Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012"

Transkript

1 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, Nový Bor, tel: , Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012

2 Základní údaje Název: Turistické informační centrum (TIC) Sídlo: T. G. Masaryka 46, Nový Bor IČO: Zřizovatel: Město Nový Bor Vedení TIC: Bc. Petra Svobodová Nemleinová, DiS.- vedoucí, Provozní oddělení: Veronika Rýdlová - referentka vnějších vztahů, Tereza Nosková - referentka vnějších vztahů, (od do ) Tereza Marvanová, DiS. - referentka vnějších vztahů, (od zástup za MD) Celkový stav personálu: 3 Webová adresa: oddíl Život ve městě 2

3 Charakteristika Turistického informačního centra Nový Bor Turistické informační centrum Nový Bor vzniklo jako součást Odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Od je vedeno jako samostatná organizační jednotka města Nový Bor se sídlem v historickém, památkově chráněném objektu na hlavní třídě T. G. Masaryka č.p. 46. Turistické informační centrum jehož zřizovatelem zůstává město Nový Bor se řídí předpisy a pokyny dle Zřizovací listiny, kde jsou vymezeny předměty činnosti a způsoby hospodaření TIC. Současný stav: TIC je provozováno celoročně Otevírací doba: V. IX. po-ne X. IV. po-pá TIC je členem Asociace turistických informačních center ČR TIC byl udělen i po změně kvalifikačních podmínek dle Kategorizace A.T.I.C. Certifikát B TIC je zařazeno do seznamu Oficiálních turistických informačních center ČR (registrovaných u státní příspěvkové organizace CzechTourism) město Nový Bor je členem Svazku obcí Novoborsko (www.novoborsko.cz), TIC spolupracuje s IC ve sdružených obcích TIC je členem Sdružení Českolipska (www.ceskolipsko.info) a její marketingové skupiny, jež je založena na spolupráci IC z mikroregionů Novoborsko, Hrádecko- Chrástavsko, Máchův kraj a Podještědí Jazyková vybavenost: Anglický jazyk, Německý jazyk, základy Španělského jazyka a Japonského jazyka V říjnu 2012 TIC Nový Bor získalo ocenění Nejlepší infocentrum Libereckého kraje Předmět činnosti: Specializovaný maloobchod Maloobchod se smíšeným zbožím Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů Zprostředkování obchodu a služeb Vyhledávání vhodných dotačních titulů EU a zpracovávání projektových záměrů Předkládání námětů a návrhů na zlepšení a rozšíření turistické nabídky Spolupráce s CzechTourism, s podnikatelskou a neziskovou sférou, rozvojovými agenturami, informačními centry v oblasti propagace Organizace prezentace a samotná reprezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích, konferencích či setkáních Získávání a vedení souboru dat potřebných pro plánování turistického rozvoje Vedení databáze veřejných a podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu, především ubytovacích a stravovacích kapacit včetně provádění pravidelné aktualizace dat a zajištění jejich sběru 3

4 Spolupráce na přípravě a organizaci informačních, propagačních, turistických akcích s vlivem na nejširší skupiny obyvatelstva včetně zajišťování součinnosti s médii Aktualizace informací na webových stránkách města Nový Bor Překladatelské činnosti a komunikace se zahraničními osobami v rámci stanoveného rozsahu Účast na veletrzích, workshopech, setkáních, sjezdech, výstavách Místo konání různých setkání představitelů města s občany, místními podnikateli, partnerskými městy či zahraničními návštěvami Plnění měkkých aktivit projektů Poskytované služby: Poskytování informačního servisu zdarma informujeme o přírodních zajímavostech, památkách, turistických trasách a cyklotrasách Nového Boru, Lužických hor, Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, Sdružení Českolipsko a Svazku obcí Novoborsko Prodej turistického sortimentu mapy, cyklomapy, pohlednice, turistické známky, cykloznámky, odznáčky města, Cestovní knihy, mapové průvodce, pamětní mince, štítky na hůl Prodej propagačních materiálů města trička, kšiltovky, propisky, publikace, obrazové knihy, historické knihy, termohrnky, pamětní listiny, těžítka, kalendáře, kalendáříky, videokazety, dárková mýdla, DVD Prodej suvenýrů, drobných upomínkových předmětů a malá vzorkovna místních výrobců skla a sklářské školy Příprava a tvorba propagačních materiálů, sloužících k podávání informací o městě a turistické oblasti Lužické hory, Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Sdružení Českolipsko a Novoborsko poskytovaných zdarma Zprostředkování a podávání informací o ubytování, stravování, kulturním a sportovním vyžití ve městě a jeho okolí Zprostředkování exkurzí do sklářských dílen či hutí Poskytování informací o dopravním spojení (autobusové i vlakové) Předprodej vstupenek Kompletní informace o turistických a jiných službách, včetně místních firem a organizací Rady a tipy na dovolenou Zajištění turistických magazínů zdarma Poskytování informací o sklářských výstavách v 1. patře budovy a případné provázení návštěvníků výstavou Příprava, organizace a realizace tématických výstav v 1. patře budovy Zajištění a příprava výstavních prostor pro potřeby Městského úřadu Půjčování katalogu cyklovýletů a turistických výletů do okolí v lokalitách Podralsko, Novoborsko a Žitavské hory, ve třech jazykových verzích, k dispozici společně s CD obsahujícím vytvořené soubory tras a zajímavých tipů na výlet Průvodcovská činnost po městě, ve dvou jazycích (AJ, NJ) Poskytování informací o historii budovy sídla TIC a umožnění prohlídky budovy Kontaktní místo CzechPoint Kontaktní místo Opuscard TIC je zapojeno do hry Vandrování po Tolštějnském panství, je platným mýtem, kde je možné získat razítko do Vandrovního pasu. 4

5 Dokumentace TIC Návštěvnost Statistika Postupy k PC, Postupy kódový systém Majetek, Inventarizace Komisní prodej Personalistika, Předávací protokoly Základní informace provoz TIC Příjemky, Výdejky, Faktury, Dodací listy Podklady k RM, ZM usnesení, návrhy Objednávky Smlouvy Měsíční uzávěrky Denní uzávěrky Podklady banka, VS Došlá / Odeslaná pošta Přehled vydaných propagačních materiálů Školení, kurzy, semináře Přehled tržeb Rozpočet TIC Vnitřní sdělení Směrnice, Řády, Zákony Podklady CzechPoint Podklady Opuscard TRŽBY TIC v roce 2012 Turistické informační centrum je z hlediska své činnosti také specializovaným maloobchodem, snažíme se, aby nabídka suvenýrů a propagačních materiálů byla jedinečná a vždy souvisela s oblastí Nového Boru. Každý nabízený předmět maloobchodu musí splňovat vnitřní normu o své spojitosti s místním regionem. Tržby v roce 2012 dosáhly výše ,-Kč, veškeré tržby TIC jsou součástí příjmů města Nový Bor. Přehled tržeb v jednotlivých měsících viz. Příloha A strana 14. Návštěvnost TIC v roce 2012 V roce 2012 Turistické informační centrum navštívilo lidí, do statistik se počítají pouze návštěvníci jež využili služeb TIC, ti, co se pouze přišli podívat (např. na výstavu) a nebyli obslouženi nejsou ve statistice zahrnuti. Přehled návštěvnosti v jednotlivých měsících viz. Příloha B strana 15. 5

6 Rozpočet TIC 2012 Na rok 2012 byl udělen Turistickému informačnímu centru rozpočet ve výši ,-Kč a to v následující podobě: ORJ ORG Název ORG Příspěvek na provoz OdPa Položka Název položky Rozpočet 2011 Komentář Nákup materiálu ,- Obalový jinde nezařazený materiál, nákup kancelářských potřeb, nutné vedlejší výdaje k propagaci (tisk, laminace plakátu atd.) Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb ,- Telefon, IT ,- Propagační materiály, inzerce, reklama, platba členství A.T.I.C., suvenýry, brožury atd Příspěvek na provoz Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,- Publikace CR, slovníky, předplatné Rozpočet byl čerpán především na tvorbu propagačních materiálů, inzerci a na presentaci města Nový Bor - přehled čerpání finančních prostředků uveden v Příloze C, strana 16. 6

7 Činnost TIC v roce 2012 Účast na veletrzích: leden Veletrh cestovního ruchu GO Brno, zajištění presentace města na stánku Lužické hory a Máchův kraj, turistický region Českolipsko 23. březen 2012 Veletrh cestovního ruchu Jablonec nad Nisou, zajištění presentace města na stánku pod hlavičkou Libereckého kraje, turistický region Českolipsko 28. květen 2012 Veletrh cestovního ruchu Hoyerswerda, Německo, zajištění presentace města pod hlavičkou Libereckého kraje, turistický region Českolipsko 26. srpna 2012 Veletrh cestovního ruchu Jablonec nad Nisou, zajištění presentace města na stánku pod hlavičkou Libereckého kraje, turistický region Českolipsko Vzdělávací aktivity: 15. březen 2012 školení Sdružení Českolipsko 4. červen 2012 školení státní správa 13. srpen 2012 školení Opuscard 20. srpen 2012 školení v oblasti cestovního ruchu, Liberec Pravidelně jazykové vzdělávání kurz německého jazyka Pravidelné vzdělávání RENTEL formou e-lerningu Výstavní aktivity: 5. ledna 27. ledna 2012 Výstava výtvarných prací dětí ze ZŠ, téma: LESY únor 2012 havárie vody 13. března 13. dubna 2012 Výstava fotografií k 2. ročníku fotosoutěže o Nej. fotografii Nového Boru a okolí 19. dubna 31. května Výstava dětských výtvarných prací žáků 5. tříd ZŠ ke Dni Země 2012 na téma: ŽIVLY 4. listopadu června 2012 Výstava VOŠ 15-ti letá červen 2012 červenec 2012 rekonstrukce výstavních prostor 23. července 23.září 2012 Výstava fotografií Ladislava Rennera Krásná místa naší vlasti 24. září 8. října 2012 Výstava Stop smrtelným nehodám 10. října 14. prosince 2012 Výstava DDM Smetanka Letem světem loňským rokem 7

8 Samozřejmostí je poskytování informací k výstavám v 1. patře budovy a případné provázení návštěvníků výstavami. Mimořádné aktivity: 31. leden 2012 Beseda pro DPS Nový Bor, promítání filmu a diskuze leden 2012 příprava podkladů k soutěži o logo města 13. březen Účast na setkání členů Sdružení Českolipska 12. duben 2012 Beseda pro seniory Opuscard 14. duben 2012 Organizace a zajištění pochodu k projektu Cesta k sousedům 19. duben spoluorganizace, účast a propagace DNE ZEMĚ 2012 akce pro základní školy ve Smetanových sadech a v prostorách Turistického informačního centra 25. duben 2012 účast na besedě pro svaz postižených, Cvikov do 10. května Sběr plastových víček pro postižené děvčátko ze Zlína 21. květen 29. červen 2012 zajištění školní praxe pro studenta střední školy se zaměřením na cestovní ruch (aktualizace údajů) 29. srpen 2012 setkání účastníků cestovního ruchu za region Českolipsko, Liberec říjen 2012 účast na IGS listopad 2012 účast na infocestě Sdružení Českolipsko 29. listopad 2012 setkání účastníků CR účast v soutěži Náš kraj 2012 účast v soutěži o nej. propagační materiály 2012 vydávání měsíčního kulturního kalendáře 2012 poskytování služeb CzechPoint kontaktní místo OpusCard monitoring pro Sdružení Českolipsko příprava propagačních materiálů a podkladů pro společenské a sportovní akce účast v soutěži o nejlepší informační centrum 2012 spotřebitelská poradna d-test Propagace v roce 2012 Inzertní a reklamní činnost: Leden presentace v projektu KAPKA ČASU Leden Prosinec presentace města v Českolipském deníku Březen inzerce v magazínu KAM po česku Březen distribuce a reklama v rámci projektu TOP 50 Duben sklářský kalendář 2012 Duben propagace v rámci projektu Cesta k sousedům 8

9 Červen presentace Nového Boru v letních Turistických novinách 2012 Červen vyhlášení 3. ročníku fotosoutěže na téma Architektura Nového Boru Červenec realizace panoramatických pohledů z hory Klíč na Nový Bor a okolí Červenec Srpen presentace v magazínu TIM Červenec inzerce v presentační brožuře Obce Libereckého kraje Září realizace sběratelských kalendářů a kalendáříků 2013 Září - presentace Nového Boru v zimních Turistických novinách 2012 Říjen realizace infotabule na náměstí Míru Říjen realizace pohlednice IGS 2012 Říjen uvítací tabule města Říjen - distribuce a reklama v rámci projektu TOP 50, období listopad duben 2013 Prosinec realizace mapové tabule osady Pihel Prosinec presentace na nástěnné mapě Nový Bor pravidelná inzertní činnost na internetu město Nový Bor je prostřednictvím Turistického informačního centra majitelem webových stránek které TIC spravuje pravidelná inzertní činnost v různých místních periodikách formou informačních článků Tištěné propagační materiály: celoročně tiskneme letáky se základními informacemi o městě, jedná se o 5-ti druhový leták, 3 jazyky (ČJ, NJ, AJ) Obecné informace o Novém Boru včetně historie města, Sklářství, Kultura, Kam na výlet, Ubytování a stravování, vše v jednom designu, možno nabízet samostatně ale i v kompletu, samovýroba vč. překladů vydány nové pohlednice města vydány nové turistické vizitky vydány nové pamětní mince vydána nové sběratelská magnetka Propagační předměty města: sběratelská sada baleného cukru s motivy Nového Boru propagační propisovací tužka s logem TIC propagační propisovací tužka s logem města propagační tričko s logem města 2 motivy, 3 barvy výroční turistická známka Vystěhovalectví obyvatel Libereckého kraje do Brazílie turistická známka Nového Boru č. 987 dárková mýdla a oleje s logem města propagační klíčenky s logem města propagační magnetky s logem města propagační keramické hrnky s logem města 9

10 propagační knížečky s koženým řemínkem s logem města propagační magnetky z ručního papíru, s kresbami motivy a logem města propagační přáníčka s kolíčkem z ručního papíru s kresbou TIC a logem města turistické vizitky s logem města a turistické deníky turistické odznaky Nový Bor štítky na hůl turistické odznaky Česká republika limitovaná série štítky na hůl Obrazová kniha Nový Bor Pověsti z kraje uhlířů a sklářů Kresby historické architektury Nového Boru Dějiny Nového Boru, 2. díl propagační trička Nového Boru s logem cyklotrasy Cesta k sousedům propagační kšiltovky Nového Boru s logem cyklotrasy Cesta k sousedům Katalog řemeslo a umění propagační kšiltovka s logem města propagační tašky odznáček města pamětní mince turistický znak města kovový, skleněný cykloznámka Nového Boru CD Nový Bor Novoborské proměny, Kostely, kaple, kapličky a Zima na Novoborsku propagační skleněné suvenýry propagační dárkové předměty Tolštejnského panství DVD Česká severní dráha DVD Nový Bor DVD IGS 2009 DVD Českokamenicko Propagační dřevěné tužky Propagační PUZZLE Nového Boru Dřevěné pohlednice Nového Boru a okolí Sběratelská puzzle magnetka Nový Bor Propagační keramika zvonky, knoflíky, medailonky a srdíčka Propagační skleničky Nového Boru Propagační samolepky Pamětní mince - Krajánek Propagační svíčky s logem města Nový Bor Ostatní prodejní předměty a suvenýry: turistická mapa CHKO Lužické hory, CHKO Jizerské hory, CHKO Český ráj turistické mapy Lužické hory, Jizerské hory, Český sever, Český ráj, Sloup v Čechách, Automapa Česko, Mělnicko-Kokořínsko, Českosaské Švýcarsko, Českolipsko, Cyklotrasy severu, Cyklomapa Novoborsko, Turistická známková místa, Mapa tajemných míst Severních Čech, Mapa rozhleden a skal, hradů a zámků, jeskyní a propastí, botanických zahrad, ZOO a ryb v ČR, Krkonoše, České Švýcarsko, Labské pískovce, Novoborsko, Ralsko, Máchův kraj, 10

11 skleněná zvířátka závěsná, těžítka, olejové lampy, skleněné figurky, šperky, vázy, slevové Benefit Karty pro Liberecký kraj Pohlednice okolí Publikace Dějiny Nového Boru 2. díl, Děd Ještěd, turistický průvodce Libercem, turistický průvodce Jizerské hory, průvodce Lužickými a Žitavskými horami, Mě na kolena nesrazíte, Atlas měst Libereckého kraje, publikace Naučné stezky, Pohádky českého středohoří, Katalog Kempy a bungalovy Brožury Českolipsko - KČT, Sklářské Muzeum, Brožura Českolipsko Sdružení, Putování za rozhlednami LH Časopis Véčko speciál Novoborsko Plány města Nový Bor, mapový průvodce města Nový Bor Suvenýry ke hře Tolštejnské pantví mapy, vandrovní pasy, magnetky, odznak, turistická známka, štítek na hůl, kožený přívěšek, dřevený stojánek, tužky, měšec, keramika, kasička, samolepky, trička, medovina a další stolní a nástěnné kalendáře Lužické hory, Liberecký kraj Deník speciál 770 tipů na zimní radovánky Vydané propagační materiály za rok 2012 Leden Sekretariát Města Nový Bor - 1 ks propagační tašky (výdejka č. 211) Leden 2012 Propagace Města Nový Bor na veletrhu Brno 5 ks propagačních tašek (výdejka č. 213) Leden 2012 OSM Nový Bor 10 ks dárkových tašek, ples TJ Jiskra Nový Bor (výdejka č. 214) Únor 2012 Sekretariát Města Nový Bor 10 ks propagačních tašek (výdejka č. 215) Únor 2012 DDM Smetanka Nový Bor sada propagačních materiálů, dětský lyžařský tábor (výdejka č. 216) Únor 2012 ZŠ Praktická 10 ks propagačních tašek na dětskou soutěž (výdejka č. 217) Únor 2012 OSM Nový Bor 6 ks propagačních tašek, vyhodnocení VPP (výdejka č. 218) Únor Sekretariát Města Nový Bor 3 ks propagačních tašek (výdejka č. 219) Březen 2012 OŠK Nový Bor propagační materiály k příležitosti Masopustu 2012 (výdejka č. 221) Březen 2012 Sport Česká Lípa sada propagačních materiálů, hokejový turnaj (výdejka č. 222) Březen 2012 Gymnázium Mimoň DVD Nový Bor (výdejka č. 223) Duben Sekretariát Města Nový Bor 6 ks propagačních tašek, záštita nad polskou akcí (výdejka č. 224) Duben Ski Polevsko 10 ks propagačních tašek, akce Polevský běh (výdejka č. 225) Duben 2012 Propagace města, akce Den Země 2012 (výdejka č. 226) Duben OŠK Nový Bor propagační materiály, návštěva partnerského města Aniche (výdejka č. 227) Květen 2012 OŠK Nový Bor dárkové předměty pro žáky ZŠ 9. tříd (výdejka č. 230 a č. 231) Květen Sekretariát Města Nový Bor propagační materiály (výdejka č. 232 a č. 233) 11

12 Květen 2012 DTK Boráček sada 60 ks propagačních materiálů Červen 2012 OŠK Nový Bor propagační předměty pro účastníky taneční soutěže (výdejka č. 234) Červen 2012 Sklářské muzeum 10 ks propagačních materiálů Červen 2012 Penzion Verona sada propagačních materiálů Červen 2012 OŽP Nový Bor 12 ks propagačních tašek (výdejka č. 235) Červen ks propagační tašky, vítězi fotografické soutěže (výdejka č. 238) Červen OŠK Nový Bor 3 ks propagačních tašek, Sklářské slavnosti (výdejka č. 239) Červen 2012 Sklářské muzeum Nový Bor 20 ks propagačních tašek akci Řemeslo a umění ve skle 2012 (výdejka č. 240) Červen 2012 OSM Nový Bor 5 ks propagačních tašek, střelecká soutěž (výdejka č. 241) Červen 2012 Petr Solnička, organizátor akce 10 Lužických sedmistovek 30 ks propagačních tašek (výdejka č. 242) Červen 2012 Setkání pedagogů 31 ks propagačních tašek (výdejka č. 243) Červen 2012 propagační materiály pro účastníky soutěže o logo města, 3 ks propagačních tašek (výdejka č. 244) Červen 2012 OSM Nový Bor 10 ks propagačních tašek, akce Hurá prázdniny (výdejka č. 245) Červenec 2012 SO Nový Bor propagační DVD Nový Bor (výdejka č. 247) Červenec 2012 SKI Polevsko propagační materiály (výdejka č. 248) Červenec 2012 OŠK Nový Bor 6 ks propagačních tašek (výdejka 249) Červenec 2012 OSM Nový Bor propagační materiály, návštěva partnerského města Oybin (výdejka č. 250) Srpen 2012 Sport Česká Lípa 5 ks propagačních tašek, zahájení hokejové sezóny (výdejka č. 251) Srpen 2012 OSM Nový Bor 10 ks propagačních tašek, akce Loučení s létem (výdejka č. 252) Září Sekretariát Města Nový Bor propagační materiály (výdejka č. 254 a č. 255) Září 2012 OŠK Nový Bor propagační materiály pro partnerské město Břeclav (výdejka č. 256) Říjen 2012 OŽP Nový Bor 4 ks propagačních tašek (výdejka č. 259) Říjen 2012 Propagace města pohledy IGS 2012 (výdejka č. 260) Říjen 2012 OSM Nový Bor 15 ks propagačních tašek, odměny za třídění odpadu a pro VPP (výdejka č. 261) Listopad 2012 OSM Nový Bor 13 ks propagačních tašek, ples Liberec (výdejka č. 264) Listopad Sekretariát Města Nový Bor propagační materiály (výdejka č. 265) Listopad 2012 Sjezd swingařů 20 ks sad propagačních materiálů Prosinec 2012 Propagace města, 2 ks propagačních tašek (výdejka č. 262) Prosinec 2012 OSM Nový Bor, turnaj kopané, 6 ks propagačních tašek (výdejka č. 267) Prosinec Propagace města, návštěva z Grosshenau (výdejka č. 268) Prosinec Sekretariát Města Nový Bor 3 ks propagačních tašek (výdejka č. 269) 12

13 Originální přehled vydaných propagačních materiálů Města Nový Bor a jednotlivé výdejky s přehledem vydaných propagačních suvenýrů, včetně data a podpisu, jsou k dispozici v agendě Turistického informačního centra. Připravujeme na rok 2013 uvítací tabule při vjezdech do města (druhá etapa) účast na projektu Turistický průvodce po Lužických horách - pokračování účast na projektu Poznávejme kraje České Republiky - pokračování výstavy v prostorách TIC spolupráce na akci Den Země a dalších účast na veletrzích a presentačních seminářích pokračování v projektu TOP 50 včetně distribuce pokračování ve sběratelských aktivitách cukříky, kalendáře, kalendáříky pokračování ve spolupráci se Sdružením Českolipsko pravidelná aktualizace webových stránek Lužických hor, Liberecký kraj a Českolipsko pravidelná inzertní a presentační účast na webových portálech účast v projektech další spolupráce s organizacemi města (DPS, Sklářské Muzeum, Knihovna, DDM Smetanka ) rozšíření prodeje suvenýrů a propagačních předmětů, především pro děti informační tabule (stojany včetně mapových textových podkladů) pro osady Janov, Bukovany a Pihel nástěnnou mapu Nový Bor obrazovou knihu Nového Boru rozšíření propagačních materiálu o novou jazykovou mutaci 13

14 Příloha A PŘEHLED TRŽEB TIC 2012 leden ,00 Kč únor ,00 Kč březen ,00 Kč duben ,00 Kč květen ,00 Kč červen ,00 Kč červenec ,00 Kč srpen ,00 Kč září ,00 Kč říjen ,00 Kč listopad 9 080,00 Kč prosinec 6 004,00 Kč 14

15 Příloha B PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI TIC 2012 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 973 návštěvníků 928 návštěvníků 972 návštěvníků 1237 návštěvníků 956 návštěvníků 1110 návštěvníků 1050 návštěvníků 1351 návštěvníků 952 návštěvníků 721 návštěvníků 553 návštěvníků 261 návštěvníků 15

16 Příloha C PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU TIC 2012 Inzerce tištěné propagační materiály propagace ostatní propagační projekty včetně distribuce kancelářské potřeby + členství A.T.I.C. hygienické potřeby provozní potřeby, drobný hmotný majetek TIC Telekomunikační služby a ostatní ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 1 749,00 Kč 1 980,00 Kč ,00 Kč 16

17 Obsah: Základní údaje strana 2 Charakteristika Turistického informačního centra Nový Bor. strana 3 Dokumentace TIC... strana 5 Tržby TIC v roce 2012 strana 5 Návštěvnost TIC v roce strana 5 Rozpočet TIC strana 6 Činnost TIC v roce strana 7 Propagace v roce strana 8 Vydané propagační materiály za rok strana 11 Připravujeme na rok 2013 strana 13 Příloha A.. strana 14 Příloha B... strana 15 Příloha C strana 16 Obsah strana 17 V Novém Boru v roce 2013 vypracovala Bc. Petra Svobodová Nemleinová, DiS., vedoucí Turistického informačního centra 17

18 18

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s.

Výroční zpráva. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 2014 Výroční zpráva 1 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o. p. s. 01 obsah 01 úvodní slovo 3 02 základní údaje 4 03 řídící orgány 5 04 poslání 6 05 činnost v roce 2014 7 činnost poboček 7 elektronické kanály

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA

1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA 1. HLAVNÍ ČINNOST INFORMAČNÍHO CENTRA Základním posláním turistických informačních center je výkon veřejné služby bezplatné poskytování základních informací turistům. Informační centrum Města Klatov svou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) Návštěvnické centrum Nový Jičín město klobouků (NCNJ) se počátkem roku stalo organizační složkou a významným způsobem se podílelo na propagaci, prezentaci

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

ZPRÁVY. 2. Orgány společnosti. 3. Lidské zdroje. 4. Prostory. 5. Finanční přehled

ZPRÁVY. 2. Orgány společnosti. 3. Lidské zdroje. 4. Prostory. 5. Finanční přehled SLADOVNA PÍSEK O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Sladovna Písek o.p.s. Sladovna Písek o.p.s. je organizace založená městem Písek za účelem využití potenciálu rekonvertované budovy písecké sladovny pro kulturní

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998 ÚVOD Pro zájemce o dění v Kopřivnici, pro zaměstnance nejrůznějších institucí ve městě, pro archiváře a historiky je již počtvrté vydáván sborník základních údajů ze života našeho města. Dostáváte do rukou

Více

Poděkování. V České Lípě, dne 13. 2. 2015. Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o.

Poděkování. V České Lípě, dne 13. 2. 2015. Mgr. Jiřina Kučerová, ředitelka Lipý Česká Lípa, p. o. Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala všem svým kolegům a kolegyním za pomoc při psaní této výroční zprávy naší příspěvkové organizace, především kolegyni paní Kateřině Krčmářové a kolegovi panu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠTERNBERK MASARYKOVA 307/20 1. Základní charakteristika zařízení Městská kulturní zařízení, příspěvková organizace Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Místní akční skupina Hlinecko, o. s. srpen 2014 OBSAH 1 Základní informace o MAS... 1 1.1 LOKALIZACE MAS... 1 1.2 IDENTIFIKACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 201. www.ceskesvycarsko.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 201 www.ceskesvycarsko.cz O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2010 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny

I. Charakteristika AICM ČR 1.Poslání AICM 2.Členská základna 3.Strategické úkoly AICM 4.Cílové skupiny Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR Špičák 114, CZ 381 01 Český Krumlov http://www.icmcr.cz info@icmcr.cz Projektová příloha k žádosti o grantovou finanční podporu MŠMT ČR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o aktivní činnosti Kulturního a informačního střediska Hronov za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o aktivní činnosti Kulturního a informačního střediska Hronov za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Kulturní a informační středisko Hronov VÝROČNÍ ZPRÁVA o aktivní činnosti Kulturního a informačního střediska Hronov za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 V Hronově dne 20. února 2013 Vypracovala: Marcela

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více