Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena"

Transkript

1 Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 12/2011 Ročník XVI Zdarma Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V médiích se v poslední době skloňovalo naše město bohužel hlavně negativně, a to v souvislosti s problematikou nepřizpůsobivých občanů, Romů. Vimperk byl dokonce přirovnán ke Šluknovu. S ohledem na současnou situaci ve městě jsem přesvědčen, že toto přirovnání je nadsazené. Samozřejmě si však plně uvědomujeme problémy, které chování některých Romů způsobuje. Ať už se jedná o kriminální činnost nebo obtěžování pokřikováním, nadávkami či vyzývavým chováním. Vedení města přijalo řadu opatření, která by podle našeho názoru měla situaci zlepšit. Jedná se především o posílení hlídek Městské policie v problémových odpoledních a večerních hodinách jsou ve městě dvě dvoučlenné hlídky. Zvyšuje se i intenzita kontrolní činnosti státní policie, po jednání s krajským ředitelem Policie ČR se jejich činnost více zaměří na vlastní město. Spolupráce mezi městskou a státní policií je na velmi dobré úrovni a společnou organizací hlídkové služby je zajištěn zvýšený dohled v problémových lokalitách. Příslušníci policejních útvarů dále ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ provedli několik kontrol zaměřených na podmínky, ve kterých žijí malé děti. Při nich byly mimo jiné zjištěny okolnosti, které budou využity ke snížení dalších nežádoucích jevů ve městě. Jednali jsme s majitelem domu v Pasovské ulici naproti starým tiskárnám, ve kterém se zdržují problémoví Romové, a tento nám přislíbil jejich vystěhování do konce listopadu. Na řešení jeho problému se teď podílí městská policie. O řešení situace týkající se drog jsme požádali Národní protidrogovou centrálu, protože tato oblast je mimo kompetence Městské policie i místního oddělení Policie ČR. Na jednání zastupitelstva se projednávala i možnost najmout si na určité období bezpečnostní agenturu, nebylo to však při hlasování odsouhlaseno. Na prosincovém jednání zastupitelstva bude projednávána vyhláška omezující počet heren ve Vimperku. Zdá se, že problematiku nepřizpůsobivých občanů a kriminality chce řešit i druhá strana zástupci romské komunity, kteří nás oslovili s nabídkou pomoci. Jménem města jsme je požádali, ať si v první řadě udělají pořádek sami mezi sebou a srovnají si ostatní Romy, za které se údajně stydí. Věříme, že pokud to myslí vážně, pomohou tím nám i sobě nejvíce; už jen pro to, že vzájemný respekt uvnitř jejich komunity funguje lépe než z vnějšku dávané příkazy. Nakonec chci tímto článkem dementovat nepodložené fámy, které v internetových diskuzích často vedení města obviňovaly, že se chystá do svých domů za různě vysoké peněžní částky nastěhovat Romy z jiných oblastí České republiky i Slovenska. Jakákoliv tvrzení ohledně odměňování města za vítání nepřizpůsobivých mají jen sloužit ke zvýšení napětí mezi občany a jsou nepravdivá. Město má i poměrně přísná pravidla pro přidělování bytů, jednou z podmínek je i nejméně dvouletý trvalý pobyt ve Vimperku a výjimka je možná jen na základě žádosti zaměstnavatele v případě, že se jedná o důležitého specialistu např. učitele, lékaře či jiného odborného pracovníka. Jinou věcí je pronajímání soukromých bytů, které je záležitostí pouze jejich majitelů a město do toho nemůže zasahovat. Pokračování na str. 4 TERMÍN ZASTUPITELSTVA: od hod. v MěKS Vimperk. Vánoční zamyšlení Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem, a máme zde opět dobu adventu a Vánoc. Snad pro všechny děti je tato doba jedním z nejhezčích období roku, v očekávání stromečku a dárků. Pro maminky, babičky a všechny ženy je doba adventu dobou Dějiny se vrací shonu, úklidu, shánění dárků a pečení cukroví s vyvrcholením ve Štědrý den. Vzhledem k relativnímu blahobytu, který máme, jsme proměnili tuto dobu na materiální požitky a nějak se nám vytratila její hodnota, která Pokračování na str. 3 Novoroční ohňostroj , hodin setkání se zástupci města na parkovišti před gymnáziem, občerstvení Uzávěrka lednového čísla bude 21. prosince 2011 v hodin. FOTO J. ŠEJNA Nedopatřením anebo úmyslně mně byla do poštovní schránky vhozena tiskovina, kterou jsem si neobjednal. Už její název byl prapodivný: Jihočeský dělník. Podívám se výše nad titulek a už vím, kdo mě oblažil tímto plátkem. Po přečtení několika řádek se celý zmatený jdu podívat do kalendáře, ale snad se dívám dobře: listopad To přece není možné. Rétorika na plátku zvolená mě posílá do třetího desetiletí minulého století. Tehdejší hnutí také hlásalo sociální spravedlnost, nacionální spojení všech stejně orientovaných proudů politiky. Zaštiťují se vlastí, antikomunismem a vyřešením problémů s parazity státu. Ještě jednou se tedy podívám do kalendáře. Letopočet je skutečně 2011, ale dějiny se nám nějak vrací. Také Vás onen plátek vyděsil? Nechci se nechat manipulovat, mám přece mozek na přemýšlení. Není všechno přece jen černé nebo bílé. Jen aby se nám barvy nepomíchaly a nevznikla z toho taková světle čokoládová. Na mlsání by to už rozhodně nebylo. Karel Beránek

2 2 tel Vimperské noviny 12/2011 Zprávy z Rady města Rada města dne doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na bezdůvodném obohacení ve výši nájemného, který činí Kč, formou měsíčních splátek ve výši 1000 Kč, rozhodla pronajmout nebytové prostory v čp. 484 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku č. 307 o celkové výměře 43,94 m 2 Vimperk za účelem zřízení zubní ordinace, provádí změnu rozpočtu na rok 2011 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 72); změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č ), souhlasí se zveřejněním předložené výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru a jmenuje hodnotící komisi pro tuto veřejnou zakázku ve složení: členové komise: Ing. Jana Králová, Ing. Ivana Janoudová, Ing. Jiří Cais; náhradníci: Jiřina Vondrášková, Helena Smíšková, Libor Kudláč, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka Obnova opěrných zdí u hřbitova po povodni 2009 dodatečné stavební práce mezi městem Vimperk a společností DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., Slavníkovců 455, Chýnov, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka Vimperk, U Sloupů splašková kanalizace a vodovod mezi městem Vimperk a společností DŘEVOTVAR ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., Slavníkovců 455, Chýnov, rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka Komunikace v ulicích Boubínská, Brigádnická, Nerudova, Rückerova a Tovární ve Vimperku dodatečné stavební práce mezi městem Vimperk a společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, České Budějovice, souhlasí s udělením licence dopravci Stanislav Kovařík KODISP, Benkova 1693/19, Praha 4, Chodov na linku: Horská Kvilda Kvilda Zadov Stachy Vimperk Strakonice Praha, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Domu dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním závodů ve sportovní gymnastice IV. ročníku Memoriálu J. Landové, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč TJ Šumavan Vimperk oddílu sportovní gymnastiky na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením nafukovací podlahy pro gymnastická cvičení, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč, na pořádání veřejně přístupné ukázky výcviku a dovedností asistenčních psů pro tělesně postižené, schvaluje odpověď na připomínky k parkování na náměstí Svobody od obyvatel náměstí a přilehlých ulic z jednání , souhlasí s vyvěšením vlajky Sdružení místních samospráv dne na podporu změny rozpočtového určení daní. Příspěvek Vimperkáků ke smogové situaci. Rada města dne provádí změnu rozpočtu na rok 2011 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 80), změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 81), trvá na uhrazení poplatku z prodlení vzniklého z dlužného nájemného z bytu v ulici K Rokli čp. 494 ve Vimperku, rozhodla nevyužít nabídky společnosti Bulana, s.r.o., K Nemocnici 9, Nový Jičín na odkoupení a vymáhání pohledávek města Vimperk. Rada města dne souhlasí s uzavíráním smluv o svozu a odstraňování komunálního odpadu, uzavíraných mezi městem Vimperk a právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, na odstraňování komunálního odpadu vznikajícího jejich činností dle předloženého návrhu, souhlasí se zplnomocněním Městských služeb Vimperk, s.r.o. zastoupené jednatelem Ing. Janem Králem, k tomu, aby uzavíraly s právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, se sídlem ve správním obvodu města Vimperk, kteří produkují odpad podobný komunálnímu, smlouvy o využití systému zavedeného městem Vimperk pro nakládání s komunálním odpadem, schvaluje plán zimní údržby pro rok 2011/2012, rozhodla uzavřít licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl mezi městem Vimperk a Ochranným svazem autorským, Praha 6 pro účely konání Adventních trhů dne , rozhodla uzavřít smlouvu mezi městem Vimperk a společností INTERGRAM, Praha 1 pro účely konání Adventních trhů dne , souhlasí s tématem pro nástěnný fotokalendář města Vimperk pro rok 2013, které bude spjato se 750. výročím od první písemné zmínky o městě, souhlasí s vyřazením neaktuálního zboží ze skladu TIS, rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč Základní umělecké škole, Vimperk, Nerudova 267 na úhradu nákladů spojených s účastí Dechového orchestru ZUŠ Vimperk na mezinárodním soutěžním festivalu ve Španělsku v termínu , rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč o.p.s. STROOM DUB na úhradu nákladů spojených s realizací zábavného odpoledne SETKÁNÍ BEZ HRANIC organizovaného pro neziskové organizace, se zabývala současnou bezpečnostní situací ve městě, (informace o dění v týdnu č. 45 a připravovaná opatření na další týden): kontrola domu čp. 29 v Pasovské ul., čp. 58 a čp. 59 v ul. Pivovarská odbor SV, MěP, Policie ČR; jednání s hejtmanem Jč kraje a s ředitelem Policie ČR plk. Heřmanem; jednání se zástupci o.p.s. Člověk v tísni; tisková konference za účasti zástupců Policie ČR, územní odbor Prachatice; opatření MěP a Policie ČR. Rada dne souhlasí s úhradou úroku z prodlení z dlužného nájemného z bytu v ulici Luční čp. 500 ve Vimperku ve výši Kč dle navrhovaných splátek právního zástupce za podmínky doplacení bezdůvodného obohacení ve výši nájemného za měsíc říjen 201; pokud nedojde k uhrazení dluhu ve výši 774 Kč nejpozději do , nesouhlasí město s navrhovanými splátkami, doporučuje Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou poplatku z prodlení z dlužného nájemného z bytu v ulici Nad Stadionem čp. 356 ve Vimperku, formou měsíčních splátek ve výši 500 Kč a doporučuje stanovit výši měsíčních splátek na 955 Kč, jmenuje komisi pro posouzení výběru veřejné zakázky dodávka osobního automobilu pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve složení: Zdeněk Ženíšek, Ing. Jana Králová, Miroslav Kavlík, Lenka Tomanová, Ing. Petr Bednarčík, souhlasí dle ustanovení čl. 6 odst smlouvy o nájmu mezi městem Vimperk a BH Nemocnicí Vimperk a. s. ze dne s podnájmem nebytových prostor v budově bez čp/če na pozemku pč. 273/2 v k. ú. Vimperk, za účelem skladování materiálu a provozování kovoobráběcí dílny, se zabývala současnou bezpečnostní situací ve městě, (informace o dění v týdnu č. 45): jednání s náměstkem místopředsedkyně vlády Karolíny Peake, Ing. Vackem (probémy se současnou legislativou); jednání se zástupci romské komunity ve Vimperku (pořádek ve městě, úklid

3 Vimperské noviny 12/2011 tel prostor města, chování romské mládeže); jednání se zástupci Policie ČR, HZS, MěP Vimperk, odbor SV (možnosti kontrol). Rada města dne provádí změnu rozpočtu na rok 2011 dle předloženého návrhu: změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 84), změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č ), bere na vědomí odevzdání výročních zpráv o činnosti za školní rok 2010/2011 základními školami, jichž je město Vimperk zřizovatelem, rozhodla udělit finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Vimperk, dle předloženého návrhu; odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol, se zabývala současnou bezpečnostní situací ve městě, informace o opatření s pořádáním mítinkem DSSS v sobotu informace TAJ. o stavu přechodu zaměstnanců a kompetencí z MěÚ odboru SV na ÚP v rámci sociální reformy I. Zprávy ze Zastupitelstva Zastupitelstvo dne rozhodlo prodat společnosti AgroRašelina, s. r. o., se sídlem Na Pískách 488/II, Soběslav, pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice v katastru nemovitostí pro obec Vimperk a k. ú. Křesanov, rozhodlo nevyhovět žádosti o souhlas s úhradou dluhu na bezdůvodném obohacení ve výši nájemného, který vznikl na bytě v ulici Čelakovského čp. 400 ve Vimperku ve výši Kč (dluh ke dni ), dle dohody o splátkách, ve výši Kč měsíčně, rozhodlo vyhovětžádosti o souhlas s úhradou dluhu na nájemném a vyúčtování služeb, který vznikl na bytě v ulici Čelakovského čp. 404 ve Vimperku ve výši Kč (dluh k ), dle dohody o splátkách, ve výši Kč měsíčně, rozhodlo nepřijmout nabídku na odkoupení budovy čp. 176 v ulici U Lázní ve Vimperku včetně parcely pod stavbou KN č. 88 do vlastnictví města Vimperk za nabízenou kupní cenu ve výši Kč z důvodu nevyužitelnosti nabízených nemovitostí pro město Vimperk, schvaluje změnu rozpočtu na rok 2011 dle předloženého návrhu: změnu objemu rozpočtu na celkovou částku tis. Kč (RO č. 82); změnu ve výdajích rozpočtu v částce Kč (RO č. 83), schvaluje předložené změny rozpočtu na rok 2011 provedené radou města za období od do , rozhodlo uzavřít smlouvu o úvěru ve výši Kč na nákup nemovitostí uvedených v kupní smlouvě č. SK/OHMS/111/11, uzavřené mezi městem Vimperk a Jihočeským krajem dne , s Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969 dle předloženého návrhu, pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření v příspěvkových organizacích MěKS Vimperk a STARZ Vimperk. Vánoční zamyšlení Dokončení ze str. 1 je podle náboženského vyznání různá, křesťané si připomínají narození spasitele, pohané slavili dobu slunovratu. V současnosti si však téměř všichni tuto dobu spojili s výraznými materiálními požitky. Možná je letos vhodná doba pozastavit se a udělat změnu. Místo jednoho dárku v papíru pod stromečkem, vezměte děti na výlet, do přírody či zimní prohlídku zámku, místo koukání se na televizi přečtěte dětem pohádku, kterou jste nejraději slýchali od svých rodičů či si s dětmi nebo vnoučaty zahrajte nějakou hru. Místo jednoho večerního sledování televize pozvěte nebo navštivte své přátelé, na které Vám nezbývá čas během roku. A možná zahrát si na dobu, kdy nebyla televize ani rádio, zhasnout elektrická světla a nechat vonět jen svíčky či lampy a vyprávět si se svými blízkými, bude nezapomenutelným zážitkem pro všechny a zjištěním, zda si máme ještě mezi sebou co říci. Vážení spoluobčané, přejeme Vám předvánoční a vánoční pohodu, klidné prožití svátků vánočních a v novém roce zdraví, spokojenost a dobré lidi kolem sebe. Bohumil Petrášek, starosta Jaroslava Martanová. místostarostka Bezpečnostní situace ve Vimperku Vážení občané města Vimperk, rád bych touto cestou poděkoval Vimperským novinám za prostor k oslovení Vás, občanů města Vimperk, jménem Městské policie. Každého z Vás se během posledního měsíce jistě nějakým způsobem dotkla otázka bezpečnosti a pocitu bezpečí v našem městě. Existují dva pohledy na celou záležitost. Jedním jsou statistiky státní a městské policie a tím druhým je pocit bezpečí, který je však pro běžného občana daleko důležitější. Hned na začátku měsíce vyšlo několik článků v jednom z celostátních deníků, které upozorňovaly na situaci ve Vimperku a doslova přirovnávaly Vimperk ke Šluknovu. Tyto články byli napsány a uveřejněny bez jakékoli snahy o objektivnost, neboť ani vedení města a ani městská policie nedostaly možnost se k zveřejněným materiálům jakkoli vyjádřit. V každém případě tyto články nastartovaly události, které po nich v měsíci listopadu následovaly. Vedení města si již v průběhu měsíce říjen uvědomovalo zvýšené napětí a nespokojenost občanů města s řešením chování nepřizpůsobivých občanů, a proto byla požádána Městská policie o přijetí opatření k eliminaci jevů, které znepříjemňují život běžného občana města a narušují pocit bezpečnosti. Dnem 1. listopadu vstoupilo do platnosti nařízení k opatření, které má za úkol jednoznačně prosazovat zákony a vyhlášku města směrem k nepřizpůsobivým občanům a zajistit bezpečnost a pocit bezpečí v našem městě. Je tedy zřejmé, že radnice i městská policie začaly řešit současnou situaci dříve než došlo k zapojení medií. Městská policie Vimperk přijala dne program Nulové tolerance vůči projevům narušování veřejného pořádku, kriminalitě, rasové nesnášenlivosti, ale i proti jevům, které narušují bezpečí a také pocit bezpečí občanů města Vimperk. V rámci výše zmíněných opatření a programu Nulové tolerance byla posílena přítomnost strážníků v problémových částech města a zvýšen počet hlídek. Posilující hlídka MP je zaměřena výhradně na řešení situací a problémů s nepřizpůsobivými občany a to v úzké spolupráci s operátory městského kamerového systému a dále pak s hlídkami Policie České Republiky. Ani při maximálním nasazení sil MP nemůžeme být ovšem všude, kamery také nejsou na každém rohu, a proto bychom rádi požádali Vás, občany města Vimperk, o spolupráci při zabezpečení bezpečí a pocitu bezpečí v našem městě. Pokud kdokoli z Vás zjistí jednání, které by mohlo být protizákonné, ale i vymykající se zásadám slušného chování, pokud se kdokoli z Vás stane terčem nebo svědkem nestandardního chování nepřizpůsobivých občanů, tak prosím takové jednání nahlašte okamžitě na linku 156, která je tady pro Vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jménem všech strážníků MP Vimperk Vás mohu ujistit, že uděláme vše pro to, abychom Vámi oznámenou událost či poznatek okamžitě prošetřili a popřípadě zasáhli s maximální možnou razancí vůči osobám, které nedodržují vyhlášky, zákony a ani zásady slušného chování, které platí v každé demokratické společnosti. Všichni jsme občany tohoto města a všem nám jde o bezpečnost a pocit bezpečí. Pevně věřím, že se i na základě přijatých opatření situace uklidní a doufám, že tato opatření pomohou zvýšit bezpečnost i pocit bezpečí u nás ve Vimperku. Za Městskou policii Vimperk přeji všem čtenářům a obyvatelům města krásné a hlavně klidné prožití vánočních svátků a oslav Nového roku. S úctou Daniel Ziemba, vrchní strážník MP

4 4 tel Vimperské noviny 12/2011 Omezení provozu na Městském úřadě Vimperk v prosinci 2011 Na konci kalendářního roku 2011 bude upraven provoz Městského úřadu ve Vimperku takto: Dne (pátek) Provoz úřadu bude pouze od 7.30 do hod. Ostatní pracovní dny v závěru roku 2011 nebudou nijak omezeny. Určité omezení bude od do na agendách občanských průkazů a cestovních dokladů, kdy probíhá celostátní výluka těchto agend z důvodu některých podstatných změn, které platí od roku Bližší informace budou uveřejněny na našich webových stránkách, ve Vimperských novinách a lze je získat i na Odboru vnitřních věcí. Dále upozorňujeme veřejnost, že úkony spojené s výběrem správních poplatků budou prováděny dne do hod. Děkujeme za pochopení. Zdeněk Ženíšek tajemník MěÚ Vimperk Sdružení Stanislavy Chumanové Vážení a milí spoluobčané, v září jsme vás prostřednictvím Vimperských novin seznamovali s projektem, který si stanovil za cíl vybavit v naší nemocnici dva nebo tři pokoje zařízením pro dlouhodobě ležící pacienty. Projekt je těsně před dokončením. Je nutné říci, že se nám to podařilo především díky podpoře a štědrosti vimperských firem a občanů. Díky jejich pomoci vybavíme antidekubitními matracemi, polohovacími postelemi a příslušenstvím celé dva pokoje. V jednom budou čtyři lůžka a v druhém dvě. Oficiálně bude celý projekt ukončen ve 14 hodin, kdy bude za přítomnosti všech, kteří se na tomto projektu podíleli, zařízení slavnostně předáno pacientům a pracovníkům nemocnice. Do této doby může ještě každý přispět a pomoci tak dobré věci příspěvkem na účet číslo: /0100. Pomoci můžete také svým vstupným na již tradiční Charitativní diskotéce v Hotelu Zlatá Hvězda, dne , kde nás bude bavit Štěpán Smutný. Děkujeme vám za podporu a jménem členů Sdružení Stanislavy Chumanové vám všem přejeme krásné, klidné Vánoce, plné radosti a štěstí. Je Vimperk skutečně druhým Šluknovem? V. Vávrová Dokončení ze str. 1 Ke zlepšení současné situace je potřeba, aby přispěli všichni občané Vimperka. Nahlaste každé problémové chování naší Městské policii nebo státní policii, oni se tím budou zabývat. Volat můžete na bezplatná telefonní čísla. Kriminalita ve Vimperku podle statistik stále ještě patří k nejnižším v kraji, což může být způsobeno právě neoznamováním trestné činnosti. Zároveň je důležité zamezit neopodstatněné panice, která se mezi občany rychle šíří a je často vyvolávána nepravdivými sděleními v médiích a umělými kauzami. Na druhé straně jsme si plně vědomi skutečnosti, že se naši občané necítí ve městě bezpečně a tento pocit nebezpečí v určitých částech města je vyvolán pohybem osob, jež pokřikují, nadávají a provokují svým chováním. Vedení města ani policisté tuto situaci nepodceňují. Uděláme vše pro to, aby byl Vimperk klidným místem pro život občanů, kteří žijí spořádaným, slušným životem bez páchání kriminální činnosti či drobných přestupků, a nedošlo k vyhrocení problémů jako ve zmiňovaném Šluknově. Všichni problémoví lidé si musí uvědomit, že jejich nestandardní chování je proti pravidlům společnosti, v které žijí, a jejich chování není ničím omluvitelné. Jasný a čitelný postoj vedení města a složek policie musí být srozumitelný pro všechny extrémní strany společnosti. Nechceme řešit situaci přikláněním se k jedné či druhé straně. Máme k tomu dostatek vůle i své prostředky. Ing. Bohumil Petrášek starosta Plánované odstávky agend občanských průkazů a cestovních dokladů Tímto článkem bych chtěl upřesnit informace článku Plánované odstávky systému e-pasů, který byl publikován v minulém čísle Vimperských novin na straně 3. V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu, který se začne vydávat od , jsou plánovány odstávky systému cestovních pasů. První odstávka proběhla dne a ta druhá proběhne v době od do V těchto dnech nebude možné požádat o vydání nového cestovního pasu (s čipem) ani nebude možné tyto vyhotovené cestovní pasy předávat! V době odstávky se bude pracoviště zajišťující nabírání žádostí o vydání cestovních pasů a zajišťující předávání vyhotovených cestovních pasů doplňovat a přizpůsobovat tak, aby v pondělí dne bylo možné začít s nabíráním žádostí o vydání nových typů občanských průkazů. Dosavadní občanské průkazy Muzeum v roce 2011 Kromě stálých expozic sklářství, knihtisku, historie a přírody bylo pro návštěvníky připraveno pět zajímavých výstav. Nejnavštěvovanější výstavou byla STAVEB- NICE MERKUR a s ní související dětská herna, kde si mohli malí návštěvníci zkusit svoji zručnost. I pro rodiče byla příjemnou vzpomínkou na dětství. Výstava 467 DNÍ NA CESTĚ KOLEM SVĚ- TA zaujala a příjemně překvapila zajímavými informacemi z cest za poznáním dačického rodáka Tomáše Zajíce. Výstava OBRÁZ- KY PANA PROCHÁZKY zaujala nejen po výtvarné stránce, kresby zvířat, ptáků a rostlin byly zajímavé a krásné. Vlčkova věž zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou! O vydání stávajícího typu občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji) lze požádat na Městském úřadě Vimperk, Odboru vnitřních věcí, kancelář občanských průkazů, nejpozději do To se týká všech občanů trvale hlášených ve správním obvodu města Vimperk. Občané trvale hlášení ve správním obvodu města Vimperk si mohou požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu prostřednictvím jiného úřadu, který vydává občanské průkazy (mimo místo trvalého pobytu), nebo na matričním úřadě, nejpozději však do V době od do lze vydávat pouze občanské průkazy typu BLESK s dobou platnosti 1 měsíc bez správního poplatku. Vydávání cestovních pasů typu BLESK se odstávky netýká. Miroslav Vácha referent Odboru vnitřních věcí patřila po celou sezónu mladým fotografům. Na červenec a srpen připravili studenti gymnázia výstavu pod názvem PŘÍRODNÍ KRÁSY JIHOČESKÉHO KRA- JE. V září a v říjnu skupina žáků střední školy a partnerské školy ve Waldkirchenu uspořádala výstavu s vypovídajícím názvem FOTÍM A POZNÁVÁM. Od začátku května do konce října navštívilo muzeum osob což je o 146 návštěvníků více než v roce Zámek navštívilo platících osob což je o 416 návštěvníků méně než v roce předchozím. Milena Smolová vedoucí muzea Dne se uskutečnil Svatomartinský lampionový průvod. FOTO J. ŠEJNA

5 Vimperské noviny 12/2011 tel Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích proběhne svoz odpadu dle pondělního a úterního harmonogramu svozu: Pondělí: Pivovarská, 1. Máje, Náměstí Svobody, Svornosti, Steinbrenerova, Rožmberská, Pasovská, Kaplířova, Sadová, Pražská, Boubínská, Rűckerova, Tovární, Brigádnická, Nerudova, Žižkova, Nádražní, Špidrova, Na Vyhlídce, Brantlova, Husova, Krátká, K. Světlé, Na Baště, Na Výsluní, Podzámčí, U Lázní, Zahradní, Družstevní, U Sloupů. Podnikatelé: smlouva č. 3 Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním? 1. máje tržnice, č. 52 Pivovarská 78, č. 142 Pivovarská 61. Pondělí sudé týdny: Pravětín, Boubská, Bořanovice + kont. rekreanti: Bořanovice, Pravětín, Veselka. Úterý: Sušická, Smetanova, Palackého, Klostermannova, Čelakovského, Nad Stadionem, Johnova, Jiráskova, B. Němcové, Hřbitovní, Na Stráni, Purkártova, Zámek, Pivovarská (od Frukta čp. 59 nahoru), Brantlův Dvůr. Marie Hejlková, Odbor ŽP Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu v těchto lokalitách: K Rokli 494, Luční 498, Mírová 454 a SNP 466. Dále pak je možno odevzdávat tyto odpady ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici. Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů, tak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech. Máte rádi své domy? Pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadů. Marie Hejlková Odbor ŽP Použité zářivky do popelnice nepatří Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Občané města Vimperk mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici. Zpětný odběr všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy EKOLAMP, Asekol a Elektrowin, které k tomu opravňuje zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem životního prostředí. Kolektivní systémy již pátým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných míst (s využitím sběrných dvorů) až po předání zpětně odebraných elektrozařízení firmám, které se specializují na jejich ekologické zpracování a recyklaci. Cílem je separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné látky od ostatního odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky, televize, fény, ledničky a další zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na staré vyřazené elektrospotřebiče, za které nebyl při jejich nákupu zaplacen recyklační příspěvek. Ten se od srpna 2005 uvádí při prodeji nových výrobků odděleně od ceny. Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez aktivního a vstřícného přístupu spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje k ochraně životního prostředí. Na základě smlouvy o spolupráci, kterou město Vimperk uzavřelo s kolektivním systémem EKOLAMP, byly do sběrného dvora ve Sklářské ulici umístěny speciální kovové kontejnery, do kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen občané, ale i firmy a podnikatelé, kteří elektrozařízení používají či shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky, instituce apod.). EKOLAMP obci přispívá na náklady provozu sběrného místa a plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím město ušetří část prostředků ze svého rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Město Vimperk tyto peníze investuje do zdokonalení systému zpětného odběru včetně informační kampaně a budování nových sběrných míst. EKOLAMP s.r.o. M sto Vimperk EKO-PF Už víme kam pat í! Vážení ob ané, ve spolupráci s firmou EKO-PF s.r.o. Vám nabízíme bezpe né a ekologické ešení problematiky s upot ebenými potraviná skými oleji a tuky. V n kolika místech ur ených pro ukládání separovaného odpadu umístíme plastovou nádobu (plastová zelená popelnice o obsahu 240 l). Do této nádoby m žete ukládat upot ebené potraviná ské oleje a tuky v pevných obalech (PET lahve, plastové kanystry ). Uložené potraviná ské oleje a tuky bude odvážet odborná firma k dalšímu zpracování zdarma. POZOR DO ODPAD TUKY NEPAT Í, CHRA TE SI SV J MAJETEK

6 6 tel Vimperské noviny 12/2011 Územní plánování Co je územní plán a jeho proces pořizování Některé obce ve správním území města Vimperk, tzv. ORP Vimperk, mají v současné době územně plánovací dokumentaci obce pořízenou ještě podle starého stavebního zákona, tzv. padesátky, tj. podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pod názvem územní plán sídelního útvaru (ÚPSÚ), územní plán obce (ÚPO). Po roce 2007 po nabytí účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ), který zrušil starý stavební zákon, je pro územně plánovací dokumentaci obce užíván nový pojem územní plán (ÚP), který již budeme pro zjednodušení používat v dalším výkladu o pořizování. Každý z nás se již s nějakým územním plánem setkali, např. při koupi nebo prodeji pozemku či stavby, při vyřizování stavebního povolení nebo i při úmyslu zalesnit pozemek či vybudovat nové odkanalizování stávající stavby. Co je územní plán? Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování, který určuje koncepci územního rozvoje. V souladu s koncepcí vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Územní plán v podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje (ZÚR JčK) a politikou územního rozvoje (PÚR ČR 2008). Obec územní plán připravuje s výhledem alespoň na 10 let a občanů se bezprostředně týká. Za tuto dobu proběhnou nejméně dvakrát komunální volby, které mohou vyvolat změnu představ o rozvoji obce. Má-li být ÚP základním dokumentem, podle kterého se odvíjí rozvoj daného území obce, musí být odsouhlasen zastupiteli různých politických stran příslušné obce, potažmo širokou veřejností, která prostřednictvím svých zvolených zastupitelů ovlivňuje stabilitu a dlouhodobou udržitelnost ÚP obce. O pořízení ÚP nebo jeho změny rozhoduje zastupitelstvo obce v samostatné působnosti a to buď z vlastního podnětu, na návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, a nebo na návrh orgánu veřejné správy (viz 44 stavebního zákona). Na pořizování územního plánu nebo jeho změny se podílejí: Obec, pořizovatel příslušný obecní úřad, ve většině případů se jedná o úřad územního plánování, který prostřednictvím svých úředníků, kteří splňují kvalifikační předpoklady podle ust. 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ), zajišťuje průběh pořizování, projektant autorizovaný architekt nebo autorizovaný urbanista, který zpracovává územní plán jako vybranou činnost ve výstavbě, je možné použít i termín zpracovatel (viz 158 a 159 stavebního zákona), dotčené orgány a krajský úřad. Pořizovatel a projektant mají své kompetence dané stavebním zákonem a musejí při pořizování ÚP postupovat v souladu se svou odborností a právními předpisy. Pořizovatel je metodikem a administrátorem procesu pořízení ÚP, projektant při návrhu koncepce rozvoje území dané obce zohledňuje jeho možnosti s cílem rozvíjet hodnoty řešeného území. Obec územním plánem vyja- dřuje požadavky na svůj územní rozvoj. Pro úspěšné a rychlé pořízení ÚP má zásadní význam kvalita komunikace obce s pořizovatelem i projektantem. Z tohoto důvodu byla ve stavebním zákoně definována úloha určeného zastupitele. Ten je především mluvčím zastupitelstva obce ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi. Určený zastupitel musí být členem zastupitelstva a spolupracuje s pořizovatelem na návrhu zadání ÚP, na úpravě návrhu zadání (viz 47 odst. 1, odst. 4 stavebního zákona) a vyhodnocují spolu výsledky projednání a zpracovávají návrh rozhodnutí o námitkách (viz 53 stavebního zákona). Úspěšnému pořízení ÚP bez zbytečných komplikací a zdržování jeho projednávání v zastupitelstvu obce významně napomáhá aktivní činnost určeného zastupitele. Jedná se o soustavné sledování průběhu pořizování ÚP, činnosti pořizovatele i projektanta a sledování toho, zda jsou jednotlivé kroky dostatečně dokladovány, včasný přenos informací mezi zastupitelstvem obce, pořizovatelem a projektantem ÚP. Výklad pojmů: pořizovatel příslušný obecní úřad, který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území (viz 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona), létající pořizovatel fyzická nebo právnická osoba, která splňuje kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost a která není úředníkem obce, limity využití území udávají omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývají z právních předpisů a vlastností území, např. ochranné pásmo lesa je uváděno jako 50 m od okraje lesního pozemku. Výklad k výše uvedeným pojmům jako plocha přestavby, plocha veřejně prospěšné stavby apod. uvedeme v díle týkajícím se samotné grafické části územního plánu. Pokud je pořízení změny (ÚP) vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele (např. občana obce, vlastníka pozemku nebo stavby, developera), může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem. Tzn. financování projektanta, mapových podkladů, popř. létajícího pořizovatele (viz 45 odst. 4 stavebního zákona). Pokud pořízení změny ÚP vyplývá ze zásad územního rozvoje (ZÚR) nebo z jejich aktualizace, hradí takto vynaložené náklady Krajský úřad Jihočeského kraje. (viz 45 odst. 2 stavebního zákona). Jak si tedy obec pořídí územní plán? 1. krok Zastupitelstvo obce XX rozhodne o pořízení ÚP nebo jeho změny, postup je vždy stejný. Současně rozhodne o financování pořízení ÚP, o výběru zpracovatele a pořizovatele. Zpracovatele-projektanta návrhu ÚP vybírá většinou na základě provedeného výběrového řízení. Na základě smlouvy o dílo s vybraným zpracovatelem jsou provedeny doplňující průzkumy a rozbory řešeného území. Tzn., že zpracovatel se sám seznámí s řešeným územím, s jeho problémy, převezme od úřadu územního plánování územně analytické podklady (ÚAP). Výsledkem jeho práce je pak rozbor území v podobě výkresu problémů, které bude třeba návrhem ÚP řešit, a výkresu limitů využití území, které dopředu svým specifickým způsobem limitují řešené území. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce zpracuje návrh zadání ÚP, ve kterém stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování budoucího návrhu územního plánu. Návrh zadání je zpracován pouze v podobě textové a jen zřídka je přiložena situační mapa s vyznačením řešeného území (v případech změn již existujících územních plánů, kdy je řešena pouze konkrétní lokalita, konkrétní záměr). Tento návrh zadání je zveřejněn na úřední desce obce a rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím k jejich vyjádření a uplatnění požadavků na podobu a obsah ÚP. Podněty v uvedené lhůtě může uplatnit i veřejnost. K později uplatněným požadavkům, připomínkám a podnětům se nepřihlíží. Z uvedeného jasně vyplývá, že tato fáze je i pro veřejnost zásadní, a proto se vyplatí permanentní sledování úřední desky a webu obce. Veškeré požadavky a podněty posoudí pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, upraví podle jejich vyhodnocení text návrhu zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce. Výsledkem této první fáze je schválené zadání ÚP. (viz 47 stavebního zákona). Pokračování v příštím čísle VN. Ing. Marcela Šebelíková Odbor výstavby a územního plánování

7 Vimperské noviny 12/2011 tel Listopad očima Jaroslava Pomezného Žijí mezi námi a pomáhají zachraňovat lidské životy. Řeč je o dobrovolných, bezpříspěvkových dárcích krve z Vimperska a Čkyňska, kteří v letošním roce uskutečnili v transfúzní stanici českobudějovické nemocnice tři hromadné odběry. Posledního, který se uskutečnil se zúčastnila čtyřicítka dárců. Dle informace Oblastního spolku Českého červeného kříže v Prachaticích byli mezi nimi dva prvodárci a devět, kteří darovali krev, více jak 40x. Například občan města Petr Kočnar má na svém kontě 72 odběrů. Stojí za zmínku, že dárci krve z Vimperska a Čkyňska uskutečnili v roce 2011 sto šest odběrů, za což jim patří upřímné poděkování. Za přítomnosti představitelů Města Ing. B. Petráška a Ing. J. Martanové se v neděli sešli členové vimperského Senior klubu, aby zhodnotili uplynulý rok, který byl v jejich činnosti, jak vyplynulo ze slov předsedy Karla Krejčího bohatý na různorodé akce. Patřilo mezi ně putování Šumavou s návštěvou Poledníku, Hauswaldské kaple, Rokyty a Březníku, výlet krajem černé kněžny a Karla Klostermanna, plavba po řece Inn, návštěva zámku Kratochvíle a toulky podzimní přírodou po stopách zaniklých šumavských sklářských hutí v okolí Lipky. Senioři se také zapojili do druhého ročníku vimperské akademie a 45 z nich obdrželo certifikát o úspěšném absolvování. Někteří také absolvovali kurz počítačové techniky. Nezapomnělo se ani na zábavu, s velkým ohlasem se setkala májová veselice, které se zúčastnili i senioři z Kaplice, Kájova, Chvalšin a Vlachova Březí. Vimperští na oplátku cestovali do Kaplice a Kájova. Aktivita vimperských seniorů nepoleví, ani v příštím období, na které plánují výlet k rakouským sousedům, účast ve 3. ročníku vimperské akademie, kurzu výpočetní techniky, výlety za poznáním Šumavy a další. Také tentokráte byla výroční schůze zakončena volnou zábavou, kterou zpestřila hudební skupina Duo pohoda. V sobotu se v restauraci Lotte uskutečnila podzimní valná hromada vimperského Ski klubu Šumava. Součástí programu bylo ohlédnutí za uplynulým obdobím, které bylo pro klub podporující rozvoj běžeckého lyžování dětí a mládeže úspěšné. Důkazem toho jsou medaile a tituly mistrů ČR, které přivezli starší žáci z Krkonoš a velmi dobré výsledky v 7. ročníku seriálu Hledá se nová Kateřina Neumannová. Klub se zapsal do podvědomí sportovců, také šumavským Ski maratonem, závodem horských kol na Zadově, seriálem běhů 5x Vimperkem a Stožeckou bruslí. Veřejnost, nejenom z Vimperka, ale i širokého okolí, oceňuje možnost využití uměle zasněžovaných tratí provozovaných Ski klubem na Vodníku. Valná hromada také projednala kalendář závodů zimní sezóny 2012, ve kterém nechybí 27. ročník Šumavského maratonu na Kvildě, informaci o projektu Vodník a zprávu o sportovní přípravě závodníků klubu všech věkových kategorií před nadcházející lyžařskou sezónou. Předehrou podzimní valné hromady bylo dopolední gruntování ve sportovním areálu na Vodníku před nadcházející zimní sezónou. Malí i velcí skiklubáci se sešli v hojném počtu a s chutí se pustili do práce. Ke slovu přišly lopaty, hrábě, krumpáče, motorové kosy, pily a křovinořezy. Proběhla úprava tratí, kosení a úklid stařiny, prořezávka stromů a křovin a také dokončovací práce na nových můstcích přes potok. Uklizené vodnické lyžařské tratě nyní čekají na sněhovou nadílku. Členové Ski klubu mohli zasednout k jednání valné hromady s pocitem dobře vykonané práce. Druhou přednáškou na téma Houby pokračoval v sále MěKs třetí ročník vimperské akademie. Šedesátka přítomných vyslechla dvě zajímavé informace. V první seznámil Petr Samec z mykofamy v Trhoníně, která nese název Šumava-originální produkt, se způsoby pěstování hub, jak v podmínkách farmy, tak i domácím prostředí, jejich zpracováním, využitím a v neposlední řadě léčivými účinky na lidský organismus, například hlívy ústřičné, shiitake nebo rejshi. Houby na Šumavě byla nazvána druhá část. Amatérský mykolog Martin Kalous, který již 10 let fotografuje a mapuje výskyt hub v šumavském regionu, seznámil přítomné s výskytem jednotlivých druhů v pošumavských a v šumavských lesích a přidal zážitky z lovu houbařských snímků. Třetí pokračování akademie je na pořadu Známý šumavský fotograf Vladislav Hošek seznámí s historií fotografování a promítání. VN se ptají Hotel Zlatá Hvězda patřil mnoho let k dominantám Vimperka. Byl postaven roku 1883 a až do roku 1996 jste se zde mohli bez problémů najíst i ubytovat. Poté nastala 13letá přestávka, při které hotel změnil několik majitelů, nefungoval a jak všichni mohli vidět, chátral. V roce 2009 ho odkoupili manželé Kutilovi, kteří ho vlastní dodnes. Letos 7. listopadu oslavil Hotel Zlatá Hvězda druhé výročí znovuobnovení. Položili jsme proto majiteli panu Zdeňkovi Kutilovi několik otázek. Jaké jste měli s Hvězdou plány, když jste ji kupovali, a co se vám z nich podařilo uskutečnit? Po zkušenostech s hotelem Terasa a po 13 letech, co Hvězda chátrala, jsme se spolu s manželkou rozhodli investovat nemalé finanční prostředky, svoje úsilí a čas, aby hotel znovu zazářil. Po dvou letech provozu je jasné, že se to podařilo, a to hlavně díky všem lidem žijícím ve Vimperku a jeho okolí, kteří přispěli k tomu, aby hotel opět vstoupil do podvědomí všech. Tito lidé a spolky dokážou ve svém volném čase zorganizovat spoustu akcí a v tomto krásném hotelu jich užít. Hotel Zlatá Hvězda by takto dobře neprosperoval nemít již od rekonstrukce za partnera město Vimperk. Opravdu příkladná je spolupráce s Městským kulturním střediskem, vážím si spolupráce Gymnáziem a Střední školou ekonomickou. Studenti této školy dokázali zorganizovat čtyři pokračování Rockpárty, jež daleko překročila hranice regionu. Radost mám i z četných akcí nekomerčního charakteru, mimo jiné mohu uvést charitativní diskotéky pořádané Sdružením Stanislavy Chumanové, při nichž se již vybraly desetitisíce korun na dobročinné účely. Tento rok se velmi vydařily taneční kurzy pořádané Taneční školou Fíla Vimperk. Ale abych odpověděl na vaši otázku. Hlavním a jediným cílem bylo, aby Hvězda opět vzkvétala a aby ji lidé začali navštěvovat jako v minulosti. A je jedno, jestli sem přijdou na kávu, na večeři, zacvičit si, poslechnout nějakou kapelu. Zkrátka by bylo fajn, kdyby se Hotel Zlatá Hvězda stal součástí Vašeho života. Co máte v plánu dále? Prostředky získané provozem hotelu budeme nadále investovat do budovy. V roce 2011 jsme opravili přilehlé hospodářské stavení sodovkárnu a v současné době je zpracována studie na využití této budovy pro další volnočasové aktivity vimperských občanů a hostů hotelu. Jsem rád, že se nám po letech podařilo rozproudit komerční kulturu ve městě. Vždyť během dvou let jsme ve městě představili takové hvězdy jako Lucie Bílá, Marta Kubišová, Aleš Brichta, Vilém Čok a desítky kapel pro mladé publikum. Chceme pokračovat touto cestou, a proto zde v nejbližší době uvítáme např. Václava Neckáře a Anetu Langerovou. Do Hvězdy se také vrátily tradiční silvestrovské zábavy. I letos ji uspořádáme. Nadále budeme pokračovat v skvěle zaběhnuté spolupráci s Pizzerií Marco, se sportovně rekreačním areálem Vodník, s cukrárnou Pod zámkem. Hotel bude samozřejmě sloužit svému hlavnímu účelu ubytování a stravování. Co byste chtěl změnit? Pro rozvoj města i regionu by byla přínosem a turistickým oživením výstavba zmiňovaného plaveckého bazénu. Je veliká škoda, že zamrzl projekt revitalizace zámku. Chtěl bych také, aby do podvědomí lidí vešlo, že náš hotel není jen pro vybrané občany, ale poskytujeme kvalitní služby za ceny přijatelné široké veřejnosti. Co byste popřál čtenářům VN a svému hotelu do nového roku? Občanům města Vimperk přeji jménem majitelů a personálu méně starostí, stresu. A hlavně zdraví. Hotelu Zlatá Hvězda co nejvíc spokojených ubytovaných a stravovaných hostů a všem návštěvníkům kvalitní kulturní pořady a více zábavy. Rozhovor připravila Alžběta Rückerová

8 8 tel Vimperské noviny 12/2011 Pijeme, pijeme, pijeme čaj! Pivovarský slovníček 1.část Než začneme postupně uvádět vybrané termíny týkající se piva a jeho výroby, uveďme co vlastně pivo je: Pivo je kvašený slabě alkoholický nápoj vyráběný z obilného sladu, vody a chmele pomocí pivovarských kvasinek. Podle druhů a kvality uvedených surovin, různých postupů vaření a výroby se ve světě rozlišuje přibližně 100 druhů piv. Jedním z nich je i tzv. český ležák. V 1. části začneme stupňovitostí piva a obsahem alkoholu v pivě. Stupňovitost piva (obsah původního extraktu mladiny) je tradiční způsob označování síly piva. Vyjadřuje hmotností procenta extraktu v mladině před zkvašením. Převážná část extraktu je tvořená sladovým cukrem. Zjednodušeně se dá říct, že ve 12 pivu bylo 12 % cukru před přidáním kvasinek. Cukr se kvašením částečně přemění na alkohol a oxid uhličitý. To znamená, že ve 12 pivu je přibližně 5 objemových procent alkoholu), 0,5 % oxidu uhličitého a 3,5 % zbytkového extraktu. Dále budeme pokračovat dělením piv podle stupňovitosti: Aby se člověk v čaji trochu vyznal, byla v minulosti definována pravidla pro jeho třídění. Nejedná se o obecně závazné definice či předpisy a v každé čajové zemi, kde se čajovník pěstuje a čaj produkuje, se k třídění čaje přistupuje jinak. Zcela základním tříděním čajů je dělení podle původu (čínské, indické, cejlonské, japonské, vietnamské, thajské a další) s podrobnostmi, jež zahrnují informace o menších oblastech až konkrétních místech, kde byl čaj vypěstován. Dalším zajímavým tříděním je dělení podle způsobu výroby (podle míry uplatnění procesu oxidace a fermentace čajových lístků, jež se mnohdy souhrnně a nesprávně označuje jako fermentace ). Nejstarším a nejpropracovanějším tříděním čaje je čínské dělení podle barvy (čaje a) nálevu. Označuje se jako barevné dělení čajů a je úzce spjato se způsobem výroby. Z pohledu tradiční čínské medicíny působí každý pravý čaj na člověka různě a lze jej tak cíleně využít k léčbě či zlepšení zdraví. Z hlediska energetického účinku (tzv. teplotního působení) lze čaj klasifikovat jako horký = jangový, teplý = slabý nebo lehký jangový, chladný = slabý nebo lehký jinový, studený = jinový a neutrální = s jinem a jangem v rovnováze. Jangový čaj se hodí tam, kde je potřeba odstranit nedostatek jangu. Jinový čaj užíváme, je-li jangu přebytek. Je prokázáno, že aspekt (jin či jang) čaje se může značně změnit způsobem jeho přípravy. Přeluhujeme-li zelený čaj (jenž má obvykle povahu silně jinovou), stane se neutrálním až jangovým. Velkou roli hraje i teplota vody a materiál nádoby pro přípravu čaje. Nepodstatný není ani způsob přípravy, prostředí a společnost, ve které (či pro kterou) se čaj připravuje. Přístupem k čaji může být jeho aspekt značně posílen či oslaben. V chladných dnech je vhodné pít posilující jangové čaje čaje s tmavším listem, jež poskytují silné, plné a vydatné nálevy. Omezíme pití čajů zelených, bílých, žlutých a jejich různě ovoněné či ochucené varianty. Ing. Zdeněk Nepustil Stolní (lehká) piva se stupňovitostí do 6,99. Výčepní piva se stupňovitostí 7 10,99. Ležáky piva se stupňovitostí 11 12,99. Speciální piva se stupňovitost 13 a více. Portery tmavá piva se stupňovitost 18 a více. V produkci našeho pivovaru lze nalézt: ležáky: světlý ležák 11 a polotmavý ležák 12, speciální: tmavý speciál 13, zázvorový speciál 13, ibiškový speciál 13, medový speciál 15, medozázvorový speciál 14 (pro poslední 4 speciální piva ještě platí, že spadají do kategorie ochucených piv, o kterých si povíme v dalších částech slovníčku). U dalších dvou druhů piv se stupňovitost nehodnotí, ale záleží na maximálním obsahu alkoholu: Nealkoholická alkohol max. 0,5 % obj. Se sníženým obsahem alkoholu alkohol 0,5 1,2 % obj. Ing. Oldřich Koza vrchní sládek Šumavského pivovaru Silvestrovské vlaky 2011 Šumava je krajinou starých zvyků a tradic. Jedna novodobá tradice vznikla před dvanácti lety, kdy Stifterův pošumavský železniční spolek vypravil svůj první Silvestrovský vlak na Kubovu Huť. Ani v letošním roce nechceme tuto tradici porušit, a proto se 31. prosince vydají čtyři páry zvláštních vlaků z Vimperka na Kubovu Huť a zpět. V průběhu let se vystřídala různá témata, od vlaků sanitních, pohádkových i vězeňských po vlaky plné hvězd. Letošní ročník se bude nést v duchu cirkusovém a varietním. Chcete-li tedy poslední den v roce strávit ve společnosti krásných krasojezdkyň, žonglérů, kouzelníků, rozverných klaunů či šelem kočkovitých, není nic snazšího. Stačí jen nastoupit do některého z cirkusových vlaků a vydat se s námi na střechu českých železnic, na Kubovu Huť. Vlaky odjíždí z vimperského nádraží v 7.45, 9.45, a a na Kubovu Huť dorazí v 8.17, 10.17, a Na nejvýše položené železniční stanici v Čechách bude pro cestující nachystáno občerstvení, úřadovna vlakové pošty a pojízdná pohádková kancelář. Zájemci si Snem mnoha literárně či výtvarně nadaných dětí je, aby se jejich tvorba dostala do rukou veřejnosti, ale většinou není v jejich silách se prosadit. Proto se skupina mladých lidí, podpořena z programu Think Big, rozhodla dětem tento sen umožnit a vydat jim knihu složenou z nejlepších příspěvků v soutěži Urban legends očima dětí, do níž mohou přispět účastníci svou povídkou, básní nebo komiksem. Tématem jsou urban legends historky z novodobého městského prostředí. Urban legends, téma všech soutěžních děl, mají nejblíže k pohádce, pověsti či hororu, jsou však specifické svým přístupem k realitě tváří se, jako by se opravdu staly či stále probíhaly. Mezi všeobecně známé a proslavené urban legends patří historka o černé sanitce, která unáší náhodné kolemjdoucí za účelem prodeje lidských orgánů, o nočním vlaku, který nikdo neřídí, nebo o ženě čekající na tramvajové zastávce, která se nenávratně propadla do zde budou moci zakoupit upomínkové předměty, odeslat přání do nového roku i získat speciální silvestrovská razítka. Další možností je absolvovat silvestrovský výstup na vrchol Boubína, kde bude pro úspěšné horolezce připraven pamětní certifikát. Odjezdy zpět z Kubovy Hutě jsou v 8.50, 10.50, a 14.50, příjezdy do Vimperku pak v 9.13, 11.13, a Novinkou pro letošní rok je přímé spojení prvním a posledním zvláštním vlakem ve směru ze a do Strakonic. Za zpáteční jízdné Vimperk Kubova Huť zaplatí dospělí 50 Kč, děti 40 Kč. Jednosměrné jízdné Vimperk Kubova Huť nebo zpátky je pak jednotné ve výši 30 Kč. Děti mladší šesti let cestují ve všech zvláštních vlacích zdarma. Ve zvláštních vlacích je též možno zdarma přepravit sáně, boby, dětské kočárky a psíky všech velikostí, pouze však do vyčerpání prostorové kapacity vlaků. Proč tedy nestrávit s námi závěr roku v cirkusovém vlaku a na Kubově Huti. Informace též na Vladislav Šlégr SPŽS Vimperk Děti píší knihu moderních pověstí ze svého kraje země. Mnohdy je legenda vázána na daný region a uchovává se pouze v ústní formě. Cílem dobrovolníků, zapojených do projektu, je tedy nejen podpořit kladný vztah dětí k literatuře, vlastní tvorbě, ale také zachovat často zajímavé či vtipné legendy krajů nebo měst v písemné podobě, a to specifickým způsobem očima dětí. Soutěž je určena všem dětem mladším šestnácti let. Svá díla do každé kategorie nejvíce jedno mohou posílat klasickou poštou, em na cz či vkládat přímo na webových stránkách soutěže Uzávěrka přijímání příspěvků je 15. ledna Třicet nejlepších příspěvků bude otištěno v knize, kterou v březnu 2012 obdrží všichni soutěžící zdarma. Tři nejlépe hodnocené povídky navíc zpracují do knihy profesionální kreslíři ve formě komiksu. Na všechny zúčastněné čekají kromě knihy městských pověstí i další ceny a jarní závěrečné setkání. Kateřina Sloupová,

9 Vimperské noviny 12/2011 tel Z Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Vimperk SOUTĚŽÍME V MATEMATICE Studenti G a SOŠe Vimperk rozvíjejí své matematické dovednosti v řadě soutěží. Z těch klasických je to Matematická olympiáda, v níž v loňském roce získali několik významných úspěchů: Jakub Jelen (1. G), Kateřina Nová (2. G), Tereza Procházková (3. G), Barbora Pešlová (4. G) zvítězili ve svých kategoriích v okresním kole této soutěže. V krajském kole dosáhli naši studenti Barbora Pešlová na 24. a Filip Šochman (4. A) na 12 místo. Další soutěží je mezinárodní Matematický klokan, kterého se zúčastnilo 117 žáků. Již tradičně se umisťujeme na předních místech v okrese. Soutěžili jsme také v Pythagoriádě, oblíbené soutěži pro primu až tercii (bohužel jen na místní úrovni, protože kraj tuto soutěž nepořádá a nemůžeme tedy změřit síly s ostatními). Další zajímavou soutěží je pro středoškoláky Olympiáda online pořádaná VUT v Brně, kde školní 7členné týmy mají za úkol během 2 hodin vyřešit 10 úloh. Studenti si zde mohou vyzkoušet práci v týmu. Také korespondenční soutěže jsou oblíbené, především PIKO- MAT pořádaný matematickofyzikální fakultou UK Praha pro primu až kvartu. Studenti dostanou během roku 6 sérií úloh, které řeší většinou doma, někdy i za mírné podpory vyučujícího. V celostátním srovnání byla 3. K. Nová, 11. A. Křížová (obě 2. G), 15. K. Kunclová (1. G), 5. B. Pešlová a 18. L. Tetourová (obě 4. G). Krásný úspěch. V letošním roce přibyly novinky: 1. Logická olympiáda celostátní soutěž pořádaná sdružením MENSA. V krajském kole dosáhli studenti současné 3. G velmi dobrých umístění: K. Nová 10., F. Štefaník 12. a A. Stadlerová 22 místo. 2. Korespondenční PRASE pokračování PIKOMATU pro středoškoláky. 3. TAKTIK korespondenční mezinárodní soutěž v řešení logických úloh, kde máme 3 týmy. Doufám, že nám i v letošním roce v matematickém klání bude štěstí přát alespoň tak jako loni. A ještě jeden bonbónek na závěr. Letos poprvé jsme měli možnost změřit své síly se studenty z Bavorska při oblastním kole tamní matematické olympiády, které proběhlo 10. listopadu ve Freyungu. Na výsledky netrpělivě čekáme. Vidíte, že možností rozvoje svého matematického nadání mají studenti G a SOŠe hodně. Účast na většině soutěží je dobrovolná a studenti řeší úlohy ve svém volném čase. Patří jim tedy poděkování za to, jak pěkně reprezentují školu. Každý, kdo chce něco pro sebe udělat, má u nás šanci. Mgr. Iva Doubková, učitelka matematiky MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA FREYUNG Dostala jsem nabídku účastnit regionálního kola Matematické olympiády v německém Freyungu, kterou jsem s vidinou zajímavé zkušenosti přijala. Spolu s dalšími studentkami (Barborou Pešlovou, která si také zasoutěžila, a Karolínou Předotovou, která převzala funkci překladatelky), jsme se do Německa vydaly služebním autem naší školy s matematikářkou, Mgr. Ivou Doubkovou. Na místo jsme dorazily už den předem, , protože soutěž začínala brzy ráno a cesta do Freyungu je poměrně dlouhá. Organizátoři MO se o nás velmi dobře postarali. Měly jsme zajištěno ubytování v krásném útulném hotelu v centru městečka. K dispozici jsme měly dva prostorné pokoje, jídlo a pití zdarma. Prošly jsme si s paní učitelkou ještě některé příklady z domácího kola a šly jsme spokojeně spát. Ráno jsme po skvělé snídani odešly do Technologického kampusu ve Freyungu, kde se soutěž konala. Zadání se skládalo ze čtyř úloh, na jejichž řešení měli počtáři 4 hodiny. Barbora a já jsme pořádně prohnaly mozkové závity. Karolína měla zase příležitost vyzkoušet si práci překladatele, která byla určitě náročná kvůli mnohým matematickým termínům. O odpolední program se postarala má kamarádka Tereza Daňková. Provedla nás po freyungském gymnáziu, které v rámci ročního studijního pobytu v Německu navštěvuje. Obrovský školní areál se třemi hřišti a bazénem jsme obdivovaly pro jeho moderní vybavení a funkčnost. Sám pan ředitel školy nás pyšně provázel po prostorných laboratořích a jiných učebnách, přičemž si vyslechl mnoho chvály. Domů jsme odjížděly THE BEAR EDUCATIONAL THEATRE OPĚT VE VIMPERKU Po necelém roce do Vimperka opět zavítal divadelní soubor The Bear Theatre, který v sále MěKS předvedl dvě představení v anglickém jazyce pro studenty naší školy. Jako první zhlédli starší studenti zcela novou hru The History of England part II, která měla v našem městě premiéru. Hra, která velmi zdařile představila nejdůležitější události anglické historie od 17. století po II. světovou válku, byla srozumitelná, zábavná a interaktivní. Druhé představení bylo určeno odpoledne. Výsledky MO se dozvíme během prosince. Myslím, že za všechny zúčastněné můžu prohlásit, že tento výlet byl pro nás skvělou zkušeností a zážitkem zároveň. Karolína Karasová (6. G) mladším a méně pokročilým studentům. Hra s názvem The Detectives byla založena na spolupráci herců s publikem, které se pokoušelo rozuzlit případ vraždy mladé ženy v kabaretu. Studenti při obou představeních aktivně spolupracovali a tím si ověřovali a zdokonalovali své znalosti jazyka. Doufáme, že to pro mnohé byl motivující zážitek, který podpoří jejich snahu při studiu angličtiny. Pozvánka na adventní koncert Mgr. Hana Nová G a SŠEe Pěvecký sbor CANTO při Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické ve Vimperku Vás srdečně zve na již tradiční předvánoční koncert, který se uskuteční 19. prosince 2011 (pondělí) od 18 hodin v prostorách kaple vimperského zámku. FLORBAL Ve dnech 9. a 15. listopadu pořádala naše Základní škola ve Smetanově ulici dva okrskové turnaje ve florbalu pro různé věkové kategorie. V obou turnajích se umístili žáci naší školy na prvních místech a postoupili do okresního kola. Gratulujeme. Kompletní výsledky, fotografie a krátkou videoukázku si můžete prohlédnout na stránkách naší školy. Mgr. Jan Líkař, hlavní organizátor Mgr. Michal Kolafa, foto a video akce Více informací o škole na

10 10 tel Vimperské noviny 12/2011 ZŠ TGM informuje EXKURZE 9.A A 7.A ČESKÉ TELEVIZE PRAŽSKÉHO HRADU Využili jsme nabídky agentury pořádající různé školní exkurze a jsme díky ní zavítali do Prahy. V dopolední části programu jsme navštívili Pražský hrad, prošli jsme si jeho nádvoří, katedrálu sv. Víta a Zlatou uličku. Při prohlídce nás provázela svým výkladem průvodkyně paní Krásná. Po dvouhodinovém setrvání na Hradě jsme se autobusem přesunuli na Kavčí hory do sídla Česká televize. Ve třináct hodin se nás ujali dva bývalí zaměstnanci televize a hodinu a půl nás provázeli po místech, ve kterých se natáčí např. pořad Zázraky přírody, Pošta pro tebe, Kouzelná školka. Usadili jsme se do sálu, ve kterém hovoří se svými hosty Jaromír Hanzlík a v televizi tento pořad nalezneme pod názvem Úsměvy s Viděli jsme přímo i kousek natáčení. Právě se točila scéna Mufa pro dětský pořad Hřiště. Žáci by se byli mohli vyfotit i se známou televizní osobností, kdyby nějakou potkali. My měli štěstí a viděli se a vyfotili s hercem Otou Jirákem a také s moderátorkou Ivetou Toušlovou, jež na konci našeho putování po České televizi přišla pozdravit rodáky z Vimperka. Myslím si, že exkurze se nám vydařila. Naskytne-li se někomu podobná příležitost, vřele doporučuji všem. Mgr. Alžběta Rückerová Rada rodičů při ZŠ TGM Vimperk, Žáci a učitelé ZŠ TGM Vimperk Vás zvou na Rozsvícení vánočního stromu dne 4. prosince v hodin Prostor před hlavním vchodem do budovy 1. máje 268, Vimperk DEN ŘEMESEL Již popáté se naše škola připojila k projektu pod názvem Dny stavitelství a architektury a uspořádala Den řemesel. Akci podporuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Cílem projektu je zvednout zájem veřejnosti o aktuální problematiku ve stavebnictví. Dne řemesel se zúčastnila řada oficiálních hostů RNDr. Jana Krejsová, radní Jihočeského kraje pro oblast školství, Ing. Bohumil Petrášek, starosta města Vimperk, Ing. Martin Malý, starosta města Prachatice i zástupci partnerské školy ve Waldkirchenu. Den řemesel proběhl 19. října Naše škola oslovila základní školy z regionu, jimž byla nabídnuta možnost aktivní účasti. Řada základních a praktických škol z okolí příležitost využila. Dostavili se žáci 8. a 9. ročníků se svými výchovnými poradci. Zúčastnily se dokonce tři třídy z mateřských škol Klostermannova a 1. máje ve Vimperku. Děti si s velkým zájmem prohlédly všechna stanoviště, některé činnosti si také samy vyzkoušely a na závěr byly odměněny sladkostmi. Celkem přes 150 dětí ze základních a praktických škol se mohlo seznámit nejen s prezentací školy, ale i s praktickými dovednostmi žáků, kteří předváděli např. práci s břidlicí, postup pokrývání na cvičném krovu, polyfúzní svařování plastového potrubí, pájení měděného potrubí pro otopné soustavy, provádění keramických obkladů a dlažeb i zvukové izolace, zdění příček, ukázky zdění z KB bloků. Žáci oborů elektro demonstrovali zapojování tištěných spojů atp. Opravárenské obory předváděly seřízení cvičného motoru. V tomto školním roce je v naší škole poprvé otevřen obor stravovací a ubytovací služby. Jeho žákyně přímo na místě pekly čerstvý chléb a nabízely ho k ochutnání. Většinu z těchto činností si mohli zájemci sami vyzkoušet. Formou soutěže si ověřili své teoretické vědomosti i praktické dovednosti, které byly oceněny drobnými odměnami. Součástí Dne řemesel byla i multimediální prezentace naší školy. Žáci si také vyzkoušeli florbal v naší nové tělocvičně. S velkým zájmem se setkal i doprovodný program (nafukovací skákací hrad pro děti a kopaná na umělé trávě), který zajistil E. ON. Na přípravě akce se podíleli všichni zaměstnanci naší školy, firmy INTOMA Čkyně, BRA- MAC střešní systémy, s. r. o., Weber Teranova, KB BLOK systém, s. r. o., CZ Best Car Improt, s. r. o., Wienerberger cihlářský průmysl a. s., Dektrade, Heluz a VELUX. Celá akce byla ozvučena technikou studia Epigon, se kterou pracovali studenti maturitního oboru mechanik elektrotechnik. Žáci pořídili videozáznam, který bude po zpracování vysílat kabelová televize ve Vimperku, a také připravili řadu rozhovorů s přítomnými hosty, které byly použity ve vysílání internetového rádia. S prohlídkou školy a s dovednostmi našich žáků se mohla seznámit i široká veřejnost. Individuálně využili možnost informovat se o studiu na naší škole i rodiče se svými dětmi. Pozvání přijali i bývalí zaměstnanci školy. Mgr. Martina Slámová, Mgr. Jitka Švarcová Pro zájemce o činnost ZŠ TGM Vimperk jsou určeny naše webové stránky

11 Vimperské noviny 12/2011 tel Dům dětí a mládeže Prachatice Netolice Vimperk Volary Dům dětí a mládeže ve Vimperku TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR ŘEDITELE DDM PRACHATICE Ve středu 26. října 2011 přijela do DDM ve Vimperku družstva dětí z DDM Volary, z DDM Netolice a z DDM Prachatice, aby změřila své síly už ve třetím ročníku turnaje o putovní pohár s místními dětmi z DDM, které spolu s pedagogy DDM turnaj připravily. Pětičlenná smíšená družstva, soutěžila v pěti disciplínách, které byly připraveny v klubovnách DDM a v tělocvičně ZŠ Smetanova. Nejvíce děti zaujal robopong inteligentní robot pro trénink hráčů. Podle jejich hodnocení byl i nejtěžší disciplínou. Svoji zručnost a šikovnost si mohly děti vyzkoušet při stavbě hradu podle malého modelu a při držení rovnováhy na balančních točnách. V další disciplíně děti nahlédly pomocí světelné lupy do tajů přírody. Ujít co nejdelší cestu s plastovým vajíčkem na hlavě a vysát limonádu pomocí metrového brčka bylo pro děti překvapením a pobavením. Brčko, které si odnesly domů, může být zábavou i doma pro celou rodinu. Akce se zúčastnilo 22 aktivně soutěžících dětí, 6 pedagogů volného času a 16 dětských rozhodčích, vybraných z dětí, které navštěvují kroužky DDM ve Vimperku. Putovní pohár a věcné ceny předal vítěznému družstvu z Volar pan Bc. Jiří Machart, ředitel DDM Prachatice, na druhém místě se umístily děti z DDM ve Vimperku, třetí místo obsadilo družstvo z DDM Prachatice a na čtvrtém místě skončily děti z DDM Netolice. Děti z Volarského domu dětí si s radostí odvezly putovní pohár a celý rok se z něj mohou těšit, v příštím školním roce bude DDM ve Volarech pořádat 4. ročník turnaje. Jitka Martanová a Eva Kubišová DDM Vimperk V DDM VE VIMPERKU DĚTI PEKLY 688 HNĚTÝNEK V DDM ve Vimperku proběhly výukové programy na téma,,posvícení. Tyto programy navštívili žáci ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Smetanova a ZŠ P ve Vimperku. Děti si v průběhu výukového programu připomněly vývoj lidového zvyků, seznámily se s recepturou přípravy hnětýnek, měly možnost upéct a ozdobit si je tradičními cukrovými kytičkami. Pro velký zájem byl tento program několikrát opakován a celkem se ho zúčastnilo 172 žáků. Celkem děti napekly 688 hnětýnek, na přípravu spotřebovaly 20kg hladké mouky, 21kg cukru a 19 kg másla. Nejvíce si dávaly záležet na zdobení hnětýnek a při pečení již určovaly, komu je doma nadělí. Odnesly si nejen hnětýnky, ale i recept na jejich zhotovení. Možná se v některé rodině stanou inspirací k domácímu pečení. Eva Kubišová pedagožka volného času Přejeme všem dětem a všem příznivcům domu dětí a mládeže ve Vimperku radostné a klidné vánoční svátky. Dům dětí a mládeže Prachatice Netolice Vimperk Volary Oblastní Jitka Martanová a Eva Kubišová, DDM Vimperk charita Vimperk Prosinec činnosti pro rodiny s dětmi Adresa: Krátká 125 (1. patro), Vimperk kontakt: , Služba pro rodiny s dětmi Otevřeno: denně dopoledne od 7.30 hod hod. odpoledne od hod hod. POMÁHÁME RODINÁM S DĚT- MI VE VIMPERKU A OKOLÍ: pomáháme rodičům při výchově dětí, pomáháme při problémech s prospěchem ve škole, nabízíme doprovod dětí do školy, k lékaři, nabízíme podporu osob při jednání na úřadech, ve školách nabízíme pomoc v jakékoliv obtížné situaci rodiny, pomáháme rodinám při zadlužení, pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením, poskytujeme potravinovou pomoc rodinám v hmotné nouzi, nabízíme krizovou intervenci jedná se o formu pomoci, která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které poradíme a pomůžeme, nabízíme sociální terapii cílem je dosahovat žádoucích změn v chování člověka i v jeho sociálním okolí, odpolední klub každé úterý od hod. bude probíhat Volňásek, kde budeme společně vytvářet různé výrobky, hrát kolektivní a míčové hry. DÁLE NABÍZÍME S NAŠIMI ODBORNÍKY: konzultace s psychologem, kurzy sebeřízení pro předškoláky i školáky kurzy pozornosti, Tiskárenská balada Josef Fitti Jiroušek Na Šumavu potulný tiskař kdysi zabloudil tisky své prvé ve Vimperku založil ač naše město záhy opustil knihařská sláva však do světa letí Steinbrener to U slona rozjelmodlitební knihy, kalendáře krásné i korány vzácné bez problémů do kůže, zlata či slonoviny duši živou jim vtisknul jak šel čas výroba změnila tvář knihy různé rotačky vyjedou Haška Vančuru Vernea či Maye soustředění při výuce a domácí přípravě, pokračovací kurzy pozornosti, komunikačních dovednosti, sebeprezentace každý čtvrtek od hod., konzultace se speciálním pedagogem pomoc dětem, které mají problémy s učením, chováním, rozpoznání poruch učení a nabídka následného řešení, nabídka logopedické prevence. ČHAVE DEVLESTAR Součástí naší služby je romský taneční soubor Čhave Devlestar, Zkouška souboru je vždy každé úterý hod. INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ Poskytujeme internetové poradenství na ové adrese: CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI Každé úterý hod. pro děti od 1,5 roku do 3 let. AKCE Přijde čert a Mikuláš pro děti z romského tanečního souboru pořádáme nadílku v MěKS Vimperk od hod Rozsvícení vánočního stromečku od hod. společně ozdobíme a rozsvítíme vánoční stromeček. Všechny naše služby jsou poskytované bezplatné anonymní diskrétní. romány i básně celá republika četla knihy z Vimperka. U Volyňky továrna stále stojí stroje tam dávno nezní místo papíru, barev a grafiky nábytek tam prodávají a v sazárně tam penzion lůžka nabízí tiskaři, sazeči, knihaři, korektoři, zlatiči, dělníci, úředníci, však dnes ve Hvězdě dsdí tiskárenskou hrdost v srdci mají i když na STRÁŽ jen vzpomínají. V upomínku na první setkání STRÁŽ

12 12 tel Vimperské noviny 12/2011 I toto je paměť národa nezapomínejme! Měl jsem možnost prostudovat kopii zápisu ve staré školní kronice z Výškovic. Z doby, kdy na mapě Evropy existovala 10 let Československá republika. Psal se rok Zápis provedl tehdejší správce školy pan Josef Toman. Zápis je věnován historii a budování pomníku vojínů padlých v 1. světové válce a desetiletí existence naší republiky. Již v roce 1924 byla za starosty obce pana Matěje Robla provedena první sbírka. Pomník ale za jeho života zbudován nebyl, neboť zemřel v roce Podrobně je popisována činnost obecního zastupitelstva za vedení nového starosty pana Františka Smoly ze Sudslavic. Komise zvolená pro uskutečnění stavby pomníku sestávala ze zástupců rodin po padlých vojínech a z delegátů obecního zastupitelstva. Druhá sbírka na zhotovení pomníku vynesla celkem Kč. V té době, píše do kroniky pan Toman, byl v lomu v Buči vylomen mramorový kámen jedinečné velikosti o délce 7 metrů 30 cm. Odpověď kamenického mistra pana Tvrdka na jeho dotaz, na kolik by kámen na použití k pomníku přišel, zněla tak jak je neopracovaný, má cenu v lomu až Kč, ale já jej chci obci věnovat. Tak se také stalo. Mistrem byl zhotoven sádrový návrh v měřítku 1 : 10. Zastupitelům se líbil. Byla dohodnuta i cena za zhotovení. Z původní ceny Kč se cena snížila na Kč. Zahrnovala veškerou kamenickou práci spojenou s postavením obelisku. Podle zápisu v rodinné kronice otce pana Josefa Nusky stál pomník Kč. Odvezení jedinečného kamene bylo jistě velkým problémem. V zápise pana Tomana je uvedeno, že na náklad obce musela být v nejhorších místech vyspravena cesta. Vypočtená váha obelisku byla 35 q. Kámen byl naložen na vůz jeřábem. Bylo zapřaženo pět párů silných volů. Příkrost cesty v místech pod školou byla nad síly potahu. Proto byly přivedeny další 2 páry volů. Dopravit kámen na vybrané místo nad místní školou, kde byl složen, se podařilo. Výkon, z mého hlediska (pozn. autor), obdivuhodný Kdo prošel pěšky část dnes vyasfaltované cesty, začínající u dopravní tepny Čkyně Vimperk, mi jistě dá za pravdu. Pan Toman zapsal i jména občanů podílejících se nejen na opravě, ale i přípravě betonového fundamentu, základny pro vytýčení obelisku. Stavba byla zahájena 3. července Celá řada místních občanů pracovala zdarma bez nároku na finanční odměnu. Velká část materiálu pro stavbu byla darována. Jeden z příkladů majitel pily ve Výškovicích pan Všetečka daroval potřebné dřevo. Usazení obelisku bylo z technického hlediska pozoruhodné. Je zapsáno, že 23. července večer o 7. hodině byla postavena trojnožka (3 třináctimetrové klády) se zavěšeným diferenciálním kladkostrojem. Vlastní zdvihání těžkého obelisku se odehrálo 29. července. Pracovalo se od 6 hod. ráno do hod. odpoledního času. Byla to práce, jak psáno, velice nebezpečná, organizována, vedená mistrem kameníkem, panem Janem Tvrdkem s jeho 4 dělníky. Zastupitelstvo obce stanovilo odhalení pomníku na 12. srpna Propagace vlastenecké slavnosti byla zajištěna plakáty a pozvánkami. V předvečer odhalení pomníku byla provedena výzdoba jeho okolí, postavena tribuna, připraveny stoly a lavice. Zásluhou manželky správce školy, která zorganizovala sbírku pokrmů od hospodyněk z Výškovic, bylo zajištěno pohoštění. Byla zajištěna účast senátora Rudolfa Jaroše z Klecan u Prahy, sokolské organizace z Volyně, Čkyně, hasičské sbory z Boubské, Putkova, Bohumilic, legionáři, pěvecký sbor ze Čkyně. V zápise je poznámka, že nejsmutnější ze všeho bylo, že župní starosta hasičstva, pan Důra ze Včelné pod Boubínem, vydal hasičským pozvaným sborům zákaz se této slavnosti ve Výškovicích zde účastnit to budiž na věčnou paměť uvedeno jako důkaz vlastenectví dotyčného pána. Den 12. srpna 1928 byl slunečný. V hod. byla na přání pozůstalých po padlých vojínech sloužena panem farářem Josefem Matoušem z Bohumilic u památníku smuteční mše. Ve hodin odpoledne se odebral průvod z návsi ve Výškovicích k památníku. V čele průvodu šly školní děti, pak dívky v krojích s věnci a kyticemi, hudba, sokolové, hasiči, občanstvo. Slavnost zahájil správce školy pan Josef Toman. Promluvil senátor Rudolf Jaroš, o příčinách vzniku války, vylíčil hrůzy války a utrpení národů. Nabádal občany ke svornosti. Odhalil pak pomník na věčnou výstrahu a zatracení válek. Následovala pak báseň Mrtvým vojínům v přednesu žákyně Marie Pudivítrové. Dívky v krojích pak položily věnce a kytice před pomníkem, pěvecký sbor ze Čkyně zazpíval chorál Ktož jsú boží bojovníci. Slavnost pokračovala dalším projevem pana senátora Jaroše o prvním desítiletí trvání republiky. Vyzval v něm všechny k poctivé práci pro republiku, aby se stala domovem skutečným s milovaným. Pak zazpíval pěvecký sbor ze Čkyně píseň Ó, vlasti má. Žák Josef Toman přednesl Nerudovu báseň Vzhůru již hlavu, národe, pěvecký sbor ze Čkyně zazpíval Věno od B. Smetany. Jak píše správce školy, následovala za každým vystoupením bouře potlesku. Na závěr zahrála kapela státní hymnu. Podle zápisu se vlastenecké slavnosti zúčastnilo odhadem 800 až 900 lidí. Památník byl obdivován nejen svojí velikostí, ale i za Do naší přírody, po podzimu, období hojnosti a blahobytu, období přemíry rozličných plodů a sytosti, pomalu přichází zima. Doba strádání a nouze. Mnohým z nás se jistě zželí hladových ptačích krků a v touze pomoci křehkým stvořením zanesou ke krmítku něco k sezobnutí. Počin jistě šlechetný, hodný obdivu, ale stává se, že z neznalosti ptákům ublížíme. Před tím, než začneme přikrmovat, seznamme se s tím, co do krmítka patří, a co ne. Do krmítka lze zakládat olejnatá semena, především slunečnici (neloupanou seženeme v chovatelských potřebách), semena lnu, máku a řepky. Dále semena ze smrkových a borových šišek. Pro zrnožravé ptáky (např. vrabci a strnadi) se práci kameníka pana Jana Krále z Výškovic (pracoval bez nároku na finanční odměnu), který vytvořil na obelisku celou trnovou korunu, státní znak s letopočtem prvního desetiletí existence Československa. V závěru svého zápisu pan Josef Toman napsal: Jestliže někdy po letech někdo nebude moci pochopit, proč my jsme naši republiku měli tak rádi, nechť uváží: My jsme přežili útisk národa za Rakouska-Uherska. My trpěli od Rakouska za světové války v zákopech. My dočkali se vzkříšení svobody národa s naším milovaným presidentem T. G. Masarykem i prvního desetiletí svého státu. Tolik ze školní kroniky ve Výškovicích. Dnes již škola neexistuje, budova slouží jinému účelu. Nádherný obelisk nad ní však existuje. Připomíná statečnost, vlastenectví a lásku občanů Výškovic k naší mladé republice. Je svým způsobem pamětí národa. Nezapomínejme! Josef Černoch, kdysi občan Vimperka Přikrmovat ptactvo? Ano, ale správně! hodí zadina od čističek obilí, semena plevelů apod. Pro sýkory a strakapoudy lze zavěsit hovězí či skopový lůj, drozdům a kosům předkládáme jablka. Krmítko pravidelně čistíme. Do krmítka nikdy nedáváme čerstvé pečivo, těstoviny, zbytky jídel, vánoční cukroví. Pro doplnění si řekněme, kam krmítko umístit. Nejvhodnější je klidné závětrné místo s možností úkrytu v podobě keřů či stromů, kde se ptáci budou cítit bezpečni před dravci a šelmami. A teď, když víme jak správně přikrmovat, se společně můžeme těšit pestrou škálou druhů a paletou barev, jež se na našich krmítkách vystřídají. Aleš Vondrka ZO ČSOP Šumava

13 Vimperské noviny 12/2011 tel Po výroční členské schůzi konané už nyní připravujeme rámcový plán činnosti na rok Hned nyní v prosinci máme oplácet návštěvu našim přátelům z Českého Krumlova. Podobně jako v minulosti, pořádají i tentokrát MIKULÁŠ- SKOU ZÁBAVU v Kájově. Odjezd autobusu je ve hod z autobusového nádraží a po skončení SLOVÍČKO FARÁŘE Vánoční dar Opravdová krása Vánoc je v jednoduchosti V horečném tempu vánoční doby míváme sklon zapomínat na poselství a příslib, které Vánoce zvěstují. Velmi často býváme v zajetí toho, co všechno ještě musíme stihnout na poslední chvíli. Pospícháme, tlačíme a strkáme se a málem že srážíme lidi shánějící ten extra dárek, který si my vážně nemůžeme dovolit. Mohl by být všechen ten spěch a shon satanovou pomstou Bohu nebo jeho odvetným tahem za Vtělení zrození Syna Božího? Satan nás všechny oslepuje třpytem a leskem, zvoněním zvonků a cinkáním pokladen v obchodech. Přestali jsme dbát na význam Vánoc poselství míru mezi všemi muži a ženami, příslib radosti lidem dobré vůle. Opravdová krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Neboť čím více nasloucháme okolnímu světu, tím plněji si uvědomujeme nesnáze a bolesti, hněv, vypětí a vyčerpání, kterými muži a ženy trpí. A právě poselství a příslib Vánoc může přinést naději malým a zbloudilým; poraněným, ukřivděným, týraným a zlomeným. Jedním z největších darů, jež můžeme přinést světu, každému muži, ženě či dítěti, které potkáme v této vánoční době, je prokazovat laskavost a konat nezištné krásné skutky. Vzpomínám si na humoristický seriál kreslíře Johnnyho Harta uvedený před několika lety, ve kterém vystupuje postava Wileyho hledajícího odpovědi na nejzávažnější otázky života. Jedna z těch otázek je velmi jednoduchá, a přesto současná. Na prvním obrázku se Wiley ptá: Co se stalo s laskavostí? A pokračuje těmito verši: Proč lidi nelitují síly, aby jiným trable způsobili? Proč schválně druhým štěstí hatí, ač vědí, že se jim zlo dvakrát vrátí? Proč tak rádi zraňujeme i ty, které milujeme? Proč člověk milá slova sotva svede? Vždyť jedna rána k druhé vede. Proč se nechováme, jak nám velí jeden slogan známý? Veďme si tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi. Proč chyby druhých nám tak vadí jeden sotva uvěří Odpuštění a láska vystrnadí satanův zadek ze dveří Darujte o příštích Vánocích dar, který má trvalou hodnotu, dar, který vás nadlouho přežije. Prokazujte laskavost a konejte nezištné krásné skutky. Jen do toho, zkuste to! Pro vás je to jen maličkost. Ale jsem si jist, že lidé kolem vás budou udiveni a svět bude ohromen. Jen do toho, buďte laskaví ostošest. Takové šoky svět moc potřebuje. Z materiálů na Vimperští senioři v hod se navracíme zpět. Každý si hradí jízdné (130 Kč), vstupné (50 Kč) a útratu. Včasně vaše přihlášky včetně jízdného přijímá pokladní paní R. Matoušková (tel ). Všem lidem dobré vůle přejeme úspěšný rok 2012, dobré zdraví, štěstí a pohodu. Výbor SENIOR KLUBU Blahopřejeme Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v listopadu: Emilie Kaňáková Václav Houdek Marie Hubáčková Marie Hájková Marie Čepová Jiří Šimek Marie Kovaříková Věra Wostlová Marie Kordíková Marie Remišová Josef Pešek Marie Kortusová Marie Cimbalová Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Vimperáci a Maxíci V pátek 18. listopadu proběhla členská schůze organizace. V průběhu schůzce se o dobrou náladu postarali klienti Sociální pohody Javorník s písničkovým pásmem a na závěr s představením Lojza a Líza. Členové měli v průběhu schůze možnost seznámit se s plánovanými akcemi na další kalendářní rok. Velké poděkování patří všem účinkujícím pod odborným vedením paní J. Mrázkové. V prosinci jsme připravili: Pátek 9. prosince 2011 den hydroterapie v termálních lázních Bad Füssing. Jana Lukelová, matrikářka Členové STP Vimperk se ve středu zúčastnili III. ročníku Setkání bez hranic v Prachaticích. Společně s pracovnicemi z chráněné dílny v bývalém Šumavanu zhlédli soutěžně kulturní vystoupení klientů z okolních organizací. I přesto, že účinkující byli jiní než ostatní, dokázali se poprat se svými obtížemi, předvedli neuvěřitelné výkony. Po vystoupení měli všichni odměnu v podobě skupiny Maxim Turbulenc. Vimperáci si odvezli nejen zážitky, ale i podepsané fotografie. Za výbor organizace MO STP M. Hadravová Informace z MO STP Vimperk Odjezd autobusu bude v 7.30 hodin z autobusového nádraží. Cena pro členy 400 Kč, ostatní 540 Kč. ZÁVAZNÉ přihlášení a zaplacení v pátek 2. prosince 2011 v MěKS galerie U šaška od 9-11 hodin. V pátek budou prodávány také vstupenky pro přihlášené členy na prosincové akce (koncerty) MěKS. Děkujeme všem členům, kteří si zaplatí přihlášené akce včas. M. Hadravová

14 14 tel Vimperské noviny 12/2011 Kulturní přehled MěKS J O HNOVA 226, VIMPERK pátek , hodin, přísálí MěKS Vimperk MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ ŽIVOT VĚZŇŮ V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH Vernisáž putovní výstavy sobota , hodin sál MěKS Vimperk SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V podání divadla MALÉhRY neuvidíte typicky Andersenovskou pohádku, ale komediálně pojatý příběh vyprávěný tak, jak ho vidí tři uklízečky, využívající všech prostředků z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky) a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zanechali na jevišti. Poetická pohádka je tak oživena o nápady obyčejných uklízeček a klasický námět je zpracován komediální formou, navíc vtahuje děti přímo do děje. Vstupné 50 Kč středa , hodin KŘÍŽE, KAPLE, KAMENY VIMPERSKA A PRACHATICKA Velkoplošné promítání fotografií s komentářem Dušana Žampacha. Projekce fotografií, beseda, vstupné dobrovolné pondělí , hodin sál MěKS Vimperk ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA středa , hodin sál MěKS Vimperk AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU Již třetí přednáška na téma Malý fotografický workshop s Vladislavem Hoškem. pátek , hodin kostel Navštívení Panny Marie SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS ADVENTUS DOMINI Adventní mariánská mše v českých kancionálech století v podání slavného vokálního souboru. Koncert, vstupné 120 Kč, předprodej MěKS Vimperk. pondělí , hodin sál MěKS Vimperk ČERTOVSKÁ ŠKOLA Mikulášské představení pohádky v podání DS Bouček, SHŠ Artego a DS Damián, na kterém vás čekají čerti a čertice, andělé i Mikuláš a chybět nebude ani mikulášská nadílka. Vstupné dobrovolné. středa , hodin hotel Zlatá Hvězda ANETA LANGEROVÁ PÁR MÍST Akustický koncert se smyčcovým triem. Speciální host REPUBLIC OF TWO. Koncert, vstupné 300 Kč, předprodej MěKS Vimperk. sobota , hodin, prostranství před Pizzerie Marco BETLÉMSK0 SVĚTLO Z Betléma připutuje světlo i do města pod Boubínem, kde jej přivítá malá slavnost s živým hraným příběhem o narození Krista. Akci připravili skauti, SHŠ Artego, DS Bouček, DS Damián při ZUŠ Vimperk, děti z MŠ 1. Máje, Pizzerie Marco, Cukrárna Pod zámkem, Hotel Zlatá Hvězda. Městské lesy. KINO Šumava Vimperk úterý , hodin OSAMĚLOST PRVOČÍSEL FK Drama, Itálie / Německo / Francie, 2010, 118 min Režie: Saverio Costanzo. Hrají: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Isabella Rossellini, Filippo Timi, Vittorio Lomartire.

15 Vimperské noviny 12/2011 tel sobota , hodin DLUH Drama / Thriller, USA, 2010, 114 min, Režie: John Madden Hrají: Helen Mirren, Sam Worthington, Marton Csokas, Jesper Christensen, Ciarán Hinds. úterý , hodin ALOIS NEBEL - FK Animovaný / Drama, Česko / Německo, 2011, 84 min. Režie: Tomáš Luňák. Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík, Ondřej Malý, Ján Sedal, Ivan Trojan, Klára Melíšková, Simona Babčáková , hodin ŠTĚPÁN SMUTNÝ Charitativní disko pro nadaci Stanislavy Chumanové , hodin DOKOLA BEZ KOLA Společenský večer, k poslechu a tanci hraje skupina POHODA a DRUHÝ DECH , hodin ANETA LANGEROVÁ akustický koncert se smyčcovým triem, speciální host : REPUBLIC OF TWO, pořádané Měks Vimperk , hodin VÁCLAV NECKÁŘ Předvánoční společenský večer , od a hodin PŘEDSILVESTROVSKÝ TANEČNÍ VEČER Pořádá TANEČNÍ ŠKOLOU FÍLA. středa , hodin RODINA JE ZÁKLAD STÁTU Drama / Road movie, Česko, 2011, 106 min, Režie: Robert Sedláček Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Jan Fišar, Jan Budař. úterý , hodin JAN PAVEL II. HLEDAL JSEM VÁS Dokument, 130 min, polsky, anglicky s českými titulky, DVD, vstupné 40 Kč. Nejdražší polský dokument o nejvýznamější osobnosti polských novodobých dějin. Premiera středa , hodin JOHN ENGLISH SE VRACÍ Akční / Komedie / Dobrodružný, USA / Velká Británie / Francie, 2011, 101 min, Režie: Oliver Parker, Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Gillian Anderson, Rosamund Pike, Mark Ivanir , hodin SILVESTR VE HVĚZDĚ Vystoupí MARTIN POŠTA, LEONA ČERNÁ, hraje kapela POHODA, bohatý raut, přípitek, ohňostroj , hodin ZUŠ Vimperk VÁNOČNÍ KONCERT Vystoupení žáků hudebního oboru v orchestrálním sále školy. Vstupné dobrovolné , hodin ZUŠ Vimperk VÁNOČNÍ KONCERT Vystoupení dalších žáků hudebního oboru v orchestrálním sále školy. Vstupné dobrovolné , hodin, KD Čkyně VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU Vstupné dobrovolné , hodin, KD Cihelna Vimperk ADVENTNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU Vstupné: dospělí 50 Kč, děti a důchodci 20 Kč , hodin, KD Čkyně VÁNOČNÍ KONCERT Vystoupení žáků, kteří navštěvují pobočku školy ve Čkyni se uskuteční premiérově v tamním kinosále KD. Vstupné dobrovolné. Během všech akcí ZUŠ bude v prodeji stolní čtrnáctidenní kalendář Dechového orchestru ZUŠ Vimperk na rok DDM Vimperk , 9.00 hodin MEMORIÁL JARKY LANDOVÉ 3. ročník gymnastického trojboje, zahájení závodu v 9 hod., akce se koná v tělocvičně II. ZŠ Smetanova Vimperk DDM Vimperk se omlouvá všem čtenářům Vimperských novin za špatně zveřejněné datum Memoriálu Jarky Landové v listopadovém čísle tohoto měsíčníku.

16 16 tel Vimperské noviny 12/2011 Ȃȇ- ȁȁ- ȂȀȁȁÅȁ- ȁ- ȂȀȁȂ ȂȂȇȇ ȁȁȃȇȁȁ q ȁȃ-ȃȁ ȁȃ ȃȁȁ ȁ-ȁ VYkZcicǏ czyDžaz hz OJĻĻ K^beZg`+ K^beZg` K^beZg`` Ȅ- ȁȃ- q ȁȅ-ȁȁ B^`jaǾŀ cv KdYcǏ`j ȅ K Ȅ- ȁȃ- Ȃ- VYkZcicǏ czyDžaz hz OĻ I<B K^beZg` ȅ- ȁȃ- q ȁȇ-ȁȁ B^`jaǾŀ h 7djǢ`Zb+ K^beZg` ȇ- ȁȃ- q ȁȉ-ȃȁ V GZejWa^X D[ Ild+ ]diza OaViǾ ]kDžoyv ȉ 6cZinn AVc\ZgdkLJ \ ȉ- ȁȃ q ȁȅ-ȃȁ KnedjŀiDžcǏ WVaŢc`ġ?ZýǏŀ`dk^ Å OĻ I<B ȁȁ- ȁȃ- q ȁȉ-ȁȁ oǿwvkv h KǾXaVkZb CZX`ǾʼnZb V hz h`je^cdj Ed]dYV+ ]diza OaViǾ ]kDžoyv ȉ KǾcdǢcǏ K ȁȁ- ȁȃ- q ȁȅ-ȁȁ ȃ- VYkZcicǏ czyDžaz hz OĻ HbZiVcdkV+ K^beZg` ȁȇ- ȁȃ- q ȁȉ-ȁȁ HX]daV <gz\dg^vcv EgV\Zch^h Å `dcxzgi k `dhizaz CVkŀiǏkZcǏ EVccn BVg^Z ȁȇ- ȁȃ- 7ZiaLJbh`LJ hkDžiad V ý^kćć WZiaLJb cv cǿbDžhiǐ V eʼnzy E^ooZg^Ǐ BVgXd ȁȉ- ȁȃ- q ȁȅ-ȁȁ 6YkZcicǏ `dcxzgi OJĻ 8^]ZacV ȂȆ- ȁȃ- q ȁȃ-ȃȃ ȃ ȃȃ O^bcǏ dijýdkǿcǐ cv KdYcǏ`j K Ȃȇ- ȁȃ- q ȁȅ-ȁȁ IVcZǢcǏ hdjiDžý q ȂȀ-ȀȀ IVcZǢcǏ kzǣzg h IĻ ;ǏaV+ ]diza OaViǾ ]kDžoyv ȃȁ- ȁȃ-?ǐoyn okaǿŀicǐx] kav`ġ cv X^g`jhdkLJ iljbv+ =jı ȁ- ȁ- ȂȀȁȂ q ȁȉ-ȁȁ CdkdgdǢcǏ d]űdhigd_ h dwǣzghikzcǐb 'evg`dk^ŀiDž eʼnzy \nbcǿo^zb( ȁȁ-- ȁ-åȁȁȁ- ȂȀȁȂ IʼnǏ`gǾadkǾ ȁ ȁiʼnǐ` Ǿa Ǿ hwǐg`v WǏ ` 7 È O PD F Ï L T S F Q 7JN KTPV UV [BTF QP SPDF $6,3 3/","7 3/" $6,3 3/","7 3/" 10% ;.,&. 10% ;.,&. ObDžcV egd\gvbj kn]gvozcv! KǏXZ ^c[dgbvxǐ cv lll-k^bezg`-xo V lll-bz`h,k^bezg`-xdb-

17 Vimperské noviny 12/2011 tel i TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO VIMPERK nám. Svobody Vimperk Otevírací doba: po pá hod., hod. Služby: prodej map, pohlednic, brožur, suvenýrů, internet pro veřejnost v provozní době TIS, kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování, informace o historických a kulturních památkách Vimperska a Šumavy, informace o přírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy, kontakty na ubytování a stravování, zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské zvonice otevírací doba v provozní době TIS; po dohodě s referentkou TIS, infobox, dětský koutek (bez hlídací služby), neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla. Právě v prodeji: kalendář Vimperk v detailech 2012 Kontakt: tel.: fax: Služby ve Vimperku MĚSTSKÁ KNIHOVNA Nádražní 274, tel.: Výpůjční doba pro dospělé: po, čt hod hod. st hod. Výpůjční doba pro děti: po, st hod. út hod. Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé. BOHOSLUŽBY Kostel Navštívení Panny Marie: út hod., pá hod., so hod. tichá adorace, ne 8.30 hod. BOHOSLUŽBY Evangelická církev metodistická, misijní stanice Vimperk Každá neděle, kromě 1. neděle v měsíci, hotel Anna, hod. SBĚRNÝ DVŮR Sklářská ulice, tel.: Pondělí: hod., hod. Úterý: hod. Středa: hod., hod. Čtvrtek: zavřeno Pátek: hod. Sobota: hod. PSÍ ÚTULEK VE VIMPERKU tel.: vimperk.cz w w w.v i m p e r k. c z Vánoční přání Chci popřát pěkné Vánoce všem obyvatelům Vimperka a okolních osad. Hodně dárků, žádný stres, možnost sejít se u štědrovečerního stolu se svými nejbližšími. Přeji vedení města, aby v příštím roce nemělo potíže s penězi. Městské policii samé úspěšné akce a stálého vrchního strážníka. Zastupitelům spoustu dobrých a plodných myšlenek. Svým kolegům v redakční radě stálou shovívavost s mou osobou. A nám, občanům, hodně zdraví a velikou trpělivost. Bohaté a pokojné Vánoce a málo potíží v novém roce přeje Vám všem Karel Beránek Zprávy z gymnastiky Na první podzimní závod ve sportovní gymnastice v rámci kraje vyjely tři vimperské závodnice do Jindřichova Hradce na 3. ročník Jindřichohradecké ligy. Zároveň to byl poslední závod v klasickém čtyřboji před krajským přeborem družstev. V kategorii III. ligy soupeřila Jana Krtoušová s děvčaty z TJ Slovan J. Hradec, TJ Merkur ČB, SG Liberec a TJ Spartak S. Ústí. Na všech nářadích předvedla solidní výkon. Povedl se jí pěkný přemet přes přeskokový stůl, přemet stranou na kladině, seskok saltem vpřed, na akrobacii předvedla flik vzad, salto vpřed i vzad a na bradlech se jí podařila vzklopka na nižší žerdi. Celkově si vybojovala hezké 9. místo. II. liga je výkonnostně nejnáročnější kategorií, ve které jsou zařazena děvčata od r. nar a starší. Letos byl věkový rozdíl přesně 10 let mezi nejmladšími, kterými byly právě vimperské gymnastky, a nejstarší závodnicí ze S. Ústí Novotnou Ivou, která je již několikanásobnou mistryní České republiky. Obě vimperské závodnice se velice snažily zacvičit co nejlépe. Pochvalu za bojovnost zaslouží Dominika Němcová. Mile překvapila trenérku lepším výkonem na všech nářadích než při tréninku. Dominika měla několikaletou pauzu ve cvičení SG a tohle byl její první krajský start po přestávce. Obsadila krásné 8. místo. Kateřina Vrábelová zvládla na bradlech vzklopku s obratem 180º, vzklopku spádovou i visovou a v silné konkurenci skončila na výborném 7. místě. Umístění všech tří reprezentantek z Vimperka v první desítce je solidním začátkem podzimní sezóny. Děvčata se jistě budou snažit v tomto trendu pokračovat dále. Tělovýchovná jednota MER- KUR Č. Budějovice ve spolupráci s oddílem TJ Spartak Trhové Sviny uspořádala z pověření ČGF KSK Kraje Vysočina a Jihočeského kraje v sobotu v Trhových Svinech vrcholnou podzimní soutěž ve sportovní gymnastice krajské ligové přebory družstev. Soutěžila 3 až 6členná družstva v klasickém čtyřboji. Na každém nářadí mohly cvičit libovolné 4 závodnice s tím, že do výsledku družstva se započítávají nejlepší 3 dosažené výkony. Oddíl SG TJ Šumavan Vimperk měl přihlášené jedno družstvo ve II. lize, tzn. v nejstarší a zároveň nejnáročnější kategorii. Z původních pěti přihlášených se soutěže nakonec zúčastnila pouze 3 děvčata. Oproti početnějším družstvům měly vimperské gymnastky nevýhodu, ale nevzdávaly se a se zápalem jim vlastním se vrhly do boje, což se jim také vyplatilo. Pochvalu od rozhodčích dostaly za pěkné sestavy na akrobacii, ve které Hana Pešková získala dokonce pátou nejlepší známku ze všech soutěžících. Všem se povedl i přemet přes stůl a velmi slušný výkon předvedly dívky na kladině. Problém byl pouze na posledním nářadí, což děvčata mrzelo o to víc, že právě na bradlech v poslední době tvrdě trénovala. Jejich snaha, zodpovědný přístup k tréninku, píle a chuť cvičit byla tentokrát po zásluze odměna získáním medailové pozice. Hana Pešková, Ivona Trojanská a Dominika Němcová vybojovaly v krajském přeboru II. ligy SG pro Vimperk úžasné 3. místo. Všem třem závodnicím patří velký dík za vzornou reprezentaci oddílu SG TJ Šumavan a zároveň i města Vimperk. Přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Kotlíková Marie předsedkyně oddílu SG TJ Šumavan Vimperk

18

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 12.10.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jaroslava Martanová, Zdeněk Ženíšek Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.01.2011 Usnesení č. 40 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 17.01.2011. Usnesení č. 41 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 05.09.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Mgr. Irena

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.12.2013 Přítomni: Omluven: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.03.2007 Usnesení č. 231 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 5. 03. 2007. Usnesení č. 232 Rada města souhlasí s umístěním zmrzlinového stánku

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.09.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.02.2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z desátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 17.10.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr.

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.03.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.05.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava, Ing. Bohumil Petrášek Omluveni: Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvanáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12.12.2011 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Hosté: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 07.11.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 21.12.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis č. 10/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 10/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 10/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 07.08.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.05.2011 Přítomni: Hosté: Program: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 28.11.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.03.2008 Usnesení č. 240 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.03.2008 Usnesení č. 241 Rada města bere na vědomí výsledek hospodaření za rok

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 01.06.2009 Usnesení č. 518 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25.05.2009 Usnesení č. 519 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo jejíž předmětem

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.11.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /2082/09, VÚP /2081/09 Ka-13 Pavel Kavlík

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP /2082/09, VÚP /2081/09 Ka-13 Pavel Kavlík Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 22.7.2009 VÚP 328.3-1412/2082/09, VÚP 330-1411/2081/09

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Zápis ze šestého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.05.2011 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis ze šestého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.05.2011 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis ze šestého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.05.2011 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 11.11.2013 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 12.5. 2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.03.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.03.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 05.03.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov

Město Český Krumlov. Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Město Český Krumlov Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 31.1. 2013 Vydání změny č.12 ÚPO (města) Český Krumlov Obsah: I. Důvodová zpráva II. Příloha: : Změna č.12 ÚPO (města) Český Krumlov vydávaná

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 21.10.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Ing. Petr Bednarčík Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.04.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.04.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 16.04.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 02.03.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.05.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.11.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MBA Martina Jírovcová,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více