ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 12 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 VRATISLAVICE MAJÍ NOVÉ VEDENÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

2 PROSINEC 2014 V podzimních komunálních volbách ve Vratislavicích nad Nisou zvítězilo hnutí Starostové pro se na čtyřleté funkční období stal Lukáš Pohanka. len. Zastupitelé přistoupili k volbě starosty, kterým Liberecký kraj s osmačtyřiceti procenty voličských Pan Pohanka byl jediným navrženým kandidátem 10. hlasů. Získalo 10. tak devět 11. křesel 11. v 10. místním zastupitelstvu. Nebývale silný mandát zajistil politikům sy. Následně mu Aleš Preisler předal funkci a pře na post 2014 starosty Vratislavic a byl zvolen deseti hla- bezproblémové povolební jednání. Ustavující zasedání vratislavických zastupitelů se konalo v ponka nejprve vyjádřil slova díků: Vážení zastupitelé, nechal řízení zastupitelstva. Starosta Lukáš Pohandělí 10. listopadu v hlavním sále KC Veřejné volby nových představitelů obce se účastnily důvěru, kterou ve mně vkládáte. Velmi si toho vá- vážení občané, dovolte, abych Vám poděkoval za desítky vratislavických občanů. žím a chápu to jako obrovský závazek. Vzhledem Liberecký Starostové pro kraj pro Liberecký pro Liberecký kraj kraj kraj Do patnáctičlenného zastupitelstva Vratislavic k tomu, že to není poprvé, co sedím na tomto byli zvoleni: Lukáš Pohanka (SLK), Ing. Jiří Mejsnar místě, tak mohu svědomitě a s určitostí říci, co mě (SLK), Ing. Vladislav Krušina (SLK), Mgr. Vladimíra pro dobrá životvolba pro život 2 no pro to, abychom slušně a poctivě dosáhli všeho, k čemu jsme se zavázali. Abychom tady vytvořili příjemné prostředí pro všechny a aby Vratislavice byly a zůstaly dobré místo pro život. Kdokoliv bude mít jakékoliv připomínky, bude cokoliv potřebovat, budu rád, když se na mě obrátíte, a já se Vám pokusím vždy pomoci. Děkuji. V závěru jednání zastupitelstvo zvolilo zbývající členy Rady městského obvodu Mgr. Vladimíru tva olby Volby SEZNAMTE Vratislavic do Volby zastupitelstva do SE do S NOVÝMI nad zastupitelstva Nisou PŘEDSTAVITELI Vratislavic Vratislavic VRATISLAVIC nad nad Nisou nad Nisou Nisou volte č. volte volte č. Hoření a Ing. Vladislava Krušinu za SLK a Lenku Tarabovou za Volbu pro Vratislavice. Všichni noví představitelé Vratislavic by tímto chtěli poděkovat občanům za jejich účast ve volbách a především za projevenou důvěru. Detailní informace o průběhu zastupitelstva a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé obce, naleznete na webových stránkách čeká, kolik práce je přede mnou. Dnes jsem tady Hoření (SLK), dobrá MUDr. Marek Bydžovský volba (SLK), volba Otto před pro Vámi jako pro člověk, život který život se vrací a ví, co tento Dvorský (SLK), MUDr. Zuzana Kofferová (SLK), Ing. úřad obnáší. Věřte mi, že své dosavadní zkušenosti Zbyněk Nýdrle (SLK), Bc. Hana Šimková (SLK), Mgr. hodlám využít k tomu, aby po celou dobu, co budu Jakub Trakal a Aleš Preisler (Pro sport a zdraví), mít tu čest stát v čele Vratislavic, obec vzkvétala a Lenka Tarabová (Volba pro Vratislavice), Ing. Jaro- stále byla dobrým místem pro život. Děkuji všem jeslí výstavba v lokalitě výstavba nové výstavba Nová mateřské nové Ruda mateřské nové školy mateřské a školy jeslí podpora v a školy lokalitě jeslí seniorů v a lokalitě jeslí Nová - v příspěvky lokalitě Ruda Nová Ruda Nová na obědy, Ruda podpora podpora zvýhodněné seniorů podpora seniorů - příspěvky seniorů - příspěvky na - příspěvky obědy, na oběd zvýn slav Sýkora (ODS), Otto Hartig (KSČM) a Mgr. Pavel voličům za to, že nám dali hlas. Budu dělat vše pro ce.cz v sekci Orgány městského obvodu/zastupitelstvo SENIOR městského TAXI SENIOR fitparku pro TAXI obvodu/zápisy odvoz pro TAXI odvoz k Zastupitelstva. lékaři pro k odvoz a lékaři vybudov k a lék Z nově zvolených zastupitelů se z pracovních dů- hlas někomu jinému, že jejich hlas nebude opomí- Kateřina Hladíková navrácení tojných Jeništa navrácení prostor (ČSSD). školní navrácení školní knihovny knihovny školní do důstojných knihovny do SENIOR důstojných to, do abych prostor TAXI důstojných přesvědčil prostor i odvoz občany, prostor kteří k lékaři ve volbách a SENIOR dali vybudování mínek navrácení vodů do navrácení omluvila prostor Mateřského navrácení pouze Mateřského centra MUDr. Mateřského Zuzana centra Kamínek s cvičebními Kofferová, centra Kamínek do prostor jen. Ještě Kamínek jednou do prvky prostor Vám děkuji. do prostor s cvičebními s cvičebními s prvky cvičebními prvky prvky KC a tak KC bylo zastupitelstvo KC usnášeníschopné. Přítom- vybudování Zastupitelé zabezpečeného dále odhlasovali, že parku v naší vybudování obci pro psy vybudování s překážkami zabezpečeného vybudování zabezpečeného zabezpečeného parku parku pro psy p zastupitelé nejprve složili slib. Vzápětí jednohlasně schválili návrh bývalého starosty Aleše Preislera, bude zastupovat Lukáše Pohanku v čase jeho ZASTUPITELSTVA budeme mít uvolněného místostarostu, který ZASEDÁNÍ podpora l, zvýšení podpora činnosti kapacity podpora činnosti mateřských činnosti mateřských škol, mateřských pro zvýšení škol, výcvik zvýšení škol, kapacity zvýšení kapacity kapacity pro výcvik pro výcvik pro výcvik základní aby základní funkce školy starosty základní školy byla vykonávána školy kvalitně fungující technické středisko kvalitně kvalitně fungující jako uvolněná. Tedy, že zvolený starosta bude za svou práci svou funkci nevykonával. Uvolněným místosta- Příští zasedání zastupitelstva se koná nepřítomnosti nebo v době, kdy by starosta kvalitně fungující technické fungující technické středisko technické středisko rozšíření autobusu rozšíření a podpora rozšíření a podpora linky a podpora školního linky školního zachování linky autobusu školního autobusu hřiště autobusu U Kina a podpora zachování sníženého zachování hřiště zachování vstupného U hřiště Kina U hřiště a Kina podpora U a Kina podpora snížené a pod s pro Vratislavice pobírat měsíční odměnu. Rozsah rostou pro investice byl pak rovněž deseti hlasy 10. prosince 2014 od 16 hod. v zasedací rozvoj U Sila, povinností rozvoj dětských Nová starosty dětských rozvoj Ruda, hřišť tak velké dětských v hřišť obce lokalitách totiž v reálně hřišť lokalitách vybudování U neumožňuje Sídliště výkon Sídliště dalšího zaměstnání. Nisou tosti do poděkovat: Proseče Děkuji nad všem Nisou zastupitelům Nisou za Nisou do vice Proseče nad do Nisou. Proseče nad Hlavní do Proseče Nisou sál nad KC Nisou nad je Nisou v Sila, lokalitách zvolen U Nová Sila, Ing. cyklostezky Jiří Ruda, U Nová Mejsnar. Sila, Ruda, Nová Také a on inline Ruda, využil příleži- dráhy vybudování z vybudování místnosti Vratislavic cyklostezky vybudování Úřadu nad cyklostezky MO Liberec a cyklostezky inline Vratisla-a dráhy inline a z dráh inlin Vra Sídliště Poté navrhl Ing. Vladislav Krušina, aby zastupitelstvo modernizace zvolilo modernizace koupaliště budoucího koupaliště starostu, Sluníčko koupaliště místostarostu Sluníčko realizace Sluníčko konceptu malých specializovaných realizace realizace projevenou důvěru. Samozřejmě i všem občanům, že náš velmi ambiciózní volební program né jsou konceptu srdečně obchodů realizace konceptu zváni. malých konceptu malých specializovanýc malých dlišti rozšíření a Zámecký radní rozšíření parkovacích veřejně rozšíření a Vrch parkovacích jeho podnět ploch parkovacích byl většinově na ploch sídlišti schvá- v na centru v tomto termínu obsazen. Všichni obča- modernizace ploch sídlišti podpořili. Zámecký na obce sídlišti Zámecký Slibuji - Vrch řeznictví Vám Zámecký tady, Vrch že budu a pekařství Vrch dělat všech- v centru doplní v centru obce prodejna v - centru obce řeznictví - obce řeznictví a pekařství - řeznictví a pekařství doplní a kvalitního ovoce a zeleniny kvalitního kvalitního ovoce kvalitního ovoce a zeleniny a ovoce zeleniny a zeleniny rekonstrukce a důchodců rekonstrukce rekonstrukce lesoparku lesoparku u Domova lesoparku u Domova důchodců u Domova důchodců důchodců RADA MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Lukáš Pohanka Lukáš Pohanka Lukáš Pohanka Ing. Ing. Jiří Jiří Mejsnar Mejsnar Mgr. Vladimíra Hoření Ing. Vladislav Krušina Ota Mgr. Dvorský Vladimíra Mgr. Lenka Vladimíra Hoření Tarabová Hoření ří Mejsnar Ing. Jiří Mejsnar Mgr. Vladimíra Hoření Lukáš Ing. Pohanka Vladislav Krušina Ing. Jiří Mejsnar starostka Vratislavic Ing. Vladislav Ing. n./n. Vladislav Krušina Ing. Vladislav Krušinasladovník starostka pivovaru, Vratislavic starostka Vratislavic n./n. starostka n./n. Vratislavic n./n. sl tarosta er projektů Vratislavic starosta Vratislavic nad starosta Nisou nad Vratislavic Nisou nad Nisou manažer projektů manažer projektů manažer projektů finanční analytik finanční analytik v letech 1998 v letech 2000, , před otního v letech prostředí 2008 v letech finanční analytik v oblasti životního v oblasti prostředí životního prostředí 58 let v letech , středoškolská finanční předseda analytik klubu cyklistů v letech , VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB DO VRATISLAVICKÉHO pedagožka 58 let 58 let PIVOVAR ZASTUPITELSTVA 58 let VRATISLAVICE středoškolská středoškolská pedagožka středoškolská pedagožka pedagožka PIVO 32 let 36 let 36 let 36 let 32 let 32 let 32 let 60 let 73 let 60 let 60 let 60 let Název politické strany Počet získaných Počet křesel V říjnových komunálních hlasů v % v zastupitelstvu volbách do zastupitelstva Starostové pro Liberecký kraj 48,08 9 Vratislavic nad Nisou volilo PRO Sport a Zdraví 13, místních obča- nů starších osmnácti let. Volba pro Vratislavice 9,30 1 Volební účast v naší obci Občanská demokratická strana 7, ,44% byla lehce nad celorepublikovým průměrem. Komunistická strana Čech a Moravy 6,81 1 Česká strana sociálně demokratická 5,91 1 Přesto ve Vratislavicích letos přišlo k urnám o pětašedesát lidí méně, než při vol- TOP 09 4,04 0 KDU-ČSL a nezávislí 3,84 0 bách do obecního zastupitelstva v roce Strana pro otevřenou společnost 1,19 0 Kateřina Hladíková Bc. Hana UDr. a Šimková Zuzana Bc. Šimková Hana Šimková MUDr. Marek MUDr. Bydžovský Marek Bydžovský 2MUDr. Kofferová MUDr. Marek Bydžovský Milan Zuzana Kofferová Bc. Hana Ing. Šimková Zbyněk Nýdrle MUDr. Marek Bydžovský Ing. Matula MUDr. Zuzana Kofferová Zbyněk Ing. Nýdrle Zbyněk Ing. Nýdrle Zbyněk Nýdrle ateřské školky odborný ředitelka lékař mateřské ředitelka školky mateřské ředitelka školky mateřské školky odborný lékař odborný lékař odborný kapitán lékař prvoligových ka praktická lékařka praktická lékařka praktická lékařka podnikatel, projektant podnikatel, podnikatel, projektantpodnikatel, projektant atislavice n./n. ušní, nosní, Sídliště krční Vratislavice Sídliště Vratislavice n./n. Sídliště Vratislavice n./n. n./n. ušní, nosní, ušní, krční nosní, ušní, krčnínosní, fotbalistů krční FK TEPLICE fotb 43 let 43 let 43 let 58 let 58 let 58 let 58 let 53 let 46 let 53 let 53 let 53 let 46 let 46 let 46 let 30 let

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, mám to potěšení opět k Vám promluvit z tohoto místa. Jenom díky Vaší důvěře se nám podařilo uspět ve volbách a chtěl bych Vám za to velice poděkovat. Vnímáme to jako velký závazek a čeká nás nyní spousta práce. Ten rok, kdy jsme nebyli ve vedení Vratislavic, nám pomohl vidět problematiku naší obce také z jiné perspektivy. A v tuto chvíli máme mnoho nápadů k tomu, abychom pro Vás učinili Vratislavice ještě lepším místem pro život. Předsevzali jsme si velmi ambiciózní cíle na následující čtyři roky a již nyní na nich začínáme pracovat. Je také nutné stabilizovat personální situaci na radnici městského obvodu. Pouze silný tým schopných pracovníků je schopen táhnout za jeden provaz a společně tak posunovat naši obec směrem vpřed. Vratislavice jsou totiž o kolektivu lidí, kteří pro Vás občany budou pracovat na 110%. A co bych chtěl zvlášť zdůraznit, budeme naplno pracovat pro všechny obyvatele Vratislavic, nejen pro naše voliče. Vratislavický zpravodaj, který vychází po jednoměsíční pauze, se také vrací do své původní podoby a jako takový bude apolitický. Chceme, abyste se dozvídali zajímavosti o dění v městském obvodu, kulturních akcích, úspěších našich sportovců, programech pro děti i seniory. Neměly by to zastírat politické výlevy několika jedinců, jejichž cílem není konstruktivní řešení problémů, ale pouze osobní ataky. To však neznamená, že by nás nezajímaly Vaše názory. Naopak. Na této stránce naleznete přehled všech možností, jak nás oslovit nebo se s námi potkat. Pravidelné budou například dny otevřených dveří v kanceláři starosty nebo setkání vedení obvodu s občany. A vězte, že všechny rozumné připomínky a názory vítáme. Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné a hlavně klidné prožití vánočních svátků. Dle reakcí lidí, se kterými se každý den potkávám, je právě klid a stabilita to, co v našich Vratislavicích nyní potřebujeme. Proto ještě jednou přeji pěkné svátky a v novém roce ať se nám všem daří naplnit všechna předsevzetí. Váš starosta, Lukáš Pohanka VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: na základě domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 16 HODIN v zasedací místnosti Úřadu MO ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR Vážení občané Vratislavic, velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují, a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými podněty ke stálému Dny otevřených dveří v kanceláři starosty zlepšování života v naší obci. Proto nás neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život. Každá první středa v měsíci od do hodin (je nutné se předem objednat na tel.: ) Veřejná setkávání s představiteli obce Termíny budou avizovány ve Vratislavickém zpravodaji, na a na facebooku Kontaktujte nás prostřednictvím u nebo poštou Městský obvod Liberec Vratislavice n. N., Tanvaldská 50, , Liberec 30 Jsme i na facebooku Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 12/2014 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Bc. Kateřina Hladíková Redakční rada: Mgr. Vladimir Hoření, předsedkyně Mgr. Iva Pokorná, Hana Weinzettelová, Lenka Tarabová, Mgr. Libor Rygál, Ing. Ivan Zimmel, Milan Štěpánek Sazba: Ing. arch. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Náklad: výtisků PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE ZASÍLEJTE NA: Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 PROSINEC 2014 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku přilákalo do atria Kulturního centra Vratislavice v sobotu 29. listopadu stovky lidí. Tradiční akci oznamující příchod adventu doprovázel bohatý kulturní program a vánoční trhy. O neopakovatelnou předvánoční atmosféru se svými vystoupeními již tradičně postaraly vratislavické děti. Zhruba dvouhodinový kulturní program zahájilo roztomilé vystoupení Sluníček cvičení dětí s rodiči. Nejen své příbuzné pak potěšily děti ze všech vratislavických mateřských škol. Nejprve zpívaly a recitovaly děti z MŠ Sídliště, dále MŠ Tanvaldská a Poštovní a vystoupení těch nejmenších završila MŠ Lísteček. Malé hudební talenty doprovázela kapela DBand složená převážně z učitelek a rodičů dětí z místních školek. Program vyvrcholil krátce před půl šestou, kdy vratislavický starosta Lukáš Pohanka v krátkém proslovu poděkoval účinkujícím a všem lidem popřál pohodové Vánoce a krásný nový rok. Pak společně s dětmi odpočítal rozsvícení stromu. Skupina DBand na závěr zahrála několik vánočních písní, mimo jiné baladu Haleluja s nádherným houslovým sólem. Pro návštěvníky, kteří přišli ve světle stromku načerpat příjemnou předvánoční atmosféru, byly připraveny stánky s tradičními výrobky a vánočními lahůdkami. Za zvuku koled měli lidé možnost ochutnat svařené víno, horkou medovinu a punč od místních dodavatelů. Pro děti byl přichystán čaj zdarma a nechyběly ani perníčky a další cukrářské produkty z medu. Lidé si mohli v rámci adventních trhů zakoupit výrobky sedmnácti prodejců, kteří nabízeli zejména adventní věnce a vazby, vánoční ozdoby a dekorace, bižuterii, keramiku nebo svíčky. Bezmála devítimetrový smrk pichlavý vyrostl před hlavním vchodem Mateřské školy Sídliště. Zdobí jej stometrový řetěz s dvanácti sty LED diodami a přibližně šedesát ozdob ve tvaru hvězd a dárků. Vánoční strom bude atrium KC krášlit až do konce roku Poděkování patří zejména učitelkám, které s dětmi vánoční vystoupení nacvičily. Doufejme, že ve stejně pohodové atmosféře, jakou jsme zažili poslední listopadovou sobotu v atriu KC101010, se ponesou i letošní vánoční svátky a celý rok Kateřina Hladíková 4

5 Už od jara se ve Vratislavicích potýkáme s problémy, které přináší rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati. Jejím výsledkem bude nejen komfortnější cestování veřejnou dopravou, ale i samotná chůze po nově vybudovaných chodnících. Současná situace má však k tomuto ideálu daleko. Proto přinášíme aktuální informace k průběhu rekonstrukce a odpovědi na stále častější dotazy místních, jak ještě dlouho budou komplikace v dopravě trvat. Z reakcí obyvatel Vratislavic je patrné, že ze stávajícího neuspokojivého stavu viní neprávem i vedení naší obce. Ale investorem rekonstrukce trati je DPMLJ, a. s. a za harmonogram a celou přestavbu odpovídá stavební firma COLAS CZ. Často kritizované umístění zastávek vnímá také vedení Vratislavic jako velmi nešťastné. Tato agenda spadá do kompetence Libereckého kraje a Policie ČR. Faktem tedy je, že představitelé Vratislavic průběh stavby a její dílčí aspekty nijak ovlivnit nemohou. Přesto si vratislavický starosta Pohanka na konci listopadu pozval na úřad hlavního stavbyvedoucího společnosti COLAS CZ Ing. Petra Slámu, aby ho detailně informoval o skutečném stavu věcí a reálném termínu dokončení. Z této schůzky vyplynulo, že vzniklé průtahy na stavbě způsobila především havárie kanalizačního potrubí, které se muselo kompletně vyměnit. Práce byly přerušeny i kvůli nálezu kosterních pozůstatků u kostela a následnému archeologickému průzkumu. Další problémy způsobuje špatný stav inženýrských sítí. Tyto nepředvídatelné situace vedly mimo jiné k vleklé uzavírce Tanvaldské ulice. Tempo stavby bylo už několikrát předmětem kritiky. Současné příznivé počasí ale celé situaci značně napomáhá. Od Nové Rudy za zastávku Ústav sociální péče jsou již položeny i koleje, dále je hotová základní betonová deska pro dvojkolejnou tramvajovou trať až k lékárně. Na křižovatce u lékárny byla instalována i výhybka, což umožnilo ponechat silniční provoz do Rochlické ulice. Přes Vratislavice se postupně dokončují inženýrské sítě a připravuje se podloží pro tramvajovou trať. Začínají se pokládat obrubníky a stavět chodníky. Podél Tanvaldské ulice je dokončena nová opěrná zeď, a to i v místech tramvajové smyčky. Zde bylo dokončeno zakrytí potoka a rozšířený vjezd do benzinové pumpy. V celém úseku se již instalují sloupy trakčního vedení. V závěru letošního roku by neměl být průjezd Vratislavicemi komplikován dalšími uzavírkami. Do poloviny prosince by měly skončit práce před vratislavickým kostelem a silniční provoz se vrátí do dvou jízdních pruhů. Stavbyvedoucí Sláma pana starostu ujistil, že plánovaný termín dokončení k 15. dubnu příštího roku je reálný a spolu s ředitelem DPMLJ, a. s. Lubošem Wejnarem je přesvědčen, že tramvaje v tento den skutečně vyjedou. Kateřina Hladíková VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI MÁ BÝT DOKONČENA V TERMÍNU PORUCHY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ ŘEŠÍME Dopravní omezení nebo časté odstávky vody a elektřiny nejsou jedinými komplikacemi, se kterými se obyvatelé Vratislavic aktuálně potýkají. V souvislosti s výměnou sloupů elektrického vedení, kterou provádí společnost ČEZ, došlo k poruše na veřejném osvětlení v ulicích Na Břehu a Za Kinem. Vedení obce si plně uvědomuje, že je taková situace, zvlášť v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, pro místní obyvatele velice nepříjemná. Problém proto začalo okamžitě řešit a ve čtvrtek 27. listopadu byla objednána oprava. V termínu vydání Vratislavického zpravodaje by už měly být obě ulice zcela osvětlené. Kateřina Hladíková 5

6 PROSINEC 2014 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ Pro velký počet dětí, které půjdou do 1. třídy, se bude konat zápis ve dvou dnech. Ve čtvrtek 15. ledna 2015 od do bude zápis pro děti z mateřské školky Sídliště a v pátek 16. ledna 2015 od do pro všechny ostatní děti. Zápis proběhne ve velké zelené budově, do které se vchází z chodníku vedoucího z Tanvaldské ulice směrem k mateřské školce a je označen krtečkem. Zápis se týká dětí, které k dosáhnou věku 6 let a jsou ze spádové oblasti Vratislavice nad Nisou. U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Mgr. Libro Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice DĚTI ZŠ VRATISLAVICE VYSTOUPÍ NA TRADIČNÍM VÁNOČNÍM KONCERTU Adventní čas je doslova nabitý různými kulturními a společenskými akcemi. Jednu z nich byste si ale zaručeně neměli nechat ujít. Děti vratislavické základní školy vystoupí 16. prosince na tradičním Vánočním koncertu. Vystoupení mladých hudebních talentů začíná v hod. v KC Přijďte se příjemně pobavit, všichni jsou srdečně zváni! Vstupné je zdarma. Mgr. Petra Brychtová CHARITA POŘÁDÁ POTRAVINOVOU SBÍRKU Prosíme čtenáře o pomoc matkám s dětmi v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. V čase Vánoc můžete potěšit nejen 2014_12 své blízké, ale také 19:02 potřebné. Stránka Maminky 4 Kletr v nouzi ocení jakoukoliv trvanlivou potravinu nebo sladkost pro děti. Sbírka trvá do 14. prosince 2014 na faře ve Vratislavicích více na tel.: , p. Černá, kancelář Charitní ošetřovatelské služby fara přízemí. Děkujeme Vám za Vaši pomoc. Václav Vaněk ŽÁCI TVOŘÍ VE ŠKOLNÍCH DÍLNÁCH Hodně se v dnešní době hovoří o slabé manuální zručnosti dětí a o nezájmu o ruční práce. Školní dílny jsou jen částečnou příležitostí pro žáky vyzkoušet si, co dovedou. Někteří z nich skutečně drží nářadí poprvé v ruce, ale při správném vedení je možné i s těmito žáky vyrobit zajímavé a ne úplně jednoduché výrobky. Navíc je práce s různými materiály baví. Díky pile v Mimoni a v Brništi jsme bezplatně získali materiál, který si žáci museli již samostatně opracovat. Příjemně nás překvapili. Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice V MĚSÍCI ŘÍJNU VYŠEL V NAKLADATELSTVÍ PETR POLDA DRUHÝ DÍL KNIHY VratislaVice Nad Nisou AUTORŮ Marka Řeháčka A Petra Ferdyše Poldy Z OBSAHU: STARODÁVNÍ LIDÉ VRATISLAVIČTÍ, O SPRÁVĚ VRATISLAVICKÉ OBCE, CÍSAŘSKÉ NÁVŠTĚVY VE VRATISLAVICÍCH, SÁGA RODU GINZKEYOŮ, O VRATISLAVICKÉ KOBERCÁRNĚ, MILÍŘE CÍL LETNÍCH VÝLETŮ A MNOHO DALŠÍCH ZAJÍMAVOSTÍ KNIHU MUŽETE ZAKOUPIT V INFORMAČNÍM CENTRU VRATISLAVICE NAD NISOU AUVŠECH DOBRÝCH KNIHKUPCŮ. OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ MILOU KNÍŽKOU Z KRAJE VAŠEHO DOMOVA! 6 Nakladatelství Petr Polda, s. r. o.

7 PROSINEC VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ Vážení čtenáři, Knihovna Vratislavice ve spolupráci s KC Vás zve ve středu 17. prosince od na předvánoční pořad divadla Matýsek Vánoční písně a koledy. Přijďte si poslechnout známé i méně známé vánoční písně a koledy, popovídat si o vánočních zvycích a tradicích. Pro děti má divadlo Matýsek připraveny soutěžní otázky. Hrají a zpívají: Ondřej Pešl, Ctirad Macháně, Michal Vaněk a Zuzka Nováková. divadlo Matýsek Z NOVINEK NA MĚSÍC PROSINEC VYBÍRÁME: Levhartice kniha Ivy Pekárkové, která se unikátním způsobem dotýká fenoménu tak častého v dnešní moderní společnosti: čím dál tím víc lidí se nechá okouzlit cizími kulturami, zatímco pohrdá svou vlastní ať už z dobrých, anebo špatných důvodů. Instinkt dravce a Fantomová bolest dva detektivní romány od Thomase Engera, kterého čtenáři již nyní považují za nový norský zázrak v oblasti krimi beletrie. Na orlích křídlech Ilona Fišerová napsala knížku pro dětské čtenáře, která získala cenu za nejlepší původní dobrodružný příběh pro děti. Hlavní hrdinové příběhu Tomáš a jeho kamarádi zbožňují landkiting. Tak pokud jste jako já tápali, co to vlastně landkiting je, po přečtení knihy Vám to bude jasné. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Vaříme s Láďou Hruškou levně a chutně nesmíme opomenout tento knižní hit. Knihu budeme celý prosinec půjčovat pouze prezenčně, aby si ji každý zájemce o kuchařské experimenty mohl v knihovně prohlédnout a nechat se inspirovat. KNIHOVNA BUDE BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN ZAVŘENÁ Knihovna Vratislavice bude uzavřena v období vánočních prázdnin od pondělí do pátku V novém roce se shledáme v pondělí opět v normálním provozu. Za vratislavickou knihovnu přejeme všem našim čtenářům krásné a klidné vánoční svátky a v roce 2015 pevné zdraví a mnoho štěstí doma, ve škole i v zaměstnání. Markéta Fizková a Helena Brestovanská knihovnice PROGRAM MC KAMÍNEK A NOVÉ KONVERZAČNÍ KURZY ANGLIČTINY MC Kamínek funguje každé úterý a čtvrtek od 9 12 hod. v budově bývalého Dinexu, ul. Tanvaldská 263 Vratislavice n. Nisou, sál v 1. patře budovy (vedle obchodu Potraviny-večerka u tramvajových kolejí) viz obr. níže. PROGRAM MC KAMÍNEK NA PROSINEC Výtvarničení Mikulášská nadílka Pohádka o jedličce Výtvarničení vánoční ozdoby Vánoční příběh Vánoční pohoda, zdobení perníčků KONVERZAČNÍ KURZY ANGLIČTINY a jejich cílem je rozvíjet schopnost mluvit anglicky, Pro širokou veřejnost otevíráme v rámci MC Kamínek rozumět mluvenému slovu, procvičit se od 26. listopadu 2014 konverzační kurzy v konverzaci a rozšířit si všeobecnou slovní zá- angličtiny pro dospělé s rodilými mluvčími sobu. Pokud máte zájem o konverzační kurzy, z USA. Kurzy se budou konat každou středu od prosím, z organizačních důvodů mě kontaktujte hodin. Vstupné na jedno setkání na činí 50,- Kč. Na tyto kurzy stačí mít základy angličtiny Za MC Kamínek, (není podmínkou umět dobře anglicky) Renata Zítová VÁNOČNÍ SOUTĚŽ Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás vánoční soutěž o dvě vstupenky na únorové divadelní představení Z louže pod okap v KC Doba adventu je jednou z mála příležitostí, kdy si téměř každá rodina krášlí svou domácnost, aby tak umocnila sváteční atmosféru blížících se Vánoc. Nechte nás nahlédnout do Vašich domovů, oken a balkónů či předzahrádek. Podělte se s námi prostřednictvím fotografií o Vaši jedinečnou výzdobu. Stačí, když své snímky pošlete do redakce nejpozději do 16. prosince 2014 a výhra může být Vaše! Z došlých fotek vybereme tu nej a spolu se jménem vítěze ji uveřejníme v lednovém vydání Vratislavického zpravodaje. Výherce soutěže bude informován také telefonicky nebo em, a tak nezapomeňte uvést i kontakt na Vás! Své fotografie s označením SOUTĚŽ zasílejte na adresu MO Liberec Vratislavice n. N., Tanvaldská 50, Liberec 30 nebo na redakční Těšíme se na všechny Vaše krásné a originální fotky! DÝŇOVÁNÍ MŠ POŠTOVNÍ Na konci října se v MŠ Poštovní konalo již tradiční dýňování rodičů s dětmi. Všichni jsme se zde sešli, abychom strávili příjemné odpoledne při výrobě různých dýňových strašidýlek. Ta jsme pak vystavili venku, aby svým světýlkem potěšila nejen děti ze školky, ale i kolemjdoucí. Paní učitelky, teta Renča a paní kuchařka pro nás připravily výbornou dýňovou polévku a stejně vynikající koláč, na kterých jsme si po naší práci rádi pochutnali. O úžasnou atmosféru příjemně stráveného odpoledne se postaraly paní učitelky Darja a Iva. Za přípravu a průběh celého odpoledne patří velké poděkování celému personálu naší malé úžasné školky. Spokojení rodiče z MŠ Poštovní 7

8 8 PROSINEC 2014 SENIOŘI SE OHLÉDLI ZA KONČÍCÍM ROKEM ADVENTNÍ KONCERT VIOLONCELLOVÉHO SOUBORU IL PONTICELLO V neděli 14. prosince v hodin se uskuteční v Kapli Vzkříšení adventní koncert violoncellového souboru IL PONTI- CELLO pod vedením paní učitelky Vladimíry Sanito ze ZUŠ. V programu koncertu zazní skladby: A. Dvořák: Largo z 9. symfonie Z Nového světa, A. Dvořák: Polka VÝSTAVA BETLÉMŮ Od pondělí 15. do neděle 21. prosince se uskuteční výstava betlémů v sále pod Kaplí Vzkříšení. Vstupné je dobrovolné. Prohlídka je možná od do hodin. V dopoledních hodinách po domluvě pro základní a mateřské školy. Telefon Vchod do sálu z farního dvora. Václav Vaněk - Podvečerní dechovka Filipovská, Eduard Hrubeš a Josef Zíma. Každý všední den od hod. Stejně jako každým rokem, tak i letos se sešli vratislavičtí senioři 25. listopadu 2014 v restauraci CENTRUM, aby zhodnotili svoji činnost za letošní rok. V úvodu zaznělo poděkování panu Špidlenovi za dlouholetou obětavou práci ve výboru organizace, dále bylo vzpomenuto na členy, kteří naše řady v tomto roce opustili. Následovalo vyhodnocení turistických akcí, na které navázalo seznámení s akcemi, které jsou plánovány na rok V sále zaplněném do posledního místa panovala příjemná atmosféra, a když po skončení hlavního programu bylo podáváno pohoštění, nastal čas na diskusi. Diskutovalo se nejen u jednotlivých stolů, ale většina z nás využila tohoto setkání a vyměnila pár slov i s ostatními seniory v sále. Rozešli jsme se do chladného večera s pocitem hezky stráveného odpoledne v kruhu přátel. Eva Mužíková B dur, W. A. Mozart: Allegretto, M. A. Charpentier: Te Deum, W. A. Mozart: Menuetto 2 ze serenády Gran Partita, A. Vivaldi: Allegro, G. Verdi: Va pensiero z opery Nabucco, G. F. Händel: Lascia ch io pianga z opery Rinaldo, Ch. Gounod: Pochod, G. B. Lulli: Pochod. Václav Vaněk TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2015 V neděli 4. ledna 2015 v hodin se v Kapli Vzkříšení uskuteční Tříkrálový koncert, na kterém vystoupí GENERACE GO- SPEL CHOIR. Dobrovolné vstupné bude vybráno do zapečetěné pokladničky v rámci Tříkrálové sbírky České katolické charity. Václav Vaněk ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V pátek 5. a v sobotu 6. prosince 2014 se uskuteční v sále a kapli adventní duchovní obnova. Pozvání k vedení duchovní obnovy přijal pan farář Václav Vacek z Letohradu. Více na stránkách Václav Vaněk BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH KAPLE VZKŘÍŠENÍ Středa Štědrý den v kapli k dispozici betlémské světlo stavění betléma s dětmi mše svatá, vigilie Narození Páně noční bohoslužba slova Čtvrtek slavnost Narození Páně Boží hod vánoční 8.30 mše svatá Pátek svátek svatého Štěpána 8.30 mše svatá Václav Vaněk TURISTICKÉ AKCE VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ odjezd hod. ČD Liberec Trasa: advent Gorlitz - Zhořelec vedoucí pan Ročňák, obtížnost odjezd hod. MHD Trasa: cyklostezka - Pavlovice vedoucí pan Jokl, délka trasy 5 km, obtížnost odchod hod. ÚMO Vrat Trasa: kolem Vratislavic vedoucí pan Kejdana, délka trasy 4 km, obtížnost odjezd hod. MHD č. 18 Trasa: Rudolfov - Česká chalupa vedoucí pan Jokl, délka trasy 5 km, obtížnost 1 Mimořádná akce: odjezd hod. MHD č. 18 Trasa: Česká chalupa, dále sáňkařskou cestou ke Křížovému buku... zdobení stromečku v přírodě. Výbava: svíčky, prskavky, ozdobičky na stromek, pro zvířátka jablka, mrkev, tvrdý chléb. vedoucí pan Heřman Eva Mužíková JUBILANTI Září let Marie Vojtěchová Karel Procházka Hana Halamčeková Jitka Soukupová František Vít Jana Málková 75 let Marie Vondráčková 80 let Ludmila Tvrdíková Říjen let Ingrid Moravcová Jana Fikrová 75 let Dalibor Vogt Brigita Ditzková Stefania Malinčíková Vratislav Bárta Irena Vrtílková 80 let Josef Housa 85 let Valerie Kužionová 90 let Alena Klabanová 92 let Oldřich Pamětnický 100 let Lidmila Trcová

9 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE KONCERT: TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou čtvrtek od hod., vstupné v předprodeji Kč 160, na místě Kč 190 Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich album Poplór bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, album Do kamene tesané aneb Ondráš se stalo předobrazem polského divadelního představení Ondraszek pan Łysej Góry... Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou objíždějí Evropu od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatímco jejich první album Horní chlapci je folkovým holdem valašskému básníkovi Ladislavu Nezdařilovi, aktuální CD Cestou na jih je etnorockovým putováním folklórními regiony Moravy ze severu na jih. A v rozpětí mezi těmito alby najdete hudbu Tomáše Kočka a jeho Orchestru. DIVADLO: M. MACKENZIE BARONKY pondělí od hod., VYPRODÁNO Herecký koncert, tak by se dalo nazvat divadelní představení Baronky, které je již několik týdnů beznadějně vyprodané. Vztah baronky a její služky sleduje ve své hře filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie. Baronky jsou úpravou hry Baronka a služka, v níž obě herečky působily dříve. Autorem úpravy, režisérem a scénografem je jeden z našich nejvýraznějších divadelníků současnosti Šimon Caban. Diváckou atraktivitu Baronek zvyšuje výpravná scéna a nádherné kostýmy Simony Rybákové. Hlavním tahákem jsou ale herecké výkony Evy Holubové v roli baronky a Zuzany Bydžovské jako její služebné. Obě herečky asi není nutné příliš představovat. Eva Holubová je absolventka pražské DAMU a patří mezi nejvyhledávanější herečky současnosti. Prošla divadly Sklep, Mimóza, Náhradní divadlo, Švandovo divadlo, Divadlo VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Na zábradlí nebo Divadlo Palace. V Divadle Kalich hraje v inscenacích Nahniličko, Baronky a účinkuje v jevištní talk show Co jinde neuslyšíte. První výraznou rolí ve filmu byla postava sadistické vychovatelky v Renčově dramatu Requiem pro panenku (1991). V poslední době natočila např. snímky Líbáš jako bůh, Gympl, Taková normální rodinka a řadu dalších. Úspěchy Evy Holubové na filmovém plátně lze dokumentovat také jejími oceněními. Dostala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Ene Bene (2000). Za svou roli v komedii Účastníci zájezdu (2006) získala cenu za hlavní ženský herecký výkon na festivalu Tribeca v New Yorku. Zuzana Bydžovská absolvovala Státní konzervatoř v Praze. Začínala v Divadle Na zábradlí, v letech byla členkou Činohry Národního divadla, poté se vrátila na svou původní scénu a následně odešla na volnou nohu. Dnes hraje také např. v Ungeltu či Divadle Bez zábradlí. Ve filmu debutovala v jedenácti letech ve snímku Přijela k nám pouť. V poslední době natočila např. snímky Venkovský učitel, Příběhy obyčejného šílenství či Kytice a seriály Hraběnky, Soukromé pasti a další. Za roli matky ve filmu Tomáše Vorla Gympl (2007) obdržela Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Další filmovou rolí je postava statkářky ve filmu Venkovský učitel (2007) režiséra Bohdana Slámy. Za tuto roli taktéž obdržela cenu Český lev, tentokrát za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, a rovněž cenu na Stockholmském filmovém festivalu. Třetí sošku Českého lva má doma za účinkování ve filmu Mamas & Papas (2010) režisérky Alice Nellis. Zdroj a foto: Zdroj a foto: VÁNOČNÍ KONCERT SBORU REGNIS od hod., vstupné v předprodeji Kč 160, na místě Kč 190 Komorní soubor Regnis vznikl v Liberci v září roku 2005 jako skupina sedmi mladých lidí, kteří si chtěli společně zazpívat. Po krátkém čase, kdy sbor fungoval bez sbormistra a uměleckého vedení, se ujala sboru zakládající členka Kristýna Stoklasová. Vedle vokální složky vznikl také komorní orchestr, který sbor pravidelně doprovází, ale provádí i své samostatné projekty. Hlavní zájmovou oblastí souboru se stala dobová interpretace hudby období renesance, baroka a klasicismu, které se v současné době věnuje. V současnosti členové souboru spolupracují se sborem Collegium Floreum, který je součástí profesionálního souboru Musica Florea (Marek Štryncl). S tímto tělesem se účastnili významných akcí Pražské jaro 2013 (Chrám sv. Víta), projekt Hlasy světla skladatele Roberta Jíši (Marek Štryncl, FOK, Christina Johnston, Boni Pueri, Tam Tam Orchestra). Na podzim r Regnis hostil významného kontrabasového virtuosa Luise Cojala ze Španělska a provedl s ním tři společné koncerty v Praze, Žitavě a v našem Kulturním centru VRATISLAVICE

10 PROSINEC 2014 PŘIJĎTE FANDIT VRATISLAVICKÝM GYMNASTKÁM V sobotu 6. prosince 2014 se uskuteční v nově zrekonstruované tělocvičně TJ Jiskra 1. ročník gymnastického dvojboje. Soutěž organizuje gymnastický oddíl při TJ Jiskra Vratislavice pro gymnastky a gymnasty z ostatních libereckých i mimolibereckých TJ. Soutěžit budou všechny věkové kategorie děvčat. O co nejlepší výkony budou usilovat ve volných sestavách na akrobacii a v sestavách na kladině a mladší kategorie na lavičce. Závodu se zúčastní i chlapci a ti budou bojovat také ve dvou disciplínách, na kruzích a na akrobacii. Zároveň bychom vás chtěli pozvat na tradiční předvánoční gymnastické vystoupení oddílu gymnastek TJ Jiskra, které se uskuteční v úterý 16. prosince od 17 hodin v tělocvičně TJ Jiskra. Těšíme se na setkání s vámi a na skvělou atmosféru, kterou vždy dokážete vytvořit. Lenka Počerová VRATISLAVIČTÍ HASIČI VYNIKALI NA PODZIMNÍCH SOUTĚŽÍCH Člen vratislavické jednotky Michal Stejskal, který se druhým rokem věnuje nejtěžším hasičským soutěžím v silových vícebojích, vyhrál zlatou medaili v říjnové soutěži TFA Mimoň (Soutěž TFA = toughest firefighter alive nejtvrdší hasič přežije, pozn. redakce). Celkově v letošním ročníku Draeger ligy obsadil sedmé místo. Jeho kolegové Marek Petr Míka, Dominik Míka, Michal Stejskal a Ivo Zbránek skončili na další říjnové soutěži Hasičská noc pod Ještědem třináctí. Závodu se účastnilo 39 čtyřčlenných družstev, která hasičskými vozy objela 16 stanovišť s disciplínami (např. řezání klády kaprovou pilou, šplh, výměna kola u hasičského vozu, raft, stavění protipovodňové stěny z pytlů apod.). Úsek, který družstva objela, byl dlouhý 50 km a posádky ho zdolávaly 6 hodin. Další zlato pro Vratislavice vybojovali mladí hasiči. Říjnových závodů v Mníšku u Liberce se zúčastnilo 28 družstev ve třech věkových kategoriích. Během tříkilometrového závodu v přírodním terénu děti plnily řadu disciplín, např. střelbu ze vzduchovky, požární ochranu, vázání uzlů, určování topografických značek, zdravovědu apod. Dvěma vratislavickým družstvům mladších i starších žáků se podařilo obhájit 1. místo z loňského roku. Kateřina Hladíková DOBROVOLNÍ HAŠIČI BUDOU REPREZENTOVAT V NOVÝCH DRESECH Sbor dobrovolných hasičů ve Vratislavicích nad Nisou si tímto dovoluje poděkovat firmě Elitronic s. r. o. za hodnotný sponzorský dar na ušití a potištění nových dresů pro soutěžní družstvo mladých hasičů. Zároveň si také velmi vážíme ochotné spolupráce pana Ing. Tomáše Nejdla, kterému patří naše poděkování. Bude nám velkou ctí, pokud nám v budoucnu zůstanete nakloněni a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Za SDH Monika Hylmarová 10

11 OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ SEZÓNY FOTBALISTŮ TJ JISKRA Za chvíli jsou tu Vánoce, fotbalové soutěže a turnaje jsou dohrány, a tak je čas na rekapitulaci podzimní sezóny, která byla pro naše týmy vcelku úspěšná. Začnu nejprve od těch nejmenších, a to je tým mladší přípravky. Kluci, ale i dvě děvčata dělají trenérům Jiskrovi, Štěpánkovi, Vajsovi a nově Petrovi velikou radost. Na začátku sezóny měli trenéři strach, jestli dají dohromady alespoň jeden tým a nyní jsou v situaci, že mají dětí tolik, že i dva týmy jsou málo. Na trénink chodí až třicet dětí, ale ne všechny zatím hrají turnaje. U této kategorie se na výsledky moc nekouká a nejsou tak důležité, protože mnohem podstatnější je, aby děti fotbal bavil. Ale nedá mi to se nepochlubit vítězstvím na jednom z turnajů a několika druhými místy. Vítězný turnaj navíc pořádal náš tým, a tak ve Vratislavicích byla skvělá fotbalová atmosféra, kterou by nám mohli závidět i místní chlapi. Rodiče vytvořili dětem nádhernou kulisu, při které byla radost hrát, proto bych jim za náš tým trenérů chtěl tímto moc poděkovat. Do turnajů za nás nastupují vždy dva týmy rozdělené většinou dle věku a také doby, po kterou již děti trénují. Začali jsme využívat nově zrekonstruovanou sokolovnu a v zimním období plánujeme přátelská utkání nebo turnaje v halách. Dalším týmem je starší přípravka vedená klanem Doleželů. Zde je to hodně podobné jako u mladší přípravky. Tým trenérů má k dispozici ke třem desítkám dětí, které jsou též většinou rozdělené na starší a mladší. Starší tým se pravidelně umisťuje na předních příčkách. Ale i zde platí, že jde v první řadě o zábavu a radost ze hry a výsledky nejsou až tak důležité (ale vysvětlete to těm dětem). I rodičům těchto dětí musím poděkovat za podporu. Bez ní by to nebylo ono a klukům i trenérům pozitivní podpora moc pomáhá díky. Starším žákům, kde je hlavním trenérem Tomáš Šidák, se také podařilo zvítězit. Přechod do nové kategorie není vůbec jednoduchý a výsledkově se příliš nedařilo, i když herně to v některých fázích předchozích utkání nebylo vůbec špatné. Až na konec kluci smůlu prolomili a přivezli vítězství z Chrastavy 2:1. Myslím, že chlapci potřebují ještě trochu času a vítězných zápasů bude víc. Týmu dorostu se podzim hodně povedl. Připsal si pouze dvě porážky z jedenácti utkání a v půlce sezóny je na krásném třetím místě. Nejtěžší zápas, který tým odehrál, byl s vedoucím celkem soutěže Vescem, který do té doby neztratil v soutěži ani bod. Tento zápas skončil remízou 4:4, Vesec nebyl daleko od první porážky. Tým se trenérovi Vlkovi podařilo stabilizovat a navíc ještě vhodně doplnit, a to se odráží na výsledcích. V jednom zápase, kdy tým hostoval na půdě Bílého Potoka, VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ dostal příležitost zahrát si v této kategorii i Tomáš Šidák ml., který je ještě věkem v týmu starších žáků. Této šance využil maximálně, podařilo se mu vstřelit i jeden gól. Tým mužů v posledních zápasech našel ztracenou formu z předsezónní přípravy a je patrné i herní zlepšení, které se promítlo do výsledků. Za cenná se dají považovat vítězství v Krásné Studánce a ve Višňové. Do lepší pohody týmu se samozřejmě promítl i fakt, že už své domácí zápasy hraje opravdu na domácím hřišti a má k dispozici patřičné zázemí. Teď už jen přesvědčit svými výkony diváky, aby si našli cestu na stadión a povzbuzovali náš tým alespoň tak, jako povzbuzují rodiče při zápasech těch nejmenších. Co napsat na závěr? Krásné prožití vánočních svátků a poděkování všem, kteří se kolem fotbalu pohybují, za jejich aktivitu a čas. Roman Jiskra, předseda FO 11

12 PROSINEC

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 1 vyšlo v lednu 2014 Ročník 38. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Stěhování

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 ZDARMA Lampionový průvod Popovické dýňování Tenkrát v roce 1874 Představujeme projekt: U Andělky bez bariér Měsíčník obce Velké Popovice, e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz,

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Starosta: Po menším zdržení začneme pracovat

Starosta: Po menším zdržení začneme pracovat Jirkovské č. 11 ročník XIX. listopad-prosinec 2014 noviny Měsíčník města Jirkova a obcí Boleboř, Otvice, Strupčice a Vrskmaň zdarma V tomto čísle mimo jiné najdete str. 2 Změny v útulku str. 3 Advent v

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ

únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ únor 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: LIBUŠE JURÁČKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé

4. listopadu 2006 v Prokyšově sále vedl nejstarší člen Stanislav Trnka, převzali zastupitelé zpravodaj města ročník 3. listopad 2006 náklad 6 100 ks ZDARMA Město Český Krumlov s novým vedením Na prvním jednání nového 23členného zastupitelstva města Č. Krumlov, které v sobotu 4. listopadu 2006

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více