7. Vektorová grafika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Vektorová grafika"

Transkript

1 7. Vektorová grafika 7.1 TEXT A PRÁCE S TEXTEM Práce s textem tvoří samostatnou kapitolu programu Zoner Callisto. Text je neodmyslitelnou součástí každého dokumentu, letáku, vizitky či jiného objektu, který lze v Zoneru Callisto snadno vytvořit Nejzákladnější vložení textu do dokumentu Na rozdíl od klasických textových editorů se do grafických programů typu Zoner Callisto (nebo Corell Draw apod.) text vkládá formou nového objektu textového rámečku. Text se tedy chová podobně jako jakýkoliv jiný objekt je možné ho přesouvat, umístit na přesně definovanou pozici apod. Na levém panelu nástrojů klepněte na ikonu písmene A. Nyní je nutné vymezit prostor budoucí textový rámeček. Postupujte stejně jako u vytváření obdélníku, tj. u pomyslného budoucího levého horního rohu stiskněte a držte levé tlačítko myši a táhněte směrem k budoucímu pravému spodnímu rohu. Uvolněte levé tlačítko myši textový rám bude vytvořen. Nyní můžete začít psát text. Způsob editace textu je naprosto shodný jako u klasického textového editoru jen možnosti zpracování textu jsou pochopitelně chudší. Papírem je zde vlastně oblast, kterou jste před chvílí vymezili myší. V této oblasti se můžete pohybovat a psát text. Všimněte si, že při psaní a editaci textu se na panelu nástrojů objevil nástroj s tlačítky pro úpravu textu. Můžete tak měnit jeho velikost, typ, zarovnání apod. To vše podle stejných pravidel jako v textovém editoru, tj. jedno slovo (písmeno, odstavec) může mít zcela odlišný styl, typ a velikost písma než jiné Práce s textovým rámem a úprava textu Jestliže textový rám opustíte, což provedete například tak, že klepnete myší mimo textový rám, můžete se do něj kdykoliv později vrátit. Stačí na textový rám dvakrát poklepat myší (když se to nepodaří, klepejte tak dlouho, dokud se k textu nedostanete) a je opět možné editovat text. 65

2 Nicméně i se samotným textovým rámem jako s objektem je možné provádět spoustu zajímavých operací (viz následující odstavce) Změna velikosti textového rámu Jestliže pomocí úchopných bodů změníte myší velikost textového rámu, automaticky se tomu přizpůsobí i text uvnitř rámu. To znamená, že nateče do nových rozměrů rámu tak, aby neztratil kontinuitu Otočení textového rámu Pokud na textový rám klepnete jednou a po menší pauze podruhé, zobrazí se u jeho okrajů a rohů šipky podobně jako u jakéhokoliv jiného objektu, který je připraven k obtékání. A nyní již stačí pouze uchopit šipku v rohu textového rámu a krouživým pohybem myši textovým rámem rotovat. 7.2 TEXT NA KŘIVCE Zvláštní specialitou při vytváření písma je možnost vytvořit text na křivce. Text může být namísto klasických řádků umístěn na jakékoliv vámi definované křivce, nebo na křivce jakéhokoliv vektorového objektu (například již vytvářené hvězdy). Text na křivce je mnohdy velmi působivý, ale i tak se doporučuje jeho používání vždy dobře zvážit. Nejprve vytvořte křivku, na které bude text umístěn. Křivku můžete vytvořit pomocí nástroje ikony křivky. Jakmile máte vytvořenou křivku, je možné na ni umístit text. Klepněte v levém panelu nástrojů na ikonu v podobě písmene A. Kurzor myši se změní na myš s písmenem. Nyní klepněte na samotnou křivku. Zobrazí se kurzor a je možné začít psát text standardním způsobem. Editace textu na křivce je naprosto shodná jako editace textu v klasickém textovém rámu. Můžete používat typy, velikosti, řezy a barvy písem dle potřeby. Další řádek textu na křivce je opět promítnut do křivky. Kromě ručně vytvořené křivky můžete text umístit i na jakýkoliv již existující objekt, například trojúhelník, n-úhelník či hvězdu. V takovém případě stačí namísto na křivku klepnout na tento objekt a psaní textu může začít. 66

3 7.2.1 Barvy textu I písmo může být barevné. A co víc, může mít dokonce barvy dvě jednu barvu může tvořit vlastní barva písma a druhou barvu linka ohraničující písmo (ta není za standardních okolností aktivovaná). Text jedno písmeno, slovo, větu či odstavec musíte před nastavením barvy označit do bloku. Poté klepnutím na barevnou paletu dojde k obarvení písmen. Klepnutím na jakoukoliv zvolenou barvu levým tlačítkem myši obarvíte ohraničení (čáru okolo) písmena. Klepnutím na jakoukoliv zvolenou barvu pravým tlačítkem myši obarvíte vlastní výplň písmena. Má-li být písmo nebo čára průhledné, stačí na barevné paletě klepnout na barvu s křížkem. 7.3 VKLÁDÁNÍ EXTERNÍCH ZDROJŮ (obrázky, schémata, tabulky apod.) Kromě vlastnoručně nakreslených vektorových objektů můžete do dokumentu vložit i celou řadu externích objektů. Zoner Callisto jich přitom umí načíst opravdu hodně. A to jak z řady vektorových formátů, tak také celou řadu rastrových typů souborů. Do Zoneru Callisto je tak možné vložit například ilustraci z programů Adobe Illustrator, Correl Draw, AutoCad, dále například formáty wmf, eps apod. Z rastrových souborů pak Zoner Callisto umí prakticky všechny běžně používané typy souborů, tj. bmp, pcx, tif, jpg, gif, tga apod Vložení externího obrázku (rastrového i vektorového) Bez ohledu na to, zda je vkládaný obrázek vektorový, nebo rastrový i bez ohledu na to, jakého je formátu (bmp, gif, pcx, wmf, ai, apod.), Zoner Callisto umí vložit do dokumentu všechny typy stejným způsobem. V hlavní nabídce Zoneru Callisto klepněte na položku Soubor a následně v zobrazené nabídce na položku Import. Zobrazí se nabídka pro procházení strukturou disků počítače. Zde nalezněte v odpovídajícím adresáři obrázek nebo kresbu, kterou si přejete do dokumentu vložit. Jakmile máte soubor s obrázkem vybraný, klepněte na něj a následně klepněte na tlačítko Otevřít. Nyní myší klepněte na místo v dokumentu, kam chcete obrázek umístit bude to jeho pomyslný budoucí levý horní roh. 67

4 Tím okamžikem je obrázek vložen do dokumentu a je s ním možné pracovat podobně jako s jakýmkoliv jiným objektem (např. obdélníkem) Vložení tabulky Zoner Callisto má v sobě přímo integrovanou podporu tabulek. Jedná se o úžasnou funkci, která chybí i v mnoha ryze profesionálních nástrojích. Díky tomuto nástroji je vytvoření tabulky velmi snadné a její úprava pohodlná. Uživatel se může plně věnovat tvorbě tabulky a neztrácí čas kreslením čar. K vytvoření tabulky slouží na levém panelu nástrojů ikona v podobě tabulky. Pokud na ni klepnete, změní se tvar myši na šipky s mřížkou. Nyní klepněte kamkoliv do plochy, kde má být budoucí tabulka. Zobrazí se okno, ve kterém můžete zvolit počet sloupců a počet řádků budoucí tabulky. Učiňte tak. Tabulka bude vložena do plochy otevřeného dokumentu. Vzhled tabulky připomíná tabulkový procesor, nicméně ovládání je trochu odlišné. Po buňkách se můžete pohybovat šipkami na klávesnici, nebo klepnutím na konkrétní buňku myší. Ovšem pozor, jednotlivé buňky je možné editovat (psát v nich text), pouze pokud předtím stisknete klávesu F2 nebo na danou buňku dvakrát poklepete levým tlačítkem myši Text v tabulce Text v tabulce má naprosto stejné vlastnosti a možnosti jako text umístěný v textovém rámu kdekoliv v dokumentu. Pokud editujete text v jakékoliv buňce, zobrazí se na horním panelu nástrojů jednotlivá tlačítka pro jeho úpravu. V tabulce, resp. v každé buňce lze text mimo jiné i zarovnávat na jednu ze stran buňky, eventuelně o bloku. Ovšem pozor, při editaci textu v tabulce je nutné dávat si pozor na některá úskalí. Například text, který se z hlediska velikosti nebo délky do buňky nevejde, se jeví, jako by v buňce vůbec nebyl Barvy v tabulce V celé tabulce i jednotlivých buňkách je možné nastavit barvy, a to jak barvy pozadí buněk, tak i barvy ohraničení. Vše lze samozřejmě uplatnit na každou jednu buňku zvlášť, tj. teoreticky každá buňka v tabulce může mít jiné pozadí a jinou barvu čáry. Nastavení barev probíhá jak jinak pomocí palety barev ve spodní části. Stačí klepnout na tu buňku, kterou si přejete označit (případně označit do bloku více buněk), a poté levým nebo pravým tlačítkem myši na paletu barev ve spodní části Zoneru Callisto. 68

5 Klepnete li na barvu levým tlačítkem myši, změní se barva čáry, klepnete-li pravým tlačítkem myši, změní se barva pozadí buňky (eventuelně buněk) Tabulka jako objekt Tabulka zobrazená v režimu vkládání a přepisování vypadá jinak, než když tento režim opustíte. Jestliže klepnete myší mimo oblast tabulky, tabulka se přepne z editačního režimu do režimu klasického objektu. Pokud budete chtít v tabulce provést kdykoliv později jakékoliv změny, stačí na ni dvakrát poklepat. 7.4 HLADINY A PRÁCE S NIMI Zejména u složitějších návrhů plakátů, propagačních materiálů nebo prostě jen u dokumentů nepochybně s radostí využijete funkci vrstev. Co to vrstva je? Jedná se o možnost rozdělit si všechny objekty v dokumentu do několika nad sebou plovoucích vrstev. Jinými slovy, představte si, že kreslíte půdorys patra domku (včetně nábytku) na papír. Jestliže v plánku budete chtít udělat později jakékoliv změny, zřejmě budete muset celý půdorys překreslit. Když si ale vezmete průhledné fólie a na každou nakreslíte jeden typ objektu, např. zdi na jednu fólii, rozvržení nábytku na druhou, rozmístění toalet na třetí apod., a pak tyto průhledné fólie překryjete na sebe, vznikne kompletní půdorys. Výhodou je, že když se chcete podívat pouze na rozvržení zdí, stačí vyjmout fólii s nábytkem a je to. Naprosto stejně fungují hladiny. Jedná se vlastně o jakési průhledné vrstvy, v nichž můžete tvořit. Můžete si vybrat, jaký objekt nakreslíte do které hladiny, příp. která hladina bude nad jinou a pod jinou hladinou (kvůli překrývání objektů). Kdykoliv můžete jakoukoliv hladinu dočasně i trvale zneviditelnit nebo smazat. Hladiny zobrazíte tak, že v hlavní nabídce Zoneru Callisto klepnete na položku Galerie a následně v zobrazené podnabídce na položku hladiny. Seznam hladin se zobrazí u levé hrany programu. Zde se totiž zobrazují i další panely, resp. další tzv. galerie. Veškeré hladiny se rozdělují na tzv. virtuální, které jsou u každého dokumentu vytvořeny automaticky, a všechny ostatní, které už může uživatel libovolně modifikovat. Hladina se skládá ze jména a tří ikonek v levé části od názvu. Jejich význam je popsán v modrém rámu. 69

6 7.4.1 Přidání hladiny Novou hladinu přidáte do seznamu tak, že klepnete do bílého prostoru pod hladinami pravým tlačítkem myši a v otevřené nabídce zvolíte položku Přidat Poté budete vyzváni k zadání jména hladiny a potvrzení tlačítkem OK Práce a používání hladin Obecně platí, že ta hladina, která je v seznamu hladin zvýrazněna modře, je aktivní. Na této hladině se nacházíte a jakékoliv vložení či přidání objektů se děje právě v této hladině. Tato informace je velmi důležitá, protože na samotné pracovní ploše není vidět, který objekt je na které hladině to poznáte až v okamžiku, kdy některou hladinu skryjete. Jakoukoliv hladinu lze skrýt či zobrazit klepnutím na symbol oka u této hladiny. Skrytá hladina není smazaná, pouze není vidět. Klepnutím na oko je možné ji kdykoliv zobrazit. Podobně lze jakoukoliv hladinu nastavit jako tisknutelnou, či nikoliv, a to klepnutím na ikonu tiskárny u hladiny Odebrání hladiny Jakoukoliv uživatelem vytvořenou hladinu můžete kdykoliv odebrat klepnutím pravým tlačítkem myši na tuto hladinu. V zobrazené nabídce stačí vybrat položku Smazat. Pozor, smazáním hladiny dojde automaticky k trvalému výmazu veškerých objektů, které se na této hladině nachází. Na to dávejte pozor! Hladiny Síť, Vodicí linky Vzorová stránka Speciálními hladinami, které jsou v každém dokumentu a které není možné smazat, jsou hladiny Síť, Vodicí linky, Vzorová stránka, Vzorové vodicí linky, Tiskové značky a Okraj stránky. Jedná se o hladiny, které jsou spíše pomocné, a slouží k lepší práci s programem nebo poskytují komplexnější tiskový výstup. Například hladiny Vzorové vodicí linky, Vodicí linky apod. slouží jako vodítka pro umísťování objektů na stránce. U těchto hladin se nachází namísto tiskárny ikona podkovy, která v zapnutém stavu indikuje, že objekt se bude k vodicím linkám automaticky přitahovat. 7.5 EFEKTY ZONERU CALLISTO I se zdánlivě jednoduchými objekty (například čarou, obdélníkem apod.) je možné vytvářet zajímavé efekty. k tomu účelu má Zoner Callisto hned několik nástrojů vytvoření stínu objektu, nastavení průhlednosti apod. 70

7 7.5.1 VYTVOŘENÍ STÍNU Stín může dodat mnoha objektům plastičnost, dotváří lepší vzhled a prostorový dojem. V Zoneru Callisto je možné aplikovat stín na prakticky jakýkoliv objekt, dokonce i na text např. na křivce. Práci se stínem je možné provádět v panelu nástrojů, který je k tomu určen. Zobrazíte jej klepnutím na položku Galerie v hlavní nabídce a následně na položku Stín. U levého okraje programu se zobrazí panel nástrojů s ovládacími prvky pro nastavení stínu. Klepněte na objekt, na který si přejete aplikovat stín. Na panelu nástrojů zvolte typ stínu Měkký, Jednobarevný apod. Chcete-li klasický stín, ponechejte v nabídce položku Měkký. Nyní v jednotlivých dialozích nastavte číselné hodnoty odstupu stínu od objektu. Hodnota 5 mm se u menších objektů může jevit jako velká, můžete ji tedy změnit. Důležitá je zde i hodnota Rozm. (rozmazání). Čím nižší je číslo, tím ostřejší je stín, a naopak. Pro aplikaci stínu na objekt klepněte na zelené tlačítko Tím je tvorba stínu dokončena. Zajímavou možností je zkosení stínu.zkosený stín vytváří velmi realistický dojem skutečného stínu na objektu PRŮHLEDNOST Podobně jako vytváříte stín objektu, je možné nastavit i jeho průhlednost. Nastavení průhlednosti má význam hlavně v případech, kdy je více objektů nad sebou. Díky průhlednosti bude možné vidět skrz objekt na objekt umístěný pod ním. Výhodou u nastavení průhlednosti je, že můžete plynule nastavit její stupeň a případně i podobu. Veškeré nastavení průhlednosti můžete provádět na stejnojmenném panelu nástrojů. Do něj se můžete dostat i z panelu nástrojů stínu, a to klepnutím na odpovídající záložku, nebo v každém případě tak, že v hlavní nabídce Zoneru Callisto klepnete na položku Galerie a tam na položku Průhlednost. Proto, abyste mohli nastavit na objekt průhlednost, musíte na tento objekt nejprve klepnout označit jej. Zde podobně jako v případě stínu platí, že průhlednost je možné nastavit na prakticky jakýkoliv objekt, tj. nejen na vektorový obrázek, ale i na vložený rastrový obrázek, a dokonce i na text, eventuelně text na křivce či text se stínem. Opět podobně jako u stínu zde existuje řada možností nastavení stínu. Nemá smysl je zde všechny popisovat jistě na ně přijdete časem sami. Klasický stín se nastavuje tak, že v typu 71

8 průhlednosti zvolíte položku Jednobarevná. Tím zajistíte rovnoměrnost průhlednosti. Můžete zvolit a to je důležité i procentuální hodnotu průhlednosti. Pro toto nastavení je nutné klepnout na procentuální číselnou hodnotu pod obrázkem barevných čtverečků. Čím vyšší hodnota průhlednosti, tím bude objekt transparentnější, a naopak. Veškerá nastavení průhlednosti se na objekt aplikují až po klepnutí na tlačítko zelené fajfky. Chcete-li vyzkoušet i další možnosti průhlednosti objektu, můžete použít jiné typy, například křížovou, obdélníkovou či bitmapovou průhlednost. 7.6 DALŠÍ PRÁCE S OBJEKTY Se základními objekty už nepochybně pracovat umíte. Další rozměr práce s objekty se před vámi, ale otevírá v okamžiku, kdy potřebujete pracovat s větším množstvím objektů efektivněji. Právě k tomu je určena tato část Změna polohy objektů V případě, že máte na ploše více objektů, vrství se tyto objekty v takovém pořadí, v jakém je vytváříte.to znamená, že pokud například vytvoříte nadpis a potom teprve vložíte obrázek, který má sloužit jako pozadí tohoto nadpisu, bude tento obrázek nadpis překrývat. Proto je nutné mít nástroj, který dokáže úroveň objektů posouvat nahoru a dolů oproti jiným objektům podle toho, jak potřebujete. Pokud klepnete na jakýkoliv objekt, zobrazí se u něj úchopné body. Navíc se v horní části na panelu nástrojů zobrazí i šipky směřující nahoru a dolů. Právě tyto šipky slouží k přesouvání objektu nahoru nebo dolů na úkor jiných objektů. Šipka nahoru a šipka dolů přesune objekt o jeden sousední objekt nahoru nebo dolů. Šipka s čarou nahoře nebo dole přesune objekt zcela nahoru nebo zcela dolů nad či pod ostatní objekty Zrcadlení objektů V mnoha případech budete potřebovat objekt nebo obrázek jednoduše otočit. Nikoliv ovšem klasickým způsobem, ale zrcadlením. Tato funkce je užitečná hlavně v případech, kdy například motiv obrazu utíká ven z obrazu. Zrcadlit je možné jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru. K zrcadlení slouží tři ikony, umístěné na stejném panelu nástrojů jako ikony pro změnu polohy objektů. Šipky u ikon přehledně naznačují směr, jakým bude zrcadlení provedeno. Stačí pouze na ikonu klepnout a je to. Předtím je pochopitelně nutné mít objekt označen! 72

9 7.6.3 Seskupení objektů Při větším množství objektů se rovněž setkáte s tím, že budete muset s několika spolu souvisejícími objekty manipulovat. Dejme tomu, že budete mít například nápis, který bude mít určité pozadí, čáru jako podtržení a obrázek vedle něj (viz obrázek vpravo). Protože se jedná o hlavní nápis na stránce, je velmi pravděpodobné, že s ním budete manipulovat, tj. přemisťovat jej, zvětšovat a zmenšovat apod. To proto, abyste určili jeho nejlepší pozici na stránce. Ovšem kdybyste chtěli posunout tento nápis a všechny prvky okolo, museli byste buď posunout postupně všechny prvky jednotlivě, nebo nejprve označit všechny prvky a teprve potom je najednou posunout. To je ovšem při každé manipulaci obtížné a nepohodlné. Proto Zoner Callisto umožňuje slučovat více objektů do jednoho. Sloučením se rozumí sjednocení objektů tak, že se sloučené objekty chovají jako jeden celek, ale přitom sloučení není nenávratné. Kdykoliv později lze objekty opět rozdělit do původního stavu. Ke slučování a rozdělování slouží ikony na panelu nástrojů v horní části Zoneru Callisto. Postup sloučení je následující: Označte všechny objekty, které si přejete sloučit. To provedete tak, že za současného stisku klávesy Shift postupně klepnete na všechny objekty, které mají být sloučeny. Nyní na panelu nástrojů klepněte na ikonu tlačítka sloučení. Nyní jsou objekty sloučeny. Přesvědčíte se o tom tak, že pokud klepnete na jakýkoliv z objektů (který je předmětem sloučení), označí se celý sloučený segment. Zkusíte-li sloučený segment přemístit, přemístí se automaticky jako celek. Sloučené objekty lze rozdělit klepnutím na tlačítko umístěné hned vedle tlačítka pro sloučení objektů. 7.7 NASTAVENÍ PARAMETRŮ STRÁNKY Přestože je kapitola o nastavení parametrů stránky umístěna až na konci probíraného tématu (a to zejména s ohledem na potřebné znalosti o Zoneru Callisto), měli byste se při vytváření dokumentu zabývat nastavením parametrů stránky hned na začátku po vytvoření nového souboru. V hlavní nabídce programu klepněte na položku Soubor a následně na položku Nastavení dokumentu. Zobrazí se konfigurační okno s několika záložkami. V tuto chvíli jsou pro nás důležité záložky Formát a Stránka. 73

10 Na záložce Formát, jak již název napovídá, můžete nastavit formát stránky. Navíc v pravé části okna můžete zvolit orientaci stránky. Formát je standardně nastaven na A4. Na záložce Stránka můžete nastavit okraje stránky. Okraje slouží pouze jako vizuální vyhraničení oblasti, za kterou by se již neměl nacházet žádný text ani objekt. Zoner Callisto vám ale pochopitelně ve vložení objektu za okraj nezabrání. Není tedy nic jednoduššího než do jednotlivých dialogů vepsat odpovídající údaje. Dále můžete zvolit, zda okraje mají být vidět, či nikoliv. Zajímavou volbou je zde Barva papíru. Ta umožňuje nastavit pracovní barevnost plochy papíru. 7.8 TISK ZE ZONERU CALLISTO Jedním ze základních důvodů, proč vůbec nějaký grafický výtvor vytváříte, je nepochybně potřeba vytisknout jej na papír. Tisk z programu Zoner Callisto je velmi jednoduchý. Pokud na tisku nechcete nic nastavovat, stačí prostě a jednoduše v hlavní nabídce zvolit položku Soubor a následně volbu Tisk dokumentu. Zoner Callisto zobrazí okno, v němž je možné nastavit podrobnosti tiskové úlohy. Za zmínku stojí možnost výběru stránek, které se budou tisknout, a počet jejich kopií. Zajímavý je rovněž tzv. Billboardový tisk na stejnojmenné záložce. Tato funkce, mezi podobnými programy zcela ojedinělá, umožňuje rozkouskovat velké archy na menší kusy a vytisknout tak velký plakát na běžné tiskárně formátu A4. Na těchto několika stranách pochopitelně není možné popsat všechny možnosti programu Zoner Callisto ani všechny funkce vektorových grafických editorů. Nicméně k základnímu seznámení se s nimi bohatě postačují. 7.9 Otázky 1. Jak se dá pracovat ve vektorové grafice s textem? 2. Co si představíte pod pojmem Hladiny ve vektorové grafice a jak se s nimi dá pracovat? 3. Dají se v programu Callisto vytvářet efekty? Pokud ano, tak jaké? 74

11 7.10 Doporučená literatura ke studiu ROUBAL, P. Počítače pro úplné začátečníky. Praha: ComputerPress, s. ROUBAL, P. Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Brno: ComputerPress, KOVÁŘOVÁ, L. Počítačová grafika na základní škole. Kralice na Hané: Computer Media, HORA, V. Souhrnné zpracování tématu Počítačová grafika, přehledný kompilát shrnující celé téma. Studijní opory: E-learning KTeIV Pdf MU: DOSEDLA, M. - HORA, V. Aplikace počítačové grafiky. 75

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek

Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek Nastavení vzhledu listů a tisk tabulek 5 Práce s listy Nastavení vzhledu listu Nastavení zobrazení listu Tisk Další možnosti tisku Microsoft Excel 2010 Rychle hotovo! Práce s listy List sešitu je podobný

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Tabulky. V té to ka pi to le:

Tabulky. V té to ka pi to le: 7 Tabulky V té to ka pi to le: Vytvoření tabulky Výběr oblastí v tabulce Vkládání hodnot a objektů do tabulky Formátování tabulky Řazení dat v tabulce Výpočty v tabulce Kapitola 7 Tabulky Tabulky jsou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6.

Úprava stránek. Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Úprava stránek Obsah 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně 2. Psaní a formátování textu pro web 3. Odkazy 4. Tabulky 5. Obrázky 6. Média 1. Popis ikon editoru použitých v šabloně krátký popis detaily

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Tlačítko Fotoalbum slouží k trochu jinému účelu, než je obyčejné vkládání obrázků do prezentace. Popsáno bude proto dále v této kapitole.

Tlačítko Fotoalbum slouží k trochu jinému účelu, než je obyčejné vkládání obrázků do prezentace. Popsáno bude proto dále v této kapitole. KAPITOLA 5 Obrázky VKLÁDÁNÍ OBRÁZKŮ ÚPRAVY OBRÁZKŮ STYLY OBRÁZKŮ FOTOALBUM VLASTNÍ GRAFICKÉ OBJEKTY Neodmyslitelnou součástí prezentací se staly grafické objekty. S jejich pomocí můžete názorně ilustrovat

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014

Inkscape v (mojí) praxi. Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Linux Days 2014 Inkscape v (mojí) praxi Používám ho cca 8 let Identity loga, jejich varianty, použití, manuály, QR Pro web ikony, celé www, nestandardní tvary + WF Pro tisk Letáky,

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_18 Sada: Digitální fotografie Téma: Vkládání obrázků a textů do obrázku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 4. ročník osmiletého gymnázia, třída 4.A Využití: Prezentace

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Obecný úvod, vektorová grafika

Obecný úvod, vektorová grafika Obecný úvod, vektorová grafika Anotace Tato kapitola se bude zabývat počítačovou grafikou obecně, konkrétně pak grafikou vektorovou. Dále bude probráno vytváření grafických útvarů, jejich vrstvení. V další

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

tabulkový kalkulátor Calc

tabulkový kalkulátor Calc tabulkový kalkulátor Calc Spuštění Calcu Po instalaci balíku Offi ce se umístí ikony všech nainstalovaných programů do nabídky Start Programy OpenOffice.org 2.1. 1. Klepněte na tlačítko Start, umístěné

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Informatika 6. ročník/9. Malování IV

Informatika 6. ročník/9. Malování IV Malování IV Text v obrázku Malování je program určený pro malování. Pro psaní textů existují jiné, mnohem lepší programy. I v Malování máme možnost určitým způsobem vložit text. Důležité je uvědomit si,

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Popis základní obrazovky Wordu 2013

Popis základní obrazovky Wordu 2013 Popis základní obrazovky Wordu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 5 Vyberte složku, ve které je soubor uložený, a označte ho. Poté klepněte na tlačítko Otevřít nebo na soubor poklepejte. Poslední

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní...

Nastavení dokumentu. Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... QuakXPress 9 Nastavení dokumentu Do dokumentu nastavujeme vždy čistý formát dokumentu! Přednastavený formát vlastní formát Zvolíme typ dokumentu (tisk, Web, Interaktivní... Název dokumentu Vzdálenost textových

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Formátování buněk EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.07 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více