holandsko-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena"

Transkript

1 holandsko-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena aai=hlazení aai=laskání aai=pohlazení aaien=hladit aaien=laskat aaien=pohladit aak=javor aalbes=rybíz aalscholver=kormorán aan=brát aan=na aan=nad aan=od aan=po aan=před aan=z aan=za aanbeeld=kovadlina aanbeeld=kovadlinka aanbevelen=doporučit aanbevelen=doporučovat aanbeveling=doporučení aanbiddelijk=rozkošný aanbiddelijk=roztomilý aanbiddelijk=zbožňováníhodný aanbidden=ctít aanbidden=uctívat aanbidden=zbožňovat aanbidder=ctitel aanbidder=milovník aanbieden=nabízet aanbieden=obětovat aanbieden=podat aanbieden=poskytnout aanbieden=poskytovat aanbieden=věnovat aanbinden=pojit aanbinden=připoutat aanbinden=přivázat aanbinden=spoutat aanbinden=svázat aanbinden=vázat aanblik=divadlo aanblik=náhled aanblik=názor aanblik=okolí aanblik=podívaná aanblik=pohled aanblik=průhled aanblik=rozhled aanblik=spatření aanblik=tvářnost aanblik=úmysl aanblik=vidění aanblik=výhled aanblik=vyhlídka aanblik=výjev

2 aanblik=výraz aanblik=vzezření aanblik=vzhled aanblik=zdání aanblik=zevnějšek aanblik=zrak aanblik=zřetel aanbod=nabídnutí aanbod=oferta aanbod=podání aanbranden=hořet aanbranden=pálit aanbranden=propálit aanbranden=spálit aanbranden=vypalovat aanbrengen=denuncovat aanbrengen=nařknout aanbrengen=udat aandacht=pozor aandacht=pozornost aandachtig=bedlivý aandachtig=pozorný aandeel=akcie aandeel=díl aandeel=podíl aandeel=účast aandeelhouder=akcionář aandenken=památka aandenken=paměť aandenken=upomínka aandenken=vzpomínka aandikken=zdůraznit aandoening=afekt aandoening=choroba aandoening=dojetí aandoening=emoce aandoening=nemoc aandoening=onemocnění aandoening=pohnutí aandoening=stonání aandoening=vzruch aandoening=vzrušení aandoenlijk=dojemný aandoenlijk=dojímavý aandoenlijk=jímavý aandoenlijk=tklivý aandrift=instinkt aandrift=nutkání aandrift=podnět aandrift=popud aandrift=pud aandrift=vnuknutí aandringen=lisovat aandringen=naléhat aandringen=nutit aandringen=přimáčknout aandringen=stisknout aandringen=stlačit aandringen=tisknout aandringen=tísnit aandringen=tlačit

3 aandringen=trvat aandringen=urgovat aandringen=vylisovat aanduiden=označit aanduiden=projevit aanduiden=prozrazovat aanduiden=vyjadřovat aanduiden=znamenat aanduiding=indikace aanduiding=naznačení aanduiding=označení aanduiding=údaj aanduiding=ukazatel aanduiding=znak aanduiding=znamení aanduiding=známka aandurven=riskovat aanduwen=hnát aanduwen=posunovat aanduwen=přimět aanduwen=šoupat aanduwen=strčit aanduwen=strkat aanduwen=tlačit aanduwen=vhánět aanduwen=vytlačit aaneenschakelen=spojovat aaneenvoegen=spojit aaneenvoegen=spojovat aanfluiting=posměch aanfluiting=výsměch aangeboren=domorodec aangeboren=naturální aangeboren=přírodní aangeboren=přirozený aangeboren=vrozený aangebrand=pálený aangebrand=spálený aangeklaagde=obviněný aangeklaagde=obžalovaný aangeleerd=získaný aangelegenheid=obchod aangelegenheid=pře aangelegenheid=proces aangelegenheid=věc aangelegenheid=záležitost aangenomen=adoptovaný aangepast=adaptovaný aangepast=přizpůsobený aangepast=upravený aangeschoten=podnapilý aangeschoten=raněný aangeschoten=stříknutý aangeschoten=zraněný aangeven=deklarovat aangeven=odevzdat aangeven=předat aangeven=prohlásit aangeven=signalizovat aangeven=vyhlásit aangeven=vyjádřit

4 aangeven=vyjadřovat aangeven=vyslovit aangezien=když aangezien=poněvadž aangezien=protože aangifte=deklarace aangifte=ohlášení aangifte=prohlášení aangifte=výpověď aangrenzend=přiléhající aangrenzend=přilehlý aangrenzend=sousedící aangrenzend=sousední aangrenzend=vedlejší aangrijpend=jímavý aanhalen=přitahovat aanhalen=přivábit aanhalen=vábit aanhaling=cena aanhaling=citace aanhaling=citát aanhaling=citování aanhaling=obsílka aanhaling=předvolání aanhanger=člen aanhanger=lnoucí aanhanger=přilnavý aanhanger=přirostlý aanhanger=přívrženec aanhanger=stoupenec aanhangsel=dodatek aanhangsel=doložka aanhangsel=pobočný aanhangsel=přídavek aanhangsel=příloha aanhangsel=připojený aanhangsel=přívěšek aanhangsel=vedlejší aanhangwagen=podvalník aanhangwagen=přívěs aanhangwagen=vlečňák aanhangwagen=vlek aanhankelijk=obětavý aanhankelijk=oddaný aanhankelijk=věnovaný aanhankelijk=věrný aanhankelijk=zasvěcený aanharken=hrabat aanharken=uhrabat aanhebben=nosit aanhechten=přiložit aanhechten=připojit aanhoren=naslouchat aanhoren=poslouchat aanhoren=slyšet aanhoren=uslyšet aanhoren=vyslechnout aanhoren=zaslechnout aanhouden=aretovat aanhouden=pokračovat aanhouden=přidržet

5 aanhouden=setrvat aanhouden=setrvávat aanhouden=vydržet aanhouden=vytrvat aanhouden=vytrvávat aanhouden=zadržet aanhouden=zarazit aanhouden=zastavit aanhouden=zatknout aanhouden=zdržet aanhouding=dopadení aanhouding=vazba aanhouding=zadržení aanhouding=zatčení aanklacht=nařčení aanklacht=nářek aanklacht=obvinění aanklacht=obviňování aanklacht=obžaloba aanklacht=stížnost aanklacht=žaloba aanklagen=obvinit aanklagen=obžalovat aanklagen=vinit aanklager=žalobce aankleden=obléci aankleden=oblékat aankleden=strojit aankomen=dojet aankomen=dospět aankomen=nastat aankomen=přicestovat aankomen=přijet aankomen=přijít aankomen=přijíždět aankomen=přiletět aankomend=budoucí aankomend=budoucnost aankomend=nastávající aankomend=příští aankomst=příchod aankomst=příjezd aankomst=přílet aankondigen=hlásat aankondigen=hlásit aankondigen=ohlásit aankondigen=oznámit aankondigen=oznamovat aankondigen=předpovídat aankondigen=vyhlásit aankondigen=zvěstovat aankondiging=hlášení aankondiging=inzerát aankondiging=ohlášení aankondiging=oznámení aankoop=koupě aankoop=kup aankoop=kupování aankoop=nákup aankopen=koupit aankopen=kupovat

6 aankopen=nakupovat aankopen=vykoupit aanleg=náchylnost aanleg=nadání aanleg=predispozice aanleg=schopnost aanleg=sestrojení aanleg=úprava aanleg=vloha aanleg=způsobilost aanleggen=budovat aanleggen=dávat aanleggen=postavit aanleggen=sestrojit aanleggen=stavět aanleggen=vybudovat aanleggen=vyrábět aanleiding=důvod aanleiding=motiv aanleiding=námět aanleiding=podnět aanleiding=pohnutka aanleiding=popud aanleiding=příčina aanleiding=příležitost aanlengen=ředit aanlengen=rozředit aanlengen=zředit aanleren=pochytit aanleren=slyšet aanleren=zvědět aanliggend=přiléhající aanliggend=přilehlý aanliggend=sousedící aanliggend=sousední aanlokken=lákat aanlokken=přitahovat aanlokken=přivábit aanlokken=tahat aanlokken=táhnout aanlokken=vábit aanmaken=dělat aanmaken=fabrikovat aanmaken=hotovit aanmaken=podráždit aanmaken=rozdmýchat aanmaken=roznítit aanmaken=rozsvítit aanmaken=svítit aanmaken=vymýšlet aanmaken=vyrábět aanmaken=vyrobit aanmaken=zapálit aanmaken=zapalovat aanmaken=zhotovit aanmanen=nabádat aanmanen=napomenout aanmanen=napomínat aanmatigend=arogantní aanmatigend=drzý aanmatigend=nadutý

7 aanmatigend=zpupný aanmatiging=arogance aanmatiging=arogantnost aanmatiging=drzost aanmatiging=nadutost aanmelding=přihláška aanmelding=zápis aanmelding=záznam aanmerking=postřeh aanmerking=poznámka aanmerking=pozornost aanmerking=připomínka aanmoediging=pobídka aanmoediging=podpora aanmoediging=povzbuzení aannaaien=sešít aannaaien=šít aannemelijk=pravděpodobný aannemelijk=přijatelný aannemelijk=přípustný aannemen=brát aannemen=chytit aannemen=dobýt aannemen=dostat aannemen=dostávat aannemen=dovolit aannemen=mít aannemen=odbírat aannemen=osvojit aannemen=pobírat aannemen=přijímat aannemen=přijmout aannemen=připouštět aannemen=připustit aannemen=přistihnout aannemen=schválit aannemen=uchopit aannemen=ujímat aannemen=uznat aannemen=vzít aannemen=zabírat aannemen=zaujmout aannemen=získat aannemer=podnikatel aanneming=akcept aanneming=akceptace aanneming=přijetí aanneming=schválení aanneming=souhlas aanpakken=popadnout aanpassen=adjustovat aanpassen=akomodovat aanpassen=nastavit aanpassen=přizpůsobit aanpassen=rovnat aanpassen=seřídit aanpassen=seřizovat aanpassen=upravit aanpassen=urovnat aanpassen=uspořádat aanpassen=uzpůsobit

8 aanpassen=vyhovovat aanpassen=vyřídit aanpassen=vyrovnat aanpassen=vystrojit aanpassen=zařídit aanpassing=adaptace aanpassing=přizpůsobení aanpassing=úprava aanplakbiljet=návěští aanplakbiljet=plakát aanplakbiljet=vyhláška aanplakbiljet=vývěska aanplakken=plakátovat aanplakken=vylepit aanprijzen=doporučit aanprijzen=doporučovat aanraden=rada aanraden=radit aanraking=dotknutí aanraking=dotyk aanraking=kontakt aanraking=spojení aanraking=styk aanranden=napadnout aanranden=přepadnout aanranden=útočit aanranden=zaútočit aanrander=agresor aanrander=útočník aanrekenen=obviňovat aanrichten=působit aanrichten=způsobit aanrichten=ztropit aanrijden=narazit aanrijden=vrazit aanrijding=kolize aanrijding=srážka aanrijding=střetnutí aanroepen=vyzývat aanroepen=vzývat aanschaf=koupě aanschaf=kup aanschaf=kupování aanschaf=nákup aanschaffen=koupit aanschrijven=informovat aanschrijven=oznámit aanschrijven=uvědomit aanschrijven=vyrozumět aanslag=úhoz aansluiten=družit aansluiten=přidat aansluiten=připojit aansluiten=spojit aansluiten=spojovat aansluiten=zapojit aansluiting=napojení aansluiting=přípojka aansluiting=spoj aansluiting=spojení aanspannen=připřáhnout

9 aanspannen=zapřáhnout aansporen=nabádat aansporen=napomenout aansporen=napomínat aansporen=pobízet aansporen=povzbudit aansporen=vyzývat aansporing=navádění aansporing=podněcování aanspraak=nárok aanspraak=požadavek aansprakelijk=odpovědný aansprakelijk=zodpovědný aanstaande=budoucí aanstaande=budoucnost aanstaande=nastávající aanstaande=příští aanstekelijk=nakažlivý aansteken=infikovat aansteken=nakazit aansteken=zamořit aansteker=zapalovač aanstellen=jmenovat aanstellen=nominovat aanstellen=pojmenovat aanstellen=stanovit aanstellen=ustanovit aansteller=pozér aanstellerij=afektovanost aanstellerij=přetvářka aanstellerij=strojenost aanstelling=jmenování aanstelling=ustanovení aanstoken=podnítit aanstoten=drcnout aanstrijken=drbat aanstrijken=drhnout aanstrijken=hladit aanstrijken=leštit aanstrijken=mnout aanstrijken=třít aanstrijken=vydrhnout aanstrijken=vyleštit aantal=číslo aantal=množství aantal=počet aantasten=leptat aantasten=napadat aantasten=napadnout aantasten=přepadnout aantasten=útočit aantasten=zachvátit aantasten=zaútočit aantekenen=zapisovat aantekenen=zapsat aantekenen=zaznamenat aantekenen=zaznamenávat aantekening=anotace aantekening=glosa aantekening=komentář aantekening=poznámka

10 aantekening=vysvětlivka aantekening=známka aantonen=dokázat aantonen=dokazovat aantonen=jevit aantonen=osvědčit aantonen=prokázat aantonen=prokazovat aantonen=ukázat aantonen=ukazovat aantreffen=nacházet aantreffen=najít aantreffen=objevit aantreffen=sehnat aantrekkelijk=atraktivní aantrekkelijk=lákavý aantrekkelijk=líbivý aantrekkelijk=poutavý aantrekkelijk=přitažlivý aantrekkelijk=půvabný aantrekkelijk=vábivý aantrekking=kouzlo aantrekking=přitažlivost aantrekking=půvab aanvaardbaar=přijatelný aanvaardbaar=ucházející aanval=napadení aanval=nápor aanval=přepadení aanval=útok aanval=výpad aanval=záchvat aanvallen=napadat aanvallen=napadnout aanvallen=přepadnout aanvallen=útočit aanvallen=zachvátit aanvallen=zaútočit aanvallend=útočný aanvallend=výbojný aanvaller=útočník aanvang=nástup aanvang=počátek aanvang=rozběh aanvang=začátek aanvangen=načít aanvangen=počít aanvangen=začínat aanvangen=začít aanvaring=kolize aanvaring=srážka aanverwant=příbuzný aanvoelen=dotyk aanvoelen=hmat aanvoelen=omak aanvoer=přívod aanvoerder=dirigent aanvoerder=vedoucí aanvoerder=vůdce aanvoeren=nakázat aanvoeren=objednat

11 aanvoeren=ovládat aanvoeren=poručit aanvoeren=řídit aanvoeren=rozkázat aanvoeren=rozkazovat aanvoeren=spravovat aanvoeren=velet aanvoeren=vést aanvraag=objednávka aanvraag=poptávka aanvraag=požadavek aanvraag=přání aanvraag=prosba aanvraag=žádost aanvragen=požádat aanvragen=požadovat aanvragen=prosit aanvragen=vyžadovat aanvragen=žádat aanvrager=navrhovatel aanvrager=žadatel aanvullend=dodatečný aanvullend=dodatkový aanvullend=doplňkový aanvullend=doplňovací aanvullend=doplňující aanvullend=komplementární aanvuren=dráždit aanvuren=podněcovat aanvuren=podnítit aanvuren=podráždit aanvuren=ponoukat aanwakkeren=podněcovat aanwakkeren=podnítit aanwakkeren=podráždit aanwakkeren=povzbudit aanwakkeren=povzbuzovat aanwakkeren=vzrušit aanwassen=narůst aanwassen=narůstat aanwassen=přibýt aanwassen=přibývat aanwassen=růst aanwassen=vyrůstat aanwassen=vzrůstat aanwassen=zvětšit aanwenden=aplikovat aanwenden=použít aanwenden=používat aanwenden=přiložit aanwenden=užít aanwending=použití aanwending=upotřebení aanwending=užití aanwending=užívání aanwending=využití aanwending=zaměstnání aanwending=zaměstnanost aanwerven=najímat aanwerven=najmout aanwerven=zjednat

12 aanwerving=nábor aanwerving=najímání aanwerving=verbování aanwijzen=indikovat aanwijzen=naznačit aanwijzen=označit aanwijzen=označovat aanwijzen=prozrazovat aanwijzen=svědčit aanwijzen=udávat aanwijzen=ukázat aanwijzen=ukazovat aanwijzing=indikace aanwijzing=instrukce aanwijzing=nařízení aanwijzing=naznačení aanwijzing=označení aanwijzing=pokyn aanwijzing=poučení aanwijzing=předpis aanwijzing=údaj aanwijzing=vyučování aanwinst=akvizice aanwinst=klad aanwinst=koupě aanwinst=nabytí aanwinst=opatření aanwinst=pořízení aanwinst=přírůstek aanwinst=užitek aanwinst=výhoda aanwinst=vymoženost aanwinst=zisk aanwinst=získání aanzetschakelaar=spouštěč aanzetschakelaar=startér aanzien=hledět aanzien=pohlédnout aanzien=prohlédnout aanzien=vyhlížet aanzien=zřetel aanzijn=bytí aanzijn=jsoucno aanzijn=jsoucnost aanzijn=život aap=opice aard=letora aard=povaha aard=příroda aard=přirozenost aard=ráz aardbei=jahoda aardbol=glóbus aardbol=koule aarde=hlína aarde=půda aarde=území aarde=zem aarde=zemina aarden=hlína aarden=hlinka

13 aardewerk=hrnčířství aardig=dobrý aardig=pěkně aardig=pěkný aardkunde=geologie aardlaag=vrstva aardrijk=hlína aardrijk=lidstvo aardrijk=půda aardrijk=území aardrijk=zem aardrijk=zemina aardrijkskunde=geografie aardrijkskunde=zeměpis aardrijkskundig=geografický aardverschuiving=sesuv aartsbisschop=arcibiskup aarzelen=kolísat aarzelen=váhat aarzeling=kolísání aarzeling=nerozhodnost aarzeling=otálení aarzeling=váhání aas=eso aas=nástraha aas=návnada aas=vnadidlo abacus=počitadlo abattoir=jatky ABC=abeceda abces=absces abces=hlíza abdij=opatství abdis=abatyše aberratie=aberace aberratie=odchylka aberratie=poblouznění aberratie=úchylka ablatief=ablativ abnormaal=abnormální abnormaal=nenormální abonnee=odběratel abonnee=předplatitel abonnement=předplacení abonnement=předplatné abortus=neúspěch abortus=nezdar abortus=potrat abrupt=náhle abrupt=náhlý abrupt=nenadálý abrupt=prudký abscis=abscisa abscis=úsečka absent=chybějící absent=nepozorný absent=nepřítomný absent=roztržitý absentie=nedostatek absentie=nepřítomnost absint=absint

14 absolutie=rozhřešení absolutie=zproštění absoluut=absolutistický absoluut=absolutní absoluut=bezpodmínečný absoluut=naprostý absoluut=neomezený absoluut=svrchovaný absoluut=úplný absolveren=rozhřešit absolveren=zprostit absorberen=pohlcovat absorberen=pohltit absorberen=strávit absorberen=vpít absorberen=vstřebávat absorberend=pohlcující absorberend=vstřebávající absorptie=absorpce absorptie=pohlcování absorptie=vstřebávání abstinentie=střídmost abstinentie=zdrženlivost abstract=abstraktní abstract=odtažitý abstractie=abstrakce absurd=absurdní absurd=nesmyslný absurd=směšný absurditeit=absurdita absurditeit=absurdnost absurditeit=nesmysl absurditeit=nesmyslnost abt=opat abuis=chyba abuis=mýlka abuis=omyl abuis=vada abundant=hojný academie=akademie academisch=akademický academisch=konvenční academisch=univerzitní accelereren=urychlit accelereren=urychlovat accelereren=uspíšit accelereren=zrychlit accelereren=zrychlovat accentueren=akcentovat accentueren=zdůraznit accentueren=zdůrazňovat acceptant=akceptor accepteren=akceptovat accepteren=přijímat accepteren=přijmout accepteren=uznat acclamatie=aklamace acclamatie=souhlas acclimatiseren=aklimatizovat acclimatisering=aklimatizace acclimatisering=přizpůsobení

15 accolade=svorka accommodatie=příslušenství accommodatie=vybavení accommodatie=vybavování accommodatie=výstroj accommodatie=výzbroj accommodatie=vyzbrojování accommodatie=zařízení accompagnement=doprovod accompagnement=eskorta accompagnement=příloha accompagneren=doprovázet accompagneren=doprovodit accompagneren=provázet accordeon=harmonika accordeonist=harmonikář accountancy=účetnictví accountant=účetní accrediteren=pověřit accumulator=baterie accumuleren=akumulovat accumuleren=hromadit accumuleren=kupit accumuleren=nahromadit accumuleren=nakupit accumuleren=nashromáždit accumuleren=navršit accumuleren=navrstvit accuraat=dochvilný accuraat=exaktní accuraat=přesný accuraat=správný accuratesse=exaktnost accuratesse=přesnost accuratesse=správnost accusatief=akuzativ ach=ach acht=osm acht=osmička acht=osmiveslice acht=pozor acht=pozornost achten=ctít achten=hodnotit achten=myslet achten=ocenit achten=odhadnout achten=posoudit achten=uvážit achtenswaard=ctihodný achtenswaard=úctyhodný achter=nato achter=po achter=poté achter=potom achter=vzadu achter=za achter=zadnice achteraan=vzadu achteraan=za achteraan=zadnice

16 achterbaks=tajný achterblijven=bydlet achterblijven=setrvat achterblijven=zbýt achterblijven=zbývat achterblijven=zůstat achterblijven=zůstávat achterdocht=podezření achterdocht=tušení achterdochtig=nedůvěřivý achtereenvolgens=postupně achtergrond=dno achtergrond=podklad achtergrond=pozadí achtergrond=půda achtergrond=spodek achtergrond=základ achterlijf=břicho achterstallig=nezaplacený achterstallig=zpožděný achterstand=resty achterste=minulý achterste=poslední achterstellen=podřadit achterstellen=podřídit achtervoegsel=přípona achtervoegsel=sufix achtervolging=honička achtervolging=pronásledování achtervolging=stíhání achterzijde=opak achthoek=osmiúhelník achting=odhad achting=úcta achting=vážnost achtste=osmý acoliet=pomocník acre=akr acre=jitro acrobaat=akrobat acrobatiek=akrobacie acteur=činitel acteur=herec actie=akce actie=akcie actie=akt actie=boj actie=čin actie=činnost actie=děj actie=jednání actie=konání actie=působení actie=skutek actie=vliv actie=žaloba actief=aktiva actief=aktivní actief=čilý actief=činný actief=jmění

17 actief=majetek actief=účinný actief=živý activeren=aktivovat activist=aktivista actrice=herečka actuaris=aktuár actueel=aktuální actueel=časový actueel=dnešní actueel=dosavadní actueel=nynější actueel=přítomný actueel=skutečný actueel=současný acupunctuur=akupunktura acuut=ostrý acuut=pronikavý adapteren=přizpůsobit adapteren=upravit adapteren=uzpůsobit adel=aristokratičnost adel=panstvo adel=šlechta adel=šlechtictví adel=urozenost adel=ušlechtilost adellijk=šlechetný adellijk=šlechtic adellijk=šlechtický adellijk=urozený adem=dech adem=vánek ademen=dýchat ademen=oddechnout ademen=vanout ademen=vydechnout ademen=vydechovat ademhaling=dech ademhaling=dýchání ademhaling=respirace adept=lnoucí adept=přilnavý adept=přirostlý adept=přívrženec adept=stoupenec adequaat=adekvátní adequaat=přiměřený adequaat=souhlasný ader=žíla aderlaten=krvácet adhesie=adheze adhesie=lnutí adhesie=přilnavost adhesie=přistoupení adjectief=adjektivní adjectief=adjektivum adjudant=pobočník adjunct=asistent adjunct=náměstek adjunct=pomocník

18 adjunct=pomocný adjunct=výpomocný adjunct=zástupce administrateur=správce administratie=administrace administratie=administrativa administratie=podávání administratie=řízení administratie=správa administratie=vedení administratief=administrační administratief=administrativní administratief=správní admiraal=admirál adopteren=adoptovat adopteren=osvojit adopteren=přijmout adoptie=adopce adoptie=osvojení adoptie=přijetí adoptie=schválení adoratie=klanění adoratie=uctívání adoratie=zbožňování adresseren=adresovat adverbium=příslovce adverteerder=inzerent adverteerder=oznamovatel advertentie=inzerát advertentie=ohlášení advertentie=oznámení adverteren=hlásat adverteren=hlásit adverteren=ohlásit adverteren=oznámit adverteren=oznamovat adverteren=předpovídat adverteren=vyhlásit adverteren=zvěstovat advies=avízo advies=mínění advies=náhled advies=návěští advies=názor advies=oznámení advies=porada advies=rada advies=uvědomění advies=vyhláška adviseren=poradit adviseren=rada adviseren=radit advocaat=advokát advocaat=obhájce afasie=afázie afbeelden=líčit afbeelden=představovat afbeelden=reprezentovat afbeelden=vylíčit afbeelden=vyobrazit afbeelden=zastoupit

19 afbeelden=zastupovat afbeelden=znázornit afbeelden=znázorňovat afbeelden=zobrazit afbeelden=zobrazovat afbeelding=představení afbeelding=reprezentace afbeelding=vyobrazení afbeelding=zastoupení afbeelding=zobrazení afbeelding=zpodobení afbetaling=placení afbetaling=platba afbetaling=splátka afbetaling=výplata afbetaling=zaplacení afbeulen=uhnat afbeulen=vyčerpat afbinden=odvázat afbinden=rozvázat afbinden=uvolnit afbraak=bourání afbraak=demolice afbraak=ničení afbraak=stržení afbreken=bořit afbreken=bourat afbreken=demolovat afbreken=ničit afbreken=pokazit afbreken=zbořit afbreken=zničit afdak=hangár afdak=kolna afdak=kůlna afdalen=klesat afdalen=sejít afdalen=sestoupit afdalen=sestupovat afdalen=sjet afdaling=klesání afdaling=sestup afdaling=spád afdaling=svah afdammen=uzavřít afdammen=zahradit afdammen=zatarasit afdeling=oddíl afdeling=odloučení afdeling=vyčlenění afdingen=smlouvat afdoen=skončit afdoen=zaplatit afdrogen=osušit afdrogen=otřít afdrogen=schnout afdrogen=sušit afdrogen=uschnout afdrogen=usušit afdrogen=utřít afdrogen=vyschnout

20 afdrogen=vysušit afdrogen=vytírat afdrogen=vytřít afdruipen=vyschnout afdrukken=obtisknout afdrukken=otisknout afdrukken=potisknout afdrukken=tisknout afdrukken=vtisknout afdrukken=vtlačit afdrukken=vytisknout afdwingen=prosadit afdwingen=vnutit afdwingen=vynucovat afdwingen=vynutit affaire=obchod affaire=pře affaire=proces affaire=věc affaire=záležitost affect=láska affect=náklonnost affect=záliba affiche=návěští affiche=plakát affiche=vyhláška affiche=vývěska affiliëren=přičlenit affiliëren=přidružit affiliëren=sdružit affiniteit=afinita affiniteit=příbuzenství affiniteit=příbuznost affiniteit=slučivost affronteren=nadávat affronteren=urážet affronteren=urazit affuit=lafeta afgang=fiasko afgang=neúspěch afgang=nezdar afgang=prohra afgelasten=anulovat afgelasten=odvolat afgelasten=stornovat afgelasten=zrušit afgelegen=daleko afgelegen=daleký afgelegen=odlehlý afgelegen=odstraněný afgelegen=vzdálený afgemeten=naměřený afgemeten=odměřený afgevaardigde=delegát afgevaardigde=poslanec afgevaardigde=představitel afgeven=deponovat afgeven=klást afgeven=nanést afgeven=položit afgeven=složit

21 afgeven=ukládat afgeven=uložit afgewerkt=obnošený afgezant=vyslanec afgietsel=odlitek afgod=bůžek afgod=modla afgodsbeeld=bůžek afgodsbeeld=modla afgrond=hlubina afgrond=peklo afgrond=propast afgunst=žárlení afgunst=žárlivost afgunst=závist afgunstig=závistivý afhaken=vyháknout afhaken=vyhákovat afhandelen=ukončit afhangen=záviset afhankelijk=závislý afhankelijkheid=závislost afhelpen=uvolnit afhelpen=uvolňovat afhelpen=zbavit afhelpen=zbavovat afhelpen=zprostit afjakkeren=uhnat afjakkeren=vyčerpat afkeer=averze afkeer=hnus afkeer=nechuť afkeer=nelibost afkeer=odpor afkeuren=kárat afkeuren=odsuzovat afkeuren=pokárat afkeuren=zamítnout afkeuring=nesouhlas afkluiven=ohryzat afknotten=oklestit afkomst=počátek afkomst=původ afkomst=vznik afkondigen=prohlásit afkondigen=provolat afkondigen=rozhlásit afkondigen=vyhlásit afkondiging=publikace afkondiging=uveřejnění afkondiging=vydání afkopen=umořit afkopen=vykoupit afkoppelen=odpojit afkoppelen=odvázat afkoppelen=rozpojit afkorten=krátit afkorten=zkracovat afkorten=zkrátit afkorting=zkracování afkorting=zkratka

22 afkrabben=drbat afkrabben=škrábat afkrabben=strouhat afkrabben=vyškrabat aflaat=shovívavost afladen=vybít afladen=vyložit afleiden=dedukovat afleiden=odklonit afleiden=odvést afleiden=odvodit afleiden=odvrátit afleiden=usoudit afleiden=uzavírat afleiden=vyvodit afleiden=vyvozovat afleiding=derivace afleiding=odvození afleiding=odvozování afleren=zanedbat afleren=zapomenout afleren=zapomínat afleveren=dodat afleveren=dodávat afleveren=odevzdat afleveren=vydat aflevering=dodání aflevering=dodávka aflevering=donáška aflevering=doručení aflevering=odvod aflevering=rozvážka aflezen=číst aflezen=odečítat aflezen=přečíst afloop=propadnutí afloop=uplynutí afloop=vypršení aflopen=končit aflopen=přestat aflopen=projít aflopen=skonat aflopen=skončit aflopen=ukončit aflopen=zemřít aflopen=znít aflopen=zvonit aflossing=amortizace aflossing=splacení aflossing=splácení aflossing=úmor aflossing=umoření afluisteren=naslouchat afmaken=dobít afmaken=dodělat afmaken=dokončit afmaken=dovršovat afmaken=skončit afmatten=obtěžovat afmatten=unavit afmatten=unavovat

23 afmeting=dimenze afmeting=měření afmeting=měřítko afmeting=míra afmeting=opatření afmeting=rozměr afmeting=takt afneembaar=odnímatelný afneembaar=odstranitelný afneembaar=sesaditelný afneembaar=snímatelný afneembaar=vyjímatelný afnemen=redukovat afnemen=snížit afnemen=snižovat afnemen=ubýt afnemen=ubývat afnemen=zmenšit afnemen=zmenšovat afnemer=kupec afnemer=kupující afnemer=nákupčí afnemer=odběratel afnemer=zákazník aforisme=aforismus afpellen=loupat afpellen=okrájet afpellen=oloupat afpersen=vydírat afpersen=vydřít afpersing=vydírání afranselen=nařezat afranselen=seřezat afranselen=zmlátit afrastering=mřížka afrastering=mřížoví afreizen=odcestovat afreizen=odcházet afreizen=odejít afreizen=odjet afreizen=odjíždět afreizen=vyjet afremmen=brzdit afremmen=zabrzdit afrossen=nařezat afrukken=oškubat afrukken=škubat afrukken=trhat afrukken=utrhat afrukken=utrhnout afschaffen=odstranit afschaffen=odvolat afschaffen=rušit afschaffen=zrušit afschaffing=odstranění afschaffing=odvolání afschaffing=zrušení afscheiden=dělit afscheiden=oddělit afscheiden=odloučit afscheiden=rozdělit

24 afscheiden=rozlišovat afscheiden=rozloučit afscheiden=separovat afscheiding=dělení afscheiding=oddělování afscheiding=odloučenost afscheiding=odluka afscheiding=odštěpení afscheiding=přihrádka afscheiding=rozloučení afscheiding=rozluka afscheiding=separace afschrift=kopie afschrift=opis afschrift=průklep afschrift=výtisk afschrijven=amortizovat afschrijven=opsat afschrijven=přepsat afschrijven=tlumit afschrijven=umořovat afschrijven=umrtvit afschrijven=ztlumit afschrikken=lekat afschrikken=odstrašit afschrikken=plašit afschrikken=postrašit afschrikken=vyděsit afschrikken=zastrašit afschuw=averze afschuw=nechuť afschuw=odpor afschuw=ohavnost afslaan=zamítnout afslachten=masakrovat afslachten=pobít afslachten=vybít afslachten=vyvraždit afslachten=zmasakrovat afslag=sleva afslag=srážka afsluiten=uzavřít afsluiten=zahradit afsluiten=zatarasit afsluiting=hráz afsluiting=jez afsluiting=přehrada afsluiting=překážka afsluiting=splav afsmeken=vzývat afspiegelen=obrážet afspiegelen=obrazit afspiegelen=odrážet afspiegelen=odrazit afspoelen=máchat afspoelen=mýt afspoelen=omýt afspoelen=opláchnout afspoelen=promýt afspoelen=propláchnout afspoelen=proprat

25 afspoelen=vymýt afspoelen=vypláchnout afspraak=akord afspraak=dohoda afspraak=shoda afspraak=smlouva afspraak=souhlas afspraak=soulad afspraak=úmluva afstaan=cedovat afstaan=odevzdávat afstaan=odstoupit afstaan=opouštět afstaan=opustit afstaan=ponechat afstaan=postoupit afstaan=povolit afstaan=přenechat afstaan=upustit afstaan=uvolnit afstaan=zanechat afstammeling=potomek afstand=dálka afstand=nenucenost afstand=odstup afstand=opuštění afstand=vzdálenost afstemmen=sladit afstotelijk=odporný afstotelijk=odpudivý afstotelijk=ohavný afstotelijk=protivný aftakking=odbočka aftappen=čerpat aftrekken=odčítat aftrekken=odečíst aftrekken=odpočítat aftrekken=srazit afvaardigen=delegovat afvaardigen=postoupit afvaardigen=vyslat afvaardiging=delegace afvaardiging=delegování afvaardiging=poselství afvaardiging=zmocnění afval=drť afval=odpadky afvegen=osušit afvegen=otřít afvegen=utřít afvegen=vytírat afvegen=vytřít afwachten=čekat afwachten=očekávat afwachten=počkat afwachten=vyčkávat afweer=obhajoba afweer=obrana afweer=ochrana afwegen=tížit afwegen=vážit

26 afwegen=zvážit afwijken=odbočit afwijken=odchýlit afwijken=odklonit afwijken=odvrátit afwijkend=odchylný afwijking=aberace afwijking=anomálie afwijking=nenormálnost afwijking=nepravidelnost afwijking=odchylka afwijking=poblouznění afwijking=úchylka afwijking=úchylnost afwijking=výstřelek afwijzen=odmítat afwijzen=odmítnout afwijzen=odvrhnout afwijzing=odepření afwijzing=odmítnutí afwijzing=zamítnutí afwikkelen=likvidovat afwikkelen=odvíjet afwikkelen=rozbalit afwikkelen=rozvinout afwikkelen=ukončit afwikkelen=vyřídit afwikkelen=zlikvidovat afwisselen=kolísat afwisselen=pozměnit afwisselen=střídat afwisselen=změnit afwisselend=měnící afwisselend=nestálý afwisselend=pestrý afwisselend=proměnlivý afwisselend=rozličný afwisselend=rozmanitý afwisselend=různý afwisseling=kolísání afwisseling=odchylka afwisseling=střídání afwisseling=výkyv afwisseling=změna afwissen=osušit afwissen=otřít afwissen=utřít afwissen=vytírat afwissen=vytřít afzeggen=anulovat afzeggen=odvolat afzeggen=stornovat afzeggen=zrušit afzender=adresant afzender=odesílatel afzetten=najmout afzetten=zadržet afzetten=zarazit afzetten=zastavit afzetting=deponování afzetting=depozitář

27 afzetting=nános afzetting=skladiště afzetting=usazenina afzetting=vklad afzonderen=izolovat afzonderen=odloučit afzonderen=odlučovat afzonderen=odříznout afzonderen=osamostatnit afzonderlijk=izolovaný afzonderlijk=jednotlivý afzonderlijk=odloučený afzweren=odpřísáhnout afzwering=odpřísáhnutí agenda=zápisník agent=agens agent=činidlo agent=činitel agent=faktor agent=jednatel agent=prostředek agent=zástupce agent=zprostředkovatel agentschap=agentura agentschap=filiálka agentschap=jednatelství agentschap=kancelář agentschap=zastupitelství ageren=jednat ageren=působit agglomeraat=aglomerát aggregaat=agregát aggregaat=nahromadění aggregaat=shluk aggregaat=úhrn aggregatie=agregace aggregatie=seskupení aggregatie=shluk agonie=agónie agrariër=rolnický agrariër=zemědělský agrarisch=agrární agrarisch=hospodářský agrarisch=pozemkový agrarisch=rolnický agrarisch=zemědělský agressie=agrese agressie=přepadení agressie=útok agressief=bojovný agressief=podnikavý agressief=průbojný agressief=útočný agressief=výbojný agronoom=agronom ah=ach ahorn=javor air=árie air=atmosféra air=melodie air=nápěv

28 air=ovzduší air=píseň air=povětří air=tvářnost air=vítr air=výraz air=vzduch air=vzezření air=vzhled ajuin=cibule akelig=děsivý akelig=děsný akelig=hnusný akelig=ohavný akelig=šeredný akker=oblast akkerbouw=rolnictví akkerbouw=zemědělství akkoord=akord akkoord=dohoda akkoord=dojednání akkoord=shoda akkoord=smlouva akkoord=souhlas akkoord=soulad akkoord=úmluva akoestiek=akustika akoestisch=akustický akoestisch=akustika akoestisch=sluchový akte=čin akte=doklad akte=dokument akte=listina akte=průkaz akte=skutek al=celek al=celý al=každý al=všechen al=všechno al=všichni alarm=bdělý alarm=čilý alarm=leknutí alarm=obavy alarm=ostražitý alarm=poplach alarm=strach alarmeren=alarmovat alarmeren=lekat alarmeren=polekat alarmeren=vyplašit alarmeren=znepokojit alcohol=alkohol alcohol=líh aldaar=zde aldus=tak aldus=takto alfabet=abeceda alge=chaluha

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=abdis abeceda=abc abeceda=alfabet aberace=aberratie aberace=afwijking ablativ=ablatief abnormální=abnormaal absces=abces

Více

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatere=oklika abator=jatky abator=porážka abces=absces abces=hlíza abdomen=břicho abis=hlubina abis=peklo abis=propast

Více

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abartmak=přehánět abartmak=přehnat abide=památka abide=památník abide=pomník abluka=blokáda aç=dychtivý aç=hladový acayip=divný

Více

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena äädikas=ocet aadlik=šlechtic aadlik=šlechtična äär=břeh äär=kraj äär=lem äär=obruba äär=okraj äär=pokraj aare=poklad äärelinn=předměstí

Více

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=tähestik absces=mädapaise absolutistický=absoluutne absolutní=absoluutne absurdní=absurdne absurdní=naeruväärne achát=ahhaat

Více

nápis z fotky a proč bychom to měli chtít

nápis z fotky a proč bychom to měli chtít Univerzita Karlova v Praze Ústav formální a aplikované lingvistiky Proč není snadné přečíst nápis z fotky a proč bychom to měli chtít Jindřich Libovický Propaguj školu na své škole Gymnázium Kladno, 23.10.

Více

Řetězová kola pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45

Řetězová kola pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45 pro válečkový řetěz 04B-1, materiál C45 r 3 6 mm Rozteč 6 mm C 0,7 mm Vnitřní šířka 2,8 mm B 1 2,6 mm Váleček 4 mm h 4 mm pro kola od z-51 Rozteč 6x2,8 SIMPLEX d e d p D1 8-04B-1K 8 18,0 15,67 5 9-04B-1K

Více

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena absolutně=alveg aby=til ač=þótt adjektivní=lýsingarorð adjektivum=lýsingarorð adjustovat=rétta adopce=ættleiðing adoptovat=ættleiða

Více

V-ZAS... IP 44. Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54 ) Krytí IP44.

V-ZAS... IP 44. Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P/32A/400V, 1x4P/32A/400V, 1x4P/16A/400V, 1x2P/16A/230V, krytí IP 54 ) Krytí IP44. Zásuvky: 2P// 4P// 4P// 5P// Jističe: /1/B /3/C /3/B /3/C Počet zás. // Počet zás. // Počet zás. // Počet zás. / Př. ZAS 1.1.1.1 IP 54(Zás.rozvodnice, 1x5P//, 1x4P//, 1x4P//, 1x2P//, krytí IP 54 ) V-ZAS

Více

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=başrahibe abeceda=alfabe abnormální=anormal absces=apse absolutistický=mutlak absolutní=mutlak abstraktní=soyut aby=için

Více

Univerzální frézy. Délka břitu mm. Počet zubů

Univerzální frézy. Délka břitu mm. Počet zubů ÚSPORA S KAŽDOU TŘÍSKOU Univerzální frézy *Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena. Platí do 31. 12. 2014. Drážkovací frézy (2-břité na hliník) 45 šroubovice 3 6 57 7 2 HA 3309 3000 256 4 6 57 8

Více

Kód datumu prvního uvedení vozidla do provozu A85 = 68. týden od zavedení systému

Kód datumu prvního uvedení vozidla do provozu A85 = 68. týden od zavedení systému Ukázka 1: dvoustopé vozidlo s celkovou hmotností do 3,5 tuny od zavedení systému (A23); používáno pro soukromé účely (bílý podklad); standardní homologace pro veřejné komunikace (černé znaky); v současnosti

Více

slovensko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

slovensko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena slovensko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena a=i abeceda=abeceda absces=absces absces=hlíza absentér=absentér absint=absint absolutistický=absolutistický absolutistický=absolutní

Více

Nastavovací kroužek DIN 2250C

Nastavovací kroužek DIN 2250C Kalibry Nastavovací kroužek DIN 2250C 90628 /90628.htm 90601 pr. 3mm 230 1 425 90602 pr. 3,5mm 230 1 283 90603 pr. 4mm 230 766 90604 pr. 4,5mm 230 816 90605 pr. 5mm 230 766 90606 pr. 6mm 230 766 90607

Více

Kalibry. Měřicí nástroje a nářadí. www.kinex.cz e-shop: obchod.kinex.cz. Nastavovací kroužek DIN 2250C

Kalibry. Měřicí nástroje a nářadí. www.kinex.cz e-shop: obchod.kinex.cz. Nastavovací kroužek DIN 2250C Kalibry Nastavovací kroužek DIN 2250C 90628 /90628.htm 90601 pr. 3mm 230 1 425 90602 pr. 3,5mm 230 1 283 90603 pr. 4mm 230 766 90604 pr. 4,5mm 230 816 90605 pr. 5mm 230 766 90606 pr. 6mm 230 766 90607

Více

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abdikace=abdikim absolutně=absolutisht abstraktní=abstrakt absurdní=absurd aby=për adjektivní=mbiemër adjektivum=mbiemër

Více

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva. Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků

Obyvatelstvo. Struktura obyvatelstva. Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků Obyvatelstvo Struktura obyvatelstva Struktura obyvatelstva podle biologických a ekonomických znaků Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Struktura obyvatelstva Podle biologických

Více

Roto NT Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A Základní bezpečnost

Roto NT Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A Základní bezpečnost Přehled sestav kování Otevíravě sklopné kování / /, systémy /(0)-9 a /(0)-, systémy /(0)-9 a /0- mm vůle /0 mm přesah 9/ mm osa drážky, systém /5-9 5 mm přesah 6 6 5 90-600 mm 0-00 mm max. 0 kg 90-600

Více

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abat=opat abdikim=abdikace abdikim=odstoupení abece=základy abrogim=odstranění abrogim=odvolání abrogim=zrušení absolutisht=absolutně

Více

OBYTNÉ kontejnery. Vnější rozměry: 4000 x 2438 x 2600 mm. parozábrana, izolace. parozábrana, izolace. PVC 1,5 mm, izolace

OBYTNÉ kontejnery. Vnější rozměry: 4000 x 2438 x 2600 mm. parozábrana, izolace. parozábrana, izolace. PVC 1,5 mm, izolace OBYTNÉ kontejnery Vnější rozměry: 3000 x 2438 x 2600 mm ISO okno 900 x 1200 mm s roletou Vnější rozměry: 4000 x 2438 x 2600 mm ISO okno 900 x 1200 mm s roletou Vnější rozměry: 5000 x 2438 x 2600 mm ISO

Více

MOCNINY A ODMOCNINY Eva Zummerová

MOCNINY A ODMOCNINY Eva Zummerová MOCNINY A ODMOCNINY Eva Zummerová . Mocniny s prirodzeným exponentom Zápis a n (čítame a na n-tú ), kde a R, n N a platí : a n = a.a...a n činiteľov sa nazýva n-tá mocnina čísla a. Číslo a sa nazýva základ

Více

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL

Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Návod k instalaci a údržbě pro odborníka Nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody STORACELL Pro připojení k plynovému topnému zařízení značky Junkers 6 720 614 356-00.1R ST 65 E 6 720 614 360 CZ (2008/03)

Více

Název zboží Hrubost Balení ks/role

Název zboží Hrubost Balení ks/role SIA - Brusný kotouč s.z. 15děr T2023.040.6 Brusný kotouč s.z., dia 150 mm, 15děr 40 50 12,40 T2023.060.6 Brusný kotouč s.z., dia 150 mm, 15děr 60 50 11,30 T2023.080.6 Brusný kotouč s.z., dia 150 mm, 15děr

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Bankovní účetnictví Účty emisní banky

Bankovní účetnictví Účty emisní banky Bankovní účetnictví Účty emisní banky Účetní závěrka a zveřejňování informací 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTY EMISNÍ BANKY Emisní banka, v našich podmínkách ČNB, účtuje na účtech všech ostatních tříd, pokud

Více

Typový plán Matrix 2.4.2013

Typový plán Matrix 2.4.2013 033 Javor, imitace 025 Stříbrná 050 Ořech, imitace 635 Stříbrný dub 770 Moor dub 033 Javor, imitace 025 Stříbrná 050 Ořech, imitace 635 Stříbrný dub 770 Moor dub 75150 75200 150x216x58 200x216x58 2 police,

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145133-2011:text:cs:html CZ-Hradec Králové: Kotle 2011/S 89-145133 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

Seznam podporovaných zařízení - BURY CC 9048 Datum: 01.03.2013 / v.13

Seznam podporovaných zařízení - BURY CC 9048 Datum: 01.03.2013 / v.13 zařízení: Aktivace Bluetooth Přístup režimem Nabíječka k dispozici Kod Telefonní Applet Telefonní Applet Rozsah závislosti Strana 1/6 zařízení: Aktivace Bluetooth Přístup režimem Nabíječka k dispozici

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

Sekce J VzduchoVé trysky a nože

Sekce J VzduchoVé trysky a nože Sekce J VzduchoVé trysky a nože Přehled Široká nabídka našich vzduchových trysek využívaných sušících a ofukovacích provozech zahrnuje výrobky využívající vzduch vháněný dmychadlem a systémy na stlačený

Více

Ozubené řemenice typ HTD provedení

Ozubené řemenice typ HTD provedení typ HTD proveení Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Vyání 2009 Převoy 313 typ HTD, metrická rozteč, převrtané proveení, materiál hliník/ocel/šeá litina HTD 3M pro řemen š - 9 mm Objenací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy:vy_52_inovace_ch8.6 Author David Kollert Datum vytvoření vzdělávacího materiálu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_173 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Skateboarding. Praha sportovní

Skateboarding. Praha sportovní Skateboarding Praha sportovní Obsah Projekt čisté a zelené Prahy... 2 Vysvětlivky...3 1. Skatepark Běchovice...4 2. Skatepark Braník...4 3. Skatepark Černý Most...5 4. Skatepark Baba...5 5. Minirampa

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Nízkopodlažní autobusy 2010/S

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Nízkopodlažní autobusy 2010/S 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321776-2010:text:cs:html CZ-Praha: Nízkopodlažní autobusy 2010/S 210-321776 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov 1 IČO: 49123734 Sídlo/místo podnikání: Pšov

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA IČO: 00018562 Sídlo/místo podnikání: Slezská 100/7 12056

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Evropská společenství Vodohospodářský, energetický, dopravní a telekomunikační sektor Otevřené řízení. CZ-Uherské Hradiště: Autobusy veřejné dopravy

Evropská společenství Vodohospodářský, energetický, dopravní a telekomunikační sektor Otevřené řízení. CZ-Uherské Hradiště: Autobusy veřejné dopravy 1/5 CZ-Uherské Hradiště: Autobusy veřejné dopravy 2009/S 76-109926 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I: ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Malinovského

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Program Atlas Copco 1+ 2

Program Atlas Copco 1+ 2 Program Atlas Copco 1+ 2 1+ 2 roky záruky bez dodatečných nákladů! U všech hydraulických kladiv Atlas Copco řad SB, MB a HB bezplatně prodlužujeme záruku o dva roky. Zaregistrujte se na www.1plus2program.com

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace IČO: 72048972

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ministerstvo zahraničních věcí IČO: 45769851 Sídlo/místo podnikání: Loretánské náměstí

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČO: 00261238 Sídlo/místo podnikání: Mírové nám. 1175/5 40502

Více

Nákup notebooků pro Základní školu Husova 170, Jičín. Uzavření jednorázové smlouvy

Nákup notebooků pro Základní školu Husova 170, Jičín. Uzavření jednorázové smlouvy Zadavatel Úřední název zadavatele: Město Jičín IČO: 00271632 Sídlo/místo podnikání: Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín Kontaktní osoba: Lenka Hollerová, DiS. Specifikace VZ VZ: Nákup notebooků pro Základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje IČO: 70884099 Sídlo/místo podnikání:

Více

OBSAH DÍL I EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN) 1.1.1 Struktura. 1.1.

OBSAH DÍL I EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN) 1.1.1 Struktura. 1.1. OBSAH DÍL I EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH (ADN) PŘÍLOHY Část 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Rozsah a pouţití 1.1.1 Struktura 1.1.2 Rozsah platnosti

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

PROGRAM MENS SANA o.s. Únor 2010. Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.

PROGRAM MENS SANA o.s. Únor 2010. Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci. PROGRAM MENS SANA o.s. Únor 2010 POZOR! Potřebujete něco aktuálně zjistit? Telefonické kontakty na nás: Centrum psychosociální pomoci.596 918 104 Saidlová Jaroslava.....777 034 883 Černá Hana.608 944 501

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově IČO:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Univerzita Karlova v Praze IČO: 00216208 Sídlo/místo podnikání: Ovocný trh 560/5

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ministerstvo zahraničních věcí IČO: 45769851 Sídlo/místo podnikání: Loretánské náměstí

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

CASE PACK S 07.08.2015 SC. EK-Preisliste Preise = Fakturierpreise in Euro gültig ab: 01.07.2015 bis: 30.06.2015. Sconto

CASE PACK S 07.08.2015 SC. EK-Preisliste Preise = Fakturierpreise in Euro gültig ab: 01.07.2015 bis: 30.06.2015. Sconto CASE Všechny rozměry jsou přibližné a jsou uváděny v cm 19-05-14 Odchylky rozměrů, barev, modelů a chyby v uvedených cenách vyhrazeny. 1 CASE Čelo/korpus Model č., Rohové skříně, Nástavce Dekor buk světlý

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce.

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730. Oznámení o zakázce. 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4730-2012:text:cs:html CZ-Praha: Topné oleje 2012/S 3-004730 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný

Více

Sady nástrojů. Novinka! Rozumné složení. Pro začátečníky i profesionály. Jednoduchý výběr

Sady nástrojů. Novinka! Rozumné složení. Pro začátečníky i profesionály. Jednoduchý výběr Ergonomie UNIORU - ochrana vašich rukou Sady nástrojů Novinka! Vložky SOS - výhody: Vložky SOS jsou vyrobeny z dvouvrstvého pěnového polyethylenu, který je odolný vůči mazivům, benzinu, oleji, nitro ředidlům,

Více

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY Stavební fórum 19. března 2015 Mgr. František Korbel, Ph.D. Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma

Více

Nabízíme víc než. horký vzduch. Plynové horkovzdušné jednotky: aeroschwank AT

Nabízíme víc než. horký vzduch. Plynové horkovzdušné jednotky: aeroschwank AT Nabízíme víc než horký vzduch. Plynové horkovzdušné jednotky: aeroschwank T aeroschwank T- horkovzdušné jednotky plynové horkovzdušné jednotky typ TH modulární konstrukce hořáku pro bezpečný provoz a dlouhou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

Kateřinský kalendář 2016

Kateřinský kalendář 2016 Leden 1. 3.1.2016 7./8. - 10.1.2016 8. 10.1.2016 Téma*: 8. 17.1.2016 15. 17.1.2016 Kateřinský kalendář 2016 15. 22.1., 22. - 29.1./ 15. 29.1.2016. 21./22. - 24.1.2016 22. - 24.1.2016 29. 31.1.2016 Únor

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Centrum Kociánka IČO: 00093378 Sídlo/místo podnikání: Kociánka 93/2 612 47 Brno

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Příslušenství pro ohřívače a horkovzdušná dmychadla

Příslušenství pro ohřívače a horkovzdušná dmychadla Ohřívač vzd. Typ S21 Přírubový nástavec, nasunovatelný 5107282 Trubková tryska ø 5mm, nasunovací 5107144 Trubková tryska ø 10mm, nasunovací 5107145 Lžicový reflektor ø 10 mm pro letování smrštivých spojů

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Typový plán. K08 80x130x40. 80x130x40. 2 police. Skříňka prosklená pol. K13 K14 K15 80x80x40 1 police, 2 zásuvky 5 zásuvek. skleněné dveře 2992009.

Typový plán. K08 80x130x40. 80x130x40. 2 police. Skříňka prosklená pol. K13 K14 K15 80x80x40 1 police, 2 zásuvky 5 zásuvek. skleněné dveře 2992009. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. K01 K02 K03 8013050 8013050 8013040 šatní tyč 2992001.00 2992002.00 2992003.00 Skříňka uzavřená pol. K04 8013040 3 police 2992003.01

Více

Typový plán 2992003.00 9 999,- 7 799,- K08 80x130x40. 80x130x40 2992004.01 6 999,- 2 police. Skříňka prosklená pol.

Typový plán 2992003.00 9 999,- 7 799,- K08 80x130x40. 80x130x40 2992004.01 6 999,- 2 police. Skříňka prosklená pol. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. Skříňka uzavřená komb. K01 K02 K03 8013050 8013050 8013040 šatní tyč 2992001.00 2992002.00 2992003.00 9 999,- 7 799,- 7 Skříňka uzavřená pol. K04 8013040 3

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO: 69797111 Sídlo/místo podnikání:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů IČO: 00023850

Více

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Brandýs nad Labem: Větrovky 2009/S 65-093294 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká republika - Ministerstvo obrany, Úřad finanční správy

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: MINISTERSTVO FINANCÍ IČO: 00006947 Sídlo/místo podnikání: Letenská 525/15 11800

Více

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A

Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Univerzita Pardubice Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Dodávka nábytku pro koleje - pavilon A ve dvou částech: 1. část: Postele a psací stoly 2. část: Vestavěné

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav sociální péče pro tělesně postižené IČO: 70630551 Sídlo/místo podnikání: Hrabyně

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně IČO: 64331857 Sídlo/místo podnikání:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.77; 77.160 2001 Prášková metalurgie - Slovník ČSN EN ISO 3252 42 0049 Červenec idt ISO 3252:1999 Powder metallurgy - Vocabulary Métallurgie des poudres - Vocabulaire Pulvermetallurgie

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pátek 1.4.2016 Polévka Hráškový krém Oběd 1 Králičí stehno,bramborový knedlík,sladké zelí,sirup obsahuje alergeny: 01,03,06,07,12 Oběd 2 Kari nudle s drůbežím masem,sirup,10 Pondělí 4.4.2016 Polévka Brokolicová

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ministerstvo zahraničních věcí IČO: 45769851 Sídlo/místo podnikání: Loretánské náměstí

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ní pozemkový úřad IČO: 01312774 Sídlo/místo podnikání: Husinecká 1024/11a 13000

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 4 2 JUDr. Jan Vondráček,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže

KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže KÁVOVINY akciová společnost KÁVOVINY - dodávka technologie na zpracování rýže Předmětem zakázky je dodání nové strojní technologie určené na zpracování předvařené rýže a dále poskytnutí služeb spočívajících

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje IČO: 75151499

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Základní statistické charakteristiky písemných testů

Základní statistické charakteristiky písemných testů Základní statistické charakteristiky písemných testů Přijímací řízení na Ekonomicko-správní fakultu MU do navazujících magisterských oborů. Studenti byli přijímání na tyto obory: Prezenční magisterské

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.13; 01.040.55; 13.030.01; 55.020 2001 Obaly - Obaly a životní prostředí - ČSN EN 13193 77 0003 Červen Packaging - Packaging and the environment - Terminology Emballage

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání IČO: 45251002 Sídlo/místo podnikání: Škrétova

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO: 69797111 Sídlo/místo podnikání:

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - ČELÁKOVICE

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - ČELÁKOVICE VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - ČELÁKOVICE V níže uvedených tabulkách naleznete výsledky přijímacích zkoušek do Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova 343, Čelákovice:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO: 41693205 Sídlo/místo podnikání: Na břehu

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více