PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR"

Transkript

1 Informační ekomagazín pro vás 1/2014 PODPOŘILI JSME DEN ZEMĚ Více na straně 6 PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR PURUM letos slaví 20 let

2 Vážení čtenáři Úvodní slovo majitele holdingu PURUM KRAFT pana Daniela Krafta Vážení občané Mníšku pod Brdy, vážení čtenáři, po krátké odmlce se vám do rukou opět dostává časopis Čistou cestou, který vám také v roce 2014 přináší novinky a aktuální informace z oblasti životního prostředí, jeho ochrany a environmentálního vzdělávání. Od posledního novoročního čísla proteklo v rybníce hodně vody a rovněž v Mníšku se toho v souvislosti s životním prostředí událo mnoho. Velmi mě těší nečekaně velký zájem o přednášky na téma třídění odpadů, které pořádáme v našem školicím středisku UVR. Ty se setkaly u svých posluchačů především předškolních dětí i žáků základních škol s opravdu velkým ohlasem, který doslova překonal hranice našeho města. Díky tomu se k nám začínají sjíždět děti i z okolních měst. Této činnosti budeme napříště věnovat hodně pozornosti a neustále program zdokonalovat. Jsem si vědom skutečnosti, že podniky, které se věnují tak doslova nevoňavému odvětví, jako je likvidace či sanace odpadů, mohou zdánlivě budit nedůvěru přímo úměrnou velikosti takového podniku. V tomto čísle proto přinášíme zprávy o činnostech a novinkách z našich sesterských společností. Věřím, že právě časopis, který přináší objektivní informace dle jejich aktuálnosti, je tou správnou formou, jak naše čtenáře a občany Mníšku pod Brdy informovat. Přesto budu rád, pokud vám budu moci odpovědět i na vaše dotazy a náměty jak k časopisu, tak třeba k činnostem jednotlivých společností. Na vaše návrhy se těší a úspěšný vstup do letní části roku přeje Daniel Kraft Školicí středisko praská ve švech Školicí středisko v areálu UVR s kapacitou 220 osob je primárně zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů různých podnikatelských subjektů. V poslední době ale zaznamenává veliký zájem ze strany školských zařízení (školky, školy). 2

3 Interaktivní přednášky o ekologii Poslední měsíce naznačily zcela nové možnosti využití. Jsou jimi interaktivní přednášky o ekologii a jednotlivých dílčích oblastech, jakými jsou například odpadové hospodářství, důležitost třídění odpadů, recyklace atd. O původně jednorázové přednášce pro žáky Základní školy Komenského sídlící ve stejnojmenné ulici v Mníšku pod Brdy se velmi rychle dozvěděli učitelé dalších škol nejen z Mníšku nebo jeho nejbližšího okolí, ale také za hranicí našeho města. Dne 21. března 2014 se zúčastnily děti z první a druhé třídy Základní školy a Mateřské školy Čisovice školení na téma třídění a recyklace odpadu. Děti se s problematikou třídění odpadů seznámily prostřednictvím přednášky, ale také si zasoutěžily či se pobavily při zkoušení chemického obleku. I v březnu se chemický oblek těšil velké oblibě. Děti se rovněž zúčastnily prohlídky poloprovozu a zhlédly ukázku drcení odpadu. V úterý 22. dubna přivítalo Školicí středisko UVR šesté třídy Základní školy Komenského z Mníšku pod Brdy. Pro téměř šedesát žáků byla připravena nejen naučná přednáška na téma recyklace a nakládání s komunálním odpadem, ale také další tematicky laděný program vztahující se ke Dni Země, který připadá právě na toto datum. Více o Dni Země najdete na straně 8. Kromě tradiční prohlídky areálu zavítali posluchači také do nové, moderně vybavené laboratoře Vědeckotechnického parku UVR. Zde si dokonce sami, avšak pod bedlivým dohledem odborníků ze společnosti AQUATEST, vyzkoušeli zajímavé chemické pokusy. Každý žák si po ukončení školení odnesl osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a také drobný dárek. Zatím nejmladšími účastníky školení na téma třídění a recyklace odpadů se o dva dny později staly děti z Anglické mateřské školy KinderGarten Kunratice. Čtyř až šestileté děti pozorně sledovaly naučnou přednášku, kterou navíc aktivně doplňovaly svými znalostmi a zkušenostmi. I pro děti z Mateřské školy z Kunratic byly připraveny zábavné, tematické soutěže a kvízy úměrně k jejich věku. Všech třináct dětí na závěr obdrželo osvědčení o úspěšném absolvování školení a drobné dárky. Je skvělé, že Škola hrou stále platí a funguje také v 21. století. Věřím, že získané informace děti přenesou do svých rodin a budou tak působit na své rodiče, aby se zamysleli nad tím, co a kam vyhazují, sdělila Magdaléna Cihelková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Čisovice. Školicí program zaujme všechny mladé ekology 3

4 Společnost Purum s.r.o. byla založena v roce 1994, a tak si dovolme připomenout, že 13. prosince 2014 oslaví výročí 20 let od svého založení! Za dobu svého působení zaujala přední pozici na trhu nakládání s odpady a sanací ekologických zátěží. Klíčem k úspěchu je rozsáhlá nabídka poskytovaných produktů a služeb dle specifik jednotlivých oblastí a jejich vysoká úroveň. Samozřejmostí je poskytování všech podpůrných služeb, jako je například odborné poradenství v oblasti životního prostředí. Není to však jen o společnosti Purum. Do holdingu patří celá řada dalším sesterských firem, jež více či méně doplňují nabídku produktů služeb. Díky tomu je skupina Purum Kraft nezávislá a nabízí doslova komplexní řešení zajištěné vlastními členy holdingu. Společnost Purum oslaví 20. výročí od svého založení! Společnost GESTA a.s. je již 10 let lídrem na trhu ČR ve stabilizaci nebezpečných odpadů mokrou cestou. Významné investice v roce 2013 nám pro roky následující opětovně garantují v této oblasti plynulý rozvoj s přínosem ve zvýšení výkonnosti zpracování odpadů, bezpečnosti obsluhy, automatizaci procesů a možnosti zpracování složitějších odpadů. Modernizací technologie a rekonstrukcí haly v Rynolticích za přispění dotací EU se výrazně zvedl podíl činnosti GESTA a.s. v oblasti recyklace plastů nejen pro automobilový průmysl. Zde vidíme zřejmý náskok přes konkurencí. Samotná recyklace a regranulace plastů v kontextu s prioritami EU v oblasti nakládání s druhotnými surovinami povede ke stabilizaci našich obchodních aktivit v tomto odvětví. UVR pokračuje v modernizaci areálu v Mníšku pod Brdy PURUM - pracujeme jako jeden tým 4

5 Společnost Biosolid s.r.o. provozuje ve Starém Městě u Uherského Hradiště na vodohospodářsky zabezpečené ploše (s rozlohou cca m 2 se jedná o největší takovou plochu v České republice) zařízení pro úpravu a odstraňování nebezpečných odpadů, které tvoří dva provozy. Provoz Biodegradace. V roce 2013 bylo v provozu Biodegradace upraveno téměř tun nebezpečných odpadů pocházejících převážně z lokalit, na kterých probíhají sanační práce při odstraňování starých ekologických zátěží. Maximální roční kapacita je tun nebezpečných odpadů (kontaminovaných zemin a stavebních materiálů). Provoz Stabilizace. Roční kapacita provozu Stabilizace, na kterém bude zpracovatelská činnost zahájena v roce 2014, je tun zpracovávaných nebezpečných odpadů. Na této části zařízení se bude provádět fyzikálně-chemická úprava nebezpečných odpadů technologií vápenocementové stabilizace (kombinace dílčích postupů, jako jsou změna ph, chemického složení, srážení, zpevňování a zapouzdření), jejímž výstupem je produkt nazývaný stabilizát. V roce 2014 je naplánováno zahájení zkušebního provozu zařízení a odladění provozních podmínek zařízení. Vše směřuje k roku 2015, kdy má dojít k zahájení trvalého a plného provozu Stabilizace. V rámci zkušebního provozu je kalkulováno se zpracováním omezeného množství kolem 5000 tun nebezpečných odpadů. Po více než dvouleté snaze se firma již plnohodnotně etablovala na trhu severní Moravy. Rozvoj aktivit GESTA a.s. na tomto průmyslovém trhu, kde je více než 40 procent obyvatelstva zaměstnáno právě v průmyslové sféře, nám dává další signál rozvoje. Problematika zachování životního prostředí je jen v ostravském regionu čítajícím více než milion obyvatel prioritou číslo jedna. Služby společnosti GESTA v oblastech řešení nakládání s odpady v průmyslu, s výrazným podílem převzetí nebezpečných odpadů a jejich následné likvidace či využití, posiluje pozici společnosti nejen coby regionálního hráče v severních Čechách, ale i v tomto regionu. Pro rok 2014 klademe důraz na rozšiřování služeb v oblasti zpracování plastů s cílem poskytování prozákaznických full service služeb. Neméně důležitá je pak podpora inovativních řešení komplexního nakládání s odpady v areálech původců odpadů, plynulé pokračování v rekultivaci skládek a růst podílu tržeb v zázemí severní Moravy. Z pohledu vnitřního fungování budou naše cíle zaměřeny hlavně na podporu všech pracovníků v oblasti vzdělávání, motivace, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a vylepšování zázemí pro výkon jejich práce. Společnost EKOPUR s.r.o. byla založena v roce 2006 za účelem realizace projektu Vybudování zařízení k úpravě zdravotnických odpadů. Veškeré přípravné práce probíhaly v mateřských společnostech Purum s.r.o. a Autokov České Budějovice s.r.o. Jednalo se především o výzkumnou a vývojovou činnost, kde výsledky této činnosti se v současnosti realizují společností EKOPUR s.r.o. v areálu VETAS České Budějovice v nevyužitých prostorách bývalé kafilerie. Cílem projektu bylo vybudování zařízení na úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení, který je klasifikován jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnosti, na palivo pro energetické využití v cementárnách. Úpravou zdravotnického odpadu tak vzniká nový produkt, který splňuje veškeré vstupní požadavky na alternativní palivo v mineralogickém průmyslu a zároveň je kvalitativně rovnocennou náhradou paliva z neobnovitelných zdrojů. Záměr dekontaminace byl kladně posouzen procesem EIA, byly provedeny veškeré další odborné posudky včetně hodnocení zdravotních rizik a bylo vydáno stavební povolení. Stavba byla zahájena v roce 2013, předpoklad ukončení výstavby je duben

6 ADR Trans s.r.o. se stal součástí skupiny Purum Kraft v roce 2007, kdy převzal veškerou dopravní techniku firmy Purum a začal se profilovat jako servisní logistická organizace pro celou skupinu. Rok 2008 a postupný propad ekonomiky ve většině oblastí ochodu a podnikání většinu plánů zásadním způsobem negativně ovlivnil. Postupnou restrukturalizací, prodejem nadbytečné techniky, zrušením nerentabilních zakázek, rozprostřením splácení úvěrů do delšího časového období a zaměřením se na co největší efektivitu se nám společnost podařilo v roce 2013 zkonsolidovat. Společnost v současné době poskytuje zákazníkům kompletní servis zásobování chemickými surovinami v režimu just-in-time. Zpoždění takových dodávek by mělo za následek zastavení provozu celého výrobního podniku, proto je třeba skutečně detailního plánování a odborných zkušeností. Získání dotace z fondů Operačního programu lidské zdroje na vzdělávání zaměstnanců ve výši 1,27 mil. Kč lze proto považovat za velký příslib dalšího zkvalitnění služeb. Čerpání dotace je naplánováno na následujících 15 měsíců. Prioritním zaměřením bude zvyšování odborné kvalifikace klíčových zaměstnanců. ADR TRANS je součástí holdingu, pro který je ekologie na prvním místě a nezapomíná na to ani při postupném obnovování vozového parku. Proto se společnost ubírá cestou sice nákladnějšího nákupu, ale pokud možno té nejekologičtější verze s nejvyšší dostupnou ekotřídou. Aktuálně tedy euro VI. Poskytujeme zákazníkům kompletní servis zásobování chemickými surovinami v režimu just-in-time. Zpoždění takových dodávek by mělo za následek zastavení provozu celého výrobního podniku. AQUATEST a.s. se stal dceřinou společností holdingu PURUM KRAFT na jaře roku 2013 a celý uplynulý rok probíhalo postupné začlenění firmy do holdingové struktury. Společnost poskytuje konzultantské a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Ve svých činnostech se společnost opírá o programově vysokou kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců, tradice odborných pracovišť firmy a o potřebné materiálně-technické zabezpečení. Společnost je certifikována ISO 9001, ISO a OHSAS Mezi významné tuzemské klienty patří Česká Rafinérská nebo Unipetrol. V roce 2013 zakončila firma AQUATEST a.s. úspěšně projekt zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii financovaný českým Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu Aid for trade. Jednalo se o pilotní projekt obnovy staré a dnes již nefunkční monitorovací sítě podzemní vody v jednom z vodárensky nejdůležitějších regionů Gruzie Alazanské pánve. Hlavní výstup projektu, který představuje studie, jak postupovat při obnově gruzínské národní monitorovací sítě jako celku, byl představen v listopadu 2013 za osobní účasti gruzínské ministryně životního prostředí a zástupců českého velvyslanectví v Tbilisi. Práce provedené společností AQUATEST a.s. v loňském roce v Gruzii se tak řadí po bok dalších úspěšných projektů zahraniční rozvojové spolupráce, které naše firma pomáhá implementovat např. v Moldávii či v Etiopii. 6 Purum s.r.o. poskytuje své služby celoplošně v rámci České republiky a v posledních letech zahájila činnost i v zahraničí.

7 Otevřený dopis občanského sdružení Zdravý Mníšek, odpovědi Daniela Krafta: 1 Jak je vůbec možné, že byla kotelna na LTO v areálu UVR postavena bez stavebního povolení? A především proč není napojena na zemní plyn, když areál tímto topným médiem disponuje, a navíc bylo všemi stranami akceptováno a doporučováno? Jste ochoten instalovat v kotelně takové zařízení, které by nepřetržitě monitorovalo používané palivo a bylo k dispozici veřejné kontrole? Kotelna na LTO byla v areálu UVR postavena s platným stavebním povolením. Její rozšíření pro další etapu modernizace areálu vědeckotechnologický park je řešeno dodatečným stavebním povolením. LTO lehký topný olej je stejně ekologické palivo jako zemní plyn. Mohu položit stejnou otázku např. provozovateli motorového vozidla, proč jezdí vozidlem na naftu (shodné palivo s LTO) a proč ne na plyn, když např. benzinová stanice tímto médiem disponuje a řada zájmových skupin provoz motorových vozidel na plyn doporučuje. Přesto drtivá většina obyvatel provozuje motorová vozidla na benzin či naftu. Současně považuji kotelny na plyn za více rizikové (otrava plynem, možný výbuch) než kotelny na LTO. Např. v Německu jsou i z těchto důvodů kotelny na LTO velice rozšířené. Otravu zemním plynem v bytovce s následkem úmrtí mám před cca pěti lety přímo v rodině, a proto mám k tomuto médiu velmi negativní přístup. Naše kotelna je monitorována emisně dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Kotelna byla odprezentována v letošním roce i vašemu zástupci p. Hrehovi, který při osobní prohlídce nevyjádřil žádnou obavu z jejího provozu či neekologičnosti. 2 Hovoří se o tom, že dosud není znám centrální zdroj vytápění areálu UVR, co si máme pod tímto pojmem představit, když to není kotelna na LTO? Centrálním zdrojem vytápění celého areálu UVR Mníšek pod Brdy byla v minulosti uhelná kotelna. V roce 2007, kdy jsem společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s. koupil, byly jednotlivé budovy nevytápěné, nebo výjimečně především elektrickými kotly. Uhelná kotelna je mimo provoz. Administrativní část areálu je v současné době vytápěna jedním zkolaudovaným kotlem na LTO a probíhá schvalovací proces jejího rozšíření pro Vědeckotechnologický park. Nový potenciální centrální zdroj vytápění areálu UVR doposud není plánován. Projekční práce byly zcela pozastaveny. 3 Pokud má být v budoucnu plánovaná MBÚ povolena, jaké nabídnete veřejnosti záruky, že zde bude zpracováván odpad pouze z mníšeckého regionu a nikoliv z jiných krajů, či dokonce ze zahraničí? Jste ochoten poskytnout smluvně a závazně tuto garanci mikroregionu? Tento závazek je vymezen již řadou pro naši společnost závazných dokumentů na základě již vydaných rozhodnutí o akceptaci poskytnutí dotace, stavebního povolení, zjišťovacího řízení atd. Jakou může dát mníšecký region garanci či smluvní závazek, že bude do MBU odpad závazně a garantovaně dodávat? Do zařízení nebude v žádném případě dovážen odpad ze zahraničí. 4 Jaký je váš záměr týkající se areálu UVR jako komplexu? Jaké objekty a technologická zařízení zde můžeme očekávat v horizontu pěti let? Jste ochoten předem informovat veřejnost o všech svých záměrech? Veškeré naše nové záměry prezentujeme na našich internetových stránkách cz, prezentačních materiálech a v Mníšku pod Brdy zejména čtvrtletníkem Čistou cestou. Veřejnost bude minimálně touto formou vždy předem informována. 5 Záměry v areálu nebyly posuzovány souhrnnou velkou EIA tj. vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Jste ochoten podrobit veškeré projekty tomuto procesu? Pokud bude některý budoucí záměr podléhat posuzování tzv. velkou EIA, bude samozřejmě tímto procesem podroben. 6 Starosta opakovaně argumentuje významným ekonomickým přínosem MBÚ pro rozpočet města. Předložená smlouva ovšem byla před rokem zastupitelstvem odmítnuta. Existuje nějaký nový dokument, který by prokazatelně dokládal tento přínos? Platí námi předložený návrh smlouvy. Nemám žádnou informaci, že by tato projednaná smlouva byla definitivně odmítnuta, a počítám, že v souvislosti s provozem bude uzavřena. Ze strany obce a jejího zastupitelstva je přijmout tento pravidelný finanční přínos pro obec samozřejmě dobrovolným aktem. Dovoluji si touto cestou položit několik otevřených otázek i já vašemu občanskému sdružení Zdravý Mníšek: 1. Občanské sdružení Zdravý Mníšek je dle mého názoru zcela tendenčně zaměřeno proti mým podnikatelským aktivitám, případně činnostem podporovaným současným starostou. Můžete mně a veřejnosti transparentně sdělit vaše jiné záměry v horizontu pěti let a jaké další aktivity v Mníšku pod Brdy ve vazbě na Zdravý Mníšek aktuálně připravujete? 2. Na vašich internetových stránkách jsem se dočetl, že podporujete a realizujete projekt, kterým chcete motivovat domácnosti k třídění sběrnými kontejnery na bioodpad (celoročně a zdarma), podporovat umístění vlastních kompostérů u bytových domů a kompostování v bytech pomocí vermikompostérů. V jakém stadiu je tento projekt? Kolik domácností je již do tohoto projektu zapojeno a s jakými výsledky? 3. Jaký byl důvod napadení projektu rekultivace staré ekologické zátěže odkaliště v areálu UVR v Mníšku pod Brdy, pokud je posláním vašeho sdružení zdravý ekologičtější Mníšek. Takové projekty by měly být podporovány a mohla z Mníšku zmizet definitivně jedna ze starých ekologických zátěží. 4. Uvádíte na svých internetových stránkách, že budete pořádat a organizovat osvětové a informační akce pro veřejnost na téma, jak nakládat s komunálními odpady. Žádám vás tímto o zveřejnění harmonogramu těchto akcí, kterých by se i naše společnost ráda účastnila, zejména naše školicí středisko. 5. Na webových stránkách uvádíte, že není efektivní odvoz komunálního odpadu kuka vozy, protože zajíždění kuka vozů k jednotlivým rodinným domům s sebou nese příliš vysoké náklady na pohonné hmoty, lidskou sílu i čas, ale navrhujete zřízení a finanční zvýhodnění dobrovolných sběrných míst pro danou ulici či lokalitu. Kde v Mníšku pod Brdy tato sběrná místa plánujete, je nějaké již v provozu? V jaké fázi je tento projekt? Nebo je to pouze vize? 6. Vysvětlete, z čeho dovozujete toto vaše zcela nepravdivé tvrzení, které jste zveřejnili: Nestojí nakonec za tajemnou kompostárnou opět Kraftovo impérium? Přímo se totiž vnucuje racionální úvaha, že celý projekt je naplánovaný tak, aby po uplynutí ochranné pětileté lhůty se město z důvodu ztrátového provozu rozhodlo svěřit tuto problematickou zátěž do rukou odborné firmy, potažmo transparentně převede kompostárnu na konsorcium pana Krafta. Poloha pozemku totiž napovídá, že sloučení s areálem UVR je víc než reálné. O kompostárně jsem se dozvěděl až z vašich nesmyslných vyjádření a žádám o zamezení šíření dalších podobných zcela nesmyslných dezinformací! 7

8 PURUM partner projektu Den Země ve Starém Městě přinesl nový český rekord i pomoc Tradiční svátek pro všechny ekologicky smýšlející lidí i společnosti s názvem Den Země každoročně připadá na 22. dubna. O dva dny později od 24. do 26. dubna proběhla v areálu společnosti Recyklačního ekologického centra (REC GROUP) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku tradiční oslava přímo navazující na ekologický svátek. Akci z pozice hlavního sponzora podpořila společnost Purum. Také díky letošní rekordní účasti 9624 návštěvníků se podařilo v rámci ekologie přinést 1336 starých mobilních telefonů, jejichž baterie jsou pro ekologii velkou zátěží. Pořadatelé ze společnosti REC Group se oficiálně pokusili na této akci vytvořit rekord ve sběru mobilních telefonů a pokořit tak Prahu, která držela rekord s 258 mobily. Podařilo se. Návštěvníci přinesli celkem 1336 mobilních telefonů, čímž několikanásobně překonali stávající rekord, potvrdil dohlížející komisař z agentury Dobrý den z Pelhřimova, pan Juračka. Radost organizátorům udělaly svou účastí také školy, pro které se akce konala ve dnech 24. a 25. dubna. Během nich areál společnosti REC Group navštívilo 2500 dětí z mateřských a základních škol. Byl pro ně připraven ekologicky motivovaný program a spousta další zábavy. Děti se zúčastnily velké školní ekoolympiády. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny ekologická vozítka segway, motokárová dráha, čtyřkolky, koloběžky, lukostřelba nebo biatlonová laserová střelnice. Na Dnu Země pořadatelé tradičně nezapomínají na charitativní organizace. Nejinak tomu bylo i ve Starém Městě. Výtěžek z letošní akce putoval do Domova pro postižené osoby Bělinka v Kunovicích, který obdržel šek ve výši Kč. Další šek v hodnotě téměř 22 tisíc korun obdržel Domov Bělinka přímo od zástupců pořádající společnosti. Celkem si tak domov poskytující útočiště pro osoby s tělesným postižením odnesl krásných Kč. Rostoucí návštěvnost této akce, pokoření rekordu ve sběru starých mobilních telefonů a konečně i výtěžek jednoznačně dokazují, že ekologie lidi nenechává chladnými. To je jistě velmi dobrý signál a příslib do budoucna. Jsem poctěn, že společnost Purum mohla tuto akci podpořit a pomoci tak dobré věci i ekologii, sdělil jednatel společnosti Purum Daniel Kraft. Historie Dne Země sahá do 70. let 20. století. Již první ročník slavil velký úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákona o čistotě ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích. V současnosti Den Země slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Stal se největším ekologickým svátkem, který slaví lidé společně na celém světě bez ohledu na původ, víru či náboženství. 8

9 DEN ZEMĚ 9

10 Jaký by měl být (komunální) politik? Je mnoho důvodů, proč lidé vstupují do politiky. Některé ke vstupu motivuje snaha měnit věci k lepšímu, některé láká možnost měnit věci dle svých představ a někteří k rozhodnutí vstoupit do politiky přiměje nespokojenost s aktuální situací, ať už se jedná o celostátní nebo komunální úroveň. Každý politik ale musí mít vize, cíle a především odvahu jít se svojí kůží na trh. Dokázat prosadit to, co svým voličům slíbil, i když se u jiných voličů s největší pravděpodobností setká s nepochopením či dokonce osočováním a překrucováním sděleného, vyřknutého, slíbeného. Politik potřebuje odvahu, aby při své práci dokázal prosazovat to, co považuje za dobré a správné. A potřebuje také pokoru. Protože každá forma vládnutí či možností věci ovlivňovat je vždy spojena s pokušením. Musí-li člověk zacházet s mocí, pak podobně jako při zacházení s bohatstvím má stále zápasit o vnitřní svobodu a střízlivost, aby tomuto pokušení nepodlehl. Je potřeba uchovat kritický odstup a pokoru. Protože moc, podobně jako bohatství, může člověka zaslepit a zkazit. Do roku 2010 měli pravděpodobně jedny z nejlepších předpokladů pro to stát se politikem z přesvědčení, nikoli z potřeby, úspěšní podnikatelé. V životě něco dokázali vybudovat, mají manažerské schopnosti, vytrvalost, jejich vstup do politiky není motivován snahou rychle zbohatnout. I přes tento odstrašující případ jsou úspěšní podnikatelé stále těmi, kdo může obraz politiky jako takové pozvednout, změnit věci k lepšímu a něco vybudovat nikoli pro to, že z toho takříkajíc něco kápne, ale proto, že to je správné, že z toho budou mít prospěch naše děti. A to mnohdy také v případech, kdy se jedná o kroky, ke kterým neměl nikdo jiný odvahu. Příkladem může být zavedení omezení rychlosti 50 km na části pražské magistrály, která vede hustě obydlenou oblastí. Lidé, kteří zde ale nikdy nebydleli a pražskou magistrálu užívali jako rychlou zkratku při průjezdu centrem Prahy, si klepali na čelo, jiní vyhrožovali hladovkami. Přesto se projekt realizoval. Lidé bydlící v okolí dálnice to jenom kvitují a tiky od rychle projíždějících aut pomalu ustávají. Dokážete si tu odvahu obhájit takto kontroverzní věc jenom proto, že jste to slíbili lidem bydlícím v okolí magistrály. Jistě šlo také říci: Milí voliči, snažili jsme se ale MINI Komiks - Proč být politikem... Člověku, který se chce uplatnit v politice, samozřejmě nestačí, aby byl moudrý, odvážný a pokorný. Politik musí být vzdělaný, musí umět vystupovat na veřejnosti, být dobrým řečníkem, formulovat cíle, získávat spolupracovníky, přesvědčovat, motivovat, spojovat lidi, nalézat kompromisy, znát problematiku své oblasti. Musí mít manažerské schopnosti a znalosti z psychologie řízení. Musí se umět rychle rozhodovat a musí být odolný, mít hroší kůži, což v České republice platí dvojnásob. Osud Mníšku pod Brdy, kam jsem přesunul sídlo společnosti PURUM KRAFT, mi nikdy nebyl lhostejný. Značnou část svého času věnuji realizaci projektů, které svým přesahem zdaleka předčí pro někoho prvořadý cíl, a sice generování zisku. Již několikátým rokem bojuji o státní dotace i dotace z EU na asanace a další činnosti, které by prokazatelně přispěly k lepšímu životnímu prostředí Mníšku i jeho bezprostředního okolí. V nedávné době jsme také zahájili přednášky o osvětě v rámci třídění odpadu. Tou nejlepší zpětnou vazbou je pro mě fakt, že další a další školy mimo Mníšek sami vyjadřují zájem o účast svých žáků na tomto semináři i na prohlídku areálu, čímž se potvrzuje, že nic špatného se v areálu neděje. Věřím, že to, co činím, je správné. Faktem ale zůstává, že všechny kroky dosud činím z pozice podnikatele. I přes nejlepší úmysly se vždy našel někdo, kdo mi moje kroky vyčítá coby pouhý prostředek k zisku nebo vykoupení z údajných hříchů na životním prostředí, i když do jeho ochrany investuji čas i nemalé finanční prostředky. Potom všem se musím zeptat sám sebe. Měl bych vstoupit na horku půdu komunální politiky jako zajištěný podnikatel se snahou měnit věci k lepšímu z pozice politika, nikoli podnikatele? Mám se dál starat jen o své firmy, což o mě beztak někteří lidé tvrdí? Nebo mám přenechat vedení společností, jenž jsem celá svá dospělá léta budoval, někomu jinému a naplno se věnovat komunální politice i všem nástrahám, které přináší? Budu velice rád, pokud mi svůj názor napíšete na Váš Daniel Kraft přemýšlím, že se dám na politiku. ty? vždyť jsi podnikatel. jsem, ale už toho mám dost. nepovídej, ty si chceš nahrabat prachy. to nemám zapotřebí, mám se dobře. tak co bys z toho měl? dobrý pocit, že se k problémům neotáčím zády....aha... 10

11 + Vážíme si slušných lidí Vážení čtenáři, v posledním čísle Zpravodaje Městečka pod Skalkou se rozhořela polemika nad článkem pana Jiřího Ptáčka, který vyšel v prosincovém čísle Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se v příspěvcích často objevuje moje jméno a též se dotýká záměru MBÚ v našem podniku, mohl bych snad podotknout pár vět. I když to možná bude pro mnohé neuvěřitelné, pana Ptáčka neznám. O to víc si ale vážím toho, co napsal, protože to nebylo ani na objednávku ani za odměnu, a přesto to bylo dle mého soudu vyvážené a řekl bych velmi smířlivé. Na rozdíl od komentářů, na které chci nyní krátce reagovat. Zdá se totiž, že je velmi nebezpečné v Mníšku uveřejnit svůj vlastní názor, zejména ten, který není v souladu s linií OS Zdravý Mníšek. Trochu se i divím, že redakce Zpravodaje dovolí uveřejnit dopis, který hned v nadpisu pana Ptáčka zbytečně uráží. Demagogie a maloměšťáctví? Ale no tak, pane Hreho! Takhle by se přece dala označit nepřetržitá kampaň sdružení, jehož jste i vy členem a které bez přestávky šíří lži, polopravdy a pomluvy o mém podniku a záměru likvidace odpadů. Již úvodem svého článku pan Ptáček mluví o potřebě kompromisů, kterých je náš život plný a které řešíme každý den. I skutečnost, že ráno vstaneme, i když se nám nechce, je kompromis. Tón dopisů je ale zcela nekompromisní. A ostouzející. Jsem skutečně nepříjemně překvapen, kolik zloby bylo na pana Ptáčka vrženo za to, že si dovolil napsat svůj názor. Všichni spatřujete vzor v západních demokraciích, ale ani jeden se demokraticky nechováte. To, že paní Brzorádová pana Ptáčka nezná, ještě nepředstavuje důvod k takovému despektu vůči jeho osobě. Já například neznám paní Brzorádovou, ale dle mých informací žije pan Ptáček v Čisovicích celý život. To je trochu více než 14 let, po které navštěvujete zastupitelstvo, nemyslíte paní Brzorádová? Myslím, že pan Ptáček má již z této skutečnosti dost důvodů se vyjádřit a vy zachovat určitou slušnost bez přezíravosti. A pokud podezíráte společnost PURUM, jejíž jsem majitel, bylo by vhodné psát jen ověřené informace nebo si je vyžádat u zdroje. Já bych naopak chtěl poděkovat panu Ptáčkovi za jeho dopis, protože jsem se utvrdil v mínění, že v Mníšku a okolí skutečně existuje veřejnost, která nepodléhá zavádějícím informacím a poplašným zprávám o MBÚ, viz další komentář, pod kterým je podepsána paní Pechoušková. Asi jste si z našeho časopisu Čistou cestou nic nevzali. Vydáváme tento ekologický magazín, aby se ke všem přímou cestou dostaly ověřené a poctivé informace o záměrech v UVR. Pane Ptáčku, rád bych vám touto cestou vyjádřil respekt za vaši odvahu říci svůj názor nenávistné kampani sdružení Zdravý Mníšek navzdory. Doufám, že se najdou lidé kteří vás budou následovat a nenechají si zlým způsobem diktovat, co si mají myslet. Z uvedených dopisů uveřejněných ve Zpravodaji si však chytrý čtenář vzal ještě jedno poučení: pokud by se totiž OS Zdravý Mníšek chtěl v komunálních volbách podílet na vedení města v dalším období, znamenalo by to diktaturu se zvláštními praktikami a bez jakéhokoliv respektu k mínění občanů. Stačí si jen vzpomenout, za které strany dříve někteří kandidovali. Zejména však předák tohoto sdružení Vilímovský. Přál bych si, aby ustala nevraživost mezi občany, která je z příspěvků patrná, a zavládla pokojná a nepředpojatá nálada, ve které se bude dařit tomuto pěknému městu ve všech záměrech, které má. S pozdravem Daniel Kraft Zpravodaj 2013 Zpravodaj 2014 Co je tedy Zdravý Mníšek? Ta skupina lidí, která si zatím pouze říká Zdraví Mníšek, mnoho zdravého Mníšku nepřinesla. To, co po Mníšku slýchám, je spíše rozdmýchávání nenávisti, ztěžování chodu městského úřadu a jeho lidem. Zkuste se vžít do následující modelové situace: Bydlíte ve svém domě po generace. do sousedního domu se nově přistěhují lidé, kteří od počátku dávají najevo, že jsou tu proto, aby zde působili obecné blaho. Avšak to, co od nich skutečně každodenně zakoušíte, je házení klacků pod nohy, vystavování vás různým stresům a dávají vám najevo, že oni jsou důležitější než vy. Co budete dělat? Budete se mít dobře, anebo budete spíše ve stresu? Ze své zkušenosti vím, že takoví lidé ve strachu udělají mnohem více chyb, než kdyby takové pomocníky neměli. Možná dojde i k tomu, že se zcela odstěhujete a své místo pod nátlakem přenecháte těmto mírotvůrcům. To, co očekávám, je skutečně zdravý Mníšek. Zdravý Mníšek jsou zdravě uvažující lidé! Urážet slušného člověka pro jeho názor?! To není příliš ZDRAVÉ, že? Mít vlastní názor ptáčku? Však mi ti za to přistřihneme křídla! - 11

12 PURUM TOUR 2014 Společnost Purum s.r.o. Vás zve na exkluzivní sérii golfových a tenisových turnajů Purum TOUR 2014 Česká Lípa golfový turnaj Golf Club Malevil tenisový turnaj SK Matchball Česká Lípa Karlovy Vary Golf and Film by PURUM Astoria Golf Resort Cihelny Festivalový turnaj s filmovou tématikou spojený s večírkem v Karlových Varech. PURUM T UR 2014 Mariánské Lázně golfový turnaj Royal Golf Club Mariánské Lázně tenisový turnaj TCF PURUM Mariánské Lázně Beskydy Golf Maraton golfový klub Prosper Golf Resort Čeladná golfový klub Golf & Ski Resort Ostravice Slapy Golf Park Slapy sv, Jan a farma Michael Informace či registrace: Telefon: Přijďte si s námi zahrát Karlovy Vary golfový turnaj Astoria Golf Resort Karlovy Vary tenisový turnaj TC Gejzír Karlovy Vary Ondrášovka Napište nám, která z vyobrazených lahví by se vám líbila. Společnost PURUM Kraft ve spolupráci s Ondrášovkou navrhuje novou, zdravou vodu. Pomozte jim vybrat ten nejlepší design. Pište na: SOUTĚŽ Napište nám, kolik má holding PURUM Kraft dceřiných společností. Své správné odpovědi zasílejte na: VÝHRA 2 LÍSTKY NA LUCII 12 ČISTOU CESTOU INFORMAČNÍ EKOMAGAZÍN, vydavatel. PURUM KRAFT a.s., náklad: 5000 kusů, foto: archiv. Uzávěrka čísla: , kontakt redakce: Národní 961/25, Praha 1. Evidence periodického tisku: MK ČR E

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Termíny akcí. Česká Lípa. Mariánské Lázně. Karlovy Vary

Termíny akcí. Česká Lípa. Mariánské Lázně. Karlovy Vary REALITY123.CZ GOLF & TENNIS BUSINESS TOUR 2014 GJW Praha Sport Marketing Advertising Termíny akcí Česká Lípa 30. 5. 2014 31. 5. 2014 golfový turnaj tenisový turnaj Golf Club Malevil SK Matchball Česká

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství SMYSLUPLNÉ MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ V PODMÍNKÁCH ČR Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Již 17 let sdružuje podnikatelské

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Představení skupiny 2012. www.purumkraft.cz

Představení skupiny 2012. www.purumkraft.cz Představení skupiny 2012 www.purumkraft.cz Základní údaje PURUM KRAFT a.s. Sídlo společnosti: Národní 961/25, 110 00 Praha 1 Spisová značka: B 11605 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 278 63 468, základní

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM.

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin. Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 02.III.2005 C(2005)424 fin Věc: Státní podpora N 600/2004 Česká republika Odklad snížení kapacity VPFM Pane ministře, I. ŘÍZENÍ (1) Dopisem ze dne 30. listopadu 2004, který

Více

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky

1 SWOT analýza. 1.1 Silné stránky 1 SWOT analýza Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení byly navrženy členy pracovní skupiny Realizačního programu BRO. Navrženým bodům pak byla přiřazována váha od 0 do 10, kde 0 znamená

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013. Ing. Radka Ondriášová. Ing. Radka Ondriášová. Ing. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 27. 6. 2013 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Název bodu: Záměr na prodej společnosti Teplo Hranice s.r.o.

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou

Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou MINISTERSTVO FINANCÍ ČR PID: MFCR4XPEGF-02 Doručeno: 04.12.2014 Listu: 3 Druh: PŘÍLOHA Příloha č. 6 Podmínky spolupráce dodavatele s právnickou osobou Název nabyvatele: IČ: DIČ: Spisová značka: sídlo:

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA PYŠEL

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA PYŠEL STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA PYŠEL MINIMALIZACE ODPADU V LÉTECH 2008 2010 N Á V R H Vypracováno v dubnu 2008 Vypracoval: Ing. Jiří Lenker a JUDr. Jan Pavlík ÚVOD Tato Strategie je vypracována jako návrh, který

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Pavlas Specialist Komerční banka, a.s. Ing. MIROSLAV PAVLAS (*1979) vystudoval Univerzitu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Příloha č. 1 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Informace o výzkumu: Termín výzkumu: srpen - září 2008 Způsob oslovení respondentů:

Více

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama

DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama DODÁVÁME VÍC NEŽ VÝROBKY Mgr. Václav Halama Dlouhodobé partnerství poradenství sortiment Service služby partnerské smlouvy Skladové hospodářství Procesní analýzy Služby HARTMANN Zprostředkování dotací

Více