PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR"

Transkript

1 Informační ekomagazín pro vás 1/2014 PODPOŘILI JSME DEN ZEMĚ Více na straně 6 PŘIVÍTALI JSME DĚTI VE ŠKOLICÍM STŘEDISKU UVR PURUM letos slaví 20 let

2 Vážení čtenáři Úvodní slovo majitele holdingu PURUM KRAFT pana Daniela Krafta Vážení občané Mníšku pod Brdy, vážení čtenáři, po krátké odmlce se vám do rukou opět dostává časopis Čistou cestou, který vám také v roce 2014 přináší novinky a aktuální informace z oblasti životního prostředí, jeho ochrany a environmentálního vzdělávání. Od posledního novoročního čísla proteklo v rybníce hodně vody a rovněž v Mníšku se toho v souvislosti s životním prostředí událo mnoho. Velmi mě těší nečekaně velký zájem o přednášky na téma třídění odpadů, které pořádáme v našem školicím středisku UVR. Ty se setkaly u svých posluchačů především předškolních dětí i žáků základních škol s opravdu velkým ohlasem, který doslova překonal hranice našeho města. Díky tomu se k nám začínají sjíždět děti i z okolních měst. Této činnosti budeme napříště věnovat hodně pozornosti a neustále program zdokonalovat. Jsem si vědom skutečnosti, že podniky, které se věnují tak doslova nevoňavému odvětví, jako je likvidace či sanace odpadů, mohou zdánlivě budit nedůvěru přímo úměrnou velikosti takového podniku. V tomto čísle proto přinášíme zprávy o činnostech a novinkách z našich sesterských společností. Věřím, že právě časopis, který přináší objektivní informace dle jejich aktuálnosti, je tou správnou formou, jak naše čtenáře a občany Mníšku pod Brdy informovat. Přesto budu rád, pokud vám budu moci odpovědět i na vaše dotazy a náměty jak k časopisu, tak třeba k činnostem jednotlivých společností. Na vaše návrhy se těší a úspěšný vstup do letní části roku přeje Daniel Kraft Školicí středisko praská ve švech Školicí středisko v areálu UVR s kapacitou 220 osob je primárně zaměřené na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů různých podnikatelských subjektů. V poslední době ale zaznamenává veliký zájem ze strany školských zařízení (školky, školy). 2

3 Interaktivní přednášky o ekologii Poslední měsíce naznačily zcela nové možnosti využití. Jsou jimi interaktivní přednášky o ekologii a jednotlivých dílčích oblastech, jakými jsou například odpadové hospodářství, důležitost třídění odpadů, recyklace atd. O původně jednorázové přednášce pro žáky Základní školy Komenského sídlící ve stejnojmenné ulici v Mníšku pod Brdy se velmi rychle dozvěděli učitelé dalších škol nejen z Mníšku nebo jeho nejbližšího okolí, ale také za hranicí našeho města. Dne 21. března 2014 se zúčastnily děti z první a druhé třídy Základní školy a Mateřské školy Čisovice školení na téma třídění a recyklace odpadu. Děti se s problematikou třídění odpadů seznámily prostřednictvím přednášky, ale také si zasoutěžily či se pobavily při zkoušení chemického obleku. I v březnu se chemický oblek těšil velké oblibě. Děti se rovněž zúčastnily prohlídky poloprovozu a zhlédly ukázku drcení odpadu. V úterý 22. dubna přivítalo Školicí středisko UVR šesté třídy Základní školy Komenského z Mníšku pod Brdy. Pro téměř šedesát žáků byla připravena nejen naučná přednáška na téma recyklace a nakládání s komunálním odpadem, ale také další tematicky laděný program vztahující se ke Dni Země, který připadá právě na toto datum. Více o Dni Země najdete na straně 8. Kromě tradiční prohlídky areálu zavítali posluchači také do nové, moderně vybavené laboratoře Vědeckotechnického parku UVR. Zde si dokonce sami, avšak pod bedlivým dohledem odborníků ze společnosti AQUATEST, vyzkoušeli zajímavé chemické pokusy. Každý žák si po ukončení školení odnesl osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a také drobný dárek. Zatím nejmladšími účastníky školení na téma třídění a recyklace odpadů se o dva dny později staly děti z Anglické mateřské školy KinderGarten Kunratice. Čtyř až šestileté děti pozorně sledovaly naučnou přednášku, kterou navíc aktivně doplňovaly svými znalostmi a zkušenostmi. I pro děti z Mateřské školy z Kunratic byly připraveny zábavné, tematické soutěže a kvízy úměrně k jejich věku. Všech třináct dětí na závěr obdrželo osvědčení o úspěšném absolvování školení a drobné dárky. Je skvělé, že Škola hrou stále platí a funguje také v 21. století. Věřím, že získané informace děti přenesou do svých rodin a budou tak působit na své rodiče, aby se zamysleli nad tím, co a kam vyhazují, sdělila Magdaléna Cihelková, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Čisovice. Školicí program zaujme všechny mladé ekology 3

4 Společnost Purum s.r.o. byla založena v roce 1994, a tak si dovolme připomenout, že 13. prosince 2014 oslaví výročí 20 let od svého založení! Za dobu svého působení zaujala přední pozici na trhu nakládání s odpady a sanací ekologických zátěží. Klíčem k úspěchu je rozsáhlá nabídka poskytovaných produktů a služeb dle specifik jednotlivých oblastí a jejich vysoká úroveň. Samozřejmostí je poskytování všech podpůrných služeb, jako je například odborné poradenství v oblasti životního prostředí. Není to však jen o společnosti Purum. Do holdingu patří celá řada dalším sesterských firem, jež více či méně doplňují nabídku produktů služeb. Díky tomu je skupina Purum Kraft nezávislá a nabízí doslova komplexní řešení zajištěné vlastními členy holdingu. Společnost Purum oslaví 20. výročí od svého založení! Společnost GESTA a.s. je již 10 let lídrem na trhu ČR ve stabilizaci nebezpečných odpadů mokrou cestou. Významné investice v roce 2013 nám pro roky následující opětovně garantují v této oblasti plynulý rozvoj s přínosem ve zvýšení výkonnosti zpracování odpadů, bezpečnosti obsluhy, automatizaci procesů a možnosti zpracování složitějších odpadů. Modernizací technologie a rekonstrukcí haly v Rynolticích za přispění dotací EU se výrazně zvedl podíl činnosti GESTA a.s. v oblasti recyklace plastů nejen pro automobilový průmysl. Zde vidíme zřejmý náskok přes konkurencí. Samotná recyklace a regranulace plastů v kontextu s prioritami EU v oblasti nakládání s druhotnými surovinami povede ke stabilizaci našich obchodních aktivit v tomto odvětví. UVR pokračuje v modernizaci areálu v Mníšku pod Brdy PURUM - pracujeme jako jeden tým 4

5 Společnost Biosolid s.r.o. provozuje ve Starém Městě u Uherského Hradiště na vodohospodářsky zabezpečené ploše (s rozlohou cca m 2 se jedná o největší takovou plochu v České republice) zařízení pro úpravu a odstraňování nebezpečných odpadů, které tvoří dva provozy. Provoz Biodegradace. V roce 2013 bylo v provozu Biodegradace upraveno téměř tun nebezpečných odpadů pocházejících převážně z lokalit, na kterých probíhají sanační práce při odstraňování starých ekologických zátěží. Maximální roční kapacita je tun nebezpečných odpadů (kontaminovaných zemin a stavebních materiálů). Provoz Stabilizace. Roční kapacita provozu Stabilizace, na kterém bude zpracovatelská činnost zahájena v roce 2014, je tun zpracovávaných nebezpečných odpadů. Na této části zařízení se bude provádět fyzikálně-chemická úprava nebezpečných odpadů technologií vápenocementové stabilizace (kombinace dílčích postupů, jako jsou změna ph, chemického složení, srážení, zpevňování a zapouzdření), jejímž výstupem je produkt nazývaný stabilizát. V roce 2014 je naplánováno zahájení zkušebního provozu zařízení a odladění provozních podmínek zařízení. Vše směřuje k roku 2015, kdy má dojít k zahájení trvalého a plného provozu Stabilizace. V rámci zkušebního provozu je kalkulováno se zpracováním omezeného množství kolem 5000 tun nebezpečných odpadů. Po více než dvouleté snaze se firma již plnohodnotně etablovala na trhu severní Moravy. Rozvoj aktivit GESTA a.s. na tomto průmyslovém trhu, kde je více než 40 procent obyvatelstva zaměstnáno právě v průmyslové sféře, nám dává další signál rozvoje. Problematika zachování životního prostředí je jen v ostravském regionu čítajícím více než milion obyvatel prioritou číslo jedna. Služby společnosti GESTA v oblastech řešení nakládání s odpady v průmyslu, s výrazným podílem převzetí nebezpečných odpadů a jejich následné likvidace či využití, posiluje pozici společnosti nejen coby regionálního hráče v severních Čechách, ale i v tomto regionu. Pro rok 2014 klademe důraz na rozšiřování služeb v oblasti zpracování plastů s cílem poskytování prozákaznických full service služeb. Neméně důležitá je pak podpora inovativních řešení komplexního nakládání s odpady v areálech původců odpadů, plynulé pokračování v rekultivaci skládek a růst podílu tržeb v zázemí severní Moravy. Z pohledu vnitřního fungování budou naše cíle zaměřeny hlavně na podporu všech pracovníků v oblasti vzdělávání, motivace, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a vylepšování zázemí pro výkon jejich práce. Společnost EKOPUR s.r.o. byla založena v roce 2006 za účelem realizace projektu Vybudování zařízení k úpravě zdravotnických odpadů. Veškeré přípravné práce probíhaly v mateřských společnostech Purum s.r.o. a Autokov České Budějovice s.r.o. Jednalo se především o výzkumnou a vývojovou činnost, kde výsledky této činnosti se v současnosti realizují společností EKOPUR s.r.o. v areálu VETAS České Budějovice v nevyužitých prostorách bývalé kafilerie. Cílem projektu bylo vybudování zařízení na úpravu odpadu ze zdravotnických zařízení, který je klasifikován jako nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností infekčnosti, na palivo pro energetické využití v cementárnách. Úpravou zdravotnického odpadu tak vzniká nový produkt, který splňuje veškeré vstupní požadavky na alternativní palivo v mineralogickém průmyslu a zároveň je kvalitativně rovnocennou náhradou paliva z neobnovitelných zdrojů. Záměr dekontaminace byl kladně posouzen procesem EIA, byly provedeny veškeré další odborné posudky včetně hodnocení zdravotních rizik a bylo vydáno stavební povolení. Stavba byla zahájena v roce 2013, předpoklad ukončení výstavby je duben

6 ADR Trans s.r.o. se stal součástí skupiny Purum Kraft v roce 2007, kdy převzal veškerou dopravní techniku firmy Purum a začal se profilovat jako servisní logistická organizace pro celou skupinu. Rok 2008 a postupný propad ekonomiky ve většině oblastí ochodu a podnikání většinu plánů zásadním způsobem negativně ovlivnil. Postupnou restrukturalizací, prodejem nadbytečné techniky, zrušením nerentabilních zakázek, rozprostřením splácení úvěrů do delšího časového období a zaměřením se na co největší efektivitu se nám společnost podařilo v roce 2013 zkonsolidovat. Společnost v současné době poskytuje zákazníkům kompletní servis zásobování chemickými surovinami v režimu just-in-time. Zpoždění takových dodávek by mělo za následek zastavení provozu celého výrobního podniku, proto je třeba skutečně detailního plánování a odborných zkušeností. Získání dotace z fondů Operačního programu lidské zdroje na vzdělávání zaměstnanců ve výši 1,27 mil. Kč lze proto považovat za velký příslib dalšího zkvalitnění služeb. Čerpání dotace je naplánováno na následujících 15 měsíců. Prioritním zaměřením bude zvyšování odborné kvalifikace klíčových zaměstnanců. ADR TRANS je součástí holdingu, pro který je ekologie na prvním místě a nezapomíná na to ani při postupném obnovování vozového parku. Proto se společnost ubírá cestou sice nákladnějšího nákupu, ale pokud možno té nejekologičtější verze s nejvyšší dostupnou ekotřídou. Aktuálně tedy euro VI. Poskytujeme zákazníkům kompletní servis zásobování chemickými surovinami v režimu just-in-time. Zpoždění takových dodávek by mělo za následek zastavení provozu celého výrobního podniku. AQUATEST a.s. se stal dceřinou společností holdingu PURUM KRAFT na jaře roku 2013 a celý uplynulý rok probíhalo postupné začlenění firmy do holdingové struktury. Společnost poskytuje konzultantské a inženýrské služby v oblastech ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Ve svých činnostech se společnost opírá o programově vysokou kvalifikaci a zkušenosti zaměstnanců, tradice odborných pracovišť firmy a o potřebné materiálně-technické zabezpečení. Společnost je certifikována ISO 9001, ISO a OHSAS Mezi významné tuzemské klienty patří Česká Rafinérská nebo Unipetrol. V roce 2013 zakončila firma AQUATEST a.s. úspěšně projekt zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii financovaný českým Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu Aid for trade. Jednalo se o pilotní projekt obnovy staré a dnes již nefunkční monitorovací sítě podzemní vody v jednom z vodárensky nejdůležitějších regionů Gruzie Alazanské pánve. Hlavní výstup projektu, který představuje studie, jak postupovat při obnově gruzínské národní monitorovací sítě jako celku, byl představen v listopadu 2013 za osobní účasti gruzínské ministryně životního prostředí a zástupců českého velvyslanectví v Tbilisi. Práce provedené společností AQUATEST a.s. v loňském roce v Gruzii se tak řadí po bok dalších úspěšných projektů zahraniční rozvojové spolupráce, které naše firma pomáhá implementovat např. v Moldávii či v Etiopii. 6 Purum s.r.o. poskytuje své služby celoplošně v rámci České republiky a v posledních letech zahájila činnost i v zahraničí.

7 Otevřený dopis občanského sdružení Zdravý Mníšek, odpovědi Daniela Krafta: 1 Jak je vůbec možné, že byla kotelna na LTO v areálu UVR postavena bez stavebního povolení? A především proč není napojena na zemní plyn, když areál tímto topným médiem disponuje, a navíc bylo všemi stranami akceptováno a doporučováno? Jste ochoten instalovat v kotelně takové zařízení, které by nepřetržitě monitorovalo používané palivo a bylo k dispozici veřejné kontrole? Kotelna na LTO byla v areálu UVR postavena s platným stavebním povolením. Její rozšíření pro další etapu modernizace areálu vědeckotechnologický park je řešeno dodatečným stavebním povolením. LTO lehký topný olej je stejně ekologické palivo jako zemní plyn. Mohu položit stejnou otázku např. provozovateli motorového vozidla, proč jezdí vozidlem na naftu (shodné palivo s LTO) a proč ne na plyn, když např. benzinová stanice tímto médiem disponuje a řada zájmových skupin provoz motorových vozidel na plyn doporučuje. Přesto drtivá většina obyvatel provozuje motorová vozidla na benzin či naftu. Současně považuji kotelny na plyn za více rizikové (otrava plynem, možný výbuch) než kotelny na LTO. Např. v Německu jsou i z těchto důvodů kotelny na LTO velice rozšířené. Otravu zemním plynem v bytovce s následkem úmrtí mám před cca pěti lety přímo v rodině, a proto mám k tomuto médiu velmi negativní přístup. Naše kotelna je monitorována emisně dle platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší. Kotelna byla odprezentována v letošním roce i vašemu zástupci p. Hrehovi, který při osobní prohlídce nevyjádřil žádnou obavu z jejího provozu či neekologičnosti. 2 Hovoří se o tom, že dosud není znám centrální zdroj vytápění areálu UVR, co si máme pod tímto pojmem představit, když to není kotelna na LTO? Centrálním zdrojem vytápění celého areálu UVR Mníšek pod Brdy byla v minulosti uhelná kotelna. V roce 2007, kdy jsem společnost UVR Mníšek pod Brdy a.s. koupil, byly jednotlivé budovy nevytápěné, nebo výjimečně především elektrickými kotly. Uhelná kotelna je mimo provoz. Administrativní část areálu je v současné době vytápěna jedním zkolaudovaným kotlem na LTO a probíhá schvalovací proces jejího rozšíření pro Vědeckotechnologický park. Nový potenciální centrální zdroj vytápění areálu UVR doposud není plánován. Projekční práce byly zcela pozastaveny. 3 Pokud má být v budoucnu plánovaná MBÚ povolena, jaké nabídnete veřejnosti záruky, že zde bude zpracováván odpad pouze z mníšeckého regionu a nikoliv z jiných krajů, či dokonce ze zahraničí? Jste ochoten poskytnout smluvně a závazně tuto garanci mikroregionu? Tento závazek je vymezen již řadou pro naši společnost závazných dokumentů na základě již vydaných rozhodnutí o akceptaci poskytnutí dotace, stavebního povolení, zjišťovacího řízení atd. Jakou může dát mníšecký region garanci či smluvní závazek, že bude do MBU odpad závazně a garantovaně dodávat? Do zařízení nebude v žádném případě dovážen odpad ze zahraničí. 4 Jaký je váš záměr týkající se areálu UVR jako komplexu? Jaké objekty a technologická zařízení zde můžeme očekávat v horizontu pěti let? Jste ochoten předem informovat veřejnost o všech svých záměrech? Veškeré naše nové záměry prezentujeme na našich internetových stránkách cz, prezentačních materiálech a v Mníšku pod Brdy zejména čtvrtletníkem Čistou cestou. Veřejnost bude minimálně touto formou vždy předem informována. 5 Záměry v areálu nebyly posuzovány souhrnnou velkou EIA tj. vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Jste ochoten podrobit veškeré projekty tomuto procesu? Pokud bude některý budoucí záměr podléhat posuzování tzv. velkou EIA, bude samozřejmě tímto procesem podroben. 6 Starosta opakovaně argumentuje významným ekonomickým přínosem MBÚ pro rozpočet města. Předložená smlouva ovšem byla před rokem zastupitelstvem odmítnuta. Existuje nějaký nový dokument, který by prokazatelně dokládal tento přínos? Platí námi předložený návrh smlouvy. Nemám žádnou informaci, že by tato projednaná smlouva byla definitivně odmítnuta, a počítám, že v souvislosti s provozem bude uzavřena. Ze strany obce a jejího zastupitelstva je přijmout tento pravidelný finanční přínos pro obec samozřejmě dobrovolným aktem. Dovoluji si touto cestou položit několik otevřených otázek i já vašemu občanskému sdružení Zdravý Mníšek: 1. Občanské sdružení Zdravý Mníšek je dle mého názoru zcela tendenčně zaměřeno proti mým podnikatelským aktivitám, případně činnostem podporovaným současným starostou. Můžete mně a veřejnosti transparentně sdělit vaše jiné záměry v horizontu pěti let a jaké další aktivity v Mníšku pod Brdy ve vazbě na Zdravý Mníšek aktuálně připravujete? 2. Na vašich internetových stránkách jsem se dočetl, že podporujete a realizujete projekt, kterým chcete motivovat domácnosti k třídění sběrnými kontejnery na bioodpad (celoročně a zdarma), podporovat umístění vlastních kompostérů u bytových domů a kompostování v bytech pomocí vermikompostérů. V jakém stadiu je tento projekt? Kolik domácností je již do tohoto projektu zapojeno a s jakými výsledky? 3. Jaký byl důvod napadení projektu rekultivace staré ekologické zátěže odkaliště v areálu UVR v Mníšku pod Brdy, pokud je posláním vašeho sdružení zdravý ekologičtější Mníšek. Takové projekty by měly být podporovány a mohla z Mníšku zmizet definitivně jedna ze starých ekologických zátěží. 4. Uvádíte na svých internetových stránkách, že budete pořádat a organizovat osvětové a informační akce pro veřejnost na téma, jak nakládat s komunálními odpady. Žádám vás tímto o zveřejnění harmonogramu těchto akcí, kterých by se i naše společnost ráda účastnila, zejména naše školicí středisko. 5. Na webových stránkách uvádíte, že není efektivní odvoz komunálního odpadu kuka vozy, protože zajíždění kuka vozů k jednotlivým rodinným domům s sebou nese příliš vysoké náklady na pohonné hmoty, lidskou sílu i čas, ale navrhujete zřízení a finanční zvýhodnění dobrovolných sběrných míst pro danou ulici či lokalitu. Kde v Mníšku pod Brdy tato sběrná místa plánujete, je nějaké již v provozu? V jaké fázi je tento projekt? Nebo je to pouze vize? 6. Vysvětlete, z čeho dovozujete toto vaše zcela nepravdivé tvrzení, které jste zveřejnili: Nestojí nakonec za tajemnou kompostárnou opět Kraftovo impérium? Přímo se totiž vnucuje racionální úvaha, že celý projekt je naplánovaný tak, aby po uplynutí ochranné pětileté lhůty se město z důvodu ztrátového provozu rozhodlo svěřit tuto problematickou zátěž do rukou odborné firmy, potažmo transparentně převede kompostárnu na konsorcium pana Krafta. Poloha pozemku totiž napovídá, že sloučení s areálem UVR je víc než reálné. O kompostárně jsem se dozvěděl až z vašich nesmyslných vyjádření a žádám o zamezení šíření dalších podobných zcela nesmyslných dezinformací! 7

8 PURUM partner projektu Den Země ve Starém Městě přinesl nový český rekord i pomoc Tradiční svátek pro všechny ekologicky smýšlející lidí i společnosti s názvem Den Země každoročně připadá na 22. dubna. O dva dny později od 24. do 26. dubna proběhla v areálu společnosti Recyklačního ekologického centra (REC GROUP) ve Starém Městě na Uherskohradišťsku tradiční oslava přímo navazující na ekologický svátek. Akci z pozice hlavního sponzora podpořila společnost Purum. Také díky letošní rekordní účasti 9624 návštěvníků se podařilo v rámci ekologie přinést 1336 starých mobilních telefonů, jejichž baterie jsou pro ekologii velkou zátěží. Pořadatelé ze společnosti REC Group se oficiálně pokusili na této akci vytvořit rekord ve sběru mobilních telefonů a pokořit tak Prahu, která držela rekord s 258 mobily. Podařilo se. Návštěvníci přinesli celkem 1336 mobilních telefonů, čímž několikanásobně překonali stávající rekord, potvrdil dohlížející komisař z agentury Dobrý den z Pelhřimova, pan Juračka. Radost organizátorům udělaly svou účastí také školy, pro které se akce konala ve dnech 24. a 25. dubna. Během nich areál společnosti REC Group navštívilo 2500 dětí z mateřských a základních škol. Byl pro ně připraven ekologicky motivovaný program a spousta další zábavy. Děti se zúčastnily velké školní ekoolympiády. Pro dospělé návštěvníky byly připraveny ekologická vozítka segway, motokárová dráha, čtyřkolky, koloběžky, lukostřelba nebo biatlonová laserová střelnice. Na Dnu Země pořadatelé tradičně nezapomínají na charitativní organizace. Nejinak tomu bylo i ve Starém Městě. Výtěžek z letošní akce putoval do Domova pro postižené osoby Bělinka v Kunovicích, který obdržel šek ve výši Kč. Další šek v hodnotě téměř 22 tisíc korun obdržel Domov Bělinka přímo od zástupců pořádající společnosti. Celkem si tak domov poskytující útočiště pro osoby s tělesným postižením odnesl krásných Kč. Rostoucí návštěvnost této akce, pokoření rekordu ve sběru starých mobilních telefonů a konečně i výtěžek jednoznačně dokazují, že ekologie lidi nenechává chladnými. To je jistě velmi dobrý signál a příslib do budoucna. Jsem poctěn, že společnost Purum mohla tuto akci podpořit a pomoci tak dobré věci i ekologii, sdělil jednatel společnosti Purum Daniel Kraft. Historie Dne Země sahá do 70. let 20. století. Již první ročník slavil velký úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí zákona o čistotě ovzduší, zákona o čistotě vody a zákona o ohrožených druzích. V současnosti Den Země slaví více než miliarda lidí ve 175 zemích světa. Stal se největším ekologickým svátkem, který slaví lidé společně na celém světě bez ohledu na původ, víru či náboženství. 8

9 DEN ZEMĚ 9

10 Jaký by měl být (komunální) politik? Je mnoho důvodů, proč lidé vstupují do politiky. Některé ke vstupu motivuje snaha měnit věci k lepšímu, některé láká možnost měnit věci dle svých představ a někteří k rozhodnutí vstoupit do politiky přiměje nespokojenost s aktuální situací, ať už se jedná o celostátní nebo komunální úroveň. Každý politik ale musí mít vize, cíle a především odvahu jít se svojí kůží na trh. Dokázat prosadit to, co svým voličům slíbil, i když se u jiných voličů s největší pravděpodobností setká s nepochopením či dokonce osočováním a překrucováním sděleného, vyřknutého, slíbeného. Politik potřebuje odvahu, aby při své práci dokázal prosazovat to, co považuje za dobré a správné. A potřebuje také pokoru. Protože každá forma vládnutí či možností věci ovlivňovat je vždy spojena s pokušením. Musí-li člověk zacházet s mocí, pak podobně jako při zacházení s bohatstvím má stále zápasit o vnitřní svobodu a střízlivost, aby tomuto pokušení nepodlehl. Je potřeba uchovat kritický odstup a pokoru. Protože moc, podobně jako bohatství, může člověka zaslepit a zkazit. Do roku 2010 měli pravděpodobně jedny z nejlepších předpokladů pro to stát se politikem z přesvědčení, nikoli z potřeby, úspěšní podnikatelé. V životě něco dokázali vybudovat, mají manažerské schopnosti, vytrvalost, jejich vstup do politiky není motivován snahou rychle zbohatnout. I přes tento odstrašující případ jsou úspěšní podnikatelé stále těmi, kdo může obraz politiky jako takové pozvednout, změnit věci k lepšímu a něco vybudovat nikoli pro to, že z toho takříkajíc něco kápne, ale proto, že to je správné, že z toho budou mít prospěch naše děti. A to mnohdy také v případech, kdy se jedná o kroky, ke kterým neměl nikdo jiný odvahu. Příkladem může být zavedení omezení rychlosti 50 km na části pražské magistrály, která vede hustě obydlenou oblastí. Lidé, kteří zde ale nikdy nebydleli a pražskou magistrálu užívali jako rychlou zkratku při průjezdu centrem Prahy, si klepali na čelo, jiní vyhrožovali hladovkami. Přesto se projekt realizoval. Lidé bydlící v okolí dálnice to jenom kvitují a tiky od rychle projíždějících aut pomalu ustávají. Dokážete si tu odvahu obhájit takto kontroverzní věc jenom proto, že jste to slíbili lidem bydlícím v okolí magistrály. Jistě šlo také říci: Milí voliči, snažili jsme se ale MINI Komiks - Proč být politikem... Člověku, který se chce uplatnit v politice, samozřejmě nestačí, aby byl moudrý, odvážný a pokorný. Politik musí být vzdělaný, musí umět vystupovat na veřejnosti, být dobrým řečníkem, formulovat cíle, získávat spolupracovníky, přesvědčovat, motivovat, spojovat lidi, nalézat kompromisy, znát problematiku své oblasti. Musí mít manažerské schopnosti a znalosti z psychologie řízení. Musí se umět rychle rozhodovat a musí být odolný, mít hroší kůži, což v České republice platí dvojnásob. Osud Mníšku pod Brdy, kam jsem přesunul sídlo společnosti PURUM KRAFT, mi nikdy nebyl lhostejný. Značnou část svého času věnuji realizaci projektů, které svým přesahem zdaleka předčí pro někoho prvořadý cíl, a sice generování zisku. Již několikátým rokem bojuji o státní dotace i dotace z EU na asanace a další činnosti, které by prokazatelně přispěly k lepšímu životnímu prostředí Mníšku i jeho bezprostředního okolí. V nedávné době jsme také zahájili přednášky o osvětě v rámci třídění odpadu. Tou nejlepší zpětnou vazbou je pro mě fakt, že další a další školy mimo Mníšek sami vyjadřují zájem o účast svých žáků na tomto semináři i na prohlídku areálu, čímž se potvrzuje, že nic špatného se v areálu neděje. Věřím, že to, co činím, je správné. Faktem ale zůstává, že všechny kroky dosud činím z pozice podnikatele. I přes nejlepší úmysly se vždy našel někdo, kdo mi moje kroky vyčítá coby pouhý prostředek k zisku nebo vykoupení z údajných hříchů na životním prostředí, i když do jeho ochrany investuji čas i nemalé finanční prostředky. Potom všem se musím zeptat sám sebe. Měl bych vstoupit na horku půdu komunální politiky jako zajištěný podnikatel se snahou měnit věci k lepšímu z pozice politika, nikoli podnikatele? Mám se dál starat jen o své firmy, což o mě beztak někteří lidé tvrdí? Nebo mám přenechat vedení společností, jenž jsem celá svá dospělá léta budoval, někomu jinému a naplno se věnovat komunální politice i všem nástrahám, které přináší? Budu velice rád, pokud mi svůj názor napíšete na Váš Daniel Kraft přemýšlím, že se dám na politiku. ty? vždyť jsi podnikatel. jsem, ale už toho mám dost. nepovídej, ty si chceš nahrabat prachy. to nemám zapotřebí, mám se dobře. tak co bys z toho měl? dobrý pocit, že se k problémům neotáčím zády....aha... 10

11 + Vážíme si slušných lidí Vážení čtenáři, v posledním čísle Zpravodaje Městečka pod Skalkou se rozhořela polemika nad článkem pana Jiřího Ptáčka, který vyšel v prosincovém čísle Zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se v příspěvcích často objevuje moje jméno a též se dotýká záměru MBÚ v našem podniku, mohl bych snad podotknout pár vět. I když to možná bude pro mnohé neuvěřitelné, pana Ptáčka neznám. O to víc si ale vážím toho, co napsal, protože to nebylo ani na objednávku ani za odměnu, a přesto to bylo dle mého soudu vyvážené a řekl bych velmi smířlivé. Na rozdíl od komentářů, na které chci nyní krátce reagovat. Zdá se totiž, že je velmi nebezpečné v Mníšku uveřejnit svůj vlastní názor, zejména ten, který není v souladu s linií OS Zdravý Mníšek. Trochu se i divím, že redakce Zpravodaje dovolí uveřejnit dopis, který hned v nadpisu pana Ptáčka zbytečně uráží. Demagogie a maloměšťáctví? Ale no tak, pane Hreho! Takhle by se přece dala označit nepřetržitá kampaň sdružení, jehož jste i vy členem a které bez přestávky šíří lži, polopravdy a pomluvy o mém podniku a záměru likvidace odpadů. Již úvodem svého článku pan Ptáček mluví o potřebě kompromisů, kterých je náš život plný a které řešíme každý den. I skutečnost, že ráno vstaneme, i když se nám nechce, je kompromis. Tón dopisů je ale zcela nekompromisní. A ostouzející. Jsem skutečně nepříjemně překvapen, kolik zloby bylo na pana Ptáčka vrženo za to, že si dovolil napsat svůj názor. Všichni spatřujete vzor v západních demokraciích, ale ani jeden se demokraticky nechováte. To, že paní Brzorádová pana Ptáčka nezná, ještě nepředstavuje důvod k takovému despektu vůči jeho osobě. Já například neznám paní Brzorádovou, ale dle mých informací žije pan Ptáček v Čisovicích celý život. To je trochu více než 14 let, po které navštěvujete zastupitelstvo, nemyslíte paní Brzorádová? Myslím, že pan Ptáček má již z této skutečnosti dost důvodů se vyjádřit a vy zachovat určitou slušnost bez přezíravosti. A pokud podezíráte společnost PURUM, jejíž jsem majitel, bylo by vhodné psát jen ověřené informace nebo si je vyžádat u zdroje. Já bych naopak chtěl poděkovat panu Ptáčkovi za jeho dopis, protože jsem se utvrdil v mínění, že v Mníšku a okolí skutečně existuje veřejnost, která nepodléhá zavádějícím informacím a poplašným zprávám o MBÚ, viz další komentář, pod kterým je podepsána paní Pechoušková. Asi jste si z našeho časopisu Čistou cestou nic nevzali. Vydáváme tento ekologický magazín, aby se ke všem přímou cestou dostaly ověřené a poctivé informace o záměrech v UVR. Pane Ptáčku, rád bych vám touto cestou vyjádřil respekt za vaši odvahu říci svůj názor nenávistné kampani sdružení Zdravý Mníšek navzdory. Doufám, že se najdou lidé kteří vás budou následovat a nenechají si zlým způsobem diktovat, co si mají myslet. Z uvedených dopisů uveřejněných ve Zpravodaji si však chytrý čtenář vzal ještě jedno poučení: pokud by se totiž OS Zdravý Mníšek chtěl v komunálních volbách podílet na vedení města v dalším období, znamenalo by to diktaturu se zvláštními praktikami a bez jakéhokoliv respektu k mínění občanů. Stačí si jen vzpomenout, za které strany dříve někteří kandidovali. Zejména však předák tohoto sdružení Vilímovský. Přál bych si, aby ustala nevraživost mezi občany, která je z příspěvků patrná, a zavládla pokojná a nepředpojatá nálada, ve které se bude dařit tomuto pěknému městu ve všech záměrech, které má. S pozdravem Daniel Kraft Zpravodaj 2013 Zpravodaj 2014 Co je tedy Zdravý Mníšek? Ta skupina lidí, která si zatím pouze říká Zdraví Mníšek, mnoho zdravého Mníšku nepřinesla. To, co po Mníšku slýchám, je spíše rozdmýchávání nenávisti, ztěžování chodu městského úřadu a jeho lidem. Zkuste se vžít do následující modelové situace: Bydlíte ve svém domě po generace. do sousedního domu se nově přistěhují lidé, kteří od počátku dávají najevo, že jsou tu proto, aby zde působili obecné blaho. Avšak to, co od nich skutečně každodenně zakoušíte, je házení klacků pod nohy, vystavování vás různým stresům a dávají vám najevo, že oni jsou důležitější než vy. Co budete dělat? Budete se mít dobře, anebo budete spíše ve stresu? Ze své zkušenosti vím, že takoví lidé ve strachu udělají mnohem více chyb, než kdyby takové pomocníky neměli. Možná dojde i k tomu, že se zcela odstěhujete a své místo pod nátlakem přenecháte těmto mírotvůrcům. To, co očekávám, je skutečně zdravý Mníšek. Zdravý Mníšek jsou zdravě uvažující lidé! Urážet slušného člověka pro jeho názor?! To není příliš ZDRAVÉ, že? Mít vlastní názor ptáčku? Však mi ti za to přistřihneme křídla! - 11

12 PURUM TOUR 2014 Společnost Purum s.r.o. Vás zve na exkluzivní sérii golfových a tenisových turnajů Purum TOUR 2014 Česká Lípa golfový turnaj Golf Club Malevil tenisový turnaj SK Matchball Česká Lípa Karlovy Vary Golf and Film by PURUM Astoria Golf Resort Cihelny Festivalový turnaj s filmovou tématikou spojený s večírkem v Karlových Varech. PURUM T UR 2014 Mariánské Lázně golfový turnaj Royal Golf Club Mariánské Lázně tenisový turnaj TCF PURUM Mariánské Lázně Beskydy Golf Maraton golfový klub Prosper Golf Resort Čeladná golfový klub Golf & Ski Resort Ostravice Slapy Golf Park Slapy sv, Jan a farma Michael Informace či registrace: Telefon: Přijďte si s námi zahrát Karlovy Vary golfový turnaj Astoria Golf Resort Karlovy Vary tenisový turnaj TC Gejzír Karlovy Vary Ondrášovka Napište nám, která z vyobrazených lahví by se vám líbila. Společnost PURUM Kraft ve spolupráci s Ondrášovkou navrhuje novou, zdravou vodu. Pomozte jim vybrat ten nejlepší design. Pište na: SOUTĚŽ Napište nám, kolik má holding PURUM Kraft dceřiných společností. Své správné odpovědi zasílejte na: VÝHRA 2 LÍSTKY NA LUCII 12 ČISTOU CESTOU INFORMAČNÍ EKOMAGAZÍN, vydavatel. PURUM KRAFT a.s., náklad: 5000 kusů, foto: archiv. Uzávěrka čísla: , kontakt redakce: Národní 961/25, Praha 1. Evidence periodického tisku: MK ČR E

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ 4 / 2012 Ročník VII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ Jednejte na úrovni 6 / Bronislav Janeček: Podnikáním si plním sny 8 / Valašské Meziříčí: Skláři mají problémy 11 /

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.: Rozvoj Prahy musí mít jasnou strategii Kontaktní centrum pro podnikatele úspěšně pomáhá Ženskost jako konkurenční výhoda Praha jde cestou

Více

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV. Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ČERVEN 2014 ROČNÍK XXIV Běžecká škola Prahy 4 slaví úspěch! ČTĚTE NA STR. 8 9 MAGAZÍN 137 TISÍC OBYVATEL MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 INZERCE SC-340666/09 SC-332515/07 Příměstské tábory v Oáze Říčany jsou velmi

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY!

AË ÎIJÍ LETNÍ PRÁZDNINY! INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA âervenec SRPEN 2003 Foto: M. Rada Ostrava se po sedmi letech čekání dočká odstranění olejových lagun, které svým zápachem zejména v letních měsících znepříjemňují život

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

Praha 1 patří jejím občanům!

Praha 1 patří jejím občanům! NOVINY, KTERÉ SE PTAJÍ ZA VÁS... ČERVEN 2014 Segway řešení nalezeno web: praha1.cssd.cz Praha 1 patří jejím občanům! EDITORIAL Vážení sousedé a čtenáři, teplé dny již nepočítáme na prstech jedné ruky,

Více

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE.

REGIONÁLNÍ. zpravodaj DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU. ČELÍME RECESI nejen na str. 2 a 7 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA KRAJE. ročník 9 REGIONÁLNÍ podnikatelský zpravodaj červen 2009 čtvrtletník Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje DOHODA MEZI KRAJEM, SDRUŽENÍM A KOMOROU

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Časopis, který sluší i vašemu domovu

Časopis, který sluší i vašemu domovu Jak se podniká a žije v Nizozemsku Senátní volby 2008 4/2008 Časopis, který sluší i vašemu domovu Radní hl. m. Prahy MARTIN LANGMAJER Masarykovo nádraží a změny OO POZOR NA ZMĚNY V OBCHODNÍCH LISTINÁCH!

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více