MZDY- novinky Ing. Jan Sejpka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014"

Transkript

1 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka

2 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto pracovní doby (základní informace) Cizinci RČ a čísla pojištění, formuláře Insolvenční rejstřík Chystané novinky na léto 2

3 Nárok na dovolenou dovolená za odpracované dny ( 214 ZP) x za kalendářní rok ( 212 ZP) podmínka odpracování 60 dnů dny výkonu práce vliv nastavení mzdového kalendáře, nápočet měsíční uzávěrkou + zjišťování tzv. předpokládaných dnů výkonu práce týdenní úvazek v kalendáři se rovná týdennímu úvazku nastavenému ve mzdových konstantách - dny výkonu práce se počítají na základě 5 denního pracovního týdne, jako by zaměstnanec pracoval od pondělí do pátku každý týden ostatní případy - jako součet pracovních dnů z osobního mzdového kalendáře zaměstnance Pravidelná pracovní doba základní nárok dovolené x počet měsíců trvání PP x 1/12 3

4 Nárok na dovolenou Nepravidelná (nerovnoměrná) pracovní doba pravidlo v ustanovení 213 odst. 4 v zákoníku práce, zpřesnění výpočtu ve verzi ze dne zaměstnancům přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jejich dovolené připadá v celoročním průměru (Počet plánovaných směn / 52 (nebo počet týdnů, po které PP trval, maximálně však 52)) x počet týdnů základního nároku či jeho poměrné části čerpání dovolené vliv nastavení atributů ve mzdovém kalendáři standardní čerpání (1den čerpání = náhrada za počet hodin dle délky směny připadající na daný den) - čerpání a proplácení dovolené nastaveno na stav Skutečný fond u směn s různou délkou v rámci týdenní pracovní doby (čerpání ve formě 1den čerpání = náhrada za průměrnou délku směny) - čerpání a proplácení dovolené nastaveno na stav Denní fond (tj. 1 den čerpání = 1 směna) 4

5 Nárok na dovolenou - příklady Příklad: zaměstnanec končí 8.10., základní nárok má 20 dní, má nepravidelný kalendář počet směn do je 201 dní počet kalendářních dní do je 281, tedy počet týdnů, po které trval PP (tj. do 8.10.) 281 / 7 = 40,14.. zaokrouhluje se vždy nahoru, tj. 41 (201 / 41) x (20 / 5) x (9 / 12) = 14,707.. zaokr. 14,5 dne dovolené po staru počítalo: (201 / 52) x (20 / 5) = 15,46.. zaokr. 15,5 u pravidelné PD (nebo pokud je u nepravidelné PD nastaveno Vypni ZND) by byl výpočet: 20 / 12 x 9 = 15 5

6 Stravenky nová funkcionalita od verze ze dne co umožňuje toto řešení: vytvořit specifickou sadu stravenek pro konkrétní skupinu zaměstnanců nebo jednotlivce definovat fond pracovní doby, za který se nárok vypočítá do ceny stravenky zohlednit provizi vydavatele stravenek upravit dny, kdy byl zaměstnanec na pracovní cestě nebo pomocí korekčního řádku upravit vlastní nárok na stravenky Sady stravenek nastavení způsobu výpočtu stravného a kombinace nominálních hodnot stravenek 6

7 Stravenky Sady stravenek přehled Konstanty a číselníky Sady stravenek akce Nový nastavení způsobu výpočtu stravného a kombinace nominálních hodnot stravenek Mzdové složka - nutné přiřadit srážkovou mzdovou složku (např. MS 952 Stravenky) vazba na zaměstnance přes přehled Paušály a srážky, bude se na ni srážet vypočtená část stravného za zaměstnance Nárok na stravné Určení fondu PD předchozí (zpětně) či vybrané (zálohově) mzdové období Odpracované hodiny za den možnost zadání min. počtu hodin pro nárok a hranice pro nárok za další den 7

8 Stravenky Sady stravenek Denní hodnota stravného zadání celkové hodnoty stravného (+ možnost zadání provize) a rozdělení mezi zaměstnance, zaměstnavatele a případné pokrytí z fondu (částka nebo procento) Nominální hodnoty stravenek zadání kombinace hodnot a počtu stravenek, které musí dohromady tvořit hodnotu celkového Stravného Výpočet stravenek přehled Výpočet mzdy Stravenky v období, kdy vydáváte zaměstnancům stravenky např. je a vydáváme stravenky zaměstnancům - budeme se tedy v přehledu stravenky pohybovat v měsíci březen 2014 (únor 2014 je ve stavu aktuální období a březen 2014 je ve stavu běžné období). 8

9 Stravenky Výpočet stravenek nutné přiřadit k zaměstnanci do Paušálů a srážek MS pro srážku za stravenky (nulová částka) nutné zadat do aktuálního období veškerou docházku zaměstnance možnost zadání korekce/pracovní cesty v aktuálním období přehled Výpočet mzdy Předzpracování Pracovní cesty vliv na vypočtený nárok na stravenky nárok na stravenky se počítá automaticky dle nastavení sady stravenek a zadané docházky, respektive pracovních cest/korekce v případě změny v přehledu Sady stravenek je nutné nároky na stravenky přepočítat akcí Aktualizace stravenek za období 9

10 Stravenky Výpočet stravenek přenos do mzdy srážka stravného ve výpočtu mzdy se provede v období, ve kterém je nárok vypočítán kalendářní období (běžné) se pomocí uzávěrky mezd stane aktuálním obdobím a bude vypočítána mzda v přehledu Stravenky je nutné označit nároky pro export do výpočtu akce Export - Provést pro označené zaměstnance do vypočtené mzdy je následně vygenerována z Paušálů a srážek MS pro srážky za stravenky a je na ní přenesena částka za zaměstnance dle nároku 10

11 Stravenky 11 Výpočet stravenek příklad 1: Firma dává zaměstnancům stravenky v hodnotě 85 Kč bez provize (dává 50-ti a 35-ti korunové stravenky). Zaměstnavatel hradí 55% a zaměstnanec 45% hodnoty stravenky. Je , aktuální období je únor 2014, běžné období je březen Zaměstnanec má klasickou 40-ti hodinovou pracovní dobu. V březnu 2014 vyplníte Sadu stravenek dle zadaných podmínek. Určení fondu PD je nastaveno na Vybrané mzdové období. V únoru je ve výpočtu mzdy zadaná příslušná docházka zaměstnance (2 dny dovolené). V březnu 2014 jsou v přehledu Stravenky vypočteny tyto hodnoty: Dny nárok: 19 (tj. 21 pracovních dní v březnu 2014 po odečtení 2 dnů dovolené) Částka stravenky: (Organizace: 888,25 a Zaměstnanec: 726,75) Po uzávěrce února 2014, exportu stravenek a provedení výpočtu mzdy za březen 2014 je do výpočtu vygenerována MS 952 s částkou 727 Kč

12 Stravenky Výpočet stravenek příklad 2: Stejné podmínky jako v příkladu 1. V březnu 2014 vyplníte Sadu stravenek dle zadaných podmínek. Určení fondu PD je nastaveno na Předchozí mzdové období. V únoru je ve výpočtu mzdy zadaná příslušná docházka zaměstnance (2 dny dovolené). V březnu 2014 jsou v přehledu Stravenky vypočteny tyto hodnoty: Dny nárok: 18 (tj. 20 pracovních dní v únoru 2014 po odečtení 2 dnů dovolené) Částka stravenky: (Organizace: 841,50 a Zaměstnanec: 688,50) Po uzávěrce února 2014, exportu stravenek a provedení výpočtu mzdy za březen 2014 je do výpočtu vygenerována MS 952 s částkou 689 Kč 12

13 Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Výpočet mzdy akce Nastav vytvoření kontrolní sestavy ve výpočtu mzdy obsahující položky Exekuce základ, Exekuce odvody, Exekuce čistá mzda, Exekuce nezabavitelná částka, Exekuce přesah životního minima, Exekuce zabavitelná částka, Exekuce přednostní třetina Měsíční sestavy - akce Nastav vytvoření kontrolní sestavy v měsíčních sestavách pro detailní informaci o uplatnění exekučních srážek obsahující položky: Částka, SVR-neuspokojeno, Stav srážky VR Paušály a srážky akce Stav srážek ze mzdy Zobrazuje za vybrané období stav exekučních srážek za všechny pracovní poměry mající tyto srážky. 13

14 Pracovní konta doplněk modulu mzdy Konto přesčasů umožňuje evidovat odpracované hodiny přesčasů a následně jejich vyrovnání, tzn. možnost čerpání náhradního volna za přesčas nebo možnost automatického proplacení typ A - za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů, JE vyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů, následné čerpání náhradního volna je již bez odměny zaměstnanci a případné automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší pouze vyplacení složky příplatku typ B - za přesčasy, které jsou načerpávány v období do konta přesčasů, NENÍ vyplacena základní mzda v měsíci konání přesčasů, následné čerpání náhradního volna vyplatí zaměstnanci odměnu ve výši základní mzdy za čerpané volno a povýší počet odpracovaných hodin o hodiny náhradního volna, případné automatické vyrovnání po uplynutí vyrovnávacího období řeší obě složky, jak odměnu ve výši základní mzdy, tak vyplacení složky příplatku nutné nastavit počátek konta přesčasů a periodu pro sledování čerpání přesčasů 14

15 Pracovní konta Konto pracovní doby umožňuje evidovat vyrovnávací období konta pracovní doby, ve kterém se vyrovná rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a skutečně odpracovanou dobou pracovníka a rozdíl mezi skutečně poskytnutou základní složkou mzdy a základní složkou mzdy, na kterou by měl zaměstnanec právo za skutečně odpracovaný čas Bližší informace k pracovním kontům - příručka k modulu Mzdy Konto přesčasů: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/konto_p%c5%99es%c4%8das% C5%AF_-_Mzdy_(CZ) Konto pracovní doby: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/konto_pracovn%c3%ad_doby_- _Mzdy_(CZ) 15

16 Insolvenční rejstřík přehled Zaměstnanci akce Rejstříky ČR Insolvenční rejstřík na internetu (Ctrl + F7) pro označené zaměstnance (rodné číslo) nelze hromadně v plánu stejná akce i nad Uchazeči o zaměstnání 16

17 Cizinci Rodné číslo x Číslo SP x Číslo ZP RČ - nemá-li přidělené, zadat datum narození + případně další znaky číslo SP - přidělené číslo od ČSSZ zadat namísto rodného čísla (akce Rodné číslo Zrušit) Číslo ZP - přidělené číslo zadat do Mzdových údajů na záložku Odvody Zdravotní pojištění do položky Pojištěnec Číslo pojištěnce Doplňující údaje záložka 2 - Další údaje sekce [5] Cizinec doplnění údajů pro vytvoření sdělení o zaměstnání v případě, že zaměstnáváte občany EU nebo příslušníky třetích zemí Tisk formulářem (F8) tisk formulářů pro účely zaměstnání cizinců 17

18 Chystané novinky na léto Komunikace s ČSSZ zpříjemnit přihlašování cizinců Zadání výdělečné činnosti na jednom místě Komfortnější editace Ročního ELDP Nové statistické sestavy P2-04, ÚNP 4-01 Hromadné ověřování na insolvenčním rejstříku 18

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ

OBDOBÍ/ZMĚNA OBDOBÍ/OTEVŘENÍ OBDOBÍ Školení leden 2015 ÚVOD k nové verzi IMES 2015 1. Datum verze v záhlaví musí být z 01/2015 2. Nápověda, změny verze průběžně se doplňují aktuální změny v systému IMES 3. Otevření období - menu OBDOBÍ/ZMĚNA

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel.

MacMZDY & WinMZDY. verze 10.2.1 / 2004. Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. MacMZDY & WinMZDY Uživatelská příručka verze 10.2.1 / 2004 MATTES AD spol. s.r.o. RNDr. Jiří Glac Masarykova 117 Větrná 490 738 01 Frýdek-Místek 73514 Orlová-Lutyně tel. 558 608111 tel. 603 468742 ÚVOD

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY

PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY MZDY PROFI PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM PRO ZPRACOVÁNÍ MEZD A VEDENÍ PERSONALISTIKY OBSAH MZDY PROFI... 1 Firemní profil... 2 Kontaktní informace... 2 Význam programu... 3 Personalistika... 3 Mzdy... 3 Zaměstnanec...

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy

V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy Výdej 20.5.2011 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do 31.12.2009 - odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/2009 - zrušen

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ O B S A H: 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 2/ SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 3/ DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE

Více

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Tento uživatelský manuál vás seznámí se základním nastavením a prací v programu Mzdy Profi. Podrobně prochází jednotlivé

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2015 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: info@mcsoftware.cz,

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k Úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více