holandsko-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena"

Transkript

1 holandsko-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena aai=hlazení aai=laskání aai=pohlazení aaien=hladit aaien=laskat aaien=pohladit aak=javor aalbes=rybíz aalscholver=kormorán aan=brát aan=na aan=nad aan=od aan=po aan=před aan=z aan=za aanbeeld=kovadlina aanbeeld=kovadlinka aanbevelen=doporučit aanbevelen=doporučovat aanbeveling=doporučení aanbiddelijk=rozkošný aanbiddelijk=roztomilý aanbiddelijk=zbožňováníhodný aanbidden=ctít aanbidden=uctívat aanbidden=zbožňovat aanbidder=ctitel aanbidder=milovník aanbieden=nabízet aanbieden=obětovat aanbieden=podat aanbieden=poskytnout aanbieden=poskytovat aanbieden=věnovat aanbinden=pojit aanbinden=připoutat aanbinden=přivázat aanbinden=spoutat aanbinden=svázat aanbinden=vázat aanblik=divadlo aanblik=náhled aanblik=názor aanblik=okolí aanblik=podívaná aanblik=pohled aanblik=průhled aanblik=rozhled aanblik=spatření aanblik=tvářnost aanblik=úmysl aanblik=vidění aanblik=výhled aanblik=vyhlídka aanblik=výjev

2 aanblik=výraz aanblik=vzezření aanblik=vzhled aanblik=zdání aanblik=zevnějšek aanblik=zrak aanblik=zřetel aanbod=nabídnutí aanbod=oferta aanbod=podání aanbranden=hořet aanbranden=pálit aanbranden=propálit aanbranden=spálit aanbranden=vypalovat aanbrengen=denuncovat aanbrengen=nařknout aanbrengen=udat aandacht=pozor aandacht=pozornost aandachtig=bedlivý aandachtig=pozorný aandeel=akcie aandeel=díl aandeel=podíl aandeel=účast aandeelhouder=akcionář aandenken=památka aandenken=paměť aandenken=upomínka aandenken=vzpomínka aandikken=zdůraznit aandoening=afekt aandoening=choroba aandoening=dojetí aandoening=emoce aandoening=nemoc aandoening=onemocnění aandoening=pohnutí aandoening=stonání aandoening=vzruch aandoening=vzrušení aandoenlijk=dojemný aandoenlijk=dojímavý aandoenlijk=jímavý aandoenlijk=tklivý aandrift=instinkt aandrift=nutkání aandrift=podnět aandrift=popud aandrift=pud aandrift=vnuknutí aandringen=lisovat aandringen=naléhat aandringen=nutit aandringen=přimáčknout aandringen=stisknout aandringen=stlačit aandringen=tisknout aandringen=tísnit aandringen=tlačit

3 aandringen=trvat aandringen=urgovat aandringen=vylisovat aanduiden=označit aanduiden=projevit aanduiden=prozrazovat aanduiden=vyjadřovat aanduiden=znamenat aanduiding=indikace aanduiding=naznačení aanduiding=označení aanduiding=údaj aanduiding=ukazatel aanduiding=znak aanduiding=znamení aanduiding=známka aandurven=riskovat aanduwen=hnát aanduwen=posunovat aanduwen=přimět aanduwen=šoupat aanduwen=strčit aanduwen=strkat aanduwen=tlačit aanduwen=vhánět aanduwen=vytlačit aaneenschakelen=spojovat aaneenvoegen=spojit aaneenvoegen=spojovat aanfluiting=posměch aanfluiting=výsměch aangeboren=domorodec aangeboren=naturální aangeboren=přírodní aangeboren=přirozený aangeboren=vrozený aangebrand=pálený aangebrand=spálený aangeklaagde=obviněný aangeklaagde=obžalovaný aangeleerd=získaný aangelegenheid=obchod aangelegenheid=pře aangelegenheid=proces aangelegenheid=věc aangelegenheid=záležitost aangenomen=adoptovaný aangepast=adaptovaný aangepast=přizpůsobený aangepast=upravený aangeschoten=podnapilý aangeschoten=raněný aangeschoten=stříknutý aangeschoten=zraněný aangeven=deklarovat aangeven=odevzdat aangeven=předat aangeven=prohlásit aangeven=signalizovat aangeven=vyhlásit aangeven=vyjádřit

4 aangeven=vyjadřovat aangeven=vyslovit aangezien=když aangezien=poněvadž aangezien=protože aangifte=deklarace aangifte=ohlášení aangifte=prohlášení aangifte=výpověď aangrenzend=přiléhající aangrenzend=přilehlý aangrenzend=sousedící aangrenzend=sousední aangrenzend=vedlejší aangrijpend=jímavý aanhalen=přitahovat aanhalen=přivábit aanhalen=vábit aanhaling=cena aanhaling=citace aanhaling=citát aanhaling=citování aanhaling=obsílka aanhaling=předvolání aanhanger=člen aanhanger=lnoucí aanhanger=přilnavý aanhanger=přirostlý aanhanger=přívrženec aanhanger=stoupenec aanhangsel=dodatek aanhangsel=doložka aanhangsel=pobočný aanhangsel=přídavek aanhangsel=příloha aanhangsel=připojený aanhangsel=přívěšek aanhangsel=vedlejší aanhangwagen=podvalník aanhangwagen=přívěs aanhangwagen=vlečňák aanhangwagen=vlek aanhankelijk=obětavý aanhankelijk=oddaný aanhankelijk=věnovaný aanhankelijk=věrný aanhankelijk=zasvěcený aanharken=hrabat aanharken=uhrabat aanhebben=nosit aanhechten=přiložit aanhechten=připojit aanhoren=naslouchat aanhoren=poslouchat aanhoren=slyšet aanhoren=uslyšet aanhoren=vyslechnout aanhoren=zaslechnout aanhouden=aretovat aanhouden=pokračovat aanhouden=přidržet

5 aanhouden=setrvat aanhouden=setrvávat aanhouden=vydržet aanhouden=vytrvat aanhouden=vytrvávat aanhouden=zadržet aanhouden=zarazit aanhouden=zastavit aanhouden=zatknout aanhouden=zdržet aanhouding=dopadení aanhouding=vazba aanhouding=zadržení aanhouding=zatčení aanklacht=nařčení aanklacht=nářek aanklacht=obvinění aanklacht=obviňování aanklacht=obžaloba aanklacht=stížnost aanklacht=žaloba aanklagen=obvinit aanklagen=obžalovat aanklagen=vinit aanklager=žalobce aankleden=obléci aankleden=oblékat aankleden=strojit aankomen=dojet aankomen=dospět aankomen=nastat aankomen=přicestovat aankomen=přijet aankomen=přijít aankomen=přijíždět aankomen=přiletět aankomend=budoucí aankomend=budoucnost aankomend=nastávající aankomend=příští aankomst=příchod aankomst=příjezd aankomst=přílet aankondigen=hlásat aankondigen=hlásit aankondigen=ohlásit aankondigen=oznámit aankondigen=oznamovat aankondigen=předpovídat aankondigen=vyhlásit aankondigen=zvěstovat aankondiging=hlášení aankondiging=inzerát aankondiging=ohlášení aankondiging=oznámení aankoop=koupě aankoop=kup aankoop=kupování aankoop=nákup aankopen=koupit aankopen=kupovat

6 aankopen=nakupovat aankopen=vykoupit aanleg=náchylnost aanleg=nadání aanleg=predispozice aanleg=schopnost aanleg=sestrojení aanleg=úprava aanleg=vloha aanleg=způsobilost aanleggen=budovat aanleggen=dávat aanleggen=postavit aanleggen=sestrojit aanleggen=stavět aanleggen=vybudovat aanleggen=vyrábět aanleiding=důvod aanleiding=motiv aanleiding=námět aanleiding=podnět aanleiding=pohnutka aanleiding=popud aanleiding=příčina aanleiding=příležitost aanlengen=ředit aanlengen=rozředit aanlengen=zředit aanleren=pochytit aanleren=slyšet aanleren=zvědět aanliggend=přiléhající aanliggend=přilehlý aanliggend=sousedící aanliggend=sousední aanlokken=lákat aanlokken=přitahovat aanlokken=přivábit aanlokken=tahat aanlokken=táhnout aanlokken=vábit aanmaken=dělat aanmaken=fabrikovat aanmaken=hotovit aanmaken=podráždit aanmaken=rozdmýchat aanmaken=roznítit aanmaken=rozsvítit aanmaken=svítit aanmaken=vymýšlet aanmaken=vyrábět aanmaken=vyrobit aanmaken=zapálit aanmaken=zapalovat aanmaken=zhotovit aanmanen=nabádat aanmanen=napomenout aanmanen=napomínat aanmatigend=arogantní aanmatigend=drzý aanmatigend=nadutý

7 aanmatigend=zpupný aanmatiging=arogance aanmatiging=arogantnost aanmatiging=drzost aanmatiging=nadutost aanmelding=přihláška aanmelding=zápis aanmelding=záznam aanmerking=postřeh aanmerking=poznámka aanmerking=pozornost aanmerking=připomínka aanmoediging=pobídka aanmoediging=podpora aanmoediging=povzbuzení aannaaien=sešít aannaaien=šít aannemelijk=pravděpodobný aannemelijk=přijatelný aannemelijk=přípustný aannemen=brát aannemen=chytit aannemen=dobýt aannemen=dostat aannemen=dostávat aannemen=dovolit aannemen=mít aannemen=odbírat aannemen=osvojit aannemen=pobírat aannemen=přijímat aannemen=přijmout aannemen=připouštět aannemen=připustit aannemen=přistihnout aannemen=schválit aannemen=uchopit aannemen=ujímat aannemen=uznat aannemen=vzít aannemen=zabírat aannemen=zaujmout aannemen=získat aannemer=podnikatel aanneming=akcept aanneming=akceptace aanneming=přijetí aanneming=schválení aanneming=souhlas aanpakken=popadnout aanpassen=adjustovat aanpassen=akomodovat aanpassen=nastavit aanpassen=přizpůsobit aanpassen=rovnat aanpassen=seřídit aanpassen=seřizovat aanpassen=upravit aanpassen=urovnat aanpassen=uspořádat aanpassen=uzpůsobit

8 aanpassen=vyhovovat aanpassen=vyřídit aanpassen=vyrovnat aanpassen=vystrojit aanpassen=zařídit aanpassing=adaptace aanpassing=přizpůsobení aanpassing=úprava aanplakbiljet=návěští aanplakbiljet=plakát aanplakbiljet=vyhláška aanplakbiljet=vývěska aanplakken=plakátovat aanplakken=vylepit aanprijzen=doporučit aanprijzen=doporučovat aanraden=rada aanraden=radit aanraking=dotknutí aanraking=dotyk aanraking=kontakt aanraking=spojení aanraking=styk aanranden=napadnout aanranden=přepadnout aanranden=útočit aanranden=zaútočit aanrander=agresor aanrander=útočník aanrekenen=obviňovat aanrichten=působit aanrichten=způsobit aanrichten=ztropit aanrijden=narazit aanrijden=vrazit aanrijding=kolize aanrijding=srážka aanrijding=střetnutí aanroepen=vyzývat aanroepen=vzývat aanschaf=koupě aanschaf=kup aanschaf=kupování aanschaf=nákup aanschaffen=koupit aanschrijven=informovat aanschrijven=oznámit aanschrijven=uvědomit aanschrijven=vyrozumět aanslag=úhoz aansluiten=družit aansluiten=přidat aansluiten=připojit aansluiten=spojit aansluiten=spojovat aansluiten=zapojit aansluiting=napojení aansluiting=přípojka aansluiting=spoj aansluiting=spojení aanspannen=připřáhnout

9 aanspannen=zapřáhnout aansporen=nabádat aansporen=napomenout aansporen=napomínat aansporen=pobízet aansporen=povzbudit aansporen=vyzývat aansporing=navádění aansporing=podněcování aanspraak=nárok aanspraak=požadavek aansprakelijk=odpovědný aansprakelijk=zodpovědný aanstaande=budoucí aanstaande=budoucnost aanstaande=nastávající aanstaande=příští aanstekelijk=nakažlivý aansteken=infikovat aansteken=nakazit aansteken=zamořit aansteker=zapalovač aanstellen=jmenovat aanstellen=nominovat aanstellen=pojmenovat aanstellen=stanovit aanstellen=ustanovit aansteller=pozér aanstellerij=afektovanost aanstellerij=přetvářka aanstellerij=strojenost aanstelling=jmenování aanstelling=ustanovení aanstoken=podnítit aanstoten=drcnout aanstrijken=drbat aanstrijken=drhnout aanstrijken=hladit aanstrijken=leštit aanstrijken=mnout aanstrijken=třít aanstrijken=vydrhnout aanstrijken=vyleštit aantal=číslo aantal=množství aantal=počet aantasten=leptat aantasten=napadat aantasten=napadnout aantasten=přepadnout aantasten=útočit aantasten=zachvátit aantasten=zaútočit aantekenen=zapisovat aantekenen=zapsat aantekenen=zaznamenat aantekenen=zaznamenávat aantekening=anotace aantekening=glosa aantekening=komentář aantekening=poznámka

10 aantekening=vysvětlivka aantekening=známka aantonen=dokázat aantonen=dokazovat aantonen=jevit aantonen=osvědčit aantonen=prokázat aantonen=prokazovat aantonen=ukázat aantonen=ukazovat aantreffen=nacházet aantreffen=najít aantreffen=objevit aantreffen=sehnat aantrekkelijk=atraktivní aantrekkelijk=lákavý aantrekkelijk=líbivý aantrekkelijk=poutavý aantrekkelijk=přitažlivý aantrekkelijk=půvabný aantrekkelijk=vábivý aantrekking=kouzlo aantrekking=přitažlivost aantrekking=půvab aanvaardbaar=přijatelný aanvaardbaar=ucházející aanval=napadení aanval=nápor aanval=přepadení aanval=útok aanval=výpad aanval=záchvat aanvallen=napadat aanvallen=napadnout aanvallen=přepadnout aanvallen=útočit aanvallen=zachvátit aanvallen=zaútočit aanvallend=útočný aanvallend=výbojný aanvaller=útočník aanvang=nástup aanvang=počátek aanvang=rozběh aanvang=začátek aanvangen=načít aanvangen=počít aanvangen=začínat aanvangen=začít aanvaring=kolize aanvaring=srážka aanverwant=příbuzný aanvoelen=dotyk aanvoelen=hmat aanvoelen=omak aanvoer=přívod aanvoerder=dirigent aanvoerder=vedoucí aanvoerder=vůdce aanvoeren=nakázat aanvoeren=objednat

11 aanvoeren=ovládat aanvoeren=poručit aanvoeren=řídit aanvoeren=rozkázat aanvoeren=rozkazovat aanvoeren=spravovat aanvoeren=velet aanvoeren=vést aanvraag=objednávka aanvraag=poptávka aanvraag=požadavek aanvraag=přání aanvraag=prosba aanvraag=žádost aanvragen=požádat aanvragen=požadovat aanvragen=prosit aanvragen=vyžadovat aanvragen=žádat aanvrager=navrhovatel aanvrager=žadatel aanvullend=dodatečný aanvullend=dodatkový aanvullend=doplňkový aanvullend=doplňovací aanvullend=doplňující aanvullend=komplementární aanvuren=dráždit aanvuren=podněcovat aanvuren=podnítit aanvuren=podráždit aanvuren=ponoukat aanwakkeren=podněcovat aanwakkeren=podnítit aanwakkeren=podráždit aanwakkeren=povzbudit aanwakkeren=povzbuzovat aanwakkeren=vzrušit aanwassen=narůst aanwassen=narůstat aanwassen=přibýt aanwassen=přibývat aanwassen=růst aanwassen=vyrůstat aanwassen=vzrůstat aanwassen=zvětšit aanwenden=aplikovat aanwenden=použít aanwenden=používat aanwenden=přiložit aanwenden=užít aanwending=použití aanwending=upotřebení aanwending=užití aanwending=užívání aanwending=využití aanwending=zaměstnání aanwending=zaměstnanost aanwerven=najímat aanwerven=najmout aanwerven=zjednat

12 aanwerving=nábor aanwerving=najímání aanwerving=verbování aanwijzen=indikovat aanwijzen=naznačit aanwijzen=označit aanwijzen=označovat aanwijzen=prozrazovat aanwijzen=svědčit aanwijzen=udávat aanwijzen=ukázat aanwijzen=ukazovat aanwijzing=indikace aanwijzing=instrukce aanwijzing=nařízení aanwijzing=naznačení aanwijzing=označení aanwijzing=pokyn aanwijzing=poučení aanwijzing=předpis aanwijzing=údaj aanwijzing=vyučování aanwinst=akvizice aanwinst=klad aanwinst=koupě aanwinst=nabytí aanwinst=opatření aanwinst=pořízení aanwinst=přírůstek aanwinst=užitek aanwinst=výhoda aanwinst=vymoženost aanwinst=zisk aanwinst=získání aanzetschakelaar=spouštěč aanzetschakelaar=startér aanzien=hledět aanzien=pohlédnout aanzien=prohlédnout aanzien=vyhlížet aanzien=zřetel aanzijn=bytí aanzijn=jsoucno aanzijn=jsoucnost aanzijn=život aap=opice aard=letora aard=povaha aard=příroda aard=přirozenost aard=ráz aardbei=jahoda aardbol=glóbus aardbol=koule aarde=hlína aarde=půda aarde=území aarde=zem aarde=zemina aarden=hlína aarden=hlinka

13 aardewerk=hrnčířství aardig=dobrý aardig=pěkně aardig=pěkný aardkunde=geologie aardlaag=vrstva aardrijk=hlína aardrijk=lidstvo aardrijk=půda aardrijk=území aardrijk=zem aardrijk=zemina aardrijkskunde=geografie aardrijkskunde=zeměpis aardrijkskundig=geografický aardverschuiving=sesuv aartsbisschop=arcibiskup aarzelen=kolísat aarzelen=váhat aarzeling=kolísání aarzeling=nerozhodnost aarzeling=otálení aarzeling=váhání aas=eso aas=nástraha aas=návnada aas=vnadidlo abacus=počitadlo abattoir=jatky ABC=abeceda abces=absces abces=hlíza abdij=opatství abdis=abatyše aberratie=aberace aberratie=odchylka aberratie=poblouznění aberratie=úchylka ablatief=ablativ abnormaal=abnormální abnormaal=nenormální abonnee=odběratel abonnee=předplatitel abonnement=předplacení abonnement=předplatné abortus=neúspěch abortus=nezdar abortus=potrat abrupt=náhle abrupt=náhlý abrupt=nenadálý abrupt=prudký abscis=abscisa abscis=úsečka absent=chybějící absent=nepozorný absent=nepřítomný absent=roztržitý absentie=nedostatek absentie=nepřítomnost absint=absint

14 absolutie=rozhřešení absolutie=zproštění absoluut=absolutistický absoluut=absolutní absoluut=bezpodmínečný absoluut=naprostý absoluut=neomezený absoluut=svrchovaný absoluut=úplný absolveren=rozhřešit absolveren=zprostit absorberen=pohlcovat absorberen=pohltit absorberen=strávit absorberen=vpít absorberen=vstřebávat absorberend=pohlcující absorberend=vstřebávající absorptie=absorpce absorptie=pohlcování absorptie=vstřebávání abstinentie=střídmost abstinentie=zdrženlivost abstract=abstraktní abstract=odtažitý abstractie=abstrakce absurd=absurdní absurd=nesmyslný absurd=směšný absurditeit=absurdita absurditeit=absurdnost absurditeit=nesmysl absurditeit=nesmyslnost abt=opat abuis=chyba abuis=mýlka abuis=omyl abuis=vada abundant=hojný academie=akademie academisch=akademický academisch=konvenční academisch=univerzitní accelereren=urychlit accelereren=urychlovat accelereren=uspíšit accelereren=zrychlit accelereren=zrychlovat accentueren=akcentovat accentueren=zdůraznit accentueren=zdůrazňovat acceptant=akceptor accepteren=akceptovat accepteren=přijímat accepteren=přijmout accepteren=uznat acclamatie=aklamace acclamatie=souhlas acclimatiseren=aklimatizovat acclimatisering=aklimatizace acclimatisering=přizpůsobení

15 accolade=svorka accommodatie=příslušenství accommodatie=vybavení accommodatie=vybavování accommodatie=výstroj accommodatie=výzbroj accommodatie=vyzbrojování accommodatie=zařízení accompagnement=doprovod accompagnement=eskorta accompagnement=příloha accompagneren=doprovázet accompagneren=doprovodit accompagneren=provázet accordeon=harmonika accordeonist=harmonikář accountancy=účetnictví accountant=účetní accrediteren=pověřit accumulator=baterie accumuleren=akumulovat accumuleren=hromadit accumuleren=kupit accumuleren=nahromadit accumuleren=nakupit accumuleren=nashromáždit accumuleren=navršit accumuleren=navrstvit accuraat=dochvilný accuraat=exaktní accuraat=přesný accuraat=správný accuratesse=exaktnost accuratesse=přesnost accuratesse=správnost accusatief=akuzativ ach=ach acht=osm acht=osmička acht=osmiveslice acht=pozor acht=pozornost achten=ctít achten=hodnotit achten=myslet achten=ocenit achten=odhadnout achten=posoudit achten=uvážit achtenswaard=ctihodný achtenswaard=úctyhodný achter=nato achter=po achter=poté achter=potom achter=vzadu achter=za achter=zadnice achteraan=vzadu achteraan=za achteraan=zadnice

16 achterbaks=tajný achterblijven=bydlet achterblijven=setrvat achterblijven=zbýt achterblijven=zbývat achterblijven=zůstat achterblijven=zůstávat achterdocht=podezření achterdocht=tušení achterdochtig=nedůvěřivý achtereenvolgens=postupně achtergrond=dno achtergrond=podklad achtergrond=pozadí achtergrond=půda achtergrond=spodek achtergrond=základ achterlijf=břicho achterstallig=nezaplacený achterstallig=zpožděný achterstand=resty achterste=minulý achterste=poslední achterstellen=podřadit achterstellen=podřídit achtervoegsel=přípona achtervoegsel=sufix achtervolging=honička achtervolging=pronásledování achtervolging=stíhání achterzijde=opak achthoek=osmiúhelník achting=odhad achting=úcta achting=vážnost achtste=osmý acoliet=pomocník acre=akr acre=jitro acrobaat=akrobat acrobatiek=akrobacie acteur=činitel acteur=herec actie=akce actie=akcie actie=akt actie=boj actie=čin actie=činnost actie=děj actie=jednání actie=konání actie=působení actie=skutek actie=vliv actie=žaloba actief=aktiva actief=aktivní actief=čilý actief=činný actief=jmění

17 actief=majetek actief=účinný actief=živý activeren=aktivovat activist=aktivista actrice=herečka actuaris=aktuár actueel=aktuální actueel=časový actueel=dnešní actueel=dosavadní actueel=nynější actueel=přítomný actueel=skutečný actueel=současný acupunctuur=akupunktura acuut=ostrý acuut=pronikavý adapteren=přizpůsobit adapteren=upravit adapteren=uzpůsobit adel=aristokratičnost adel=panstvo adel=šlechta adel=šlechtictví adel=urozenost adel=ušlechtilost adellijk=šlechetný adellijk=šlechtic adellijk=šlechtický adellijk=urozený adem=dech adem=vánek ademen=dýchat ademen=oddechnout ademen=vanout ademen=vydechnout ademen=vydechovat ademhaling=dech ademhaling=dýchání ademhaling=respirace adept=lnoucí adept=přilnavý adept=přirostlý adept=přívrženec adept=stoupenec adequaat=adekvátní adequaat=přiměřený adequaat=souhlasný ader=žíla aderlaten=krvácet adhesie=adheze adhesie=lnutí adhesie=přilnavost adhesie=přistoupení adjectief=adjektivní adjectief=adjektivum adjudant=pobočník adjunct=asistent adjunct=náměstek adjunct=pomocník

18 adjunct=pomocný adjunct=výpomocný adjunct=zástupce administrateur=správce administratie=administrace administratie=administrativa administratie=podávání administratie=řízení administratie=správa administratie=vedení administratief=administrační administratief=administrativní administratief=správní admiraal=admirál adopteren=adoptovat adopteren=osvojit adopteren=přijmout adoptie=adopce adoptie=osvojení adoptie=přijetí adoptie=schválení adoratie=klanění adoratie=uctívání adoratie=zbožňování adresseren=adresovat adverbium=příslovce adverteerder=inzerent adverteerder=oznamovatel advertentie=inzerát advertentie=ohlášení advertentie=oznámení adverteren=hlásat adverteren=hlásit adverteren=ohlásit adverteren=oznámit adverteren=oznamovat adverteren=předpovídat adverteren=vyhlásit adverteren=zvěstovat advies=avízo advies=mínění advies=náhled advies=návěští advies=názor advies=oznámení advies=porada advies=rada advies=uvědomění advies=vyhláška adviseren=poradit adviseren=rada adviseren=radit advocaat=advokát advocaat=obhájce afasie=afázie afbeelden=líčit afbeelden=představovat afbeelden=reprezentovat afbeelden=vylíčit afbeelden=vyobrazit afbeelden=zastoupit

19 afbeelden=zastupovat afbeelden=znázornit afbeelden=znázorňovat afbeelden=zobrazit afbeelden=zobrazovat afbeelding=představení afbeelding=reprezentace afbeelding=vyobrazení afbeelding=zastoupení afbeelding=zobrazení afbeelding=zpodobení afbetaling=placení afbetaling=platba afbetaling=splátka afbetaling=výplata afbetaling=zaplacení afbeulen=uhnat afbeulen=vyčerpat afbinden=odvázat afbinden=rozvázat afbinden=uvolnit afbraak=bourání afbraak=demolice afbraak=ničení afbraak=stržení afbreken=bořit afbreken=bourat afbreken=demolovat afbreken=ničit afbreken=pokazit afbreken=zbořit afbreken=zničit afdak=hangár afdak=kolna afdak=kůlna afdalen=klesat afdalen=sejít afdalen=sestoupit afdalen=sestupovat afdalen=sjet afdaling=klesání afdaling=sestup afdaling=spád afdaling=svah afdammen=uzavřít afdammen=zahradit afdammen=zatarasit afdeling=oddíl afdeling=odloučení afdeling=vyčlenění afdingen=smlouvat afdoen=skončit afdoen=zaplatit afdrogen=osušit afdrogen=otřít afdrogen=schnout afdrogen=sušit afdrogen=uschnout afdrogen=usušit afdrogen=utřít afdrogen=vyschnout

20 afdrogen=vysušit afdrogen=vytírat afdrogen=vytřít afdruipen=vyschnout afdrukken=obtisknout afdrukken=otisknout afdrukken=potisknout afdrukken=tisknout afdrukken=vtisknout afdrukken=vtlačit afdrukken=vytisknout afdwingen=prosadit afdwingen=vnutit afdwingen=vynucovat afdwingen=vynutit affaire=obchod affaire=pře affaire=proces affaire=věc affaire=záležitost affect=láska affect=náklonnost affect=záliba affiche=návěští affiche=plakát affiche=vyhláška affiche=vývěska affiliëren=přičlenit affiliëren=přidružit affiliëren=sdružit affiniteit=afinita affiniteit=příbuzenství affiniteit=příbuznost affiniteit=slučivost affronteren=nadávat affronteren=urážet affronteren=urazit affuit=lafeta afgang=fiasko afgang=neúspěch afgang=nezdar afgang=prohra afgelasten=anulovat afgelasten=odvolat afgelasten=stornovat afgelasten=zrušit afgelegen=daleko afgelegen=daleký afgelegen=odlehlý afgelegen=odstraněný afgelegen=vzdálený afgemeten=naměřený afgemeten=odměřený afgevaardigde=delegát afgevaardigde=poslanec afgevaardigde=představitel afgeven=deponovat afgeven=klást afgeven=nanést afgeven=položit afgeven=složit

21 afgeven=ukládat afgeven=uložit afgewerkt=obnošený afgezant=vyslanec afgietsel=odlitek afgod=bůžek afgod=modla afgodsbeeld=bůžek afgodsbeeld=modla afgrond=hlubina afgrond=peklo afgrond=propast afgunst=žárlení afgunst=žárlivost afgunst=závist afgunstig=závistivý afhaken=vyháknout afhaken=vyhákovat afhandelen=ukončit afhangen=záviset afhankelijk=závislý afhankelijkheid=závislost afhelpen=uvolnit afhelpen=uvolňovat afhelpen=zbavit afhelpen=zbavovat afhelpen=zprostit afjakkeren=uhnat afjakkeren=vyčerpat afkeer=averze afkeer=hnus afkeer=nechuť afkeer=nelibost afkeer=odpor afkeuren=kárat afkeuren=odsuzovat afkeuren=pokárat afkeuren=zamítnout afkeuring=nesouhlas afkluiven=ohryzat afknotten=oklestit afkomst=počátek afkomst=původ afkomst=vznik afkondigen=prohlásit afkondigen=provolat afkondigen=rozhlásit afkondigen=vyhlásit afkondiging=publikace afkondiging=uveřejnění afkondiging=vydání afkopen=umořit afkopen=vykoupit afkoppelen=odpojit afkoppelen=odvázat afkoppelen=rozpojit afkorten=krátit afkorten=zkracovat afkorten=zkrátit afkorting=zkracování afkorting=zkratka

22 afkrabben=drbat afkrabben=škrábat afkrabben=strouhat afkrabben=vyškrabat aflaat=shovívavost afladen=vybít afladen=vyložit afleiden=dedukovat afleiden=odklonit afleiden=odvést afleiden=odvodit afleiden=odvrátit afleiden=usoudit afleiden=uzavírat afleiden=vyvodit afleiden=vyvozovat afleiding=derivace afleiding=odvození afleiding=odvozování afleren=zanedbat afleren=zapomenout afleren=zapomínat afleveren=dodat afleveren=dodávat afleveren=odevzdat afleveren=vydat aflevering=dodání aflevering=dodávka aflevering=donáška aflevering=doručení aflevering=odvod aflevering=rozvážka aflezen=číst aflezen=odečítat aflezen=přečíst afloop=propadnutí afloop=uplynutí afloop=vypršení aflopen=končit aflopen=přestat aflopen=projít aflopen=skonat aflopen=skončit aflopen=ukončit aflopen=zemřít aflopen=znít aflopen=zvonit aflossing=amortizace aflossing=splacení aflossing=splácení aflossing=úmor aflossing=umoření afluisteren=naslouchat afmaken=dobít afmaken=dodělat afmaken=dokončit afmaken=dovršovat afmaken=skončit afmatten=obtěžovat afmatten=unavit afmatten=unavovat

23 afmeting=dimenze afmeting=měření afmeting=měřítko afmeting=míra afmeting=opatření afmeting=rozměr afmeting=takt afneembaar=odnímatelný afneembaar=odstranitelný afneembaar=sesaditelný afneembaar=snímatelný afneembaar=vyjímatelný afnemen=redukovat afnemen=snížit afnemen=snižovat afnemen=ubýt afnemen=ubývat afnemen=zmenšit afnemen=zmenšovat afnemer=kupec afnemer=kupující afnemer=nákupčí afnemer=odběratel afnemer=zákazník aforisme=aforismus afpellen=loupat afpellen=okrájet afpellen=oloupat afpersen=vydírat afpersen=vydřít afpersing=vydírání afranselen=nařezat afranselen=seřezat afranselen=zmlátit afrastering=mřížka afrastering=mřížoví afreizen=odcestovat afreizen=odcházet afreizen=odejít afreizen=odjet afreizen=odjíždět afreizen=vyjet afremmen=brzdit afremmen=zabrzdit afrossen=nařezat afrukken=oškubat afrukken=škubat afrukken=trhat afrukken=utrhat afrukken=utrhnout afschaffen=odstranit afschaffen=odvolat afschaffen=rušit afschaffen=zrušit afschaffing=odstranění afschaffing=odvolání afschaffing=zrušení afscheiden=dělit afscheiden=oddělit afscheiden=odloučit afscheiden=rozdělit

24 afscheiden=rozlišovat afscheiden=rozloučit afscheiden=separovat afscheiding=dělení afscheiding=oddělování afscheiding=odloučenost afscheiding=odluka afscheiding=odštěpení afscheiding=přihrádka afscheiding=rozloučení afscheiding=rozluka afscheiding=separace afschrift=kopie afschrift=opis afschrift=průklep afschrift=výtisk afschrijven=amortizovat afschrijven=opsat afschrijven=přepsat afschrijven=tlumit afschrijven=umořovat afschrijven=umrtvit afschrijven=ztlumit afschrikken=lekat afschrikken=odstrašit afschrikken=plašit afschrikken=postrašit afschrikken=vyděsit afschrikken=zastrašit afschuw=averze afschuw=nechuť afschuw=odpor afschuw=ohavnost afslaan=zamítnout afslachten=masakrovat afslachten=pobít afslachten=vybít afslachten=vyvraždit afslachten=zmasakrovat afslag=sleva afslag=srážka afsluiten=uzavřít afsluiten=zahradit afsluiten=zatarasit afsluiting=hráz afsluiting=jez afsluiting=přehrada afsluiting=překážka afsluiting=splav afsmeken=vzývat afspiegelen=obrážet afspiegelen=obrazit afspiegelen=odrážet afspiegelen=odrazit afspoelen=máchat afspoelen=mýt afspoelen=omýt afspoelen=opláchnout afspoelen=promýt afspoelen=propláchnout afspoelen=proprat

25 afspoelen=vymýt afspoelen=vypláchnout afspraak=akord afspraak=dohoda afspraak=shoda afspraak=smlouva afspraak=souhlas afspraak=soulad afspraak=úmluva afstaan=cedovat afstaan=odevzdávat afstaan=odstoupit afstaan=opouštět afstaan=opustit afstaan=ponechat afstaan=postoupit afstaan=povolit afstaan=přenechat afstaan=upustit afstaan=uvolnit afstaan=zanechat afstammeling=potomek afstand=dálka afstand=nenucenost afstand=odstup afstand=opuštění afstand=vzdálenost afstemmen=sladit afstotelijk=odporný afstotelijk=odpudivý afstotelijk=ohavný afstotelijk=protivný aftakking=odbočka aftappen=čerpat aftrekken=odčítat aftrekken=odečíst aftrekken=odpočítat aftrekken=srazit afvaardigen=delegovat afvaardigen=postoupit afvaardigen=vyslat afvaardiging=delegace afvaardiging=delegování afvaardiging=poselství afvaardiging=zmocnění afval=drť afval=odpadky afvegen=osušit afvegen=otřít afvegen=utřít afvegen=vytírat afvegen=vytřít afwachten=čekat afwachten=očekávat afwachten=počkat afwachten=vyčkávat afweer=obhajoba afweer=obrana afweer=ochrana afwegen=tížit afwegen=vážit

26 afwegen=zvážit afwijken=odbočit afwijken=odchýlit afwijken=odklonit afwijken=odvrátit afwijkend=odchylný afwijking=aberace afwijking=anomálie afwijking=nenormálnost afwijking=nepravidelnost afwijking=odchylka afwijking=poblouznění afwijking=úchylka afwijking=úchylnost afwijking=výstřelek afwijzen=odmítat afwijzen=odmítnout afwijzen=odvrhnout afwijzing=odepření afwijzing=odmítnutí afwijzing=zamítnutí afwikkelen=likvidovat afwikkelen=odvíjet afwikkelen=rozbalit afwikkelen=rozvinout afwikkelen=ukončit afwikkelen=vyřídit afwikkelen=zlikvidovat afwisselen=kolísat afwisselen=pozměnit afwisselen=střídat afwisselen=změnit afwisselend=měnící afwisselend=nestálý afwisselend=pestrý afwisselend=proměnlivý afwisselend=rozličný afwisselend=rozmanitý afwisselend=různý afwisseling=kolísání afwisseling=odchylka afwisseling=střídání afwisseling=výkyv afwisseling=změna afwissen=osušit afwissen=otřít afwissen=utřít afwissen=vytírat afwissen=vytřít afzeggen=anulovat afzeggen=odvolat afzeggen=stornovat afzeggen=zrušit afzender=adresant afzender=odesílatel afzetten=najmout afzetten=zadržet afzetten=zarazit afzetten=zastavit afzetting=deponování afzetting=depozitář

27 afzetting=nános afzetting=skladiště afzetting=usazenina afzetting=vklad afzonderen=izolovat afzonderen=odloučit afzonderen=odlučovat afzonderen=odříznout afzonderen=osamostatnit afzonderlijk=izolovaný afzonderlijk=jednotlivý afzonderlijk=odloučený afzweren=odpřísáhnout afzwering=odpřísáhnutí agenda=zápisník agent=agens agent=činidlo agent=činitel agent=faktor agent=jednatel agent=prostředek agent=zástupce agent=zprostředkovatel agentschap=agentura agentschap=filiálka agentschap=jednatelství agentschap=kancelář agentschap=zastupitelství ageren=jednat ageren=působit agglomeraat=aglomerát aggregaat=agregát aggregaat=nahromadění aggregaat=shluk aggregaat=úhrn aggregatie=agregace aggregatie=seskupení aggregatie=shluk agonie=agónie agrariër=rolnický agrariër=zemědělský agrarisch=agrární agrarisch=hospodářský agrarisch=pozemkový agrarisch=rolnický agrarisch=zemědělský agressie=agrese agressie=přepadení agressie=útok agressief=bojovný agressief=podnikavý agressief=průbojný agressief=útočný agressief=výbojný agronoom=agronom ah=ach ahorn=javor air=árie air=atmosféra air=melodie air=nápěv

28 air=ovzduší air=píseň air=povětří air=tvářnost air=vítr air=výraz air=vzduch air=vzezření air=vzhled ajuin=cibule akelig=děsivý akelig=děsný akelig=hnusný akelig=ohavný akelig=šeredný akker=oblast akkerbouw=rolnictví akkerbouw=zemědělství akkoord=akord akkoord=dohoda akkoord=dojednání akkoord=shoda akkoord=smlouva akkoord=souhlas akkoord=soulad akkoord=úmluva akoestiek=akustika akoestisch=akustický akoestisch=akustika akoestisch=sluchový akte=čin akte=doklad akte=dokument akte=listina akte=průkaz akte=skutek al=celek al=celý al=každý al=všechen al=všechno al=všichni alarm=bdělý alarm=čilý alarm=leknutí alarm=obavy alarm=ostražitý alarm=poplach alarm=strach alarmeren=alarmovat alarmeren=lekat alarmeren=polekat alarmeren=vyplašit alarmeren=znepokojit alcohol=alkohol alcohol=líh aldaar=zde aldus=tak aldus=takto alfabet=abeceda alge=chaluha

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatere=oklika abator=jatky abator=porážka abces=absces abces=hlíza abdomen=břicho abis=hlubina abis=peklo abis=propast

Více

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena äädikas=ocet aadlik=šlechtic aadlik=šlechtična äär=břeh äär=kraj äär=lem äär=obruba äär=okraj äär=pokraj aare=poklad äärelinn=předměstí

Více

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=tähestik absces=mädapaise absolutistický=absoluutne absolutní=absoluutne absurdní=absurdne absurdní=naeruväärne achát=ahhaat

Více

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abdikace=abdikim absolutně=absolutisht abstraktní=abstrakt absurdní=absurd aby=për adjektivní=mbiemër adjektivum=mbiemër

Více

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abat=opat abdikim=abdikace abdikim=odstoupení abece=základy abrogim=odstranění abrogim=odvolání abrogim=zrušení absolutisht=absolutně

Více

Rovnice s parametrem (17. - 18. lekce)

Rovnice s parametrem (17. - 18. lekce) Rovnice s parametrem (17. - 18. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 22. října 2011 Lineární rovnice s parametrem

Více

Instrukce. Milí olympionici!

Instrukce. Milí olympionici! Instrukce Milí olympionici! Než se pustíte do řešení samotných úloh, přečtěte si prosím pozorně následující instrukce. Sešítek, který si právě čtete, obsahuje zadání šesti úloh školního kola ČLO. Až k

Více

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu

Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Co byste měl/a zvládnout po 6. týdnu Zde je uveden naprostý základ. Nejde o úplný výčet všech dovedností. Jiří Velebil: A7B01LAG Zvládnutá látka po 6. týdnu 1/8 Slovník základních pojmů Monomorfismus,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Rezoluce ve výrokové logice

Rezoluce ve výrokové logice Rezoluce ve výrokové logice Jiří Velebil: AD0B01LGR 2015 Rezoluce ve VL 1/13 Základní myšlenky 1 M = ϕ iff X = M { ϕ} nesplnitelná. 2 X nesplnitelná iff X = ff. 3 Hledání kritických důsledků X syntakticky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014

Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Vítězné projekty, které získaly ocenění Evropská jazyková cena Label 2014 Název projektu: Children like us 2012-2014 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 Projekt Děti jako my začal v roce 2012 formou

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2014

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2014 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2014 Pro školní děti je připraven program na každý den vždy od 6:30-16:00 hodin. Příchod dětí od 6:30-8:00 hodin

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Automatická segmentace slov s pomocí nástroje Affisix. Michal@Hrusecky.net, Hlavacova@ufal.mff.cuni.cz

Automatická segmentace slov s pomocí nástroje Affisix. Michal@Hrusecky.net, Hlavacova@ufal.mff.cuni.cz Automatická segmentace slov s pomocí nástroje Affisix Michal Hrušecký, Jaroslava Hlaváčová Michal@Hrusecky.net, Hlavacova@ufal.mff.cuni.cz Motivace Při zpracování přirozeného jazyka nikdy nemůžeme mít

Více

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů

Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Bližší specifikace požadovaných grafických návrhů Každá podaná nabídka, aby byla zařazena do výběrového řízení, musí obsahovat návrh webového designu a layoutu pro tyto stránky: 1) hlavní domovskou stránku

Více

Špatné nastavení oddělovače pro datum

Špatné nastavení oddělovače pro datum Špatné nastavení oddělovače pro datum Téma: Návod pro správné nastavení oddělovače pro datum Program: Veškeré programy firmy INISOFT s.r.o. Vypracoval: Lukáš Grill (oddělení technické podpory) Cílem tohoto

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

VERZE 1.1.1, 1.1.2, 1.2 VIVO.LUNDEGAARD.EU

VERZE 1.1.1, 1.1.2, 1.2 VIVO.LUNDEGAARD.EU CMS LARS VIVO VERZE 1.1.1, 1.1.2, 1.2 VIVO.LUNDEGAARD.EU Jiří Tonar TWITTER #VivoMorning @LundegaardJerry ÚVOD PROGRAM SEMINÁŘE Content Management System LARS Vivo slouží ke snadnému vytváření a editaci

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016

KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 KPH Kruh přátel hudby 2015-2016 Základní informace Všechny potřebné informace pro členství v KPH obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu kultury. Tel.: 383 311 535, nebo na www.meks-st.cz

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Buďte o krok před konkurencí Spojte se s IBM a poskytujte prvotřídní ICT služby svým koncovým zákazníkům.

Více

IAPS 1000. MEZIBANKOVNÍ KONFIRMACE (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1000. MEZIBANKOVNÍ KONFIRMACE (Tento pokyn je platný) OBSAH MEZIBANKOVNÍ KONFIRMACE (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod... 1-4 Účel konfirmace...... 5 Použití žádosti o konfirmaci...6-9 Příprava a rozesílání žádosti a příjem odpovědi.......10-12 Obsah žádosti

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více