GE - Vyšší kvalita výuky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE - Vyšší kvalita výuky"

Transkript

1 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE

2 Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy dopravní slovník Datum: Cílová skupina: Vzdělávací obor: Student gymnázia Geografie Anotace: Prezentace si klade za cíl seznámit studenty se speciálními pojmy z geografie dopravy, pochopit její základní rozdělení a prohloubit schopnosti žáků řešit dopravní problémy.

3 DOPRAVA A LIDSKÁ SPOLEČNOST: zahájení dopravy: odvoz z porodního sálu ukončení dopravy: odvoz do pece krematoria či k pohřbení průmyslová revoluce = základní impulz pro rozvoj dopravy demografický nárůst potřeba efektivnější dopravy průmyslová výroba ve městech nutnost dovoz/vývoz expanze měst nárůst obyvatel = zvýšené nároky přepravy

4 DOPRAVA: přemísťování lidí, nákladů, energie a zpráv v prostoru dopravní dělení z ekonomického hlediska: nákladní: - ve sféře výroby - ve sféře oběhu - ve sféře osobní spotřeby osobní nejstarší druh dopravy = doprava pěší využití zvířat (jízdní a soumaři)

5 KLASIFIKACE DOPRAVY: podle prostředí: pevninská vodní vzdušná zvláštní druhy: potrubní elektr. energie zpráv

6 podle druhů dopravních cest: suchozemská: - železniční - silniční - potrubní vodní: - námořní - vnitrozemská: říční jezerní letecká (+ kosmická) zpráv informací

7 podle vzdálenosti: místní dálková městská příměstská podle způsobu uskutečňování: pravidelná x nepravidelná individuální x hromadná veřejná x neveřejná

8 DŮLEŽITÉ DOPRAVNÍ POJMY: mezinárodní doprava mezi minimálně dvěma státy příklad: SRN - ČR tranzitní doprava mezi dvěma státy přes území jednoho nebo více států příklad: SRN ČR Slovensko (tranzitem ČR) peážní doprava mezi dvěma částmi téhož státu přes území jiného státu příklad: Liberec (CZ) Zittau (D) Varnsdorf (CZ) (vlak)

9 Úvraťová konečná brněnské tramvajové linky č. 8 Líšeň, Mifkova Foto: R. Trávníček

10 Kolejová splítka MHD (ul. Husova, Brno) Foto: R. Trávníček

11 Na základě vlastních znalostí, s použitím literatury a internetových stránek vysvětli následující pojmy z geografie dopravy: 1) mezinárodní doprava mezi minimálně dvěma státy 2) tranzitní doprava mezi dvěma státy přes území jednoho nebo více států 3) typická kolejová úvrať Vozidlo jedoucí z bodu A do bodu C mění v bodě B svůj pohyb v opačný, v bodě B musí být tzv. hlavové ukončení kolejí (zakončeno kusými kolejemi), např.: železniční trať: Most (A) Dubí (B) Moldava (C) tramvajová konečná Líšeň, Mifkova (Brno) 4) atypická kolejová úvrať Vozidlo jedoucí z bodu A do bodu C mění v bodě B svůj pohyb v opačný. V bodě B musí být průjezdní zhlaví, tedy bez celkového hlavového ukončení, tzn. vozidlo by mohlo pokračovat ve směru, z něhož přijelo, např. Brno (A) Hrušovany n/j (B) Znojmo (C)

12 5) železniční peáž Výchozí a konečná stanice daného spoje se nachází ve stejném státě, avšak spoj je veden územím jednoho či více jiných států, např.trať: Liberec Zittau Varnsdorf nebo Jeseník Glucholazy - Krnov 6) peážní linka MHD tzv. souběžná, dvě linky MHD jsou vedeny z větší části stejnou trasou a mohou mít i jednu společnou konečnou stanici, např. linky č. 25 a 26 (MHD Brno) 7) deviatilita odchylka z přímého možného vedení trati oproti skutečnosti 8) kolej X kolejnice kolej se skládá ze dvou kolejnic připevněných ve stejné vzdálenosti na pražcích kolejnice je část koleje, po níž se pohybuje jedno kolo z každé nápravy jedoucího vozu

13 9) osová vzdálenost kolejí vzdálenost mezi středy dvou kolejí (u MHD činí v ČR podle ČSN 3,5 m) 10) dopravní uzel místo, kde se sbíhají minimálně tři dopravní cesty 11) terminál významnější přestupní uzel, obvykle (není podmínkou) konečná stanice minimálně jedné ze stěžejních linek, např. u MHD v Brně stanice Stará osada 12) závlek linka zajíždí na zastávku, která by zůstala bez obsluhy nebo by musela býti obsloužena jinou linkou, např. zastávka Stará osada obsluhovaná v dopravním sedle linkami č. 25 a č. 26 (takováto linka je ovšem postižena dočasnou ztrátou směru)

14 13) kolejová splítka dva nebo více kolejových rozchodů umístěných do jedné koleje, u MHD také dočasně zdvojená kolej za výhybkou, umožňuje rychlejší průjezd vozidel křižovatkami 14) tangenciální linka linka spojující obvodové části města, není však vedena středem města např. linka č. 25 nebo č. 26 (MHD Brno) 15) okružní linka linka, jejíž výchozí i konečná stanice jsou totožné. Obvykle bývá doplněna sesterskou linkou jedoucí opačně, např. linky č. 44 a č. 84 (MHD Brno) 16) napájecí linka jedná se o doplňkovou linku sloužící k zajištění základní obsaditelnosti stěžejních linek v přestupních uzlech 17) ozubnicová železnice (tzv. zubačka ) umožňuje vozidlu zdolání větších stoupání díky ozubenému kolu trakčního vozidla, které zapadá do ozubnicového pásu umístěného v ose koleje

15 18) kongesce dopravní zácpa 19) oběžná rychlost uplynuvší doba mezi dvěma odjezdy téhož vozidla z téže zastávky 20) kyvadlová doprava tzv. pendl, na konečné stanici dochází ke zpětné jízdě vozu, nikoli k jeho otočení ve smyčce. K jízdě mezi dvěma konečnými stanicemi je obvykle použita tatáž kolej. (u MHD často využíváno při výlukách) 21) interval (takt) uplynuvší doba mezi dvěma následnými odjezdy stejné linky z téže zastávky 22) dopravní špička časový úsek, kdy bývá na dopravní síť nasazováno nejvíce vozidel z důvodu zvýšené přepravy cestujících, obvykle ve všední dny v čase: 5 8 hod. a hod.

16 23) dopravní sedlo časový úsek, kdy bývá na dopravní síť nasazováno méně vozidel z důvodu slabší přepravy cestujících, obvykle ve všední dny v čase: 8-14 hod. a hod. Zdroje: TRÁVNÍČEK, R.: Vývoj prostorové organizace MHD v Brně. Disertační práce Př.F MU, Brno 2001 TRÁVNÍČEK, R.: Vývoj tramvajové dopravy v Brně. Sborník PedF ZČU, Plzeň TRÁVNÍČEK, R.: Alle Wege führen zur Mitte, In: Strassenbahn Magazin, 31, Nr. 7, München TRÁVNÍČEK, R.: Die Entwicklung des Straßenbahnnetzes in Brünn, In: Nahverkerspraxis, 51, Nr. 11, Dortmund 2003.

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD

Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD Přednáška č. 11 NAVRHOVÁNÍ SYSTÉMU MHD 1. Vztah dopravy a města Doprava je ovlivněna prostorovým uspořádáním města a současně sama toto město ovlivňuje. Je jedním z nejdůležitějších elementů v koncepci

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013)

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ NA LÉTA 2012-2016 JIHOČESKÝ KRAJ (aktualizace č. 1 říjen 2013) České Budějovice, říjen 2013 Pořizovatel a zpracovatel Pořizovatel: JIHOČESKÝ KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv

DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv DOPRAVNÍ STAVBY I (Pozemní komunikace) Doc.Ing. Marián Krajčovič, CSc. a kolektiv 1 ÚVOD Pod pojmem > zahrnujeme veškeré stavby související s dopravou a zařízení pro dopravu. Zahrnujeme

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

Integrované dopravní systémy 1 K použití tohoto materiálu: Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových kurzů

Více

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město

a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město dopravní a technická infrastruktura Spolehlivě fungující město Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i ( 1 ) A n a l ý z a s o u č a s n é h o s t a v u Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i Ing. Ľubomír Beňák 1 1. Obsah 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

Zpráva o činnosti OREDO s.r.o. 2006

Zpráva o činnosti OREDO s.r.o. 2006 - 1 - materiál OREDO 12.4.2007 Úvod Hlavním úkolem organizátora v roce 2006 bylo pokračování v procesu optimalizace a integrace veřejné dopravy na území Královéhradeckého kraje. Stále větší úsilí však

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY

DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní DISPOZICE A VYBAVENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY na základě výstupu z Kategorizačního nástroje železničních tarifních bodů Ing. Martin Jacura, Ph.D. Ing. Ondřej Havlena Ing. Vojtěch Novotný

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

1.4.2 AUTOBUS A AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Pravidelná autobusová doprava se provozuje ve městech a obcích již kolem 5 000 obyvatel. Je vhodná pro zajištění dopravních proudů v rozmezí do 5 tisíc cestujících za hodinu. Přepravní rychlost autobusové

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4

I. ÚVOD...4. I.1.Předmět řešení...4. I.2.Postup zpracování...4. I.3.Projednávání a doklady...4. I.4.Výchozí podklady...4 únor 8 I. ÚVOD...4 I..Předmět řešení...4 I..Postup zpracování...4 I.3.Projednávání a doklady...4 I.4.Výchozí podklady...4 I.5.Používané zkratky a termíny...5 I.6.Hodnocení rozvoje dopravní infrastruktury

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ AKČNÍ PLÁN Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radek POLEDNÍČEK SYSTÉM ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ V OKRESE PROSTĚJOV System of railways in Prostějov district Bakalářská práce v oboru

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více