11. Realismus ve světové literatuře

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Realismus ve světové literatuře"

Transkript

1 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji. Jde mu o kritické zobrazení světa - kritický realismus. Objevil se na počátku 19.století a prolínal se velmi často s romantismem. Součástí realismu je naturalismus - směr, který šel jěště více do hloubky. Anglie - Daniel Defoe - Robinson Crusoe - zobrazuje boj člověka s přírodou i sám se sebou J. Swift - Gulliverovy cesty Charles Dickens - sám prožil krušné dětství, musel už jako dítě pracovat. Jeho hl. hrdiny jsou opuštěné děti bez domova. Díla : Oliver Twist, David Copperfield, z jiného soudku je dílo Kronika Pikwickova klubu - ukazuje proměnu hl.hrdiny v lepšího člověka. Francie - Honoré de Balzac -své dílo nazýval lidskou komedií, její jádro tvoří 3 romány- Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán, dále Bratranec Pons Gustav Flaubert - Paní Bovaryová, Citová výchova, historické dílo Salambo Emil Zola - představitel naturalismu - Nana, Zabiják, Germinal Rusko -N.V. Gogol - Revizor, Mrtvé duše F.M.Dostojevskij - byl odsouzen k trestu smrti, který mu byl v poslední chvíli změněn na vyhnanství. Tam potnal spodinu národa, o které psal. Romány : Zločin a trest, Zápisky z mrtvého domu, Idiot, Bratři Karamazovi L.N.Tolstoj - ruský šlechtic, který měl ale blíž k mužikům, Jeho dílo : Sevastopolské povídky, Vojna a mír - vystupují zde smyšlené i historické osobnosti, Anna Kareninová I.S.Turgeněv - Otcové a děti - řeší vztahy mezi generacemi Polsko - H. Sienkiewicz - zabývá se dějinami Poláků: Ohněm a mečem,potopa,křižáci, Pan Wolodyjowski, Quo vadis - z dějin Říma za vlády císaře Nera, o pronásledování prvních křesťanů Patřil by sem ještě Mark Twain a jeho Tom Sawyer K jednotlivým dílům můžete povědět stručně obsah, ale ne ke všem.

2 12. Generace májovců Budeme se pohybovat v 50.letech 19.století. Je to doba, kterou Jan Neruda nazval " časem za živa pohřbených". Vládne zde tuhý Bachův absolutismus, jsou oklešťovány svobody, staročeši se snaží bojovat za národní práva, ale bez úspěchu. Např. boje o dualismus (víte, co to je???). Zkráceno, společenská situace je špatná a v této situaci nastupuje nová mladá generace, která se hlásí k odkazu K.H.Máchy vzniká almanach Máj (podle čeho asi bude pojmenovaný,co??) K májovcům se hlásí J. Neruda, V.Hálek, K.Světlá,J.Arbes,A.Stašek Jan Neruda celý život žil na Malé Straně, nikdy se neoženil,básník a prozaik novinář ( Národní noviny) Poezie - napsal 5 básnických sbírek: Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Písně kosmické, Balady a romance, Prosté motivy a z pozůstalosti Zpěvy páteční - jeho básně jsou spíš pesimistcké Próza - Arabesky, Různí lidé, Povídky malostranské- popisuje život na Malé Straně (povídky Hastrman, Pan Ryšánek a pan Šlégl, Přivedla žebráka na mizinu ) zobrazuje typické malostranské figurky, jak je celý život potkával Novinář- psal fejetony (podčárníky) 1.máj 1890, Kam s ním? fejeton humornou formou poukazuje na nějaký problém ve společnosti a snaží se najít nápravu Vítězslav Hálek , za svého života byl uznáván jako lepší autor než Neruda. Psal bezstarostněji, vybíral si "lehčí" náměty. Poezie - Večerní písně, V přírodě, Pohádky naší vesnice -vše vidí idylicky Próza -Na statku a v chaloupce, Muzikantská Liduška -řeší vztahy na vesnici křídové kresby - Poldík rumař, Študent Kvoch -detailní vykreslení charakterů Karolína Světlá - za svobodna Johana Rottová,provdaná Mužáková psala prózy pseudonym si zvolila podle kraje rodiště svého manžela a) z pražského prostředí : Černý Petříček, Zvonečková královna b) z podještědského prostředí: Kříž u potoka, Frantina, Nemodlenec, Vesnický román Jakub Arbes- autor romaneta - je to dílo, kde je zpočátku nevysvětlitelná záhada objasňována logickou cestou, převládá napětí, strašidelno, tajemno Dílo: Svatý Xaverius,Ďábel na skřipci, Sivooký démon, Etiopská liie Antal Stašek - pocházel z východních Čech a věnoval jim svou tvorbu Blouznivci našich hor - věnuje se spiritismu v Podkronoší, duchaření

3

4 13. Ruchovci a lumírovci Jedná se o dobu let 19.století. U nás došlo ke zklidnění pol.situace, začíná se rozvíjet hospodářství. Autoři usilují o vyrovnání české literatury se světovou. Vytvořily se dva almanachy. Ruch vyšel u příležitosti položení základního kamene ND, redigoval ho J.V.Sládek. hl. motem bylo heslo "co je české, to je hezké", literatura se měla podřizovat národním zájmům. Mezi ruchovce patřili S.Čech a E.Krásnohorská. SVATOPLUK ČECH - autor bás.sbírek Husita na Baltu, Žižka, Adamité a dramatu Roháč na Sioně - zpracovává národní náměty alegorické skladby - Evropa - motiv lodi, která je zahubena vzpourou na palubě Slávie - opět loď, kde se Slované spojí a zabrání zkáze lodi (věří ve spojení Slovanů) sociální skladby - Lešetínský kovář, Ve stínu lípy, Jitřní písně, Nové písně, Písně otroka prózy - Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do 15.století -satirický pohled na jeho tehdejší současníky a chmurný pohled do budoucna JOSEF VÁCLAV SLÁDEK - pobýval 2 roky v Americe, kde získal kritický pohled na tuto zemi, přeložil téměř celé Shakespearovo dílo do češtiny. Je autorem bás.sbírek: Básně, Jiskry na moři, Selské písně, České znělky, Sluncem a stínem, Světlou stopouoslava vlasti, českého pracovitého člověka, vzpomínky na dějiny, ale i kritické básně o Americe (např. Na hrobech indiánských) Psal verše pro děti - Zlatý máj, Zvony a zvonky, Skřivánčí písně ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ - psala libreta (texty k hudbě) ke Smetanovým operám Hubička Tajemství, Čertova stěna Lumír také redigoval J.V.Sládek, ale tato škola se inspirovala světovou literaturou a usilovala o světovost, heslo "otevřít okna do Evropy".Patřili sem : JAROSLAV VRCHLICKÝ -nazýván "kníže básníků", autor asi 200 sbírek, byl často napodobován ale také později kritizován mladou generací za to, že si nevybíral české náměty, přěkládal z angličtiny, vzal si za ženu dceru Sofie Podlipské, zpočátku šťastné manželství se časem zhoršilo a reakce na to se objevily také v díle (Okna v bouři). Díla: bás.cyklus -Zlomky epopeje -( inspiroval se Hugem -Legenda věků) obsahuje sbírky Sfinx, Bozi a lidé, Duch a svět Další sbírky : Poutí k Eldoradu, Eklogy apísně, Dojmy a rozmary, Okna v bouři Je autorem divadelních her : Hippodamie - má 3 části-1. Námluvy Pelopovy 2. Smír Tantalův 3. Smrt Hippodamie Už podle názvu je doufám všem jasné, že námět je z antiky. Další drama už čerpá z českých dějin a je notoricky známé : Noc na Karlštejně Překládal z 18 národních literatur- pol., anj.,fran., ital., Dalším lumírovcem je JULIUS ZEYER- odmítl převzít po otci dřevařský závod a věnoval se literatuře. Pobýval střídavě v Praze a Vodňanech. Náměty čerpal z domácího i cizího prostředí. Romány: Ondřej Černyšev - čerpá z doby Kateřiny Veliké Dům U Tonoucí hvězdy - příběh Slováka umírajícího v daleké Paříži drama: Radúz a Mahulena- scénická pohádka

5 14. Realismus v české literatuře Budeme se pohybovat ve 2.pol. 19.stol. Také u nás docházelo k prolínání romantismu a realismu byla poražena revoluce, která zasáhla mnohé evropské země, je nastolen tuhý Bachův absolutismus. Dochází k oklešťování svobod a k celkově nepříznivé společenské situaci. Literatura se vyjadřuje ke společenskému dění. Mezi průkopníky realismu řadíme : Karla Havlíčka Borovského - jako mladý působil jako vychovatel v Rusku, kam odjížděl jako jeho obdivovatel. Ale na vlastní kůži poznal carský absolutistický režim a změnil názor. Jako novinář měl tu možnost prezentovat své názory veřejně ve vlastních Národních novinách s přílohou Slovan. Pro R-U se stal Borovský nepohodlný a byl poslán 1851 (internován) do tyrolského Brixenu, kde žil pod policejním dozorem do Trpěl zde především odloučením od vlasti. Brzy po návratu zemřel na tuberkulózu a Němcová položila na jeho hlavu trnovou korunu na znamení mučednické smrti, z čehož měla samozřejmě velké problémy. Dílo: Obrazy z Rus Epigramy- Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu - najít v sešitě, co to je epigram, což takhle recitace??? Tyrolské elegie - s ironií popisuje zatčení, cestu a pobyt v Brixenu Král Lávra - podle irské pohádky, satira na korunované hlavy, ale velmi mírná, král je spíš ťululum Křest sv. Vladimíra - nejostřejší satira na poměry v Rusku, car je zobrazen jako neomezený vládce Další autorkou je Božena Němcová - první česká autorka, provdala se v 17 letech za vlastence, státního úředníka Josefa Němce, se kterým měla velice těžký život. Zemřel jí syn Hynek, ona sama zemřela zničená životem v necelých 42 letech. Dětství v Ratibořicích u České Skalice popsala v Babičce - je to její stěžejní dílo, vzpomínka na babičku a na život na vesnici, zvyky, tradice. Povídky - Divá Bára, Pan učitel, Chýže pod horami, Karla, V zámku a podzámčí Ve všech jejích dílech se prolíná idealizace (svět vidí lepší) s typizací (typ.postavy v typ.prostředí) Pohádky-Sedmero krkavců, O princezně se zlatou,čertův švagr, Princ Bajaja,Slunečník, Větrník V 70.letech se dělí literatura na 2 proudy: historickou a vesnickou prózu podle zaměření. HISTORICKÁ měla podporovat národního ducha a sebevědomí, zaměřovala se hl. na slavná období Alois Jirásek , věnoval se historii, byl to učitel, nejraději měl :1. Husitství -romány Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo + dramata - Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč 2. Doba pobělohorská - Skály, Skaláci, Temno 3. Národní obrození - F.L.Věk - zasazeno do východočeské Dobrušky podle skutečné postavy F.L.Heka, U nás, Filosofská historie. Staré pověsti české - z českých dějin Div.hry - Lucerna, Vojnarka, Otec Další autor je Zikmund Winter - Byl to profesionální historik se zájmem především o 16.a17.stol. Díla - Mistr Kampanus - román o Universitě po 1620, Nezbedný bakalář -humorný pohled na učitele 17.stol., Rakovnické obrázky Václav Beneš Třebízský - romány V záři kalicha, V červáncích kalicha, Bludné duše VENKOVSKÁ - autoři z vesnice pocházeli a dobře ji znali, chtěli ukázat upřímného vesnického člověka zároveň na problémy vesnice(zaostalost, duchaření, mezigenerační vztahy) Karel Václav Rais - učitel z Hlinecka, díla: Výminkáři, Zapadlí vlastenci, Pantáta Bezoušek, Západ Teréza Nováková - pocházela z vých. Čech, dílla: Maloměstský román(popisuje osud dcery K.H.Borovského Zdeňky), Jan Jílek (osudy evang.faráře), Jirí Šmatlán, Děti čistého živého Josef Holeček - pocházel z již. Čech,napsal románovou kroniku Naši o Vodňansku a Písecku Antal Stašek - vl.jménem Ant. Zeman, advokát v Semilech,dílo Blouznivci našich hor -o spiritismu Karel Klostermann - Jihočech, dílo Mlhy na blatech Josef Šimon Baar - pocházel z Chodska, dílo Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy Dramata s ves.tématikou: L.Stroupežnický. Naši furianti, G. Preissová: Gazdina roba, Její pastorkyňa, bratři Mrštíkové - Maryša

6 Naturalismus- K.Šlejhar - Kuře melancholik, V.Mrštík- Santa Lucia,K.M.Čapek- Chod- Turbina

7 15.Moderní umělecké směry ve světové literatuře na přelomu 19.a 20.století Evropa prožívá velké změny, zrychluje se životní tempo, zavádění strojů do výroby, rozvoj vědy a techniky. S tím souvisí rozmach dělnických bouří, stávek, radikalizace děl.hnutí. S tím opět souvisí vznik anarchismu. Lidé propadají obavám z dalšího vývoje, obavám z konce století. Tyto se nakonec naplnily v podobě 1.sv.války Byl to první velký válečný konflikt, který poznamenal lidstvo na dlouhou dobu. Lidé přestávají brát ohledy na společenské konvence, chtějí si užívat života, často se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci. Autoři tak záměrně šokují i svým bohémským způsobem života, čímž protestují proti měšťanské morálce. Na přelomu 19.a20.stol. se objevují nové umělecké směry: symbolismus, impresionismus. SYMBOLISMUS - umělecký směr, který pracuje se symbolem, nepojmenovává skutečnost přímo. Mezi symbolisty řadíme E.A.Poa - jeho báseň Havran, kde je havran symbolem smrti, která je nevratná a trvalá. Tento fakt je v básni umocňován opakovaným havraním krákáním" nikdy víc " Dále je Američan Poe považován za zakladatele detektivek : Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morque. Dalším je Němec R.M.Rilke - pražský rodák,řešící otázky života a smrti ve sb.orfeovy sonety. Rus Maxim Gorkij - autor "bosáckých povídek" o lidech ze dna společnosti,román Podnik Artamonových Další symbolista je také Rus Anton Pavlovič Čechov - byl to mistr krátké sevřené povídky, např. Chameleon, ale hlavně výborný zprvu málo uznávaný dramatik, jeho hry jsou založené na dialogu ne na akci, věnuje se především mezilidským vztahům. Hry - Višňový sad, Strýček Váňa, Racek, Tři sestry IMPRESIONISMUS - vznikl ve Francii jako směr francouzských malířů, snaží se zachytit neopakovatelnost chvíle, okamžiku. Pracuje s náladou, emocí, hraje si s barvami. Malíři : E.Monet, C.Manet, A.Renoir, P.Cézanne, V.van Gogh, P.Gauguin. Impres. Zasáhl i hudbu - skladatelé R. Wagner, Debussy Ve Francii měli velký ohlas prokletí básníci. Byli to lidé, kteří svým životem a svou tvorbou provokobyli Charles Baudelaire - bás.dílo Květy zla - píše o věcch, kterým se poezie většinou vyhýbá, vali měšťáckou společnost, žili bouřlivě, krásu hledali v ošklivosti. Společnost byla jejich životem a tvorbou šokována.řadíme mezi ně i autory z jiných období, např.f. Villón, E.A.Poe. Ale hlavně to např. báseň Zdechlina Paul Verlaine - bás.sbírky Galantní slavnosti, Saturnské básně, byl milencem A. Rimbauda a byl odsouzen do vězení za jeho postřelení.bez jeho vědomí vydal Iluminaci. Artur Rimbaud - většina jeho díla vznikla do jeho 20 let, byl velmi nadaný. Sbírka Iluminace, kam patří báseň Opilý koráb Dalším směrem přelomu 19.a20.stol. byla DEKADENCE = úpadek, často morbidní témata Byl to směr mladých symbolistů, kteří se utíkali do vysněných světů, do světa fantazie. Nuda se stala symbolem pro jejich skutečný život. Vysněný svět byl plný dokonalosti, radosti. Představoval čisté umění. Představitelem dekadence byl Angličan Oskar Wilde - vyrůstal v módních salónech, kam ho brávala jeho matka, uměl se v nich pohybovat. Byl nazýván "módní dandy"(dnes bychom řekli metrosexuál), dbal o svůj zevnějšek. Ačkoliv byl ženatý a měl děti, byl homosexuál. Za homosexualitu byl odsouzen na dva roky vězení (homosexualita byla trestná), odkud se vrátil jako zlomený člověk. Zemřel v Paříži pod cizím jménem. Je autorem románu Obraz Doriana Graye -černá duše hl.hrdiny se promítá jen do obrazu, on sám je stále krásný a mladý.dále hry - Ideální manžel, Jak je důležité míti filipa -hrané s úspěchem dodnes Guy de Maupassant - Francouz, autor povídky Kulička a Miláček August Strindberg- Švéd, mající osobitý pohled na ženy, manželství a rodinu,díla - Syn služky,

8 Červený pokoj - častá autobiografičnost. Hra Slečna Julie - svede sluhu a zaplatí životem

9 16. Moderní umělecké směry v české literatuře na přelomu 19.a 20.století Situace u nás byla obdobná té světové, proto úvod bude stejný jako v ot.č.15. Naši literaturu výrazně ovlivnil vznik ČESKÉ MODERNY 1895, jejíž trvání bylo pouze do Sdružovala mladé básníky se stejným pohledem na svět. V manifestu ČM byly stanoveny 4 základní požadavky: 1. Kritika starší generace 3. Jasné stanovisko k sociální otázce 2. Kritika planého vlastenčení 4. Požadavek umělecké individuality K ČM se hlásili : J.S.Machar, A.Sova, O.Březina, F.X.Šalda- o všech pohovořit JOSEF SVATOPLUK MACHAR - kolínský rodák, 30 let žil ve Vídni, po1918 se stal generálním inspektorem čs.armády. Autor bás.sbírek: Confiteor I,II,III, Čtyři knihy sonetů, Tristium Vindobona, dále veršovaný román Zde by měly kvést růže a cyklus básní Svědomím věků (navazuje na Huga a Vrchlického) ANTONÍN SOVA - Jihočech, který psal v několika uměleckých směrech, zamlklý, vážně nemocný impresionismus - Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit i vzdor- náladová poezie symbolismus - Zlomená duše, Vybouřené smutky, Údolí nového království, Dobrodružství odvahy- rozchází se se svým učitelem Vrchlickým, utíká od lidí na hory snů, ale po čase zjišťuje, že nemůže být sám a vrací se zpět na zem. Za nejkrásnější Sovovu sbírku považujeme Ještě jednou se vrátíme ( věnovaná jižním Čechám a mládí). Próza - Pankrác Budecius kantor OTOKAR BŘEZINA - nejabstraktnější český básník, poznamenán svým životem chudého člověka, žil jen s matkou. Sbírky - Větry od pólů, Svítání na západě( ve smrti vidí vysvobození z pozemského utrpení), Stavitelé chrámů, Ruce 1895 vznikla ještě jedna lit.skupina - MODERNÍ REVUE, trvala do 1925(smrt A. Procházky) Patřili sem J. Karásek - Zazděná okna, A.Procházka - Prostibolo duše, K.Hlaváček -Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna. Všichni psali abstraktní verše plné symbolů, těžké na pochopení. Třetí skupinou tohoto období u nás byli tzv.buřiči. Jejich pojmenování vzniklo od nechuti, kterou projevovali vůči měšťácké společnosti, mnozí byli i anarchisté, svůj postoj veřejně demonstrují. Patřili sem - VIKTOR DYK - původně levicově smýšlející, ale později poslanec za pravici.sbírky : Síla života, Marnosti, Milá sedmi loupežníků a novela Krysař (vznikla podle německé pověsti o krysaři, u nás i muzikál), válečné sbírky- Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno. Je autorem dramatu Zmoudření dona Quijota. FRANTIŠEK GELLNER - velmi ironický autor, zemřel kdesi na haličské frontě 1914(?), autor bás.sbírek Po nás ať přijde potopa, Radosti života -oba názvy jsou myšleny ironicky, bere si na mušku postoj měšťáků, jeho texty zlidověly a staly se z nich popěvky. FRÁŇA ŠRÁMEK - pocházel ze Sobotky, psal poezii, prózu i dramata, antimilitarista poezie - Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý - protiválečné (báseň Raport), Splavpróza - Stříbrný vítr (o hledání cesty v životě-jan Ratkin), Křižovatky, Tělo, Žasnoucí voják- milostné básně (protiválečné povídky) drama- Měsíc nad řekou - zobrazena Otava v Písku (o nenávratnosti mládí -Slávka) PETR BEZRUČ -( vl.jm.vladimír Vašek) poštovní úředník ve Frýdku, do lit. vstoupil v pozdním věku a pod pseudonymem. Dokonce se objevují dohady o tom, že básně nejsou jeho. Je autorem 2 sb. Slezské písně - nejprve je vydával časopisecky v časopise Čas. Jsou zde balady se sociální tématikou (Maryčka Magdonova, ), dále s národnostní tématikou( Bernard Žár,Kantor Halfar) a v menšině jsou milostné básně (Červený květ, Labutinka). V básních se objevuje autostylizace (vysvětlit!!) a konkrétní názvy míst (Ostrava, Pětvald). Jeho druhá sb. je Stužkonoska modrá je zde motiv vzácného motýla, kterého chtěl mít ve sbírce, ale získává ho až ve stáří, když z něj už nemá takovou radost.

10 17. Téma světové války v české a světové literatuře tady začnete tím, že každá válka byla silným inspiračním zdrojem pro literaturu. Jako příklad můžete uvést indický epos Mahábhárata, nebo Caesara a jeho Zápisky o válce galské. 20.století nám zanechalo 2 světové války, které významně ovlivnily životy tisíců lidí, změnily světové mapy, urychlily uvedení mnohých vynálezů do praxe. 1.sv.válka , jako záminka posloužil atentát na následníka trůnu Ferdinanda d Este v Sarajevu, poté R-U vyhlásilo válku Srbsku, do konfliktu se postupně zapojilo Rusko, Francie, Anglie, Německo. Byla to zákopová válka, v níž byly použity tanky, bojové plyny ( yperit), přinesla velké ztráty na lid.životech. Její konec znamenal rozpad R-U na následnické státy, mezi nimi i Československo ( ) v čele s T.G.Masarykem. Světová lit. o 1.sv.válce- Němec E.M.Remargue -Na západní frontě klid - generaci, která prošla válkou, nazval "ztracená generace". Nesla si následky i dlouho potéa nebyla schopna normálně žít. Francouz H.Barbusse - Oheň - s podtitulem Deník bojového mužstva, nemá jednoho hl.hrdinu Fr. R. Rolland - Petr a Lucie - láska na pozadí války končí tragicky, Paříž na konci války Amer. E.Hemingway - Sbohem, armádo- vál. vzpomínky Česká lit. o 1.sv.válce - F.Šrámek - Žasnoucí voják - povídky, Modrý a rudý - poezie(bás. Raport) I.Olbracht - Podivné přátelství herce Jesenia - osudy dvou herců, do kterých zasáhne válka V.Vančura - Pole orná a válečná Jaroslav Hašek , více se na něj zaměřit, na to, že je to román o válce, ale z pohledu satirického, humorného. Sám autor byl anarchista,měl záznamy na policii o výtržnostech, nastoupil do války, přeběhl na ruskou stranu do legií, přestal úplně pít, stal se velitelem města Ugulma. Autor románů Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, Dobrý voják Švejk v zajetí a Osudy dobrého vojáka Švejka - to poslední zůstalo nedokončené. Šejk narušuje děj neustálým vyprávěním historek ze života svého i jiných. 2 názory na něj : 1. Je blb oddaný vrchnosti nebo 2. Hloupost předstírá a tím poukazuje na nesmyslnost války a voj.nařízení. Další postavy nenasytný Baloun, poručík Dub, feldkurát Katz. Legionářská lit.- autoři byli víc vojáci než spisovatelé - F.Langer - Jízdní hlídka, R.Medek - Ohnivý drak, F.Kopta - Třetí rota - všechna tato díla ukazují život vojáků v legiích,nevalná kvalita 2.sv.válka velký vál.konflikt, který rozpoutalo Německo (A.Hitler) se svojí politikou rasové nadřazenosti,nacionalismu a fašismu. Válka zpracována z mnoha pohledů : boje na frontě, koncentráčnická lit.,partyzánský odboj,osudy opuštěných dětí, hrdinství obyč.lidí Zásahy cenzury. Světová lit.o 2.sv.válce : Rus - B.Polevoj - Příběh opravdového člověka -o letci Meresjevovi Německy psaná- Holandská lit. - Deník Anny Frankové Amer. J.Heller - Hlava XXII - černý humor a ironie v pohledu na válku Amer. W.Styron - Sophiina volba - matka musí zvolit mezi svými dětmi, které pošle na smrt Angičan P.Ryan - Jak jsem vyhrál válku - humorný pohled Česká lit. o 2.sv.válce -u nás cenzura, autoři píší "do šuplíku", nebo historické a psychologické romány,šuplíková lit. vyšla až poválce, mnoho autorů válku nepřežilo (V.Vančura, K.Poláček, K.Čapek, J.Orten) J.Drda- Němá barikáda -povídky (Pancéřová pěst, Zákeřník,Vyšší princip,hlídač dynamitu ) J.Fučík -Reportáž psaná na oprátce -vznikla z útržků psaných v cele, cenzura G.Fučíkové J.Škvorecký - Zbabělci - Danny Smiřický(=autor) a poslední dny války v Kostelci(=Rychnově n/kn) J. Otčenášek -Romeo, Julie a tma - válka a láska nemohou existovat zároveň N.Frýd - Krabice živých -autobiogr.prvky, život v kartotéce koncentračního tábora L.Fuks - Pan Theodor Mundstock - žid se snaží vzbouřit usudu a "připravuje "se na koncentrák O.Pavel (O.Popper)- Smrt krásných srnců -vzpomínka na otce a bratry, kteří šli do koncentráku B. Hrabal - Ostře sledované vlaky - Menzelův film získal 1965 Oskara, tragic. váleč. dospívání Z.Bezděková - Řílali mi Leni - česká holčička si po válce vybavuje zapomenuté vzpomínky A.Lustig -Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou -výměna amer.rukojmí za něm.vojáky.stále píše!!!

11 18. Česká próza mezi světovými válkami Hodně obsáhlá otázka, kde by bylo dobré mít něco přečteného nebe zhlédmout filmové zpracování. Budeme se pohybovat v letech Je to obd. tzv. první republiky, zprvu poznamanané nadšením z budování samostatného státu, hospodářskou krizí, nástupem fašismu, výpady henleinovců v pohraničí, odtržením pohraničí Mnichov, obsazením Československa a vytvořením protektorátu Čechy a Morava Druhá sv.válka vypukla Literatura této doby je ve znamení různých směrů. Avantgarda - přináší nový pohled. VLADISLAV VANČURA - lékař popravený za heidrychiády za účast v odboji, zvláštní jazyk -renesanční. Díla: Rozmarné léto- příběh 3 stárnoucích mužů, které "probudí" příjezd kouzelníka a jeho asistentky Markéta Lazarová - román o rodu lapků napsaný renes.češtinou, skvěle natočený F.Vláčilem Konec starých časů- postava barona Prášila a dona Juana v jedné postavě, zfilmováno Obrazy z dějin národa českého, pro děti - Kubula a Kuba Kubikula KAREL ČAPEK -významný čes.spisovatel, zemřel v prosinci 1938, a přesto dokázal předvídat německé nebezpečí, autor slova robot, které přijaly světové jazyky,měl bratra Josefa a sestru Helenu Díla: prózy - Krakatit - varuje před zneužitím trhaviny, technika v rukách lidí může být nebezpečná Povídky z jedné(druhé) kapsy- povídky s detektivní zápletkou Továrna na absolutno Hordubal,Povětroň,Obyčejný život - trilogie viz sešit!! Cestopisy- Italské listy, Válka s mloky - utopie upozorňuje na nebezpečí fašismu Anglické listy, Obrázky z Holandska, Cesta na sever drama- Loupežník-=chlapec v očích otce mladé dívky RUR - utopie o nebezpečí přetechnizovaného světa Ze života hmyzu - alegorie na lidské vlastnosti Bílá nemoc - nebezpečí fašismu + Matka - reakce na španělskou občanskou válku Demokratický proud- KAREL POLÁČEK - žid pocházející z Rychnova n/kn., zahynul v koncentráku humor.linie - Muži v ofsajdu- o fotbalových fanoušcích. Hostinec u Kamenného stolu - zfilmováno společensko kritická l.- Dům na předměstí, Okresní město, Deník se žlutou hvězdou EDUARD BASS - (vl.jm.e.schmidt) miloval cirkusy, varieté, sám členem kabaretu Červená sedma Díla : Cirkus Humberto-zfilmováno,Lidé z maringotek, Klapzubova jedenáctka Psychologická próza -JARMILA GLAZAROVÁ - prožila krátké šťastné manželství, na kt. vzpomíná v díle Roky v kruhu, Vlčí jáma -stará manželka mladého lékaře + mladá schovanka Advent - ml.žena se provdá, aby zabezpečila syna, ale muž ji podvádí JAROSLAV HAVLÍČEK - Petrolejové lampy - ml. žena se konečně provdá, ale něco nehraje... Sociální próza - vyjadřuje touhu po spravedlivém světě, pohled očima dělníka IVAN OLBRACHT -(vl.jm. Kamil Zeman), novinář psal o obyčejných lidech, O zlých samotářích - povídky o lidech ze dna společnosti(rasík a pes), Podivné přátelství herce Jesenia, a díla vztahující se k Ukrajině, kterou sám navštívil - Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí - Golet je označení pro vyhnání židů z jejich pravé vlasti, povídkový soubor (Událost v mikve, O smutných očích Hany Karadžičové, ) ukazuje život v zakarpatské vsi MARIE MAJEROVÁ - pocházela z dělnického prostředí, u ní budete jmenovat Sirénu - původně zamýšlená jako dokument, ale pak vložila osudy 3 generací Hudců. Volně na ni navazuje Havířská balada - popisuje život.osudy Rudly Hudce a jeho ženy Milky. Ještě kniha pro dívky Robinsonka-děvče se musí postarat o otce a malého sourozence po smrti matky MARIE PUJMANOVÁ - jmenujte trilogii- Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti - popisuje osudy dělníků i intelektuálů od 20.let do 2.sv.války, Nejlepší je 1.díl. Katolická literatura - pouze informativně. JAROSLAV DURYCH, Jan Čep Německy píšící autoři - FRANZ KAFKA - žil v Praze, problematická osobnost, těžko pochopitelné romány Proces, Zámek, Amerika - často je hrdina anonymní

12

13 19. Světová próza 1.poloviny 20.století (NC=Nobelova cena) Nejdřív k době - je to období dvou světových válek, které za sebou přišly v rozmezí 21 let. Doba přinesla ztrátu iluzí, všechny doposud uznávané hodnoty vzaly za své. Došlo k rozpadu lid.společnosti, rozpadu stát.celků (R-U) a vzniku nových (hlavně po 1.sv.válce), nástupu inflace. Vekou událostí bylo VŘSR - (Velká říjnová socialistická revoluce) v Rusku, která proběhla v listopadu, velkou postavou této události byl V.I.Lenin, který byl poté oslavován. Následovalo vytvoření SSSR. Počátek 30.let byl poznamenán hospodářskou krizí. Od poloviny 30. let zaznamenáváme nástup fašismu v Německu spolu s nástupem Adolfa Hitlera. Ve Španělsku probíhá občanská válka a následně propukla 2.sv.válka. Tento úsek dějin lidstva je nabitý událostmi, které mají vážný a fatální dopad na všechny státy a ovlivnil životy většiny lidí. Literatura samozřejmě na všechny tyto události reaguje, píší se romány- společenské, historické, válečné, rodinné ságy. Sledujeme vliv psychanalýzy pod vlivem S.Freuda, vliv marxismu-leninismu. Mezi literárními směry se objevují neorealismus, futurismus, kubismus, dadaismus. Neorealismus - nový realismus, autoři usilovali o důkladné prokreslení a drsné zobrazení skutečnosti, Itálie Futurismus - vznikl jako anarchistická revolta(=odboj) proti měšťáctví a dosavadnímu umění. Odmítal normy a prosazoval kult síly a činu, hledí především do budoucnosti,rozšířil se hl. do Ruska, "otcem" byl Filippo Marinetti. Zrušil např. interpunkci. Kubismus -byl původně výtvarný směr, který rozkládal předměty kolem sebe na krychle. Hl.představitelem byl Pablo Picasso. Z básníků byl propagátorem tohoto směru G.Apollinaire, v Rusku to byl V.Majakovskij. Dadaismus - vznikl za války ve Švýcarsku a stmelil tak umělce několika zemí, které spojoval odpor k válce, k nesmyslnosti vraždění.hlásali naprostou anarchii v životě i umění, libovali si v náhodě a nesmyslnosti. NĚMECKO- Heinrich Mann -Profesor Neřád -váleč. problematika, Mládí a Zrání Jindřicha IV.- histor. román Thomas Mann - nositel NC, největší něm.spisovatel,před Hitlerem odešel i s bratrem do emigrace Doktor Faustus -pokouší se najít odpověď na otázku, proč se člověk dostává na scestí fanatismu Lion Feuchtwanger -židov.původ, autor slavných historických románů, zůstal v emigraci (zemřel v USA) Ošlivá vévodkyně, Žid Sús, trilogie Čekárna -líčí vzestup fašismu a pronásledování Židů. Po válce napsal o J.J.Rousseaovi Bláznova smrt, a o 18.stol. a francouzské revoluci Lišky na vinici Erich Maria Remargue - ve svém díle popsal "ztracenou generaci", která byla zničena válkou, i když unikla jejím granátům, úspěšný antimilitarista a antifašista, sám 1.sv.válkou prošel jako voják, píše hl. o Německu. Na západní frontě klid, Cesta zpátky - osudy vojáků vracejících se z neúspěšných bitev, Tři kamarádi, Vítězný oblouk - život něm. emigrantů ve Francii,Jiskra života - odehrává se v koncentráku 2.sv.války FRANCIE - Romain Rolland -nositel NC, profesor dějin hudby, autor životopisů Beethovena, Michelangela, Tolstého. Život Beethovena ho inspiroval k dílu Jan Kryštof. Kratší dílko o bodrém venkovanovi se jmenuje Dobrý člověk ještě žije, k 1.sv.válce se vrátil novelou Petr a Lucie -viz ot.č.17!! Henri Barbusse -zmíníte román Oheň, s podtitulem Deník bojového mužstva - viz č.17!! Anatole France -NC, jeho názory se vyvíjely od konzervatismu ke komunismu, je autorem filosoficko-satirického parodického díla na francouzské dějiny Ostrov tučňáků. Byl skvělý pozorovatel života RUSKO - Ilja Erenburg - aktivně se účastnil mírového hnutí, autor povídkového souboru Třináct dýmek, trilogie Pád Paříže - popisuje 2.sv.válku v Evropě a pováleč.vývoj. V románu Tání zachytil jako první dobu kultu osobnosti J.V.Stalina. Alexej Tolstoj - představitel socialistického realismu, autor rozsáhlého díla, vrcholem jeho tvorby je trilogie Křížová cesta - sleduje osudy dvou rodin od 1.sv.války, přes revoluci k občanské válce. Boris Pasternak - básník - sbírka - Sestra moje život, prozaik - román, který vyšel jen v zahraničí a za který byl v SSSR velmi kritizován Doktor Živago. Odmítl převzít NC v Sergej Jesenin - nedokázal přijmout revoluci, spáchal sebevraždu.sbírka Písěň o velikém pochodu- obč. válka ANGLIE- John Galsworthy - Sága rodu Forsytů- život.postoje příslušníků čtyř generací G.B.Shaw -významný dramatik, hry neutěšené (Živnost paní Warrenové),utěšené (Candida),hist.hra Svatá Jana, slavná komedie Pygmalion (stala se předlohou muzikálu My Fair Lady) USA -Theodor Dreiser- Americká tragedie - mladík se dostane mezi smetánku a zapomene na morálku Ernest Hemingway- NC,příslušník ztracené generace, miloval býčí zápasy, lovy v Africe, spáchal sebevraždu Sbohem, armádo, Komu zvoní hrana, novela Stařec a moře John Steinbeck - NC, Hrozny hněvu, O myších a lidech -o lidech v hrozných podmínkách M.Mitchellová - Jih proti Severu - občanská válka v Americe na osudech Scarlett a Rhetta

14 AVANTGARDA - Franz Kafka -vyjadřuje pocity samoty a absurdity- Proces, Zámek, Amerika

15 20. Česká literatura po roce Začnete koncem 2.sv.války Následovala doba nadšeného budování válkou zničeného státu, oslava RA, která nás osvobodila. O tom, že nás osvobodili i Američani, se moc nemluvilo. Přišel a převrat, moci se chopili komunisti v čele s K. Gottwaldem, prezident E. Beneš odstupuje. Zásahy do života i literatury, mnozí autoři odstaveni, odcházejí do emigrace, nastupuje cenzura, která kontroluje ideové pojetí děl. Jediné, co prošlo, byla budovatelská tématika - Toto trvá celá 50.léta. Na poč. 60.let se začíná pol.situace uvolňovat, uvolnění je patrné i v běžném životě (otevřené hranice na Západ, nové časopisy, nová témata, větší svobody, exploze tvorby). Tato slibně se vyvíjející doba končí příjezdem armád Varšavské smlouvy v srpnu Zůstaly tady 30 let.návrat před srpen 68. Poválečná doba se věnovala oslavě RA, vychází vlna "zásuvkové literatury" a především poezie - J. Seifert - Přilba hlíny, V. Holan - Rudoarmějci, V.Závada - Povstání z mrtvých Poválečná próza se věnovala oslavě RA, vychází vlna "zásuvkové literatury" a především poezie - Próza - J.Drda - Němá barikáda, J. Fučík - další viz č.17!! 50. léta -autoři hledají únik v historické tématice. V.M.Kratochvíl - Mistr Jan, V. Neff -autor historických a historizujících(?) próz - Srpnovští páni, Snˇatky z rozumu- Císařské fialky- Zlá krev - Veselá voda - Královský vozataj, V. Erben - Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad, N. Frýd - Císařovna,V. Kaplický - Kladivo na čarodějnice - ukazuje procesy na Lovosicku v 17.st., J. Loukotková-Navzdory básník zpívá- životopisný román o F.Villonovi Dílo poplatné době je např. Občan Brych od J. Otčenáška, o Únoru 1948 a postoji člověka. Mezi tzv.budovatelské romány dále řadíme Nástup od V. Řezáče Mezi kvalitní díla řadíme: L.Aškenazy - Dětské etudy- povídka Vajíčko( 2.sv.válka jinak) J.Škvorecký - Zbabělci, Nápady čtenáře detektivek, Hřích pro pátera Knoxe 60. léta -vzhledem k dobovým událostem je často hrdinou mladý člověk, vzniká literatura všedního dne, píší se povídky, novely. Bohumil Hrabal - Pábitelé, Perlička na dně, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále- má svůj zvláštní styl psaní, píše bez interpunkce,plno jeho děl bylo úspěšně zfilmováno J. Menzlem.Svérázný autor i člověk. Ladislav Fuks -Pan Theodor, Mí černovlasí batři, Spalovač mrtvol- občas horory, Vladimír Páral- Milenci a vrazi, Soukromá vichřice, Mladý muž a bílá velryba, Katapult- oblíbený autor ve své době, psal o severu Čech z chem. provozů, o lid.vztazích, hlavně muži+ženy Milan Kundera - Směšné lásky, Žert, emigroval do Francie, dnes píše francouzsky a je překládán do češtiny, ukazuje lidi ve vypjatých živ. situacích Arnošt Lustig - prošel několika koncentráky, ale měl štěstí a vrátil se domů, celé své dílo zasvětil válce a chce předávat své zkušenosti dalším generacím, byl nominován na Pulitzerovu cenu za poslední román z prostředí koncentráku Krásné zelené oči. První romány Démanty noci, viz.č.17 Vznikala i humoristická díla: Jan Werich - Italské prázdniny, Fimfárum Miroslav Horníček -Dobře utajené housle František Nepil -Jak se dělá chalupa- humor. Vznikala i lit. Sci-fi- J. Nesvatba- Tarzanova smrt, Dialog s doktorem Dongem, autor byl otcem spisovatelky Báry Nesvatbové,zemřel Ludvík Souček- Cesta slepých ptáků, psal také lit.faktu- Tušení stínů, Tušení souvislostí Detektivky - V. Erben - Poklad byzantského kupce Hana Prošková- Měsíc s dýmkou Jan Zábrana a Josef Škvorecký- Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou Pozie - po 1948 se píše spíš politic. poezie- K.Biebl - Bez obav, V. Nezval - Stalin, Zpěv míru Trochu jiná kvalita jsou sbírky J. Kainara- Český sen, J.Seiferta- Maminka, Píseň o Viktorce, Šel malíř chudě do světa.je to jediný nositel NC za literaturu u nás (1984) Na přelomu let vzniká poezie všedního dne-j. Kainar - Člověka hořce mám rád, V.Holan- Noc s Hamletem, F. Hrubín - Romance pro křídlovku. Vidíme i vliv beatnické generace u Václava Hraběte - Blues pro bláznivou holku, Stop-time,,J.Suchý- Klokočí, Vodňanský - S úsměvem idiota Více v sešitě!!!

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti

I. Základní úroveň obtížnosti. Vyšší úroveň obtížnosti Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Školní seznam literárních děl vydaný školou v souladu s ustanovením

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojžíšova), NZ (Evangelium podle

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A

Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Školní seznam literárních děl Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306 pro školní rok 2013/2014 4A Podle 6 odstavce (2) vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2015/2016 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídní seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třída: 4K,4El Školní rok: 2011/2012 Světová a česká literatura do konce 19. století 1. Olbracht Ivan: Biblické příběhy 2. Homér:

Více

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2013/2014 SČ19 Próza 4. A S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 19. století Austenová, J. Pýcha a předsudek SČ19 Próza Arbes, J. Svatý Xaverius SČ19 Próza

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013

Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Školní seznam literatury - ústní zkouška (společná část maturitní zkoušky) Mgr. Jana Dejmková, třída oktáva 2012/2013 Základní úroveň obtížnosti (celkový počet děl - 40) Světová a česká literatura do konce

Více

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.

Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch. Masarykova střední škola chemická Křemencova 12, 116 28 Praha 1 Tel.: 222 924 444 Fax: 222 924 499 e-mail: info@mssch.cz URL: http://www.mssch.cz Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV, příspěvková organizace KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014

Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Školní seznam literárních děl pro 4.A a 4.B ve školním roce 2013/2014 Student vybírá ze seznamu četby 20 děl. Po konzultaci se svým vyučujícím předmětu ČJL je možné zařadit i dílo jiné (které v seznamu

Více

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011)

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) Seznam titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce z CJL - základní úroveň obtížnosti (maturitní zkouška 2011) 1 Boccaccio: Dekameron 2 Shakespeare: Romeo a Julie 3 Moliere: Lakomec 4 Moliere:

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 A LITERATURY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 GYMNÁZIUM PACOV Hronova 1079, 395 01 Pacov, www.gpacov.cz Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje V Pacově dne: GyPa Ř(O)-26/2011 J. Novák 30. 9. 2011 Počet listů dokumentu: 6 Počet příloh/počet

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhož si každý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama)

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2016-2017 (min. 2 poezie, 2 próza, 2 drama) Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1. William Shakespeare Romeo a Julie, 2015, přeložil

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století

Světová a česká literatura do konce 19. století. Česká literatura 20. a 21. století ZADÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Škola sestaví školní seznam literárních děl, z něhoţ si kaţdý budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam, který je pro něho i seznamem zadání k ústní zkoušce. ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŢNOSTI

Více

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století

2.pol. 19.stol.notebook. Česká literatura 2. poloviny 19. století Česká literatura 2. poloviny 19. století 1 Česká literatura 2. poloviny 19. století porážka revoluce v roce 1848 Bachův absolutismus policejní opatření, významné osobnosti umlčeny (vyhnanství, vězení)

Více

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran

19 G. Flaubert Paní Bovaryová. 20 H. de Balzac Otec Goriot. 21 H. Sienkiewicz Quo vadis. 22 E.A. Poe Povídky + Havran Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2015 / 2016 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama.

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Katalog titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Střední škola, Havířov Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark,

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2016/2017 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Kritéria pro výběr

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur

EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur EU_12_sada2_03_ČJ_Literatura2_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Více

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl

Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl PŘEDMĚT : Český jazyk a literatura školní seznam literárních děl ŠK. ROK : 2013/14 Autor Dílo I. Světová a česká literatura do konce 19.století 1. E.Petiška Staré řecké báje a pověsti 2. G. Boccaccio Dekameron

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D

Neznámý autor Epos o Gilgamešovi PO. Homér Illias PO. William Shakespeare Romeo a Julie D. Večer tříkrálový. Moliére Lakomec D Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z ČJL vyšší úroveň obtížnosti Žák si vybere z nabídky 30 titulů, seznam odevzdá v termínu stanoveném předpisem MŠMT. Žákův seznam je zároveň

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kroměříž 25. 9. 2014 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

okruhu a úkoly Říjen 2013 Světová a česká literatura 19. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) Literatura Sexta A, B Mgr. Libuše Kratochvilová 2 hodiny

Více

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany

Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Gymnázium a SOŠ, Mládežníků 1115, Rokycany Seznam literatury pro maturitní zkoušku z českého jazyka v roce 2017 1. Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2. Boccaccio: Dekameron 3. Villon: Závěť 4. Shakespeare:

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura

KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE. Literatura do konce 18. století Světová literatura Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) Bible: Nový zákon KÁNON TITULŮ Z LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Literatura do konce 18. století Homér Sofokles Euripides Giovanni Boccaccio Francois Villon William Shakespeare

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literárních děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: Základní úroveň obtížnosti: Pro základní

Více

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti

Školní seznam literárních děl pro dílčí ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s. r. o., Gorkého 867, 530 02 Pardubice společné části maturitní zkoušky na základní úrovni obtížnosti Světová a česká literatura do konce

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století 1 Homér Odysseia cca 8. stol. př.n.l. próza světová

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL

Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Seznam četby k maturitě 2016 ČJKL Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Student si vybírá celkem 20 literárních děl: - světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla

Více

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti

Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Seznam 105 literárních děl k nové maturitní zkoušce s vyšší úrovní obtížnosti Světová a česká literatura do konce 18. století 1.Bible: Starý zákon (5 knih Mojžíšových) 2.Kosmas: Kronika česká 3.William

Více

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol.

1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. 1. světová a česká literatura do konce 19. století 4A Epos o Gilgamešovi ( Albatros) do 19. stol. P světová lit. 4A Homér: Odysseia do 19. stol. B světová lit. 4A Sofoklés: Antigona do 19. stol. D světová

Více

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti

SEZNAM LITERATURY. Vyšší úroveň obtížnosti SEZNAM LITERATURY k ústní státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury na Pražské konzervatoři pro školní rok 2009/2010 Vyšší úroveň obtížnosti I. Svět. a česká literatura do konce 18. stol.

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. ČJ: MZ- 91/2014 - Ř Stanovení školního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky pro školní rok

Více

Májovci, ruchovci, lumírovci

Májovci, ruchovci, lumírovci Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Májovci,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Společná část maturitní zkoušky. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní zkouška Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 Studijní obor: 36 47 M/01 Stavebnictví Školní rok: 2012/2013 Společná část maturitní zkoušky ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ústní

Více

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY

PROBÍRANÁ DISCIPLÍNA METODICKÉ POZNÁMKY Gymnázium, Ústí nad Orlicí T.G.Masaryka 106 Školní rok 2011/2012 Tematický plán předmětu Český jazyk a literatura Třída: 2.A (čtyřleté studium, zahrnuto v ŠVP gymnázia) Hodinová dotace: 2 nedělené hodiny,

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016

KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 KÁNON SPISOVATELŮ A DĚL PRO ROK 2015/2016 Žák vybírá 20 literárních děl: Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární

Více

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti 1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Seznam literatury pro žáky maturitních ročníků 2010/11 vyšší úroveň obtížnosti Ţák si vybírá 30 literárních děl 1. Světová a česká literatura do konce 18. (min. 3 literární

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr.

Více

Seznam školní četby Nižší úroveň

Seznam školní četby Nižší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Nižší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních děl:

Více

Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010

Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010 Tématické okruhy k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2009/2010 Každý student si z následujících témat vybere svých 25 okruhů, přičemž musí dodržet následující kritéria: min.

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2015/2016 Kroměříž 29. 9. 2015 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část

Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část Školní seznam literárních děl jako nabídka žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro státní maturitní zkoušku z jazyka českého ústní část Vyšší úroveň obtížnosti Světová literatura do konce 18. století

Více

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil

Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil Označení šablony: EU-OPVK-ČIG-2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 14. 03. VI. A Pověst Orfeus Pověst ze Starých řeckých bájí a pověsti,

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Česká literatura v letech 1900-1945

Česká literatura v letech 1900-1945 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Česká literatura v letech 1900-1945 Toto období není sice z hlediska historického příliš dlouhé, ale pro naši

Více

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14. Seznam literárních děl ke státní maturitě. Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě Třída: 4.B Vyučující: Eva Poláčková 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha

Více

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE SEZNAM ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Ve výběru minimálně 20 titulů, musí být zastoupena próza, poezie i drama Školní rok 2014 2015 Třída 3 B obor 64-41-L/51 Podnikání Vypracovala: Mgr. Lada Holišová V Ústí

Více

Zadané referáty v kursu Kapitoly z dějin českých médií II (JS 2005)

Zadané referáty v kursu Kapitoly z dějin českých médií II (JS 2005) Zadané referáty v kursu Kapitoly z dějin českých médií II (JS 2005) 1. Témata úvodníků MO duben 1865: MO - květen 1865: MO - červenec 1865: MO leden 1866: MO - červenec 1866: MO - srpen 1866: MO - prosinec

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ SEZNAM LITERATURY A Příjmení, jméno, třída: Školní rok: 1 Honoré de Balzac: Otec Goriot 2 Petr Bezruč: Slezské písně 3 Bible 4 Giovanni Boccaccio: Dekameron Karel Havlíček

Více

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura

Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura (1/2) Maturitní témata z předmětu: Český jazyk a literatura Třída: A4 Školní rok: 2014-2015 1. Bible: Nový zákon; 2. Sofokles: Král Oidipus; 3. William

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

VY_32_INOVACE_CJL1.2.20a PhDr. Olga Šimandlová Říjen 2013. Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA pro školní rok 2014/2015 Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s. r. o, Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb IČO: 252 493 55 www.schs.cz tel/fax 354 430 301 e-mail: schs@schs.cz SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO

Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literaturypro tř. 3./4.SO Školní rok 2011/2012 Komplexní maturitní zkouška se skládá ze 3 dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě 2014/2015 Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Třída 4.A Vyučující: Barbora Novosadová 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible

Více