Rozhraní diskových pamětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhraní diskových pamětí"

Transkript

1 Rozhraní diskových pamětí 1

2 Cíl přednášky Prezentovat vývoj rozhraní diskových pamětí. Na příkladech ukázat principy konstrukce diskových rozhraní. Na příkladech ukázat principy komunikace přes disková rozhraní. Naučit se porozumět principům řízení diskových pamětí a obecně periferních zařízení. Při prezentaci budou použity příklady jak moderních typů rozhraní, tak i těch, která se dnes nepoužívají tyto informace budou zobecněny. 2

3 Rozhraní ST 506/412 Filozofie řízení obdobná jako u diskety - disk je bez vlastní inteligence a k práci vyžaduje podporu řadiče. Řadič je umístěn v konektoru systémové sběrnice, s diskovými pamětmi (jsou dvě) je spojen kabely. - kabelem řídicím - oběžníkový kabel (řadič disk1 disk2). - kabelem datovým směrový kabel - z řadiče do každého disku vlastní kabel. 3

4 Architektura propojenířadiče a diskové paměti přes rozhraní ST506/412 oběžníkový (řídicí) kabel disk 1 systémová deska řadič ST506 disk 2 konektor systémové sběrnice ISA směrové (datové) kabely 4

5 Charakteristické signály rozhraní ST 506/412 Signály výstupní, tzn. z řadiče do diskové jednotky: - řízení diskové jednotky, - data, - z množiny signálů lze usoudit o úrovni řízení diskové jednotky. Signály výstupní: - většinou hlášení o stavu diskové jednotky, - data. Metoda záznamu MFM. 5

6 Signály z řadiče do disku označení signálu STEP DIRIN DS 0 1 (Drive Select) HS 0 2 (Head Select) WG (Write Gate) MFMRD WRITE DATA RWC - Reduced Write Current Signály výstupní funkce proveď krok vystavovacího mechanismu (o jednu stopu) řízení směru vystavení adresa diskové jednotky adresa hlavy (povrchu) zápis dat na disk (ovládání zápisového hradla) data zapisovaná na disk serializovaná a zakódovaná data (spolu se synchronizací) zápis sníženým proudem 6

7 Charakteristika výstupních signálů Jde o signály, jimiž je disk řízen. Velmi nízká úroveňřízení např. signál STEP -řadič musí vložit do tohoto signálu puls vystaví se o jednu stopu nízká úroveň schopnosti realizovat operace autonomně. Adresace diskové jednotky a hlavy. V rozhraní není adresace cylindru (viz funkce signálu STEP). 7

8 Vstupní signály rozhraní ST 506/412 Signály z diskové jednotky do řadiče stav a čtená data označení signálu READY DSELECTED funkce motor diskové mechaniky dosáhl jmenovitých otáček indikace vybrané jednotky SC (Seek Complete) TRACK 000 INDEX WF (Write Fault) MFMRD READ DATA informace o skončení vystavení a ustálení vystavovacího mechanismu indikace polohy vystavovacího mechanismu na vnější stopě indikace počátku stopy diskovou operaci není možno pro chybu dokončit data čtená z disku spolu se synchronizací 8

9 Charakteristika vstupních signálů Hlášení o stavu jednotky. Posloupnost pulsůčtených z mg. vrstvy (MFMRD READ DATA) data spolu se synchronizací: - Dekódovací obvod byl součástířadiče, což byla konvence využívaná u předcházejících typů rozhraní diskových pamětí, platila i v rozhraní ST Data se přenášela z diskové jednotky do řadiče sériově po kabelu, teprve v řadiči se separovala data od synchronizace, nevýhodné z hlediska možného vzniku poruch a zvyšování kmitočtu záznamu. Signál DSELECTED adresovaná disková jednotka hlásila, že svou adresu rozpoznala. 9

10 Rozdíl mezi ST 506 a ST 412 Projevila se snaha o to, aby disková jednotka byla schopná realizovat operaci vystavení autonomně přes signál STEP bylo možné do disku přenést jednorázově počet pulsů, který představoval počet cylindrů, o něž má být vystaveno. Disková jednotka pak nejprve realizovala autonomně vystavení, pak hlásila do řadiče signálem SEEK COMPLETE ukončení vystavení. Výhoda: řadič mohl zahájit operaci vystavení na další diskové jednotce možnost paralelního a autonomního vystavení důležitý aspekt provádění periferní operace. Přechod z ST 506 na ST 412 uplatnění obecných snah o autonomní realizaci periferních operací. 10

11 Rozhraní ESDI Enhanced Small Device Interface. Rozdíl oproti ST506/412 - mechanika disku obsahuje kódovací obvod i datový separátor, tzn. data jsou sice přenášena z řadiče do disku (i v opačném směru) odděleně, ale sériově, serializér i deserializér jsou součástířadiče => možnost zvyšovat kmitočet záznamu. Shoda ve zbývajících signálech s rozhraním ST 506. Metoda záznamu - RLL 2,7. 11

12 Rozhraní IDE IDE Integrated Drive Electronics. Vlastnosti: - řadič disku integrován do stejné jednotky jako disková mechanika, - rozhraní mezi počítačem a diskem podmnožina signálů systémové sběrnice ISA, - registry řadiče jsou přes kabel IDE programově dostupné z procesoru (instrukce IN/OUT), - kódovací a dekódovací obvod jsou součástířadiče (stejně jako dříve), ten však tvoří s diskem jednu jednotku oba prvky jsou tak blízko Č/Z hlav možnost pracovat s vyššími frekvencemi při záznamu/čtení, - efektivnější řízení cylinder skew a head skew (není komunikace přes kabel, např. při přepínání hlav), - každá disková jednotka má svůj řadič na rozdíl od ST 506, kde řadičřídil dvě diskové jednotky veškeréřízení disku IDE je rychlejší. 12

13 Architektura IDE systémová deska Adaptér IDE disk 1 s řadičem disk 2 s řadičem konektor systémové sběrnice ISA Adaptér IDE přenos podmnožiny signálů sběrnice ISA do rozhraní IDE (kabelu) Kabel IDE vede z adaptéru do disku 1, dále do disku 2 Další pojem pro IDE pojem ATA (AT attachment) 13

14 Posloupnost řízení a realizace diskové operace procesor řadič disku disková jednotka systémová sběrnice Rozdíly v komunikaci mezi ST 506 a IDE: - Činnost mezi procesorem a řadičem disku není odlišná vkládání parametrů periferní operace do registrů řadiče. - - Odlišnost nastane v komunikaci mezi řadičem a diskovou jednotkou v úrovni řízení např. operace vystavení, ve schopnosti zahájit postupně operace na více discích a čekat na jejich ukončení. - Tyto vlastnosti lze vyčíst ze struktury rozhraní. 14

15 Srovnání architektur ST 506 a IDE procesor, systémová deska, konektor systémové sběrnice řadič disku ST 506 Kabel ST 506 signály typické pro diskovou paměť disková jednotka ST 506 procesor systémová deska IDE Kabel IDE podmnožina signálů sběrnice ISA řadič disku disk IDE disková jednotka Tento stav trvá i v počítači se sběrnicí PCI podpořeno čipovou sadou. 15

16 Architektura IDE v počítači se sběrnicí PCI Čipová sada: northbridge + southbridge procesor FSB (Front Side Bus) Northbridge (severní most) Disky IDE se svými řadiči kabel IDE sběrnice PCI Southbridge (jižní most) 16

17 Registrový model disku IDE Typy informace uložená v registrech řadiče disku IDE - řídicí informace (kód příkazu, parametry příkazu) - data - stavová informace (informace o stavu disku) Adresy registrů (10 bitů): - registry primární brány obsazují adresy 1F0h- 1F7h, - registry sekundární brány obsazují adresy 170h - 177h. 17

18 Registry řadiče IDE Řízení Command Register (registr příkazu) adr. 1F7/177, Cylinder High Register (horníčást čísla cylindru) adr. 1F5/175, Cylinder Low Register (dolníčást čísla cylindru) - 1F4/174, Device Control Register (registr řízení zařízení), Device/Head Register (registr jednotky/hlavy) - 1F6/176, Feature Register (registr parametrů) - 1F1/171, Sector Count Register (počet sektorů) - 1F2/172, Sector Number Register (číslo sektoru) - 1F3/173, Stavová informace Status register (stavový registr), Error register (chybový registr), Data Data Register (registr dat) - 1F0/170 18

19 Popis některých registrů Command Register - Registr, do něhož se ukládá kód příkazu. - Parametry příkazu - jsou uloženy v dalších registrech. Cylinder High Register, Cylinder Low Register - Registr, do něhož je vložena adresa válce, na němž se odehraje další činnost. Device/Head Register - Registr, v němž je uložena adresa jednotky a hlavy (povrchu). 19

20 Popis některých registrů - pokračování Sector Number Register -Číslo počátečního sektoru, od něhož bude zahájena datová operace. Sector Count Register - Registr, v němž je uložen počet sektorů, nad nimiž bude provedena datová operace. Feature Register - Registr, do něhož je možné vložit další parametry příkazu dříve označovány jako tzv. modifikační bity reflektující různé alternativy realizace příkazu. 20

21 Popis některých registrů - pokračování Device Control Register z osmi bitů jsou využity dva bity (zbytek je rezerva): - SRST programové nulování logiky řadiče a disku - nien povolení generování žádosti o přerušení (pokud je tento bit nulový, řadiči je povoleno generovat žádosti o přerušení). Tyto funkce jsou programově ovladatelné ze strany procesoru. 21

22 Popis některých registrů - pokračování Registry reflektující stav řadiče a diskové jednotky. Status Register informace o aktuálním stavu jednotky (8 bitů): BSY (busy) probíhá realizace příkazu DRDY (device ready) připravenost přijímat příkazy DF (device fault) porucha jednotky DSC (Device seek complete) DRQ (Data request) připravenost přijímat data CORR (Corrected data) indikace opravitelné chyby v datech ERR (Error) - při provádění předchozího příkazu nastala chyba. Součástí tohoto registru je i bit reflektující souhrnnou informaci o chybě bit ERR. Bity v registru chyby (Error register) poskytují doplňkovou informaci o chybě obsah se získá provedením příkazu EXECUTE DEVICE DIAGNOSTICS. 22

23 Error Register Jeho existence podporuje obecnou strategii o potřebě podrobnější specifikace vzniklé poruchy/chyby (kromě existence souhrnného bitu o existenci poruchy/chyby). V pevném disku IDE Error Registr: UNC (Uncorrectable data error) - neopravitelná datová chyba. MC (media changed) - výměna média u zařízení s vyměnitelným médiem. IDNF (ID not found) - ID požadovaného sektoru nebylo nalezeno. MCR (Media change request) - požadavek výměny média u zařízení s vyměnitelným médiem. ABRT (Aborted command) - požadovaný příkaz byl zrušen, protože kód příkazu nebo parametry příkazu byly chybné, nebo nastala jiná chyba. Pokud měl příkaz pracovat s daty, data jsou neplatná. TK0NF (Track 0 not found) - stopa 0 nebyla nalezena v průběhu příkazu RECALIBRATE. Pozn.: Příkaz RECALIBRATE (návrat na stopu 000) je využíván v situacích, kdy dojde k chybě vystavení. Návrat na stopu 000 zajistí výchozí stav, z něhož je možné se znovu pokusit o vystavení na požadovanou stopu. AMNF (Address mark not found) - bit 0 - indukuje nenalezení adresové značky sektoru, avšak nalezeno správné ID sektoru. 23

24 Dílčí závěr o rozhraní IDE Rozhraní je koncipováno tak, že umožňuje připojovat další zařízení, pokud je dodržena koncepce rozhraní IDE: - je postaveno na komunikaci s registry, které jsou součástí řadiče, - registry jsou dostupné přes kabel pomocí instrukcí IN/OUT (jejich obsah je možné zapisovat/číst/obojí ze strany procesoru využit některý z jeho universálních registrů), - jsou v nich uloženy parametry periferní operace, kód příkazu a stavová informace o periferním zařízení a jeho řadiči. Svou koncepcí nabídlo IDE rozhraní alternativu připojovat na toto rozhraní i jiné typy periferních zařízení - naplnilo se u rozhraní EIDE (Enhanced IDE). 24

25 Rozhraní EIDE Výchozí stav: - disk IDE, s nímž se komunikuje ze strany procesoru přes registry, - registry jsou dostupné přes kabel pomocí instrukcí IN/OUT, Pokud obdobně zkonstruujeme jiné periferní zařízení, pak můžeme takové zařízení připojit přes kabel IDE. Jiná alternativa realizace jiného protokolu v kabelu IDE. 25

26 Další vlastnosti EIDE Rychlý přenos dat: PIO mode 3 nebo vyšší, DMA mode 1 nebo vyšší (do 20 MB/s). Režim LBA (Logical Block Addressing). Možnost připojení až 4 zařízení přes 2 kanály (2 konektory IDE na systémové desce). Přestala existovat hranice kapacity pevného disku 504 MB (ta existovala v důsledku limitovaného počtu bitů pro adresaci válce, hlavy, povrchu). Podpora CD ROM jednotek a streamerů - rozhraní ATAPI. 26

27 LBA Logical Block Addressing Součástířadiče jsou registry válce, hlavy a sektoru (viz předcházející text). Pokud pracujeme s těmito adresami - tzv. třírozměrná adresace. Režim LBA všechny tyto registry jsou viděny logikou řadiče jako jeden registr, v němž je umístěna adresa sektoru jednorozměrná adresace. V řadiči je k dispozici indikace (programovatelná ze strany procesoru), že adresa je typu LBA. Režim LBA -řešení problému přístupu k větším kapacitám než umožňovala třírozměrná adresace. 27

28 Závěr o rozhraních disků, trendy První typy rozhraní: je definována množina signálů pro komunikaci mezi řadičem disku a diskem (ST 506/412) lze rozpoznat, že jde o diskové rozhraní. Další vývojový stupeň: snaha o definování universálního rozhraní, pro něž platí: - komunikace přes sadu registrů, které jsou adresovatelné ze strany procesoru, - do registrů se ukládá informace důležitá pro realizaci periferní operace a jejího stavu, - registry mají přiděleny jednoznačné adresy v adresovém prostoru procesoru, - přes toto rozhraní je možné k počítači připojit další periferní zařízení, pokud je možné komunikaci s nimi realizovat obdobným způsobem, tzn. přes registry. 28

29 Závěr o rozhraních disků, trendy - pokračování Další vývojový stupeň rozhraní SCSI: - rozhraní je natolik universální, že je možné připojit k řadiči SCSI více typů periferních zařízení, - tato koncepce si vynutila jednotný způsob konstrukce periferních zařízení součástí periferního zařízení je i řadič SCSI, - periferní zařízení je možné řídit unifikovanou množinou příkazů, - komunikace mezi počítačem (řadičem SCSI na straně počítače) a periferním zařízením (řadičem SCSI na straně periferního zařízení) probíhá jednotným způsobem formou signálních sledů. - Rozhraní SCSI je universálním rozhraním. Pro signální sledy platí: - Komunikace formou dotaz odpověď, každý signál jednoho zařízení má ve druhém zařízení protivníka (signál), - jeden signál může mít v různých sledech různý význam, - poprvé byl tento princip použit při řízení periferních zařízení počítače IBM Řízení pomocí signálních sledů je typické pro komunikaci mezi řadiči PZ a PZ. 29

30 Rozhraní SCSI (Small Computer Systems Interface) Rozhraní zavedla firma Macintosh - uznávaným standardem se stalo poté, co je začala používat firma IBM. Charakteristika: - SCSI je V/V podsystém nezávislý na zařízení => k počítači je možné přes tuto sběrnici připojovat funkčně zcela rozdílná zařízení (pevné disky, páskové jednotky, CD ROM, tiskárny, scannery,...). - Specializovaná vnější sběrnice pro připojení inteligentních periferních zařízení. - Inteligence, která je specifická pro konkrétní periferní zařízení, je vložena do řadiče tohoto zařízení. - Schopnost autonomníčinnosti na vysoké úrovni, snaha o nezávislost počítače na typu periferie => komunikace CPU s řadičem periferní jednotky pomocí standardních příkazů nezávislých na typu periferie. - SCSI je rozhraní systémové úrovně (není to rozhraní konstruované pro konkrétní PZ) => ovladače pro různá zařízení se od sebe příliš neliší => jednodušší psaní ovladačů. 30

31 Začátek úvah o SCSI architektura na bázi V/V procesoru hlavní paměť Systémová sběrnice V/V procesor procesor V/V sběrnice V/V procesor V/V procesor V/V procesor Adaptér 1 Adaptér 2 Adaptér 3 PZ 1 PZ 2 PZ 3 31

32 Základní struktura SCSI SCSI host adapter SCSI ID7 sběrnice SCSI SCSI ID0 řadič SCSI, řadič PZ, PZ SCSI ID1 řadič SCSI, řadič PZ, PZ 32

33 Základní struktura SCSI - pokračování sběrnice SCSI procesor, řadič SCSI řadič SCSI řadič PZ PZ adresa, data, řízení, stavová informace 33

34 Principy adresace zařízení na sběrnici SCSI Adresa ve tvaru 1 z n: - 8 bitová sběrnice SCSI adresa je tvořena 0 na sedmi pozicích a 1 na zbývající pozici. - Příklad adres: , , , 1 na patřičné pozici reflektuje prioritu přidělenou konkrétnímu zařízení. Nevýhoda omezený počet adres. Výhoda: možnost využití distribuovaného přidělování sběrnice není potřeba centrální arbitr, zařízení si proces přidělení sběrnice rozhodnou sama. Princip: pokud žádají o přidělení sběrnice dvě zařízení současně, zařízení, které má nižší prioritu svou žádost zruší. Nyní: 16 i 32 bitová sběrnice SCSI. 34

35 Nevýhody paralelních rozhraní Paralelní přenosy se dostaly do stavu, kdy další zvyšování rychlosti bylo nemožné. Důvody: - Při vyšších rychlostech vzniká problém dodrženíčasové relace mezi přenášenou binární informací a synchronizací. - Čím vyšší rychlost, tím větší problém s přeslechy. - Zvýraznění tohoto problému, pokud nastane přepnutí do opačné hodnoty ve všech paralelně vedených datových vodičích. - Zvyšování rychlosti přenosu cestou rozšiřování sběrnice (např. SCSI z 8 bitů na 32 bitů) zvyšuje se tuhost kabelu obtížná manipulace. - Architektura paralelních přenosů na řadič je připojeno více PZ. Výsledek: přechod na sériové protokoly. 35

36 Sériová rozhraní Rysy: - Jde o dedikovaný spoj řadičřídí pouze jedno PZ => přenosová rychlost spoje je k dispozici jednomu disku, vyšší rychlost obsluhy. - Většinou jediný spoj nejsou přeslechy mezi signály. - Diferenciální signál (tzn. dva vodiče +/ ) - na přijímací straně se vyhodnocuje rozdíl mezi oběma vodič případná indukce (přeslech) ovlivní oba vodiče stejným směrem => větší odolnost proti přeslechům => vyšší synchronizace přenosu. Přenášená napětí mv, rychlejší přepnutí mezi dvěma stavy (paralelní kabely většinou úrovně TTL) - Jednoduchý kabel snadná manipulace. - Delší kabel (v závislosti na rychlosti). Řízení: paralelní protokol je převeden na sériový. 36

37 Sériové a paralelní ATA Stav technologií paralelní ATA a sériové ATA - Specifikace ATA/ATAPI 6 podporuje 100 MB/s. - Specifikace ATA/ATAPI 7 podporuje 133 MB/s, což je u technologie paralelní ATA zřejmě vrchol. Specifikace sériové ATA I podporuje 150 MB/s (1,5 Gb/s), další specifikace Serial ATA II MB/s (3 Gb/s) existuje i 600 MB/s 6 Gb/s. Kódování 8b/10b. Předpokládá se, že rychlost 600 MB/s bude vyhovovat po dobu následujících několika let. Stejně jako sériové ATA, existuje i sériové SCSI. 37

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní Rozhraní disků Rozhraní (řadič) disků jsou logické obvody, které zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem (popř. mechanikou optických pamětí, floppy mechanikou, atd.) a ostatními částmi počítače.

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Rozhraní pevných disků. Rozhraní IDE (1) Rozhraní IDE (3) Rozhraní IDE (2) Rozhraní IDE (5) Rozhraní IDE (4)

Rozhraní pevných disků. Rozhraní IDE (1) Rozhraní IDE (3) Rozhraní IDE (2) Rozhraní IDE (5) Rozhraní IDE (4) Rozhraní pevných disků Zařízení, která zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem a ostatními částmi počítače Rozhraní pevného disku určuje způsob komunikace a tím i typ disku (popř. jiného zařízení,

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Cíl přednášky: Vysvětlit principy konstrukce a principy činnosti sběrnice PCI, dát je do relace s obecnými principy konstrukce systémových sběrnic. Upozornit na odlišnosti konstrukce sběrnice PCI od předcházejících

Více

Pevné disky. Diskové plotny

Pevné disky. Diskové plotny Pevné disky Pevný disk (anglicky hard disk drive, 'HDD') je zařízení, které se používá v počítači k trvalému uchování většího množství dat. Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků je velmi výhodný

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Jak studovat systémovou sběrnici

Jak studovat systémovou sběrnici Jak studovat systémovou sběrnici 1 Osnova přednášky Pozice systémové sběrnice ve výpočetním systému (opakování). Výčet funkcí systémové sběrnice. Výčet funkcí sběrnice PCI, rozdělení signálů. Role signálů

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Speciální číslicové systémy. Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC)

Speciální číslicové systémy. Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC) Speciální číslicové systémy Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC) Paralelní sběrnice Lokální sběrnice (adresová, datová, řídicí logicky

Více

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk = Pevný disk je paměť pracující na magnetickém principu = Skládá se z několika částí: = médium, na němž jsou uložena data ( 3,5 a 2,5 ) = magnetické

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2002 Hynek Urbiš

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2002 Hynek Urbiš Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE 2002 Hynek Urbiš Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením Doc. Ing. Zdeňka Kotáska, CSc.

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Logická organizace paměti Josef Horálek

Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti Josef Horálek Logická organizace paměti = Paměť využívají = uživatelské aplikace = operační systém = bios HW zařízení = uloženy adresy I/O zařízení atd. = Logická organizace paměti

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Parametry pevných disků

Parametry pevných disků Pevný disk (hard disk) je zabudován uvnitř skříně počítače a uživatel ho nemůže jednoduše a bez použití nástroje přenést do počítače jiného. Dnes již toto tak úplně neplatí běžné jsou i externí disky připojené

Více

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace

Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace Paměti personálních počítačů, vývoj pojmů, technologie, organizace 1 Cíl přednášky Popsat architektury vnitřních pamětí personálních počítačů. Zabývat se vývojem pojmů, technologií, organizací. Vyvodit

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Počítačové systémové sběrnice

Počítačové systémové sběrnice Počítačové systémové sběrnice Co je sběrnice pojem sběrnice má dva odlišné významy: soustava logických prvků a vodičů, spojujících jednotlivé části počítače a sloužících k vzájemné výměně dat mezi nimi

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

1 Technické vybavení osobních počítačů. 1.1 Rozdělení technického vybavení. 1.1.1 Základní jednotka. Úvod

1 Technické vybavení osobních počítačů. 1.1 Rozdělení technického vybavení. 1.1.1 Základní jednotka. Úvod Úvod 1 Technické vybavení osobních počítačů Základem počítače typu PC je technické vybavení tzv. hardware. Aby jednotlivé části technického vybavení mohli vzájemně spolupracovat a plnit požadavky uživatele,

Více

Sběrnice (bus) Sběrnice. Typy sběrnic, charakteristika, použití

Sběrnice (bus) Sběrnice. Typy sběrnic, charakteristika, použití Sběrnice. Typy sběrnic, charakteristika, použití Sběrnice (bus) Pod pojmem sběrnice obecně rozumíme soustavu vodičů, která umožňuje přenos signálů mezi jednotlivými částmi počítače. Pomocí těchto vodičů

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Sběrnice, připojování periferních zařízení a RAID. INP 2008 FIT VUT v Brně

Sběrnice, připojování periferních zařízení a RAID. INP 2008 FIT VUT v Brně Sběrnice, připojování periferních zařízení a RAID INP 2008 FIT VUT v Brně 1 Přehled přednášky Sběrnice Vývoj sběrnicová hierarchie Varianty sběrnic Arbitrace na sběrnici Periferní zařízení Připojování

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Sběrnice/sloty pro zásuvné karty

Sběrnice/sloty pro zásuvné karty Program Systémové sběrnice počítače nejpodrobněji ISA popis signálů sběrnice, sledy signálů PCI express podrobnější popis sběrnice a základní principy její funkce CardBus PCMCIA Standarní rozhranní Paralelní

Více

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1

PRINCIPY POČÍTAČŮ Metodický list číslo 1 Metodický list číslo 1 Téma č.1: Historie, vývoj počítačů, architektura počítače. historický přehled, předpoklady pro vývin a rozvoj počítačů nejvýznamnější osoby, vynálezy a stroje von Neumannova architektura

Více

Architektura a princip funkce počítačů

Architektura a princip funkce počítačů Architektura a princip funkce počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Operační systémy 2 Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10 Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení. Proto je

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů

Architektura procesorů PC shrnutí pojmů Architektura procesorů PC shrnutí pojmů 1 Co je to superskalární architektura? Minimálně dvě fronty instrukcí. Provádění instrukcí je možné iniciovat současně, instrukce se pak provádějí paralelně. Realizovatelné

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Co je architektura obecně: souhrn znalostí o prvcích, ze kterých se skládá nebo dá složit nějaký celek o způsobech, kterými lze tyto prvky využít pro dosažení požadovaných vlastností

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Shrnutí předcházející přednášky

Shrnutí předcházející přednášky Shrnutí předcházející přednášky Von Neumannova architektura počítače, princip činnosti počítače, základníčásti, charakteristika operační paměti, CPU, řadiče, ALU, střadače, registrů Operační paměť - organizace,

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Z{kladní struktura počítače

Z{kladní struktura počítače Z{kladní struktura počítače Cílem této kapitoly je sezn{mit se s různými strukturami počítače, které využív{ výpočetní technika v současnosti. Klíčové pojmy: Von Neumannova struktura počítače, Harvardská

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení

Operační systémy 1. Přednáška číslo 10 26. 4. 2010. Struktura odkládacích zařízení Operační systémy 1 Přednáška číslo 10 26. 4. 2010 Struktura odkládacích zařízení Základní pojmy Paměťové médium periferní zařízení nejvyšší důležitosti samotný OS je obvykle uložen na paměťovém zařízení.

Více

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

pole Princip 1. Zvýšení rychlosti. 2. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě). Rozdělení celkové kapacity disků mezi několik diskových jednotek. Princip Důvody:. Zvýšení rychlosti. Paralelní práce většího počtu diskových jednotek.. Zvýšení bezpečnosti uložených dat (proti ztrátě).

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

Cache paměť - mezipaměť

Cache paměť - mezipaměť Cache paměť - mezipaměť 10.přednáška Urychlení přenosu mezi procesorem a hlavní pamětí Hlavní paměť procesoru je typu DRAM a je pomalá. Proto se mezi pomalou hlavní paměť a procesor vkládá menší, ale rychlá

Více

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba.

Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je možné, že někde bude chyba. Odpovědi jsem hledala v prezentacích a na http://www.nuc.elf.stuba.sk/lit/ldp/index.htm Pár odpovědí jsem nenašla nikde, a tak jsem je logicky odvodila, a nebo jsem ponechala odpověď z pefky, proto je

Více

3. Počítačové systémy

3. Počítačové systémy 3. Počítačové systémy 3.1. Spolupráce s počítačem a řešení úloh 1. přímý přístup uživatele - neekonomické. Interakce při odlaďování programů (spusť., zastav.,krok, diagnostika) 2. dávkové zpracování (batch

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery, notebooky, typicky s jedním procesorem, v případě serverů s až 128 procesory (např.

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Označení pevný disk, se v češtině uchytilo jako obecný pojem a obsahuje i SSD úložiště a další typy nemagnetických pamětí.

Označení pevný disk, se v češtině uchytilo jako obecný pojem a obsahuje i SSD úložiště a další typy nemagnetických pamětí. Pevný disk Pevný disk je zařízení, které se používá v počítačích a ve spotřební elektronice (MP3 přehrávače, videorekordéry ) k dočasnému nebo trvalému uchovávání většího množství dat pomocí magnetické

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek Napájecí zdroj Josef Jan Horálek Josef Jan Horálek FIM UHK Architektura počítačů II Zdroje AT Starší zdroje používané u deset AT Dvě napěťové úrovně 12V a 5V Vypínání mechanickým vypínačem Na základní

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Linux připojování zařízení. 6 praktická část

Linux připojování zařízení. 6 praktická část Linux připojování zařízení 6 praktická část I/O zařízení Všechny periférie Čistě vstupní klávesnice, myš, tablet, CD-ROM, scanner, Čistě výstupní monitor, tiskárna, Vstupně-výstupní hard disk, disketa,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Vývojové diagramy 1/7

Vývojové diagramy 1/7 Vývojové diagramy 1/7 2 Vývojové diagramy Vývojový diagram je symbolický algoritmický jazyk, který se používá pro názorné zobrazení algoritmu zpracování informací a případnou stručnou publikaci programů.

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící:

IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 Cvičící: IPZ laboratoře Struktura pevného disku L305 Cvičení 1 2012 Cvičící: Šimek Václav, Mičulka Lukáš, Šimková Marcela, Tříska Vít Obsah cvičení Fyzická struktura pevného disku Geometrie, rozhraní, základní

Více

Paměti v PC - souhrn

Paměti v PC - souhrn Paměti v PC - souhrn V současném PC se vyskytuje podstatně více různých typů pamětí hierarchicky uspořádaných než v prvních typech. Zvýšila se kapacita pamětí, získávání dat z pamětí o velké kapacitě je

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více