Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu..."

Transkript

1 Uživatelský manuál

2 Obsah Úvod... 4 Názvy a funkce... 4 Nastavení... 6 Připevnění stabilizátoru... 7 Použití WAVEDRUM na stojanu... 8 Použití speaker stojanu... 9 Specifikace... 10

3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou. Přístroj nesmí zmoknout, ani být postříkaný, nestavějte na něj nádoby s vodou, např. vázy. Čistěte jej pouze suchým hadříkem. Ponechejte volné chladící otvory. Instalujte přístroj přesně podle instrukcí výrobce. Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla jako topení, teplometů, kamen a podobných objektů (včetně zesilovačů), jež produkují teplo. Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel skřípnutý nebo aby se po něm šlapalo, především na jeho koncích. Používejte pouze doplňky a příslušenství, doporučené výrobcem. Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo když nebude delší dobu používán. Vypnutím vypínačem neoddělíte přístroj zcela od napětí, musíte vytáhnout napěťovou šňůru ze zásuvky, pokud nebudete s přístrojem pracovat po delší dobu. Instalujte produkt poblíž zásuvky, aby byla snadno dosažitelná. Upozornění - Zapojte hlavní přívod přístroje do zásuvky s uzemňovacím kolíkem. Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům. Servisní zásah je vyžadován, je-li přístroj poškozen libovolným způsobem, včetně napájecí šňůry či zástrčky, když pronikne dovnitř kapalina nebo zapadnou objekty, přístroj byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, když nefunguje normálně nebo když upadne. Neinstalujte zařízení daleko od zásuvky a/nebo rozdvojky. Neinstalujte zařízení v malém prostoru, jako jsou knihovny, a podobně. Baterie nevystavujte vlivu nadměrného tepla, jako například na slunci, u ohně, atd. Příliš silný zvuk ve sluchátkách může způsobit ztrátu sluchu. Nepoužívejte vozík, podstavec, nebo stolek, kromě těch, které doporučuje výrobce, nebo jsou dodány s produktem. Pokud použijete vozík, dbejte na to, aby nedošlo k převrhnutí. Poznámka o odpadech (pro EU) Pokud je tento symbol na obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický symbol pod zkříženým symbolem pro baterie či jejich balení. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. 3

4 Úvod Děkujeme za zakoupení mobilního monitor zesilovače MMA130. Abyste zcela bez problémů využili plný potenciál zesilovače, přečtěte si důkladně tento manuál a používejte zesilovač správný způsobem dle instrukcí. Po přečtení si manuál pečlivě uschovejte, aby byl po ruce i pro pozdější potřebu. Hlavní vlastnosti MMA130 je výkonný monitor zesilovač, který disponuje vestavěným 4-kanálovým mixem. Může přijímat dva různé zdroje napájení (AC adaptér a baterie), díky čemuž zvládne různé herní styly, situace a prostředí. Vestavěný 4-kanálový mix. Vestavěný 4-kanálový mix poskytuje dva mic/line přepínatelné kanály (1/2) a dva linkové kanály (3/4). Můžete tak najednou zapojit mikrofon na zpěv a elektronické hudební nástroje pro mix a přehrávání. Jacky AUX IN vám umožní připojit CD nebo MP3 přehrávač, takže můžete jamovat nebo cvičit s vaším oblíbeným interpretem. Dvě možnosti napájení využívají AC nebo baterie (šest nebo dvanáct C baterií); pro AC napájení je zde výstupní jack DC9V. Takže dokonce v místech, kde není AC zásuvka, poskytuje MMA130 díky možnosti napájení bateriemi výkonný, hlasitý výstup. Tato funkce může být velice užitečná při hraní na ulici. Vestavěný DC9V OUT jack může napájet připojený WAVEDRUM, PS60, microstation, microkorg XL, microsampler, micropiano, KAOSS PAD Quad, KAOSSILATOR PRO, monotribe nebo jiný elektronický hudební nástroj, který přijímá DC9V. Nově vyvinutý obvod výkonového zesilovače a vysoce efektivní reproduktor nabízejí pozoruhodný zvukový tlak na úrovni 100dB a více, dokonce i při napájení bateriemi (když je přepínač POWER MODE nastaven na MAX). Flexibilní formování zvuku díky 3-pásmovému ekvalizéru a funkce Anti-feedback, která okamžitě potlačuje zpětnou vazbu. Možnost různých pozic pro různé příležitosti a situace. MMA130 můžete umístit do různých pozic. Například, můžete jej položit na šířku (horizontálně) a použít jako pódiový odposlech. Nebo jej můžete nainstalovat na volitelný stojan (Ultimate Support JS-TS50-1) a použít jako výkonný monitor reprobox. Názvy a funkce Ovládací panel CH1, CH2 (kanály 1 a 2) Knob VOLUME Tímto knobem nastavíte úroveň hlasitosti odpovídajícího kanálu. Přepínač LINE/MIC Tímto přepínačem zvolíte vstupní úroveň zařízení, které je zapojeno do odpovídajícího kanálu (1 nebo 2). Jestliže do jednoho z těchto kanálů zapojíte mikrofon, nastavte přepínač MIC/LINE na MIC. Jestliže zapojíte elektronický hudební nástroj nebo audio přehrávač, nastavte přepínač na LINE. Oba vstupy MIC i LINE jsou symetrické. Indikátor CLIP (Špička) Pro každý kanál nastavte knob VOLUME tak, aby se při maximální hlasitosti zařízení, která jsou zapojena do kanálů, indikátor NE-rozsvítil. Pozn.: Jestliže se indikátor CLIP rozsvítí, zvuk může být zkreslený nebo přerušován. Když začínají být baterie vybité, úroveň špičky klesne a indikátor CLIP začne svítit častěji. Když tato situace nastane, snižte úroveň knobu VOLUME a nastavte jej tak, aby indikátor CLIP nesvítil. CH3, CH4 (kanály 3 a 4) Knob VOLUME Tímto knobem nastavíte úroveň hlasitosti kanálů 3 a 4. Indikátor CLIP (špička) (viz CH1 a CH2) Knob MASTER VOLUME Tímto knobem nastavíte celkovou úroveň hlasitosti MMA130. EQUALIZER Knob HIGH Zesílí nebo ořeže výšky zvuku MMA130. Knob MIDDLE Zesílí nebo ořeže středy zvuku MMA130. Knob LOW Zesílí nebo ořeže basy zvuku MMA130. 4

5 Knob ANTI-FEEDBACK, vypínač ON/OFF Je-li hlasitost MMA130 příliš vysoká, může se mezi mikrofony a hudebními nástroji, které jsou zapojeny do kanálů 1 4, objevit zpětná vazba. Jestliže se tak stane, nastavte přepínač ANTI-FEEDBACK na ON a poté pomalu otáčejte knobem ANTI-FEEDBACK, dokud zpětná vazba nezmizí. Přepínač POWER MODE Nastavte přepínač na ECO, chcete-li snížit výstupní výkon zesilovače na 5W během napájení bateriemi a snížit tak spotřebu energie baterií. Přepínač STANDBY Toto je vypínač MMA130. Když jej nastavíte na BATTERY, přístroj bude napájen bateriemi. Používáte-li AC napájení, zapněte přepínač POWER a poté tento přepínač nastavte na AC, čímž aktivujete napájení. Indikátor napětí Indikátor napájení se rozsvítí, když zapnete vypínač STANDBY. Když s přístrojem pracujete na baterie, jas této LEDky indikuje zbývající energii baterie. Pokud tento indikátor pohasíná a svítí utlumeně, je nejvyšší čas vyměnit baterie. Zadní panel Jacky AUX IN (stereo) Tyto jacky podporují RCA konektory (L/R), 1/8 mini stereo konektory a standardní 1/4 phone konektory (L/R). Do těchto jacků zapojte analogové audio výstupy z audio zařízení. Využijete je, když chcete připojit CD nebo MP3 přehrávač, abyste mohli jamovat s přehrávanou hudbou. Pozn.: Knob MASTER VOLUME a knoby EQUALIZER neovlivňují zvuk zařízení, které je zapojeno do vstupních jacků AUX. DC9V OUT (DC9V napájecí výstupní konektor) Tento konektor napájí zapojené produkty Korg, které fungují na DC9V (max. 500mA, polarita: ), jako například WAVEDRUM. Používejte určený DC-DC kabel, který je součástí balení. Podporované produkty Korg: WAVEDRUM, PS60, microstation, microkorg XL, microsampler, micropiano, KAOSS PAD Quad, KAOSSILATOR PRO, monotribe Pozn.: Výstup z jacku DC9V OUT lze přerušit, aby nedošlo k nadproudu nebo úplnému vybití baterií. To znamená, že napájení připojeného zařízení může být bez varování přerušeno. Dbejte na to, obzvláště pokud používáte jack DC9V OUT během práce s MMA130, napájeným bateriemi. Pozn.: Jestliže připojíte nepodporované zařízení, můžete zaznamenat šum nebo jiné problémy, dokonce i když dané zařízení splňuje doporučené specifikace. Pozn.: Dbejte na polaritu tohoto konektoru, když zapojujete zařízení. Upozornění: Sem nikdy nezapojujte AC adaptér. Konektor AC napájení Jacky INPUT CH1, CH2 Tyto symetrické vstupní jacky přijímají buď XLR konektory, nebo TRS 1/4" phone konektory. Jacky INPUT CH3, CH4 Tyto vstupní jacky přijímají standardní 1/4" phone konektory pro LINE (linkové) zapojení. Sem zapojte elektronické hudební nástroje nebo audio přehrávače. Přepínač GROUND LIFT V některých případech se při použití jacku DC9V OUT na MMA130 může objevit zemní smyčka a způsobit šum. Nastane-li tato situace, může se problém vyřešit použitím kanálů 3 a 4 vstupních jacků a nastavením přepínače GROUND LIFT na LIFT. Zapojte přiložený kabel napájení. Vypínač POWER Dodává napájení, když používáte MMA130 na AC napájení. Zapojte napájecí kabel do AC vstupu a zapněte tento spínač. Pozn.: MMA130 nedisponuje funkcí dobíjení baterií. Tip: Jestliže máte přístroj zapojený do AC zásuvky, nebude energie baterií nijak spotřebovávána. Jack LINE OUT Tento konektor je výstupem audia, které je spojením signálů před EQ na kanálech

6 Nastavení Tato sekce popisuje přípravu a základní postup používání MMA130. Zapněte přístroj. Nastavte knob MASTER VOLUME na MMA130 na minimum. Připojte přiložený napájecí kabel do konektoru AC napájení a jeho druhý konec do AC zásuvky. Chcete-li napájet přístroj bateriemi, podívejte se sekci Instalace baterií, kde najdete příslušné informace. Zapojte jeden konec kabelu do výstupního jacku vašeho elektronického hudebního nástroje a druhý konec do jacku INPUT. Projděte si sekci Zapojení dalších zařízení, kde najdete informace o zapojení svého vybavení. Zapněte připojené/á zařízení. Pozn.: Zařízení, které je napájeno z jacku DC9V na MMA130, musíte zapnout až po kroku 5. Zapněte přístroj vypínačem STANDBY. Jestliže chcete využít baterie, nastavte přepínač STANDBY na pozici BATTERY; MMA130 bude napájeno bateriemi. Chcete-li využít AC napájení, zapněte přepínač POWER na zadním panelu a poté nastavte přepínač STANDBY na pozici AC, čímž přístroj zapnete. Nastavte každý knob VOLUME tak, aby se odpovídající indikátor špičky nerozsvítil, ani když se signál každého z připojených zařízení na úroveň špičky dostane. Chcete-li nastavit vstupní úroveň zařízení, které je zapojené do jacků AUX IN, použijte ovládání hlasitosti daného zařízení a nastavte tak jeho výstup. Pomalu zvyšujte úroveň knobu MASTER VOLUME a nastavte tak celkovou hlasitost. Instalace baterií Odstraňte kryt baterií na kabinetu. Kryt baterie Vložte šest nebo dvanáct alkalických C baterií, dbejte na správnou polaritu, jak je ukázáno na obrázku. Pozn.: Ověřte, že je každá baterie vložena správně dle polarity. Tip: Používáte-li dvanáct baterií, vložte těch šest dalších stejným způsobem. Knoby VOLUME kanálů 1 4 a knobem MASTER VOLUME nastavte hlasitost. Jak vypnout přístroj Chcete-li přístroj vypnout, nejprve stáhněte knob MASTER VOLUME na MMA130 na minimum, poté nastavte přepínač STANDBY na STANDBY a poté vypněte spínač POWER. Zapojení dalších zařízení Zde zjistíte, jak zapojit svá zařízení do vstupních jacků a jak nastavit hlasitost. Zapojte kabely z výstupních jacků vašich elektronických hudebních nástrojů nebo jiných zařízení do vstupních jacků kanálů 1 4. Použijte kanály, které poskytují pro vaše zařízení vhodnou vstupní úroveň. Mikrofonní zařízení zapojte do kanálu 1 nebo 2 a nastavte jejich LINE/MIC přepínač na MIC. Linková zařízení zapojte do kanálů 1 4. Jestliže zapojíte linkové zařízení do kanálu 1 nebo 2, nastavte jeho LINE/MIC přepínač na LINE. Používáte-li CD nebo MP3 přehrávač, zapojte jej do jacků AUX IN. Knoby VOLUME kanálů 1 4 nastavte vyrovnání hlasitostí všech zařízení. Počet baterií zvolte dle vámi požadovaného operačního času. Následující tabulka ukazuje možnosti operačního času. Počet baterií Šest baterií Dvanáct baterií Režim napájení * S připojeným WAVEDRUM Pracovní čas DC9V OUT použit* MAX 8 hodin 1 hodina ECO 12 hodin 2,5 hodiny MAX 16 hodin 4 hodin ECO 24 hodin 6 hodin Výměna baterií Vyměňte baterie, když začne indikátor napájení svítit tlumeně. Pozn.: Jakmile se začnou baterie vybíjet, můžete zaslechnout šum nebo přerušení zvuku. Pozn.: Když přestanou být baterie použitelné, ihned je vyjměte z přístroje. Pokud je v přístroji necháte, může dojít k poškození (např. vylití elektrolytu z baterií). Měli byste vyjmout baterie i tehdy, jestliže nebudete MMA130 delší dobu používat. Pozn.: Baterie musíte měnit v sadě po šesti. Nepromíchávejte nové a použité baterie v jedné sadě. 6

7 Připevnění stabilizátoru MMA130 můžete použít ve svislé (vertikální) pozici - držadlo nahoře. Také můžete připevnit část perkusního stojanu Korg ST-WD (prodávaný samostatně), na MMA130 umístit WAVEDRUM a vytvořit tak skvěle fungující kombinaci. V tomto případě připevněte přiložený stabilizátor a zajistěte tak přístroji stabilitu během hraní. * K připevnění budete potřebovat Philips šroubovák (č. 2). Pozn.: Nikdy neodstraňujte žádný z šroubů jinak, než je určeno v následujícím vysvětlení. Použití MMA130 umístěného na bok Umístěte MMA130 tak, aby byla část s gumovými nožkami dole (ovládací panel bude směrem nahoru). Pozn.: Chcete-li MMA130 použít tímto způsobem, musíte odstranit stabilizátor. Šroubovákem odstraňte tři šrouby připevnění stabilizátoru ze spodní části MMA130. Gumová nožka Umístěte stabilizátor na své místo na spodní části MMA130 a bezpečně jej připevněte pomocí výše uvedených třech šroubů. Umístěte MMA130 tak, aby byl stabilizátor dole a ověřte, že se přístroj neviklá. 7

8 Použití WAVEDRUM na stojanu Můžete připevnit koš perkusního stojanu Korg ST-WD k MMA130 a umístit na něj WAVEDRUM od Korg. Pozor! Ověřte, že zcela rozumíte následujícím informacím, než se rozhodnete připevnit WAVEDRUM k MMA130. Nepřipevňujte do ST-WD zdířky na MMA130 nic jiného, než ST-WD. Pokud tak učiníte, můžete poškodit ST- WD zdířku nebo převrhnout celou sestavu a způsobit zranění. Nastavte výšku tak, aby nejvyšší bod nepřesahoval 1 m (přibližně 3,3 stop), když je WAVEDRUM umístěn na koš ST-WD. Bude-li výška více než 1 m, sestava se může převrhnout a způsobit zranění. Při použití WAVEDRUM připevněte přiložený stabilizátor k MMA130. Jestliže tuto část nepřipevníte, sestava se může převrhnout a způsobit zranění. Nemanipulujte s MMA130, když je připevněný k ST- WD stojanu, stejně tak nezvedejte a nemanipulujte se sestavou uchopením za ST-WD, který je připevněn k MMA130. Jestliže tak učiníte, WAVEDRUM by mohl spadnout, poškodit se nebo způsobit zranění. Připevnění ST-WD * K připevnění ST-WD budete potřebovat Philips šroubovák (č. 2). Odstraňte krytku na ST-WD zdířce. Pozn.: Dbejte na to, aby do otvoru nespadly šrouby nebo jiné předměty. Mohlo by být nemožné takové předměty vyjmout nebo by mohly poškodit komponenty uvnitř MMA130. Pozn.: Když nepoužíváte ST-WD, nechte krytku na svém místě. Uvolněte dva šrouby na zadním panelu MMA130, aby ST-WD stojan mohl projít skrz. Odstraňte základnu z ST-WD a vložte ji nadoraz do ST- WD zdířky. Pozn.: Zasuňte ST-WD úplně nadoraz, dokud se silná část se šroubem nedotkne MMA130. Jestliže tuto část nezasunete úplně, sestava by se mohla převrhnout a způsobit zranění. Nenechávejte mezery Umístěte šroub ST-WD směrem k zadní části MMA130 a bezpečně utáhněte oba šrouby na MMA130 a zajistěte tak bezpečné připevnění ST-WD. Ověřte, že je každá pohyblivá část MMA130 pevně utažená a až poté umístěte WAVEDRUM na koš. Otočte maticí pod košem a bezpečně připevněte WAVEDRUM, aby s ním nebylo možné hýbat. Táhlo WAVEDRUM Koš Matice Výškový šroub Šroub pro nastavení úhlu Stabilizátor ST-WD Nastavte výšku a úhel koše ST-WD a bezpečně utáhněte každý ze šroubů ST-WD. Pozn.: Dávejte pozor, aby WAVEDRUM nespadl na zem. Pozn.: Nastavte výšku na 1 m (přibližně 3,3 stop) nebo níže. Krytka 1 m nebo níže Šrouby 8

9 Méně než 144 cm Použití speaker stojanu MMA130 můžete připevnit na speaker stojan JS-TS50-1, vyrobený v Ultimate Support, a používat jej v optimální výšce jako monitor nebo PA. Pozor! Ověřte si, že úplně rozumíte následujícím informacím a budete tak používat tento produkt správně. S MMA130 nepoužívejte jiný stojan než JS-TS50-1. Speaker stojan používejte ve výšce 144 cm (přibližně 4' 8") nebo níže (viz ilustraci). Použijete-li stojan ve větší výšce, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Rozložte trojnožku tak, aby byly nohy minimálně 120 cm (přibližně 3' 11") od sebe (viz ilustraci). Pokud budou nohy blíže, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Speaker stojan nepoužívejte na nestabilních nebo nakloněných místech. Použijete-li stojan na nestabilním místě, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Kabely, které jsou zapojené do MMA130, veďte opatrně, aby sestavě nepřekážely. Jestliže někdo zakopne o kabel, sestava by se mohla převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Na MMA130 na speaker stojanu nic nepokládejte. Daný předmět by mohl spadnout nebo by se mohl převrátit stojan, poškodit zařízení nebo někoho zranit. Speaker stojan nepoužívejte s ST-WD stojanem nebo s čímkoliv jiným, co je připevněno do ST-WD zdířky MMA130. Stojan by se mohl převrátit, poškodit se nebo způsobit zranění. Nastavení stojanu a připevnění MMA130 Zarážka Vzpěra Více než 120cm Prodlužovací Trubka Šroub 2 Šroub 1 Stativ Uvolněte šroub 1 a trojnožku dostatečně rozložte. Ověřte, že jsou nohy trojnožky 120 cm (přibližně 3' 11") nebo více od sebe. Pevně utáhněte šroub 1. Uvolněte šroub 2 a vysuňte prodlužovací trubku. Zasuňte zarážku do otvoru prodlužovací trubky. Pozn.: Dejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Pozn.: Při použití stojanu musíte vložit zarážku. Snižujte pozici prodlužovací trubky, dokud se nezastaví o zarážku. Pevně utáhněte šroub 2. Prodlužovací trubku zasuňte do MMA130. Pozn.: Dbejte na následující upozornění, když připevňujete MMA130 na speaker stojan. Při připevňování MMA130 na stojan vám musí pomáhat minimálně jedna další osoba. Dejte pozor, abyste si neskřípli prsty. Nenaklánějte stojan s připevněným MMA130. Nikdy neměňte výšku stojanu, když je na něj připevněn MMA130. Ověřte, že je výška od podlahy ke spodní části MMA130 (viz ilustraci) 144 cm (přibližně 4' 8") nebo méně. 9

10 Specifikace INPUT: CH1, 2 Nominální vstupní úroveň: OUTPUT: LINE OUT DC9V: 500mA, polarita: Výkon zesilovače na výstupu: 2x MIC/LINE (XLR/TRS symetrické ) Vstupní Impedance: 10kΩ Nominální vstupní úroveň: -40dBu (MIC) / -15dBu (LINE) CH3, 4 2x LINE (1/4 phone jack nesymetrické ) Vstupní Impedance: 100KΩ Nominální vstupní úroveň: -15dBu AUX IN 2x RCA, stereo phone jack, 2x phone jack Vstupní Impedance: 20kΩ 15dBu 1/4 phone jack nesymetrický Impedance výstupního zdroje: 1kΩ Nominální výstupní úroveň: -15dBu DC9V OUT Nastavení MAX: Maximum 30W RMS do 4Ω Nastavení ECO: Maximum 5W RMS do 4Ω Reproduktor: 1x woofer (6.5 palce 4Ω) Zdroj napájení: Životnost baterie: 1x dome tweeter (1 palec 4Ω) Šest nebo dvanáct alkalických C baterií nebo lokální AC napětí Přibližně 24 h maximum (POWER MODE: ECO, při použití 12 baterií) Spotřeba: 25W Rozměry (Š x H x V): 320 x 285 x 485mm / 12.60" x 11.22" x 19.09", při horizontálním nastavení: 485 x 345 x 336 mm / 19.09" x 13.58" x 13.23" stabilizátor: 400 x 390 x 25 mm / 15.75" x 15.35" x 0.98" Hmotnost: Přibaleno: Volitelné (nutno dokoupit): 12.3 kg / 27.12lbs., při použití stabilizátoru: 13.7 kg / 30.20lbs. Napájecí kabel, DC-DC kabel (1,5 m přibližně 6'), stabilizátor Perkusní stojan ST-WD, speaker stojan Ultimate Support JS-TS50-1 * Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 10

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.

Upozornění. * Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. Uživatelský manuál Upozornění Umístění Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození. Na přímém slunečním světle V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí Na příliš špinavých

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl.

Model ip15. Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se změnou barvy světelných diod. Nějaké otázky? Navštivte www.ihomeintl. Model: ip15 (pro Velkou Británii) Návod k použití (angličtina) Datum: 17. ledna 2011 Barva tisku: Černý text na bílém papíru Model ip15 Stereosystém pro nabíjení a přehrávání z vašeho iphonu / ipodu se

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC

Fyzický popis CZ-110. Stručná instalační příručka. CD se softwarem. Záruční karta. Objektiv. IR dioda. Světelné čidlo. Patice pro kartu SD/ SDHC/SDXC Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru na nestabilní povrchy. Nevkládejte do síťové kamery žádné předměty,

Více

SAFARI 2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SAFARI 2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SAFARI 2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL SAFARI 2000 200W přenosný PA systém "vše v jednom" ii UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Úvod... 1 Pokročilá elektronika a spolehlivost... 1 Vlastnosti... 1 Přibalené komponenty...

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

DNX SERIES DDX SERIES

DNX SERIES DDX SERIES NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX SERIES DNX5260BT MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM DDX SERIES DDX5026 DDX5056 INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Příslušenství Postup instalace 1 2* 3* *Příslušenství modelu DNX5260BT.

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Dětská chůvička PA330 AUDIO

Dětská chůvička PA330 AUDIO Dětská chůvička PA330 AUDIO 1 Obsah Bezpečnostní pokyny... 2 Úvod... 4 Důležité pokyny... 4 Obsah balení... 5 Popis produktu... 6 Zdroje napájení... 7 Zapnutí a spojení obou jednotek... 8 Umístění dětské

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 26 00 41. Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 26 00 41 Jednotlivé části výrobku a jejich stručný popis... 2 Jednotka chůvičky... 2 Jednotka dálkového ovládání pro rodiče... 3 AC adaptér... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více