Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu..."

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu... 9 Specifikace... 10

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou. Přístroj nesmí zmoknout, ani být postříkaný, nestavějte na něj nádoby s vodou, např. vázy. Čistěte jej pouze suchým hadříkem. Ponechejte volné chladící otvory. Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce. Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení, teplometů, kamen a podobných objektů (včetně zesilovačů), jež produkují teplo. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel skřípnutý nebo aby se po něm šlapalo, především na jeho koncích. Používejte pouze doplňky a příslušenství, doporučené výrobcem. Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo když nebude delší dobu používán. Vypnutím vypínačem neoddělíte přístroj zcela od napětí, musíte vytáhnout napěťovou šňůru ze zásuvky, pokud nebudete s přístrojem pracovat po delší dobu. Instalujte produkt poblíž zásuvky, aby byla snadno dosažitelná. Upozornění - Zapojte hlavní přívod přístroje do zásuvky s uzemňovacím kolíkem. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům. Servisní zásah je vyžadován, je-li přístroj poškozen libovolným způsobem, včetně napájecí šňůry či zástrčky, když pronikne dovnitř kapalina nebo zapadnou objekty, přístroj byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, když nefunguje normálně nebo když upadne. Neinstalujte zařízení daleko od zásuvky a/nebo rozdvojky. Neinstalujte zařízení v malém prostoru, jako jsou knihovny, a podobně. Baterie nevystavujte vlivu nadměrného tepla, jako například na slunci, u ohně, atd. Příliš silný zvuk ve sluchátkách může způsobit ztrátu sluchu. Nepoužívejte vozík, podstavec, nebo stolek, kromě těch, které doporučuje výrobce, nebo jsou dodány s produktem. Pokud použijete vozík, dbejte na to, aby nedošlo k převrhnutí. Poznámka o odpadech (pro EU) Pokud je tento symbol na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod zkříženým symbolem pro baterie či jejich balení. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. 3

4 Úvod Děkujeme za zakoupení mobilního monitor zesilovače MMA130. Abyste zcela bez problémů využili plný potenciál zesilovače, přečtěte si důkladně tento manuál a používejte zesilovač správný způsobem dle instrukcí. Po přečtení si manuál pečlivě uschovejte, aby byl po ruce i pro pozdější potřebu. Hlavní vlastnosti MMA130 je výkonný monitor zesilovač, který disponuje vestavěným 4-kanálovým mixem. Může přijímat dva různé zdroje napájení (AC adaptér a baterie), díky čemuž zvládne různé herní styly, situace a prostředí. Vestavěný 4-kanálový mix. Vestavěný 4-kanálový mix poskytuje dva mic/line přepínatelné kanály (1/2) a dva linkové kanály (3/4). Můžete tak najednou zapojit mikrofon na zpěv a elektronické hudební nástroje pro mix a přehrávání. Jacky AUX IN vám umožní připojit CD nebo MP3 přehrávač, takže můžete jamovat nebo cvičit s vaším oblíbeným interpretem. Dvě možnosti napájení využívají AC nebo baterie (šest nebo dvanáct C baterií); pro AC napájení je zde výstupní jack DC9V. Takže dokonce v místech, kde není AC zásuvka, poskytuje MMA130 díky možnosti napájení bateriemi výkonný, hlasitý výstup. Tato funkce může být velice užitečná při hraní na ulici. Vestavěný DC9V OUT jack může napájet připojený WAVEDRUM, PS60, microstation, microkorg XL, microsampler, micropiano, KAOSS PAD Quad, KAOSSILATOR PRO, monotribe nebo jiný elektronický hudební nástroj, který přijímá DC9V. Nově vyvinutý obvod výkonového zesilovače a vysoce efektivní reproduktor nabízejí pozoruhodný zvukový tlak na úrovni 100dB a více, dokonce i při napájení bateriemi (když je přepínač POWER MODE nastaven na MAX). Flexibilní formování zvuku díky 3-pásmovému ekvalizéru a funkce Anti-feedback, která okamžitě potlačuje zpětnou vazbu. Možnost různých pozic pro různé příležitosti a situace. MMA130 můžete umístit do různých pozic. Například, můžete jej položit na šířku (horizontálně) a použít jako pódiový odposlech. Nebo jej můžete nainstalovat na volitelný stojan (Ultimate Support JS-TS50-1) a použít jako výkonný monitor reprobox. Názvy a funkce Ovládací panel CH1, CH2 (kanály 1 a 2) Knob VOLUME Tímto knobem nastavíte úroveň hlasitosti odpovídajícího kanálu. Přepínač LINE/MIC Tímto přepínačem zvolíte vstupní úroveň zařízení, které je zapojeno do odpovídajícího kanálu (1 nebo 2). Jestliže do jednoho z těchto kanálů zapojíte mikrofon, nastavte přepínač MIC/LINE na MIC. Jestliže zapojíte elektronický hudební nástroj nebo audio přehrávač, nastavte přepínač na LINE. Oba vstupy MIC i LINE jsou symetrické. Indikátor CLIP (Špička) Pro každý kanál nastavte knob VOLUME tak, aby se při maximální hlasitosti zařízení, která jsou zapojena do kanálů, indikátor NE-rozsvítil. Pozn.: Jestliže se indikátor CLIP rozsvítí, zvuk může být zkreslený nebo přerušován. Když začínají být baterie vybité, úroveň špičky klesne a indikátor CLIP začne svítit častěji. Když tato situace nastane, snižte úroveň knobu VOLUME a nastavte jej tak, aby indikátor CLIP nesvítil. CH3, CH4 (kanály 3 a 4) Knob VOLUME Tímto knobem nastavíte úroveň hlasitosti kanálů 3 a 4. Indikátor CLIP (špička) (viz CH1 a CH2) Knob MASTER VOLUME Tímto knobem nastavíte celkovou úroveň hlasitosti MMA130. EQUALIZER Knob HIGH Zesílí nebo ořeže výšky zvuku MMA130. Knob MIDDLE Zesílí nebo ořeže středy zvuku MMA130. Knob LOW Zesílí nebo ořeže basy zvuku MMA130. 4

5 Knob ANTI-FEEDBACK, vypínač ON/OFF Je-li hlasitost MMA130 příliš vysoká, může se mezi mikrofony a hudebními nástroji, které jsou zapojeny do kanálů 1 4, objevit zpětná vazba. Jestliže se tak stane, nastavte přepínač ANTI-FEEDBACK na ON a poté pomalu otáčejte knobem ANTI-FEEDBACK, dokud zpětná vazba nezmizí. Přepínač POWER MODE Nastavte přepínač na ECO, chcete-li snížit výstupní výkon zesilovače na 5W během napájení bateriemi a snížit tak spotřebu energie baterií. Přepínač STANDBY Toto je vypínač MMA130. Když jej nastavíte na BATTERY, přístroj bude napájen bateriemi. Používáte-li AC napájení, zapněte přepínač POWER a poté tento přepínač nastavte na AC, čímž aktivujete napájení. Indikátor napětí Indikátor napájení se rozsvítí, když zapnete vypínač STANDBY. Když s přístrojem pracujete na baterie, jas této LEDky indikuje zbývající energii baterie. Pokud tento indikátor pohasíná a svítí utlumeně, je nejvyšší čas vyměnit baterie. Zadní panel Jacky AUX IN (stereo) Tyto jacky podporují RCA konektory (L/R), 1/8 mini stereo konektory a standardní 1/4 phone konektory (L/R). Do těchto jacků zapojte analogové audio výstupy z audio zařízení. Využijete je, když chcete připojit CD nebo MP3 přehrávač, abyste mohli jamovat s přehrávanou hudbou. Pozn.: Knob MASTER VOLUME a knoby EQUALIZER neovlivňují zvuk zařízení, které je zapojeno do vstupních jacků AUX. DC9V OUT (DC9V napájecí výstupní konektor) Tento konektor napájí zapojené produkty Korg, které fungují na DC9V (max. 500mA, polarita: ), jako například WAVEDRUM. Používejte určený DC-DC kabel, který je součástí balení. Podporované produkty Korg: WAVEDRUM, PS60, microstation, microkorg XL, microsampler, micropiano, KAOSS PAD Quad, KAOSSILATOR PRO, monotribe Pozn.: Výstup z jacku DC9V OUT lze přerušit, aby nedošlo k nadproudu nebo úplnému vybití baterií. To znamená, že napájení připojeného zařízení může být bez varování přerušeno. Dbejte na to, obzvláště pokud používáte jack DC9V OUT během práce s MMA130, napájeným bateriemi. Pozn.: Jestliže připojíte nepodporované zařízení, můžete zaznamenat šum nebo jiné problémy, dokonce i když dané zařízení splňuje doporučené specifikace. Pozn.: Dbejte na polaritu tohoto konektoru, když zapojujete zařízení. Upozornění: Sem nikdy nezapojujte AC adaptér. Konektor AC napájení Jacky INPUT CH1, CH2 Tyto symetrické vstupní jacky přijímají buď XLR konektory, nebo TRS 1/4" phone konektory. Jacky INPUT CH3, CH4 Tyto vstupní jacky přijímají standardní 1/4" phone konektory pro LINE (linkové) zapojení. Sem zapojte elektronické hudební nástroje nebo audio přehrávače. Přepínač GROUND LIFT V některých případech se při použití jacku DC9V OUT na MMA130 může objevit zemní smyčka a způsobit šum. Nastane-li tato situace, může se problém vyřešit použitím kanálů 3 a 4 vstupních jacků a nastavením přepínače GROUND LIFT na LIFT. Zapojte přiložený kabel napájení. Vypínač POWER Dodává napájení, když používáte MMA130 na AC napájení. Zapojte napájecí kabel do AC vstupu a zapněte tento spínač. Pozn.: MMA130 nedisponuje funkcí dobíjení baterií. Tip: Jestliže máte přístroj zapojený do AC zásuvky, nebude energie baterií nijak spotřebovávána. Jack LINE OUT Tento konektor je výstupem audia, které je spojením signálů před EQ na kanálech

6 Nastavení Tato sekce popisuje přípravu a základní postup používání MMA130. Zapněte přístroj. Nastavte knob MASTER VOLUME na MMA130 na minimum. Připojte přiložený napájecí kabel do konektoru AC napájení a jeho druhý konec do AC zásuvky. Chcete-li napájet přístroj bateriemi, podívejte se sekci Instalace baterií, kde najdete příslušné informace. Zapojte jeden konec kabelu do výstupního jacku vašeho elektronického hudebního nástroje a druhý konec do jacku INPUT. Projděte si sekci Zapojení dalších zařízení, kde najdete informace o zapojení svého vybavení. Zapněte připojené/á zařízení. Pozn.: Zařízení, které je napájeno z jacku DC9V na MMA130, musíte zapnout až po kroku 5. Zapněte přístroj vypínačem STANDBY. Jestliže chcete využít baterie, nastavte přepínač STANDBY na pozici BATTERY; MMA130 bude napájeno bateriemi. Chcete-li využít AC napájení, zapněte přepínač POWER na zadním panelu a poté nastavte přepínač STANDBY na pozici AC, čímž přístroj zapnete. Nastavte každý knob VOLUME tak, aby se odpovídající indikátor špičky nerozsvítil, ani když se signál každého z připojených zařízení na úroveň špičky dostane. Chcete-li nastavit vstupní úroveň zařízení, které je zapojené do jacků AUX IN, použijte ovládání hlasitosti daného zařízení a nastavte tak jeho výstup. Pomalu zvyšujte úroveň knobu MASTER VOLUME a nastavte tak celkovou hlasitost. Instalace baterií Odstraňte kryt baterií na kabinetu. Kryt baterie Vložte šest nebo dvanáct alkalických C baterií, dbejte na správnou polaritu, jak je ukázáno na obrázku. Pozn.: Ověřte, že je každá baterie vložena správně dle polarity. Tip: Používáte-li dvanáct baterií, vložte těch šest dalších stejným způsobem. Knoby VOLUME kanálů 1 4 a knobem MASTER VOLUME nastavte hlasitost. Jak vypnout přístroj Chcete-li přístroj vypnout, nejprve stáhněte knob MASTER VOLUME na MMA130 na minimum, poté nastavte přepínač STANDBY na STANDBY a poté vypněte spínač POWER. Zapojení dalších zařízení Zde zjistíte, jak zapojit svá zařízení do vstupních jacků a jak nastavit hlasitost. Zapojte kabely z výstupních jacků vašich elektronických hudebních nástrojů nebo jiných zařízení do vstupních jacků kanálů 1 4. Použijte kanály, které poskytují pro vaše zařízení vhodnou vstupní úroveň. Mikrofonní zařízení zapojte do kanálu 1 nebo 2 a nastavte jejich LINE/MIC přepínač na MIC. Linková zařízení zapojte do kanálů 1 4. Jestliže zapojíte linkové zařízení do kanálu 1 nebo 2, nastavte jeho LINE/MIC přepínač na LINE. Používáte-li CD nebo MP3 přehrávač, zapojte jej do jacků AUX IN. Knoby VOLUME kanálů 1 4 nastavte vyrovnání hlasitostí všech zařízení. Počet baterií zvolte dle vámi požadovaného operačního času. Následující tabulka ukazuje možnosti operačního času. Počet baterií Šest baterií Dvanáct baterií Režim napájení * S připojeným WAVEDRUM Pracovní čas DC9V OUT použit* MAX 8 hodin 1 hodina ECO 12 hodin 2,5 hodiny MAX 16 hodin 4 hodin ECO 24 hodin 6 hodin Výměna baterií Vyměňte baterie, když začne indikátor napájení svítit tlumeně. Pozn.: Jakmile se začnou baterie vybíjet, můžete zaslechnout šum nebo přerušení zvuku. Pozn.: Když přestanou být baterie použitelné, ihned je vyjměte z přístroje. Pokud je v přístroji necháte, může dojít k poškození (např. vylití elektrolytu z baterií). Měli byste vyjmout baterie i tehdy, jestliže nebudete MMA130 delší dobu používat. Pozn.: Baterie musíte měnit v sadě po šesti. Nepromíchávejte nové a použité baterie v jedné sadě. 6

7 Připevnění stabilizátoru MMA130 můžete použít ve svislé (vertikální) pozici - držadlo nahoře. Také můžete připevnit část perkusního stojanu Korg ST-WD (prodávaný samostatně), na MMA130 umístit WAVEDRUM a vytvořit tak skvěle fungující kombinaci. V tomto případě připevněte přiložený stabilizátor a zajistěte tak přístroji stabilitu během hraní. * K připevnění budete potřebovat Philips šroubovák (č. 2). Pozn.: Nikdy neodstraňujte žádný z šroubů jinak, než je určeno v následujícím vysvětlení. Použití MMA130 umístěného na bok Umístěte MMA130 tak, aby byla část s gumovými nožkami dole (ovládací panel bude směrem nahoru). Pozn.: Chcete-li MMA130 použít tímto způsobem, musíte odstranit stabilizátor. Šroubovákem odstraňte tři šrouby připevnění stabilizátoru ze spodní části MMA130. Gumová nožka Umístěte stabilizátor na své místo na spodní části MMA130 a bezpečně jej připevněte pomocí výše uvedených třech šroubů. Umístěte MMA130 tak, aby byl stabilizátor dole a ověřte, že se přístroj neviklá. 7

8 Použití WAVEDRUM na stojanu Můžete připevnit koš perkusního stojanu Korg ST-WD k MMA130 a umístit na něj WAVEDRUM od Korg. Pozor! Ověřte, že zcela rozumíte následujícím informacím, než se rozhodnete připevnit WAVEDRUM k MMA130. Nepřipevňujte do ST-WD zdířky na MMA130 nic jiného, než ST-WD. Pokud tak učiníte, můžete poškodit ST- WD zdířku nebo převrhnout celou sestavu a způsobit zranění. Nastavte výšku tak, aby nejvyšší bod nepřesahoval 1 m (přibližně 3,3 stop), když je WAVEDRUM umístěn na koš ST-WD. Bude-li výška více než 1 m, sestava se může převrhnout a způsobit zranění. Při použití WAVEDRUM připevněte přiložený stabilizátor k MMA130. Jestliže tuto část nepřipevníte, sestava se může převrhnout a způsobit zranění. Nemanipulujte s MMA130, když je připevněný k ST- WD stojanu, stejně tak nezvedejte a nemanipulujte se sestavou uchopením za ST-WD, který je připevněn k MMA130. Jestliže tak učiníte, WAVEDRUM by mohl spadnout, poškodit se nebo způsobit zranění. Připevnění ST-WD * K připevnění ST-WD budete potřebovat Philips šroubovák (č. 2). Odstraňte krytku na ST-WD zdířce. Pozn.: Dbejte na to, aby do otvoru nespadly šrouby nebo jiné předměty. Mohlo by být nemožné takové předměty vyjmout nebo by mohly poškodit komponenty uvnitř MMA130. Pozn.: Když nepoužíváte ST-WD, nechte krytku na svém místě. Uvolněte dva šrouby na zadním panelu MMA130, aby ST-WD stojan mohl projít skrz. Odstraňte základnu z ST-WD a vložte ji nadoraz do ST- WD zdířky. Pozn.: Zasuňte ST-WD úplně nadoraz, dokud se silná část se šroubem nedotkne MMA130. Jestliže tuto část nezasunete úplně, sestava by se mohla převrhnout a způsobit zranění. Nenechávejte mezery Umístěte šroub ST-WD směrem k zadní části MMA130 a bezpečně utáhněte oba šrouby na MMA130 a zajistěte tak bezpečné připevnění ST-WD. Ověřte, že je každá pohyblivá část MMA130 pevně utažená a až poté umístěte WAVEDRUM na koš. Otočte maticí pod košem a bezpečně připevněte WAVEDRUM, aby s ním nebylo možné hýbat. Táhlo WAVEDRUM Koš Matice Výškový šroub Šroub pro nastavení úhlu Stabilizátor ST-WD Nastavte výšku a úhel koše ST-WD a bezpečně utáhněte každý ze šroubů ST-WD. Pozn.: Dávejte pozor, aby WAVEDRUM nespadl na zem. Pozn.: Nastavte výšku na 1 m (přibližně 3,3 stop) nebo níže. Krytka 1 m nebo níže Šrouby 8

9 Méně než 144 cm Použití speaker stojanu MMA130 můžete připevnit na speaker stojan JS-TS50-1, vyrobený v Ultimate Support, a používat jej v optimální výšce jako monitor nebo PA. Pozor! Ověřte si, že úplně rozumíte následujícím informacím a budete tak používat tento produkt správně. S MMA130 nepoužívejte jiný stojan než JS-TS50-1. Speaker stojan používejte ve výšce 144 cm (přibližně 4' 8") nebo níže (viz ilustraci). Použijete-li stojan ve větší výšce, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Rozložte trojnožku tak, aby byly nohy minimálně 120 cm (přibližně 3' 11") od sebe (viz ilustraci). Pokud budou nohy blíže, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Speaker stojan nepoužívejte na nestabilních nebo nakloněných místech. Použijete-li stojan na nestabilním místě, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Kabely, které jsou zapojené do MMA130, veďte opatrně, aby sestavě nepřekážely. Jestliže někdo zakopne o kabel, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Na MMA130 na speaker stojanu nic nepokládejte. Daný předmět by mohl spadnout nebo by se mohl převrátit stojan, poškodit zařízení nebo někoho zranit. Speaker stojan nepoužívejte s ST-WD stojanem nebo s čímkoliv jiným, co je připevněno do ST-WD zdířky MMA130. Stojan by se mohl převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Nastavení stojanu a připevnění MMA130 Zarážka Vzpěra Více než 120cm Prodlužovací Trubka Šroub 2 Šroub 1 Stativ Uvolněte šroub 1 a trojnožku dostatečně rozložte. Ověřte, že jsou nohy trojnožky 120 cm (přibližně 3' 11") nebo více od sebe. Pevně utáhněte šroub 1. Uvolněte šroub 2 a vysuňte prodlužovací trubku. Zasuňte zarážku do otvoru prodlužovací trubky. Pozn.: Dejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Pozn.: Při použití stojanu musíte vložit zarážku. Snižujte pozici prodlužovací trubky, dokud se nezastaví o zarážku. Pevně utáhněte šroub 2. Prodlužovací trubku zasuňte do MMA130. Pozn.: Dbejte na následující upozornění, když připevňujete MMA130 na speaker stojan. Při připevňování MMA130 na stojan vám musí pomáhat minimálně jedna další osoba. Dejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Nenaklánějte stojan s připevněným MMA130. Nikdy neměňte výšku stojanu, když je na něj připevněn MMA130. Ověřte, že je výška od podlahy ke spodní části MMA130 (viz ilustraci) 144 cm (přibližně 4' 8") nebo méně. 9

10 Specifikace INPUT: CH1, 2 Nominální vstupní úroveň: OUTPUT: LINE OUT DC9V: 500mA, polarita: Výkon zesilovače na výstupu: 2x MIC/LINE (XLR/TRS symetrické ) Vstupní Impedance: 10kΩ Nominální vstupní úroveň: -40dBu (MIC) / -15dBu (LINE) CH3, 4 2x LINE (1/4 phone jack nesymetrické ) Vstupní Impedance: 100KΩ Nominální vstupní úroveň: -15dBu AUX IN 2x RCA, stereo phone jack, 2x phone jack Vstupní Impedance: 20kΩ 15dBu 1/4 phone jack nesymetrický Impedance výstupního zdroje: 1kΩ Nominální výstupní úroveň: -15dBu DC9V OUT Nastavení MAX: Maximum 30W RMS do 4Ω Nastavení ECO: Maximum 5W RMS do 4Ω Reproduktor: 1x woofer (6.5 palce 4Ω) Zdroj napájení: Životnost baterie: 1x dome tweeter (1 palec 4Ω) Šest nebo dvanáct alkalických C baterií nebo lokální AC napětí Přibližně 24 h maximum (POWER MODE: ECO, při použití 12 baterií) Spotřeba: 25W Rozměry (Š x H x V): 320 x 285 x 485mm / 12.60" x 11.22" x 19.09", při horizontálním nastavení: 485 x 345 x 336 mm / 19.09" x 13.58" x 13.23" stabilizátor: 400 x 390 x 25 mm / 15.75" x 15.35" x 0.98" Hmotnost: Přibaleno: Volitelné (nutno dokoupit): 12.3 kg / 27.12lbs., při použití stabilizátoru: 13.7 kg / 30.20lbs. Napájecí kabel, DC-DC kabel (1,5 m přibližně 6'), stabilizátor Perkusní stojan ST-WD, speaker stojan Ultimate Support JS-TS50-1 * Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 10

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel

Pokud je váš zesilovač máprovozní napětí 120V, zapojte dodaný síťový kabel www.fishman.cz Začínáme Zde jsou některé základní tipy pro nastavení, které vám pomohou dostat jdeš. Chcete-li ovládat Loudbox Mini bezpečně, přečtěte si prosím celý návod k použití, a to zejména Důležité

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS AC-3 Acoustic Simulator. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...

STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ... STAGEPAS 300 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 2 PŘED ZAPNUTÍM MIXU... 3 VYJMUTÍ MIXU...3 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ...4 ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ...4 OŽIVENÍ... 5 APLIKACE ECHA NEBO REVERB EFEKTU...6 OVLADAČE

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Clasic Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.

MX-1400 DSP. Uživatelská příručka a návod k obsluze. Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket. MX-1400 DSP Uživatelská příručka a návod k obsluze Výhradní dovozce. Showmarket s. r. o., Na Javorce 179, Davle, 252 06 www.showmarket.cz Bezpečnostní pokyny: Mixážní pult MX 1400/MX 1400 DSP jsou elektrická

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS ML-2 Metal Core. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Více

Cokoliv může být váš reproduktor

Cokoliv může být váš reproduktor Uživatelský manuál Cokoliv může být váš reproduktor X-Vibe je revoluční reproduktor, který díky své technologii vytváří nepředvídatelné zvukové efekty. Můžete ho přilepit na různé objekty jako je například

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Profesionální ozvučovací. Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Profesionální ozvučovací systém KAIFAT Dvoupásmový reprobox s reproduktorem o průměru 6, 8, 10, 12 nebo 15 Prosím čtěte tento manuál pečlivě a uložte jej na bezpečném místě. 1. Pasivní

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY NX M22-A STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5. Nepoužívejte

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7

PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 PROFESIONÁLNÍ AKTIVNÍ REPROBOXY ŘADY ART 7 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si tyto pokyny. 2. Uschovejte si tyto pokyny. 3 Dbejte všech varování. 4 Dodržujte všechny pokyny. 5.

Více

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano.

Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. Uživatelský manuál Děkujeme za zakoupení digitálního toy piana Korg tinypiano. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na napětí aplikovaných v

Více

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA

GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA GENESIS HV55 HERNÍ BEZDRÁTOVÉ SLUCHÁTKA Návod k obsluze VLASTNOSTI Kompatibilní z PS3/XBox360/PC/Wii (Bez funkce mikrofonu na Wii) Ovládání hlasitosti hudby ve hře / ovládání hlasitosti mikrofonu 4 režimy

Více

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění

Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění Uživatelský manuál Ibanez - Sound Wave 15 Důležitá bezpečnostní upozornění 1) Přečtěte si tento návod. 2) Návod uchovejte pro budoucí použití. 3) Věnujte pozornost všem varováním 4) Dodržujte veškeré instrukce.

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY OBSAH BALENÍ www.btk-group.cz TECHNICKÉ PARAMETRY -Celkový výkon RMS: 12 W -Výstupní výkon RMS subwooferu: 6 W -Výstupní výkon RMS satelitů: 2x3 W -Frekvenční odezva: 60Hz-20kHz -Jednotka subwooferu: 4" -Jednotky satelitů:

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME

Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME Profesionální mixážní pult KAIFAT série ME ME502/ME502FP/ME602/ME802/ME1002/ME1202 Uživatelský manuál 1. Ovládací prvky a konektory Tato kapitola popisuje různé ovládací elementy mixážního pultu. Funkce

Více

BeoLab Příručka

BeoLab Příručka BeoLab 8002 Příručka Každodenní používání 3 Jakmile dokončíte nastavení reproduktorů způsobem popsaným na následujících stranách, připojte celý systém k síťovému napájení. Světelná kontrolka se rozsvítí

Více

Představení produktu. Vlastnosti produktu

Představení produktu. Vlastnosti produktu Obsah 1. Představení produktu Vlastnosti produktu 2. Popis zařízení přední panel zadní panel 3. Připojení k dalším zařízením 4. Pokyny pro správné používání 5. Pokyny pro správné nabíjení 6. Výměna operačního

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160

Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 1 Návod na použití Zesilovač indukční smyčky LH 160 LoopHEAR 160 2 Co je LoopHEAR 160 (LH160) Zesilovač LH160 byl vyvinut jako stacionární indukční smyčka pro použití ve vozidlech, prodejních místech,

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY

BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY BLUETOOTH AKTIVNÍ REPRODUKTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-BTS50.B M-BTS50.W cz Obsah Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled o produktu 4 Instalace produktu 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a

Více

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Technické údaje, funkce a způsob jejich použití mohou být bez upozornění změněny. Verze 1.0 1201 Každodenní používání 3 Jakmile dokončíte nastavení reproduktorů způsobem

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Návod k použití ČEŠTINA

Návod k použití ČEŠTINA Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH Uživatelský manuál : Snížení rizika ohně nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH Při používání elektrických přístrojů

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení Česky BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI Pro adaptér napájení UPOZORNĚNÍ Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití se zařízeními Yamaha. Nepoužívejte

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Profesionální dvoupásmový reproduktor

Profesionální dvoupásmový reproduktor Profesionální dvoupásmový reproduktor AMERICAN AUDIO 4295 Charter Street Los Angeles, Ca. 90058 www.americanaudio.us Blahopřání Úvod: Blahopřejeme a děkujeme, že jste se rozhodli pro profesionální reproduktory

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP UŽIVATELSKÝ MANUÁL PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTORY KAIFAT SÉRIE HP POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU NEBO ELEKTRICKÉHO ŠOKU. UVNITŘ NEJSOU

Více

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o.

Uživatelský manuál MEI 100. Bezdrátový In Ear odposlechový systém Audio Partner s.r.o. Uživatelský manuál MEI 100 Bezdrátový In Ear odposlechový systém Součásti balení: Funkce vysílače MEI-100: Přední panel: 1) Zdířka pro sluchátka 2) Ovladání hlasitosti odposlechu (otočením doleva snížení

Více

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T

Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 1 Uživatelská příručka Asistenční příposlechová sluchátka CLA9 a CLA9T 2 ÚVOD CLA9/CLA9T je dobíjecí zařízení pro příposlech. Zařízení zesiluje řeč spolu se zvuky z různých zdrojů, jako je televize, rádio

Více

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17

Mixážní pult Xenyx 1002B. Obj. č. 30 41 17 Vlastnosti Pult je vybaven mnoha funkcemi jako například ultra nízkou hladinou hlučnosti u mikrofonu předzesilovače, neo-classic Britský 3-pásmový ekvalizér a stereo kanály, které umožňují současné použití

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB2 a RB3. Richter Bass UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO KOMBA RB a RB Richter Bass Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek britské firmy Laney. Jedná se o výrobce s dlouholetou tradicí a bohatou historií, jejíž kořeny spadají

Více

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o.

Mobilní ozvučovací sestava s výkonem W UŽIVATELSKÝ MANUÁL AUDIO PARTNER s.r.o. Mobilní ozvučovací sestava s výkonem 2 100 W UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 2014 AUDIO PARTNER s.r.o. Drahý zákazníku, nejprve nám dovolte vám poděkovat za to, že jste zakoupili výrobek společnosti Soundsation.

Více

Register your product and get support at SPA1260. CS Příručka pro uživatele

Register your product and get support at  SPA1260. CS Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/support SPA1260 CS Příručka pro uživatele a (L) (R) b (L) (R) c d e (L) (R) f (L) (R) AUX CS Upozornění: Výrobek nesmí být vystaven kapajícím nebo

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod pro sestavení ST-SV1. Stojan pro klávesy

Návod pro sestavení ST-SV1. Stojan pro klávesy Návod pro sestavení ST-SV1 Stojan pro klávesy Upozornění před manipulací Než začnete pracovat se stojanem, mějte na paměti následující: Chcete-li sestavit stojan, je nezbytná přítomnost dvou osob. Vypadnutí

Více

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT Informace o výrobku E F G H Informace o výrobku E A C F G H A: Vypínač : Napájení střídavým proudem: svítí zeleně Napájení z : bliká zeleně C: Napájení střídavým proudem: indikace příkonu Napájení z : indikace kapacity D: Indikátor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Každodenní používání 3

Každodenní používání 3 BeoLab 11 Příručka VÝSTRAHA: Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavuje toto zařízení dešti nebo vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení působení odkapávajících nebo odstřikujících

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU

OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU OSOBNÍ ZESILOVAČ ZVUKU Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Popis přístroje Užití zesilovače zvuku Nastavte hlasitost na

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Plena Výkonové zesilovače

Plena Výkonové zesilovače Plena Výkonové zesilovače Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 LBB 1938 Pravidla bezpečnosti 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PMX-T320 2 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ

2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 1. NEJDŘÍVE PLNĚ NABIJTE, PAK ZAPNĚTE 2. AKTIVUJTE REŽIM PÁROVÁNÍ 3. PŘIPOJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ Plné nabití trvá 3 6 hodin (dle zdroje). Stiskněte a podržte hranaté multifunkční tlačítko na asi 4 sekundy nebo

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více