PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR"

Transkript

1 Informační ekomagazín pro vás 1/2014 PODPOŘILI JSME DEN ZEMĚ Více na straně 6 PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR PURUM letos slaví 20 let

2 Vážení čtenáři Úvodní slovo majitele holdingu PURUM KRAFT pana Daniela Krafta Vážení občané Mníšku pod Brdy, vážení čtenáři, po krátké odmlce se vám do rukou opět dostává časopis Čistou cestou, který vám také v roce 2014 přináší novinky a aktuální informace z oblasti životního prostředí, jeho ochrany a environmentálního vzdělávání. Od posledního novoročního čísla proteklo v rybníce hodně vody a rovněž v Mníšku se toho v souvislosti s životním prostředí událo mnoho. Velmi mě těší nečekaně velký zájem o přednášky na téma třídění odpadů, které pořádáme v našem školicím středisku UVR. Ty se setkaly u svých posluchačů především předškolních dětí i žáků základních škol s opravdu velkým ohlasem, který doslova překonal hranice našeho města. Díky tomu se k nám začínají sjíždět děti i z okolních měst. Této činnosti budeme napříště věnovat hodně pozornosti a neustále program zdokonalovat. Jsem si vědom skutečnosti, že podniky, které se věnují tak doslova nevoňavému odvětví, jako je likvidace či sanace odpadů, mohou zdánlivě budit nedůvěru přímo úměrnou velikosti takového podniku. V tomto čísle proto přinášíme zprávy o činnostech a novinkách z našich sesterských společností. Věřím, že právě časopis, který přináší objektivní informace dle jejich aktuálnosti, je tou správnou formou, jak naše čtenáře a občany Mníšku pod Brdy informovat. Přesto budu rád, pokud vám budu moci odpovědět i na vaše dotazy a náměty jak k časopisu, tak třeba k činnostem jednotlivých společností. Na vaše návrhy se těší a úspěšný vstup do letní části roku přeje Daniel Kraft Školicí středisko praská ve švech Školicí středisko v areálu UVR s kapacitou 220 osob je primárně zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů různých podnikatelských subjektů. V poslední době ale zaznamenává veliký zájem ze strany školských zařízení (školky, školy). 2

3 Interaktivní přednášky o ekologii Poslední měsíce naznačily zcela nové možnosti využití. Jsou jimi interaktivní přednášky o ekologii a jednotlivých dílčích oblastech, jakými jsou například odpadové hospodářství, důležitost třídění odpadů, recyklace atd. O původně jednorázové přednášce pro žáky Základní školy Komenského sídlící ve stejnojmenné ulici v Mníšku pod Brdy se velmi rychle dozvěděli učitelé dalších škol nejen z Mníšku nebo jeho nejbližšího okolí, ale také za hranicí našeho města. Dne 21. března 2014 se zúčastnily děti z první a druhé třídy Základní školy a Mateřské školy Čisovice školení na téma třídění a recyklace odpadu. Děti se s problematikou třídění odpadů seznámily prostřednictvím přednášky, ale také si zasoutěžily či se pobavily při zkoušení chemického obleku. I v březnu se chemický oblek těšil velké oblibě. Děti se rovněž zúčastnily prohlídky poloprovozu a zhlédly ukázku drcení odpadu. V úterý 22. dubna přivítalo Školicí středisko UVR šesté třídy Základní školy Komenského z Mníšku pod Brdy. Pro téměř šedesát žáků byla připravena nejen naučná přednáška na téma recyklace a nakládání s komunálním odpadem, ale také další tematicky laděný program vztahující se ke Dni Země, který připadá právě na toto datum. Více o Dni Země najdete na straně 8. Kromě tradiční prohlídky areálu zavítali posluchači také do nové, moderně vybavené laboratoře Vědeckotechnického parku UVR. Zde si dokonce sami, avšak pod bedlivým dohledem odborníků ze společnosti AQUATEST, vyzkoušeli zajímavé chemické pokusy. Každý žák si po ukončení školení odnesl osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a také drobný dárek. Zatím nejmladšími účastníky školení na téma třídění a recyklace odpadů se o dva dny později staly děti z Anglické mateřské školy KinderGarten Kunratice. Čtyř až šestileté děti pozorně sledovaly naučnou přednášku, kterou navíc aktivně doplňovaly svými znalostmi a zkušenostmi. I pro děti z Mateřské školy z Kunratic byly připraveny zábavné, tematické soutěže a kvízy úměrně k jejich věku. Všech třináct dětí na závěr obdrželo osvědčení o úspěšném absolvování školení a drobné dárky. Je skvělé, že Škola hrou stále platí a funguje také v 21. století. Věřím, že získané informace děti přenesou do svých rodin a budou tak působit na své rodiče, aby se zamysleli nad tím, co a kam vyhazují, sdělila Magdaléna Cihelková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Čisovice. Školicí program zaujme všechny mladé ekology 3

4 Společnost Purum s.r.o. byla založena v roce 1994, a tak si dovolme připomenout, že 13. prosince 2014 oslaví výročí 20 let od svého založení! Za dobu svého působení zaujala přední pozici na trhu nakládání s odpady a sanací ekologických zátěží. Klíčem k úspěchu je rozsáhlá nabídka poskytovaných produktů a služeb dle specifik jednotlivých oblastí a jejich vysoká úroveň. Samozřejmostí je poskytování všech podpůrných služeb, jako je například odborné poradenství v oblasti životního prostředí. Není to však jen o společnosti Purum. Do holdingu patří celá řada dalším sesterských firem, jež více či méně doplňují nabídku produktů služeb. Díky tomu je skupina Purum Kraft nezávislá a nabízí doslova komplexní řešení zajištěné vlastními členy holdingu. Společnost Purum oslaví 20. výročí od svého založení! Společnost GESTA a.s. je již 10 let lídrem na trhu ČR ve stabilizaci nebezpečných odpadů mokrou cestou. Významné investice v roce 2013 nám pro roky následující opětovně garantují v této oblasti plynulý rozvoj s přínosem ve zvýšení výkonnosti zpracování odpadů, bezpečnosti obsluhy, automatizaci procesů a možnosti zpracování složitějších odpadů. Modernizací technologie a rekonstrukcí haly v Rynolticích za přispění dotací EU se výrazně zvedl podíl činnosti GESTA a.s. v oblasti recyklace plastů nejen pro automobilový průmysl. Zde vidíme zřejmý náskok přes konkurencí. Samotná recyklace a regranulace plastů v kontextu s prioritami EU v oblasti nakládání s druhotnými surovinami povede ke stabilizaci našich obchodních aktivit v tomto odvětví. UVR pokračuje v modernizaci areálu v Mníšku pod Brdy PURUM - pracujeme jako jeden tým 4

5 Společnost Biosolid s.r.o. provozuje ve Starém Městě u Uherského Hradiště na vodohospodářsky zabezpečené ploše (s rozlohou cca m 2 se jedná o největší takovou plochu v České republice) zařízení pro úpravu a odstraňování nebezpečných odpadů, které tvoří dva provozy. Provoz Biodegradace. V roce 2013 bylo v provozu Biodegradace upraveno téměř tun nebezpečných odpadů pocházejících převážně z lokalit, na kterých probíhají sanační práce při odstraňování starých ekologických zátěží. Maximální roční kapacita je tun nebezpečných odpadů (kontaminovaných zemin a stavebních materiálů). Provoz Stabilizace. Roční kapacita provozu Stabilizace, na kterém bude zpracovatelská činnost zahájena v roce 2014, je tun zpracovávaných nebezpečných odpadů. Na této části zařízení se bude provádět fyzikálně-chemická úprava nebezpečných odpadů technologií vápenocementové stabilizace (kombinace dílčích postupů, jako jsou změna ph, chemického složení, srážení, zpevňování a zapouzdření), jejímž výstupem je produkt nazývaný stabilizát. V roce 2014 je naplánováno zahájení zkušebního provozu zařízení a odladění provozních podmínek zařízení. Vše směřuje k roku 2015, kdy má dojít k zahájení trvalého a plného provozu Stabilizace. V rámci zkušebního provozu je kalkulováno se zpracováním omezeného množství kolem 5000 tun nebezpečných odpadů. Po více než dvouleté snaze se firma již plnohodnotně etablovala na trhu severní Moravy. Rozvoj aktivit GESTA a.s. na tomto průmyslovém trhu, kde je více než 40 procent obyvatelstva zaměstnáno právě v průmyslové sféře, nám dává další signál rozvoje. Problematika zachování životního prostředí je jen v ostravském regionu čítajícím více než milion obyvatel prioritou číslo jedna. Služby společnosti GESTA v oblastech řešení nakládání s odpady v průmyslu, s výrazným podílem převzetí nebezpečných odpadů a jejich následné likvidace či využití, posiluje pozici společnosti nejen coby regionálního hráče v severních Čechách, ale i v tomto regionu. Pro rok 2014 klademe důraz na rozšiřování služeb v oblasti zpracování plastů s cílem poskytování prozákaznických full service služeb. Neméně důležitá je pak podpora inovativních řešení komplexního nakládání s odpady v areálech původců odpadů, plynulé pokračování v rekultivaci skládek a růst podílu tržeb v zázemí severní Moravy. Z pohledu vnitřního fungování budou naše cíle zaměřeny hlavně na podporu všech pracovníků v oblasti vzdělávání, motivace, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a vylepšování zázemí pro výkon jejich práce. Společnost EKOPUR s.r.o. byla založena v roce 2006 za účelem realizace projektu Vybudování zařízení k úpravě zdravotnických odpadů. Veškeré přípravné práce probíhaly v mateřských společnostech Purum s.r.o. a Autokov České Budějovice s.r.o. Jednalo se především o výzkumnou a vývojovou činnost, kde výsledky této činnosti se v současnosti realizují společností EKOPUR s.r.o. v areálu VETAS České Budějovice v nevyužitých prostorách bývalé kafilerie. Cílem projektu bylo vybudování zařízení na úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení, který je klasifikován jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnosti, na palivo pro energetické využití v cementárnách. Úpravou zdravotnického odpadu tak vzniká nový produkt, který splňuje veškeré vstupní požadavky na alternativní palivo v mineralogickém průmyslu a zároveň je kvalitativně rovnocennou náhradou paliva z neobnovitelných zdrojů. Záměr dekontaminace byl kladně posouzen procesem EIA, byly provedeny veškeré další odborné posudky včetně hodnocení zdravotních rizik a bylo vydáno stavební povolení. Stavba byla zahájena v roce 2013, předpoklad ukončení výstavby je duben

6 ADR Trans s.r.o. se stal součástí skupiny Purum Kraft v roce 2007, kdy převzal veškerou dopravní techniku firmy Purum a začal se profilovat jako servisní logistická organizace pro celou skupinu. Rok 2008 a postupný propad ekonomiky ve většině oblastí ochodu a podnikání většinu plánů zásadním způsobem negativně ovlivnil. Postupnou restrukturalizací, prodejem nadbytečné techniky, zrušením nerentabilních zakázek, rozprostřením splácení úvěrů do delšího časového období a zaměřením se na co největší efektivitu se nám společnost podařilo v roce 2013 zkonsolidovat. Společnost v současné době poskytuje zákazníkům kompletní servis zásobování chemickými surovinami v režimu just-in-time. Zpoždění takových dodávek by mělo za následek zastavení provozu celého výrobního podniku, proto je třeba skutečně detailního plánování a odborných zkušeností. Získání dotace z fondů Operačního programu lidské zdroje na vzdělávání zaměstnanců ve výši 1,27 mil. Kč lze proto považovat za velký příslib dalšího zkvalitnění služeb. Čerpání dotace je naplánováno na následujících 15 měsíců. Prioritním zaměřením bude zvyšování odborné kvalifikace klíčových zaměstnanců. ADR TRANS je součástí holdingu, pro který je ekologie na prvním místě a nezapomíná na to ani při postupném obnovování vozového parku. Proto se společnost ubírá cestou sice nákladnějšího nákupu, ale pokud možno té nejekologičtější verze s nejvyšší dostupnou ekotřídou. Aktuálně tedy euro VI. Poskytujeme zákazníkům kompletní servis zásobování chemickými surovinami v režimu just-in-time. Zpoždění takových dodávek by mělo za následek zastavení provozu celého výrobního podniku. AQUATEST a.s. se stal dceřinou společností holdingu PURUM KRAFT na jaře roku 2013 a celý uplynulý rok probíhalo postupné začlenění firmy do holdingové struktury. Společnost poskytuje konzultantské a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Ve svých činnostech se společnost opírá o programově vysokou kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců, tradice odborných pracovišť firmy a o potřebné materiálně-technické zabezpečení. Společnost je certifikována ISO 9001, ISO a OHSAS Mezi významné tuzemské klienty patří Česká Rafinérská nebo Unipetrol. V roce 2013 zakončila firma AQUATEST a.s. úspěšně projekt zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii financovaný českým Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu Aid for trade. Jednalo se o pilotní projekt obnovy staré a dnes již nefunkční monitorovací sítě podzemní vody v jednom z vodárensky nejdůležitějších regionů Gruzie Alazanské pánve. Hlavní výstup projektu, který představuje studie, jak postupovat při obnově gruzínské národní monitorovací sítě jako celku, byl představen v listopadu 2013 za osobní účasti gruzínské ministryně životního prostředí a zástupců českého velvyslanectví v Tbilisi. Práce provedené společností AQUATEST a.s. v loňském roce v Gruzii se tak řadí po bok dalších úspěšných projektů zahraniční rozvojové spolupráce, které naše firma pomáhá implementovat např. v Moldávii či v Etiopii. 6 Purum s.r.o. poskytuje své služby celoplošně v rámci České republiky a v posledních letech zahájila činnost i v zahraničí.

7 Otevřený dopis občanského sdružení Zdravý Mníšek, odpovědi Daniela Krafta: 1 Jak je vůbec možné, že byla kotelna na LTO v areálu UVR postavena bez stavebního povolení? A především proč není napojena na zemní plyn, když areál tímto topným médiem disponuje, a navíc bylo všemi stranami akceptováno a doporučováno? Jste ochoten instalovat v kotelně takové zařízení, které by nepřetržitě monitorovalo používané palivo a bylo k dispozici veřejné kontrole? Kotelna na LTO byla v areálu UVR postavena s platným stavebním povolením. Její rozšíření pro další etapu modernizace areálu vědeckotechnologický park je řešeno dodatečným stavebním povolením. LTO lehký topný olej je stejně ekologické palivo jako zemní plyn. Mohu položit stejnou otázku např. provozovateli motorového vozidla, proč jezdí vozidlem na naftu (shodné palivo s LTO) a proč ne na plyn, když např. benzinová stanice tímto médiem disponuje a řada zájmových skupin provoz motorových vozidel na plyn doporučuje. Přesto drtivá většina obyvatel provozuje motorová vozidla na benzin či naftu. Současně považuji kotelny na plyn za více rizikové (otrava plynem, možný výbuch) než kotelny na LTO. Např. v Německu jsou i z těchto důvodů kotelny na LTO velice rozšířené. Otravu zemním plynem v bytovce s následkem úmrtí mám před cca pěti lety přímo v rodině, a proto mám k tomuto médiu velmi negativní přístup. Naše kotelna je monitorována emisně dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Kotelna byla odprezentována v letošním roce i vašemu zástupci p. Hrehovi, který při osobní prohlídce nevyjádřil žádnou obavu z jejího provozu či neekologičnosti. 2 Hovoří se o tom, že dosud není znám centrální zdroj vytápění areálu UVR, co si máme pod tímto pojmem představit, když to není kotelna na LTO? Centrálním zdrojem vytápění celého areálu UVR Mníšek pod Brdy byla v minulosti uhelná kotelna. V roce 2007, kdy jsem společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s. koupil, byly jednotlivé budovy nevytápěné, nebo výjimečně především elektrickými kotly. Uhelná kotelna je mimo provoz. Administrativní část areálu je v současné době vytápěna jedním zkolaudovaným kotlem na LTO a probíhá schvalovací proces jejího rozšíření pro Vědeckotechnologický park. Nový potenciální centrální zdroj vytápění areálu UVR doposud není plánován. Projekční práce byly zcela pozastaveny. 3 Pokud má být v budoucnu plánovaná MBÚ povolena, jaké nabídnete veřejnosti záruky, že zde bude zpracováván odpad pouze z mníšeckého regionu a nikoliv z jiných krajů, či dokonce ze zahraničí? Jste ochoten poskytnout smluvně a závazně tuto garanci mikroregionu? Tento závazek je vymezen již řadou pro naši společnost závazných dokumentů na základě již vydaných rozhodnutí o akceptaci poskytnutí dotace, stavebního povolení, zjišťovacího řízení atd. Jakou může dát mníšecký region garanci či smluvní závazek, že bude do MBU odpad závazně a garantovaně dodávat? Do zařízení nebude v žádném případě dovážen odpad ze zahraničí. 4 Jaký je váš záměr týkající se areálu UVR jako komplexu? Jaké objekty a technologická zařízení zde můžeme očekávat v horizontu pěti let? Jste ochoten předem informovat veřejnost o všech svých záměrech? Veškeré naše nové záměry prezentujeme na našich internetových stránkách cz, prezentačních materiálech a v Mníšku pod Brdy zejména čtvrtletníkem Čistou cestou. Veřejnost bude minimálně touto formou vždy předem informována. 5 Záměry v areálu nebyly posuzovány souhrnnou velkou EIA tj. vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Jste ochoten podrobit veškeré projekty tomuto procesu? Pokud bude některý budoucí záměr podléhat posuzování tzv. velkou EIA, bude samozřejmě tímto procesem podroben. 6 Starosta opakovaně argumentuje významným ekonomickým přínosem MBÚ pro rozpočet města. Předložená smlouva ovšem byla před rokem zastupitelstvem odmítnuta. Existuje nějaký nový dokument, který by prokazatelně dokládal tento přínos? Platí námi předložený návrh smlouvy. Nemám žádnou informaci, že by tato projednaná smlouva byla definitivně odmítnuta, a počítám, že v souvislosti s provozem bude uzavřena. Ze strany obce a jejího zastupitelstva je přijmout tento pravidelný finanční přínos pro obec samozřejmě dobrovolným aktem. Dovoluji si touto cestou položit několik otevřených otázek i já vašemu občanskému sdružení Zdravý Mníšek: 1. Občanské sdružení Zdravý Mníšek je dle mého názoru zcela tendenčně zaměřeno proti mým podnikatelským aktivitám, případně činnostem podporovaným současným starostou. Můžete mně a veřejnosti transparentně sdělit vaše jiné záměry v horizontu pěti let a jaké další aktivity v Mníšku pod Brdy ve vazbě na Zdravý Mníšek aktuálně připravujete? 2. Na vašich internetových stránkách jsem se dočetl, že podporujete a realizujete projekt, kterým chcete motivovat domácnosti k třídění sběrnými kontejnery na bioodpad (celoročně a zdarma), podporovat umístění vlastních kompostérů u bytových domů a kompostování v bytech pomocí vermikompostérů. V jakém stadiu je tento projekt? Kolik domácností je již do tohoto projektu zapojeno a s jakými výsledky? 3. Jaký byl důvod napadení projektu rekultivace staré ekologické zátěže odkaliště v areálu UVR v Mníšku pod Brdy, pokud je posláním vašeho sdružení zdravý ekologičtější Mníšek. Takové projekty by měly být podporovány a mohla z Mníšku zmizet definitivně jedna ze starých ekologických zátěží. 4. Uvádíte na svých internetových stránkách, že budete pořádat a organizovat osvětové a informační akce pro veřejnost na téma, jak nakládat s komunálními odpady. Žádám vás tímto o zveřejnění harmonogramu těchto akcí, kterých by se i naše společnost ráda účastnila, zejména naše školicí středisko. 5. Na webových stránkách uvádíte, že není efektivní odvoz komunálního odpadu kuka vozy, protože zajíždění kuka vozů k jednotlivým rodinným domům s sebou nese příliš vysoké náklady na pohonné hmoty, lidskou sílu i čas, ale navrhujete zřízení a finanční zvýhodnění dobrovolných sběrných míst pro danou ulici či lokalitu. Kde v Mníšku pod Brdy tato sběrná místa plánujete, je nějaké již v provozu? V jaké fázi je tento projekt? Nebo je to pouze vize? 6. Vysvětlete, z čeho dovozujete toto vaše zcela nepravdivé tvrzení, které jste zveřejnili: Nestojí nakonec za tajemnou kompostárnou opět Kraftovo impérium? Přímo se totiž vnucuje racionální úvaha, že celý projekt je naplánovaný tak, aby po uplynutí ochranné pětileté lhůty se město z důvodu ztrátového provozu rozhodlo svěřit tuto problematickou zátěž do rukou odborné firmy, potažmo transparentně převede kompostárnu na konsorcium pana Krafta. Poloha pozemku totiž napovídá, že sloučení s areálem UVR je víc než reálné. O kompostárně jsem se dozvěděl až z vašich nesmyslných vyjádření a žádám o zamezení šíření dalších podobných zcela nesmyslných dezinformací! 7

8 PURUM partner projektu Den Země ve Starém Městě přinesl nový český rekord i pomoc Tradiční svátek pro všechny ekologicky smýšlející lidí i společnosti s názvem Den Země každoročně připadá na 22. dubna. O dva dny později od 24. do 26. dubna proběhla v areálu společnosti Recyklačního ekologického centra (REC GROUP) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku tradiční oslava přímo navazující na ekologický svátek. Akci z pozice hlavního sponzora podpořila společnost Purum. Také díky letošní rekordní účasti 9624 návštěvníků se podařilo v rámci ekologie přinést 1336 starých mobilních telefonů, jejichž baterie jsou pro ekologii velkou zátěží. Pořadatelé ze společnosti REC Group se oficiálně pokusili na této akci vytvořit rekord ve sběru mobilních telefonů a pokořit tak Prahu, která držela rekord s 258 mobily. Podařilo se. Návštěvníci přinesli celkem 1336 mobilních telefonů, čímž několikanásobně překonali stávající rekord, potvrdil dohlížející komisař z agentury Dobrý den z Pelhřimova, pan Juračka. Radost organizátorům udělaly svou účastí také školy, pro které se akce konala ve dnech 24. a 25. dubna. Během nich areál společnosti REC Group navštívilo 2500 dětí z mateřských a základních škol. Byl pro ně připraven ekologicky motivovaný program a spousta další zábavy. Děti se zúčastnily velké školní ekoolympiády. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny ekologická vozítka segway, motokárová dráha, čtyřkolky, koloběžky, lukostřelba nebo biatlonová laserová střelnice. Na Dnu Země pořadatelé tradičně nezapomínají na charitativní organizace. Nejinak tomu bylo i ve Starém Městě. Výtěžek z letošní akce putoval do Domova pro postižené osoby Bělinka v Kunovicích, který obdržel šek ve výši Kč. Další šek v hodnotě téměř 22 tisíc korun obdržel Domov Bělinka přímo od zástupců pořádající společnosti. Celkem si tak domov poskytující útočiště pro osoby s tělesným postižením odnesl krásných Kč. Rostoucí návštěvnost této akce, pokoření rekordu ve sběru starých mobilních telefonů a konečně i výtěžek jednoznačně dokazují, že ekologie lidi nenechává chladnými. To je jistě velmi dobrý signál a příslib do budoucna. Jsem poctěn, že společnost Purum mohla tuto akci podpořit a pomoci tak dobré věci i ekologii, sdělil jednatel společnosti Purum Daniel Kraft. Historie Dne Země sahá do 70. let 20. století. Již první ročník slavil velký úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákona o čistotě ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích. V současnosti Den Země slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Stal se největším ekologickým svátkem, který slaví lidé společně na celém světě bez ohledu na původ, víru či náboženství. 8

9 DEN ZEMĚ 9

10 Jaký by měl být (komunální) politik? Je mnoho důvodů, proč lidé vstupují do politiky. Některé ke vstupu motivuje snaha měnit věci k lepšímu, některé láká možnost měnit věci dle svých představ a někteří k rozhodnutí vstoupit do politiky přiměje nespokojenost s aktuální situací, ať už se jedná o celostátní nebo komunální úroveň. Každý politik ale musí mít vize, cíle a především odvahu jít se svojí kůží na trh. Dokázat prosadit to, co svým voličům slíbil, i když se u jiných voličů s největší pravděpodobností setká s nepochopením či dokonce osočováním a překrucováním sděleného, vyřknutého, slíbeného. Politik potřebuje odvahu, aby při své práci dokázal prosazovat to, co považuje za dobré a správné. A potřebuje také pokoru. Protože každá forma vládnutí či možností věci ovlivňovat je vždy spojena s pokušením. Musí-li člověk zacházet s mocí, pak podobně jako při zacházení s bohatstvím má stále zápasit o vnitřní svobodu a střízlivost, aby tomuto pokušení nepodlehl. Je potřeba uchovat kritický odstup a pokoru. Protože moc, podobně jako bohatství, může člověka zaslepit a zkazit. Do roku 2010 měli pravděpodobně jedny z nejlepších předpokladů pro to stát se politikem z přesvědčení, nikoli z potřeby, úspěšní podnikatelé. V životě něco dokázali vybudovat, mají manažerské schopnosti, vytrvalost, jejich vstup do politiky není motivován snahou rychle zbohatnout. I přes tento odstrašující případ jsou úspěšní podnikatelé stále těmi, kdo může obraz politiky jako takové pozvednout, změnit věci k lepšímu a něco vybudovat nikoli pro to, že z toho takříkajíc něco kápne, ale proto, že to je správné, že z toho budou mít prospěch naše děti. A to mnohdy také v případech, kdy se jedná o kroky, ke kterým neměl nikdo jiný odvahu. Příkladem může být zavedení omezení rychlosti 50 km na části pražské magistrály, která vede hustě obydlenou oblastí. Lidé, kteří zde ale nikdy nebydleli a pražskou magistrálu užívali jako rychlou zkratku při průjezdu centrem Prahy, si klepali na čelo, jiní vyhrožovali hladovkami. Přesto se projekt realizoval. Lidé bydlící v okolí dálnice to jenom kvitují a tiky od rychle projíždějících aut pomalu ustávají. Dokážete si tu odvahu obhájit takto kontroverzní věc jenom proto, že jste to slíbili lidem bydlícím v okolí magistrály. Jistě šlo také říci: Milí voliči, snažili jsme se ale MINI Komiks - Proč být politikem... Člověku, který se chce uplatnit v politice, samozřejmě nestačí, aby byl moudrý, odvážný a pokorný. Politik musí být vzdělaný, musí umět vystupovat na veřejnosti, být dobrým řečníkem, formulovat cíle, získávat spolupracovníky, přesvědčovat, motivovat, spojovat lidi, nalézat kompromisy, znát problematiku své oblasti. Musí mít manažerské schopnosti a znalosti z psychologie řízení. Musí se umět rychle rozhodovat a musí být odolný, mít hroší kůži, což v České republice platí dvojnásob. Osud Mníšku pod Brdy, kam jsem přesunul sídlo společnosti PURUM KRAFT, mi nikdy nebyl lhostejný. Značnou část svého času věnuji realizaci projektů, které svým přesahem zdaleka předčí pro někoho prvořadý cíl, a sice generování zisku. Již několikátým rokem bojuji o státní dotace i dotace z EU na asanace a další činnosti, které by prokazatelně přispěly k lepšímu životnímu prostředí Mníšku i jeho bezprostředního okolí. V nedávné době jsme také zahájili přednášky o osvětě v rámci třídění odpadu. Tou nejlepší zpětnou vazbou je pro mě fakt, že další a další školy mimo Mníšek sami vyjadřují zájem o účast svých žáků na tomto semináři i na prohlídku areálu, čímž se potvrzuje, že nic špatného se v areálu neděje. Věřím, že to, co činím, je správné. Faktem ale zůstává, že všechny kroky dosud činím z pozice podnikatele. I přes nejlepší úmysly se vždy našel někdo, kdo mi moje kroky vyčítá coby pouhý prostředek k zisku nebo vykoupení z údajných hříchů na životním prostředí, i když do jeho ochrany investuji čas i nemalé finanční prostředky. Potom všem se musím zeptat sám sebe. Měl bych vstoupit na horku půdu komunální politiky jako zajištěný podnikatel se snahou měnit věci k lepšímu z pozice politika, nikoli podnikatele? Mám se dál starat jen o své firmy, což o mě beztak někteří lidé tvrdí? Nebo mám přenechat vedení společností, jenž jsem celá svá dospělá léta budoval, někomu jinému a naplno se věnovat komunální politice i všem nástrahám, které přináší? Budu velice rád, pokud mi svůj názor napíšete na Váš Daniel Kraft přemýšlím, že se dám na politiku. ty? vždyť jsi podnikatel. jsem, ale už toho mám dost. nepovídej, ty si chceš nahrabat prachy. to nemám zapotřebí, mám se dobře. tak co bys z toho měl? dobrý pocit, že se k problémům neotáčím zády....aha... 10

11 + Vážíme si slušných lidí Vážení čtenáři, v posledním čísle Zpravodaje Městečka pod Skalkou se rozhořela polemika nad článkem pana Jiřího Ptáčka, který vyšel v prosincovém čísle Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se v příspěvcích často objevuje moje jméno a též se dotýká záměru MBÚ v našem podniku, mohl bych snad podotknout pár vět. I když to možná bude pro mnohé neuvěřitelné, pana Ptáčka neznám. O to víc si ale vážím toho, co napsal, protože to nebylo ani na objednávku ani za odměnu, a přesto to bylo dle mého soudu vyvážené a řekl bych velmi smířlivé. Na rozdíl od komentářů, na které chci nyní krátce reagovat. Zdá se totiž, že je velmi nebezpečné v Mníšku uveřejnit svůj vlastní názor, zejména ten, který není v souladu s linií OS Zdravý Mníšek. Trochu se i divím, že redakce Zpravodaje dovolí uveřejnit dopis, který hned v nadpisu pana Ptáčka zbytečně uráží. Demagogie a maloměšťáctví? Ale no tak, pane Hreho! Takhle by se přece dala označit nepřetržitá kampaň sdružení, jehož jste i vy členem a které bez přestávky šíří lži, polopravdy a pomluvy o mém podniku a záměru likvidace odpadů. Již úvodem svého článku pan Ptáček mluví o potřebě kompromisů, kterých je náš život plný a které řešíme každý den. I skutečnost, že ráno vstaneme, i když se nám nechce, je kompromis. Tón dopisů je ale zcela nekompromisní. A ostouzející. Jsem skutečně nepříjemně překvapen, kolik zloby bylo na pana Ptáčka vrženo za to, že si dovolil napsat svůj názor. Všichni spatřujete vzor v západních demokraciích, ale ani jeden se demokraticky nechováte. To, že paní Brzorádová pana Ptáčka nezná, ještě nepředstavuje důvod k takovému despektu vůči jeho osobě. Já například neznám paní Brzorádovou, ale dle mých informací žije pan Ptáček v Čisovicích celý život. To je trochu více než 14 let, po které navštěvujete zastupitelstvo, nemyslíte paní Brzorádová? Myslím, že pan Ptáček má již z této skutečnosti dost důvodů se vyjádřit a vy zachovat určitou slušnost bez přezíravosti. A pokud podezíráte společnost PURUM, jejíž jsem majitel, bylo by vhodné psát jen ověřené informace nebo si je vyžádat u zdroje. Já bych naopak chtěl poděkovat panu Ptáčkovi za jeho dopis, protože jsem se utvrdil v mínění, že v Mníšku a okolí skutečně existuje veřejnost, která nepodléhá zavádějícím informacím a poplašným zprávám o MBÚ, viz další komentář, pod kterým je podepsána paní Pechoušková. Asi jste si z našeho časopisu Čistou cestou nic nevzali. Vydáváme tento ekologický magazín, aby se ke všem přímou cestou dostaly ověřené a poctivé informace o záměrech v UVR. Pane Ptáčku, rád bych vám touto cestou vyjádřil respekt za vaši odvahu říci svůj názor nenávistné kampani sdružení Zdravý Mníšek navzdory. Doufám, že se najdou lidé kteří vás budou následovat a nenechají si zlým způsobem diktovat, co si mají myslet. Z uvedených dopisů uveřejněných ve Zpravodaji si však chytrý čtenář vzal ještě jedno poučení: pokud by se totiž OS Zdravý Mníšek chtěl v komunálních volbách podílet na vedení města v dalším období, znamenalo by to diktaturu se zvláštními praktikami a bez jakéhokoliv respektu k mínění občanů. Stačí si jen vzpomenout, za které strany dříve někteří kandidovali. Zejména však předák tohoto sdružení Vilímovský. Přál bych si, aby ustala nevraživost mezi občany, která je z příspěvků patrná, a zavládla pokojná a nepředpojatá nálada, ve které se bude dařit tomuto pěknému městu ve všech záměrech, které má. S pozdravem Daniel Kraft Zpravodaj 2013 Zpravodaj 2014 Co je tedy Zdravý Mníšek? Ta skupina lidí, která si zatím pouze říká Zdraví Mníšek, mnoho zdravého Mníšku nepřinesla. To, co po Mníšku slýchám, je spíše rozdmýchávání nenávisti, ztěžování chodu městského úřadu a jeho lidem. Zkuste se vžít do následující modelové situace: Bydlíte ve svém domě po generace. do sousedního domu se nově přistěhují lidé, kteří od počátku dávají najevo, že jsou tu proto, aby zde působili obecné blaho. Avšak to, co od nich skutečně každodenně zakoušíte, je házení klacků pod nohy, vystavování vás různým stresům a dávají vám najevo, že oni jsou důležitější než vy. Co budete dělat? Budete se mít dobře, anebo budete spíše ve stresu? Ze své zkušenosti vím, že takoví lidé ve strachu udělají mnohem více chyb, než kdyby takové pomocníky neměli. Možná dojde i k tomu, že se zcela odstěhujete a své místo pod nátlakem přenecháte těmto mírotvůrcům. To, co očekávám, je skutečně zdravý Mníšek. Zdravý Mníšek jsou zdravě uvažující lidé! Urážet slušného člověka pro jeho názor?! To není příliš ZDRAVÉ, že? Mít vlastní názor ptáčku? Však mi ti za to přistřihneme křídla! - 11

12 PURUM TOUR 2014 Společnost Purum s.r.o. Vás zve na exkluzivní sérii golfových a tenisových turnajů Purum TOUR 2014 Česká Lípa golfový turnaj Golf Club Malevil tenisový turnaj SK Matchball Česká Lípa Karlovy Vary Golf and Film by PURUM Astoria Golf Resort Cihelny Festivalový turnaj s filmovou tématikou spojený s večírkem v Karlových Varech. PURUM T UR 2014 Mariánské Lázně golfový turnaj Royal Golf Club Mariánské Lázně tenisový turnaj TCF PURUM Mariánské Lázně Beskydy Golf Maraton golfový klub Prosper Golf Resort Čeladná golfový klub Golf & Ski Resort Ostravice Slapy Golf Park Slapy sv, Jan a farma Michael Informace či registrace: Telefon: Přijďte si s námi zahrát Karlovy Vary golfový turnaj Astoria Golf Resort Karlovy Vary tenisový turnaj TC Gejzír Karlovy Vary Ondrášovka Napište nám, která z vyobrazených lahví by se vám líbila. Společnost PURUM Kraft ve spolupráci s Ondrášovkou navrhuje novou, zdravou vodu. Pomozte jim vybrat ten nejlepší design. Pište na: SOUTĚŽ Napište nám, kolik má holding PURUM Kraft dceřiných společností. Své správné odpovědi zasílejte na: VÝHRA 2 LÍSTKY NA LUCII 12 ČISTOU CESTOU INFORMAČNÍ EKOMAGAZÍN, vydavatel. PURUM KRAFT a.s., náklad: 5000 kusů, foto: archiv. Uzávěrka čísla: , kontakt redakce: Národní 961/25, Praha 1. Evidence periodického tisku: MK ČR E

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Termíny akcí. Česká Lípa. Mariánské Lázně. Karlovy Vary

Termíny akcí. Česká Lípa. Mariánské Lázně. Karlovy Vary REALITY123.CZ GOLF & TENNIS BUSINESS TOUR 2014 GJW Praha Sport Marketing Advertising Termíny akcí Česká Lípa 30. 5. 2014 31. 5. 2014 golfový turnaj tenisový turnaj Golf Club Malevil SK Matchball Česká

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRIORITNÍ OSA 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží PRIORITNÍ OSA 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Programový dokument OPŽP Implementační dokument Směrnice MŽP č. 7/2007 o předkládání žádostí

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Představení společnosti, přehled projektů. Vojtěch Musil

Představení společnosti, přehled projektů. Vojtěch Musil Představení společnosti, přehled projektů Vojtěch Musil Olomouc, září 2012 Představení společnosti DEKONTA, a.s. Přední česká společnost poskytující služby v oblasti ochrany ŽP Založena v roce 1992 Disponuje

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Příklady projektů v oblasti úspor energie podporovaných v OPPP

Příklady projektů v oblasti úspor energie podporovaných v OPPP Příklady projektů v oblasti úspor energie podporovaných v OPPP Operační program průmysl a podnikání (OPPP) Vyhlášen pro roky 2004-2006 Spolufinancování z ERDF regionální a strukturální politika EU podpora

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst Chrudim, 15. června 2016 www.zdravamesta.cz/ls2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Praha 7 bez odpadu! Inspirace: Spolupráce INCIEN a ÚMČ Praha 7 Praha

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu

TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Cheb 1 ZEVO Cheb 2 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 3 ZEVO CHEB ZEVO Cheb 4 Současnost V okrese Cheb vzniká ročně

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016

Mezinárodní veletrh Místo konání: Mumbai, Indie Datum konání: září 2016 Pozvánka na IFAT INDIA 2016 Mezinárodní veletrh Obory: čerpání a úprava vody, čištění a úprava odpadních vod, rozvody vody a kanalizace, nakládání s odpady a recyklace, přeměna odpadů na energii, technologie

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich

Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a mateřského koncernu ENERGIE AG Oberösterreich Energie AG Oberösterreich INFRASTRUKTURNÍ KONCERN ČÍSLO 1 Mateřský koncern ENERGIE AG Oberösterreich

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO

Bioodpad v obci. Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe. Zpracování a využití BRKO Zpracování a využití bioodpadu Modelové příklady, Správná kompostářská praxe Ing. Květuše Hejátková ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Bioodpad v obci Zpracování a využití BRKO Cílem

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 %

0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % 0,9 % 2,9 % 1,2 % 12,2 % 15,8 % 40,4 % 13,7 % 12,9 % Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblast podpory 1.1 Podoblast podpory 1.1.2 Snížení znečištění

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Historie projektu spalovny aneb KIC trampoty. Ing. Tomáš Kotyza

Historie projektu spalovny aneb KIC trampoty. Ing. Tomáš Kotyza Historie projektu spalovny aneb KIC trampoty Ing. Tomáš Kotyza Historie 1 Investor: Ostrava Lokalita: areál OZO Ostrava, Ostrava Kunčice 1986 Uvažovaná výstavba spalovny KO a kompostárny Projekt nahrazen

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI

ZDARMA POZVÁNKA K ÚČASTI Fakulta logistiky a krizového řízení ve spolupráci s poradenskou společností Metod Konzult IPM, s.r.o. zajišťuje pilotní ověřování vzdělávacích modulů v rámci projektu Facility Management a Řízení průmyslových

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2011 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 211 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby Postavení České televize v českém mediálním prostředí Česká televize jako veřejnoprávní instituce je součástí celkového

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. v Dubenci 23. 5. 2012

Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec. v Dubenci 23. 5. 2012 Otevřený dopis občanskému sdružení Dubeňák a obci Dubenec v Dubenci 23. 5. 2012 Zcela náhodně jsme v těchto dnech zaregistrovali otevřený dopis občanského sdružení Dubeňák, z něhož mj. vyplývá, že je adresováno

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby OBSAH: 1 INFORMACE O STAVENIŠTI 2 1.1 ROZSAH A STAV STAVENIŠTĚ 2 1.2 ÚPRAVY STAVENIŠTĚ 2 1.3 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 2 1.4 PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 2 1.5 DEPONIE A MEZIDEPONIE 2 2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. Odbor projektového řízení. Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor projektového řízení Výroční zpráva o činnosti odboru za rok 2010 Datum: únor 2011 Předkládá: Ing. Josef Rusek, vedoucí odboru projektového řízení Obsah: 1. Základní

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚROVNI EU A ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Aktuální výzvy odpadového hospodářství 18. října 2017,

Více

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr

Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr Využití brownfieldů pro rozvoj obcí Konference 29. 10. 2013, Hodonín Mgr. Ivana Majíčková Charakteristika projektu V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. LII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s.

Innovation and Business Park. ICEC Šlapanice, a.s. Záměr. revitalizace areálu realizace projektu výstavby kombinované high-tech a podnikatelské zóny, zaměřené na vyšší přidanou hodnotu Současný stav Východiska. špatné komunikační napojení areálu bezprostřední

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015

Komunitní kompostárna. Náměšť n.o. 28.5.2015 Komunitní kompostárna Náměšť n.o. 28.5.2015 Biologicky rozložitelný odpad Bioodpad je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. V rámci obce kat.č.

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tomáš Kabrhel 1 FLEET DAY 2012 1) CZ, spol. s r.o. 2) CAR FLEET SERVIS co to je? 3) CAR FLEET SERVIS nabízené služby 4) CFS systém 5) Servisní síť 6) Bloková výjimka 7) řešení

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více