MĚSTO BUČOVICE VE STATISTICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO BUČOVICE VE STATISTICE"

Transkript

1 MĚSTO BUČOVICE VE STATISTICE Statistické noviny Vám již tradičně přináší přehled údajů za uplynulý rok Tato příloha Bučovických novin je v některých případech rozšířena o čísla za předešlé roky pro snadnější porovnání změn v jednotlivých kapi tolách. V průběhu roku 2016 byly z Odboru správních agend vyčleněny dopravně správní agendy a byl vytvořen samostatný Odbor dopravy. Stejně tak od Odboru ekonomického se oddělil Odbor sociální. V případě zájmu o podrobnější údaje bude během dubna k dispozici na webových strán kách města výroční zpráva, která obsahuje detailní pohled na čísla a také informace o činnostech v jednotlivých složkách a organizacích města. ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - ÚSEK MATRIKY A EVIDENCE OBYVATEL, ÚSEK OP A CD, ÚSEK PODATELNY, ARCHIVNICTVÍ STAV k BUČOVICE ČERNČÍN KLOBOUČKY MAREFY VÍCEMILICE CELKEM muži ženy celkem Počet občanů k NAROZENÍ v roce 2016 muži ženy celkem PŘISTĚHOVANÍ v roce 2016 muži ženy celkem ÚMRTÍ v roce 2016 muži ženy celkem ODSTĚHOVANÍ v roce 2016 muži ženy celkem v roce 2016 se narodilo o 7 dětí méně než v roce 2015 přistěhovalo se o 30 občanů více než v roce 2015 zemřelo o 10 osob méně než v roce 2015 odstěhovalo se o 27 občanů méně STAV k BUČOVICE ČERNČÍN KLOBOUČKY MAREFY VÍCEMILICE CELKEM muži ženy celkem Sňatky: celkem 44 (o 7 více než v roce 2015) obřadní síň 22, kostel 1, státní zámek 20, jiné místo 1 Oddávající: MUDr. Radovan Válek 16, PhDr. Jiří Horák, Ph.D. 24, Církevní forma 4 Počet vydaných rejstříků trestů: 97 Počet vyřízených přestupků: 222 Přijaté žádosti o vydání OP: Vydané cestovní doklady (pasy): 782 Ověřené podpisy a listiny: Mú Poštovné za rok: vs Kč , 2016 Kč , Počet zásilek doručených prostřednictvím datové schránky: ks nárůst o 270 Počet zásilek odeslaných prostřednictvím datové schránky: ks nárůst o Počet zásilek doručených prostřednictvím České pošty: ks nárůst o 27 Počet zásilek odeslaných prostřednictvím České pošty: ks pokles o Počet dokumentů podaných osobně: ks pokles o

2 ODBOR EKONOMICKÝ ÚSEK ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Počet pracovišť: 6 Počet tříd MŠ: 10 (z toho 1 s logopedickým zaměřením) Počet dětí: 250 (leden srpen 2016: 129 chlapců a 121 dívek) 246 (září prosinec 2016: 119 chlapců a 127 dívek) Počet zaměstnanců: celkem 39, z toho pedagogů 22, provozních 17 Počet strávníků: 306 stálí strávníci bez zástupů Bučovické základní školy Za rok 2016 se na jídlo spotřebovalo: maso kg zelenina kg ryby kg ovoce kg mléko l luštěniny kg ml. výrobky kg brambory kg cukry kg tuky kg Dům dětí a mládeže Bučovice, příspěvková organizace, Vyškovská 376 (DDM) V DDM v roce 2016 probíhalo 43 zájmových útvarů a pravidelných kurzů, které navštěvovalo 416 osob od dětí až po dospělé, o prázdninách proběhlo 6 městských táborů se 134 dětmi, 1 letní 14denní tábor s 45 dětmi a dva pobyty pro rodiny (Beskydy a Chorvatsko) s 54 účastníky. Dále se uskutečnilo 53 příležitostných akcí, do kterých se zapojilo osob. Dopolední výtvarné a kreativní semináře pro ZŠ: 37 tříd 1. stupně ZŠ. Nejmladší účastník pravidelného vzdělávání 10 měs., nejstarší 81 let. Statistické údaje k Statistické údaje k ÚDAJ CELKEM Z TOHO CELKEM Z TOHO Počet žáků školy chlapců, 171 dívek chlapců, 199 dívek I. stupeň chlapců, 96 dívek chlapců, 102 dívek II. stupeň chlapců, 75 dívek chlapců, 97 dívek Počet tříd celkem tříd I. stupeň, 8 tříd II. stupeň tříd I. stupeň, 8 tříd II. stupeň Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří odešli k z 5. tříd do víceletých gymnázií Počet žáků, kteří se učí cizí jazyk chlapců, 18 dívek; 22 SŠ s maturitou, 10 SOU s maturitou, 7 SOU chlapců, 18 dívek 6 5 chlapců, 1 dívka 8 5 chlapců, 3 dívky 367 angličtina, 69 němčina, 51 ruština, z toho 120 dva jazyky AJ z toho 127 žáků druhý cizí jazyk - 71 NJ, 56 RJ Počet odučených hodin cizího jazyka za týden angličtina na I. stupni, 27 angličtina, 6 němčina a 6 ruština na II. stupni angličtina na I. stupni, 33 angličtina na II. stupni, 6 ruština na II. stupni, 8 němčina na II. stupni Žákovské knihovny 2 knihovna české literatury, knihovna anglické literatury v různých jazykových úrovních svazků literatura pro děti a mládež Počet odučených hodin volitelných předmětů týdně 4 hodiny na I. stupni 20 hodin na II. stupni 24 v 1. až 5. ročníku 10 hodin v 7. až 9. ročníku 14 hodin Počet volitelných předmětů na II. stupni 14 Počet skupin volitelných předmětů na II. stupni Počet žáků ve volitelných předmětech 216 v 7. ročníku 4 předměty, v 8. ročníku 4 předměty, v 9. ročníku 6 předmětů 4 skupiny v 7. třídách, 4 skupiny v 8. třídách, 6 skupin v 9. třídách největší zájem o další cizí jazyk a informatiku 8 v 7. roč. 2 př., v 8. roč. 2 př., v 9. roč. 4 př. 9 v 7. roč. 2 sk., v 8. roč. 3 sk., v 9. roč. 4 sk na I. stupni, 129 na II. stupni Výuka cizího jazyka - povinná výuka angličtiny od 3. třídy (nepovinná od 1. třídy) - povinně volitelná výuka dalšího cizího jazyka od 7. třídy - volit. předmět angličtina od 1. třídy, povinná výuka angličtiny od 3. třídy - povinná výuka němčiny nebo ruštiny (druhý cizí jazyk) od 7. třídy Individuálně vzdělávací plány a integrovaní žáci chlapců, 3 dívky chlapců, 4 dívky Počet pedagogů 26 ředitel školy a 2 jeho zástupci,11 na I. stupni, 13 na II. stupni 25 ředitel školy, jeho zástupkyně, 10 na I. stupni, 13 na II. stupni Počet pedagogů se speciálním výchovným zaměřením 3 vých. poradci (kariérový por.adce, metodik prevence, speciální pedagog), 5 osobních asistentek 3x výchovná poradkyně (kariérová por., metodik primární prevence, speciální pedagog), 2x speciální pedagog, 4x asistentka pedagoga Počet odborných učeben 17 9 Vybavení školy ICT 2 počítačové učebny s 38 PC s internetem, všechny třídy vybaveny interaktivní technikou, žákům k dispozici volně wifi síť 1 učebna vybavena 25 stacionárními PC, 1 učebna vybavena tablety s klávesnicí (mobilní učebna), všechny třídy vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici wifi síť (pro všechny) Plavecké kurzy 131 žáci 1., 2. a 3. tříd dle zájmu žáků a rodičů 199 v ročníku zařazena výuka plavání Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd, 7denní pobyt 34 RS Soláňka, Beskydy 41 Hynčice pod Sušinou, Hrubý Jeseník Lyžařský výběrový kurz pro žáky 4. až 9. tříd, 7denní pobyt 32 RS Soláňka, Beskydy Cyklistický kurz pro žáky II. stupně, 5denní pobyt 34 RS Kamínka, Chřiby Škola v přírodě pro žáky 3. tříd, 5denní pobyt 33 RS Kamínka, Chřiby Počet dětí ve školní družině dětí z 1. a 2. třídy, ostatní žáci 3. až 5. třídy dětí z 1. a 2. třídy Počet oddělení školní družiny 4 1. oddělení do 16h. 2. o. do 15.00, 3. o , 4 o. do Počet vychovatelek ŠD 4 4 Počet strávníků ve školní jídelně z mateřské školy, 389 z I. stupně, 315 z II. stupně, 106 dospělých Počet uvařených a vydaných jídel v minulém roce Počet pracovníků školní jídelny 7 1 vedoucí, 1 hlavní kuchař, 5 kuchařek 2

3 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ARTHURA NIKISCHE, příspěvková organizace Počet žáků: 372 maximální kapacita školy; Počet pracovníků školy: 23, z toho 19 pedagogů Vyučované obory: hudební 250 žáků, taneční 60 žáků, výtvarný 62 žáků Detašovaná pracoviště: Letonice, Dražovice, Brankovice, Nesovice Hudební obor: Hudební obor vyučuje 12,56 přepočtených pedagog. pracovníků. Nástroje, které se ve škole vyučují: klavír, housle, viola, violoncello, kytara klasická, elektrická, basová, akordeon, keyboard, zobcová flétna, příčná flétna, saxofon, klarinet, fagot, trubka, baskřídlovka, baryton, lesní roh, bicí, sólový zpěv, sborový zpěv, cimbál, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, abeceda hudby hudební nauka. Taneční obor: Taneční obor vyučuje 1 pedagogická pracovnice. Předměty tanečního oboru: Pohybová a hudební průprava, Přípravná taneční výchova, Taneční příprava, Taneční praxe, Současný tanec, Lidový tanec, Tanec v proměnách času Výtvarný obor: Výtvarný obor vyučuje 1 pedagogická pracovnice. Předměty výtvarného oboru: Výtvarná tvorba zde se žáci seznamují s vyjadřovacími prostředky, což je výtvarný jazyk a jeho techniky, s vyjadřovacími schopnostmi, kam patří tvořivost a improvizace, s praktickými dovednostmi, pod které spadá grafika, keramika, malba a kresba se znalostmi dějin umění, kde poznávají díla a učí se jim porozumět. Místa bydliště žáků ZUŠ Bučovice: Žáci navštěvující ZUŠ Bučovice dojíždějí z 29 měst a obcí. Orchestry a soubory školy: Black&White Orchestra Cimbálová muzika CimBaHo Komorní smyčcový orchestr Kapela 30 TEČEK (country, jazz, folk, rock) Ar.Ni.Band (soubor zobc. fléten a keyboardů) Soubor kytar Pěvecký sbor COLORI Největší úspěchy roku 2016: Národní soutěž žáků základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT: Pěvecký sbor COLORI 1. místo v národním kole soutěže pěveckých souborů v Litomyšli Zlaté pásmo v soutěži pěveckých sborů v Uničově Další ocenění: MgA. Kateřina Schönová ocenění za dirigentský výkon a celkovou dramaturgii Lenka Turkovská, DiS. ocenění za klavírní doprovod ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A STAVEBNÍHO ÚŘADU Úsek vodoprávního úřadu Správní řízení a ostatní činnost Stavební povolení + povolení k nakládání s vodami rozhodnutí Zahájení vodoprávních řízení Kolaudace kolaudační souhlas + rozhodnutí Samostatný odběr podzemních vod rozhodnutí, odběr podzemních a povrchových vod, vypouštění odpadních vod - rozhodnutí Procesní rozhodnutí přerušení řízení, zastavení řízení, spojení řízení o nakládání s vodami a povolení stavby vodního díla - usnesení Účast na územních, stavebních a kolaudačních řízeních z hlediska dotčeného orgánu státní správy Vodoprávní vyjádření potvrzení exist. staveb, sdělení k údrž. pracím, vyjádření, změny kultur pozemků Statistický výkaz vydaných stavebních povolení Vodoprávní evidence Vodoprávní dozor Stanoviska, vyjádření k územním a stavebním řízením z hlediska dotčeného orgánu státní správy, k návrhům a zadáním územních plánů Úsek ochrany ZPF, přírody a krajiny Činnost ochrany zemědělského půdního fondu Správní řízení a ostatní činnost Rozhodnutí o odvodech půdy ze ZPF Závazné stanovisko souhlas k odnětí půdy ze ZPF Závazné stanovisko souhlas s návrhem trasy vedení po pozemcích ZPF Závazné stanovisko souhlas k použití sedimentů z vodního toku na pozemky ZPF Stanoviska ke stanovení dobývacího prostoru Stanoviska k pozemkovým úpravám Stanoviska, vyjádření k územním a stavebním řízením z hlediska dotčeného orgánu státní správy, k návrhům a zadáním územních plánů Dozorová a kontrolní činnost Zpracování ročního výkazu pro MŽP

4 Činnost ochrany přírody a krajiny Správní řízení a ostatní činnost Počet vydaných správních rozhodnutí ve věci povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les včetně uložení náhradní výsadby Rozhodnutí ve věci rušení ochrany památných stromů Počet vydaných správních rozhodnutí, závazných stanovisek ve věci - zásah do VKP, umístění stavby do krajiny, zásahy do památných stromů, činnosti v ochranných pásmech památných stromů) Stanoviska, vyjádření k územním a stavebním řízením z hlediska dotčeného orgánu státní správy, k návrhům a zadáním územních plánů, k pozemkovým úpravám Dozorová a kontrolní činnost, přestupky, pokuty Ochrana zvířat proti týrání - přestupky Rostlinolékařská péče přijatá ohlášení stanoviště včelstev Úsek lesů, myslivosti a rybářství Činnost lesního hospodářství a myslivosti Správní řízení a ostatní činnost Vyjádření ke stavebním řízením Dočasné, trvalé odnětí PUPFL Stanovisko k těžbě dříví Udělení výjimek z těžby a zajištěnosti kultur Kontroly těžby, dokladů zaj. a MZD Výpisy z lesních hospodářských osnov Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře Kontrola hlášení lovu Kontrola a schválení plánu lovu, drobné, spárkaté zvěře, evidence mysl. zařízení statistiky, plánu honů Kontroly evidence plomb k označení ulovené zvěře Vydáno plomb a lístků o původu zvěře Lovecké lístky Ustanovení a odvolání mysliveckých hospodářů v honitbách Uložení pokut Rozhodnutí o povolení kácení dřevin mimo les Souhlas s umístěním stavby do 50-ti metrů Rozhodnutí o povolení lovu zvěře mimo dobu lovu, vypouštění zvěře Činnost rybářství Správní řízení a ostatní činnost Projednávání přestupků Rybářské lístky Ustanovení rybářské stráže Úsek ochrany ovzduší a odpadového hospodářství Činnost ochrany ovzduší Správní řízení a ostatní činnost Vydání závazného stanoviska podle 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Účast na územních, stavebních a kolaudačních řízení z hlediska dotřeného orgánu státní správy Kontrola zdrojů znečišťování ovzduší 5 8 Udělení pokut za porušení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 1 1 Činnost odpadového hospodářství Správní řízení a ostatní činnost Nakládání s odpady upozornění Provádění kontrol původců odpadu Mapování výskytu černých skládek a autovraků Prověřování a vyřizování stížností občanů na porušování OZV Projednání přestupků dle 45 a 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Nakládání s odpady pokuty Účast na územních, stavebních a kolaudačních řízeních z hlediska dotčeného orgánu státní správy

5 ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU Počet vydaných rozhodnutí od do : Druh podání Stavební povolení Kolaudační rozhodnutí Územní souhlas Územní rozhodnutí Usnesení Demoliční rozhodnutí Ostatní rozhodnutí Změna užívání stavby 4 5 Ohlášení Památková péče rozhodnutí Ověření existence stavby Sdělení Státní stavební dohled Správní poplatky uhrazené (v Kč) , , Počet podání ODBOR DOPRAVY Registr řidičů: počet řidičů počet všech vydaných ŘP v roce počet vydaných mezinárodních ŘP 34 počet žádostí o vydání karty řidiče 128 počet žád. o PPZŘ (profes. průk.)/vydaných 704/57 nové řidičské oprávnění 543 počet osob s platným zákazem říz. m. vozidel 90 počet osob, které dosáhly 12 bodů 55 vybrané správní poplatky Kč Autoškoly: celkem 3 počet provedených zkoušek 350 počet řádných zkoušek 255 počet opakovaných zkoušek 80 Přestupky: provozu na pozemních komunikacích počet došlých dopravních přestupků 319 rozhodování o náhradě škody 1 zákaz činnosti 65 počet odvolání 7 uložené pokuty a náklady řízení Kč zaznamenané aut. tech. prostředkem Kč Registr vozidel: celkem aut v živé evidenci (nárust o 689) počet registrovaných vozidel ze zahraničí 242 přihlášeno 226 zcela nových vozidel přeregistrováno ojetých vozidel trvale vyřazeno z provozu 447 vozidel Úsek silničního hospodářství povolení zvláštního užívání PK 32 povolení připojení k PK 17 uzavírky a související objížďky PK 13 stavební povolení a ohlášení 7 užívání stavby 8 poplatky a pokuty Kč TECHNICKÉ SLUŽBY Naší hlavní činností je v zimních měsících péče o komunikace a chodníky zasypané sněhem nebo pokryté ledem. Pro udržení sjízdnosti komunikací v zimě 2015/2016 jsme spotřebovali 5,1 tun posypové soli a v zimě 2016/2017 7,7 tun. Jedná se tedy o nárůst o 51 %. V letních měsících pak gro naší práce tvoří sečení travnatých ploch. S tím souvisejí hlavní statistické veličiny jako spotřeba pohonných hmot a velikost plochy k údržbě. Za rok 2015 byla pro zajímavost spotřeba nafty l a benzínu l, v roce l nafty a 4473 benzínu, letos předpokládáme podobnou spotřebu jako v roce Plocha travnatých ploch města Bučovice a přilehlých místních částí se však neustále rozrůstá, zatímco v roce 2015 to bylo 32 ha, v roce 2016 se přidala údržba Hájku (2 ha) a Kalvárky (12 ha). V roce 2017 plánujeme začít ještě čištění Úlehly (1,9 ha). Největší akcí stavebního typu roku 2016 byla parkovací plocha u hřbitova (405 m 2 ). Dále jsme pracovali na opravě jezírka před zámkem, hřbitovní zdi a propadlé kanalizaci na ulici Hájecká. Budovali jsme záchytný žlab v Marefích a opravovali tamní mostek. V Černčíně došlo k revitalizaci rybníka a výsadbě hruškové aleje. Za zmínku jistě stojí i zbudování nových kontejnerových stání na ulici Na Vyhlídce, Sovětská, Úlehla a U Dráhy. V oblasti veřejného osvětlení dlouhodobě pokračujeme v úpravě a obnově rozvaděčů. Vrhli jsme se i do čištění léta zanedbané sítě kanalizačních vpustí. Všechny tyto úkony obstarává průměrně 27 zaměstnanců TS z toho sezonně nám vypomáhalo 9 lidí (údaj roku 2016) v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2017 z důvodu klesající nezaměstnanosti bude sezonně posílen tým TS Bučovice pouze o 5 zaměstnanců VPP, ale přibyde možnost využít veřejnou službu. K této možnosti se technické služby připojili. Technika Pro údržbu města jsou používány 3 velké traktory, 2 malé traktory, multifunkční stroj Belos, sekačka Etézie, 2 pojezdové sekačky, 6 křovinořezů, plošina a nakladač Locust. Zajišťujeme chod veřejného osvětlení (celkem 950 svět. bodů) a údržbu 33 rozvaděčů. V roce 2016 jsme provedli obměnu vozového parku: repasování plošiny a její osazení na nový podvozek Iveco za 1,56 mil. Kč a nákup použitého osobního automobilu Transit pro přepravu pracovníků za 230 tis. Kč. SPRÁVA OBECNÍCH BYTŮ Počet bytů 210 Ve společenství vlastníků 6 Počet neplatičů 25 Výše dluhů ke dni včetně již vystěhovaných nájemníků (nezaplacené nájmy, úroky z prodlení, soudní poplatky) Kč Vystěhovaní neplatiči 1, Počet prodaných bytů 0 5

6 Rozpočet města za rok 2016 skutečnost: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Četnost pokladních operací Pokladní operace Počet pokladních operací Počet plateb kartou ODBOR EKONOMICKÝ Saldo příjmů a výdajjů Kč Celkový příjem města z odvodu loterijních terminálů Vybrané nedaňové příjmy města za rok 2016: Vybrané běžné výdaje města za rok 2016: Druh příjmu Správní poplatky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Pokuty za dopr. přestupky (vybrané) Půjčovné knihy, kopírování/tisk Pokuty Městská policie Příjem parkovací automat Vstupné koupaliště Vstupné krytý bazén Objem přijatých finančních prostředků (zaokrouhleno) Příjem EKOKOM za separaci a třídění odpadu Kč Kč Kč Kč Objem vydaných finančních prostředků Kč Kč Objem přijatých finančních prostředků Přehled konaných veřejných sbírek za rok 2016 Místní poplatky za rok 2016: Druh poplatku Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Druh výdaje Počet evidovaných poplatníků Sběr a svoz komunálního odpadu Veřejné osvětlení - el. energie Spolufinancování Integrovaného dopravního systému Vysílání kabelové televize Poskytnuté dotace z rozpočtu města Výdaje za vodu koupaliště, bazén Údržba biocentra Vícemilice Péče a výsadba městské zeleně Pojištění majetku města Celková výše vybraných poplatků Poplatek za psa Kč Poplatek za komunální odpad Kč Poplatek z ubytovací kapacity Kč Poplatek z VHP a JTHZ Kč Poplatek za užívání veř. prostranství (stánk. prodej, zábor) Počty se neevidují Kč Loterie Počet provozoven 6 Počet VHP (Výherních hracích přístrojů) / JTHZ (Jiné tech. hrací zař.) 5 / ,31 Kč Objem vydaných finančních prostředků Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Subjekt konající sbírku Počet pokladniček Výše vybraných finančních prostředků Diecézní charita Brno benefiční koncert Kč Tříkrálová sbírka Charita Brno Kč KiK Discont Kč Útulek Tibet Kč Počet dětí v pěstounské péči, poručnické péči 28 Počet dětí, nad nimiž byl stanoven soudní dohled 27 Počet návštěv pracovníků OSPOD v rodině 316 Počet soudních jednání ve věci nezletilých dětí 120 Počet žadatelů (manželů) o náhradní rodinnou péči 0 Počet žadatelů o profesionální pěstounskou péči 0 Počet dětí a mladistvých podezřelých ze spáchání trestného činu 17 Počet dětí projednávaných u přestupkové komise 3 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (OSPOD) Komplexní informace o hospodaření města a hospodaření příspěvkových organizací za dané období naleznete na těchto internetových stránkách Ministerstva financí ČR: Počet případů dom. násilí, kterému byly přítomny nezl. děti 2 Počet uspořádaných případových konferencí 15 Počet vyměněných a vydaných průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou 96 Sociální práce počet sociálních šetření 189 Počet vydaných rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 2 Na základě podkladů o sociální službě předložených z JmK byla stanovena maximální výše Kč na poskytnutí finanční spoluúčasti města Bučovice za účelem spolufinancování sociálních služeb na rok Finančně jsou podporovány registrované sociální služby, které obdržely z JmK Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji : Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna; Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna; Společnost Podané ruce o.p.s. Vyškov; Terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách

7 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A INVESTIC Schválené a realizované akce Odboru územního plánování, rozvoje a investic (kofinancované z dotací) rok 2016 Název dotačního titulu Celkové investiční Dotace náklady vč. DPH (Kč) (od koho) Dotace (Kč) Sociální zázemí v klubovně Polikliniky Bučovice, p. o , JMK , Restaurování sochy sv. Jana Sarkandera v Bučovicích , MK , Oprava hráze, sběrný příkop a řešení trasy odtoku z vod. nád. Křovačka II a III , MZ , Obnova kříže v Bučovickém lesoparku Kalvárie , JMK , Dětské hřiště v Kloboučkách, město Bučovice , JMK PEGAS , , CELKEM , , Akce realizované Odborem územního plánování, rozvoje a investic v roce 2016 z vlastních zdrojů (bez dotací) Název dotačního titulu Celkové investiční náklady vč. DPH (Kč) Výstavba komunikace Marefy (Žleb) , Výstavba parkovacích ploch ulice Ždánská , Výstavba parkoviště nad kinem , Realizace RADARU k měření okamžité rychlosti , MŠ Kloboučky kanalizační přípojka , MŠ Marefy kanalizační přípojka , CELKEM , Celkem všechny investice za rok 2016 (Kč) , ODDĚLENÍ SPRÁVY MAJETKU Přehled služebních vozidel Název vozidla využití Hyundai i30 referentské MěÚ Bučovice Chevrolet Aveo referentské odbor sociálních věcí Škoda Octavia Sedan referentské MěÚ Bučovice Hyundai i20 referentské odbor sociálních věcí Hyundai ix35 městská policie Hyundai Elantra vedení MěÚ Bučovice Smlouvy majetek Pachtovní smlouvy 13 4 Nájemní smlouvy 9 6 Smlouvy o výpůjčce 2 1 Kupní smlouvy nabytí majetku 3 13 Kupní smlouvy prodej majetku 9 7 Darovací smlouvy nabytí majetku 5 2 Darovací smlouvy pozbytí majetku 0 2 Směnné smlouvy 1 3 Smlouvy o zřízení budoucích věc. břemen Smlouvy o zřízení věcných břemen Nabytí dražbou 1 0 Výsledek inventarizace majetku (v Kč) Druh majetku 2016 Software ,39 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,00 Budovy a stavby ,63 Dlouhodobý hmotný majetek ,28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,40 Pozemky ,65 Umělecká díla ,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný ,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,81 Ostatní finanční majetek ,20 Knihy ,00 Celkem ,31 Počet nových kanalizačních přípojek k Marefy Černčín Počet vyškolených osob BOZ a PO Druh školení Vstupní (BOZP, PO) Periodické školení 58 0 Některé výdaje na opravy a údržbu městského majetku a spotřeby energií 2016 Budovy opravy a údržba Kč Pokladna stavební úpravy Kč Smuteční síň Kč Městská zeleň Kč Lesopark Kalvárie Kč Komunikace Kč Chodníky Kč Rozhlasová ústředna Marefy 900 Kč Veřejné osvětlení (opravy a revize) Kč Provozní náklady budova radnice Jiráskova 502 Plyn Kč Vodné, stočné a srážkové vody Kč Elektrická energie Kč Úklid Kč KNIHOVNA ANNY ŠPERKOVÉ počet čtenářů 822, z toho dětí a mládeže 304 počet návštěvníků počet akcí 107 návštěvníci kulturních akcí 873 návštěvníci vzdělávacích akcí uživatelé on-line služeb výpůjčky celkem výpůjčky periodik uživatelé internetu 724 přírůstek knih do fondu 913 nové knihy na pobočkové knihovny 253 výpůjčky na pobočkových knihovnách Nejstarší čtenářka knihovny je paní Jaroslava Jarolíková 7

8 ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vybrané dokumenty pořízené odborem Počet vydaných živnostenských listů na základě ohlášení Počet vydaných koncesních listin na základě žádosti Počet vydaných výpisů z živnost. rejstříku jako průkazu živnostenského oprávnění Počet sdělení o přerušení provozování živnosti Počet sdělení o obnovení provozování živnosti Počet vyhotovených výpisů z veřejné a neveřejné části živnostenského rejstříku Počet sdělení o provozovnách Počet rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele Výše vyměřených a uhrazených správních poplatků v Kč Počet zaevidovaných zemědělských podnikatelů včetně změn Počet zemědělských podnikatelů Počet vyřízených spisů na evidenci zem. podnikatele Výše správních poplatků na úseku zem. podnikatelů Počet rozhodnutí o zrušení živnostenských oprávnění živnostenským úřadem Počet rozhodnutí o uložení pokuty Počet rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti Počet rozhodnutí ve správním řízení Počet kontrol zakončených protokolem Výše uložených blokových pokut v Kč Výše uložených pokut ve správním řízení v Kč Výše uložených nákladů řízení Počet odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřadu Počet podnětů ke kontrole podnikatelů Společné kontroly s Českou obchodní inspekcí Personální zajištění 1 velitel, 5 strážníků Udělené blokové pokuty rok 2015 Kč , rok 2016 Kč , Řešení přestupků podle zák. č. 361/2000 Sb. 125c: rok 2015: 927 přestupků, rok 2016: 935 přestupků MĚSTSKÁ POLICIE Řešení přest. podle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích: Druh přestupku nedodržení vyhlášek města 91 přestupků 39 přestupků 47 přestupky proti veřejnému pořádku 48 přestupků 58 přestupků 49 přestupky proti občanskému soužití 12 přestupků 4 přestupků 50 přestupky proti majetku 43 přestupků 17 přestupků Personální údaje počet pracovníků podle odborů 2016 Kancelář tajemníka celkem 17 (Sekretariát, úsek rad a zastupitelstev 1, Úsek personální a mzdový 1, Úsek správy sítě 2, Oddělení správy majetku 5, Úsek technický 5, Úsek přestupkový 1, Krizové řízení 1) Odbor správních agend 6 Odbor dopravy 9 Odbor ekonomický 7 8 Přehled činnosti MP: Druh činnosti Odchyt psů Výše poplatků z parkovacího automatu v Kč Spolupráce s PČR Poskytnutí první pomoci Zajištění místa dopravní nehody Výše vybraných poplatků městskou policií za veřejné prostranství v Kč Odbor sociálních věcí 5 Odbor územního plánování, rozvoje a investic 4 Odbor živnostenský 3 Odbor životního prostředí a stavebního úřadu 9 Celkem pracovníků zařazených do MěÚ 60 Organizační složka Sportovní zařízení města Bučovice 6 Organizační sl. Kulturní zařízení města Bučovice 6 Městská policie (MP) 6 Celkem pracovníků včetně MP, KZ a SZ 78

9 9

10 10

11 11

12 Přehled návštěvnosti Státního zámku Bučovice Návštěvnost celkem za rok 2016 byla návštěvníků. Pro porovnání uvádíme celkové návštěvnosti za poslední roky: Návštěvnost celkem za rok 2015 byla návštěvníků. Návštěvnost celkem za rok 2014 byla návštěvníků. Přehled kulturních a doprovodných akcí konaných na Státním zámku Bučovice v roce 2016: až Jaro s tulipánem květinová výstava až Šaty k tanci i pohledu výstava historických kostýmů Zámecký košt vín tradiční akce až Školní výlety na zámku aneb pojďte s námi na pohádku výchovně kulturní program ve spolupráci s divadlem Komedianti na káře. Žonglérská a výtvar. dílna. Pirátská pohádka až Výstava panenek Barbie, My Scene, Bratz Scen v historických háčkovaných šatech Noční prohlídky Pozdní sběr koncert na nádvoří v rámci Hradozámecké noci zahájení série koncertů Bučovický podzim Bučovické noviny Vychází ZDARMA jako měsíčník v nákladu ks / měsíc a jsou distribuovány do každé schránky v Bučovicích a místních částech města Černčín, Kloboučky, Marefy, Vícemilice. Koupaliště otevřeno od do dnů technického provozu počet návštěvníků celkem celková tržba činila Kč, což je o Kč méně než za sezonu 2015 (ztráta je zapříčiněna špatným počasím na začátku sezony) Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu na adrese ohlašovny Na tzv. úřední adrese Jiráskova 502 bylo nahlášeno v roce 2016 celkem 295 osob, což je nárůst o 17 oproti roku předešlému. První narozené dítě roku 2016 Chlapec narozený , jmenuje se Matteo KULTURA, SPORT Organizační složka Sportovní zařízení města Bučovice Krytý bazén Chemie koupaliště: Počet návštěvníků (méně o 140) Cl 720 kg Počet žáků cca (více o 700) PH l Spotřeba vody: Flokulant 120 l doplnění bazénu 764 m 3 Algicid 120 l ostatní spotřeba 868 m 3 celkem m 3 STATISTICKÉ PERLIČKY A ZAJÍMAVOSTI Spotřeba kancel. papíru na radnici za rok 2016: 750 balíků o 35 balíků více než v roce 2015 Nejstarší občané Bučovic: pan Jan paní Františka paní Emílie Statistické noviny za rok 2016 byly sestaveny z podkladů zaslaných vedoucími jednotlivých odborů, organizačních složek a příspěvkových organizací. Redakce nezodpovídá za přesnost údajů. Organizační složka Kulturní zařízení města Bučovice Samostatně nebo ve spolupráci s jinými subjekty byly realizovány následující kulturní akce: Příjezd Tří králů do města, Regiontour a Go, XIII. ples města Bučovice, Vyhlášení sportovce roku 2015, Oslavy 71. výročí osvobození Bučovic, Velké pálení čarodějnic, Oslavy 1. máje, XVII. Zámecký košt vín, Národní festival neprofesionálních orchestrů, Koncert ze světových muzikálů, Evropský svátek hudby, Městské slavnosti Bučovice 1645 Švédové v Bučovicích, Letní škola interpretace staré hudby, Koncert studentů a koncert lektorů interpretace staré hudby, Fichtl cup 2016 (ve spolupráci se ŠWaNDa klubem Olomouc), série koncertů Bučovický podzim, Den seniorů v kině Brigáda, X. ročník Festivalu ochotnických divadel Miroslava Doležala, Odhalení kamenů zmizelých, Mezinárodní den válečných veteránů, Přednáška plk. P. Svobody v kině Brigáda, Rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Mikulášská besídka (ve spolupráci se SKD Bučovice), Česko zpívá koledy s Deníkem, Vánoční koncert Stříbrňanky v kině Brigáda, Vánoční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Tradiční silvestrovský sraz čtyřkolek podílíme se na propagaci stejně jako u mnoha jiných akcí. Ochotnický festival Miroslava Doležala 2016 V sedmi dnech se odehrálo 8 představení, která navštívilo hostů. V rámci nich se v Bučovicích prezentovalo více než 100 ochotníků a 8 oficiálních hostů z řad předních domácích hereček a herců. Vydává město Bučovice 2017: grafická úprava a sazba Jan Haluza korektury Bc. Lucie Janíčková tel.: , Chemie bazén: Cl l PH l Flokulant 90 l Algicid 150 l Kombi set 60 kg Statistické údaje evidence Počet zaevidovaných podání písemností Kancelář tajemníka Odbor správních agend+úda Odbor správních agend 621 Odbor dopravy (už bez OSA) Odbor ekonomický a sociální Odbor ekonomický Odbor sociální (už mimo OE) Odbor územního plánování, rozvoje a investic Odbor živnostenský Odbor životního prostředí a oddělení stavebního úřadu Informační a kulturní středisko (IKS) Městská policie (MP) Sportovní zařízení (SZ) Celkem město Bučovice