Vstup je ve společenském oblečení na základě objednané vstupenky. Na společenský večer budou zváni vrcholoví představitelé vystavujících škol. Demontáž veletrhu Předání a likvidace expozic Vystavovatel je povinen předat expozici ve stejném stavu v jakém ji převzal. Stěny expozice musí být čisté, zbavené zbytků grafiky a lepidla. V případě neodstranění grafiky a zbytků lepidla, organizátor zajistí odstranění grafiky a očistění panelů od lepidla, za tuto práci je vystavovatel povinen zaplatit 150 Kč/m2 za odstranění grafiky a 80 Kč/m2 za očistění stěn od lepidla. Uvedené ceny jsou bez DPH. V případě mechanického poškození stěny expozice vystavovatelem je vystavovatel povinen uhradit cenu výstavního panelu ve výši 1200 Kč/panel bez DPH. Posledním dnem veletrhu je 29. leden a veletrh je pro veřejnost otevřen od 8 do 16 hodin. Na likvidaci expozic mají vystavovatelé večerní hodiny, nejdéle však do 24 hodin, kdy musí být expozice vyklizené a předané zástupcům organizátora. Upozorňujeme všechny vystavovatele, že zahájení likvidace expozice před 16 hodinou dne 29. ledna je v rozporu se smlouvou o účasti na výstavě. V případě porušení smluvního ujednání bude organizátor výstavy uplatňovat v závěrečném účtu výstavy smluvní sankci ve výši Kč. Vystavovatelé, jejichž expozici nestaví Incheba Praha, jsou povinni zajistit likvidaci vzniklých odpadů na vlastní náklady. Pro tyto odpady nelze zdarma využít kontejner přistavený u pavilonu. Likvidaci odpadu lze objednat u Incheba Praha nebo organizátora veletrhu v ceně 8 000,- Kč bez DPH/kontejner. V případě ukládání odpadů v pavilonu nebo kontejneru, budou účtována náklady spojené s likvidací v závěrečném účtu výstavy. Demontáž expozic Zajistí Incheba Praha, spol. s r.o., kromě expozic s individuální výstavbou. Demontáž expozic s individuální výstavbou je možno začít nejdříve dne od 17:00 do 24:00 hodin, kdy musí být bezpodmínečně demontáž ukončena, veškerý konstrukční materiál a zařízení odvezeno, plocha předána. Veškeré technické přívody do expozic budou ze strany Incheby Praha odpojené v 16:30hod. Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné. Náklady, které vzniknou Inchebě Praha v souvislosti se skladováním a manipulací s neodvezenými exponáty a zařízením, budou vyfakturovány dotčeným vystavovatelům. Incheba Praha bude přistupovat k materiálu ponechanému na výstavních plochách jako k odpadu a ten bude po termínu skončení demontáže fyzicky zlikvidován. Za případné škody Incheba Praha neručí. 9

10 Pojištění expozic Doporučujeme vystavovatelům pojištění materiálů a vlastního zařízení expozice pro případ jejich poškození nebo ztráty. Podle nových pojistných podmínek českých pojišťoven nejsme oprávněni pro Vás pojištění zprostředkovat, podobně jako v minulých letech. Pokud budou ve Vaší expozici drahé exponáty, doporučujeme jejich zajištění proti krádeži fixací ke konstrukci expozice nebo individuální ostrahou expozice. Veletržní správa a organizátoři veletrhu Gaudeamus za škody vzniklé na majetku vystavovatele v době montáže, průběhu a demontáže veletrhu neodpovídají. Vystavovatelům zejména doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost zajištění drobných hodnotných elektronických zařízení, datových nosičů, informačních materiálů určených k prodeji, finanční hotovosti, cenných a osobních předmětů. Servis pro vystavovatele a kontakty Organizace veletrhu MP-SOFT, a.s. Příkop Brno Kontaktní osoby: Pavel Mikula Dana Jakubjanská Informace před zahájením veletrhu: Tel.: Web: Telefonické informace v době veletrhu: Tel.: , , , , , Internet: Web: Ostatní důležité informace Reklama Veškeré reklamní aktivity v Křižíkových pavilonech D a E, v době od do zajišťuje MP- Soft, a.s., Příkop 4, Brno, tel.: Zákaz vstupu Vstup domácích zvířat (psů, koček apod.) není do pavilonu dovolen ani v době montáže a demontáže akce, ani v jejím průběhu. 10

11 Program veletrhu Úterý 28. ledna :30 Otevření snídaně pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 8:00 Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost 9:00 Zahájení první přednášky vystavovatelů dle programu přednášek v pavilonu D 10:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 12:00 Otevření zázemí pro vystavovatele, občerstvení v Křižíkově pavilonu D 15:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 15:40 Ukončení programu přednášek v pavilonu D 16:00 Uzavření veletrhu pro veřejnost 19:00 Společenský večer Středa 29. ledna :30 Otevření snídaně pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 8:00 Otevření veletrhu pro studenty, učitele a veřejnost 9:00 Zahájení první přednášky vystavovatelů dle programu přednášek v pavilonu D 10:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 12:00 Otevření zázemí pro vystavovatele, občerstvení v Křižíkově pavilonu D 15:00 Uzavření zázemí pro vystavovatele v Křižíkově pavilonu D 15:55 Ukončení programu přednášek v pavilonu D 16:00 Uzavření veletrhu pro veřejnost Program přednášek - Křižíkův pavilon D (stav k ) Úterý Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Univerzita Karlova v Praze České vysoké učení technické v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - 1.soukromá ekonomická univerzita v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Technická univerzita v Liberci Škoda Auto vysoká škola, o.p.s Anglo-americká vysoká škola Vysoká škola obchodní v Praze Hochschule Fresenius - University of Applied Science, Praha Easy Magazíne 11

12 Středa Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Univerzita Karlova v Praze České vysoké učení technické v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - 1.soukromá ekonomická univerzita v ČR Škoda Auto vysoká škola, o.p.s Anglo-americká vysoká škola Vysoká škola obchodní v Praze Hochschule Fresenius - University of Applied Science, Praha Metropolitní univerzita Praha Prague College Možnosti studia seniorů na univerzitách třetího věku a jeho přínos pro zvýšení kvality života Vystavovatelé VII. ročníku veletrhu Gaudeamus Praha 2014 (stav k ) Aalborg University, Dánsko Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. Anglo-americká vysoká škola ASIANA spol s r.o. B.I.B.S., a.s. B.S. Agency, Dánsko Bankovní institut vysoká škola, a.s. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. BOHEMIA INSTITUT s.r.o. British Studies Agency, s.r.o. Business Academy Arhus, Dánsko Campus France Česká Republika CEVRO Institut, o.p.s. Copenhagen Business Academy, Dánsko Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zahradnická akademie Mělník České vysoké učení technické v Praze Danish Academy of Business and Technology, Dánsko Dům zahraničních služeb, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Easy Magazine EF Education First, s.r.o. ESL Jazykové Pobyty Evropa 2 Fakulta architektury, VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Fakulta chemická, VUT v Brně Fakulta informačních technologií, VUT v Brně Fakulta informatiky Masarykovy univerzity Fakulta podnikatelská, VUT v Brně Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Fakulta stavební, VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně 12

13 Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně FESTAD - Výukový festival Architektury a Designu Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Francouzský institut v Praze Hochschule Fresenius Praha HTMi Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko Information Planet, s.r.o. Institute of the Arts Barcelona, Španělsko INTACT - studium v zahraničí, s.r.o. International ART CAMPUS Prague, s.r.o. IT4Innovations Národní superpočítačové centrum JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Jazykový institut Praha, s.r.o. Jobs.cz Komerční banka, a.s. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Lidové noviny Lidovky.cz Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Dánsko Literární akademie (Soukromá VŠ Josefa Škvoreckého) Lmc, s.r.o. Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně Metropolitní univerzita Praha Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o.p.s. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) Prague College Právnická fakulta Masarykovy univerzity Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity SAE Institute, Velká Británie Scandinavian study, Dánsko Skupina ČEZ Slezská univerzita v Opavě Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická MEDEA, s.r.o. SPĚVÁČEK vzdělávací centrum s.r.o. STUDENT AGENCY, s.r.o. StudentEnquiry.org, Velká Británie Studium v Kanadě ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Tutor, s.r.o. Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií University College of Northern Denmark, Dánsko University College Birmingham, Velká Británie 13

14 University of New York in Prague Univerzita Hradec Králové Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze Univerzita obrany Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta Univerzita Pardubice Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Úřad práce České republiky - Generální ředitelství Vejle Sports Academy, Dánsko Velvyslanectví Kanady Via Teko - Design College, Dánsko VOŠ - Vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o. VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. - 1.soukromá ekonomická univerzita v ČR Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola logistiky o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze Vysoké učení technické v Brně Vyšší odborná škola a střední škola slaboproudé elektrotechniky Vyšší odborná škola cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s r.o. Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o. Vyšší odborná škola grafická, s.r.o. Vyšší odborná škola publicistiky Vyšší odborná škola TRIVIS Západočeská univerzita v Plzni Zealand Institute of Business and Technology, Dánsko 14

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem 1/2015 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA LETŇANY, 27. 28. 1. 2015, hala č. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem 2/2014 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, 4. 7. 11. 2014, PAVILONY G1 a G2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA,

8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 11. 3. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice

Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013. INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Organizační pokyny 23. 10. 25. 10. 2013 INCHEBA EXPO PRAHA Výstaviště Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí, vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL PRO ROK 2012 Výbor Fondu rozvoje vysokých škol (dále jen Výbor Fondu ) vyzývá tímto Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice

20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice 20. 23. 9. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny www.hodinyaklenoty.cz Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu akcí Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Příloha nájemní smlouvy. Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha nájemní smlouvy Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. SMLUVNÍ STRANY Tyto platební, kontraktační a technické podmínky jsou nedílnou součástí Nájemní smlouvy (dále také Smlouva ), sjednané

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP VK Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu URL

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: 1 Plánek PVA 2 Organizační pokyny 3 Produkční služby a/ Parkovací karta do areálu c/ Vouchery čestné vstupenky d/ Bezpečnost e/ Objednávka úklidu před

Více

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Příloha č. 4 zadávací dokumentace Příloha č. 4 zadávací dokumentace S M L O U VA O V Ý RO B Ě A D I S T R I B U C I B U L L E T I N U K V Ý S L E D K Ů M P RO G R A M OV É H O O B D O B Í 2 0 0 4-2 0 0 6 A J E J I C H V L I V U NA P RO

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více