ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ"

Transkript

1 ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY uebicm ALTER p 1. stupeň ZŠ zdivaé s RVP ZV p vzdělávac by: esý jazy a liteatua, matematia a jej apliace, lvě a jeh svět Všechy uebice ALTER dpvdaj pjet a clům RVP ZV a lze je využt při tvbě šlch vzdělávacch pgamů.

2 ÚVOD Naladatelstv ALTER Vám předládá ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY zdivaé s miimál asvu dtac, teu stavuje RVP ZV. Chceme ta šlám pmci v sestavvá ŠVP, pud při jeh ealizaci ptaj s využitm uebic ALTER. Jde vša puze PLÁNY ORIENTAČNÍ, teé se esm stát dgmatem. Vlast plá mus vyuujc přizpůsbit ŠVP, atuálm pdmám, ptřebám dět a v epsled řadě i svému stylu páce, a t p aždý jedtlivý i p přslušý vzdělávac b. V žádém přpadě se eeává, že šly i paalel třdy, teé u pdle uebic ALTER, budu ve steju dbu pbat stejé stáy v uebicch. Obsah i asvé zlže uiva je třeba upavit ta, aby edcházel apět a asvému stesu, aby výua pbhala v ptimisticé a bezpeé atmsféře, aby byla zaměřea a budvá mpetec vce ež a hmadě pamětě svjeých pzatů. Rzsah uiva uvedeý v předládaých ietach pláech přesahuje miimál pžadavy RVP ZV. K těmt miimálm pžadavům (eávaým výstupům) vša vyuujc mus přihlédut i v přpadě, že ŠVP ebude pstave puze a ich. Pud žá zvláde a ci 1. bdb (ec 3. u) a a ci 2. bdb (ec 5. u) eávaé výstupy staveé RVP ZV, sta t tmu, aby paval ve vyššm u. V žádém přpadě e mž pvažvat bsah jaýchliv uebic za závazý p žáy ai p uitele. V ietam pláu jsu zahuty všechy stáy uebic a pacvch sešitů, t vša ezameá, že uitel je mus všechy pbat. Vyuujc se bude vždy řdit ptřebami a mžstmi žáů. Nelehým úlem p uitele je dát dstateý pst p zvj taé dětem adaým, a t i těm s adám jedstaým. I těmt dětem mus uebice služit, a e tedy mž mezit jejich zsah a eávaé pstupy při řeše úlh je a jaési epděté miimum. Při hdce e ptimál vycházet z pžadavů stejých p všechy žáy. Žá se apř. e zámce 3 (dbý) emus dpacvat přes mžstv eúspěchů (špatých záme), ale může vypacvat meš mžstv cvie, může se vce blžit pžadvaému miimu svjeéh uiva ež jediář, teý se apa bude blžit spše maximu. Při hdce zhledme vždy předevšm t, c žá um. Ja hdtit žáa, teý eum vyjmevaá slva, ale dáže apsat átu zpávu, pvdu i esej eb th, d e schpe auit se v ějaém asvém limitu ásbilu, ale s pmc alulay vyptá aždu slv úlhu? Testy v uebicch ALTER jsu cipváy ja pázá žávy schpsti pacvat s ifmacemi. Žáci při jejich zpacvává pužvaj všechy při vyuvá pužvaé zdje ifmac: uebici, sešity, tabuly, přehledy apd. Připmáme utst zařaze půřezvých témat, teá tvř pviu suást záladh vzdělává a 1. i 2. stupi. Repezetuj atuál uhy pblémů suaséh i buduch světa, pmáhaj zvjet sbst žáa v blasti pstjů a hdt; při jejich ealizaci se mhu žáci uplatit idividuálě eb ve vzájemé splupáci. Na metdice a étch ávzch půřezvých témat se v Naladatelstv ALTER pacuje. Budeme Vám vděi, pud ám sdělte své zušesti, připmy, přpadě vlast ávhy p ealizaci půřezvých témat a adesu Zveřejme je a ve zvlášt ubice i s taty a přslušu šlu eb auta. Hdě úspěchů při tvbě ŠVP Vám přej pacvci Naladatelstv ALTER. 1

3 Přehledá tabula ptu hdi p jedtlivé vzdělávac by a 1. stupi ZŠ (1. až 5. ) Vzdělávac b Vzdělávac pgam platý d (pet hdi) RVP ZV platý d (miimálě) ŠVP d (ávh / sutest) Česý jazy a liteatua / Matematia a jej apliace / Člvě a jeh svět / Z celvé 9hdivé vlé dispibil asvé dtace je ve výše uvedeém ávhu ŠVP pužit 5 hdi (p vzdělávac by esý jazy a liteatua 3 h; matematia a jej apliace 1 h; lvě a jeh svět 1 h). OBSAH Úvd...1 A. Oieta asvé a tematicé pláy 1. Oieta asvý plá vzdělávach bu esý jazy a liteatua p 1.. ZŠ...3 Oieta asvý plá vzdělávach bu matematia a jej apliace p 1.. ZŠ...7 Oieta tematicý plá předmětu pvua p 1. ZŠ Oieta asvý plá vzdělávach bu esý jazy a liteatua p 2.. ZŠ...16 Oieta asvý plá vzdělávach bu matematia a jej apliace p 2.. ZŠ...19 Oieta tematicý plá předmětu pvua p 2. ZŠ Oieta asvý plá vzdělávach bu esý jazy a liteatua p 3.. ZŠ...28 Oieta tematicý plá vzdělávach bu matematia a jej apliace p 3.. ZŠ...31 Oieta tematicý plá předmětu pvua p 3. ZŠ Oieta tematicý plá vzdělávach bu esý jazy a liteatua p 4.. ZŠ...40 Oieta tematicý plá vzdělávach bu matematia a jej apliace p 4.. ZŠ...46 Oieta tematicý plá předmětu vlastivěda p 4. ZŠ...52 Oieta tematicý plá předmětu přdvěda p 4. ZŠ Oieta tematicý plá vzdělávach bu esý jazy a liteatua p 5.. ZŠ...58 Oieta tematicé pláy vzdělávach bu matematia a jej apliace p 5.. ZŠ...64 Oieta tematicý plá A...65 Oieta tematicý plá B...67 Oieta asvý plá předmětů vlastivěda a přdvěda p 5.. ZŠ...72 B. Část ifma Využit výuvých pgamů a eleticých uebic a 1. stupi ZŠ...74 Obsahy výuvých CD-ROMů ALTER Kteva matematia...77 Ptáme zpaměti...79 Česý jazy

4 ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO 1. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b esý jazy a liteatua v 1. až 5. u 41 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: hdi 2. 9 hdi 3. 9 hdi 4. 7 hdi 5. 7 hdi Celem 41 hdi P výuu páteh te pdle uebic ALTER dpuujeme pedaggům pstudvá metdicé přuy PaedD. Rady Wildvé, CSc. Půvdce uebicemi ALTER p výuu páteh te a psa. Živá abeceda i Žáův Slabiář předpládaj užit metdy přizeých slabi a slv (viz st. 16 až 20 a st. 22 až 33 uvedeé metdiy). Přest, že se uebice azývá tadiě Slabiář, metda přizeých slabi a slv e pstavea a slabivá ai a tzv. metdě aalytic-syteticé, ale a glbálm vmá slabi a pstupě i átých slv. Žáy, teř ai p ácviu ezvládu te celých slv, ume splývavému slabivá. Při dpuvá teéliv metdy páteh te je vždy třeba vycházet ze zalže žáa. Živá abeceda i Žáův Slabiář mhu být výchdisem p pstupy aalyticé i syteticé a jejich vaiaty pdle zušest uitele a ptřeb žáů. Pdbě ja metdu, ta i ychlst pstupu musme přizpůsbit úvi třdy a idividuálě i ptřebám jedtlivých žáů. V ásledujcm zpisu jsu p páci s Živu abecedu vyleěy dva měsce, pud si úveň třdy vyžádá pmalejš pstup, můžeme psuut zaáte te ze Slabiáře třeba celý měsc (v závěu u je dstateě velá asvá ezeva). Dbé teáře vša ebudeme v zvji teářstv uměle bzdit, umžňuje ám t vypacvá idividuálch pláů. Uebice a pacv sešity je ut vmat ja zásb, z ěhž mus vyuujc pdle ptřeb žáů vybat. Clem e pbat všechy stáy uebic a pacvch sešitů, clem je auit žáy adstě a bez stesu st. Živá abeceda Pacv sešit Živé abecedě Psaa I (P/I) (Uvlňvac cviy) Psaa II (P/II) (Psmea) ZÁŘÍ 1. a st. 3 4; a, PS st. 1 7 (P/I) st. 2 4 st. 5 8; e, u, i PS st (P/I) st. 5 9 st. 9 11; m PS st (P/I) st. 10, 11 (P/II) st. 2, 3; e, é 3

5 1. ŘÍJEN st. 9, 12, 13; l PS st st. 9, 14, 15; s PS st. 19, 20 st ; p, t PS st st ; j, y PS st LISTOPAD (P/I) st. 12, 13 (P/II) st. 4, 5; i, (P/I) st. 14, 15 (P/II) st. 6, 7; u, ú, ů (P/I) st. 16, 17 (P/II) st. 8, 9; m (P/I) st. 18, 19 (P/II) st. 10, 11; l Slabiář Pacv sešit e Slabiáři 1. a 2. dl Psaa I (P/I) (Uvlňvac cviy) Psaa II (P/II) (Psmea a slice) Psaa III (P/III) (Psmea) Psaa e Slabiáři, sešit 1, 2, 3 P1, P2, P3 st. 4 8; a, e, i,, u, m, t I/st. 1 4 st. 9 13; l, s I/st. 5 7 st ; p I/st st ; j, I/st PROSINEC st ; y (zdat teáři mhu přest a st. 55 láe Miulášvi) st ; d, I/st st ;, v I/st LEDEN st ; z st ; u, au, h (P/I) idiv. dle ptřeby (P/II) st ; s, p (P/I) idividuálě pdle ptřeby (P/II) st ; t, j (P/I) idividuálě pdle ptřeby (P/II) st ; a, (P/I) idividuálě pdle ptřeby (P/III) st. 3 5; M, T, L P1 st. 1 3; e, é P1 st. 4 5; u, ú, ů P1 st. 6 9; m, t P1 st ; l, a, á I/st. 16, 17 (P/III) st. 6 9; S, P, J P1 st ;, ó I/st. 25, 26 I/st. 27, 28 (P/III) st ; U, d, D, (P/III) st ; K, E,, R, v (P/III) st. 18, 19; z, Z (P/III) st. 20, 21; h, H st ; š I/st (P/III) st. 22; š, Š st I/st. 32 Půřezvá témata 4 P1 st ; s, p P1 st. 22, 23; j P1 st ; pis, přepis P1 st ; O, A pis, přepis P2 st. 1 3; M, N pis, přepis P2 st. 4 7; J, y pis, přepis

6 ÚNOR st ; c II/st. 1 3 (P/III) st. 23; c, C st ;, b II/st. 4 6 (P/III) st. 24, 25;, Č; b, B st ; ž II/st. 7 9 (P/III) st. 26; ž BŘEZEN P2 st. 8 11; d, pis, přepis P2 st ;, R, v, V pis, přepis P2 st ; z pis, přepis 1. st ; ř II/st. 10, 11 (P/III) st. 26; ř P2 st ; Z, u, au, h pis, přepis st II/st Půřezvá témata P2 st ; H, I pis, přepis st ; g, f, ch II/st (P/III) st. 27, 28; g, G, f P2 st ; K, S pis, přepis st ; di, ti, i II/st. 18, 19 (P/III) st. 29, 30; f, F, ch, Ch P3 st. 1 4; U, P, T pis, přepis DUBEN st ; dě, tě, ě; bě, pě, vě, mě II/st (P/III) st. 31; dě, tě, ě, bě, pě, vě, mě P3 st. 5 8; L, c, C,, Č pis, přepis st ; ď, ť, ň II/st P3 st. 9 12; D, E, b pis, přepis st II/st st II/st Dále idividuálě; pdle ptřeby dcvivat ve velých sešitech, uvlňvat uu. P3 st ; B, ž, Ž pis, přepis P3 st ; ř, Ř, g, G pis, přepis 5

7 1. KVĚTEN Vaiata A 1. Časvá ezeva p de Slabiáře KVĚTEN Vaiata B Mje pv taa st. 6 až 8 + vlast etba žáů + damatizace + slva p ácvi, st. 65 st. 9 až 11 + vlast etba žáů + damatizace + slva p ácvi, st. 65 st. 13 až 15 + vlast etba žáů + damatizace + slva p ácvi, st. 65 P3 st ; f, F, ch, Ch, ď, ť, ň pis, přepis P3 st ; Ď, Ť, Ň pis, přepis P3 st ; dě, tě, ě, bě, pě, vě, mě pis, přepis ČERVEN st. 16 až 19 + vlast etba žáů + damatizace + slva p ácvi, st. 65 st. 20 až 23 + vlast etba žáů + damatizace + slva p ácvi, st. 66 st. 24 až 26 + vlast etba žáů + damatizace + slva p ácvi, st. 66 st. 27 až 29 + vlast etba žáů + damatizace + slva p ácvi, st. 66 P pis, přepis i ditáty vlme texty humé eb jia mtivujc, viz metdia Půvdce uebicemi ALTER p výuu páteh te a psa Opis, přepis, ditát humé texty Opis, přepis, ditát humé texty Opis, přepis, ditát humé texty 6

8 ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PRO 1. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b matematia a jej apliace v 1. až 5. u 23 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 4 hdiy 2. 4 hdiy 3. 5 hdi 4. 5 hdi 5. 5 hdi Celem 23 hdi 1. Následujc plá je sestave p asvu dtaci 4 hdiy týdě. Čas věvaý pbá láty zálež a úvi třdy, a ŠVP a a stylu páce uitele. Ne žáduc věvat se pbá sta, přpadě jedtlivých cvie, jejichž látu žáci dbře vládaj, jem pt, že jsu suást uebice i tematicéh pláu. Mhli bychm ta způsbit, že se žáci budu v hdiách matematiy udit, ptže se tam stále je maluje a ic véh se edvdaj. Hdiy matematiy se esm pměit v hdiy esle a malvá. Všechy pyy vymaluj je třeba chápat ja vyza, mst vymalvává může žá přslušé pvy zait baevu áu, teu eb je může je zaštut; je-li pžadvá esle uitéh ptu pvů, může žá mst jable, hů eb ybe aeslit je lea, áy eb jié jedduché tvay zálež a ptu pvů, iliv a ásě vymalvaém bázu. Pud t úveň třdy vyžaduje, esmme apa umeaci a ptá d 6 uspěchat a ychlejš pstup umžme idividuálě jedtlivcům. Žáa, teý suveéě stá a dtá v bu d 20, ebudeme utit, aby se zdluhavě uil stat d 3. Plá, teý Vám předládáme, je spše p vaiatu dbé úvě třdy a p ychlejš pstup ietaě 1 stáa a jedu vyuvac hdiu. Pud ŠVP přesue stá a dtá s přechdem přes destu d 2. u, s uiv 1. u sešitem. 3 a pbá sešitu. 4/A se přesue d 2. u. V tmt přpadě si vyuujc mus asvý plá upavit. 7

9 1. ZÁŘÍ Matematia Sešit 1 + CD-ROM Kteva matematia Matematia Sešit 2 Matematia Sešit 3 Matematia Sešit 4 Ptáme zpaměti Sešit 1 eb CD-ROM Ptáme zpaměti, eb Matematicé pětimiutvy 1. a st CD-ROM (stává je shdé s uebic) ŘÍJEN st CD-ROM st CD-ROM st CD-ROM st CD-ROM st CD-ROM st CD-ROM PZ/1 st CD-ROM Ptáme zpaměti (stává je shdé se sešitem. 1) LISTOPAD st. 1 4 PZ/1 st. 5, 6 st CD-ROM st PZ/1 st. 7, 8 st CD-ROM PROSINEC st PZ/1 st. 9, 10 st CD-ROM st LEDEN st Časvá ezeva 8 PZ/1 st. 11, 12 + CD-ROM PZ/1 st. 13, 14 + CD-ROM Časvá ezeva

10 ÚNOR st. 1 4 PZ/1 st. 15 st CD-ROM st BŘEZEN st PZ/1 st CD-ROM PZ/1 st CD-ROM st PZ/1 st. 18 st CD-ROM st DUBEN st Časvá ezeva PZ/1 st CD-ROM Časvá ezeva st CD-ROM; pavat a pcvivat stá a dtá bez přechdu desty. Osvjvá stá a dtá s přechdem desty e v 1. u ue, pauje ve 2. u (pt zde e suást hdce). st CD-ROM KVĚTEN st CD-ROM st CD-ROM st CD-ROM st CD-ROM ČERVEN st CD-ROM st CD-ROM Časvá ezeva Časvá ezeva 1. 9

11 1. ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU PRVOUKA PRO 1. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC ALTER (vzdělávac b ČLOVĚK A JEHO SVĚT) Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b lvě a jeh svět v 1. až 5. u 13 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: Člvě a jeh svět (pvua + vlastivěda + přdvěda) pvua 1. 2 hdiy pvua 2. 2 hdiy pvua 3. 2 hdiy vlastivěda přdvěda vlastivěda přdvěda (1) hd. 1 (2) hd. 2 hdiy 2 hdiy Celem hdi ZÁŘÍ Téma Cestia d šly I 1. a Pzává ejbližšh l; Ogaizace živta ve šle; Oietace žáů v pstřed šly st. 1, 2 Při vyuvá; O přestávce; Páce s atiami: šl ptřeby, hay Ogaizace živta v ejbližšm l (vlast ativita, paticé pzává, zsává zušest); Vycháza paticé uázy, důaz a dpav výchvu st. 3 Dpav situace, cesta d šly; Páce s atiami: dpav pstředy Svět pháde, vztahy mezi lidmi; Db a zl, ja se cháit; Nácvi paticých dvedst: dmtut vpustit ciz lidi d bytu, echdit s ezámými lidmi apd. 2. staa bály Pháda O Smlvi 10

12 1. ŘÍJEN Pjmevává věc a pzvá jejich vlastst; Třdě věc pdle daých itéi; Rzšiřvá slv zásby v svjvaých tématech st. 4 Pjmy šiý úzý, vysý zý, velý malý, dluhý átý, hdě mál; Páce s atiami Pměy v živé přdě pdle ch bdb pdzim; Paticé pzvá l ajiy vycháza, dětsé hy; Lidé a as pdzim měsce st. 6 Pdzim, páce a pli; Člvě a přda: bamby, cuvá řepa výzam p výživu lvěa; Přema cuu ve stavě Živt a vevě, dmác zvřata; Oietace v pstřed, vztah e zvřatům, pmc při péi ě; Rzmaitst živé přdy; Lidé a chv dmácch zvřat st. 7 Na dvře; P lidé chvaj dmác zvřata, ja ě peuj, vědm dpvědsti; Páce s atiami, třdě Na zahadě zmaitst v ůzých ch bdbch, slizeň vce a zeleiy; Pmělivst živé přdy v půběhu ch bdb st. 8 Na zahadě; Paticé zlišvá vce a zeleiy pdle vzhledu, chuti a vůě; Výzam vitamiů p lidsé zdav; Páce s atiami, třdě LISTOPAD Pzává světa pstředictvm pháde, výzam splupáce; Téi muiach dvedst při damatizaci, žá mluv ja představvaá sba st. 5 O velié řepě, damatizace; Rzšiřvá slv zásby, zvje muiach schpst Přizeé vyjadřvá citů ve vztahu sbě i l; Rvpávé pstave mužů a že; Časvé údaje v dem živtě st. 10 Dma; Rzšiřvá slv zásby v pbaém bu; Věci v dmácsti, c emu služ; Splupáce při dmácch pacch Rzšiřvá slv zásby v pbaém bu, třdě slv pdle výzamu st. 11 Dmác přpava a vyuvá; De ežim; Páce s atiami Chvá v pstřed hypemaetů; Rzumé zacháze s peězi; Uázěst při výběu zbž st. 13 Obchd, ůzé duhy zbž; Rzlišvá zbž pdle th, emu služ 11

13 1. PROSINEC Pue zdav, úazech a emcech a jejich předcháze; C v ůzém pstřed hžuje lidsé zdav (dětsá hřiště, pay, spty, bchdy, veřejá dpava apd.) st. 14 U léaře, v léáě; Slušé a zdvřilé chvá u léaře, v eáě, v diaci; Schpst sdělit důležité údaje (datum aze, úplá adesa), ppsá zdavtch btž Pmělivst živé přdy v půběhu ch bdb zima; Vycháza vlast řzeé pzvá st. 15 Zim ajia v lese; Pměy přdy pti pdzimu; C se změil, teá zvřata si dělaj zásbu ptavy a zimu; Pée lvěa zvěř v zimě Rzdlsti a ultu zvylsti: ěteř lidé Váce ta, ja je záme, eslav, maj jié sváty st. 16 Váce; Umět dáy přijmat, vyjádřit adst, pděvat, umět i bdavávat; Pěé vztahy mezi ley diy LEDEN Ja se lidé chá před zimu: vytápě, blee; Ochaa před pchladutm st. 15 Zim ajia u mta; Závislsti v přdě zima edstate ptavy; Vhdé způsby přimvá ptáů Osb zušesti žáů se zimmi spty; Oblbeý zim spt, hleduplé chvá statm úastům 3. staa bály Zim spty duhy zimch sptů, sptv ái, sptv blee Nebezpe úazů, přlady hžvá vlast bezpesti i bezpesti duhých 3. staa bály Zim spty bezpest, chaa zdav; Vhdá a evhdá msta p zim spty Pzává světa pstředictvm pháde; Téi muiach dvedst při damatizaci, žá mluv ja představvaá sba st. 9, 12 Babia vypavuje phády; O Budulvi: emu ás phády u, Budule byl ptestá za svu epslušst, epuštme d bytu ezámé lidi 12

14 1. ÚNOR Téma Pestá stava, dmtá sladst (dtů, slazeých ápjů), mastých a smažeých pmů (haly), šdlivst adbytu sli v ěteých ptaviách (uzeiy) Cestia d šly II st. 1, 2 C ašemu zdav pspvá a p; Zdavá výživa, vce a zeleia, mlé a mléé výby, mas, yby apd. Pzává světa pstředictvm pháde; Téi muiach dvedst při damatizaci, žá mluv ja představvaá sba 2. staa bály Pháda Heu vař, damatizace; Ohleduplst, slušst, saha pmáhat Pměy lidséh těla v půběhu vývje d aze až p šl vě; Růst, schpst uit se, sptvat apd. st. 3 Lidsé těl ásti lidséh těla, zálad bilgicé a fyzilgicé fuce, chaa před úazy BŘEZEN Pzává světa pstředictvm pháde; Téi muiach dvedst při damatizaci, žá mluv ja představvaá sba st. 4 Pháda O dvaácti měsách; Čleě u a dby, ec zimy; Vztahy mezi lidmi, d mu ubližval; Zl a db Vycháza pzvá pbuzejc se přdy; Výstavy ve třdě ja větiy, aše pupeů a větviách ůzých duhů stmů a eřů; Návat stěhvavých ptáů st. 5 Ja ja měsce; Pměy v přdě; Přda se p bdb zimy zvu pbuz, aše stli, d se mláďata Většia žáů už emá vlast zušesti s těmit pacemi; Pusy: pzvat le fazl, hachu, bil, ěteých ychle stucch bylie apd. st. 6 Ja páce a zahadě, a pli, v sadu (vycházet z pzvá a vlastch zušest žáů, bhatit ativ slv zásbu z tht bu ářad, isti, ázvy stli) Pbyt veu pspvá zdav, etávit hdiy u televize, věvat se hám a sptům; Bezpeá a ebezpeá msta p dětsé hy st. 7 Ja hy dět; Změy pas změy v bléá, i a jaře se cháme před pchladutm a při hách před úazy 13

15 1. DUBEN Rzdlsti a ultu zvylsti: ěteř lidé eslav Velice (pdbě ja Váce) ta, ja je záme my, maj jié sváty, jié zvylsti Páce a zaměstá lid ja zdj bživy; Dspěl pacuj a svu pac zabezpeuj diu st. 8 Velice zvu téma diy, zámých a přátel, slušé a zdvřilé chvá; Lidvé zvyy, ledy (pdle vlastch zušest žáů) st. 9 Páce dspělých, řemesla, teé páce řemeslů využvá aždý z ás; Služby, bchd, fimy Neiit veřejý ai sumý majete, udžvat živt pstřed ezeištěé; Vlast pzvá žáů: c se mi lb a c se mi elb, c bych změil st. 10 Výsledy lidsé páce; Města, vesice, dpav cesty, tváy, dly, sptv a eea zařze Pud maj žáci vlast zušest s lidmi, teř epacuj a echtěj pacvat upzit a eštěst, teé tavý stav pváz, a a sahu splesti pmáhat jim st. 11 Pháda Bez páce ejsu láe; Téi muiach dvedst při damatizaci, žá mluv ja představvaá sba KVĚTEN Kultua ávštěvy divadel, přpadě exuze d ihvy, sezáme se s pstředm, přiměřeé chvá st. 12, 13 Vlý as; C ás bav, táve vléh asu Nejde tadi zuše, eávaé výstupy RVP ZV se hdt až a ci 3. u; žá 1. u vycház vždy z vlastch zušest a z étch pzvá. st. 14, 15 Opavá uiva za 1. pllet C už umme Na těcht staách uebice pvuy je pavá mž pvést psemu fmu. Se žáy, teř emaj zvláduté te eb psemý pjev, paujeme látu puze ústě. Pměy v přdě lem ás; Vycháza pzvá stli (let větiy, léivé stliy), vyvzvá, c stliy ptřebuj svému ůstu, pzvá pas st. 16 Lét pměy přdy; Užiteý a šdlivý hmyz vely, lšťata, vavá před jedvatými stliami, patst při sběu lesch pldů Stále avazvat a vlast zušesti dět a a pváděá pzvá st. 17 Shut ch dbách; Pměy v přdě, páce lid, hy a zábavy dět 14

16 1. ČERVEN Zde plat ttéž, c byl řee u pavá za 1. pllet (viz 2. větvý týde). Pvdá tm, ja budu děti távit pázdiy, vlém ase bez dzu diů, pbytu v vých letivech: adst, přeává smutu a stýsá st. 18, 19 Opavá uiva za 2. pllet C už umme st. 20 Pz a úazy přpava a pázdiy; Upzě a ebezpe pdle bázů v uebici c je tam špatě, ja byl mž hže předejt Radsté zae šlh u, vyzdviže th, c děti dázaly, pchvaly 3. staa bály Zápis mém pvm šlm ce 4. staa bály O pevé chalupce; Nebezpe v ezámé ajiě 15

17 ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO 2. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b esý jazy a liteatua v 1. až 5. u 41 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: hdi 2. 9 hdi 3. 9 hdi 4. 7 hdi 5. 7 hdi Celem 41 hdi Časvý plá je sestave p ásledujc hdivu dtaci: jazyvá, muia a slhvá výchva 4 hdiy týdě te a liteá výchva 5 hdi týdě (Hdiy je mž v ámci eséh jazya a liteatuy přesuvat dle ptřeb žáů.) Přehled uebic a pacvch sešitů ALTER: uebice ČESKÝ JAZYK 2 + dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT CD-ROM Česý jazy p 2.. výuvý pgam Psa a mluvicá cvie p 2.. (dvjdlý sešit p výuu psa) uebice ČÍTANKA 1. a 2. dl p dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT uebice MALÝ ČTENÁŘ dplňvá etba Česý jazy 2 + CD-ROM Česý jazy 2 Pacv sešit uebici Česý jazy 2 1. a 2. dl Psa a mluvicá cvie 1. a 2. dl Malý teář (Žáe, Zmatlvá) Čtaa 2/1 (Č/I.) Stáy véh vydá 1. dlu budu upavey p jeh vydá. Čtaa 2/2 (Č/II.) Pacv sešit Čtace 2 1. a 2. dl Stáy PS/II Čtace 2/1 budu dplěy p jeh vydá. ZÁŘÍ 1. a 2. týde st páce s CD PS/I. st. 1 5 P/I. st. 1, 2 Č/II. st. 5 7 Malý teář výbě textů pdle zájmu žáů PS/II. st. 3 5 st páce s CD PS/I. st. 6 8 P/I. st. 3, 4 Č/II. st Malý teář výbě textů pdle zájmu žáů PS/II. st. 6, 7 st páce s CD PS/I. st. 9 P/I. st. 5, 6 Č/II. st Malý teář výbě textů pdle zájmu žáů PS/II. st. 8, 9 16

18 ŘÍJEN st páce s CD PS/I. st. 10 P/I. st. 7, 8 Č/II. st Malý teář výbě textů pdle zájmu žáů PS/II. st st páce s CD PS/I. st. 11, 12 P/I. st. 9, 10 Č/II. st Malý teář výbě textů pdle zájmu žáů PS/II. st. 13, 14 LISTOPAD st páce s CD st páce s CD st páce s CD st páce s CD st páce s CD st páce s CD PROSINEC st páce s CD st páce s CD st páce s CD LEDEN st páce s CD st páce s CD st páce s CD st páce s CD ÚNOR st páce s CD st páce s CD st páce s CD PS/I. st. 13 PS/I. st. 14 PS/I. st. 15 PS/I. st. 16, 17 PS/I. st. 18 PS/I. st. 19 PS/I. st. 20, 21 PS/I. st. 22, 23 PS/I. st. 24, 25 PS/I. st. 26, 27 PS/I. st. 28, 29 PS/I. st. 30, 31 PS/I. st. 32 P/I. st. 11, 12 P/I. st. 13, 14 P/I. st. 15, 16 P/I. st. 17, 18 P/I. st. 19, 20 P/I. st. 21, 22 P/I. st. 23, 24 P/I. st. 25, 26 P/I. st. 27, 28 P/I. st. 29, 30 P/I. st. 31, 32 Půřezvá témata Půřezvá témata Č/I. st. 5 9 Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st ; Č/I. st ; Č/I. st PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. PS/I. st. 33 P/II. st. 1, 2 Č/I. st PS/I. st. PS/I. st. 34 P/II. st. 3, 4 Č/I. st PS/I. st. PS/I. st. 35, 36 P/II. st. 5, 6 Č/I. st PS/I. st

19 BŘEZEN st páce s CD PS/I. st P/II. st. 7, 8 Č/I. st. 74, 75 Č/II. st PS/I. st. PS/II. st st páce s CD PS/I. st. 40 PS/II. st. 1 P/II. st. 9, 10 Č/I. st. 82, Č/II. st PS/I. st. PS/II. st. 17, 18 st páce s CD PS/II. st. 2, 3 P/II. st. 11, 12 Č/I. st. 86, 87 Č/II. st PS/I. st. PS/II. st DUBEN KVĚTEN st páce s CD st páce s CD st páce s CD st páce s CD st páce s CD st páce s CD PS/II. st. 4, 5 PS/II. st. 6 9 PS/II. st. 10, 11 PS/II. st. 12, 13 PS/II. st. 14, 15 PS/II. st. 16, 17 P/II. st. 13, 14 P/II. st. 15, 16 P/II. st. 17, 18 P/II. st. 19, 20 P/II. st. 21, 22 P/II. st. 23, 24 Č/II. st PS/II. st. 20, 21 Č/I. st. 90, 91 Č/II. st Č/I. st Č/II. st PS/I. st. PS/II. st. 22, 23 PS/II. st. 23, 24 Č/II. st PS/II. st. 25, 26 Č/II. st PS/II. st Č/II. st PS/II. st st páce s CD PS/II. st. 18, 19 P/II. st. 25, 26 Č/II. st PS/II. st. 34, 35 st páce s CD PS/II. st. 20, 21 P/II. st. 27, 28 Č/II. st PS/II. st. 36, 37 ČERVEN st páce s CD Závěeé pavá PS/II. st PS/II. st P/II. st. 29, 30 P/II. st. 31, 32 Č/II. st PS/II. st. 38, 39 Č/II. st PS/II. st. 40 Půřezvá témata PS/II. st Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata PS/II. st Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata 18

20 ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PRO 2. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b matematia a jej apliace v 1. až 5. u 23 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 4 hdiy 2. 4 hdiy 3. 5 hdi 4. 5 hdi 5. 5 hdi Celem 23 hdi Následujc plá je sestave p asvu dtaci 4 hdiy týdě. Naladatelstv ALTER připavuje vydá dalšh sešitu MATEMATIKY (sešit. 4/B), teý bude bsahvat pavá a pcvivá stá a dtá s přechdem přes destu. Tmt sešitem mhu zat výuu ve 2. u šly, teé vyvze stá a dtá s přechdem přes destu (sešit. 4/A) pbaly již v 1. u. 2. Šly, teé maj ve svém ŠVP stá a dtá s přechdem desty až ve 2. u, mhu zat výuu stávajc MATEMATIKOU, sešitem. 4/A. Třdy se slabš úv mhu ve 2. u pstupvat pzvlějšm tempem, ež je uvede v asvém pláu, a emus pbat MATEMATIKU, sešit. 7. Matematia Sešit 4/A (32 sta) eb 4/B (24 sta) Matematia Sešit 5 Matematia Sešit 6 Matematia Sešit 7 Ptáme zpaměti Sešit 1 (PZ/1); Sešit 2 (PZ/2); Sešit 3 (PZ/3) eb CD-ROM Ptáme zpaměti, eb Matematicé pětimiutvy ZÁŘÍ 1. a st. 1 5 PZ/1 st CD-ROM st. 6 9 PZ/1 st CD-ROM st PZ/1 st CD-ROM ŘÍJEN st PZ/1 st CD-ROM st PZ/1 st CD-ROM st PZ/1 st CD-ROM st PZ/1 st CD-ROM 19

21 LISTOPAD st. 1 4 PZ/1 st CD-ROM st. 5 8 PZ/1 st CD-ROM st PZ/1 st CD-ROM PZ/2 st. 1 + CD-ROM 2. st PROSINEC PZ/1 st CD-ROM PZ/2 st. 2 + CD-ROM st PZ/2 st. 3, 4 st CD-ROM st LEDEN st ÚNOR Časvá ezeva PZ/2 st. 5, 6 + CD-ROM PZ/2 st. 7, 8 + CD-ROM PZ/2 st. 9, 10 + CD-ROM PZ/2 st. 11, 12 + CD-ROM PZ/2 st CD-ROM st. 1 4 PZ/2 st CD-ROM st. 5 8 PZ/2 st CD-ROM st PZ/2 st CD-ROM BŘEZEN st PZ/2 st CD-ROM st PZ/3 st. 1 + CD-ROM st PZ/2 st CD-ROM st PZ/3 st. 2 + CD-ROM DUBEN st PZ/3 st. 3 + CD-ROM Časvá ezeva PZ/3 st. 4 + CD-ROM st CD-ROM; pavat a pcvivat stá a dtá s přechdem desty, ptá v bu d 100, přpadě ásbilu 2, 3 a 4. Osvjvá ásbily 5 9 e v 2.. ue, žáci se s m sezamuj je hu; svjvá pauje ve 3. u (ve 2. u e suást hdce). st. 5 8 PZ/3 st. 5 + CD-ROM 20

22 KVĚTEN st st st st ČERVEN st st Časvá ezeva PZ/3 st. 6 + CD-ROM PZ/3 st. 7 + CD-ROM PZ/3 st. 8 + CD-ROM Časvá ezeva 2. 21

23 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU PRVOUKA PRO 2. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER (vzdělávac b ČLOVĚK A JEHO SVĚT) 2. Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b lvě a jeh svět v 1. až 5. u 13 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: Člvě a jeh svět (pvua + vlastivěda + přdvěda) pvua 1. 2 hdiy pvua 2. 2 hdiy pvua 3. 2 hdiy vlastivěda přdvěda vlastivěda přdvěda (1) hd. 1 (2) hd. 2 hdiy 2 hdiy Celem hdi Jeddlá uebice Svět l ás vzila spjem, dplěm a úpavu půvdh 1. a 2. dlu ta, aby vyhvěla pžadavům a budvá mpetec RVP ZV a umžila splu s uebicemi statch ů aplě eávaých výstupů RVP ZV. Tat uebice je dplěa dvjdlým Pacvm sešitem e Světu l ás. Oba dly jsu cipváy p výuu isth chaateu; jejich suást jsu atvé přlhy s apefvaými atiami bázů a lvých slv. Žáci ta mhu acvivat třdě pdle ůzých hledise a pdle ápadých uujcch zaů. Uebice Svět l ás a Pacv sešity budu dplěy CD a MC se zvuvými ahávami mtivach textů e aždé pbaé leci. 22

24 Svět l ás (jeddlá u.) Svět l ás I, II (dřve) Pacv sešit e Světu l ás 1. a 2. dl ( vydá 2006) ZÁŘÍ 1. a UČ jeddlá/st. 3 (dřve 2. dl st. 3) Pstřed, ve teém žijeme PS/1. dl st. 1 Náš dmv měst, vesice, dmv; páce s atiami (bázy + lvá slva), třdě, alepvá, suvislé vypavvá pdle bázů a lvých slv 2. UČ jeddlá/st. 4 (dřve 1. dl st. 2) Rdia, byt PS/1. dl st. 2, 3 Já a aše dia; Byt bydle levé užš i šiš diy, vztahy v diě; atiy p zázě vybave bytu, zděle ábytu a sptřebiů d jedtlivých mstst + vysvětle jejich úelu UČ jeddlá/st. 5 (vá) Ume se a hajeme si spleě děti ůzých eti ve třdě a při táve vléh asu PS/1. dl st. 4, 5 Splest a bezpeý svět; Ume se a hajeme si spleě ácvi pjevů tleace přizeým dlišstem splužáů; mdelvá ůzých situac pmc atie s bázy, jejich alepvá; ácvi slv bay pti efévému jedá ŘÍJEN 1. a UČ jeddlá/st. 6, 7 (dřve 2. dl st. 4, 5) Ovce, vcé stmy a eře, zeleia třdě přdi pdle ápadých a uujcch zaů PS/1. dl st. 6, 7 Ovce, vcé stmy a eře, zeleia třdě a stmy, eře, byliy; a zeleiu, teá se pěstuje p pld, p ře, p list, p cibuli; pdle asu slizě; esle ást stmu a eře; vývj pldu (páce s atiami z přlhy, jejich třdě a alepvá) 3. a UČ jeddlá/st. 8, 9 (dřve 2. dl st. 10, 11) Listaté stmy, jehliaté stmy třdě přdi pdle ápadých a uujcch zaů PS/1. dl st. 8, 9 Listaté a jehliaté stmy třdě atie s bázy stmů, větvie a pldů; řaze d přehledu, alepvá 23

25 LISTOPAD UČ jeddlá/st. 10, 11 (dřve 2. dl st. 14, 15) Vlě žijc živichvé savci, ptáci PS/1. dl st. 10, 11 Vlě žijc živichvé třdě atie s bázy vlě žijcch savců a ptáů; řaze d přehledu, alepvá 2. UČ jeddlá/st. 12 (dřve 1. dl st. 16) Chdec a cylista dpav zay, řeše dpavch situac UČ jeddlá/st. 13 (dřve 1. dl st. 17) Dpav pstředy pdle dpavch cest a pdle využit PS/1. dl st. 12, 13 Chdec a cylista; Řeše dpavch situac paticý ácvi chvá chdce a cylisty v dpavch situacch; ppis cesty v bázu, espetvá dpavch zae, uplatňvá záladch pavidel úasta silih pvzu PS/1. dl st. 14, 15 Dpav pstředy; Cestujeme vlaem a autbusem třdě dpavch pstředů, bázy z atvé přlhy alepit pdle zadá; simulace suteých situac ve veřejé dpavě a jejich ealizace hu UČ jeddlá/st. 14, 15 (dřve 1. dl st. 14, 15) Techia a lidsá páce; Vývj, p, řemesla PS/1. dl st. 16 Lidsá páce a řemesla třdě atie z atvé přlhy, jejich řaze a alepe přslušým bázům PROSINEC UČ jeddlá/st. 16 (dřve 1. dl st. 13) Výba a řemesla PS/1. dl st. 17 Lidsá páce a řemesla (pavá) služby ja je využváme; alepvá atie UČ jeddlá/st. 17 (dřve 1. dl st. 9) Lidé a as ppis viditelých změ v přdě PS/1. dl st. 18, 19 Lidé, přda a as využit asvých údajů při řeše ůzých situac v dem živtě; třdě atie s ázvy měsců, ch db, dů v týdu (c předcházel, c bude ásledvat); pzává hdi a leě de UČ jeddlá/st. 18 (dřve 1. dl st. 3) Zásady spleeséh chvá PS/1. dl st. 20 Chvá mezi lidmi dplňvá, přiřazvá vhdých řeše étch situac 24

26 LEDEN UČ jeddlá/st. 19 (vá) Dma PS/1. dl st. 21 Naupujeme chvá v bchdech s bsluhu a v sambslužých velpdejách; simulace situac hu UČ jeddlá/st. 20, 21 (dřve 1. dl st. 6, 7) Naše vlast v miulsti UČ jeddlá/st. 22 C už umm pavá za 1. pllet PS/1. dl st. 22 Naše vlast v miulsti zlišuje děje v miulsti, přtmsti a buducsti; pjmeuje ěteé dáy i jié sbsti; itepetuje ěteé pvěsti a báje, živá vypavvá pamětů PS/1. dl st. 23 C už umm pllet pavá 2. Časvá ezeva ÚNOR UČ jeddlá/st. 23 (dřve 1. dl st. 1) Lidsý živt PS/2. dl st. 1, 2 Lidsý živt; C mhu a c emhu změit uplatňuje elemetá pzaty sbě, diě a istech lvěa UČ jeddlá/st. 24 (dřve 1. dl st. 10) Čistta smysly zdav PS/2. dl st. 3, 4 Čistta smysly, de ežim uplatňuje zálad hygieicé, ežimvé a jié zdavtě pevetiv ávyy UČ jeddlá/st. 25 (dřve 1. dl st. 11) Pv pmc PS/2. dl st. 5, 6 Cháme si zdav ddžuje zásady bezpeéh chvá ta, aby ehžval zdav své a jiých; chvá se bezřetě při setá s ezámými, dmte muiaci, teá je mu epřjemá 25

27 BŘEZEN UČ jeddlá/st. 26, 27 (vá) Jme zdavě PS/2. dl st. 7, 8 Zdavá výživa a phyb zdavá výživa, pitý ežim; de ežim 2. UČ jeddlá/st. 28, 29 (dřve 1. dl st. 4, 5) Děti a dspěl lem ás UČ jeddlá/st. 30 (dřve 1. dl 3. staa bály) Pšta dřve a y PS/2. dl st. 9 Děti a dspěl lem ás bezřeté chvá při setá s ezámým lvěem, ácvi dmtut muiace, teá je mi epřjemá; schpst pžádat pmc p sebe i p jié dtě PS/2. dl st. 10 Na pště ácvi hu: muiace u přepážy; ietace v pstřed; schpst řci/apsat adesu; zámy přslušé hdty UČ jeddlá/st. 31 (dřve 1. dl st. 12) Tsňvá vlá PS/2. dl st. 11 Tsňvá vlá eaguje adevátě a pyy dspělých při mimřádých událstech; simulace hu DUBEN UČ jeddlá/st. 32 (dřve 2. dl st. 7) Přd textil vláa le, vla PS/2. dl st. 12 Le, vla půvd přdch suvi p výbu láte a blee, předměty de ptřeby UČ jeddlá/st. 33 (dřve 2. dl st. 1) Pée pjvé stliy a dma chvaé živichy PS/2. dl st. 13, 14 Pjvé stliy a dmác mazlci pusy s mžem pjvých stli, pée dma chvaé živichy UČ jeddlá/st. 34 (dřve 2. dl st. 8) Dmác zvřata ptáci PS/2. dl st. 15, 16 Dmác zvřata ptáci pée ě, užite, p teý se chvaj; třdě pdle viditelých zaů, páce s atiami UČ jeddlá/st. 35 (dřve 2. dl st. 9) Dmác zvřata tyřhá savci PS/2. dl st. 17, 18 Dmác zvřata tyřhá pée ě, užite, p teý se chvaj; třdě pdle viditelých zaů, páce s atiami 26

28 KVĚTEN UČ jeddlá/st. 36, 37 (dřve 2. dl st. 12, 13) V lese PS/2. dl st. 19 V lese pzvá v přdě (v lese, v pau), závislsti; dpvědst lid, chaa lesů UČ jeddlá/st. 38 (dřve 2. dl st. 2) Na luce UČ jeddlá/st. 39 (dřve 2. dl st. 6) Zemědělsé pldiy UČ jeddlá/st. 40 (dřve 2. dl zad staa bály) Pázdiy u yba PS/2. dl st. 20 Na luce ejzámějš stliy, egiálě: výzam ultivace ajiy; tvba živth pstřed PS/2. dl st. 21 Zemědělsé pldiy (bil) ejzámějš duhy, výzam p lvěa PS/2. dl st. 22 Pázdiy u yba zmaitst živtch pdme, závislst stli a živichů a uitém pstřed 2. ČERVEN UČ jeddlá/st. 41 (vá) Ja t vyřešš? PS/2. dl st. 23 Těšme se a pázdiy ebezpeé situace, teé mhu zejméa pázdiách hžvat zdav a bezpest dět UČ jeddlá/st. 42, 43 C už umm PS/2. dl st. 24 C už umm závěeé pavá Časvá ezeva vycházy, pzvá v přdě 27

29 ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO 3. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b esý jazy a liteatua v 1. až 5. u 41 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 9 hdi 2. 9 hdi 3. 9 hdi 4. 7 hdi 5. 7 hdi Celem 41 hdi 3. Časvý plá je sestave p ásledujc hdivu dtaci: jazyvá, muia a slhvá výchva 4 hdiy týdě te a liteá výchva 5 hdi týdě (Hdiy je mž v ámci eséh jazya a liteatuy přesuvat dle ptřeb žáů.) Přehled uebic a pacvch sešitů ALTER: uebice ČESKÝ JAZYK 3 + dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT CD-ROM Česý jazy p 3.. výuvý pgam (ec u 2006) Psa a mluvicá cvie p 3.. (dvjdlý sešit p výuu psa) uebice ČÍTANKA 1. a 2. dl p dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT ZÁŘÍ 1. a ŘÍJEN Česý jazy 3 + CD-ROM Česý jazy 3 (vydá: ec u 2006) UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD Pacv sešit uebici Česý jazy 3 1. a 2. dl Psa a mluvicá cvie 1. a 2. dl Čtaa 3/1 (Č/I.) Stáy vé Čtay 3/2 (Č/II.) budu dplěy p jejm vydá (. 2006). Pacv sešit I (PS/I.) Stáy PS/II. Čtace 3/2 budu dplěy p jeh vydá (. 2006). PS/I. st. 1 3 P/I. st. 1, 2 Č/I. st PS/I. st. 3 5 PS/I. st. 4 6 P/I. st. 3, 4 Č/I. st PS/I. st. 5 7 PS/I. st. 7 9 P/I. st. 5, 6 Č/I. st PS/I. st PS/I. st P/I. st. 7, 8 Č/I. st PS/I. st PS/I. st P/I. st. 9, 10 Č/I. st PS/I. st PS/I. st P/I. st. 11, 12 Č/I. st PS/I. st. 18, 19 PS/I. st P/I. st. 13, 14 Č/I. st PS/I. st. 20, 21 28

30 LISTOPAD UČ/st páce s CD PS/I. st. 22, 23 P/I. st. 15, 16 Č/I. st PS/I. st. 22, 23 UČ/st páce s CD PS/I. st tvtlet test: st. 61, 62 P/I. st. 17, 18 Č/I. st PS/I. st UČ/st páce s CD PS/I. st P/I. st. 19, 20 Č/I. st PS/I. st PROSINEC UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD PS/I. st P/I. st. 21, 22 Č/I. st PS/I. st PS/I. st P/I. st. 23, 24 Č/I. st PS/I. st UČ/st páce s CD PS/I. st P/I. st. 25, 26 Č/I. st ; PS/I. st. 17, 18; 35, 36 LEDEN UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD PS/I. st P/I. st. 27, 28 PS/I. st P/I. st. 29, 30 PS/I. st pllet test: st. 63, 64 PS/I. st PS/I. st P/I. st. 31, 32 Půřezvá témata Půřezvá témata Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st Č/I. st PS/I. st PS/I. st PS/I. st. 44, 45 PS/I. st. 46, 47 PS/I. st ÚNOR UČ/st páce s CD Půřezvá témata P/II. st. 1, 2 Č/I. st PS/I. st UČ/st páce s CD PS/II. st. 1 3 P/II. st. 3, 4 Č/II. st. PS/II. st. BŘEZEN UČ/st páce s CD PS/II. st. 4 6 P/II. st. 5, 6 Č/II. st. PS/II. st. UČ/st páce s CD PS/II. st. 7 9 P/II. st. 7, 8 Č/II. st. PS/II. st. UČ/st páce s CD PS/II. st P/II. st. 9, 10 Č/II. st. Č/I. st. 95 PS/II. st. PS/I. st. 35 UČ/st páce s CD PS/II. st P/II. st. 11, 12 Č/II. st. PS/II. st. UČ/st páce s CD PS/II. st P/II. st. 13, 14 Č/II. st. PS/II. st. 29

31 DUBEN UČ/st páce s CD PS/II. st tvtlet test: st. 49, 50 P/II. st. 15, 16 Č/II. st. PS/II. st. UČ/st páce s CD PS/II. st P/II. st. 17, 18 Č/II. st. PS/II. st. UČ/st páce s CD PS/II. st P/II. st. 19, 20 Č/II. st. PS/II. st. KVĚTEN UČ/st páce s CD UČ/st páce s CD PS/II. st PS/II. st P/II. st. 21, 22 Č/II. st. PS/II. st. P/II. st. 23, 24 Č/II. st. PS/II. st. UČ/st páce s CD PS/II. st P/II. st. 25, 26 Č/II. st. PS/II. st. 3. ČERVEN UČ/st páce s CD UČ/st závěeé pavá Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata PS/II. st PS/II. st. 44, 45 + závěeý test: st. 51, 52 PS/II. st PS/II. st. 49, 50 Půřezvá témata P/II. st. 27, 28 Č/II. st. PS/II. st. P/II. st. 29, 30 Č/II. st. PS/II. st. P/II. st. 31, 32 Č/II. st. PS/II. st. Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata Půřezvá témata 30

32 Tjdlá uebice MATEMATIKA p 3. (ódy , , ) bude vydáa ja jeda uebice, teá bude dplěa dvjdlým PRACOVNÍM SEŠITEM. Stáy uebice se ezmě, taže bude mž d vyepá zásb šly užvat suasě jeddlu i tjdlu uebici. V jeddlé uebici budu ěteé stáy s zšiřujcm uivem vyecháy. Pacv sešit ebude bsahvat zšiřujc uiv, jeh zsah bude dpvdat miimu eávaých výstupů, teé stavuje RVP ZV. ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PRO 3. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b matematia a jej apliace v 1. až 5. u 23 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 4 hdiy 2. 4 hdiy 3. 5 hdi 4. 5 hdi 5. 5 hdi Celem 23 hdi Následujc plá je sestave p asvu dtaci 5 hdi týdě. V pláu jsu uvedey dazy a stáy jeddlé uebice (vyjde v. 2006) a v závce jsu vždy dazy i a stáy stávajc uebice tjdlé. Všechy úlhy v Pacvm sešitě (1. a 2. dl) jsu puze v bu přizeých sel. 3. ZÁŘÍ 1. a Matematia p 3. UČ/st. 3 9 (dřve 1. dl st. 3 9) A: Opavá G: Bd, přma UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Opavá UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Násbe a děle Aplia úlhy (aupujeme) G: Úsea Pacv sešit Matematice p a 2. dl (budu vydáy) PS/1. dl st. 1, 2 Opavá ásbe a děle 2, 3 G: Jedduchá úlha (bd, přma) PS/1. dl st. 3, 4 Opavá ásbe a děle 4, 5 G: Jedduchá úlha (přma a bd v viě) PS/1. dl st. 5, 6 Násbe a děle 6, 7 G: Úlha: déla úsey 31

33 ŘÍJEN UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Násbe a děle PS/1. dl st. 7, 8 Násbe a děle 8, 9 G: Jedduchá stu úlha UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Pcvivá G: Plpřma PS/1. dl st. 9, 10 Násbe a děle 1 10 G: Aplia úlha (plpřmy) UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Pcvivá, Paměté stá a dtá Aplia úlhy (aupujeme) G: Mdelvá plpřme PS/1. dl st. 11, 12 Násbe a děle 1 10, řeše a tvba úlh G: Apliace (úsea, přma, plpřma) 3. LISTOPAD UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Paměté stá a dtá dvjcifeých sel, pet výy v závách G: Vzájemá plha dvu přme v viě UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Pcvivá, algitmus pseméh stá dvjcifeých sel PS/1. dl st. 13, 14 Paměté stá a dtá + ásbila a děle G: Jedduchá stu úlha PS/1. dl st. 15, 16 Aplia úlhy, ásbila + děle G: Jedduchá stu úlha UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Algitmus pseméh dtá dvjcifeých sel Aplia úlhy (aupujeme) G: Gemeticé útvay PS/1. dl st. 17, 18 Pcvivá, apliace stá, dtá, ásbe, děle G: Úlha a užit gemeticých útvaů UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Stá a dtá dvjcifeých sel G: Gemeticé bazce PS/1. dl st. 19, 20 TEST z uiva za 1. tvtlet + zb a vyhdce výsledů testu G: TEST za 1. tvtlet UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Zauhlvá sel a desty Uvá asu (hdiy) PS/1. dl st. 21, 22 Zauhlvá v paxi, apliace svjeých matematicých peac G: Jedduchá stu úlha 32

34 PROSINEC UČ/st (dřve 2. dl st. 3 7) A: Přizeá sla v bu d tisce + pvá sel PS/1. dl st. 23, 24 Mdelvá eálých situac s užitm pbaých petch výů G: Úlha a měře a dhadvá déle UČ/st (dřve 2. dl st. 8 12) A: Paměté stá a dtá + ietace a selých sách Aplia úlhy (aupujeme) G: Rvia, vié útvay PS/1. dl st. 25, 26 Pcvivá a apliace pbaých petch výů G: Rviy v ealitě lem ás UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Paměté stá a dtá lieá uspřádá, selé sy G: Tjúhel PS/1. dl st. 27, 28 Řeše a tvře úlh apliace svjeých petch peac G: Rvié bazce v ašem l LEDEN 3. UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Paměté stá a dtá, pzice sla a selé se, pcvivá G: Čtveec UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Jedty dély Aplia úlhy (aupujeme) G: Obdél PS/1. dl st. 29, 30 Stá, dtá, ásbe a děle v apliach úlhách G: Jedduchá úlha užit vlastst PS/1. dl st. 31, 32 Užit vhdých jedte dély Pcvivá ásbily a děle G: Aplia úlha UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Jedty hmtsti, Jedty bjemu, Pcvivá G: Čtyřúhely PS/1. dl st. 33, 34 TEST z uiva za 1. pllet + zb a vyhdce výsledů testu G: TEST za 1. pllet UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Zauhlvá + pbaé matematicé peace G: Kuh a užice PS/1. dl st. 35, 36 Užit vhdých jedte, jejich stá, dtá, ásbe a děle G: Čtyřúhely v ealitě 33

35 ÚNOR UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Algitmus pseméh stá G: Kužice PS/2. dl st. 1, 2 Pcvivá ásbily a děle G: Kuh a užice v ealitě UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Paměté dtá Algitmus pseméh dtá G: Rýsvá užice PS /2. dl st. 3, 4 Aplia úlhy pbaému uivu Násbila, děle G: Jedduchá stu úlha 3. BŘEZEN UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Algitmy pseméh dtá, užit v paxi Aplia úlhy (aupujeme) G: Kuh, užice UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Pcvivá pbaých matematicých peac PS/2. dl st. 5, 6 Čte a sestavvá tabule a jedduchých diagamů G: Rzlišvá a pjmevá gemeticých útvaů v viě PS/2. dl st. 7, 8 Aplia úlhy, řeše eálých situac G: Apliace pzatů uhu a užici UČ/st (dřve 3. dl st. 3 6) A: Opavá G: Opavá PS/2. dl st. 9, 10 Přpava a děle se zbytem G: Jedduchá stu úlha UČ/st (dřve 3. dl st. 7 10) A: Děle se zbytem (2, 3, 4) PS/2. dl st. 11, 12 Aplia úlhy G: Aplia úlha dély úsee UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Děle se zbytem (5, 6, 7) G: Přeáše úsee PS/2. dl st. 13, 14 Děle se zbytem v eálých úlhách G: Přeáše úsee v paxi 34

36 DUBEN UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Děle se zbytem (8, 9) G: Pvává úsee PS/2. dl st. 15, 16 Aplia úlhy G: Rvié útvay v ealitě UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Násbe a děle mim b ásbile Osvjvá uiva ásbe a děle mim b ásbile e ve 3. u ue (ehdt se). V ácviu tht uiva se pauje ve 4. a 5. u. PS/2. dl st. 17, 18 Uplatě pbaých matematicých peac řeše a tvře úlh G: Pvává úsee v paxi UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Děle ásbů deseti; Násbe dvjcifeých sel G: Pvává úsee, střed úsey PS/2. dl st. 19, 20 TEST z uiva za 3. tvtlet + zb a vyhdce výsledů testu G: TEST za 3. tvtlet KVĚTEN UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Násbe tjcifeých sel G: Tjúhel, tyřúhel UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Děle mim b malé ásbily Aplia úlhy (aupujeme) PS/2. dl st. 21, 22 Pcvivá záladh uiva 3. u G: Apliace pzatů z gemetie PS/2. dl st. 23, 24 Pcvivá záladh uiva 3. u G: Shdé úsey, pvá sta viých bazců 3. UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Děle mim b malé ásbily G: Kužice, uh pavá PS/2. dl st. 25, 26 Apliace svjeých pzatů G: Jedduchá stu úlha UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Jedty asu Pcvivá PS/2. dl st. 27, 28 Jedty asu v paticém využit G: Apliace pzatů z gemetie UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Pcvivá Algitmus pseméh ásbe jedcifeým iitelem G: Kstuce tjúhelu PS/2. dl st. 29, 30 Osvjeé matematicé peace a jejich užit v paxi G: Jedduchá stu úlha 35

37 ČERVEN UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Psemé ásbe, Pcvivá G: Tělesa PS/2. dl st. 31, 32 Užit v paxi, řeše a tvře úlh G: Vlaststi těles, užit v paxi UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Páce s alulau (ehdt se) Aplia úlhy (cestujeme) G: Opavá PS/2. dl st. 33, 34 ZÁVĚREČNÝ TEST zb a vyhdce výsledů G: ZÁVĚREČNÝ TEST Půřezvá témata PS/2. dl st. 35, 36 Zábavé úlhy 3. 36

38 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU PRVOUKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC ALTER (vzdělávac b ČLOVĚK A JEHO SVĚT) Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b lvě a jeh svět v 1. až 5. u 13 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: Člvě a jeh svět (pvua + vlastivěda + přdvěda) ZÁŘÍ 1. a pvua 1. 2 hdiy pvua 2. 2 hdiy pvua 3. 2 hdiy vlastivěda přdvěda vlastivěda přdvěda (1) hd. 1 (2) hd. 2 hdiy 2 hdiy Celem hdi Pvua p dl II/st. 3 6 Živá přda; Rstliy dýchá, výživa, zmžvá, vyluvá; Růst a vývj II/st Části těla vetucch stli, ste, listy II/st Květy, pylvá, pldy; Nevetuc stliy; Rstliy vyšlechtěé Přehledy živé přdy Rstliy stmy, eře, byliy: st ŘÍJEN II/st Pusy; Rstlia a pstřed; Huby II/st Živichvé; Zay živta dýchá, přijmá ptavy, vyluvá, zmžvá II/st Růst a vývj; Stavba těl živichů; Hmyz; Savci II/st. 24, 25 Ptáci 37 st. 18, 19 st Savci: st Hmyz: st st

39 3. LISTOPAD Pvua p dl I/st. 3 5 Náš dmv; Měst/bec, de žiji I/st. 6 9 Ve městě, Obchd, služby, tuistia; Vzdělá, ultua, spt; Zdavtictv; Bezpest; Na vesici I/st Shut, hy; Kajia lem ás; Typy ajiy I/st Hustta sdle; Oietace v ajiě; Světvé stay; Výpavy za pzám PROSINEC I/st Oietace v ajiě pdle mapy; Výpavy za pzám; Vycháza, pzvá v ajiě; Ochaa přdy I/st Přdiy a lidsé výtvy; pzvá, pusy; Zsává suvi; Lividace dpadů I/st Shut; Vlaststi láte; Láty pevé, apalé, plyé LEDEN I/st Shut; Měře paticé isti měře déle I/st Paticé isti měře hmtsti Půřezvá témata ÚNOR I/st Paticé isti měře bjemu I/st Paticé isti měře asu a teplty; Neživá přda: Sluce, Země, vzduch I/st Pusy: Kysl, vda; Klběh vdy BŘEZEN I/st Elgie, živt pstřed; Nesty, hiy; žula, edi I/st Pusy, pzvá: psvec, vápeec; půda; uhl I/st Uhl, ašelia; Rpa, zem ply I/st. 61, 62 TEST 38

40 Pvua p dl DUBEN II/st Člvě stava, ůst a vývj, ásti lidséh těla II/st Ksta, svaly, vitř ústj II/st Smysly; Rdia; Lidé a as II/st Vlý as; Pacv isti; Lidé a techia KVĚTEN II/st Člvě mezi lidmi; Člvě a zdav; Pv pmc paticé isti II/st. 59, 60 TEST III II/st Pzvá v přdě: U lidsých bydl; Na pli a luce; V lese II/st. 30, 31 U vdy ve vdě II/st. 55, 56 TEST I ČERVEN II/st. 57, 58 TEST II Půřezvá témata 3. 39

41 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO 4. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b esý jazy a liteatua v 1. až 5. u 41 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 9 hdi 2. 9 hdi 3. 9 hdi 4. 7 hdi 5. 7 hdi Celem 41 hdi Tematicý plá je sestave p ásledujc asvu dtaci: jazyvá, muia a slhvá výchva 4 hdiy týdě liteá výchva 3 hdiy týdě (Hdiy je mž v ámci eséh jazya a liteatuy přesuvat dle ptřeb žáů.) Přehled uebic a pacvch sešitů ALTER: uebice ČESKÝ JAZYK 4 + dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT uebice ČÍTANKA 1. dl p dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT ČÍTANKA 2. dl se připavuje 4. ZÁŘÍ Česý jazy 4 Pacv sešity uebici Česý jazy 4 1. a 2. dl Čtaa 4 Pacv sešity Čtace 4 1. a 2. dl 1. a UČ st. 3 9 Opavá (Věta suvět; Výzam slv; Slva s citvým zabavem, slva spisvá a espisvá) Slh: Fatasticé pázdiy (Vypavvá) UČ st Opavá (Slv duhy; Slabia, hlása, psme, abeceda) PS I st. 1 8 PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba pdle mžst ze suasé esé i světvé liteatuy, s přihlédutm zájmu žáů Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st. 3 6 PS I st. 6 8 UČ st Opavá (Slabia, hlása, psme, abeceda) Slh: Pavdivá přhda z Tpaslica (Čleě textu) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st

42 ŘÍJEN UČ st Stavba slv (Předpy d-, ad-, pd-, před- a tvavě stejé předlžy; Předpy vz-, z-, bez- a předlža bez) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Stavba slv (Předpy vz-, z-, beza předlža bez; předpy b-, v-, vy-/vý-) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Vyjmevaá slva Slh: (Adesa) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st. 16, 17 UČ st Vyjmevaá slva (pavá) PS I st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS I st LISTOPAD UČ st Vyjmevaá slva (Pcvivá) Slh: Umte pzvat? (Ppis sby) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Vyjmevaá slva (Pcvivá) UČ st Vyjmevaá slva (Pcvivá) Slh: (Ppis věci a děje) C už umme I TEST (PS I st. 77, 78) PS I st PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba Čt. st. 54, 55 a 72, 73 + Spleá dplňvá etba PS I st PS I st. 24, 25 a 32, 33 UČ st Vyjmevaá slva (Pcvivá) PS I st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS I st

43 PROSINEC UČ st Slv duhy; Slvesa (Opavá; Ifiitiv) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Slvesa (Slvesa zvatá; Jedduché a slžeé tvay slves) Slh: Nehda (Vypavvá pdle bázvé svy) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Slvesa (Časvá slves as přtmý) Slh: Hebář (Ppis isti) PS I st Půřezvá témata LEDEN UČ st Slvesa (Časvá slves as buduc a as miulý; Pcvivá) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Slvesa (Pcvivá); Pdstatá jméa (Opavá) UČ st Slňvá pdstatých jme du středh (Vz: měst) Slh: Rzhv (Telef zhv) C už umme II TEST (PS I st. 79, 80) PS I st. 66, 67 PS I st. 68, 69 Čt. st Spleá dplňvá etba Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st PS I st UČ st Slňvá pdstatých jme du středh (Vzy: mře, uře) PS I st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS I st. 42, 43 PS II st. 3 42

44 ÚNOR UČ st Slňvá pdstatých jme du středh (Vzy: uře, stave) Slh: (Ozáme) PS I st. 74, 75 Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 3 6 UČ st Pcvivá; Slňvá pdstatých jme du žeséh (Vz: žea) PS I st. 76 PS II st. 1 3 Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Slňvá pdstatých jme du žeséh (Vzy: žea, ůže) Slh: (Blahpřá) PS II st. 4 6 Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st BŘEZEN UČ st Slňvá pdstatých jme du žeséh (Vz: pseň) Slh: (Dpis) PS II st. 7 9 Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 12, 13 UČ st Slňvá pdstatých jme du žeséh (Vz: st); Pcvivá UČ st Slňvá pdstatých jme du mužséh (Vz: pá) PS II st PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st PS II st UČ st Slňvá pdstatých jme du mužséh (Vzy: pá, had) PS II st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS II st

45 DUBEN UČ st Slňvá pdstatých jme du mužséh (Vz: muž) Slh: Ps vycháza (Obhacvá textu) PS II st Čt. st. 122, Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Slňvá pdstatých jme du mužséh (Vzy: muž, stj) C už umme III TEST (PS II st. 70, 71) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Slňvá pdstatých jme (Pcvivá); Shut pdstatých jméech Slh: Slhvý úl (Bhatst vyjadřvá) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Stavba věty jedduché (Zálad sladeb dvjice) PS II st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS II st KVĚTEN 4. UČ st Shda přsudu s pdmětem (Pdmět du středh a žeséh) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Shda přsudu s pdmětem (Pdmět du mužséh); Pcvivá UČ st Suvět Slh: Zpáva SMS, (Stust vyjadřvá) PS II st PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st PS II st UČ st Suvět (pavá); Závěeé pavá Slh: Zeleá vevea (Slhvá pavidla) PS II st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS II st

46 ČERVEN UČ st Závěeé pavá (pavá) PS II st Čt. st. 155, Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Závěeé pavá (pavá) C už umme IV TEST (PS II st. 72, 73) PS II st Spleá dplňvá etba PS II st C už umme TEST UČ st Závěeé pavá PS II st Idividuál dplňvá etba 4. 45

47 Tjdlá uebice MATEMATIKA p 4. (ódy , , ) bude vydáa ja jeda uebice, teá bude dplěa dvjdlým PRACOVNÍM SEŠITEM. Stáy uebice se ezmě, taže bude mž d vyepá zásb šly užvat suasě jeddlu i tjdlu uebici. Pacv sešit ebude bsahvat zšiřujc uiv, jeh zsah bude dpvdat miimu eávaých výstupů, teé stavuje RVP ZV. ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PRO 4. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b matematia a jej apliace v 1. až 5. u 23 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 4 hdiy 2. 4 hdiy 3. 5 hdi 4. 5 hdi 5. 5 hdi Celem 23 hdi Následujc plá je sestave p asvu dtaci 5 hdi týdě. V pláu jsu uvedey dazy a stáy jeddlé uebice (vyjde v ce 2006) a v závce jsu vždy dazy i a stáy stávajc uebice tjdlé. Všechy úlhy v Pacvm sešitě (1. a 2. dl) jsu puze v bu přizeých sel. Matematia p 4. Pacv sešit Matematice p a 2. dl (budu vydáy) 4. ZÁŘÍ 1. a UČ/st. 3 9 (dřve 1. dl st. 3 9) A: Opavá svjeé matematicé peace, vlaststi stá G: Vzájemá plha přme v viě, ůzběžy UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Opavá, pcvivá PS/1. dl st. 1, 2 Aplia cvie, řeše a tvba úlh G: Jedduchá stu úlha PS/1. dl st. 3, 4 O ěli vce/méě, ěliát vce/méě, vlaststi ásbe G: vzájemá plha přme v viě UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Opavá, Psemé ásbe G: Vzájemá plha přme v viě, vběžy PS/1. dl st. 5, 6 Pcvivá matematicých peac v eálých situacch G: Rvběžy, ůzběžy 46

48 ŘÍJEN UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Páce s diagamy; Psemé děle jedcifeým dělitelem G: Vzájemá plha přme v viě, přmy lmé PS/1. dl st. 7, 8 Děle se zbytem, psemé děle v apliach úlhách G: Růzběžy, vběžy, lmice v eálu UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Psemé děle, užit ve slvch úlhách G: Rýsvá lmic PS/1. dl st. 9, 10 Jedty asu, ásti hdiy Aplia úlhy G: Jedduchá stu úlha UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Čsla d Pvává sel, selá sa PS/1. dl st. 11, 12 Apliace a mdelvá, pvá sel, dhady G: Aplia úlha pbaému uivu UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Stá a dtá v bu d zpaměti G: Rýsvá lmic, teé pcházej daým bdem PS/1. dl st. 13, 14 Pvá sel v eálých situacch Jedty dély G: Kstu úlha pbaému uivu LISTOPAD UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Zauhlvá sel; Psemé stá a dtá G: Rýsvá vběže PS/1. dl st. 15, 16 Užit svjeých matematicých peac v daém bu letpty G: Rvběžy v eálé situaci 4. UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Paměté ásbe a děle G: Rýsvá vběže pcházejcch daým bdem UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Psemé ásbe a děle G: Klmé a vběžé přmy PS/1. dl st. 17, 18 A: TEST z uiva za 1. tvtlet + zb a vyhdce výsledů testu G: TEST za 1. tvtlet PS/1. dl st. 19, 20 Aplia cvie UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Pcvivá v eálých situacch, cey zbž, aupujeme G: Pavý úhel, pavúhlý tjúhel PS/1. dl st. 21, 22 Pcvivá, aplia cvie Měře v paxi (déla, šřa, výša; vzdálesti) 47

49 PROSINEC UČ/st (dřve 2. dl st. 3 7) A: Čsla větš ež G: Rvběžy, lmice PS/1. dl st. 23, 24 Lieá uspřádá, selé sy G: Jedduchá stu úlha UČ/st (dřve 2. dl st. 8 12) A: Pvává a zauhlvá sel G: Obdél, tveec PS/1. dl st. 25, 26 Aplia cvie s svjeými matematicými peacemi G: Čtyřúhely v ealitě UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Paměté a psemé stá PS/1. dl st. 27, 28 Psemé stá a dtá v bu ad a dtá (algitmus) G: Obdél, tveec, vchly, stay (sused a ptějš) LEDEN UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Paměté ásbe a děle; Člvě pzává svět (letpty v ealitě) G: Kužice, uh PS/1. dl st. 29, 30 Násbe a děle deseti a stem, aplia úlhy G: Jedduchá stu úlha 4. UČ/7st (dřve 2. dl st ) A: Paměté ásbe a děle G: Rýsujeme tjúhel PS/1. dl st. 31, 32 Pcvivá pbaéh uiva G: Rýsuj pdle ápvědy UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Paměté ásbe a děle, tabuly, diagam; Rvice Rzšiřujc uiv: Rvice (st. 30) UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Algitmus pseméh ásbe dvjcifeým iitelem G: Tjúhelvá evst Rzšiřujc uiv: Pavý úhel pavúhlý tjúhel (st. 34) PS/1. dl st. 33, 34 TEST z uiva za 1. pllet + zb a vyhdce výsledů testu G: TEST za 1. pllet PS/1. dl st. 35, 36 Aplia využit, řeše a tvba úlh G: Kstuce tjúhela 48

50 ÚNOR UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Násbe dvjcifeým iitelem Rzšiřujc uiv: Osa úsey a střed úsey (st. 38) PS/2. dl st. 1, 2 Kmutativst a asciativst stá paticé využit G: Kstu úlha UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Čteme v jzdch řádech; Přmá úměst Rzšiřujc uiv: Rvice (st. 40) PS/2. dl st. 3, 4 Závislsti, vztahy aplia úlhy G: Kstu úlhy UČ/st (dřve 2. dl st ) Jedty dély; Jedty hmtsti G: Obvd tjúhelu; Rýsujeme bdél a tveec PS/2. dl st. 5, 6 Aplia úlhy pbaému uivu G: Obvd tjúhelu ja gaficý suet úsee BŘEZEN UČ/st (dřve 2. dl st ) Jedty bjemu; Jedty asu G: Útvay suměé pdle sy; Obvd bdélu PS/2. dl st. 7, 8 Paticé využit pbaých jedte Aplia úlha UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Pcvivá uiva G: Obvd tvece UČ/st (dřve 3. dl st. 3 7) A: Ob d miliu; Pet výy s přizeými sly G: Obdél, tveec PS/2. dl st. 9, 10 Pcvivá pbaéh uiva PS/2. dl st. 11, 12 Kmutativst a asciativst stá Apliace svjeých pzatů G: Jedduchá stu úlha 4. UČ/st (dřve 3. dl st. 8 11) A: Pet výy s přizeými sly G: Rvběžy PS/2. dl st. 13, 14 Kmutativst a asciativst ásbe 49

51 DUBEN UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Zlmy ázé zavede G: Rýsujeme vběž Rzšiřujc uiv: Zlmy (st. 12, 13, 15, 16, 17) PS/2. dl st. 15, 16 Pet výy s přizeými sly TEST z uiva za 3. tvtlet + zb a vyhdce výsledů testu G: TEST za 3. tvtlet UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Zlmy; Páce s letpty; Přmá úměst tabuly, gafy PS/2. dl st. 17, 18 Aplia úlhy užit svjeéh uiva G: Gaficý suet úsee UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Tabuly, gafy; Řešme slv úlhy G: Obsah bdélu PS /2. dl st. 19, 20 Matematicé peace v zsahu přizeých sel UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Pcvivá uiva; Nevice G: Obsah tvece PS/2. dl st. 21, 22 Pet výy s přizeými sly G: Kstu úlha KVĚTEN 4. UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Zlmy; Nevice; Pet výy v bu přizeých sel G: Obsah bdélu a tvece pcvivá Rzšiřujc uiv: Zlmy PS/2. dl st. 23, 24 Závislsti, vztahy, páce s daty G: Kstu úlha UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Pcvivá; Užit jedte asu G: Jedty bsahu ve tvecvé sti UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Půmě; Čteme údaje z diagamu G: Gaficý suet úsee PS/2. dl st. 25, 26 Ptáme v bu přizeých sel G: Paticé užit jedte bsahu PS/2. dl st. 27, 28 Ptáme s přizeými sly G: Apliace gaficéh sutu úsee UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Stá zlmů se stejým jmevatelem G: Gaficý ásbe úsey PS/2. dl st. 29, 30 Aplia úlhy petm peacm s přizeými sly G: Apliace gaficéh zdlu úsee 50

52 ČERVEN UČ/st (dřve 3. dl st ) (st. 47, 48 se vypušt) A: Závěeé pavá G: Opavá PS/2. dl st. 31, 32 Pet peace v zsahu přizeých sel G: Kstu úlha UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Ptáme a hajeme si s alulau PS/2. dl st. 33, 34 ZÁVĚREČNÝ TEST G: ZÁVĚREČNÝ TEST Půřezvá témata PS/2. dl st. 35, 36 Zábavé úly 4. 51

53 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA PRO 4. ROČNÍK ZŠ K REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC ALTER (vzdělávac b ČLOVĚK A JEHO SVĚT) Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b lvě a jeh svět v 1. až 5. u 13 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: Člvě a jeh svět (pvua + vlastivěda + přdvěda) pvua 1. 2 hdiy pvua 2. 2 hdiy pvua 3. 2 hdiy vlastivěda přdvěda vlastivěda přdvěda (1) hd. 1 (2) hd. 2 hdiy 2 hdiy Celem hdi (Hdiy je mž v ámci bu lvě a jeh svět přesuvat pdle zaměře uitele a ptřeb žáů.) VLASTIVĚDA (1 hd. týdě) Obazy ze stašch esých ději VLASTIVĚDA (1 hd. týdě) Naše vlast ZÁŘÍ a ŘÍJEN st. 3, 4 Úvd st. 5, 6 Kupec Sám, Velmavsá řše st. 7, 8 Kstati a Metděj st. 9 Staé pvěsti esé st. 10, 11 Na úsvitu ději st. 3 Naše vlast, Palamet, Záy, Páva baů st. 4, 5 Pezidet, Vláda, Symbly, Památá msta st. 6 Páce s mapu, světvé stay st. 7 Glóbus, mapy, pláy; Pledy a vběžy st. 8 Oietace a mapě st. 12, 13 Kže Václav a Bleslav st. 9, 10 Měřt mapy, Nadmřsá výša st Slavvci a sv. Vjtěch Kže Oldřich a Bžea st. 11 Zay a mapě legeda mapy 52

54 LISTOPAD st. 16, 17 Břetislav a Jita st. 12 Využit map PROSINEC st. 17, 18 Ksmva Kia esá st. 19, 20 Za vlády Přemyslvců st. 20, 21 Aeža Přemyslva Kál železý a zlatý st. 22, 23 Psled Přemyslvci Lucembuvé a Eliša Přemyslva st. 23, 24 Kael IV. csař a ál st. 13 Jzd řád st. 14, 15 Plha Česé epubliy, Sused státy, Histicé země st. 15, 16 Páce se slepu mapu st. 17, 18 Pvch ČR, Phai phř st. 18, 19 Vitzemsá phř, Nžiy páce s mapu LEDEN ÚNOR BŘEZEN st Kael IV. Otec vlasti st Živt ve středvěu st. 32, 33 Ja Hus a jeh dba st. 34, 35 Husitsé vály st Bitvy u Sudměře, u Dmažlic Křižácé výpavy st. 38, 39 Bitva u Lipa st. 40, 41 Česé země p husitsých válách st. 41, 42 Kál Jiř z Pděbad st. 43, 44 Jagellci a esém tůě st. 45, 46 Páte vlády Habsbuů st. 46, 47 Csař Rudlf II. st. 48, 49 Blá ha pvstá pti Habsbuům st. 20 Pvch ČR páce se slepu mapu st. 21 Vdstv, Části řey, Pvd, Úmř st. 22, 23 Rzvd, Vd ty st. 23, 24 Ryby, Přehad ádže, Opavá st. 25 Vdstv páce se slepu mapu st. 26 Města vzi a vývj st. 27, 28 Histicé památy, Něteá výzamá města st. 29 Města páce se slepu mapu st. 30 Pas a pdeb st. 31 Pas a pdeb cvie st. 32 Půdy a zemědělstv st. 33 Nesté bhatstv 4. 53

55 DUBEN KVĚTEN ČERVEN st. 49, 50 Třicetiletá vála, Ja Ams Kmesý st. 51, 52 Česé země p třicetileté válce st. 53 Opavá, řžvy st. 54, 55 Maie Teezie, pv žea a esém tůě st. 55, 56 Osvceý pav Jsef II. st. 57 Opavá Půřezvé téma, apř. Obdb vlády Přemyslvců Půřezvé téma, apř. Obdb vlády Lucembuů Půřezvé téma, apř. Obdb vlády Jagellců Půřezvé téma, apř. Obdb vlády Habsbuů Půřezvé téma st. 34 Půmysl st. 35 Živt pstřed st. 36 Nád pay, KRNAP st. 37 Shut živtm pstřed, Páce s mapu Cháěých ajiých blast st. 37 Náš dmv st. 38 Suhé pavá Půřezvé téma, apř. Pvch a vdstv ve vašem egiu Půřezvé téma, apř. Pdeb v ČR a ve vašem egiu Půřezvé téma, apř. Města ve vašem egiu Půřezvé téma, apř. Zemědělstv ve vašem egiu Půřezvé téma, apř. Půmysl ve vašem egiu 4. 54

56 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA PRO 4. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC ALTER (vzdělávac b ČLOVĚK A JEHO SVĚT) Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b lvě a jeh svět v 1. až 5. u 13 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: Člvě a jeh svět (pvua + vlastivěda + přdvěda) pvua 1. 2 hdiy pvua 2. 2 hdiy pvua 3. 2 hdiy vlastivěda přdvěda vlastivěda přdvěda (1) hd. 1 (2) hd. 2 hdiy 2 hdiy Celem hdi (Hdiy je mž v ámci bu lvě a jeh svět přesuvat pdle zaměře uitele a ptřeb žáů.) Přdvěda p dl Přdvěda p dl ZÁŘÍ 1. a ŘÍJEN st V lese vycháza Stmy jehliaté, listaté st. 15, 16 Les pdst st Ptáci a savci žijc v lese st Plazi, bjživelci, hmyz žijc v lese st. 3, 4 Pzvá v přdě st. 44, 45 Shut, aledář přdy, samstatá páce 4. st. 5, 6 Přd spleestva a pdzim st. 27 U lidsých bydl vycháza 55

57 LISTOPAD st U lidsých bydl stliy st U lidsých bydl živichvé (výbě) st Hspdářsá, dmác zvřata a, pes Shut, aledář přdy, samstatá páce PROSINEC st Měře vlastst láte st Mageticá sla, mpas st Přd spleestva v zimě LEDEN st. 14, 15 Přd spleestva v zimě st Vlaststi vzduchu st Vlaststi vdy (tj supestv) st. 37, 38 Vlaststi hi, estů ÚNOR 4. st. 8 Půda st. 39, 40 Vlaststi půdy BŘEZEN st. 41, 42 Sluce, Země, střdá de a ci st. 42, 43 Střdá ch db st. 46 Shut, aledář přdy, samstatá páce st. 16, 17 Přd spleestva a jaře st. 18, 19 Přd spleestva a jaře st. 37 Na pli vycháza 56

58 DUBEN KVĚTEN ČERVEN st Pl pldiy, plevel, řviy st Živichvé žijc a plch st. 45 Na luce vycháza st. 46, 47 Távy, lu větiy st Živichvé žijc a luce st. 51 Ve vdě a jejm l vycháza st. 52, 53 Ve vdě a jejm l stliy st Živichvé žijc u vdy st. 9 Elgie, živt pstřed st. 59 Suhé pavá st. 20, 21 Přd spleestva v létě 4. 57

59 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN VZDĚLÁVACÍHO OBORU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO 5. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b esý jazy a liteatua v 1. až 5. u 41 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 9 hdi 2. 9 hdi 3. 9 hdi 4. 7 hdi 5. 7 hdi Celem 41 hdi Tematicý plá je sestave p ásledujc asvu dtaci: jazyvá, muia a slhvá výchva 4 hdiy týdě liteá výchva 3 hdiy týdě (Hdiy je mž v ámci eséh jazya a liteatuy přesuvat dle ptřeb žáů.) Přehled uebic a pacvch sešitů ALTER: uebice ČESKÝ JAZYK 5 + dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT uebice ČÍTANKA p dvjdlý PRACOVNÍ SEŠIT ČÍTANKA 2. dl se připavuje Česý jazy 5 Pacv sešity uebici Česý jazy 5 1. a 2. dl Čtaa 5 Pacv sešity Čtace 5 1. a 2. dl ZÁŘÍ 1. a UČ st Stavba slva (Slvtvý zálad; Slva přbuzá) Slh: Mje pzvá (láe p dětsý aspis) PS I st. 1 5 Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Předpy z-, bez-; d-, ad-, pd-, před-; b-, v- PS I st. 5 8 Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Předpy z-, s-, vz-; Výzam slv Slh: Tuhla (ppis předmětu) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st. 10, 11

60 ŘÍJEN UČ st Výzam slv; Slv duhy Slh: Staesá pchuta (ppis pacvh pstupu) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Slvesa Opavá (slvesá sba, sl, as); Slvesý způsb; Způsb zamvac PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Způsb zamvac, zazvac, pdmiňvac; Pcvivá PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Shut slvesech; Sladba (Zálad věté ley; Pdmět hlý, zvitý a ěliaásbý) Slh: Pdzim (le zážitů) PS I st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS I st LISTOPAD UČ st Sladba (Věty s pdmětem evyjádřeým; Přsude hlý, zvitý a ěliaásbý) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st. 26, 27 UČ st Shda přsudu s pdmětem (Pdmět du mužséh) Slh: Dpis d tety (dpis) C už umme I TEST (PS I st ) PS I st. 39, 40 Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st. 28, 29 UČ st Shda přsudu s pdmětem (Pdmět du žeséh a středh); Pcvivá PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st. 35, UČ st Pcvivá; Shda přsudu s ěliaásbým pdmětem Slh: SMS zpáva PS I st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS I st

61 PROSINEC UČ st Pcvivá PS I st Čt. st. 52, Spleá dplňvá etba PS I st. 27, 28 a UČ st Pcvivá; Pdstatá jméa Opavá (d, sl a pád pdstatých jme) Slh: Námět a pvdu (vypavvá) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Slňvá pdstatých jme du mužséh (vzy: pá, had, muž, stj) Slh: Zima (le zážitů) PS I st Půřezvá témata LEDEN UČ st Slňvá pdstatých jme du mužséh (vzy: předseda, sudce) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st. 39, 40 UČ st Slňvá pdstatých jme du mužséh (vz: sudce); Slňvá pdstatých jme du žeséh (vzy: žea, ůže) Slh: Nepatst (sva vypavvá) C už umme II TEST (PS I st ) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Slňvá pdstatých jme du žeséh (vzy: žea, ůže, pseň, st); Slňvá pdstatých jme du středh (vzy: měst, mře) PS I st Čt. st Spleá dplňvá etba PS I st UČ st Slňvá pdstatých jme du středh (vzy: měst, mře, uře, stave) PS I st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS II st. 2 4

62 ÚNOR UČ st Pcvivá; Shut pdstatých jméech; Přdavá jméa PS I st. 73 PS II st. 1 6 (Opavá, pcvivá) Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 4 6 UČ st Přdavá jméa (Duhy přdavých jme; Slňvá přdavých jme tvdých) Slh: Slavst výpava (vypavvá) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 7 9 UČ st Slňvá přdavých jme tvdých a měých; Pcvivá PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st BŘEZEN UČ st Pcvivá; Slňvá přdavých jme přivlastňvacch Slh: Ja (le zážitů) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 14, 15 UČ st Slňvá přdavých jme přivlastňvacch; Stupňvá přdavých jme; Shut přdavých jméech Slh: Rusala (vypavvá) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 16, 17 UČ st Zájmea (Duhy zájme; Slňvá zájme já, ty, my, vy, se) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 17, 18 UČ st Slňvá zájme já, ty, my, vy, se; te, áš,, a, ; Zájmea ty, vy, tvůj, váš v dpisech; Shut zájmeech PS II st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS II st

63 DUBEN UČ st Čslvy (Výzam slve; Duhy slve; Slňvá slve) Slh: Dpis amaádvi (dpis) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Čslvy (Slňvá slve); Shut slvách Slh: Besda (záme) C už umme III TEST (PS II st. 77, 78) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st. 27, 28 UČ st Sladba (Stavba věty; Věté ley přvlaste) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Sladba (Věté ley přvlaste; Suvět; Věta hlav a vedlejš) PS II st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS II st. 30, 31 KVĚTEN UČ st Sladba (Věta hlav a vedlejš) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Sladba (Věta hlav a vedlejš) Slh: Besda (zpáva) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Nehebé slv duhy (Přslvce) PS II st Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Nehebé slv duhy (Předlžy; Spjy) Slh: Lét (le zážitů) PS II st Čt. st Idividuál dplňvá etba PS II st

64 ČERVEN UČ st Nehebé slv duhy (Částice; Citslvce) Slh: Vati (báseň) PS II st. 73 Čt. st Spleá dplňvá etba PS II st UČ st Přmá ře C už umme IV TEST (PS II st. 79, 80) PS II st. 74, 75 Půřezvá témata PS II st C už umme TEST UČ st Závěeé pavá PS II st. 76 Půřezvá témata 63 5.

65 Vzhledem tmu, že vzdělávac bsah daý RVP ZV budu šly zpacvávat a specifivat d svých šlch vzdělávacch pgamů, elze uit, v jaém zsahu bude tet vzdělávac bsah d jedtlivých ŠVP zaleě (miimálě mus dpvdat eávaým výstupům ze schváleé veze RVP ZV). Ne tedy ai mžé přesě stavit, c maj uebice bsahvat, pt Vám že abzme dva ieta tematicé pláy s ůzým zsahem uiva. ORIENTAČNÍ TEMATICKÉ PLÁNY VZDĚLÁVACÍHO OBORU MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE PRO 5. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ ALTER Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b matematia a jej apliace v 1. až 5. u 23 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: 1. 4 hdiy 2. 4 hdiy 3. 5 hdi 4. 5 hdi 5. 5 hdi Celem 23 hdi P tut sestavu Vám předládáme dva ávhy tematicéh pláu p 5. : A. Oieta tematicý plá p 5. při 5hdivé týde asvé dtaci pstaveý a celém zsahu uiva uvedeéh v uebicch MATEMATIKA 5 ALTER B. Oieta tematicý plá p 5. při 5hdivé týde asvé dtaci zaměřeý a pbá miimálh zsahu uiva staveéh RVP ZV V přpadě pláu A dpuujeme zvlit idividuál přstup hdce žáů. Hdtit vládut uiva, teé přeauje pvié miimum, můžeme vyžadvat d žáů usilujcch hdce stupěm 1 a 2. Slabš žáci mhu při samstaté páci pacvat puze s miimálm uivem z pacvch sešitů, přpadě se zaměř je a úlhy v zsahu přizeých sel z uebice. U těcht žáů je žáduc upustit d hdce uiva, teé přesahuje miimál ámec. 5. V ásledujcch pláech jsu uvedey dazy a stáy jeddlé uebice (vyjde v ce 2006) a v závce jsu vždy dazy i a stáy stávajc uebice tjdlé. Všechy úlhy v Pacvm sešitě (1. a 2. dl) jsu puze v bu přizeých sel. 64

66 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN A Matematia p 5. Pacv sešit Matematice p a 2. dl ZÁŘÍ 1. a UČ/st. 3 7 (dřve 1. dl st. 3 7) PS/1. dl st. 2, 4, 6, 8 UČ/st (dřve 1. dl st. 8 12) PS/1. dl st. 10, 12, 14 ŘÍJEN UČ/st (dřve 1. dl st ) UČ/st (dřve 1. dl st ) PS/1. dl st. 16, 18, 20 PS/1. dl st. 22, 24, 26 UČ/st (dřve 1. dl st ) PS/1. dl st. 28, 30, 32 TEST 1 UČ/st (dřve 1. dl st ) PS /1. dl st. 34, 36, 38 LISTOPAD UČ/st (dřve 1. dl st ) UČ/st (dřve 1. dl st ) PS/1. dl st. 40, 42, 44 PS/1. dl st. 46, 48, 50 UČ/st (dřve 1. dl st ) PS/1. dl st. 52, 54, 56 UČ/st (dřve 1. dl st ) PS/1. dl st. 58, 60, 62 TEST 2 PROSINEC UČ/st (dřve 1. dl st ) UČ/st (dřve 1. dl st ) PS/1. dl st. 64, 66, 68 PS/1. dl st. 70, 72, a LEDEN UČ/st (dřve 1. dl st ) UČ/st (dřve 2. dl st. 3 7) UČ/st (dřve 2. dl st. 8 12) UČ/st (dřve 2. dl st ) UČ/st (dřve 2. dl st ) 65 PS/1. dl st. 76, 78 PS/2. dl st. 2, 4 PS/2. dl st. 6, 8 PS/2. dl st. 10, 12 PS/2. dl st. 14, 16 5.

67 ÚNOR UČ/st (dřve 2. dl st ) PS/2. dl st. 18, 20 UČ/st (dřve 2. dl st ) PS/2. dl st. 22, 24 BŘEZEN UČ/st (dřve 2. dl st ) UČ/st (dřve 2. dl st ) PS/2. dl st. 26, 28 PS/2. dl st. 30, 32 UČ/st (dřve 2. dl st ) PS/2. dl st. 34, 36, 38 UČ/st (dřve 2. dl st ) PS/2. dl st. 40, 42 TEST 1/A 3. tvtlet DUBEN UČ/st (dřve 2. dl st ) UČ/3. dl st (dřve 3. dl st. 3 6) PS/2. dl st. 44 TEST 1/G 3. tvtlet PS/2. dl st. 46, 48, 50 UČ/st (dřve 3. dl st. 7 10) PS/2. dl st. 52, 54, 56 UČ/st (dřve 3. dl st ) PS/2. dl st. 58, 60, 62 KVĚTEN UČ/st (dřve 3. dl st ) UČ/st (dřve 3. dl st ) PS/2. dl st. 64, 66, 68 PS/2. dl st. 70, 72, 74 UČ/st (dřve 3. dl st ) PS/2. dl st. 76, 78, 80 UČ/st (dřve 3. dl st ) PS/2. dl st. 82, 84 ČERVEN UČ/st (dřve 3. dl st ) PS/2. dl st. 86, 88, UČ/st (dřve 3. dl st ) UČ/st (dřve 3. dl st ) UČ/st (dřve 3. dl st ) 66 PS/2. dl st. 92, 94 TEST 2/A závěeý TEST 2/G závěeý PS/2. dl st. 96, 98 Časvá ezeva

68 ORIENTAČNÍ TEMATICKÝ PLÁN B ZÁŘÍ 1. a Matematia p 5. UČ/st. 3 7 (dřve 1. dl st. 3 7) A: Opavá, Zápis sla v destvé sustavě; Pcvivá stá a dtá G: Opavá: bd, úsea, přma, plpřma, via UČ/st (dřve 1. dl st. 8 12) A: Pcvivá stá a dtá G: Opavá: gemeticé bazce, tjúhelvá evst UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Pcvivá; Násbe a děle přizeých sel ad ámec RVP ZV: UČ/1. dl st. 14, 15 Úhel ŘÍJEN UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Násbe a děle; Jedty dély Pacv sešit Matematice p a 2. dl PS/1. dl st. 2, 4, 6, 8 A: Opavá; Pcvivá stá a dtá G: Rvié útvay, Užit bvdu v paxi PS/1. dl st. 10, 12, 14 A: Pcvivá stá a dtá G: Jedduchá stu úlha, Stay bdélu PS/1. dl st. 16, 18, 20 A: Páce s údaji gafu; Pvá sel; Pcvivá ásbe a děle G: Jedduchá stu úlha; Tjúhelvá evst; Gaficý suet úsee PS/1. dl st. 22, 24, 26 A: Pcvivá ásbe a děle; Děle se zbytem; Jedty dély G: Gaficý suet úsee; Jedty dély UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Paticé užit matematicých peac; Ze živta zvřat G: Čtveec a bdél a jejich úhlpřy PS/1. dl st. 28, 30, 32 A: Ptá s jedtami dély; TEST 1 G: Úhlpřy bdélu a tvece UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Kmutativst a asciativst ásbe; Jedty hmtsti UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Psemé algitmy ásbe a děle G: Tjúhely ad ámec RVP ZV: UČ/1. dl st. 23 Vlaststi úhlpře 67 PS/1. dl st. 34, 36, 38 A: Vlaststi ásbe; Ptá s údaji z gafu; Jedty hmtsti PS/1. dl st. 40, 42, 44 A: Násbe vcecifeým iitelem algitmus G: Rvié bazce a jejich bvdy 5.

69 LISTOPAD UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Jedty asu, jzd řády, tabuly G: Obvdy bazců PS/1. dl st. 46, 48, 50 A: Algitmus ásbe vcecifeým iitelem G: Obvdy epavidelých pzemů UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Závislsti a jejich vlaststi: přmá úměst, ptá s údaji z gafu G: Kužice a uh PS/1. dl st. 52, 54, 56 A: Ptá s údaji z gafu, tabuly; Jedty asu G: Tjúhelvá evst; Kstu úlha UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Přmá úměst; Na pště užit petch peac v paxi PS/1. dl st. 58, 60, 62 A: Tabuly, selé sy; TEST 2 G: Kužice, uh UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Řmsé slice, úlhy v bu přizeých sel G: Suřadice bdů PS/1. dl st. 64, 66, 68 A: Přmá úměst, tabuly, gaf PROSINEC UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Psemé děle; Gaficé zázě přmé úměsti PS/1. dl st. 70, 72, 74 A: Řmsé slice G: Suřadice bdů a UČ/st (dřve 1. dl st ) A: Psemé ásbe; Úlhy v bu přizeých sel G: Gemeticá tělesa, stavby z ychl ad ámec RVP ZV: UČ/1. dl st přlady se zlmy 68 PS/1. dl st. 76, 78 A: Opavá G: Kstu úlhy; Stavby z ychl

70 LEDEN UČ/st (dřve 2. dl st. 3 7) A: Děle přizeých sel; Děle se zbytem PS/2. dl st. 2, 4 A: Děle paměté i psemé; Magicé tjúhely G: Kstu úlha; Plmě, půmě užice UČ/st (dřve 2. dl st. 8 12) A: Algitmus pseméh děle dvjcifeým dělitelem G: Jedty bsahu PS/2. dl st. 6, 8 A: Děle se zbytem; Psemé děle; Přmá úměst, gaf G: Rýsvá tjúhelů; Obvd, bsah UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Algitmus pseméh děle dvjcifeým dělitelem; Půměá ychlst G: Obsah bdélu a tvece PS/2. dl st. 10, 12 A: Zauhlvá; Psemé děle; Převdy jedte; Půměá ychlst G: Obsah bazců ve tvecvé sti UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Pet výy se závami; Půměá ychlst; Ptáme s velými sly G: Výpet dély stay tvece z jeh bsahu; Využit v paxi pláe bytu PS/2. dl st. 14, 16 A: Půměá ychlst; Děle dvjcifeým dělitelem G: Jedduchá stu úlha ÚNOR UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Ptáme s sly většmi ež mili; Stá, dtá, ásbe, děle; tabuly G: Jedty bsahu je ve tvecvé sti PS/2. dl st. 18, 20 A: Opavá; Ptáme s velými sly G: Kstu úlha UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Paticé užit peac s velými sly: Pzáváme svět G: Dalš jedty bsahu; Shdé úsey UČ/st (dřve 2. dl st ) A: Ptá v bu přizeých sel; Psemé stá, dtá a děle PS/2. dl st. 22, 24 A: Ptáme s velými sly; Řetězce; Tabuly, gaf G: Gaficý suet, zdl a sui úsee PS/2. dl st. 26, 28 A: Ptá s velými sly; Tabuly G: Kstu úlhy ad ámec RVP ZV: UČ/2. dl st. 25, 30 Převádě jedte bsahu; st Desetiá sla 69 5.

71 5. BŘEZEN UČ/st (dřve 2. dl st ) A: puze úlhy v bu přizeých sel G: Střed a sa úsey; Vlaststi tjúhelu UČ/st (dřve 2. dl st ) A: puze přlady a slv úlhy v bu přizeých sel, psemé stá, dtá, ásbe a děle G: Kychle a vád UČ/st (dřve 2. dl st ) A: puze přlady a slv úlhy v bu přizeých sel; psemé děle UČ/st (dřve 2. dl st ) A: puze přlady a slv úlhy v bu přizeých sel G: Výpet pvchu vádu PS/2. dl st. 30, 32 A: O x vce, x méě; Půměá ychlst G: Osa a střed úsey PS/2. dl st. 34, 36, 38 A: Pvá sel; Ptá s údaji z gafu; Děle se zbytem G: Výpet dély stay z bvdu tvece PS/2. dl st. 40, 42 A: Opavá; TEST z uiva za 3. tvtlet G: Kstu úlhy PS/2. dl st. 44 G: TEST z uiva za 3. tvtlet ad ámec RVP ZV: UČ/2. dl st Desetiá sla, Pvá desetiých sel; st Stá a dtá desetiých sel; st. 52, 53 Zauhlvá desetiých sel DUBEN UČ/st (dřve 3. dl st. 3 6) A: psemé ásbe a děle a úlhy v bu přizeých sel UČ/st (dřve 3. dl st. 7 10) A: Aitmeticý půmě; úlhy v bu přizeých sel V estauaci mž upavit cey je a sla celá UČ/st (dřve 3. dl st ) A: puze přlady a slv úlhy v bu přizeých sel; psemé děle G: Osvě suměé útvay UČ/st (dřve 3. dl st ) A: puze přlady a slv úlhy v bu přizeých sel G: Pavidelé bazce PS/2. dl st. 46, 48, 50 A: Ptá v bu přizeých sel; Pceta; Zábavé úly G: Kstu úlhy (ýsvá lmic a vběže daým bdem) PS/2. dl st. 52, 54, 56 A: Aitmeticý půmě; Pceta; Úlhy v bu přizeých sel; Psemé děle G: Gaficý suet, zdl a ásbe úsee PS/2. dl st. 58, 60, 62 A: Pceta; Půměá déla; Nevsti; Zábavé úlhy G: Kstu úlhy; Osy suměsti uhu; Šestiúhel; Tjúhel PS/2. dl st. 64, 66, 68 A: Pvá sel; Pceta; Ptá se statisticými údaji G: Kstu úlhy; Tělesa; Úhlpřy stě vádu ad ámec RVP ZV: UČ/3. dl st. 3 6 Desetiá sla; st. 7 Pvá úhlů, sa úhlu; st Ptáme se zlmy; st Stá a dtá zlmů 70

72 KVĚTEN UČ/st (dřve 3. dl st ) A: puze přlady a slv úlhy v bu přizeých sel G: Kstu úlhy; Vzájemá plha dvu přme UČ/st (dřve 3. dl st ) A: puze přlady a slv úlhy v bu přizeých sel G: Kstu úlhy; Jedty bsahu UČ/st (dřve 3. dl st ) A: přlady a úlhy v bu přizeých sel G: Vzájemá plha dvu užic UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Čselé sy; Závisle a ezávisle pměá G: Tělesa PS/2. dl st. 70, 72, 74 A: Závislsti mezi veliiami; Užit jedte asu v paxi, selé sy; Jedty dély; Nevsti G: Kstu úlhy; Rýsvá tjúhelů; Úhlpřy, Obvdy viých útvaů PS/2. dl st. 76, 78, 80 A: Nevsti; Děle se zbytem; Paticé užit jedte dély, hmtsti a asu; Tabuly G: Obsah ve tvecvé sti; Suřadice bdů; Kužice, půmě, plmě PS/2. dl st. 82, 84 A: Vlaststi stá a ásbe; Převdy jedte G: Kstuce tyřúhelů; Úhlpřy PS/2. dl st. 86, 88, 90 A: Shut přizeých slech ad ámec RVP ZV: UČ/3. dl st. 24 Násbe desetiých sel deseti a stem; st. 28 Obsahy slžitějšch bazců; st Děle desetiých sel deseti a stem, Násbe a děle desetiých sel přizeým slem ČERVEN UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Jedty asu; úlhy pbaé v pviém miimu G: Jedduché stuce UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Závěeé pavá; Pdiáme paticé užit zámých petch peac G: Stavme z ychl PS/2. dl st. 92, 94 A: Shut přizeých slech PS/2. dl st. 96, 98 A: TEST z uiva za 2. pllet G: TEST za 2. pllet UČ/st (dřve 3. dl st ) A: Závěeé pavá: puze úlhy pbaé v pviém miimu G: Jedduché stuce 71 Časvá ezeva ad ámec RVP ZV: UČ/3. dl st. 44 Pvch ychle a vádu, st. 45, 46 Desetiá sla se třemi desetiými msty 5.

73 ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN PŘEDMĚTŮ VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA PRO 5. ROČNÍK ZŠ PRO REALIZACI RVP ZV S POUŽITÍM UČEBNIC ALTER (vzdělávac b ČLOVĚK A JEHO SVĚT) Pud je ve Šlm vzdělávacm pgamu asvá dtace p b lvě a jeh svět v 1. až 5. u 13 hdi, může být zlže hdi v jedtlivých cch ásledujc: Člvě a jeh svět (pvua + vlastivěda + přdvěda) pvua 1. 2 hdiy pvua 2. 2 hdiy pvua 3. 2 hdiy vlastivěda přdvěda vlastivěda přdvěda (1) hd. 1 (2) hd. 2 hdiy 2 hdiy Celem hdi VLASTIVĚDA (2 hdiy týdě) Obazy z vějšch esých ději Putvá p Česé epublice Putvá p Evpě PŘÍRODOVĚDA (2 hdiy týdě) Člvě a techia Země ve vesmu Živt a Zemi 5. ZÁŘÍ 1. a st. 3 8 st st st st st st ŘÍJEN st st Půřezvá st témata st Půřezvá st. 3 8 témata st st LISTOPAD st st st. 37, 38 st st st Půřezvá st. 42 témata 72

74 PROSINEC st st st st st st st LEDEN st. 52, 53 TEST st st st. 3 7 st st st Půřezvá témata st ÚNOR Půřezvá st. 3 5 témata st st. 6, 7 st st. 8, 9 st BŘEZEN st st st st st Půřezvá témata Půřezvá st témata st TEST st. 37, 38 DUBEN st. 22, 23 st st. 24, 25 st st. 26, 27 st st st. 45, 46 KVĚTEN st st st st st st ČERVEN Půřezvá témata TEST st Půřezvá témata TEST st TEST st

75 VYUŽITÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ A ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC a 1. stupi záladch šl Výpet techiu lze ve vyuvá využvat dvěma způsby: a) žáci pacuj idividuálě a samstatě s výuvým pgamem dma, v ptavé uebě, a jedm eb vce ptach ve třdě (tzv. leaig uit se) b) uitel pužvá pta při přmém vyuvá, ve výladu, při vyvzvá, pzvá, pcvivá (teachig vyuvat) Téměř všechy suasé výuvé pgamy jsu uey p samstaté ue (leaig). Zušesti uazuj, že ptavé ueby bývaj plě vytžey výuu ifmatiy a zřda se v ich uvl mst p stat předměty a tm méě p 1. stupeň ZŠ. I dyby se bas ějaá vlá hdia ašla, málteý uitel 1. stupě ji využije, ebť p žáy mladšh šlh věu (2..) je svým zsahem 45 miut (i ze zdavth hledisa) přliš dluhá. Při astějšm střdá třd v půběhu jedé vyuvac hdiy je plyulst výuy aušea stěhvám žáů. (Pdle Jaa Půchy, Nvý smě v eleticé výuce) V tmt láu Vás chceme ifmvat duhé výzamé mžsti, teá sice e žádu viu, ale zatm se j edstal tavé pzsti, jau by zaslužila. Jde využit výuvých pgamů ve třdě při přmé páci v půběhu vyuvac hdiy, pužvá ptae při výladu (teachig). Pmc sestavy pta, lávesice, myš (eb teb) + datvý pjet + valit pmtac plát lze pmtat stáy výuvých pgamů a eleticých uebic. Datvý pjet umžňuje pmtá ejem staticých textů ja zpětý pjet, ale i řeše zadaých úlů, přpadě i se zpětu vazbu a s důvděm přslušéh řeše. Ja již byl uvede, většia suasých výuvých pgamů je uea p samstatu páci žáů (leaig). Naladatelstv ALTER přicház s abdu eleticých uebic v pdbě výuvých pgamů, teé jsu vaiatu tištěých uebic z téhž aladatelstv a teé lze využt i p přmu páci ve třdě (teachig). P přiblže mžsti využit výuvých pgamů uvádme ét mžý pstup při páci s jedm cviem z CD-ROMu Česý jazy 2 ALTER. 4. hdia d pátu 2. u Cl: Čte s pzuměm, zapamatvá si slyšeéh textu, pavá (c si pamatujeme z 1. u) U.: Nejpve si pslecheme láe, teý máte v uebici a st. 6. Dvejte se při tm a tabuli (a plát) a pmtutý text a všmejte si, teá slva dplme. K uazvá teéh textu eb jedtlivých slv může vyuujc pužvat tzv. lasevé uazvát, teé je bvyle suást dálvéh vladae p datvý pjet. Tt uazvát je při běžém pužvá dspělým lvěem zcela bezpeé; je vša samzřejmé, že jm idy esvtme d, a pt h dětem epůjujeme. Stejě dbře a pvm stupi ještě lépe ám psluž uazvát dřevěé eb umělhmté, teé se ve třdě běžě užvá. 74

76 Kliutm a slucháta spustme předes láu v pdá Evy Hušvé. P seém pslechu: U.: Ny budeme pacvat s jedtlivými větami. K ptai půjde Hz. Děti se u ptae střdaj. Vybaéh žáa átce pume tm, že lie vždy a t slv, teé mu děti pad (přetu). U.: Čteme spleě adpis a pv větu, v ž je jed slv vyechaé: Všichi: Let á Jiřiy létaj lem. U.: Zapamatvali jste si z přeteéh textu, de jiřiy létaj? Čti a dplň větu, Adél. A.: Jiřiy létaj lem STOLU. Děti sptáě eaguj: Ne. Přpadě hed avhuj: lem OKEN. Pud děti ezaeaguj vůbec, upzme je, že ptai se dplěé slv elb (bjev se a vzápět zmiz), a ta musme zusit dplit jié. Přpadě si můžeme láe zvu pslechut. U.: Čti větu zvu a dplň ji, Ji. J.: Jiřiy létaj lem OKEN. U.: Teď t byl spávé! Přetěte větu všichi. Všichi: Jiřiy létaj lem OKEN. Pdbě paujeme se tem a dplňvám dalšch vět. Děti bvyle pacuj s adšem, jaéh bychm stva dclili při te z uebice eb z pacvh sešitu. Jejich zájem udžuje i sutest, že slyš umělecý předes textu, že pta sám eaguje a chyby a taé ad; a v epsled řadě i t, že ěteá dplňvaá slva jsu laděa humě, taže je ihed paté, teé ze slv d věty svým výzamem epatř. I ta všem páce s výuvým pgamem předpládá, že žá si eustále pcviuje te s pzuměm. Obázy maj ve výuvém pgamu pdbu puzzl, teé mhu děti sládat za dměu. Celé cvie tvá asi 5 až 7 miut, a e tedy ija zásadě asvě áějš ež páce s tištěu uebic. Dále ásleduj tázy p bsahu. Děti tu tázy ta, ja je vyuujc a plátě uazuje. Vybaj z abdy přslušá slva a dpvdaj celými větami. Vyuujc vybz bměňvá vět a může lást i dplňujc tázy. 75

1. Vývoj mozku od narození

1. Vývoj mozku od narození 6 l www.aard.rg #aard twittr.m/aardrg fab.m/aard Mtt: Ndtatčá čit mu du hlavh řči, rč žái v šl rva a děl lháva v rái i v milidýh vtah.. Výv mu d ar 9 % ritiéh výv dětéh mu rbhá d 6 lt v věu 2 lt dahu m

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Společnosti INTV, spol. s r.o. O sah přílohy Podle 9 yhlášky č. / S.: 1. Popis účet í jednotky 2. Majetko á či s lu í spoluúčast účet í jed otky ji ý h společ oste h 3. Za ěst

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

ý Ó Í Í ó Ě Á Í Ť ě č ý č ý ě č š ý š š ý ř Š š ý ě Š š ž ě é éž ě č ě ř ž ě č ý ú ů é ě š Ž ú ě ř ě ě ř ě ě é ž ě é ř č č é ž ř č ž ý ž ý ž é ý ž ř ě č é ř ě ž ž é ř č é ý ž ž ý š ý ž č ě ž ř č é ďš ž

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Ů á č č Ů č Ů č č á č Ě č ň Ď č č č ď ň ř č Ž č Ů Ů č č Ů Ž č č Ý Ú Ž Ú Ú Ů Ď Ů ť Č Ů č Ý Ů Ž Ů Ď Ě č Ě Ů Ů Ě Ě Ě č Ž Ě č č č á ť Ů č Ě Ž č č ňř č č č ť č č Ď Ů č Ě č Ž č ĚĎ Ž č č Úč Ů ť ť ť č Ě Ž Ě č

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS. Dopraví stroje a zařízeí odborý zálad AR 04/05 Idetifiačí číslo: Počet otáze: 6 Čas : 60 miut Počet bodů Hodoceí OTÁZKY: ) Vypočtěte eálí poměr rozděleí brzdých sil a ápravy dvouápravového vozla bez ABS.

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

á Í š ů á š Ď í á Š č á š á íš ř á Íí ě á č í í á á á ť ř ň ě č íč í í ť ě ť ě á á í é á í š ť á Ťí ě í í í á č íšť á í í í ě ť ě á á í Ťí š š í ďě á í ť šť á í í ě í š í ďé á í á í Ť á ďě á í í š é á

Více

Á Í Ě č ě š č č ž ě ě š č ě ě ě š ů ě ě š ů č ě ě ě ě š ů ě š ě ě ě š ů ě Ž Í ě ž ň ů úč ě Č č ž š ě ě ž ň ů ů č ě ď č č č č ú š ě č č Í Š ě č ť ě ě ů š č ů č ů ů ů ů ě ů ů ě ě š ů úč č š ě č ě ě ň š ě

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

č É Á Á Ě É Í É Á Ří É Ř Á é Íá ě ď é ě Á Í Ř ř éč á Ť ě ě ý ý á í Žá ř á ě á Ě áž á í áž ý á á Žá í á ř ň á é ý ý í ř í í č í Č é ý ý é ň á í ú á Ž ř ě š á é á ř ří š á í ěá é á ě ý ú í é á á ú á ě ý

Více

ú čá á ú á Í á č é ú Ť á ě ů ů á Žá Í á ú ě é ě č á č ú ě é é č Í ú ě č ú ě ů čá čá ě ú é ů ě á é ů Í ě Í ě ú Í č ú ě č ě č ú ě é ů é é čú é é č ě é ě é é é č č ú ě ě é č ě č ě Í á ů č ě ě ů ú é é ú é

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ů Ť ě Á Ř ž ó ě Ž ž ž ž ě ě ž ě ž ž ě ě ž Č ůž ě ě ž ě ů ě ě ú ú ě ě ě ž ě ě ž ě ž Š Č ů ž ó ž ů ě ů ž ů ž ů ů ž ž ě ů ě ž ů ž ů ů ž ě ů Ž ž Ž ě ě ě Š ě ó ě ě ě ě ě ě ů ů Š ě Ó ú Ť ě ěž ž ě ú ěž úě ěž

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ĺ ř Ě É Á Ě Ý ĺ ř é ŕ ě ř ý ě ě š ř ů ä ř é Č ě řč Č ĺ ě é Š ě ě ě č ě ř é š ě Ř Ě Ř É ř é ř ř Ž ř é ří é Ž ř ř é č ř ř é é ě ř é ř ř é ýš řĺ č ř ř ř é č ž ý ě ĺ ř č ř č ýš ý ý Ž ě ř é ř ĺ č č úč ŕ ř

Více

Í Í č ř č č é ř é ž ž ř ě é é ú č ž Ž ř č č é ř é ž č č ý č ý é ě é ř é ý é ř é ě é é ř é é ř ú ž č ž ř ž é č é é ý ž é ě ě ř ř č č é ř č é ě ůž ě č ň ó úč ř ě ž Ý úč ž ý ť č Ř Í Í éš ž ě ó ř ě ž č é ž

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku.

Konstrukce paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku. Příklad: Sestrojte parabolu p, jsou-li dány její tečny t 1, t 2 s body T 1, T 2 dotyku. Gemetrie Další užitečné knstrukce parably Řešené úlhy Knstrukce parably dané děma tečnami s bdy dtyku Příklad: Sestrjte parablu p, jsu-li dány její tečny, s bdy, dtyku. zlme dě různběžné přímky, a na každé

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ř ě š áč á á á ř ý ž é ř ý ý á á ů ý ý ěď Ž ů ž á ř ě é ář ů ě ř ě á ý ú š ů é é ě é ú ů ž é š ě ž á ě š á ů ú ě á ěž á ě é é ě é é ě ěž Ž ý á č é é é ú á č ý ý é ě á ý á ž ě ě á ž ý ů š á ě č é č é é

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

ě ú ě Ž ě ň é ě é ě ž ě ž ě ě ě ň é ú ě ž é ž ž é ě š é ě ě š é ě š é ě ě Č Ř Č Č é Š ú ě ě ě ě ú ě Ú ě ž ž ž é é Ž š ž é Ů Ž Č Č é ě é ž éú š Ů Ž Ů ě ů é š é ŠÍ Č ě Ž Č é š ŠÍ ž Š ě é ě ž ů š Ů Ů é ú

Více

ě á čá á é šě č á čá á á č Ý á á á á á á é á ě á ě á á é ěž á š ě á ě ě á ý ě ýš é ý é čá á á é ý ě é á ť š á é é á ě á ý č á ý ž ý á ě ž á á á č É ď ž á č č áž č Ý áš č č č áž á č á č č é áš é é č ů á

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Angličtina 3 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Prject English II (I1-I4) celkem 449 slvíček Issue 1/0 10 slvíček Issue 1/1 20 slvíček Issue 1/2 12 slvíček Issue 1/3 23 slvíček

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Š Ě É ě ě ů ď č ě ě Č Á č ě ě ě é ě é ř ů č ě ý ř ů ě é ř é é ř ú č é ý é ů é č ř ě Ť ů ý ý ů č ě ď é ě ý é é é ř ď ý ř ť ř é ě ň ť č ďě č ě ý é č ě ř ň ů ě ř ě ě ě é ů é é č ě ů é č ě é ě ď č ý ě ů ů

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ř é úě ř ů ř č č ý č ý Č ě ř ĺ Ö ř ů ř ý ě ě ě é ž Č ť č úč ĺ ř ĺ ř ě ř ě é ĺ ř ýš ý ě é ĺ ř é ĺ ř ů Í Ú ĺ Úč é Í ě Ž Ž é Úč ř ů č Ž ě Ž Ž ě ř ř ĺ é ý é ě ž ä ů úč ý ě Ž ř Ž é ý ě é ě ý ý ř ý č Ž ř ě ý

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

š é ú š é č š š š ň š é ž š ů é š š š é ú š é č š Í š ž š č ť ů ů č č č č č é č č č č ď ž č ú č č č č č č č é č ď é Ť é š é ú š é č š Í š é š é é ť é Í ů é é é é é č ž š é č é č é š č é é é č Š é é é č

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

č ě č ě Ž Ž č č Ť ě Ú ě Ž ě ě ě ě ž ě ď ě Ť ě ě ě Ť Ť ž č ě Ř Á Ř Ě Á ÁŘ Á Á Ť ě Š Š ě ť čď č Ě Í Á Ť Žč Ť č Ť Ť Ť Ť č Ó Ť ě Ť č Š ě ě č č ě č ě č ď ě ě Í ř Ť ď ě ě ě ě ě ť Ě Í Ť ě č Í ě č ě Ť č Í ě Ť

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více