Rozhraní diskových pamětí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhraní diskových pamětí"

Transkript

1 Rozhraní diskových pamětí 1

2 Cíl přednášky Prezentovat vývoj rozhraní diskových pamětí. Na příkladech ukázat principy konstrukce diskových rozhraní. Na příkladech ukázat principy komunikace přes disková rozhraní. Naučit se porozumět principům řízení diskových pamětí a obecně periferních zařízení. Při prezentaci budou použity příklady jak moderních typů rozhraní, tak i těch, která se dnes nepoužívají tyto informace budou zobecněny. 2

3 Rozhraní ST 506/412 Filozofie řízení obdobná jako u diskety - disk je bez vlastní inteligence a k práci vyžaduje podporu řadiče. Řadič je umístěn v konektoru systémové sběrnice, s diskovými pamětmi (jsou dvě) je spojen kabely. - kabelem řídicím - oběžníkový kabel (řadič disk1 disk2). - kabelem datovým směrový kabel - z řadiče do každého disku vlastní kabel. 3

4 Architektura propojenířadiče a diskové paměti přes rozhraní ST506/412 oběžníkový (řídicí) kabel disk 1 systémová deska řadič ST506 disk 2 konektor systémové sběrnice ISA směrové (datové) kabely 4

5 Charakteristické signály rozhraní ST 506/412 Signály výstupní, tzn. z řadiče do diskové jednotky: - řízení diskové jednotky, - data, - z množiny signálů lze usoudit o úrovni řízení diskové jednotky. Signály výstupní: - většinou hlášení o stavu diskové jednotky, - data. Metoda záznamu MFM. 5

6 Signály z řadiče do disku označení signálu STEP DIRIN DS 0 1 (Drive Select) HS 0 2 (Head Select) WG (Write Gate) MFMRD WRITE DATA RWC - Reduced Write Current Signály výstupní funkce proveď krok vystavovacího mechanismu (o jednu stopu) řízení směru vystavení adresa diskové jednotky adresa hlavy (povrchu) zápis dat na disk (ovládání zápisového hradla) data zapisovaná na disk serializovaná a zakódovaná data (spolu se synchronizací) zápis sníženým proudem 6

7 Charakteristika výstupních signálů Jde o signály, jimiž je disk řízen. Velmi nízká úroveňřízení např. signál STEP -řadič musí vložit do tohoto signálu puls vystaví se o jednu stopu nízká úroveň schopnosti realizovat operace autonomně. Adresace diskové jednotky a hlavy. V rozhraní není adresace cylindru (viz funkce signálu STEP). 7

8 Vstupní signály rozhraní ST 506/412 Signály z diskové jednotky do řadiče stav a čtená data označení signálu READY DSELECTED funkce motor diskové mechaniky dosáhl jmenovitých otáček indikace vybrané jednotky SC (Seek Complete) TRACK 000 INDEX WF (Write Fault) MFMRD READ DATA informace o skončení vystavení a ustálení vystavovacího mechanismu indikace polohy vystavovacího mechanismu na vnější stopě indikace počátku stopy diskovou operaci není možno pro chybu dokončit data čtená z disku spolu se synchronizací 8

9 Charakteristika vstupních signálů Hlášení o stavu jednotky. Posloupnost pulsůčtených z mg. vrstvy (MFMRD READ DATA) data spolu se synchronizací: - Dekódovací obvod byl součástířadiče, což byla konvence využívaná u předcházejících typů rozhraní diskových pamětí, platila i v rozhraní ST Data se přenášela z diskové jednotky do řadiče sériově po kabelu, teprve v řadiči se separovala data od synchronizace, nevýhodné z hlediska možného vzniku poruch a zvyšování kmitočtu záznamu. Signál DSELECTED adresovaná disková jednotka hlásila, že svou adresu rozpoznala. 9

10 Rozdíl mezi ST 506 a ST 412 Projevila se snaha o to, aby disková jednotka byla schopná realizovat operaci vystavení autonomně přes signál STEP bylo možné do disku přenést jednorázově počet pulsů, který představoval počet cylindrů, o něž má být vystaveno. Disková jednotka pak nejprve realizovala autonomně vystavení, pak hlásila do řadiče signálem SEEK COMPLETE ukončení vystavení. Výhoda: řadič mohl zahájit operaci vystavení na další diskové jednotce možnost paralelního a autonomního vystavení důležitý aspekt provádění periferní operace. Přechod z ST 506 na ST 412 uplatnění obecných snah o autonomní realizaci periferních operací. 10

11 Rozhraní ESDI Enhanced Small Device Interface. Rozdíl oproti ST506/412 - mechanika disku obsahuje kódovací obvod i datový separátor, tzn. data jsou sice přenášena z řadiče do disku (i v opačném směru) odděleně, ale sériově, serializér i deserializér jsou součástířadiče => možnost zvyšovat kmitočet záznamu. Shoda ve zbývajících signálech s rozhraním ST 506. Metoda záznamu - RLL 2,7. 11

12 Rozhraní IDE IDE Integrated Drive Electronics. Vlastnosti: - řadič disku integrován do stejné jednotky jako disková mechanika, - rozhraní mezi počítačem a diskem podmnožina signálů systémové sběrnice ISA, - registry řadiče jsou přes kabel IDE programově dostupné z procesoru (instrukce IN/OUT), - kódovací a dekódovací obvod jsou součástířadiče (stejně jako dříve), ten však tvoří s diskem jednu jednotku oba prvky jsou tak blízko Č/Z hlav možnost pracovat s vyššími frekvencemi při záznamu/čtení, - efektivnější řízení cylinder skew a head skew (není komunikace přes kabel, např. při přepínání hlav), - každá disková jednotka má svůj řadič na rozdíl od ST 506, kde řadičřídil dvě diskové jednotky veškeréřízení disku IDE je rychlejší. 12

13 Architektura IDE systémová deska Adaptér IDE disk 1 s řadičem disk 2 s řadičem konektor systémové sběrnice ISA Adaptér IDE přenos podmnožiny signálů sběrnice ISA do rozhraní IDE (kabelu) Kabel IDE vede z adaptéru do disku 1, dále do disku 2 Další pojem pro IDE pojem ATA (AT attachment) 13

14 Posloupnost řízení a realizace diskové operace procesor řadič disku disková jednotka systémová sběrnice Rozdíly v komunikaci mezi ST 506 a IDE: - Činnost mezi procesorem a řadičem disku není odlišná vkládání parametrů periferní operace do registrů řadiče. - - Odlišnost nastane v komunikaci mezi řadičem a diskovou jednotkou v úrovni řízení např. operace vystavení, ve schopnosti zahájit postupně operace na více discích a čekat na jejich ukončení. - Tyto vlastnosti lze vyčíst ze struktury rozhraní. 14

15 Srovnání architektur ST 506 a IDE procesor, systémová deska, konektor systémové sběrnice řadič disku ST 506 Kabel ST 506 signály typické pro diskovou paměť disková jednotka ST 506 procesor systémová deska IDE Kabel IDE podmnožina signálů sběrnice ISA řadič disku disk IDE disková jednotka Tento stav trvá i v počítači se sběrnicí PCI podpořeno čipovou sadou. 15

16 Architektura IDE v počítači se sběrnicí PCI Čipová sada: northbridge + southbridge procesor FSB (Front Side Bus) Northbridge (severní most) Disky IDE se svými řadiči kabel IDE sběrnice PCI Southbridge (jižní most) 16

17 Registrový model disku IDE Typy informace uložená v registrech řadiče disku IDE - řídicí informace (kód příkazu, parametry příkazu) - data - stavová informace (informace o stavu disku) Adresy registrů (10 bitů): - registry primární brány obsazují adresy 1F0h- 1F7h, - registry sekundární brány obsazují adresy 170h - 177h. 17

18 Registry řadiče IDE Řízení Command Register (registr příkazu) adr. 1F7/177, Cylinder High Register (horníčást čísla cylindru) adr. 1F5/175, Cylinder Low Register (dolníčást čísla cylindru) - 1F4/174, Device Control Register (registr řízení zařízení), Device/Head Register (registr jednotky/hlavy) - 1F6/176, Feature Register (registr parametrů) - 1F1/171, Sector Count Register (počet sektorů) - 1F2/172, Sector Number Register (číslo sektoru) - 1F3/173, Stavová informace Status register (stavový registr), Error register (chybový registr), Data Data Register (registr dat) - 1F0/170 18

19 Popis některých registrů Command Register - Registr, do něhož se ukládá kód příkazu. - Parametry příkazu - jsou uloženy v dalších registrech. Cylinder High Register, Cylinder Low Register - Registr, do něhož je vložena adresa válce, na němž se odehraje další činnost. Device/Head Register - Registr, v němž je uložena adresa jednotky a hlavy (povrchu). 19

20 Popis některých registrů - pokračování Sector Number Register -Číslo počátečního sektoru, od něhož bude zahájena datová operace. Sector Count Register - Registr, v němž je uložen počet sektorů, nad nimiž bude provedena datová operace. Feature Register - Registr, do něhož je možné vložit další parametry příkazu dříve označovány jako tzv. modifikační bity reflektující různé alternativy realizace příkazu. 20

21 Popis některých registrů - pokračování Device Control Register z osmi bitů jsou využity dva bity (zbytek je rezerva): - SRST programové nulování logiky řadiče a disku - nien povolení generování žádosti o přerušení (pokud je tento bit nulový, řadiči je povoleno generovat žádosti o přerušení). Tyto funkce jsou programově ovladatelné ze strany procesoru. 21

22 Popis některých registrů - pokračování Registry reflektující stav řadiče a diskové jednotky. Status Register informace o aktuálním stavu jednotky (8 bitů): BSY (busy) probíhá realizace příkazu DRDY (device ready) připravenost přijímat příkazy DF (device fault) porucha jednotky DSC (Device seek complete) DRQ (Data request) připravenost přijímat data CORR (Corrected data) indikace opravitelné chyby v datech ERR (Error) - při provádění předchozího příkazu nastala chyba. Součástí tohoto registru je i bit reflektující souhrnnou informaci o chybě bit ERR. Bity v registru chyby (Error register) poskytují doplňkovou informaci o chybě obsah se získá provedením příkazu EXECUTE DEVICE DIAGNOSTICS. 22

23 Error Register Jeho existence podporuje obecnou strategii o potřebě podrobnější specifikace vzniklé poruchy/chyby (kromě existence souhrnného bitu o existenci poruchy/chyby). V pevném disku IDE Error Registr: UNC (Uncorrectable data error) - neopravitelná datová chyba. MC (media changed) - výměna média u zařízení s vyměnitelným médiem. IDNF (ID not found) - ID požadovaného sektoru nebylo nalezeno. MCR (Media change request) - požadavek výměny média u zařízení s vyměnitelným médiem. ABRT (Aborted command) - požadovaný příkaz byl zrušen, protože kód příkazu nebo parametry příkazu byly chybné, nebo nastala jiná chyba. Pokud měl příkaz pracovat s daty, data jsou neplatná. TK0NF (Track 0 not found) - stopa 0 nebyla nalezena v průběhu příkazu RECALIBRATE. Pozn.: Příkaz RECALIBRATE (návrat na stopu 000) je využíván v situacích, kdy dojde k chybě vystavení. Návrat na stopu 000 zajistí výchozí stav, z něhož je možné se znovu pokusit o vystavení na požadovanou stopu. AMNF (Address mark not found) - bit 0 - indukuje nenalezení adresové značky sektoru, avšak nalezeno správné ID sektoru. 23

24 Dílčí závěr o rozhraní IDE Rozhraní je koncipováno tak, že umožňuje připojovat další zařízení, pokud je dodržena koncepce rozhraní IDE: - je postaveno na komunikaci s registry, které jsou součástí řadiče, - registry jsou dostupné přes kabel pomocí instrukcí IN/OUT (jejich obsah je možné zapisovat/číst/obojí ze strany procesoru využit některý z jeho universálních registrů), - jsou v nich uloženy parametry periferní operace, kód příkazu a stavová informace o periferním zařízení a jeho řadiči. Svou koncepcí nabídlo IDE rozhraní alternativu připojovat na toto rozhraní i jiné typy periferních zařízení - naplnilo se u rozhraní EIDE (Enhanced IDE). 24

25 Rozhraní EIDE Výchozí stav: - disk IDE, s nímž se komunikuje ze strany procesoru přes registry, - registry jsou dostupné přes kabel pomocí instrukcí IN/OUT, Pokud obdobně zkonstruujeme jiné periferní zařízení, pak můžeme takové zařízení připojit přes kabel IDE. Jiná alternativa realizace jiného protokolu v kabelu IDE. 25

26 Další vlastnosti EIDE Rychlý přenos dat: PIO mode 3 nebo vyšší, DMA mode 1 nebo vyšší (do 20 MB/s). Režim LBA (Logical Block Addressing). Možnost připojení až 4 zařízení přes 2 kanály (2 konektory IDE na systémové desce). Přestala existovat hranice kapacity pevného disku 504 MB (ta existovala v důsledku limitovaného počtu bitů pro adresaci válce, hlavy, povrchu). Podpora CD ROM jednotek a streamerů - rozhraní ATAPI. 26

27 LBA Logical Block Addressing Součástířadiče jsou registry válce, hlavy a sektoru (viz předcházející text). Pokud pracujeme s těmito adresami - tzv. třírozměrná adresace. Režim LBA všechny tyto registry jsou viděny logikou řadiče jako jeden registr, v němž je umístěna adresa sektoru jednorozměrná adresace. V řadiči je k dispozici indikace (programovatelná ze strany procesoru), že adresa je typu LBA. Režim LBA -řešení problému přístupu k větším kapacitám než umožňovala třírozměrná adresace. 27

28 Závěr o rozhraních disků, trendy První typy rozhraní: je definována množina signálů pro komunikaci mezi řadičem disku a diskem (ST 506/412) lze rozpoznat, že jde o diskové rozhraní. Další vývojový stupeň: snaha o definování universálního rozhraní, pro něž platí: - komunikace přes sadu registrů, které jsou adresovatelné ze strany procesoru, - do registrů se ukládá informace důležitá pro realizaci periferní operace a jejího stavu, - registry mají přiděleny jednoznačné adresy v adresovém prostoru procesoru, - přes toto rozhraní je možné k počítači připojit další periferní zařízení, pokud je možné komunikaci s nimi realizovat obdobným způsobem, tzn. přes registry. 28

29 Závěr o rozhraních disků, trendy - pokračování Další vývojový stupeň rozhraní SCSI: - rozhraní je natolik universální, že je možné připojit k řadiči SCSI více typů periferních zařízení, - tato koncepce si vynutila jednotný způsob konstrukce periferních zařízení součástí periferního zařízení je i řadič SCSI, - periferní zařízení je možné řídit unifikovanou množinou příkazů, - komunikace mezi počítačem (řadičem SCSI na straně počítače) a periferním zařízením (řadičem SCSI na straně periferního zařízení) probíhá jednotným způsobem formou signálních sledů. - Rozhraní SCSI je universálním rozhraním. Pro signální sledy platí: - Komunikace formou dotaz odpověď, každý signál jednoho zařízení má ve druhém zařízení protivníka (signál), - jeden signál může mít v různých sledech různý význam, - poprvé byl tento princip použit při řízení periferních zařízení počítače IBM Řízení pomocí signálních sledů je typické pro komunikaci mezi řadiči PZ a PZ. 29

30 Rozhraní SCSI (Small Computer Systems Interface) Rozhraní zavedla firma Macintosh - uznávaným standardem se stalo poté, co je začala používat firma IBM. Charakteristika: - SCSI je V/V podsystém nezávislý na zařízení => k počítači je možné přes tuto sběrnici připojovat funkčně zcela rozdílná zařízení (pevné disky, páskové jednotky, CD ROM, tiskárny, scannery,...). - Specializovaná vnější sběrnice pro připojení inteligentních periferních zařízení. - Inteligence, která je specifická pro konkrétní periferní zařízení, je vložena do řadiče tohoto zařízení. - Schopnost autonomníčinnosti na vysoké úrovni, snaha o nezávislost počítače na typu periferie => komunikace CPU s řadičem periferní jednotky pomocí standardních příkazů nezávislých na typu periferie. - SCSI je rozhraní systémové úrovně (není to rozhraní konstruované pro konkrétní PZ) => ovladače pro různá zařízení se od sebe příliš neliší => jednodušší psaní ovladačů. 30

31 Začátek úvah o SCSI architektura na bázi V/V procesoru hlavní paměť Systémová sběrnice V/V procesor procesor V/V sběrnice V/V procesor V/V procesor V/V procesor Adaptér 1 Adaptér 2 Adaptér 3 PZ 1 PZ 2 PZ 3 31

32 Základní struktura SCSI SCSI host adapter SCSI ID7 sběrnice SCSI SCSI ID0 řadič SCSI, řadič PZ, PZ SCSI ID1 řadič SCSI, řadič PZ, PZ 32

33 Základní struktura SCSI - pokračování sběrnice SCSI procesor, řadič SCSI řadič SCSI řadič PZ PZ adresa, data, řízení, stavová informace 33

34 Principy adresace zařízení na sběrnici SCSI Adresa ve tvaru 1 z n: - 8 bitová sběrnice SCSI adresa je tvořena 0 na sedmi pozicích a 1 na zbývající pozici. - Příklad adres: , , , 1 na patřičné pozici reflektuje prioritu přidělenou konkrétnímu zařízení. Nevýhoda omezený počet adres. Výhoda: možnost využití distribuovaného přidělování sběrnice není potřeba centrální arbitr, zařízení si proces přidělení sběrnice rozhodnou sama. Princip: pokud žádají o přidělení sběrnice dvě zařízení současně, zařízení, které má nižší prioritu svou žádost zruší. Nyní: 16 i 32 bitová sběrnice SCSI. 34

35 Nevýhody paralelních rozhraní Paralelní přenosy se dostaly do stavu, kdy další zvyšování rychlosti bylo nemožné. Důvody: - Při vyšších rychlostech vzniká problém dodrženíčasové relace mezi přenášenou binární informací a synchronizací. - Čím vyšší rychlost, tím větší problém s přeslechy. - Zvýraznění tohoto problému, pokud nastane přepnutí do opačné hodnoty ve všech paralelně vedených datových vodičích. - Zvyšování rychlosti přenosu cestou rozšiřování sběrnice (např. SCSI z 8 bitů na 32 bitů) zvyšuje se tuhost kabelu obtížná manipulace. - Architektura paralelních přenosů na řadič je připojeno více PZ. Výsledek: přechod na sériové protokoly. 35

36 Sériová rozhraní Rysy: - Jde o dedikovaný spoj řadičřídí pouze jedno PZ => přenosová rychlost spoje je k dispozici jednomu disku, vyšší rychlost obsluhy. - Většinou jediný spoj nejsou přeslechy mezi signály. - Diferenciální signál (tzn. dva vodiče +/ ) - na přijímací straně se vyhodnocuje rozdíl mezi oběma vodič případná indukce (přeslech) ovlivní oba vodiče stejným směrem => větší odolnost proti přeslechům => vyšší synchronizace přenosu. Přenášená napětí mv, rychlejší přepnutí mezi dvěma stavy (paralelní kabely většinou úrovně TTL) - Jednoduchý kabel snadná manipulace. - Delší kabel (v závislosti na rychlosti). Řízení: paralelní protokol je převeden na sériový. 36

37 Sériové a paralelní ATA Stav technologií paralelní ATA a sériové ATA - Specifikace ATA/ATAPI 6 podporuje 100 MB/s. - Specifikace ATA/ATAPI 7 podporuje 133 MB/s, což je u technologie paralelní ATA zřejmě vrchol. Specifikace sériové ATA I podporuje 150 MB/s (1,5 Gb/s), další specifikace Serial ATA II MB/s (3 Gb/s) existuje i 600 MB/s 6 Gb/s. Kódování 8b/10b. Předpokládá se, že rychlost 600 MB/s bude vyhovovat po dobu následujících několika let. Stejně jako sériové ATA, existuje i sériové SCSI. 37

Sériové rozhraní IDE (ATA)

Sériové rozhraní IDE (ATA) Sériové rozhraní IDE (ATA) 1 Nevýhody paralelních rozhraní Paralelní přenosy se dostaly do stavu, kdy další zvyšování rychlosti bylo nemožné. Důvody: Při vyšších rychlostech vzniká problém dodržení časové

Více

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A ŘADIČE 1 Vlastnosti a parametry disku a řadiče počet hlav disku, válců a sektorů na stopu mechanismus pohybu hlavy - krokovací motorek nebo vychylovací cívka rychlost vystavení

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Systémová sběrnice, souvislost architektury počítače a systémové

Systémová sběrnice, souvislost architektury počítače a systémové Systémová sběrnice, souvislost architektury počítače a systémové sběrnice, principy činnosti Některé aspekty V/V sběrnic Cíl přednášky: Ukázat, jak se vyvíjely architektury počítačů v souvislosti s architekturami

Více

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Seriové ATA, principy, vlastnosti Seriové ATA, principy, vlastnosti Snahy o zvyšování rychlosti v komunikaci s periferními zařízeními jsou velmi problematicky naplnitelné jedním z omezujících faktorů je fyzická konstrukce rozhraní a kabelů.

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

Rozhraní ATA a ATAPI. Rozhraní ATA a ATAPI. Koncepce ATA. Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA.

Rozhraní ATA a ATAPI. Rozhraní ATA a ATAPI. Koncepce ATA. Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA. 1 Koncepce ATA Řadič je součástí diskové jednotky. Původní fyzické rozhraní odvozeno od sběrnice ISA. Registry řadiče Fyzická vrstva Systémová nebo specializovaná sběrnice Zařízení ATA/ATAPI 2 Rozsah specifikace

Více

Souborové systémy. Architektura disku

Souborové systémy. Architektura disku Souborové systémy Architektura disku Disk je tvořen několika plotnami s jedním nebo dvěma povrchy, na každém povrchu je několik soustředných kružnic (cylindrů) a na každém několik úseků (sektorů). Příklad

Více

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů Vnější paměti Cílem této kapitoly je seznámit s principy činnosti a základní stavbou vnějších pamětí, které jsou nezbytné pro práci počítače a dlouhodobé uchování dat. Klíčové pojmy: Paměťové médium, přenosová

Více

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní Rozhraní disků Rozhraní (řadič) disků jsou logické obvody, které zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem (popř. mechanikou optických pamětí, floppy mechanikou, atd.) a ostatními částmi počítače.

Více

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE 1 OEM 2.5in IDE Hard Drives Original Equipment Manufacturer výrobek je použit ke kompletování jiného výrobku, např. PC, tzn. není určen pro koncového uživatele.

Více

Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express

Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express Sběrnice PCI, PCI-X, PCI Express Přehled PCI, PCI-X Meze paralelních sběrnic. Důvody pro zavedení vysokorychlostních sériových protokolů do systémových sběrnic. Vlastnosti sběrnice PCI Express. Zobecnění

Více

Architektura vnějších pamětí

Architektura vnějších pamětí Architektura vnějších pamětí Standardizace rozhraní, SAN-NAS, RAID a jiní, X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek Obsah přednášky Rozhraní diskových jednotek. ST 506/412, IDE/ATA, PATA, SATA. SCSI vývoj rozhraní,

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Úvod Periferní zařízení jsou k počítačům připojována přes rozhraní (interface). Abstraktní model periferního rozhraní sestává z vrstev, jejich hranice nejsou však vždy jasné

Více

Sběrnice SCSI a její využití

Sběrnice SCSI a její využití Osnova přednášky Sběrnice SCSI a její využití Zasazení sběrnice SCSI do architektury PC. Úrovně řízení periferních zařízení (PZ), univerzální rozhraní. Charakteristika vývojových stupňů rozhraní SCSI.

Více

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE

CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE CHARAKTERISTIKY PEVNÉHO DISKU A JEHO ŘADIČE 1 Vlastnosti a parametry disku a řadiče počet hlav disku, válců a sektorů na stopu mechanismus pohybu hlavy - krokovací motorek nebo lineární motor rychlost

Více

Sběrnice SCSI a její využití

Sběrnice SCSI a její využití Sběrnice SCSI a její využití Úvod Obecné povědomí - rozhraní SCSI je viděno jako rychlé rozhraní pevných disků především pro serverové stanice. Správná představa - sběrnice pro připojení různých typů periferních

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Rozhraní pevných disků. Rozhraní IDE (1) Rozhraní IDE (3) Rozhraní IDE (2) Rozhraní IDE (5) Rozhraní IDE (4)

Rozhraní pevných disků. Rozhraní IDE (1) Rozhraní IDE (3) Rozhraní IDE (2) Rozhraní IDE (5) Rozhraní IDE (4) Rozhraní pevných disků Zařízení, která zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem a ostatními částmi počítače Rozhraní pevného disku určuje způsob komunikace a tím i typ disku (popř. jiného zařízení,

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Organizace video paměti. Nově technologie výroby monitorů. 2 Vývojové

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Principy uplatňované v technice vysokorychlostních sériových přenosů Principy využité v SATA

Principy uplatňované v technice vysokorychlostních sériových přenosů Principy využité v SATA Principy uplatňované v technice vysokorychlostních sériových přenosů Principy využité v SATA Cíl přednášky: Vysvětlení základních principů rozhraní SATA Vysvětlení principů kódování 8b/10b Zabezpečení

Více

Uplatnění sériových protokolů ve V/V sběrnici

Uplatnění sériových protokolů ve V/V sběrnici Uplatnění sériových protokolů ve V/V sběrnici Co víme o sběrnicích? V počítači existují 2 klíčové sběrnice: systémová sběrnice a vstup/výstupní sběrnice (V/V sběrnice) Z hlediska hierarchie má každá sběrnice

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Video paměť základní principy. Monitor CRT základní informace. 2 Vývojové

Více

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC Historie: červenec 1980 skupina 12 pracovníků firmy IBM byla pověřena vývojem osobního počítače 12. srpna 1981 byl počítač veřejně prezentován do konce r. 1983 400 000 prodaných

Více

Praktická cvičení- teoretická průprava

Praktická cvičení- teoretická průprava Praktická cvičení- teoretická průprava Struktura počítače odvozená z IBM compatible : Blokové schéma a vrstvový model, OS, účel a základní princip funkce, HW PC- zdroje, Základní deska, členění CPU, Typy

Více

Pevné disky. Diskové plotny

Pevné disky. Diskové plotny Pevné disky Pevný disk (anglicky hard disk drive, 'HDD') je zařízení, které se používá v počítači k trvalému uchování většího množství dat. Hlavním důvodem velkého rozšíření pevných disků je velmi výhodný

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Základní myšlenka: snaha o zpracování dat paralelně. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem. Řešení: data

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Cíl přednášky: Vysvětlit principy konstrukce a principy činnosti sběrnice PCI, dát je do relace s obecnými principy konstrukce systémových sběrnic. Upozornit na odlišnosti konstrukce sběrnice PCI od předcházejících

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá "na střídačku"

Pokud je to možné, instalujte každou jednotku zvlášť - komunikace na jednom kanálu probíhá na střídačku Základní pojmy - souvislosti SCSI (Small Computer System Interface) - vysokorychlostní paralerní rozhraní IDE - Zjednodušením SCSI pro 2 zařízení (potom EIDE) ATA (Advanced Technology Attachment)- paralelní

Více

Jak studovat systémovou sběrnici

Jak studovat systémovou sběrnici Jak studovat systémovou sběrnici 1 Osnova přednášky Pozice systémové sběrnice ve výpočetním systému (opakování). Výčet funkcí systémové sběrnice. Výčet funkcí sběrnice PCI, rozdělení signálů. Role signálů

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

Řadiče disků IDE SCSI

Řadiče disků IDE SCSI Řadiče disků IDE IDE (Integrated Drive Electronics) - rozhraní pro pevné disky vytvořené firmou Western Digital (1988), které navázalo na předchozí ESDI a stalo se na velmi dlouhou dobu nejrozšířenějším

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů

Výstavba PC. Vývoj trhu osobních počítačů Výstavba PC Vývoj trhu osobních počítačů Osobní počítač? Sálový počítač (Mainframe) IBM System/370 model 168 (1972) Minipočítač DEC PDP-11/70 (1975) Od 60. let počítač byl buď velký sálový nebo mini, stroj,

Více

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor:

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor: Západočeská univerzita v Plzni Písemná zkouška z předmětu: Zkoušející: Katedra informatiky a výpočetní techniky Počítačová technika KIV/POT Dr. Ing. Karel Dudáček Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení:

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 8 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a prodej

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 7 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Disková pole (RAID) 1

Disková pole (RAID) 1 Disková pole (RAID) 1 Architektury RAID Důvod zavedení RAID: reakce na zvyšující se rychlost procesoru. Pozice diskové paměti v klasickém personálním počítači vyhovuje pro aplikace s jedním uživatelem.

Více

Hardware PC Interní a externí interface

Hardware PC Interní a externí interface Informační systémy 2 Hardware PC Interní a externí interface IS2-2015-05 24.3.2015 1 Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresních a datových

Více

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor

FASTPort. Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům. aneb. Jak připojit koprocesor FASTPort Nová sběrnice pro připojení inteligentních karet* k osmibitovým počítačům aneb Jak připojit koprocesor *) inteligentní karta = karta vybavená vlastním procesorem J. Němeček 12. 10. 2013 úvodní

Více

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM 1 Požadavky na RDRAM - začátky Nové DRAM musí zajistit desetinásobné (?) zvýšení šířky pásma srovnání výkonu procesoru a paměti. Náklady na výrobu a

Více

ipomenutí - analogov ízené monitory

ipomenutí - analogov ízené monitory Popis rozhraní DVI Osnova přednášky: Zdůvodnění potřeby číslicového rozhraní monitoru přechod z VGA na DVI. DVI v. analogové rozhraní. Řízení monitoru LCD přes rozhraní DVI. Souvislost mezi DVI a dosažitelnou

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Paměti SDRAM (synchronní DRAM)

Paměti SDRAM (synchronní DRAM) Paměti SDRAM (synchronní DRAM) 1 Paměti SDRAM Cíl přednášky: - Shrnout předcházející techniky řízení pamětí. - Prezentovat techniku SDRAM, postihnout její výrazné rysy a odlišnosti od předcházejících typů.

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Speciální číslicové systémy. Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC)

Speciální číslicové systémy. Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC) Speciální číslicové systémy Paralelní sběrnice, interní sběrnice (PC, ISA, PCI, AGP, SCSI, ATA, vývoj k sériovým PCIe, SATA, SASC) Paralelní sběrnice Lokální sběrnice (adresová, datová, řídicí logicky

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek

Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk fyzická struktura Josef Horálek Pevný disk = Pevný disk je paměť pracující na magnetickém principu = Skládá se z několika částí: = médium, na němž jsou uložena data ( 3,5 a 2,5 ) = magnetické

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní Obvody a architektura počítačů Josef Voltr, 2013 Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení - propojení mezi zařízeními Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení

Více

Universal Serial Bus (USB)

Universal Serial Bus (USB) Universal Serial Bus (USB) Terminologie V sestavách se zařízeními USB se používá architektura master slave. Počítač je master. Oba konce kabelu nejsou kompatibilní downstream/upstream. počítač upstream

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr Josef Voltr USB Centronics RS232 IEEE488/GPIB/HPIB ISA PCI ATA SCSI SATA USB původní úmysly připojení telefonu k PC, jednoduché použití (skutečné P&P), perspektiva pro různé periferie hvězdicovitá topologie

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC

Charakteristika dalších verzí procesorů v PC Charakteristika dalších verzí procesorů v PC 1 Cíl přednášky Poukázat na principy tvorby architektur nových verzí personálních počítačů. Prezentovat aktuální pojmy. 2 Úvod Zvyšování výkonu cestou paralelizace

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Úvod do architektur personálních počítačů

Úvod do architektur personálních počítačů Úvod do architektur personálních počítačů 1 Cíl přednášky Popsat principy proudového zpracování informace. Popsat principy zřetězeného zpracování instrukcí. Zabývat se způsoby uplatnění tohoto principu

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Programové konstrukce

Programové konstrukce Program Standarní rozhranní Paralelní port Sériový port, IRDA Firewire USB, Bluetooth Rozhraní pro pevné disky ATA, SATA, SCSI (příště) Cvičení: Blikající stromeček, řízení křižovatky, infračervený příjímač,

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Zobrazovací jednotky a monitory

Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce

Více

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí:

Intel 80486 (2) Intel 80486 (1) Intel 80486 (3) Intel 80486 (4) Intel 80486 (6) Intel 80486 (5) Nezřetězené zpracování instrukcí: Intel 80486 (1) Vyroben v roce 1989 Prodáván pod oficiálním názvem 80486DX Plně 32bitový procesor Na svém čipu má integrován: - zmodernizovaný procesor 80386 - numerický koprocesor 80387 - L1 (interní)

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Počítačové systémy Vnitřní paměti Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Hierarchire pamětí Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-2/21- Západočeská univerzita

Více

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec).

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). 1 Specifikace USB USB 1.0 Původní specifikace. USB 1.1 Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). USB 2.0 Doplněno o High Speed (480 Mb/sec.) a další rozšíření

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Připomenutí - analogově řízené monitory

Připomenutí - analogově řízené monitory Popis rozhraní DVI Osnova přednášky: Zdůvodnění potřeby číslicového rozhraní monitoru přechod z VGA na DVI. DVI v. analogové rozhraní. Řízení monitoru LCD přes rozhraní DVI. Souvislost mezi DVI a dosažitelnou

Více

Přednáška. Úložiště dat: HDD, SDD, RAID, DAS, NAS, SAN. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012

Přednáška. Úložiště dat: HDD, SDD, RAID, DAS, NAS, SAN. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Přednáška Úložiště dat: HDD, SDD, RAID, DAS, NAS, SAN. Katedra počítačových systémů FIT, České vysoké učení technické v Praze Jan Trdlička, 2012 Příprava studijního programu Informatika je podporována

Více

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet

Modbus TCP. integrovaný ethernet přepínač umožňuje liniovou topologii 2x konektor M12, 4pinový, kódování D pro připojení na ethernet programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP67 s integrovaným napájením LED pro indikaci stavu PLC, napájecího napětí, poruch signálů a sběrnice multiprotokolová

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

2007/2008 ZS. operačních systémů

2007/2008 ZS. operačních systémů Principy počítačů a operačních systémů SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY Struktura sběrnice datové linky adresové linky řídící linky Sběrnicové systémy Výhody: přidávání zařízení nízká cena lehké zvládnutí komplexity

Více

Sběrnice používané pro sběr dat

Sběrnice používané pro sběr dat Programové prostředky pro měření a řízení, přednáška č. 9 Sběrnice používané pro sběr dat Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha 2009 verze 1.0 1 Obsah přednášky Sériové komunikační sběrnice 1. Rozdělení

Více

2 Hardware a operační systémy

2 Hardware a operační systémy Operační systémy 2 Hardware a operační systémy Obsah: 2.1 Procesor CPU, 2.1.1 Zpracování instrukcí, 2.1.2 Zvyšování výkonu CPU, 2.1.3 Režimy CPU, 2.2 Paměť, 2.2.1 Cache, 2.3 Vstupně výstupní zařízení,

Více

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru Cíl přednášky: Vysvětlit principy práce s registry v architekturách RISC a CISC, upozornit na rozdíly. Vysvětlit možnosti využívání sad registrů. Zabývat se principy využívanými v procesorech Intel. Zabývat

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Paměti a jejich organizace

Paměti a jejich organizace Kapitola 5 Paměti a jejich organizace 5.1 Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti jednotlivých typů Vnější paměti Jsou umístěny mimo základní jednotku. Lze je zařadit mezi periferní zařízení. Zápis a čtení

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více