Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování?"

Transkript

1 Chlumec nad Cidlinou dne

2 Slovo starosty Dostavba dálnice D 11 - jdeme do finále nebo opět velké rozčarování? Vážení čtenáři, všem Vám je již notoricky známý a otřepaný evergreen dostavby dálnice od Poděbrad do Hradce Králové. Zatímco se na mnoha místech v republice provádí dopravní obchvaty měst v daleko méně frekventovaných lokalitách než je náš nešjastný Chlumec nad Cidlinou, iniciativa odpovědných lidí k dostavbě dálnic je téměř nulová. A slova trpkého evergreenu již více než deset let zní stále asi takto: Obchvat Chlumce ne, vždyj to by byly vyhozené peníze, vždyj již bude zahájena dálnice. A někdy doprovod: Jen burte rádi, že dálnice není, až bude, bude z Vás tady mrtvé město, nikdo u Vás nezastaví. Vážení, i ten doprovod je naprosto falešný, protože jsme nechali opakovaně kvalifikovaně spočítat, že naprostá většina automobilů, nejen nákladních, v našem městě nestaví, ale jedná se o takzvaný tranzit. Proto především z naší iniciativy, konkrétně ze strany komise pro bezpečnost na silnici E 67, pokračují práce na projektu dopravního odlehčení Chlumce navrženým řešením přednostního vybudování šestikilometrového úseku dálnice D 11 s napojením dálničních přivaděčů u Benziny a u Nového Města, kam bychom násilně odklonili nákladní tranzit. Přestože náklaráků projede přes Chlumec 27 %, opticky by to vypadalo, že z Chlumce by zmizelo 50 % dopravy (TIR s přívěsem měří 30 metrů, osobní auto 4,5 metru). Nejdůležitější na tom všem je ale magický fakt, že pokud se D 11 zahájí, již se dokončí, a nebude se o tom stále jen tlachat. Dnes, když píši tyto řádky, je neděle velikonoční. V pátek, 13. dubna, jsem v Praze vyvolal a absolvoval velmi důležité jednání na Ministerstvu dopravy a spojů ČR na výše zmíněné téma. Teoreticky se totiž blíží opět rozhodná chvíle osudu dálnice, protože na našem úseku budoucí dálnice, projekčně označeným 1104 (Libice - ChýšJ), má dojít k vyjádření ohledně veledůležitého územního rozhodnutí. Očekává se opět zákeřný protest ekologických aktivistů, bur znovu na úseku libický luh, nebo podél Žehuňského rybníka. Rozhodným obdobím 2 je květen a konečným termínem pro nabytí právní moci územního rozhodnutí je den 30. červen. Projde-li neuvěřitelně a konečně toto územní rozhodnutí, ještě zdaleka není vyhráno. Musí následovat velmi obtížné vykupování státem, případně dokonce vyvlastňování pozemků, které má velmi chabé opření ve stávajících zákonech. Teprve až bude vykoupen na tzv. stavebních podúsecích poslední metr, může být vedeno jednání ve věci stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby a tehdy se konečně může kopnout do země. Pátečního jednání v Praze byl přítomen pan náměstek ministra dopravy Ing. Braha, nově jmenovaný generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Ing. Havíř a ředitel pozemních komunikací Ing. Baroch. Seznámil jsem tyto odpovědné lidi s ohromným nebezpečím pro naše město. Musí si totiž uvědomit, že jestliže nebude přednostně vybudován dálniční úsek u Chlumce, protože stavba nebude díky problémům například u Dobšic opět zahájena, nastane v našem městě do tří let totální dopravní kolaps. Disponuji již totiž přesnými, kvalifikovaně odhadnutými čísly, že v roce 2005 se bude valit přes město automobilů. Roční nárůst je hrozivý a neúprosný: 5 % se rovná tisíci automobilům! Bylo mi slíbeno, že pro ŘSD pracující firma MOT Mc Donald neodkladně provede revizi a případnou změnu již odeslaných žádostí o finanční krytí dálnice D 11 z fondů Evropské banky, aby pro nás strategicky důležité dálniční napojení Levín bylo zařazeno do speciálního stavebního úseku Levín - ChýšJ. Do 14ti dnů dostanu snad písemné stanovisko a já za ně jménem občanů nešjastného Chlumce děkuji. Vážení čtenáři, kde já osobně spatřuji největší problém, proč se dálnice v naší republice nestaví? Na základě osobních, většinou negativních zkušeností s našimi poslanci, dávám největší díl viny právě jim. Postupně jsem nabyl dojmu, že deset let většinou stejných tváří nemá již cenu oslovovat, protože se postupně staly myšlenkově impotentními. Například právě ve věci dálnice již nestojím o soustrastné poklepávání na rameno, že s námi ten a ten pan poslanec cítí. Když jim ale jde o znovuzvolení do poslaneckých lavic, náhle mají plná ústa proklamací o tom, že právě D 11 je strategicky nejdůležitější stavbou pro rozvoj východních Čech, pro přijetí do EU, že přiláká investory a vyrostou továrny podél této trasy, a tak všelijak podobně. Je to samozřejmě naprostá pravda. Ale také je neoddiskutovatelnou a smutnou pravdou, že právě naši východočeští poslanci (myslím bez výjimky všechny napříč politickým spektrem) doslova a do písmene mimo mlácení prázdné slámy v této věci nehnuli prstem. Když jim toto vyčtu, udiveně a uraženě se ohradí tvrzením, že oni přece zákony nenavrhují, oni je pouze s připomínkami schvalují! VždyJ od navrhování a předkládání zákonů jsou úředníci na ministerstvech, aby zákony předkládali! Nebo shazují všechnu vinu na posledního úředníčka na okresním úřadě. VždyJ to on se v Nymburce dopustil procesní chyby! Zase mají pravdu, ale jen částečnou. Dle mého názoru by měli poslanci zákony též iniciovat, daleko více se této problematice již ve vstupních jednáních věnovat. Jinak si své slušné platy a další privilegia vůbec nezaslouží! Naši východočeští poslanci by měli také víc držet při sobě při prosazování zájmů východních Čech. Místo toho se domnívám, že se jedná o pouhé klubko sólistů, jejichž politické kluby v zájmu východních Čech spolu vůbec nespolupracují, poslanci se věnují lokálním žabomyším problémům a individuálním zájmům. Já osobně jsem jejich přístupem nesmírně zklamán a volit je znovu určitě nebudu. Z chlumecké iniciativy bylo na petiční výbory Poslanecké sněmovny odesláno několik petic, a nikdo se jim ve skutečnosti vůbec nevěnoval. Stejně tak jsme všem poslancům a senátorům rozeslali jako motivaci do bravurní češtiny přeložené zákony, jak se k výstavbě dálnic briskně přistupuje v jiných zemích. Opět ze strany

3 zákonodárců, až na jednu výjimku, nulová odezva. Vážení čtenáři a občané Chlumce nad Cidlinou, dojde-li tedy znovu k prodloužení termínu dálnice, a tím k ohrožení života a zdraví našich občanů (smrtelné úrazy, újmy na zdraví, hrozivé karcinogenní exhalace apod.), dovolím si Vás vyzvat pravděpodobně v červnu k masivní demonstraci a k zoufalému protestu, který se může projevit i zablokováním silnice E 67, a to opakovaně. AJ stojí auta třeba až do Prahy! Já sám jsem zoufalý a znechucený z neodpovědnosti těch, kteří jsou za něco placeni, ale tváří se alibisticky. Věřím, že mě podpoříte a že pak se konečně začne něco rozhýbávat. V současné době se pokusíme získat finanční prostředky na instalaci kompletního dopravního světelného řízení křižovatek z E 67 na Nový Bydžov a na Týnec nad Labem. Opět narážím jako do zdi přes nedokonalou legislativu. Čtyři miliony korun bychom totiž na světelné křižovatky měli dát z našeho městského rozpočtu, ačkoliv se jedná o mezinárodní komunikaci! Tuto záležitost a případně pro nás přijatelné řešení (dotace ze státních prostředků) předjednávám se speciálním resortem Ministerstva dopravy (BESIP) a se Státním dopravním fondem. Ještě uvidíme. V souvislosti s neutěšenou dopravní situací jako další odstrašující příklad skvělé práce našich zákonodárců musím ještě zmínit neuvěřitelně pitomou novelu dopravního silničního zákona. Díky ní byli dopravní policisté postaveni do role ubohých statistů a věřte mi, že jsou dokonale znechuceni. Nedotknutelnost provinilce vážného dopravního přestupku je u nás odpornou skutečností. Takovému neodpovědnému řidiči nemůže být ani zadržen řidičský průkaz, o zaplacení pokut nemluvě (platí ti slušní, ti drzí nikoliv!). Prakticky vzato, zabije-li řidič někoho při dopravní nehodě, může v pohodě odjet a zítra ohrožovat další nevinné lidi. Ubohá demokracie! To například v Rakousku, uděláte-li vážnější dopravní přestupek, dostanete pokutu v takové výši, až se zpotíte šokem a nemáte-li náhodou na zaplacení, policista Vám elegantně odšroubuje dopravní značku nebo Vám seberou do zástavy osobní věci či samotné auto! Budete-li se u toho hloupě vzpírat, šup s Vámi přímo do arestu! Pouze to je pravá demokracie, která pamatuje ve svých pravidlech na důležitou ochranu společnosti, především slušných lidí. Bohužel kocourkovští (promiňte, chtěl jsem říct naši velectění poslanci) se raději zabývají přijetím hrozně důležitých zákonů, jako jsou legalizované sňatky stejného pohlaví, a tak podobně. Mám pocit, že jsme již v takovém morálním bahně, že nám hrozí totální rozklad zbylé morálky (že by něco na způsob starověký Řím, a že je bohužel mnoho pravdy na trapném přísloví Češi si neumí sami vládnout ). Jsem dohodnut s ředitelem hradecké policie mjr. Pozdílkem, že mi jeho fundovaní odborníci připraví kvalifikovaný elaborát, kterým na květnovém celostátním setkání SMO (Svaz měst a obcí) v Hradci Králové jako starostové napadneme tuto nesmyslnou a bohužel platnou novelu silničního dopravního zákona a donutíme poslance k okamžité revizi v této oblasti na obě nohy kulhající legislativy. Pozn.: Milí čtenáři, v době, kdy budete číst tento můj článek, bude již po akci pořádané naším občanským sdružením Miss foto Chlumecka a Miss sympatie. Bohužel, vyskytly se po Chlumci i řeči, že je soutěž zmanipulovaná a podobné zvěsti. Není to pravda a velmi mě mrzí, že takto někdo dokáže našim snahám, aby se v Chlumci dělo opět něco nevšedního, házet zlovolně klacky pod nohy. Především je třeba mít na zřeteli, že chceme uspořádat zábavnou formou pouhou hru. Malé missky totiž bohužel nevyhrají žádný mercedes ani lukrativní zájezd... Především maminky ale vnímají, že tu jde o prestiž. Naše děvčátka však okusí na vlastní kůži tak trochu podobnou atmosféru soutěže, kterou sama sledují rok co rok u televize při volbě Miss ČR. I to je jisté poučení do jejich nastávajícího života a my organizátoři si myslíme, že ve skutečnosti odměnou za jejich odvahu a zdravé sebevědomí je výhra všech zúčastněných. Ing. Miroslav Uchytil starosta města Informace z radnice Od březnové uzávěrky proběhla tři zasedání rady města. Vzhled města! Rada města uložila odboru výstavby a ŽP zadat zpracování návrhu změn územního plánu obce schváleného zastupitelstvem firmě URBA- PLÁN Hradec králové.! Byl schválen návrh parkování na autobusovém nádraží. Parkovací stání budou vyznačena jak dopravní značkou, tak přímo na silnici a před administrativní budovou ČD bude umístěna značka Zákaz zastavení.! Rovněž byl schválen návrh rozmístění informačně orientačního značení ve městě. Odbor správy majetku a investic dostal za úkol obeslat tři firmy s výzvou k podání nabídky na instalaci značení ve městě na základě schváleného návrhu.! Rada města schválila záměr nájemníků bytového domu 697/IV vybudovat volejbalové hřiště a pergolu pro posezení na pozemku Města. Uložila odboru správy majetku a investic s iniciátory projednat návrh smlouvy, ve kterém bude mimo jiné uvedeno, že vše bude vybudováno na náklady iniciátorů akce, kteří budou zároveň zavázáni k úklidu, udržování dobrého stavu z hlediska bezpečnosti a budou napomáhat v dodržování nočního klidu. Rovněž bude ve smlouvě uvedeno, že hřiště bude přístupné veřejnosti, neboj bude na veřejném prostranství.! Rada města schválila pokácení topolů podél cesty 837/1 v katastrálním území Lučice.! Rada města schválila započetí prací na rekonstrukci Jiráskovy ulice a uložila odboru správy majetku a investic předložit souhlasná stanoviska majitelů pozemků v této ulici. V případě, že všechna vyjádření budou kladná, rada souhlasila s tím, že určovací žaloba na pozemky v Jiráskově ulici nebude podána. Současně byli schváleni dodavatelé rekonstrukcí dalších dvou ulic. Jedná se o rekonstrukci Dvořákovy ulice 3

4 - dodavatelem bude a.s. Silnice Hradec Králové a o rekonstrukci Riegrovy ulice - dodavatelem bude a.s. Správa silnic a železnic Hradec Králové.! Odbor výstavby a ŽP předložil radě regulační zásady pro zástavbu jižní strany Klaretovy ulice a rada je schválila. Vyplývá z nich, že v Klaretově ulici mohou stát tři samostatné rodinné domy.! Rada města uložila odboru správy majetku a investic vyvěsit nabídku prodeje celého pozemku proti ČSAD, což bylo ihned splněno.! Rada města schválila návrh parkování na městské tržnici zpracovaný městskou policií a uložila jí návrh projednat s dotčenými osobami, které o parkování projevily zájem. V případě jejich souhlasu technické služby úpravy provedou.! Zároveň bylo schváleno i dopracování projektu řešení parkování v Zimově ulici, které předložil Ing. Kummer (Atelier K Hradec Králové). Školství! Rada města schválila finanční vztah základní školy k rozpočtu zřizovatele - Města Chlumec nad Cidlinou na rok 2001 včetně odpisového plánu.! Rada města vzala na vědomí text dopisu Žádost Města Chlumec n.c. o převod zřizovatelských funkcí na ZUŠ a DDM v Chlumci na Cidlinou, který starosta zaslal na Krajský úřad Hradec Králové.! Rada odsouhlasila, aby pro základní školu bylo nyní ( vzhledem k sezónním slevám) zakoupeno 10 ks lyžařské sjezdové výbavy za cca ,- Kč a předloží tento návrh ke schválení dubnovému zasedání zastupitelstva.! Starosta byl pověřen účastí ve výběrových komisích na obsazení míst ředitelů Základní školy a Domu dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou.! Rada vzala na vědomí informace o novém způsobu financování škol, školských a předškolských zařízení s tím, že finanční prostředky na výplaty mezd ZŠ bude Okresní úřad Hradec Králové poskytovat škole prostřednictvím Města převodem peněz na ZBÚ u KB a.s. pobočka Chlumec nad Cidlinou. Finanční příspěvky! Rada poskytla příspěvek 5 000,- Kč DDM - na činnost oddílu JUDO.! Vzhledem k vyčerpání částky stanovené v rozpočtu letošního roku na tyto příspěvky uložila rada technickým službám spojit se s předsedou Základní kynologické organizace Chlumec n. C. a projednat s ním možnou technickou pomoc Města při budování cvičiště pro psy. Nájemné! Rada města se rozhodla nevydávat nařízení k úpravě koeficientu růstu nájemného. Tím bude platit koeficient ki 1,040 vydaný Ministerstvem financí ČR v cenovém výměru číslo 03/2001 pro období od do Různé! Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s PhDr. Alešem Valentou na vypracování scénáře pro muzejní expozici k dějinám města v Loretě.! Byl schválen ceník půjčovného lodí na koupališti takto: 30,- Kč/loR/1 h. a 100,-Kč/loR/1den. Technické služby zpracují půjčovní řád lodí. Z policejních záznamů! V noční době z na se dosud nezjištěný pachatel vloupal do objektu a.s. Kovoplast Chlumec n. C. v Kladrubech, kde vypáčil dva trezory zabudované ve zdi a odcizil z nich finanční hotovost a stravenky a dále se pokusil vniknout do dalšího trezoru, což se mu však nepodařilo. Tímto svým jednáním způsobil firmě Kovoplast škodu ve výši ,- Kč.! Z trestného činu podvodu byla obviněna 45letá žena, která v roce 1987 prováděla výběry ze založených účtů u IPB, ačkoliv věděla, že na těchto účtech nejsou žádné vložené peníze pouze prvotní vklad po 200,- Kč. Ve 13 případech výběrů způsobila IPB celkovou škodu ve výši ,- Kč. Za spáchání tohoto trestného činu jí hrozí trest odnětí svobody v trvání 2 let. 4! Dne byli vyšetřovatelem obviněni dva mladíci 19letý a 16letý ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a držení omamných látek, jelikož mezi své vrstevníky šířili semínka rostliny durman setý a tím je zasvěcovali do účinků a způsobu užívání této rostliny.! O tom, jak nebezpečné je vpouštění cizí osoby do domu nebo bytu, se přesvědčila zdravotně hendikepovaná žena, čehož využili dva pobertové ze Šumperka, kteří pod legendou, že vykupují staré předměty, sepsali se ženou smlouvu o odkoupení předmětů v hodnotě 5 000,- Kč, ale při tom bez vědomí ženy odcizili z domu věci v hodnotě ,- Kč. Na základě pátrání policie byli oba povedení obchodníci brzy zjištěni a část odcizených věcí ještě byla u nich zajištěna. Vyšetřovatelem jim bylo sděleno obvinění z trestného činu podvodu.! Z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí byl vyšetřovatelem obviněn 28letý muž z Kolínska, který, ačkoliv měl soudem vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Dne byl hlídkou policie ČR Obv. oddělení Chlumec n. C. kontrolován při řízení osobního auta zn. Škoda a dále bylo zjištěnou, že před jízdou požil alkoholické nápoje. Rozborem krve bylo zjištěno, že v době řízení jeho krev obsahovala 1,77 g/kg alkoholu. Za tento trestný čin mu hrozí trest odnětí svobody v trvání až 6 měsíců.! Trestného činu podvodu se dopustila 38letá žena z Hradce Králové, která pod smyšlenou záminkou o odkoupení nových osobních aut zn. Š Octavia vylákala od jednatele chlumecké firmy částku ,- Kč, ačkoliv v úmyslu odkoupení aut neměla. Této trestné činnosti se dopouštěla po celém území ČR a jen na území okr. Hradec Králové způsobila škodu ve výši ,- Kč. npor. Zima

5 Poděkování Městský úřad Chlumec n. C. Dne 5. dubna t.r. jsme uskutečnili plánovaný zájezd do Vašeho města, kdy po prohlídce zámku jsme si s paní Zd. Jeníčkovou prohlédli historická místa Chlumce. Nelze jinak, než jménem všech účastníků zájezdu poděkovati nejen Vám, ale též i výše uvedené průvodkyni. Kultura jejího výkladu, hlasové vybavení i správnost českého jazyka předčily i mnohé profesionální průvodce, které na našich zájezdech poznáváme. Dle našeho názoru se lze právem domnívati, že by mohlo býti pro město i zajímavé využívati její schopnosti průvodcovské služby pro zájezdy, přijíždějící k prohlídce zámku a těmto zájezdům, jako to dělají i v jiných městech, nabídnouti prohlídku města. Přijměte proto prosím ještě jednou náš dík za pomoc při organizování našeho zájezdu. S pozdravem SENIORKLUB BYSTRC Vladimír Rajský, předseda klubu Anonymové jsou věční Chlumecký Městský úřad dostal před nedávnem poštou obálku s hlavičkou ústředí organizace YMCA v České republice. Její archivářka Anna Oplatková objevila v starých dokumentech korespondenční lístek určený Okresní správě politické v Novém Bydžově, Čechy a vhozený do poštovní schránky 2. listopadu 1923 ve Staré Pace. Týká se Chlumce nad Cidlinou. Správně by měl již před 77 lety skončit v odpadkovém koši, neboj jde o zlovolný anonym. Sama paní archivářka jej komentuje slovy: Je to děsný text - práskači byli, jsou a budou... Jestliže tento na stroji naklepaný hanopis uveřejňujeme, pak jen jako exemplární historický doklad lidské ubohosti a zlomyslné ničemnosti, kterých zřejmě není ušetřena žádná doba. Citujeme: Jest neuvěřitelné že tamější bývalý hrabě Gincký neodstranil tak zvané erby skterýmy se honosí v Chlumci nad Cidlinou na své zahradě blízko nádraží a potom na náměstí v Chlumci kde každý cizinec jde kolem a pohlíží na nestvůry rakouské dosti vyzívave Žádáme proto by byla věc vyšetřena a majitel erbu hnán před soud a byl potrestán za jeho vyzívavost. V úctě: Pozorovatelé Co myslíte, najdou se i v Chlumci dnešních dnů nějací Pozorovatelé? -Ri- Výlet Nedávno nás hezké počasí vylákalo k prvnímu výletu. Napumpovali jsme kola a vyrazili směrem na Převýšov. Dobrá nálada nám však nevydržela dlouho. Místo na lesní silnici jsme se ocitli na skládce. Příkopy i okolní pás lesa jsou plné odpadků či dokonce celých plastových pytlů. Vyústění lesních cest připomíná smetiště. Podobný stav je na všech silnicích rozbíhajících se z Chlumce. Jak uvažují lidé, kteří mají toto na svědomí je záhada a nemá smysl to zde rozebírat. Mě zajímá, zdali město Chlumec se s tímto stavem smířilo. Někdo přece odpovědnost za tento neutěšený stav nese. Město by tuto oblast mělo zahrnou do jarního úklidu a účty zaslat na odpovědná místa. Kdyby se však peníze pro tento účel v městské pokladně nenašly, jsem ochoten se případné úklidové akce fyzicky nebo finančně zúčastnit. Čisté okolí je přece vizitkou města. Miloš Valenta Na Františku 244 Chlumec n. C. Vyjádření MěÚ: Básně Soni Chloupkové Tak a nebo tak Měla bych doufat že pánbůh tě hlídá a potrestá tvé znevážení slov Hladíš mou duši pak dýkou ji bodáš bez pravdy a apostrof Miluješ odcházíš stíháš mě pohledem tak jako lovec dravou zvěř Tak toužím po pomstě jak Montek a Kapulet vině a nenávisti lásko má věř! Souhlasím s p. Valentou, že nepořádek podél silnic je velkým problémem. Stav byl zkontrolován za účasti pracovníka životního prostředí a městské policie; nelze jej však podle předpisů označit za černou skládku. Podle 3 odst. 7 zák. 125/1997 Sb., o odpadech, je povinen takový odpad zneškodnit na vlastní náklady vlastník nemovitosti. K tomu byli všichni zjištění vlastníci nemovitostí vyzváni. Město nemá dost prostředků na to, aby po nepořádných občanech uklízelo ve svém širokém okolí. Náklady na likvidaci odpadů z území města každoročně o několik set tisíc korun převyšují příjmy, které město získá jako poplatky za popelnice. Souhlasím, že čisté okolí je vizitkou města; ve městě však žijí lidé a je tedy jejich společnou vizitkou. Bohužel, některé lze těžko k čistotě a pořádku vychovat. Nedomnívám se, že by pořád ti slušní a pořádní měli doplácet na ty druhé. Sankce nepořádným však lze udělit, jen když jsou přistiženi při činu. Pokud se týká nabídky účasti, je vítána. Finanční dary lze vložit na účet Města nebo do pokladny MěÚ. Fyzické úklidové akce město neorganizuje, ale nic nebrání iniciativním občanům, aby takovou akci po dohodě s technickými službami zorganizovali sami. Ostatně se tak již stalo: skupina občanů zorganizovaná p. Davidem Bydžovským vyčistila břeh silnice E 67 od kraje města až po Skalku. Za to jim jménem města veřejně děkuji. Dobrou noc Půlnoc už vítá tě vyjdi jí vstříc až lákat tě bude k hvězdám a na měsíc a luna až dotkne se tvých řas myšlenka změní se ve všemohoucí čas pak tvé kroky povedu do krajů snění procitneš k ránu další rozednění... Odhodlaná Ing. Kodejška tajemník MěÚ Do šípkových keřů položila jsem své sny jen tak a vstoupila jsem do reality protože nemá smysl vyhýbat se životu 5

6 Z městské knihovny Knihy patří do našeho dennodenního života. Slouží nám k zábavě i poučení. Knihovna je jedním z míst, kde si každý vybere z velkého množství beletrie, naučné literatury i časopisů. Nabízíme Vám přehled těch nejzajímavějších titulů, které pro vás máme připraveny. Podle věku a obsahu jsou rozděleny do čtyř skupin. Beletrie pro dospělé Román Rebeccy Wellsové - Božská tajemství Jajanek jiskří humorem, je plný napětí a překvapení. V roce 1999 dostal cenu amerických knihkupců. Jacqueline Remy - Š6astné dny bývají krátké napínavý psychologický román z prostředí redakce novin. Maeve Binchyová - Šance pro lásku je románem o obyčejných lidských osudech. Colette z Antverp, je třetí kniha z židovské trilogie Arnošta Lustiga z období 2. světové války. Milovníky detektivek z dostihového prostředí potěší další kniha Dicka Francise Střepy. Heinz G. Konsalik - Pán ztracených duší. Napínavý román z tvorby současného německého autora nás zavede do sídla mezinárodní sekty. Nakladatelství Vyšehrad vydalo další knihu anglické spisovatelky Rut Rendellové Dům se schodištěm s detektivní zápletkou. Naučná literatura pro dospělé Dorothy Einonová - Naše dítě - Rozvoj osobnosti. Kniha poskytuje rady rodičům, jak přispět k rozvoji znalostí a dovedností dítěte ve věku do 6 let. Kniha Karla Nešpora - Vaše děti a návykové látky je určena rodičům dospívajících děti, kterým poskytuje rady, jak tomuto problému předcházet, případně ho řešit. Pro tvořivé kutily máme novou knihu Pracujeme se dřevem s podrobnými návody, jak si co v domácnosti vyrobit. Zdraví je to nejcennější, co máme. Knížky Tajemství čínského léčitelství a Léčivá síla kopřivy jsou nové knihy z oblasti přírodního léčitelství. Carol Gilliganová je profesorkou na Harvardské univerzitě. Její kniha Jiným hlasem s podtitulem O rozdílné psychologii žen a mužů nám pomáhá lépe porozumět tomu, jak přemýšlejí a cítí ženy a muži. Nový průvodce do zahraničí Kypr nám podá základní informace a rady na cestu na tento středomořský ostrov. Beletrie pro děti Do dětského oddělení nechodí jen děti školou povinné, ale i maminky s dětmi předškolního věku. Pro ně máme novou knihu českých říkadel, hádanek a písniček Jedna dvě, Honza jde. Pro začínající čtenáře jsou určeny knížky Křeček Kubík a Kocour Matýsek. Markus a Diana je humorný příběh ze života dětí, který si dosud získal příznivce již v mnoha zemích světa. I nový román rakouské spisovatelky Barbary Buchnerové Tajemství hory Mordýř jiskří napětím a humorem. Naučná literatura pro děti Jak přežít doma, ve škole a mezi kamarády je nová knížka pro třináctileté, která jim pomáhá orientovat se v prostředí, ve kterém žijí. Konečně sám doma - Knížka plná praktických rad pro kluky a holky, kteří zůstali sami doma. Městská knihovna je otevřena: Dospělí: Úterý Čtvrtek Pátek Děti: Úterý Středa Čtvrtek K návštěvě Vás srdečně zvou pracovnice městské knihovny. H. Holanová Informační středisko VÝZNAMNÉ DNY ROKU 2001 KVĚTEN Svátek práce Světový den svobody tisku Významný den ČR - Květnové povstání českého lidu (1945) Den Evropy - výročí založení Rady Evropy Státní svátek ČR - Den osvobození od fašismu (1945) Mezinárodní den Červeného kříže Světový den ošetřovatelství Květinový den - pokud v tento den potkáte studenta a koupíte od něj květinku, přispějete tak finančně na boj proti rakovině Mezinárodní den rodiny Světový den telekomunikací Světový den muzeí Světový den mléka Světový den bez tabáku Informační středisko v Chlumci nad Cidlinou najdete v budově sokolovny, Kozelkova 26/IV, Chlumec n. Cidl. Tel.: 0448/ , Nabízíme informace: ubytování a stravování jízdní řády vlaků, autobusů prodej regionálních map veřejná internetová stanice turistické informace o městě a okolí přehled služeb přehled kulturních a sportovních programů Otevřeno: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Trocha humoru Na silnici do Kairuny, asi 100 m před budovou školy, byla postavena dopravní značka s nápisem: Řidiči, pozor, škola! NepřejeRte děti! Žáci oné školy ke značce připsali: Počkejte raději na učitele! 6 Dohaduje se doktor, farář a rabín, kdy začíná život. Doktor říká, že život začíná početím, farář tvrdí, že porodem a rabín je přesvědčen, že život začíná, když jdou děti z baráku. LV

7 Dům dětí a mládeže v Chlumci nad Cidlinou Judo - Počtvrté Polabská liga v Chlumci n. C. V sobotu se v tělocvičně ZŠ konal IV. ročník Přátelských utkání města Chlumec n. C. v rámci Polabské ligy. V letošním ročníku se této soutěže zúčastnil rekordní počet judistů (202 dětí) z 12 českých klubů a jednoho klubu z Polska. Závody probíhaly plynule i přesto, že jsme nebyli připraveni na takovou účast. Naši borci skvěle reprezentovali naše město a před domácím publikem ukázali, jak dobře ovládají toto bojové umění. První místa obsadili Dominik Wágner, Miloš Steklý, Pavel Fölkl, Luboš Fölkl, Petr Hrubý. Druhé místo obsadili Martin Steklý a Jiří Maryška a jedno třetí místo Tomáš Šmída. Závodníci z Polska díky dobré konkurenci z Čech většinu svých zápasů prohráli. Jako družstvo jsme získali nečekané 3. místo společně s vynikajícím Benešovem. My, ale ani ostatní oddíly neměly šanci proti dvěma nejpočetnějším oddílům. Počet zástupců jednotlivých oddílů a jejich pořadí udává tabulka. Tyto závody se mohly konat pouze díky obrovské pomoci některých rodičů našich dětí a také díky finanční pomoci sponzorů z Chlumce n. C. a z Nového Bydžova. Sponzoři: Promil N.B., J. Hlinka - Delikates potraviny (p. Popek), Cukrárna Josef Dašek, p. Marek - nářadí, p. Hataš - Autodoprava, Večerka - J+M Vilgošovi, dr. Pio Kinský dal Borgo, p. Petrovický - Autoservis. Rodiče a přátelé Juda: p. Rásl, p. Steklá, p. Černohorská, sl. Hrubešová, sl. Procházková, M. Kálal a DDM Chlumec n. C. Jménem všech zúčastněných dětí a oddílu JK Chlumec n. C. Vám velmi děkuji. Pořadí Výsledky družstev Oddíl Počet závodn. body Sokol Vršovice Judo Nový Bydžov JK Chlumec n.c SkP Benešov Poděbrady Ml. Boleslav Sokol Hradec Král SkP Hradec Start Kolín Sokol Cerekvice Běrutov (Polsko) Sokol Třebechovice SK Krakovany Petr Černohorský, vedoucí oddílu DŮ M DĚTÍ A M LÁ DEŽE Nabídka akcí na květen Dětská májová pouf (sobota) Pro děti všech věkových kategorií budou připraveny zábavné sportovní atrakce. Za body získané úspěšným splněním úkolů si budou moci děti vybrat v poujovém stánku odměnu. Sraz: ve hodin v areálu DDM u zahradnictví Startovné: 20,- Kč Hudba a občerstvení zajištěno! Výlet rodičů s dětmi do Liberce - návště- (úterý) va ZOO a dětského areálu Babylon Odjezd: v 8.00 hodin od lovčické prodejny masa Návrat: v hodin Poplatek: 100,- Kč (děti sedící na klíně neplatí), v poplatku není vstupné do ZOO a areálu Cyklistické závody (čtvrtek) Pro všechny zájemce, kteří vlastní kolo! Program: Jízda zručnosti Terénní jízda Začátek: v hodin Místo: Startovné: hřiště v areálu DDM u zahradnictví 20,- Kč Vyhodnotíme všechny věkové kategorie, vítězové obdrží diplom a odměnu!! DDM a Hřebčín EQUUS KINSKÝ pořádají (neděle) Den dětí a koní Začátek: ve hodin, předpokládaný konec v hodin Místo: HŘEBČÍN EQUUS KINSKÝ Program: Zahájení + prohlídka hřebčína! Výtvarná soutěž - téma - KONĚ - pro děti všech věkových kategorií - obrázek děti namalují v hřebčíně! Soutěž ve skládání PUZZLE skládanek! Přehlídka koní a ukázky z výcviku - vožení dětí v průběhu celého odpoledne! Vystoupení dětské taneční skupiny KOLA LOKA z Nového Bydžova! Sportovní a zábavné atrakce + lukostřelba! Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže! Vystoupení kroužků! Ukázka motocyklů Hudba i občerstvení zajištěno. Možnost posezení u ohně a opečení uzeniny. Přihlášky a další informace získáte v DDM " nebo každou středu od 9.35 hod. do hodin v přízemí staré budovy ZŠ. Jitka Koulová, prac. DDM 7

8 POSLEDNÍ KONCERT? V sobotu 31. března 2001 znovu ožila naše chlumecká sokolovna. Svá představení zde odehrály skupina BRIX a chlumecká skupina KOMUNÁLNÍ ODPAD. V 19 hodin, kdy začala hrát skupina Brix, praskala sokolovna ve švech. Kolenu 21. hodiny celý sál netrpělivě čekal na začátek vystoupení naší legendární skupiny a jejich velkolepou show. Prvním hostem K.O. byl Alan PEŠ- TA, zpěvák skupiny Liguere, který pokřtil nové CD MEZI SUPY MÁLEM KRÁLEM, v pořadí již čtvrtý projekt K.O. Druhým významným hostem byl hráč HC IPB pojišjovna Pardubice a člen místního hokejbalového klubu Jiří MALINSKÝ. Zhostil se nemilého úkolu a oznámil fanouškům Komunálního odpadu, že skupina dnes odehraje poslední koncert. My všichni doufáme, že tak nebude a v budoucnu je opět uslyšíme hrát. Svaz dobrovolných hasičů Chlumec n. C. tímto článkem děkuje skupině KOMUNÁLNÍ ODPAD, která výtěžek ,- Kč věnovala na uhrazení nákladů při reprezentaci ČR a našeho města na hasičské olympiádě ve finském Kuopiu. L.S. P.S. Poslední zpráva těsně před uzávěrkou: Skupina KOMUNÁLNÍ ODPAD začala zkoušet s novým bubeníkem. Fanoušci mohou očekávat COMEBACK! Na závěr letošní plesové sezony uspořádala novobydžovská NADACE DIVADLO 99 v pořadí již pátý divadelní ples v Kulturním domě v Králíkách u Nového Bydžova. Vzhledem k malému jubileu divadelního plesu 8 5. DIVADELNÍ PLES bylo o početné návštěvníky postaráno po všech stránkách dobře. Pořadatelé připravili bohatý program, rozsáhlou tombolu a pro účastníky byla zajištěna i kyvadlová doprava z Nového Bydžova. Zájem lidí byl značný a návštěva byla tentokrát rekordní. Ve zcela zaplněném sále kulturního domu ples uváděla herečka Bára Štěpánová, která celému programu dodávala patřičný švih a spád. Její vstupy byly vtipné a nevtíravé, takže si velice rychle získala publikum. K tanci i poslechu hrála známá pražská dechovka Strahovanka Františka Adámka se sólisty Martou Adámkovou a Františkem Merhautem, kterou mnozí znají z Vlachovky, ale i z jejího vystoupení na loňském festivalu Fišerův Bydžov. Protipól dechovky tvořila kapela Boom Band Jiřího Dvořáka z Prahy se sólistkou Markétou Zehrerovou. Tato kapela, o které bude ještě řeč, živě doprovázela všechny zpěváky a plně uspokojila celé spektrum návštěvníků od nejmladších až po ty dříve narozené. Dalším zpestřením programu bylo předtančení Taneční školy Krok Hradec Králové, dětské country skupiny Kolaloka ZŠ Klicperova Nový Bydžov a také taneční skupiny ZŠ Městec Králové, která zatančila kankán. Ze známých umělců se jako první představila zpěvačka Petra Janů. Ve svém písňovém bloku předvedla nejen svoje známé hity, ale také něco z nově připravovaného CD. Druhým hlavním hostem večera byl Jiří Korn. Ani on publikum nezklamal a také při jeho vystoupení účastníci plesu přestali tančit a ve stoje vychutnávali jeho výkon. Bloky zpěváků ozvláštnil známý moderátor a bavič Petr Novotný. Vrcholem večera bylo ale v každém případě vystoupení Dana Bárty a nutno říci, že jeho výkon byl vynikající, přesvědčil určitě i ty posluchače, kteří ho doposud neznali. Stal se jednoznačně hvězdou večera a bylo na něm vidět, že ho zájem publika velice těší. Jak již bylo řečeno v úvodu, všechny hostující zpěváky doprovázela kapela Boom Band Jiřího Dvořáka a je nutné se o ní znovu zmínit z několika důvodů. Byli to právě oni, kdo se postarali o perfektní rozjezd celého plesu. Doprovod zpěváků byl pečlivě nastudován a bylo slyšet, že to nejsou jenom tóny k podbarvení, ale skvěle napsaná a ještě lépe zahraná aranžmá. Stali se zcela poprávu všem zpěvákům rovnocenným partnerem. Finále plesu před druhou hodinou ranní bylo oslnivé. Boom Band přesvědčil, že patří k absolutní špičce v České republice. Ostatně to, že jeho služeb využívá taková hvězda, jakou je Karel Gott, nepotřebuje další komentář. 5. Divadelní ples se vydařil. Závěrem je třeba poděkovat nadačním partnerům, bez kterých je pořádání podobných akcí nemyslitelné. Letos jim byly především firmy Johnson + Johnson Praha, Quelle Hradec Králové, Promil Nový Bydžov, Sklárny Nový Bydžov, Živnostenská banka Pardubice. Regionální ředitel ŽB pan Ing. Ladislav Řehák byl, spolu s manželkou, čestným hostem plesu. Stanislav Novotný

9 foto Ant. Fibigr 9

10 Věřte, milí čtenáři, že vydávat regionální časopis, jako jsou Chlumecké listy, není žádná legrace. Jak praví lidová moudrost: není člověk ten, aby se zachoval lidem všem. To platí v znásobené míře v Čechách, kde každý pivní štamgast rozumí úplně všemu a je schopen poučovat kdekoho od prezidenta přes starostu až po trenéry reprezentačních mužstev, jak se co má, a zejména mělo udělat. I u nás v Chlumci se nepochybně najde nejméně tucet lidí, kteří vědí, jak by se takový měsíčník měl dělat, aby vypadal líp, než vypadá. Potíž je v tom, že tito lidé nejsou k dispozici, když jde o práci na tomto časopise a jejich kritické názory a výhrady, z nichž mnohé by jistě mohly prospět věci, se pronášejí na místech, odkud se k nám nedostanou, anebo dostanou, ale oklikou a v zkomolené, někdy i znevažující podobě. Někdo nemá chuj a trpělivost číst dlouhé články, přál by si pouze krátké, věcné informace, neboj ho zajímá výhradně to, co chystá Městský úřad, kde se otvírají nebo zavírají nějaké ochody, kde je co k dostání, jaké služby nabízejí zdejší podnikatelé a řemeslníci, narození, svatby a úmrtí, co je s dálnicí, koho zase chytila policie, co se promítá v kinu a co chystá Kulturní středisko, eventuálně co nového je v místním sportu. Jiní čtenáři si zase rádi u Chlumeckých listů v klidu posedí a při kávě nebo lahvičce piva, si ochotně přečtou i něco obsažnějšího, nějakou historickou, kulturní, politickou nebo sportovní zajímavost, povídku, vzpomínku pamětníka, básničku... A rozhodně by jim - jak nás příležitostně, ujišjují - chybělo, kdyby v každém čísle něco takového nebylo. Snažíme se vyhovět těm i oněm. Možná, že naše snaha není dost vyvážená. Něčeho by mohlo být více a něčeho méně. Pouhý informační věstník - to se přiznáme rovnou - bychom z našeho časopisu udělat nechtěli. Jsou ovšem i takoví občané, kteří čtou jen, co nezbytně číst musí, takže jestli nějaké Chlumecké listy vycházejí, a co se v nich píše, jim může být klidně ukradené. Nemáme jim to zazlé, neboj obzor zájmů je soukromou věcí každého jednotlivce a jedině on má právo určovat si jejich šíři podle toho, jak chce a může. Shoduje-li se však - jak se osmělujeme doufat - většina obyvatel v tom, že je užitečné, aby Chlumec, stejně jako všechna města, 10 Jde o zdokonalení časopisu která za něco stojí, měl také kromě jiných kulturních vymožeností i svůj vlastní časopis, pak kromě nadšenců ochotných dobrovolně, s vynaložením svého volného času pracovat na jeho přípravě a vydávání a kromě peněz na papír, tisk a další nezbytnosti je zapotřebí dospět k co nejujasněnější představě o jeho vzhledu i obsahu. Aby jej kupovalo a četlo co nejvíce zájemců. Tomu právě má napomoci anketa, kterou redakce spolu s Městským úřadem uspořádala výzvou k občanům, aby přispěli svými připomínkami k zdokonalení Chlumeckých listů. Předem děkujeme těm, kteří této výzvě vyjdou vstříc a svým názorem podpoří snahu o optimální vyhranění profilu našeho časopisu. -Ri- Jak se vám líbí? V redakční radě jsme měli možnost posoudit několik výtisků regionálních tiskovin z některých větších i menších měst severovýchodních Čech a porovnat je s Chlumeckými listy. Většina z nich vychází pravidelně jako měsíčník, s cenou podle stránkového rozsahu, kvality papíru a barevnosti provedení. Struktura jejich obsahu se příliš neliší. Téměř všechny noviny začínají zápisy ze zasedání městské rady a zastupitelstva, končí sportovními novinami a celkem rozsáhlou inzercí, kterou využívají podnikatelé i soukromé osoby. Dále následují články o regionálních chloubách, problémech i běžném dění v daném městě a okolí, které se týkají výstavby, ekologie, historie, městských financí a jejich užití. ANKETA ČTENÁŘŮ CHLUMECKÝCH LISTŮ 1) Jste spokojen (a) s celkovou úrovní CHL? Ano Ne 2) Jste spokojen (a) s obsahovou stránkou CHL? Ano Ne 3) Jste spokojen (a) s grafickou úpravou CHL? Ano Ne 4) Která, v CHL zveřejňovaná témata, Vás zvlášj zajímají?... 5) Jaká témata v CHL postrádáte?... 6) Která témata by podle Vás mohla být z CHL vypuštěna?... 7) Můžete poskytnout vlastní návrhy ke zveřejnění? Ano Ne Pokud ano, uverte jaké: (sdělte kontaktní adresu nebo telefon pro možnost spolupráce s redakční radou) 8) Patříte do věkové kategorie: do 15, 20, 30, 40, 50, 60, a více let (příslušný zaokrouhlený věk zakroužkujte) Všechny odevzdané anketní lístky budou slosovány. Výherci obdrží zdarma předplatné CHL na celý kalendářní rok 2002 (pokud uvedou adresu). Vyhodnocení, včetně výherce bude zveřejněno.... Jméno a kontaktní adresa (stačí telefon) #

11 Více či méně do těchto novin přispívají místní školy včetně zájmových organizací, spolky, zdravotníci, policie, oblíbené jsou rubriky jako,,otázky pro starostu,,,čtenáři se ptají,,,čtenáři nám píší atd. Lze najít i soutěžní otázky, křížovky, různé rady a horoskopy. Po podrobném posouzení lze konstatovat, že Chlumecké listy nikterak zvlášj svým obsahem (rozsahem s počtem výtisků), nevybočuje z běžné praxe vedení těchto novin. Přesto, že nás, členy redakční rady, úroveň Chlumeckých listů ve srovnání s jinými obdobnými novinami velice potěšila, chtěli bychom položit ještě jednou shora uvedenou otázku: Jak se vám líbí? A tím podniknout malý průzkum veřejného mínění, čtenářského zájmu a hlavně získat další podměty a materiály ke zveřejnění. Žádáme Vás o pár minut času; vyplnit následující anketu, odstřihnout ji a ústřižek vhodit do trvale umístěné schránky pro Chlumecké listy, umístěnou v průjezdu Městského úřadu, nebo ji předat na MÚ v Chlumci paní Uchytilové. Těšíme se na Vaše odpovědi, předem za ně děkujeme a věřte, že naším zájmem je dále zlepšovat náš list a prohloubit Vaše znalosti z chlumeckého regionu. Ms Seznam členů redakční rady: Jaroslav Vosáhlo - šéfredaktor Mgr. Pavel Baldík Jindřich Celler Antonín Fibigr Mgr. Milena Komárková Antonín Lauterbach Ing. Václav Matys PhDr. Karel Richter Jitka Surová Miroslav Vencl Naše fotoreportáž JARNÍ VARIACE foto Ant. Fibigr 11

12 Chlumecká škola se hlásí Z nedávné studie Ministerstva vnitra ČR vyšlo najevo, že pětina žáků na základních školách trpí šikanou. Tento negativní jev naší společnosti nás alarmuje. Pokud chceme šikanu ubrzdit, musíme proti ní bojovat všichni a všude. Nesmíme být lhostejní a nevšímaví. Mnohdy i drobnost, která se nám zdá nepodstatná, může odhalit nebezpečné jednání a chování. Chtěli bychom Vás, milí čtenáři Chlumeckých listů, touto cestou požádat - nebu]te nevšímaví. Vždyk svojí reakcí na tyto jevy můžete pomoci rodině i škole. Rodičům (možná i sobě) i dětem (možná i svým)!!! Důkazy o šikaně přinášejí práce žáků, které jsme zaslali do soutěže MV ČR. Šikana Jednou jsme se s kluky sešli v zámeckém parku a řekli si, že budeme hrát honičku. Menší a slabší Jirka měl babu, honil nás, ale nemohl nás chytit. Za chvilku přišel zcela nepozorovaně starší velký kluk, bylo mu asi 14 let a začal se Jirkovi smát, že neumí běhat, že je srab, že půjde s babou domů. My ostatní jsme si ho nevšímali a to ho asi rozzuřilo. Popadl malého Jirku a strčil ho do odpadkového koše se slovy: Jestli, chlapečku, vylezeš, zmlátím tě! Hezky hačej! A odešel, ale jen za roh. Jirka z koše vylezl, habán ho viděl, přiběhl k němu a začal dělat ramena: Co jsem ti říkal? Tys nerozuměl? A strkal ho, strkal, až Jirka spadl do bláta. My ostatní kluci jsme zírali. Přestali jsme se honit a vyděšeně jsme se dívali na toho odvážlivce. Protože nás bylo víc a bylo nám Jirky líto, postavili jsme se za něj a čekali, co bude dál. Nedáme ho!, zašeptal někdo. Chvilka ticha a napětí rozhodla. Neznámý kluk odhadl asi naše síly a s hvízdáním odešel. Michal Kafka, 7.A Vysvětlení Byla jsem šikanována, ponižována od svého bratrance. Začalo to tím, že jsem mu musela pomáhat s prací, nebo něco donést (buchtu, limonádu apod.) Pak to přešlo dál. Musela jsem od svého táty donést motor od pionýra, zrcátko z řídítek, barvu, kleště tak, aby to nikdo neviděl. Jednou jsem 12 musela krást v obchodě knížky, barvy, keramiku. Jenže najednou jsem nemohla, byla jsem se silami v koncích. Odjela jsem domů a všechno řekla mamce. Ta se domluvila s tetou a ta zase se svým synem, mým bratrancem. Všichni mi uvěřili a bratranci domluvili. Stačilo to. TeR už se ho nebojím. Mezi sebou jsme si všechno vyříkali a jsme dobrými kamarády. Aneta Vosáhlová, 9.C Strach Stalo se to před dvěma lety, takhle odpoledne. Byla jsem zrovna u babičky na prázdninách, jdu domů a už z dálky slyším výkřiky. Rozběhla jsem se k hloučku dětí a dívám se, co se děje. Na hřišti je velký kruh kluků, všichni úděsně řvou. Myslela jsem si, že je to nějaká nová hra, ale kdepak. Vstoupila jsem ze zvědavosti do kruhu a vidím, jak osmáci perou malého prvňáka a nakazují mu: Dej nám aktovku! Vezmeme si tvé peníze. Máš dobré buchtičky. Pro koho je máš? Pro maminku, špitl. Měla jsem z nich strach, ale začali se mi hnusit. Vběhla jsem do kruhu, vzala malého chlapce za ruku, popadla jeho věci, dala je do tašky a šli jsme. Dovedla jsem ho ke své babičce, tam jsme ho uklidnili, babička mu dala peníze na autobus. Šla jsem s ním až k zastávce. Odjel. Všechno dobře dopadlo. Zuzana Launová, 7.C Setkala jsem se s šikanou Nevím, jedná-li se o pravou šikanu. PosuRte sami! Mám vadu řeči a nosím brýle. Někteří spolužáci i dospělí tvrdí, že mi brýle sluší. Ale vada řeči nesluší nikomu. Špatně vyslovuji r a ř a mnozí stoprocentní se mi vysmívají. Mnohokrát si říkám: Proč? VždyJ v mém okolí spousta dalších lidí špatně mluví, třeba vulgárně, nesrozumitelně, užívají špatné tvary slov a nikdo se jim nesměje. Nechápu! Bydlím na vesnici a ven raději nechodím. Nemám mnoho kamarádů, spíš jen náhodné. Mí kamarádi jsou starší a moje výslovnost jim nevadí. A tak o společnost svých vrstevníků nestojím. Vidím totiž, že dokážou ubližovat i mladším dětem, a tak o nich ztrácím dobré mínění. Je mi moc líto, že lidé jsou na sebe krutí. My lidé se přece vždycky mezi sebou budeme lišit v dobrém či špatném. Proč tedy? Lenka Hlaváčková, 9.C Špatná kamarádka Stalo se to před několika lety. Chodila jsem do 4. třídy. A v té době s námi chodila i romská spolužačka Helena. Byla o mnoho starší než my ostatní. Měla mohutnou postavu a dlouhé černé vlasy. Ve třídě se k ní připojila ještě jedna spolužačka. Bylo to určitě ze strachu, protože Helča každého na potkání mlátila a nadávala mu. Tyto dvě kamarádky v boji si zasedly na jednu blonratou holku. Nutily ji, aby o sobě říkala, že je kráva a podobně. Při nadávkách do ní kopaly a bušily. My ostatní jsme jen přihlíželi. Báli jsme se, aby se zloba neobrátila na nás. Jednou začala Helena své kousky zkoušet i na nás ostatních. Řekli jsme všechno panu učiteli a ten si s ní popovídal. Oddechli jsme si, ale ouha! Helena si usmyslila, že to na ni řekla její kamarádka, a zmlátila ji taky. A za dva měsíce Helena zmizela. Odstěhovala se s rodiči pryč a nikdo neví, kam. Jana Drahorádová, 9.B Jak jsem se potkal s šikanou Chodil jsem právě do čtvrté třídy a v té době jsem poznal žáka, který se choval nějak divně. Na první pohled byste to ani nepoznali, ale pak to začalo. Když jsem ho chtěl poznat trochu blíže, mí spolužáci mi říkali, abych se s ním nekamarádil, že prý je drzý a pere jak mladší, tak i starší spolužáky, o kterých ví, že se ho bojí. Měli pravdu. Druhý den jsem šel okolo a viděl jsem, jak se tam na chodbě pere, jak po ostatních plive a neslušná slova mu létají z úst jako vosy na člověka. Volám na něj: Nech je být, nedělej to! On ke mně přišel a začal mě také kopat. Pravda, v tu chvíli jsem poznal, jaký doopravdy je, a začal jsem se ho také bát. Jednou jsme se s kluky dohodli, že půjdeme hrát fotbal na hřiště. A jak jsme se dohodli, tak jsme se i sešli. Byli jsme tam dost dlouho, asi hodinu. A vtom jeden z nás potichu šep-

13 tavým hlasem povídá: Hele, kdo tamhle jde! A viděli jsme, jak tam jde ten kluk, co se pere ve škole. Přišel k nám, ale viděl, že jsme si ho nevšímali, a tak nám začal nadávat. Pravda, neříkám, že jsem mu také neodpověděl nadávkou, ale on šel rovnou na mě. V tu chvíli mi proběhla hlavou zlá myšlenka, taková, že jsem vůči němu cítil nepřekonatelný odpor. Vzal jsem ho za hlavu a ponořil jsem mu ji do kupky sněhu, co tam nablízku byla. Začal sice volat: PusJ mě, budu nemocnej!, ale v tu chvíli jsem si připadal, jako bych mu to měl oplatit za ty všechny, co se ho bojí a kterým ublížil. Pustil jsem ho. Odešel pryč, ale za chvíli se vrátil s prknem, které někde utrhl nebo našel od lavičky, a chtěl mě jím přetáhnout. Utekl jsem. Nechytil mě. Když jsem přiběhl domů, tak jsem přemýšlel, co bude zítra? Co mi provede? Nebyl ve škole. Ptal jsem se jeho spolužáků, ale ti nic nevěděli. Asi po dvou týdnech jsem se dozvěděl od jeho spolužáků, že jim paní učitelka říkala, aj už se nebojí, že ho odvezli do nápravného zařízení. Litoval jsem ho. Ne proto, že ho odvezli, ale proto, že měl před sebou celý život a že si ho takhle zkazil. A proto si myslím, že člověk má řešit vše slušnou formou á ne tak jako tenhle kluk, který nedbal na rady starších a moudřejších lidi. Petr Steklý, 9.C Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst... 13

14 Kdybych se ocitl na pustém ostrově... To mi ani nebudete věřit, co se mi včera zdálo. Když jsem se večer zachumlal do peřin a zavřel oči, najednou jsem se objevil na pustém ostrově. Ležel jsem na vyhřáté pláži a slunce mi pražilo do zad. Za chvíli jsem pocítil hlad a vydal jsem se sehnat něco k snědku. V nedaleké zátoce plavalo hejno ryb a já si usmyslel, že si jednu ulovím. Našel jsem delší klacík, ze kterého jsem seřezáním špičky vyrobil oštěp. A pak už jsem jen stál po kolena ve vodě a čekal na vhodný okamžik k ulovení alespoň jedné rybky. Měl jsem štěstí a večer už se maso opékalo na ohni. Jenže v tom jsem uslyšel divné zvuky. Co to asi je? Znělo to jako bubny. Vydal jsem se směrem za hlasy, ale to jsem dělat neměl. Objevil jsem vesnici s domorodci, kteří mě zajali. Přivázali mě ke stromu a chtěli mě sníst. Začal jsem křičet strachy: Pomoc, pomoc! V tu chvíli už u mě na posteli seděla maminka a já si oddechl, že se mi to jen zdálo. Petr Čermák, 5.A Do Chlumce přijela pohádka Byli jsme v divadle Hráli loutkové divadlo o Šípkové Růžence. Moc se mi líbilo. Seznámili jsme se tam s paní Hruškovou a panem Přeučilem. Paní Hruškovou si pamatuji z pohádky Popelka. Dostala jsem plakát a podpis paní Hruškové a pana Přeučila. Jsou moc hodní. Předala jsem jim za naši třídu obrázky z Chlumce nad Cidlinou, které jsme pro ně připravili. Měla jsem z toho velikou trému. Na prvním dopoledním představení v divadle byly děti z mateřských školek a naše třída 4.B. Myslím, že se divadlo líbilo všem dětem. Jana Tučková, 4.B ho lépe poznali. Pak nám ochotně rozdávali autogramy. Chtěli jsme jim, ještě zazpívat a zatancovat, ale na to už bohužel nebyl čas, protože už přicházeli další žáci. David Jelínek, 4.B Šípková Růženka Kdybych měla rok prázdnin... Kdybych měla rok prázdnin, tak bych se vydala na cestu kolem světa. Nejprve bych objela celou Evropu, podívala se k moři a prošla starobylé památky. Po Evropě by následovala Asie, kde bych chtěla vidět nejen města, ale i chudé vesnice. V Indii bych navštívila pohádkový palác Taj Mahal, ale hlavně Himaláje, kde se tyčí Mont Everest. Moje další zastávka by byla v Africe. Tam bych se chtěla podívat do přírodních rezervací, kde je hodně zvířat, které bych mohla pozorovat, a projet se na slonovi. Ještě by mě lákaly pyramidy v Egyptě a ostrovy Seychely. Potom bych připlula do Austrálie. Tady bych se ráda potápěla do krásné mořské hlubiny. Moje další cesta by vedla do Ameriky, kde bych proplula po řece Amazonce pralesem. V Severní Americe bych navštívila velká města jako New York, Los Angeles a Washington. Svoji cestu bych zakončila v ledovém království na Antarktidě u tučňáků. Radka Holcová, 5.A 14 Zpracoval kabinet českého jazyka (Vá, Km) Byli jsme v divadle Představení se konalo v Říhově domě. Účinkovat v tom měli Eva Hrušková a Jan Přeučil. Když jsme přišli, už tam byly školky. Nasedali jsme si do předposlední řady a ti co zbyli, šli s paní učitelkou až dozadu. Představení začalo po chvilce. Pan Přeučil měl holou hlavu a nosil klobouk. Paní Hrušková zase byla malá a vypadala tak na třicet. Pak nám však prozradila, že jí je přes čtyřicet. Pan Přeučil přišel jako první, zdravili jsme se (nahlas, potichu, normálně). Za malou chvíli přišla i paní Hrušková a napomenula pana Přeučila, že tady mají hrát pohádku. Pohádka začala. Měli to hrané trochu jinak než obvyklá pohádka. Po pohádce jsme jim předali obrázky Popelky, Růženky a Chlumce nad Cidlinou, aby Po první hodině jsme šli do Říhova domu. Šli jsme tam, protože hráli pohádku o Šípkové Růžence. V představení vystoupili Jan Přeučil a Eva Hrušková. Pan Přeučil bavil děti. Po jeho výstupu přišla na řadu paní Hrušková, která nám krásně zazpívala. Konečně se dostalo na dlouho očekávanou pohádku. Já měla to štěstí, že jsem si s nimi mohla v pohádce zahrát hodnou sudičku. Už se těším, až půjdeme zase někdy do divadla. Pavlína Morávková, 4.B (Bern.) Rád bych za naši školu poděkoval panu Kozovi, správci fotbalového hřiště, za nadlidskost a ochotu, s jakou pro potřeby školy připravil hřiště i kabiny. Další díky patří panu učiteli Veselému, který, ač již ve výslužbě, nikdy neváhá pomoci při sportovních akcích. Děkujeme. Za školu a učitele TV Mgr. Vladan Kárník

15 VELIKONOCE VE ŠKOLE Již několik let jsou Velikonoce pro školáky spojeny s krátkými prázdninami. V tomto roce vznikl nápad přiblížit tyto Svátky jara uspořádáním malé výstavky. Od počátku posledního týdne před Velikonocemi byla v chlumecké škole otevřena zajímavá výstava, která byla tématicky zaměřena na tyto svátky. Několik týdnů připravovali žáci základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Drahomíry Belancové a některých dalších vyučujících i vychovatelek školní družiny výstavní exponáty. Slavnostní zahájení dne 9. dubna 2001 dopoledne bylo doplněno pěveckým a hudebním vystoupením skupiny žáků školy. Na výstavce bylo možno obdivovat nejen tradiční kraslice a velikonoční pečivo, ale i různé netradiční výrobky a nápady našich žáků. Jde o velmi záslužný počin, který přibližuje v mnoha případech téměř zapomenuté tradice. Mezi návštěvníky byli nejen žáci školy, ale i pracovníci Městského úřadu i další občané města, pro které byla tato akce rovněž přístupná. O úspěchu svědčí i řada zápisů v pamětní kronice. Organizátory lze možno jenom pochválit a popřát jim další úspěchy při podobných příležitostech. Mgr. Miroslav Jezbera, ředitel školy TÁBORNÍK středisko Chlumec nad Cidlinou Bylo léto, co na tom, že bylo, bude zas, není léto jako léto, naše léto neznáte, nebyli jste tam. Neuvěřitelně modrá obloha, veliká bílá oblaka, vůně prosluněného jehličí a noci s úplňkem. Tak se dá vzpomínat na náš tábor na Sluneční zátoce u říčky Mohelky v Českém ráji. I v letošním roce pořádá PS Táborník Chlumec jako každý rok letní stanový tábor v Chocnějovicích u Mnichova Hradiště. Tábora se může zúčastnit každý chlapec a dívka od 3. třídy základní školy. Ubytování je ve dvoulůžkových stanech na podsadách. Jakou činnost pro děti na našem táboře připravujeme? V první řadě je to Celotáborová hra s plněním úkolů jak pro jednotlivce, tak pro družiny a oddíl. Další náplní jsou různé soutěže a hry, sportovní závody a soutěže, táborový karneval, výlety, lovení bobříků a spousta ostatní zábavy. Chlapci a děvčata, chcete prožít pěkných 14 dnů na táboře, najít nová přátelství a dobré kamarády? Naučit se různé věci pro přežití ve dne i v noci? NEVÁHEJTE! Přihlášku na tábor získáš v klubovně TÁBORNÍKA v Čelakovského ulici 41/I. (vedle fary) každý pátek od 14 hodin dole v suterénu. ALAN 15

16 Kulatá výročí Na středu jsme připravili malou oslavu. Hlavními hosty byly bývalé kolegyně - paní ředitelka Marta Víšková a paní učitelka Marie Nová. Obě mají v letopočtu narození na posledním místě jedničku, a tak na letošní rok připadá jejich kulaté jubileum. Celá oslava začala pásmem písní, básní a pohádek v podání předškolních dětí. Dlouhá léta podobná vystoupení připravovaly obě oslavenkyně pro druhé. Nyní byl celý program určen jen jim. Které oko by zůstalo suché... Závěrem děti předaly květiny s přáním všeho nejlepšího. K nim se přidaly i ostatní pracovnice školy. Obě kolegyně všem děkovaly za krásná přání a květiny. Tím skončila oficiální část oslav. Na zbytek odpoledne připravily paní kuchařky tradičně chutné občerstvení. Ve spojení s dobrou náladou neměly následující hodiny chybičku. Jen lék na svěží podzim života nám jubilantky za celou dobu neprozradily. Snad příště. Tak hodně štěstí, zdraví! kolektiv MŠ Poděbradova Jaro mezi dětmi Saunování Po ukončení plaveckého výcviku v jičínském bazénu jsme se v naší mateřské škole rozhodli pokračovat v ozdravném programu. Jelikož nejčastějším onemocněním dětí předškolního věku bývají infekce dýchacích cest, zvolili jsme saunování. To je považováno za jednu z možností, jak lze zvyšovat odolnost organizmu. Vede k ústupu astmatických potíží, ale působí příznivě i na duševní zdraví. Tento způsob otužování zařazujeme pravidelně 1x týdně. Po přípravě, kdy se děti osprchují, vstoupí do saunovací kabiny, najdou si svá místa a sednou na rozložený ručník. Otočíme přesýpací hodiny a saunování začíná. Nyní nastává chvíle pro společný rozhovor, řešení jednoduchých hádanek nebo vyprávění vtipů. Když se začínáme potit (což je po 6-8 minutách), namasírujeme si prsty celé tělo. Poté se jdou děti ochlazovat. Mohou zvolit bur otírání těla nebo sprchování studenou vodou. Zabaleni v osuškách setrváme chvíli v odpočívárně. Celý postup (prohřívání s masáží, ochlazení a odpočinek) ještě jednou opakujeme. V šatně se děti obléknou a osvěží vitamínovým nápojem přineseným ze školní jídelny. Je čas k obědu. Prázdná bříška se již hlásí o svůj příděl, a tak odcházíme za dobrým obědem zpět do mateřské školy. A co vzkazujeme všem pochybovačům? AJ to zkusí. Neprohloupí. Děkujeme za vstřícný přístup p. D. Netíka - majitele sportovního klubu Déčko. 16 Lidové tradice Snad každý z nás se těší na jaro. A tak jsme nezaváhali mu s tím příchodem pomoci. Podle starých tradic jsme zimu - neboli Morenu z našeho města zkrátka vynesli. A jak jsme si s tím poradili? Nejdříve jsme nasbírali vrbové

17 proutky, z nich vzniklo Morenino tělo. Pak už stačil kus bílé látky vyplněné zmačkanými novinami na její hlavu, šátek, nastříhaný krepový papír na šaty a na korále pár vyfouknutých vajíček. Hotovo. Zimu jsme donesli k Cidlině. Za našeho povzbuzování říkankou Zimo, zimo, táhni pryč... odplavala. Doufáme, že daleko. MŠ Poděbradova Zpívající šestka V mé hlavě se po přečtení časopisu Skaut - Junák zrodil plán, který jsem si přála uskutečnit. Nakonec se vše opravdu odehrálo a Chlumecké světlušky odjely i se mnou a Janou Šimákovou do Vimperka (Šumava) na soutěž ZPÍVAJÍCÍ ŠESTKA Tato soutěž je pro světlušky a vlčata z celé republiky. Letos se jí zúčastnilo 19 šestek (soutěžících družstev). Z chlumeckého dívčího oddílu jsme vyslali soutěžit: Kateřinu Novákovou, Lenku Veselou, Lenku Volejníkovou, Miloslavu Dědkovou, Veroniku Vošoustovou, Veroniku Jechovou a náhradnici Markétu Havlíkovou. Soutěžilo se ve dvou písních, jedné skautské a druhé libovolné. Hodnotily se kromě zpěvu i kostýmy a dramatizace. Naše světlušky zpívaly píseň Stály báby a Zpívání (text Pavel Liška, melodie Dělání). Zároveň se soutěží probíhal i doprovodný program, byly to výtvarné činnosti, návštěva muzea, beseda o NP Šumava, hry v tělocvičně a další. My jsme se ani všech programů neúčastnily, protože jsme chtěly hodnotit vystoupení našich soupeřů. Celá soutěž byla zakončena zpíváním všech světlušek a vlčat dohromady. Bylo to krásné, vidět tolik žlutých šátků pohromadě. Dodalo mi to energii a utužilo to mou myšlenku, že skauting má smysl. Po společném zpívání bylo vyhlášení výsledků. Dostaly jsme čestné uznání za pěkné kostýmy a dramatizaci celého vystoupení. První byly světlušky z Jihlavy a vlčata z Českých Budějovic. Každý byl obdarován malou knížečkou na krk, která nesla nápis Zpívající šestka 2001, tu děti později použily k podpisu svých skautských kamarádů a aby bylo spokojení dětí ještě větší, zahráli jim místní herci na dobrou noc divadelní pohádku O princezně Kateřině. Co víc dodat? Asi to, že příští rok se koná Divadelní šestka a my tam určitě nebudeme chybět. Věra Kopecká 17

18 Chlumecké pamětihodnosti SVATOJANSKÉ LÁZNĚ Ještě v roce 1975 informační brožurka o Chlumci nad Cidlinou při popisu procházkové trasy po chlumeckých lukách doporučuje po prohlídce lučického kostelíku a hlavně starobylé dřevěné zvonice přejít most, po němž vede cesta k Olešnici. Ještě pod kopečkem na kraji obce odbočit vpravo po cestě pod úpatím terasy a ubírat se dále místy, kde před 150 tisíci lety protékaly prudké vody Labe, které tehdy teklo od Hradce Králové, samozřejmě ještě neexistujícího, na západ, tam, kde dnes leží Urbanice a odtud k dnešnímu, tehdy rovněž neexistujícímu Chlumci. Terasa, po níž dnes vede silnice Chlumec - Kolín, bývala kdysi až po Olešnici pravým břehem Labe, které se za dnešní obcí stáčelo doleva, tedy jižním směrem k Pamětníku a ke Kladrubům nad Labem, a napájelo se tady vodami Cidliny. Badatelé to zjistili ze štěrkopískových náplav, v nichž mezi křemennými oblázky se prý dodnes dají při troše štěstí najít i drahé kameny, chalcedony, acháty, jaspisy a karneoly, které sem v dávných časech zanesla rozvodňující se Cidlina z Turnovska, Novopacka a Lomnicka. Na místě starých náplav se také tradičně těžil vysoce kvalitní písek. Brožurka upozorňuje na kapličku sv. Jana Nepomuckého, před kterou vytéká pramen velmi chutné a zdravotně nezávadné vody, nazývané U Jáníčka. V těchto místech stávaly Svatojanské lázně, které bývaly kdysi široko daleko proslulé. V roce 1733 vyšla tiskem v Hradci Králové u Jana Tibelliho německy psaná knížečka doktora medicíny i filozofie a fyzika Baltazara Petržilky pod názvem, který v překladu zní Síla a ctnosti léčivých lázní chlumeckých zvané lázně svatojanské na majorátním panství chlumeckém metodicky popsané... Je věnována hraběti Františku Ferdinandu Kinskému. Autor v ní nejprve obsáhle pojednává o tom, které stromy a byliny rostou kolem pramenů v Evropě i v Palestině a v Číně a pak přechází k pramenu svatojánskému, o němž hovoří jako o proslulé vodě chlumeckých lázní, jejichž voda nejen léčivě působí (o čemž v této knize bude pojednáváno) ale i na ryby, jež tam byly nasazeny, působí tak, že obyčejnou svou barvu ztrácejí a v jinou mění. Autor pokračuje: Chtěje totiž urozený pán František z Trippenbachu, nynější (1732) dobře zřízený regent panství chlumeckého a přivtělených statků pod tímto čistým studničním pramenem též ze své píle pstruhy nasaditi a pěstovati, založil tam rybník pro pstruhy; poněvadž však pstruzi pro mnohé minerálie, jež voda v sobě obsahovala, ani vydržeti ani zůstati nemohli, byl rybník ten zrušen. Přitom nalezena byla v rybníce liberní štika, která tam asi s potěrem, jenž se pstruhům za potravu dává, vhozena byla. Byla zelené trávové barvy, na břichu však, kde bývá bílá, byla pěkně růžová, čemuž se každý nemálo divil. Od té doby nebyli pstruzi do toho rybníku nasazeni, ale pouze několik kaprů a s nimi tři štiky na zkoušku, zda opět zezelenají. Když pak v červenci uplynulého roku tento rybník v přítomnosti jmenovaného pana vrchního regenta, pana hejtmana Maximiliána Arnošta z Eichenfelsu, pana forstmistra Jana Dorna, pak předešlého i nynějšího písaře rybního Josefa Grigara a Jiřího Štěpána a též mnohých jiných lidí byl vypuštěn, aby se zvědělo, jak ryby budou vypadati, tu byli kapři pěkně černí a na břiše červení, tři pak štiky byly opět trávové barvy, kromě na břiše, kdež byly dříve barvy růžové, byly nyní barvy mořské zeleni, ano i v hubě a na jazyku. Tyto tři štiky dal často jmenovaný pan vrchní regent vhoditi do velkého rybníka, nedaleko odtud ležícího, aby se přesvědčil, změní-li v jiné vodě svoji barvu. Ku konci října byl rybník loven a tu byly opět tak pěkně zelené, jak tam byly vhozeny. Tyto štiky byly pak přesně vymalovány a v Chlumci na památku uchovány. Úkaz se štikami a pak, že velmi mnoho lidí od mnoha let k tomuto léčivému prameni přicházelo, povzbudilo zmíněného pana regenta z Trippenbachu, že z lásky k bližnímu postavil tam svým nákladem lázeňský domek, ač pouze ze dřeva a prken se čtyřmi vanami; a poněvadž tu stojí socha sv. Jana Nepomuckého, dáno této lázni jméno lázně svatojánské. 18 foto Ant. Fibigr

19 V této knížce, z níž jsme tak obsáhle citovali, se v části věnované popisu polohy a místa pramene velebí prastaré město Chlumec v hradeckém kraji. Praví se tu o něm, že jest proslaveno svou rozkošnou polohou a pěstováním oranží (v zámku), cizími rostlinami, krásnými zahradami i nedávno skvostně vystavěným zámkem Karlovou korunou, též svými rozsáhlými, příjemnými lesy s množstvím zvěře a řekami, slovem: co bylo proslavené Tempe v Thessalii, to jest Chlumec v české zemi. Má však nejen svůj půvab, nýbrž i zdraví sloužící přednost, totiž proslulý léčivý pramen, k němuž od mnohých let přicházejí i ze vzdálených míst lidé trpící neduhem očním, zimnicí, bolestmi údu i otevřenými ranami. Autor ve své knížečce kromě seznamu nemocí, které se v chlumeckých lázních daly léčit, uvádí i chemické složení vody, zjištěné arci tehdejšími nevyzrálými metodami, a obsáhlý soupis osob, které se tady léčily a uzdravily. Dochovaly se i zápisky kantora Scholcze, které zachycují zánik slávy svatojánských lázní: Lázně Svatojanské byly v roce 1746 rozbořeny a do Kosiček odvezeny, a to skrze jistého bažantníka, který prý pořád vrchnost popouzel, že se skrze tu lázeň dělá překážka bažantům, a když již to přemohl, že skrze něj taková lázeň jest zkažena, šel domů a té soše sv. Jana Nep., která stála u lázní, řekl: HleR sv. Jane, nebudeš tu již stávat! A hle, na den sv. Jana Nep. náhle umřel. A ta lázeňská, když se tam odtud stěhovala, posledně se svými dítkami před sochu klekla a s pláčem k ní mluvila: Svatý otče, již Tě musím opustiti, kterak a jak živa budu, neopouštěj mne s mými dítkami! Vtom zavál větřík a ta socha se sama na kousky rozpadla nebo od dešjů již celá ztrouchnivělá byla; toliko hlava se jí na klín skulila, kterou ona jako by se jí do rukou odevzdávala, za velký poklad s sebou vzala domů a ve vší počestnosti doma ji chovala. V zápiscích kantora Scholcze se dočítáme, že lázně u jáníčka byly patrně už ve starších dobách. Píše: Před dvěma sty léty také tam lázeň byla a v ty vojny k zkažení přišla, nebo kádě a jiné věci tam nalezeny byly, když grunty kopali a trouby vodní i železné obruče a z kádí našli. Svatojanské lázně, kdysi slavné a vyhledávané, žijí dnes už pouze v archivních záznamech a o léčivých účincích pramene pod silnicí u Olešnice dnes už nikdo nemá ani ponětí. Jestli ta voda ovšem vůbec nějaké léčivé účinky měla. Karel Richter Jeleni z Žehušic Jel mladý lovec, jel a jel, laň bílou v lese uviděl, žasl, co zřel, žádná hněo, jen samá běl. Jsou na světě věci tak zvláštní, tak mimořádné, že jsou z nich unikáty. Chci vyprávět o unikátním stádu bílých jelenů, kteří se nachází v nedaleké oboře v Žehušicích u Kutné Hory. Kdysi panovalo hrdé tvrzení o chovu bílého modrookého jelena pouze u nás. Až na samém počátku osmdesátých let, dnes již minulého století, se prokázalo, že jsou ještě i jiná místa, kde je bílý jelen chován. Občas pronikne zpráva o výskytu bílých jelenů, ale pak vyjde najevo, že jejich oči nejsou modré, ale růžové, šlo by tedy o albíny. Našim modrookým se říká leucíni. Odkud k nám vlastně přišli? Bílý jelen byl zvláště v Indii považován za jakési čtyřnohé božstvo, zvíře posvátné. První svědectví přivezl ve 14. stol. známý cestovatel Marco POLO. K nám do Čech údajně přivezl čtyři kusy bílé jeleni zvěře admirál Rakouského válečného lorstva hrabě Thun-Hohenstein. Byl to prý dar indického maharádži. Musela by to být zvířata mimořádně zdravá a otužilá, aby vydržela tak dlouhou dopravu. Druhá verze praví, že se vzácná zvířata dostala do Čech z Persie, dnešního Iránu. Je jen velmi málo informací. Importované stádo si rozdělili čtyři feudálové: kníže Schwarzenberg, hrabě Černín, Valdštejn a hrabata Kinských. To vše se událo okolo roku V roce 1830 daroval hrabě Josef Kinský zbytek svého stáda, hraběti Josefu Thun-Hohensteinovi do obory v Žehušicích. Zde se nachází velká obora z 240 ha lužního lesa. Tady konči legendy o původu Žehušického stáda, nad kterým visí ještě několik otazníků. Problémy stáda. První nesnáze z degenerací stáda přichází kolem roku Shodou okolností byl v této době zastřelen na Valdštejnském panství poslední bílý jelen. V rámci záchrany stáda dohodl Žehušický hrabě s vévodou Bedfordem koupi statného bílého jelena, který však cestu z Anglie do Čech nevydržel. Žehušičtí museli hledat jiná opatření. Pomohla domácí divoce zbarvená populace. Jeleni Leucíni přežili. Přežili i anglické stádo, které roku 1954 definitivně zhaslo. Ještě několikrát měli žehušičtí jeleni namále. To když po druhé světové válce selhal odvodňovací systém a došlo k zamokření celé lokality. Tím se znehodnotily louky a pastviny a stádo bylo fyzicky oslabeno. Neuváženým vpuštěním muflonů nastal další problém. Zavlečené nemoci způsobené cizopasníky, z nichž nejvážnější byla motoličnost. Na všechno se včas přišlo, zamokřování bylo zastaveno a mufloni převedeni na jiné místo. V oboře ale i nadále zůstali velice vzácní černí daňci. Zanedlouho se přemnožili na 400 kusů a ovládli pastviny tak, že početná bílá zvěř začala trpět podvýživou. Stádo daňků muselo být sníženo na únosnou mez. Dalším problémem stáda se stali lidé, vlastně turisté. Jeleni chtějí mít klid, hlavně v době, kdy na svět přivádí kolouchy. Také dochází k celoročnímu přikrmování, ovšem vitaminovými doplňky a v zimě navíc řepou, kaštany a žaludy. Do nedalekých Žlebů bylo přemístěno několik červených laní a jeden bílý jelen. Jejich potomstvo je převážně červené, nebo strakaté, ale čistě bílí jeleni se také objevili. Charakteristika: Žehušický bílý jelen je statné zvíře, jehož zimní kožich se vyznačuje silnou hřívou. Paroží má korunu etážovitého typu vysoce nasazenou. Podstatný znak jasně modré oči. Pro milovníky přírody krásnou a zajímavou prohlídku. Jindřich Celler 19

20 Důchodci schůzovali Zcela naplněná společenská místnost Klubu důchodců v Chlumci n. C. byla v únoru t.r. místem konání výroční členské schůze této organizace. Přítomní členové pozorně vyposlechli souhrnné zprávy o činnosti KD v minulém roce. Bylo co poslouchat, neboj se uskutečnilo např. 15 besed či přednášek, 2 posezení při hudbě NovoměšJáků, 1 videozáznam s promítnutím, celkově průměrná účast na 1 akci byla 41 účastníků. Využili jsme služeb ČSAD a 6x vycestovali do různých míst naší vlasti autobusy. Velkému zájmu se těšily i zájezdy vlakem, jejichž součástí byla i pěší turistika. Vlakových zájezdů bylo 9 např. Hrubá Skála, Turnov, Tábor - Lomnice, Libice - Poděbrady, Prachovské skály, Kokořínsko, Děčín, kolem Hradce Králové - celková účast 135 členů. Podnikli jme dále 3 výlety na kolech (účast 81) do blízkého okolí, jako např. do Obory, Kosic - Chudeřic, Písku. Nechyběli jsme na protestní akci našeho města proti oddalování výstavby dálnice (účast 45 členů), nezapomněli jsme na 150. výročí narozenin prezidenta T.G.M., ani na kytičku k pomníku, pogratulovali jsme našim 8 jubilantům, kteří dovršili své osmdesátiny. Rádi jsme mezi námi uvítali starostu města p. Ing. Uchytila, který nás ve svém vystoupení seznámil se současnou bytovou výstavbou, s problémy dálnice, nákupního střediska, jakož i s výhledy průmyslové výstavby. Závěrem lze říci, že programová náplň činnosti KD byla v minulém roce dosti široká a pestrá, chceme v ní nadále pokračovat. Bartáková 20 Matce z cípku mušelínu kolik je sluncí na světě kolik je ranních probuzení kolik je úsměvů dítěte kolik je něžných pohlazení kolik je vrásek v matčině tváři kolik je slzí i bolesti tolik jich jen láskou září tolik je také radosti za nimi matka je skryta jí patří úcta a květy k potěšení láska do srdcí vrytá neupadá nikdy v zapomnění Mi-HLA Ze světa přírodně kulturních památek (zdroj internet) Ďáblova rokle je na hranicích Argentiny a Brazílie Nazývá se tak hlavní z 275 jednotlivých peřejí vodopádu na řece Iguazú, ve stejnojmenném národním parku. Vodopády jsou 57 až 72 m vysoké o celkové šířce 4 kilometry. Spolu s dalšími parky a přírodními památkami byl Iguazú zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNES- CO v průběhu let Jsou jimi poloostrov Valdés na východním pobřeží Atlantiku s bohatou kolonií rypoušů sloních, lachtanů hřivnatých, tučňáků a vodních ptáků a podzimním shromaždištěm velryb. Dále vysokohorský národní park Los Glaciares s velikým ledovcovým jezerem Lago Argentino o rozloze 1415 čtverečních kilometrů a hloubce 354 m. Národní park Iguazú je od roku 1999 prohlášen rovněž ohroženou památkou. Místo je jedinečným útočištěm vzácných a ohrožených druhů fauny a flory, mezi jinými obří vydry a obřího mravenečníka. Mrak aerosolu produkovaný vodopády prospívá bohaté vegetaci. Mi-HLA Kdo je barbar Každý ví, že barbar je necivilizovaný, nekulturní člověk, používající barbarské metody. Jenže svým způsobem jsme barbaři i my. Kdo z nás ovládá alespoň jeden dialekt starořečtiny? Barbar. Toto slovo vložili do evropského slovníku staří Řekové. Říkali tak těm, kteří místo řečtiny užívali nesrozumitelnou hatmatilku. Barbar se dá přeložit jako breptal, bar-bar je totiž cosi jako bla-bla. Řekové barbary pohrdali. Přidali k nim i své pány Římany, jimž nepomohlo, že po dobytí Řecka propadli obdivu k řecké kultuře. Římský císař Marcus Aurelius psal si své soukromé zápisky řecky, nikoli latinsky, aby si nepřipadal tak barbarsky (to bylo v druhém století po Kristu, dávno poté, co řecké státy ztratily svou nezávislost). Pocit méněcennosti, který pocijovali vůči Řekům, si Římané hojili na Germánech. Připisovali jim bezbožnost, chlípnost a zrádnost. Jeden severoafrický biskup vyložil v šestém století pojem barbaři stejně, jak si jej vykládáme dnes. Psal, že to slovo obnáší všechnu jejich divokost, krutost a násilnictví. Pozdně římští mravokárci stavěli s oblibou do kontrastu zkaženost jejich vlastní, civilizované společnosti a ctnosti, jež připisovali barbarům - svobodomyslnost, solidaritu, poctivost. Ovšem kdyby se jich někdo zeptal, zda jsou s těmito mravnými barbary ochotni sdílet obydlí, řekli by rozhodně ne. Vadilo jim možná stejnou měrou, že barbaři jsou nebezpeční a nesnesitelně páchnou. Mi-HLA Zpráva pro zájemce o literaturu faktu Koncem března vyšlo 2. číslo revue literatury faktu Přísně tajné. Zajímavými statěmi do něho přispěli: Václav Rameš, Angličtí alchymisté na Třeboni (za vlády císaře Rudolfa), Jiří Kovařík, d'artagnanovi mušketýři, Jindřich Marek, Litoměřičtí maganti (o výtržnostech námořníků demobilizovaných z rakouského lorstva), Jiří Bílek, Začalo to v garáži (o vzniku jedné z největších světových počítačových firem Hewlet Packard), Richard Sobotka, Památka na císařovy manévry, Jindřich Marek, Mše za padlé anděly (o hrdinských činech příslušníků 2. čs. paradesantní brigády/, Roman Cílek, Mezi rozkazem a svědomím (ze zákulisí vedoucích kruhů nacismu), Miroslav Ivanov, Vzpomínka na generála Klapálka, Otakar Špecinger, Američané v Budyni (událost z revolučních dnů 1945), Vladislav Moulis, Posledních 15 dní život Jana Masaryka, Antonín Benčík, Z obžalovacího spisu velezrádce (O Vasilu Biˆakovi), Pavel Toufar, Gagarin jako Casanova? (K doptání ve stánku v Zimově ulici). -Ri- Termíny uzávěrek a vydání výtisků Chlumeckých listů Číslo Datum uzávěrky Datum vydání 5/ Čt / Čt / Čt / Čt Redakce

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci

Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obec Lány Obecně závazná vyhláška obce Lány č. 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008 v souladu s ust.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO

Školní časopis, 2015/2016 LÉTO Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, p.o. Školní časopis, 2015/2016 LÉTO TAK, DĚCKA, PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ. PĚKNĚ SI ODPOČIŇTE A DÁVEJTE NA SEBE POZOR. TŘI, DVA, JEDNA, START. 1 Obsah Pozvánka na rozloučení

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Březen 2011. Obecní záležitosti:

Březen 2011. Obecní záležitosti: 1 Kronika obce Věžky Březen 2011 Obecní záležitosti: Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty

Více

Velíšskej přespolňák

Velíšskej přespolňák Velíšskej přespolňák 2. ročník sobota 25. června 2016 Termín: sobota 25. června 2016 Místo konání: Pořadatel: obec Veliš, okres Benešov Tělovýchovná jednota Sokol Veliš ve spolupráci s Obcí Veliš a dalšími

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Březnice 3/2013 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU, OPATŘENÍ K JEHO ZABEZPEČENÍ A ČISTOTĚ VE MĚSTĚ Zastupitelstvo města Březnice schválilo a vydalo dne 10.12.2013 v souladu s ust. 10, 35

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více