Názvosloví anorganických sloučenin (Řešení příkladů jsou uvedena v rámečcích)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názvosloví anorganických sloučenin (Řešení příkladů jsou uvedena v rámečcích)"

Transkript

1 Názvosloví anorganických sloučenin (Řešení příkladů jsou uvedena v rámečcích) Obecné principy názvosloví Základní veličinou, na níž je názvosloví anorganické chemie vybudováno, je oxidační číslo prvků. Jde o pojem formální a oxidační číslo velmi často neodpovídá skutečné elektronové konfiguraci v molekule. Právě tato jeho vlastnost může někdy působit názvoslovné potíže. Pro názvoslovné účely je oxidační číslo prvku definováno jako elektrický náboj, který by byl na atomu prvku přítomen, kdyby elektrony každé vazby z prvku vycházející byly přiděleny elektronegativnějšímu z obou vazebných partnerů.!!! Součet oxidačních čísel všech atomů v elektroneutrální molekule (vzorci) je roven nule.!!! Součet oxidačních čísel všech atomů v iontu je roven jeho náboji. Vodík ve spojení s nekovy je konvenčně považován za složku elektropozitivnější. Atom prvku v základním stavu má oxidační číslo nula a vazba mezi atomy téhož druhu nepřispívá k oxidačnímu číslu. Existuje řada sloučenin, v nichž je určení oxidačního čísla sporné. Majíli oba vzájemně vázané prvky přibližně stejnou elektronegativitu, je nutno přihlédnout k chemickému chování sloučeniny. CO 3 CH 4 + NH 4 + NF 4 P 4 Částice Oxidační čísla atomů C IV, O II C IV, H I N III, H I N V, F I P 2 H 4 P II, H I O 2 F 2 O I, F I Ni(CO) 4 Ni o, C II, O II [Pt(NH 3 )Cl 2 ] Pt II, Cl I, N III, H I Oxidační číslo Zakončení přídavného jména (u Zakončení podstatného jména (u solí názvu kationtu) solí názvu aniontu) I ný nan II natý natan III itý itan IV ičitý ičitan V ičný, ečný ičnan, ečnan VI ový an VII istý istan VIII ičelý ičelan..,iv, III, II, I id Pomůcka: Ve víceprvkových sloučeninách mají atomy kovů IA. skupiny(alkalické kovy) oxidační číslo I; atomy kovů IIA.skupiny (kovy alkalických zemin) oxidační číslo II; atom fluoru I; atom vodíku často I; atom kyslíku často II; atom hliníku III. P o 1

2 1. Určete oxidační čísla všech atomů v následujících sloučeninách: BaO 2, SiO 2, CH 3 OH, LiBH 4, HBrO 4, VOCl 3, CO. Ba II, 2 O I ; Si IV, 2 O II ; C II, 4 H I, O II ; Li I, B III, 4 H I ; H I, Br VII, 4 O II ; 2 H I, C IV, 2 N III V V, O II, 3 Cl I ; C II, O II. 2. Vepište oxidační čísla k symbolům centrálních atomů : PuF 7, [BeF 4 ], V 3 O 9 3, S 2 O 5, CrF 4 O, UO 5 4, [Ce 6 (OH) 4 O 4 ] 12+, Si 3 O 8 4, XeO 6 4, [Cr(O 2 ) 4 ] 3. Pu V F 7, [Be II F 4 ], V 3 V O 9 3, S 2 IV O 5, Cr V F 4 O,U VI O 5 4,.[Ce 6 IV (OH) 4 O 4 ] 12+,Si 3 IV O 8 4, Xe VIII O 6 4, [Cr V (O 2 ) 4 ] 3 3. Doplňte náboj částice : [Au III Cl 3 (OH)], [Ag III (Te VI O 6 ) 2 ], [Mo 6 II Cl 8 ], [Ni 2 I (CN) 6 ], [Ni O (CO) 2 (PF 3 ) 2 ], [P 2 V W 18 VI O 62 ], [Cr 3 III (CH 3 COO) 6 O], [Be 4 II (CH 3 COO) 6 O] [ Au III Cl 3 (OH)], [Ag III (Te VI O 6 ) 2 ] 9, [Mo 6 II Cl 8 ] 4+, [Ni 2 I (CN) 6 ] 4, [Ni 0 (CO) 2 (PF 3 ) 2 ] 0, [P 2 V W 18 VI O 62 ] 6,[Cr 3 III (CH 3 COO) 6 O] +, [Be 4 II (CH 3 COO) 6 O] Určete oxidační čísla centrálních atomů v následujících sloučeninách: K 4 [Fe(CN) 6 ], K[OsO 3 N III ], K 4 [Ru 2 Cl 10 O], Cs[Au(NO 3 ) 4 ], K 4 [Ni(CN) 4 ], Na 2 [Fe(CO) 4 ], Na[Fe(CO) 4 ], K 6 H[Ag(I VII O 6 ) 2 ], K[CrH(CO) 5 ], K 4 [U(SCN) 8 ], CrO(O 2 ) 2, [Ni(PF 3 ) 4 ], Na[BH(CH 3 O) 3 ]. K 4 [Fe II (CN) 6 ], K[Os VIII O 3 N], K 4 [ Ru 2 IV Cl 10 O], Cs[Au III (NO 3 ) 4 ], K 4 [Ni 0 (CN) 4 ], Na 2 [Fe II (CO) 4 ], Na[Fe I (CO) 4 ], K 6 H[ Ag III (I VII O 6 ) 2 ], K[Cr 0 H(CO) 5 ], K 4 [U IV (SCN) 8 ], Cr VI O(O 2 ), [Ni 0 (PF 3 ) 4 ], Na[B III H(CH 3 O) 3 ]. 5. Jaká budou zakončení názvů kationtů nebo centrálních atomů M v těchto sloučeninách : a) M 2 O, MO 4, MO, M 2 O 7, M 2 O 3,M 2 O 5, MO 2, MO 3 b) MO(OH), MCl 3 O, MO(S VI O 4 ), MP V O 4,MI 2 VII O 9, MSi IV O 4, MH 2 (P 2 V O 7 ) c) [M 2 (OH) 2 ] 4+, M 3 Cl 2 (OH) 4, M 3 V 10 V O 28, [M 2 (NH 3 ) 10 OH] 5+, [M 6 Cl 8 ] 4+, [M(H 2 O) 9 ](Br V O 3 ) 3. a) ný, ičelý, natý, istý, itý, ičný(ečný), ičitý, ový b) itý, ičný(ečný), ičitý, itý, ičitý, ičitý, natý c) itý, natý, natý, itý, natý, itý 6. Jaká budou zakončení názvů těchto aniontů : a) MO 2, MO 2, MO 3 3, MO 3, MO 3, MO 4 4, MO 4 3, MO 4, MO 4, MO 6 4 b) MF 4, MF 5, MF 6, MF 8 4, MF 7 c) M 2 O 5, M 2 O 7, M 2 O 7 4, M 3 O 10, M 3 O 9 3, M 3 O 6 3, M 3 O 8 4, M 6 O 18 1 a) itan, natan, itan, ičitan, ičnan(ečnan), ičitan, ičnan(ečnan), an, istan, ičelan b) itan, itan, ičnan(ečnan), ičitan, ičnan(ečnan) c) ičitan, an, ičnan(ečnan), an, ičnan(ečnan), itan, ičitan, ičitan 7. Jaká budou zakončení názvů těchto kyselin : a) HMO, HMO 2, HMO 3, HMO 4, H 2 MO 2, H 2 MO 3, H 2 MO 4, H 3 MO 3, H 3 MO 4, H 3 MO 5, H 4 MO 3, H 4 MO 4, H 4 MO 5, H 4 MO 6 b) H 2 M 2 O 2, H 2 M 2 O 4, H 2 M 2 O 5, H 2 M 2 O 7, H 4 M 2 O 9, H 4 M 2 O 7, HM 3 O 8, HM 5 O 8, H 4 M 4 O 12, H 4 M 6 O 11 a) ná, itá, ičná(ečná), istá, natá, ičitá, ová, itá, ičná(ečná), istá, natá, ičitá, ová, ičelá 2

3 b) ná, itá, ičitá, ová, istá, ičná(ečná), ičná(ečná), itá, ičná(ečná), itá Ve vzorcích se uvádí elektropozitivní část sloučeniny na prvním místě, v názvu je pořadí opačné KCl BaCO 3 chlorid draselný uhličitan barnatý Názvy sloučenin se tvoří z názvů jejich součástí tak, aby co nejlépe vystihovaly stechiometrické poměry i strukturu dané sloučeniny. Ve většině případů je název sloučeniny složen z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno je odvozeno od elektronegativní části sloučeniny (u solí anion), přídavné jméno charakterizuje část elektropozitivní (u solí kation). V názvu se dodržuje pořadí podstatné jméno přídavné jméno. Ca(NO 3 ) 2 MgO HMnO 4 dusičnan vápenatý oxid hořečnatý kyselina manganistá Elektonegativní složka (vpravo ve vzorci) Název elektronegativní složky sestávající z atomů jednoho prvku, s vyjímkou sloučenin vodíku s nekovy, přísluší podstatnému jménu (zkrácený latinský název prvku) s koncovkou id. SF 6 ZnS CaSe CrO 3 fluorid sírový sulfid zinečnatý selenid vápenatý oxid chromový Jeli elektronegativní složka tvořena více atomy, lze obvykle jeden atom označit jako centrální. Podstatné jméno je tvořeno tak, že k základu českého názvu centrálního atomu se připojí zakončení odpovídající kladnému oxidačnímu číslu centrálního atomu (nan; natan; itan; ičitan; ičnan, ečnan; an; istan; ičelan). V případě potřeby je možno název zpřesnit podle pravidel platných pro názvosloví koordinačních sloučenin. CsClO K 2 CO 3 NaIO 4 CaSO 4 chlornan cesný uhličitan draselný jodistan sodný síran kademnatý Elektropozitivní složka (vlevo ve vzorci) Elektropozitivní složce odpovídá přídavné jméno tvořené základem českého názvu prvku s koncovkou jeho kladného oxidačního čísla (ný; natý; itý; ičitý; ičný, ečný; ový; istý; ičelý) Li 2 SeO 4 Sr(ClO) 2 selenan lithný chlornan strontnatý Ve druhém pádu se název elektropozitivní složky uvádí v názvech tzv. nevalenčních sloučenin ( Fe 2 P fosfid diželeza ), sloučenin s atomovými skupinami zakončenými na yl ( Ni(CO) 4 tetrakarbonyl niklu), složených kationtů ( H 3 O + ClO 4 chloristan oxonia ), některých sloučenin kyslíku ( H 2 O 2 peroxid vodíku, O 2 F 2 difluorid dikyslíku ) a některých komplexů. 3

4 Stechiometrické složení sloučenin se v názvu vyznačuje jednak zakončeními oxidačních čísel, jednak číslovkovými předponami. Při počtu vyšším než dvanáct se číslovkové předpony nahrazují arabskými číslicemi. Jeli počet atomů velký, užívá se předpony poly. K vyznačení počtu větších atomových skupin (např aniontů oxokyselin) nebo tam, kde by použití jednoduchých číslovkových předpon vedlo k nejasnostem, se používá násobných číslovkových předpon bis(...), tris(...), tetrakis(...),... Číslovkové předpony nejsou nutné, pokud koncovky oxidačních čísel jednoznačně určují stechiometrické složení. (Jeli název sloučeniny jednoznačný, je možno číslovkové předpony vynechat) Na 2 S 2 Li 2 HPO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 (SO 3 ) 3 disulfid disodný (sodný) hydrogenfosforečnan dilithný (lithný) bis(fosforečnan) trivápenatý (fosforečnan vápenatý) oxid sírový trimerní je zbytečné psát tris(síran) dihlinitý, stačí síran hlinitý > Al 2 (SO 4 ) 3 ; místo heptaoxid dimaganistý stačí oxid manganistý > Mn 2 O 7 U některých sloučeni vodíku je možno použít jednoslovný název, v němž se na prvém místě uvede název prvku nebo atomové skupiny se zakončením o a připojí se slovo "vodík". HF fluorovodík HBr bromovodík HCN kyanovodík Názvy vodíkatých sloučenin III., IV., V.a VI. podskupiny priodického systému i sloučenin odvozených se tvoří použitím koncovky an ke zkrácenému latinskému názvu prvku. AlH 3 alan SiH 4 silan PH 3 fosfan H 2 S sulfan BH 3 boran Si 2 H 6 disilan AsH 3 arsan H 2 S 2 disulfan B 2 H 6 diboran! GeH 4 german SbH 3 stiban H 2 S x polysulfan SnH 4 stannan BiH 3 bismutan H 2 Se selan PbH 4 plumban H 2 Te tellan Názvy kyselin a jejich derivátů Názvy bezkyslíkatých binárních kyselin se tvoří přidáním koncovky ová k názvu dané sloučeniny halogenu s vodíkem. HF HBr fluorovodík neboli kyselina fluorovodíková bromovodík neboli kyselina bromovodíková Názvy oxokyselin jsou složeny z podstatného jména kyselina a přídavného jména charakterizujícího elektronegativní část molekuly, tj. centrální atom a jeho kladné oxidační číslo. Počet (>2) centrálních atomů kyseliny musí být vyjádřen číselnou předponou. HClO kyselina chlorná 4

5 HClO 2 HClO 3 HClO 4 H 2 SeO 4 H 2 SO 3 H 2 S 2 O 5 kyselina chloritá kyselina chlorečná kyselina chloristá kyselina selenová kyselina siřičitá kyselina disiřičitá Tvoříli prvek v témže oxidačním čísle několik kyselin lišících se počtem "kyselých" vodíkových atomů, je nutno tento počet v názvu vyznačit číslovkovou předponou a předponou hydrogen nebo využít zásady názvosloví koordinačních sloučenin počet kyslíku je vyjádřen předponou oxo. HIO 4 H 3 IO 5 H 5 IO 6 HReO 4 H 3 ReO 5 kyselina hydrogenjodistá kyselina trihydrogenjodistá kyselina pentahydrogenjodistá kyselina tetraoxorhenistá kyselina pentaoxorhenistá Postup při tvorbě vzorce kyseliny z názvu, v němž není vyjádřen počet vodíků předponou hydrogen, ani počet kyslíků předponou oxo: Tvoříme vzorec s nejmenšími možnými počty atomů: Napíšeme anion oxokyseliny(viz Anioty) a jeho záporný náboj kompenzujeme příslušným počtem kyselých vodíků (jedním nebo dvěma). Nebo jiný postup na první místo napíšeme jeden vodík, pak centrální atom(y) a na konec doplníme právě takový počet kyslíků, aby součet oxidačních čísel = 0. Pokud tento postup selhává (součet kladných oxidačních čísel je lichý), napíšeme na první místo dva vodíky a postup opakujeme. 1. Napište vzorce následujících kyselin a formulujte jejich názvy podle zásad názvosloví koordinačních sloučenin: uhličitá, selenová, trihydrogenarsenitá, dihydrogentrisírová, tetrahydrogengermaničitá, dihydrogendichromová, hexahydrogentellurová, tetrahydrogenxenoničelá, rhenistá. Ttrioxouhličitá, tertaoxoselenová, trioxoarsenitá, tetraoxogermaničitá, hexaoxotellurová, hexaoxoxenoničelá, hexaoxojodistá, tetraoxorhenistá 2. Přiřaďte názvy odpovídajícím vzorcům: HBO 2, H 2 SiO 3, H 5 IO 6, H 3 PO 4, H 3 BO 3, H 4 SiO 4,HIO 4, H 3 P 3 O 9, H 3 B 3 O 6, H 6 Si 2 O 7, H 3 IO 5, H 4 P 2 O 7 Kyselina difosforečná, kys. trihydrogentrifosforečná,, kys. jodistá, kys. hexahydrogendikřemičitá, kys. trihydrogenthriboritá, kys. pentahydrogenjodistá, kys. trioxoboritá, kys. tertaoxokřemičitá, kys. hexaoxojodistá, kys. tertraoxofosforečná, kys. trihydrogenjodistá. Názvy některých nekomplexních iontů Kationty Náboj kationtu se píše vpravo nahoru těsně za vzorec jako horní index (+, 2+, 3+, 4+..) nejčastěji jednoatomové M z+ 5

6 Název je přídavné jméno tvořené základem českého názvu prvku M s koncovkou jeho kladného oxidačního čísla (ný; natý; itý; ičitý; ičný, ečný; ový; istý; ičelý). Jako dodatek k přídavnému jménu se vždy používá slovo sůl nebo kation. K + Ba 2+ Fe 3+ draselný kation neboli draselná sůl barnatý kation neboli barnatá sůl železitý kation neboli železitá sůl Anionty Náboj aniontu se píše vpravo nahoru těsně za vzorec jako horní index (,, 3, 4..) jednoatomové anionty X z Název je podstatné jméno tvořené základem zkráceného latinského názvu prvku X s koncovkou id. Náboj je třeba si zapamatovat. H F Cl Br I O S Se Te N 3 P 3 hydrid neboli hydridový anion fluorid neboli fluoridový anion chlorid neboli chloridový anion bromid neboli bromidový anion jodid neboli jodidový anion oxid neboli oxidový anion sulfid neboli sulfidový anion selenid neboli selenidový anion tellurid neboli telluridový anion nitrid neboli nitridový anion fosfid neboli fosfidový anion anionty oxokyselin Y... O... z Název je podstatné jméno a je tvořeno tak, že k základu českého názvu centrálního atomu prvku Y se připojí zakončení odpovídající jeho kladnému oxidačnímu číslu (nan; natan; itan; ičitan; ičnan, ečnan; an; istan; ičelan). Pokud je centrálních atomů více než jeden, musí se jejich počet vyjádřit v názvu číselnou předponou. CrO 4 chroman neboli chromanový anion Cr 2 O 7 dichroman (dichromanový anion) NO 2 dusitan (dusitanový anion) Pokud anion obsahuje "kyselé" vodíky, napíší se před centrální atom a v názvu se vyjádří předponou hydrogen HSO 4 hydrogensíran neboli hydrogensíranový anion H 2 PO 4 dihydrogenfosforečnan HPO 4 hydrogenfosforečnan Postup při tvorbě vzorce aniontu oxokyseliny z názvu, ve kterém nejsou vyjádřeny počty kyslíků ani náboj: Na první místo napíšeme centrální atom (atomy) a vpravo přidáme právě tolik kyslíků tak, aby anion měl nejmenší možný záporný náboj, náboj napíšeme vpravo nad vzorec. 6

7 U hydrogenaniontu oxokyselin na první místo napíšeme vodík(vodíky), pak centrální atom (atomy) a opět přidáme právě tolik kyslíků, tak aby anion měl nejmenší možný záporný náboj, náboj napíšeme vpravo nad vzorec. Je možné, ale mnohdy i bezpodmínečně nutné název aniontu zpřesnit podle pravidel platných pro názvosloví koordinačních sloučenin (počet kyslíků se vyjádří předponou oxo) nebo za název aniontu do závorky napsat jeho náboj. 4 SiO 4 křemičitan(4) nebo tetraoxokřemičitan (v žádném případě jej nelze nazvat křemičitan, což je SiO 3!!) Si 2 O 7 6 Te 4 O 14 4 dikřemičitan(6) nebo heptaoxodikřemičitan (v žádném případě jej nelze nazvat dikřemičitan, což může být Si 2 O 5 tetratelluran(4) nebo 14oxotetratelluran nebo tetradekaoxotetratelluran (v žádném případě jej nelze nazvat tetratelluran, což může být Te 4 O 13!!)!!) anionty víceatomové triviální (nutno znát zpaměti) OH O 2 S 2 I 3 C 2 NH 2 NH N 3 CN OCN SCN hydroxid peroxid disulfid trijodid acetylid amid imid azid kyanid kyanatan thiokyanatan, rhodanid Názvy solí a hydrogensolí oxokyselin Názvy solí se tvoří z názvů iontů, z nichž se skládají. Podstatné jméno odpovídá aniontu, přídavné jméno kationtu. Obecný vzorec soli oxokyseliny M... Y... O... (u některých vzorců barvou textu je označena příslušnost skupin atomů kationům a aniontům). BaSO 3 Ca(ClO) 2 (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 siřičitan barnatý chlornan vápenatý neboli bis(chlornan) vápenatý dichroman amonný neboli dichroman diamonný Atomy vodíku v kyselině, které lze nahradit kationty kovů, se obvykle označují jako "kyselé vodíky". Soli, které je obsahují, je možno označit skupinovým názvem kyselé soli. Přítomnost "kyselých" vodíků se v názvu soli vyjádří předponou hydrogen spojenou s číslovkovou předponou. Ve vzorci se vodíky píšou před centrální atom. Podstatné jméno opět odpovídá aniontu, přídavné jméno kationtu, NaHCO 3 NH 4 H 2 PO 4 Cs 2 H 4 TeO 6 Ca(HCO 3 ) 2 hydrogenuhličitan draselný dihydrogenfosforečnan amonný tertahydrogentelluran cesný hydrogenuhličitan vápenatý nebo bis(hydrogenuhličitan) vápenatý 7

8 Počet kationtů a aniontů se v názvu soli nemusí uvádět, uvádí se jen pokud je to nutné k jednoznačnému určení stechiometrie aby nedošlo k záměně za jinou sůl: Al(PO 3 ) 3 (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 tris(fosforečnan) hlinitý nelze jen nazvat fosforečnanem hlinitým, což je AlPO 4 heptamolybdenan hexaamonný nelze jej nazvat heptamolybdenanem amonným, což by svádělo k napsáni (NH 4 ) 2 Mo 7 O 22 Podvojné, smíšené, zásadité soli Ve vzorcích podvojných a smíšených solí se jednotlivé kationty uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel kationtů; při stejném oxidačním čísle v abecedním pořadí symbolů prvků. Víceatomové kationty se uvádějí jako poslední ve skupině kationtů téhož náboje, atom vodíku jako poslední před aniontem. Anionty se uvádějí v abecedním pořadí symbolů prvků resp. centrálních atomů. Názvy jednotlivých kationtů a aniontů se oddělují pomlčkou. Pořadí v názvu je určeno pořadím ve vzorci. KMgBr 3 NH 4 MgPO 4.6H 2 O NaNH 4 HPO 4 Ca 5 F(PO 4 ) 3 Cu 3 (CO 3 ) 2 F 2 Na 6 ClF(SO 4 ) 2 bromid draselnohořečnatý fosforečnan amonnohořečnatý hexahydrát hydrogenfosforečnan sodnoamonný fluoridtris(fosforečnan) pentavápenatý bis(uhličitan)difluorid triměďnatý chloridfluoridbis(síran) hexasodný Soli, obsahující vedle jiných aniontů také anionty hydroxidové nebo oxidové, se mohou označovat skupinovým názvem zásadité soli. Jejich vzorce a názvy se tvoří v souhlase s pravidly pro podvojné a smíšené soli. MgCl(OH) BiCl(O) ZrCl 2 O.6H 2 O AlO(OH) chloridhydroxid hořečnatý chloridoxid bismutitý dichloridoxid zirkoničitý hexahydrát oxidhydroxid hlinitý 1. Pojmenujte následující sloučeniny: a) OsO 4, Ba 3 N 2, BrF 3, AgF 2, Li 2 NH, BaO 2, Fe II S 2 b) Hg(NO 3 ) 2, Ce(SO 4 ) 2, Mg 2 P 2 O 7, Be 2 SiO 4, BaFeO 4, NaClO 2 c) KHF 2, NaH 4 IO 6.H 2 O, Na 2 HPO 4, NaHS, KHSO 3, CuHAsO 3 d) RbTi(SO 4 ) 2.12H 2 O, (NH 4 )Fe(SO 4 ) 2.6H 2 O, (NH 4 )Ti 3 (SO 4 ) 5.9H 2 O, KNi IV IO 6, CaFe(CO 3 ) 2, Be 3 Al 2 (Si 6 O 18 ), Mg 3 Al 2 (SiO 4 ) 3 e) HgCl(NH 2 ), CaCl(ClO), Sn 4 Cl 2 (OH) 6, Sn 3 (ClO 4 ) 2 (OH) 4, WF 4 (SO 3 F) 2, Pb 3 (CO 3 ) 2 (OH) 2, Cu 2 (AsO 2 ) 3 (CH 3 COO), Ni II Ni 2 III O 2 (OH) 4 a) Oxid osmičelý, nitrid barnatý, fluorid bromitý, fluorid stříbrnatý, imid lithný, peroxid barnatý, disulfid železnatý b) Dusičnan rtuťnatý, síran ceričitý, difosforečnan hořečnatý, křemičitan diberylnatý, železan barnatý, chloritan sodný c) Hydrogendifluorid draselný, monohydrát tetrahydrogenjodistanu sodného, hydrogenfosforečnan disodný, hydrogensulfid sodný, hydrogensiřičitan draselný, hydrogenarsenitan měďnatý 8

9 d) síran rubidnotitanitý dodekahydrát, hexahydrát síranu diamonnoželeznatého, monohydrát síranu amonnotrititanitého, jodistan draselnonikličitý, uhličitan vápenatoželeznatý, hexakřemičitan triberylnatodihlinitý, tris(křemičitan) trihořečnatodihlinitý e) Chloridamid rtuťnatý, chloridchlornan vápenatý, dichloridhexahydroxid tetracínatý, bis(chloristan)tetrahydroxid tricínatý, tetrafluoridbis(trioxofluorosíran)wolframový, bis(uhličitan) dihydroxid triolovnatý, tris(arsenitan)octan diměďnatý, dioxidtetrahydroxid nikelnatodiniklitý 2. Napište vzorce následujících látek: hydroxidtris(fosforečnan) pentavápenatý, uhličitandihydroxid diměďnatý, oxidkřemičitan vápenatotitaničitý, dihydroxiddikřemičitan tetrazinečnatý, dichlorpentaoxid tetraantimonitý, hexaoctanoxid tetraberylnatý, dihydroxidtertakřemičitan(4) trihořečnatý, dihydrát bis(křemičitanu) didraselnodivápenatohořečnatého, trihydrát chlorid síranu draselnohořečnatého, dioxidbis(křemičitan) diberilnatoželeznatodiyttritý, tetraoxid železnatodichromitý, tetraoxid dizinečnatotitaničitý, trioxid gallitolanthanitý, trioxid kobaltnatotitaničitý, trifluorid draselnonikelnatý, tetraoxid berylnatodihlinitý. Ca 5 (OH)(PO 4 ) 3, Cu 2 (CO 3 )(OH) 2, CaTiO(SiO 7 ), Zn 4 (OH) 2 (Si 2 O 7 ) Sb 4 Cl 2 O 5, Be 4 (CH 3 COO) 6 O, Mg 3 (OH) 2 (Si 4 O 10 ), K 2 Ca 2 Mg(SiO 4 ) 2.2H 2 O, KMgCl(SO 4 ).3H 2 O, Be 2 FeY 2 O 2 (SiO 4 ) 2, FeCr 2 O 4, Zn 2 TiO 4, GaLaO 3, CoTiO 3, KNiF 3, BeAl 2 O 4 Solváty Počet molekul rozpouštědla krystalosolvátech (vody v krystalohydrátech) se vyjadří číslovkovou předponou za názvem základní sloučeniny.nebo před názvem, který se pak uvede ve 2.pádu. BaCl 2.2H 2 O AlCl 3.xNH 3 CaSO 4.1/2H 2 O chlorid barnatý dihydrát nebo dihydrát chloridu barnatého chlorid hlinitý amoniakát nebo amoniakát chloridu hlinitého síran vápenatý hemihydrát nebo hemihydrát síranu vápenatého 1. Napište vzorce následujících hydrátů: síran měďnatý pentahydrát, heptahydrát síranu železnatého, oktahydrát chloridu barnatého, dusičnan dirtuťnatý dihydrát, heptahydrát hexaboritanu divápenatého, dihydrát fluoridu boritého, hemihydrát síranu vápenatého, seskvihydrát uhličitanu sodného. CuSO 4.5H 2 O,, FeSO 4.7H 2 O, BaCl 2. 8H 2 O, Hg 2 (NO 3 ) 2.2H 2 O, Ca 2 B 6 O 11.7H 2 O, BF 3.2H 2 O, CaSO 4.1/2H 2 O, Na 2 CO 3.3/2H 2 O. 9

Příklady oxidy, soli, kyseliny

Příklady oxidy, soli, kyseliny DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-13 Téma: Příklady oxidy, soli, kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník Příklady oxidy, soli, kyseliny

Více

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3

Kuchyňská sůl = chlorid sodný. Modrá skalice = síran měďnatý SO 4. Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 SOLI Kuchyňská sůl Modrá skalice Potaš Kuchyňská sůl = chlorid sodný Na Cl Modrá skalice = síran měďnatý Cu SO 4 Potaš = uhličitan draselný K 2 CO 3 Chemické názvosloví solí Soli = sloučeniny odvozené

Více

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617,

Seminář z chemie. RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, Seminář z chemie RNDr. Jana Fauknerová Matějčková místnost: 617, 615 email: Jana.Matejckova@lf3.cuni.cz Semináře týden datum název semináře či praktika 1. 30.9. Názvosloví v anorganické chemii 2. 11.10.

Více

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI)

Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda. Systematické. Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík např. jodid draselný (KI) Názvosloví anorganických sloučenin České názvosloví je jednoznačné Názvosloví anorganických sloučenin Triviální Voda (H 2 O) Amoniak Soda Systematické Většina názvů se skládá ze 2 slov Výjimka: např. chlorovodík

Více

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN univerzální jazyk chemiků ( abeceda; chem. vzorce ; chem. rovnice ) české názvosloví je jedno z nejdokonalejších na světě (prof. Emil Votoček) OXIDAČNÍ ČÍSLO = náboj,

Více

11. Anorganicke na zvoslovı

11. Anorganicke na zvoslovı 11. Anorganicke na zvoslovı Základní veličinou, na níž je názvosloví anorganické chemie vybudováno, je oxidační číslo prvků. Jde o pojem formální a oxidační číslo velmi často neodpovídá skutečné elektronové

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno

název soli tvoří podstatné a přídavné jméno OPAKOVÁNÍ název soli tvoří podstatné a přídavné jméno podstatné jméno charakterizuje anion soli a jeho náboj: chlorid Cl - přídavné jméno charakterizuje kation soli a jeho oxidační číslo: sodný Na + podstatné

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Oxidační číslo udává náboj, kterým by byl atom prvku nabit, kdyby všechny elektrony vazeb v molekule patřily elektronegativnějším vazebným partnerům (atomům) udává náboj,

Více

Základy chemického názvosloví

Základy chemického názvosloví Základy chemického názvosloví Oxidační číslo O. č. je počet elementárních nábojů částice Elementární náboj je nejmenší možný Hodnota 1,602. 10-19 C e - má jeden záporný elementární náboj P + má jeden kladný

Více

1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů)

1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů) Chemické vzorce Chemické vzorce 1) Stechiometrický vzorec vyjadřuje stechiometrické složení látky (poměr atomů) např. oxid fosforečný {P 2 O 5 }, oxid křemičitý {SiO 2 } 2) Molekulový vzorec vyjadřuje

Více

Chemická nomenklatura

Chemická nomenklatura Chemická nomenklatura racionální chemické názvy anorganických sloučenin jsou většinou dvouslovné, skládající se ze substantiva a adjektiva elektronegativní části (aniontu) se uvádí v názvu jako první ve

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T30 Téma: Kyseliny Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Kyseliny Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD jsou to sloučeniny KYSELINY ve vodných roztocích

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/9 Procvičování názvosloví v

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: Soli Střední škola ok: 2012 2013 Varianta: A Soli Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník SOLI sůl je sloučenina, která se skládá z iontu kovu a

Více

Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů

Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů Hodnota kladného oxidačního čísla Přehled zakončení názvů anorganických sloučenin a iontů Zakončení příd. jména binární sl. hydroxidu soli kationtu Zakončení přídavného jména kyseliny jejího aniontu Zakončení

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví Anorganické názvosloví Obr. č. 1: Emil Votoček Chemické názvosloví je univerzálním "jazykem chemiků", umělý jazyk s cílem vytvořit každé sloučeniny pokud možný jednoduchý a jednoznačný název. Chemické

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 2 Tříprvkové sloučeniny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin

Autor: Rajsik www.nasprtej.cz Téma: Názvosloví anorganických sloučenin Ročník: 1. NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin n - založena na oxidačních číslech Oxidační číslo NÁZVOSLOVÍ Anorganických sloučenin - římskými číslicemi, pravý horní index - nesloučené prvky a molekuly jednoho prvku mají oxidační číslo 0 (např. O 3,S

Více

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

U Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (oxokyselin) Obecný vzorec: K m A n K - vzorec kationtu A - vzorec aniontu m, n - indexy - počty iontů - přirozená čísla Pozn.1 - Indexy m, n rovné 1 se nepíší. Pozn.2 - Jsou -li oba indexy m, n dělitelné

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II

TEORETICKÁ ČÁST (OH) +II POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Anorganické

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin CHEMICKÁ NOMENKLATURA Milan Haminger, BiGy Brno Chemické názvosloví Název chemické sloučeniny = slovní záznam chemického vzorce. Název anorganické sloučeniny: - podstatné

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Chemický seminář Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví

Chemický seminář Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví Chemický seminář 26.9.2013 Periodická tabulka prvků Základní chemické pojmy Úvod do anorganického názvosloví Periodicka tabulka prvku Názvy skupin Alkalické kovy: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Kovy alkalických

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. CHEMIE Anorganická

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Didaktika chemického anorg. názvosloví

Didaktika chemického anorg. názvosloví Didaktika chemického anorg. názvosloví RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. 1 Didaktické zpracování zopakovat základní pojmy týkající se tvorby a čtení chemického názvosloví a správných českých a latinských názvů

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odbornáškola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví Anorganické názvosloví BINÁRNÍ SLOUČENINY: OXIDY PEROXIDY BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI HYDRIDY KYSLÍKATÉ KYSELINY A JEJICH SOLI (HYDROGEN SOLI, HYDRÁTY SOLÍ) THIOKYSELINY A JEJICH SOLI IZOPOLYKYSELINY

Více

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s názvoslovím

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

POKYNY TEORETICKÁ ČÁST

POKYNY TEORETICKÁ ČÁST POKYNY nejprve si prostuduj teoretickou část s uvedenými typovým příklady jakmile si budeš jist, že teoretickou část zvládáš, procvič si své dovednosti na příkladech k procvičování jako doplňující úlohu

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Seminář z obecné chemie. C1040 podzim Vyučující: Mgr. Karel Novotný PhD.

Seminář z obecné chemie. C1040 podzim Vyučující: Mgr. Karel Novotný PhD. Seminář z obecné chemie C1040 podzim 2010 Vyučující: Mgr. Karel Novotný PhD. Požadavky na zápočet a program seminářů V podzimním semestru 2010 bude 11 seminářů - 17. 11. odpadá z důvodu státního svátku

Více

Názvy slou enin. íslovkové p edpony

Názvy slou enin. íslovkové p edpony Názvy slou enin Název slou eniny se skládá z podstatného a p ídavného jména. Podstatné jméno udává druh chemické slou eniny. Název je bu obecný (kyselina, hydroxid,...), nebo je odvozen od elektronegativní

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D.

MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ. Chemie anorganická a analytická. Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. MENDELU PŘÍPRAVNÝ KURZ Chemie anorganická a analytická Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. Inovace předmětu probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Základy názvosloví Autor: Název: Mgr. Petra Holzbecherová Procvičování

Více

Názvosloví kyselin a hydroxidů

Názvosloví kyselin a hydroxidů Názvosloví kyselin a hydroxidů Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Kyseliny Kyseliny

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-09 Téma: Oxidy Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Oxidy Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD OXIDY zásadotvorné oxidy můžeme rozdělit například

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH04

DUM VY_52_INOVACE_12CH04 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH04 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole.

Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole. MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO Pedagogická fakulta Katedra chemie Mezipředmětové vazby matematika chemie. Aplikace matematiky v učivu chemie na základní škole. Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí: Mgr. Irena

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Autor: Tematický celek: Petr Pomajbík Názvosloví anorganických sloučenin Učivo (téma): Anorganické názvosloví 2 Stručná charakteristika: Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož si žáci procvičí

Více

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek

Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Repetitorium chemie IV. Stručné základy klasické kvalitativní analýzy anorganických látek Připomínka českého chemického názvosloví Oxidační vzorec přípona příklad stupeň oxidu I M 2 O -ný Na 2 O sodný

Více

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina

Periodická tabulka řádek = perioda sloupec = skupina Periodická tabulka řádek = perioda = počet vrstev v elektronovém obalu sloupec = skupina (nadepsáno nahoře) = počet valenčních elektronů Valenční elektrony jsou ty, které se podílejí na vzniku chemických

Více

Názvosloví v organické chemii

Názvosloví v organické chemii Názvosloví v organické chemii Thiokyseliny deriváty vzniklé substitucí atomu kyslíku záměna kyslíku za síru název = přidání thio- k názvu příslušné kyseliny Př.: H 2 S 2 O 3 H 2 S 2 O 2 HSCN H 2 CS 3 kyselina

Více

Prvky, kyseliny, soli, komplexní sloučeniny. 1 / 14

Prvky, kyseliny, soli, komplexní sloučeniny.   1 / 14 Názvosloví Prvky, kyseliny, soli, komplexní sloučeniny http://z-moravec.net/ 25. října 2017 1 / 14 Prvky 2 / 14 Prvky Bohrium Bh Curium Cm Darmstadtium Ds Einsteinium Es Flerovium Fl Hassium Hs Kalifornium

Více

sloučeniny které jsou složeny z částic tvořených centrálním atomem (iontem), který je koordinačně kovalentními (donor-akceptorová) vazbami vázán s

sloučeniny které jsou složeny z částic tvořených centrálním atomem (iontem), který je koordinačně kovalentními (donor-akceptorová) vazbami vázán s sloučeniny které jsou složeny z částic tvořených centrálním atomem (iontem), který je koordinačně kovalentními (donorakceptorová) vazbami vázán s atomy, ionty nebo atomovými skupinami, souhrnně označovanými

Více

3. Názvosloví chemických sloučenin. 3.1. Oxidační číslo prvků

3. Názvosloví chemických sloučenin. 3.1. Oxidační číslo prvků 3. Názvosloví chemických sloučenin 3.1. Oxidační číslo prvků Oxidační číslo prvků je základní pojem, na kterém je názvosloví anorganické chemie vybudováno. Oxidační číslo prvku je číselně rovno formálnímu

Více

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Cvičení z analytické chemie ZS 2014/2015 Komplexní sloučeniny - ligandy (L) se váží k centrálnímu atomu (M) - komplexem může být elektroneutrální nebo nabitý

Více

VY_32_INOVACE_148. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Milena Švagerová. Člověk a příroda. Chemie. Opakování učiva chemie

VY_32_INOVACE_148. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Mgr. Milena Švagerová. Člověk a příroda. Chemie. Opakování učiva chemie VY_32_INOVACE_148 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Jméno autora Mgr. Milena Švagerová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tematický

Více

Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví 1. Oxidační číslo Oxidační číslo je základním pojmem, na němž je vybudováno názvosloví anorganické chemie. Oxidační číslo prvku v jakémkoliv chemickém stavu je náboj, který by byl přítomen na atomu prvku,

Více

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1

Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Chemické názvosloví anorganických sloučenin 1 Dvouprvkové sloučeniny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH05

DUM VY_52_INOVACE_12CH05 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH05 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Názvosloví anorganických sloučenin Názvy jsou tvořeny z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno určuje typ sloučeniny, například: oxid, kyselina, hydroxid apod. Přídavné jméno udává, od kterého

Více

Periodický zákon. Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla.

Periodický zákon. Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. Periodický zákon Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. Chemické vlastnosti prvků se periodicky mění v závislosti na vzrůstajícím protonovém čísle. grafickým vyjádřením periodického

Více

1. Stechiometrický/empirický vzorec

1. Stechiometrický/empirický vzorec 1. Stechiometrický/empirický vzorec Vzorce sloučenin voda benzen fenol 2 O C C 6 6 O 1 2 2. Molekulový/souhrnný/sumární vzorec voda benzen fenol 2 O C 6 6 C 6 6 O 3 3. Strukturní konstituční vzorce rozvinuté

Více

KOMPLEXNÍ SLOUČENINY OTÁZKY A ÚLOHY

KOMPLEXNÍ SLOUČENINY OTÁZKY A ÚLOHY KOMPLEXNÍ SLOUČENINY OTÁZKY A ÚLOHY 1 Na vzniku koordinačně kovalentní vazby se podílí dvě částice ta první má přebytek volných elektronů, zatímco ta druhá má volný orbital, do kterého tyto elektrony vstupují

Více

VY_32_INOVACE_144. Škola. Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje:

VY_32_INOVACE_144. Škola. Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje: VY_32_INOVACE_144 Škola Jméno autora Datum: Ročník: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický list/anotace Zdroje: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Mgr. Milena

Více

Úpravy chemických rovnic

Úpravy chemických rovnic Úpravy chemických rovnic Chemické rovnice kvantitativně i kvalitativně popisují chemickou reakci. Na levou stranu se v chemické rovnici zapisují výchozí látky (reaktanty), na pravou produkty. Obě strany

Více

Obecná a anorganická chemie

Obecná a anorganická chemie Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy Ročník 9. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma oxidy,

Více

Agrochemie - cvičení 01+02

Agrochemie - cvičení 01+02 Agrochemie - cvičení 01+02 Za kým jít? Pavel Švehla KAVR, č. dv. 359 tel.: 224 38 27 31 e-mail: svehla@af af.czu.cz Za kým jít? Marek Neuberg Suterén 014B E-mail: euronymos666@seznam.cz Věskeré materiály

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_102_Soli AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 9. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Soli ČÍSLO PROJEKTU: OPVK

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) oxid manganatý Ca(H 2 BO 3 ) 2 dusitan stříbrný FeBr 3 hydroxid železitý 1. Máte k dispozici 800 gramů 24% roztoku. Vy ale potřebujete jen 600 gramů 16% roztoku. Jak to zařídíte? Kolik roztoku odeberete a jaké množstvím vody přidáte? 2. Jodičnan draselný reaguje s oxidem siřičitým

Více

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze

CHO cvičení, FSv, ČVUT v Praze 2. Chemické rovnice Chemická rovnice je schématický zápis chemického děje (reakce), který nás informuje o reaktantech (výchozích látkách), produktech, dále o stechiometrii reakce tzn. o vzájemném poměru

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06, Cvičení 1 Cvičení 1 1. Seznámení s podmínkami zápočtu 100% účast na cvičení případně omluva, úspěšné zvládnutí testu, aktivní účast na cvičení Podklady na stránce: www.ksr.tul.cz/studium-podklady.htm 2. Obecné vysvětlení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH06

DUM VY_52_INOVACE_12CH06 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH06 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2

1 mol (ideálního) plynu, zaujímá za normálních podmínek objem 22,4 litru. , Cl 2 , O 2 10.výpočty z rovnic praktické provádění výpočtů z rovnic K výpočtu chemických rovnic je důležité si shrnout tyto poznatky: Potřebujem znát vyjadřování koncentrací, objemový zlomek, molární zlomek, molární

Více

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový 1 Halogenidy dvouprvkové sloučeniny halogenů s jinými prvky atomy halogenů mají v halogenidech oxidační číslo -I 1) Halogenidy - názvosloví Podstatné jméno názvu je zakončeno koncovkou.. Zakončení přídavného

Více

Přípravný kurs pro studium obecné a anorganické chemie

Přípravný kurs pro studium obecné a anorganické chemie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra obecné a anorganické chemie Přípravný kurs pro studium obecné a anorganické chemie doc. Ing. Milan Nádvorník, CSc. Pardubice 2008 1. Základní

Více

Vzorce sloučenin. 1. Stechiometrický/empirický vzorec. 2. Molekulový/souhrnný/sumární vzorec. 3. Strukturní konstituční vzorce

Vzorce sloučenin. 1. Stechiometrický/empirický vzorec. 2. Molekulový/souhrnný/sumární vzorec. 3. Strukturní konstituční vzorce 1. Stechiometrický/empirický vzorec Vzorce sloučenin 2 O benzen fenol 6 6 O 1 2 2. Molekulový/souhrnný/sumární vzorec 2 O benzen fenol 6 6 O 3 3. Strukturní konstituční vzorce rozvinuté ( strukturní )

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr. Jan Pláteník, PhD. Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více

Obecná a anorganická chemie. Kyslíkaté kyseliny

Obecná a anorganická chemie. Kyslíkaté kyseliny Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Kyslíkaté kyseliny Ročník 9. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více