Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan Dvořák, Neomluveni: Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:15 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 2790/3, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 2790/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u výjezdu z města podél silnice I/9. Jedná se o pozemky, kde se nachází stavby a zpevněné plochy u čerpací stanice Shell. Žadatel má zájem si odkoupit pozemky pod budovami, které jsou v jeho vlastnictví, včetně pozemku v okolí čerpací stanice (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 2790/14 a 2790/15 a části pozemku p. č. 2790/3 mimo veřejných komunikací a chodníků. 2. Záměr prodeje pozemků p. č. 2523/2, ostatní plocha o výměře m 2, p. č 2523/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m 2, p. č. 5682/3, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 5682/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m 2, p. č. 5682/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pozemky v těsné blízkosti garáží, které jsou využívány k výcviku psů. Na pozemcích p. č. 2523/11, 5682/8 a 5682/9 se nachází zapsané a zkolaudované stavby, které nejsou ve vlastnictví města. Úsek prodejů a pronájmů již eviduje 2 žádosti o pronájem těchto pozemků. Projednávání pronájmu bylo odloženo do doby zapsání cizích budov na těchto pozemcích (žádost podána ).

2 Strana č. 2 / 15 nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 2523/2, 2523/11, 5682/3, 5682/8 a 5682/9 a doporučili řešit situaci pronájmem. 3. Záměr výkupu komunikace na pozemcích p. č. 5786/141 a 5750/136 v k. ú. Česká Lípa Jedná se o stavbu silnice a přilehlých chodníků na pozemcích města na sídlišti Lada u čerpací stanice AVANTI. Společnost Horova Immo, s.r.o. nabízí městu k odkoupení tyto stavby, které provedla, za cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH. Stanovisko investičního oddělení ( p. Ezr): z hlediska plánovaných investičních akcí města IO má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení (projednanou s dotčenými orgány státní správy a vlastníky či správci inženýrských sítí) na stavbu Propojení ul. Pražská Okružní, kterou jsou dotčeny mimo jiné i pozemky parc. č. 5786/141, 5768/156 a 5768/136 v k. ú., na niž se nachází stavba silnice a chodníků nabízených k výkupu. Z důvodu nevyhovujících technických parametrů, nízké bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců vylučujících využití nabízené stavby pro účely navrhovaného komunikačního propojení ulic, bude nutné větší část stávající komunikace zbourat (viz vyšrafovaná část geometrického plánu) a provést novou komunikaci vč. souvisejících chodníků, vodorovného a svislého dopravního značení i světelné signalizace. Nedoporučujeme proto vykupovat stávající stavbu za uvedenou cenu. doporučili záměr výkupu komunikace odložit a dále jednat o ceně. 4. Záměr prodeje části pozemků p. č. 1407/1, zahrada o výměře cca 800 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 1338/233, orná půda o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 530 m 2 vše v k. ú Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travní porost vedle zahrady ve vlastnictví žadatele. Žadatel má zájem si zahradu rozšířit o části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233, v současné době je pozemek neoprávněně zaplocen (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemků p. č. 1407/1 a 1338/233 o celkové výměře cca 850 m 2 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 6 pro 1 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ

3 Strana č. 3 / Záměr prodeje pozemku p. č. 4687, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele. doporučili záměr prodeje pozemku p. č v k. ú., jedná se o pozemek pod garáží. 6. Záměr směny částí pozemků p. č. 3532/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 3532/30, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Pozemek p. č. 3532/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem několika vlastníků. Žadatel má zájem o část pozemku, který by sloužil pro vjezd do myčky. Pozemek p. č. 3532/30 je ve vlastnictví žadatele, na kterém bude stavět myčku pro auta. Na přední části tohoto pozemku je vybudován chodník (žádost podána ). nedoporučili záměr směny části pozemků p. č. 3532/1 a 3532/30 a doporučili pouze jednat o výkupu části pozemku pod chodníkem p. č. 3532/30 z vlastnictví žadatele. 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5786/172, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 150 m 2 z celkové výměry m 2 a části p. č. 5786/162, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever. Jedná se o části pozemku kolem budovy ve vlastnictví žadatele, které si chce odkoupit za účelem a) parkoviště pro zpřístupnění nebytových prostor ve 2. patře objektu, kde bude provozováno privátní sociální zařízení b) zřízení bezbariérového přístupu rampy c) zateplení budovy d) sjezd do garáží (žádost podána ) doporučili záměr prodeje pouze části pozemku p. č. 5786/172 a) v k. ú. na parkoviště a zpřístupnění 2. patra.

4 Strana č. 4 / Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 85, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 672 m 2 v k. ú. Vlčí Důl Pozemek p. č. 85 je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a jedná se o částečně zpevněnou komunikaci ve Vlčím Dole (žádost podána ). nepřijali žádné usnesení k záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 85 v k. ú. Vlčí Důl. HLASOVÁNÍ: 4 pro 2 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 9. Záměr směny části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava za pozemky p. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 762/10 je ve vlastnictví města, jedná se o pozemek pod budoucí stavbou obchvatu 1/9 Dubice Dolní Libchava. Pozemky p. č. 100, 101 a 102 v k. ú. Dubice u České Lípy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozemky u hlavní silnice v bezprostřední blízkosti společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o. Město vlastní sousedící pozemky p. č. 98 a 99. V rámci majetkoprávní přípravy stavby obchvatu žádá ŘSD o směnu výše uvedených pozemků má zájem o část pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava a nabízí pozemky p. č. 100, 101, 102 v k. ú. Dubice u České Lípy (žádost podána ). nedoporučili záměr směny části pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava za pozemky p. č. 100, 101 a 102 v k. ú. Dubice u České Lípy a doporučili prodej části pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava z vlastnictví města. PRODEJE A SMĚNY 10. Směna pozemků p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 ve vlastnictví města za pozemky p. č. 2788/91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2, p. č. 2788/92, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2, p. č. 2788/93, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p. č. 2788/94, ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, p. č. 2788/95, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2, p. č. 5795/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 a p. č. 5795/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m 2 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic vše v k. ú. Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310, PO BOX 386, Liberec, IČ: Pozemek p. č. 5750/192 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u kruhového objezdu, u nákupního střediska ALBERT HYPERMARKET, jedná se o část silnice při

5 Strana č. 5 / 15 výjezdu ze sídliště Lada. Pozemky p. č. 2788/91-95, p. č. 5795/10 a 11 nabízí ke směně Ředitelství silnic a dálnic, jedná se o pozemky, na kterých jsou vybudovány chodníky (žádost podána ). Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat znalecké posudky na ocenění směňovaných pozemků: p. č. 5750/192 (ve vlastnictví města) je oceněn včetně práva odpovídající věcnému břemenu částkou ve výši ,- Kč p. č. 2788/91, 2788/92, 2788/93, 2788/94, 5795/10 a 5795/11 (ve vlastnictví ŘSD) jsou oceněny včetně práva odpovídající věcnému břemenu částkou ve výši ,- Kč Žadatel navrhuje směnu s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili směnu pozemku p. č. 5750/192 za pozemky p. č. 2788/91, 92, 93, 94, 95, 5795/10 a 11 vše v k. ú. s doplatkem se společností Ředitelství silnic a dálnic. 11. Prodej části pozemku p. č. 1338/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatel: Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se Pod Holým vrchem v ulici Kinského před RD žadatele. Jedná se o udržovanou a oplocenou zahradu s trávníkem a živým plotem, je v pronájmu (žádost podána ). V pozemku se nachází kabel NN, v současné době ve vlastnictví města, a proto je nutné zřídit věcné břemeno Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 1338/282 o výměře 90 m 2 v k. ú. Ing. Miloši Nedbalovi za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu ve výši 5.400,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a s podmínkou zřízení věcného břemena. Jedná se o udržovanou zahradu v pronájmu. 12. Prodej pozemku p. č. 5786/162, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a části p. č. 5786/172 o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Žadatel: Vasil Legeza, bytem Škrétova 1902, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever v Okružní ulici. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví žadatele. V minulosti byl již tento

6 Strana č. 6 / 15 prodej projednáván, schválen ZM (č. usnesení 131/07 C ze dne ) a následně revokován ( ), protože žadatelé se obrátili na Nejvyšší soud v Brně, kde prokazovali vlastnictví pozemku (nová žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej částí pozemků p. č. 5786/162 a 172 v k. ú. panu Vasilu Legezovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Prodej pozemků p. č. 463/15, trvalý travní porost o výměře 275 m 2, p. č. 463/16 a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelé: manželé Vladimír a Olga Halířovi, bytem Havířská 1992, Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chtějí uživatelé jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku p. č. 463/16 mají žadatelé postavenou chatku a pozemek p. č. 163/15 slouží jako zahrada. Oba pozemky mají žadatelé v pronájmu (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 463/15 a 16 v k. ú. Dubice u České Lípy manželům Halířovým za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (p. č. 463/16 zastavěná plocha) a ve výši 250,- Kč/m 2 (p. č. 463/15 zahrada) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 14. Prodej pozemků p. č. 352/2, trvalý travní porost o výměře 218 m 2 a p. č. 494/2, trvalý travní porost o výměře 701 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatel: Milan Lopušan, bytem Okřešice 2/59, Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích u příjezdové cesty z České Lípy. Jedná se o travnatý porost, který tvoří přístupovou cestu na pozemky několika vlastníků (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků nebyl doporučen ve VPPN dne ,v ZM dne schválen byl a následně zveřejněn. nepřijali žádné usnesení k prodeji pozemků p. č. 352/2 a 494/2 v k. ú. Okřešice u Č. Lípy. HLASOVÁNÍ: 3 pro 2 proti 2 se zdrželi NEPŘIJATÉ USNESENÍ

7 Strana č. 7 / 15 OSTATNÍ 15. Částečná revokace usnesení č. 254/A/2011 ze dne a navýšení výměry u záměru prodeje části pozemku p. č. 357/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Častolovicích podél cesty, ale nenavazuje na ni. Jedná se částečně o travnatý a částečně zastavěný pozemek. Žadatel má zájem o odkoupení části pozemku, která navazuje na jeho zahradu a na jejíž část zasahuje i stavba domu (žádost podána ) Při geometrickém oddělování bylo zjištěno, že výměra 30 m 2 byla překročena, proto je předložena částečná revokace a výměra upravena na 34 m 2. doporučili částečnou revokaci usnesení č. 254/A/2011 a navýšit původní výměru u záměru prodat pozemek p. č. 357/1 v k. ú. Častolovice u České Lípy na 34 m Revokace usnesení č. 297/E/2012 ze dne Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově u silnice z České Lípy do Žizníkova, v bezprostřední blízkosti RD žadatelů. Jedná se zarostlý neudržovaný pozemek, na kterém se nachází studna. O pozemek měli zájem dva žadatelé p. Jaroslav Šultys a Ing. Petr Kraus a Květa Krausová. Pan Šultys se domáhá vlastnictví studny, ale vyšší cenu (5.900,- Kč) nabídli p. Kraus s p. Krausovou. Prodej byl schválen na ZM dne 28. března 2012 a poté si to žadatelé rozmysleli, protože pan Šultys po nich požaduje další finanční kompenzaci za studnu. ORMI navrhuje usnesení revokovat. doporučili revokaci usnesení č. 297/E/2012 a zrušit prodej pozemku p. č. 320/4 v k. ú. Žizníkov. 17. Výkup pozemků p. č. 5282, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 746 m 2 a p. č. 5283, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 268 m 2 vše v k. ú. od Správy železniční dopravní cesty Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ: Jedná se o pozemky pod komunikacemi, které jsou ve vlastnictví SŽDC, státní organizace, a jsou rozhodnutím příslušného správního silničního orgánu zařazeny mezi místní komunikace. Správa železniční dopravní cesty zaslala návrh kupní ceny, která byla schválena na základě znaleckého ocenění ve výši ,- Kč.

8 Strana č. 8 / 15 Záměr výkupu pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili výkup pozemků p. č a 5283 odložit a dále jednat o ceně. 18. Výkup pozemků p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/38, 5390/39, 5390/84 a 5390/85 o celkové výměře m 2 v k. ú. Žadatel: polyvanced GmbH filiálka, Moskevská 674, , IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti polyvanced GmbH a nachází se v České Lípě v Obecním lese, které společnost koupila (p. č. 5390/38 a 5390/39) a směnila (p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/84 a 5390/85) s městem za účelem výstavby výrobní haly. V současné době z důvodu nepotřebnosti a v důsledku změny dlouhodobé strategie firmy nabízí městu za stejných podmínek pozemky zpět k odkupu (nabídka podána ). doporučili jednat o výkupu pozemků p. č. 5390/2, 21, 38, 39, 84 a 85 v k. ú. za cenu ve výši 150,- Kč/m 2. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 19. Výkup nemovitostí v areálu žst. město v k. ú. --- Město obdrželo nabídku k odkoupení nemovitostí v areálu žst. město. Na základě předchozích jednání s a. s. České dráhy nám byla zaslána část znaleckého posudku na pozemky a objekty bývalého městského nádraží. České dráhy žádali v minulosti o stanovisko města k celkové kupní ceně, která byla ,-- Kč (cena dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem). Na žádost města připustila společnost České dráhy možnost rozdělit výkup nemovitostí na dvě etapy. Cena první části byla stanovena na ,-- Kč Výkup nemovitostí byl předložen na jednání výboru pro prodej nemovitostí dne všichni přítomní členové výboru pro prodej nemovitostí nedoporučili výkup první etapy nemovitostí za cenu ve výši ,-- Kč. Na zastupitelstvo města byl materiál předložen dne , výkup nebyl schválen V současné době nám České dráhy nemovitosti nabízejí znovu a přepracovávají znalecké posudky. Pro upřesnění uvádíme, že pozemky a budovy vlastní České dráhy, ale zařízení jako jsou koleje, stožáry osvětlení, zabezpečovací zařízení atd. jsou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové. vzali na vědomí nabídku na výkup nemovitostí od Českých drah, a. s.

9 Strana č. 9 / Historický majetek obce Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem město uplatnilo právo k pozemkům ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice a vyloučení těchto pozemků z konkurzní podstaty úpadce. Jedná se o následující pozemky: v k. ú. Heřmaničky u Dobranova - p. č. 52/1, ostatní plocha, část p. č. 96/2, ostatní plocha, část p. č. 114/1, ostatní plocha, část p. č. 138/1, vodní plocha, p. č. 154, ostatní plocha, p. č. 188, ostatní plocha v k. ú. Stará Lípa p. č. 232/1, vodní plocha v k. ú. Žizníkov část p. č. 492/5, ostatní plocha v k. ú. Dobranov p. č. 68/1, ostatní plocha v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 327/2, ostatní plocha v k. ú. Písečná u Dobranova p. č. 229/1 a část p. č. 254/1, vše ostatní plocha doporučili získat pozemky jako historický majetek města dle doporučení zpracovatele na základě mandátní smlouvy v předloženém seznamu. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku RK Kouba 21. Richard Příhoda, bytem Baarova 52, Mimoň žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Pivovarská čp o výměře 37,50 m 2 (garáž) - Záměr zveřejněn: Jedná se o nebytový prostor garáž o výměře 37,50 m 2 v přízemí budovy v areálu Pivovarská na parcele č. 3367/1. doporučili uzavření nájemní smlouvy s Richardem Příhodou na nebytové prostory o výměře 37,50 m2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem garáže za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m2/rok, tj. ročně Kč ,- bez DPH + valorizace 22. POLY-IZOL&CO.,spol. s r.o.,, IČ: nebytové prostory v objektu ul. Jindřicha z Lipé čp. 113 o celkové výměře 26,22 m 2 ukončení nájemní smlouvy POLY-IZOL&CO., spol. s r.o. je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /1999 ze dne a dodatků č. 1,2 výlučným nájemcem nebytových prostor ve IV. nadz. podl. o celkové výměře 26,22 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování kanceláře

10 Strana č. 10 / 15 - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši 9.407,- Kč vždy do 15. dne prvého měsíce. vzali na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni POLY-GROUP a.s.,, IČ: nebytové prostory v objektu ul. Jindřicha z Lipé čp. 113 o celkové výměře 68,29 m 2 ukončení nájemní smlouvy POLY-GROUP a.s. je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne a dodatku č. 1 výlučným nájemcem nebytových prostor ve IV. nadz. podl. o celkové výměře 68,29 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování kanceláře - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši ,- Kč vždy do 15. dne prvého měsíce. vzali na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Oddělení technické správy majetku SBD Sever 24. Angelika Pavlíková,, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Jeřábkovo nám. čp. 456 o celkové výměře 65,07 m 2 (prodejna) Záměr zveřejněn: a opakovaně Jedná se o níže uvedené nebytové prostory, které budou uvolněny k : - prodejna...27,96 m 2 - prodejna...21,36 m 2 - výloha... 1,85 m 2 - sklad... 11,00 m 2 - soc. zařízení... 2,90 m 2 doporučili uzavření nájemní smlouvy, po uplynutí vývěsní doby, s Angelikou Pavlíkovou na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem prodeje textilu a módních doplňků za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby, tj.: prodejna 27,96 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok prodejna 21,36 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok

11 Strana č. 11 / 15 výloha 1,85 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok sklad 11,00 m 2 za 638,- Kč/m 2 /rok soc. zařízení 2,90 m 2 za 319,- Kč/m 2 /rok 25. Veronika Homolková,, IČ: Hana Příhodová, Stráž pod Ralskem, IČ: žádost o výměnu nebytových prostor v objektu nám. T.G.M. čp Záměr zveřejněn: a opakovaně Veronika Homolková je na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 154/2003 výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 34,31 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna značkové kosmetiky - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby, tj. prodejna 21,56 m 2 za cca 2.126,-Kč/m 2 /rok sklad 9,25 m 2 za cca 850,-Kč/m 2 /rok sociální zař. 3,50 m 2 za cca 319,-Kč/m 2 /rok Hana Příhodová je na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 81,90 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna s kancelářskou a výpočetní technikou - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby, tj. prodejna 62,60 m 2 za cca 2.126,-Kč/m 2 /rok výloha 1,80 m 2 za cca 2.126,-Kč/m 2 /rok sklad 10,40 m 2 za cca 850,-Kč/m 2 /rok sociální zař. 7,10 m 2 za cca 319,-Kč/m 2 /rok doporučili po uplynutí vývěsní doby výměnu nebytových prostor, za stávajících smluvních podmínek, takto: a) uzavření nové smlouvy s Veronikou Homolkovou na nebytové prostory o celkové výměře 81,90 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna značkové kosmetiky a textilu - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby - další podmínka ke dni účinnosti této smlouvy bude ukončena smlouva o nájmu nebytových prostor č. 154/2003 ze dne na prostory o výměře 34,31 m 2 b) uzavření nové smlouvy s Hanou Příhodovou na nebytové prostory o celkové výměře 34,31 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna s kancelářskou a výpočetní technikou - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby - další podmínka ke dni účinnosti této smlouvy bude ukončena smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne na prostory o výměře 81,90 m 2

12 Strana č. 12 / 15 Úsek prodejů a pronájmů ORMI 26. Žádosti o pronájem pozemků v k. ú. - p. č. 5682/3, p. č. 2523/2, p. č. 2523/1, p. č a p. č. 5682/1 o celkové výměře 9000 m 2 - Základní kynologická organizace 472 Slovanka,, IČ: všechny pozemky - Kateřina Bandriová, bytem Antonína Sovy 1701, pouze p. č. 2523/ Záměr zveřejněn: Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. : - pozemek p. č. 5682/3 o výměře 1604 m 2 - pozemek p. č. 2523/2 o výměře 6230 m 2 - část pozemku p. č. 2523/1 o výměře 230 m 2 - část pozemku p. č o výměře 82 m 2 - část pozemku p. č. 5682/1 o výměře 854 m ORMI eviduje tyto žádosti o pronájem: a) Základní kynologická organizace 472 Slovanka,, IČ: žádost ze dne o pronájem všech výše citovaných pozemků o celkové výměře 9000 m 2 za účelem provozování kynologické činnosti. Organizace předložila popis své činnosti a přehled nákladů na provoz viz níže uvedené. Dovolují si požádat o nájemné, které nepřesáhne 3.000,- Kč za rok. b) Kateřina Bandriová, bytem Antonína Sovy 1701, žádost ze dne o pronájem pouze p. č. 2523/2 za účelem otevření dogcentra, ve které uvádí: "Posílám žádost a přílohy s projevem zájmu o prostory nynějšího kynologického cvičiště na Slovance v České Lípa číslo pozemku 2523/2. Přílohy obsahují stručný popis plánů, které bychom chtěli pro psy a jejich majitele uskutečnit. Jednalo by se o společenství 3 osob občanského sdružení, snad včetně veterináře v České Lípě a městského úřadu v České Lípě ne za účelem zisku, ale za účelem obci prospěšných plánech jako např. odborného vedení Canis terapie, poradenství pro výchovu a očipování všech psů v ČL jako v projektu." doporučili uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky, včetně nově zapsaných p. č. 2523/11, p. č. 5682/8 a p. č. 5682/9, s žadatelem a) Základní kynologická organizace 472, Slovanka, IČ: za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování kynologické činnosti - cena nájmu 15,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně ,- Kč bez DPH + valorizace

13 Strana č. 13 / Jaroslav Rundus,, IČ: žádost o pronájem pozemků o celkové výměře 8541 m 2 v k. ú. Dolní Libchava a v k. ú. realizace odpočinkového přírodního parku pro seniory z Domova pro důchodce ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o níže uvedené pozemky: - v k. ú. Dolní Libchava p. č. 312 o výměře 913 m 2, p. č. 314/1 o výměře 363 m 2, p. č. 314/6 o výměře 372 m 2 - v k. ú. p. č o výměře 2213 m 2, p. č o výměře 118 m 2, p. č. 1419/1 o výměře 3198 m 2, p. č. 1420/1 o výměře 1364 m 2 doporučili tento bod odložit na příští jednání z důvodu stanovení ceny za pronájem. HLASOVÁNÍ: 3 pro 4 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 28. Pavel Holuška, bytem Čs. armády 1670/9, žádost o pronájem pozemku p. č v k. ú. o celkové výměře 22 m 2 (pod stavbou) ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o pozemek v ul. Studničkova v České Lípě, na kterém je umístěna stavba garáž ve vlastnictví žadatele. Návrh ORMI: uzavření nájemní smlouvy na předmětný pozemek o výměře 22 m 2 s Pavlem Holuškou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu umístění stavby - garáže - cena nájmu... ročně bez DPH + valorizace (dle schválených cen, bod 2 k nepodnikatelskému účelu, ostatní nespecifikované může být cena ve výši Kč/m 2 /rok) doporučili tento bod odložit na příští jednání. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 29. KOVL spol. s r.o., Praha, IČ: nebytové prostory v čp. 686 ul. Moskevská v České Lípě o celkové výměře 98,90 m 2 (prodejna) - výpověď smlouvy --- Firma KOVL spol. s r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2005 ze dne na nebytové prostory v přízemí objektu čp. 686 v ul. Moskevská o celkové výměře 98,90 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování prodejny jízdních kol - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, tj. prodejna ,84 m 2 za cca 1.701,-Kč/m 2 /rok kancelář ,82 m 2 za cca 638,-Kč/m 2 /rok

14 Strana č. 14 / 15 chodba,wc, umyvárna.. 29,24 m 2 za cca 319,-Kč/m 2 /rok Nájemné je hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 9.284,- Kč vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. doporučili vypovědět smlouvu z důvodu porušení podmínek smlouvy, tj. dání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2005 ze dne firmě KOVL spol. s r.o. v souladu s odst této smlouvy z důvodu neplacení nájemného dle odst a provozních nákladů dle odst Úsek prodejů a pronájmů ORMI 30. Mototrading, spol. s r.o., Praha, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 686 ul. Moskevská v České Lípě o celkové výměře 98,90 m 2 - provozování prodejny jízdních kol Záměr zveřejněn Jedná se o níže uvedené prostory v přízemí objektu čp. 686 v ul. Moskevské: - prodejna ,84 m 2 - kancelář ,82 m 2 - chodba, WC, umyvárna.. 29,24 m 2 doporučili uzavření nájemní smlouvy, po uplynutí vývěsní doby a v případě nepřihlášení jiného zájemce, na nebytové prostory o celkové výměře 98,90 m 2 s firmou Mototrading, spol. s r.o., za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování prodejny jízdních kol - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, tj. prodejna ,84 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok kancelář ,82 m 2 za 1.701,-Kč/m 2 /rok chodba,wc, umyvárna.. 29,24 m 2 za 319,-Kč/m 2 /rok Oddělení technické správy majetku RK Kouba 31. Farní charita,, IČ: budova čp. 992 v ul. Dubická a zahrada na pozemku p. č o výměře 2390 m 2 udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor - Farní charita má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitostí č. A /2006 ze dne na budovu čp. 992 v Dubické ulici na pozemcích p. č a p. č a na zahradu na pozemku p. č za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou 50 let od do účel nájmu provozování registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, provoz chráněné dílny a provoz charitativního šatníku

15 Strana č. 15 / 15 - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH. doporučili udělit souhlas k podnájmu nebytových prostor, a to za stejných podmínek nájemní smlouvy uzavřené s Farní charitou, pro podnájemce: - ELEKCE s.r.o., Horní Libchava, IČ: za účelem spolupráce v rámci sociálního podniku. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin v zasedací místnosti RM. Mimořádné jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se uskuteční v případě nutnosti před jednáním ZM, o jeho termínu budou všichni členové včas informováni! V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 8.09. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Vavřincův Vrch s.r.o. - žádost o úpravu smluvního vztahu Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009

USNESENÍ z 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 14. 9. 2009 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha - Dolní Měcholupy II. SOUHLASÍ - s proplácením telefonního

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě

2. Návrh řešení RM doporučená varianta je uvedena v návrhu na usnesení, znění usnesení varianty A je v důvodové zprávě Prodej části pozemku parc.č. 1333/2 v k.ú. Český Krumlov rozhodnutí samosprávných orgánů ve věci žádosti konkrétní fyz. osoby o odkoupení pozemku I. Důvodová zpráva 1. Úvodní část Konkrétní fyzická osoba

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více