11. Realismus ve světové literatuře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11. Realismus ve světové literatuře"

Transkript

1 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji. Jde mu o kritické zobrazení světa - kritický realismus. Objevil se na počátku 19.století a prolínal se velmi často s romantismem. Součástí realismu je naturalismus - směr, který šel jěště více do hloubky. Anglie - Daniel Defoe - Robinson Crusoe - zobrazuje boj člověka s přírodou i sám se sebou J. Swift - Gulliverovy cesty Charles Dickens - sám prožil krušné dětství, musel už jako dítě pracovat. Jeho hl. hrdiny jsou opuštěné děti bez domova. Díla : Oliver Twist, David Copperfield, z jiného soudku je dílo Kronika Pikwickova klubu - ukazuje proměnu hl.hrdiny v lepšího člověka. Francie - Honoré de Balzac -své dílo nazýval lidskou komedií, její jádro tvoří 3 romány- Otec Goriot, Ztracené iluze, Lesk a bída kurtizán, dále Bratranec Pons Gustav Flaubert - Paní Bovaryová, Citová výchova, historické dílo Salambo Emil Zola - představitel naturalismu - Nana, Zabiják, Germinal Rusko -N.V. Gogol - Revizor, Mrtvé duše F.M.Dostojevskij - byl odsouzen k trestu smrti, který mu byl v poslední chvíli změněn na vyhnanství. Tam potnal spodinu národa, o které psal. Romány : Zločin a trest, Zápisky z mrtvého domu, Idiot, Bratři Karamazovi L.N.Tolstoj - ruský šlechtic, který měl ale blíž k mužikům, Jeho dílo : Sevastopolské povídky, Vojna a mír - vystupují zde smyšlené i historické osobnosti, Anna Kareninová I.S.Turgeněv - Otcové a děti - řeší vztahy mezi generacemi Polsko - H. Sienkiewicz - zabývá se dějinami Poláků: Ohněm a mečem,potopa,křižáci, Pan Wolodyjowski, Quo vadis - z dějin Říma za vlády císaře Nera, o pronásledování prvních křesťanů Patřil by sem ještě Mark Twain a jeho Tom Sawyer K jednotlivým dílům můžete povědět stručně obsah, ale ne ke všem.

2 12. Generace májovců Budeme se pohybovat v 50.letech 19.století. Je to doba, kterou Jan Neruda nazval " časem za živa pohřbených". Vládne zde tuhý Bachův absolutismus, jsou oklešťovány svobody, staročeši se snaží bojovat za národní práva, ale bez úspěchu. Např. boje o dualismus (víte, co to je???). Zkráceno, společenská situace je špatná a v této situaci nastupuje nová mladá generace, která se hlásí k odkazu K.H.Máchy vzniká almanach Máj (podle čeho asi bude pojmenovaný,co??) K májovcům se hlásí J. Neruda, V.Hálek, K.Světlá,J.Arbes,A.Stašek Jan Neruda celý život žil na Malé Straně, nikdy se neoženil,básník a prozaik novinář ( Národní noviny) Poezie - napsal 5 básnických sbírek: Hřbitovní kvítí, Knihy veršů, Písně kosmické, Balady a romance, Prosté motivy a z pozůstalosti Zpěvy páteční - jeho básně jsou spíš pesimistcké Próza - Arabesky, Různí lidé, Povídky malostranské- popisuje život na Malé Straně (povídky Hastrman, Pan Ryšánek a pan Šlégl, Přivedla žebráka na mizinu ) zobrazuje typické malostranské figurky, jak je celý život potkával Novinář- psal fejetony (podčárníky) 1.máj 1890, Kam s ním? fejeton humornou formou poukazuje na nějaký problém ve společnosti a snaží se najít nápravu Vítězslav Hálek , za svého života byl uznáván jako lepší autor než Neruda. Psal bezstarostněji, vybíral si "lehčí" náměty. Poezie - Večerní písně, V přírodě, Pohádky naší vesnice -vše vidí idylicky Próza -Na statku a v chaloupce, Muzikantská Liduška -řeší vztahy na vesnici křídové kresby - Poldík rumař, Študent Kvoch -detailní vykreslení charakterů Karolína Světlá - za svobodna Johana Rottová,provdaná Mužáková psala prózy pseudonym si zvolila podle kraje rodiště svého manžela a) z pražského prostředí : Černý Petříček, Zvonečková královna b) z podještědského prostředí: Kříž u potoka, Frantina, Nemodlenec, Vesnický román Jakub Arbes- autor romaneta - je to dílo, kde je zpočátku nevysvětlitelná záhada objasňována logickou cestou, převládá napětí, strašidelno, tajemno Dílo: Svatý Xaverius,Ďábel na skřipci, Sivooký démon, Etiopská liie Antal Stašek - pocházel z východních Čech a věnoval jim svou tvorbu Blouznivci našich hor - věnuje se spiritismu v Podkronoší, duchaření

3

4 13. Ruchovci a lumírovci Jedná se o dobu let 19.století. U nás došlo ke zklidnění pol.situace, začíná se rozvíjet hospodářství. Autoři usilují o vyrovnání české literatury se světovou. Vytvořily se dva almanachy. Ruch vyšel u příležitosti položení základního kamene ND, redigoval ho J.V.Sládek. hl. motem bylo heslo "co je české, to je hezké", literatura se měla podřizovat národním zájmům. Mezi ruchovce patřili S.Čech a E.Krásnohorská. SVATOPLUK ČECH - autor bás.sbírek Husita na Baltu, Žižka, Adamité a dramatu Roháč na Sioně - zpracovává národní náměty alegorické skladby - Evropa - motiv lodi, která je zahubena vzpourou na palubě Slávie - opět loď, kde se Slované spojí a zabrání zkáze lodi (věří ve spojení Slovanů) sociální skladby - Lešetínský kovář, Ve stínu lípy, Jitřní písně, Nové písně, Písně otroka prózy - Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do 15.století -satirický pohled na jeho tehdejší současníky a chmurný pohled do budoucna JOSEF VÁCLAV SLÁDEK - pobýval 2 roky v Americe, kde získal kritický pohled na tuto zemi, přeložil téměř celé Shakespearovo dílo do češtiny. Je autorem bás.sbírek: Básně, Jiskry na moři, Selské písně, České znělky, Sluncem a stínem, Světlou stopouoslava vlasti, českého pracovitého člověka, vzpomínky na dějiny, ale i kritické básně o Americe (např. Na hrobech indiánských) Psal verše pro děti - Zlatý máj, Zvony a zvonky, Skřivánčí písně ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ - psala libreta (texty k hudbě) ke Smetanovým operám Hubička Tajemství, Čertova stěna Lumír také redigoval J.V.Sládek, ale tato škola se inspirovala světovou literaturou a usilovala o světovost, heslo "otevřít okna do Evropy".Patřili sem : JAROSLAV VRCHLICKÝ -nazýván "kníže básníků", autor asi 200 sbírek, byl často napodobován ale také později kritizován mladou generací za to, že si nevybíral české náměty, přěkládal z angličtiny, vzal si za ženu dceru Sofie Podlipské, zpočátku šťastné manželství se časem zhoršilo a reakce na to se objevily také v díle (Okna v bouři). Díla: bás.cyklus -Zlomky epopeje -( inspiroval se Hugem -Legenda věků) obsahuje sbírky Sfinx, Bozi a lidé, Duch a svět Další sbírky : Poutí k Eldoradu, Eklogy apísně, Dojmy a rozmary, Okna v bouři Je autorem divadelních her : Hippodamie - má 3 části-1. Námluvy Pelopovy 2. Smír Tantalův 3. Smrt Hippodamie Už podle názvu je doufám všem jasné, že námět je z antiky. Další drama už čerpá z českých dějin a je notoricky známé : Noc na Karlštejně Překládal z 18 národních literatur- pol., anj.,fran., ital., Dalším lumírovcem je JULIUS ZEYER- odmítl převzít po otci dřevařský závod a věnoval se literatuře. Pobýval střídavě v Praze a Vodňanech. Náměty čerpal z domácího i cizího prostředí. Romány: Ondřej Černyšev - čerpá z doby Kateřiny Veliké Dům U Tonoucí hvězdy - příběh Slováka umírajícího v daleké Paříži drama: Radúz a Mahulena- scénická pohádka

5 14. Realismus v české literatuře Budeme se pohybovat ve 2.pol. 19.stol. Také u nás docházelo k prolínání romantismu a realismu byla poražena revoluce, která zasáhla mnohé evropské země, je nastolen tuhý Bachův absolutismus. Dochází k oklešťování svobod a k celkově nepříznivé společenské situaci. Literatura se vyjadřuje ke společenskému dění. Mezi průkopníky realismu řadíme : Karla Havlíčka Borovského - jako mladý působil jako vychovatel v Rusku, kam odjížděl jako jeho obdivovatel. Ale na vlastní kůži poznal carský absolutistický režim a změnil názor. Jako novinář měl tu možnost prezentovat své názory veřejně ve vlastních Národních novinách s přílohou Slovan. Pro R-U se stal Borovský nepohodlný a byl poslán 1851 (internován) do tyrolského Brixenu, kde žil pod policejním dozorem do Trpěl zde především odloučením od vlasti. Brzy po návratu zemřel na tuberkulózu a Němcová položila na jeho hlavu trnovou korunu na znamení mučednické smrti, z čehož měla samozřejmě velké problémy. Dílo: Obrazy z Rus Epigramy- Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu - najít v sešitě, co to je epigram, což takhle recitace??? Tyrolské elegie - s ironií popisuje zatčení, cestu a pobyt v Brixenu Král Lávra - podle irské pohádky, satira na korunované hlavy, ale velmi mírná, král je spíš ťululum Křest sv. Vladimíra - nejostřejší satira na poměry v Rusku, car je zobrazen jako neomezený vládce Další autorkou je Božena Němcová - první česká autorka, provdala se v 17 letech za vlastence, státního úředníka Josefa Němce, se kterým měla velice těžký život. Zemřel jí syn Hynek, ona sama zemřela zničená životem v necelých 42 letech. Dětství v Ratibořicích u České Skalice popsala v Babičce - je to její stěžejní dílo, vzpomínka na babičku a na život na vesnici, zvyky, tradice. Povídky - Divá Bára, Pan učitel, Chýže pod horami, Karla, V zámku a podzámčí Ve všech jejích dílech se prolíná idealizace (svět vidí lepší) s typizací (typ.postavy v typ.prostředí) Pohádky-Sedmero krkavců, O princezně se zlatou,čertův švagr, Princ Bajaja,Slunečník, Větrník V 70.letech se dělí literatura na 2 proudy: historickou a vesnickou prózu podle zaměření. HISTORICKÁ měla podporovat národního ducha a sebevědomí, zaměřovala se hl. na slavná období Alois Jirásek , věnoval se historii, byl to učitel, nejraději měl :1. Husitství -romány Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo + dramata - Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč 2. Doba pobělohorská - Skály, Skaláci, Temno 3. Národní obrození - F.L.Věk - zasazeno do východočeské Dobrušky podle skutečné postavy F.L.Heka, U nás, Filosofská historie. Staré pověsti české - z českých dějin Div.hry - Lucerna, Vojnarka, Otec Další autor je Zikmund Winter - Byl to profesionální historik se zájmem především o 16.a17.stol. Díla - Mistr Kampanus - román o Universitě po 1620, Nezbedný bakalář -humorný pohled na učitele 17.stol., Rakovnické obrázky Václav Beneš Třebízský - romány V záři kalicha, V červáncích kalicha, Bludné duše VENKOVSKÁ - autoři z vesnice pocházeli a dobře ji znali, chtěli ukázat upřímného vesnického člověka zároveň na problémy vesnice(zaostalost, duchaření, mezigenerační vztahy) Karel Václav Rais - učitel z Hlinecka, díla: Výminkáři, Zapadlí vlastenci, Pantáta Bezoušek, Západ Teréza Nováková - pocházela z vých. Čech, dílla: Maloměstský román(popisuje osud dcery K.H.Borovského Zdeňky), Jan Jílek (osudy evang.faráře), Jirí Šmatlán, Děti čistého živého Josef Holeček - pocházel z již. Čech,napsal románovou kroniku Naši o Vodňansku a Písecku Antal Stašek - vl.jménem Ant. Zeman, advokát v Semilech,dílo Blouznivci našich hor -o spiritismu Karel Klostermann - Jihočech, dílo Mlhy na blatech Josef Šimon Baar - pocházel z Chodska, dílo Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy Dramata s ves.tématikou: L.Stroupežnický. Naši furianti, G. Preissová: Gazdina roba, Její pastorkyňa, bratři Mrštíkové - Maryša

6 Naturalismus- K.Šlejhar - Kuře melancholik, V.Mrštík- Santa Lucia,K.M.Čapek- Chod- Turbina

7 15.Moderní umělecké směry ve světové literatuře na přelomu 19.a 20.století Evropa prožívá velké změny, zrychluje se životní tempo, zavádění strojů do výroby, rozvoj vědy a techniky. S tím souvisí rozmach dělnických bouří, stávek, radikalizace děl.hnutí. S tím opět souvisí vznik anarchismu. Lidé propadají obavám z dalšího vývoje, obavám z konce století. Tyto se nakonec naplnily v podobě 1.sv.války Byl to první velký válečný konflikt, který poznamenal lidstvo na dlouhou dobu. Lidé přestávají brát ohledy na společenské konvence, chtějí si užívat života, často se otevřeně hlásí k homosexuální orientaci. Autoři tak záměrně šokují i svým bohémským způsobem života, čímž protestují proti měšťanské morálce. Na přelomu 19.a20.stol. se objevují nové umělecké směry: symbolismus, impresionismus. SYMBOLISMUS - umělecký směr, který pracuje se symbolem, nepojmenovává skutečnost přímo. Mezi symbolisty řadíme E.A.Poa - jeho báseň Havran, kde je havran symbolem smrti, která je nevratná a trvalá. Tento fakt je v básni umocňován opakovaným havraním krákáním" nikdy víc " Dále je Američan Poe považován za zakladatele detektivek : Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morque. Dalším je Němec R.M.Rilke - pražský rodák,řešící otázky života a smrti ve sb.orfeovy sonety. Rus Maxim Gorkij - autor "bosáckých povídek" o lidech ze dna společnosti,román Podnik Artamonových Další symbolista je také Rus Anton Pavlovič Čechov - byl to mistr krátké sevřené povídky, např. Chameleon, ale hlavně výborný zprvu málo uznávaný dramatik, jeho hry jsou založené na dialogu ne na akci, věnuje se především mezilidským vztahům. Hry - Višňový sad, Strýček Váňa, Racek, Tři sestry IMPRESIONISMUS - vznikl ve Francii jako směr francouzských malířů, snaží se zachytit neopakovatelnost chvíle, okamžiku. Pracuje s náladou, emocí, hraje si s barvami. Malíři : E.Monet, C.Manet, A.Renoir, P.Cézanne, V.van Gogh, P.Gauguin. Impres. Zasáhl i hudbu - skladatelé R. Wagner, Debussy Ve Francii měli velký ohlas prokletí básníci. Byli to lidé, kteří svým životem a svou tvorbou provokobyli Charles Baudelaire - bás.dílo Květy zla - píše o věcch, kterým se poezie většinou vyhýbá, vali měšťáckou společnost, žili bouřlivě, krásu hledali v ošklivosti. Společnost byla jejich životem a tvorbou šokována.řadíme mezi ně i autory z jiných období, např.f. Villón, E.A.Poe. Ale hlavně to např. báseň Zdechlina Paul Verlaine - bás.sbírky Galantní slavnosti, Saturnské básně, byl milencem A. Rimbauda a byl odsouzen do vězení za jeho postřelení.bez jeho vědomí vydal Iluminaci. Artur Rimbaud - většina jeho díla vznikla do jeho 20 let, byl velmi nadaný. Sbírka Iluminace, kam patří báseň Opilý koráb Dalším směrem přelomu 19.a20.stol. byla DEKADENCE = úpadek, často morbidní témata Byl to směr mladých symbolistů, kteří se utíkali do vysněných světů, do světa fantazie. Nuda se stala symbolem pro jejich skutečný život. Vysněný svět byl plný dokonalosti, radosti. Představoval čisté umění. Představitelem dekadence byl Angličan Oskar Wilde - vyrůstal v módních salónech, kam ho brávala jeho matka, uměl se v nich pohybovat. Byl nazýván "módní dandy"(dnes bychom řekli metrosexuál), dbal o svůj zevnějšek. Ačkoliv byl ženatý a měl děti, byl homosexuál. Za homosexualitu byl odsouzen na dva roky vězení (homosexualita byla trestná), odkud se vrátil jako zlomený člověk. Zemřel v Paříži pod cizím jménem. Je autorem románu Obraz Doriana Graye -černá duše hl.hrdiny se promítá jen do obrazu, on sám je stále krásný a mladý.dále hry - Ideální manžel, Jak je důležité míti filipa -hrané s úspěchem dodnes Guy de Maupassant - Francouz, autor povídky Kulička a Miláček August Strindberg- Švéd, mající osobitý pohled na ženy, manželství a rodinu,díla - Syn služky,

8 Červený pokoj - častá autobiografičnost. Hra Slečna Julie - svede sluhu a zaplatí životem

9 16. Moderní umělecké směry v české literatuře na přelomu 19.a 20.století Situace u nás byla obdobná té světové, proto úvod bude stejný jako v ot.č.15. Naši literaturu výrazně ovlivnil vznik ČESKÉ MODERNY 1895, jejíž trvání bylo pouze do Sdružovala mladé básníky se stejným pohledem na svět. V manifestu ČM byly stanoveny 4 základní požadavky: 1. Kritika starší generace 3. Jasné stanovisko k sociální otázce 2. Kritika planého vlastenčení 4. Požadavek umělecké individuality K ČM se hlásili : J.S.Machar, A.Sova, O.Březina, F.X.Šalda- o všech pohovořit JOSEF SVATOPLUK MACHAR - kolínský rodák, 30 let žil ve Vídni, po1918 se stal generálním inspektorem čs.armády. Autor bás.sbírek: Confiteor I,II,III, Čtyři knihy sonetů, Tristium Vindobona, dále veršovaný román Zde by měly kvést růže a cyklus básní Svědomím věků (navazuje na Huga a Vrchlického) ANTONÍN SOVA - Jihočech, který psal v několika uměleckých směrech, zamlklý, vážně nemocný impresionismus - Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit i vzdor- náladová poezie symbolismus - Zlomená duše, Vybouřené smutky, Údolí nového království, Dobrodružství odvahy- rozchází se se svým učitelem Vrchlickým, utíká od lidí na hory snů, ale po čase zjišťuje, že nemůže být sám a vrací se zpět na zem. Za nejkrásnější Sovovu sbírku považujeme Ještě jednou se vrátíme ( věnovaná jižním Čechám a mládí). Próza - Pankrác Budecius kantor OTOKAR BŘEZINA - nejabstraktnější český básník, poznamenán svým životem chudého člověka, žil jen s matkou. Sbírky - Větry od pólů, Svítání na západě( ve smrti vidí vysvobození z pozemského utrpení), Stavitelé chrámů, Ruce 1895 vznikla ještě jedna lit.skupina - MODERNÍ REVUE, trvala do 1925(smrt A. Procházky) Patřili sem J. Karásek - Zazděná okna, A.Procházka - Prostibolo duše, K.Hlaváček -Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna. Všichni psali abstraktní verše plné symbolů, těžké na pochopení. Třetí skupinou tohoto období u nás byli tzv.buřiči. Jejich pojmenování vzniklo od nechuti, kterou projevovali vůči měšťácké společnosti, mnozí byli i anarchisté, svůj postoj veřejně demonstrují. Patřili sem - VIKTOR DYK - původně levicově smýšlející, ale později poslanec za pravici.sbírky : Síla života, Marnosti, Milá sedmi loupežníků a novela Krysař (vznikla podle německé pověsti o krysaři, u nás i muzikál), válečné sbírky- Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno. Je autorem dramatu Zmoudření dona Quijota. FRANTIŠEK GELLNER - velmi ironický autor, zemřel kdesi na haličské frontě 1914(?), autor bás.sbírek Po nás ať přijde potopa, Radosti života -oba názvy jsou myšleny ironicky, bere si na mušku postoj měšťáků, jeho texty zlidověly a staly se z nich popěvky. FRÁŇA ŠRÁMEK - pocházel ze Sobotky, psal poezii, prózu i dramata, antimilitarista poezie - Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý - protiválečné (báseň Raport), Splavpróza - Stříbrný vítr (o hledání cesty v životě-jan Ratkin), Křižovatky, Tělo, Žasnoucí voják- milostné básně (protiválečné povídky) drama- Měsíc nad řekou - zobrazena Otava v Písku (o nenávratnosti mládí -Slávka) PETR BEZRUČ -( vl.jm.vladimír Vašek) poštovní úředník ve Frýdku, do lit. vstoupil v pozdním věku a pod pseudonymem. Dokonce se objevují dohady o tom, že básně nejsou jeho. Je autorem 2 sb. Slezské písně - nejprve je vydával časopisecky v časopise Čas. Jsou zde balady se sociální tématikou (Maryčka Magdonova, ), dále s národnostní tématikou( Bernard Žár,Kantor Halfar) a v menšině jsou milostné básně (Červený květ, Labutinka). V básních se objevuje autostylizace (vysvětlit!!) a konkrétní názvy míst (Ostrava, Pětvald). Jeho druhá sb. je Stužkonoska modrá je zde motiv vzácného motýla, kterého chtěl mít ve sbírce, ale získává ho až ve stáří, když z něj už nemá takovou radost.

10 17. Téma světové války v české a světové literatuře tady začnete tím, že každá válka byla silným inspiračním zdrojem pro literaturu. Jako příklad můžete uvést indický epos Mahábhárata, nebo Caesara a jeho Zápisky o válce galské. 20.století nám zanechalo 2 světové války, které významně ovlivnily životy tisíců lidí, změnily světové mapy, urychlily uvedení mnohých vynálezů do praxe. 1.sv.válka , jako záminka posloužil atentát na následníka trůnu Ferdinanda d Este v Sarajevu, poté R-U vyhlásilo válku Srbsku, do konfliktu se postupně zapojilo Rusko, Francie, Anglie, Německo. Byla to zákopová válka, v níž byly použity tanky, bojové plyny ( yperit), přinesla velké ztráty na lid.životech. Její konec znamenal rozpad R-U na následnické státy, mezi nimi i Československo ( ) v čele s T.G.Masarykem. Světová lit. o 1.sv.válce- Němec E.M.Remargue -Na západní frontě klid - generaci, která prošla válkou, nazval "ztracená generace". Nesla si následky i dlouho potéa nebyla schopna normálně žít. Francouz H.Barbusse - Oheň - s podtitulem Deník bojového mužstva, nemá jednoho hl.hrdinu Fr. R. Rolland - Petr a Lucie - láska na pozadí války končí tragicky, Paříž na konci války Amer. E.Hemingway - Sbohem, armádo- vál. vzpomínky Česká lit. o 1.sv.válce - F.Šrámek - Žasnoucí voják - povídky, Modrý a rudý - poezie(bás. Raport) I.Olbracht - Podivné přátelství herce Jesenia - osudy dvou herců, do kterých zasáhne válka V.Vančura - Pole orná a válečná Jaroslav Hašek , více se na něj zaměřit, na to, že je to román o válce, ale z pohledu satirického, humorného. Sám autor byl anarchista,měl záznamy na policii o výtržnostech, nastoupil do války, přeběhl na ruskou stranu do legií, přestal úplně pít, stal se velitelem města Ugulma. Autor románů Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, Dobrý voják Švejk v zajetí a Osudy dobrého vojáka Švejka - to poslední zůstalo nedokončené. Šejk narušuje děj neustálým vyprávěním historek ze života svého i jiných. 2 názory na něj : 1. Je blb oddaný vrchnosti nebo 2. Hloupost předstírá a tím poukazuje na nesmyslnost války a voj.nařízení. Další postavy nenasytný Baloun, poručík Dub, feldkurát Katz. Legionářská lit.- autoři byli víc vojáci než spisovatelé - F.Langer - Jízdní hlídka, R.Medek - Ohnivý drak, F.Kopta - Třetí rota - všechna tato díla ukazují život vojáků v legiích,nevalná kvalita 2.sv.válka velký vál.konflikt, který rozpoutalo Německo (A.Hitler) se svojí politikou rasové nadřazenosti,nacionalismu a fašismu. Válka zpracována z mnoha pohledů : boje na frontě, koncentráčnická lit.,partyzánský odboj,osudy opuštěných dětí, hrdinství obyč.lidí Zásahy cenzury. Světová lit.o 2.sv.válce : Rus - B.Polevoj - Příběh opravdového člověka -o letci Meresjevovi Německy psaná- Holandská lit. - Deník Anny Frankové Amer. J.Heller - Hlava XXII - černý humor a ironie v pohledu na válku Amer. W.Styron - Sophiina volba - matka musí zvolit mezi svými dětmi, které pošle na smrt Angičan P.Ryan - Jak jsem vyhrál válku - humorný pohled Česká lit. o 2.sv.válce -u nás cenzura, autoři píší "do šuplíku", nebo historické a psychologické romány,šuplíková lit. vyšla až poválce, mnoho autorů válku nepřežilo (V.Vančura, K.Poláček, K.Čapek, J.Orten) J.Drda- Němá barikáda -povídky (Pancéřová pěst, Zákeřník,Vyšší princip,hlídač dynamitu ) J.Fučík -Reportáž psaná na oprátce -vznikla z útržků psaných v cele, cenzura G.Fučíkové J.Škvorecký - Zbabělci - Danny Smiřický(=autor) a poslední dny války v Kostelci(=Rychnově n/kn) J. Otčenášek -Romeo, Julie a tma - válka a láska nemohou existovat zároveň N.Frýd - Krabice živých -autobiogr.prvky, život v kartotéce koncentračního tábora L.Fuks - Pan Theodor Mundstock - žid se snaží vzbouřit usudu a "připravuje "se na koncentrák O.Pavel (O.Popper)- Smrt krásných srnců -vzpomínka na otce a bratry, kteří šli do koncentráku B. Hrabal - Ostře sledované vlaky - Menzelův film získal 1965 Oskara, tragic. váleč. dospívání Z.Bezděková - Řílali mi Leni - česká holčička si po válce vybavuje zapomenuté vzpomínky A.Lustig -Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou -výměna amer.rukojmí za něm.vojáky.stále píše!!!

11 18. Česká próza mezi světovými válkami Hodně obsáhlá otázka, kde by bylo dobré mít něco přečteného nebe zhlédmout filmové zpracování. Budeme se pohybovat v letech Je to obd. tzv. první republiky, zprvu poznamanané nadšením z budování samostatného státu, hospodářskou krizí, nástupem fašismu, výpady henleinovců v pohraničí, odtržením pohraničí Mnichov, obsazením Československa a vytvořením protektorátu Čechy a Morava Druhá sv.válka vypukla Literatura této doby je ve znamení různých směrů. Avantgarda - přináší nový pohled. VLADISLAV VANČURA - lékař popravený za heidrychiády za účast v odboji, zvláštní jazyk -renesanční. Díla: Rozmarné léto- příběh 3 stárnoucích mužů, které "probudí" příjezd kouzelníka a jeho asistentky Markéta Lazarová - román o rodu lapků napsaný renes.češtinou, skvěle natočený F.Vláčilem Konec starých časů- postava barona Prášila a dona Juana v jedné postavě, zfilmováno Obrazy z dějin národa českého, pro děti - Kubula a Kuba Kubikula KAREL ČAPEK -významný čes.spisovatel, zemřel v prosinci 1938, a přesto dokázal předvídat německé nebezpečí, autor slova robot, které přijaly světové jazyky,měl bratra Josefa a sestru Helenu Díla: prózy - Krakatit - varuje před zneužitím trhaviny, technika v rukách lidí může být nebezpečná Povídky z jedné(druhé) kapsy- povídky s detektivní zápletkou Továrna na absolutno Hordubal,Povětroň,Obyčejný život - trilogie viz sešit!! Cestopisy- Italské listy, Válka s mloky - utopie upozorňuje na nebezpečí fašismu Anglické listy, Obrázky z Holandska, Cesta na sever drama- Loupežník-=chlapec v očích otce mladé dívky RUR - utopie o nebezpečí přetechnizovaného světa Ze života hmyzu - alegorie na lidské vlastnosti Bílá nemoc - nebezpečí fašismu + Matka - reakce na španělskou občanskou válku Demokratický proud- KAREL POLÁČEK - žid pocházející z Rychnova n/kn., zahynul v koncentráku humor.linie - Muži v ofsajdu- o fotbalových fanoušcích. Hostinec u Kamenného stolu - zfilmováno společensko kritická l.- Dům na předměstí, Okresní město, Deník se žlutou hvězdou EDUARD BASS - (vl.jm.e.schmidt) miloval cirkusy, varieté, sám členem kabaretu Červená sedma Díla : Cirkus Humberto-zfilmováno,Lidé z maringotek, Klapzubova jedenáctka Psychologická próza -JARMILA GLAZAROVÁ - prožila krátké šťastné manželství, na kt. vzpomíná v díle Roky v kruhu, Vlčí jáma -stará manželka mladého lékaře + mladá schovanka Advent - ml.žena se provdá, aby zabezpečila syna, ale muž ji podvádí JAROSLAV HAVLÍČEK - Petrolejové lampy - ml. žena se konečně provdá, ale něco nehraje... Sociální próza - vyjadřuje touhu po spravedlivém světě, pohled očima dělníka IVAN OLBRACHT -(vl.jm. Kamil Zeman), novinář psal o obyčejných lidech, O zlých samotářích - povídky o lidech ze dna společnosti(rasík a pes), Podivné přátelství herce Jesenia, a díla vztahující se k Ukrajině, kterou sám navštívil - Nikola Šuhaj loupežník, Golet v údolí - Golet je označení pro vyhnání židů z jejich pravé vlasti, povídkový soubor (Událost v mikve, O smutných očích Hany Karadžičové, ) ukazuje život v zakarpatské vsi MARIE MAJEROVÁ - pocházela z dělnického prostředí, u ní budete jmenovat Sirénu - původně zamýšlená jako dokument, ale pak vložila osudy 3 generací Hudců. Volně na ni navazuje Havířská balada - popisuje život.osudy Rudly Hudce a jeho ženy Milky. Ještě kniha pro dívky Robinsonka-děvče se musí postarat o otce a malého sourozence po smrti matky MARIE PUJMANOVÁ - jmenujte trilogii- Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti - popisuje osudy dělníků i intelektuálů od 20.let do 2.sv.války, Nejlepší je 1.díl. Katolická literatura - pouze informativně. JAROSLAV DURYCH, Jan Čep Německy píšící autoři - FRANZ KAFKA - žil v Praze, problematická osobnost, těžko pochopitelné romány Proces, Zámek, Amerika - často je hrdina anonymní

12

13 19. Světová próza 1.poloviny 20.století (NC=Nobelova cena) Nejdřív k době - je to období dvou světových válek, které za sebou přišly v rozmezí 21 let. Doba přinesla ztrátu iluzí, všechny doposud uznávané hodnoty vzaly za své. Došlo k rozpadu lid.společnosti, rozpadu stát.celků (R-U) a vzniku nových (hlavně po 1.sv.válce), nástupu inflace. Vekou událostí bylo VŘSR - (Velká říjnová socialistická revoluce) v Rusku, která proběhla v listopadu, velkou postavou této události byl V.I.Lenin, který byl poté oslavován. Následovalo vytvoření SSSR. Počátek 30.let byl poznamenán hospodářskou krizí. Od poloviny 30. let zaznamenáváme nástup fašismu v Německu spolu s nástupem Adolfa Hitlera. Ve Španělsku probíhá občanská válka a následně propukla 2.sv.válka. Tento úsek dějin lidstva je nabitý událostmi, které mají vážný a fatální dopad na všechny státy a ovlivnil životy většiny lidí. Literatura samozřejmě na všechny tyto události reaguje, píší se romány- společenské, historické, válečné, rodinné ságy. Sledujeme vliv psychanalýzy pod vlivem S.Freuda, vliv marxismu-leninismu. Mezi literárními směry se objevují neorealismus, futurismus, kubismus, dadaismus. Neorealismus - nový realismus, autoři usilovali o důkladné prokreslení a drsné zobrazení skutečnosti, Itálie Futurismus - vznikl jako anarchistická revolta(=odboj) proti měšťáctví a dosavadnímu umění. Odmítal normy a prosazoval kult síly a činu, hledí především do budoucnosti,rozšířil se hl. do Ruska, "otcem" byl Filippo Marinetti. Zrušil např. interpunkci. Kubismus -byl původně výtvarný směr, který rozkládal předměty kolem sebe na krychle. Hl.představitelem byl Pablo Picasso. Z básníků byl propagátorem tohoto směru G.Apollinaire, v Rusku to byl V.Majakovskij. Dadaismus - vznikl za války ve Švýcarsku a stmelil tak umělce několika zemí, které spojoval odpor k válce, k nesmyslnosti vraždění.hlásali naprostou anarchii v životě i umění, libovali si v náhodě a nesmyslnosti. NĚMECKO- Heinrich Mann -Profesor Neřád -váleč. problematika, Mládí a Zrání Jindřicha IV.- histor. román Thomas Mann - nositel NC, největší něm.spisovatel,před Hitlerem odešel i s bratrem do emigrace Doktor Faustus -pokouší se najít odpověď na otázku, proč se člověk dostává na scestí fanatismu Lion Feuchtwanger -židov.původ, autor slavných historických románů, zůstal v emigraci (zemřel v USA) Ošlivá vévodkyně, Žid Sús, trilogie Čekárna -líčí vzestup fašismu a pronásledování Židů. Po válce napsal o J.J.Rousseaovi Bláznova smrt, a o 18.stol. a francouzské revoluci Lišky na vinici Erich Maria Remargue - ve svém díle popsal "ztracenou generaci", která byla zničena válkou, i když unikla jejím granátům, úspěšný antimilitarista a antifašista, sám 1.sv.válkou prošel jako voják, píše hl. o Německu. Na západní frontě klid, Cesta zpátky - osudy vojáků vracejících se z neúspěšných bitev, Tři kamarádi, Vítězný oblouk - život něm. emigrantů ve Francii,Jiskra života - odehrává se v koncentráku 2.sv.války FRANCIE - Romain Rolland -nositel NC, profesor dějin hudby, autor životopisů Beethovena, Michelangela, Tolstého. Život Beethovena ho inspiroval k dílu Jan Kryštof. Kratší dílko o bodrém venkovanovi se jmenuje Dobrý člověk ještě žije, k 1.sv.válce se vrátil novelou Petr a Lucie -viz ot.č.17!! Henri Barbusse -zmíníte román Oheň, s podtitulem Deník bojového mužstva - viz č.17!! Anatole France -NC, jeho názory se vyvíjely od konzervatismu ke komunismu, je autorem filosoficko-satirického parodického díla na francouzské dějiny Ostrov tučňáků. Byl skvělý pozorovatel života RUSKO - Ilja Erenburg - aktivně se účastnil mírového hnutí, autor povídkového souboru Třináct dýmek, trilogie Pád Paříže - popisuje 2.sv.válku v Evropě a pováleč.vývoj. V románu Tání zachytil jako první dobu kultu osobnosti J.V.Stalina. Alexej Tolstoj - představitel socialistického realismu, autor rozsáhlého díla, vrcholem jeho tvorby je trilogie Křížová cesta - sleduje osudy dvou rodin od 1.sv.války, přes revoluci k občanské válce. Boris Pasternak - básník - sbírka - Sestra moje život, prozaik - román, který vyšel jen v zahraničí a za který byl v SSSR velmi kritizován Doktor Živago. Odmítl převzít NC v Sergej Jesenin - nedokázal přijmout revoluci, spáchal sebevraždu.sbírka Písěň o velikém pochodu- obč. válka ANGLIE- John Galsworthy - Sága rodu Forsytů- život.postoje příslušníků čtyř generací G.B.Shaw -významný dramatik, hry neutěšené (Živnost paní Warrenové),utěšené (Candida),hist.hra Svatá Jana, slavná komedie Pygmalion (stala se předlohou muzikálu My Fair Lady) USA -Theodor Dreiser- Americká tragedie - mladík se dostane mezi smetánku a zapomene na morálku Ernest Hemingway- NC,příslušník ztracené generace, miloval býčí zápasy, lovy v Africe, spáchal sebevraždu Sbohem, armádo, Komu zvoní hrana, novela Stařec a moře John Steinbeck - NC, Hrozny hněvu, O myších a lidech -o lidech v hrozných podmínkách M.Mitchellová - Jih proti Severu - občanská válka v Americe na osudech Scarlett a Rhetta

14 AVANTGARDA - Franz Kafka -vyjadřuje pocity samoty a absurdity- Proces, Zámek, Amerika

15 20. Česká literatura po roce Začnete koncem 2.sv.války Následovala doba nadšeného budování válkou zničeného státu, oslava RA, která nás osvobodila. O tom, že nás osvobodili i Američani, se moc nemluvilo. Přišel a převrat, moci se chopili komunisti v čele s K. Gottwaldem, prezident E. Beneš odstupuje. Zásahy do života i literatury, mnozí autoři odstaveni, odcházejí do emigrace, nastupuje cenzura, která kontroluje ideové pojetí děl. Jediné, co prošlo, byla budovatelská tématika - Toto trvá celá 50.léta. Na poč. 60.let se začíná pol.situace uvolňovat, uvolnění je patrné i v běžném životě (otevřené hranice na Západ, nové časopisy, nová témata, větší svobody, exploze tvorby). Tato slibně se vyvíjející doba končí příjezdem armád Varšavské smlouvy v srpnu Zůstaly tady 30 let.návrat před srpen 68. Poválečná doba se věnovala oslavě RA, vychází vlna "zásuvkové literatury" a především poezie - J. Seifert - Přilba hlíny, V. Holan - Rudoarmějci, V.Závada - Povstání z mrtvých Poválečná próza se věnovala oslavě RA, vychází vlna "zásuvkové literatury" a především poezie - Próza - J.Drda - Němá barikáda, J. Fučík - další viz č.17!! 50. léta -autoři hledají únik v historické tématice. V.M.Kratochvíl - Mistr Jan, V. Neff -autor historických a historizujících(?) próz - Srpnovští páni, Snˇatky z rozumu- Císařské fialky- Zlá krev - Veselá voda - Královský vozataj, V. Erben - Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad, N. Frýd - Císařovna,V. Kaplický - Kladivo na čarodějnice - ukazuje procesy na Lovosicku v 17.st., J. Loukotková-Navzdory básník zpívá- životopisný román o F.Villonovi Dílo poplatné době je např. Občan Brych od J. Otčenáška, o Únoru 1948 a postoji člověka. Mezi tzv.budovatelské romány dále řadíme Nástup od V. Řezáče Mezi kvalitní díla řadíme: L.Aškenazy - Dětské etudy- povídka Vajíčko( 2.sv.válka jinak) J.Škvorecký - Zbabělci, Nápady čtenáře detektivek, Hřích pro pátera Knoxe 60. léta -vzhledem k dobovým událostem je často hrdinou mladý člověk, vzniká literatura všedního dne, píší se povídky, novely. Bohumil Hrabal - Pábitelé, Perlička na dně, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále- má svůj zvláštní styl psaní, píše bez interpunkce,plno jeho děl bylo úspěšně zfilmováno J. Menzlem.Svérázný autor i člověk. Ladislav Fuks -Pan Theodor, Mí černovlasí batři, Spalovač mrtvol- občas horory, Vladimír Páral- Milenci a vrazi, Soukromá vichřice, Mladý muž a bílá velryba, Katapult- oblíbený autor ve své době, psal o severu Čech z chem. provozů, o lid.vztazích, hlavně muži+ženy Milan Kundera - Směšné lásky, Žert, emigroval do Francie, dnes píše francouzsky a je překládán do češtiny, ukazuje lidi ve vypjatých živ. situacích Arnošt Lustig - prošel několika koncentráky, ale měl štěstí a vrátil se domů, celé své dílo zasvětil válce a chce předávat své zkušenosti dalším generacím, byl nominován na Pulitzerovu cenu za poslední román z prostředí koncentráku Krásné zelené oči. První romány Démanty noci, viz.č.17 Vznikala i humoristická díla: Jan Werich - Italské prázdniny, Fimfárum Miroslav Horníček -Dobře utajené housle František Nepil -Jak se dělá chalupa- humor. Vznikala i lit. Sci-fi- J. Nesvatba- Tarzanova smrt, Dialog s doktorem Dongem, autor byl otcem spisovatelky Báry Nesvatbové,zemřel Ludvík Souček- Cesta slepých ptáků, psal také lit.faktu- Tušení stínů, Tušení souvislostí Detektivky - V. Erben - Poklad byzantského kupce Hana Prošková- Měsíc s dýmkou Jan Zábrana a Josef Škvorecký- Vražda pro štěstí, Vražda se zárukou Pozie - po 1948 se píše spíš politic. poezie- K.Biebl - Bez obav, V. Nezval - Stalin, Zpěv míru Trochu jiná kvalita jsou sbírky J. Kainara- Český sen, J.Seiferta- Maminka, Píseň o Viktorce, Šel malíř chudě do světa.je to jediný nositel NC za literaturu u nás (1984) Na přelomu let vzniká poezie všedního dne-j. Kainar - Člověka hořce mám rád, V.Holan- Noc s Hamletem, F. Hrubín - Romance pro křídlovku. Vidíme i vliv beatnické generace u Václava Hraběte - Blues pro bláznivou holku, Stop-time,,J.Suchý- Klokočí, Vodňanský - S úsměvem idiota Více v sešitě!!!

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

15. Meziválečná próza

15. Meziválečná próza 1 15. Meziválečná próza I. Okruh autorů kolem Lidových novin - K. Čapek, J. Čapek, E. Bass, K Poláček Karel Čapek (1890 1938) - narodil se v Malých Svatoňovicích, jeho otec byl lékař, měl 2 sourozence:

Více

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Žák vybírá 20 literárních děl (minimálně jedním literárním dílem musí být

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I.: 4 knihy ze světové

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny

praha vlak lustig 12. 6. 24. 6. 2012 Španělská židovská kultura XIII. ročník festivalu devět bran 13. 7. 2012 Nádraží Praha-Bubny Fotografie Pavel Chalupa XIII. ročník festivalu devět bran Španělská židovská kultura praha 12. 6. 24. 6. 2012 Stavovské divadlo Divadlo pod Palmovkou Divadlo Viola Evangelická teologická fakulta UK Kino

Více

11. Literární moderna 90. let 19. století

11. Literární moderna 90. let 19. století 11. Literární moderna 90. let 19. století Dobové pozadí Rychlé ţivotní tempo a tvrdý kapitalistický vývoj (honba za ziskem) na konci 19. století způsobily, ţe ostrá konkurence a prohlubující se sociální

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

slovem i obrazem 1/1

slovem i obrazem 1/1 slovem i obrazem 1/1 Zuzana a Eugen Brikciusovi a Linhartova nadace uvádějí pouliční výstavu slovem i obrazem na kterou Ministerstvo kultury České republiky poskytlo dotaci, hlavní město Praha grant a

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332

TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 TU v Liberci, FAKULTA PEDAGOGICKÁ 461 17 LIBEREC 1, Hálkova 6 Tel.: 485 352 515 Fax: 485 352 332 DIPLOMOVÁ PRÁCE 2. světová válka v české próze pro děti a mládež Lukáš Veselý KPV 2005 TU v Liberci, FAKULTA

Více

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové,

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové, Vážení pedagogové, až do této chvíle se chodili žáci do kina bavit a do školy vzdělávat. Nyní mohou spojit oboje dohromady. Společnost Cinema City si Vám dovoluje představit jedinečný projekt - vzdělávací

Více

2. Světová poezie a próza 19. století

2. Světová poezie a próza 19. století SM 2012/vyšší úroveň SEZNAM ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible: Starý zákon Genesis, Exodus 3. Bible: Nový zákon 4 evangelia, List

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

České a slovenské dokumentární filmy na dvd pro školy, univerzity, knihovny a další vzdělávací instituce

České a slovenské dokumentární filmy na dvd pro školy, univerzity, knihovny a další vzdělávací instituce České a slovenské dokumentární filmy na dvd pro školy, univerzity, knihovny a další vzdělávací instituce ojedinělá nabídka filmové galanterie Terryho ponožky, která se zaměřuje na studenta humanitních

Více

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184 Ředitel: Milan Gelnar, tel.: 222 781 361 Jednatel: Jiří Michek, tel.: 226 519 376 Jednatelka: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361 Asistentka: Zdenka Křikavová, tel.: 222 781 601, 733 650 762 Redakce: Eva

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více