MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ"

Transkript

1 MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

2 Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty vývoje Ukázat možnosti zajištění žádaného vývoje Představit problémy samospráv měst na příkladech Získat názory členů samosprávy na problematiku Přispět k podpoře kvalitních řešení městské mobility ve městech a obcích ČR

3 Program příspěvku Co zahrnuje pojem městská mobilita Jaké jsou současné problémy měst Negativní vlivy dopravy (IAD) Co je příčinou problémů Předpokládaný vývoj ve variantách Možnosti řešení, problémy samosprávy Ukázka efektivního řešení uličního prostoru Příklad nepovedeného rozšíření pěší zóny

4 Co zahrnuje pojem městská mobilita? Veškeré druhy dopravy osob a zboží ve městech poháněných vlastní silou nebo jiným zdrojem energie Pro účel této přednášky byly vybrány individuální automobilová doprava a její alternativy, kterými jsou: pěší doprava cyklistická doprava hromadná doprava

5 Jaké jsou současné problémy měst? Skokový nárůst individuální automobilové dopravy (IAD) navýšil negativní vlivy a závažné problémy dopravy ve městech z 80. let 20 stol. Česká Republika po roce 1989 kopíruje vývoj vyspělých evropských zemí v 70. letech minulého století. V souběhu s nárůstem IAD nebyly standardně budovány podmínky pro všechny alternativní druhy dopravy. Veřejná správa nešla proti obecnému proudu příkladem a obvykle jezdí všichni autem. Automobil je dnes součástí kultury českého národa a značka auta je měřítkem společenského postavení.

6 exhalace Negativní vlivy dopravy (IAD) hluk z dopravy dopravní nehody enormní nároky na veřejná prostranství enormní nároky na veřejné rozpočty Majetkoprávní spory u přípravy liniových staveb

7 Co je příčinou problémů? Nedostatečné plánování dopravy v minulosti a nedostatečná realizace kvalitních dopravních řešení Nedostatečná podpora opatření k odstranění negativních vlivů dopravy ze strany vlastníků a správců pozemních komunikací Nedostatečné využívání alternativních druhů dopravy

8 Předpokládaný vývoj ve variantách Varianta žádaná Větší využití alternativních druhů dopravy zajistí kvalitní dopravní obsluhu i pro individuální automobilovou dopravu (IAD) v případě potřeby Varianta reálná Dojde k úplnému zahlcení měst IAD a nedojde ani k razantnímu snížení nehodovosti. To vyvolá tak silnou reakci občanů že samospráva dostane většinový mandát a úkol řešit problém mobility.

9 Možnosti zajištění varianty žádané Zajištění kvalitních podmínek pro využití alternativních druhů dopravy Zvýšení kreditu alternativní dopravy vlastním příkladem samospráv měst pokud chce samospráva podporovat alternativní dopravu, je potřebné aby standardem bylo její využívání zástupci samospráv Podpora zaměstnanců samosprávy v používání alternativních dopravních prostředků včetně jízd na kole či koloběžce v centrech měst při vyřizování pracovních záležitostí Je mnoho možností propagace, kampaní a podobně

10

11

12 Problémy samosprávy měst I. Zajištění podmínek pro alternativní druhy dopravy ve městech a obcích na průjezdních úsecích komunikací je téměř výhradně kladeno na samosprávu měst a obcí. Přitom kvalitní zajištění přípravy a financování zjevně přesahuje možnosti této samosprávy., To je zcela odlišné například od sousedního Saska, kde je to povinností i zájmem správců komunikací budovat potřebnou infrastrukturu pro NMD podél a při křížení dopravně zatížených komunikací. Hotové stavby převádějí do správy obcí. (viz exkurze)

13 LIBEREC - CYKLISTICKÁ DOPRAVA VČETNĚ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY A DPMLJ Datum: duben 2011 Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský Název: Cyklistická doprava v LK schéma Příloha:

14 Problémy samosprávy měst II. Nedostatečná odborná úroveň projektantů dopravních staveb (městské komunikace, městské dopravní inženýrství) Nedostatečné odborné znalosti zodpovědných úředníků samosprávy Krajské komunikace, místní komunikace nevstřícnost k úpravám ke zvýšení bezpečnosti ze strany zástupců vlastníků - správců komunikací Státní silnice obvyklá je nemožnost financování úprav ke zvýšení bezpečnosti ze strany ŘSD

15 Zajištění kvalitních podmínek Koncepce plán realizace (ukázka z exkurze) Koncepce Plán záměr včetně odhadu nákladů projekční příprava a příprava území zajištění finančních zdrojů Realizace Propagace

16 Vysvětlení pojmu kvalitní podmínky Pro cyklistickou dopravu. Pro pěší dopravu. Pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Pro hromadnou dopravu osob. Pro ostatní druhy dopravy

17 Kvalitní podmínky pro cyklistickou dopravu Dostatečná segregace cyklistické dopravy od dopravy motorové (cyklostezky, cyklistické pruhy v HDP, stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů, pěší zóny, obytné zóny a jiné) Bezpečné křížení dopravně zatížených komunikací Stojany na kola, mapy, směrníky a jiný mobiliář Samostatné stezky pro pěší a cyklisty podél dopravně zatížených silnic v extravilánutedy mezi městy a obcemi Možnost uložení jízdního kola ve škole a v zaměstnání

18 LIBEREC - CYKLISTICKÁ DOPRAVA VČETNĚ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY A DPMLJ CYKLISTICKÁ DOPRAVA JAKO SYSTÉM Datum: duben 2011 Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský Národní cyklistický plán Německo Příloha:..

19 LIBEREC - CYKLISTICKÁ DOPRAVA VČETNĚ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY A DPMLJ ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL Datum: duben 2011 Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský Název: Fotodokumentace Příloha:

20 LIBEREC - CYKLISTICKÁ DOPRAVA VČETNĚ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY A DPMLJ ODSTAVOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL Datum: duben 2011 Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský Název: Fotodokumentace Příloha:

21 LIBEREC - CYKLISTICKÁ DOPRAVA VČETNĚ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY A DPMLJ Datum: duben 2011 Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský Název: Fotodokumentace Příloha:

22 LIBEREC - CYKLISTICKÁ DOPRAVA VČETNĚ DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY A DPMLJ Datum: duben 2011 Vypracoval: Ing. Jiří Rutkovský Název: Fotodokumentace Příloha:

23 Kvalitní podmínky pro pěší dopravu Bezpečné křížení komunikací pěšími (dopravní ostrůvky, vysazené chodníkové plochy, SSZ, přechody, dostatečné rozhledové poměry). Bezpečná cesta pro pěší podél zatížených komunikací (chodníky, stezky se smíšeným provozem pěších a cyklistů). Bezpečné cesty do školy Osvětlení, sociální bezpečnost

24 Kvalitní podmínky pro hromadnou dopravu Dostatečně časté a navazující spoje Rychlé spojení mezi zdrojem a cílem dopravy Čisté a moderní interiéry dopravních prostředků Jasné a přehledné jízdní řády Integrovaná doprava Akceptovatelná cena Přeprava invalidních vozíků a jízdních kol

25 Možnosti získání finančních zdrojů Základem všeho je zajištění finančních zdrojů. Zajištění finančních zdrojů na výstavbu infrastruktury z rozpočtu měst je obtížné. Lze využít dotací. Více v dalších příspěvcích. Pro zajištění finančních zdrojů z dotací je obvykle nutné, abychom jako žadatelé měli zpracovány obecné rozvojové koncepční dokumenty, kde je náš záměr buď jmenovitě uveden nebo je možné tento záměr pod nějakou podporovanou aktivitu zařadit. Pro využití dotací jsou vytvářeny dotační nástroje.

26 Obecné rozvojové dokumenty v Liberci Strategie rozvoje statutárního města Liberec na roky Aktualizace rozvoje statutárního města Liberec na roky

27

28

29

30 Dotační nástroje využité v Liberci Dotační nástroje zjednodušují čerpání dotací IPRM - Integrovaný plán rozvoje města IPRM - Lidové sady IPRM - Regenerace sídliště Rochlice IPRM - Atraktivní a kvalitní život v Liberci IPRÚ -Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Liberec Jablonec a sousední obce, předpokládaná alokace 2 mld. Kč Aby bylo možné tyto nástroje využít pro městskou mobilitu, musí být takto vytvořeny. PROBLÉM

31 Nepovedená pěší zóna -Liberec V rámci opravy Soukenného náměstí, které je v dolním centru města Liberce, bylo navrženo a projekčně připraveno uzavření náměstí pro IAD. Problém nebyl v rámci přípravy diskutován s veřejností. Při realizaci došlo ke vzbouření obchodníků v dolním centru, kteří opakovaně žádali otevření ulice Revoluční a náměstí pro motorovou dopravu. Sepsali petici proti pěší zóně. Samospráva povolila tlaku obchodníků a rozhodla ve prospěch IAD. Po zajištění souhlasu státních úředníků bude ulice opět otevřena pro IAD.

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Děkuji za pozornost a za to, že řešíte problémy dopravy ve vašich městech a obcích Ing. Jiří Rutkovský

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

VEDENÍ & ZODPOVĚDNOST

VEDENÍ & ZODPOVĚDNOST VEDENÍ & ZODPOVĚDNOST Více: http://www.cyklostrategie.cz/cyklisticka-mesta/uherskohradistska-charta/ 1. Obecné teze Celková koncepce Pokud jasně vymezíme povinnosti a zodpovědnost, mělo by dojít k tomu,

Více

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí

Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Plán využití Perly v kontextu rozvoje města Ústí nad Orlicí Podklad k diskusi vytvořený v rámci plnění Rámcové smlouvy, uzavřené mezi Městem Ústí nad Orlicí a OHGS s.r.o. dne 12.8.2008 Zpracovatel: RNDr.

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

1 Příloha Modelové příklady

1 Příloha Modelové příklady 1 Příloha Modelové příklady Modelové příklady navazují na strategické cíle a jejich opatření z kapitoly 3. Cílem je prezentovat daná opatření, jak jsou konkrétně realizována v jiných regionech. Dalším

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA CHRASTAVA 2009 2013 Návrhová část Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman pracovní verze říjen 2008 Objednatel: Město Chrastava Zpracovatel: Ing. Jiří Lauerman

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU PO SÁZAVSKÝ KRUH (AKČNÍ PLÁN 2005-2006) 2005 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2005 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. ZDŮVODNĚNÍ...4

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Národní Strategie Bezpečnosti Silničního Provozu 2011 2020. Příloha č. 2

Národní Strategie Bezpečnosti Silničního Provozu 2011 2020. Příloha č. 2 Národní Strategie Bezpečnosti Silničního Provozu 2011 2020 Příloha č. 2 EKONOMICKÉ ASPEKTY NEHODOVOSTI A MOŽNOSTI ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU OBSAH ÚVOD. 3 1.

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více