zpravodaj Zličína a Sobína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj Zličína a Sobína"

Transkript

1 zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 6 prosinec 2013 Vánoční rozhovory 14. obecní bál Dětský karneval 1

2 kultura zprávy z radnice Kulturní tipy v okolí Klub Kaštan Bělohorská 150, Praha 6 Milé děti, připravte si masky a přijďte si zasoutěžit a pobavit se na Sváťovo dividlo: Kašpárek a Honza v pekle loutková pohádka Toy Machine: Betlém Každý ten příběh jistě znáte, už se tady vypráví přes dvě tisíciletí, ale málo kdo mohl být přitom, kdy se ten zázrak stal. My Vás zavedeme do dalekého Betléma. Po představení si děti vyrobí betlémy do kapsy z krabičky od sirek. DĚTSKÝ KARNEVAL v sobotu 25. ledna 2014 od 16,30 hod. do haly na hřišti FC Zličín. Na všechny krásné masky se těší členky kulturní komise. Městská část Praha Zličín vás zve na 14. obecní bál který se koná v sobotu 8. února 2014 od 20 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Zličíně Praha Zličín, Křivatcová 244 K tanci a poslechu hraje Aleš Havel Vstup ve společenském oděvu Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50, Praha Řepy od hod. 3. adventní koncert orchestru Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, koncert se koná pod záštitou MČ Praha 17. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné od hod. Vánoční koncert komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum pod vedením Štěpánky Heřmánkové s Alfrédem Strejčkem. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné od hod. 4. adventní koncert dětského pěveckého sboru Radost Praha pod vedením prof. Vladislava Součka. Kostel sv. Rodiny, vstupné dobrovolné Jménem členek kulturní komise RMČ bych chtěla popřát všem občanům naší městské části i jejich rodinným příslušníkům poklidné přežití předvánočního shonu, šťastné prožití vánočních svátků v přítomnosti nejbližších a přátel a v roce 2014 splnění všech přání, i těch nejtajnějších. Za KK RMČ Mgr. Alena Presslová 2 Vážení spoluobčané, spadané listí, šedivá obloha a naopak veselá výzdoba obchodů ohlašují, že se zase přiblížil adventní čas a s ním i vánoční svátky. Pro mnohé z nás po ne zcela jednoduchém celoročním vypjetí nastává ještě vánoční maraton. V tisku, rádiu či televizích nám budou usměvaví a odpočinutí redaktoři či celebrity radit, jak nemáme tomu předvánočnímu tempu podlehnout a jak lze všechno udělat v klidu a pohodě, ale nám a myslím, že i většině z Vás, se nikdy nepodařilo objevit, jak to ve skutečnosti realizovat. A tak jako každoročně budeme uklízet, péci cukroví, vařit ve velkém, shánět dárky... Ale buďme upřímní přesto, že se budeme zaklínat, že už je to letos opravdu naposledy, stejně bychom si ty vánoční svátky bez všech těchto příprav nedovedli ani představit. Celé naše dílo bude totiž korunováno tím, že do našich domácností a rodin zavítá pohoda prožitá s blízkými lidmi, radost z dárků darovaných i přijatých, vzpomínky na ty, kteří už nejsou mezi námi. Za odměnu v podobě rozzářených dětských tváří a spokojenosti našich blízkých trochu námahy přece jen stojí vždyť největší dar dáváme a dostáváme, pokud žijeme jeden pro druhého. A tak nám dovolte, abychom Vám všem popřály hezké prožití vánočních svátků, hodně radosti pod vánočním stromečkem, do nového roku pak hlavně zdraví, elán, štěstí, vzájemnou toleranci, dostatek práce, krásný domov a vůbec hezké mezilidské vztahy. Současně bychom chtěly poděkovat všem, kteří si i po celý rok, kromě své práce a osobních povinností, našli čas spolupracovat s námi a pomáhat nám při řešení a realizaci ne vždy jednoduchých úkolů. Bez pomoci členů rady a zastupitelstva, členů výborů a komisí, zaměstnanců Úřadu MČ, knihovnic, Správy majetku, firmy, která se stará o pořádek v MČ, hasičů, sportovců, lékařů, rehabilitačních pracovníků, lékárny, Mateřského centra a všech dalších bychom všichni v řadě případů zůstali na poloviční cestě a jistě by se nepodařila vykonat spousta práce, která sice nemusí být na první pohled vidět, ale která je pro život v městské části nezbytná. Rokem 2014 vkročíme do posledního roku tohoto volebního období, ještě nás čeká moc a moc práce, ale přesto doufáme, že i s Vaší pomocí bude moci být naše závěrečné hodnocení příznivé a uspokojující. formace o připraveném projektu rozšíření Snad nejvíce občany této části MČ trápí nedostatek parkovacích míst, protože v podstatě celé toto území je označeno jako obytná zóna, ve které mohou občané parkovat pouze na vlastním pozemku nebo na místech výhradně k parkování určených (těch je však velmi málo). Občanům bylo přislíbeno, že do rozpočtu na rok 2014 bude zahrnuta i finanční částka potřebná na vypracování studie dopravy v klidu na území obytné zóny ve Zličíně, ze které by mohly vyplynout další možnosti parkování v této oblasti. návaznost linky 306 na linku 180 ve směru JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ Zličín Ing. Petra Kubíková, tajemnice ÚMČ Zličín Sbor dobrovolných hasičů Zličín přeje všem spoluobčanům veselé a radostné prožití Vánoc a do nového roku hodně štěstí, zdraví a úspěchů. I v příštím roce se na vás těšíme na některé z našich akcí. Aktuality ze Zličína V září listopadu 2013 proběhla závěrečná setkání s občany staré zástavby Zličína a Sobína a seniory žijícími v DPS a na území MČ. Stejně jako v předchozích případech, při setkáních s občany sídlišť, šlo o neformální setkání občanů s členy Rady MČ a zaměstnanci Úřadu MČ, na kterém byly zodpovězeny otázky, které obyvatele zajímají a byly vyslechnuty náměty a podněty, které by mohly být využity ve prospěch zlepšení životního prostředí pro občany městské části. Na setkáních bylo zároveň dohodnuto, že o řešení či alespoň navrhovaných možnostech řešení podnětů, vznesených při jednání budou občané informováni právě prostřednictvím našeho Zpravodaje, což tímto činíme. Při jednání s občany staré zástavby Zličína zazněly připomínky, požadavky a dotazy k prořezu stromů a keřových porostů v komunikační zeleni v zatáčce proti ulici Dolňanské a při ulici Vratičova požadované zásahy byly zařazeny do jednorázových zásahů na veřejné zeleni realizovaných na podzim 2013 odstranění objektu TESCO podána informace o dosavadním postupu stavebního úřadu MČ Praha 17 možnosti rozšíření hřbitova podána in- Při jednání s občany Sobína byly řešeny otázky havarijní stav stromů při ulici Hostivické informaci o havarijním stavu bříz rostoucích podél zdi lemující obytný celek Slavičínské ulice zaslala ing. Hindová příslušnému správci pozemku, tj. TSK hl. m. Prahy prostřednictvím u již Zástupce společnosti TSK po místním šetření konstatoval, že stromy uschly v důsledku poničení jejich kořenového systému stavebními pracemi. Přislíbil jejich pokácení během podzimu zničení plevelu v chodnících ze zámkové dlažby bylo ihned provedeno odstranění plevele tak, aby nedocházelo k ničení zámkové dlažby. na Dejvickou byl učiněn dotaz na ROPID. Z odpovědi vyplynulo, že požadavek byl prověřen, přičemž se vycházelo z toho, že se jednotlivé přestupy odehrávají v zastávce Halenkovská, která se nachází na příměstské lince PID 306 nejblíže k Sobínu v souvislosti se souběhem s městskou linkou PID 180. Po srovnání aktuálních jízdních řádů, resp. vzhledem k četnosti spojů především v přepravních špičkách pracovního dne obou zmiňovaných linek, bylo ze strany ROPIDu konstatováno, že většinu přestupů je možné uskutečnit maximálně do 10 minut čekání na návazný spoj. Bohužel se však naplnila předchozí obava, že nebude možné tyto přestupy garantovat, neboť obě linky není možné vzájemně koordinovat vzhledem k současným výlukovým opatřením v oblasti Dejvic (linka 180), popř. vzhledem k prokladům s jinými linkami (např. 174) či požadavkům obcí ve Středočeském kraji (linka 306). nefunkčního osvětlení v ul. Slavičínské problém spočívá v tom, že platby za osvětlení v ul. Slavičínské nikdo nehradí. Problém by měl být řešen v souvislosti s předáním osvětlení v ul. Slavičínské do majetku hl. m. Prahy. Do té doby však musí, pokud chtějí svítit, náklady hradit vlastníci komunikace, což jsou občané Slavičínské ulice zrušení zóny 30 na komunikaci Hostivická 3

3 zprávy z radnice zprávy z radnice vzhledem k tomu, že podobné návrhy a připomínky se objevují i ve Zličíně, byl ve Zpravodaji i na webových stránkách zveřejněn anketní lístek, kde se občané mohli vyjádřit, zda mají zájem na hlavních komunikacích upravit rychlost na 50km/hod. či zachovat rychlost 30 km/hod. Termín pro předání hlasovacích lístků byl prodloužen do , protože jejich počet v prvním stanoveném termínu neměl téměř žádnou vypovídací schopnost. Po vyhodnocení akce bude v průběhu I. čtvrtletí 2014 jednáno s dopravními experty o možnosti a především účelnosti případných úprav velkým problémem pro všechny občany žijící na území nových sídlišť v MČ Zličín je přebírání komunikací do majetku obce do současné doby přebírány nebyly. Na základě příslibu daného občanům MČ jednala s MHMP o dalším postupu, ze kterého vyplývá: převzetí velkých komunikací na sídlišti Metropole (Sazovická, Míšovická, Prušánecká, Milotická, Tulešická, Lanžhotská) má rozjednáno Central Group, a.s. přímo s Magistrátem HMP. Po převzetí komunikací se o jejich údržbu bude starat TSK Praha. o převzetí komunikací v sídlišti Zličínský Dvůr bylo jednáno se zástupci SVJ s tím, že je třeba zvolit stejný postup jako v případě sídliště Metropole, tzn. požádat o převzetí přímo Magistrát HMP. V případě, že by Magistrát převzetí odmítl, bude jednáno o převzetí ze strany MČ. u komunikací Slavičínská, Radějovská, Havranická se uskutečnila jednání s občany ve dnech 4. a , na kterých byl dohodnut další postup. Konkrétní termín dořešení celé záležitosti v tomto okamžiku určit přesně ještě nelze, ale jednání se již rozběhla a doufáme, že budou ke spokojenosti všech uzavřena v dohledné době. Při setkání, které se uskutečnilo v jídelně DPS, se senioři nejvíce zajímali o možnosti odstranění nepříjemného zápachu na území MČ, vývoj situace kolem plánů společnosti Benefit Development a.s. na zřízení Pietního parku pro uhynulá zvířata z domácích chovů, možnosti zřízení autobusové linky na sídliště Metropole apod. Tyto otázky byly zodpovězeny na místě nebo již na předešlých jednotlivých jednáních. Všechny podněty a problémy, které občany trápí, byly pečlivě zaznamenány a úřad se intenzivně zabývá jejich řešení. Výsledky budou vyhodnoceny na dalších plánovaných setkáních v roce JUDr. Marta Koropecká Odstávky vody Pražské vodovody a kanalizace vám pošlou SMS zprávu Před zimou si zaregistrujte službu SMS INFO V zimním období v důsledku nepříznivých klimatických podmínek může docházet ke zvýšenému počtu havárií na vodovodech, proto PVK doporučují odběratelům se na tuto situaci připravit, a to prostřednictvím služby SMS INFO. Registrovaní zákazníci jsou informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, kancelář či úřad pitnou vodou. Náhradní zásobování v mrazivém období je obtížnější, jelikož dochází při poklesu pod bod mrazu k zamrzání výpustných kohoutů u cisteren. Při velmi nízkých teplotách využívají PVK pojízdné autocisterny. Pomocí sms získají zákazníci aktuální informace nejen o haváriích velkého rozsahu, ale také o plánovaných odstávkách vody a jiné důležité informace. Zprávy sms jsou zasílány pouze při haváriích velkého a středního rozsahu. Pokud se jedná o havárii malého rozsahu (několik málo objektů), sms se neposílají, jelikož to není z technických důvodů možné. Zákazníci se mohou registrovat na cz nebo přímo na nonstop zákaznické lince Pokud zákazníci zašlou prostřednictvím sms zprávu s textem VEOLIA na číslo , bude je kontaktovat operátor a provede rychlou a pohodlnou registraci služby SMS INFO přímo s naším klientem. Tato služba je vhodná i pro zákazníky, kterým handicap nedovolí přečíst si SMS zprávu ve svém mobilním telefonu. Potřebnou informaci mohou získat pomocí hlasových zpráv na mobilní telefon či pevnou linku. Hlasové zprávy mají možnost využívat i ti zákazníci, pro které je čtení SMS zpráv obtížné. Službu SMS INFO využívá téměř Pražanů a po dobu existence služby rozeslaly PVK již 720 tisíc zpráv. V případě jakýchkoliv jiných dotazů nebo žádostí spojených s dodávkou pitné vody, odvádění odpadních vod a ostatních služeb se mohou zákazníci obrátit na nonstop zákaznickou linku nebo na Bc. Ondřej Pokorný, tiskový mluvčí Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Pařížská 11, Praha 1 IČ: MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. Termíny přistavení: dne od 14,30 do 17,00 hod. dne od 10,30 do 13,30 hod. dne od 12,00 do 14,30 hod. dne od 8,00 do 11,00 hod. Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na parkovišti u křižovatky ulic Na Radosti a Hrozenkovská. Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a.s. a ÚMČ Praha Zličín nabízí odběratelům zemního plynu novou službu tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby : zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) převzetí reklamace výměna, kontrola a zaplombování plynoměru informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu tiskopisy a informační brožury Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na tlf. číslech a , Uzávěrky zličínského zpravodaje 2014 ZZS 1/2014 ZZS 2/2014 ZZS 3/2014 ZZS 4/2014 ZZS 5/2014 ZZS 6/2014 Uzávěrka příspěvků Uzávěrka inzerce Termín vydání Zpravodaje Pietní park ve Zličíně? S odvoláním na četné dotazy nejen občanů naší městské části, ale i občanů sousedních městských částí, využíváme této cesty k poskytnutí aktuální informace o dalším vývoji záměru investora vybudovat v zastavěné části Zličína tzv. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně. Ke dni zpracování tohoto článku můžeme uvést tyto konkrétní informace: 1. Dne investor doručil Magistrátu hl. m. Prahy oznámení záměru pietního parku k zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Toto oznámení a veškerá dokumentace v dané věci byly následně dne předány Ministerstvu životního prostředí, které si ve smyslu ustanovení 23 odst. 4 citovaného zákona vyhradilo v dané věci rozhodování dle tohoto zákona k předmětnému záměru. Ministerstvo životního prostředí je nyní z hlediska zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. tím správním orgánem, který v dané věci dále jedná a může poskytnout veškeré relevantní informace. Jelikož však ze strany oznamovatele zatím nedošlo k doplnění povinné přílohy oznámení, kterou je vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, tj. zda záměr je nebo není v souladu s územním plánem, nebylo zjišťovací řízení ze strany MŽP doposud zahájeno. 2. Uvedeným záměrem je dotčen zemědělský půdní fond. Dne byla investorem doručena odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy žádost o tzv. souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen souhlas) pro uvedený záměr. Dne byl požádán odbor územního rozvoje a investic Úřadu městské části Praha 17 o vydání stanoviska, zda předmětný záměr je v souladu s platným územním plánem. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebylo toto stanovisko doručeno, odbor životního prostředí MHMP k předmětnému záměru nevydal žádné stanovisko k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 3. Dne podal investor u místně příslušného stavebního úřadu Úřadu městské části Praha 17 žádost o vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Vzhledem ke skutečnosti, že doručené podklady pro posouzení žádosti nebyly dostačující, stavební úřad dnem toto řízení přerušil, a to do doby doložení dokladů, nejpozději do Jedním z chybějících dokladů je např. doklad nebo smlouva prokazující právo provést stavbu na pozemku, které nejsou ve vlastnictví investora (v žádosti jsou zahrnuty i pozemky, jejichž správa je svěřena Městské části Praha Zličín). Investor k dnešnímu dni městskou část o tento souhlas nepožádal. Na oficielní pozvání rady MČ za účelem seznámení se se záměrem pietního parku investor odpověděl, že dokud městská část nezmění své negativní stanovisko k záměru, pozvání nepřijme. Nutno konstatovat, že Městská část dosud neobdržela od investora žádnou oficiální informaci o záměru. 4. Další správní řízení, které v souvislosti s pietním parkem probíhá, je řízení dle 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona. Vydané rozhodnutí je pak jedním z podkladů v řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Samotné řízení vede příslušný vodoprávní úřad, kterým je odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 17. V rámci tohoto řízení je Městská část Praha Zličín účastníkem řízení, s umístěním pietního parku do ochranného pásma vodních zdrojů nesouhlasila. Na základě nesouhlasu MČ Praha Zličín jako účastníka řízení, po vyhodnocení záměru, který by mohl narušit vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, pak vodoprávní úřad souhlas neudělil. Investor se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Ve svém odvolání mj. uvádí, že Od zveřejnění svého záměru musí žadatel (pozn. investor) čelit až hysterickým atakům ze strany představitelů Městské části Praha Zličín a pod jejich taktovkou i veřejnosti, jíž jsou záměrně předkládány neúplné či rovnou nepravdivé informace o Pietním parku. V rámci tohoto řízení se pak Městská část Praha Zličín měla možnost během 5 dnů k odvolání vyjádřit. Plný text tohoto vyjádření je možno si přečíst v samostatném článku. Řízení zatím není ukončeno. 5. Poslední dvě řízení, která se pietního parku též okrajově týkají, jsou samostatná řízení související s provedením či povolením geologických prací spojených se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje. Obě tato řízení jsou vedena u odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Zde probíhají současně dvě řízení, jedno je řízení z moci úřední pro porušení ustanovení 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona provedení geologických prací na pozemcích, které se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Druhé řízení je řízení o povolení ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemků umístěných v ochranném pásmu vodního zdroje. Proti tomuto povolení se Městská část Praha Zličín v zákonné lhůtě odvolala, odvolacím orgánem je v tomto případě Ministerstvo zemědělství. Všem občanům, kteří pozorně článek přečetli až do konce, děkujeme za zájem a trpělivost. Všem občanům, kteří se snad dosud domnívali, že městská část je pasivní a nekoná, jsme snad dokázali opak. Všem občanům, které jsme hystericky atakovali, taktizovali a mátli, jak tvrdí investor, se tímto omlouváme. Současně děkujeme Vám všem, těm našim občanům, kterým na naší společné městské části záleží, za Váš zájem, Vaši spoluúčast, oporu a spolupráci. Pevně věřím, že záměr Pietního parku, jehož umístění do centrální zastavěné části Zličína drtivá většina občanů i zástupců městské části považuje za neetické a nemorální ve vztahu k občanům zde žijícím, nemůže být zrealizován. JUDr. Marta Koropecká, starostka Slavit či neslavit významná životní jubilea našich občanů? Před určitou dobou mělo vedení MČ stanovené zásady pro oslavy významných životních jubileí, podle nichž byla ve Zpravodaji Zličína a Sobína zveřejňována blahopřání, případně při těch nejvýznamnějších výročích zástupci MČ oslavence osobně navštívili. V řadě případů to byla pozornost příjemná, mohlo se však stát, že v některých případech nebyla vítána. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v podstatě tuto situaci vyřešil tak, že zakázal bez souhlasu občana tyto údaje zveřejňovat nebo pro potřeby zastupitelů MČ zjišťovat. Na druhou stranu se však necítíme příliš dobře, když se dozvídáme, že některý z našich občanů se dožívá významného životního výročí, že v některé rodině se oslavuje zlatá svatba apod. a MČ se chová zcela odtažitě, jako by ji tyto radostné události občanů ani nezajímaly. Obracíme se proto na naše občany, resp. jejich rodinné příslušníky pokud máte zájem podělit se o radost z oslav i s vedením MČ a uvítáte zveřejnění blahopřání či osobní návštěvu oslavence, abyste v dostatečném časovém předstihu Váš požadavek předali na Úřad MČ paní Mikešové. V případě žádosti o zveřejnění blahopřání ve Zpravodaji, který vychází 6x ročně, je třeba dodržet termíny podání, které jsou uvedeny na (menu Zpravodaje Zpravodaj Zličína a Sobína termíny uzávěrek). 4 5

4 zprávy z radnice zprávy z radnice Městská policie Praha Zličín Městská policie hl. m. Prahy Okrsková služebna MP Praha Zličín Křivatcová 416/3 (Dům s pečovatelskou službou) Praha Zličín Hodiny pro veřejnost: Pondělí hod. Středa hod. tel.: Okrsková služebna městské policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. V případě, že se nedovoláte na detašované pracoviště, volejte přímo na obvodní ředitelství. Městská policie hl. m. Prahy Obvodní ředitelství MP Praha 13 Jak jsme volili Jak jsme volili při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech a ? Poslední říjnový pátek a sobota patřila volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Krásné počasí, prodloužený víkend a školní Praha 5, Stodůlky, Lýskova 1593 tel.: Kontakty na okrskáře Městské policie Praha Zličín okrsek č.16 Jméno okrskáře: Pulda Pavel Mobilní telefon: Okrsková služebna: Křivatcová 416, Zličín, Praha 13, tel.: Úřední hodiny: pondělí hod. Hranice okrsku: Katastr obce Sobín. okrsek č.17 Jméno okrskáře:bc. Kakara Sotiris Mobilní telefon: podzimní prázdniny přiměly voliče k tomu, aby odvolili hned v pátek. Uvádím výsledky hlasování v porovnání s výsledky celopražskými a celorepublikovými. Volební strany č. 7 a 8 nebyly pro kraj Praha Okrsková služebna: Křivatcová 416, Zličín, Praha 13, tel.: Úřední hodiny: pondělí hod. Hranice okrsku: Bílý Beránek, ulice Na Radosti, Hrozenkovská, Ruzyňská spojka, Rozvadovská spojka a Jeremiášova. okrsek č.18 Jméno okrskáře: Bc. Janek Marcel, Šmíd Marek Mobilní telefon: , Okrsková služebna: Křivatcová 416, Zličín, Praha 13, tel.: Úřední hodiny: středa Hranice okrsku: Železniční přejezd v ulici Na Radosti, podél železniční tratě až po rychlostní okruh Ruzyňské spojky, Ruzyňská spojka, ulice Hrozenkovská + katastr obce Sobín. zaregistrovány. Voliči ve Zličíně se, ostatně jako při každých volbách, účastnili voleb počtu nad republikovým průměrem. Největší volební účast patří Sobínu. číslo Název strany platné hlasy v % okrsek Zličín Praha ČR 1 Česká str. sociálně demokrat. 13,54 16,78 8,11 13,75 13,52 14,09 20,45 2 Strana svobodných občanů 2,60 3,53 7,01 3,34 3,99 3,73 2,46 3 Česká pirátská strana 2,47 4,68 3,69 3,34 3,62 3,63 2,66 4 TOP 09 22,00 19,29 30,99 25,27 23,38 23,03 11,99 5 HLAVU VZHŮRU volební blok 0,52 0,00 0,55 0,74 0,36 0,44 0,42 6 Občanská demokratická strana 13,80 8,56 13,65 17,84 12,34 11,99 7,72 7 Romská demokratická strana ,01 8 Klub angažovaných nestraníků ,00 9 politické hnutí Změna 0,78 1,14 0,00 0,37 0,69 0,75 0,57 10 Strana soukromníků ČR 0,00 0,11 0,18 0,00 0,08 0,12 0,26 11 Křesť. demokr. unie-čs. str. lid. 4,68 5,70 4,24 4,83 4,96 5,46 6,78 12 Volte Pr. Blok 0,26 0,00 0,36 0,37 0,20 0,20 0,02 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 0,26 0,22 0,00 0,00 0,16 0,13 0,27 14 Aktiv nezávislých občanů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCII 0,52 1,14 0,00 0,00 0,57 0,92 1,51 16 OBČANÉ ,00 0,00 0,18 0,37 0,08 0,07 0,00 17 Úsvit přímé demokr. T. Okamury 4,29 3,65 2,76 3,34 3,62 3,19 6,88 18 Dělnic. str. sociální spravedl. 0,52 0,79 0,00 0,00 0,44 0,42 0,86 20 ANO ,61 19,17 20,11 15,61 19,75 16,46 18,65 21 Komunistická str. Čech a Moravy 7,81 10,84 3,13 7,06 7,78 8,52 14,91 22 LEV 21-Národní socialisté 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07 23 Strana zelených 4,29 4,22 4,98 3,71 4,35 6,45 3,19 24 Koruna Česká (monarch. strana) 0,00 0,11 0,00 0,00 0,04 0,20 0,17 Volební účast v % Okrsek v MČ Praha Zličín Zličín Praha ČR 65,20 61,76 74,05 75,35 66,61 64,14 59,48 Okrsek 358, Dům s pečovatelskou službou, Křivatcová 416, Zličín Bertrámová, Dolňanská, Do Blatin, Halenkovská, Hevlínská, Hrozenkovská, Chabská, Jílová, Kakostová, K třešňovce, Křivatcová, Lačnovská, Leskovecká, Lidečská, Lipovská, Mistřínská, Rozrazilová, Strojírenská, Šumická, Tvrdonická, Tylovická, U lípy, U Zličínského hřiště, Věstonická, V pískovně, Vratičová, Vrbková, Za archivem, Za Dolejšákem, Za Radostí a Zličín č. p. 30, 324 Okrsek 359, Základní škola a Mateřská škola, Nedašovská 328, Zličín Nedašovská, Tasovská, Vsetínská, Na Radosti, Do Zahrádek I., Do Zahrádek II., Mladých, U Zličína Okrsek 360 Základní škola a Mateřská škola, Pár slov k voličům Nedašovská 328, Zličín Lanžhotská, Milotická, Míšovická, Prušánecká, Sazovická, Tulešická, Vřesovická Okrsek 361 Restaurace Na Hrázi, Hostivická 95, Sobín Blatnická, Bojkovická, Boleratická, Brňovská, Bzenecká, Čejkovická, Habřická, Havranická, Hostivická, Jasenická, Ke Břvům, Ke Zličínu, Lubnická, Mikulčická, Nivnická, Pavlická, Petrovská, Radějovská, Slavičínská, Šakvická, Valtická, Vlčnovská. Děkuji členům okrskových volebních komisí za jejich pečlivou a bezchybnou práci. Přispěli tak k bezproblémovému průběhu voleb a ke správnému zpracování jejich výsledků. Ing. Petra Kubíková, tajemnice úřadu Pár slov k voličům, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky v zahraničí Přibývá voličů, kteří mají bydliště mimo území České republiky. V takovém případě mohou využít možnosti a požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, který vede příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. Pokud tak učiní, jsou pak pro všechny druhy voleb zapsáni v tomto zvláštním seznamu voličů a ve stálém seznamu voličů, který je veden obecním úřadem, tedy ÚMČ Praha Zličín, je uvedena poznámka, že volič byl vyškrtnut z tohoto stálého seznamu voličů z důvodu své žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí. Obecně platí: Voliči jsou pro všechny druhy voleb vedeni ve stálém seznamu voličů, a to podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Má-li některý volič bydliště mimo území České republiky, může v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. Zvláštní seznam vedený zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky v zahraničí má charakter stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem na území České republiky. Ustanovení 4 posledně citovaného zákona stanoví, že každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. Uvedená zásada jednoho zápisu do trvale vedeného seznamu voličů platí pro všechny druhy voleb. U jména ve stálém seznamu voličů je uvedena poznámka, že voliči byli vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů z důvodu své žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Pro jednotlivé volby (s výjimkou voleb do Evropského parlamentu) je v souladu s příslušnou právní úpravou využíván stálý seznam voličů Nabídka pronájmu pozemku parc. č. 811/2 k.ú. Zličín NABÍDKA MČ ZLIČÍN MČ Praha Zličín nabízí k pronájmu pozemek parc. č. 811/2 k.ú. Zličín (u točny tramvají na konečné v Praze Řepích), o výměře 857 m 2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, ke komerčním účelům. Nabídka trvá do Kontakt: ÚMČ Praha Zličín, pí Měchurová, tel , vedený podle zákona č. 491/2001 Sb.; tzn., že voliči, u jejichž jména je ve stálém seznamu voličů uvedena poznámka o vyškrtnutí z důvodu zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, mohou ve volbách hlasovat v případě návratu na území České republiky pouze tehdy, požádají-li příslušný zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu jsou zapsáni, o vyškrtnutí. V případě, že je volič zastupitelským úřadem na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů vedeném v zahraničí, má o této skutečnosti potvrzení, a hodlá uplatnit své volební právo, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí. Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Při posledních volbách jsme si právě ověřili, že voliči tuto skutečnost opomíjejí. Pro případné další informace se můžete obrátit na náš úřad, tel , Ing. Petra Kubíková 6 7

5 zprávy z radnice zprávy z radnice Vyjádření MČ k odvolání Městská část Praha Zličín Rada městské části Tylovická 207, Praha Zličín Magistrátu hl. m. Prahy Odbor životního prostředí Jungmannova 35/ Praha 1 prostřednictvím Úřadu městské části Praha 17 Odbor životního prostředí a dopravy Žalanského 291/12b pracoviště Bendova 1121/ Praha Řepy V Praze dne 25. listopadu 2013 K č. j.: ÚMČP /2013/ŽPD/Zar sp. zn.: S-ÚMČP /2013/4 č.j.: 02160/2013/Zlic/OPRI Věc: Vyjádření k odvolání proti neudělení souhlasu dle 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona ke stavbě Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně Dne bylo Úřadem městské části Praha 17 vydáno pod č. j. ÚMČP /2013/ ŽPD/Zar rozhodnutí, kterým se neuděluje souhlas dle 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona ke stavbě Pietní park pro zvířata, chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně na pozemcích p. č. 668/3, 668/9, 673/1, 673/3, 674/4 a 674/5 v k. ú. Zličín v ochranném pásmu hygienické ochrany II. stupně jímacích objektů vodovodu Zličín. Proti tomuto rozhodnutí podal odvolatel BENEFIT Development a.s. odvolání; k tomuto odvolání podává Městská část Praha Zličín toto vyjádření. K podanému odvolání je třeba úvodem uvést, že není důvodné; rozhodnutí vodoprávního úřadu o neudělení souhlasu s realizací daného záměru je správné a zákonné. K bodu III. odvolání: Odkaz odvolatele na územní plán Hl. m. Prahy je zde zcela bez právního významu, neboť vodoprávní úřad je povinen sledovat zájmy chráněné vodním zákonem a soulad či nesoulad stavby s územním plánem je zde zcela mimoběžný (ten je řešen stavebním úřadem v řízení o umístění stavby, nikoli v řízení vodoprávním). Nad rámec tohoto je však třeba připomenout, že soulad stavby s územním plánem ani prokázán není, např. není prokázáno splnění podmínek pro umístění výjimečně přípustné stavby krematoria. Dále je však třeba uvést, že situování tohoto záměru (krematorium a pohřebiště zvířat) do centrální zastavěné části městské části není nijak žádoucí ani vhodné a mohlo by vysoce negativním způsobem ovlivnit život všech obyvatel Zličína. I další skutečnosti v tomto bodě odvolání jsou zde nerozhodné, neboť v řízení je zkoumán soulad záměru s požadavky vodního zákona; motivy žadatele a jeho podnikatelský záměr zde nejsou rozhodné. K bezdůvodnému napadání městské části se tato nebude vyjadřovat. K odkazu odvolatele, že v Pietním parku nebudou pohřbívána těla uhynulých zvířat, ale jen jejich zpopelněné ostatky.., že do země bude ukládán zcela nezávadný kremační popel, který se navíc dostane do styku s půdou nanejvýš v symbolickém množství roztroušeném případně na rozptylové loučce. Během kremace se totiž spálí, resp. vypaří veškeré měkké tkáně a organické látky, je třeba upozornit na rozpory v dokumentacích, předkládaných jednotlivým dotčeným orgánům státní správy: 1. Údaje v popise navrhovaného provozu stavby. a) V dokumentaci pro řízení dle 17 odst. 1 písm.e) vodního zákona zpracované VHE a spol., s.r.o., Tusarova 22, Praha 7, předkládané jako příloha k žádosti o udělení souhlasu dle 17 vodního zákona dne , je uvedeno na str. 24: Postup zacházení s kadávery: 1) Hřbitov zahraboviště a) umožní pohřbení urny s popelem do speciální plastové schránky, která je součástí náhrobku b) umožní rozptýlit symbolické množství zpopelněného pozůstatku domácího zvířete v rozptylové loučce c) oplocení celého hřbitova bude provedeno do výšky 180 cm s nemožností podhrabání pod oplocením. Tím bude zamezen přístup do prostoru hřbitova masožravým a všežravým zvířatům b) V dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně zpracované VHE a spol., s.r.o., Tusarova 22, Praha 7, v červnu 2013, která byla přiložena k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby odboru výstavby ÚMČ Praha 17 dne , je uvedeno na str. 29, 30: Popis zacházení s kadávery: 1) Hřbitov zahraboviště a) umožní pohřbení zahrabání kadáveru do země, do hloubky nejméně 80 cm a max. 120 cm s použitím desinfekčních prostředků a zákazem další manipulace se zvířetem během tlecí doby. b) umožní pohřbení urny s popelem do speciální plastové schránky, která je součástí náhrobku. c) umožní rozptýlit symbolické množství zpopelněného pozůstatku domácího zvířete v rozptylové loučce. d) oplocení celého hřbitova bude provedeno do výšky 180 cm s nemožností podhrabání pod oplocením. Tím bude zamezen přístup do prostoru hřbitova masožravým a všežravým zvířatům. 2. Údaje o ochranných a bezpečnostních pásmech: a) V dokumentaci pro řízení dle 17 odst. 1 písm.e) vodního zákona zpracované VHE a spol., s.r.o., Tusarova 22, Praha 7, předkládané jako příloha k žádosti o udělení souhlasu dle 17 vodního zákona dne , je uvedeno na str. 10 v kapitole B.1.c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Popel bude umístěn do neprodyšně uzavřené urny a vložen do plastového boxu, který je součástí pomníčku, nebo bude rozptýlen na rozptylové loučce. b) V dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně zpracované VHE a spol., s.r.o., Tusarova 22, Praha 7, v červnu 2013, která byla přiložena k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby odboru výstavby ÚMČ Praha 17 dne , je uvedeno na str. 27 v kapitole C.2.b. Údaje o ochranných pásmech a hranice chráněných území dotčených realizací změny: Realizací záměru nedojde k ohrožení vydatnosti vodního zdroje, ani jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje kadávery drobných domácích zvířat budou ukládány do země maximálně do hloubky 120 cm s použitím desinfekčních prostředků a zákazem další manipulace se zvířetem během tlecí doby. 3. Údaje o provozu a) Z dokumentace pro řízení dle 17 odst. 1 písm.e) vodního zákona zpracované VHE a spol., s.r.o., Tusarova 22, Praha 7, předkládané jako příloha k žádosti o udělení souhlasu dle 17 vodního zákona dne , je uvedeno na str. 24 odst. Doprava: Doba pronájmu (pozn. pronájem místa pro venkovní pomníček) není nijak omezena. Další možnost jak naložit s urnou je uložení do kolumbária. b) Z dokumentace pro územní řízení dále vyplývá, že se při provozu bude docházet k pohřbívání kadáverů do země, což vyplývá z výše uvedených citací a dále i z údaje uvedeného na str. 31 v odstavci Doprava: Doba pronájmu (pozn. pronájem místa pro venkovní pomníček) není nijak omezena, pouze pro zahrabávání je stanovena tlecí dobou, která je závislá na velikosti zvířete kadáveru. 4. K řízení 17 vodního zákona byl vodoprávnímu úřadu doložen Předběžný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (K+K průzkum s.r.o., prosinec 2012) pro stavbu Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně, v rámci které se nepředpokládá ukládání těl zvířat do země na str. 3: V severní polovině hlavní plochy B ke kontaktu s parkem Na Prameništi je pak umístěna vlastní hřbitovní část (park je koncipován jako výhradně urnové úložiště s vlastním krematoriem). I kdyby nebyla do hrobových míst ukládána těla živočichů, je zřejmé, že s nimi bude muset být v zařízení nakládáno, jakož i nakládáno se závadnými chemickými látkami (dezinfekce, apod.). Není rozhodné, zda budou ukládána i těla zvířat nebo jen jejich popel, neboť v obou případech se jedná z hlediska vodoprávního o zasahování do terénu v ochranném pásmu, ať již ve schránách umisťovaných do hrobových míst budou těla nebo popel. K bodu IV. odvolání: Dle 30 odst. 1 vodního zákona se ochranná pásma vodních zdrojů zřizují na účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. V ochranných pásmech vodních zdrojů tedy nelze provádět činnosti, které by narušily vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. V daném správním řízení přitom žadatel neprokázal, že jím zamýšleným rozsáhlým záměrem nedojde k ohrožení vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. V řízení není prokázáno, že navržená činnost je s ohledem na uvedené cíle ochrany vodního zdroje přípustná; žadatel toto řádně nedoložil. Každé rozsáhlé stavební či terénní práce v ochranném pásmu jsou potenciálně způsobilé ohrozit vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje. Proto by měly být povoleny a prováděny pouze za předpokladu, že jejich provedení je nezbytné. V daném případě zde není dán adekvátní důvod na realizaci daného záměru, který by převážil nad zájmem na nerušené ochraně vodního zdroje (tj. na minimalizaci zásahů do poměrů ochranného pásma vodního zdroje). Je třeba připomenout, že v 17 vodního zákona jsou právě uvedeny činnosti potenciálně ohrožující zájmy chráněné vodním zákonem (ochrana vodních zdrojů a jakosti vod, ochrana před povodněmi ad.). V případě, že je navrhována činnost, která může negativně ovlivnit uvedené zájmy, je třeba porovnat míru ohrožení či porušení tohoto zájmu s důvody, pro které je činnost navrhována. V daném případě není činnost relevantně odůvodněna, tedy není důvodu ji povolit. K odkazu odvolatele na řízení o stanovení jiného ochranného pásma je třeba uvést, že z tohoto nevyplývá to, co z toho odvolatel vyvozuje. Jestliže nebylo vyhlášeno jiné ochranné pásmo, je v platnosti stanovení původního a nelze z tohoto jakkoli dovozovat, že by mělo být zrušeno. Konec konců jen těžko mohlo být stanovení ochranného pásma nadbytečné již v roce 1977, když ochranné pásmo bylo vyhlášeno v roce 1995, tedy jen těžko mohl odpadnout důvod jeho vyhlášení někdy před tím. Odkaz odvolatele na výstavbu domů je zde též mimoběžný, neboť toto není předmětem tohoto řízení (k tomuto viz též dále), stejně jako realizace parku. Uplatnění námitek ve správním řízení je právem účastníka řízení a jen těžko lze jeho výkon označit za šikanózní. K bodu V. odvolání: Jako nedůvodnou lze označit i námitku odvolatele týkající se jím tvrzené diskriminace či porušení jeho legitimního očekávání. K tomuto je třeba především uvést, že aby vůbec bylo možno uvažovat o porušení uvedených zásad (nediskriminace, ochrana legitimního očekávání), potom zde musí být nějaký obdobný případ, na jehož základě je možno legitimní očekávání založit nebo jehož odlišné posouzení by mohlo založit diskriminaci. Jestliže zde není žádný shodný či podobný případ (jako je tomu zde), nelze ani uvažovat o tom, že by zde mohlo být založeno žadatelovo legitimní očekávání kladného rozhodnutí nebo jeho diskriminace v případě neodsouhlasení záměru. Případy, na které odkazuje odvolatel, nelze totiž označit za případy podobné či dokonce shodné (viz 2 odst. 4 správního řádu, na který odkazuje odvolatel). Je totiž zcela odlišné, jestliže má být umisťována stavba pro bydlení (či školství či park) a stavba krematoria a pohřebiště, jež se svým provozem a tím, čím je v něm nakládáno, zcela podstatně liší. Jinými slovy nelze legitimně očekávat, že jeli vydáno souhlasné stanovisko k umístění obytné stavby (nebo s ní související technické infrastruktury) nebo parku v ochranném pásmu, že bude vydán i souhlas s realizací krematoria a pohřebiště. Tvrzení, že v porovnání s povolenými stavbami jsou vlivy pietního parku marginální, je zjevně nesprávné jistě nelze porovnávat nakládání s uhynulými těly živočichů před jejich kremací a v zásadě kontinuální zásahy do terénu při ukládání urnových schrán do hrobových míst (včetně nakládání s chemickými látkami s tímto souvisejícími) s provozem např. bytového domu či dokonce jen parku. Jestliže tedy žadatel z jím uváděných záměrů vyvozoval avšak nedůvodně pro sebe nějaké legitimní očekávání, musí to jít jen k jeho tíži. Nejedná se však o porušení právních předpisů či zásad ovládajících správní řízení, neboť se v odvolatelem zmiňovaných případech jedná o případy jiné, nikoli podobné či dokonce shodné, tedy případy, jejichž posouzení nemůže zakládat legitimní očekávání žadatele, že jeho záměr bude posouzen stejně, nebo jeho diskriminaci, došlo-li k jinému posouzení. Ze všech výše uvedených důvodů Městská část Praha Zličín žádá, aby odvolání odvolatele bylo zamítnuto a aby rozhodnutí Úřadu městské části Praha 17 ze dne , č. j. ÚMČP /2013/ŽPD/Zar, bylo potvrzeno. JUDr. Marta Koropecká, starostka Městská část Praha Zličín IČ , Tylovická 207, Praha Zličín 8 9

6 zprávy z radnice doprava a územní rozvoj Zprávy z radnice Rybník Sobín vědomí informaci nájemce Sobínského rybníka o vypuštění rybníka (v říjnu t.r.); rozhodla o realizaci pročistění potrubí spodní výpusti firmou L. Sekyra Rada MČ souhlasila dále se zadáním vypracování projektové dokumentace na opravu bezpečnostního přelivu rybníku Sobín firmě Vodní díla TBD a.s. Zajištění drobných oprav na dětských hřištích a sportovištích v městské části Rada městské části Praha Zličín souhlasila s realizací drobných oprav hřišť v předjaří 2014 Žádost o vyhrazení parkovacích míst v ul. Vratičová Rada městské části Praha Zličín projednala žádost o zřízení 3 parkovacích míst v ul. Vratičová před budovou mateřské školy Bublinka; nesouhlasila v současné době se zřízením parkovacích míst s tím, že záležitost bude řešena samostatnou studií dopravy v klidu v lokalitě obytné zóny v roce 2014 Nájemní smlouvy Myslivecké sdružení Zličín vědomí aktuální informace ve věci uzavřených nájemních smluv s Mysliveckým sdružením Zličín; souhlasí s geodetickým zaměřením prostoru určeného pro nájem části pozemku parc. č. 708 k.ú. Zličín pro Myslivecké sdružení Zličín. Rada městské část Praha Zličín následně souhlasila s ukončením Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 708 k.ú. Zličín, dohodou ke dni a se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 708 o výměře 1287 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a části pozemku parc. č. 806/1 o výměře 76 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Zličín, Mysliveckému sdružení Zličín na dobu neurčitou, na dobu neurčitou, od , za účelem výkonu myslivecké činnosti. Rada MČ dále schválila Dohodu o ukončení nájmu ke dni mezi MČ Praha Zličín a Mysliveckým sdružením Zličín na ukončení Smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku parc. č. 708 k.ú. Zličín ze dne a uložila odboru VSE zveřejnit na úřední desku záměr pronájmu části pozemku parc. č. 708 o výměře 1287 m 2, ostatní plocha, jiná plocha a části pozemku parc. č. 806/1 o výměře 76 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Zličín, Mysliveckému sdružení Zličín, na dobu neurčitou, od , za účelem výkonu myslivecké činnosti Řízení o povolení k některým činnostem dle 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona pro geologické práce spojené se zásahem do pozemku v ochranném pásmu vodního zdroje jímacích objektů vodovodu Zličín spočívajících v realizaci 2 ks průzkumných sond na pozemcích p. č. 673/3 a 674/4 v k. ú. Zličín za účelem provedení vsakovacích zkoušek společností K+K průzkum - odvolání městské části proti povolení vědomí rozhodnutí odboru životního prostředí MHMP o povolení k některým činnostem spočívajícím v realizaci 2 ks průzkumných sond na pozemcích parc. č. 673/3 a 674/4, k.ú. Zličín, za účelem provedení vsakovacích zkoušek a rozhodla podat proti výše uvedenému rozhodnutí v zákonné lhůtě odvolání Zajištění jednorázových zásahů na veřejné zeleni podzim 2013 Rada městské části Praha Zličín souhlasila jako vlastník stromů a keřů s realizací navrhovaných zásahů; pověřila starostku podpisem žádosti o kácení pro řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. pro kácení jasanu rostoucího na pozemku parc.č., k.ú. Zličín a podpisem objednávek na provedení prací Výběr zhotovitele na akci Místní úprava silničního provozu na komunikaci Nedašovská, Praha Zličín vědomí informace o výběru zhotovitele akce Místní úprava silničního provozu na komunikaci Nedašovská, Praha Zličín na TSK hl. m. Prahy a souhlasila s výběrem DOZNA s.r.o. jako zhotovitele akce Plán zimní údržby komunikací MČ Praha Zličín pro období 2013/2014 Rada městské části Praha Zličín schválila plán zimní údržby komunikací MČ Praha Zličín pro období 2013/2014, a příslušné dodatky ke smlouvám o dílo s firmou Luděk Sekyra Zápach z kanalizace a z provozoven v Chrášťanech Rada městské části Praha Zličín rozhodla uplatnit u PVK důrazný požadavek jiného technického provedení napojení tlakové kanalizace z Chrášťan z důvodu přetrvávajícího silného zápachu z kanalizace na území městské části Praha Zličín. Dále rada vzala na vědomí informaci z místního šetření v provozovnách na území obce Chrášťany, které svým zápachem znečišťují ovzduší na území MČ Praha Zličín Pozvání společnosti BENEFIT Development a.s. na jednání rady vědomí informaci, že společnost BENEFIT Development a.s. odmítla jednat s Radou MČ Praha Zličín, pokud Rada MČ zásadním způsobem nezmění své negativní stanovisko k návrhu záměru spalovny a hřbitova pro uhynulá zvířata z domácích chovů Přístavba MŠ Zličín Rada městské části Praha Zličín souhlasila s objednáním studie koncepčních úprav zahrady MŠ Zličín u společnosti AGE project s.r.o., rada dále nesouhlasila s vyžádáním právního stanoviska k termínu ukončení díla a následného uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o dílo na stavbu Přístavba MŠ Praha Zličín uzavřenou mezi MČ a WAREX s.r.o., rozhodla předat podkladovou dokumentaci právnímu zástupci k vypracování pokusu o smír, příp. k návrhu k soudnímu řízení Prověření možnosti MHD v sídlišti Metropole Zličín vědomí informaci o provedení zkušební jízdy autobusem ROPID komunikacemi v obytném areálu Metropole Zličín s tím, že o dalším postupu bude rozhodnuto na základě záznamu ze šetření, který vyhotoví ROPID Spojovací chodník Milotická K Třešňovce žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení Rada městské část Praha Zličín souhlasila se stavbou Spojovací chodník Milotická K Třešňovce s připomínkou k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení týkající se sjezdů pro kočárky Žádost o vydání souhlasu s umístěním plotu na pozemku parc.č. 740/25 k.ú. Zličín - Státní pozemkový úřad Rada městské část Praha Zličín vzala na vědomí doplňující a vysvětlující informace SPÚ k požadavku na vydání souhlasu MČ Praha Zličín k posunutí plotu k pozemku parc.č. 740/25 k.ú. Zličín z důvodu žádosti Výzkumného ústavu zemědělské techniky umožnit volný vstup na pozemek parc. č. 740/26 k.ú. Zličín a s posunutím souhlasí z důvodu zpřístupnění veřejné cesty mezi ulicí Strojírenská a K Šancím pro občany Anketa na zrušení Zóny 30 ve Zličíně a Sobíně Rada městské část Praha Zličín vzala na vědomí výsledky ankety k žádostem občanů na zrušení Zóny 30 ve Zličíně a Sobíně, konstatovala, že pro malý počet účastníků nemají dosavadní výsledky ankety vypovídací schopnost; rada rozhodla prodloužit termín ankety do a informaci o tom zveřejnit na webových stránkách MČ a ve Zpravodaji Zličína a Sobína a v lednu 2014 projednat tento problém s dopravními odborníky Žádost o stanovisko ke směně pozemků MHMP Rada městské části Praha Zličín projednala žádost HMP, MHMP, Odboru evidence, správy a využití majetku, o stanovisko k navrhované směně pozemků od společnosti AQUA SPOL, spol. s r.o. a B.G.M. holding a.s.; souhlasí s navrhovanou směnou pozemků od společnosti AQUA SPOL, spol. s r.o. a B.G.M. holding a.s. (ulice U Zličínského hřiště) Podněty občanů ze Sobína Rada městské části Praha Zličín projednala podnět občanů na umístění dopravního zrcadla do zatáčky pod Sobínkou, souhlasila s návrhem a uložila odboru OPRI podat podnět na umístění dopravního zrcadla do zatáčky pod Sobínkou na OŽPD Praha 17 Oprava otočky autobusu 257 Sobín a oprava chodníku Nedašovská 356 Rada městské části Praha Zličín souhlasila s objednáním opravy otočky autobusu 257, Sobín a opravy chodníku před domem Nedašovská č.p. 356 u společnosti INOS Zličín a.s. Studie Obytný soubor Zličín, studie území, zpracovatel EKOSPOL a.s., říjen 2013 Rada městské části Praha Zličín projednala studii Obytný soubor Zličín, studie území, EKOSPOL a.s, říjen 2013 a uplatňuje k této studii připomínky, zejména z hlediska dopravního napojení. Jedná se o změnu územního plánu Z1563/07 změna funkčního využití ZVO D areál Technocom, na využití všeobecně obytné, veřejné vybavení a DU (územní rezerva pro tramvajovou trať). Z hlediska dopravní obslužnosti se počítá s motoristickým napojením do ul. Do Blatin a potažmo Na Radosti, druhé napojení je přes Zelený Zličín do ul. Křivatcová a Vratičová. Spolupráce mezi Zelený Zličín s.r.o. a MČ Praha Zličín Rada městské části Praha Zličín projednala aktualizované dokumenty k obytnému souboru Zelený Zličín (areál bývalých Vodních zdrojů), požaduje po investorovi prověřit možnost dalšího dopravního napojení, a to přímo z ulice Strojírenské podél areálu Volty Real tak, aby dopravní zatížení ulice Křivatcové a Vratičové bylo minimalizováno; chodník v Křivatcové zahrnout do stavby obytného souboru. Rada dále konstatovala, že návrh smlouvy o spolupráci bude projednán Radou MČ a následně ZMČ na základě výsledků konkrétních jednání k dané problematice Žádost o umístění 3 reklamních stožárů a cedule na pozemku parc.č. 451/1 k.ú. Zličín Rada městské části Praha Zličín projednala žádost o umístění 3 reklamních stožárů a cedule na pozemku parc.č. 451/1 k.ú. Zličín od společnosti ADC studio s.r.o.; nesouhlasí s pronájmem části tohoto pozemku za účelem umístění reklamního zařízení Řízení o udělení souhlasu dle 17 odst. 1 písm. e) zákona 254/2001 Sb., zákona o vodách, ke stavbě Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně odvolání společnosti BENEFIT Development, a.s. vědomí odvolání společnosti BENEFIT Development, a.s. proti rozhodnutí vodoprávního úřadu, který podle 17 podst.1 písm.e) vodního zákona neudělil souhlas ke stavbě Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně a souhlasila Anketa na zrušení Zóny 30 ve Zličíně a Sobíně pokračuje Rada MČ Praha Zličín na jednání konaném dne projednávala bod týkající se ankety na zrušení Zóny 30 ve Zličíně a Sobíně. Ke stanovenému termínu MČ obdržela 66 anketních lístků a 7 podání, která nebyla opatřena podpisem. Rada vzala na vědomí výsledky ankety, konstatovala, že pro malý počet účastníků nemají dosavadní výsledky ankety vypovídací schopnost a rozhodla prodloužit termín ankety do Po Anketa na zrušení Zóny 30 v Sobíně Já, níže podpepsaný jméno:.... jsem trvale hlášen na adrese / vlastníkem nemovitosti č. parc k.ú. Zličín / k.ú. Sobín souhlasím / nesouhlasím se zrušením Zóny 30 v Sobíně. Anketní lístek odevzdejte do Datum: Anketa na zrušení Zóny 30 ve zličíně Já, níže podpepsaný jméno:.... jsem trvale hlášen na adrese / vlastníkem nemovitosti č. parc. Podpis: k.ú. Zličín / k.ú. Sobín souhlasím / nesouhlasím se zrušením Zóny 30 ve Zličíně. Anketní lístek odevzdejte do s návrhem vyjádření MČ Praha Zličín k odvolání Vánoční osvětlení na stožárech veřejného osvětlení Rada městské části Praha Zličín souhlasila s objednáním pronájmu vánočního osvětlení na stožárech veřejného osvětlení u společnosti ELTODO Citelum s.r.o. Ing. Kubíková, tajemnice úřadu ukončení ankety v lednu 2014 projedná tento problém s dopravními odborníky. Rada všem, kteří vyjádřili svůj názor a podepsali se pod něj, a těm, kteří tak ještě učiní, děkuje za spolupráci. Anketní lístky jsou k dispozici ve Zpravodaji Zličína a Sobína a na V případě potřeby možno kontaktovat odbor OPRI, Ing. Egermajerová, tel Datum: Podpis:

7 doprava a územní rozvoj doprava a územní rozvoj Zeptali jsme se za vás 1) Čím se Vaše společnost zabývá? Naše společnost VAFO PRAHA s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí krmiv pro psy a kočky, které exportuje do téměř 50 zemí celého světa. Jsme rodinnou firmou s mnohaletou tradicí, která má v České republice tři moderní závody. Mezi naše produkty, které najdete i ve svých obchodech, patří značky Brit, Brit Care, Carnilove a Let s Bite. Změny v zastávkách autobusů MHD Zastávky autobusů MHD od metra i k metru jsou od 15. října 2013 zkušebně sloučeny do zastávek na druhé komunikaci před Teminálem 1. Týká se to linek MHD 100, 119, 179, 510 a AE. Cílem této akce je přiblížit cestujícím docházkovou vzdálenost do odletové haly Terminálu 1. Pod estakádou před Parkingem C zůstane zachována pouze linka Čím se Vaše společnost zabývá? ATEA PRAHA, s.r.o. se zabývá činnostmi, které z velké části mají přímý vliv na životní prostředí: zemědělská činnost rostlinná výroba výroba technologických zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie výroba rostlinných pelet ze slámy stébelnin a olejnin kompostování rostlinných bioodpadů (zbytkového ovoce, zeleniny, trávy, listí, dřevní štěpky, apod.) výzkum a vývoj v oblasti technologií pro výrobu paliv z obnovitelných zdrojů doplňkové činnosti: skladování zimních posypových materiálů pronájem vlastních nemovitostí 2. Je Vám známo, že Vaše výroba negativně ovlivňuje životní prostředí i v sousedních obcích a městských částech? S ohledem na výše uvedené jsme přesvědčeni, že naše činnosti životnímu prostředí napomáhají 3. Jsou dny, kdy zápach je za hranicí snesitelnosti, můžete nám vysvětlit, čím je to způsobeno? Je třeba správně charakterizovat o jaký zápach se jedná a důsledně rozlišit možné zdroje. Z našich činností by mohlo jít o pachy, přirozeně vznikající během procesu kompostování, ty pak mohou uniknout při technologické překopávce, která se provádí jednou za 3-4 měsíce. Z naší vlastní zkušenosti však dobře víme, že lidé, kteří si stěžují na různé zápachy, jsou pak často překvapení jejich skutečným původem a často zaměňují různé zdroje naší kompostárnu zejména s výrobou krmiv pro masožravá zvířata nebo splaškovou kanalizací zdejší obce. 4. Jak tuto situaci v současné době řešíte a jaká opatření chystáte do budoucna? Díky některým lidem a jejich častým stížnostem jsme pravidelně různými státními orgány kontrolováni a také sami realizujeme řadu opatření na podporu úprav technologického zařízení, v němž kompostování probíhá ať už se to týká stavebních úprav, vodoprávních opatření, ochrany ovzduší, likvidace odpadů, třídění, aplikace podpůrných enzymů, likvidace staré ekologické zátěže... Je toho poměrně dost a zdaleka nejsme se vším hotovi podle svých představ. Za ATEA PRAHA, s.r.o: Ing. Milan Knotek, jednatel společnosti S růstem firmy stoupá i počet jejích zaměstnanců, aktuálně u nás pracuje 90 lidí. 2) Je Vám známo, že Vaše výroba negativně ovlivňuje životní prostředí i v sousedních obcích a městských částech? Zabýváme se výrobou produktů v odvětví pet food. Při této výrobě nejsou používány žádné agresivní látky či chemikálie, ani nevznikají spaliny charakteru SOx či NOx (jejichž původcem je běžný automobilový provoz), které by ohrožovaly životní prostředí. Pro představu čtenářů, jsou suroviny pro výrobu krmiv dováženy ve formě suchých mouček, v žádném případě například nemanipulujeme s částmi těl zvířat. Jediným vedlejším produktem vlastní výroby je pára, která s sebou nese zbytkové pachové částice. Z tohoto důvodu jsme nechali provést měření pachových částic, jeho výsledky jsme vyhodnotili a použili k výběru nové technologie, jež má tento efekt eliminovat tzv. vodní pračky. Po jejím nainstalování v roce 2012 pak bylo provedeno stejné měření, které prokázalo snížení emisních pachových látek v ovzduší o více než 94 %. Výsledky této více než čtyřmiliónové investice potvrdilo opakované měření akreditovaných laboratoří. 3) Jsou dny, kdy je zápach za hranicí snesitelnosti, můžete nám vysvětlit, čím je to způsobeno? Šíření zbytkových pachových částic do okolí je samozřejmě ovlivněno povětrnostními podmínkami. Při inverzním charakteru počasí pára, stejně jako zplodiny z automobilového provozu či ze spalování uhlí, obtížněji uniká do horních pater ovzduší, kde dochází k rozptýlení. Povětrnostní podmínky tak ovlivňují koncentraci pachových částic, což může vést k dojmu zhoršení zápachu proti jiným dnům. To potvrzuje i fakt, že produkce továrny v Chrášťanech je téměř nepřetržitá, proto není možné, aby se zápach vyskytoval jen v jeden konkrétní den a hodinu. V důsledku těchto přírodních podmínek se navíc jedná o kombinaci pachových částic ze širšího okolí. 4) Jak tuto situaci v současné době řešíte a jaká opatření chystáte do budoucna? Zásadním krokem eliminace zbytkových pachových částic byla zmiňovaná instalace vodních praček v minulém roce. Zároveň respektujeme připomínky okolních obcí a neustále hledáme prakticky proveditelná řešení, která by vedla k maximálním výsledkům. Aktuálně budeme například testovat příměsi vonných aromat. Pár slov k zápachu S odvoláním na četné dotazy nejen občanů ale i návštěvníků naší městské části bychom rádi touto cestou informovali naše občany, jaké kroky učinila městská část pro to, abychom my všichni zápachem byli obtěžováni co nejméně. Pro ty z Vás, pro které je problém zápachu ve Zličíně novým pojmem, stručně uvádíme: v současné době se v naší městské části vyskytují 3 druhy zápachu: zápach z kanalizace, zápach z provozovny na výrobu krmiv pro psy a kočky a dále zápach z firmy na výrobu zahradního kompostu. V dřívějším období byly ve Zličíně registrovány pouze 2 druhy zápachů, a to z výš uvedených provozoven v Chrášťanech. Nový druh zápachu se objevil zhruba před 3 roky, a to napojením tlakové kanalizace obce Chrášťany na kanalizační síť Prahy. Co se týče zápachu z provozoven v Chrášťanech: V počátečním období městská část usilovala o řešení obtěžujícího zápachu z provozoven samostatně, protože tento zápach byl pouze občasný a sousední obce, resp. městské části jej nevnímaly tak intenzivně. Drtivá většina následných kontrol a písemných odpovědí měla téměř shodný obsah: vše je v pořádku, kontrola neprokázala porušení (tehdy) platného zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Protože občasný zápach přetrvával a stížnosti našich občanů začaly být častější, vydala se městská část zhruba před 3 lety při řešení této problematiky jinou cestou. Inicializovala a dále průběžně organizuje společné setkání zástupců sousedních městských částí (MČ Praha 13, MČ Praha Řeporyje a MČ Praha Zličín) a obcí (Chrášťany a Jinočany, nově i Hostivice), kterých se obtěžování zápachem též týká. Zúčastnění se vzájemně informují o podaných stížnostech od občanů a postřezích, o učiněných krocích a za účasti společného odborného konzultanta z oblasti ochrany ovzduší stanoví další krok v rámci snahy o vyřešení zápachu z obou provozoven. Co se týče bližší identifikace obou provozoven, jedná se o společnost VAFO Praha s.r.o. a společnost ATEA Praha s.r.o. Společnost VAFO Praha s.r.o. je společnost na výrobu krmiv pro psy a kočky, tato společnost při řešení obtěžujícího zápachu spolupracuje: modernizovala výrobní linku, následně instalovala do provozu účinné biofiltry na bázi pračky. I přes tyto kroky je však aktuálně nutno konstatovat, že zápach je stále cítit. Společnost ATEA Praha s.r.o. je společnost na výrobu zahradního kompostu, tato společnost při řešení obtěžujícího zápachu téměř nespolupracuje. Svou činnost vykonává na pozemcích, které jsou ve správě pozemkového fondu a úroveň jejich ekologického chování je na velmi nízké úrovni. V obou provozovnách proběhla dne společná návštěva zástupců MČ Praha Zličín, obce Jinočany a Chrášťany. V rámci této návštěvy byly zástupcům obou společností položeny 4 jednoduché otázky. Máme za to, že jejich odpovědi by Vás mohli zajímat, a proto jejich plné znění uvádíme pro přehlednost v samostatném článku. S lítostí je však nutno konstatovat, že nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., platný od 1. září 2012, zcela zastavil možnost řešení zápachu. Tento zákon sice pojem zápach definuje, avšak jeho řešení již ne. V oblasti řešení zápachu z provozoven pak městská část, stejně jako ostatní sousedící obce, hledá nové možnosti řešení. Z tohoto důvodu Svoz směsného a tříděného odpadu V období : Svoz směsného odpadu: zajištěn standardní svoz odpadu dle schváleného programu zajištěn plný svoz dle středečních programů zajištěn plný svoz dle čtvrtečních programů zajištěny standardní pracovní směny, svoz dle příslušných svozových programů zajištěn standardní svoz odpadu dle středečních programů standartní svoz odpadu neprobíhá dokončení středečních svozových programů + část čtvrtečních svozových programů zajištění čtvrtečních svozových programů + část pátečních svozových programů kompletní dorovnání všech svozových programů Svoz tříděného odpadu: standardní svoz zajištěn v plném rozsahu dle příslušných programů bude zajištěn 1 mimořádný svoz skla standartní svoz tříděného odpadu neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech zajištěn standardní svoz s možným časovým posunem (max. 1 den) Svoz vánočních stromků Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou městská část zaslala dopis hejtmanovi Středočeského kraje se žádostí o provedení celkové kontroly způsobu provozu obou těchto provozoven (konkrétně o prověření, zda rozsah a způsob provozu odpovídá odsouhlasenému povolení provozu, odsouhlasenému provoznímu řádu a zda příslušná povolení ke všem prováděným činnostem jsou v souladu s platnou legislativou). Městská část dále v dopise žádá i o zaměření se i na jednotlivé složky životního prostředí, tj. nejen na ochranu ovzduší, ale i ochranu vod a dále oblast likvidace odpadů. Co se týče zápachu z kanalizace: Tento zápach je cítit především při ulici Na Radosti a v jejím nejbližším okolí. Původem zápachu je napojení tlakové kanalizace z obce Chrášťany. I přes průběžnou a operativní snahu zúčastněných provozovatelů kanalizace, to je společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ošetřit zápach však zástupci Městské části Praha Zličín zkonstatovali, že tato opatření jsou nepostačující. V důsledku toho a v návaznosti na rozhodnutí Rady MČ Praha Zličín ze dne odeslala městská část dopis řediteli společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ve kterém požaduje realizovat jiné technické provedení napojení tlakové kanalizace z Chrášťan z důvodu přetrvávajícího silného zápachu z kanalizace na území Městské části Praha Zličín. Jak a jestli se nám podaří zápach horem i dolem z Chrášťan vyřešit, zatím nevíme. Víme však, že v úsilí budeme pokračovat a budeme prověřovat další cesty, jak zápach minimalizovat a život v naší městské části zkvalitnit. Ing. J. Hindová, vedoucí odboru ochrany prostředí, rozvoje a investic odváženy při pravidelném svozu od do Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pouze vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu! INFORMACE O SVOZU ODPADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Podle sdělení Pražských služeb, a.s. bude prováděn svoz komunálního odpadu dle časového harmonogramu i o vánočních svátcích a na Nový rok

8 rozhovor rozhovor Jak prožíváme vánoční svátky ve Zličíně Právě prožíváme nejkrásnější období v roce. Období, které je naplněné více než kdy jindy lidskou sounáležitostí, láskou, nasloucháním a také očekáváním, co nám přinese rok, který stojí za dveřmi. Zeptala jsem se proto lidí, kteří jsou neodmyslitelně spojeni s děním ve Zličíně a jejichž příspěvky můžete na těchto stránkách pravidelně číst, jak prožívají vánoční období a zda chystají pro nový rok nějaké předsevzetí. JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ Praha Zličín Na jaký vánoční dárek vzpomínáte nejraději, z období dětství? Dárkem, na který si dodnes vzpomínám, byly bílé boty s bruslemi, které byly v té době velká vzácnost a daly mi pocit krasobruslařské hvězdy. Hned potom to byly krásné malé náramkové hodinky první jsem dostala asi v šesté třídě (nebylo zvykem, aby už děti ve školce měly hodinky) a byl to takový znak dospělosti. Kterou koledu máte nejraději? Nejraději mám Narodil se Kristus Pán. Mám ji spojenou s dětstvím, kdy k nám pravidelně na Štědrý den chodila babička, která byla již sama, a vždy ji zpívala u stromečku. Teprve potom se směly rozdávat dárky. Jak vypadá vaše štědrovečerní večeře? Klasika kapr, salát, jablkový závin, cukroví, jen rybí polévku u nás nikdo moc nemiluje. Kdy a jak jste se dozvěděla, že dárky nenosí Ježíšek? Asi tak v období první třídy. Vysvětlil mi to tatínek, už se sice nepamatuji přesně jak, ale zřejmě jeho výklad byl takový, že to nezanechalo žádné nepříjemné vzpomínky. A navíc jsem pak od té doby mohla také shánět dárky pro své rodiče a bratra a když z nich měli radost, přinášelo mi to větší uspokojení než dárky dostávat. Pečete doma cukroví, a jaké máte nejraději? Cukroví peču každý rok a dá se říci, že dost ve velkém nejen pro nás, ale i pro rodiny našich dětí. Mých pět vnoučat dokáže něco spořádat. Ale bez vůně vanilky si vánoční svátky představit nedovedu a kdybych cukroví koupila, měla bych pocit, že jsem něco ošidila. Já sama žádné konkrétní cukroví nejraději nemám, ale jinak každý člen rodiny ano (a také každý něco jiného) a vzhledem k tomu, že je jich deset, znamená to péci vždy značný počet různých druhů. Jaké předsevzetí se Vám podařilo dodržet? Ať přemýšlím, jak přemýšlím, na žádné si nemohu vzpomenout. Jsem přesvědčená, že předsevzetí jsou především k tomu, aby se nedodržela a v dalším roce se mohla dávat znovu. Ing. Petra Kubíková, tajemnice úřadu MČ Praha Zličín Na jaký vánoční dárek vzpomínáte nejraději, z období dětství? Na plyšového medvídka, kterého jsem si vykoukla v prodejně na Ruzyňském náměstí, to jsem byla v 1. třídě. Pak najednou zmizel z výlohy a já ho našla pod stromečkem. Jak prožíváte období adventu? Advent považuji za nejhezčí období roku. Moc ráda připravuji vánoce gruntuji, peču cukroví. S dětmi ze skautského střediska Junáka na Bílé Hoře vyrábíme adventní věnce a spoustu dárků. A vždy si ještě najdu čas i na to, abych se skautskými vedoucími navštívila Domov péče pro válečné veterány ve střešovické nemocnici, kde pro ně připravíme odpoledne s vyráběním vánočních maličkostí pro radost. Jak prožíváte Štědrý den? V klidu. Večer před Štědrým dnem už mám všechno připravené stromeček, vánočku, rybí polévku, bramborový salát i obaleného kapra. S rodinou zajdeme na hřbitov a pak už se k nám sjíždí ti, kteří s námi budou u štědrovečerní večeře. Kterou koledu máte nejraději? Všechny jsou krásné, Tichá noc, i když není česká, je asi ta moje nejmilejší. Jak vypadá vaše štědrovečerní večeře? Polévka z kapra s houstičkami, smažený kapr a k tomu bramborový salát. Na stole nesmí chybět salát z vařeného celeru; jím ho jen já, je to zvyk, který jsem si přinesla ze své vlastní rodiny. Jaké vánoční zvyky a tradice dodržujete? Stromeček, voňavé vánoční cukroví, šupinka z kapra pod štědrovečerním talířem, zpívání koled. K mým vánocům navíc neodmyslitelně patří betlémy. Stavění betlémů je v naší rodině tradicí, máme jich několik. Dáváte si nějaká předsevzetí? Nevěřím na předsevzetí. Když se budu chtít polepšit, věřím, že to zvládnu i v průběhu roku. Silvestr nepovažuji za mimořádný den. Má jen to štěstí, že je poslední v roce, a to je celé. Filip Sachr, radní MČ Praha Zličín Na jaký vánoční dárek vzpomínáte nejraději, z období dětství? Určitě na kolo značky Favorit, je to už daleká historie.:-) Jaké dárky nejčastěji dáváte svým blízkým? Nejde ani tak o to, co dáváme, ale abychom to dávali s láskou a aby bylo vidět, že nám na těch, které obdarováváme, záleží. Jak prožíváte Štědrý den? Do nedávna nám vánoční stromeček i s dárky nosil Ježíšek. Na štědrý den od rána do obýváku se stromečkem nikdo nesmí. Během dne chodíme na procházku a nebo k příbuzným, aby nám čekání rychleji uteklo. Večeři máme slavnostní s rybí polévkou, smaženým kaprem a bramborovým salátem. Pak Ježíšek zazvoní a my jdeme rozbalovat dárky a zpívat koledy. Jak nejraději slavíte příchod nového roku? Jako student jsem ho slavil s kamarády na chalupách a to byly poměrně vždy bouřlivé oslavy. S přibývajícími léty už mne velké oslavy nelákají a vlastně by mi ani nevadilo Silvestr a Novy rok vůbec neslavit. Dáváte si nějaká předsevzetí? Žádná si nedávám, a tudíž se nemusím trápit, že je nedodržím. Člověk by se měl chovat, jak k sobě, tak k ostatním, slušně celý rok. Tak proč pak předsevzetí. Mgr. Alena Presslová, předsedkyně kulturní komise Jak prožíváte období adventu? Období adventu prožívám ve spěchu, jako každá žena. Přesto mám ráda atmosféru předvánočního času, výzdobu na ulicích a v obchodech atd. Jak vypadá Váš Štědrý den? Štědrý den trávíme se širokou rodinou, protože máme za to, že rodina má držet pohromadě. Na Štědrý den dodržujeme zvyky, které se v našich rodinách dodržovaly již od našich prarodičů nejí se maso, na oběd vaříme houbového kubu a k večeři rybí polévku, kapra a bramborový salát. Totéž platí i o vánočním stromku žádné moderní trendy, máme rádi klasiku. Dříve, když byly děti malé, jsme zpívali koledy, dnes již toto neděláme, ale co nám zůstalo, je krásný pocit při posezení u stromečku v přítomnosti nejbližších členů rodiny. Dáváte si novoroční předsevzetí? Předsevzetí do nového roku si žádné nedávám, protože si nikdy nejsem jistá, zda bych je dodržela. Ale přání mám a doufám, že se mi vyplní. Ing. Radka Šlégrová, Mateřské centrum Studánka Na jaký vánoční dárek vzpomínáte nejraději, z období dětství? Jako dítě jsem milovala plyšáky a hlavně mončičáky, takže jsem každý rok natěšeně hledala pod stromečkem vždy toho dalšího (byly celkem 4). Ale asi nejvíce zapůsobila plastová oranžová kytara, s kterou jsem na vrcholu blaha usnula v obýváku na zemi. Nevím, kde se ta touha po kytaře vzala, ani nebyla a ani není podložena zvláštním hudebním talentem. Jak prožíváte období adventu? Advent - to je pro mě pečení cukroví, adventní věnec a zapalování svíček na něm, poslouchání koled a hlavně celková pohoda. Žádný velký úklid se nekoná, uklízíme v průběhu roku, takže není třeba na Vánoce nijak zvlášť gruntovat. Miluji nasvícená města, nemusím přeplněná nákupní centra, těm se snažím vyhnout. Jak prožíváte Štědrý den? Štědrý den si každý rok moc užíváme. Od rána se chystá oběd (Kuba, jablečný závin), štědrovečerní večeře, každý přidá ruku k dílu. Dopoledne jsme vždy zdobili stromeček pro Ježíška, ale dokud jsou moje děti malé, zdobíme tajně, aby stromeček přinesl Ježíšek i s dárky. Po obědě chodíme na procházku a navštívíme prarodiče. Po procházce se těšíme do vyhřátého domova, na teplý čaj či něco ostřejšího. Nakonec se převlečeme do slavnostního a hurá na večeři a dárky. Jaké vánoční zvyky a tradice dodržujete? Snažíme se dětem ukázat zvyky spojené s Vánocemi krájíme jablko, pouštíme lodičky, olovo tedy nelijeme. Při štědrovečerní večeři si na stůl pod prostírání dáváme rybí šupiny, aby se nás příští rok držely peníze. Celý den nejíme maso, aby bylo pověstné zlaté prasátko. Už nyní se těším na Kubu, od mojí maminky je to hotová delikatesa. Trávíte svátky mimo Prahu? Vánoční svátky trávíme s rodiči a prarodiči, střídáme to po roce. Tzn. jeden rok v Praze, druhý rok v Jindřichově Hradci. Miluji to nadšení našich rodičů, jak se rozplývají nad radostí svých vnoučat z Vánoc a nad jejich rozzářenýmai očkama z dárků. Obě města mají pro mě něco kouzelného, ale Jindřichův Hradec je srdeční záležitost, tam Vánoce doopravdy zbožňuji. Procházka zasněženým městem, návštěva Krýzových jesliček, vzpomínky na dětství, je to prostě nádhera. Zrovna letos se tam chystáme. Pečete doma cukroví? Cukroví samozřejmě pečeme, přebornice je na něj maminka manžela. Já zatím vyrábím spíše nepečené cukroví, protože kvalitám maminek se rozhodně vyrovnat nemohu. Nejraději mám právě nepečené cukroví, rumové kuličky a vosí hnízda. Dáváte si novoroční předsevzetí? Předsevzetí si nedávám, jen bilancuji uplynulý rok, co se mi povedlo a co třeba ne. A zatím naštěstí vždy děkuji, že jsme všichni zdraví a spolu. Dana Svobodová, vedoucí zličínských dětských divadelních souborů Jak prožíváte období adventu? Ve výsledku samozřejmě tak, jak bych neměla a nechtěla; hekticky. Nepoletuji přesmíru po přecpaných obchodech, nepeču 40 druhů cukroví a s úklidem to taky nepřeháním, a přesto Sváří se ve mně touha potkat se s velkým počtem sobě milých lidí a rozjímat v klidu. Jako každý rok samozřejmě zjistím, že to nejde dohromady. Takže nakonec se vrhám do přípravy slavnostních adventních a vánočních setkání besídky pro rodiče dětí s handicapem, předvánočních vystoupení našich souborů, vánočního setkání členů dramaťáku a samozřejmě společných chvilek se svou rodinou. Aby to nebylo jednoduché, spadají do tohoto období také některé rodinné narozeniny a svátky. Takže nakonec za úspěch považuji, když se podaří každou neděli zapálit na věnečku 1 svíčku a v klidu si nad ní s někým popovídat. Jak prožíváte Štědrý den? Bez televize. Je to chvíle, kdy se mi moje 4 dospělé děti opět slétnou pod střechu a já si to pokorně vychutnávám. S tím, že si uvědomuji, že nejspíš v nějaké dohledné době založí všichni své vlastní rodiny a že už mne možná mnoho Vánoc strávených takto se všemi dětmi a manželem nečeká. Má Vaše rodina nějaký speciální vánoční rituál? Když se začne šeřit, vyrážíme společně na tradiční vánoční procházku nejčastěji vedoucí na Staroměstské náměstí. Většinou krásně vymrzneme, vyhládneme, nasajeme vánoční atmosféru a večeře má pak lepší chuť a slavnostnější ráz. Ing. Milan Šmíd, předseda FC Zličín Na jaký vánoční dárek vzpomínáte nejraději, z období dětství? Nezapomenu na vánoční dárek, který jsem dostal v 6 letech. Byla to jednoduchá stolní hra, lední hokej (deska s pevně umístěnými dřevěnými kolíky, žádné mechanické části. Hráči hráli proti sobě střídavě dřevěnými hokejkami velikosti 10cm). V době mého mládí si ještě děti hráli společně se svými kamarády (televize nebyly v každé domácnosti a počítače jsme neznali) a tak jsme pořádali turnaje a hrálo se opravdu urputně. Když jsme polámali všechny původní hokejky, vyráběli jsme si je sami a tak jsme i trochu neodborně modelařili. Jaké dárky nejčastěji dáváte svým blízkým? Pocházím z knihkupecké rodiny a tak u nás se Vánoce bez knižních dárků neobejdou. Obě děti dodnes (i když jsou již dospělé) hodně čtou a tak pod stromečkem vždy nejdříve hledaly hranaté dárky. I když si přečtou něco v elektronické podobě, dávají dnes i ony (my dospělí samozřejmě) přednost papírovým knihám. Papírová kniha je jedinečná, není to šeď unifikovaného formátu e-knihy. Tištěné knihy mají totiž svou jedinečnost, nenahraditelnou atmosféru i nezaměnitelnou vůni. A někdy i uměleckou hodnotu. Jak prožíváte Štědrý den? Dopoledne Štědrého dne patří zdobení stromečku. Do doby než děti přišly na to, že dárky nenosí Ježíšek, jsme stromeček zdobili my rodiče. Později jsme je do zdobení stromku zapojili. Odpoledne připravujeme štědrovečerní stůl, slavnostně ho nazdobíme. Každoročně si říkáme, že před večeří podnikneme malou vycházku, nikdy se nám to ale nepodařilo. A tak se do ulic dostaneme až po 11 hodině večer, kdy pravidelně jdeme na Půlnoční mši. I když nejsme aktivní věřící, půlhodinová procházka do řepského kostela sv. Rodiny, zklidnění a zamyšlení nad životním shonem a vztahy k nejbližším patří neodmyslitelně k našemu prožitku Vánoc. Ing. Iva Menclová 14 15

9 škola, školka, knihovna škola, školka, knihovna; spolky a volný čas Do lesa s lesníkem V pondělí 30. září 2013 se žáci druhé až páté třídy ZŠ Zličín zúčastnili výukového programu Do lesa s lesníkem v lesoparku Cibulka v Praze 5. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a postupně se seznámili na čtyřech stanovištích s lesní těžbou, myslivostí, měřením lesa a s pěstováním a ochranou lesa. Žáci si například sami vyzkoušeli, jak se v lese sází stromky, Podzimní čajovna Ve čtvrtek 19. září 2013 uspořádala ZŠ Zličín Podzimní čajovnu, tentokrát zaměřenou netradičně na zdravou stravu. Nejprve paní ředitelka Mgr. Jana Kuhnová přivítala všechny přítomné ve školní jídelně a informovala je o programu. Poté následovalo krátké vystoupení žáků 1. třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Kilingerové s pásmem básní a písní o zvířátkách. Po tomto vystoupení se všichni přítomní rozešli po škole, kde v každé třídě byla ochutnávka zdravé stravy. V první třídě byla ochutnávka ovocných džusů, ve druhé třídě pečených sladkostí, ve třetí třídě nebo měřili výšku a šířku stromů a určovali jejich stáří. Dále si mohli porovnat tíhu paroží z různých druhů lesní zvěře a také se seznámili s těžbou a kácením stromů, ale i s ochrannými pomůckami, které k této činnosti patří. Dětem se program velmi líbil a k pěkně stráveným chvílím v lese přispělo i slunečné počasí. byly ovocné nápoje, ve čtvrté třídě pomazánky a v páté třídě byly luštěninové saláty. Rodiče s dětmi obcházeli jednotlivé třídy, ochutnávali připravené vzorky jídel a nápojů a zároveň vyplňovali Kvíz pro chytré hlavičky a mlsné jazýčky. Na závěr ochutnávky je předali paní učitelce Kamile Šmídové, která je vyhodnotila. Nejvíce bodů získala Adélka Dudková, Dita Smolíková a Honzík Vinš z druhé třídy a Lukáš Bulín ze čtvrté třídy. Letošní Podzimní čajovna se opět vydařila a všichni účastníci se snad již těší na nadcházející Vánoční čajovnu. Akce LES jsme jeli celá škola do lesa na zastávku Poštovka. Tam na nás čekala milá paní, která nás provedla lesem, kde byly i přes sto let staré stromy. Pak jsme došli ke třem dalším průvodcům. Na přivítanou nám zahrál jeden z lesníků fanfáru na lesní roh. Rozdělili nás podle tříd a postupně jsme chodili na různá stanoviště. My, pátá třída, jsme šli nejdříve na měření stromů. Tam nám průvodkyně ukázala, jak se měří tloušťka a výška stromů. Pomůcka na výšku byl pouze trojúhelník a na tloušťku takový metr s tyčkou navíc. No, skoro jako u doktorky. Všichni jsme si to vyzkoušeli. Na druhém stanovišti jsme probírali lesní zvěř. Viděli jsme kůže kuny, jezevce, lišky, kance, daňka, jelena a muflona. Potom nám půjčila naše průvodkyně dalekohledy a my jsme hledali obrázky pověšené na stromech. Po hledání obrázků jsme ještě viděli výra Loj-zíka. U třetího stanoviště byl pán oblečený v zeleno -oranžovém obleku. Ten nám vyprávěl o tom, jak má být oblečený dřevorubec. Např. holiny s kovovou špičkou, helma se sluchátky, aby si neponičil sluch. A také rukavice. Kdyby je neměl, ztratil by cit v rukou. A nakonec neprořezatelné kalhoty, aby se neřízl. U posledního stanoviště jsme viděli fotografie z okolí, jak to tam dřív vypadalo. Dozvěděli jsme se, kdo stromům hodně škodí a nakonec jsme si zasadili stromeček. Na závěr byla zase fanfára. Rozloučili jsme se a jeli do školy. Natálie Zábranská 5.A Pičín Jednoho krásného dne, kdy bylo nádherně slunečno a vzduch plný napětí, jsme jeli korbou hřbitovní do tajemného místa ve vesnici známé jako Pičín. To tajemné místo bylo plné skřítků, draků, elfů, hyperaktivního hmyzu. Byl tam ďábelský roháč, zmutovaný střevlík a obrovská kobylka. Procházeli jsme strašidelnou zahradou a když jsme přišli k východu, čekal tam na nás kocour. Škrábl Robina a Karla. Pak jsme se nasvačili, něco si koupili a šli do domu děsu. Tam byli další draci, skřítci a vodníci. Pak jsme šli po schodech nahoru na půdu. Tam byla socha Zdeňka Trošky, ale nebylo to úplně přesné, trochu ho zúžili. Všechny nás zaujal obraz nahé ženy. Potom jsme sešli zase dolů. To ještě nebyl konec. Šli jsme dál a tam byl hudebník. Hrál na banjo a harmoniku. Potom přišla i čarodějnice Víťa a vyprávěla nám o skřítčí rodince, kterou našla za kamny. Povídali jsme si s ní, ale pak jsme se museli rozloučit. Ne na dlouho. Na vzpomínku nám namalovala obrázek skřítčí rodinky. Ale to už byl konec. Jeli jsme zpět do školy. Chtěl bych se tam ještě vrátit. Vojta Ghymeši 5.A Dobrý den, také jste si všimli, že Vaše děťátko je již před-školák? Jistě tedy začínáte řešit kam s ním. Kde to bude lepší, veselejší, barevnější, prostě nejlepší. Dovolte prosím, abych vás pozvala v 18,30 hod. na neformální povídání o škole ve škole. Jak prostě a jednoduše zajistit, aby každý prožíval úspěch, škola nebyla strašák a třída byla místem přátel, poznávání a pohody. Těším se na společné setkání a hlavně pak na budoucí prvňáčky. Za ZŠ a MŠ A. Keppertová Kulturní akce ve Zličínské knihovně Beseda s Markem Ždánským Dne 6. listopadu 2013 proběhla ve Zličínské knihovně beseda s panem Markem Ždánským, autorem knihy Gorilí táta a bývalým ošetřovatelem Pražské ZOO. Zájem o besedu byl velký, rozhodně větší než kapacita knihovny. Úřad MČ na akci zapůjčil zcela nové projekční plátno, a tak se účastníci dočkali hotového přednáškového sálu. Nutno říci, že vyprávění pana Ždánského, provázené videem o primátech, bylo nejen zasvěcené, ale často i velmi vtipné. Na závěr si návštěvníci mohli zakoupit novou knihu pana Ždánského Gorilí táta a vystát si frontu na autogram. Autor rozdával podpisy i s věnováním ochotně a s úsměvem jemu vlastním. Pan Marek Ždánský vystoupil bez nároku na honorář a je hezkým příkladem toho, když se práce dělá s láskou a zaujetím. Nezbývá, než našemu hostu poděkovat za příjemně strávené odpoledne a věříme, že jeho nová kniha udělá radost pod vánočním stromečkem nejednomu čtenáři. Petra Příhodová, čtenářka ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 Zličín ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ ve středu 22. ledna 2014 od do hod ve čtvrtek 23. ledna 2014 od do hod Rodiče přinesou k zápisu: svůj občanský průkaz rodný list dítěte Škola nabízí: o příjemné prostředí o profesionální a individuální přístup ke každému dítěti o zachování kamarádských vazeb mezi dětmi z MŠ o ranní a odpolední školní družinu o výuku anglického jazyka od 1. ročníku, o výuku plavání o pobyty na ŠVP o mimoškolní aktivity o anglický jazyk - konverzace o pohybové hry o taneční kroužek o keramický kroužek o dramatický kroužek o turistický kroužek o výuka tenisu Předvánoční rozjímání Čas vánoční má mnoho přívlastků, a protože je spojen se závěrem roku, je to také čas pozastavení, vzpomínání, účtů a ohlédnutí. Máme za sebou nejúspěšnější období za 12 let, co se naše skupiny ve Zičíně schází, takový rok snů. Nevíme, zda se nám takto výjimečnou sezonu ještě někdy podaří zopakovat, i když pro to jistě uděláme, co jen půjde. Než vykročíme dál, ještě jednou se s Vámi podělíme o naše velké chvíle : Soubor DIPAČÁPI i soubor VY PRO MI PO postoupily letos oba do celostátních kol přehlídek ve svých kategoriích s představeními Moje teta Morsie a Kudy chodí malý lev. DIPAČÁPI byli letos v květnu vysláni k reprezentaci České republiky na festivalu italského školního divadla v Castelana Grotte. Též byli vybráni a pozváni na jediný dětský festival s mezinárodní účastí v ČR SOUKÁNÍ v Ostrově nad Ohří (obojí s představením Zajíc a sovy ). A konečně nelze neuvést další úspěch, jenž nás nesmírně těší a kterého si vážíme stejně jako ocenění na přehlídkách; zličínští občané začali v hojném počtu navštěvovat naše představení. Jsme rádi, že většina z těch, co jednou zavítali, přichází opakovaně. Milí diváci, děkujeme Vám! Zachovejte nám svoji přízeň a my uděláme, co je v našich silách, abychom si ji zasloužili! Stejně zveme i nové diváky, rádi Vás poznáme, protože hrajeme pro vás! Přejeme Vám co nejkrásnější Vánoce a také takový úspěšný rok snů. Info MS ODS Zličín Sobín Dne proběhl sněm Místního sdružení ODS Zličín Sobín a volba předsedy, místopředsedy a rady na nové dvouleté volební období. Zvoleni byli: předseda Leoš Semecký místopředseda Jan Švarc rada Martina Pražáková, Jan Švarc, Leoš Semecký Zároveň, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem MS ODS Zličín Sobín i jménem svým popřál hezké vánoční svátky a splnění Vašich přání v nadcházejícím roce Leoš Semecký 16 17

10 spolky a volný čas 32. celostátní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA RAKOVNÍK spolky a volný čas, sport Mateřské centrum Studánka připravuje listopadu 2013 Když letos v květnu bylo představení studentského souboru VY PRO MI PO Kudy chodí malý lev vybráno pro celostátní kolo rakovnické Popelky náležitě jsme se dmuli pýchou. Představení jsme v červenci prověřili několikerým vystoupeními na dětských táborech, poté i v září na jarmarku v Jílovém u Prahy a nabyli pocitu, že nás jen tak nic nezaskočí. Pro úplnou jistotu, jsme přesto naplánovali ještě další vystoupení pro diváky ve Zličíně těsně před přehlídkou. A pak se najednou začalo vše komplikovat a hroutit. Nejprve onemocněla naše herecká opora Terezka Kopecká a místo na představení putovala do špitálu. Terezka je v tomto představení velmi vytíženou aktérkou; vystupuje hned ve třech rolích! Rychle jsme zalarmovali 2 zdatné posily z mladšího souboru DIPAČÁPI Dianu Dittrichovou a Filipa Kopeckého, kteří využili všechny své bohaté divadelní zkušenosti k bleskovému záskoku. Aby starostem nebyl konec, nemoc a horečka skolila vzápětí další naši herečku Aničku Plasovou. Do vystoupení na celostátní přehlídce zbýval v tu chvíli jediný den. Teď už to bylo buď - anebo. Opět jsme vyslali další SOS do souboru DIPAČÁPI i do všech dalších koutů. Jediná hodina zkoušení musela stačit Nikole Čapkové a další kamarádce souboru Tereze Slabochové ke zvládnutí 2 rolí. Rakovnická přehlídka divadla pro děti je unikátní tím, že ji hodnotí a vyjadřují se k ní hned 3 skupiny. První 2 skupiny tvoří děti (6 11leté a 11 15leté), které pod vedením odborníků a pedagogů dávají dohromady vé dojmy a pocity z představení. Kromě převyprávění zhlédnutého se vyjadřují k postavám pojmenovávají jejich motivy a vztahy, dělí je na sympatické a nesympatické, hledají mezi nimi tu sobě nejbližší či vybírají, kterou by si chtěly samy zahrát, malují obrázky, pojmenovávají téma, diskutují nad představením předloženými otázkami, hodnotí klady a zápory svým bezprostředním dětským pohledem. 3. skupinu pak tvoří zkušení odborníci z profesionálního i amatérského divadla. Musíme maximálně pochválit všechny aktéry z obou souborů, kteří předvedli na přehlídce ohromný výkon! Přestože velmi přísná odborná porota si pak vzala naše představení důkladně na paškál a nemilosrdně rozšťourávala všechny nejasnosti, nepřesnosti a nedostatky, myslím, že jsme při našem prvním vystoupení v dospělácké kategorii amatérského divadla obstáli se ctí, (což ostatně potvrdila i ona přísná porota závěrečným konstatováním o vysoké úrovni všech 9 předvedených představení). Oceněny byly všechny herecké výkony včetně záskoků a komplexnost a vyrovnanost naší herecké party. Potěšilo nás i velmi vstřícné přijetí od obou skupin dětské poroty. Šátkománie, aneb 12 uzlů ke kráse kurz vázání šál a šátků úterý od 19:00h Přijďte si poslechnout povídání o šátcích a poté si vyzkoušet uvázat 12 typů uzlů. Šátky a šály si můžete přinést vlastní, nebo Vám je zapůjčí lektorka. Na kurzu obdržíte instruktážní brožuru pro možnost vázání doma, budete mít možnost si i zakoupit různé šátky či šály a doplňky k jejich vázání. Lektorka Ivana Fukalová. Dílnička s Katkou Výroba bloku zdobeného obrázkem z polymerové hmoty neděle h Během tohoto velice zajímavého, jednoduchého a hravého kurzu si děti společně s rodiči vytvoří bloček z tvrdého kartonu ozdobený krásným obrázkem, který si vyrobí pomocí razítka otištěného do polymerové hmoty. Obrázek si vybarví pomocí speciálních barev a následně jej zapečeme v troubě. Hotové dílo se pak nalepí na bloček. Na šátkování i na dílničku je třeba se předem přihlásit mailem. MC Studánka Vám děkuje, že jste nám v letošním roce zachovali přízeň a těší se na Vás i v roce První týden v únoru zahajujeme 2.pololetí u kroužků. Poslední týden v lednu je možné navštívit ukázkové lekce zdarma (po telefonické domluvě). Více informací na nebo na tel.čísle MC Studánka, Křivatcova 416, Hodnocení podzimní sezony Fotbalového klubu FC Zličín Fotbalová opona podzimní části se zatáhla a tak nám dovolte, abychom vás informovali o výsledcích všech mužstev Fotbalového klubu FC Zličín. Začneme těmi nejmenšími, jak říkáme motor budoucnosti tj. mladší přípravka,,b kluci od léta začali hrát oficiální zápasy a i když nastupují proti hráčům většinou o rok starším, tak se snaží v každém zápase odevzdat maximum. Áčko mladší přípravky už hraje mnohem vyrovnanější zápasy a každý odehraný zápas posouvá tyto kluky dál v jejich fotbalovém rozvoji. Výsledky mladších přípravek nejsou zveřejňovány. V kategorii starších přípravek máme také dvě mužstva. Béčko, které hraje své zápasy na jedno hřiště (jeden tým), zaznamenalo v podzimní části tři vítězství, což je skvělý výsledek, protože i oni většinou nastupují proti o rok starším protihráčům. Áčko, které hraje své zápasy na dvě hřiště (rozdělené do dvou týmů), zaznamenalo v podzimní části celkem šest vítězství a ve své skupině skončilo na pěkném čtvrtém místě. Musíme upozornit, že v kategorii přípravek nejsou výsledky vůbec důležité, ale je potřeba u dětí rozvíjet práci s míčem a herní návyky. V kategorii mladších žáku hraje naše mužstvo v 1.třídě a na hráčích je vidět, že si teprve zvykají na přechod na větší hřiště. Mužstvo odehrálo celkem 11 zápasů, kdy zaznamenali celkem tři vítězství a osm porážek. V tabulce skončilo na 8. místě, což vzhledem k věkovému průměru mužstva není tak špatný výsledek, jak se může zdát. Navíc bylo k vidění několik zápasů, kdy mužstvo sice odešlo poraženo, ale herní projev nebyl špatný a k lepšímu výsledku chybělo jen lepší řešení brankových příležitostí, které si hráči dokáži vytvořit. I v kategorii starších žáku nastupujeme v 1. třídě. Stejně jako u mladších žáků, i v této kategorii se projevil přechod na celé hřiště, který dělal hráčům problém. Čím víc zápasů ale odehráli, tím šla jejich hra nahoru a dá se říci, že je škoda, že sezóna končí. V posledních třech zápasech kluky čekala první tři mužstva tabulky a z těchto zápasu získali skvělých sedm bodů! Mužstvo na konec skončilo na pěkném pátém místě, když zaznamenalo čtyři vítězství, dvě remízy a čtyři prohry, které ale byly minimálně ve dvou zápasech úplně zbytečné. I tak je to dobrý výsledek tohoto mládežnického kolektivu. V současné době asi naše nejsilnější ka

11 sport tegorie je v mladším dorostu. Nebýt toho, že mužstvo v úvodních zápasech nebylo zcela kompletní a navíc narazilo na silné soupeře, tak konečné třetí místo v 1.třídě mohlo být ještě lepší. I tak kluci produkují pěkný fotbal a kromě zaváhání na hřišti Aritmy,,válcují své soupeře jako tank. V tabulce mužstvo obsadilo po podzimní části výborné třetí místo, když se 7x radovalo z vítězství, jednou remizovalo a třikrát odešlo poraženo. Asi nejsložitější kategorii (nejen v našem klubu) je starší dorost! Bohužel velice úzký hráčský kádr a k tomu nezodpovědný přístup některých hráčů způsobuje, že mužstvo odehraje zápasy s minimálníí možností střídat. Podle potřeby je kádr doplňován hráči ml. dorostu, kteří zde prokazují svojí kvalitu. Jako dobrý krok se jeví spolupráce s SK Motorlet Praha, kde hráči kteří nemají stále místo v kádru vedoucího mužstva České ligy staršího dorostu, nastupují díky střídavým startům v našem klubu. Na druhou stranu je potřeba ocenit přístup těch několika jedinců, kteří odpovědně přistupují ke svým povinnostem a statečně bojují za Zličínské barvy. Jedna část sezóny končí a další, zimní začíná. Během listopadu a prosince náš klub pořádá ve Zličínské hale několik turnajů pro kategorii přípravek a výsledky těchto turnajů naleznete na webových stránka FC Zličín. Další velká akce, která bude na našem hřišti probíhat je zimní turnaj mladších žáků, který se bude odehrávat během ledna až března. Tohoto turnaje se účastní celkem 12 mužstev z Prahy a Středních Čech. Turnaj slouží k udržení zápasového rytmu a porovnání se soupeři, se kterými se ve svých soutěžích nepotkávají. Závěrem se musíme zmínit i o třech mužstvech dospělých, která klub má. B mužstvo se po loňské protrápené sezóně podařilo dobře,,zrestaurovat a dnes není problém, když se na tréninku mužstva sejde i více jak 20 hráčů. Výsledky v soutěži zatím asi nejsou takové, jak bychom si všichni představovali, ale je potřeba, aby se mužstvo více sehrálo. Věříme, že jarní výkony budou ještě lepší. Během zimního období mužstvo absolvuje zimní turnaj Memoriál P. Merty, který náš klub spolupořádá a fanoušci budou moci zápasy sledovat na zličínské umělé trávě. Naše A-mužstvo jak se říká vlajková loď každého klubu, se během letní přestávky dostalo k nabídce postupu do celostátní soutěže, kterou jsme přijali a hraje Divizi skupinu A. Ač nám byl tento krok vyčítán, tak VV FC Zličín si za tímto rozhodnutím stojí a podzimní zápasy ukazují, že to bylo správné rozhodnutí. Větší divácký zájem, kvalitnější zápasy, konfrontace s mimopražskými mužstvy i prezentace klubu i MČ za hranicemi Prahy je toho důkazem. Mužstvo nakonec skončilo na 12.místě, když 5x vyhrálo, 3x remizovalo a 7x prohrálo a získalo 18 bodů. Na nováčka soutěže to není nejhorší výsledek, ale na druhou stranu jsme doufali, že konečné podzimní umístění bude o něco lepší! Jako třetí seniorské mužstvo působí stará garda. Toto mužstvo se pravidelně schází 1x týdně v hojném počtu, aby aktivním pohybem utužovalo své zdraví. Během podzimu garda odehrála celkem šest přátelských utkání se stejně starými soky. V neděli 1. prosince se zažila Zličínská hala velké hemžení fotbalové drobotiny. FC Zličín zde uspořádal tradiční předvánoční Turnaj o pohár tajemnice MČ Praha Zličín. Celodenního turnaje se účastnilo 8 mužstev mladších žáků. Spolehlivě vysokou úroveň této akce se podařilo zajistit i díky grantu, který MČ PrahaZličín na tuto akci poskytla a za což jí patří poděkování. Aktivní fandění rodičů přispělo k výborné atmosféře celého turnaje. Vítězem se stalo mužstvo FC Baumit Jablonec, zličínské inzerce INZERCE Na prodej pozemek v centru Městské části Praha Zličín, parc. č. 597, výměra 766 m2, západní konec ul. Lidečské. Cena ,00Kč/m2. Nabídky zasílejte na: zn: rychlé jednání Pronajmu garáž v Tasovské ulici. Tel.: týmy skončil na 7. a 8.místě. Snad budeme v příštím ročníku úspěšnější. Ceny všem účastníkům spolu s tajemnicí Ing. P.Kubíkovou předávaly fotbalové hvězdy historie i současnosti, reprezentanti Petr Kostelník a Tomáš Vaclík. Ve Zličínské hale se 7. prosince uskutečnil již tradiční halový turnaj starých gard, který se hraje jako memoriál Vl. Chrže. V turnaji se objevilo i několik bývalých ligových hráčů, což svědčí o značné prestiži tohoto celodenního sportovního klání. V lednu zahájí všechna mužstva náročnou zimní přípravu, abychom byli dobře připraveni na jarní zápasy, které nás čekají. Naším cílem je nejen navázat na stejné výsledky jako na podzim, ale také se pokusit postavení v konečných tabulkách soutěží vylepšit. Všechnu tuto dřinu děláme proto, abychom měli radost ze hry a radost z toho, že děláme dobrou věc, když dokážeme zajistit využití volného času a smysluplné sportovní aktivity pro více jak 200 lidí. I když jsme na hřišti vzájemně soupeři, sport lidi spojuje a je neodmyslitelnou součástí zdravého životního stylu. A o to nám všem jde. Závěrem nám dovolte, abychom všem hráčům, rodičům, zličínským spoluobčanům, příznivcům klubu popřáli vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2014 VV FC Zličín ZDARMA KONZULTACE PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ ZAMĚŘENÍ ( PASPORTIZACE ) BYTŮ ZAKLÁDÁNÍ SVJ, LIKVIDACE DRUŽSTEV DRUŽSTEVNÍ PRÁVO A PRÁVNÍ SERVIS na tel. : Od ro k u VETERINÁRNÍ KLINIKA Žalanského 31/34, Praha 6 - Řepy (u kostela sv. Martina) Tel.: Pondělí Pátek : 9-12, Sobota: 9-14 Neděle: ě l š ti n a n a p Š Výuka španělského jazyka Individuální nebo skupinová výuka Příprava ke zkouškám DELE/VOŠ/VŠ/maturitě Technické překlady pro firmy: z anglického do španělského jazyka Doučovací hodiny Kontrola překladů Mónica Ayejes de Havlíček Sazovická 479/23 3 patro, byt Praha 5, Zličín 20 Tel.: (+420) skype: monicaayejes Angličtina Broňa zdraví, Bronia says hello Výuka a konzultace: chci se zlepšit chci číst a psát chci se domluvit chci dělat zkoušku

12 inzerce inzerce 311 Bublinky Inzerce 88x129.indd :45:15

13 PROFESIONÁLNÍCH SIMULÁTORŮ

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 5. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 31. 7. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Přístavba MŠ Praha Zličín informace o pokračování stavby 1.I. vzala

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 7. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Pronájem bytové jednotky v domě Křivatcova 244, Zličín 1.I. konstatovala, že byla podána pouze jedna

Více

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24.10.2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Zimní údržba komunikací a chodníků v období 2011/2012 1.A.I. rozhodla o výběru zhotovitele na zakázku

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. souhlasila s řešením úhrady revitalizačních prací na stromech ve

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 16. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.8.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 0.I. jednala se společností BENEFIT Development a.s. o dalších představách

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 31. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Řešení reklamních cedulí v blízkosti kruhového objezdu Na Radosti. 1.I. konstatovala, že má snahu

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Jednání s p. Weiyongem Zongem I. vzala na vědomí 1. informace vlastníka

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 24. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 21.11. 2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. projednala návrh na hospodaření MČ Praha Zličín v období rozpočtového

Více

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 7. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 14.1. Projekt řešení protipovodňových opatření na drobných vodních tocích

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení ze 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 25. 4. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Prodloužení autobusové zastávky sídliště Zličín návrh smlouvy o zajišťování

Více

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 99. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 22.9.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Výpověď nájemní smlouvy BD edašovská 353

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE odbor životní prostředí a zemědělství Spis. zn.: SpKrÚ 6740/2014 OŽPZ OVH Č.j.: KrÚ 16001/2014 Vyřizuje: Ing.Jana Hroudová Telefon: 466 026 512 E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Přítomni: Ověřovatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny zastupitel - Tomáš Vlach ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ38 konané dne 06. 03. 2012 Program jednání: Pořad Věc í 1. Kontrola plnění

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zahájení jednání: v 16.00 hod. Ukončení jednání: cca v 18.00 hod. Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slezák,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 14. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: MVDr. Lubomír Hošek, člen Rady

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2015 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více