Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování?"

Transkript

1 Chlumec nad Cidlinou dne

2 Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování? Vážení čtenáři, všem Vám je již notoricky známý a otřepaný evergreen dostavby dálnice od Poděbrad do Hradce Králové. Zatímco se na mnoha místech v republice provádí dopravní obchvaty měst v daleko méně frekventovaných lokalitách než je náš nešjastný Chlumec nad Cidlinou, iniciativa odpovědných lidí k dostavbě dálnic je téměř nulová. A slova trpkého evergreenu již více než deset let zní stále asi takto: Obchvat Chlumce ne, vždyj to by byly vyhozené peníze, vždyj již bude zahájena dálnice. A někdy doprovod: Jen burte rádi, že dálnice není, až bude, bude z Vás tady mrtvé město, nikdo u Vás nezastaví. Vážení, i ten doprovod je naprosto falešný, protože jsme nechali opakovaně kvalifikovaně spočítat, že naprostá většina automobilů, nejen nákladních, v našem městě nestaví, ale jedná se o takzvaný tranzit. Proto především z naší iniciativy, konkrétně ze strany komise pro bezpečnost na silnici E 67, pokračují práce na projektu dopravního odlehčení Chlumce navrženým řešením přednostního vybudování šestikilometrového úseku dálnice D 11 s napojením dálničních přivaděčů u Benziny a u Nového Města, kam bychom násilně odklonili nákladní tranzit. Přestože náklaráků projede přes Chlumec 27 %, opticky by to vypadalo, že z Chlumce by zmizelo 50 % dopravy (TIR s přívěsem měří 30 metrů, osobní auto 4,5 metru). Nejdůležitější na tom všem je ale magický fakt, že pokud se D 11 zahájí, již se dokončí, a nebude se o tom stále jen tlachat. Dnes, když píši tyto řádky, je neděle velikonoční. V pátek, 13. dubna, jsem v Praze vyvolal a absolvoval velmi důležité jednání na Ministerstvu dopravy a spojů ČR na výše zmíněné téma. Teoreticky se totiž blíží opět rozhodná chvíle osudu dálnice, protože na našem úseku budoucí dálnice, projekčně označeným 1104 (Libice - ChýšJ), má dojít k vyjádření ohledně veledůležitého územního rozhodnutí. Očekává se opět zákeřný protest ekologických aktivistů, bur znovu na úseku libický luh, nebo podél Žehuňského rybníka. Rozhodným obdobím 2 je květen a konečným termínem pro nabytí právní moci územního rozhodnutí je den 30. červen. Projde-li neuvěřitelně a konečně toto územní rozhodnutí, ještě zdaleka není vyhráno. Musí následovat velmi obtížné vykupování státem, případně dokonce vyvlastňování pozemků, které má velmi chabé opření ve stávajících zákonech. Teprve až bude vykoupen na tzv. stavebních podúsecích poslední metr, může být vedeno jednání ve věci stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby a tehdy se konečně může kopnout do země. Pátečního jednání v Praze byl přítomen pan náměstek ministra dopravy Ing. Braha, nově jmenovaný generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing. Havíř a ředitel pozemních komunikací Ing. Baroch. Seznámil jsem tyto odpovědné lidi s ohromným nebezpečím pro naše město. Musí si totiž uvědomit, že jestliže nebude přednostně vybudován dálniční úsek u Chlumce, protože stavba nebude díky problémům například u Dobšic opět zahájena, nastane v našem městě do tří let totální dopravní kolaps. Disponuji již totiž přesnými, kvalifikovaně odhadnutými čísly, že v roce 2005 se bude valit přes město automobilů. Roční nárůst je hrozivý a neúprosný: 5 % se rovná tisíci automobilům! Bylo mi slíbeno, že pro ŘSD pracující firma MOT Mc Donald neodkladně provede revizi a případnou změnu již odeslaných žádostí o finanční krytí dálnice D 11 z fondů Evropské banky, aby pro nás strategicky důležité dálniční napojení Levín bylo zařazeno do speciálního stavebního úseku Levín - ChýšJ. Do 14ti dnů dostanu snad písemné stanovisko a já za ně jménem občanů nešjastného Chlumce děkuji. Vážení čtenáři, kde já osobně spatřuji největší problém, proč se dálnice v naší republice nestaví? Na základě osobních, většinou negativních zkušeností s našimi poslanci, dávám největší díl viny právě jim. Postupně jsem nabyl dojmu, že deset let většinou stejných tváří nemá již cenu oslovovat, protože se postupně staly myšlenkově impotentními. Například právě ve věci dálnice již nestojím o soustrastné poklepávání na rameno, že s námi ten a ten pan poslanec cítí. Když jim ale jde o znovuzvolení do poslaneckých lavic, náhle mají plná ústa proklamací o tom, že právě D 11 je strategicky nejdůležitější stavbou pro rozvoj východních Čech, pro přijetí do EU, že přiláká investory a vyrostou továrny podél této trasy, a tak všelijak podobně. Je to samozřejmě naprostá pravda. Ale také je neoddiskutovatelnou a smutnou pravdou, že právě naši východočeští poslanci (myslím bez výjimky všechny napříč politickým spektrem) doslova a do písmene mimo mlácení prázdné slámy v této věci nehnuli prstem. Když jim toto vyčtu, udiveně a uraženě se ohradí tvrzením, že oni přece zákony nenavrhují, oni je pouze s připomínkami schvalují! VždyJ od navrhování a předkládání zákonů jsou úředníci na ministerstvech, aby zákony předkládali! Nebo shazují všechnu vinu na posledního úředníčka na okresním úřadě. VždyJ to on se v Nymburce dopustil procesní chyby! Zase mají pravdu, ale jen částečnou. Dle mého názoru by měli poslanci zákony též iniciovat, daleko více se této problematice již ve vstupních jednáních věnovat. Jinak si své slušné platy a další privilegia vůbec nezaslouží! Naši východočeští poslanci by měli také víc držet při sobě při prosazování zájmů východních Čech. Místo toho se domnívám, že se jedná o pouhé klubko sólistů, jejichž politické kluby v zájmu východních Čech spolu vůbec nespolupracují, poslanci se věnují lokálním žabomyším problémům a individuálním zájmům. Já osobně jsem jejich přístupem nesmírně zklamán a volit je znovu určitě nebudu. Z chlumecké iniciativy bylo na petiční výbory Poslanecké sněmovny odesláno několik petic, a nikdo se jim ve skutečnosti vůbec nevěnoval. Stejně tak jsme všem poslancům a senátorům rozeslali jako motivaci do bravurní češtiny přeložené zákony, jak se k výstavbě dálnic briskně přistupuje v jiných zemích. Opět ze strany

3 zákonodárců, až na jednu výjimku, nulová odezva. Vážení čtenáři a občané Chlumce nad Cidlinou, dojde-li tedy znovu k prodloužení termínu dálnice, a tím k ohrožení života a zdraví našich občanů (smrtelné úrazy, újmy na zdraví, hrozivé karcinogenní exhalace apod.), dovolím si Vás vyzvat pravděpodobně v červnu k masivní demonstraci a k zoufalému protestu, který se může projevit i zablokováním silnice E 67, a to opakovaně. AJ stojí auta třeba až do Prahy! Já sám jsem zoufalý a znechucený z neodpovědnosti těch, kteří jsou za něco placeni, ale tváří se alibisticky. Věřím, že mě podpoříte a že pak se konečně začne něco rozhýbávat. V současné době se pokusíme získat finanční prostředky na instalaci kompletního dopravního světelného řízení křižovatek z E 67 na Nový Bydžov a na Týnec nad Labem. Opět narážím jako do zdi přes nedokonalou legislativu. Čtyři miliony korun bychom totiž na světelné křižovatky měli dát z našeho městského rozpočtu, ačkoliv se jedná o mezinárodní komunikaci! Tuto záležitost a případně pro nás přijatelné řešení (dotace ze státních prostředků) předjednávám se speciálním resortem Ministerstva dopravy (BESIP) a se Státním dopravním fondem. Ještě uvidíme. V souvislosti s neutěšenou dopravní situací jako další odstrašující příklad skvělé práce našich zákonodárců musím ještě zmínit neuvěřitelně pitomou novelu dopravního silničního zákona. Díky ní byli dopravní policisté postaveni do role ubohých statistů a věřte mi, že jsou dokonale znechuceni. Nedotknutelnost provinilce vážného dopravního přestupku je u nás odpornou skutečností. Takovému neodpovědnému řidiči nemůže být ani zadržen řidičský průkaz, o zaplacení pokut nemluvě (platí ti slušní, ti drzí nikoliv!). Prakticky vzato, zabije-li řidič někoho při dopravní nehodě, může v pohodě odjet a zítra ohrožovat další nevinné lidi. Ubohá demokracie! To například v Rakousku, uděláte-li vážnější dopravní přestupek, dostanete pokutu v takové výši, až se zpotíte šokem a nemáte-li náhodou na zaplacení, policista Vám elegantně odšroubuje dopravní značku nebo Vám seberou do zástavy osobní věci či samotné auto! Budete-li se u toho hloupě vzpírat, šup s Vámi přímo do arestu! Pouze to je pravá demokracie, která pamatuje ve svých pravidlech na důležitou ochranu společnosti, především slušných lidí. Bohužel kocourkovští (promiňte, chtěl jsem říct naši velectění poslanci) se raději zabývají přijetím hrozně důležitých zákonů, jako jsou legalizované sňatky stejného pohlaví, a tak podobně. Mám pocit, že jsme již v takovém morálním bahně, že nám hrozí totální rozklad zbylé morálky (že by něco na způsob starověký Řím, a že je bohužel mnoho pravdy na trapném přísloví Češi si neumí sami vládnout ). Jsem dohodnut s ředitelem hradecké policie mjr. Pozdílkem, že mi jeho fundovaní odborníci připraví kvalifikovaný elaborát, kterým na květnovém celostátním setkání SMO (Svaz měst a obcí) v Hradci Králové jako starostové napadneme tuto nesmyslnou a bohužel platnou novelu silničního dopravního zákona a donutíme poslance k okamžité revizi v této oblasti na obě nohy kulhající legislativy. Pozn.: Milí čtenáři, v době, kdy budete číst tento můj článek, bude již po akci pořádané naším občanským sdružením Miss foto Chlumecka a Miss sympatie. Bohužel, vyskytly se po Chlumci i řeči, že je soutěž zmanipulovaná a podobné zvěsti. Není to pravda a velmi mě mrzí, že takto někdo dokáže našim snahám, aby se v Chlumci dělo opět něco nevšedního, házet zlovolně klacky pod nohy. Především je třeba mít na zřeteli, že chceme uspořádat zábavnou formou pouhou hru. Malé missky totiž bohužel nevyhrají žádný mercedes ani lukrativní zájezd... Především maminky ale vnímají, že tu jde o prestiž. Naše děvčátka však okusí na vlastní kůži tak trochu podobnou atmosféru soutěže, kterou sama sledují rok co rok u televize při volbě Miss ČR. I to je jisté poučení do jejich nastávajícího života a my organizátoři si myslíme, že ve skutečnosti odměnou za jejich odvahu a zdravé sebevědomí je výhra všech zúčastněných. Ing. Miroslav Uchytil starosta města Informace z radnice Od březnové uzávěrky proběhla tři zasedání rady města. Vzhled města! Rada města uložila odboru výstavby a ŽP zadat zpracování návrhu změn územního plánu obce schváleného zastupitelstvem firmě URBA- PLÁN Hradec králové.! Byl schválen návrh parkování na autobusovém nádraží. Parkovací stání budou vyznačena jak dopravní značkou, tak přímo na silnici a před administrativní budovou ČD bude umístěna značka Zákaz zastavení.! Rovněž byl schválen návrh rozmístění informačně orientačního značení ve městě. Odbor správy majetku a investic dostal za úkol obeslat tři firmy s výzvou k podání nabídky na instalaci značení ve městě na základě schváleného návrhu.! Rada města schválila záměr nájemníků bytového domu 697/IV vybudovat volejbalové hřiště a pergolu pro posezení na pozemku Města. Uložila odboru správy majetku a investic s iniciátory projednat návrh smlouvy, ve kterém bude mimo jiné uvedeno, že vše bude vybudováno na náklady iniciátorů akce, kteří budou zároveň zavázáni k úklidu, udržování dobrého stavu z hlediska bezpečnosti a budou napomáhat v dodržování nočního klidu. Rovněž bude ve smlouvě uvedeno, že hřiště bude přístupné veřejnosti, neboj bude na veřejném prostranství.! Rada města schválila pokácení topolů podél cesty 837/1 v katastrálním území Lučice.! Rada města schválila započetí prací na rekonstrukci Jiráskovy ulice a uložila odboru správy majetku a investic předložit souhlasná stanoviska majitelů pozemků v této ulici. V případě, že všechna vyjádření budou kladná, rada souhlasila s tím, že určovací žaloba na pozemky v Jiráskově ulici nebude podána. Současně byli schváleni dodavatelé rekonstrukcí dalších dvou ulic. Jedná se o rekonstrukci Dvořákovy ulice 3

4 - dodavatelem bude a.s. Silnice Hradec Králové a o rekonstrukci Riegrovy ulice - dodavatelem bude a.s. Správa silnic a železnic Hradec Králové.! Odbor výstavby a ŽP předložil radě regulační zásady pro zástavbu jižní strany Klaretovy ulice a rada je schválila. Vyplývá z nich, že v Klaretově ulici mohou stát tři samostatné rodinné domy.! Rada města uložila odboru správy majetku a investic vyvěsit nabídku prodeje celého pozemku proti ČSAD, což bylo ihned splněno.! Rada města schválila návrh parkování na městské tržnici zpracovaný městskou policií a uložila jí návrh projednat s dotčenými osobami, které o parkování projevily zájem. V případě jejich souhlasu technické služby úpravy provedou.! Zároveň bylo schváleno i dopracování projektu řešení parkování v Zimově ulici, které předložil Ing. Kummer (Atelier K Hradec Králové). Školství! Rada města schválila finanční vztah základní školy k rozpočtu zřizovatele - Města Chlumec nad Cidlinou na rok 2001 včetně odpisového plánu.! Rada města vzala na vědomí text dopisu Žádost Města Chlumec n.c. o převod zřizovatelských funkcí na ZUŠ a DDM v Chlumci na Cidlinou, který starosta zaslal na Krajský úřad Hradec Králové.! Rada odsouhlasila, aby pro základní školu bylo nyní ( vzhledem k sezónním slevám) zakoupeno 10 ks lyžařské sjezdové výbavy za cca ,- Kč a předloží tento návrh ke schválení dubnovému zasedání zastupitelstva.! Starosta byl pověřen účastí ve výběrových komisích na obsazení míst ředitelů Základní školy a Domu dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou.! Rada vzala na vědomí informace o novém způsobu financování škol, školských a předškolských zařízení s tím, že finanční prostředky na výplaty mezd ZŠ bude Okresní úřad Hradec Králové poskytovat škole prostřednictvím Města převodem peněz na ZBÚ u KB a.s. pobočka Chlumec nad Cidlinou. Finanční příspěvky! Rada poskytla příspěvek 5 000,- Kč DDM - na činnost oddílu JUDO.! Vzhledem k vyčerpání částky stanovené v rozpočtu letošního roku na tyto příspěvky uložila rada technickým službám spojit se s předsedou Základní kynologické organizace Chlumec n. C. a projednat s ním možnou technickou pomoc Města při budování cvičiště pro psy. Nájemné! Rada města se rozhodla nevydávat nařízení k úpravě koeficientu růstu nájemného. Tím bude platit koeficient ki 1,040 vydaný Ministerstvem financí ČR v cenovém výměru číslo 03/2001 pro období od do Různé! Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s PhDr. Alešem Valentou na vypracování scénáře pro muzejní expozici k dějinám města v Loretě.! Byl schválen ceník půjčovného lodí na koupališti takto: 30,- Kč/loR/1 h. a 100,-Kč/loR/1den. Technické služby zpracují půjčovní řád lodí. Z policejních záznamů! V noční době z na se dosud nezjištěný pachatel vloupal do objektu a.s. Kovoplast Chlumec n. C. v Kladrubech, kde vypáčil dva trezory zabudované ve zdi a odcizil z nich finanční hotovost a stravenky a dále se pokusil vniknout do dalšího trezoru, což se mu však nepodařilo. Tímto svým jednáním způsobil firmě Kovoplast škodu ve výši ,- Kč.! Z trestného činu podvodu byla obviněna 45letá žena, která v roce 1987 prováděla výběry ze založených účtů u IPB, ačkoliv věděla, že na těchto účtech nejsou žádné vložené peníze pouze prvotní vklad po 200,- Kč. Ve 13 případech výběrů způsobila IPB celkovou škodu ve výši ,- Kč. Za spáchání tohoto trestného činu jí hrozí trest odnětí svobody v trvání 2 let. 4! Dne byli vyšetřovatelem obviněni dva mladíci 19letý a 16letý ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek, jelikož mezi své vrstevníky šířili semínka rostliny durman setý a tím je zasvěcovali do účinků a způsobu užívání této rostliny.! O tom, jak nebezpečné je vpouštění cizí osoby do domu nebo bytu, se přesvědčila zdravotně hendikepovaná žena, čehož využili dva pobertové ze Šumperka, kteří pod legendou, že vykupují staré předměty, sepsali se ženou smlouvu o odkoupení předmětů v hodnotě 5 000,- Kč, ale při tom bez vědomí ženy odcizili z domu věci v hodnotě ,- Kč. Na základě pátrání policie byli oba povedení obchodníci brzy zjištěni a část odcizených věcí ještě byla u nich zajištěna. Vyšetřovatelem jim bylo sděleno obvinění z trestného činu podvodu.! Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí byl vyšetřovatelem obviněn 28letý muž z Kolínska, který, ačkoliv měl soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Dne byl hlídkou policie ČR Obv. oddělení Chlumec n. C. kontrolován při řízení osobního auta zn. Škoda a dále bylo zjištěnou, že před jízdou požil alkoholické nápoje. Rozborem krve bylo zjištěno, že v době řízení jeho krev obsahovala 1,77 g/kg alkoholu. Za tento trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až 6 měsíců.! Trestného činu podvodu se dopustila 38letá žena z Hradce Králové, která pod smyšlenou záminkou o odkoupení nových osobních aut zn. Š Octavia vylákala od jednatele chlumecké firmy částku ,- Kč, ačkoliv v úmyslu odkoupení aut neměla. Této trestné činnosti se dopouštěla po celém území ČR a jen na území okr. Hradec Králové způsobila škodu ve výši ,- Kč. npor. Zima

5 Poděkování Městský úřad Chlumec n. C. Dne 5. dubna t.r. jsme uskutečnili plánovaný zájezd do Vašeho města, kdy po prohlídce zámku jsme si s paní Zd. Jeníčkovou prohlédli historická místa Chlumce. Nelze jinak, než jménem všech účastníků zájezdu poděkovati nejen Vám, ale též i výše uvedené průvodkyni. Kultura jejího výkladu, hlasové vybavení i správnost českého jazyka předčily i mnohé profesionální průvodce, které na našich zájezdech poznáváme. Dle našeho názoru se lze právem domnívati, že by mohlo býti pro město i zajímavé využívati její schopnosti průvodcovské služby pro zájezdy, přijíždějící k prohlídce zámku a těmto zájezdům, jako to dělají i v jiných městech, nabídnouti prohlídku města. Přijměte proto prosím ještě jednou náš dík za pomoc při organizování našeho zájezdu. S pozdravem SENIORKLUB BYSTRC Vladimír Rajský, předseda klubu Anonymové jsou věční Chlumecký Městský úřad dostal před nedávnem poštou obálku s hlavičkou ústředí organizace YMCA v České republice. Její archivářka Anna Oplatková objevila v starých dokumentech korespondenční lístek určený Okresní správě politické v Novém Bydžově, Čechy a vhozený do poštovní schránky 2. listopadu 1923 ve Staré Pace. Týká se Chlumce nad Cidlinou. Správně by měl již před 77 lety skončit v odpadkovém koši, neboj jde o zlovolný anonym. Sama paní archivářka jej komentuje slovy: Je to děsný text - práskači byli, jsou a budou... Jestliže tento na stroji naklepaný hanopis uveřejňujeme, pak jen jako exemplární historický doklad lidské ubohosti a zlomyslné ničemnosti, kterých zřejmě není ušetřena žádná doba. Citujeme: Jest neuvěřitelné že tamější bývalý hrabě Gincký neodstranil tak zvané erby skterýmy se honosí v Chlumci nad Cidlinou na své zahradě blízko nádraží a potom na náměstí v Chlumci kde každý cizinec jde kolem a pohlíží na nestvůry rakouské dosti vyzívave Žádáme proto by byla věc vyšetřena a majitel erbu hnán před soud a byl potrestán za jeho vyzívavost. V úctě: Pozorovatelé Co myslíte, najdou se i v Chlumci dnešních dnů nějací Pozorovatelé? -Ri- Výlet Nedávno nás hezké počasí vylákalo k prvnímu výletu. Napumpovali jsme kola a vyrazili směrem na Převýšov. Dobrá nálada nám však nevydržela dlouho. Místo na lesní silnici jsme se ocitli na skládce. Příkopy i okolní pás lesa jsou plné odpadků či dokonce celých plastových pytlů. Vyústění lesních cest připomíná smetiště. Podobný stav je na všech silnicích rozbíhajících se z Chlumce. Jak uvažují lidé, kteří mají toto na svědomí je záhada a nemá smysl to zde rozebírat. Mě zajímá, zdali město Chlumec se s tímto stavem smířilo. Někdo přece odpovědnost za tento neutěšený stav nese. Město by tuto oblast mělo zahrnou do jarního úklidu a účty zaslat na odpovědná místa. Kdyby se však peníze pro tento účel v městské pokladně nenašly, jsem ochoten se případné úklidové akce fyzicky nebo finančně zúčastnit. Čisté okolí je přece vizitkou města. Miloš Valenta Na Františku 244 Chlumec n. C. Vyjádření MěÚ: Básně Soni Chloupkové Tak a nebo tak Měla bych doufat že pánbůh tě hlídá a potrestá tvé znevážení slov Hladíš mou duši pak dýkou ji bodáš bez pravdy a apostrof Miluješ odcházíš stíháš mě pohledem tak jako lovec dravou zvěř Tak toužím po pomstě jak Montek a Kapulet vině a nenávisti lásko má věř! Souhlasím s p. Valentou, že nepořádek podél silnic je velkým problémem. Stav byl zkontrolován za účasti pracovníka životního prostředí a městské policie; nelze jej však podle předpisů označit za černou skládku. Podle 3 odst. 7 zák. 125/1997 Sb., o odpadech, je povinen takový odpad zneškodnit na vlastní náklady vlastník nemovitosti. K tomu byli všichni zjištění vlastníci nemovitostí vyzváni. Město nemá dost prostředků na to, aby po nepořádných občanech uklízelo ve svém širokém okolí. Náklady na likvidaci odpadů z území města každoročně o několik set tisíc korun převyšují příjmy, které město získá jako poplatky za popelnice. Souhlasím, že čisté okolí je vizitkou města; ve městě však žijí lidé a je tedy jejich společnou vizitkou. Bohužel, některé lze těžko k čistotě a pořádku vychovat. Nedomnívám se, že by pořád ti slušní a pořádní měli doplácet na ty druhé. Sankce nepořádným však lze udělit, jen když jsou přistiženi při činu. Pokud se týká nabídky účasti, je vítána. Finanční dary lze vložit na účet Města nebo do pokladny MěÚ. Fyzické úklidové akce město neorganizuje, ale nic nebrání iniciativním občanům, aby takovou akci po dohodě s technickými službami zorganizovali sami. Ostatně se tak již stalo: skupina občanů zorganizovaná p. Davidem Bydžovským vyčistila břeh silnice E 67 od kraje města až po Skalku. Za to jim jménem města veřejně děkuji. Dobrou noc Půlnoc už vítá tě vyjdi jí vstříc až lákat tě bude k hvězdám a na měsíc a luna až dotkne se tvých řas myšlenka změní se ve všemohoucí čas pak tvé kroky povedu do krajů snění procitneš k ránu další rozednění... Odhodlaná Ing. Kodejška tajemník MěÚ Do šípkových keřů položila jsem své sny jen tak a vstoupila jsem do reality protože nemá smysl vyhýbat se životu 5

6 Z městské knihovny Knihy patří do našeho dennodenního života. Slouží nám k zábavě i poučení. Knihovna je jedním z míst, kde si každý vybere z velkého množství beletrie, naučné literatury i časopisů. Nabízíme Vám přehled těch nejzajímavějších titulů, které pro vás máme připraveny. Podle věku a obsahu jsou rozděleny do čtyř skupin. Beletrie pro dospělé Román Rebeccy Wellsové - Božská tajemství Jajanek jiskří humorem, je plný napětí a překvapení. V roce 1999 dostal cenu amerických knihkupců. Jacqueline Remy - Š6astné dny bývají krátké napínavý psychologický román z prostředí redakce novin. Maeve Binchyová - Šance pro lásku je románem o obyčejných lidských osudech. Colette z Antverp, je třetí kniha z židovské trilogie Arnošta Lustiga z období 2. světové války. Milovníky detektivek z dostihového prostředí potěší další kniha Dicka Francise Střepy. Heinz G. Konsalik - Pán ztracených duší. Napínavý román z tvorby současného německého autora nás zavede do sídla mezinárodní sekty. Nakladatelství Vyšehrad vydalo další knihu anglické spisovatelky Rut Rendellové Dům se schodištěm s detektivní zápletkou. Naučná literatura pro dospělé Dorothy Einonová - Naše dítě - Rozvoj osobnosti. Kniha poskytuje rady rodičům, jak přispět k rozvoji znalostí a dovedností dítěte ve věku do 6 let. Kniha Karla Nešpora - Vaše děti a návykové látky je určena rodičům dospívajících děti, kterým poskytuje rady, jak tomuto problému předcházet, případně ho řešit. Pro tvořivé kutily máme novou knihu Pracujeme se dřevem s podrobnými návody, jak si co v domácnosti vyrobit. Zdraví je to nejcennější, co máme. Knížky Tajemství čínského léčitelství a Léčivá síla kopřivy jsou nové knihy z oblasti přírodního léčitelství. Carol Gilliganová je profesorkou na Harvardské univerzitě. Její kniha Jiným hlasem s podtitulem O rozdílné psychologii žen a mužů nám pomáhá lépe porozumět tomu, jak přemýšlejí a cítí ženy a muži. Nový průvodce do zahraničí Kypr nám podá základní informace a rady na cestu na tento středomořský ostrov. Beletrie pro děti Do dětského oddělení nechodí jen děti školou povinné, ale i maminky s dětmi předškolního věku. Pro ně máme novou knihu českých říkadel, hádanek a písniček Jedna dvě, Honza jde. Pro začínající čtenáře jsou určeny knížky Křeček Kubík a Kocour Matýsek. Markus a Diana je humorný příběh ze života dětí, který si dosud získal příznivce již v mnoha zemích světa. I nový román rakouské spisovatelky Barbary Buchnerové Tajemství hory Mordýř jiskří napětím a humorem. Naučná literatura pro děti Jak přežít doma, ve škole a mezi kamarády je nová knížka pro třináctileté, která jim pomáhá orientovat se v prostředí, ve kterém žijí. Konečně sám doma - Knížka plná praktických rad pro kluky a holky, kteří zůstali sami doma. Městská knihovna je otevřena: Dospělí: Úterý Čtvrtek Pátek Děti: Úterý Středa Čtvrtek K návštěvě Vás srdečně zvou pracovnice městské knihovny. H. Holanová Informační středisko VÝZNAMNÉ DNY ROKU 2001 KVĚTEN Svátek práce Světový den svobody tisku Významný den ČR - Květnové povstání českého lidu (1945) Den Evropy - výročí založení Rady Evropy Státní svátek ČR - Den osvobození od fašismu (1945) Mezinárodní den Červeného kříže Světový den ošetřovatelství Květinový den - pokud v tento den potkáte studenta a koupíte od něj květinku, přispějete tak finančně na boj proti rakovině Mezinárodní den rodiny Světový den telekomunikací Světový den muzeí Světový den mléka Světový den bez tabáku Informační středisko v Chlumci nad Cidlinou najdete v budově sokolovny, Kozelkova 26/IV, Chlumec n. Cidl. Tel.: 0448/ , Nabízíme informace: ubytování a stravování jízdní řády vlaků, autobusů prodej regionálních map veřejná internetová stanice turistické informace o městě a okolí přehled služeb přehled kulturních a sportovních programů Otevřeno: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Trocha humoru Na silnici do Kairuny, asi 100 m před budovou školy, byla postavena dopravní značka s nápisem: Řidiči, pozor, škola! NepřejeRte děti! Žáci oné školy ke značce připsali: Počkejte raději na učitele! 6 Dohaduje se doktor, farář a rabín, kdy začíná život. Doktor říká, že život začíná početím, farář tvrdí, že porodem a rabín je přesvědčen, že život začíná, když jdou děti z baráku. LV

7 Dům dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou Judo - Počtvrté Polabská liga v Chlumci n. C. V sobotu se v tělocvičně ZŠ konal IV. ročník Přátelských utkání města Chlumec n. C. v rámci Polabské ligy. V letošním ročníku se této soutěže zúčastnil rekordní počet judistů (202 dětí) z 12 českých klubů a jednoho klubu z Polska. Závody probíhaly plynule i přesto, že jsme nebyli připraveni na takovou účast. Naši borci skvěle reprezentovali naše město a před domácím publikem ukázali, jak dobře ovládají toto bojové umění. První místa obsadili Dominik Wágner, Miloš Steklý, Pavel Fölkl, Luboš Fölkl, Petr Hrubý. Druhé místo obsadili Martin Steklý a Jiří Maryška a jedno třetí místo Tomáš Šmída. Závodníci z Polska díky dobré konkurenci z Čech většinu svých zápasů prohráli. Jako družstvo jsme získali nečekané 3. místo společně s vynikajícím Benešovem. My, ale ani ostatní oddíly neměly šanci proti dvěma nejpočetnějším oddílům. Počet zástupců jednotlivých oddílů a jejich pořadí udává tabulka. Tyto závody se mohly konat pouze díky obrovské pomoci některých rodičů našich dětí a také díky finanční pomoci sponzorů z Chlumce n. C. a z Nového Bydžova. Sponzoři: Promil N.B., J. Hlinka - Delikates potraviny (p. Popek), Cukrárna Josef Dašek, p. Marek - nářadí, p. Hataš - Autodoprava, Večerka - J+M Vilgošovi, dr. Pio Kinský dal Borgo, p. Petrovický - Autoservis. Rodiče a přátelé Juda: p. Rásl, p. Steklá, p. Černohorská, sl. Hrubešová, sl. Procházková, M. Kálal a DDM Chlumec n. C. Jménem všech zúčastněných dětí a oddílu JK Chlumec n. C. Vám velmi děkuji. Pořadí Výsledky družstev Oddíl Počet závodn. body Sokol Vršovice Judo Nový Bydžov JK Chlumec n.c SkP Benešov Poděbrady Ml. Boleslav Sokol Hradec Král SkP Hradec Start Kolín Sokol Cerekvice Běrutov (Polsko) Sokol Třebechovice SK Krakovany Petr Černohorský, vedoucí oddílu DŮ M DĚTÍ A M LÁ DEŽE Nabídka akcí na květen Dětská májová pouf (sobota) Pro děti všech věkových kategorií budou připraveny zábavné sportovní atrakce. Za body získané úspěšným splněním úkolů si budou moci děti vybrat v poujovém stánku odměnu. Sraz: ve hodin v areálu DDM u zahradnictví Startovné: 20,- Kč Hudba a občerstvení zajištěno! Výlet rodičů s dětmi do Liberce - návště- (úterý) va ZOO a dětského areálu Babylon Odjezd: v 8.00 hodin od lovčické prodejny masa Návrat: v hodin Poplatek: 100,- Kč (děti sedící na klíně neplatí), v poplatku není vstupné do ZOO a areálu Cyklistické závody (čtvrtek) Pro všechny zájemce, kteří vlastní kolo! Program: Jízda zručnosti Terénní jízda Začátek: v hodin Místo: Startovné: hřiště v areálu DDM u zahradnictví 20,- Kč Vyhodnotíme všechny věkové kategorie, vítězové obdrží diplom a odměnu!! DDM a Hřebčín EQUUS KINSKÝ pořádají (neděle) Den dětí a koní Začátek: ve hodin, předpokládaný konec v hodin Místo: HŘEBČÍN EQUUS KINSKÝ Program: Zahájení + prohlídka hřebčína! Výtvarná soutěž - téma - KONĚ - pro děti všech věkových kategorií - obrázek děti namalují v hřebčíně! Soutěž ve skládání PUZZLE skládanek! Přehlídka koní a ukázky z výcviku - vožení dětí v průběhu celého odpoledne! Vystoupení dětské taneční skupiny KOLA LOKA z Nového Bydžova! Sportovní a zábavné atrakce + lukostřelba! Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže! Vystoupení kroužků! Ukázka motocyklů Hudba i občerstvení zajištěno. Možnost posezení u ohně a opečení uzeniny. Přihlášky a další informace získáte v DDM " nebo každou středu od 9.35 hod. do hodin v přízemí staré budovy ZŠ. Jitka Koulová, prac. DDM 7

8 POSLEDNÍ KONCERT? V sobotu 31. března 2001 znovu ožila naše chlumecká sokolovna. Svá představení zde odehrály skupina BRIX a chlumecká skupina KOMUNÁLNÍ ODPAD. V 19 hodin, kdy začala hrát skupina Brix, praskala sokolovna ve švech. Kolenu 21. hodiny celý sál netrpělivě čekal na začátek vystoupení naší legendární skupiny a jejich velkolepou show. Prvním hostem K.O. byl Alan PEŠ- TA, zpěvák skupiny Liguere, který pokřtil nové CD MEZI SUPY MÁLEM KRÁLEM, v pořadí již čtvrtý projekt K.O. Druhým významným hostem byl hráč HC IPB pojišjovna Pardubice a člen místního hokejbalového klubu Jiří MALINSKÝ. Zhostil se nemilého úkolu a oznámil fanouškům Komunálního odpadu, že skupina dnes odehraje poslední koncert. My všichni doufáme, že tak nebude a v budoucnu je opět uslyšíme hrát. Svaz dobrovolných hasičů Chlumec n. C. tímto článkem děkuje skupině KOMUNÁLNÍ ODPAD, která výtěžek ,- Kč věnovala na uhrazení nákladů při reprezentaci ČR a našeho města na hasičské olympiádě ve finském Kuopiu. L.S. P.S. Poslední zpráva těsně před uzávěrkou: Skupina KOMUNÁLNÍ ODPAD začala zkoušet s novým bubeníkem. Fanoušci mohou očekávat COMEBACK! Na závěr letošní plesové sezony uspořádala novobydžovská NADACE DIVADLO 99 v pořadí již pátý divadelní ples v Kulturním domě v Králíkách u Nového Bydžova. Vzhledem k malému jubileu divadelního plesu 8 5. DIVADELNÍ PLES bylo o početné návštěvníky postaráno po všech stránkách dobře. Pořadatelé připravili bohatý program, rozsáhlou tombolu a pro účastníky byla zajištěna i kyvadlová doprava z Nového Bydžova. Zájem lidí byl značný a návštěva byla tentokrát rekordní. Ve zcela zaplněném sále kulturního domu ples uváděla herečka Bára Štěpánová, která celému programu dodávala patřičný švih a spád. Její vstupy byly vtipné a nevtíravé, takže si velice rychle získala publikum. K tanci i poslechu hrála známá pražská dechovka Strahovanka Františka Adámka se sólisty Martou Adámkovou a Františkem Merhautem, kterou mnozí znají z Vlachovky, ale i z jejího vystoupení na loňském festivalu Fišerův Bydžov. Protipól dechovky tvořila kapela Boom Band Jiřího Dvořáka z Prahy se sólistkou Markétou Zehrerovou. Tato kapela, o které bude ještě řeč, živě doprovázela všechny zpěváky a plně uspokojila celé spektrum návštěvníků od nejmladších až po ty dříve narozené. Dalším zpestřením programu bylo předtančení Taneční školy Krok Hradec Králové, dětské country skupiny Kolaloka ZŠ Klicperova Nový Bydžov a také taneční skupiny ZŠ Městec Králové, která zatančila kankán. Ze známých umělců se jako první představila zpěvačka Petra Janů. Ve svém písňovém bloku předvedla nejen svoje známé hity, ale také něco z nově připravovaného CD. Druhým hlavním hostem večera byl Jiří Korn. Ani on publikum nezklamal a také při jeho vystoupení účastníci plesu přestali tančit a ve stoje vychutnávali jeho výkon. Bloky zpěváků ozvláštnil známý moderátor a bavič Petr Novotný. Vrcholem večera bylo ale v každém případě vystoupení Dana Bárty a nutno říci, že jeho výkon byl vynikající, přesvědčil určitě i ty posluchače, kteří ho doposud neznali. Stal se jednoznačně hvězdou večera a bylo na něm vidět, že ho zájem publika velice těší. Jak již bylo řečeno v úvodu, všechny hostující zpěváky doprovázela kapela Boom Band Jiřího Dvořáka a je nutné se o ní znovu zmínit z několika důvodů. Byli to právě oni, kdo se postarali o perfektní rozjezd celého plesu. Doprovod zpěváků byl pečlivě nastudován a bylo slyšet, že to nejsou jenom tóny k podbarvení, ale skvěle napsaná a ještě lépe zahraná aranžmá. Stali se zcela poprávu všem zpěvákům rovnocenným partnerem. Finále plesu před druhou hodinou ranní bylo oslnivé. Boom Band přesvědčil, že patří k absolutní špičce v České republice. Ostatně to, že jeho služeb využívá taková hvězda, jakou je Karel Gott, nepotřebuje další komentář. 5. Divadelní ples se vydařil. Závěrem je třeba poděkovat nadačním partnerům, bez kterých je pořádání podobných akcí nemyslitelné. Letos jim byly především firmy Johnson + Johnson Praha, Quelle Hradec Králové, Promil Nový Bydžov, Sklárny Nový Bydžov, Živnostenská banka Pardubice. Regionální ředitel ŽB pan Ing. Ladislav Řehák byl, spolu s manželkou, čestným hostem plesu. Stanislav Novotný

9 foto Ant. Fibigr 9

10 Věřte, milí čtenáři, že vydávat regionální časopis, jako jsou Chlumecké listy, není žádná legrace. Jak praví lidová moudrost: není člověk ten, aby se zachoval lidem všem. To platí v znásobené míře v Čechách, kde každý pivní štamgast rozumí úplně všemu a je schopen poučovat kdekoho od prezidenta přes starostu až po trenéry reprezentačních mužstev, jak se co má, a zejména mělo udělat. I u nás v Chlumci se nepochybně najde nejméně tucet lidí, kteří vědí, jak by se takový měsíčník měl dělat, aby vypadal líp, než vypadá. Potíž je v tom, že tito lidé nejsou k dispozici, když jde o práci na tomto časopise a jejich kritické názory a výhrady, z nichž mnohé by jistě mohly prospět věci, se pronášejí na místech, odkud se k nám nedostanou, anebo dostanou, ale oklikou a v zkomolené, někdy i znevažující podobě. Někdo nemá chuj a trpělivost číst dlouhé články, přál by si pouze krátké, věcné informace, neboj ho zajímá výhradně to, co chystá Městský úřad, kde se otvírají nebo zavírají nějaké ochody, kde je co k dostání, jaké služby nabízejí zdejší podnikatelé a řemeslníci, narození, svatby a úmrtí, co je s dálnicí, koho zase chytila policie, co se promítá v kinu a co chystá Kulturní středisko, eventuálně co nového je v místním sportu. Jiní čtenáři si zase rádi u Chlumeckých listů v klidu posedí a při kávě nebo lahvičce piva, si ochotně přečtou i něco obsažnějšího, nějakou historickou, kulturní, politickou nebo sportovní zajímavost, povídku, vzpomínku pamětníka, básničku... A rozhodně by jim - jak nás příležitostně, ujišjují - chybělo, kdyby v každém čísle něco takového nebylo. Snažíme se vyhovět těm i oněm. Možná, že naše snaha není dost vyvážená. Něčeho by mohlo být více a něčeho méně. Pouhý informační věstník - to se přiznáme rovnou - bychom z našeho časopisu udělat nechtěli. Jsou ovšem i takoví občané, kteří čtou jen, co nezbytně číst musí, takže jestli nějaké Chlumecké listy vycházejí, a co se v nich píše, jim může být klidně ukradené. Nemáme jim to zazlé, neboj obzor zájmů je soukromou věcí každého jednotlivce a jedině on má právo určovat si jejich šíři podle toho, jak chce a může. Shoduje-li se však - jak se osmělujeme doufat - většina obyvatel v tom, že je užitečné, aby Chlumec, stejně jako všechna města, 10 Jde o zdokonalení časopisu která za něco stojí, měl také kromě jiných kulturních vymožeností i svůj vlastní časopis, pak kromě nadšenců ochotných dobrovolně, s vynaložením svého volného času pracovat na jeho přípravě a vydávání a kromě peněz na papír, tisk a další nezbytnosti je zapotřebí dospět k co nejujasněnější představě o jeho vzhledu i obsahu. Aby jej kupovalo a četlo co nejvíce zájemců. Tomu právě má napomoci anketa, kterou redakce spolu s Městským úřadem uspořádala výzvou k občanům, aby přispěli svými připomínkami k zdokonalení Chlumeckých listů. Předem děkujeme těm, kteří této výzvě vyjdou vstříc a svým názorem podpoří snahu o optimální vyhranění profilu našeho časopisu. -Ri- Jak se vám líbí? V redakční radě jsme měli možnost posoudit několik výtisků regionálních tiskovin z některých větších i menších měst severovýchodních Čech a porovnat je s Chlumeckými listy. Většina z nich vychází pravidelně jako měsíčník, s cenou podle stránkového rozsahu, kvality papíru a barevnosti provedení. Struktura jejich obsahu se příliš neliší. Téměř všechny noviny začínají zápisy ze zasedání městské rady a zastupitelstva, končí sportovními novinami a celkem rozsáhlou inzercí, kterou využívají podnikatelé i soukromé osoby. Dále následují články o regionálních chloubách, problémech i běžném dění v daném městě a okolí, které se týkají výstavby, ekologie, historie, městských financí a jejich užití. ANKETA ČTENÁŘŮ CHLUMECKÝCH LISTŮ 1) Jste spokojen (a) s celkovou úrovní CHL? Ano Ne 2) Jste spokojen (a) s obsahovou stránkou CHL? Ano Ne 3) Jste spokojen (a) s grafickou úpravou CHL? Ano Ne 4) Která, v CHL zveřejňovaná témata, Vás zvlášj zajímají?... 5) Jaká témata v CHL postrádáte?... 6) Která témata by podle Vás mohla být z CHL vypuštěna?... 7) Můžete poskytnout vlastní návrhy ke zveřejnění? Ano Ne Pokud ano, uverte jaké: (sdělte kontaktní adresu nebo telefon pro možnost spolupráce s redakční radou) 8) Patříte do věkové kategorie: do 15, 20, 30, 40, 50, 60, a více let (příslušný zaokrouhlený věk zakroužkujte) Všechny odevzdané anketní lístky budou slosovány. Výherci obdrží zdarma předplatné CHL na celý kalendářní rok 2002 (pokud uvedou adresu). Vyhodnocení, včetně výherce bude zveřejněno.... Jméno a kontaktní adresa (stačí telefon) #

11 Více či méně do těchto novin přispívají místní školy včetně zájmových organizací, spolky, zdravotníci, policie, oblíbené jsou rubriky jako,,otázky pro starostu,,,čtenáři se ptají,,,čtenáři nám píší atd. Lze najít i soutěžní otázky, křížovky, různé rady a horoskopy. Po podrobném posouzení lze konstatovat, že Chlumecké listy nikterak zvlášj svým obsahem (rozsahem s počtem výtisků), nevybočuje z běžné praxe vedení těchto novin. Přesto, že nás, členy redakční rady, úroveň Chlumeckých listů ve srovnání s jinými obdobnými novinami velice potěšila, chtěli bychom položit ještě jednou shora uvedenou otázku: Jak se vám líbí? A tím podniknout malý průzkum veřejného mínění, čtenářského zájmu a hlavně získat další podměty a materiály ke zveřejnění. Žádáme Vás o pár minut času; vyplnit následující anketu, odstřihnout ji a ústřižek vhodit do trvale umístěné schránky pro Chlumecké listy, umístěnou v průjezdu Městského úřadu, nebo ji předat na MÚ v Chlumci paní Uchytilové. Těšíme se na Vaše odpovědi, předem za ně děkujeme a věřte, že naším zájmem je dále zlepšovat náš list a prohloubit Vaše znalosti z chlumeckého regionu. Ms Seznam členů redakční rady: Jaroslav Vosáhlo - šéfredaktor Mgr. Pavel Baldík Jindřich Celler Antonín Fibigr Mgr. Milena Komárková Antonín Lauterbach Ing. Václav Matys PhDr. Karel Richter Jitka Surová Miroslav Vencl Naše fotoreportáž JARNÍ VARIACE foto Ant. Fibigr 11

12 Chlumecká škola se hlásí Z nedávné studie Ministerstva vnitra ČR vyšlo najevo, že pětina žáků na základních školách trpí šikanou. Tento negativní jev naší společnosti nás alarmuje. Pokud chceme šikanu ubrzdit, musíme proti ní bojovat všichni a všude. Nesmíme být lhostejní a nevšímaví. Mnohdy i drobnost, která se nám zdá nepodstatná, může odhalit nebezpečné jednání a chování. Chtěli bychom Vás, milí čtenáři Chlumeckých listů, touto cestou požádat - nebu]te nevšímaví. Vždyk svojí reakcí na tyto jevy můžete pomoci rodině i škole. Rodičům (možná i sobě) i dětem (možná i svým)!!! Důkazy o šikaně přinášejí práce žáků, které jsme zaslali do soutěže MV ČR. Šikana Jednou jsme se s kluky sešli v zámeckém parku a řekli si, že budeme hrát honičku. Menší a slabší Jirka měl babu, honil nás, ale nemohl nás chytit. Za chvilku přišel zcela nepozorovaně starší velký kluk, bylo mu asi 14 let a začal se Jirkovi smát, že neumí běhat, že je srab, že půjde s babou domů. My ostatní jsme si ho nevšímali a to ho asi rozzuřilo. Popadl malého Jirku a strčil ho do odpadkového koše se slovy: Jestli, chlapečku, vylezeš, zmlátím tě! Hezky hačej! A odešel, ale jen za roh. Jirka z koše vylezl, habán ho viděl, přiběhl k němu a začal dělat ramena: Co jsem ti říkal? Tys nerozuměl? A strkal ho, strkal, až Jirka spadl do bláta. My ostatní kluci jsme zírali. Přestali jsme se honit a vyděšeně jsme se dívali na toho odvážlivce. Protože nás bylo víc a bylo nám Jirky líto, postavili jsme se za něj a čekali, co bude dál. Nedáme ho!, zašeptal někdo. Chvilka ticha a napětí rozhodla. Neznámý kluk odhadl asi naše síly a s hvízdáním odešel. Michal Kafka, 7.A Vysvětlení Byla jsem šikanována, ponižována od svého bratrance. Začalo to tím, že jsem mu musela pomáhat s prací, nebo něco donést (buchtu, limonádu apod.) Pak to přešlo dál. Musela jsem od svého táty donést motor od pionýra, zrcátko z řídítek, barvu, kleště tak, aby to nikdo neviděl. Jednou jsem 12 musela krást v obchodě knížky, barvy, keramiku. Jenže najednou jsem nemohla, byla jsem se silami v koncích. Odjela jsem domů a všechno řekla mamce. Ta se domluvila s tetou a ta zase se svým synem, mým bratrancem. Všichni mi uvěřili a bratranci domluvili. Stačilo to. TeR už se ho nebojím. Mezi sebou jsme si všechno vyříkali a jsme dobrými kamarády. Aneta Vosáhlová, 9.C Strach Stalo se to před dvěma lety, takhle odpoledne. Byla jsem zrovna u babičky na prázdninách, jdu domů a už z dálky slyším výkřiky. Rozběhla jsem se k hloučku dětí a dívám se, co se děje. Na hřišti je velký kruh kluků, všichni úděsně řvou. Myslela jsem si, že je to nějaká nová hra, ale kdepak. Vstoupila jsem ze zvědavosti do kruhu a vidím, jak osmáci perou malého prvňáka a nakazují mu: Dej nám aktovku! Vezmeme si tvé peníze. Máš dobré buchtičky. Pro koho je máš? Pro maminku, špitl. Měla jsem z nich strach, ale začali se mi hnusit. Vběhla jsem do kruhu, vzala malého chlapce za ruku, popadla jeho věci, dala je do tašky a šli jsme. Dovedla jsem ho ke své babičce, tam jsme ho uklidnili, babička mu dala peníze na autobus. Šla jsem s ním až k zastávce. Odjel. Všechno dobře dopadlo. Zuzana Launová, 7.C Setkala jsem se s šikanou Nevím, jedná-li se o pravou šikanu. PosuRte sami! Mám vadu řeči a nosím brýle. Někteří spolužáci i dospělí tvrdí, že mi brýle sluší. Ale vada řeči nesluší nikomu. Špatně vyslovuji r a ř a mnozí stoprocentní se mi vysmívají. Mnohokrát si říkám: Proč? VždyJ v mém okolí spousta dalších lidí špatně mluví, třeba vulgárně, nesrozumitelně, užívají špatné tvary slov a nikdo se jim nesměje. Nechápu! Bydlím na vesnici a ven raději nechodím. Nemám mnoho kamarádů, spíš jen náhodné. Mí kamarádi jsou starší a moje výslovnost jim nevadí. A tak o společnost svých vrstevníků nestojím. Vidím totiž, že dokážou ubližovat i mladším dětem, a tak o nich ztrácím dobré mínění. Je mi moc líto, že lidé jsou na sebe krutí. My lidé se přece vždycky mezi sebou budeme lišit v dobrém či špatném. Proč tedy? Lenka Hlaváčková, 9.C Špatná kamarádka Stalo se to před několika lety. Chodila jsem do 4. třídy. A v té době s námi chodila i romská spolužačka Helena. Byla o mnoho starší než my ostatní. Měla mohutnou postavu a dlouhé černé vlasy. Ve třídě se k ní připojila ještě jedna spolužačka. Bylo to určitě ze strachu, protože Helča každého na potkání mlátila a nadávala mu. Tyto dvě kamarádky v boji si zasedly na jednu blonratou holku. Nutily ji, aby o sobě říkala, že je kráva a podobně. Při nadávkách do ní kopaly a bušily. My ostatní jsme jen přihlíželi. Báli jsme se, aby se zloba neobrátila na nás. Jednou začala Helena své kousky zkoušet i na nás ostatních. Řekli jsme všechno panu učiteli a ten si s ní popovídal. Oddechli jsme si, ale ouha! Helena si usmyslila, že to na ni řekla její kamarádka, a zmlátila ji taky. A za dva měsíce Helena zmizela. Odstěhovala se s rodiči pryč a nikdo neví, kam. Jana Drahorádová, 9.B Jak jsem se potkal s šikanou Chodil jsem právě do čtvrté třídy a v té době jsem poznal žáka, který se choval nějak divně. Na první pohled byste to ani nepoznali, ale pak to začalo. Když jsem ho chtěl poznat trochu blíže, mí spolužáci mi říkali, abych se s ním nekamarádil, že prý je drzý a pere jak mladší, tak i starší spolužáky, o kterých ví, že se ho bojí. Měli pravdu. Druhý den jsem šel okolo a viděl jsem, jak se tam na chodbě pere, jak po ostatních plive a neslušná slova mu létají z úst jako vosy na člověka. Volám na něj: Nech je být, nedělej to! On ke mně přišel a začal mě také kopat. Pravda, v tu chvíli jsem poznal, jaký doopravdy je, a začal jsem se ho také bát. Jednou jsme se s kluky dohodli, že půjdeme hrát fotbal na hřiště. A jak jsme se dohodli, tak jsme se i sešli. Byli jsme tam dost dlouho, asi hodinu. A vtom jeden z nás potichu šep-

13 tavým hlasem povídá: Hele, kdo tamhle jde! A viděli jsme, jak tam jde ten kluk, co se pere ve škole. Přišel k nám, ale viděl, že jsme si ho nevšímali, a tak nám začal nadávat. Pravda, neříkám, že jsem mu také neodpověděl nadávkou, ale on šel rovnou na mě. V tu chvíli mi proběhla hlavou zlá myšlenka, taková, že jsem vůči němu cítil nepřekonatelný odpor. Vzal jsem ho za hlavu a ponořil jsem mu ji do kupky sněhu, co tam nablízku byla. Začal sice volat: PusJ mě, budu nemocnej!, ale v tu chvíli jsem si připadal, jako bych mu to měl oplatit za ty všechny, co se ho bojí a kterým ublížil. Pustil jsem ho. Odešel pryč, ale za chvíli se vrátil s prknem, které někde utrhl nebo našel od lavičky, a chtěl mě jím přetáhnout. Utekl jsem. Nechytil mě. Když jsem přiběhl domů, tak jsem přemýšlel, co bude zítra? Co mi provede? Nebyl ve škole. Ptal jsem se jeho spolužáků, ale ti nic nevěděli. Asi po dvou týdnech jsem se dozvěděl od jeho spolužáků, že jim paní učitelka říkala, aj už se nebojí, že ho odvezli do nápravného zařízení. Litoval jsem ho. Ne proto, že ho odvezli, ale proto, že měl před sebou celý život a že si ho takhle zkazil. A proto si myslím, že člověk má řešit vše slušnou formou á ne tak jako tenhle kluk, který nedbal na rady starších a moudřejších lidi. Petr Steklý, 9.C Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst... 13

14 Kdybych se ocitl na pustém ostrově... To mi ani nebudete věřit, co se mi včera zdálo. Když jsem se večer zachumlal do peřin a zavřel oči, najednou jsem se objevil na pustém ostrově. Ležel jsem na vyhřáté pláži a slunce mi pražilo do zad. Za chvíli jsem pocítil hlad a vydal jsem se sehnat něco k snědku. V nedaleké zátoce plavalo hejno ryb a já si usmyslel, že si jednu ulovím. Našel jsem delší klacík, ze kterého jsem seřezáním špičky vyrobil oštěp. A pak už jsem jen stál po kolena ve vodě a čekal na vhodný okamžik k ulovení alespoň jedné rybky. Měl jsem štěstí a večer už se maso opékalo na ohni. Jenže v tom jsem uslyšel divné zvuky. Co to asi je? Znělo to jako bubny. Vydal jsem se směrem za hlasy, ale to jsem dělat neměl. Objevil jsem vesnici s domorodci, kteří mě zajali. Přivázali mě ke stromu a chtěli mě sníst. Začal jsem křičet strachy: Pomoc, pomoc! V tu chvíli už u mě na posteli seděla maminka a já si oddechl, že se mi to jen zdálo. Petr Čermák, 5.A Do Chlumce přijela pohádka Byli jsme v divadle Hráli loutkové divadlo o Šípkové Růžence. Moc se mi líbilo. Seznámili jsme se tam s paní Hruškovou a panem Přeučilem. Paní Hruškovou si pamatuji z pohádky Popelka. Dostala jsem plakát a podpis paní Hruškové a pana Přeučila. Jsou moc hodní. Předala jsem jim za naši třídu obrázky z Chlumce nad Cidlinou, které jsme pro ně připravili. Měla jsem z toho velikou trému. Na prvním dopoledním představení v divadle byly děti z mateřských školek a naše třída 4.B. Myslím, že se divadlo líbilo všem dětem. Jana Tučková, 4.B ho lépe poznali. Pak nám ochotně rozdávali autogramy. Chtěli jsme jim, ještě zazpívat a zatancovat, ale na to už bohužel nebyl čas, protože už přicházeli další žáci. David Jelínek, 4.B Šípková Růženka Kdybych měla rok prázdnin... Kdybych měla rok prázdnin, tak bych se vydala na cestu kolem světa. Nejprve bych objela celou Evropu, podívala se k moři a prošla starobylé památky. Po Evropě by následovala Asie, kde bych chtěla vidět nejen města, ale i chudé vesnice. V Indii bych navštívila pohádkový palác Taj Mahal, ale hlavně Himaláje, kde se tyčí Mont Everest. Moje další zastávka by byla v Africe. Tam bych se chtěla podívat do přírodních rezervací, kde je hodně zvířat, které bych mohla pozorovat, a projet se na slonovi. Ještě by mě lákaly pyramidy v Egyptě a ostrovy Seychely. Potom bych připlula do Austrálie. Tady bych se ráda potápěla do krásné mořské hlubiny. Moje další cesta by vedla do Ameriky, kde bych proplula po řece Amazonce pralesem. V Severní Americe bych navštívila velká města jako New York, Los Angeles a Washington. Svoji cestu bych zakončila v ledovém království na Antarktidě u tučňáků. Radka Holcová, 5.A 14 Zpracoval kabinet českého jazyka (Vá, Km) Byli jsme v divadle Představení se konalo v Říhově domě. Účinkovat v tom měli Eva Hrušková a Jan Přeučil. Když jsme přišli, už tam byly školky. Nasedali jsme si do předposlední řady a ti co zbyli, šli s paní učitelkou až dozadu. Představení začalo po chvilce. Pan Přeučil měl holou hlavu a nosil klobouk. Paní Hrušková zase byla malá a vypadala tak na třicet. Pak nám však prozradila, že jí je přes čtyřicet. Pan Přeučil přišel jako první, zdravili jsme se (nahlas, potichu, normálně). Za malou chvíli přišla i paní Hrušková a napomenula pana Přeučila, že tady mají hrát pohádku. Pohádka začala. Měli to hrané trochu jinak než obvyklá pohádka. Po pohádce jsme jim předali obrázky Popelky, Růženky a Chlumce nad Cidlinou, aby Po první hodině jsme šli do Říhova domu. Šli jsme tam, protože hráli pohádku o Šípkové Růžence. V představení vystoupili Jan Přeučil a Eva Hrušková. Pan Přeučil bavil děti. Po jeho výstupu přišla na řadu paní Hrušková, která nám krásně zazpívala. Konečně se dostalo na dlouho očekávanou pohádku. Já měla to štěstí, že jsem si s nimi mohla v pohádce zahrát hodnou sudičku. Už se těším, až půjdeme zase někdy do divadla. Pavlína Morávková, 4.B (Bern.) Rád bych za naši školu poděkoval panu Kozovi, správci fotbalového hřiště, za nadlidskost a ochotu, s jakou pro potřeby školy připravil hřiště i kabiny. Další díky patří panu učiteli Veselému, který, ač již ve výslužbě, nikdy neváhá pomoci při sportovních akcích. Děkujeme. Za školu a učitele TV Mgr. Vladan Kárník

15 VELIKONOCE VE ŠKOLE Již několik let jsou Velikonoce pro školáky spojeny s krátkými prázdninami. V tomto roce vznikl nápad přiblížit tyto Svátky jara uspořádáním malé výstavky. Od počátku posledního týdne před Velikonocemi byla v chlumecké škole otevřena zajímavá výstava, která byla tématicky zaměřena na tyto svátky. Několik týdnů připravovali žáci základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Drahomíry Belancové a některých dalších vyučujících i vychovatelek školní družiny výstavní exponáty. Slavnostní zahájení dne 9. dubna 2001 dopoledne bylo doplněno pěveckým a hudebním vystoupením skupiny žáků školy. Na výstavce bylo možno obdivovat nejen tradiční kraslice a velikonoční pečivo, ale i různé netradiční výrobky a nápady našich žáků. Jde o velmi záslužný počin, který přibližuje v mnoha případech téměř zapomenuté tradice. Mezi návštěvníky byli nejen žáci školy, ale i pracovníci Městského úřadu i další občané města, pro které byla tato akce rovněž přístupná. O úspěchu svědčí i řada zápisů v pamětní kronice. Organizátory lze možno jenom pochválit a popřát jim další úspěchy při podobných příležitostech. Mgr. Miroslav Jezbera, ředitel školy TÁBORNÍK středisko Chlumec nad Cidlinou Bylo léto, co na tom, že bylo, bude zas, není léto jako léto, naše léto neznáte, nebyli jste tam. Neuvěřitelně modrá obloha, veliká bílá oblaka, vůně prosluněného jehličí a noci s úplňkem. Tak se dá vzpomínat na náš tábor na Sluneční zátoce u říčky Mohelky v Českém ráji. I v letošním roce pořádá PS Táborník Chlumec jako každý rok letní stanový tábor v Chocnějovicích u Mnichova Hradiště. Tábora se může zúčastnit každý chlapec a dívka od 3. třídy základní školy. Ubytování je ve dvoulůžkových stanech na podsadách. Jakou činnost pro děti na našem táboře připravujeme? V první řadě je to Celotáborová hra s plněním úkolů jak pro jednotlivce, tak pro družiny a oddíl. Další náplní jsou různé soutěže a hry, sportovní závody a soutěže, táborový karneval, výlety, lovení bobříků a spousta ostatní zábavy. Chlapci a děvčata, chcete prožít pěkných 14 dnů na táboře, najít nová přátelství a dobré kamarády? Naučit se různé věci pro přežití ve dne i v noci? NEVÁHEJTE! Přihlášku na tábor získáš v klubovně TÁBORNÍKA v Čelakovského ulici 41/I. (vedle fary) každý pátek od 14 hodin dole v suterénu. ALAN 15

16 Kulatá výročí Na středu jsme připravili malou oslavu. Hlavními hosty byly bývalé kolegyně - paní ředitelka Marta Víšková a paní učitelka Marie Nová. Obě mají v letopočtu narození na posledním místě jedničku, a tak na letošní rok připadá jejich kulaté jubileum. Celá oslava začala pásmem písní, básní a pohádek v podání předškolních dětí. Dlouhá léta podobná vystoupení připravovaly obě oslavenkyně pro druhé. Nyní byl celý program určen jen jim. Které oko by zůstalo suché... Závěrem děti předaly květiny s přáním všeho nejlepšího. K nim se přidaly i ostatní pracovnice školy. Obě kolegyně všem děkovaly za krásná přání a květiny. Tím skončila oficiální část oslav. Na zbytek odpoledne připravily paní kuchařky tradičně chutné občerstvení. Ve spojení s dobrou náladou neměly následující hodiny chybičku. Jen lék na svěží podzim života nám jubilantky za celou dobu neprozradily. Snad příště. Tak hodně štěstí, zdraví! kolektiv MŠ Poděbradova Jaro mezi dětmi Saunování Po ukončení plaveckého výcviku v jičínském bazénu jsme se v naší mateřské škole rozhodli pokračovat v ozdravném programu. Jelikož nejčastějším onemocněním dětí předškolního věku bývají infekce dýchacích cest, zvolili jsme saunování. To je považováno za jednu z možností, jak lze zvyšovat odolnost organizmu. Vede k ústupu astmatických potíží, ale působí příznivě i na duševní zdraví. Tento způsob otužování zařazujeme pravidelně 1x týdně. Po přípravě, kdy se děti osprchují, vstoupí do saunovací kabiny, najdou si svá místa a sednou na rozložený ručník. Otočíme přesýpací hodiny a saunování začíná. Nyní nastává chvíle pro společný rozhovor, řešení jednoduchých hádanek nebo vyprávění vtipů. Když se začínáme potit (což je po 6-8 minutách), namasírujeme si prsty celé tělo. Poté se jdou děti ochlazovat. Mohou zvolit bur otírání těla nebo sprchování studenou vodou. Zabaleni v osuškách setrváme chvíli v odpočívárně. Celý postup (prohřívání s masáží, ochlazení a odpočinek) ještě jednou opakujeme. V šatně se děti obléknou a osvěží vitamínovým nápojem přineseným ze školní jídelny. Je čas k obědu. Prázdná bříška se již hlásí o svůj příděl, a tak odcházíme za dobrým obědem zpět do mateřské školy. A co vzkazujeme všem pochybovačům? AJ to zkusí. Neprohloupí. Děkujeme za vstřícný přístup p. D. Netíka - majitele sportovního klubu Déčko. 16 Lidové tradice Snad každý z nás se těší na jaro. A tak jsme nezaváhali mu s tím příchodem pomoci. Podle starých tradic jsme zimu - neboli Morenu z našeho města zkrátka vynesli. A jak jsme si s tím poradili? Nejdříve jsme nasbírali vrbové

17 proutky, z nich vzniklo Morenino tělo. Pak už stačil kus bílé látky vyplněné zmačkanými novinami na její hlavu, šátek, nastříhaný krepový papír na šaty a na korále pár vyfouknutých vajíček. Hotovo. Zimu jsme donesli k Cidlině. Za našeho povzbuzování říkankou Zimo, zimo, táhni pryč... odplavala. Doufáme, že daleko. MŠ Poděbradova Zpívající šestka V mé hlavě se po přečtení časopisu Skaut - Junák zrodil plán, který jsem si přála uskutečnit. Nakonec se vše opravdu odehrálo a Chlumecké světlušky odjely i se mnou a Janou Šimákovou do Vimperka (Šumava) na soutěž ZPÍVAJÍCÍ ŠESTKA Tato soutěž je pro světlušky a vlčata z celé republiky. Letos se jí zúčastnilo 19 šestek (soutěžících družstev). Z chlumeckého dívčího oddílu jsme vyslali soutěžit: Kateřinu Novákovou, Lenku Veselou, Lenku Volejníkovou, Miloslavu Dědkovou, Veroniku Vošoustovou, Veroniku Jechovou a náhradnici Markétu Havlíkovou. Soutěžilo se ve dvou písních, jedné skautské a druhé libovolné. Hodnotily se kromě zpěvu i kostýmy a dramatizace. Naše světlušky zpívaly píseň Stály báby a Zpívání (text Pavel Liška, melodie Dělání). Zároveň se soutěží probíhal i doprovodný program, byly to výtvarné činnosti, návštěva muzea, beseda o NP Šumava, hry v tělocvičně a další. My jsme se ani všech programů neúčastnily, protože jsme chtěly hodnotit vystoupení našich soupeřů. Celá soutěž byla zakončena zpíváním všech světlušek a vlčat dohromady. Bylo to krásné, vidět tolik žlutých šátků pohromadě. Dodalo mi to energii a utužilo to mou myšlenku, že skauting má smysl. Po společném zpívání bylo vyhlášení výsledků. Dostaly jsme čestné uznání za pěkné kostýmy a dramatizaci celého vystoupení. První byly světlušky z Jihlavy a vlčata z Českých Budějovic. Každý byl obdarován malou knížečkou na krk, která nesla nápis Zpívající šestka 2001, tu děti později použily k podpisu svých skautských kamarádů a aby bylo spokojení dětí ještě větší, zahráli jim místní herci na dobrou noc divadelní pohádku O princezně Kateřině. Co víc dodat? Asi to, že příští rok se koná Divadelní šestka a my tam určitě nebudeme chybět. Věra Kopecká 17

18 Chlumecké pamětihodnosti SVATOJANSKÉ LÁZNĚ Ještě v roce 1975 informační brožurka o Chlumci nad Cidlinou při popisu procházkové trasy po chlumeckých lukách doporučuje po prohlídce lučického kostelíku a hlavně starobylé dřevěné zvonice přejít most, po němž vede cesta k Olešnici. Ještě pod kopečkem na kraji obce odbočit vpravo po cestě pod úpatím terasy a ubírat se dále místy, kde před 150 tisíci lety protékaly prudké vody Labe, které tehdy teklo od Hradce Králové, samozřejmě ještě neexistujícího, na západ, tam, kde dnes leží Urbanice a odtud k dnešnímu, tehdy rovněž neexistujícímu Chlumci. Terasa, po níž dnes vede silnice Chlumec - Kolín, bývala kdysi až po Olešnici pravým břehem Labe, které se za dnešní obcí stáčelo doleva, tedy jižním směrem k Pamětníku a ke Kladrubům nad Labem, a napájelo se tady vodami Cidliny. Badatelé to zjistili ze štěrkopískových náplav, v nichž mezi křemennými oblázky se prý dodnes dají při troše štěstí najít i drahé kameny, chalcedony, acháty, jaspisy a karneoly, které sem v dávných časech zanesla rozvodňující se Cidlina z Turnovska, Novopacka a Lomnicka. Na místě starých náplav se také tradičně těžil vysoce kvalitní písek. Brožurka upozorňuje na kapličku sv. Jana Nepomuckého, před kterou vytéká pramen velmi chutné a zdravotně nezávadné vody, nazývané U Jáníčka. V těchto místech stávaly Svatojanské lázně, které bývaly kdysi široko daleko proslulé. V roce 1733 vyšla tiskem v Hradci Králové u Jana Tibelliho německy psaná knížečka doktora medicíny i filozofie a fyzika Baltazara Petržilky pod názvem, který v překladu zní Síla a ctnosti léčivých lázní chlumeckých zvané lázně svatojanské na majorátním panství chlumeckém metodicky popsané... Je věnována hraběti Františku Ferdinandu Kinskému. Autor v ní nejprve obsáhle pojednává o tom, které stromy a byliny rostou kolem pramenů v Evropě i v Palestině a v Číně a pak přechází k pramenu svatojánskému, o němž hovoří jako o proslulé vodě chlumeckých lázní, jejichž voda nejen léčivě působí (o čemž v této knize bude pojednáváno) ale i na ryby, jež tam byly nasazeny, působí tak, že obyčejnou svou barvu ztrácejí a v jinou mění. Autor pokračuje: Chtěje totiž urozený pán František z Trippenbachu, nynější (1732) dobře zřízený regent panství chlumeckého a přivtělených statků pod tímto čistým studničním pramenem též ze své píle pstruhy nasaditi a pěstovati, založil tam rybník pro pstruhy; poněvadž však pstruzi pro mnohé minerálie, jež voda v sobě obsahovala, ani vydržeti ani zůstati nemohli, byl rybník ten zrušen. Přitom nalezena byla v rybníce liberní štika, která tam asi s potěrem, jenž se pstruhům za potravu dává, vhozena byla. Byla zelené trávové barvy, na břichu však, kde bývá bílá, byla pěkně růžová, čemuž se každý nemálo divil. Od té doby nebyli pstruzi do toho rybníku nasazeni, ale pouze několik kaprů a s nimi tři štiky na zkoušku, zda opět zezelenají. Když pak v červenci uplynulého roku tento rybník v přítomnosti jmenovaného pana vrchního regenta, pana hejtmana Maximiliána Arnošta z Eichenfelsu, pana forstmistra Jana Dorna, pak předešlého i nynějšího písaře rybního Josefa Grigara a Jiřího Štěpána a též mnohých jiných lidí byl vypuštěn, aby se zvědělo, jak ryby budou vypadati, tu byli kapři pěkně černí a na břiše červení, tři pak štiky byly opět trávové barvy, kromě na břiše, kdež byly dříve barvy růžové, byly nyní barvy mořské zeleni, ano i v hubě a na jazyku. Tyto tři štiky dal často jmenovaný pan vrchní regent vhoditi do velkého rybníka, nedaleko odtud ležícího, aby se přesvědčil, změní-li v jiné vodě svoji barvu. Ku konci října byl rybník loven a tu byly opět tak pěkně zelené, jak tam byly vhozeny. Tyto štiky byly pak přesně vymalovány a v Chlumci na památku uchovány. Úkaz se štikami a pak, že velmi mnoho lidí od mnoha let k tomuto léčivému prameni přicházelo, povzbudilo zmíněného pana regenta z Trippenbachu, že z lásky k bližnímu postavil tam svým nákladem lázeňský domek, ač pouze ze dřeva a prken se čtyřmi vanami; a poněvadž tu stojí socha sv. Jana Nepomuckého, dáno této lázni jméno lázně svatojánské. 18 foto Ant. Fibigr

19 V této knížce, z níž jsme tak obsáhle citovali, se v části věnované popisu polohy a místa pramene velebí prastaré město Chlumec v hradeckém kraji. Praví se tu o něm, že jest proslaveno svou rozkošnou polohou a pěstováním oranží (v zámku), cizími rostlinami, krásnými zahradami i nedávno skvostně vystavěným zámkem Karlovou korunou, též svými rozsáhlými, příjemnými lesy s množstvím zvěře a řekami, slovem: co bylo proslavené Tempe v Thessalii, to jest Chlumec v české zemi. Má však nejen svůj půvab, nýbrž i zdraví sloužící přednost, totiž proslulý léčivý pramen, k němuž od mnohých let přicházejí i ze vzdálených míst lidé trpící neduhem očním, zimnicí, bolestmi údu i otevřenými ranami. Autor ve své knížečce kromě seznamu nemocí, které se v chlumeckých lázních daly léčit, uvádí i chemické složení vody, zjištěné arci tehdejšími nevyzrálými metodami, a obsáhlý soupis osob, které se tady léčily a uzdravily. Dochovaly se i zápisky kantora Scholcze, které zachycují zánik slávy svatojánských lázní: Lázně Svatojanské byly v roce 1746 rozbořeny a do Kosiček odvezeny, a to skrze jistého bažantníka, který prý pořád vrchnost popouzel, že se skrze tu lázeň dělá překážka bažantům, a když již to přemohl, že skrze něj taková lázeň jest zkažena, šel domů a té soše sv. Jana Nep., která stála u lázní, řekl: HleR sv. Jane, nebudeš tu již stávat! A hle, na den sv. Jana Nep. náhle umřel. A ta lázeňská, když se tam odtud stěhovala, posledně se svými dítkami před sochu klekla a s pláčem k ní mluvila: Svatý otče, již Tě musím opustiti, kterak a jak živa budu, neopouštěj mne s mými dítkami! Vtom zavál větřík a ta socha se sama na kousky rozpadla nebo od dešjů již celá ztrouchnivělá byla; toliko hlava se jí na klín skulila, kterou ona jako by se jí do rukou odevzdávala, za velký poklad s sebou vzala domů a ve vší počestnosti doma ji chovala. V zápiscích kantora Scholcze se dočítáme, že lázně u jáníčka byly patrně už ve starších dobách. Píše: Před dvěma sty léty také tam lázeň byla a v ty vojny k zkažení přišla, nebo kádě a jiné věci tam nalezeny byly, když grunty kopali a trouby vodní i železné obruče a z kádí našli. Svatojanské lázně, kdysi slavné a vyhledávané, žijí dnes už pouze v archivních záznamech a o léčivých účincích pramene pod silnicí u Olešnice dnes už nikdo nemá ani ponětí. Jestli ta voda ovšem vůbec nějaké léčivé účinky měla. Karel Richter Jeleni z Žehušic Jel mladý lovec, jel a jel, laň bílou v lese uviděl, žasl, co zřel, žádná hněo, jen samá běl. Jsou na světě věci tak zvláštní, tak mimořádné, že jsou z nich unikáty. Chci vyprávět o unikátním stádu bílých jelenů, kteří se nachází v nedaleké oboře v Žehušicích u Kutné Hory. Kdysi panovalo hrdé tvrzení o chovu bílého modrookého jelena pouze u nás. Až na samém počátku osmdesátých let, dnes již minulého století, se prokázalo, že jsou ještě i jiná místa, kde je bílý jelen chován. Občas pronikne zpráva o výskytu bílých jelenů, ale pak vyjde najevo, že jejich oči nejsou modré, ale růžové, šlo by tedy o albíny. Našim modrookým se říká leucíni. Odkud k nám vlastně přišli? Bílý jelen byl zvláště v Indii považován za jakési čtyřnohé božstvo, zvíře posvátné. První svědectví přivezl ve 14. stol. známý cestovatel Marco POLO. K nám do Čech údajně přivezl čtyři kusy bílé jeleni zvěře admirál Rakouského válečného lorstva hrabě Thun-Hohenstein. Byl to prý dar indického maharádži. Musela by to být zvířata mimořádně zdravá a otužilá, aby vydržela tak dlouhou dopravu. Druhá verze praví, že se vzácná zvířata dostala do Čech z Persie, dnešního Iránu. Je jen velmi málo informací. Importované stádo si rozdělili čtyři feudálové: kníže Schwarzenberg, hrabě Černín, Valdštejn a hrabata Kinských. To vše se událo okolo roku V roce 1830 daroval hrabě Josef Kinský zbytek svého stáda, hraběti Josefu Thun-Hohensteinovi do obory v Žehušicích. Zde se nachází velká obora z 240 ha lužního lesa. Tady konči legendy o původu Žehušického stáda, nad kterým visí ještě několik otazníků. Problémy stáda. První nesnáze z degenerací stáda přichází kolem roku Shodou okolností byl v této době zastřelen na Valdštejnském panství poslední bílý jelen. V rámci záchrany stáda dohodl Žehušický hrabě s vévodou Bedfordem koupi statného bílého jelena, který však cestu z Anglie do Čech nevydržel. Žehušičtí museli hledat jiná opatření. Pomohla domácí divoce zbarvená populace. Jeleni Leucíni přežili. Přežili i anglické stádo, které roku 1954 definitivně zhaslo. Ještě několikrát měli žehušičtí jeleni namále. To když po druhé světové válce selhal odvodňovací systém a došlo k zamokření celé lokality. Tím se znehodnotily louky a pastviny a stádo bylo fyzicky oslabeno. Neuváženým vpuštěním muflonů nastal další problém. Zavlečené nemoci způsobené cizopasníky, z nichž nejvážnější byla motoličnost. Na všechno se včas přišlo, zamokřování bylo zastaveno a mufloni převedeni na jiné místo. V oboře ale i nadále zůstali velice vzácní černí daňci. Zanedlouho se přemnožili na 400 kusů a ovládli pastviny tak, že početná bílá zvěř začala trpět podvýživou. Stádo daňků muselo být sníženo na únosnou mez. Dalším problémem stáda se stali lidé, vlastně turisté. Jeleni chtějí mít klid, hlavně v době, kdy na svět přivádí kolouchy. Také dochází k celoročnímu přikrmování, ovšem vitaminovými doplňky a v zimě navíc řepou, kaštany a žaludy. Do nedalekých Žlebů bylo přemístěno několik červených laní a jeden bílý jelen. Jejich potomstvo je převážně červené, nebo strakaté, ale čistě bílí jeleni se také objevili. Charakteristika: Žehušický bílý jelen je statné zvíře, jehož zimní kožich se vyznačuje silnou hřívou. Paroží má korunu etážovitého typu vysoce nasazenou. Podstatný znak jasně modré oči. Pro milovníky přírody krásnou a zajímavou prohlídku. Jindřich Celler 19

20 Důchodci schůzovali Zcela naplněná společenská místnost Klubu důchodců v Chlumci n. C. byla v únoru t.r. místem konání výroční členské schůze této organizace. Přítomní členové pozorně vyposlechli souhrnné zprávy o činnosti KD v minulém roce. Bylo co poslouchat, neboj se uskutečnilo např. 15 besed či přednášek, 2 posezení při hudbě NovoměšJáků, 1 videozáznam s promítnutím, celkově průměrná účast na 1 akci byla 41 účastníků. Využili jsme služeb ČSAD a 6x vycestovali do různých míst naší vlasti autobusy. Velkému zájmu se těšily i zájezdy vlakem, jejichž součástí byla i pěší turistika. Vlakových zájezdů bylo 9 např. Hrubá Skála, Turnov, Tábor - Lomnice, Libice - Poděbrady, Prachovské skály, Kokořínsko, Děčín, kolem Hradce Králové - celková účast 135 členů. Podnikli jme dále 3 výlety na kolech (účast 81) do blízkého okolí, jako např. do Obory, Kosic - Chudeřic, Písku. Nechyběli jsme na protestní akci našeho města proti oddalování výstavby dálnice (účast 45 členů), nezapomněli jsme na 150. výročí narozenin prezidenta T.G.M., ani na kytičku k pomníku, pogratulovali jsme našim 8 jubilantům, kteří dovršili své osmdesátiny. Rádi jsme mezi námi uvítali starostu města p. Ing. Uchytila, který nás ve svém vystoupení seznámil se současnou bytovou výstavbou, s problémy dálnice, nákupního střediska, jakož i s výhledy průmyslové výstavby. Závěrem lze říci, že programová náplň činnosti KD byla v minulém roce dosti široká a pestrá, chceme v ní nadále pokračovat. Bartáková 20 Matce z cípku mušelínu kolik je sluncí na světě kolik je ranních probuzení kolik je úsměvů dítěte kolik je něžných pohlazení kolik je vrásek v matčině tváři kolik je slzí i bolesti tolik jich jen láskou září tolik je také radosti za nimi matka je skryta jí patří úcta a květy k potěšení láska do srdcí vrytá neupadá nikdy v zapomnění Mi-HLA Ze světa přírodně kulturních památek (zdroj internet) Ďáblova rokle je na hranicích Argentiny a Brazílie Nazývá se tak hlavní z 275 jednotlivých peřejí vodopádu na řece Iguazú, ve stejnojmenném národním parku. Vodopády jsou 57 až 72 m vysoké o celkové šířce 4 kilometry. Spolu s dalšími parky a přírodními památkami byl Iguazú zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNES- CO v průběhu let Jsou jimi poloostrov Valdés na východním pobřeží Atlantiku s bohatou kolonií rypoušů sloních, lachtanů hřivnatých, tučňáků a vodních ptáků a podzimním shromaždištěm velryb. Dále vysokohorský národní park Los Glaciares s velikým ledovcovým jezerem Lago Argentino o rozloze 1415 čtverečních kilometrů a hloubce 354 m. Národní park Iguazú je od roku 1999 prohlášen rovněž ohroženou památkou. Místo je jedinečným útočištěm vzácných a ohrožených druhů fauny a flory, mezi jinými obří vydry a obřího mravenečníka. Mrak aerosolu produkovaný vodopády prospívá bohaté vegetaci. Mi-HLA Kdo je barbar Každý ví, že barbar je necivilizovaný, nekulturní člověk, používající barbarské metody. Jenže svým způsobem jsme barbaři i my. Kdo z nás ovládá alespoň jeden dialekt starořečtiny? Barbar. Toto slovo vložili do evropského slovníku staří Řekové. Říkali tak těm, kteří místo řečtiny užívali nesrozumitelnou hatmatilku. Barbar se dá přeložit jako breptal, bar-bar je totiž cosi jako bla-bla. Řekové barbary pohrdali. Přidali k nim i své pány Římany, jimž nepomohlo, že po dobytí Řecka propadli obdivu k řecké kultuře. Římský císař Marcus Aurelius psal si své soukromé zápisky řecky, nikoli latinsky, aby si nepřipadal tak barbarsky (to bylo v druhém století po Kristu, dávno poté, co řecké státy ztratily svou nezávislost). Pocit méněcennosti, který pocijovali vůči Řekům, si Římané hojili na Germánech. Připisovali jim bezbožnost, chlípnost a zrádnost. Jeden severoafrický biskup vyložil v šestém století pojem barbaři stejně, jak si jej vykládáme dnes. Psal, že to slovo obnáší všechnu jejich divokost, krutost a násilnictví. Pozdně římští mravokárci stavěli s oblibou do kontrastu zkaženost jejich vlastní, civilizované společnosti a ctnosti, jež připisovali barbarům - svobodomyslnost, solidaritu, poctivost. Ovšem kdyby se jich někdo zeptal, zda jsou s těmito mravnými barbary ochotni sdílet obydlí, řekli by rozhodně ne. Vadilo jim možná stejnou měrou, že barbaři jsou nebezpeční a nesnesitelně páchnou. Mi-HLA Zpráva pro zájemce o literaturu faktu Koncem března vyšlo 2. číslo revue literatury faktu Přísně tajné. Zajímavými statěmi do něho přispěli: Václav Rameš, Angličtí alchymisté na Třeboni (za vlády císaře Rudolfa), Jiří Kovařík, d'artagnanovi mušketýři, Jindřich Marek, Litoměřičtí maganti (o výtržnostech námořníků demobilizovaných z rakouského lorstva), Jiří Bílek, Začalo to v garáži (o vzniku jedné z největších světových počítačových firem Hewlet Packard), Richard Sobotka, Památka na císařovy manévry, Jindřich Marek, Mše za padlé anděly (o hrdinských činech příslušníků 2. čs. paradesantní brigády/, Roman Cílek, Mezi rozkazem a svědomím (ze zákulisí vedoucích kruhů nacismu), Miroslav Ivanov, Vzpomínka na generála Klapálka, Otakar Špecinger, Američané v Budyni (událost z revolučních dnů 1945), Vladislav Moulis, Posledních 15 dní život Jana Masaryka, Antonín Benčík, Z obžalovacího spisu velezrádce (O Vasilu Biˆakovi), Pavel Toufar, Gagarin jako Casanova? (K doptání ve stánku v Zimově ulici). -Ri- Termíny uzávěrek a vydání výtisků Chlumeckých listů Číslo Datum uzávěrky Datum vydání 5/ Čt / Čt / Čt / Čt Redakce

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C.

VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ MALÝCH OBČÁNKŮ V CHLUMCI N. C. fotografie k článku na straně 6 (další fotografie na straně 39) - autor Antonín Fibigr Krajský úřad Královéhradeckého kraje k rukám hejtmana

Více

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELIKONOCE V LORETĚ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA

SLOVO STAROSTY 57. KLICPERŮV CHLUMEC ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA. čtěte na str. 20-25 DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY CHLUMECKA INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU čtěte na str. 20-25 57. KLICPERŮV CHLUMEC VĚC: SLOVO STAROSTY Žádost o spádovost obyvatel Chlumecka do Fakultní nemocnice Hradec Králové Vážený pane řediteli, chlumecký region

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč Rekonstrukce viaduktu v Lánecké ulici, stav 22. května (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 2 Z historie............

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Důstojná vzpomínka na oběti války

Důstojná vzpomínka na oběti války 30. dubna 2015 Ročník 24 Číslo 9 Cena 9 Kč Dopadení Středočeští kriminalisté zatkli drogové výrobce a dealery, kteří měli své útočiště i v Poděbradech. 3 Lázeňský start Program slavnostního zahájení 107.

Více

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ?

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU fotografie k článku na straně 11

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 Čarodějnice 2010 se vydařily Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI ROČNÍK XX číslo 5 květen 2012 18 Kč NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V MYŠENCI RADA MĚSTA ZASEDALA VYBRÁNO Z USNESENÍ RADY MĚSTA KONANÉ DNE 11. DUBNA 2012... souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem

Více

mšenskéročník 5/2013 Cena 10 Kč

mšenskéročník 5/2013 Cena 10 Kč mšenskéročník n o v i n y XIX 5/2013 Cena 10 Kč www.mseno.eu baráčníci a sokolové v krojích stánky s občerstvením, rukodělnými výrobky pouťové atrakce v areálu ZZN historické traktory z Košátek výtvarný

Více

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK

16.11.2009 č.19 15:00 15:45 KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VIOLA ŽAMBERK ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.11.2009 č.19 Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidiko, OU a PrŠ Tyršova Žamberk, Dámským klubem RosaLie Žamberk a Občanským sdružením CEMA Žamberk

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více