AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN"

Transkript

1 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Mezptámie SUMEROVÉ piktgrafické, pak klínvé písm BABYLOŇANÉ ( PŘ. N. L) Eps Gilgamešvi Egypt 4000 př. n. l. - Epigramy - Hymny - Achnatn Hymnus na Slunce - Naučení - Vlastní živtpis Sinuhetův Persie Indie ZARATHUSTRA Avesta - Mahábharáta - Rámajana Arábie VATSJÁJAMA Kámasutra nebli pučení rzkši - Phádky tisíce a jedné nci Čína - Zpěvy staré Číny LI-PO TU-FU tulák hrůzách války KONFUCIUS Hvry Knfucivy Hebrejská literatura - Bible Starý zákn Tóra 5 knih Nvý zákn Mahábhárata-největší díl na světě veršů (4. stl. př. n. l. 4. stl. n. l.); hrdinský eps rdině Bháratvců - bj mezi větvemi bratranců Kuruvců a Pándůvců (bůh Kršna) smíření mýty, legendy, filsfie, rzsáhlejší, mnh pstav, tradic Bhagavatgíta důležitý hinduistický text Rámájana-hrdinský eps; princ Ráma vzrem chvání, ideálním hrdinu tehdejší dby; král démnů unesl Sítu, Ráma ji svbdí Phádky tisíce a jedné nci-phádka chytré Šahrazád V dávných dbách žil v Persii jeden král, který měl krutý zvyk. Vždy druhý den p svatbě dal svji ženu ppravit. Jednu h kuzlila krásná pana jménem Šahrazád, kteru si vybral za ženu. Šahrazád nebyla jen spanilá, byla i chytrá a krále přelstila tím, že mu každu nc vyprávěla phádky, kterých nebyl knce. Král se celý den těšil na další phádku, a tak svu ženu nedal nikdy ppravit. P tisíc a jednu nc mu vyprávěla svje phádky až si na ni král zvykl. Např. Alibaba a 40 lupežníků 2. Literatura bdbí staréh Řecka Archaické bdbí - Hmérské (8. 6. stl. př. n. l.) HOMÉR Ilias Odyssea Atické bdbí Klasické (5. 4. st.) - tragédie AISCHYLOS Oresteia SOFOKLÉS Elektra Král Oidipus Antigna EURIPIDES Medeia - kmedie ARISTOFANÉS Źáby, Lysistráta - nvá řecká kmedie MENANDROS Škarhlíd - Histrická próza - Řečnictví THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN Dialgus, Obrana Skrata, Plitics ARISTOTELES Rétrika, Petika, Metafyzika terie dramatu Helenistické (3. 1. stl. př. n. l.) - Archimédes, Eukleidés Ilias-Ilin = Trója, veršů, 24 zpěvů; nejstarší starvěký hrdinský eps; zachycuje psledních 51 dní desátéh rku trjské války Paris (syn trjskéh krále Prima) unesl Helenu (manželku spartskéh krále Menela) Manelas dvetná výprava prti Tróji; základní knflikt Achilleův hněv ; řecký bjvník Achilles uražen Agamemnónem (velitel řeckých vjsk král Mykén) a prt dmítl dále bjvat. Trjané získali převahu, prnikli d řeckéh tábra. Prt si Patrkls blékl zbrj a pkusil se Trjany zahnat. Byl pznán a zabit Hektrem. Rzčilený Achilles získal nvu zbrj, v subji Hektra zabil a jeh mrtvlu vláčel za vzem kl Tróje. Tím byl Patrkls pmstěn. Paris trefil Achillea d paty šípem, kde jedině byl zranitelný. Na knci Odysseus vymyslel lest trjskéh kně Trója padla - časté vstupy bhů, mění děj, řeší prblémy Oresteia-Orestes - syn Agamemnóna zavraždí milence své matky i svu matku, aby pdle záknů pmstil tcvu vraždu bviněn svbzen demkratická dhda názr lidské činy by měli sudit lidé a ne bhvé Antigna-navazuje na drama Král Oidipus; P dchdu krále Oidipa d vyhnanství se jeh synvé Eteklés a Plyneikés přu vládu; Eteklés se spjil s Kreónem (strýc) a Plyneika vyhnali; Plyneiks v cizině pstavil armádu a vytáhl prti Thébám; ba bratři zahynuli v bji a Kreón se stal králem; Kreón nechá phřbít Etekla a zakáže phřbít Plyneika; jejich sestra Antigna chtěla phřbít Plyneika, Isména ji varuje; Kreón nechal Antignu zazdít d skály; bhvé Kreóntvi přikážu Antignu svbdit, ale Antigna se mezitím v hrbce běsila; žena a syn Kreónta spáchali sebevraždu; Kreón prsí bhy, aby h připravili živt čestný zápas s vyšší autritu (král) má svůj význam, i když člvěk naknec umírá; mizí přímé zásahy bhů Médeia-z mýtu Agrnautech (snažili se získat zlaté run z Klchidy); Médea vášnivě miluje Iásna, vše mu bětuje; Iásn se chce ženit s dceru knrinthskéh krále Glauku; Médea Iásna tak milvala, že byla schpná zabít své dva syny, aby se mu pmstila - 1. psychlgické drama; hrdinku je žena - prblémy veskrze lidské, bhvé zde již nezasahují

2 3. Římská literatura a literatura bdbí středvěku Římská literatura Archaické bdbí Zlatý věk PLAUTUS CICERO Kmedie hrnci, Lišák Pseudlus CUTULLUS Básně VERILIUS Zpěvy pastýřské (Buklika), rlnické (Gergika), Aeneis OVIDIUS Stříbrný věk SENECA Umění milvat, Prměny TACITUS Letpisy Obdbí úpadku MARCUS AURELIUS Hvry k sbě Středvěká literatura Evrpská - Bible - Francie Píseň Rlandvi - Německ Píseň Nibelunzích - Španělsk Píseň Cidvi - Rusk Slv pluku Igrvě - Finsk Kalevala - Anglie Bewulf Cestpisy CARL ORFF Carmina Burana MARCO POLO MILION Aeneis-trjský hrdina Aeneis p dbytí Tróje dchází se svu rdinu, p dluhých útrapách přistál v Itálii, kde se ženil s dceru krále Latinů a dal tak pčátek k rzvji Říma; autr spjuje řecké a římské dějiny Prměny-metamrfózy; 250 řeckých a římských bájí; d vzniku svět, přes vyprávění hrdinech až k prměně Caesarvy duše v kmetu - v každém příběhu prměna prměnlivst světa - Pýrams a Thisbé Shakespeare Rme a Julie 4. Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. - rmánský slh, gtika Slvanské křeny našeh písemnictví - Prglas - Kyjevské listy - Živt Knstantinův - Živt Metdějův - legendy Svatý Václava, vévd České země Legenda sv. Ludmile Legenda sv. Václavvi Legenda sv. Prkpu Legenda sv. Vjtěchu - Hspdine, pmiluj ny - Vyšehradský kdex Latinská literatura KOSMAS Krnika Česká (Chrnica Bemrum) Rzvj česky psané literatury DUCHOVNÍ LYRIKA DUCHOVNÍ EPIKA SVĚTSKÁ LYRIKA Kunhutina mdlitba Ostravská píseň Spr duše s tělem Apkryf Jidášvi Alexandreida Dalimilva Krnika Alexandreida-starčeská veršvaná epická skladba pdle latinskéh vzru-živt a vývj Alexandra Makednskéh; slavné bje s Peršany, tažení Rady Aristtelvy:-má mít v radě urzené, vyvarvat se pdvdníkům, pzr na přetvářku, nenechat se uplatit směřvaly k Přemyslu Otakarvi II. - česká jména, česká zbrj- znaky krále jsu spíše znaky Přemysla Otakara II. - autr blízký králi, nebyl t duchvní, ale šlechtic RYTÍŘ JOHN MANDEVILLE - MANDEVILLE

3 5. Literatura dby Karla IV., bdbí husitské Dba Karla IV. KAREL IV. Rytířské epsy Vita Carli, Majestát Carlina - Tristan a Izlda, Stilfríd a Brunclík Duchvní tvrba - Živt sv. Kateřiny, Legenda Prkpvi, Tkadleček Světská tvrba PŘIBÍK PULKAVA Z RADENÍNA Krnika MISTR KLARET Klaretův slvník SMIL FLAŠKA Z PARDUBIC Nvá rada - Píseň veselé chudiny, Pdkní a žák, Satiry Hradeckéh rukpisu Dba předhusitská JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE MATĚJ Z JANOVA pr nejchudší česky pr střední vrstvu česky i německy KONRÁD WALDHAUSER Mistr Jan Hus pr nejvyšší německy TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO Knihy šestery becných věcech křesťanských Řeči besední, Knihy šašiech - filsfická De ecclesia (O církvi), Výklad viery, Desatera a páteře, Pstila - Dcerka, O pravpise českém, Husvy listy z Kstnice P smrti Jana Husa - Jistebnický kancinál, Žižkův vjenský řád VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ PETR CHELČICKÝ Budyšínský rukpis Pstila, Sieť viery pravé, O trjiem lidu, O bji duchvním zalžil Jedntu Bratrsku 6. Světvá renesanční literatura Itálie Francie DANTE ALIGHIERI Bžská kmedie MICHELANGELO BUONARROTI Sestupil z nebe GIOVANNI BOCCACCIO Dekamern FRANCESCO PETRARCA PIETRO ARETINO FRANCOIS VILLON St snetů Lauře Rzpravy mravech hříšných kurtizán Malý testament, Velký testament, Balada běšencích, Balada epitaf FRANCOIS RABELIAS Gargantua a Pantagruel MIGUEL DE MONTAIGNE Španělsk Anglie eseje MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA TIRSO DE MOLINA LOPE DE VEGA THOMAS MORE Důmyslný rytíř Cervantes y Saavedra Sevilský svůdce a kamenný mst Fuenta Ovejuna (Ovčí pramen) Utpie GEOFFREY CHAUCER Cantenburské pvídky WILLIAM SHAKESPEARE Bžská kmedie-autr jak hlavní pstava se ztratí v hlubkém lese, kde h hržují tři šelmy (pardál, lev, vlčice), které alegricky znázrňují nejhrší lidské vlastnsti (rzmařilst, pýcha, lakmství); aby se dstal z lesa, musí prjít Peklem, Očistcem a Rájem; Peklem a Očistcem h prvází Vergilius prmluvají s dušemi mrtvých sbnstí Rájem h prvází Beatrice (jeh milá) Dekamern-10 x 10 nvel - NOVELA - krátký przaický útvar, d 24 hdin, překvapivý závěr (penta); rámcvá stavba úvdní příběh vedlejší příběhy knec příběhu; Obsah: deset urzených lidí (7 žen, 3 muži) utíká z Flrence před mrem na venkv (vyprávějí si příběhy) Fuente Ovejuna-lidé se vzbuří prti vesnickému kmturvi (Fernán Gmér), který je tyranizuje; zabijí h; sudce (král) uzná právněnst vraždy a milstní vesnici veselhry - Zkrcení zlé žen, Sen nc svatjánské, Kmedie plná mylů, Mnh pvyku pr nic, Veselé paničky Windsrské histrické-richard III., Jindřich VI., Julius Caesar tragédie - Rme a Julie (Ovidius Prměny Pýrams a Thisbé), Macbeth, Král Lear; Hamlet, kralevic dánský

4 7. Nejvýznamnější představitelé české renesanční a barkní kultury Mezinárdní humanismus latinský JAN Z RABŠTEJNA Dialgus českých pánů BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC 1. fáze humanismu 2. fáze 3. fáze Žalba k Václavu na mravy čechů VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD Knihy napravení padléh - přelžil O práviech, súdiech i dskách země české knihy devatery KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC Putvání aneb Cesta z králvství českéh d Benátek VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN Krnika česká JAN BLAHOSLAV - BIBLE KRALICKÁ - Knížky lidvéh čtení Oficiální barkní literatura (jezuitská) BOHUSLAV BALBÍN Rzprava na branu jazyka slvanskéh zvláště českéh vyzdvihuje práv našeh nárda na vlastní jazyk; dsuzuje nárdní plitiku; vyzdvihuje práv každéh nárda na samstatnst ANTONÍN KONIÁŠ Klíč kacířské bludy k rzeznání tvírající Neficiální Plsk JAN ÁMOS KOMENSKÝ Pklad jazyka českéh Labyrint světa a ráj srdce Brána jazyků tevřená Nástin vševědy Didaktika Magna Svět v Obrazech Labyrint světa a ráj srdce-alegrická próza, filsficky zaměřená, frma traktátu; Putník prchází světem, aby jej lépe pznal a vybral si pvlání. Dprvází h Mámení Mámil a Vševěd Všudybud; M.M. mu nasadí růžvé brýle, n si je však nasadí nakřiv a jedním kem vidí skutečnst. Naknec zjistí, že žádné pvlání není dst dbré a že každé má své špatné stránky nedkáže si vybrat. Uzavře se d dmu svéh srdce (d nábženskéh rzjímání a spasit h může jen bůh); silná kritika splečnsti všude nalézá faleš Osvbzený Jeruzalém-hrdinská 8. Vývj světvé literatury d barka p prermantismus eppej na téma křižácké výpravy d Jeruzaléma; bléhání a dbytí Bark Jeruzaléma křesťanským vjskem Itálie - TORQUATO TASSO - Osvbzený Jeruzalém v čele rytíř Gtfried; nepřítel Španělsk - PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA - Rychtář krásná Armida kuzluje G., nezabije ji, přestupí na křesťanství zalamejský Anglie - JOHN MILTON - Ztracený ráj Německ - HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELHAUSEN Dbr. Simplicius Simplicissimus Klasicismus NICOLAS BOILEAU - Umění básnické Francie výský žánr - PIERRE CORNEILLE - Cid Francie nízký - JEAN DE LA FONTAINE - Bajky MOLIÉRE - Lakmec, Dn Juan, Zdravý nemcný, Tartuffe Itálie - Carl Gldni - Sluha dvu pánů, pprask na laguně Osvícenství Francie - VOLTAIRE Candide - DENIS DIDEROT Jeptiška, Jakub Fatalista - CHARLES DE MONTESQUIEU Perské listy - JEAN JACQUES ROUSSEAU Splečenská smluva; Emil, čili výchvě Anglie Rusk DANIEL DAFOE JONATHAN SWIFT - Krylv Bajky Prermantismus Německ Rbinsn Cruse Gullivervy cesty JOHANN WOLFGANG GOETHE Utrpení mladéh Werthra Prmétheus, Faust FRIDRICH SCHILLER Óda na radst drama: Lupežníci, Panna Orleánská, Vilém Tell Tartuffe= Svatušek kritika církevních hdnstářů, 2x přepracván; Tartuffe si pdmanil Orgna (bhatý měšťák), T. se mu vludí d rdiny, svede mu ženu, O. mu nabídne svu dceru za manželku, dá mu majetek zasáhne král Orgna prbudí z iluze, aby nepřišel vlastní rdinu Za tt díl byl uvržen d klatby

5 9. Nárdní brzení 1. fáze (branná) FRANTIŠEK LADISLAV PELCL Nvá krnika česká JOSEF DOBROVSKÝ Dějiny české řeči a literatury Zevrubná mluvnice jazyka českéh Německ-český slvník VÁCLAV MATĚJ KRAMERIUS Česká expedice DIVADLO VIZ. OTÁZKA fáze (útčná) JOSEF JUNGMANN Oldřich a Bžena Slvesnst Česk-německý slvník FRANTIŠEK PALACKÝ histrigraf českéh nárda Dějiny nárda českéh v Čechách i na Mravě PAVEL JOSEF ŠAFAŘÍK Slvanské staržitnsti Dějiny slvanskéh jazyka a literatury JÁN KOLLÁR Slávy dcera FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ Ohlas písní ruských Ohlas písní českých Tman a lesní panna VÁCLAV HANKA A JOSEF LINDA Rukpis králvédvrský a zelenhrský 10. Světvá rmantická literatura Německ Anglie Francie USA NOVALIS Hymny nci HEINRICH HEINE Kniha písní BRATŘI GRIMMOVÉ Phádky pr děti a celu rdinu LORD GEORGE GORDON BYRON Childe Harldva puť PERCY BYSSHE SHELLEY Odputaný Prméthues WALTER SCOTT Ivanhe CHARLOTTE BRONTËOVÁ Jana Eyervá VIKTOR HUGO Legenda věků, Chrám Matky bží v Paříži, Bídníci STENDHAL Červený a černý ALFRÉD DE MUSET Zpvěď dítěte svéh věku ALEXANDR DUMAS ST. Rusk Plsk Tři mušketýři, Hrabě Mnte Christ EDGARD ALLAN POE Havran, Jáma a kyvadl ALEXANDR SERGEJEVIČ PUŠKIN Evžen Oněgin MICHAL JURJEVIČ LERMONTOV Démn ADAM MICKIEWICZ Knrád Walenrd, Pan Tadeáš Kniha písní lyrická básnická sbírka (milstná, přírdní, reflexivní) Lrelei: báseň dívce, hrdina se plaví p řece a zahlédne překrásnu pannu, která je pr něj vzr dknalsti, panna zpívá a rzčesává si vlasy a hrdina se d ní tak zahledí a zapsluchá se d její písně, až zapmene na klní svět a utpí se Znaky: střídavý verš, nenaplněná láska, panna vzr dknalsti, extická krajina, tragický knec Odputaný Prmétheus Půvdně byl Prmétheus svbzen Heraklem, musel nsit prsten s kamenem; nvě: vzepřel se Jupitervi, knčí pádem Jupitera a vítězstvím svbdy (titánské vzepětí člvěka prti vyšší mci) Ivanhe Anglie, 12. stletí, vláda Richarda Lví Srdce, který se vrací z válečné výpravy, 3 dějvé linie 1) milstná nenaplněná láska Ivanhea k Rveně nařknuta z čardějnictví (židvská dívka) 2) návrat krále Richard (Sas) se vrací z křížvé výpravy, na trůn mezitím usedne jeh bratr Jan Bezzemek (Nrman) a nechce h pustit zpět na trůn. Aby se Richard mhl vrátit, převlékne se za černéh rytíře a s pmcí lučištníka Lksleyh se mu pdaří vrátit 3) střet saské a nrmanské kultury Červený a černý hlavní pstava Julien Srel symblika: červený vjenská unifrma, vášeň, revluce; černý kněžské ruch, temn, chlad, desptismus - hrdina chce dsáhnut slávy a štěstí, pchází z chudé rdiny, nemá příležitst se dstat d vyšší vrstvy - bdivuje Naplena, blékne kněžské ruch, navštěvuje kněžský seminář pkrytec ppírá bdiv k Naplenvi předstírá - jak učitel se dstává d rdiny pana de Remal svedl mu manželku - dchází zpět d kněžskéh semináře dstává se k markýzi de la Mle jak sekretář svede mu dceru Matyldu těhtní nabídl mu sňatek - paní de Renal t urazí, pšle markýzvi dpis Julian pstřelí paní de Renal, je suzen a ppraven

6 11. Česká rmantická literatura KAREL HYNEK MÁCHA Lri Šmkvá phřben Litměřice Praha (1939) Máj Puť krknšská klášteře na Sněžce + mniši Kat Křivklát Obrazy ze živta méh Večer na Bezdězu Cikáni JOSEF KAJETÁN TYL histrické pvídky Pslední Čech kritizván KHB Rzervanec plemika s KHM dramata sučasnst Paličva dcera Fidlvačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Paní Marinka, matka pluku báchrka Straknický dudák Lesní panna histrické Jan Hus Jan Žižka Kutnhrští havíři aneb Krvavý sud KAREL JAROMÍR ERBEN Prstnárdní písně a říkadla Kytice 12. Osbnsti světvé realistické literatury Francie HONORE DE BALZAC Lidská kmedie - Ztracené iluze, Otec Grit, Lesk a bída kurtizá GUSTAVE FLAUBERT Paní Bvaryvá GUY DE MAUPASSANT Kulička ALEXANDR DUMAS ML. Dáma s kaméliemi EMILE ZOLA naturalismus - Rugn-Macquartvé (Zabiják, Nana, Germinal) Anglie CHARLES DICKENS Oliver Twist, David Cpperfield, Krnika Pickwickva klubu ROBERT LOUIS STEVENSON Pklad na strvě USA MARK TWAIN Dbrdružství Huckleberryh FInna, Dbrdružství Tma Sawayera Rusk NIKOLAJ VASILIJEVIČ GOGOL Revizr, Mrtvé duše, Taras Bulba FJODOR MICHAILOVIČ DOSTOJEVSKIJ Zlčin a trest, Idit LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ Válka a mír, Anna Kareninvna, Živá mrtvla Nrsk HENRIK IBSEN Peer Gynt Plsk HENRYK SIENKIEWICZ Qu Vadis, dmine; Křižáci; Ptpa; Ohněm a mečem

7 13. Pjetí českých dějin v histrické próze stletí Nárdní brzení FRANTIŠEK PALACKÝ Dějiny nárda českéh v Čechách i na Mravě Rmantismus KAREL HYNEK MÁCHA Kat JOSEF KAJETÁN TYL histrické pvídky - Dekret Kutnhrský, Pslední Čech, Rzervanec histrické hry - Jan Hus, Jan Žižka, Kutnhrští havíři aneb krvavý sud Generace Nárdníh divadla ALOIS JIRÁSEK Staré pvěsti české Mezi prudy, Prti všem, Bratrstv dramata Jan Hus, Jan Žižka, Jan Rháč z Dubé dba temna Pshlavci, Temn, F. L. Věk sučasnst - Vjnarka, Otec, Lucerna ZIKMUND WINTER Mistr Kampanus VÁCLAV BENEŠ TŘEBÍČSKÝ Trnvá kruna Meziválečná próza IVAN OLBRACHT Čtení z Biblí kralické VLADISLAV VANČURA Obrazy z dějin nárda českéh Česká próza v letech VLADIMÍR NEFF Císařské fialky Králvský vzataj JIŘÍ ŠTOLE Tvaryšstv Ježíšv VÁCLAV KAPLICKÝ Kladiv na čardějnice Plská ANDRZEJ SAPKOWSKI Narrenturm, Bží bjvníci, Lux Perpetua 14. Obraz venkva a města v české próze 19. stletí BOŽENA NĚMCOVÁ venkvská Obrazy z klí Dmažlickéh Karla, Divá Bára, Dmácí nemc Selská plitika Chýše pd hrami Babička aneb Obrazy venkvskéh živta KAROLÍNA SVĚTLÁ pražská městská Černý Petříček Zvnečkvá králvna ještědská venkvská Kříž u ptka Kantůrčice Nemdlenec Frantina Vesnický rmán JAN NERUDA fejetny Pvídka malstranské - 13 pvídek vzpmíná na své dětství a pstavy z Malé Strany VÍTĚZSLAV HÁLEK Phádky z naší vesnice Muzikantská Liduška-zamiluje se d bhatéh chlapce, nedvlí ji si h vzít zešílí Pldík Rumař i člvěk s takvým pvláním může být šlechetný pstaral se dítě svéh ska v lásce JINDŘICH ŠIMON BAAR Paní Kmisárka KAREL KLOSTERMANN V ráji Šumavském KAREL VÁCLAV RAIS pvídky Výminkáři - dědeček Střihavka výminek místnst v přízemí, kam mladí umístili své rdiče a dstávali denně příděl jídla, tpiva Hrské křeny, rmány - Kalibův zlčin Zapadlí vlastenci - ptačí jména, učitelský pmcník Čermák nemá peníze na studium splečně s učitelem Čížkem a farářem Stehlíkem - buditelé vesnice JULIUS ZEYER Rmán věrném přátelství Amise a Amila Radůz a Mahulena Černý Petříček - prdával knflíky a cetky; žil s bratrem Františkem - nevzhledný nahnědlá pleť, kulhal, přihrblý - mudrý radil lidem z Prahy nsili mu za t knflíky - paní d Beránka hspda u Beránka naprti dcera Stázička (hudebně nadaná) - bratr František uměl hrát na husle učil Stázičku, zamilvali se d sebe; utekli d světa - kmedianti; Františka zabil jeden kníže, Stázička se vrátila dmů - zemřela, dítě se starala paní d Beránka, Černý P.

8 15. Vývj české pezie druhé plviny 19. stletí Májvci V přírdě VÍTĚZSLAV HÁLEK má širší a univerzálnější záběr než sbírka předchzí, vyšla ve třech svazcích v letech Zachycuje malebnu krásu české Večerní písně krajiny pmcí různých barev, tónů, zvuků a barev. Svět člvěka je V přírdě zde uveden v přímém vztahu ke světu ptáků, strmů a květin. JAN NERUDA Idealizuje rdný kraj zachycuje i zvuky přírdy mudr. Symblický význam Hřbitvní kvítí pesimistická, smrti Knihy veršů Písně ksmické - důvěra ve vědecké pznání a nadějnu buducnst Balady a rmance Balady a rmance Zpěvy páteční 18 lyrick-epických kruhy: Ruchvci 1) hlédnutí za příběhy z nárdních dějin (Rmance Karlu IV., Balada duši Karla Brvskéh, Rmance jaře 1848, Balada SVATOPLUK ČECH česká, Balada plce, Rmance Černém jezeře) Písně trka 2) básně s biblickými mtivy (Rmance štědrvečerní, Balada Husita na Baltu tříkrálvá). Lešetínský kvář 3) dtýká se Nerudvy sučasnsti, její veselé i smutné stránky (Rmance italská, Rmance helglandská, Balada hrská, ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ Balada dětská, Balada zimní, Balada stará stará!, Balada Svéhlavička májvá, Balada rajská). JOSEF VÁCLAV SLÁDEK Básně, Jiskry na mři Světlu stpu Sluncem a stínem Lumírvci JAROSLAV VRCHLICKÝ Djmy a rzmary Eklgy a písně Jarní rmance - kuzelník (zima) si chce pdívat na jar všechnu krásu zničil a spálil Okna v buři Strm Živta Zlmky eppeje Zlmky eppeje vzrem V. Hug (Legenda věků) - snaží se zachytit celu epchu lidstva a její nejdůležitější části - nejdknalejší bdbí antika ideální splečnst - suznění těla i ducha - zachycení mrální stránky vývje lidstva nevidí buducnst lidstva ptimisticky - př.: Spartakus střídavý rým. 16. Vývj českéh divadla d knce 19. stletí Středvěk - Mastičkář Bark - ficiální jezuitská - neficiální - mezená Nárdní brzení - divadla: V ktcích, Stavvské, Buda JOSEF ŠKROUP Dráteník (1. česká pera) VÁCLAV THÁM Břetislav a Jitka, Vlasta a Šárka VÁCLAV KLIMENT KLICPERA Rmantismus Divtvrný klbuk Rhvín čtverrhý (pardie na rytířské hry) JOSEF KAJETÁN TYL Český realismus Fidlvačka píseň Kde dmv můj Tvrdhlavá žena Bankrtář Kutnhrští havíři Straknický dudák JAROSLAV VRCHLICKÝ Nc na Karlštejně LADISLAV STROUPEŽNICKÝ Naši furianti GABRIELA PREISOVÁ Její Pastrkyňa ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ Maryša ALOIS JIRÁSEK Jan Hus, Jan Žižka, Jan Rháč Lucerna Mastičkář Severín vydávající se za věhlasnéh lékaře, pmcníci Rubín, Pustrpalk, kteří mu za jídl shánějí zákazníky Tři Marie jdu pr vnné masti, chtějí balzamvat Kristv těl, cestu se setkávají se Severínem; chce jim prdat své masti za tři hřivny zlata, ale naknec je prdá jen za dvě, spr Pustrpalka s Rubínem t, čí rd je přednější kvůli humrným scénám vykázán z kstelů Kutnhrští havíři děj z 15. stletí, buře havířů, kteří prtestvali prti špatným živtním pdmínkám a malým platům; hlavní havíř je nechal ppravit, přežil puze jeden, který si stěžval u panvníka a mincmistr byl ptrestán Maryša - realistická tragédie 5jednáních - reálný základ, venkvské prstředí (slvácká vesnice) - Maryša, dcera sedláka Lízala je dnucena se prvdat za vdvce (mlynáře) Vávru kvůli majetku. Ona ale miluje chudáka Francka, p jeh návratu z vjny Maryša Vávru tráví, je zatčena a dvedena sudu, naknec svbzena a dchází d Chrvatska za přítelem - nářečí = charakteristika pstav a prstředí - klasická kmpzice - expzice - seznámení s dějem klize - Maryša se brání sňatku krize - svatba, Franckův návrat z vjny, spry věn) peripetie - Maryšin rzhdnutí vraždit katastrfa - Vávrva smrt

9 17. Charakteristické rysy českéh divadla 20. stletí JAROSLAV KVAPIL Princezna Pampeliška Drama před válku ARNOŠT DVOŘÁK Husité jedntnst nárda je velmi důležitá Osvbzené divadl Jiří Vskvec a Jan Werich Vest pcket revue frbíny Osel a stín Kata blázen Balada z hadrů Rup a líc Těžká Barbr D34-49 Divadl Emila Františka Buriana adaptace her Mliera, Shakespeara, Puškina, Haška, Dyka Vjna Žebrácká pera (Brecht) Drama p válce DIVADLO NA ZÁBRADLÍ DIVADLO SEMAFOR 60. léta Jiří Suchý, Jiří Šlitr Zuzana je sama dma Jnáš a tingl-tangl Dbře placená prcházka DIVADLO ŠIMKA A GROSSMANNA Grssmann, Šimek, Sbta, Krampl, Zuzana Bubílkvá + Mirslav Šimek VÁCLAV HAVEL Audience, Vernisáž, Prtest Zahradní slavnst Lag deslat DIVADLO JÁRY CIMRMANA Osel a stín reakce na vyhření říšskéh sněmu, Skčdplis (slař) + Nejezchlebs Nejezchlebs se veze na slu Skčdplise a během cesty si chce dpčinut ve stínu sla, ale Skčdplis chce zaplatit i za stín sla -> hádka dstávají se až před sudce Hippkrita,narážky na čistu rasu, na hajlvání, sel ztělesňuje Hitlera sel zabit Není sla, není stínu Kat a blázen příběh bezvýznamném člvíčkvi (úředníčkvi), ze kteréh se stane krutý diktátr, alegrie Hitlera Rup a líc (předlha filmu Hej-Rup ) - pmyslný rub a líc 20. stletí kmfrt x bída, hlad (Světvá hspdářská krize); ppisuje sučasné velkměst, které vládá kncern Nel, demkracii brání dělníci - fašisté značvaná za pruhvané kšile v čele Kazimír Knrád (vlastně Knrád Henlein) - scénka s granáty; písničky: Svět patří nám, Hej rup, Nebe na Zemi 18. Humr a satira v české literatuře DOBA KARLA IV. Mastičkář, Píseň veselé chudiny, Pdkní a žák, Satiry Hradeckéh rukpisu KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ (K. R.) Epigramy, Tyrlské elegie, Král Lávra LADISLAV STROUPEŽNICKÝ (K. R.) Naši furianti JAN NERUDA (MÁJOVCI) Balady a rmance, Pvídky Malstranské SVATOPLUK ČECH (RUCHOVCI) Výlety pana Bručka VRCHLICKÝ (LUMÍROVCI) Nc na Karlštejně FRÁŇA ŠRÁMEK (ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI) Mdrý a rudý JAROSLAV HAŠEK (OBRAZ VÁLKY) Osudy dbréh vjáka Švejka za světvé války Utrpení pana Tenkráta, Můj bchd se psy, Dějiny Strany mírnéh pkrku Demkratický prud KAREL POLÁČEK Muži v fsajdu, Dům na předměstí, Byl nás pět EDUARD BASS Klabzubva jedenáctka, Cirkus Humbert VLADISLAV VANČURA (IMAGINATIVNÍ PRÓZA) Rzmarné lét Próza JOSEF ŠKVORECKÝ Tankvý prapr, Prima sezóna MIROSLAV ŠVADRLÍK Černí barni 70. a 80. léta 20. stletí Sučasná ZDENĚK JIROTKA Saturnin MICHAL VIEWEG Báječná léta pd psa, Výchva dívek v Čechách

10 19. Nvé směry v české literatuře na přelmu 19. a 20. stlení Symblismus JOSEF SVATOPLUK MACHAR Cnfiter I-III (latinsky zpvídám se ) prtiměšťácky zaměřené, dsuzení mrálky tehdejší splečnsti Tristium Vindbna (= smutky vídeňské)plitická lyrika, inspirval se Ovidivými žalzpěvy z vyhnanství Svědmím věků - Viktr Hug (Legenda věků) OTOKAR BŘEZINA Svítání na západě-tys nešla; symblistická lyrika; nejspíš múza, milá, láska; xymrón v začátku; půsbí na smysly (zrak, čich, hmat, chuť) Svítání na západě Větry d pólů, Stavitelé chrámů ANTONÍN SOVA Květy intimních nálad, Sucit a vzdr, Ještě jednu se vrátíme Česká dekadence JIŘÍ KARÁSEK ZE LVOVIC Zazděná kna KAREL HLAVÁČEK Pzdě k ránu, Mstivá kantiléna Český naturalismus KAREL MATĚJ ČAPEK - CHOD Kašpar Lén mstitel KAREL JOSEF ŠLEJHAR Kuře melanchlik Anarchističtí buřiči VIKTOR DYK A prta inferi; Milá sedmi lupežníků; Zmudření dna Quijta; Krysař FRANTIŠEK GELLNER Radsti živta Nvé verše FRÁŇA ŠRÁMEK Mdrý a rudý, Stříbrný vítr, Lét, Měsíc nad řeku KAREL TOMAN Trz živta, Měsíce PETR BEZRUČ Slezské písně STANISLAV KOSTKA NEUMANN Kuře melanchlik -příběh z vesnice-spkjeným manželům se nardí dítě; matka umřela; na phřbu se tec zakukal d příbuzné -> svatba paralelně - příběh maléh dítěte a právě narzených kuřat (jedn je černé, malé a šklivé kuře melanchlik) Paní začne dstrkvat dítě (batle) -> spřátelí se s kuřetem; vyžene všechn služebnictv, přivede si vlastní; pstupně dítě přestěhuje d kůlny, kde s ním žije i kuře; dítě umře, kuřeti useknu hlavu - aby paní nepřipmínal dítě Nvé verše-autr se stylizuje d pózy cynika, představuje sebe jak zhýraléh světáka, čímž vyjadřuje dpr k měšťáckému světu, ale je t jen maska, ve skutečnsti t je člvěk velmi citvě zalžený, tuží p lásce, přátelství, przumění, ale nic z th nenachází Kniha lesů, vd a strání, Nvé zpěvy (Zpěvy drátů, Sláva rtačky) Anti-Gide 20. Nejvýznamnější sbnsti světvé mderní pezie Prkletí básníci CHARLES BAUDELARIE Květy zla Kláč PAUL VERLAINE Básnické umění Saturnské básně ARTHUR RIMBAUD Futurismus Mé bhémství Opilý kráb FILIPPO TOMMASO MARRINETI Dadaismus Manifest futurismu TRISTAN TZARA Surrealismus Rusk USA Manifest Dada GUILLAUME APPOLLINAIRE Alkhly Pásm Kaligramy Prsy Tiresivy ANDRÉ BRETON Manifest surrealismu Vlná láska LOUIS ARAGON Věčný phyb VLADIMÍR MAJAKOVSKIJ Oblak v kalhtách CHARLES SANBURG Dbré jitr Amerik Květy zla - hledá krásu ve věcech, kde prakticky není (rzkládající se těl); tvrdí, že pezii můžeme najít všude, sbírka byla mravnstně napadána a n stíhán; 2 části: klasická a tradiční pezie, b. Harmnie večera (pcity z určitéh kamžiku večera, symblicky zachycen); básně, které škvaly - Zdechlina Mé bhémství - básnická sbírka Verše; vyjadřuje svje názry na splečnst (dpr), sám sebe představuje a charakterizuje; ppis básníkva živta, tuláctví jak symbl svbdy, zárveň pcit spkjensti a štěstí (jak ten tulák) Opilý kráb - snění a fantazie-přirvnává se k ldi, která nezná svůj cíl a nemá psádku = bludění - bludění ve splečnsti, v pezii, v sbě samém Prsy Tiresivy drama-je nadrealistické surrealistické Když chtěl člvěk napdbit chůzi, vymyslel kl, které se vůbec nepdbá nze, a tak dspěl k surrealismu, aniž věděl jak. Krásné jak setkání deštníku a šicíh strje na peračním (pitevním) stle. Oblak v kalhtách pema; vyzývá k revluci a revluční vzpuře, ale prti vraždění Dbré jitr Amerik; úvd Dbré jitr Amerik pema, 20 částí; braz sučasné Ameriky; civilismus x venkvské prstředí; fakta z různých phledů; sučasně i pkus básnický manifest

11 21. Česká meziválečná pezie Židi JIŘÍ WOLKER Hst d dmu Těžká hdina Z pzůstalsti Phádka listnšvi JOSEF HORA Pracující den Dělnická Madna JAROSLAV SEIFERT Na vlnách TSF Slavík zpívá špatně Vějíř Bženy Němcvé Kamenný mst FRANTIŠEK HALAS Khut plaší smrt Trz naděje Já se tam vrátím VÍTĚZSLAV NEZVAL Pantmima Papušek na mtcyklu, Abeceda Básně nci Mann Lescaut KONSTANTIN BIEBL Zlděj z Bagdádu S ldí jež dváží čaj a kávu Nvý Ikars VLADIMÍR HOLAN Vanutí Terezka Planetvá FRANTIŠEK HRUBÍN Chléb s celí Jbva nc Rmance pr křídlvku Srpnvá neděle JIŘÍ ORTEN Deníky Jiříh Ortena Těžká hdina-pustil bezstarstné dětství, ale neví c má dělat dspělý; Balada nenarzeném dítěti nemají peníze, musí na ptrat Balada čích tpičvých sudech dělníků v tvárnách-antnín p pětadvaceti letech přikládání d ktle slepne; dma má ženu s dítětem, musí pracvat, ale nemůže; umře sciální balady špatné pdmínky chudých lidí Vějíř Bženy Němcvé-zttžňuje situaci nárda s dvážnstí Bženy Němcvé Básně nci - petistická sbírka Pdivuhdný kuzelník frmu Pásma (plytematická báseň) přičleněn d tét sbírky Akrbat symblicky se přirvnává k akrbatvi, který bilancuje na laně nad evrpskými městy. Dává si úkl, že je chce svým básnictvím zachránit sciálně slabých atd.-> spadne -> tvůrčí krize, je nespkjený se svým zaměřením - jeh tvrba nemá správný účinek Edisn; vidí v něm vzr huževnatsti a píle-dkln d petismu Terezka Planetvá-básník je přítmen tragédii smrtelně zraněnéh venkvskéh chlapce při kácení staréh sadu a lékař s nímž se seznámil mu vypravuje své velké sudvé nenaplněné lásce k dívce Tereze 22. Demkratický prud české prózy meziválečnéh bdbí, splečenský rmán Demkratický prud české prózy KAREL ČAPEK c by, kdyby Věc Makrpuls RUR - Rssumvi universální rbti, Primus a Helena (láska člvěka a strje) Tvárna na abslutn nadprdukci všeh Krakatit Válka s mlky Devater phádek Dášenka Bílá nemc Matka JOSEF ČAPEK Pvídání pejskvi a kčičce KAREL POLÁČEK Muži v fsajdu, Dům na předměstí, Byl nás pět EDUARD BASS Klabzubva jedenáctka, Cirkus Humbert Splečenský rmán (=budvatelský) IVAN OLBRACHT Žalář nejtemnější Anna prletářka Niklaj Lupežník Čtení z Biblí kralické MARIE MAJEROVÁ Má vlast Sirény Havířská balada MARIE PUJMANOVÁ Předtucha Paní Curievá

12 23. Imaginativní, baladická, psychlgická próza české literatury mezi válkami Obraz války JAROMÍR JOHN Večery na slamníku Mudrý Engelbert Dřini milenci JAROSLAV HAŠEK Expresinismus Můj bchd se psy, Trampty pana Tenkráta Dějiny strany Mírnéh pkrku v mezích zákna Osudy dbréh vjáka Švejka za světvé války - Ladislav Klíma Utrpení knížete Sternenhcha, Svět jak vědmí a nic - Richard Weiner Škleb - Jan Weiss Žil jsem mezi Eskymáky Imaginativní próza VLADISLAV VANČURA Pekař Jan Marhul Benešv u Prahy, zneužívají Rzmarné lét Rzmarné lét-spalá idyla městečka Krkvy Vary je narušena Markéta Lazarvá příjezdem kuzelníka Arnštka a krásné dívky Anny, jež způsbí Kubula a Kuba Kubikula rzruch, vzbudí žárlivst pmstychtivé Kateřiny Důrvé, ale též pblázní plavčíka Důru, kanvníka Rcha i majra Huga; frma Psychlgická próza petistické kuzl, humr, irnie, slvní krnika a hravst JAROSLAV HAVLÍČEK Markéta Lazarvá-Dba lupeživéh světa, Mladá Bleslav, 2 Petrlejvé lampy rdiny lupeživých rytířů, 2 milstné příběhy, Markéta, dcera HELIMADOE Lazara z Obřiště (tcem zaslíbena Bhu) se zamiluje d rváče JARMILA GLAZAROVÁ Mikláše z nepřátelské rdiny Kzlíka z tvrze Bháčku, Kristián (hraběcí syn zajatý Kzlíkem) a Kzlíkva dcera Alexandra zabije Vlčí jáma Kristiána (nepětuje ji lásku), Kzlíkvi děti pbity, Kzlík a Advent Mikláš ppraveni, láska silnější než smrt, Markéta i Alexandra EGON HOSTOVSKÝ čekají děti Žhář Černá tlupa VÁCLAV ŘEZÁČ Černé světl psychlgický rmán ze 40. let praktiky fašismu Svědek, Rzhraní Nástup, Bitva 24. Světvá meziválečná próza Francie Německ USA HENRI BARBOSSE Oheň, Deník bjvéh družstva ROMAIN ROLLAND Dbrý člvěk ještě žije, Petr a Lucie ANTONIE DE SAINT-EXUPÉRY Nční let, Malý princ ERICH MARIA REMARQUE Na západní frntě klid Cesta zpátky Tři kamarádi LION FEUCHTWANGER Žid Süß BERTOLT BRECHT Třígršvá pera Matka kuráž a její děti HEINRICH A THOMAS MANN Heinrich-Prfesr Neřád aneb Knec tyrana Thmas-Marin a kuzelník, Buddenbrkvi ERNEST HEMINGWAY Stařec a mře Sbhem Armád Kmu zvní hrana JOHN STEINBECK Hrzny hněvu, O myších a lidech Pražští židvští autři FRANZ KAFKA Prměna, Prces, Zámek FRANZ WERFEL Verdi, Píseň Bernadettě EGON ERVÍN KISCH Pražský pitaval, Přistání v Austrálii Petr a Lucie nvela; Petr 18tiletý student z bhaté rdiny, Lucie 16tiletá dívka z chudé rdiny; leden až březen 1918 (Paříž); ba jedu metrem a v Paříži je bmbvý atentát, chytnu se za ruce; Petr se d ní zamiluje, ba se stydí, neslví se; pak se jednu sejdu u řeky a Petr Lucii slví; začnu splu chdit na prcházky, pak i k Lucii dmu (její matka pracuje v tvárně na zbraně); Petrův bratr je ve válce, bčas jezdí dmů, vypráví mu válce; příběh knčí, když zemře slavný skladatel a ba jdu d kstela uctít jeh památku, na kstel je bmbvý útk, ba zahynu; i lidé v zázemí mají také těžký živt

13 25. Charakteristika a sbnsti světvé prózy p druhé světvé válce Rusk Německ USA Itálie Anglie BORIS PASTERNAK Dktr Živag ALEXAND SOLŽENICYN Jeden den Ivana Děnisviče, Sustrví Gulag ERICH MARIA REMARQUE Miluj bližníh svéh, Černý belisk, Vítězný bluk, Jiskra živta, Čas žít čas umírat Nc v Lisabnu, Nebe nezná vyvlených, Stíny v ráji ANNA SEGHERSOVÁ Sedmý kříž FRIEDRICH DURRENMATT Fyzikvé JOSEPH HELLER Hlava XXII WILLIAM EASTLAKE Hájili jsme hrad WILLIAM STYRON Sphiina vlba ALBERTO MORAVIA Hralka - James Clavell - Král Krysa - Patrik Ryan Jak jsem vyhrál válku Francie - Pierr Bulle Mst přes řeku Kwai, Planeta pic - Rbert Merle Smrt je mým řemeslem, Malevil Japnsk - Mičihik Hačija Deník z Hiršimy Sedmý kříž-v kncentračním tábře je pr sedm uprchlíků připraven 7 křížů, aby byli ukřižváni, ale jednmu z uprchlíků židvi Gergevi Heislervi se pdaří utéci, je raněn, pdaří se mu dstat až d města, kde vyhledá židvskéh dktra, dktr pak řeší rzpr, zdali uprchlíka šetřit a riskvat tak vyvraždění všech členů své rdiny neb h nešetřit a prušit tak Hippkratvu přísahu, naknec mu pmůže 26. Vývj české pezie p rce 1945 Pezie starší VÍTĚZSLAV NEZVAL Histrický braz I-III Velký rlj JAROSLAV SEIFERT Přilba hlíny Maminka Býti básníkem FRANTIŠEK HRUBÍN Špalíček veršů a phádek Chléb s celí, Jbva nc Rmance pr křídlvku Pezie mladší Skupina 42 Květňáci JOSEF KAINAR Nvé mýty Člvěka mám hřce rád JIŘÍ KOLÁŘ Křestný list Prmétheva játa MIROSLAV FLORIAN Otevřený dům KAREL ŠIKTANC Heinvské nci Skupina klem časpisu Hst d dmu OLDŘICH MIKULÁŠEK Tráva se raduje Divké kačeny (Tráva) JAN SKÁCEL Metličky Hdina mezi psem a vlkem Kd pije ptmě vín Oficiální p rce 1968 JIŘÍ ŽÁČEK Annymní múza Pr slepičí kvč

14 27. Obraz druhé světvé války v české literatuře JAN DRDA Městečk na dlani Hrátky s čertem Němá barikády České phádky Dalskabáty hříšná ves aneb Zapmenutý čert JULIUS FUČÍK Reprtáž psaná na prátce LADISLAV FUKS Pan Thedr Mundstck Mí černvlasí bratři Spalvač mrtvl ARNOŠT LUSTIG Dita Saxvá Mdlitba pr Kateřinu Hrvitzvu JAN OTČENÁŠEK Rme, Julie a tma Občan Brych BOHUMIL HRABAL Ostře sledvané vlaky JOSEF ŠKVORECKÝ Zbabělci Sedmiramenný svícen OTA PAVEL Smrt krásných srnců Jak jsem ptkal ryby 28. Vývj české prózy let 20. stletí 29. Česká próza let 20. stletí, její vývj d sučasnsti BOHUMIL ŘÍHA Země dkřán, Hnzíkva cesta, O letadélku Káněti VÁCLAV ŘEZÁČ Nástup ANTONÍN ZÁPOTOCKÝ Rudá záře nad Kladnem, Vstanu nví bjvníci BOHUMIL HRABAL Perlička na dně sbírka pvídek Pábitelé sbírka pvídek; Pábiteli nazýval sbité vypravěče zvláštním způsbem milující živt, kteří se navenek zdají bhrublí; v jejich vyprávění (která Hrabal nazýval pábení) jsu prvky petismu i surrealismu; sám Hrabal byl svéh druhu pábitel Taneční hdiny pr starší a pkrčilé nvela skládající se z jedné neknečné věty, literární experiment trilgie Městečk u vdy (vzpmínkvá próza): Pstřižiny, Krassmutnění, Harlekýnvy milióny Slavnsti sněženek; Obsluhval jsem anglickéh krále VLADIMÍR PÁRAL Černá pentalgie Pět způsbů ukájení Milenci a vrazi, Prfesinální žena Bílá tetralgie Mladý muž a bílá velryba, Radst až d rána Rme a Julie 2300 MILAN KUNDERA O sprech dědických, Umění rmánu Směšné lásky Falešný autstp; Živt je jinde Žert, Nesnesitelná lehkst bytí, Nesmrtelnst JOSEF ŠKVORECKÝ Zbabělci, Tankvý prapr, Sedmiramenný svícen, Hříchy pr pátera Knxe Prima sezóna, Mirákl RADEK JOHN Mement LUDVÍK VACULÍK Rušný dům, Sekyra, Mrčata IRENA HOUSKOVÁ Hrdý Budžes MICHAL VIEWEGH Výchva dívek v Čechách, Rmán pr ženy, Účastníci zájezdu, Báječná léta pd psa

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a

Více

Literatura. maturitní otázky 2007/08

Literatura. maturitní otázky 2007/08 Literatura maturitní tázky 2007/08 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/2008 1. a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její

Více

2. Římská literatura

2. Římská literatura 2. Řecká literatura Aischylos Oresteia Peršané Anakreón 5 knih anakreonské poezie Pijácké písně Aristofanés Lýsistraté Ptáci Žáby Aristoteles Poetika Rétorika Epikuros O přírodě Euripides Médea Orestés

Více

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím

Knihovna 2015. C4 Halas František Já se tam vrátím C4 Halas František Já se tam vrátím Defoe Daniel Robinson Crusoe A103 Šrámek Fráňa Stříbrný vítr A116a Kukučín, Martin Pražské motivy A127a,b Kratochvíl, J. Vesnice A128 Mináč Vladimír Smrt chodí po horách

Více

2. Světová poezie a próza 19. století

2. Světová poezie a próza 19. století SM 2012/vyšší úroveň SEZNAM ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY 1. Světová a česká literatura do konce 18. století 1. Epos o Gilgamešovi 2. Bible: Starý zákon Genesis, Exodus 3. Bible: Nový zákon 4 evangelia, List

Více

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Kánon literárních děl k maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura Zásady výběru pro základní úroveň: Student odevzdá seznam 20 přečtených knih podle těchto pravidel: ODDÍL I.: 4 knihy ze světové

Více

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011

Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Státní maturita z ČJ ve školním roce 2010/2011 Vyšší úroveň obtížnosti Podklady k ústní zkoušce (pro přípravu pracovních listů) Seznam literárních děl, z něhož maturant vybírá, sestavuje škola. Obsahuje

Více

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk

Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010. Český jazyk Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2009/2010 Český jazyk Předmětová komise českého jazyka a literatury pro přípravu zkušebního katalogu: Marie Sohr, prof., NIU Jednota, Daruvar vedoucí Kvjeta

Více

Seznam školní četby Vyšší úroveň

Seznam školní četby Vyšší úroveň Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Seznam školní četby Vyšší úroveň Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Seznam literárních děl, z něhož

Více

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013

Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Školní seznam literárních děl pro základní úroveň ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve školním roce 2012/2013 Žák vybírá 20 literárních děl (minimálně jedním literárním dílem musí být

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Předmět Český jazyk a literatura má komplexní charakter a jeho výuka je tradičně organizována do tří složek: literární výchovy, jazykové výchovy a komunikační a slohové výchovy.

Více

Školní seznam literárních děl

Školní seznam literárních děl Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní seznam literárních děl školní rok 2014/2015 Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce Žák vybírá 20 literárních

Více

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 23. ledna 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Placení pplatku za kmunální dpad důležité změny str 1 S Martini d nvéh rku str 6 Prdej městských bytů str 24 Blanenský uličník Křížkvskéh str 5 Tříkrálvá sbírka str 6 Zpravdaj města Blanska čísl 2 2 ledna

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Podnikání dálková forma studia (64 41 L/51) ŠVP: Podnikání dálková forma studia Společná část maturitní zkoušky 1. povinná

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit.

3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. 3. Humanismus a renesance, baroko, pobělohorská lit. Renesance a humanismus /14.stol. 16.stol./ - vznik: Itálie 14. stol. - konec: Itálie poč. 16. stol., zaalpské země 16. stol. 1. pol. 17. stol. - významné

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Společná část maturitní zkoušky Studijní obor: Grafický design (82 41 M/05) ŠVP: Grafika v reklamní praxi ŠVP: Fotografie v reklamní praxi

Více

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, které se bude konat dne 27. července 2012 od 18.00 hod v budově OÚ. http://www.nazadusi.webzdarma.cz/ http://www.luznice.cm/2012/ LOUŽNICKÝ ZPRAVODAJ Čísl: 27. / 2012 pr týden: 25. 7. 2012 1. 8. 2012 pravidelně nepravidelný týdeník z Lužnice a klí POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5.

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. Malá knížka o Robinsonce 6. Cesta Cyrila Boudy za knihou 7. Malá knížka o Babičce

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Stanovení zkoušek, termínů a témat maturitní zkoušky v roce 2015 Studijní obor: Ekonomika a podnikání ŠVP: Řízení obchodních a výrobních firem (63 41 M/01) Společná část maturitní zkoušky 1. povinná Český

Více

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek

Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň. Pýcha a předsudek Seznam titulů k maturitě 2011/2012 - vyšší úroveň Světová a česká literatura do konce 18. století Austenová, J. Rozum a cit Pýcha a předsudek Boccaccio, G. Dekameron Diderot, D. Jeptiška Epos o Gilgamešovi

Více

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie

eská beletrie podle autora St ední pr myslová škola stavební eské Bud jovice, Resslova 2 Seznam beletrie J29 Adlová, V ra Jarní symfonie J30 Adlová, V ra že z Flander J31 Adlová, V ra íkáte, abych v il J38 Ajvaz, Michal Zlatý v k J34 Arbes, Jakub Akrobati. Zázra ná Madona J36 Arbes, Jakub Okolí Prahy J33

Více

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB

Foto: Petr Podroužek. Foto: J. Hallová, NDB listpad 2010 11 Jižní Mravu za prací i zábavu www.listyjm.cz POZOR! Sutěž letšní nvinku DREAMER! Čtěte na straně 5 Hejtman cenil Pdzimní pcta Leši Janáčkvi Věda a výzkum má zelenu Jižní Mrava se stává

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO VYŠŠÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

Květy zla Zločin a trest

Květy zla Zločin a trest SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY PRO ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY I. Světová a česká literatura do konce 18.století I-1: Bible I-2: Sofoklés: Antigona I-3: Král Oidipus I-4: Euripides: Médea I-5:

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více