ÍÍÍLDEKA-SUŠ]; L^I'iii ü ls. Chtěl jsem si koupit dvacet deka duše, :>ár kousků Y'Vdy, litr SvíMoií, leč prod v ekn o<!v< v til;.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÍÍÍLDEKA-SUŠ]; L^I'iii ü ls. Chtěl jsem si koupit dvacet deka duše, :>ár kousků Y'Vdy, litr SvíMoií, leč prod v ekn o<!v< v til;."

Transkript

1

2 Tohle,je strunka, která vás /.ja':o je<ji, r*. aála/ pircrut vyprovokovala k nadávar.í na jejího autora. Je to stránka vy lira zená slovu z redakce* A já hodlám v těch "provokacích " dneska pokračovat. Hned dvč^.a 1/ Ohnř. postřehali V&ijirřte si «vnitř tohoto i:isla flinku "Připomínka k jedromu ohr.i" pd Datla. Nejni v právě tohle jeden z těch rys" vití my dnešních ohnu? I-.e v tu to to, o Čem ja \e se dohač vali v í;íi ule jeh rif loch V Větší ivit p. bl;.vnř - nový.>..; >: dyi fleku rc 'Li..ov. ný" I f c V t ó t ^ ^ r a t í?» ^ WsVft&m^Š&igU 0 - večerní oro>t«vn neudršej! Dolcor.ce ani kapely, jak bylo vidět na Trapsavci, kde se dost lidí v klidu a bez obav, že o r.öco přijdou, chodilo olu'ivat do chit. Takie - kdy i oořáda -ícl nemaj pio.r-m, kterej by cytil většinu sám o sobě, račli by ostí tni začít \Y8lot cit Lti t.. A nebit se» «V i.e., en pop... sinbý texty. Probíral jsem se tuhle štosem tifitřnejch i psar.ejch trampské,]ch písniček, co mám doma. A říkal ječ í si n«d nima f kolik se ji<"h jeitě znívá? t.'( jen z tradičních, f.lc i tfch 10 let st reich? Tok Jsem si je začal počítat a vybírat. A vycháaely mi- Hobousárny, Kidárny, T^cifikárny, spiriitisti, začátky Greenhorns, folk, z poaledi í doby BrontosnuM a Roháči* Samozřejmě ještě ledacos navíc, novinky/který le ol vvi ie dlouho n< vy iri.r,j/, kr«jový písně /v Hradci Sintárny, v Brní Příboj, Tapi atd./, ale tich p ír, co jsem vyj. >c <>vnl /jo, eótř sbi Daněk/, se hraje všude - a létal Proč asi v K.dvŽ jedneska knpel "našich" fcánrvl tolik?.'iek bych, že to bu^.c t.sl text i». Cích, ve terejch vo něco jde nebo který jsou poezie, je dost málo. oív d jen BrontosMU i děli J texty "aktuální". T oh vycpávkovejch je snad dost v popu, ne? U rockový hudby sc to občas o-nlouvú tí r n, Že je důležitější muzika - a přece Miftlk do^ázol, že to nemusí bejt prav* da. Má kvalitní obojí. "Trampská a country hudba toho oc : ovéh-. mpmr -í, ha z < j n< jí 'i, ' ab V. ncl bo Miki. Ta to zkyute v textech 1 Takovéj všední den nebyl nikdy otiétenej - a kolik z vás ho zná??? Houla

3 ÍÍÍLDEKA-SUŠ]; L^I'iii ü ls Chtěl jsem si koupit dvacet deka duše, :>ár kousků Y'Vdy, litr SvíMoií, leč prod v ekn o<!v< v til;. auře: w Jak jsou ty lidi dru ;ikr pitoniý...". o ovňem. tí to nevyvedla z r iírv, řekl jsem "Dobrá, nic se neděje, dc.jte :rd tedy zí korunu Víry, oc ii.ku Citu, láhev Naděje." A ona řeklo: "Musíte stát frontu." A froi ta vedli cik-cz-k ZM hory as potom dál, až někom k horizontu. A váichni Lidi chtěli brambory. /text písi.č pr.'ij'r;':ých heroomuaikontů z některé jejich hry/

4 7. oheň Slabochů - Dřevěný Sosák 80. reporteegoval Pifík /díky taky KavŠeti za povíctái.í a Hansovi za statistiku, ale Pifík se nám líbí nejvíc -pozn. Dýmu/ Srpen 30, ke konci měsíce. Jel jsem sice stejným rmníra vlakem jako Karel z Liberce, ale seznámil jsem se s ním až na jinak prázdném nádraží v Suchdole. Mizerné spojní í bylo příčinou volby stopu, ale ten nám pomohl jen do Oder. Nic nevadilo, alespoň jsme se mohli potkat s čekající Strunkou a Vevericou /jedna z PlznČ, druhá z Košic, požehnej Pánbu/. V lokálce do Vítkova nás už byla hromada a tak hurá,za sp jkr ui a na tlacho-r vištf. Bylo pod nrai oni, ale vzduch svěží a šlo se nám fajn. Podél Moravice jsme sc dost-li n: na tlacheviště Slabochů, kteří si lebedili v rozestavěné chatč. Náš národ se zde seznamovr.l jen zvolna, jak je zvykem, pomalounkuj nesmele. Jsem labužníkem této fáze potlachů. Tam si brnká trampulka pod stromem, támhle kus osady v trávé ba. tí, jinde dva k. nrridi prohlubují mezinárodni vztahy. Siesta. Siest ozdobená vyniká jí- ' cí přehlíd ou foto, rafií letošního TRAFA. Na stromech na tebe čeká našpendlené zátiší s kytarou, pastor e půllitrem, poezie zřícenin hradu /: tak. Ideální prostředí pro výt t. vu TRAFO. Je o. poledne. Střídaví postáváš, posedáváš, poleháváš v trávč. Koircáš po známých, pokeeuváš a vabec si v tu chvíli neuvědomuješ, e í.:e láduješ párenicou a přikusujeě chleba z Orlických hor a za chvíli houšefi 03travskou klobásu a plzeňskoj,pozor, chleba. Šeří se. To lese sílí houší. igelitů. Nc b( se z." t íhlo a prší. harod se choulí pod igelitem a celtovinou. Ležím v igelitovém pytli a protější kvintet se mačká pod z^kolíčkovanou stříškou z igelitu."nazdar šneku" častuje mne Sára. "Nazdar sardinky." odpovídám. A sardinka Sára atakuje nebohého plže klacíky, šiškami a štouchadlcm. Prší. Traíiárod má kabaret U šneka nebo se choulí, baví, miluje,spí...agreuívnim sardinkám nabízím zvou televizi. Po Večerníčkovi jsou zprávy, BBSfc a Zeman - Bič boží. Je po agreui a za chvíli i po děšti.

5 Na tlachovišti se tvoří hloučky kolem kytar«hans Slaboch chystá program a kamarádi zaplňují klády kolem hranice» Bez povelů utichají hlasy a z tlachoviš tě je lesní chrám. Kamarádka ÖSD gtřichází s fagulí a zapaluje oheň» Slaboši o sobě sympaticky tvrdí, že jsou blbci. Nikomu to nevadí. 2a doprovodu Tarantule, která pak hraje až do půl* noci, zpíváme Vlajku» Program řídí Hans a umí to lípl ně nenápadně a svižně. Demokracie Slabochům vlastní dovolila při 7. tlachu již podesáté vystřídat šerifa a přijmout 15«člena osady. Následuje vyhlášení výsledků soutěže psavců o Dřevěného Sosáka«Vítěz není přítomen a ti další, kteří se líbili, vůbec nejsou druzí a třetí, ale dostávsyí jakési čestné uznání 0 Líbí se mi to a napadá mě srovnání s letošní olympijskou soutěží gymnastek» Ani tam by přece nemusela být ta uslzená čtvrtá děvčátka...dále Hans vyhlašuje vítěze soutěže trampských fotografů - Trafo» Mohutné Umí patří všem vítězům obou soutěžíc Hansovi se podařilo protkat písničky tolika literár nimi skvosty recitovanými přítomnými autory nebo jím samým, že na tradiční soutěže u ohně již nezbyl Čaa» Žádná škoda l Sesílko četl povídku ostýchavého Kavče te, zasmáli jsme se vtipným básničkám od Johnyho z Prahy, své věci přednesl i Miky z Olomouce atd» Slá grem potlachu bylo nejedno divadloo Nejdříve rozesmá li vandrovniky Slaboši, pak repríza /kolikátá už?/ Járovy Popelky, v níž roli hlavní hrdinky hrála sama Sára, v roli macechy, táty a bubeníka bylo možno apa třit mne. jednu ze zlých dcer tvořila Strunka a hejno holubu Cesílko» Před půlnocí pak režisér Hana uve dl na scénu, pokaždé jinak, doktora a pacienta» Plíce přítomných se vzdouvaly, smích se dal v těch chví lích pytlovat. Volná zábava po půlnoci dovolila desítkám kamarádů nahřát ledviny či končetiny blíž u sálající hranice 0 Písnička střídala písničku až do svítání»mezitím stále začínala a končila různá trampská sympozia.nökteří šli teprv spát, jiní už vítali svítání. Většinuosadníků probudil dopoledne něžný zpěv o ránech v podání mém a Čárově. Po snídani se hloučky trousily do Vítkova k vlaku. Hodina jízdy lokálkou d< Suchdola byla doménou dobře padesáti veselých trempi' řůo Jsem labužníkem téta fáze potlachů...vždyí lidé

6 Uíí se v vr» * j ja«. '«aél«>\*li ut dnask«virtí, i? rríjha, nřii Přietft i N* trati Snehdol - Rjekoav ou napaáno i )*-'3»ll hqtr.í.pí..^ Tv c ~ a H tř. «lo v * u i i Jaiu květy co avou v.lni dal v roai <H) Lidi jiai avou v ni dala noc o t o la te 1 *r nfnrin tuláctví«sal«->an ot r- y t i orav i r*tvi«d*lß,oi avou v Ji: i noři r.«f ti a\ou dala no«? / : * \ *33.. * ) - 1 uvna nota ar hlad rán a trrlo vl i t ich dlani Třpyt Kvtzá a nlír.4 á* -xá, i Val ntn:i tir-o pf i ' nvft.í i Fsř^^j itti! rty * lltidoí 3 chci TTJEur ř.ci ör j t jiue 11 it If«ti v ok a nato nřco dyi v r r.jfiiku nw» ken j alaitai lidi ; v if 5 í /"a«trié, iltzüi uaniní/ V korunách niisul aw. to ab. nřán vr> i vrouiiti 4 tak w»* to «v; o v aédathu Aedd-i all lil a ti e r»i ty <i sl to t«'lcui li vaaoi i» rc n prvoro*«ny«pohlodct«-odř acta * ter/a p-iioi i. tí Lül»«vjet. hvlsd J i.ch etat o» vf,j >u h'ii.vi koa tuláci ja otídr vili v ohbích rr»»t A u aurtfivjřch pr«mi A oak «ih»-iii x rudých pi««, ivl. Vtrni Ji \).' '..: ü 'i.» i»pívali -»-'«to o ták- tenkrát jol si Úlu v<c«ví- : d...'.«-?0 ti V* it» d t Dva tácy Jed- ou lo / r < :1. 6 U*řl i? i/ e byt, ; a vlasti í colad ' Ccs-lvt^ // ^tv 1 o t-: 3/ i 3ólfiv > i Z»«ia í <5 /Dir...7/ V " e - v o i.-»k ii.,/r f»..t< 1/

7 Jaa.v - a t>.pa >.. L _ - po (.t.>-i ttf ^h^r^jirn t v; st -v ir \ "i! o o tr p i v;-' tnř na> jí t o o ro. t r.. U "i n ' iv, ouuá^ak", H 6o<Uaok", "Wlák", "flák', "ájrnák m t "fko*írák*,"ako»iráíek", "fhjrát"» jjaaoarej il ic o pa nerotuiláato k- : t li, - I - -ihl c <» r" po >ía*lu.'t» vh> «St "i t-, po *í r! cu*..>to»s: ac rto v" /o m tu i řu'/» i'» aádom/ uí rov- < V/ s v.. t, n K i. v u... í t»*')f< tvc tk l.. -. z l-u.le t* 1 i í Lo. oob xi "lebačo", "bol«, o", Jií.Mk taká H vouío'. 1 oicvm.«> u; t 4 at L» j í nyt, e bj 10? o't 5 <>» «.-.í *. 1 t a «fett- 'V* - o eil r r. i.-, ť. ic yrh se ro*mfill t»**i tranpy fa«olová konán vu f*tc Lo" V/ho- <i»o / < - y" 1- :r je to, >»i i 1< t/.» '.i. to\á no tic. t.t i.i 7 V> ť» tu 4«/. na típ R KU t i v ' ' tí i ix> r byly. ' >t».tsvlny "por l nl ti»" Tr i a Mar fr«> «Jící ai v pví-j-iř i. -r vi.et* : servu, řu u uehtí i nf.j** jc rv-lévtcu, 'r>. ". flívvuv ti rhu tí. OAfu»«: ' Uflt -> tou/ tie: > " >ot i ", - h J v 1 ty. po ti e í l- >r. ;<. v r. 'i r. y -r ' IY 1 i t1 prrsvné aoodhadr.oa aíru troupa é drai oeti a po'*rro*»ti " ť> ' ti vír V< -4 irtov."lo" - I.Ot )- li "bouřní 1 '.jak byla pojvonovéna a rlanjfch kořání. Pak ua a«"lidi.l «Aifft*o dát do "bo^^aní "taxování", a pod. &/<tyn hfaben b/va ií trt>«n»)rá koiapoty -.*<J«r. % ri"h pfl verjf «o.oco, bylin a kvítí, t l - >»vr. pi, nií ) t. via H r.'vit nt.-»- rá n al*to^o^aa to4 tkaa vxb.rts aa roxm.tl^>>u - - ncaapobaňte R- K rt odr-» M "t-'p: t VÍ. tru", i A jí VÄ - tí ť>i o t- 1 Au jo tj kout od ohn4# /přífctl - ro jo potlaoh/.dyí Pán ap'-tři.l adu «t^ř'-' í \ v t to, o..r.: úl a< >řf z - L L. /3 hp, 4» V»>J

8 vybráno z íuldokrsvy neti. Noviny Duchař vybráno. í V-.Jy. qtti kokt,v «utor ^ulj^k autor V. er v Jídnich ťer teh htfinách vy los oval«epaciflni -»orot: 5>'.;- \ í \ víič ic i o lefciiéjéího -or«rr>tix iltt. Tvá t; i siatc obsadila, Jak se 4*1» 6' r > i-! nt, robové aaopiaa Kctufalk se nv^ia hltf -ran ty si, jen ty si, *yl«f ty si na ftyay*. liuai. ir - *...-tu^i : orlí tx.^vé tv»rb.y se «horu. i v názoru, i«naotrelý t t * jp<3 o uchá melodie provedené ve třeeh akordech / H U/1«, Gt, plni uspotoji ailov.i y náročné hudby.. c >'r.l po;. Ti.:>oil:.ý je t.á. re rén "3vdl, buhly, yen" eho nc íi 'vn íel x, íi. té frasot.ní. uo.-x..é u-'l t; < - í j«a >výeh ;ov.í o ti 1«\. n upí; y a hl vnč ot. Ir. v-t ti Mat ova v til v :L d p > lu <:«, X t faiv. T Lr.d r >'je 1 1o* i 1 pocit' u i iladé de^enf-raeo * teré stulil e i Členové vseéli a jía j írho tv I i tr»ital* é. red tfn t >1 *»ř.il t*c in.5'flu rmt? at o\ i a v..u 3- v«r. ri ó. r?vi». v' 'cl.u < 1«.r tu at falku,»e«x i i ^árajovi někili-: otázeki * o pro v. f. \ t a vít, jutvi»i«' č\i.! é o tř«" "Pausa jame»plnili nv 1 j aivaaek k í>0. výr oř 1 neorü ixovt «V 0 ti»i,u V «vr.í jíáa f ílvx jí vaalev k 1. výročí salofceiií a^upix:y, výročí nurozt ní irigant' i r»\lté v>r< í r\< «t.o vyatouperuí a ry li-u o n - *ar i *i, "V fcc^ virtíta rr t t v.y ř" * *>fle t. r sl'»dýefc z íml ni. 'i r^turu. toei /tac i«y nl«b í - >. w. >» j< «/. oj 1 ji :. - di.t ' ">U f. r!. ->u hut ucho, ktcr.. ufietrí aft 50 f alaktricvré ar.ar^ia, cot čiří výkon ný o«rpotfebou i '> 0 holicích str / hi' 1, -rscujífich DO <*Ot I) í lil ut«in téi hodi^sc i»lni o»ait olylv.i'i oter } v n«:-' u b(. Jo^nívá.na se, ic < í f í * visi ru vci^éca 'i otstvi avi ov rh afektů n «kvmll t: í d- ja» i*,.tr ' jí i poum '. v Ji 1' -v (' ťabfj i r u«. hý jeden Cl p&l. KaidopAdr.Č aa tím obohatí naa pop tri / nflllémm rw-vzt t i ll«tli«4 t"f"nl-: i>/-i vyetofu i i "a "Dav vdavekchtiv^ch far.yrak." jjvk,/

9 Of a v T'f >. c i tk ' L - IVO : rrr r> cr* i Cl....ri:. V..,!:u.....-lit.l-.l 1 JauCaar.ř sf t. svo. t-i tm. let ^r.u vl ti. rr e čas -isu AjJi v rr. -vt *» i bv «ty 'b- Čf;«níku hlir.íková tvárnice schalen* do kuau p«r»i ru. T ltí' 1 St; fiv i ťi' T, <u. v I j :i:t:ue i i st \ r< t í>, s hl "o vv!> aáv - nér, tli..t c. wt '»ló j tel «l 'd* rt t obdei f-u Jm t u uleforu..( > :tor, co si rx< t<* t H i t....< si ; * e. to H \ ii./ v. i ~ e ' livi<»il v v v^ie.' "/i....' ii ily li cnt... LuJ < - f. '«V. t< UfllO i(. > % V t t. rl.tv-i«vl i '..iii., ex / u.e.1. 1 \. V O 0» "V, V, >.., 1 ''C Í v i ii' ti ' ni r v r v I, k t r " u v, : i ' fi-r >{ v f-i i v«v? i jií i.«. 1! t ' > xy * Jtdir-rut bwét von. ov:t, poila >d«o>.r<y *vr a příav.. ' \.ř. I 11 Ji.) :tii ti í.i i: i, - t. / \ -v ti» n.. :.ir» v < v d ji *o bo o t^ b lo - j mí ý A vy -nh.rte jít t/c-...\... ' iř."... I «T. ««t... t... "Tak uft ta poloite,šéf*. J o«v»l ae Kíí»tunre n ni e- tri.-i poéi v. í v r: loi. tafc \ o J i*tin ualscn^ 0 0- *H«la ite.donia- r>liou nán pří : iv<*i m jc ani i* " o...kolikrát to ti t,»lby i.r.ufrt i. á"." n,, 'it ií"i '.o' a." "'o jó, r.o -dyk «e «nad tolik r.fbtalo. *" «tíu<! dr>5* " tu ti tri id, ii«/-') i ti tíř L-t io 4 Li Zástupce rozfeplil )*p r, t ^ i i a í iiil l.u ti in na i' v: u oo* 1.. íáé...jo...t. t : Vtlá reduce, přř.r.eaťžého dopisu vaa ardeci ř éf* 2. v<j ',u vo-niouvá* dor»? n i. emiw totlft m- z., '.la vo. i u 1. ] t... ffi' pitvej.' "<!. ; t at". «' /'Uvfíl

10 'O TT t"! V 1.tt i; L. * a tak sen ai řekla, že takhle to bude.jistí éti* v - * > 9 i v o UY i ' < ní to : ^ le inacrátu: Dlvkř, dle soudu ;íi.eh mludá, hleai 8«ú<eleu weekt du vf \.íc... "Je tu 1 H " o ó ' r. ožf T" H Vk A«-!., Í.C ' tu ai I" "Ts - to, > -.. to í...te vv, i< já abych to ío^c t: " *í : ] V: ' c 'l.r ani v r.ci.to v.r.i v «51 on v. " i-.t tc v ' r > l it- Vj..." bo u," obritil ao iát na avtfho a-stu^oe,"j V.,. ' l. i. i Vi. t.. " " o»edmi a lopiaea, í lo v oi ře gl t«< d ila í. t>i e r.»or" "ÁiM m rozčilil je»o c v. : i obliť.ajir: zn «t*>r s ho šiti oe Li Iv! vtr; i.ícf ar ist. tí ic- u ó,..v e l r n t v Irito vv"a li r ov tvař a<;. a ru/.atnčlm v d i* í čiti obličv je o* il. > v.i... tr Ii«, iya a po n/. ceil t i bf Lo 1 i v i í í to. léf c t if." xi. cl jbliboi.i u lílťí-iu ao olo u a a a 1. a.: li -li: " ní *r -'ř M yapomní. La < w;>r :«v ;v r.i :?t*>roíel oi r vn o *->r. :»». tto«:leh video i vi )v«. n : i,ii.. i r t x U *>ir v,, t;"i u» r> utr 4 poste ar \ i a v 1 li tnii ý au ne»rrud* - v tyí H i - rt ' v <iipl po c v«. cí.i olut u * rryyii r<.. I» v vyá 1 ot»»rti"ul.»váný Fkfr. "Promiňte, to ia uai "»'Byl" osrutailo sluchátko yyc rt íi r.cun it^ r rv i slou. í^í Lfe p» ja o rp l- c. i ti i í» "O ut o c ar '»v< L <! : 1 te u "ií- t. ->f;tí Li/;ř n<! t >v«ly vydohlrdov b rtt ;n' v ř Li. 1 < i :..',/J».. V. L i t.'. l Ir. clou itun^i coi r x >('* r j:.íl ot rrl. r >.ní táfkas "Váft hořiák pjire", oznastiila o r.«tnllfak x Cír -ího porcc linu i v*lebil píli.litr, z n».no* u: i ly o -íi é ~ : r. "Af.i z..libí'. it... L půllitr, o i f.c zálibně» ji sehr?'ti: ku 'v z Av i. x * vř- ť'o»j?tup et Vy.oři i, <oc

11 i.'r.je _ U. poetická» autory uvolen /z Trapse vet f> / -ar tím je neznáme- ;..;it rríř tě jjekedjefíns od ma z hiny u ni" ; L infer. cd es s T7 as* v to tě červe, j fazole na :,rázi ryt íkr ialít, ioonř ho letos nahnuli zas V0dřiJC6 coéíihi» k satj^'nu kraji dosahá dosahuje! a hrázi ryb: í'xa r«álín SVHČLO rr.cci se c! eel tr ' pí*e se poezie * rve.ý fazole i.-aked bear.s od!a Lin. a z hiny s pohledem na stříbro hladiny 2a 1 itái o lieboj se nii.^u nechci tě z^bít nechci ae P ipr vit A TVÁJ pl t oi. om j ictvr e j ohlet.' ti. výho li a ty pljdoš do hoeood.y pít JteKort na sicile ve strnu borovic /skrouceních <oru V«ál do r1íc s kapkou {olnou /zi spodního rtu/ tetclti.í výhech."i h;.cue K pocit.vs vítř.«c /aán ru?d sel ou/ s pokorou kněze poloi il kraau /Ztiní rif o! ;? -ru/ do trc u srdce T«m nahoře /tak i líz o V >V)lek. a yol byl dán u nohou V hadovinř lun ÍÍS2ŽL Rekr.i proč z,ara vody no tok"* z Čisto jasna přidávají do kro* A poto:n budu pi Stel n vyprávět Proč aly&et jo jíky je odporný t\j i \h$ tělo jak ťize no to. no vypadlo z do u «zpátky ter.ee ;it p lpi žilo stěi.u je ai tr vá na Tiilenoe 1)0 ni s Proč kluci a dálkou htf 1 bych jít r»o louce pod víčky 8 Tebou. Po proudu oufttí lodičky \ tocjr vy.'i klobouce 3 lebou... 7j oblohy u i týv Ter ü. - autor! obur

12 Zastavět 1 třetí Johny Konvenčni p<-: r lový dtn /konvenčně stojí/ KonvenČLÍ byt v konvenčním panelové» dámě /nekonvenční vy,.;; ' i pod dtto Indiánem vypálený:» do fošny sedí v ' wvcic.íi křesle >tco Pr up/ Otec Tra-'P /hudrtje na Syfca Traopa/: ProC jai utrhnul Vyt r liste; e;.! Tys tyl sr. e u 'vi tinit i :5yn Tramp» Tatllll Buďúťil Bddürtl /brečí/ Otec ni no /přisně/ : T <ytičkf e p ír d. I o jrem ti řikí'l o příro a? «yß Tramp»,?iiďdl Kamarád Tr^ap /oruvě na návštěvě u Otce a tíyna, - tk i ;nk, c.čk e na tv- ipu/ : ch ho, dyt je i - 3«Otec Tramp» To nejde 1 í si pnroetovnt, aby jednou, i onu, n TO u... Kamarád irajip» Jasné. lupu. Aby ji už brzo z"čal chránit. Otec rarap /odnčřeně/» Aby se z něj nest-1 vudal* - r >.n /od něře «'.ji/: Aby >o v d - lieh nbí-» r«l V lesa papíry a konasrvy«otec Trarcr /dáraaně, a ohledem k vyrn vrámu násobě» i. >.vi t: up'./i Aby vyj mil. z len auta. Kaaar^d Aramp /dáragnř ji/» A abv Jn tam uí namastili Otec íramn /h L si tě, a ohle em k výchovnému působení na üyna i ipa/» Aby nedopustil ničení našich leaal > r d vr < o /hl 'tmi i/: Aby anch val ' a e iesv aapoň t *ravá, é tf S jeoul Lf-r. opj Aby...Abv.../k v c- > v.-lánu '"mob. í n: >yn, t op i r.c.. o.-. Azí o lov/ Ks eráď 'irampř Abysme je mohli prod»t na o tejn to do ciziny, d.. ;ud i sou rv nich a a noří tni vřtvc zele nó, tec Aiř-nnp: /neodpovídá, tr/ pnf se v d'1 v.ýcl ovrého di lo. u/ Otec Tramp»/stále )eodpovídá, Šel si ověřit fakta a jašt? se JKV rá ti 1/ _ ""o? Do Am ri y? Proč ne < Je ckíl H /'Y.!i tl' -iaí j' zn- v our" v U-1.C' MÍ.^OÍ,-'««/

13 Trnnos'-ej večer v Rokycan ech report' je of Kutloch Večer mí vy, i... Jící. :ar>eiy '>odaly tradičně výborný výkony /KZR je vítěz celostát. Porty 73 - trad» trarp Jcá/. i'ezi ječ..otlive.ř.a bio. písní probčhly noutčzo- - "Znázorni pantomimicky probuzeni trampn." <:i\ j von $ byl z n k ti i.o t c.. í c i < ' ť; uv '.'o ' e první. Vstal z rozlo&enýho kabátu, podepřel si víčka sirkama, odbatolil se k oponě, ima^irárně jí po..., oak šáh do knory bátu, vyt.ji nerr\í ne; ú buchi t» z?«i 1 dlabat. Ty.o krirbtiky při t n - v ráia. r b». outě. v re; 1 rí tv yho vt.i o, porotce byl Honza Vyčítal.K.K. též b doval. LSyl to «ážitek, vidět ta'ový dva exoty jako je Kir.f* a Honza, jak jeden kresli / druhéj rau nakukuje přes rameno. A King;; "Ke o íioevt t f neopisovt, pare Vy. í t II M Př i přec-vání ce. sx : ir.;; io- q pr vou rm:ou nřitáh c íu 1 vou Lie OU öfistt t u - v.k řádnéj öamtanec. To bylo hf«lo. Pak HOT sť i.resi.il dva fóry r- 1 licí rvoír fermátu ly<i netrv. ď.u / icl qpeeiel Č ra nai c "»řání * /Ufouni na velkým vsi ru/. Ten potom King od H onzy dostal i s podpisem ba památku. Vo přestávce jsme 8 iorzou keesli i vo tom, jak Jezdili do pásma na Velký i rdv a t<1. / 'de; n..; znáne j b; jut j je <dysi vy!ral/. Jo řestávce pr. ít. li v i; hrástu svoje filmy zc r.'ezda hors'ejch ral v u< oslhvi i a v Hakouskojch Alpách. DVE. barevny - Lh' i >vý - nádher/- Obtíř'.-.:o t vt toii.ou A. f> 1 xiraum/. Krásná příroda, (ir vá, vzu -lá vo '- -otrový vodopády, dvrcotinrtrový 'cask idy slapy, vodní v ilce, mnohdy znbijéckej terán. To byla klasika. Prostě večer se poved no vň< ch stránkách, vyrov/i'l rr n'o r ;úm v ; alostranská Besedě /r>ozn.red. - ienom vyrovnal? Poslední dobou.../ Pořádalo to okresní kulturní středisko a sr-d by -r v toin duchu mmo ft il' dva měj3í e pokra ovst_t._ NejvzneěerČ-.iňím předmětem studie lidstva je člověk, íká flovi '. James Thürbor

14 Hra pro drsnékv - ^-rál lovců kár i o perel Je vhodná pro větší počet lidí<> fomůčky ~ pytle a to hadrové, kameny a provaz» Soutěžící se zaváží do pytle 3polečně s kamenem a na povel se nahážou do vody, pokud možno kde je hloubka» Komu se podaří dos«tat nejdříve ze zavázaného pytle a vyplavat první na hladinu, stává se "Král lovců perel"» Ten, kdo nevyplave ao půl hodiny, je ze soutěže automaticky diskvalifikován, pozdější protesty ve nepřijímajíc Vyloučen je i ten, u koho se při antidopingové zkoušce objeví ostrý předmět, kyslíkový přístroj atd Vhodná doba ns soutěž je léto, v zimě se dá hra vylepšit tím, že se soutěžící nahážou do děr v ledu'» Musí pak vyplavat v díře, kde byl vhozen, ne se prokousat nebo prolízato Hra se vám jistě zalíbí a zanedlouho si bez ní nodokážete svůj vandr ani přadatavit. Všednost - Seňor Neznáme šed Jiný dávántu všednost do dřev A řeže Jiný.o. o A dav a proud A někdy jen tak sníme železných bestií.doma Držíme se pout Pevně V leže A kolem sebe zed A přijímáme hostii při vlévání hudby všedního dne uhnětenou již dávno Dávno do sebe Neznáme šed stoupavou z nudy A hnětenou stále v dnech všednouti z kamarádství někde v sobě Snad pro minuty a hodiny prošoupané k záplatám Přijímáme všednost Pro přítomné při posezení v hospůdkách nezho e z h o e e U řek na schůdkách se strunnou milenkou Snad že na očích nemáme krunýře«

15 jxl 4 iv-.. v.. vw. "Vei w jtec' i*«: *i>v ifftl aab íj vybrali touo BaáailnAJálUo a n*jle ť>ilko, -VÍ.. si. n i ii.i rou. n«.č6lí. A. V.. a. lan m-j lapói»a ou. e v. ; v t x. isel -L-. v.!:. JI, i. VRÁ U «aat A z celá TU«- yi VI -ti 5Ů áíílj x Bi21ft.eh - i v V, aby na i jcul v cli WJÍ «a vm,. i R.JJ a, JU>O Iráitefí c iiv-'lly ffc'í -u b řev v. <rá, onhé tfásně bobatw auotoily *.t«ré oanojov»ly boj uojovúicl -notiiv v c. ooa^. sv rot.ilill <-o tři nj.,.tv lili «1 ivi. n <ö#lri>.%a» ai^' t* vybi.li ai Jaéaa pro av\ij *-an. přláel ji i čas»vití. o. RV«.. íaky. «'LA A 4 >O.IT,A.'. O B - I J.i IÍ IM TRAK.-roMl bvi oljr a iilu-in«kliooá. *rvni. ákvl* b-lo 3' b s v 3^o a*«..i*. rt tu a tuk j< a 9* ^sii uo lovu aleoj, kufí ve vel-«., bajnu it.ji po tu. a frětky. ta poprvé r.»>iiily v«rli r'.ra aa n*jlapil.slova. t..ti c psi t».:» t;nv:v.;touo rov <ibo b.'tuu,. i.. c ča~al.. il * i ou-a. J.. kb«n ai»»ostavil aa tři uřav «ané, n«a«jouen člen»a «na ^ostatxl a va CUÍ JVV v«na tvořili j ( >i e- ftani* /.«v. tteu.o Indiana*,cb «opravních pr^otř«i»o bvl val* i wr j a Oaplnavj. Ala -i ja «aa* byli ne vo-*»j ví,ill proti prou*» - du«&tor> sofiiaal nilit. <iwnnl»ttbrmll naplno, uab >t tan, kú j pmje *> k, >i ta4 on lev««..ííou v>rvni, právo al vybrat t orlího Milada JaJno a«tf orlích vejci. 0 ualál -vé ai vpsul i>oil lo ta i val«* k^ oj. «noho lo 1 ao 4<a pinvr-.*o a -:>ftlo k.«nlila v- t-eio^*. at i Mii^tii«. Jan co a^ončila tato aaooaka, náalaáoval xnouana nojtoftol«fřtl i a ku byla ri«t jnu*-a tenaá li. na /itaral**ac-vé lano/, po et i r»» ^oviua 1 o«rtat o. uru- Uj biah. Z 6 ;;.ai a a i ž.en toto»^vui^o a 4,li ill jen Ava Juufti. A puk aa ui pmbillil konec naál oa«ty* 'a levuo ü'eiiu ae v ^.atučiné cujtívilti ni l.<.:«t'- inu i Siláka vaa^ico* <'al*á tae-pco u^ro^ťou plaoön^ch pláni a at.ixá vyp»l«na i, i.«to minulé rolbv OkÍMr«Jan co pmrraily poaie-jnl lo é, aa&al b>j o poklad* Liaé aa roaböt-ui po píaadná,/láfti, proultft,li rá^jal a vtulítall ka imwunw. 'itro^á, kja byl také poa^au objeven. n

16 tk w. - vřu ůo 1 -í «ru> p.rotéji>í bfuh pro -' iii. a... r< > i jtivh. <4 <.vili. L oüea pj iprave a n.at.ii.i i.ioviftä'.'j$liv..i. i ííjt.w.o o b 1 v b:>j.nmis., ^tory íí*».. >1 nejvíc cíli..» j. r..«^i t ite -..AI ÍO o.ne o ba o.cit«rief«lr. i ku...éiu, %..ir *nl»«>.»11 ns píaůitv plfcíl,..." n v tni a* t ip«if.11 i b j j i -.li. vi. " * alřiwin. ř<»v -vly uvoily tr v t..č 1 *» byly, ie.»vat'.nv A-ty nafielniita a v»a..1 pr«élo. U* pr > jo.jyitii v lo c n jr-c liji ttproatfe* proaau obléci s..kv>t K^tt k tóbofllti. oj L 1 v. :i'»ní v. n^pin.vj eko.'i»c jio 1*ídi *.. TtoL jit př»-»ouuro*ti c* t) ue-io ti at- rfcich. i.. i a v i< i. w v a* i iunce i; i.mlo a* ntycii..»out a u i ^ať; i i iu' - ba píatelst»1 vapl-aiil onen. cl f a.o.-.xci.ji ÜL ^ ^ -f *Y,i i«uo»*?e..ilu^cc n»4 CUllnou i,a a_fiucui / B ov. Ho eta.a / tl >voh ta - u 1, >. - fwile oni. rit livaj j U tv> ui Uycb t'(»i»«o» o«fi»l rty i vi axy byl««xoa' n -v.toni ^ ik v r..<«č i t-t tj. te«- a» j»l rruan* A Öcpt 1 niii.oä alüvka 1 aky Jeaouiia ju to jiutt 11«o k^tma a vlkonú. o.i^<ué A inol Jf»k a»n.'l ti ik At tok öl tau jal if*-- kl am i i'idoanout *>»i «n&a ďv ala J*í vt,»on*la Ol.«n.f..e«M i.outim 'či, ' uua au it lva Jak»r hin.jüce lo<.< po-,n6 v 'ii'-u v v vi tvicb a.;je j i. v n f ^ jjtrac v>.t v* t V» Xy bubvifcen i«c jiin'«jiv.a a JA Mt 441A& fta ai (tu.

17 ^I'V C^.CI i tu - J pí. <» «ibl- >'1 w cťt < c>iiiy>jlovanadu i)..ss.?f~"í Tm it <. o»., a o;.. 'úut^nť í iií *t*udr*sti prufanor k i l o a j a i í e r t, daaa ičuwy i J v.. I....1 A. -V. jflitft rkaö«>» *í»f Iru. *tala da» otio - JunActví - byli a, -'i. i i osobou -»«I'll» at on roi ; nabylo oby 1 é v * ca, kde ;«tan a jeiao ff.ci stulí u akf-jtú na la exa.,qí ort or«,ftni»uja r. 1 /14 étí 2 víny", íé *<* ttiictvly u»etonoy. «.. I.v «"»v. iuje r. i vi»;. ti.. >i'(li Ci.:> ^Ht la t V'» V/, i a. O uv* roav p.*u ji vanitá aloatiartiat ru*(\>ca kv.oin* a v ftv >vtona oac ťaobl přx ina a rtu bii >hu. i r. 1.4 i v/ ' vl^ tjii * I.jVí lk»í repjblli vi-- la* i. apole* Junák - Gaakj a*.aut f obac ven ať o r. j nadané to^aauo roau ale eéti in», ani, *teré apele» tvať.le, watoupila a analaja ylaatni.eternal la«ajkautá. Y tě tiobft ei. t i t v ' v*. 1, tv i woo^araftorak u přlrat-.. i: iriaou t /nil k ii i'i a u i iy.lvi, *. e»ríti/6-ja ).' loi lax ak, t.t-y»» v v c wvu pto 1 orara-ogt, Jeao an«>av o v, t v»..učnao aj.i Za tuto ktiiíúi je ju^ky *.ritl»avan p nlnwnd J ov»ik jej Ostia a«?,,»liür.t oa,..,1 v».' a.*-.'..i ta VI ca /pro s».aut aka či.' v, ikv/, u e i. ť> rltír..'..o st.ou ooe«'i all va uaovalclt vl Hi'jca,., cu oam'» Atn. "Obec ťaonl«voů" /po pflatoveai olcy^kcl aa na nav mini ai r i 0..1 v u o >t iici. c I i'ců/ fla ur.u prtjija. tt "i *, 'tu lj.února I«-** ^ia imtcv. aa V»J«. v,. - lij a tlovo-«*«. au" a Kro aao-craí t a» r 'kl o xav»a I» i^a la- Cín * vydavut *v C la.-v-ia fat; a» «Ita - liö juo»otví. ' rj,.(..i ;j] >v " i '»* y.-;» v-» t, * 0 ACOii» z- it i..a v i'; l^u i -.io ti Saifart po^i v- i-, i,iíj woa.lc> t ta. ín l<u'<ul j.. ro ť! i';--, v c.» u ga i/ií n«v"t:u lf. 'J r»í.íaati. v u v a '. - v.... i, u Cuat Cle. Ä kritt&u^a nú0al&ict.vo Umjti «.alt i«t<>na 1 i*.. v rá iy<- lank, v us /! tu. ''-V, >J Kfi--' p, ií jpu'jv 4 r J, r j v Anglii, vydava "Ca^tu aoolall»t.c i ani.ootílrva~ tl.". ai; ít u (..ai -c. vnx 1 ' /1 / aaklma ^ranou fmfla pro y^c.-oyu příro-oj-

18 -iüü t.. r..iv),..! rz.',">t«' i. jihio >u-.., j je v vtvoi int»i uacionalni li.3i.lc«bjciee«w >ojcr-< t-x<- «/1., '/, Která : rc s t,.;. * v;ci iiitic^j u\>o.? t.' <- au?é«k strócí «vlj caara l i l.ani (to.uronti, cinno»i so j eiujt vice a«aiefcuse, osvitovou öln.>.o«t a p opa sei»ocl-.li ' u a tc ee přajr euov<>va nr< I i r.. aocl 1 t ck.»oclace 5 ivot^ /I - ž: '.<* -. v. r.»a» v -i. v-. * i«z ní ; -. etc -> on UIj'o* * r»e l.. j>\.n-i.!?,. ti i i i 1 >r»ní ou..roati / r. l a pro v v c*ovu přírodou v J^ilnu ořil- i o ro*. poiuftji? t - s. e^ei ce s* ^ta práč;«v o tó fc- an:, cit; tm...v. l l v i v. ton. o tné nacelaíctvi n*4í wooucraftcr.ucé or^enisace* Zaslanou..eifert^ \'lo < o»fcoalovoaako v>' oli**c<í~ N.I a 'JÍ.' : j 1» L:'. jui-.i vv nic < to ;v.. c I plfla NO té inn-řu po v., a v kul kovn«i "Lee" jaha pfíraů.y» ^ c. i f J ay v o Cm ji v. : i vn<> r.i cn, u U-rou, - t i.,. c.1.. I..'nití.üO Jvic i ufitt v <.i.o* Love v.. n* j v ta- ji i p -.vftlen.ov* nwjpropra- CJV r.ajéí -utonovi nizaci... J^cr-il v r. ; "' 1 i" byl T l.. oa «I i í! CÁ^ÍIO v n üt'.rych pr n- cípecíi 5 j>v lne ojií ní 1 ««ni *D.uro«ti* J o h n h e r ^ r e v e veíupuje ao akauti r i 0 u, zá\es c. u din n ofti«a» v<»jiiatfuiu v^cviiťu, i ře. í...uc., reportu i. i citi, ie j«t>zv. H Lori<i - - aco-ť /oa<»ly/.t«ni, o..o.nrt >..1O^ÍQÍI L I.<»ITÄ, VÍ. JU. NO ' 114.II TÜ",.Y8 POISN^V <«1 * EAOBI'OFLT ^et Of», vi, 19 > t, ujc i jfc.. imä-irv a unllaje o lpi l wockierortu v Anglii«Üu«l»tit t>ton er rt bvli»v >tau-: neaníki.i, j.-jhotov ni ofici Lni or^*«nis»ei.. Sv^ai olánkv Har^rave vaoazuje "i.. u/ r^zructi«vv.«ivá l kninu "Lonaoraft* e -nii p ul. Cť.">r i. - v, v,ro»t. r 11 r.c J r.'.icl l»ii sh ati' 4. pro i itorli uus, proto?.«a -... byl pí «v -ČOj p«cj.tl3ta» /i o «ni i lí t. v/

19 -cxtvi as VC-sa^u j v>"c*to.yt ltti tu =)o x z Iv i r :>n lo -s.-uii 1/ atvvi» ae v.1 «v^, ü-f* n '»l, iv.i sly 4 Ii i'ict, v in..t t, et t fjřutai."» wi, 1 > r ^ onat a a ich 3..Äl svlict. Vi.vi u r.:^.1 apo-«tu l t z tiehhl«plov al üjou jc-n a c«')i ižou brat,;oa io^i tu ve» «e vr. iif / 'Co oáic vl«staé OÚ vxnuu ^v»c<kd atuletí, pár v-lek. avoboauou u>aainjcu 9 kouřový prokleti a *ovky i co, co an*»fre,j «io Zit u. lioi «.y, </. aíuaj >o!i sl znovu i tet axtrak l«p*í u.c «nad večer přa»«,jal«t o tj apou-uö zla a ar«*» Hol a I«J, no aroyna vy, ui *úte viaahno, OJ jata uiohl mit, a uuäe nic, nic v... nam*á, L nc..«te ta o o hit» %.i,)i :.a, nsbot J«t< vt»m io;tla, i leyddaoá a oc touo n«oakacé. 4- Jlf^ Chraň;«ae >o-.ce' vat..ulepit oat p an^v/eb lextůl kv l luara

20 Z dem.ího rozkozu o ohny /Čestné uznuní.*os«k c^ / V souladu s roskasarw velitelství okruhu pro styk s přírodou vyc.áv&n tato upřesňující nařízení; 1/ piiro.9 s plvtno^tí ou pivního června t.r# přest.'v ' b^t poiizt pro torem bojovém, nlo bu^e e v ní vidět i prostor rekreačně - posrxavací, I 2/ tvto uvi t««.ticu.é v riantv Lmuc e viiodné -opino«vat a navaajam prolínat J/ vederou tahovou čin íost je nutao přa^er.. ohlós.h rekreační - poznuvaciniu zástupci velitele Jednotky 4/ pro niibí složky: uuuou rozí i; iv uozoičí -.lažbv s pr vy a povinnostmi uozoriich služeb u Jednotky 4e/ oozorčí rekreačně - poznávací /v kasárnách/ - - a pr veni mpootit ao prostoru vojákn nepřipravené«ho n«ob: lak tlené v rianty 4b/ -ozorčí vstupní / u přístupu uo prostoru/ - a povin jstí určit VOJ.,K.ÜU jiněr jejich c lnnoatl a p< žnu ova nj v^sle ek 4e/ dozorčí dálky /v proatoru/ - nevi ěn muai v&echny přítomná a vyhodnotit jejich činnost 4u/ dozorčí vytnv / v prostoru/ -,s povinností utv: 7.0vat přítomnost voj.ik'v inxitw'ü koty v prostorové knížce 4a/ uozoiči»' > styk / v prostoru/ - a povinností být přítomen navf zovúní at ku a -o.ioro.oi í'/ uozorčí prostoru / v pí on toru/ nou řízený vžiem vjěe j enovanýdi.os, reim : koor uino^, ící jejich vjrko í>/ vaakcrá nopli.oá prove ení^vylonaní Lécnto nařízení se trentají po. le kázeňského řáuu podepsán zástupce velitele pro styk s ^ř-iruu důstojník Lvnífiok Lituji, že postrádám víru«nanefttěatí» Hledám Ji. ievtřím v i*ohe, nenašel H> J<0* a. or^s öraaeon«"-ílo tohoto antlklerih^ls uojí.-iá JCieatnny." /franc čuaopla o 'jara -i ens o vi/

21 Světová literatura Světová literaturo Světová Ja^-ies 1'harber litera /11-1>61/ je asi aruh^ir. největším aii.ericktfm humoristou po. arku Twainovi. Téměř slep>' krslil karikatury, paal povíaky i minipovid y plné satiry i chytrosti,.loudr, aeho ironické bajkv komentují současnost A. eriky /nejen/. J nás vyživ uvě jeho knihy - před lety' Karneval n nedávno >'ilozof a ústři< ce. Z vjrohé je a*..*zka; ^irumijlova^ lc V koři ze: i se je-noho dne naro il le-iur, který nechtěl zápasit a Kobra i a vůbec s nilym«od lemura k leuiovi šla zvěst, žo existuje nějaký le:> ur, kto r;> nechce b< jovat s kobrou i. Jestliže n>. chce zápa: it s nik^m, je to jeho soukro á záležitost, ale povinností každého lemura jo zobijet kobry, anebo Jimi bjt zabíjen. "Proč?" pt 1 ae íru i Lovný lenur a po celé zemi šla zvěst, že ten po^ivn^ i o ar není pouze pro-kobra iata a anti le uiista,.ilo že je intelektuálně vad rty a že je proti ideálům a tradicím lemurio-uy "Je to blá/an", vykřikoval tatinel< toho Ladého loji..ítkp # %t ne; ocný", litov.la no tka. "Jo to zbabělec", hulákali bratři. "Je to holeiiaroaoxuál",ňoptaly si jeho aeatrv. Cizí zvířata, která Irurnl1ovného iomura nikdy ani okem n spatřila, ai vzpomněla, žo k.. vsi pozorovala, jak ae plazí po In lue anebo jak ai zkouůí na hlavu kobří čepec na- l>o jt.it oanaje n.oilrty převrat v!.o<- u- ríi. "Snaží;- ST po..žívat >Z.MU :> i atol L, > act vyavětloval ton pouivn,/ cuvj le ui. "Hozurn roaumbrady i >ven öesti aedminá.. je zrady," pravil jeden jeho nouoo-.. "Inteligence užívá nepřítel," prohlásil jiný, Nokon-c ae roznesla zvóat, že lemur má v kunadlech jed, stejně jako kobra, a tak ho postavili přeu soud soudili a zdviženío. tlapky ho slila.all vinném a obrodili ho ÜO vyhnanství. Poučení: iř qch jai a v prach ae obrátíš a z alíny hlína ZUUJOJ Iayž a. tvaj nepřítel, tak dogtanou tě tv~> ji vlastní lidé. ur

22 Připomínka k jednomu ohni. ^atel» První onen, na kter^ jre zajel po velkým zelenin., byl I-ort Slil. Jak ne ě líbil? Ne...Nerad bych někoho urazil, v ale co si án svlct, k~lyž slysiffi:"mele, je tut Č.ir:,!ví,o r<>fiv^o." Znsuená to snsu, Že by sr?.:i.. ne 1, Asi ano. i'roö by jir.ak Cárá tahl celej večer s^ z.á lapění a'>k oliv- álo jeuindíi. Bejvalo, že kav? ně ;do laviv,.) 1 slyšet on. a.v.. e to scházelo, Cára -3e ném buae ženit, p: ijaou uě ti /C-vnta/ o tin buue us et lo&io.v a. e.it ě -tost 'váho jezdění. A já se bojím chvíle, cav o. e.. e se >t citolo ohnö, buue nň. tail kxjí krásně - J.VŮ iia pooxbu. Cái q nejni včěnej. v3lerne >is to. Ona i snaha se cuci r iúcho >e le-taue člověu. ae duo :ia aen, jsou ala : szi Ráma tací, kteří na to Jtajio Stačí se jen odpro-tit o^ "Lrirého pře 9 Klku "Voni by ao. ě s.ráli." /pozi., - tnk j uaodtichý t> asi n baue - nebo joyl/ Pi ezv_ivjvv - tel V. Uiin-i a náa sc zutí jen poule pře^aívek. i. t o p' ezuívkí je kousok nnčoiio trampského života, kousek tonu, co tvořilo naše vlastní současno. A siiía /<>.vi' ' u'ti nebo jen pronic aanic vyhlašuji anketu "i'i >č uiu fii:nj..>a nb.jte mu I o ho. Je to snr.iný - to v«'/, e.. ws papíru, i*ěco na paaní «piöeö:...kuvž j -e bvl jof'it«'/.ilennö y o Jedl radřii stulena jídla, pro tož. o roadmítt ohen bvln náramně íl ožitá vt.c^.jó.io se; 'O. TIL jseii. ne L k piípí NVÉ dřevn m< úhún. áú-íkili ja-ví to vůelijnk, lil. vně o nelpe. K.yS už jae si vom.ič>.rtí koleno, opustila mne "brdoza" n ja ai vzpouiiiěl, e i um přibalenou sekaru. Vyndám Ji p se slovy "ulin. te, jsem staiej bobr, ukážu vám. j k aiá bobrujo," jaem zně il k.lovat <io di'evs» Všichni se aoledi asn.lv li n i.ajman potom ohlasií "Uobr těžk,, ale ^atol uocela urěitěl" Ud^lo se na n.n-igdu r i( při Jjrosk^m í/otbalu«/p. >. - pite o toj/i, liuiěky, v tom bejvá granda a srt-a.., í ejt..,/

23 / Jo, to kdysi..«vydával Cai_p club v.praze /převážně ale T o 0 o Hejkalové/ tištěný časopis Qamp. Keuakční rada Jan Vyčítal, ^arko Čermák, Josef ái.ek. Obsah - fotky, kresby, koláže, textv písni, poviuky později téměř všechny vyšlé v knížce Potlach, básně /Zora Wildová/, kreslené coiuics "Sl^m", album trampských osad, uejiny western hudby /Cvaněara/. Psali seiu i KapoKiu, Kyvol..ci a další. Byl to..obrej časopis, hlavně po stráň, ce literární a grafická - toiio opravdu časovýho tam bylo pomalu. ^u^ovy _u_ny_-_t* za_v; Č ít a'l_ kám taicovj dny, že kuyž potřebuju Myslet na něco docela ji íyho, vleze n.i" krsdi uo šiěky nějaká fotka z velicyno vanuru a to se potoi. ztracenej člověk, protože se mi jich ta., po tyiíie jedný vysype celek pytel at dělaia co uěl-aiu. Začíná to třeba tím, že viuíin pot mládenečkovskejch xiftečká -/jeden z nich je mi uoot podobnéj, až na to, že nemá eště na krátkozraké jeli vočích brejle/ - ty xiftečky 30U koncovkana vyšiaovanejoh košil s vobrovským znakem hejkale na rukávech, a najednou si uvědomím, že takhle nás viděl i«.arko, když nás poprvé potkal a byl úplně vomámenej, jaká sme osada mladé jcli snil, a to už je prolínačka na jinou fotku«sed: na ní karko, už taky s hejkaleip na rukávu, uiláili do benža, který vyrobil z pionýrského bubnu a zu ním se Lenda nějak křečovitě vopírá vo něco, vo co nejde vopřít - jak chce jako bejt nenápadně zachycenej v pohybuo Nebo. arko sedí v šíleně tlustejch maskova nejch gatích /^ole v mu z nich čučej jágry/ na žubru ve Střele a chnachná v ruce ušmatlanou čtvrtku anllinkyp nad ním-licjtujou kluci za kolik piv dílo vod«koupěj a karko říkái" Kluci, to, já to aai to, neprodám" o A už se z pytle sypou další fotky: Koktávej Gustav vod Sov si vopejká na Tejřově němý tváře, který naloupll v Oupoři a my, Lovu neznalí čumimg kolem a loudíme, jen Carry s vočima jako dvě podiynácký sluníčko si ve itínu klidně vypidlává z merunkovejehpoeek indiána ý kebule. Pytel se roztrii - iti.d Fox zpívá na 30váckým potlachu poprvé "Slunéčko 11, nikdo to eutě nezná a všichni šílej blahem, Koenigsmark mé nejrienzačnějc zbale-

24 nou usku /lip zbalenou sem ji nikdy neviaejl/ a třese těž kronik a zalezu jako koček mezi něo Pak' zaatrčím sé radši celou noc jen v chatrným lajblíku, protože by jí už nikdy tak nezbalil, usměvavéj Koule nás při' ved poprvé na Zlatý dno a na stromě visí teprve pět ijřezovejch svitků s podpisama, který luštíme 0 Kolo~ náci eště s pelem mladosti táhnou v pistolnickým k Pořešínu. Wibris z Rekreantů nemůže chytit stopa a tak skočil bez rozběhu do strašlivý vejšky na větev a komíhá tam jak vobrovskej outlon, Plivník se dere po žebři z třemšínský kaple a rajsky blbneř"týýý mně nemušíš zdravit, s jíínou fiflenou můžu se ba- VÍ íít o. o" V rychlým sledu se vobjevujou všechny ty xifty,který patřej k těm spirálám trampskéjch lásek a nenávistí, který mizely a zas se vobjevily, když roky udělaly další spirálu, osady z kterejch zbylo pár truchlících pozůstalých, nebo ty, který zase regenerovaly, všechno se mi to motá' v palici jak při vopiciorozchechtám sej, když vidím fotku Můří nohy,po~ řízenou těsně před tím,' než se vobjevil hajnej a hnal nás s eště nezabalenejma tornama v náruči do neprostupnejch křovin, kde sme poztráceli tím pádem řadu vzácnejch trampskejch kšírů, vzpomenu si na ty stovky ůtěků, pochodů, šíleček a vohnů a začnu mžourat» To už vím tutově, že sem pro dnešek mrtvěj muž a začnu couvat do kouta, kde mám navršený kroniky do váše urqstlýho papuána, stačím eště nasadit na gramófonovej lívanečník desku s rozkrápnutým a bsžakým hlasem Hanka Williamse, podkopnu tu babylonskou svůj krátkozrakýj čenich mezi první stránky, začnou se mi zas upřesňovat dějový sounáležitosti a postupy spirál a v takovejch chvílích bych nejračfc vyvěsil n^ dveře cedulku - bledulku; "Kamarádi drazí, nezvonte l Jsem mrtvý muž, nejdu na pivo ani nikami" Pardon" "žapomngl - Jseiíl napsat, kdy Camp vycházel - tak tedy_ ^ ^píše Houla/ Není národní kultyry, mezi jejíž nejstarší by nepatřila píseň», «> žánry Paul van Tiaghem

25 4 Zgarel j Q g uerícb. I ktte pravdu, o tojt ^st* se jii. -ometli v novinuon, v sly:;«li v rtuia a v televizi. Ale pokud víu, nepsali a neslavilo e o tas. právě BSOC. oaho-ně ne tolik, co by 31 onen jao-.urj pán zasloužil. _>na~ jen v xáciio KAI povíaal «Iři Janoušek, utery v poaleoních měsících t.eric.ovc ftlvota aepiaovel eno pa:.ěti. /hoalá pry o to. wv.nt «nihu, Která nebude veselá, ile ;.ouš.rá - je v i ovifi. w v - e/. Vftiitněte si uncí«ní situace«kolik * >isniček v.'8volo*«oych s *>-e hrajav leckuy jsou"nutné" ápraw textd. eaetideskově albui», které prj leží nut of ano - ho vy. ut - v Supraphonu včetně novl objeveních n^nrávek, hned tak nevyjde* kísto má byt -voualbu» v Orae-oklubu, o něž ovšey Jiři Cern^ na jeancu*. večeru říkal, fco to buuou Ježkovy i^tru_entálky._ čili ae o ne pxanft dodne* aktuální. lalo by ae pjkračov t. v trocha ji ne dachu ticl i.viiny.. le ai t«i.y sbytečr.ó. 'akončíue teúy ten* to akoronearole* ni-kolíka citáty pana *ericha. Jek on vi.'ll.vet...: - aate a -t.'i v, kte; I -ok«ží pa-.t o eupiíku. J. to neaokálu. 'o proč? šuplíku ne.4 co euělit. - a uz, tady jiaa, piuc;, ^ř^tel«,.".le není to ono. iu-" jflv:a >1 ni nehrál kuličky. - i a»* >r je Ita, Kter. -iiii u i. Tatí, kat: schází, ae i.r out i. - - já a*..-«t sl ej aa to, abych vystupuval, <tuybycn si í.tuyl naprosto ^Lat, le bi..u dobrej. Jú bych ncrr:d, tib** ten po»lc-..'.i. iuůe*. z : laauy aého života byj. tprtnej, k~yl ta ťiaětta byla jinuk uoceia uobrá. - t lověk jí ci.o; t n..> toho, čeho Oo Člověk «chopen. Protože člověk je jenoai Člověk. - '/.lvot atal, gtoji a onde tát zn ta, aby ho Člověk dolil. Vono se a nia etejně vic bělat neaá. - oat"l ao to kopanec, protole to jo»eilnárodně uznávaná valuta za pravdu. Za bl tj nápady se nezabijí. Jo, u-yby ae zabíjelo sa nópsjy, to Oy bylo vol nejen bytů. Ca neexistuje, čas ai vvt-yaleli 11-i, :.<«viděli, oo kay.. xay a co za to. itačí.»tram., co - tránko - si,v.), o zasnrúdne culá kniha. /d'lli doma noy.stel :>..o ilo/

26 text navíc text uwic text n vie text n vie text na Ch^rUs ^iatrgtvi opta* 5li js a t. písně obscénní mísíce s verbi o.. Verlaina i o nekonečném blouzni Ja. e doáli ta kue Jelna nlttoin ovlfl bes hnuti aina jak aatku v klíně aynci sepoaenutí. lis I v jtli u s ve v 4 épíně a«, npt'e du e spit arů Jl /onýif n,^ >nn. ae taaatly -an a v *14 n4m oparu... t nv v uileriích slétly >14 n o.^ii večerních i po»~nu jen fleky vina üb ndpr -ank cn...o^ej nich A itar>cu kv<*ür«cb připomíná ituu aa projevy nauftené wei nejsou v k..rau a bohémů.'elel n.cíi.riout cexveué -atni i elaftcuol ic*4mu a irná liti v ni tra etn'e ď«maualttfij b«itui s ryval J ůwpníi.o oltata Lauílivj» bnaea» LiuKcha vs/v 1 ř.yfc ilum tak alibně načatý íí aí3ii.-.t věčna aureolu *uaol vt l.it chlupatý >0 val tnycn tuuíi protokolu /pitviddno i i. iiiv i v...otj Id - í. ne f: ni ony v překlj OCí. i vl J tv v '14 v 1 íjnu 1 / 0/

27 Zvěsti ^su svisti -yaau Z. ",1 u zvěsti wj. u - gut ;ce ťhjjy /piate na.trunku/ wulaiuje soutěž v tvouó č«hololi ps>&n«iho /kx oaě ro. anó/ no t«íir.n,'jiiiwkíí,..»c:co pro Učti..-'O *once Lo.na t»l. -i..v). C JIU JO vv i4 i. je SJULCÍÍ.u oiu a «atiiy v textaření..j.cinkv - íi ttíxty ns t*. 1 člov k s příroda, 1 ol«via-> tni cuuti, ^iniu.. slov textu,». eloúie není po«. ín^oa. <0 kane«r. 1a 0«-ozv'.'iö z 1 >1» v ilwsaje i soutěže» Autor..ou přwhlluku - poeilejte vlastní text^ av>ch pi«níjhuioor ve foto^rni ii - tk; u \..i. ^ sni ka n.uo J soriúlv o ros.. recn l k >xlc c-v>in/,.»ní kv uoatanuté zpót, pool! u,t 1.» v..ta; 'rose poviie - ax. 4 bäum* ns A>, til pi ^Altpv» ř «-»ov. 1, öäpou^pioovat^povi'-s.y < O - tři řád. 1, nepo^epijovat* Air*su n iéte zvléát. Voe jo k.nce ro*>u bol f rapsavec už v a obě vydaní tohoto čísle byl «t<ik vln:«juúna satoi a z irim.p j«-di e pofltickáv Baked i.eans - Kráčející opvto, i» vsi -.«nor,..islnje - fr'iruu, i'roöutioch. «vvduv-nl v, cl - Ii»penvee buu«r. pokr«- čov-ty pflatö,i povlur.ou jfl ottif u U. iky... FťíSPftVZY TsiesetTd vrall f»toa toho, cu buu ai vvfclo, na&o novv 0 -e váb««. Kdo «Ate zaj«*. o navrut iv^cb prací ao va$icu rui>cu, a^pl ite si - uo konce rokut i'ak Je bud rozus-n«n 00.../vit en v rt skel/. Cbt.lky -.«o xá tožnoot a u. nakr«slit a uufclat na vic kusů ob- li-y t:ro ^jmt Ozvute «... vvialat.u.jcl 1 1 vyl:laúu^el 1 i 1,1 : 3 ování o.íev-.ř Ou bcily, co czi ^latýiiu slavíkeu a.ílatju -o *i ij te ^ro 1/ svou n.j oblíbenější tra^p. kapelu i/ nejobl. folkzpftvá*a či kapelu, J/neJ obli. country «.-i i, -,/ evc,.^ il...-i z j...éno&c i i v jineno žánru - jzl*y - Čeikál uo «ostane van nejvice bo^ů, an«ou n.i de <j«u vírou 4 - pro Ita2uj žánr Je<na.

28 I KULT L'fr.A, 2a poslední měsíc / / zeuřeli tři vynikajíoí muži českého d i v a 1 - ^an aerieh, o němž píseu j}n~ ue,.a:el jvur. - jc let, totlw tel uivadly li', vvboun^ muzikant, a ravel tioóek - moudrý pán, vyprávějící své přib. by sam či ve uvou, spisovatel /4olat. avče a. pávíui. Čosílkovij Proč psnvci píiiau? Protož«jsou psavci. Ně do vkládá své tvůrčí nadšení do vy řazávání, fotografovaní. jinj korálkuje nebo uzluje nebo eluje, no a psuvcí píéou. Já píáu proto, ža Jsa.i jednou začala. r... Vr&ava -lub Otízy Včeličky Havířov vyhlásili soutč«i o /jistou kliku pro..am íil ařo. Uzávěrka il/3 U. Záj ci, n.spiite si o podmínky do reu. ^mu nebo píxmo vtenlvitu Lančovi. V Próze se rasi člnooat Státního diva^alníbo stuuia. i.gj a..o ba^e patřit} Cinoh. klub pod Vinohrady, Atelier, uosei vořak a Ypailon pod div. d.wolkera a Semafor - -»uchy a jiíiek - pou karlín. V 11 ě i--.lt-. clouie vyžel ulo..h> člunok.len^era o pr^kopíiících benjí. v C. - banjo a iklžnych hor. lvi/11 ve >vob. >lově byly výsledky letoa.irapbuvce. i/l^ byl láb. ohen - živej - v nrně. Zahořel,ta i ohen akutečfty, rozdílnn^ Jřevěný; lukriz. n«podiu do iainutv /dob ze 31avonlc/. lovi^fcy, b sničkv, pianě, prásh. ní bičac, diapozitivy, vr e so střídalo v pouú«ní i eui a etíička, i.i.nae a andern, :'votv, Kiv&a, ťobura, uonzy ob ; e, Pepíka Velkn, luboée Haniaka, Ivana ~>olefcals - a Juppa, b.onmíra, Ozvěny a Silence. 4<)lt Á Uu c v 1 nu «1. /uouaia ^ilr-nee/ i - ío v raze už uejv4. oh«n elabňí... ^oztdn^ uvau: v sobotu v 1, 'j Trubadúry z Podaklí. Jt..en r,oiad b 1 věnovanej 1 sonzovt 'íosivědovi. A lí listopadu v pořauu ttyt ua a melodie se ozval i Brdské J caiap... : nižní_hjliwka - výborný jsou í mne. šansony lov mo- T^Tu a~~encyktopadle L.^viaa boučka /známé oaobnostl, - Kdo byl Z poazle our, lioloubok - stradivárky na ualnici-r «-e3*y vyael Okuužayo, jettlaři, Prázdninový expres - což je blbá o. és country «J.

29 B A Z A >.anylkovůe se nr. rod 11 kluk rotr. lapinovie čekaj třetí >'ikitě. Ydsla se en-. ^vadbu v únoru Ll cnv3tá - pozorl ČÁ- < i I*o n. jni for 1 A ni^i u bylo A-řa^ovi/ 30 let. Ze : el v V c - letech průkopník brurváho trn :pin u - kaaarud Hobart, náčelník legendární Brdská zi ní araáuy Na íropsfvci se nsslot station /Je u Čáry/, ušanka /Je u : li.jury/, b> t,r /u rinib./. Cenílcovi se taa nsopok z lrat11w cel tal Aitazonka irá ž/.-o«-t - kao jezuito dmui-ja:«. porazte leuacos třm. co začín.<g stejně - nápady, fintičk», ou kdy jezdit apov I Pi^te nn. ýc, l^co.i i )tiuknw;i... ^atil chce zalošit něco Ja^o Lub piutul Otakara net* liö.y. ZáJ<nci, pii Im l.tel nedoporučuje instantní bílou k^.vu - unosnál *e>etl&k po vynucáa o cuouu x C*«tAřA zkiuéí d.^t donro oy nov «elu. Záj ci z Pr«ihy oi; >lí «a kytaro.j, basou, řoukačkou nebo housleu.a, ozvěte aa přllo j< u, nr> '-AVJO V archívu eae-*y 1^-20 hou. i. iuou st' e j a. íent^i 'uiání pto arcnlv - <-.eov Portýra 1. /I - Olo ouc kdo odá, roznodně nepřijde zkrátkal ii i.oi-0i«čí Ü, lj-14 a 0 Junáka bb inn. /pište na jenor«i/, / ejce a já -*t i, di u. okouny od poč it*u vj-ob" i. r. I./ - i poi izená otel, kytaru i ji ím.... i K z.. - (jí. o,. níž ku J.iUin,. rnhna - n že z UO..U iv.. >v i CL íour.m, kniny i'f j.rjaa v C i íh a Uzly a lss-ji bí 0 o z řízné. >Uání:nahrávky písní i.oboei, iun a routosauril v ji^ákoliv xvalitě - i vlastní reprouukce - atol, přezky, karabinky uáití ui-t. ar áren/ a.ěljpkou vandrbundu iii^.iovic, ra o:f ony na ki.iku a pod. i jejich MO.části úí\ >enor To^laroví y. -ere 1 domy ir.n. 1,ó n,....o, it.o nv'.že Junáky. Zároveň nabízí Junáky, i-,,-k - z-'-ci* valá. w.lo.iet^rtiaká 10. km nomtop vlčí a>. ^lv, Trapaa-» k e J van-r A onn^ ew_i'oronjlo JL _ i-ýrn - list >p'.'u.. ybulkř:. i atrának, překlepy Jáchym

30 -7ZZ2T jy/^i ^ W 9.