holandsko-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "holandsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena"

Transkript

1 holandsko-český slovník V (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena aai=hlazení aai=laskání aai=pohlazení aaien=hladit aaien=laskat aaien=pohladit aak=javor aalbes=rybíz aalscholver=kormorán aan=brát aan=na aan=nad aan=od aan=po aan=před aan=z aan=za aanbeeld=kovadlina aanbeeld=kovadlinka aanbevelen=doporučit aanbevelen=doporučovat aanbeveling=doporučení aanbiddelijk=rozkošný aanbiddelijk=roztomilý aanbiddelijk=zbožňováníhodný aanbidden=ctít aanbidden=uctívat aanbidden=zbožňovat aanbidder=ctitel aanbidder=milovník aanbieden=nabízet aanbieden=obětovat aanbieden=podat aanbieden=poskytnout aanbieden=poskytovat aanbieden=věnovat aanbinden=pojit aanbinden=připoutat aanbinden=přivázat aanbinden=spoutat aanbinden=svázat aanbinden=vázat aanblik=divadlo aanblik=náhled aanblik=názor aanblik=okolí aanblik=podívaná aanblik=pohled aanblik=průhled aanblik=rozhled aanblik=spatření aanblik=tvářnost aanblik=úmysl aanblik=vidění aanblik=výhled aanblik=vyhlídka aanblik=výjev

2 aanblik=výraz aanblik=vzezření aanblik=vzhled aanblik=zdání aanblik=zevnějšek aanblik=zrak aanblik=zřetel aanbod=nabídnutí aanbod=oferta aanbod=podání aanbranden=hořet aanbranden=pálit aanbranden=propálit aanbranden=spálit aanbranden=vypalovat aanbrengen=denuncovat aanbrengen=nařknout aanbrengen=udat aandacht=pozor aandacht=pozornost aandachtig=bedlivý aandachtig=pozorný aandeel=akcie aandeel=díl aandeel=podíl aandeel=účast aandeelhouder=akcionář aandenken=památka aandenken=paměť aandenken=upomínka aandenken=vzpomínka aandikken=zdůraznit aandoening=afekt aandoening=choroba aandoening=dojetí aandoening=emoce aandoening=nemoc aandoening=onemocnění aandoening=pohnutí aandoening=stonání aandoening=vzruch aandoening=vzrušení aandoenlijk=dojemný aandoenlijk=dojímavý aandoenlijk=jímavý aandoenlijk=tklivý aandrift=instinkt aandrift=nutkání aandrift=podnět aandrift=popud aandrift=pud aandrift=vnuknutí aandringen=lisovat aandringen=naléhat aandringen=nutit aandringen=přimáčknout aandringen=stisknout aandringen=stlačit aandringen=tisknout aandringen=tísnit aandringen=tlačit

3 aandringen=trvat aandringen=urgovat aandringen=vylisovat aanduiden=označit aanduiden=projevit aanduiden=prozrazovat aanduiden=vyjadřovat aanduiden=znamenat aanduiding=indikace aanduiding=naznačení aanduiding=označení aanduiding=údaj aanduiding=ukazatel aanduiding=znak aanduiding=znamení aanduiding=známka aandurven=riskovat aanduwen=hnát aanduwen=posunovat aanduwen=přimět aanduwen=šoupat aanduwen=strčit aanduwen=strkat aanduwen=tlačit aanduwen=vhánět aanduwen=vytlačit aaneenschakelen=spojovat aaneenvoegen=spojit aaneenvoegen=spojovat aanfluiting=posměch aanfluiting=výsměch aangeboren=domorodec aangeboren=naturální aangeboren=přírodní aangeboren=přirozený aangeboren=vrozený aangebrand=pálený aangebrand=spálený aangeklaagde=obviněný aangeklaagde=obžalovaný aangeleerd=získaný aangelegenheid=obchod aangelegenheid=pře aangelegenheid=proces aangelegenheid=věc aangelegenheid=záležitost aangenomen=adoptovaný aangepast=adaptovaný aangepast=přizpůsobený aangepast=upravený aangeschoten=podnapilý aangeschoten=raněný aangeschoten=stříknutý aangeschoten=zraněný aangeven=deklarovat aangeven=odevzdat aangeven=předat aangeven=prohlásit aangeven=signalizovat aangeven=vyhlásit aangeven=vyjádřit

4 aangeven=vyjadřovat aangeven=vyslovit aangezien=když aangezien=poněvadž aangezien=protože aangifte=deklarace aangifte=ohlášení aangifte=prohlášení aangifte=výpověď aangrenzend=přiléhající aangrenzend=přilehlý aangrenzend=sousedící aangrenzend=sousední aangrenzend=vedlejší aangrijpend=jímavý aanhalen=přitahovat aanhalen=přivábit aanhalen=vábit aanhaling=cena aanhaling=citace aanhaling=citát aanhaling=citování aanhaling=obsílka aanhaling=předvolání aanhanger=člen aanhanger=lnoucí aanhanger=přilnavý aanhanger=přirostlý aanhanger=přívrženec aanhanger=stoupenec aanhangsel=dodatek aanhangsel=doložka aanhangsel=pobočný aanhangsel=přídavek aanhangsel=příloha aanhangsel=připojený aanhangsel=přívěšek aanhangsel=vedlejší aanhangwagen=podvalník aanhangwagen=přívěs aanhangwagen=vlečňák aanhangwagen=vlek aanhankelijk=obětavý aanhankelijk=oddaný aanhankelijk=věnovaný aanhankelijk=věrný aanhankelijk=zasvěcený aanharken=hrabat aanharken=uhrabat aanhebben=nosit aanhechten=přiložit aanhechten=připojit aanhoren=naslouchat aanhoren=poslouchat aanhoren=slyšet aanhoren=uslyšet aanhoren=vyslechnout aanhoren=zaslechnout aanhouden=aretovat aanhouden=pokračovat aanhouden=přidržet

5 aanhouden=setrvat aanhouden=setrvávat aanhouden=vydržet aanhouden=vytrvat aanhouden=vytrvávat aanhouden=zadržet aanhouden=zarazit aanhouden=zastavit aanhouden=zatknout aanhouden=zdržet aanhouding=dopadení aanhouding=vazba aanhouding=zadržení aanhouding=zatčení aanklacht=nařčení aanklacht=nářek aanklacht=obvinění aanklacht=obviňování aanklacht=obžaloba aanklacht=stížnost aanklacht=žaloba aanklagen=obvinit aanklagen=obžalovat aanklagen=vinit aanklager=žalobce aankleden=obléci aankleden=oblékat aankleden=strojit aankomen=dojet aankomen=dospět aankomen=nastat aankomen=přicestovat aankomen=přijet aankomen=přijít aankomen=přijíždět aankomen=přiletět aankomend=budoucí aankomend=budoucnost aankomend=nastávající aankomend=příští aankomst=příchod aankomst=příjezd aankomst=přílet aankondigen=hlásat aankondigen=hlásit aankondigen=ohlásit aankondigen=oznámit aankondigen=oznamovat aankondigen=předpovídat aankondigen=vyhlásit aankondigen=zvěstovat aankondiging=hlášení aankondiging=inzerát aankondiging=ohlášení aankondiging=oznámení aankoop=koupě aankoop=kup aankoop=kupování aankoop=nákup aankopen=koupit aankopen=kupovat

6 aankopen=nakupovat aankopen=vykoupit aanleg=náchylnost aanleg=nadání aanleg=predispozice aanleg=schopnost aanleg=sestrojení aanleg=úprava aanleg=vloha aanleg=způsobilost aanleggen=budovat aanleggen=dávat aanleggen=postavit aanleggen=sestrojit aanleggen=stavět aanleggen=vybudovat aanleggen=vyrábět aanleiding=důvod aanleiding=motiv aanleiding=námět aanleiding=podnět aanleiding=pohnutka aanleiding=popud aanleiding=příčina aanleiding=příležitost aanlengen=ředit aanlengen=rozředit aanlengen=zředit aanleren=pochytit aanleren=slyšet aanleren=zvědět aanliggend=přiléhající aanliggend=přilehlý aanliggend=sousedící aanliggend=sousední aanlokken=lákat aanlokken=přitahovat aanlokken=přivábit aanlokken=tahat aanlokken=táhnout aanlokken=vábit aanmaken=dělat aanmaken=fabrikovat aanmaken=hotovit aanmaken=podráždit aanmaken=rozdmýchat aanmaken=roznítit aanmaken=rozsvítit aanmaken=svítit aanmaken=vymýšlet aanmaken=vyrábět aanmaken=vyrobit aanmaken=zapálit aanmaken=zapalovat aanmaken=zhotovit aanmanen=nabádat aanmanen=napomenout aanmanen=napomínat aanmatigend=arogantní aanmatigend=drzý aanmatigend=nadutý

7 aanmatigend=zpupný aanmatiging=arogance aanmatiging=arogantnost aanmatiging=drzost aanmatiging=nadutost aanmelding=přihláška aanmelding=zápis aanmelding=záznam aanmerking=postřeh aanmerking=poznámka aanmerking=pozornost aanmerking=připomínka aanmoediging=pobídka aanmoediging=podpora aanmoediging=povzbuzení aannaaien=sešít aannaaien=šít aannemelijk=pravděpodobný aannemelijk=přijatelný aannemelijk=přípustný aannemen=brát aannemen=chytit aannemen=dobýt aannemen=dostat aannemen=dostávat aannemen=dovolit aannemen=mít aannemen=odbírat aannemen=osvojit aannemen=pobírat aannemen=přijímat aannemen=přijmout aannemen=připouštět aannemen=připustit aannemen=přistihnout aannemen=schválit aannemen=uchopit aannemen=ujímat aannemen=uznat aannemen=vzít aannemen=zabírat aannemen=zaujmout aannemen=získat aannemer=podnikatel aanneming=akcept aanneming=akceptace aanneming=přijetí aanneming=schválení aanneming=souhlas aanpakken=popadnout aanpassen=adjustovat aanpassen=akomodovat aanpassen=nastavit aanpassen=přizpůsobit aanpassen=rovnat aanpassen=seřídit aanpassen=seřizovat aanpassen=upravit aanpassen=urovnat aanpassen=uspořádat aanpassen=uzpůsobit

8 aanpassen=vyhovovat aanpassen=vyřídit aanpassen=vyrovnat aanpassen=vystrojit aanpassen=zařídit aanpassing=adaptace aanpassing=přizpůsobení aanpassing=úprava aanplakbiljet=návěští aanplakbiljet=plakát aanplakbiljet=vyhláška aanplakbiljet=vývěska aanplakken=plakátovat aanplakken=vylepit aanprijzen=doporučit aanprijzen=doporučovat aanraden=rada aanraden=radit aanraking=dotknutí aanraking=dotyk aanraking=kontakt aanraking=spojení aanraking=styk aanranden=napadnout aanranden=přepadnout aanranden=útočit aanranden=zaútočit aanrander=agresor aanrander=útočník aanrekenen=obviňovat aanrichten=působit aanrichten=způsobit aanrichten=ztropit aanrijden=narazit aanrijden=vrazit aanrijding=kolize aanrijding=srážka aanrijding=střetnutí aanroepen=vyzývat aanroepen=vzývat aanschaf=koupě aanschaf=kup aanschaf=kupování aanschaf=nákup aanschaffen=koupit aanschrijven=informovat aanschrijven=oznámit aanschrijven=uvědomit aanschrijven=vyrozumět aanslag=úhoz aansluiten=družit aansluiten=přidat aansluiten=připojit aansluiten=spojit aansluiten=spojovat aansluiten=zapojit aansluiting=napojení aansluiting=přípojka aansluiting=spoj aansluiting=spojení aanspannen=připřáhnout

9 aanspannen=zapřáhnout aansporen=nabádat aansporen=napomenout aansporen=napomínat aansporen=pobízet aansporen=povzbudit aansporen=vyzývat aansporing=navádění aansporing=podněcování aanspraak=nárok aanspraak=požadavek aansprakelijk=odpovědný aansprakelijk=zodpovědný aanstaande=budoucí aanstaande=budoucnost aanstaande=nastávající aanstaande=příští aanstekelijk=nakažlivý aansteken=infikovat aansteken=nakazit aansteken=zamořit aansteker=zapalovač aanstellen=jmenovat aanstellen=nominovat aanstellen=pojmenovat aanstellen=stanovit aanstellen=ustanovit aansteller=pozér aanstellerij=afektovanost aanstellerij=přetvářka aanstellerij=strojenost aanstelling=jmenování aanstelling=ustanovení aanstoken=podnítit aanstoten=drcnout aanstrijken=drbat aanstrijken=drhnout aanstrijken=hladit aanstrijken=leštit aanstrijken=mnout aanstrijken=třít aanstrijken=vydrhnout aanstrijken=vyleštit aantal=číslo aantal=množství aantal=počet aantasten=leptat aantasten=napadat aantasten=napadnout aantasten=přepadnout aantasten=útočit aantasten=zachvátit aantasten=zaútočit aantekenen=zapisovat aantekenen=zapsat aantekenen=zaznamenat aantekenen=zaznamenávat aantekening=anotace aantekening=glosa aantekening=komentář aantekening=poznámka

10 aantekening=vysvětlivka aantekening=známka aantonen=dokázat aantonen=dokazovat aantonen=jevit aantonen=osvědčit aantonen=prokázat aantonen=prokazovat aantonen=ukázat aantonen=ukazovat aantreffen=nacházet aantreffen=najít aantreffen=objevit aantreffen=sehnat aantrekkelijk=atraktivní aantrekkelijk=lákavý aantrekkelijk=líbivý aantrekkelijk=poutavý aantrekkelijk=přitažlivý aantrekkelijk=půvabný aantrekkelijk=vábivý aantrekking=kouzlo aantrekking=přitažlivost aantrekking=půvab aanvaardbaar=přijatelný aanvaardbaar=ucházející aanval=napadení aanval=nápor aanval=přepadení aanval=útok aanval=výpad aanval=záchvat aanvallen=napadat aanvallen=napadnout aanvallen=přepadnout aanvallen=útočit aanvallen=zachvátit aanvallen=zaútočit aanvallend=útočný aanvallend=výbojný aanvaller=útočník aanvang=nástup aanvang=počátek aanvang=rozběh aanvang=začátek aanvangen=načít aanvangen=počít aanvangen=začínat aanvangen=začít aanvaring=kolize aanvaring=srážka aanverwant=příbuzný aanvoelen=dotyk aanvoelen=hmat aanvoelen=omak aanvoer=přívod aanvoerder=dirigent aanvoerder=vedoucí aanvoerder=vůdce aanvoeren=nakázat aanvoeren=objednat

11 aanvoeren=ovládat aanvoeren=poručit aanvoeren=řídit aanvoeren=rozkázat aanvoeren=rozkazovat aanvoeren=spravovat aanvoeren=velet aanvoeren=vést aanvraag=objednávka aanvraag=poptávka aanvraag=požadavek aanvraag=přání aanvraag=prosba aanvraag=žádost aanvragen=požádat aanvragen=požadovat aanvragen=prosit aanvragen=vyžadovat aanvragen=žádat aanvrager=navrhovatel aanvrager=žadatel aanvullend=dodatečný aanvullend=dodatkový aanvullend=doplňkový aanvullend=doplňovací aanvullend=doplňující aanvullend=komplementární aanvuren=dráždit aanvuren=podněcovat aanvuren=podnítit aanvuren=podráždit aanvuren=ponoukat aanwakkeren=podněcovat aanwakkeren=podnítit aanwakkeren=podráždit aanwakkeren=povzbudit aanwakkeren=povzbuzovat aanwakkeren=vzrušit aanwassen=narůst aanwassen=narůstat aanwassen=přibýt aanwassen=přibývat aanwassen=růst aanwassen=vyrůstat aanwassen=vzrůstat aanwassen=zvětšit aanwenden=aplikovat aanwenden=použít aanwenden=používat aanwenden=přiložit aanwenden=užít aanwending=použití aanwending=upotřebení aanwending=užití aanwending=užívání aanwending=využití aanwending=zaměstnání aanwending=zaměstnanost aanwerven=najímat aanwerven=najmout aanwerven=zjednat

12 aanwerving=nábor aanwerving=najímání aanwerving=verbování aanwijzen=indikovat aanwijzen=naznačit aanwijzen=označit aanwijzen=označovat aanwijzen=prozrazovat aanwijzen=svědčit aanwijzen=udávat aanwijzen=ukázat aanwijzen=ukazovat aanwijzing=indikace aanwijzing=instrukce aanwijzing=nařízení aanwijzing=naznačení aanwijzing=označení aanwijzing=pokyn aanwijzing=poučení aanwijzing=předpis aanwijzing=údaj aanwijzing=vyučování aanwinst=akvizice aanwinst=klad aanwinst=koupě aanwinst=nabytí aanwinst=opatření aanwinst=pořízení aanwinst=přírůstek aanwinst=užitek aanwinst=výhoda aanwinst=vymoženost aanwinst=zisk aanwinst=získání aanzetschakelaar=spouštěč aanzetschakelaar=startér aanzien=hledět aanzien=pohlédnout aanzien=prohlédnout aanzien=vyhlížet aanzien=zřetel aanzijn=bytí aanzijn=jsoucno aanzijn=jsoucnost aanzijn=život aap=opice aard=letora aard=povaha aard=příroda aard=přirozenost aard=ráz aardbei=jahoda aardbol=glóbus aardbol=koule aarde=hlína aarde=půda aarde=území aarde=zem aarde=zemina aarden=hlína aarden=hlinka

13 aardewerk=hrnčířství aardig=dobrý aardig=pěkně aardig=pěkný aardkunde=geologie aardlaag=vrstva aardrijk=hlína aardrijk=lidstvo aardrijk=půda aardrijk=území aardrijk=zem aardrijk=zemina aardrijkskunde=geografie aardrijkskunde=zeměpis aardrijkskundig=geografický aardverschuiving=sesuv aartsbisschop=arcibiskup aarzelen=kolísat aarzelen=váhat aarzeling=kolísání aarzeling=nerozhodnost aarzeling=otálení aarzeling=váhání aas=eso aas=nástraha aas=návnada aas=vnadidlo abacus=počitadlo abattoir=jatky ABC=abeceda abces=absces abces=hlíza abdij=opatství abdis=abatyše aberratie=aberace aberratie=odchylka aberratie=poblouznění aberratie=úchylka ablatief=ablativ abnormaal=abnormální abnormaal=nenormální abonnee=odběratel abonnee=předplatitel abonnement=předplacení abonnement=předplatné abortus=neúspěch abortus=nezdar abortus=potrat abrupt=náhle abrupt=náhlý abrupt=nenadálý abrupt=prudký abscis=abscisa abscis=úsečka absent=chybějící absent=nepozorný absent=nepřítomný absent=roztržitý absentie=nedostatek absentie=nepřítomnost absint=absint

14 absolutie=rozhřešení absolutie=zproštění absoluut=absolutistický absoluut=absolutní absoluut=bezpodmínečný absoluut=naprostý absoluut=neomezený absoluut=svrchovaný absoluut=úplný absolveren=rozhřešit absolveren=zprostit absorberen=pohlcovat absorberen=pohltit absorberen=strávit absorberen=vpít absorberen=vstřebávat absorberend=pohlcující absorberend=vstřebávající absorptie=absorpce absorptie=pohlcování absorptie=vstřebávání abstinentie=střídmost abstinentie=zdrženlivost abstract=abstraktní abstract=odtažitý abstractie=abstrakce absurd=absurdní absurd=nesmyslný absurd=směšný absurditeit=absurdita absurditeit=absurdnost absurditeit=nesmysl absurditeit=nesmyslnost abt=opat abuis=chyba abuis=mýlka abuis=omyl abuis=vada abundant=hojný academie=akademie academisch=akademický academisch=konvenční academisch=univerzitní accelereren=urychlit accelereren=urychlovat accelereren=uspíšit accelereren=zrychlit accelereren=zrychlovat accentueren=akcentovat accentueren=zdůraznit accentueren=zdůrazňovat acceptant=akceptor accepteren=akceptovat accepteren=přijímat accepteren=přijmout accepteren=uznat acclamatie=aklamace acclamatie=souhlas acclimatiseren=aklimatizovat acclimatisering=aklimatizace acclimatisering=přizpůsobení

15 accolade=svorka accommodatie=příslušenství accommodatie=vybavení accommodatie=vybavování accommodatie=výstroj accommodatie=výzbroj accommodatie=vyzbrojování accommodatie=zařízení accompagnement=doprovod accompagnement=eskorta accompagnement=příloha accompagneren=doprovázet accompagneren=doprovodit accompagneren=provázet accordeon=harmonika accordeonist=harmonikář accountancy=účetnictví accountant=účetní accrediteren=pověřit accumulator=baterie accumuleren=akumulovat accumuleren=hromadit accumuleren=kupit accumuleren=nahromadit accumuleren=nakupit accumuleren=nashromáždit accumuleren=navršit accumuleren=navrstvit accuraat=dochvilný accuraat=exaktní accuraat=přesný accuraat=správný accuratesse=exaktnost accuratesse=přesnost accuratesse=správnost accusatief=akuzativ ach=ach acht=osm acht=osmička acht=osmiveslice acht=pozor acht=pozornost achten=ctít achten=hodnotit achten=myslet achten=ocenit achten=odhadnout achten=posoudit achten=uvážit achtenswaard=ctihodný achtenswaard=úctyhodný achter=nato achter=po achter=poté achter=potom achter=vzadu achter=za achter=zadnice achteraan=vzadu achteraan=za achteraan=zadnice

16 achterbaks=tajný achterblijven=bydlet achterblijven=setrvat achterblijven=zbýt achterblijven=zbývat achterblijven=zůstat achterblijven=zůstávat achterdocht=podezření achterdocht=tušení achterdochtig=nedůvěřivý achtereenvolgens=postupně achtergrond=dno achtergrond=podklad achtergrond=pozadí achtergrond=půda achtergrond=spodek achtergrond=základ achterlijf=břicho achterstallig=nezaplacený achterstallig=zpožděný achterstand=resty achterste=minulý achterste=poslední achterstellen=podřadit achterstellen=podřídit achtervoegsel=přípona achtervoegsel=sufix achtervolging=honička achtervolging=pronásledování achtervolging=stíhání achterzijde=opak achthoek=osmiúhelník achting=odhad achting=úcta achting=vážnost achtste=osmý acoliet=pomocník acre=akr acre=jitro acrobaat=akrobat acrobatiek=akrobacie acteur=činitel acteur=herec actie=akce actie=akcie actie=akt actie=boj actie=čin actie=činnost actie=děj actie=jednání actie=konání actie=působení actie=skutek actie=vliv actie=žaloba actief=aktiva actief=aktivní actief=čilý actief=činný actief=jmění

17 actief=majetek actief=účinný actief=živý activeren=aktivovat activist=aktivista actrice=herečka actuaris=aktuár actueel=aktuální actueel=časový actueel=dnešní actueel=dosavadní actueel=nynější actueel=přítomný actueel=skutečný actueel=současný acupunctuur=akupunktura acuut=ostrý acuut=pronikavý adapteren=přizpůsobit adapteren=upravit adapteren=uzpůsobit adel=aristokratičnost adel=panstvo adel=šlechta adel=šlechtictví adel=urozenost adel=ušlechtilost adellijk=šlechetný adellijk=šlechtic adellijk=šlechtický adellijk=urozený adem=dech adem=vánek ademen=dýchat ademen=oddechnout ademen=vanout ademen=vydechnout ademen=vydechovat ademhaling=dech ademhaling=dýchání ademhaling=respirace adept=lnoucí adept=přilnavý adept=přirostlý adept=přívrženec adept=stoupenec adequaat=adekvátní adequaat=přiměřený adequaat=souhlasný ader=žíla aderlaten=krvácet adhesie=adheze adhesie=lnutí adhesie=přilnavost adhesie=přistoupení adjectief=adjektivní adjectief=adjektivum adjudant=pobočník adjunct=asistent adjunct=náměstek adjunct=pomocník

18 adjunct=pomocný adjunct=výpomocný adjunct=zástupce administrateur=správce administratie=administrace administratie=administrativa administratie=podávání administratie=řízení administratie=správa administratie=vedení administratief=administrační administratief=administrativní administratief=správní admiraal=admirál adopteren=adoptovat adopteren=osvojit adopteren=přijmout adoptie=adopce adoptie=osvojení adoptie=přijetí adoptie=schválení adoratie=klanění adoratie=uctívání adoratie=zbožňování adresseren=adresovat adverbium=příslovce adverteerder=inzerent adverteerder=oznamovatel advertentie=inzerát advertentie=ohlášení advertentie=oznámení adverteren=hlásat adverteren=hlásit adverteren=ohlásit adverteren=oznámit adverteren=oznamovat adverteren=předpovídat adverteren=vyhlásit adverteren=zvěstovat advies=avízo advies=mínění advies=náhled advies=návěští advies=názor advies=oznámení advies=porada advies=rada advies=uvědomění advies=vyhláška adviseren=poradit adviseren=rada adviseren=radit advocaat=advokát advocaat=obhájce afasie=afázie afbeelden=líčit afbeelden=představovat afbeelden=reprezentovat afbeelden=vylíčit afbeelden=vyobrazit afbeelden=zastoupit

19 afbeelden=zastupovat afbeelden=znázornit afbeelden=znázorňovat afbeelden=zobrazit afbeelden=zobrazovat afbeelding=představení afbeelding=reprezentace afbeelding=vyobrazení afbeelding=zastoupení afbeelding=zobrazení afbeelding=zpodobení afbetaling=placení afbetaling=platba afbetaling=splátka afbetaling=výplata afbetaling=zaplacení afbeulen=uhnat afbeulen=vyčerpat afbinden=odvázat afbinden=rozvázat afbinden=uvolnit afbraak=bourání afbraak=demolice afbraak=ničení afbraak=stržení afbreken=bořit afbreken=bourat afbreken=demolovat afbreken=ničit afbreken=pokazit afbreken=zbořit afbreken=zničit afdak=hangár afdak=kolna afdak=kůlna afdalen=klesat afdalen=sejít afdalen=sestoupit afdalen=sestupovat afdalen=sjet afdaling=klesání afdaling=sestup afdaling=spád afdaling=svah afdammen=uzavřít afdammen=zahradit afdammen=zatarasit afdeling=oddíl afdeling=odloučení afdeling=vyčlenění afdingen=smlouvat afdoen=skončit afdoen=zaplatit afdrogen=osušit afdrogen=otřít afdrogen=schnout afdrogen=sušit afdrogen=uschnout afdrogen=usušit afdrogen=utřít afdrogen=vyschnout

20 afdrogen=vysušit afdrogen=vytírat afdrogen=vytřít afdruipen=vyschnout afdrukken=obtisknout afdrukken=otisknout afdrukken=potisknout afdrukken=tisknout afdrukken=vtisknout afdrukken=vtlačit afdrukken=vytisknout afdwingen=prosadit afdwingen=vnutit afdwingen=vynucovat afdwingen=vynutit affaire=obchod affaire=pře affaire=proces affaire=věc affaire=záležitost affect=láska affect=náklonnost affect=záliba affiche=návěští affiche=plakát affiche=vyhláška affiche=vývěska affiliëren=přičlenit affiliëren=přidružit affiliëren=sdružit affiniteit=afinita affiniteit=příbuzenství affiniteit=příbuznost affiniteit=slučivost affronteren=nadávat affronteren=urážet affronteren=urazit affuit=lafeta afgang=fiasko afgang=neúspěch afgang=nezdar afgang=prohra afgelasten=anulovat afgelasten=odvolat afgelasten=stornovat afgelasten=zrušit afgelegen=daleko afgelegen=daleký afgelegen=odlehlý afgelegen=odstraněný afgelegen=vzdálený afgemeten=naměřený afgemeten=odměřený afgevaardigde=delegát afgevaardigde=poslanec afgevaardigde=představitel afgeven=deponovat afgeven=klást afgeven=nanést afgeven=položit afgeven=složit

21 afgeven=ukládat afgeven=uložit afgewerkt=obnošený afgezant=vyslanec afgietsel=odlitek afgod=bůžek afgod=modla afgodsbeeld=bůžek afgodsbeeld=modla afgrond=hlubina afgrond=peklo afgrond=propast afgunst=žárlení afgunst=žárlivost afgunst=závist afgunstig=závistivý afhaken=vyháknout afhaken=vyhákovat afhandelen=ukončit afhangen=záviset afhankelijk=závislý afhankelijkheid=závislost afhelpen=uvolnit afhelpen=uvolňovat afhelpen=zbavit afhelpen=zbavovat afhelpen=zprostit afjakkeren=uhnat afjakkeren=vyčerpat afkeer=averze afkeer=hnus afkeer=nechuť afkeer=nelibost afkeer=odpor afkeuren=kárat afkeuren=odsuzovat afkeuren=pokárat afkeuren=zamítnout afkeuring=nesouhlas afkluiven=ohryzat afknotten=oklestit afkomst=počátek afkomst=původ afkomst=vznik afkondigen=prohlásit afkondigen=provolat afkondigen=rozhlásit afkondigen=vyhlásit afkondiging=publikace afkondiging=uveřejnění afkondiging=vydání afkopen=umořit afkopen=vykoupit afkoppelen=odpojit afkoppelen=odvázat afkoppelen=rozpojit afkorten=krátit afkorten=zkracovat afkorten=zkrátit afkorting=zkracování afkorting=zkratka

22 afkrabben=drbat afkrabben=škrábat afkrabben=strouhat afkrabben=vyškrabat aflaat=shovívavost afladen=vybít afladen=vyložit afleiden=dedukovat afleiden=odklonit afleiden=odvést afleiden=odvodit afleiden=odvrátit afleiden=usoudit afleiden=uzavírat afleiden=vyvodit afleiden=vyvozovat afleiding=derivace afleiding=odvození afleiding=odvozování afleren=zanedbat afleren=zapomenout afleren=zapomínat afleveren=dodat afleveren=dodávat afleveren=odevzdat afleveren=vydat aflevering=dodání aflevering=dodávka aflevering=donáška aflevering=doručení aflevering=odvod aflevering=rozvážka aflezen=číst aflezen=odečítat aflezen=přečíst afloop=propadnutí afloop=uplynutí afloop=vypršení aflopen=končit aflopen=přestat aflopen=projít aflopen=skonat aflopen=skončit aflopen=ukončit aflopen=zemřít aflopen=znít aflopen=zvonit aflossing=amortizace aflossing=splacení aflossing=splácení aflossing=úmor aflossing=umoření afluisteren=naslouchat afmaken=dobít afmaken=dodělat afmaken=dokončit afmaken=dovršovat afmaken=skončit afmatten=obtěžovat afmatten=unavit afmatten=unavovat

23 afmeting=dimenze afmeting=měření afmeting=měřítko afmeting=míra afmeting=opatření afmeting=rozměr afmeting=takt afneembaar=odnímatelný afneembaar=odstranitelný afneembaar=sesaditelný afneembaar=snímatelný afneembaar=vyjímatelný afnemen=redukovat afnemen=snížit afnemen=snižovat afnemen=ubýt afnemen=ubývat afnemen=zmenšit afnemen=zmenšovat afnemer=kupec afnemer=kupující afnemer=nákupčí afnemer=odběratel afnemer=zákazník aforisme=aforismus afpellen=loupat afpellen=okrájet afpellen=oloupat afpersen=vydírat afpersen=vydřít afpersing=vydírání afranselen=nařezat afranselen=seřezat afranselen=zmlátit afrastering=mřížka afrastering=mřížoví afreizen=odcestovat afreizen=odcházet afreizen=odejít afreizen=odjet afreizen=odjíždět afreizen=vyjet afremmen=brzdit afremmen=zabrzdit afrossen=nařezat afrukken=oškubat afrukken=škubat afrukken=trhat afrukken=utrhat afrukken=utrhnout afschaffen=odstranit afschaffen=odvolat afschaffen=rušit afschaffen=zrušit afschaffing=odstranění afschaffing=odvolání afschaffing=zrušení afscheiden=dělit afscheiden=oddělit afscheiden=odloučit afscheiden=rozdělit

24 afscheiden=rozlišovat afscheiden=rozloučit afscheiden=separovat afscheiding=dělení afscheiding=oddělování afscheiding=odloučenost afscheiding=odluka afscheiding=odštěpení afscheiding=přihrádka afscheiding=rozloučení afscheiding=rozluka afscheiding=separace afschrift=kopie afschrift=opis afschrift=průklep afschrift=výtisk afschrijven=amortizovat afschrijven=opsat afschrijven=přepsat afschrijven=tlumit afschrijven=umořovat afschrijven=umrtvit afschrijven=ztlumit afschrikken=lekat afschrikken=odstrašit afschrikken=plašit afschrikken=postrašit afschrikken=vyděsit afschrikken=zastrašit afschuw=averze afschuw=nechuť afschuw=odpor afschuw=ohavnost afslaan=zamítnout afslachten=masakrovat afslachten=pobít afslachten=vybít afslachten=vyvraždit afslachten=zmasakrovat afslag=sleva afslag=srážka afsluiten=uzavřít afsluiten=zahradit afsluiten=zatarasit afsluiting=hráz afsluiting=jez afsluiting=přehrada afsluiting=překážka afsluiting=splav afsmeken=vzývat afspiegelen=obrážet afspiegelen=obrazit afspiegelen=odrážet afspiegelen=odrazit afspoelen=máchat afspoelen=mýt afspoelen=omýt afspoelen=opláchnout afspoelen=promýt afspoelen=propláchnout afspoelen=proprat

25 afspoelen=vymýt afspoelen=vypláchnout afspraak=akord afspraak=dohoda afspraak=shoda afspraak=smlouva afspraak=souhlas afspraak=soulad afspraak=úmluva afstaan=cedovat afstaan=odevzdávat afstaan=odstoupit afstaan=opouštět afstaan=opustit afstaan=ponechat afstaan=postoupit afstaan=povolit afstaan=přenechat afstaan=upustit afstaan=uvolnit afstaan=zanechat afstammeling=potomek afstand=dálka afstand=nenucenost afstand=odstup afstand=opuštění afstand=vzdálenost afstemmen=sladit afstotelijk=odporný afstotelijk=odpudivý afstotelijk=ohavný afstotelijk=protivný aftakking=odbočka aftappen=čerpat aftrekken=odčítat aftrekken=odečíst aftrekken=odpočítat aftrekken=srazit afvaardigen=delegovat afvaardigen=postoupit afvaardigen=vyslat afvaardiging=delegace afvaardiging=delegování afvaardiging=poselství afvaardiging=zmocnění afval=drť afval=odpadky afvegen=osušit afvegen=otřít afvegen=utřít afvegen=vytírat afvegen=vytřít afwachten=čekat afwachten=očekávat afwachten=počkat afwachten=vyčkávat afweer=obhajoba afweer=obrana afweer=ochrana afwegen=tížit afwegen=vážit

26 afwegen=zvážit afwijken=odbočit afwijken=odchýlit afwijken=odklonit afwijken=odvrátit afwijkend=odchylný afwijking=aberace afwijking=anomálie afwijking=nenormálnost afwijking=nepravidelnost afwijking=odchylka afwijking=poblouznění afwijking=úchylka afwijking=úchylnost afwijking=výstřelek afwijzen=odmítat afwijzen=odmítnout afwijzen=odvrhnout afwijzing=odepření afwijzing=odmítnutí afwijzing=zamítnutí afwikkelen=likvidovat afwikkelen=odvíjet afwikkelen=rozbalit afwikkelen=rozvinout afwikkelen=ukončit afwikkelen=vyřídit afwikkelen=zlikvidovat afwisselen=kolísat afwisselen=pozměnit afwisselen=střídat afwisselen=změnit afwisselend=měnící afwisselend=nestálý afwisselend=pestrý afwisselend=proměnlivý afwisselend=rozličný afwisselend=rozmanitý afwisselend=různý afwisseling=kolísání afwisseling=odchylka afwisseling=střídání afwisseling=výkyv afwisseling=změna afwissen=osušit afwissen=otřít afwissen=utřít afwissen=vytírat afwissen=vytřít afzeggen=anulovat afzeggen=odvolat afzeggen=stornovat afzeggen=zrušit afzender=adresant afzender=odesílatel afzetten=najmout afzetten=zadržet afzetten=zarazit afzetten=zastavit afzetting=deponování afzetting=depozitář

27 afzetting=nános afzetting=skladiště afzetting=usazenina afzetting=vklad afzonderen=izolovat afzonderen=odloučit afzonderen=odlučovat afzonderen=odříznout afzonderen=osamostatnit afzonderlijk=izolovaný afzonderlijk=jednotlivý afzonderlijk=odloučený afzweren=odpřísáhnout afzwering=odpřísáhnutí agenda=zápisník agent=agens agent=činidlo agent=činitel agent=faktor agent=jednatel agent=prostředek agent=zástupce agent=zprostředkovatel agentschap=agentura agentschap=filiálka agentschap=jednatelství agentschap=kancelář agentschap=zastupitelství ageren=jednat ageren=působit agglomeraat=aglomerát aggregaat=agregát aggregaat=nahromadění aggregaat=shluk aggregaat=úhrn aggregatie=agregace aggregatie=seskupení aggregatie=shluk agonie=agónie agrariër=rolnický agrariër=zemědělský agrarisch=agrární agrarisch=hospodářský agrarisch=pozemkový agrarisch=rolnický agrarisch=zemědělský agressie=agrese agressie=přepadení agressie=útok agressief=bojovný agressief=podnikavý agressief=průbojný agressief=útočný agressief=výbojný agronoom=agronom ah=ach ahorn=javor air=árie air=atmosféra air=melodie air=nápěv

28 air=ovzduší air=píseň air=povětří air=tvářnost air=vítr air=výraz air=vzduch air=vzezření air=vzhled ajuin=cibule akelig=děsivý akelig=děsný akelig=hnusný akelig=ohavný akelig=šeredný akker=oblast akkerbouw=rolnictví akkerbouw=zemědělství akkoord=akord akkoord=dohoda akkoord=dojednání akkoord=shoda akkoord=smlouva akkoord=souhlas akkoord=soulad akkoord=úmluva akoestiek=akustika akoestisch=akustický akoestisch=akustika akoestisch=sluchový akte=čin akte=doklad akte=dokument akte=listina akte=průkaz akte=skutek al=celek al=celý al=každý al=všechen al=všechno al=všichni alarm=bdělý alarm=čilý alarm=leknutí alarm=obavy alarm=ostražitý alarm=poplach alarm=strach alarmeren=alarmovat alarmeren=lekat alarmeren=polekat alarmeren=vyplašit alarmeren=znepokojit alcohol=alkohol alcohol=líh aldaar=zde aldus=tak aldus=takto alfabet=abeceda alge=chaluha

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-holandský slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=abdis abeceda=abc abeceda=alfabet aberace=aberratie aberace=afwijking ablativ=ablatief abnormální=abnormaal absces=abces

Více

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena moldavian-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatere=oklika abator=jatky abator=porážka abces=absces abces=hlíza abdomen=břicho abis=hlubina abis=peklo abis=propast

Více

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena estonsko-český slovník V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena äädikas=ocet aadlik=šlechtic aadlik=šlechtična äär=břeh äär=kraj äär=lem äär=obruba äär=okraj äär=pokraj aare=poklad äärelinn=předměstí

Více

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena TURECKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abartmak=přehánět abartmak=přehnat abide=památka abide=památník abide=pomník abluka=blokáda aç=dychtivý aç=hladový acayip=divný

Více

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-ESTONŠKÝ SLOVNÍK V.10.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abeceda=tähestik absces=mädapaise absolutistický=absoluutne absolutní=absoluutne absurdní=absurdne absurdní=naeruväärne achát=ahhaat

Více

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena česko-islandský slovník V.06.2008 (c) 2008 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena absolutně=alveg aby=til ač=þótt adjektivní=lýsingarorð adjektivum=lýsingarorð adjustovat=rétta adopce=ættleiðing adoptovat=ættleiða

Více

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena

ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena ČESKO-TURECKÝ SLOVNÍK V.09.2007 (c) 2007 Jiří Kazojć - všechna práva vyhrazena abatyše=başrahibe abeceda=alfabe abnormální=anormal absces=apse absolutistický=mutlak absolutní=mutlak abstraktní=soyut aby=için

Více

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ČESKO-ALBÁNSKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abdikace=abdikim absolutně=absolutisht abstraktní=abstrakt absurdní=absurd aby=për adjektivní=mbiemër adjektivum=mbiemër

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved.

ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. ALBÁNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK V.09.2007 Copyright 2007 Jerzy Kazojć - All rights reserved. abat=opat abdikim=abdikace abdikim=odstoupení abece=základy abrogim=odstranění abrogim=odvolání abrogim=zrušení absolutisht=absolutně

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Základní statistické charakteristiky písemných testů

Základní statistické charakteristiky písemných testů Základní statistické charakteristiky písemných testů Přijímací řízení na Ekonomicko-správní fakultu MU do navazujících magisterských oborů. Studenti byli přijímání na tyto obory: Prezenční magisterské

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod IČO: 70990948 Sídlo/místo podnikání:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

Informace o školní soutěži ve 2D kreslení a 3D modelování v AutoCADu 2008 a SolidWorksu/Inventoru.

Informace o školní soutěži ve 2D kreslení a 3D modelování v AutoCADu 2008 a SolidWorksu/Inventoru. Informace o školní soutěži ve 2D kreslení a 3D modelování v AutoCADu 2008 a SolidWorksu/Inventoru. 1 Jako každoročně tak i letos naše škola pořádala školní soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování, která

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Systém kvalifikace veřejné služby

Systém kvalifikace veřejné služby Oddíl I: Zadavatel Evropská unie Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informace & on-line formuláře:

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Ceník SW pro duben 2007

Ceník SW pro duben 2007 Strana 1 Ceník SW pro duben 2007 Ceny jsou uvedené s DPH. Změna cen vyhrazena Korac s.r.o., Netušilova 3, 796 01 Prostějov, tel.582 342258, korac@korac.cz., www.korac.cz S O F T W A R E ADOBE 0801001 Adobe

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Informace Státní plavební správy č. 11/2015

Informace Státní plavební správy č. 11/2015 Státní plavební správa Informace Státní plavební správy č. 11/2015 zde dne 27. 3. 2015 o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel pro rok 2015 Žádosti o vydání průkazu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.160,03.100.30 Listopad 2013 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 8: Ultrazvuk ČSN ISO 18436-8 01 1445 Condition monitoring

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE Sborník dokumentů technické harmonizace Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Kamenné obkladové pásky KATALOG 2014

Kamenné obkladové pásky KATALOG 2014 Kamenné obkladové pásky KATALOG 2014 ŘEZANÉ PÁSKY - OBKLAD s.r.o. SÍŤ PRODEJEN PŘÍRODNÍHO KAMENE OP002-Z BŘIDLICE vícebarevná 60 15 Z formát 1,5-3 45 6 ks=0,54m 2 1.190,- OP003-Z BŘIDLICE černá 60 15 Z

Více

šetřílek.eu Příklady možností zapojení

šetřílek.eu Příklady možností zapojení šetřílek.eu Příklady možností zapojení 1. Propojení vodoměru a Šetřílka pomocí konektorů (bez použití nářadí). 2. Propojení vodoměru a Šetřílka pomocí kabelových spojek. 3. Schéma připojení vodoměru k

Více

REPREZENTATIVNÍ MÓDNÍ SHOW

REPREZENTATIVNÍ MÓDNÍ SHOW REPREZENTATIVNÍ MÓDNÍ SHOW Úvod 2001 - Návrhářka Petra Pilařová vstupuje na český módní trh a spolupracuje s oděvními společnostmi jako designerka. 2004 Zakládá vlastní oděvní atelier v Kutné Hoře a začíná

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např.

NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy veteráni (masters) SOUBOR KE STAŽENÍ (možnost přiložit soubor/y např. KARTA AKCE (Admin) DATUM A ČAS AKCE: 29.9. 31.9. 2009 (popř. interval od XY do ZŽ) možnost volby intervalu myší v kalendáři MÍSTO AKCE: Lignano, Itálie NÁZEV AKCE: (i několikařádkový) Mistrovství Evropy

Více

www.carbometum.ch Dokumentace Optimalizace klimatu interiéru v rekonstruovaných budovách i novostavbách Obsah .65 Popis 1

www.carbometum.ch Dokumentace Optimalizace klimatu interiéru v rekonstruovaných budovách i novostavbách Obsah .65 Popis 1 Dokumentace.65 Optimalizace klimatu interiéru v rekonstruovaných budovách i novostavbách Obsah Popis 1 2 3 Dávkování 4 Náklady 5 Zkoušky betonu 6 Elektrická akupunktura 7 Biorezonance 8 Radiestezie 9 10

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004

KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 KULTURNÍ KALENDÁŘ KRNOVA 2004 L E D E N 1 1. 1. - 6. 2. G r a f i k a M a x Š v a b i n s k ý V ý s t a v n í s í ň 1 4. 1. M l s n á k o z a Z á v o d n í k l u b P e g a l o u t k o v á p o h á d k a 1 5. 1. V ý t v a r n á v ý s

Více

Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7

Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7 Příloha č. 3 Popis prostoru pro úklid v objektu MF, Janovského 438/2, Praha 7 označení místnosti charakter místnosti četnost úklidu výměra v m 2 k uživateli prostor oprávnění vstupu ve vztahu režim.prost.

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Poskytování služeb FM pro budovy ČNB

Poskytování služeb FM pro budovy ČNB Česká národní banka Poskytování služeb FM pro budovy ČNB Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby a oprav technického vybavení budovy pro různé provozní soubory v budovách ČNB. Bliží specifikace je

Více

Knihovna velká neznámá (?)

Knihovna velká neznámá (?) Městská knihovna Centrum kultury a vzdělávání Blatná Nabídka vzdělávacích programů 2014 / 2015 Knihovna velká neznámá (?) interaktivní programy v prostorách knihovny garant: Mgr. Kateřina Švecová edukační

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

Oznámení o zakázce. Služby

Oznámení o zakázce. Služby 1/8 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266442-2012:text:cs:html B-Brusel: Poskytnutí podpory GSA v oblasti rozvoje segmentu pro uživatele systému a řízení podílníků

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Program TV Barrandov - duben 2010 Odsouzené II. Odsouzené II

Program TV Barrandov - duben 2010 Odsouzené II. Odsouzené II Program TV Barrandov - duben 2010 Stín vraždy v cele odsouzených mění osudy současných i nově příchozích vězeňkyň. Pokračování česko-slovenského seriálu. Hrají Z. Mauréry, P. Kříž, H. Gregorová, A. Štréblová,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.100.30; 17.160 Prosinec 2014 Monitorování stavu a diagnostika strojů Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků Část 7: Termografie ČSN ISO 18436-7 01 1445 Condition

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Konverzace v německém jazyce

Konverzace v německém jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105. Oznámení o zakázce. Stavební práce

CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105. Oznámení o zakázce. Stavební práce 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181105-2012:text:cs:html CZ-Hořice: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2012/S 109-181105 Oznámení o zakázce Stavební

Více

Kaplan International Melbourne

Kaplan International Melbourne Kaplan International Melbourne Naše škola se nachází přímo v centru města Melbourne. V novém kampusu jsou klimatizované a příjemné učebny. Škola má moderně vybavené studijní centrum a třídy. V této části

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

IAPS 1000. MEZIBANKOVNÍ KONFIRMACE (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1000. MEZIBANKOVNÍ KONFIRMACE (Tento pokyn je platný) OBSAH MEZIBANKOVNÍ KONFIRMACE (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod... 1-4 Účel konfirmace...... 5 Použití žádosti o konfirmaci...6-9 Příprava a rozesílání žádosti a příjem odpovědi.......10-12 Obsah žádosti

Více

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/7 CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Špatné nastavení oddělovače pro datum

Špatné nastavení oddělovače pro datum Špatné nastavení oddělovače pro datum Téma: Návod pro správné nastavení oddělovače pro datum Program: Veškeré programy firmy INISOFT s.r.o. Vypracoval: Lukáš Grill (oddělení technické podpory) Cílem tohoto

Více

Kateřinský kalendář 2015

Kateřinský kalendář 2015 Leden 1. 3.1.2015 Pobyty s dětmi 8./9. - 11.1.2015 9. - 11.1.2015 Kateřinský kalendář 2015 23. - 25.1.2015 23. - 30.1.2015 9. - 18.1.2015 16. - 18.1.2015 Únor 30.1. 15. 3. 2015 Jarní prázdniny pobyty s

Více

Y16INS INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Přednáška č. 1 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra ekonomiky,manažerství a humanitních věd, K13116

Y16INS INFORMAČNÍ SYSTÉMY. Přednáška č. 1 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra ekonomiky,manažerství a humanitních věd, K13116 Y16INS INFORMAČNÍ SYSTÉMY Přednáška č. 1 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra ekonomiky,manažerství a humanitních věd, K13116 Agenda O čem je tento předmět Harmonogram přednášek a cvičení Hodnocení

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Palubní řídicí a informační

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-313

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-313 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz firmy veřejná správa EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Zaujmûte sv m vystoupením. Zapojte úãastníky porady. Zefektivnûte prûbûh komunikace. INSPIRUJTE SE NA www.avmedia.cz

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová

Směrnice pro řízení projektů města Moravská Třebová Druh předpisu: Název předpisu: Směrnice Projektové řízení v rámci MÚ Číslo předpisu: 0003/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 30.03.2015 Účinnost od: Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města

Více

Složení výrobků cukrárenského provozu

Složení výrobků cukrárenského provozu Název výrobku Hmotnost Minimální trvanlivost do 4008 Koláč listový s tvarohovou 40g 1 den 4107 2ks balený 80g 3 dny cca 40% tvarohové náplně Jemné pečivo z listového těsta 4010 Koláč listový s povidlovou

Více

Evidence právních předpisů města - ROK 2005

Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Evidence právních předpisů města - ROK 2005 Číslo 1/2005 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Sdělení Státní plavební správy č. 89/2012

Sdělení Státní plavební správy č. 89/2012 Sdělení Státní plavební správy č. 89/2012 ze dne 6. 12. 2012 o řádných termínech zkoušek způsobilosti vůdců malých a rekreačních plavidel pro rok 2013 Žádosti o vydání průkazu způsobilosti vůdce malého

Více

BRNO NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Kotlový gril Los Angeles na dřevěné uhlí, grilovací plocha cca 47 cm, Zahradní nábytek Maja/ Neila víko smaltováno, stůl Maja, 160 x 90 cm, konstrukce z hliníku odolného

Více

CZ-Jablunkov: Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 2008/S 204-270992 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Jablunkov: Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 2008/S 204-270992 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 CZ-Jablunkov: Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 2008/S 204-270992 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Slezský vodohospodářský

Více

Česká republika-praha: Výstavba železnic 2015/S 074-130964. Oznámení o zakázce veřejné služby. Stavební práce

Česká republika-praha: Výstavba železnic 2015/S 074-130964. Oznámení o zakázce veřejné služby. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130964-2015:text:cs:html Česká republika-praha: Výstavba železnic 2015/S 074-130964 Oznámení o zakázce veřejné služby Stavební

Více

Ceník modelů Porsche (Stav k 20.4.2015)

Ceník modelů Porsche (Stav k 20.4.2015) Ceník modelů Porsche (Stav k 20.4.2015) Modely Boxster Boxster Boxster S 195 kw (265 PS) při 6.700 1/min 0-100 km/h za 5,8 s Nejvyšší rychlost 264 km/h Spotřeba l/100 km: 8,4 CO2-Emise g/km: 195 232 kw

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS TVORBA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Přednáška č. 1 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Rozšířené účtování o majetku manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP ÚPLNÝ SOUBOR ÚSTNÍCH OTÁZEK ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY V RÁMCI ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění

Více

4.9.4. Konverzace v angličtině II

4.9.4. Konverzace v angličtině II 4.9.4. Konverzace v angličtině II Tento seminář je určen pro septimy a třetí ročníky. Jedná se o seminář dvouletý s časovou dotací 2 hodiny týdně. Seminář je zaměřen na zlepšení komunikativních dovedností

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Informační systémy a datové sklady IS uměleckých galerií Analýza datového skladu

Informační systémy a datové sklady IS uměleckých galerií Analýza datového skladu Informační systémy a datové sklady IS uměleckých galerií Analýza datového skladu Radek Kaluža Lukáš Kuna Jiří Knapek Petr Kunát Jiří Vinklér Zdrojové databáze Jedinou zdrojovou databází je relační databáze

Více

Podmínky registrace na portálu MBnoviny.cz

Podmínky registrace na portálu MBnoviny.cz Podmínky registrace na portálu MBnoviny.cz Prohlašuji, že mnou uvedené osobní údaje a informace jsou úplné a pravdivé, tak abych mohl/a být v případě potřeby kontaktován/a provozovatelem portálu MBnoviny.cz

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

Programování v Pythonu

Programování v Pythonu ƒeské vysoké u ení technické v Praze FIT Programování v Pythonu Ji í Znamená ek P íprava studijního programu Informatika je podporována projektem nancovaným z Evropského sociálního fondu a rozpo tu hlavního

Více