Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rejchrtová. Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar. 1940"

Transkript

1 Rejchrtová Výběrová bibliografie Noemi Rejchrtové nar Disertační a habilitační práce: 1973: Politické názory Václava Budovce z Budova, disertační práce na UK FF Praha, s : Studie k českému utrakvismu zejména doby jagellonské, habilitační práce na UK ETF Praha, s Články: 1972: Krátkej spis o zlatém věku, Kostnické jiskry. Evangelický týdeník 57, 1972, č. 5, s : Eschatologické myšlení Václava Budovce z Budova, Křesťanská revue 40, 1973, s Příběh osamělosti bratrského rytíře, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 8, s. 3 (Václav Budovec z Budova). Obranné snahy bratrského dějepisectví na počátku 17. století, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 12, s. 4. Církev ve světě, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 29, s : La pensée eschatologique de Václav Budovec de Budov, Communio Viatorum. A theological journal 18, 1975, s Utěšený kvítek. Mozaika dějů, osobností a myšlenek k výročí České konfese z r (s Luďkem Rejchrtem), Evangelický kalendář 1975, s Brunfelsova služba husitskému odkazu, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 24, s. 3 (O čtyřsvazkovém vydání díla Jana Husa v letech O. Brunfelsem) Lichva je hřích veliký, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 30, s. 2 Sto dvacet minut, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 38, s. 2 (bitva na Bílé hoře) 1976: Nedopostíte se do nebeského království, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 42, s. 2 Otec a syn, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 14, s. 3 (Jiří Palacký, František Palacký) 1977: Czech Utraquism at the Time of Vaclav Koranda the Younger and the Visual Arts, CV 20, s , Girolamo Savonarola, Kostnické jiskry 62, 1977, č. 24, s. 3 Karel starší ze Žerotína (část) 1, 2, Kostnické jiskry 62, 1977, č. 39, s. 3; č. 40, s : Karel starší ze Žerotína (část) 3, 4, Kostnické jiskry 63, 1978, č. 4, s. 2; č. 5, s. 2 Před pěti sty lety, Evangelický kalendář 1978, s : Zápas víry v díle Karolíny Světlé, Evangelický kalendář 1979, s Děti v husitství, Kostnické jiskry 64, 1979, č. 24, s. 2 Hussitism and Children, Communio Viatorum 22, 1979, č. 4, s : Dětská otázka v husitství, Československý časopis historický 28, č. 1, s Zastavení s Aloisem Jiráskem, Evangelický kalendář 1980, s Znamení. Soubor fotografií Jana Šplíchala (s Luďkem Rejchrtem), Evangelický kalendář 1980, s Dva typy tvůrců, Kostnické jiskry 65, 1980, č. 8, s. 4 (Antonín Dvořák, Thomas Mann). Compiled :28:18 by Document Globe 1

2 1981: Odkaz Bernarda Bolzana, Křes'tanská revue 48, č. 7-8, s Husitský kněz o dětech, Evangelický kalendář 1981, s La Réforme en Boh?me et son expression artistique, Conscience et liberté (organe officiel de l Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse), No. 21 (Berne) 1981, s : Zur alten Brüderunität. Ein Forschungsbericht über die nach 1945 entstandene Literatur, Unitas Fratrum. Zeitschrift für Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine 12, (Herrnhut) 1982, s Zkušební písemná práce utrakvistického kněze, in: A. Molnár P. Filipi (edd.), Do posledních končin. Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám, Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1982, s (= Studie a texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty. 5) Rub emancipace, Evangelický kalendář 1982, s Die Reformation in Böhmen und ihr Ausdruck in der Kunst, Gewissen und Freiheit. Offizielles Organ der Vereinigung / Internationale Vereinigung zur Verteidigung und Förderung der Religionsfreiheit, Nr. 18, (Bern) 1982, s : K společenskému postavení utrakvistických kaplanů, in: Tavola Rotonda 1983, Xenia Amedeo Molnár sexagenario ab amicis oblata, Praha, s : Moudré řešení nebo zrada?, Evangelický kalendář 1984, s : Obrazoborecké tendence utrakvistické mentality jagellonského období a jejich dosah, Husitský Tábor 8, 1985, s Role utrakvismu v českých dějinách: závěrečné shrnutí studie k českému utrakvismu zejména od doby jagellonské, Křesťanská revue 52, 1985, s Jan Kollár - světlo a stín suplující poezie, Evangelický kalendář 1985, s Dva dokumenty, Kostnické jiskry 70, 1985, č. 29, s : Osudné rozhodnutí?, Kostnické jiskry 71, 1986, č. 35, s. 3 (Karel starší ze Žerotína, k 350. výročí úmrtí) 1988: Rozjímání nad knihou Ecclesiastes pro přítele - atheistu k narozeninám, in: Xenia Spunariana. Sexagenario carissimo amici, sodales, discipuli, Praha 1988, s "Jákobovský zápas" J. A. Komenského, Evangelický kalendář 1988, s Opojení Duchem, Kostnické jiskry 73, 1988, č. 24, s : In memoriam Amedeo Molnár, FHB 13, 1989, s Orientace ve zmatcích hodnot, Evangelický kalendář 1989, s : Komenský a stavovské povstání, Český časopis historický 88, 1990, č. 1-2, s Dva typy kacířství, Český časopis historický 88/6. Hodnocení české reformace, protireformace a tolerance v zrcadle "porevoluční" publicistiky, FHB 14, s Opožděné setkání německých a českých historiků, FHB 14, s Kněžství a biskupství v Jednotě bratrské, in: My kážeme Krista ukřižovaného, Úzká rada Jednoty bratrské, Praha, s Bibliographie de Amedeo Molnár, in: Heresis, Revue semestrielle d Héresiologie médievale, Villegly. 1991: Sondy do postilní literatury pokompaktátního (či předbělohorského) utrakvismu, Folia historica Bohemica 15, 1991, s Bechyňkův traktát O pokoji církve v Čechách, Folia historica Bohemica 15, s Příspěvek k diskusi o koexistenci či toleranci náboženských vyznání v století, Folia historica Bohemica 15, 1991, s Kalich versus kříž. Nezávislá úvaha nad "nezávislou úvahou o symbolice novověkého schismatu" Zdeňka Neubauera. Křesťanská revue 58, s O jednom okruhu Molnárových přátel, Křesťanská revue 58, č. 8, s Bibliografie prací Amedea Molnára od roku 1982, Křesťanská revue 58, č. 9, s Comenius und der Aufstand der böhmischen Stände, Bohemia 32, č. 2, s Na přelomu tisíciletí do nového věku?, Dějiny a současnost 13, 1991, č. 4, s. 2-5 Compiled :28:18 by Document Globe 2

3 Přehled literatury k upřesnění pojmu "reformace - protireformace - tolerance". Prologomena, Český časopis historický 89, č. 5-6, s : Die Freunde Amedeo Molnárs in den letzten zwanzig Jahren, Bohemia 33, č. 1, s Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession Der Südosten, (zpráva) ČČH 90, č. 2,1, s Komenský - představitel českého specifika evropské reformace?, Český časopis historický 90, č. 3, s Protestantské "problémy" s barokem, in: Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Historický ústav ČSAV, Praha, s Korbelík duchovní bratru Ondřejovi. Příspěvek k dějinám reformačního hodnocení entuziastické zbožnosti, in: Historia docet, Historický ústav, Praha, s Několik slov k otázce "Molnárova odkazu", Křesťanská revue 59, č. 1, s Za českým historikem Josefem Mackem, Křesťanská revue 59, č. 1, s Vztah české a německé reformace symbolizován Labem, Křesťanská revue 59, 1992, s (Husitství. Příspěvek v katalogu výstavy Labe proud života) Hans Peterse, Případ Reuchlin, DaS 14, č. 2, (diskuze), s. 17. Vzpomínka na Amedea Molnára, HistL č. 2, s : Role utrakvismu v českých dějinách, in: Traditio et cultus. Miscelanea historica bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi... ad annum sexagesimum dedicata, Karolinum, Praha, s Jak jsme přežili komenianské jubileum, KR 60 / 2, s K otázce smyslu českých dějin a selhání duchovních vůdců, KJ 78 / 27. Pán Bůh nás slyší. Jak to dopadlo s neposlušným Jonášem a městem Ninive (s Luďkem Rejchrtem), Slovo a život 2. Vyprávění o Danielovi (s Luďkem Rejchrtem), Slovo a život 3. K otázce smyslu českých dějin a selhání duchovních vůdců, Kostnické jiskry 78, 1993, č. 27, s. 1 (Sv. Jan Nepomucký a M. Jan Hus. Katolické a evangelické pojetí smyslu českých dějin. Kristova pravda a křesťanské svědectví. K projevu Václava Havla na oslavách 600. výročí úmrtí Jana Nepomuckého) 1994: Místo Evangelické teologické fakulty v Univerzitě Karlově (a portréty učitelů církevních dějin), in: 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha, s a České dějiny raného novověku ve světle znalostí uchazečů o vysokoškolské studium evangelické theologie, FHB 17, s Český historik František Šmahel, (s J. Pánkem, M. Polívkou), in: Husitství - reformace - renesance 1, s Ženy na utrakvistických farách doby předbělohorské, in: Husitství - reformace - renesance 2, s Idea národa v husitských Čechách, in: Česká otázka, knižnice SPEKu sv.1, Praha, s Nad Truchlivým J. A. Komenského, ČMM 113, č. 1, s Několik slov o "českobratrství" ve vztahu k Litomyšli, in: Litomyšl. Duchovní tvář českého města, Městský úřad, Litomyšl, s Vyprávění o Samuelovi (s Luďkem Rejchrtem), Slovo a život 2. Nad Truchlivým J. A. Komenského, Časopis Matice moravské 113, 1994, č. 1, s České dějiny raného novověku ve světle znalostí uchazečů o vysokoškolské studium evangelické theologie, Folia historica Bohemica 17, 1994, s : Několik slov ke spolupráci katolických a evangelických historiků (s Libuší Havlíčkovou), KJ 80/33. Amedeo Molnár ( ), in: Čas Krista. Křesťanství v dějinách, CDK, Brno, s Das Land, das ich dir zeige. Die Brüder Unitat im Jh. und ihre Emigration, in: Landgabe, OIKOYMENH, Praha. Dopis N. R. předsedovi SPEKu, in: Evangelíci o Janu Sarkandrovi, Eman, Heršpice, s Skylla a Charybda církevních dějin, in: Evangelíci o Janu Sarkandrovi, Eman, Heršpice, s K náboženské toleranci v Čechách a na Moravě, KJ 80, č. 24, s. 2. Několik slov ke spolupráci katolických a evangelických historiků, KJ : Protestantské problémy s barokem, Dialog Evropa XXI 7/2, 1996, s. 6-7 K specifiku ženské otázky v husitství, Documenta Pragensia 13, 1996, s Amedeo Molnár na rozhraní věků, in: Ministerium Verbi Divini: sborník k 60. narozeninám Pavla Filipiho, Praha, s : Svatý Vojtěch v zrcadle české reformace, Teologická reflexe 3/1, s a Teologické texty 8/3, s Význam Jednoty bratrské, in: Přednášky z XXXIX. běhu LŠSS, Univerzita Karlova, Praha, s Poznámky církevního historika ke kultuře a snášenlivosti, PHS 34, s Compiled :28:18 by Document Globe 3

4 Otec a syn, EK 1998, Kalich, Praha, s Poznámky církevního historika ke kultuře a snášenlivosti, Právněhistorické studie 34, 1997, s : Církevní dějiny a dějiny dogmatu na Rvangelické teologické fakultě UK v Praze, Bulletin Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny, č. 1, s. 2. Otec a syn, Evangelický kalendář 1998, s : Amedeo Molnár, historik a teolog "reformace" ( ), in: Ročenka ETF UK , ETF UK, Praha, s Amedeo Molnár - Historiker und Theologe der "Reformation" ( ), Acta Comeniana 13, s let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (Předneseno v Karolinu při slavnostním shromáždění), Kostnické jiskry 84, 1999, č. 16, s. 1-2 K roli českého protestantismu (evangelictví) v národních dějinách, Týden 2000: Bratru Janu Augustovi k pětistým narozeninám, Evangelický časopis Český bratr 76, 2000, č. 11, s : Comenius und der Aufstand der böhmischen Stände, in: Comenius und der Weltfriede, hrsg. W. Korthaase, S. Hauff, A. Fritsch, Deutsche Comenius - Gesselschaft, Berlin 2005, s Referáty a recense: 1972: Fichtův Pojem vzdělance [J. G. Fichte, Pojem vzdělance (Praha 1971)], Kostnické jiskry 57, 1972, č. 3, s. 4 Nad Evangelickým kalendářem na rok 1973, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 39, s : Chvála sentimentality [A. M. Trappová, S písní kolem světa (Praha 1971)], Kostnické jiskry 58, 1973, č.18, s. 4, č. 22, s. 3 Ohledávání kořenů [V. Šmelhaus, Řecká patrologie (Praha 1971)], Kostnické jiskry 58, 1973, č. 3, s : Jde o evangelium [L. Brož, Evangelium dnes (Praha 1974)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 30, s. 3 Mladé kázání [J. Updike, O farmě (Praha 1973)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 5, s. 4 Učitel svědomité citlivosti k pravdě [R. Říčan, Dvanáct století církevních dějin (Praha 1973)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 32, s. 4 Vyznání a obrana [Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana Táborů, z latinského originálu přeložili a úvodní studii a poznámku napsali F. M. Dobiáš A. Molnár (Praha 1972)], Kostnické jiskry 59, 1974, č. 16, s : Husitství a reformace ve Spiši [O. Šimek, Husitizmus a reformácia na Spiši (Bratislava 1971)], Kostnické jiskry 60, 1975, č. 16, s. 4 Nová Husova postilla [Jan Hus, Postilla adumbrata. Liber cura Comissionis ad Hussii Opera omnia edenda ab academico Collegio historiae creatae vulgatus, Opera omnia, sv. 13, redigoval A. Molnár (Praha 1975)], Kostnické jiskry 60, 1975, č. 39, s. 3 Varovná znamení Hieronyma Bosche [H. Volavková, Hieronymus Bosch (Praha 1975)], Kostnické jiskry 60, 1975, č. 36, s. 4 Vnukové Boží [J. Pečírka J. Krčálová, Leonardo da Vinci (Praha 1975)], Kostnické jiskry 60, 1975, č. 31, s : Čtenářské poznámky k EK [Evangelický kalendář 1976], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 2, s. 4 Husovy výklady [Jan Hus, Výklady; připraveno péčí komise pro vydávání spisů M. J. Husa (Praha 1975), Opera omnia, sv. 1], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 24, s. 3 Jan Blahoslav předchůdce J. A. Komenského [Sborník studií k čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava Studie byly předneseny na mezinárodním kolokviu Jan Blahoslav předchůdce J. A. Komenského, které se konalo září 1971 v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě, uspořádali a k vydání připravili S. Bimka P. Floss (Uherský Brod 1974)], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 5, s. 4 Nová učební pomůcka [P. Filipi, Sbírka latinských textů pro bohoslovce (Praha 1976)], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 40, s. 4 O české literární renesanci [J. B. Čapek, Paradox české renesance, in: Annali dell Istituto Universitario Orientale, Sezione Slava, Napoli 1975, s ], Kostnické jiskry 61, 1976, č. 25, s : Rok je přesně ohraničený výsek času... [Cyrilometodějský kalendář na rok 1977], Kostnické jiskry 62, 1977, č. 4, s. 4 Compiled :28:18 by Document Globe 4

5 Žena v náboženství [F. Heiler, Die Frau in den Religionen der Menschheit (Berlin New York 1977)], Křesťanská revue, 44, 1977, s J. Popelová, Zrození filozofie (Praha 1977), Kostnické jiskry 62, 1977, č. 4, s. 3 Svícen [M. Matouš, Svícen. Světlo paradoxu. Modlitby a meditace na biblické motivy (Praha 1976)], Kostnické jiskry 62, 1977, č. 8, s : J. Loužil, Bernard Bolzano (Praha 1978), Kostnické jiskry 63, 1978, č. 37 s. 4 Byl Václav Hollar evangelík? [V. Denkstein, Hollarovy rané kresby z let , Umění 25, 1977, č. 3, s ], Kostnické jiskry 63, 1978, č. 16, s : A. Molnár, Jean Hus, témoin de la vérité (Paris 1978), Communio Viatorum 22, 1979, č. 1-2, s J. Gurevič, Kategorie středověké kultury (Praha 1978), Kostnické jiskry 64, 1979, č. 5, s. 4 Na podzim tohoto roku vydal Ústav čs. a světových dějin prvý svazek..., Kostnické jiskry 64, 1979, č. 37, s. 3 (Obsahový přehled. Folia historica bohemica. Sv. 1) Jiřina Vacková, Božena Němcová v hudbě (Česká Skalice 1979), Kostnické jiskry 64, 1979, č. 19, s. 4 Nad životem a dílem F. M. Bartoše, Kostnické jiskry 64, 1979, č. 18, s. 3 (Z přednášky proslovené v Poděbradech u příležitosti 90. výročí narození F. M. Bartoše, ) 1980: Toleranční jubileum a Zazděná slečna [Matěj Václav Kramerius a jiní, Zazděná slečna a jiné příhody pro vyražení (Výbor z próz), uspořádala J. Janáčková (Praha 1980)], Kostnické jiskry 65, 1980, č , s. 6 Manifestes hussites [A. Molnár, Husitské manifesty (Praha 1980)], Kostnické jiskry 65, 1980, č. 25, s : J. K. Zeman, The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia ( ), Theologische Literaturzeitung 106/1981/1, Nr. 1, s Amedeo Molnár, Husitské manifesty, Husitský Tábor 4, 1981, s A. Molnár, Husitské manifesty (Praha 1980), Communio Viatorum 24, 1981, s Reaktion auf fünf Ausgaben Molnárs Monographie über die Waldenser, CV 24, č. 4, s Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Ed. V. Kyas (Praha 1981), Communio Viatorum 24, 1981, č. 4, s Církevní dějiny (Z činnosti kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze ( ), Praha, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta 1981, s Reaktion auf fünf Ausgaben Molnárs Monographie über die Waldenser [A. Molnár, Storia dei Valdesi I. Dalle origini all adesione alla Reforma (1. vyd. Torino 1974); Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru (1. vyd. Praha 1973)], Communio Viatorum 24, 1981, č. 4, s Ohlas pěti vydání monografie o valdenských [A. Molnár, Storia dei Valdesi I. Dalle origini all adesione alla Reforma (1. vyd. Torino 1974); Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru (1. vyd. Praha 1973)], Křesťanská revue 48, 1981, č. 9-10, s První český překlad bible [Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Ed. V. Kyas (Praha 1981)], Kostnické jiskry 66, 1981, č. 36, s. 2 Sympozium k dvoustému výročí tolerančního patentu, Kostnické jiskry 66, 1981, č. 22, s. 1-2 Vlastní životopis Bernarda Bolzana [B. Bolzano, Vlastní životopis, ed. M. Pavlíková (Praha 1981)], Kostnické jiskry 66, 1981, č. 15, s : Staročeská Bible drážďanská a olomoucká, I: Evangelia, Husitský Tábor 5, s Ivan Hlaváček, Studie k dvoru Václava IV. (1. část), Husitský Tábor 5, s Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia, ed. V. Kyas (Praha 1981), Husitský Tábor 5, 1982, s. 329 Církevní dějiny (Z činnosti kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze ( ), Praha, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta 1982, s : Podzim ve znamení gotiky [Legenda o sv. Kateřině, ed. J. Pelán (Praha 1983) výstava Parléřovské umění v Porýní], Kostnické jiskry 68, 1983, č. 31, s : Nové podněty pro hodnocení husitství (článek "Husitství a jeho vyústění v době předbělohorské a pobělohorské" in: Studia comeniana et historica XIII/1983/25 ), Křesťanská revue 51, s Robert Kalivoda, Husitství a jeho vyústění v době předbělohorské a pobělohorské (Studia Comeniana et historica 13, 1983, č. 25, s. 3-44), Communio Viatorum 27, 1984, č. 1-2, s Compiled :28:18 by Document Globe 5

6 Nad střetem dvou výkladů dějin [Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře, k vydání připravil J. Janáček (Praha 1984)], Kostnické jiskry 69, 1984, č. 34, s. 2 O smíchu [A. M. Pančenko D. S. Lichačov, Smích staré Rusi (Praha 1984)], Kostnické jiskry 69, 1984, č. 30, s. 3 Úskalí nepoctivosti, Kostnické jiskry 69, 1984, č. 40, s. 2 (příspěvek do diskuse o veřejné modlitbě laiků) 1985: P. Spunar, Rodzina i dzieci w poglądach Jana Husa (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1983, s ), Husitský Tábor 8, 1985, s J. Eršil, České stavovství a pohusitský katolicismus. K problematice vzájemného vztahu (Folia historica Bohemica 6, 1984, s ), Husitský Tábor 8, 1985, s. 376 Winfried Eberhard, Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478 bis 1530, Communio Viatorum 28, 1985, č. 1-2, s Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře, k vydání připravil J. Janáček (Praha 1984), Communio Viatorum 28, 1985, č. 1-2, s Jaroslav Eršil, České stavovství a pohusitský katolicismus. K problematice vzájemného vztahu, Communio Viatorum 28, č. 1-2, s J. Hus, Drobné spisy české (Praha 1985), Communio Viatorum 28, 1985, s Confessio Taboritarum, ed. A. Molnár R. Cegna (Roma 1983), Communio Viatorum 28, 1985, s Řemeslníci a nadšenci nad Petrem Vokem z Rožmberka Anežky Svobodové (Melantrich 1985), Kostnické jiskry 70, 1985, č. 39, s. 3 Nad cherubským poutníkem Angela Silesia [Angelus Silesius, Cherubský poutník, přebásnil M. Matouš (Praha 1984)], Kostnické jiskry 70, 1985, č. 20, s : K Metodějovu výročí [Jubilejní sborník k výročí smrti sv. Metoděje, arcibiskupa Velké Moravy, ed. Pavel Aleš (Praha 1985)], Křesťanská revue 53, 1986, s Katedra církevních dějin (Zprávy kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (1982/ /84), Praha 1986, s Osudové rozhodnutí?, Kostnické jiskry 71, 1986, č. 35, s. 3 (Diskuse o Karlu st. ze Žerotína v časopise Studia Comeniana et historica od roku 1983) Táboři pro italské čtenáře [A. Molnár, I Taboriti. Amanguardia della rivoluzione husita (sec. XV.) (Torino 1986)], Kostnické jiskry 71, 1986, č. 22, s. 3 A. Molnár, I Taboriti. Amanguardia della rivoluzione husita (sec. XV.) (Torino 1986), Communio Viatorum 29, 1986, s Člověk rozumu dobrého, zdravého a rozšafného [V. Březan, Životy posledních Rožmberků. Sv. 1-2., ed. J. Pánek (Praha 1986)], Kostnické jiskry 71, 1986, č. 16, s. 3 J. Hus, Drobné spisy české (Praha 1985), Kostnické jiskry 71, 1986, č. 3, s : D. R. Holeton, The Communion of Infants and Hussitism (Communio viatorum 27, 1984, s ), Husitský Tábor 9, 1987, s. 413 Katedra církevních dějin (Zprávy kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (1984/ /86), Praha 1987, s Nad literaturou z přelomu roku, Kostnické jiskry 72, 1987, č. 3, s. 6 R. Kalivoda, Komenskýs Emendationsbegriff und reformatorisches Denken, in: Comeniusforschungsstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum. Mitteilungsblatt (ed. K. Schaller, Nr. 20, 1987, Dezember 1987), Communio Viatorum 30, 1987, s : Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, hrsg. von Hans-Bernd Harder und Hans Rothe (Köln 1988), Slovenská literatúra 36, 1989, č. 4, s L. Petráňová, Domovní znamení staré Prahy (Praha 1988), Kostnické jiskry 74, 1989, č. 1, s. 3 Kdo je ten mladík? Aneb účinná pomoc mladým [V. Placht, Přehled dějin křesťanství naší vlasti (Plzeň 1988)], Kostnické jiskry 74, 1989, č. 28, s : Hodnocení české reformace, protireformace a tolerance v zrcadle porevoluční publicistiky, Folia historica Bohemica 14, 1990, s J. Kolár, České znění Cesty do Jeruzaléma Martina Křivoústého (Strahovská knihovna 18-19, , vyd. 1990, s ), Folia historica Bohemica 14, 1990, s Opožděné setkání německých a českých historiků, Folia historica Bohemica 14, s Dva typy kacířství [Martin Buber, Chasidská vyprávění (Praha 1990) Sören Kirkegaard, Čistota srdce aneb chtít jen jedno (Praha 1989)], Český časopis historický 88, 1990, č. 6, s Historia o životu doktora Jana Fausta, ed. J. Kolár (Praha 1989), Český časopis historický 88, 1990, č. 4, s Compiled :28:18 by Document Globe 6

7 Leif Grane, Die Kirche im 19. Jahrhundert, Český časopis historický 88, 1990, č. 4, s. 613 Soren Kirkegaard, Čistota srdce aneb chtít jen jedno, ČČH 88, č. 6, s Katedra církevních dějin (Zprávy kateder), in: Ročenka Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze (1986/ /88), Praha 1990, s : Comenius in World Science and Culture (ed. J. Pánek, Praha 1991), Folia historica Bohemica 15, 1991, s Julie Nováková, Čtvrt století nad Komenským, Folia historica Bohemica 15, s ; Český časopis historický 89, č. 3, s Josef Macek, Víra a náboženství v jagellonském věku (Studia Comeniana et historica, 19, 1989, č. 39, s. 5-36), Český časopis historický 89, 1991, č. 2, s Harm Klueting, Das Konfessionelle Zeitalter (Stuttgart 1989), Český časopis historický 89, 1991, č. 3, s. 450 O jednom okruhu Molnárových přátel, Křesťanská revue 58, 1991, s : Jaroslav Pánek, Zápas o Českou konfesi (Praha 1991), Český časopis historický 90, 1992, č. 1, s Walter Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur. Bd. I (Köln 1990), Český časopis historický 90, 1992, č. 2, s. 276 Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession Der Südosten, hrsg. Anton Schindling Walter Ziegler (Münster 1989), Český časopis historický 90, 1992, č. 2, s Poznámka k článku Hanse Peterse, Případ Reuchlin (Dějiny a současnost 14, 1992, č. 2) s : Kniha o pravém a lichém křesťanství [P. Lotar,... domov můj (Praha 1993)], Kostnické jiskry 78, 1993, č. 43, s. 3 Nad otázkou dvou Janů v českých dějinách [V. Vlnas, Jan Nepomucký. Česká legenda (Praha 1993)], Křesťanská revue 60, 1993, č. 5, s Klaus Ganzer, Aspekte der katholischen Reformbewegungen im 16. Jahrhundert, Mainz 1991, Český časopis historický 91, 1993, č. 3, s. 494 Jak jsme přežili komeniánské jubileum, Křesťanská revue 60, 1993, s R. Kalivoda, Husitská epocha a J. A. Komenský (Praha 1992), Studia Comeniana et historica 23, 1993, č. 50, s : Eduard Maur, Tomáš Müntzer, Praha 1993, Český časopis historický 92, 1994, č. 3, s Tomáš ze Štítného, Řeči besední, ed. M. Nedvědová (Praha 1992), Listy filologické 117, 1994, č. 1-2, s : Ještě nad starozákonní inspirací české literární tvorby (recense na výstavu "Starý zákon v české literární tvorbě v Čechách"), KR 62/10, s J. Nechutová, Úděl a útěcha (Heršpice 1995), Teologická reflexe 1, 1995, s Mír domu tomuto [J. Hus, Sermo de pace. Ed. F. J. Dobiáš a A. Molnár (Praha 1995)], Literární noviny 6, 1995, č. 32, s : P. Spunar a kol., Kultura středověku (Praha 1995), Teologická reflexe 2/2, 1996, s Nad kázáními Jana Kolára [Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči, ed. L. Kusáková (Praha1995)], Kostnické jiskry 81, 1996, č. 5, s : Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. Sborník z mezinárodního sympozia, konaného září v Bayreuthu (ed. J. B. Lášek, Praha 1995), Teologická reflexe 3, 1997, č. 1, s : Církevní dějiny a dějiny dogmatu na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, Bulletin Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny, 1998, č. 1, s : O. Odložilík, Deníky z let , ed. M. Sekyrková (Praha 2003), Český časopis historický 102, 2004, č. 2, s : Petr Chelčický. Myslitel a reformátor (Jaroslav Boubín, Petr Chelčický. Myslitel a reformátor), (Praha 2005), Teologická reflexe 11, 2005, s Compiled :28:18 by Document Globe 7

8 Samostatné a ostatní publikace, autorská spoluúčast na kolektivních dílech: 1974: Než vyznali společně. Vyprávění o vzniku České konfese r (s Luďkem Rejchrtem), Synodní rada ČCE, Praha 1974, s : Slovem obnovená, Čtení o reformaci (s Amedeo Molnárem a Luďkem Rejchrtem), Kalich, Praha, s : J. A. Comenii Opera omnia (DJAK) 3 (ediční spolupráce), Academia, Praha, s Administrátor Václav Koranda O lichvě, in: A. Molnár a kol. (edd.), Příspěvky k dějinám utrakvismu, Praha, Kalich 1978, s (= Acta reformationem bohemicam illustrantia. 1) 1980: Zprávy o svátostech, O rotách českých, O nejvyšším biskupu Pánu Kristu (s Milanem Opočenským, úvod Amedeo Molnár), Kalich, Praha, s : Karel starší ze Žerotína, Z korespondence (na překladech spolupracovali Amedeo Molnár a Luděk Rejchrt), Odeon, Praha, s : Uvedení, in: N. Rejchrtová (ed.), Směřování. Pohled do badatelské a literární dílny Amedea Molnára provázený příspěvky domácích i zahraničních historiků a theologů. Sborník k šedesátinám Amedea Molnára, Praha, Kalich 1983, s. 9-10, 26-27, 45-49, , 167, : Václav Budovec z Budova, Melantrich, Praha, s Jan Bechyňka, kněz a literát, in: A. Molnár (ed.), Praga mystica. Z dějin české reformace, Praha, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta 1984, s (= Acta reformationem bohemicam illustrantia. 3) 1985: Počátky tolerančního evangelictví. Studijní texty Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha, Ústřední církevní nakladatelství 1985, 176 s. (= Acta reformationem bohemicam illustrantia. 4) 1987: Jan Amos Komenský, O sobě (s Amedeo Molnárem), Odeon, Praha, s : Rytíř v božské komedii, in: N. Rejchrtová (ed.), Václav Budovec z Budova, Antialkorán, Praha Odeon 1989, s Výkladové poznámky k Historii perzekucí, in: J. A. Comenii Opera omnia (DJAK) 9 / 1 (ediční spolupráce), Academia, Praha, s , : Collegio Carolino ad honorem. Sborník projevů a příspěvků ze setkání zástupců mnichovského střediska bohemistického bádání Collegia carolina s českou historickou obcí v Praze v květnu roku 1990, (sestavila), Historický ústav ČSAV, s : Poselství utrakvistické mystiky ovlivněné Chelčickým, in: Z. Beneš E. Maur J. Pánek (edd.), Pocta Josefu Petráňovi. Sborník prací z českých dějin k 60. narozeninám prof. dr. Josefa Petráně, Praha 1991, s Město jako středisko náboženského života, in: Česká města v století. Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990, Historický ústav ČSAV, Praha, s : Jan Amos Komenský, Informatorium školy mateřské (ed., úvodní studie s J.Langmeierem), Kalich, Praha, s.144. Protestantské problémy s barokem, in: Z. Hojda (ed.), Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha Historicky? U?stav ČSAV 1992, s Korbelík duchovní bratru Ondřejovi. Příspěvek k dějinám reformačního hodnocení entuziastické zbožnosti, in: M. Polívka M. Svatoš (edd.), Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin prof. Ivana Hlaváčka, Praha 1992, s : Role utrakvismu v českých dějinách, in: Z. Hledíková (ed.), Traditio et cultus. Miscelanea historica bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensiae eias collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha 1993, s Idea národa v husitských Čechách, in: Česká otázka. Naše duchovní tradice. Sborník příspěvků z pracovního sejití pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Brně , Praha 1994, s Compiled :28:18 by Document Globe 8

9 1994: Husitství - reformace - renesance 1, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela (uspořádala s Jaroslavem Pánkem a Miloslavem Polívkou), Historický ústav AV ČR, Praha, s Husitství - reformace - renesance 2, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela (uspořádala s Jaroslavem Pánkem a Miloslavem Polívkou), Historický ústav, Praha, s Husitství - reformace - renesance 3, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela (uspořádala s Jaroslavem Pánkem a Miloslavem Polívkou), Historický ústav, Praha, s hesla: antitrinitarismus, Česká konfese, hugenoti, Hus Jan, husitství, Chelčický Petr, jednota bratrská, Kalvín Jan, kalvinismus, Komenský Jan Amos, konfese, luterství, Luther Martin, Melanchton Filip, moravští bratří, Servet Miguel, valdenští, Zwingli Ulrich in: Pavlincová, Helena a kol., Slovník tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství, Judaismus - křesťanství - islám, Mladá fronta, Praha. Ženy na utrakvistických farách doby předbělohorské, in: J. Pánek M. Polívka N. Rejchrtová (edd.), Husitství reformace renesance 2, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, s Český historik František Šmahel, in: Jaroslav Pánek Miloslav Polívka Noemi Rejchrtová (edd.), Husitství reformace renesance. Sv. 1, Praha 1994, s. 7-25, spoluautoři J. Pánek M. Polívka Místo Evangelické teologické fakulty v Univerzitě Karlově, in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s Katedra církevních dějin, in: Jindřich Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s Několik slov o českobratrství ve vztahu k Litomyšli, in: M. Skřivánek (ed.), Litomyšl. Duchovní tvář českého města, Litomyšl 1994, s : Úvodem, in: Jan Hus, Dcerka. O poznání cesty pravé k spasení, upravil F. Žilka. 2. vyd., Praha, Kalich 1995, s Několik slov ke spolupráci katolických a evangelických historiků, Kostnické jiskry 80, 1995, č. 33, s. 4 (spoluautorka Libuše Havlíčková) (Komise pro studium života a díla M. Jana Husa při České biskupské konferenci. Odpověď časopisu Kostnické jiskry na dopis společnosti Veritas; s textem dopisu) Das Land, das ich dir zeige. Die Brüder-Unitat im Jh. und ihre Emigration, in: Landgabe. Festschrift für Jan Heller zum 70. Geburtstag, předmluva M. Prudký, Praha 1995, s Dopis N. R. předsedovi SPEKu, in: P. Keřkovský (ed.), Evangelíci o Janu Sarkandrovi, Heršpice 1995, s Skylla a Charybda církevních dějin, in: P. Keřkovský (ed.), Evangelíci o Janu Sarkandrovi, Heršpice 1995, s : Vojtěšská tradice dnes, in: M. Balabán (ed.), Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana, Praha 1997, s : Pravda zákona Kristova v pochopení pozdního utrakvismu, in: J. Mrázek Š. Brodský R. Dvořáková (edd.), Epitoauto. Sborník k pětašedesátinám Petra Pokorného, Třebenice 1998, s Význam Jednoty bratrské. Příběh (ne)zakomplexované menšiny, in: 540. výročí založení Jednoty bratrské , Letohrad. Sborník, Ústí nad Orlicí 1998, s : O tom, proč se křesťanský rytíř Písni písní šikovně vyhnul, in: R. Stránský (ed.), Šír ha-šírim. Sborník k sedmdesátinám Milana Balabána, Praha Onyx 1999, s : Comenius und der Aufstand der böhmischen Stände, in: W. Korthaase S. Hauff A. Fritsch (edd.), Comenius und der Weltfriede, Berlin 2005, s Medailony a bibliografie: 1983: Jubileum teologa a historika Am. Molnára, Kostnické jiskry 68, 1983, č. 3, s : In memoriam Amedeo Molnár, Folia historica Bohemica 13, 1989, s (bibliografie prací od roku 1982: s ) 1990: Bibliographie de Amedeo Molnár, in: Heresis, Revue semestrielle d Héresiologie médievale (Villegly) : Bibliografie prací A. Molnára od roku 1982, in memoriam Amedeo Molnár, Křesťanská revue 58, 1991, s : Compiled :28:18 by Document Globe 9

10 Za českým historikem Josefem Mackem, Křesťanská revue 59, 1992, s : Vzpomínka na Amedea Molnára, Historické listy 2, 1992, s : Amedeo Molnár ( ), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s Amedeo Molnár ( ), Teologický sborník 1, 1995, č. 1, s (Přetištěno ze sborníku 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s ) Gustav Adolf Skalský ( ), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s Ferdinand Hrejsa ( ), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s František Michálek Bartoš ( ), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s Rudolf Říčan ( ), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s Eva Melmuková (roz. Šašecí, narozena 1932), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s Martin Wernisch (narozen 1962), in: J. Halama (ed.), 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, Praha 1994, s : Amedeo Molnár na rozhraní věků, in: L. Beneš (ed.), Ministerium Verbi Divini. Sborník k 60. narozeninám Pavla Filipiho, Praha 1996, s : Amedeo Molnár, historik a teolog reformace ( ), in: Ročenka Evangelické teologické fakulty UK , Praha, Evangelická teologická fakulta UK 1999, s Amedeo Molnár Historiker und Theologe der Reformation ( ), Acta Comeniana 13, 1999, s : Kompletní bibliografie Amedea Molnára URL: [cit ] Pedagogická činnost - Vedení disertačních prací, Evangelická teologická fakulta UK Halama, Ota: Otázka svatých v české reformaci: její proměny od doby Karla IV. do doby České konfese, Praha s. Disertační práce (ThD.), Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra církevních dějin (tiskem Brno 2002, 239 s.) Diles, Robert Allen: The Old Testament and restoration: a comparison of the approach to and use of the Old Testament in restoration movements of Fifteenth-century Tabor and Nineteenth-century North America, as seen in the Confessio Taboritarum of Nicholas Biskupec of Pelhřimov and in selected works of Alexander Campbell, Praha Disertační práce (ThD.), Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra církevních dějin Zemek, Petr: Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherrském Brodě křesťanská víra v proměnách času, Praha Disertační práce (ThD.), Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Katedra církevních dějin (tiskem Uherský Brod 2006, 508 s s. obr. příl.) Pedagogická činnost - Vedení diplomových prací, Evangelická teologická fakulta UK Bernát, Libor: Dejiny reformácie v hornotrenčianskom kontuberniu v XVI. až XVII. storočí, Praha 1997, 414 s., map. příl. Tóbias, Attila: Dějiny Reformované Křesťanské církve na Slovensku v letech : slovensko-maďarské vztahy v církvi, Praha 1997, 57 s., příl. Hejzlar, Samuel: Blouznivci naší reformace: období 17. a 18. století ve východních Čechách, Praha 1998, 53 s Bochníčková, Romana: Křesťanství v myšlení Karoliny Světlé, Praha 2000, 59 s. Fučíková, Ivana: Prostituce a theologie, Praha 2000, 66 s. Marjanko, Zbyněk: Krabčický ústav: historie ústavu od jeho založení do r. 1885, úmrtí zakladatele Václava Šuberta, Praha 2000, 95 s., obr. příl. Krátký, Vladimír: Husův ohlas v učení Jana Rokycany, Praha 2001, 60 s. Satke, Jan: Přístupy k Jednotě bratrské a její misijní působení od jejích počátků až do roku 1530, Praha 2001, 67 s. Urbanová, Jana: Zpívejte Hospodinu píseň novou (Žalm 149,1), příspěvek k teologické interpretaci specifika českého baroka, Praha 2001, 71 s., příl. Stejskal, Vlastislav: Tajní evangelíci na střední Moravě, Praha 2001, 55 s., příl. Mach, Leoš: Vznik a vývoj potolerančních evangelických sborů ve východních Čechách (Vysoké Mýto, Choceň, Litomyšl), Praha 2002, 86 s. Macková, Olga: Josef Křenek, Praha 2002, 109 s., obr. příl. Compiled :28:18 by Document Globe 10

11 Daněčková, Jana: Tři nedoceněné básnické osobnosti evangelické církve 20. století, Praha 2003, 72 s. Kovácsová, Silvia: Z galejí na svobodu, protireformace v Uherském království pod vládou Leopolda I., , Praha 2003, 66 s., obr. příl. Najmon, Viktor: Skrytá katolická církev od roku 1948 do roku 1989, Praha 2003, 73 s. Vondrová, Martina: Proměny manželství v dějinách křesťanských církví, Praha 2003, 60 s. Ryšavá, Vendula: Lidová zbožnost konce pol. 19. století, (+ pověry u Romů v minulosti a dnes), Praha 2003, 67 s. Prokop, Ondřej: Dějiny evangelické církve a.v. ve Slezsku, Praha 2003 (obhájeno 2004), 126 s., obr. příl. Formánková, Tereza: Labyrintem moci a práva: příspěvek k diskusi o spravedlivém boji v husitské teologii, Praha 2004, 65 s. Chlápek, Petr: YMCA a její význam pro českou společnost, Praha 2004, 303 s. Hřebíček, Robert Jan: Kníže Václav: příspěvek do diskuse ohledně vybraných problémů současného václavského bádání, Praha 2004, 95 s. Just, Jiří: Italský humanismus a Jednota bratrská: dílo F. Petrarky a L. Vally ve spisech českých bratří do doby Lukáše Pražského, Praha 2004, 97 s. Voňavková, Věra: Evangelický farář Štěpán Šoltész, Praha 2004, 71 s. Zbytovská, Adéla: Pochopení manželství v české reformaci v období od nástupu české reformace po Jana Amose Komenského, Praha 2006, 112 s. Matucha, Michael: Večeře Páně u Michaela Weisse, Praha, 2005, 53 s. (na katedře religionistiky) Recenze film, divadlo, výstavy 1972: Euridika, Kostnické jiskry 57, 1972, č. s. 4 (divadelní hra, J. Anouilh) Jsem špatná, špatná ženská, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 18, s. 4 (divadelní hra, R. O. Hirson) Na rožni, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 31, s. 3 (film Giullieta a duchové, režie F. Fellini, 1965) Ztratí-li se pevný bod, Kostnické jiskry 57, 1972, č. 20, s. 4 (divadlo, J. Nestroy, Provaz o jednom konci) 1973: Tázání nejen moderní, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 5, s. 4 (film Baron Trotta, režie J. Schaaf, 1971) Slunečnice, Kostnické jiskry 58, 1973, č. 16, s. 4 (film, režisér V. de Sicca) 1975: Dobrodružství nejen Poseidonu, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 5, s. 4 (film Dobrodružství Poseidonu, režie R. Neame, I. Allen, 1972) Oliver Cromwell, Kostnické jiskry 60, 1975, č. 13, s. 2 (anglický historický film) 1976: Hledání místa člověka v přírodě, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 41, s. 3 (film Děrsu Uzala, režie A. Kurosawa, 1975) Nic nového, Kostnické jiskry 61, 1976, č 18, s. 2 (film Můj bratr Anastázia, režie A. Sordi, 1975) Rodinný portrét, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 30, s. 4 (film, režie L. Visconti, 1974) Umění vzpomínat, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 32, s. 4 (film Amarcord, režie F. Fellini, 1973) Ženské vědění, Kostnické jiskry 61, 1976, č. 36, s. 3 (výstava Heleny Chvojkové) 1977: Scény z manželského života, Kostnické jiskry 62, 1977, č. 10, s. 3 (film, režie I. Bergman, 1973) 1978: Jitřní paní, Kostnické jiskry 63, 1978, č. 36, s. 3 (divadelní hra, A. Casona) 1979: Nevinný, Kostnické jiskry 64, 1979, č. 18, s. 3 (film, režie L. Visconti, 1976) 1980: Vyučování Dony Margaridy, Kostnické jiskry 35, 1980, č. 6, s. 4 (divadelní hra, R. Athayde) 1983: Podzim ve znamení gotiky [Legenda o sv. Kateřině, ed. J. Pelán (Praha 1983) výstava Parléřovské umění v Porýní], Kostnické jiskry 68, 1983, č. 31, s. 4 Tomáš Becket aneb Čest Boží, Kostnické jiskry 68, 1983, č.22, s. 3 (divadelní hra, J. Anouilh) 1984: Magická Praha Jana Šplíchala, Kostnické jiskry 69, 1984, č. 31, s. 3 (výstava) 1986: Fanny a Alexandr, Kostnické jiskry 71, 1986, č. 8, s. 3 (film, režie I. Bergman, 1982) Compiled :28:18 by Document Globe 11

12 1989: Oběť, Kostnické jiskry 74, 1989, č. 10, s. 4 (film, režie A. Tarkovskij, 1986) Společenství vztahů, Kostnické jiskry 75, 1989, č. 6, s. 4 (divadelní hra, Cukrárna Myriam, I. Klíma) 1995: Ještě nad starozákonní inspirací české literární tvorby, Křesťanská revue 62, 1995, s (referát o výstavě Starý zákon v české literatuře a knižní tvorbě 19. a 20. století, Strahovský klášter) Literatura pro děti: Pán Bůh nás slyší. Jak to dopadlo s neposlušným Jonášem a městem Ninive, Slovo a život, 1993, č. 2, s (Báseň a prozaické vyprávění pro děti) (spoluautor Luděk Rejchrt) Vyprávění o Danielovi, Slovo a život 1993, č. 3, s (Prorok Daniel v jámě lvové. Převyprávění pro děti) (spoluautor Luděk Rejchrt) Vyprávění o Samuelovi, Slovo a život, 1994, č. 2, s. 182 (Převyprávění biblického příběhu ze Starého zákona. V rubrice Dětem) (spoluautor Luděk Rejchrt) Osobnost a dílo Noemi Rejchrtové Milan Balabán, Soukromé umění naší paní No, Křesťanská revue 63, 1996, č. 8, s (Obrazy a plastiky) Rejchrtová Noemi, in: Kdo je kdo 91/92. Česká republika. Federální orgány ČSFR, II, Praha 1991, s Rejchrtová Noemi, in: Kdo je kdo v České republice 94/95, Praha 1994, s. 475 Noemi Rejchrtová (narozena 1940), in: 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze, red. J. Halama, Praha 1994, s Rejchrtová Noemi, in: J. Pánek P. Vorel (edd.), Lexikon současných českých historiků, Praha 1999, s. 255 Rejchrtová Noemi, in: J. Tomeš a kol., Český biografický slovník XX. století, III, Praha 1999, s. 32 Miroslav Novotný, Životní jubileum Noemi Rejchrtové, Jihočeský sborník historický 69-70, [2001], s Compiled :28:18 by Document Globe 12

Bibliografie. VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE FERDINDA HREJSY ( ) Zpracováno dle podkladů Oty Halamy, Th.D.

Bibliografie. VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE FERDINDA HREJSY ( ) Zpracováno dle podkladů Oty Halamy, Th.D. Bibliografie VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE FERDINDA HREJSY (1867-1953) Zpracováno dle podkladů Oty Halamy, Th.D. Recense: Loesche, Georg: Von der Duldung zur Gleichberechtigung, ČČH 16 / 1910, s. 334 336, 483.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Periodizace starší české literatury

Periodizace starší české literatury Periodizace starší české literatury Časová osa 885 Panonské první období 885 Panonské 1057 prvá česká věta druhé období J. Dobrovský, Geschichte der böhmische Sprache und Literatur, Prag 1792 třetí období

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

REFORMACE A SEKULARIZACE. ThDr. Tomáš Butta, ThD.

REFORMACE A SEKULARIZACE. ThDr. Tomáš Butta, ThD. REFORMACE A SEKULARIZACE ThDr. Tomáš Butta, ThD. Tomáš Butta (nar. 1958) je biskupem a patriarchou Církve československé husitské od roku 2006. Absolvoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy,

Více

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017

Studentský farář. Fakultní bohoslužby - Středa 11:45. Rozpis bohoslužeb ZS 2016/2017 Studentský farář Vítejte na stránkách studentského faráře! Studentský farář přeje všem dobré dny adventní a radostné dny vánoční. Všichni jste zváni na pravidelné bohoslužby ve studentské kapli, které

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

KBO/0277 Interpretace de l SC L I

KBO/0277 Interpretace de l SC L I KBO/0277 Interpretace de l SC L I Vyučující Mgr. Filip Komberec email: komberec.filip@gmail.com kancelář č. 435 (nová budova) KH: pondělí 15.00-16.00 Anotace kurzu Kurz KBO/0277 Intepretace děl starší

Více

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14

Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 1 Základní osnova studijního plánu bakalářského studia Evangelická teologie (jednooborová) v prezenční formě 2013/14 A. Fakulta: Evangelická teologická fakulta B. Typ studijního programu (Bc./Mgr./NMgr.):

Více

Autoři husitských válek

Autoři husitských válek Autoři husitských válek MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC19 Období husitských válek Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři a významná díla Jan Hus Petr Chelčický Vavřinec z Březové Tomáš

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

NOEMI REJCHRTOVÁ: AMEDEO MOLNÁR HISTORIK A TEOLOG "REFORMACE"

NOEMI REJCHRTOVÁ: AMEDEO MOLNÁR HISTORIK A TEOLOG REFORMACE NOEMI REJCHRTOVÁ: AMEDEO MOLNÁR HISTORIK A TEOLOG "REFORMACE" Otištěno in: Macek, Petr (ed.), Ročenka Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 1996-1999, ETF UK, Praha 1999, s. 43-53 Předznamenání

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie

ANTONÍN CHITTUSSI. Personální bibliografie ANTONÍN CHITTUSSI Personální bibliografie Z LITERATURY O ANTONÍNU CHITTUSSIM Knihy A. Chittussi. Výbor z obrazů. Úvod napsal K. Novotný. Upravil F. Muzika. P., Melantrich 1939. Prameny, sbírka dobrého

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s.

Drška, Václav: Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti. Praha, Nakladatelský dům OP s. Encyklopedie: Riegrův slovník naučný, I-XI, Praha 1860-1874. Ottův slovník naučný, I-XXVII, Praha 1988-1909. Ottův slovník naučný nové doby, I-VI, Praha 1930-1943. Masarykův slovník naučný, I-VII, Praha

Více

Publikační činnost UK-ETF v roce 2003

Publikační činnost UK-ETF v roce 2003 2003 Publikační činnost UK-ETF v roce 2003 Balabán Milan Bartoň Josef Dus Jan Filipi Pavel Halama Jindřich Halama Ota Hejdánek Ladislav Heller Jan Hošek Pavel Keřkovský Pavel Kranát Jan Kůrka Pavel Landová

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001

Výroční zpráva. Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové. za rok 2001 Výroční zpráva Věry Nadačního fondu Třebické - Řivnáčové za rok 2001 Praha, březen 2002 0. Všeobecné údaje : Zřizovateli Nadačního fondu Věry Třebické-Řivnáčové se sídlem v Praze 1, Černá ul. č.9, čp.

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Středověká filozofie

Středověká filozofie Středověká filozofie Patristika období od 1. do 7. stol., v němž křesťanství do sebe vstřebává prvky antické moudrosti a zároveň se s ní kriticky vyrovnává první filosofické reflexe křesťanské víry vztah

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900

Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Význam Francie pro českou kulturu kolem roku 1900 Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

7. léta 18.století počátek 19.století

7. léta 18.století počátek 19.století 7. léta 18.století počátek 19.století UDÁLOSTI FAKTA Čechy součástí habsburské monarchie vláda Marie Terezie a Josefa II. reformy v duchu osvícenských zásad (1773 zrušení jezuitského řádu, 1774 všeobecná

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti

Dějepis / Historické etapy a odkaz minulosti Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: ICT 1-20 Hra slouží k zopakování stručných fakt o významných osobnostech jednotlivých historických období v českých dějinách a vytvoření jejich přehledu,

Více

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP

AKTUALITY. č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP AKTUALITY INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO PRAHA BRNO OLOMOUC č. 11/2016/2 7. ročník 25. listopadu 2016 Na 12. prosince 2016 je připraven další večer SPCP Další večer Společnosti pro

Více

Publikační činnost UK-ETF v roce 1997

Publikační činnost UK-ETF v roce 1997 Publikační činnost UK-ETF v roce Balabán Milan Beneš Ladislav Bič Miloš Dus Jan Filipi Pavel Halama Jindřich Hejdánek Ladislav Heller Jan Kranát Jan Macek Petr Morée Peter Mrázek Jiří Pokorný Petr Prudký

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c.

Emeritní profesoři. KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. Emeritní profesoři 2017 KTF Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., Dr.h.c. 2016 Prof. MUDr. Martin Hampl, DrSc. Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. Prof. JUDr. Václav

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Zrození středověké Evropy a Byzanc Orientuje se na mapě raně středověké

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Duchovní inspirace pro vychovatele

Duchovní inspirace pro vychovatele Duchovní inspirace pro vychovatele Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Duchovní inspirace pro vychovatele Z díla Rudolfa Steinera vybral a sestavil Přeložil Radomil Hradil KATALOGIZACE

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Slavnostní prohlášení CČSH k 600. výročí Mistra Jana Husa. přijaté na 6. zasedání VIII. sněmu CČSH

Slavnostní prohlášení CČSH k 600. výročí Mistra Jana Husa. přijaté na 6. zasedání VIII. sněmu CČSH Slavnostní prohlášení CČSH k 600. výročí Mistra Jana Husa přijaté na 6. zasedání VIII. sněmu CČSH 17. - 18. 10. 2014 SLAVNOSTNÍ PROHLÁŠENÍ CČSH K 600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA přijaté na 6. zasedání VIII.

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D. Číslo materiálu Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 13.3.2012 7.A Středověká města Středověká města

Více

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD

RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD RURALISMUS KATOLICKÝ PROUD AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 19. 3. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Jazyk a jazyková komunikace Literární výchova

Více

Slavistické reminiscence

Slavistické reminiscence Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Slavistické reminiscence Výbor z textů Jiřího Fraňka Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková Praha 2011 KATALOGIZACE

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy

ANDRÉ BRETON. Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA. Knihy ANDRÉ BRETON Personální bibliografie Z DÍLA ANDRÉ BRETONA Knihy Co je surrealismus? Tři přednášky (o vývoji surrealismu a surrealistické situaci objektu a politické posici dnešního umění. Doslov napsal

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: literární výchova - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Chvála rozmanitosti jazyka

Více

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Středověká literatura - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.11a PhDr. Olga Šimandlová září Jazyk a jazyková komunikace. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy

FRANÇOISE SAGANOVÁ. Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ. Knihy FRANÇOISE SAGANOVÁ Personální bibliografie Z DÍLA FRANÇOISE SAGANOVÉ Knihy Dva romány o lásce. Přeložili Josef Pospíšil a Eva Ruxová. Dobrý den, smutku 1. vyd. Za měsíc, za rok 2. vyd. P., Motto 2002.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166)

Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Dlouhá cesta k malé knize. Projektové vyučování pro studenty Střední průmyslové školy grafické v Praze (CZ.2.17/3.1.00/34166) Koncepce antologie Sylabus k přednášce Redakční zpracování textu Dr. Michael

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole

R e š e r š e. Loutka a její využití na základní škole R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Loutka a její využití na základní škole Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111 fax

Více

www: .

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více