AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN"

Transkript

1 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Mezptámie SUMEROVÉ piktgrafické, pak klínvé písm BABYLOŇANÉ ( PŘ. N. L) Eps Gilgamešvi Egypt 4000 př. n. l. - Epigramy - Hymny - Achnatn Hymnus na Slunce - Naučení - Vlastní živtpis Sinuhetův Persie Indie ZARATHUSTRA Avesta - Mahábharáta - Rámajana Arábie VATSJÁJAMA Kámasutra nebli pučení rzkši - Phádky tisíce a jedné nci Čína - Zpěvy staré Číny LI-PO TU-FU tulák hrůzách války KONFUCIUS Hvry Knfucivy Hebrejská literatura - Bible Starý zákn Tóra 5 knih Nvý zákn Mahábhárata-největší díl na světě veršů (4. stl. př. n. l. 4. stl. n. l.); hrdinský eps rdině Bháratvců - bj mezi větvemi bratranců Kuruvců a Pándůvců (bůh Kršna) smíření mýty, legendy, filsfie, rzsáhlejší, mnh pstav, tradic Bhagavatgíta důležitý hinduistický text Rámájana-hrdinský eps; princ Ráma vzrem chvání, ideálním hrdinu tehdejší dby; král démnů unesl Sítu, Ráma ji svbdí Phádky tisíce a jedné nci-phádka chytré Šahrazád V dávných dbách žil v Persii jeden král, který měl krutý zvyk. Vždy druhý den p svatbě dal svji ženu ppravit. Jednu h kuzlila krásná pana jménem Šahrazád, kteru si vybral za ženu. Šahrazád nebyla jen spanilá, byla i chytrá a krále přelstila tím, že mu každu nc vyprávěla phádky, kterých nebyl knce. Král se celý den těšil na další phádku, a tak svu ženu nedal nikdy ppravit. P tisíc a jednu nc mu vyprávěla svje phádky až si na ni král zvykl. Např. Alibaba a 40 lupežníků 2. Literatura bdbí staréh Řecka Archaické bdbí - Hmérské (8. 6. stl. př. n. l.) HOMÉR Ilias Odyssea Atické bdbí Klasické (5. 4. st.) - tragédie AISCHYLOS Oresteia SOFOKLÉS Elektra Král Oidipus Antigna EURIPIDES Medeia - kmedie ARISTOFANÉS Źáby, Lysistráta - nvá řecká kmedie MENANDROS Škarhlíd - Histrická próza - Řečnictví THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN Dialgus, Obrana Skrata, Plitics ARISTOTELES Rétrika, Petika, Metafyzika terie dramatu Helenistické (3. 1. stl. př. n. l.) - Archimédes, Eukleidés Ilias-Ilin = Trója, veršů, 24 zpěvů; nejstarší starvěký hrdinský eps; zachycuje psledních 51 dní desátéh rku trjské války Paris (syn trjskéh krále Prima) unesl Helenu (manželku spartskéh krále Menela) Manelas dvetná výprava prti Tróji; základní knflikt Achilleův hněv ; řecký bjvník Achilles uražen Agamemnónem (velitel řeckých vjsk král Mykén) a prt dmítl dále bjvat. Trjané získali převahu, prnikli d řeckéh tábra. Prt si Patrkls blékl zbrj a pkusil se Trjany zahnat. Byl pznán a zabit Hektrem. Rzčilený Achilles získal nvu zbrj, v subji Hektra zabil a jeh mrtvlu vláčel za vzem kl Tróje. Tím byl Patrkls pmstěn. Paris trefil Achillea d paty šípem, kde jedině byl zranitelný. Na knci Odysseus vymyslel lest trjskéh kně Trója padla - časté vstupy bhů, mění děj, řeší prblémy Oresteia-Orestes - syn Agamemnóna zavraždí milence své matky i svu matku, aby pdle záknů pmstil tcvu vraždu bviněn svbzen demkratická dhda názr lidské činy by měli sudit lidé a ne bhvé Antigna-navazuje na drama Král Oidipus; P dchdu krále Oidipa d vyhnanství se jeh synvé Eteklés a Plyneikés přu vládu; Eteklés se spjil s Kreónem (strýc) a Plyneika vyhnali; Plyneiks v cizině pstavil armádu a vytáhl prti Thébám; ba bratři zahynuli v bji a Kreón se stal králem; Kreón nechá phřbít Etekla a zakáže phřbít Plyneika; jejich sestra Antigna chtěla phřbít Plyneika, Isména ji varuje; Kreón nechal Antignu zazdít d skály; bhvé Kreóntvi přikážu Antignu svbdit, ale Antigna se mezitím v hrbce běsila; žena a syn Kreónta spáchali sebevraždu; Kreón prsí bhy, aby h připravili živt čestný zápas s vyšší autritu (král) má svůj význam, i když člvěk naknec umírá; mizí přímé zásahy bhů Médeia-z mýtu Agrnautech (snažili se získat zlaté run z Klchidy); Médea vášnivě miluje Iásna, vše mu bětuje; Iásn se chce ženit s dceru knrinthskéh krále Glauku; Médea Iásna tak milvala, že byla schpná zabít své dva syny, aby se mu pmstila - 1. psychlgické drama; hrdinku je žena - prblémy veskrze lidské, bhvé zde již nezasahují

2 3. Římská literatura a literatura bdbí středvěku Římská literatura Archaické bdbí Zlatý věk PLAUTUS CICERO Kmedie hrnci, Lišák Pseudlus CUTULLUS Básně VERILIUS Zpěvy pastýřské (Buklika), rlnické (Gergika), Aeneis OVIDIUS Stříbrný věk SENECA Umění milvat, Prměny TACITUS Letpisy Obdbí úpadku MARCUS AURELIUS Hvry k sbě Středvěká literatura Evrpská - Bible - Francie Píseň Rlandvi - Německ Píseň Nibelunzích - Španělsk Píseň Cidvi - Rusk Slv pluku Igrvě - Finsk Kalevala - Anglie Bewulf Cestpisy CARL ORFF Carmina Burana MARCO POLO MILION Aeneis-trjský hrdina Aeneis p dbytí Tróje dchází se svu rdinu, p dluhých útrapách přistál v Itálii, kde se ženil s dceru krále Latinů a dal tak pčátek k rzvji Říma; autr spjuje řecké a římské dějiny Prměny-metamrfózy; 250 řeckých a římských bájí; d vzniku svět, přes vyprávění hrdinech až k prměně Caesarvy duše v kmetu - v každém příběhu prměna prměnlivst světa - Pýrams a Thisbé Shakespeare Rme a Julie 4. Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. - rmánský slh, gtika Slvanské křeny našeh písemnictví - Prglas - Kyjevské listy - Živt Knstantinův - Živt Metdějův - legendy Svatý Václava, vévd České země Legenda sv. Ludmile Legenda sv. Václavvi Legenda sv. Prkpu Legenda sv. Vjtěchu - Hspdine, pmiluj ny - Vyšehradský kdex Latinská literatura KOSMAS Krnika Česká (Chrnica Bemrum) Rzvj česky psané literatury DUCHOVNÍ LYRIKA DUCHOVNÍ EPIKA SVĚTSKÁ LYRIKA Kunhutina mdlitba Ostravská píseň Spr duše s tělem Apkryf Jidášvi Alexandreida Dalimilva Krnika Alexandreida-starčeská veršvaná epická skladba pdle latinskéh vzru-živt a vývj Alexandra Makednskéh; slavné bje s Peršany, tažení Rady Aristtelvy:-má mít v radě urzené, vyvarvat se pdvdníkům, pzr na přetvářku, nenechat se uplatit směřvaly k Přemyslu Otakarvi II. - česká jména, česká zbrj- znaky krále jsu spíše znaky Přemysla Otakara II. - autr blízký králi, nebyl t duchvní, ale šlechtic RYTÍŘ JOHN MANDEVILLE - MANDEVILLE

3 5. Literatura dby Karla IV., bdbí husitské Dba Karla IV. KAREL IV. Rytířské epsy Vita Carli, Majestát Carlina - Tristan a Izlda, Stilfríd a Brunclík Duchvní tvrba - Živt sv. Kateřiny, Legenda Prkpvi, Tkadleček Světská tvrba PŘIBÍK PULKAVA Z RADENÍNA Krnika MISTR KLARET Klaretův slvník SMIL FLAŠKA Z PARDUBIC Nvá rada - Píseň veselé chudiny, Pdkní a žák, Satiry Hradeckéh rukpisu Dba předhusitská JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE MATĚJ Z JANOVA pr nejchudší česky pr střední vrstvu česky i německy KONRÁD WALDHAUSER Mistr Jan Hus pr nejvyšší německy TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO Knihy šestery becných věcech křesťanských Řeči besední, Knihy šašiech - filsfická De ecclesia (O církvi), Výklad viery, Desatera a páteře, Pstila - Dcerka, O pravpise českém, Husvy listy z Kstnice P smrti Jana Husa - Jistebnický kancinál, Žižkův vjenský řád VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ PETR CHELČICKÝ Budyšínský rukpis Pstila, Sieť viery pravé, O trjiem lidu, O bji duchvním zalžil Jedntu Bratrsku 6. Světvá renesanční literatura Itálie Francie DANTE ALIGHIERI Bžská kmedie MICHELANGELO BUONARROTI Sestupil z nebe GIOVANNI BOCCACCIO Dekamern FRANCESCO PETRARCA PIETRO ARETINO FRANCOIS VILLON St snetů Lauře Rzpravy mravech hříšných kurtizán Malý testament, Velký testament, Balada běšencích, Balada epitaf FRANCOIS RABELIAS Gargantua a Pantagruel MIGUEL DE MONTAIGNE Španělsk Anglie eseje MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA TIRSO DE MOLINA LOPE DE VEGA THOMAS MORE Důmyslný rytíř Cervantes y Saavedra Sevilský svůdce a kamenný mst Fuenta Ovejuna (Ovčí pramen) Utpie GEOFFREY CHAUCER Cantenburské pvídky WILLIAM SHAKESPEARE Bžská kmedie-autr jak hlavní pstava se ztratí v hlubkém lese, kde h hržují tři šelmy (pardál, lev, vlčice), které alegricky znázrňují nejhrší lidské vlastnsti (rzmařilst, pýcha, lakmství); aby se dstal z lesa, musí prjít Peklem, Očistcem a Rájem; Peklem a Očistcem h prvází Vergilius prmluvají s dušemi mrtvých sbnstí Rájem h prvází Beatrice (jeh milá) Dekamern-10 x 10 nvel - NOVELA - krátký przaický útvar, d 24 hdin, překvapivý závěr (penta); rámcvá stavba úvdní příběh vedlejší příběhy knec příběhu; Obsah: deset urzených lidí (7 žen, 3 muži) utíká z Flrence před mrem na venkv (vyprávějí si příběhy) Fuente Ovejuna-lidé se vzbuří prti vesnickému kmturvi (Fernán Gmér), který je tyranizuje; zabijí h; sudce (král) uzná právněnst vraždy a milstní vesnici veselhry - Zkrcení zlé žen, Sen nc svatjánské, Kmedie plná mylů, Mnh pvyku pr nic, Veselé paničky Windsrské histrické-richard III., Jindřich VI., Julius Caesar tragédie - Rme a Julie (Ovidius Prměny Pýrams a Thisbé), Macbeth, Král Lear; Hamlet, kralevic dánský

4 7. Nejvýznamnější představitelé české renesanční a barkní kultury Mezinárdní humanismus latinský JAN Z RABŠTEJNA Dialgus českých pánů BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC 1. fáze humanismu 2. fáze 3. fáze Žalba k Václavu na mravy čechů VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD Knihy napravení padléh - přelžil O práviech, súdiech i dskách země české knihy devatery KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC Putvání aneb Cesta z králvství českéh d Benátek VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN Krnika česká JAN BLAHOSLAV - BIBLE KRALICKÁ - Knížky lidvéh čtení Oficiální barkní literatura (jezuitská) BOHUSLAV BALBÍN Rzprava na branu jazyka slvanskéh zvláště českéh vyzdvihuje práv našeh nárda na vlastní jazyk; dsuzuje nárdní plitiku; vyzdvihuje práv každéh nárda na samstatnst ANTONÍN KONIÁŠ Klíč kacířské bludy k rzeznání tvírající Neficiální Plsk JAN ÁMOS KOMENSKÝ Pklad jazyka českéh Labyrint světa a ráj srdce Brána jazyků tevřená Nástin vševědy Didaktika Magna Svět v Obrazech Labyrint světa a ráj srdce-alegrická próza, filsficky zaměřená, frma traktátu; Putník prchází světem, aby jej lépe pznal a vybral si pvlání. Dprvází h Mámení Mámil a Vševěd Všudybud; M.M. mu nasadí růžvé brýle, n si je však nasadí nakřiv a jedním kem vidí skutečnst. Naknec zjistí, že žádné pvlání není dst dbré a že každé má své špatné stránky nedkáže si vybrat. Uzavře se d dmu svéh srdce (d nábženskéh rzjímání a spasit h může jen bůh); silná kritika splečnsti všude nalézá faleš Osvbzený Jeruzalém-hrdinská 8. Vývj světvé literatury d barka p prermantismus eppej na téma křižácké výpravy d Jeruzaléma; bléhání a dbytí Bark Jeruzaléma křesťanským vjskem Itálie - TORQUATO TASSO - Osvbzený Jeruzalém v čele rytíř Gtfried; nepřítel Španělsk - PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA - Rychtář krásná Armida kuzluje G., nezabije ji, přestupí na křesťanství zalamejský Anglie - JOHN MILTON - Ztracený ráj Německ - HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELHAUSEN Dbr. Simplicius Simplicissimus Klasicismus NICOLAS BOILEAU - Umění básnické Francie výský žánr - PIERRE CORNEILLE - Cid Francie nízký - JEAN DE LA FONTAINE - Bajky MOLIÉRE - Lakmec, Dn Juan, Zdravý nemcný, Tartuffe Itálie - Carl Gldni - Sluha dvu pánů, pprask na laguně Osvícenství Francie - VOLTAIRE Candide - DENIS DIDEROT Jeptiška, Jakub Fatalista - CHARLES DE MONTESQUIEU Perské listy - JEAN JACQUES ROUSSEAU Splečenská smluva; Emil, čili výchvě Anglie Rusk DANIEL DAFOE JONATHAN SWIFT - Krylv Bajky Prermantismus Německ Rbinsn Cruse Gullivervy cesty JOHANN WOLFGANG GOETHE Utrpení mladéh Werthra Prmétheus, Faust FRIDRICH SCHILLER Óda na radst drama: Lupežníci, Panna Orleánská, Vilém Tell Tartuffe= Svatušek kritika církevních hdnstářů, 2x přepracván; Tartuffe si pdmanil Orgna (bhatý měšťák), T. se mu vludí d rdiny, svede mu ženu, O. mu nabídne svu dceru za manželku, dá mu majetek zasáhne král Orgna prbudí z iluze, aby nepřišel vlastní rdinu Za tt díl byl uvržen d klatby

5 9. Nárdní brzení 1. fáze (branná) FRANTIŠEK LADISLAV PELCL Nvá krnika česká JOSEF DOBROVSKÝ Dějiny české řeči a literatury Zevrubná mluvnice jazyka českéh Německ-český slvník VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS Česká expedice DIVADLO VIZ. OTÁZKA fáze (útčná) JOSEF JUNGMANN Oldřich a Bžena Slvesnst Česk-německý slvník FRANTIŠEK PALACKÝ histrigraf českéh nárda Dějiny nárda českéh v Čechách i na Mravě PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK Slvanské staržitnsti Dějiny slvanskéh jazyka a literatury JÁN KOLLÁR Slávy dcera FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ Ohlas písní ruských Ohlas písní českých Tman a lesní panna VÁCLAV HANKA A JOSEF LINDA Rukpis králvédvrský a zelenhrský 10. Světvá rmantická literatura Německ Anglie Francie USA NOVALIS Hymny nci HEINRICH HEINE Kniha písní BRATŘI GRIMMOVÉ Phádky pr děti a celu rdinu LORD GEORGE GORDON BYRON Childe Harldva puť PERCY BYSSHE SHELLEY Odputaný Prméthues WALTER SCOTT Ivanhe CHARLOTTE BRONTËOVÁ Jana Eyervá VIKTOR HUGO Legenda věků, Chrám Matky bží v Paříži, Bídníci STENDHAL Červený a černý ALFRÉD DE MUSET Zpvěď dítěte svéh věku ALEXANDR DUMAS ST. Rusk Plsk Tři mušketýři, Hrabě Mnte Christ EDGARD ALLAN POE Havran, Jáma a kyvadl ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN Evžen Oněgin MICHAL JURJEVIČ LERMONTOV Démn ADAM MICKIEWICZ Knrád Walenrd, Pan Tadeáš Kniha písní lyrická básnická sbírka (milstná, přírdní, reflexivní) Lrelei: báseň dívce, hrdina se plaví p řece a zahlédne překrásnu pannu, která je pr něj vzr dknalsti, panna zpívá a rzčesává si vlasy a hrdina se d ní tak zahledí a zapsluchá se d její písně, až zapmene na klní svět a utpí se Znaky: střídavý verš, nenaplněná láska, panna vzr dknalsti, extická krajina, tragický knec Odputaný Prmétheus Půvdně byl Prmétheus svbzen Heraklem, musel nsit prsten s kamenem; nvě: vzepřel se Jupitervi, knčí pádem Jupitera a vítězstvím svbdy (titánské vzepětí člvěka prti vyšší mci) Ivanhe Anglie, 12. stletí, vláda Richarda Lví Srdce, který se vrací z válečné výpravy, 3 dějvé linie 1) milstná nenaplněná láska Ivanhea k Rveně nařknuta z čardějnictví (židvská dívka) 2) návrat krále Richard (Sas) se vrací z křížvé výpravy, na trůn mezitím usedne jeh bratr Jan Bezzemek (Nrman) a nechce h pustit zpět na trůn. Aby se Richard mhl vrátit, převlékne se za černéh rytíře a s pmcí lučištníka Lksleyh se mu pdaří vrátit 3) střet saské a nrmanské kultury Červený a černý hlavní pstava Julien Srel symblika: červený vjenská unifrma, vášeň, revluce; černý kněžské ruch, temn, chlad, desptismus - hrdina chce dsáhnut slávy a štěstí, pchází z chudé rdiny, nemá příležitst se dstat d vyšší vrstvy - bdivuje Naplena, blékne kněžské ruch, navštěvuje kněžský seminář pkrytec ppírá bdiv k Naplenvi předstírá - jak učitel se dstává d rdiny pana de Remal svedl mu manželku - dchází zpět d kněžskéh semináře dstává se k markýzi de la Mle jak sekretář svede mu dceru Matyldu těhtní nabídl mu sňatek - paní de Renal t urazí, pšle markýzvi dpis Julian pstřelí paní de Renal, je suzen a ppraven

6 11. Česká rmantická literatura KAREL HYNEK MÁCHA Lri Šmkvá phřben Litměřice Praha (1939) Máj Puť krknšská klášteře na Sněžce + mniši Kat Křivklát Obrazy ze živta méh Večer na Bezdězu Cikáni JOSEF KAJETÁN TYL histrické pvídky Pslední Čech kritizván KHB Rzervanec plemika s KHM dramata sučasnst Paličva dcera Fidlvačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Paní Marinka, matka pluku báchrka Straknický dudák Lesní panna histrické Jan Hus Jan Žižka Kutnhrští havíři aneb Krvavý sud KAREL JAROMÍR ERBEN Prstnárdní písně a říkadla Kytice 12. Osbnsti světvé realistické literatury Francie HONORE DE BALZAC Lidská kmedie - Ztracené iluze, Otec Grit, Lesk a bída kurtizá GUSTAVE FLAUBERT Paní Bvaryvá GUY DE MAUPASSANT Kulička ALEXANDR DUMAS ML. Dáma s kaméliemi EMILE ZOLA naturalismus - Rugn-Macquartvé (Zabiják, Nana, Germinal) Anglie CHARLES DICKENS Oliver Twist, David Cpperfield, Krnika Pickwickva klubu ROBERT LOUIS STEVENSON Pklad na strvě USA MARK TWAIN Dbrdružství Huckleberryh FInna, Dbrdružství Tma Sawayera Rusk NIKOLAJ VASILIJEVIČ GOGOL Revizr, Mrtvé duše, Taras Bulba FJODOR MICHAILOVIČ DOSTOJEVSKIJ Zlčin a trest, Idit LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ Válka a mír, Anna Kareninvna, Živá mrtvla Nrsk HENRIK IBSEN Peer Gynt Plsk HENRYK SIENKIEWICZ Qu Vadis, dmine; Křižáci; Ptpa; Ohněm a mečem

7 13. Pjetí českých dějin v histrické próze stletí Nárdní brzení FRANTIŠEK PALACKÝ Dějiny nárda českéh v Čechách i na Mravě Rmantismus KAREL HYNEK MÁCHA Kat JOSEF KAJETÁN TYL histrické pvídky - Dekret Kutnhrský, Pslední Čech, Rzervanec histrické hry - Jan Hus, Jan Žižka, Kutnhrští havíři aneb krvavý sud Generace Nárdníh divadla ALOIS JIRÁSEK Staré pvěsti české Mezi prudy, Prti všem, Bratrstv dramata Jan Hus, Jan Žižka, Jan Rháč z Dubé dba temna Pshlavci, Temn, F. L. Věk sučasnst - Vjnarka, Otec, Lucerna ZIKMUND WINTER Mistr Kampanus VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍČSKÝ Trnvá kruna Meziválečná próza IVAN OLBRACHT Čtení z Biblí kralické VLADISLAV VANČURA Obrazy z dějin nárda českéh Česká próza v letech VLADIMÍR NEFF Císařské fialky Králvský vzataj JIŘÍ ŠTOLE Tvaryšstv Ježíšv VÁCLAV KAPLICKÝ Kladiv na čardějnice Plská ANDRZEJ SAPKOWSKI Narrenturm, Bží bjvníci, Lux Perpetua 14. Obraz venkva a města v české próze 19. stletí BOŽENA NĚMCOVÁ venkvská Obrazy z klí Dmažlickéh Karla, Divá Bára, Dmácí nemc Selská plitika Chýše pd hrami Babička aneb Obrazy venkvskéh živta KAROLÍNA SVĚTLÁ pražská městská Černý Petříček Zvnečkvá králvna ještědská venkvská Kříž u ptka Kantůrčice Nemdlenec Frantina Vesnický rmán JAN NERUDA fejetny Pvídka malstranské - 13 pvídek vzpmíná na své dětství a pstavy z Malé Strany VÍTĚZSLAV HÁLEK Phádky z naší vesnice Muzikantská Liduška-zamiluje se d bhatéh chlapce, nedvlí ji si h vzít zešílí Pldík Rumař i člvěk s takvým pvláním může být šlechetný pstaral se dítě svéh ska v lásce JINDŘICH ŠIMON BAAR Paní Kmisárka KAREL KLOSTERMANN V ráji Šumavském KAREL VÁCLAV RAIS pvídky Výminkáři - dědeček Střihavka výminek místnst v přízemí, kam mladí umístili své rdiče a dstávali denně příděl jídla, tpiva Hrské křeny, rmány - Kalibův zlčin Zapadlí vlastenci - ptačí jména, učitelský pmcník Čermák nemá peníze na studium splečně s učitelem Čížkem a farářem Stehlíkem - buditelé vesnice JULIUS ZEYER Rmán věrném přátelství Amise a Amila Radůz a Mahulena Černý Petříček - prdával knflíky a cetky; žil s bratrem Františkem - nevzhledný nahnědlá pleť, kulhal, přihrblý - mudrý radil lidem z Prahy nsili mu za t knflíky - paní d Beránka hspda u Beránka naprti dcera Stázička (hudebně nadaná) - bratr František uměl hrát na husle učil Stázičku, zamilvali se d sebe; utekli d světa - kmedianti; Františka zabil jeden kníže, Stázička se vrátila dmů - zemřela, dítě se starala paní d Beránka, Černý P.

8 15. Vývj české pezie druhé plviny 19. stletí Májvci V přírdě VÍTĚZSLAV HÁLEK má širší a univerzálnější záběr než sbírka předchzí, vyšla ve třech svazcích v letech Zachycuje malebnu krásu české Večerní písně krajiny pmcí různých barev, tónů, zvuků a barev. Svět člvěka je V přírdě zde uveden v přímém vztahu ke světu ptáků, strmů a květin. JAN NERUDA Idealizuje rdný kraj zachycuje i zvuky přírdy mudr. Symblický význam Hřbitvní kvítí pesimistická, smrti Knihy veršů Písně ksmické - důvěra ve vědecké pznání a nadějnu buducnst Balady a rmance Balady a rmance Zpěvy páteční 18 lyrick-epických kruhy: Ruchvci 1) hlédnutí za příběhy z nárdních dějin (Rmance Karlu IV., Balada duši Karla Brvskéh, Rmance jaře 1848, Balada SVATOPLUK ČECH česká, Balada plce, Rmance Černém jezeře) Písně trka 2) básně s biblickými mtivy (Rmance štědrvečerní, Balada Husita na Baltu tříkrálvá). Lešetínský kvář 3) dtýká se Nerudvy sučasnsti, její veselé i smutné stránky (Rmance italská, Rmance helglandská, Balada hrská, ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Balada dětská, Balada zimní, Balada stará stará!, Balada Svéhlavička májvá, Balada rajská). JOSEF VÁCLAV SLÁDEK Básně, Jiskry na mři Světlu stpu Sluncem a stínem Lumírvci JAROSLAV VRCHLICKÝ Djmy a rzmary Eklgy a písně Jarní rmance - kuzelník (zima) si chce pdívat na jar všechnu krásu zničil a spálil Okna v buři Strm Živta Zlmky eppeje Zlmky eppeje vzrem V. Hug (Legenda věků) - snaží se zachytit celu epchu lidstva a její nejdůležitější části - nejdknalejší bdbí antika ideální splečnst - suznění těla i ducha - zachycení mrální stránky vývje lidstva nevidí buducnst lidstva ptimisticky - př.: Spartakus střídavý rým. 16. Vývj českéh divadla d knce 19. stletí Středvěk - Mastičkář Bark - ficiální jezuitská - neficiální - mezená Nárdní brzení - divadla: V ktcích, Stavvské, Buda JOSEF ŠKROUP Dráteník (1. česká pera) VÁCLAV THÁM Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka VÁCLAV KLIMENT KLICPERA Rmantismus Divtvrný klbuk Rhvín čtverrhý (pardie na rytířské hry) JOSEF KAJETÁN TYL Český realismus Fidlvačka píseň Kde dmv můj Tvrdhlavá žena Bankrtář Kutnhrští havíři Straknický dudák JAROSLAV VRCHLICKÝ Nc na Karlštejně LADISLAV STROUPEŽNICKÝ Naši furianti GABRIELA PREISOVÁ Její Pastrkyňa ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ Maryša ALOIS JIRÁSEK Jan Hus, Jan Žižka, Jan Rháč Lucerna Mastičkář Severín vydávající se za věhlasnéh lékaře, pmcníci Rubín, Pustrpalk, kteří mu za jídl shánějí zákazníky Tři Marie jdu pr vnné masti, chtějí balzamvat Kristv těl, cestu se setkávají se Severínem; chce jim prdat své masti za tři hřivny zlata, ale naknec je prdá jen za dvě, spr Pustrpalka s Rubínem t, čí rd je přednější kvůli humrným scénám vykázán z kstelů Kutnhrští havíři děj z 15. stletí, buře havířů, kteří prtestvali prti špatným živtním pdmínkám a malým platům; hlavní havíř je nechal ppravit, přežil puze jeden, který si stěžval u panvníka a mincmistr byl ptrestán Maryša - realistická tragédie 5jednáních - reálný základ, venkvské prstředí (slvácká vesnice) - Maryša, dcera sedláka Lízala je dnucena se prvdat za vdvce (mlynáře) Vávru kvůli majetku. Ona ale miluje chudáka Francka, p jeh návratu z vjny Maryša Vávru tráví, je zatčena a dvedena sudu, naknec svbzena a dchází d Chrvatska za přítelem - nářečí = charakteristika pstav a prstředí - klasická kmpzice - expzice - seznámení s dějem klize - Maryša se brání sňatku krize - svatba, Franckův návrat z vjny, spry věn) peripetie - Maryšin rzhdnutí vraždit katastrfa - Vávrva smrt

9 17. Charakteristické rysy českéh divadla 20. stletí JAROSLAV KVAPIL Princezna Pampeliška Drama před válku ARNOŠT DVOŘÁK Husité jedntnst nárda je velmi důležitá Osvbzené divadl Jiří Vskvec a Jan Werich Vest pcket revue frbíny Osel a stín Kata blázen Balada z hadrů Rup a líc Těžká Barbr D34-49 Divadl Emila Františka Buriana adaptace her Mliera, Shakespeara, Puškina, Haška, Dyka Vjna Žebrácká pera (Brecht) Drama p válce DIVADLO NA ZÁBRADLÍ DIVADLO SEMAFOR 60. léta Jiří Suchý, Jiří Šlitr Zuzana je sama dma Jnáš a tingl-tangl Dbře placená prcházka DIVADLO ŠIMKA A GROSSMANNA Grssmann, Šimek, Sbta, Krampl, Zuzana Bubílkvá + Mirslav Šimek VÁCLAV HAVEL Audience, Vernisáž, Prtest Zahradní slavnst Lag deslat DIVADLO JÁRY CIMRMANA Osel a stín reakce na vyhření říšskéh sněmu, Skčdplis (slař) + Nejezchlebs Nejezchlebs se veze na slu Skčdplise a během cesty si chce dpčinut ve stínu sla, ale Skčdplis chce zaplatit i za stín sla -> hádka dstávají se až před sudce Hippkrita,narážky na čistu rasu, na hajlvání, sel ztělesňuje Hitlera sel zabit Není sla, není stínu Kat a blázen příběh bezvýznamném člvíčkvi (úředníčkvi), ze kteréh se stane krutý diktátr, alegrie Hitlera Rup a líc (předlha filmu Hej-Rup ) - pmyslný rub a líc 20. stletí kmfrt x bída, hlad (Světvá hspdářská krize); ppisuje sučasné velkměst, které vládá kncern Nel, demkracii brání dělníci - fašisté značvaná za pruhvané kšile v čele Kazimír Knrád (vlastně Knrád Henlein) - scénka s granáty; písničky: Svět patří nám, Hej rup, Nebe na Zemi 18. Humr a satira v české literatuře DOBA KARLA IV. Mastičkář, Píseň veselé chudiny, Pdkní a žák, Satiry Hradeckéh rukpisu KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (K. R.) Epigramy, Tyrlské elegie, Král Lávra LADISLAV STROUPEŽNICKÝ (K. R.) Naši furianti JAN NERUDA (MÁJOVCI) Balady a rmance, Pvídky Malstranské SVATOPLUK ČECH (RUCHOVCI) Výlety pana Bručka VRCHLICKÝ (LUMÍROVCI) Nc na Karlštejně FRÁŇA ŠRÁMEK (ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI) Mdrý a rudý JAROSLAV HAŠEK (OBRAZ VÁLKY) Osudy dbréh vjáka Švejka za světvé války Utrpení pana Tenkráta, Můj bchd se psy, Dějiny Strany mírnéh pkrku Demkratický prud KAREL POLÁČEK Muži v fsajdu, Dům na předměstí, Byl nás pět EDUARD BASS Klabzubva jedenáctka, Cirkus Humbert VLADISLAV VANČURA (IMAGINATIVNÍ PRÓZA) Rzmarné lét Próza JOSEF ŠKVORECKÝ Tankvý prapr, Prima sezóna MIROSLAV ŠVADRLÍK Černí barni 70. a 80. léta 20. stletí Sučasná ZDENĚK JIROTKA Saturnin MICHAL VIEWEG Báječná léta pd psa, Výchva dívek v Čechách

10 19. Nvé směry v české literatuře na přelmu 19. a 20. stlení Symblismus JOSEF SVATOPLUK MACHAR Cnfiter I-III (latinsky zpvídám se ) prtiměšťácky zaměřené, dsuzení mrálky tehdejší splečnsti Tristium Vindbna (= smutky vídeňské)plitická lyrika, inspirval se Ovidivými žalzpěvy z vyhnanství Svědmím věků - Viktr Hug (Legenda věků) OTOKAR BŘEZINA Svítání na západě-tys nešla; symblistická lyrika; nejspíš múza, milá, láska; xymrón v začátku; půsbí na smysly (zrak, čich, hmat, chuť) Svítání na západě Větry d pólů, Stavitelé chrámů ANTONÍN SOVA Květy intimních nálad, Sucit a vzdr, Ještě jednu se vrátíme Česká dekadence JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC Zazděná kna KAREL HLAVÁČEK Pzdě k ránu, Mstivá kantiléna Český naturalismus KAREL MATĚJ ČAPEK - CHOD Kašpar Lén mstitel KAREL JOSEF ŠLEJHAR Kuře melanchlik Anarchističtí buřiči VIKTOR DYK A prta inferi; Milá sedmi lupežníků; Zmudření dna Quijta; Krysař FRANTIŠEK GELLNER Radsti živta Nvé verše FRÁŇA ŠRÁMEK Mdrý a rudý, Stříbrný vítr, Lét, Měsíc nad řeku KAREL TOMAN Trz živta, Měsíce PETR BEZRUČ Slezské písně STANISLAV KOSTKA NEUMANN Kuře melanchlik -příběh z vesnice-spkjeným manželům se nardí dítě; matka umřela; na phřbu se tec zakukal d příbuzné -> svatba paralelně - příběh maléh dítěte a právě narzených kuřat (jedn je černé, malé a šklivé kuře melanchlik) Paní začne dstrkvat dítě (batle) -> spřátelí se s kuřetem; vyžene všechn služebnictv, přivede si vlastní; pstupně dítě přestěhuje d kůlny, kde s ním žije i kuře; dítě umře, kuřeti useknu hlavu - aby paní nepřipmínal dítě Nvé verše-autr se stylizuje d pózy cynika, představuje sebe jak zhýraléh světáka, čímž vyjadřuje dpr k měšťáckému světu, ale je t jen maska, ve skutečnsti t je člvěk velmi citvě zalžený, tuží p lásce, přátelství, przumění, ale nic z th nenachází Kniha lesů, vd a strání, Nvé zpěvy (Zpěvy drátů, Sláva rtačky) Anti-Gide 20. Nejvýznamnější sbnsti světvé mderní pezie Prkletí básníci CHARLES BAUDELARIE Květy zla Kláč PAUL VERLAINE Básnické umění Saturnské básně ARTHUR RIMBAUD Futurismus Mé bhémství Opilý kráb FILIPPO TOMMASO MARRINETI Dadaismus Manifest futurismu TRISTAN TZARA Surrealismus Rusk USA Manifest Dada GUILLAUME APPOLLINAIRE Alkhly Pásm Kaligramy Prsy Tiresivy ANDRÉ BRETON Manifest surrealismu Vlná láska LOUIS ARAGON Věčný phyb VLADIMÍR MAJAKOVSKIJ Oblak v kalhtách CHARLES SANBURG Dbré jitr Amerik Květy zla - hledá krásu ve věcech, kde prakticky není (rzkládající se těl); tvrdí, že pezii můžeme najít všude, sbírka byla mravnstně napadána a n stíhán; 2 části: klasická a tradiční pezie, b. Harmnie večera (pcity z určitéh kamžiku večera, symblicky zachycen); básně, které škvaly - Zdechlina Mé bhémství - básnická sbírka Verše; vyjadřuje svje názry na splečnst (dpr), sám sebe představuje a charakterizuje; ppis básníkva živta, tuláctví jak symbl svbdy, zárveň pcit spkjensti a štěstí (jak ten tulák) Opilý kráb - snění a fantazie-přirvnává se k ldi, která nezná svůj cíl a nemá psádku = bludění - bludění ve splečnsti, v pezii, v sbě samém Prsy Tiresivy drama-je nadrealistické surrealistické Když chtěl člvěk napdbit chůzi, vymyslel kl, které se vůbec nepdbá nze, a tak dspěl k surrealismu, aniž věděl jak. Krásné jak setkání deštníku a šicíh strje na peračním (pitevním) stle. Oblak v kalhtách pema; vyzývá k revluci a revluční vzpuře, ale prti vraždění Dbré jitr Amerik; úvd Dbré jitr Amerik pema, 20 částí; braz sučasné Ameriky; civilismus x venkvské prstředí; fakta z různých phledů; sučasně i pkus básnický manifest

11 21. Česká meziválečná pezie Židi JIŘÍ WOLKER Hst d dmu Těžká hdina Z pzůstalsti Phádka listnšvi JOSEF HORA Pracující den Dělnická Madna JAROSLAV SEIFERT Na vlnách TSF Slavík zpívá špatně Vějíř Bženy Němcvé Kamenný mst FRANTIŠEK HALAS Khut plaší smrt Trz naděje Já se tam vrátím VÍTĚZSLAV NEZVAL Pantmima Papušek na mtcyklu, Abeceda Básně nci Mann Lescaut KONSTANTIN BIEBL Zlděj z Bagdádu S ldí jež dváží čaj a kávu Nvý Ikars VLADIMÍR HOLAN Vanutí Terezka Planetvá FRANTIŠEK HRUBÍN Chléb s celí Jbva nc Rmance pr křídlvku Srpnvá neděle JIŘÍ ORTEN Deníky Jiříh Ortena Těžká hdina-pustil bezstarstné dětství, ale neví c má dělat dspělý; Balada nenarzeném dítěti nemají peníze, musí na ptrat Balada čích tpičvých sudech dělníků v tvárnách-antnín p pětadvaceti letech přikládání d ktle slepne; dma má ženu s dítětem, musí pracvat, ale nemůže; umře sciální balady špatné pdmínky chudých lidí Vějíř Bženy Němcvé-zttžňuje situaci nárda s dvážnstí Bženy Němcvé Básně nci - petistická sbírka Pdivuhdný kuzelník frmu Pásma (plytematická báseň) přičleněn d tét sbírky Akrbat symblicky se přirvnává k akrbatvi, který bilancuje na laně nad evrpskými městy. Dává si úkl, že je chce svým básnictvím zachránit sciálně slabých atd.-> spadne -> tvůrčí krize, je nespkjený se svým zaměřením - jeh tvrba nemá správný účinek Edisn; vidí v něm vzr huževnatsti a píle-dkln d petismu Terezka Planetvá-básník je přítmen tragédii smrtelně zraněnéh venkvskéh chlapce při kácení staréh sadu a lékař s nímž se seznámil mu vypravuje své velké sudvé nenaplněné lásce k dívce Tereze 22. Demkratický prud české prózy meziválečnéh bdbí, splečenský rmán Demkratický prud české prózy KAREL ČAPEK c by, kdyby Věc Makrpuls RUR - Rssumvi universální rbti, Primus a Helena (láska člvěka a strje) Tvárna na abslutn nadprdukci všeh Krakatit Válka s mlky Devater phádek Dášenka Bílá nemc Matka JOSEF ČAPEK Pvídání pejskvi a kčičce KAREL POLÁČEK Muži v fsajdu, Dům na předměstí, Byl nás pět EDUARD BASS Klabzubva jedenáctka, Cirkus Humbert Splečenský rmán (=budvatelský) IVAN OLBRACHT Žalář nejtemnější Anna prletářka Niklaj Lupežník Čtení z Biblí kralické MARIE MAJEROVÁ Má vlast Sirény Havířská balada MARIE PUJMANOVÁ Předtucha Paní Curievá

12 23. Imaginativní, baladická, psychlgická próza české literatury mezi válkami Obraz války JAROMÍR JOHN Večery na slamníku Mudrý Engelbert Dřini milenci JAROSLAV HAŠEK Expresinismus Můj bchd se psy, Trampty pana Tenkráta Dějiny strany Mírnéh pkrku v mezích zákna Osudy dbréh vjáka Švejka za světvé války - Ladislav Klíma Utrpení knížete Sternenhcha, Svět jak vědmí a nic - Richard Weiner Škleb - Jan Weiss Žil jsem mezi Eskymáky Imaginativní próza VLADISLAV VANČURA Pekař Jan Marhul Benešv u Prahy, zneužívají Rzmarné lét Rzmarné lét-spalá idyla městečka Krkvy Vary je narušena Markéta Lazarvá příjezdem kuzelníka Arnštka a krásné dívky Anny, jež způsbí Kubula a Kuba Kubikula rzruch, vzbudí žárlivst pmstychtivé Kateřiny Důrvé, ale též pblázní plavčíka Důru, kanvníka Rcha i majra Huga; frma Psychlgická próza petistické kuzl, humr, irnie, slvní krnika a hravst JAROSLAV HAVLÍČEK Markéta Lazarvá-Dba lupeživéh světa, Mladá Bleslav, 2 Petrlejvé lampy rdiny lupeživých rytířů, 2 milstné příběhy, Markéta, dcera HELIMADOE Lazara z Obřiště (tcem zaslíbena Bhu) se zamiluje d rváče JARMILA GLAZAROVÁ Mikláše z nepřátelské rdiny Kzlíka z tvrze Bháčku, Kristián (hraběcí syn zajatý Kzlíkem) a Kzlíkva dcera Alexandra zabije Vlčí jáma Kristiána (nepětuje ji lásku), Kzlíkvi děti pbity, Kzlík a Advent Mikláš ppraveni, láska silnější než smrt, Markéta i Alexandra EGON HOSTOVSKÝ čekají děti Žhář Černá tlupa VÁCLAV ŘEZÁČ Černé světl psychlgický rmán ze 40. let praktiky fašismu Svědek, Rzhraní Nástup, Bitva 24. Světvá meziválečná próza Francie Německ USA HENRI BARBOSSE Oheň, Deník bjvéh družstva ROMAIN ROLLAND Dbrý člvěk ještě žije, Petr a Lucie ANTONIE DE SAINT-EXUPÉRY Nční let, Malý princ ERICH MARIA REMARQUE Na západní frntě klid Cesta zpátky Tři kamarádi LION FEUCHTWANGER Žid Süß BERTOLT BRECHT Třígršvá pera Matka kuráž a její děti HEINRICH A THOMAS MANN Heinrich-Prfesr Neřád aneb Knec tyrana Thmas-Marin a kuzelník, Buddenbrkvi ERNEST HEMINGWAY Stařec a mře Sbhem Armád Kmu zvní hrana JOHN STEINBECK Hrzny hněvu, O myších a lidech Pražští židvští autři FRANZ KAFKA Prměna, Prces, Zámek FRANZ WERFEL Verdi, Píseň Bernadettě EGON ERVÍN KISCH Pražský pitaval, Přistání v Austrálii Petr a Lucie nvela; Petr 18tiletý student z bhaté rdiny, Lucie 16tiletá dívka z chudé rdiny; leden až březen 1918 (Paříž); ba jedu metrem a v Paříži je bmbvý atentát, chytnu se za ruce; Petr se d ní zamiluje, ba se stydí, neslví se; pak se jednu sejdu u řeky a Petr Lucii slví; začnu splu chdit na prcházky, pak i k Lucii dmu (její matka pracuje v tvárně na zbraně); Petrův bratr je ve válce, bčas jezdí dmů, vypráví mu válce; příběh knčí, když zemře slavný skladatel a ba jdu d kstela uctít jeh památku, na kstel je bmbvý útk, ba zahynu; i lidé v zázemí mají také těžký živt

13 25. Charakteristika a sbnsti světvé prózy p druhé světvé válce Rusk Německ USA Itálie Anglie BORIS PASTERNAK Dktr Živag ALEXAND SOLŽENICYN Jeden den Ivana Děnisviče, Sustrví Gulag ERICH MARIA REMARQUE Miluj bližníh svéh, Černý belisk, Vítězný bluk, Jiskra živta, Čas žít čas umírat Nc v Lisabnu, Nebe nezná vyvlených, Stíny v ráji ANNA SEGHERSOVÁ Sedmý kříž FRIEDRICH DURRENMATT Fyzikvé JOSEPH HELLER Hlava XXII WILLIAM EASTLAKE Hájili jsme hrad WILLIAM STYRON Sphiina vlba ALBERTO MORAVIA Hralka - James Clavell - Král Krysa - Patrik Ryan Jak jsem vyhrál válku Francie - Pierr Bulle Mst přes řeku Kwai, Planeta pic - Rbert Merle Smrt je mým řemeslem, Malevil Japnsk - Mičihik Hačija Deník z Hiršimy Sedmý kříž-v kncentračním tábře je pr sedm uprchlíků připraven 7 křížů, aby byli ukřižváni, ale jednmu z uprchlíků židvi Gergevi Heislervi se pdaří utéci, je raněn, pdaří se mu dstat až d města, kde vyhledá židvskéh dktra, dktr pak řeší rzpr, zdali uprchlíka šetřit a riskvat tak vyvraždění všech členů své rdiny neb h nešetřit a prušit tak Hippkratvu přísahu, naknec mu pmůže 26. Vývj české pezie p rce 1945 Pezie starší VÍTĚZSLAV NEZVAL Histrický braz I-III Velký rlj JAROSLAV SEIFERT Přilba hlíny Maminka Býti básníkem FRANTIŠEK HRUBÍN Špalíček veršů a phádek Chléb s celí, Jbva nc Rmance pr křídlvku Pezie mladší Skupina 42 Květňáci JOSEF KAINAR Nvé mýty Člvěka mám hřce rád JIŘÍ KOLÁŘ Křestný list Prmétheva játa MIROSLAV FLORIAN Otevřený dům KAREL ŠIKTANC Heinvské nci Skupina klem časpisu Hst d dmu OLDŘICH MIKULÁŠEK Tráva se raduje Divké kačeny (Tráva) JAN SKÁCEL Metličky Hdina mezi psem a vlkem Kd pije ptmě vín Oficiální p rce 1968 JIŘÍ ŽÁČEK Annymní múza Pr slepičí kvč

14 27. Obraz druhé světvé války v české literatuře JAN DRDA Městečk na dlani Hrátky s čertem Němá barikády České phádky Dalskabáty hříšná ves aneb Zapmenutý čert JULIUS FUČÍK Reprtáž psaná na prátce LADISLAV FUKS Pan Thedr Mundstck Mí černvlasí bratři Spalvač mrtvl ARNOŠT LUSTIG Dita Saxvá Mdlitba pr Kateřinu Hrvitzvu JAN OTČENÁŠEK Rme, Julie a tma Občan Brych BOHUMIL HRABAL Ostře sledvané vlaky JOSEF ŠKVORECKÝ Zbabělci Sedmiramenný svícen OTA PAVEL Smrt krásných srnců Jak jsem ptkal ryby 28. Vývj české prózy let 20. stletí 29. Česká próza let 20. stletí, její vývj d sučasnsti BOHUMIL ŘÍHA Země dkřán, Hnzíkva cesta, O letadélku Káněti VÁCLAV ŘEZÁČ Nástup ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ Rudá záře nad Kladnem, Vstanu nví bjvníci BOHUMIL HRABAL Perlička na dně sbírka pvídek Pábitelé sbírka pvídek; Pábiteli nazýval sbité vypravěče zvláštním způsbem milující živt, kteří se navenek zdají bhrublí; v jejich vyprávění (která Hrabal nazýval pábení) jsu prvky petismu i surrealismu; sám Hrabal byl svéh druhu pábitel Taneční hdiny pr starší a pkrčilé nvela skládající se z jedné neknečné věty, literární experiment trilgie Městečk u vdy (vzpmínkvá próza): Pstřižiny, Krassmutnění, Harlekýnvy milióny Slavnsti sněženek; Obsluhval jsem anglickéh krále VLADIMÍR PÁRAL Černá pentalgie Pět způsbů ukájení Milenci a vrazi, Prfesinální žena Bílá tetralgie Mladý muž a bílá velryba, Radst až d rána Rme a Julie 2300 MILAN KUNDERA O sprech dědických, Umění rmánu Směšné lásky Falešný autstp; Živt je jinde Žert, Nesnesitelná lehkst bytí, Nesmrtelnst JOSEF ŠKVORECKÝ Zbabělci, Tankvý prapr, Sedmiramenný svícen, Hříchy pr pátera Knxe Prima sezóna, Mirákl RADEK JOHN Mement LUDVÍK VACULÍK Rušný dům, Sekyra, Mrčata IRENA HOUSKOVÁ Hrdý Budžes MICHAL VIEWEGH Výchva dívek v Čechách, Rmán pr ženy, Účastníci zájezdu, Báječná léta pd psa

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Kánon titulů k ústní maturitní zkoušce 2012/2013 pro základní úroveň Kritéria pro výběr knih: celkem 20 literárních děl 1. Světová a česká

Více

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola Kroměříž. Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kroměříž 25.9.2013 Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce: Žák vybírá 20 literárních děl Světová a česká

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA TŘÍDY 4.P + 4.T SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL ZE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný ve školním roce 2013/2014

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce Seznam literárních děl k maturitní zkoušce 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 díla) 1 Epos o Gilgamešovi 2 Homér Odyssea 3 Sofokles Král Oidipus 4 Publius Ovidius Naso Umění milovat

Více

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Světová a česká literatura do konce 19. století SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČJL (základní úroveň obtížnosti) Platí pro ročníky, které maturují roku 2015. Každý maturant si ze seznamu vybere 20 děl a vytvoří tak vlastní seznam, který odevzdá

Více

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014-2015 A/ SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ 1) Petiška: Příběhy, na které svítilo slunce - Epos o Gilgamešovi 2) Zamarovský: Gigameš 3) Olbracht:

Více

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William

PRACOVNÍ LISTY LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ. Starý zákon. GOETHE, Johann Wolgfang. SHAKESPEARE, William LITERATURA DO KONCE 18. STOLETÍ BIBLE BOCCACCIO, Giovanni CERVANTES, Miguel y Saavedra EURÍPIDÉS GOETHE, Johann Wolgfang GOETHE, Johann Wolgfang HOMÉR MOLIÉRE GOLDONI, Carlo Starý zákon Dekameron Důmyslný

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2013/2014 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z Čj ve školním roce 2014/2015 Žák vybírá 20 literárních děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Více

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011

Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury třídy 8.A a 4.C školní rok 2010/2011 Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II, Jindřichův Hradec 377 15 e-mail: info@gvn.cz, internet: www.gvn.cz, telefon, fax: 384 361 253 Literární kánon děl z české a světové literatury k ústní maturitní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122. Školní seznam četby. (ústní maturitní zkouška z ČJL) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn Littrowa 122 Školní seznam četby (ústní maturitní zkouška z ČJL) šk. rok: 2014 / 2015 Světová a česká literatura do konce 18. stol. Česká

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Varianta A 1. Světová a česká literatura do konce 18. století min. 3 literární díla 2. Světová poezie a próza 19. století min. 2 literární díla min.

Více

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň

Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Kánon titulů z české a světové literatury k ústní zkoušce základní úroveň Literatura do konce 18. století 1. Ovidius: Proměny - poezie 2. Francois Villon: Závěť - poezie 3. William Shakespeare: Hamlet

Více

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016

SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 TITULY ČETBY Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY PRO ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY SZŠ Tábor, školní rok 2015 / 2016 Světová a česká literatura do konce 18.století 1. Bible 2. Médea Euripidés

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla)

Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) Světová a česká literatura do konce 19. století (min. 4 díla) 1. Bible 2. Sofokles: Antigona 3. Aischilos: Oresteia 4. Euripídés: Médeia 5. P.O.Naso: Umění milovat 6. G. Boccacio: Dekameron 7. G. Chaucer:

Více

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL 2014/2015 V souladu s 6 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji

Více

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8 ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl

Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Gymnázium, Český Krumlov Školní seznam literárních děl Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce: ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI - žák si vybírá 20 literárních děl: 1. Světová a česká literatura

Více

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Seznam literárních děl ke státní maturitě v roce 2011/2012 pro třídu 4.C Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1 Epos o Gilgamešovi 2 Bible SZ (První kniha Mojţíšova),

Více

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL,

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z ČJL, upravený k 1. září 2014 Student vybírá celkem 20 děl, z čehož musí být minimálně 2 prozaická, 2 dramatická a 2 díla z poezie. Od téhož autora smí student

Více

SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň

SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň SEZNAM LITERATURY KE STÁTNÍ MATURITĚ základní úroveň Literatura do konce 19. století PRÓZA 1. Boccaccio Giovanni Dekameron 2. Čech Svatopluk Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století

Více

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

19. M. de Cervantes Saavedra Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Homér Odysseia 2. Homér Ilias 3. Ezop Bajky 4. Eurípidés Médeia 5. Publius Ovidius Naso Umění milovat 6. Publius Ovidius Naso Proměny 7. William Shakespeare

Více

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia

Školní seznam četby. pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury. platný pro 4. ročník denního a dálkového studia Školní seznam četby pro dílčí maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný pro 4. ročník denního a dálkového studia školního roku 2014/2015 Zpracovali: Mgr. Hana Horňáková Mgr. Pavel Marks Mgr.

Více

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury vyšší úroveň obtíţnosti AUTOR Světová a česká literatura do konce 18. století Homér Sofokles Ovidius Dante Boccaccio Cervantes Shakespeare Komenský

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl Při ústní zkoušce komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury si žák losuje pracovní list ze svého seznamu 20 literárních děl (základní úroveň obtížnosti), 30 literárních

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní kánon z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro školní rok 2014/2015 Světová

Více

Seznam knih nabízených školou pro výběr - 3 oddíly: Termín odevzdání seznamu je 31. března 2014 řediteli školy (prostřednictvím vyučujících ČJL).

Seznam knih nabízených školou pro výběr - 3 oddíly: Termín odevzdání seznamu je 31. března 2014 řediteli školy (prostřednictvím vyučujících ČJL). SEZNAM ČETBY upravený pro šk. rok 2013/2014 Student si musí sestavit svůj seznam přečtených knih, vybírá si je ze seznamu nabízeného školou viz níže. Je nutné přečíst konkrétní uvedené dílo, Na svůj seznam

Více

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň Světová a česká literatura do konce 18. století Austenová, J. Rozum a cit Pýcha a předsudek Boccaccio, G. Dekameron Diderot, D. Jeptiška Epos o Gilgamešovi

Více

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury

Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury Vnitřní sdělení ředitelky školy č. 1/2014-15 Stanovení seznamu literatury pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury V souladu s Vyhláškou 177/2009 Sb. 6 odst. 2 o

Více

SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014. I. Světová a česká literatura do konce 19. století min.

SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014. I. Světová a česká literatura do konce 19. století min. SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE 2013/2014 Z uvedeného seznamu, který je rozdělen do 3 oblastí, si žák vybírá 20 děl. Světová a do konce 19. století - Světová literatura 20. a

Více

Seznam titulů k maturitě 2014-2015. SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama

Seznam titulů k maturitě 2014-2015. SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Seznam titulů k maturitě 2014-2015 SČ18 SČ19 Próza S20-21 Poezie Č20-21 Drama Světová a česká literatura do konce 18. století Boccaccio, G. Dekameron SČ18 Próza Diderot, D. Jeptiška SČ18 Próza Epos o Gilgamešovi

Více

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Školní kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Třídy: oktáva, 4. ročník I. Světová a česká literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi Homér Sofokles Giovanni Boccaccio François Villon Miguel de Cervantes Saavedra Pierre Corneille Moliére Moliére

Více

Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 2015 2016

Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 2015 2016 Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun Seznam titulů české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka 2015 2016 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Více

Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce. z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT

Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce. z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT & 10 & & & Nabídka titulů z české a světové literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury zadávané MŠMT Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kritéria pro

Více

Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl. březen 2013 vzdělávací materiál vytvořen:

Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl. březen 2013 vzdělávací materiál vytvořen: Název vzdělávacího materiálu: Světové a české drama 19. - 21. století - test Číslo vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CJL1.3.20b Autor vzdělávací materiálu: PhDr. Olga Šimandlová Období, ve kterém byl

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2013/2014 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013

Třída: VIII. A Vyučující: Mgr. Dana Holá 2012/2013 SEZNAM TITULŮ PRO ČETBU K MATURITĚ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Nižší úroveň: 20 titulů: 1. Světová a česká literatura do konce 19. stol. - min. 4 literární díla 2. Světová a česká literatura

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl Světová a česká literatura do konce 18. století (22 děl) Homér Martialis Ovidius Giovanni Boccaccio Francois Villon William Shakespeare Miguel de Cervantes Saavedra Molière

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I. : 4 knihy ze světové

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I.: 4 knihy ze světové

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka

Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka Seznam četby ke státní maturitě z českého jazyka platný pro školní rok 2014/2015 Světová a česká literatura do konce 18. století (řazeno chronologicky: světová, česká) Homér Euripidés Sofokles Plautus,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Vlastík (dějepisná část vlastivědy) PONškla (Pachner) Úvdní brazvka Obrázky z českých dějin V prudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrvat Tisk testů min. 5 max. 100 tázek,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3

STŘEDNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LIBEREC Na Bojišti 15, příspěvková organizace se sídlem: Na Bojišti 15, 460 10 Liberec 3 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní části státní maturitní zkoušky z českého jazyka pro školní rok 2015/2016 Literatura do konce 18. století 1) Sofokles Antigona (DR) 2) Giovanni Boccaccio

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Gymnázium, Brno, Křenová 36

Gymnázium, Brno, Křenová 36 Gymnázium, Brno, Křenová 36 PSČ: 602 00 TELEFON: 543321352, 543245861 FAX: 543321352 IČO: 00558991 Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2015 Pravidla pro výběr titulů: Světová a česká literatura

Více

Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P. Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence)

Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P. Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence) Maturitní okruhy ÚČETNICTVÍ A DANĚ Třída: 4. P Předměty: (Účetnictví a daně, Účetnictví a daně cvičení, Daňová evidence) 1) Účetnictví charakteristika účetnictví právní úprava účetnictví, účetní jednotky,

Více

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253

Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Gymnázium Kladno Nám. Edvarda Beneše 1573 272 01 Kladno, CZ +420 312 247 149, +420 312 247 253 Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce (,,nová maturita ) Světová literatura

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Literární díla k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Literární díla k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury Literární díla k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury I. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 literární díla) 1. Gilgameš 2. Bible, Starý zákon 1. Mojžíšova kniha, Genesis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Školní seznam literárních děl I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5: Francois Villon: Závěť I-6: Giovanni Boccaccio:

Více

KATALOG ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KATALOG ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno KATALOG ČETBY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Platí pro maturitní zkoušku v roce 2015 a následující Literatura do

Více

1. Jakými prostředky Čapek vyvolává u čtenáře humorný účinek?

1. Jakými prostředky Čapek vyvolává u čtenáře humorný účinek? A) Všestranný jazykový rozbor Šéf, šéfredaktor, náš starý neboli dědek, je hlavou redakce. Tato hlava je většinou ukryta ve svém pokoji, kde koná porady, přijímá návštěvy a raporty a někdy také píše; v

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO VYŠŠÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

Seznam e-knih na čtečkách

Seznam e-knih na čtečkách Seznam e-knih na čtečkách Knihy na čtečkách jsou staženy z E-knihovny Městské knihovny v Praze (www.e-knihovna.cz), která povolila jejich zpřístupňování na čtečkách Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Více

SVĚTOVÁ a ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18.STOLETÍ Světová poezie

SVĚTOVÁ a ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18.STOLETÍ Světová poezie SVĚTOVÁ a ČESKÁ LITERATURA DO KONCE 18.STOLETÍ Světová poezie Homér Ovidius Petrarca Francesco Villon Francois Odyssea Proměny Sonety Lauře Sonety Závěť Česká poezie Bridel Bedřich Světová próza Swift

Více

Školní seznam literárních děl šk. r. 2014/15

Školní seznam literárních děl šk. r. 2014/15 Školní seznam literárních děl šk. r. 2014/15 Světová a česká literatura do konce 18. stol. min. 2 Světová a česká literatura. 19. stol. min. 3 Světová literatura 20. a 21. stol. min. 4 Česká literatura

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

POŽADAVKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2012/13

POŽADAVKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2012/13 POŽADAVKY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2012/13 ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Světová a česká literatura do konce 19. století

Více

Seznam doporučené literatury. Světová a česká literatura do konce 18. století

Seznam doporučené literatury. Světová a česká literatura do konce 18. století Seznam doporučené literatury Student k maturitní zkoušce předloţí seznam dvaceti přečtených titulů, přičemţ zastoupení jednotlivých období musí být následující: Světová a česká literatura do konce 18.

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Literatura. maturitní otázky 2007/08

Literatura. maturitní otázky 2007/08 Literatura maturitní tázky 2007/08 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/2008 1. a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Školní seznam knih k MZ

Školní seznam knih k MZ Školní seznam knih k MZ 1. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 literární díla) Epos o Gilgamešovi (Vojtěch Zamarovský) Albatros 1976 Sofoklés Antigona Svoboda 1975 William Shakespeare

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Seznamy a témata. maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Příloha č. 2 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Seznamy a témata maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Školní seznam

Více

2. Světová poezie a próza 19. století

2. Světová poezie a próza 19. století SM 2012/vyšší úroveň SEZNAM ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible: Starý zákon Genesis, Exodus 3. Bible: Nový zákon 4 evangelia, List

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Zadávací dokumentace k podání nabídky na Nákup knih pro žáky Střední školy technické a gastronomické Blansko, příspěvkové organizace.

Zadávací dokumentace k podání nabídky na Nákup knih pro žáky Střední školy technické a gastronomické Blansko, příspěvkové organizace. Zadávací dokumentace k podání nabídky na Nákup knih pro žáky Střední školy technické a gastronomické Blansko, příspěvkové organizace. Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY: I. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla)

SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY: I. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla) SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY: I. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 2 díla) Boccaccio Giovanni: Dekameron Bürger Gottfried August: Baron Prášil Cervantes

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová Renesance, humanismus PaedDr. Hana Melounová Renesance - z francouzského la renaissance (znovuzrození) - historická a kulturní epocha, 14. 17. st., zasáhla všechny oblasti života společnosti, všechny společenské

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název škly: Základní škla Dukelských bjvníků a mateřská škla, Dubenec Autr: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/04_Český jazyk pr 6. rčník Téma: Pdstatná jména becná a vlastní Čísl prjektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři)

Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) Klasicismus, osvícenství (ostatní autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC38 Hlavní autoři Denis Diderot Voltaire Jean De La Fontaine Daniel Defoe Jonathan Swift Denis Diderot 1. Národnost?

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Starý zákon (Pět knih Mojžíšových)

Starý zákon (Pět knih Mojžíšových) ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL Literatura do konce 18. století: světová literatura Epos o Gilgamešovi Bible Bible Homér Homér Sofokles Sofokles Dante Alighieri Giovanni Boccaccio Francois Villon Miguel

Více

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY A: I. XIII. SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY I. Starověk a středověk: 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible 3. Waltari Mika: Egypťan Sinuhet 4. Zamarovský Vojtěch: Na počátku byl Sumer 5. Petiška Eduard: Staré řecké

Více

Seznam knih v knihovně Poděbradská 1

Seznam knih v knihovně Poděbradská 1 Seznam knih v knihovně Poděbradská 1 D. Adams Stopařův průvodce galaxií D. Adams Stopařův průvodce galaxií 4 A. N. Afanasjev Zakázané pohádky M. Ajvaz Druhé město K. Amis Šťastný Jim J. Arbes Newtonův

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více