Australopithecus africanus. Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Australopithecus africanus. Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů."

Transkript

1 Australopithecus africanus Australopithecus africanus, první objevený druh raného hominida, má pevné místo v evoluci dávných afrických hominidů.

2 Australopithecus africanus potvrdil přítomnost fosilních hominidů v Africe. Jeho nález ukázal, že navzdory malému mozku dokázali raní hominidi chodit vzpřímeně. Třebaže už Charles Darwin byl toho názoru, že lidé mají pravděpodobně původ v Africe, fosilie hominidů byly až do dvacátých let 20. století známy pouze z Evropy a Asie. To se změnilo v roce 1924, kdy profesor anatomie Witwatersrandské univerzity Raymond Dart dostal bednu fosilií a hornin. Sbírka pocházela z Buxtonových vápencových lomů v Taungu na okraji pouště Kalahari. Dart byl zkušený neuroanatom a jako takový rozpoznal, že jeden ze vzorků je výlitek mozkovny neobvyklého primáta. Patřil k části juvenilní lebky se strmým čelem bez nadočnicových oblouků a s jemnými kostmi. Dart rychle dospěl k závěru, že představuje vyhynulý druh lidoopa ležícího mezi žijícími lidoopy a člověkem. V roce 1925 Dart tento druh pojmenoval Australopithecus africanus. Od té doby bylo v uloženinách jeskyní Sterkfontein a Makapansgat nalezeno mnoho dalších fosilií včetně téměř intaktních lebek a koster. RAYMOND DART LEBKA Lebka druhu Australopithecus I když jsou mnohé vzorky zlomkovité nebo deformované, ve fosilním záznamu jsou zastoupeny téměř všechny části kostry druhu Australopithecus africanus. Doklady naznačují, že šlo o hominida nevelké postavy, schopného vzpřímené chůze, u nějž se průběh růstu a dospívání více podobal moderním lidoopům než lidem. Některé dospělé lebky se zdají mnohem větší (Sts 19) než jiné (StW 505), což může ukazovat na rozdíly mezi pohlavími a možná na sociální uspořádání na způsob harému u dnešních goril, případně mohou tyto odchylky charakterizovat dvě odlišné skupiny australopitéků. Raymond Arthur Dart se narodil v australském Queenslandu v roce Po studiu biologie na Queenslandské univerzitě a medicíny na univerzitě v Sydney odcestoval do Anglie a v letech první světové války sloužil jako vojenský lékař. V roce 1923 získal místo profesora anatomie na Witwatersrandské univerzitě v Johannesburgu. O rok později identifikoval vůbec první nalezenou dětskou lebku hominida (tak zvané Taungské dítě ). Dotčen kritikou své práce a odmítáním svých tvrzení ohledně druhu Australopithecus africanus se Dart s paleoantropologií rozešel. Zemřel ve věku 95 let a dožil se tak toho, že se jeho názory na Taungské dítě ukázaly jako správné. africanus je kulatá a poměrně lehce stavěná. Objem mozku okolo 450 cm3 je podobný průměrným hodnotám moderních velkých lidoopů, ale mozkovna je klenutá a úpony svalů jsou sotva patrné. Připojení krčních svalů jsou vzadu nízko na lebce, která sedí na svislém páteřním sloupci. V obličejové části jsou malé nadočnicové oblouky a slabé lícní kosti, ale horní čelist je široká a vystupující. Tomu odpovídají velké přední zuby; špičáky vykazují lehký sexuální dimorfismus. VÝŠKA Samice: 1,10 m, samci: 1,35 m TAUNGSKÉ DÍTĚ Australopithecus africanus by velmi podobný A. afarensis. Měl větší čelist a silné lícní kosti, na něž se upínaly žvýkací svaly. Zadní zuby jsou také větší, ale připomínají spíše lidské zuby než zuby raných hominidů. VÁHA kg OBJEM MOZKU cm3 lehce stavěné lícní kosti HORNÍ ČÁST TĚLA Poměrně dlouhé klenutá mozkovna paže, pohyblivé rameno a dlouhé velké kosti rukou naznačují, že váhu nesla horní část těla. Australopithecus africanus byl pravděpodobně zdatný lezec a při jídle držel trup vzpřímeně. široká horní čelist hrudní koš byl možná kónický jako u lidoopů AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS stehenní kost a kosti chodidla ukazují, že Australopithecus africanus dokázal, podobně jako Australopithecus afarensis, pohodlně kráčet po dvou. Prsty jsou však dlouhé a chodidlo je pohyblivější než u moderních lidí, s ohebnou klenbou a odstávajícím palcem. Spodní obratle páteře mají také menší plochy než u moderních lidí, což možná svědčí o odlišném rozsahu pohybu či nosnosti. Vápencové jeskyně ve Sterkfonteinu, Makapansgatu, Taungu a Gladysvale, Jižní Afrika VĚK 3,3 2,1 mil. let Určen relativním 1 MIL. LET 7 MIL. LET datováním založeným na srovnání fosilií 2 MIL. LET nalezených v jeskyních 6 MIL. LET s fosiliemi z absolutně datovaných lokalit ve 5 MIL. LET 3 MIL. LET 4 MIL. LET východní Africe SOUČASNOST FOSILNÍ ZÁZNAM Několik částí lebek, množství čelistních kostí, různé fragmenty kostry velikost mozku podobná moderním lidoopům SPODNÍ ČÁST TĚLA Pánev, JMÉNO ZNAMENÁ Africký jižní lidoop 8 MIL. LET PANÍ PLESOVÁ Nejúplnější lebka Sts 5, nalezená roku 1947 Robertem Broomem ve Sterkfonteinu, byla zprvu klasifikována jako Plesianthropus transvaalensis (odtud přezdívka). Dnes se soudí, že náleží mladému samci druhu Australopithecus africanus. pánev přizpůsobená k chůzi po dvou, ale méně okrouhlá než u moderních lidí STERKFONTEINSKÉ JESKYNĚ Jeskyně severozápadně od Johannesburgu patří k nejvýznamnějším lokalitám fosilií předků člověka; objeveni zde byli australopitékové, parantropové a raní zástupci rodu Homo. Jeskyně jsou nyní na seznamu světového dědictví UNESCO. PÁNEV A PÁTEŘ Pánev a páteř A. africanus, nalezené v roce 1947 ve Sterkfonteinu Robertem Broomem (exemplář Sts 14), ukazují, že druh byl bipední, a zpochybňují myšlenku, že mozky našich předků se významně zvětšily, než tito začali chodit po dvou. TAUNGSKÉ DÍTĚ lebka nese směs lidských a lidoopích znaků šest bederních obratlů, jak to někdy bývá i u moderních lidí právě se prořezávala první stolička POZŮSTATKY MOZKU Během fosilizace byla dětská lebka vyplněna sedimenty nasycenými vápenatou vodou. Sediment ztvrdl v kámen a vytvořil dokonalou repliku vnitřku lebky. Taungské dítě bylo první nalezenou fosilií A. africanus a je nomenklatorickým typem tohoto druhu. Věk v době smrti je u vyhynulých druhů obtížné odhadnout, protože neznáme rychlost růstu a dospívání, vodítko ale poskytuje srovnání s žijícími primáty. Taungské dítě má dosud všechny mléčné zuby a právě se u něj prořezávaly první stálé stoličky. Tato situace nastává u člověka okolo 6 let věku a u velkých lidoopů mezi 2. a 3. rokem. Mikroskopická analýza zubní skloviny a stavby kosti naznačuje spíše lidoopí průběh, takže Taungskému dítěti mohly být 2 3 roky, když zemřelo. AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS 089

3 00 CENTIMETRY PRAVÝ PROFIL TŘÍČTVRTINOVÝ PRAVÝ PROFIL ZPŘEDU Taungské dítě nemělo výraznější nadočnicové oblouky, na rozdíl od mladých lidoopů, kteří již kostěné valy nad očima mají vzdálenost očí je malá obličej A. africanus je kratší a více lidský než u A. afarensis lícní kosti nejsou u mláděte příliš široké, u dospělých jedinců téhož druhu byly širší TŘÍČTVRTINOVÝ LEVÝ PROFIL LEVÝ PROFIL Rekonstrukce Třebaže měl Australopithecus africanus mnohé podobné rysy s poz dě j- šími druhy rodu Homo, byl zřejmě mnohem blíže příbuzný s parantropy. Rekonstrukce je založena na lebce Taungského dítěte, o němž se soudí, že zemřelo ve věku 2 3 let před 2,5 až 2 miliony roků. Lebka už nese mnoho klíčových znaků svého druhu, ale typicky lidoopí rysy se u moderních lidoopů vyvíjejí až během života a mladí lidoopi se více podobají lidem než dospělí. Taungské dítě je proto třeba srovnávat s dospělými exempláři téhož druhu, aby se ohledně druhových charakteristik došlo ke spolehlivým závěrům. čelist příliš nevystupuje, ale může to být tím, že Taungské dítě bylo tak malé; u lidoopů se tento znak vyvíjí o dost později menší oblá čelist a častější používání zadních žvýkacích zubů ve srovnání s předními spodní čelist Taungského dítěte obsahuje kompletní sadu mléčných zubů a první stálou stoličku ve fázi prořezávání 090 HOMINIDI AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS 091

4 Australopithecus garhi Paranthropus robustus Tento hominid, objevený spolu s živočišnými druhy travnatých plání a křovin, je kandidátem na předka raných druhů rodu Homo. AUSTRALOPITHECUS GARHI JMÉNO ZNAMENÁ Překvapivý jižní lidoop VĚK 2,5 2,3 mil. let VÝŠKA Neznámá OBJEM MOZKU 450 cm 3 LOKALITA Údolí středního Awaše, Afar, Etiopie FOSILNÍ ZÁZNAM Fragmenty lebky a dolní čelisti Tým vedený antropology Berhanem Asfawem z Etiopie a Timem Whitem z USA odkryl v roce 1990 ve formaci Bouri v údolí středního toku řeky Awaš v Etiopii fosilie hominida. Dolní čelist, v níž zůstaly kořeny zubů, překvapivě naznačuje, že i když je poměrně velká a pochází z doby před asi 2,5 milionu let, nenáleží druhu Paranthropus aethiopicus. V letech byly v Bouri nalezeny další pozůstatky: zahrnovaly části paží a stehenních kostí dvou až tří jedinců a částečně dochovanou lebku (BOU-VP-12/130), jež vykazovala typický soubor znaků a stala se nomenklatorickým typem nového druhu Australopithecus garhi. Australopithecus garhi byl hominid menší postavy. Existuje doklad, že měl delší nohy než ostatní australopitékové, což naznačuje způsob chůze podobnější rodu Homo. Současně se zdá, že měl delší a robustnější paže než pozdější hominidi. Přes temeno se táhl kostěný hřeben, který ukazuje, že A. garhi měl silné žvýkací svaly. Velikost dlouhých kostí je různá, což by mohlo svědčit o sexuálním dimorfi smu. Někteří antropologové podotýkají, že znaky na lebce jsou podobné jako u A. africanus (viz str. 88). zubní oblouk tvaru U VYSTUPUJÍCÍ ČELIST Obličej výrazně vystupuje, zvláště přední část horní čelisti. Má lehce rozbíhavý zubní oblouk, v němž jsou velké zuby se silnou sklovinou. mimořádně velké zadní zuby Jihoafrický velmi mohutný hominid Paranthropus robustus měl obrovské zadní zuby a byl velmi dobře adaptován na tuhou a vláknitou stravu. PARANTHROPUS ROBUSTUS JMÉNO ZNAMENÁ Mohutný lidoop, který žil současně s lidmi VĚK 2 1,2 mil. let VÝŠKA 1,1 1,3 mil. let OBJEM MOZKU 530 cm 3 Jeskyně Kromdraai, Swartkrans, Gondolin, Drimolen a Cooperova v Jihoafrické republice FOSILNÍ ZÁZNAM Dvě lebky, části čelisti, fragmenty zubů Paranthropus robustus byl objeven roku 1938 v Kromdraai v Jižní Africe paleoantropologem britského původu Robertem Broomem. Ten koupil od domorodců několik zlomků fosilií s tím, že chce vidět místo nálezu a tam objevil velmi robustní mozkovnu, obličej a čelist, kotník a loketní kloub. Broom byl přesvědčen, že představují hominida stojícího mimo přímou lidskou rodovou linii, a materiál publikoval jako nový druh Paranthropus robustus. V letech Broom vykopal ostatky ještě mohutnějších jedinců ve Swartkransu. V roce 1992 byla v Drimolenu objevena velmi dobře dochovaná lebka samice (DH 7). VYKOPÁVKY V KROMDRAAI Kromdraai je jeskyně vyplněná brekcií, v níž Broom nalezl první fosilie P. robustus. Společně s dalšími nalezišti jako Sterkfontein a Swartkrans je součástí světového dědictví UNESCO. Paranthropus robustus je znám ze souboru značně zlomkovitých fosilií. Třebaže byl zřejmě nevelké postavy (samci byli o dost větší a robustnější než samice), měl typicky široký a lehce konkávní obličej s širokými lícními kostmi a výrazný sagitální hřeben na temeni hlavy, což jsou znaky spojené s úpony mohutných žvýkacích svalů k lebce a čelisti. PŘÍLIŠ VELKÉ ZUBY Stoličky a třenové zuby P. robustus byly obrovské, se silnou sklovinou, často obroušené do roviny. Tyto adaptace mu umožňovaly konzumovat tvrdou, vláknitou potravu. Paranthropus aethiopicus Australopithecus sediba Fosilní hominid poprvé nalezený v Etiopii je dnes lépe znám z keňských lokalit. Vyznačuje se pozoruhodně robustní lebkou. PARANTHROPUS AETHIOPICUS JMÉNO ZNAMENÁ Lidoop z Etiopie, který žil současně s lidmi VĚK 2,7 2,3 mil. let VÝŠKA Neznámá OBJEM MOZKU 410 cm 3 Jezero Turkana v Keni, Omo v Etiopii FOSILNÍ ZÁZNAM Dvě lebky, části čelisti a fragmenty zubů První raný druh hominida v Etiopii byl objeven v roce 1967 a pojmenován Paranthropus aethiopicus; neúplná čelist bez zubů žádnou díru do antropologického světa neudělala. O bezmála 20 let později odkryl tým vedený keňským antropologem Richardem Leakeyem na západě jezera Turkana v Keni dobře dochovanou Černou lebku s typicky širokým obličejem; v roce 1987 byla společně s etiopským nálezem označena jako Paranthropus aethiopicus. Tomuto druhu bylo také připsáno několik dalších souborů zlomků čelistí a zubů včetně mate riálu z formace Shungura v Keni. Paranthropus aethiopicus je znám téměř výhradně ze zlomků zubů a lebek. Jako ostatní parantropi měl malé špičáky a velké stoličky, které byly zbroušené, což může vypovídat o nekvalitní stravě vyžadující hodně žvýkání. Na rozdíl od dalších parantropů měl zadní řady zubů dlouhé a rovnoběžné a přední zuby široké. Obličej byl spíše velký, vystupující a z profi lu lehce miskovitý. Za malými nadočnicovými oblouky se lebka zužovala a kapacita mozkovny byla malá, kolem 410 cm 3. vystupující lícní kosti typický hřeben konkávní střed obličeje vystupující spodní část obličeje ČERNÁ LEBKA Nejlépe dochovaným vzorkem druhu Paranthropus aethiopicus je lebka KNM-WT (tak zvaná Černá lebka ). Má nápadně široký obličej nasazený před malou mozkovnou s mohutným sagitálním hřebenem, na nějž se upínaly žvýkací svaly. Australopithecus sediba je možná dokladem přechodu části hominidů od stromového života k modernější bipední chůzi. AUSTRALOPITHECUS SEDIBA JMÉNO ZNAMENÁ Jižní lidoop od pramene VĚK 1,95 1,78 mil. let VÝŠKA 1,27 m OBJEM MOZKU cm 3 Malapa blízko Johannesburgu, Jihoafrická republika FOSILNÍ ZÁZNAM Dvě částečně dochované lebky, mnoho fragmentů V srpnu 2008 nalezl devítiletý Matthew Berger klíční kost nedospělého australopitéka, když byl se svým otcem, paleoan tropologem amerického původu Lee Bergerem, na lokalitě Malapa v Jižní Africe. Výzkumný tým se okamžitě soustředil na místo objevu a odkryl dva pozoruhodné a cenné nálezy: částečně dochované kostry nedospělého samce (MH 1) a dospělé samice (MH 2). V roce 2010 Berger nález publikoval jako nový druh australopitéka, protože kombinace znaků zjištěných na kostrách nebyla v souladu s žádným z existujících druhů. Australopithecus sediba se podobá ostatním australopitékům malou postavou, dlouhými horními končetinami, zakřivenými kostmi prstů a malým mozkem. Má však také společné znaky s druhy rodu Homo: úzký obličej (ve srovnání s A. africanus), nevýrazné nadočnicové oblouky, vystupující dolní čelist a poměrně malé stoličky a třenové zuby. Funkční změny na pánvi A. sediba, například zesílení kosti v oblasti kyčelního kloubu, ukazují na vývoj vzpřímené chůze. Odhadovaná tloušťka stehenní kosti svědčí o překvapivě lidském způsobu pohybu a míra sexuálního dimorfi smu je podobná jako u moderního člověka. MOZAIKA ZNAKŮ Lebka asi let starého samce nese mozaiku primitivních a modernějších charakteristik, jež ukazují na souvislost rodu Homo s australopitéky. kulatá lebka zuby se velikostí podobají druhům rodu Homo 092 HOMINIDI AUSTRALOPITHECUS SEDIBA 093

5 Paranthropus boisei Paranthropus boisei, často přezdívaný louskáček, byl nevelký parantrop s typicky mohutnými čelistmi a zadními zuby a velmi silnými svaly a kostmi souvisejícími se žvýkáním. Druh byl sexuálně dimorfní, samci byli mnohem větší než samice. Paranthropus boisei byl objeven ve východní Africe, kde zřejmě úspěšně přežíval po dobu asi 1 milionu let. LOUIS A MARY LEAKEYOVI kostmi a robustní horní čelistí. Očnice jsou kulaté a daleko od sebe, lemované nápadnými nadočnicovými oblouky. Obličej je poměrně plochý a lehce konkávní. Celá lebka je v předozadním směru krátká, s výraznými plochami pro úpony šíjových a žvýkacích svalů jak na spodu, tak podél sagitálního hřebenu. Louis Leakey byl keňský antropolog, kurátor Coryndonova muzea (pozdějšího Národního muzea) v Nairobi. V roce 1936 se oženil s anglickou archeoložkou Mary Nicholovou. Po téměř tři desetiletí spolu prováděli vykopávky a průzkum v Olduvaiské rokli, popsali oldowanskou kamennou industrii (viz str. 102) a objevili lebku Zinje. Od 50. let 20. století se Mary zaměřila na archeologii Olduvaie, zatímco Louis se zabýval jinými projekty, například primatologickými terénními výzkumy v Africe a Asii. VÁHA Samci: 49 kg, samice: 34 kg OBJEM MOZKU cm3 LOUSKÁČEK P. boisei získal kvůli silným čelistem a velkým zubům přezdívku louskáček. Lebka připomíná P. robustus, ale je větší a více přizpůsobená silnému žvýkání. LEBKA Lebka P. boisei je velká, s širokými lícními Po mnoha letech terénních výzkumů v Olduvaiské rokli v Tanzanii byli Louis a Mary Leakeyovi odměněni jedním z klíčových objevů své doby: mimořádně robustní lebkou, na jejímž základě byl definován nový druh hominida. Nález představovala téměř kompletní lebka dospělého jedince včetně velkých zubů ještě zasazených v čelisti. Zapsána byla jako OH 5 (Olduvai Hominin 5) a Louis Leakey pojmenoval nový exemplář na základě místa nálezu a na počest sponzora Charlese Boisea Zinjanthropus boisei (tj. Východoafrický Boiseův člověk ). Nález byl nejen prvním objeveným exemplářem svého druhu, ale v té době také nejstarším známým hominidem z východní Afriky. K analýze vulkanického materiálu z lokality byly použity nové, v paleoantropologii dosud nevyzkoušené geochemické datovací metody. V době, kdy bylo tak zvané kalium-argonové (K/Ar) datování v Olduvaiské rokli poprvé použito, domnívala se většina antropologů, že lidská evoluce trvala asi půl milionu let. Výsledky z lokality Zinj vědeckou komunitu VÝŠKA Samci: 1,37 m, samice: 1,24 m Fosilní lebka a zuby ukazují, že Paranthropus boisei byl robustní druh vyznačující se širokým protáhlým obličejem, extrémně velkými stoličkami a silně vyvinutými kostmi mozkovny. Lebky P. boisei jsou proti lebkám ostatních raných hominidů velké, s průměrným objemem mozku 508 cm3. Mnozí antropologové upozorňují, že tyto znaky jsou podobné jako u Paranthropus robustus (viz str. 93), třebaže u P. boisei jsou obvykle výraznější. hřeben běží středem temene lebky lícní kosti tvoří široké oblouky POHLED SHORA Při pohledu shora jsou dobře patrné veliké rozšířené lícní kosti a úzká (zvláště za očima) mozkovna. ohromily, protože ukázaly, že lebka je stará asi 1,75 milionu let. Dnes se druh spolu s dalšími robustními druhy hominidů řadí do rodu Paranthropus a vzorek, stále přezdívaný Zinj, má své zvláštní místo v příběhu paleoantropologie. SEXUÁLNÍ DIMORFISMUS TĚLO A KONČETINY silná zubní sklovina PARANTHROPUS BOISEI masivní spodní čelist JMÉNO ZNAMENÁ Pojmenován po Charlesi Boiseiovi Olduvai a Peninj, Tanzanie; formace Omo Shungura a Konso, Etiopie; Koobi Fora, Chesowanja a západ jezera Turkana, Keňa 8 MIL. LET ČELISTI A ZUBY Horní i dolní čelist jsou velké a robustní. VĚK 2,3 1,4 mil. let Určen převážně 1 MIL. LET absolutním datováním vrstev vulkanického 2 MIL. LET popela nad a pod sedimenty s fosiliemi SOUČASNOST 7 MIL. LET 6 MIL. LET 5 MIL. LET 4 MIL. LET 3 MIL. LET FOSILNÍ ZÁZNAM Několik dobře dochovaných lebek a mozkoven, množství čelistí a zubů; pro tento druh nebyla potvrzena žádná fosilie části těla nebo končetiny MÍSTO NÁLEZU Pamětní deska označuje místo v Olduvaiské rokli, kde Mary Leakeyová objevila lebku Zinje. Během pravidelné obhlídky lokality našla čelistní kost, následně byly objeveny a rekonstruovány fragmenty mozkovny. Všechny vzorky P. boisei mají určité klíčové znaky společné, některé fosilie jsou však větší než ostatní. Koobi Fora v Keni objevil Richard Leaky (syn Luise a Mary) zvlášť velkou lebku se sagitálním hřebenem a menší lebku bez hřebene. U moderních goril mají samci, na rozdíl od menších samic, sagitální hřeben. Větší lebka P. boisei tedy patřila zřejmě samci, menší samici (viz str ) V čelistech jsou zasazené obrovské stoličky a třenové zuby, patřící k vůbec největším, jaké se u hominidů vyskytují. Horní čelist je široká a hluboká, zatímco dolní čelist postrádá, podobně jako u ostatních raných hominidů, typickou lidskou bradu. U mnoha vzorků P. boisei byly zadní zuby obroušené do roviny, což může svědčit o stravě obsahující abrazivní složky. Na rozdíl od zadních zubů jsou řezáky a špičáky malé. Špičáky měly ploché obroušené špičky podobně jako ostatní zuby a v rámci nálezů se výrazně nelišily. SVĚDECTVÍ O STRAVĚ Třebaže takové čelisti a zuby jistě dokázaly drtit tvrdou potravu jako ořechy a hlízy, pod mikroskopem vypadá opotřebení zubů jako u primátů, kteří se živí ovocem. P. boisei pravděpodobně ořechy a hlízy konzumoval, když nemohl sehnat své oblíbené jídlo. spodní část obličeje vystupuje méně než u jiných raných hominidů Vedle lebek bylo druhu P. boisei spolehlivě připsáno jen několik málo fosilií dalších částí kostry. U malého počtu lebek byly nalezeny rovněž další, nelebečné fragmenty, které naznačují, že velikost těla tohoto druhu se podstatně měnila a že stehenní kost byla přizpůsobená bipednímu pohybu. Dokud se nepodaří objevit další materiál, jsou doklady neprůkazné. malé přední zuby největší stoličky ze všech druhů hominidů PARANTHROPUS BOISEI 095

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons.

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Příbuzenstvo člověka Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Hominoidi Hominoidea, skupina v rámci úzkonosých opic (Catarrhini) zahrnuje hominidy (Hominidae) a gibony (Hylobatidae) před cca

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Kosterní soustava I. - Kostra osová

Kosterní soustava I. - Kostra osová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 2 Kosterní soustava I. - Kostra

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému:

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému: Vývoj člověka Rudimenty a atavismy: Rudiment - anatomický útvar, vyskytuje se v lidském těle pravidelně - ztratil svůj původní význam (červovitý výběžek na slepém střevě apendix, na ušním boltci výrůstek

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka 1/11 3.2.11.2 - původem navazuje na živočišnou říši, je součástí přírody - kosterní nálezy přinášejí nové doklady o pravěcích předcích člověka, o existenci různě vyspělých bytostech z období třetihor a

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1. Oreopithecidae Pliopithecidae gibonovití (Hylobatidae) Hominoidea. Hominidae. Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1. Oreopithecidae Pliopithecidae gibonovití (Hylobatidae) Hominoidea. Hominidae. Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE Teoretický úvod: Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů v paleocénu a který

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Šablona č. III, sada č. 3. Vzdělávací oblast. Přírodopis. Vzdělávací obor. Přírodopis. Tematický okruh. Biologie člověka. Téma. Kostra. Ročník 8.

Šablona č. III, sada č. 3. Vzdělávací oblast. Přírodopis. Vzdělávací obor. Přírodopis. Tematický okruh. Biologie člověka. Téma. Kostra. Ročník 8. Šablona č. III, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Kostra Ročník 8. Anotace Materiál slouží pro osvojení a upevnění učiva o lidské kostře.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

1. Horní a dolní končetina

1. Horní a dolní končetina I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 3 Kosterní soustava II. - Kostra

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Vyplň úvodní hlavičku tabulky. Do každé kolonky zaznamenej 3 podstatné informace ze shlédnuté prezentace. ČLENOVÉ SKUPINY: TŘÍDA: DATUM: VĚDY V BIOLOGII ČLOVĚKA

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Savci (řád: šelmy čeleď:

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová

Význam kostry. Mgr. Martina Březinová Identifikátor materiálu: EU 7-40 Přírodopis, 8.ročník Anotace Význam kostry Autor Mgr. Martina Březinová Jazyk Čeština Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Žáci určí, co je oporou lidského těla,

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

4.8.-14.8.2011. Výstup na Kilimandžáro cestou Rongai

4.8.-14.8.2011. Výstup na Kilimandžáro cestou Rongai 4.8.-14.8.2011 Výstup na Kilimandžáro cestou Rongai Koruna světa (Seven summits) Kilimandžáro 5985 m nejvyšší v Africe 340 km jižně od rovníku Velká příkopová propadlina šířka 70-300 km rozšiřování mm/rok

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS,

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, Taxonomie veda o zařazení organismů do taxonů (klasifikační kategorie) podle základních společných charakteristických znaků. Každý organismus musí

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda

ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda ORTHEO DISC základní cvičební program pro záda 2 ORTHEO DISC Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě,

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy

Bonitační karta. Míry psa. A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Bonitační karta Míry psa A délka hlavy B délka čenichové partie C výška v kohoutku D hloubka hrudníku E obvod hrudníku F délka těla A šířka hlavy B délka čenichové partie C délka hlavy Celkový vzhled 1

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Stanovení věku živé a ulovené zvěře. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Stanovení věku živé a ulovené zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 - zásahy s cílem zvyšování kvality populací (viz znění

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

XII. člověk opouští Afriku

XII. člověk opouští Afriku XII. člověk opouští Afriku Homo ergaster, Homo antecessor, Homo erectus A ž dosud jsme Afriku posuzovali jako genetickou laboratoř nejstarších homininů, nyní se však černý kontinent stává donorem lidských

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vliv klimatu na vývoj člověka Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuly ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK Hlava a obličej Hlava děťátka je velmi křehkou a citlivou částí těla, ještě po porodu se dále vyvíjí. Mezera mezi lebečními kostmi v horní části lebky je pokryta vazivovou membránou (nazývá se fontanela),

Více

Zvedací příslušenství

Zvedací příslušenství Zvedací příslušenství Pacientské závěsy pro dospělé Začalo to jedním závěsným vakem vyrobeným výhradně z textilu, v tom čase revoluční řešení. Dnes má Liko největší výběr závěsných vaků a ostatního příslušenství

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček.

Kočka domácí. tělo, protáhlou klínovitou hlavu a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních koček. Jan Kovalík 25.1. 2013 (Felis silvestris f. catus) je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

OBSAH * VÝCHODISKA...11 ***...21 Replikátory...23

OBSAH * VÝCHODISKA...11 ***...21 Replikátory...23 Název: Kniha o Evě a Adamovi Autor: František Koukolík Nakladatelství: Makropulos, 1997 Stav: naskenováno, Maja Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Přednáška Mohli žít lidé s dinosaury?

Přednáška Mohli žít lidé s dinosaury? Přednáška Mohli žít lidé s dinosaury? Osnova přednášky: 1) obecně o dinosaurech a nálezech 2) nálezy, které odporují všeobecně přijímanému časování (ICA, Angkor, Anasazi, Skotsko,...) nálezy Acambaro (sochy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Barrandovské skály Marika Polechová

Barrandovské skály Marika Polechová Čas: 2 hod. Marika Polechová Hlavní město Praha GPS: 50 2 6 N, 14 24 7 E Foto T. Kunpan Praha 1 A. B. C. A. část lomu U kapličky s hranicí pražského a zlíchovského souvrství B. Barrandova skála C. Vyskočilka

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy

Garance nejvyššího plnění pro závažné úrazy Úrazové pojištění denního odškodného Garance pro závažné úrazy 30. 8. 2013 S pojištěním od nemusíte sledovat, kdo nabízí vyšší. Díky garanci pro závažné úrazy u denního odškodného máte jistotu, že při

Více

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní

Kostra. Osová kostra. Kostra končetin. Páteř Kostra hrudníku Kostra hlavy. Horní končetina Dolní končetina. Pletenec pánevní Pohybový aparát Kostra 206 kostí v těle závislé na věku, novorozence 270 Cca 14%hmotnosti Opora těla Ochrana orgány, mozek Pohyb Krvetvorba Zásobárna minerálů Ca (až 1,5 kg), P Kostra Osová kostra Páteř

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.9.2009 Mgr. Petra Siřínková TŘETIHORY Paleogén Paleocén Eocén Oligocén Neogén Miocén Pliocén TŘETIHORY

Více

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce Život v pravěku Základní pojmy Přisvojovací hospodářství sběr plodin a lov zvěře Výrobní hospodářství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená dělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Společenská dělba

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více