MOJE MĚSTO LIBEREC. 22. ročník. Liberec 20. a 21. století. Vypracoval: Škola: Třída: Tel rodičů: rodičů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOJE MĚSTO LIBEREC. 22. ročník. Liberec 20. a 21. století. Vypracoval: Škola: Třída: e-mail: Tel rodičů: e-mail rodičů:"

Transkript

1 MOJE MĚSTO LIBEREC 22. ročník Téma: Liberec 20. a 21. století Vypracoval: Škola: Třída: Tel rodičů: rodičů:

2 LIBEREC 20. a 21. STOLETÍ V druhé polovině 19. století se v Liberci obrovským tempem rozvíjela průmyslová výroba, jako věrný průvodce šel v patách vyspělému průmyslu i obchodní ruch. Tento hospodářský rozmach ovlivnil i výstavbu města, takže největší stavební přeměny Liberce začaly již v této době. Tehdy se měnila náměstí, ulice, staré domy mizely a Liberec se měnil v opravdovou metropoli severu. Do konce 19. století tak vyrostly významné budovy radnice, divadla, pošty, muzea, knihovny, galerie a další. Některé z nich až do dnešní doby zůstaly symbolem města. Nové, 20. století dále podpořilo velkorysý stavební ruch. Přibývalo mnoho krásných domů, nový vzhled dostala další náměstí. V době první republiky (období ) docházelo k zástavbě volných ploch, město prorůstalo do okrajových čtvrtí, dále se modernizovalo. Určité problémy nastaly pak před 2. světovou válkou, hlavně se sanacemi zchátralých budov ve středu města. Přibývalo problémů s dopravou, inženýrskými sítěmi apod. Ty se pak řešily v době poválečné. Velmi rychle se rozvíjela bytová výstavba. Současnou výstavbu města již můžete posuzovat sami. 2

3 I. OKRUH LIDOVÉ SADY Již od konce 19. století až do dnešní doby slouží Lidové sady jako význačná rekreační oblast města. Základní úkoly : 1. Zjistěte a stručně napište historii budování lesoparku v Lidových sadech. 2. Zjistěte o jakou stavbu se jedná na obrázku. Co je v budově nyní? Je vyhlídková věž na budově přístupná? 3. Naproti této budovy je na začátku turistických cest do Jizerských hor stará připomínka na tehdejší služby turistům. Zjistěte k čemu stavbička sloužila, vyfotografujte ji nebo opište nápisy na rozcestníku turistických cest. V Lidových sadech jsou dvě celostátně významné přírodovědné instituce. Které to jsou, navštivte jednu z nich, napište stručně, ale výstižně její historii, zjistěte její největší úspěchy. 3

4 II. OKRUH BUDOVY 20. a 21. STOLETÍ Ve 20. století, na přeměny města snad nejvýznamnějším, vznikaly stavby od secese přes funkcionalismus, historismus, ke stavbám socialismu až k architektuře současnosti. V každé této éře byly postaveny stavby krásné i méně pěkné, účelné i zbytečné, nákladné i jednoduché. V současné době, stejně tak jako v minulosti, dochází i k rozsáhlým adaptacím starších budov. Do naší soutěže jsme zařadili pouze zlomek zajímavých domů, postavených v těchto stoletích. OBYTNÉ BUDOVY : 1. Překrásný novorenezanční Zimmermanův palác na rohu Rumunské a ul. 8. března byl postaven hned na počátku 20. století Jeho stavba vzhledem k terénu byla velmi komplikovaná. Dům si prohlédněte a popište ozdoby (plastiky, reliéfy ) 2. V roce 1927 vyrostla na Husově třídě vila neobvyklého tvaru, nazývaná Ponorka. A) Vyfotografujte nebo namalujte tuto stavbu, popište přední část zahrady B) Zjistěte pro koho byla postavena, čemu nyní slouží 3. Najděte secesní dům na rohu Pražské ul.a Jezdecké uličky zeleně omítnutý. Popište průčelí domu. 4. V městském panoramatu se výrazně uplatňují dva zajímavé panelové domy tzv. Hokejka a Wolkerák. Vyberte si jeden z nich a zjistěte, kdy byly postavené, čím jsou zajímavé Vyberte si sami obytný dům postavený ve 20. nebo 21. století, napište, co vás na domě zaujalo, dům vyfotografujte nebo namalujte, kdy byl postaven, napište ulici a číslo. 4

5 VEŘEJNÉ BUDOVY: l. V roce 1906 byly v Liberci postaveny dva významné hotely. Jeden poblíž radnice, druhý poblíž zámku. O které hotely se jedná? V jakém jsou slohu? Spočítejte lví hlavy a těla lvů na hotelu u zámku. 2. Architektonicky patrně nejhodnotnější stavbou první republiky je palác ADRIA. Technicky náročný projekt zpracoval liberecký architekt Max Kűhn pro italskou pojišťovnu Adria. Zjistěte k čemu palác sloužil, co je v něm nyní. 3. Skvělou ukázkou funkcionalistického slohu je obchodní dům BROUK A BABKA v Pražské ul. Prohlédněte si rozdíl mezi vedlejšími, převážně secesními domy a mezi tímto moderním objektem. Napište původní majitele, k čemu dnes slouží. 4. Na jedné z budov v Liberci v oblasti Perštýna je nápis : Čistý, jasný, prabožský ohni, vezmi ve svou náruč zemdlené tělo. Budova má zajímavou historii a patří k nejvýstavnějším tohoto druhu v ČR. Co je to za budovu? Napište stručně historii stavby a zprovoznění budovy. Kdo střeží vchod do budovy? 5. První liberecký mrakodrap vyrostl roku 1928 na Soukenném náměstí. Napište, který je to dům, komu patřil, co je v něm nyní. 6. Přímo naproti radnici je v nové budově pobočka jedné z bank. Které? Jaký stavební materiál (ne zcela běžný) je použit na přední stěnu a co tento materiál umožňuje? Líbí se vám? 7. Na obrázku je významná novorenezanční stavba z počátku století. Napište o jakou stavbu se jedná, popište reliéfní pás nad okny prvního patra, jaký letopočet je ve štítu? K čemu stavba sloužila původně, čemu bude sloužit po rekonstrukci? 5

6 8. Pro stejné účely byla nedávno postavena stavba na Tržním náměstí. Co je to za stavbu, co vše můžeme uvnitř najít, kdy byla zprovozněna? 9. Chloubou našeho města se stala nová multifunkční hala. A) Jak se jmenuje hokejový tým, který v hale hraje svá mistrovská ligová utkání? B) Která stavební firma halu postavila? C) Jaké další sportovní haly se nacházejí poblíž? 10. Na místě nacisty vypálené synagogy byla postaavena tzv. STAVBA SMÍŘENÍ. Kdy byla dokončena, co zde najdeme, proč Stavba smíření? V Puchmajerově ulici je nová církevní stavba. O jakou stavbu se jedná, komu patří, stavbu namalujte nebo vyfotografujte. Jedná se o zcela novou budovu? 6

7 III. OKRUH- OBYTNÉ ČTVRTĚ Již koncem 19. století rozhodla městská správa o vypracování upravovacího plánu pro celý katastr města. Tímto úkolem byl pověřen uznávaný urbanista, přední vídeňský architekt. Jeho práce značně ovlivnila založení obytných čtvrtí, zejména NA JEŘÁBU, LIEBIGOVO MĚSTEČKO, KEILŮV VRCH a prostor nad libereckou přehradou. Projevil se u nich silný vliv tzv. zahradních měst, budovaných v Anglii. Později pak vznikaly další obytné čvrti, zejména po r. 1939, kdy došlo ke spojení Liberce s tehdy samostatnými obcemi (Rochlice, Růžodol, Hanychov ) Po 2. světové válce se bytová výstavba soustředila převážně právě do těchto, nyní již městských čtvrtí. Vzniklo tak postupně několik velkých panelových sídlišť, které sice pomohly řešit bytovou situaci tisíců rodin, nejsou však hezká a do budoucna přinese jejich údržba ještě mnoho problémů. V posledních deseti letech vyrůstají zejména na vzdálenějších okrajích města sídliště rodinných domků, obytné budovy se stavějí i v prolukách ve městě. 1. Kdo byl onen vídeňský architekt, který podstatně ovlivnil zástavbu města na začátku 20. století? Dodnes patří k nejpěknějším koutům Liberce romantické, secesní vilové sídliště, tzv. Liebigovo městečko. Projděte se tímto sídlištěm a zjistěte : A) Kdo nechal sídliště postavit, pro koho, co je pro něj charakteristické. B) Co znázorňují reliéfy na bráně náměstí Pod Branou, jaký je na bráně nápis, co znamená? Vyfotografujte! 2. Na jaké nové panelové sídliště navazuje Liebigovo městečko? 3. Zajímavá a velmi ucelená je také obytná čtvrť Na Jeřábu. Kde se přesně tato čtvrť nachází? 4. Jedna z dalších obytných čtvrtí vznikla na Keilově vrchu. Zde byl také v roce 1911 vysvěcen kapucínský kostel. Napište, v jakém slohu je kostel, zjistěte, čemu by měl po rekonstrukci sloužit. Kdo to jsou KAPUCÍNI? Namalujte nebo vyfotografujte průčelí. 6. Vyjmenujte alespoň tři panelová sídliště. l. V letech vyrostlo v Liberci menší sídliště z dřevěných, z Finska dovezených domků. Kde sídliště je, co je pro něj charakteristické. Kolik je zde finských domků? 7

8 IV. OKRUH JEŠTĚD K Liberci neodmyslitelně patří vysoký strážce města mohutný horský hřbet Ještědu. K jeho 1012 m vysokému vrcholu vzhlíželi a vzhlížejí obyvatelé Liberce s pocitem pýchy a úcty. První z řady křížů byl vztyčen roku Zájem o výstup byl však sporadický, větší zájem nastává až v polovině 19. století. V roce 1844 je zřízeno na Ještědu první občerstvení, za čtyři roky chata, která již nabízí i nocleh. Na první kamennou chatu, tzv. Rohanovu, otevřenou roku 1868, přispělo mnoho občanů Liberce. V roce 1876 vyrostla na Ještědu první rozhledna. V roce 1907 byl slavnostně otevřen horský hotel Ještědský dům, krásná jednoduchá stavba ze dřeva a kamene s rozhlednou, která tvořila dominantu kraje až do nešťastné noci v lednu 1963, kdy stavba vyhořela. Rok poté vyhořela i Rohanova chata. Nyní má Ještěd novou, výraznou dominantu a těžko soudit, který z hotelů byl hezčí. l. Namalujte nebo ofotografujte ze starých tisků bývalý horský hotel na Ještědu. 2. Zjistěte jméno autora projektu nové stavby na Ještědu, co to je Perretova cena? 3. Které zimní sporty se v minulosti na Ještědu provozovaly, které zanikly, a které se zde provozují nyní? 4. Ještědský areál bývá dějištěm vrcholných sportovních akcí. Která sportovní událost byla v nedávné době největší, v jakém roce? 5.Technicky odvážný projekt lanovky na Ještěd stavěla chrudimská firma Wiesner. Kdy byla stavba zahájena, kdy byl spuštěn její provoz? Kolik je v provozu kabinek? Vyjeďte nebo vyjděte na Ještěd (za pěkného počasí) a namalujte panorama Liberce. Výstup na Ještěd si nechte potvrdit s datem. 8

9 V. OKRUH DOPRAVA Již ve středověku vedla přes Liberec důležitá obchodní cesta od Prahy, která se na dnešním Benešově náměstí větvila: severně směr Frýdlant, západně směr Žitava. V 19. století byla zmodernizována, přibyly další silnice, které vedly v podstatě jako dnes. První vlak přijel do Liberce od Pardubic. Ještě téhož roku byla trať prodloužena do Žitavy, do konce 19. století byly téměř všechny tratě v dnešní podobě. Od roku 1897 mělo naše město další vymoženost tramvaj, která spojovala nádraží s Lidovými sady, přibyla i linka Rochlice Růžodol. Ale doprava se měnila i ve 20. století. 1. Tramvajová doprava A) Kdy vyjela v Liberci první tramvaj, odkud, kudy a kam? B) V r.1960 byla zrušena jedna významná tramvajová linka, která sloužila obyvatelům Liberce přes 60 let. Odkud, kudy a kam jezdila? C) Tramvaj jezdila, byť jen krátce, po Husově ulici. Při jaké příležitosti a kdy to bylo? D) Od kterého roku spojuje tramvaj Liberec s Jabloncem? Čím se tato trať technicky lišila od běžného standardu? E) V minulosti jezdily tramvaje Pražskou a Moskevskou ulicí. V horních částech těchto ulic najdete důkazy. Nakreslete nebo vyfotografujte. F) Občas městem projede stará tramvaj. Jak se jí říká? G) V plánech města je vybudování nové tramvajové linky.odkud, kudy a kam povede? 2. Kromě tramvají jezdí v Liberci i autobusy MHD (městská hromadná doprava). Která linka je nejdelší, kde má konečnou stanici? 3. Která železniční trať byla zprovozněna ve 20. století (od kdy), vyjmenuj její stanice do vzdálenosti 20 km od Liberce. 4. Plány na vybudování letiště existovaly již od roku Zjistěte, kdy vzlétlo první letadlo na pravidelné lince Liberec Praha. Existuje tato linka dodnes? Kdo v současnosti letiště využívá (k létání, na sklady apod.)? Na počátku padesátých let 20. století se uskutečnilo několik závodů tzv. Liberecký okruh, později Liberecký okruh míru. Čeho se tyto závody týkaly? 9

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 1 2009 2 Obsah ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 ZŠ MALÍK NIKOLAJ, NOSEK MARTIN BAŤŮV ZLÍN 12 ZŠ KOLÁŘ

Více

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák

CHRUDIM. Design Elza reklama, www.elzareklama.cz, foto Stanislav Novotný, Karel Dvořák CHRUDIM InformaËnÌ centrum Chrudim Star radnice Resselovo n mïstì 1 37 01 Chrudim Tel./fax: (+20) 69 6 821 E-mail: info@chrudim-city.cz Skype: navstevnik.cz www.navstevnik.cz Design Elza reklama, www.elzareklama.cz,

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2009 2018 OBSAH I. ÚVOD II. III. IV. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Historie města 2. Poloha města 3. Podpora udržitelného rozvoje města a) Projekt Zdravé město b) Ocenění

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ

BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ PETR KUČERA BOJ O KARLÍN ANEB MODERNÍ ARCHITEKTURA VERSUS HISTORICKÉ PROSTŘEDÍ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST OBOR 11: STAVITELSTVÍ, ARCHITEKTURA

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Prodloužení dálniční sítě

Prodloužení dálniční sítě xxxx Zlatá tretra v Ostravě se více dočkala ve fotoreportáži důstojného na stadionu str. 4 více ve článku na str. 5 4. července 0 / / XXV Ptáme se: Ing. Ludmily Kostkové, samostatné techničky divize 6

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Toulky Jindřichovým Hradcem

Toulky Jindřichovým Hradcem Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, 378 33 Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní

Více

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko.

Česko německá ekologická vodní turistika. Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko. Projekt č. 101 Česko německá ekologická vodní turistika Technicko marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Prosinec 2010 1 PARTNEŘI PROJEKTU HLAVNÍ PARTNEŘI : DALŠÍ

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN www.czech-tim.cz ZDARMA říjen 2008 Na výlet do Temelína str. 22 Nabídka Bechyně překvapí str. 23 24 Podzim s židovskými památkami str. 28 29 Útěky za pohodou str. 31 Jak se

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko

Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko Doplňková analýza potenciálu cestovního ruchu v turistické lokalitě Hranicko březen 2009 Obsah 1. Úvodem... 4 2. Charakteristika turistické lokality Hranicko... 4 3. Systém řízení cestovního ruchu na Hranicku...

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst VYSOČINA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 3 Jihlava 4 Třebíč 6 Žďár nad Sázavou 9 Telč 12 VŠUDE DOBŘE, NA CESTÁCH NEJLÉPE www.petro.cz

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

02/2008 OBSAH ČÍSLA: Dětský den v ZOO. Pozvání do Kačaby. Získali jsme ocenění Projekt roku 2007. Turbína je jako nová. ISO v novém kabátě

02/2008 OBSAH ČÍSLA: Dětský den v ZOO. Pozvání do Kačaby. Získali jsme ocenění Projekt roku 2007. Turbína je jako nová. ISO v novém kabátě 02/2008 OBSAH ČÍSLA: Dětský den v ZOO Pozvání do Kačaby Získali jsme ocenění Projekt roku 2007 Turbína je jako nová ISO v novém kabátě Ulice mnoha politických omylů Rychlá rota za úplňku Rozúčtování tepla

Více

POZNEJTE PROJEKTY V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI

POZNEJTE PROJEKTY V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI POZNEJTE PROJEKTY V ÚSTECKÉM A KARLOVARSKÉM KRAJI Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Prostřednictvím

Více

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety

PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety 7 PAMÁTEK UNESCO NA DOSAH Z BRNA výlety Památky UNESCO v České republice UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, česky Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu, je jednou

Více

Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4

Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 Textová část Obsah: 1. Úvod 2. Instrukce k používání cenové mapy 3. Stručná charakteristika města 4. Postup zpracování cenové mapy 5. Charakteristika

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové

8/2011. Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938. Zálesák z Mladcové Silnice jest nejdůležitějším veřejným statkem, který slouží všemu obyvatelstvu. obecní zastupitelstvo Zlína, 1938 8/2011 Tradičním problémem města je doprava 4 Zálesák z Mladcové 13 Festival Zlínské besedování

Více