ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 12 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2014 VRATISLAVICE MAJÍ NOVÉ VEDENÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

2 PROSINEC 2014 V podzimních komunálních volbách ve Vratislavicích nad Nisou zvítězilo hnutí Starostové pro se na čtyřleté funkční období stal Lukáš Pohanka. len. Zastupitelé přistoupili k volbě starosty, kterým Liberecký kraj s osmačtyřiceti procenty voličských Pan Pohanka byl jediným navrženým kandidátem 10. hlasů. Získalo 10. tak devět 11. křesel 11. v 10. místním zastupitelstvu. Nebývale silný mandát zajistil politikům sy. Následně mu Aleš Preisler předal funkci a pře na post 2014 starosty Vratislavic a byl zvolen deseti hla- bezproblémové povolební jednání. Ustavující zasedání vratislavických zastupitelů se konalo v ponka nejprve vyjádřil slova díků: Vážení zastupitelé, nechal řízení zastupitelstva. Starosta Lukáš Pohandělí 10. listopadu v hlavním sále KC Veřejné volby nových představitelů obce se účastnily důvěru, kterou ve mně vkládáte. Velmi si toho vá- vážení občané, dovolte, abych Vám poděkoval za desítky vratislavických občanů. žím a chápu to jako obrovský závazek. Vzhledem Liberecký Starostové pro kraj pro Liberecký pro Liberecký kraj kraj kraj Do patnáctičlenného zastupitelstva Vratislavic k tomu, že to není poprvé, co sedím na tomto byli zvoleni: Lukáš Pohanka (SLK), Ing. Jiří Mejsnar místě, tak mohu svědomitě a s určitostí říci, co mě (SLK), Ing. Vladislav Krušina (SLK), Mgr. Vladimíra pro dobrá životvolba pro život 2 no pro to, abychom slušně a poctivě dosáhli všeho, k čemu jsme se zavázali. Abychom tady vytvořili příjemné prostředí pro všechny a aby Vratislavice byly a zůstaly dobré místo pro život. Kdokoliv bude mít jakékoliv připomínky, bude cokoliv potřebovat, budu rád, když se na mě obrátíte, a já se Vám pokusím vždy pomoci. Děkuji. V závěru jednání zastupitelstvo zvolilo zbývající členy Rady městského obvodu Mgr. Vladimíru tva olby Volby SEZNAMTE Vratislavic do Volby zastupitelstva do SE do S NOVÝMI nad zastupitelstva Nisou PŘEDSTAVITELI Vratislavic Vratislavic VRATISLAVIC nad nad Nisou nad Nisou Nisou volte č. volte volte č. Hoření a Ing. Vladislava Krušinu za SLK a Lenku Tarabovou za Volbu pro Vratislavice. Všichni noví představitelé Vratislavic by tímto chtěli poděkovat občanům za jejich účast ve volbách a především za projevenou důvěru. Detailní informace o průběhu zastupitelstva a jak konkrétně hlasovali jednotliví představitelé obce, naleznete na webových stránkách čeká, kolik práce je přede mnou. Dnes jsem tady Hoření (SLK), dobrá MUDr. Marek Bydžovský volba (SLK), volba Otto před pro Vámi jako pro člověk, život který život se vrací a ví, co tento Dvorský (SLK), MUDr. Zuzana Kofferová (SLK), Ing. úřad obnáší. Věřte mi, že své dosavadní zkušenosti Zbyněk Nýdrle (SLK), Bc. Hana Šimková (SLK), Mgr. hodlám využít k tomu, aby po celou dobu, co budu Jakub Trakal a Aleš Preisler (Pro sport a zdraví), mít tu čest stát v čele Vratislavic, obec vzkvétala a Lenka Tarabová (Volba pro Vratislavice), Ing. Jaro- stále byla dobrým místem pro život. Děkuji všem jeslí výstavba v lokalitě výstavba nové výstavba Nová mateřské nové Ruda mateřské nové školy mateřské a školy jeslí podpora v a školy lokalitě jeslí seniorů v a lokalitě jeslí Nová - v příspěvky lokalitě Ruda Nová Ruda Nová na obědy, Ruda podpora podpora zvýhodněné seniorů podpora seniorů - příspěvky seniorů - příspěvky na - příspěvky obědy, na oběd zvýn slav Sýkora (ODS), Otto Hartig (KSČM) a Mgr. Pavel voličům za to, že nám dali hlas. Budu dělat vše pro ce.cz v sekci Orgány městského obvodu/zastupitelstvo SENIOR městského TAXI SENIOR fitparku pro TAXI obvodu/zápisy odvoz pro TAXI odvoz k Zastupitelstva. lékaři pro k odvoz a lékaři vybudov k a lék Z nově zvolených zastupitelů se z pracovních dů- hlas někomu jinému, že jejich hlas nebude opomí- Kateřina Hladíková navrácení tojných Jeništa navrácení prostor (ČSSD). školní navrácení školní knihovny knihovny školní do důstojných knihovny do SENIOR důstojných to, do abych prostor TAXI důstojných přesvědčil prostor i odvoz občany, prostor kteří k lékaři ve volbách a SENIOR dali vybudování mínek navrácení vodů do navrácení omluvila prostor Mateřského navrácení pouze Mateřského centra MUDr. Mateřského Zuzana centra Kamínek s cvičebními Kofferová, centra Kamínek do prostor jen. Ještě Kamínek jednou do prvky prostor Vám děkuji. do prostor s cvičebními s cvičebními s prvky cvičebními prvky prvky KC a tak KC bylo zastupitelstvo KC usnášeníschopné. Přítom- vybudování Zastupitelé zabezpečeného dále odhlasovali, že parku v naší vybudování obci pro psy vybudování s překážkami zabezpečeného vybudování zabezpečeného zabezpečeného parku parku pro psy p zastupitelé nejprve složili slib. Vzápětí jednohlasně schválili návrh bývalého starosty Aleše Preislera, bude zastupovat Lukáše Pohanku v čase jeho ZASTUPITELSTVA budeme mít uvolněného místostarostu, který ZASEDÁNÍ podpora l, zvýšení podpora činnosti kapacity podpora činnosti mateřských činnosti mateřských škol, mateřských pro zvýšení škol, výcvik zvýšení škol, kapacity zvýšení kapacity kapacity pro výcvik pro výcvik pro výcvik základní aby základní funkce školy starosty základní školy byla vykonávána školy kvalitně fungující technické středisko kvalitně kvalitně fungující jako uvolněná. Tedy, že zvolený starosta bude za svou práci svou funkci nevykonával. Uvolněným místosta- Příští zasedání zastupitelstva se koná nepřítomnosti nebo v době, kdy by starosta kvalitně fungující technické fungující technické středisko technické středisko rozšíření autobusu rozšíření a podpora rozšíření a podpora linky a podpora školního linky školního zachování linky autobusu školního autobusu hřiště autobusu U Kina a podpora zachování sníženého zachování hřiště zachování vstupného U hřiště Kina U hřiště a Kina podpora U a Kina podpora snížené a pod s pro Vratislavice pobírat měsíční odměnu. Rozsah rostou pro investice byl pak rovněž deseti hlasy 10. prosince 2014 od 16 hod. v zasedací rozvoj U Sila, povinností rozvoj dětských Nová starosty dětských rozvoj Ruda, hřišť tak velké dětských v hřišť obce lokalitách totiž v reálně hřišť lokalitách vybudování U neumožňuje Sídliště výkon Sídliště dalšího zaměstnání. Nisou tosti do poděkovat: Proseče Děkuji nad všem Nisou zastupitelům Nisou za Nisou do vice Proseče nad do Nisou. Proseče nad Hlavní do Proseče Nisou sál nad KC Nisou nad je Nisou v Sila, lokalitách zvolen U Nová Sila, Ing. cyklostezky Jiří Ruda, U Nová Mejsnar. Sila, Ruda, Nová Také a on inline Ruda, využil příleži- dráhy vybudování z vybudování místnosti Vratislavic cyklostezky vybudování Úřadu nad cyklostezky MO Liberec a cyklostezky inline Vratisla-a dráhy inline a z dráh inlin Vra Sídliště Poté navrhl Ing. Vladislav Krušina, aby zastupitelstvo modernizace zvolilo modernizace koupaliště budoucího koupaliště starostu, Sluníčko koupaliště místostarostu Sluníčko realizace Sluníčko konceptu malých specializovaných realizace realizace projevenou důvěru. Samozřejmě i všem občanům, že náš velmi ambiciózní volební program né jsou konceptu srdečně obchodů realizace konceptu zváni. malých konceptu malých specializovanýc malých dlišti rozšíření a Zámecký radní rozšíření parkovacích veřejně rozšíření a Vrch parkovacích jeho podnět ploch parkovacích byl většinově na ploch sídlišti schvá- v na centru v tomto termínu obsazen. Všichni obča- modernizace ploch sídlišti podpořili. Zámecký na obce sídlišti Zámecký Slibuji - Vrch řeznictví Vám Zámecký tady, Vrch že budu a pekařství Vrch dělat všech- v centru doplní v centru obce prodejna v - centru obce řeznictví - obce řeznictví a pekařství - řeznictví a pekařství doplní a kvalitního ovoce a zeleniny kvalitního kvalitního ovoce kvalitního ovoce a zeleniny a ovoce zeleniny a zeleniny rekonstrukce a důchodců rekonstrukce rekonstrukce lesoparku lesoparku u Domova lesoparku u Domova důchodců u Domova důchodců důchodců RADA MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Lukáš Pohanka Lukáš Pohanka Lukáš Pohanka Ing. Ing. Jiří Jiří Mejsnar Mejsnar Mgr. Vladimíra Hoření Ing. Vladislav Krušina Ota Mgr. Dvorský Vladimíra Mgr. Lenka Vladimíra Hoření Tarabová Hoření ří Mejsnar Ing. Jiří Mejsnar Mgr. Vladimíra Hoření Lukáš Ing. Pohanka Vladislav Krušina Ing. Jiří Mejsnar starostka Vratislavic Ing. Vladislav Ing. n./n. Vladislav Krušina Ing. Vladislav Krušinasladovník starostka pivovaru, Vratislavic starostka Vratislavic n./n. starostka n./n. Vratislavic n./n. sl tarosta er projektů Vratislavic starosta Vratislavic nad starosta Nisou nad Vratislavic Nisou nad Nisou manažer projektů manažer projektů manažer projektů finanční analytik finanční analytik v letech 1998 v letech 2000, , před otního v letech prostředí 2008 v letech finanční analytik v oblasti životního v oblasti prostředí životního prostředí 58 let v letech , středoškolská finanční předseda analytik klubu cyklistů v letech , VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB DO VRATISLAVICKÉHO pedagožka 58 let 58 let PIVOVAR ZASTUPITELSTVA 58 let VRATISLAVICE středoškolská středoškolská pedagožka středoškolská pedagožka pedagožka PIVO 32 let 36 let 36 let 36 let 32 let 32 let 32 let 60 let 73 let 60 let 60 let 60 let Název politické strany Počet získaných Počet křesel V říjnových komunálních hlasů v % v zastupitelstvu volbách do zastupitelstva Starostové pro Liberecký kraj 48,08 9 Vratislavic nad Nisou volilo PRO Sport a Zdraví 13, místních obča- nů starších osmnácti let. Volba pro Vratislavice 9,30 1 Volební účast v naší obci Občanská demokratická strana 7, ,44% byla lehce nad celorepublikovým průměrem. Komunistická strana Čech a Moravy 6,81 1 Česká strana sociálně demokratická 5,91 1 Přesto ve Vratislavicích letos přišlo k urnám o pětašedesát lidí méně, než při vol- TOP 09 4,04 0 KDU-ČSL a nezávislí 3,84 0 bách do obecního zastupitelstva v roce Strana pro otevřenou společnost 1,19 0 Kateřina Hladíková Bc. Hana UDr. a Šimková Zuzana Bc. Šimková Hana Šimková MUDr. Marek MUDr. Bydžovský Marek Bydžovský 2MUDr. Kofferová MUDr. Marek Bydžovský Milan Zuzana Kofferová Bc. Hana Ing. Šimková Zbyněk Nýdrle MUDr. Marek Bydžovský Ing. Matula MUDr. Zuzana Kofferová Zbyněk Ing. Nýdrle Zbyněk Ing. Nýdrle Zbyněk Nýdrle ateřské školky odborný ředitelka lékař mateřské ředitelka školky mateřské ředitelka školky mateřské školky odborný lékař odborný lékař odborný kapitán lékař prvoligových ka praktická lékařka praktická lékařka praktická lékařka podnikatel, projektant podnikatel, podnikatel, projektantpodnikatel, projektant atislavice n./n. ušní, nosní, Sídliště krční Vratislavice Sídliště Vratislavice n./n. Sídliště Vratislavice n./n. n./n. ušní, nosní, ušní, krční nosní, ušní, krčnínosní, fotbalistů krční FK TEPLICE fotb 43 let 43 let 43 let 58 let 58 let 58 let 58 let 53 let 46 let 53 let 53 let 53 let 46 let 46 let 46 let 30 let

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, mám to potěšení opět k Vám promluvit z tohoto místa. Jenom díky Vaší důvěře se nám podařilo uspět ve volbách a chtěl bych Vám za to velice poděkovat. Vnímáme to jako velký závazek a čeká nás nyní spousta práce. Ten rok, kdy jsme nebyli ve vedení Vratislavic, nám pomohl vidět problematiku naší obce také z jiné perspektivy. A v tuto chvíli máme mnoho nápadů k tomu, abychom pro Vás učinili Vratislavice ještě lepším místem pro život. Předsevzali jsme si velmi ambiciózní cíle na následující čtyři roky a již nyní na nich začínáme pracovat. Je také nutné stabilizovat personální situaci na radnici městského obvodu. Pouze silný tým schopných pracovníků je schopen táhnout za jeden provaz a společně tak posunovat naši obec směrem vpřed. Vratislavice jsou totiž o kolektivu lidí, kteří pro Vás občany budou pracovat na 110%. A co bych chtěl zvlášť zdůraznit, budeme naplno pracovat pro všechny obyvatele Vratislavic, nejen pro naše voliče. Vratislavický zpravodaj, který vychází po jednoměsíční pauze, se také vrací do své původní podoby a jako takový bude apolitický. Chceme, abyste se dozvídali zajímavosti o dění v městském obvodu, kulturních akcích, úspěších našich sportovců, programech pro děti i seniory. Neměly by to zastírat politické výlevy několika jedinců, jejichž cílem není konstruktivní řešení problémů, ale pouze osobní ataky. To však neznamená, že by nás nezajímaly Vaše názory. Naopak. Na této stránce naleznete přehled všech možností, jak nás oslovit nebo se s námi potkat. Pravidelné budou například dny otevřených dveří v kanceláři starosty nebo setkání vedení obvodu s občany. A vězte, že všechny rozumné připomínky a názory vítáme. Na závěr bych Vám všem chtěl popřát krásné a hlavně klidné prožití vánočních svátků. Dle reakcí lidí, se kterými se každý den potkávám, je právě klid a stabilita to, co v našich Vratislavicích nyní potřebujeme. Proto ještě jednou přeji pěkné svátky a v novém roce ať se nám všem daří naplnit všechna předsevzetí. Váš starosta, Lukáš Pohanka VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: na základě domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 16 HODIN v zasedací místnosti Úřadu MO ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR Vážení občané Vratislavic, velice si ceníme Vašich názorů, které nás při práci inspirují, a stejně jako Vaše připomínky jsou pro nás významnými podněty ke stálému Dny otevřených dveří v kanceláři starosty zlepšování života v naší obci. Proto nás neváhejte kontaktovat a společnými silami tak můžeme z Vratislavic vytvořit ideální místo pro život. Každá první středa v měsíci od do hodin (je nutné se předem objednat na tel.: ) Veřejná setkávání s představiteli obce Termíny budou avizovány ve Vratislavickém zpravodaji, na a na facebooku Kontaktujte nás prostřednictvím u nebo poštou Městský obvod Liberec Vratislavice n. N., Tanvaldská 50, , Liberec 30 Jsme i na facebooku Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 12/2014 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Bc. Kateřina Hladíková Redakční rada: Mgr. Vladimir Hoření, předsedkyně Mgr. Iva Pokorná, Hana Weinzettelová, Lenka Tarabová, Mgr. Libor Rygál, Ing. Ivan Zimmel, Milan Štěpánek Sazba: Ing. arch. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Náklad: výtisků PŘÍSPĚVKY DO ZPRAVODAJE ZASÍLEJTE NA: Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 PROSINEC 2014 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku přilákalo do atria Kulturního centra Vratislavice v sobotu 29. listopadu stovky lidí. Tradiční akci oznamující příchod adventu doprovázel bohatý kulturní program a vánoční trhy. O neopakovatelnou předvánoční atmosféru se svými vystoupeními již tradičně postaraly vratislavické děti. Zhruba dvouhodinový kulturní program zahájilo roztomilé vystoupení Sluníček cvičení dětí s rodiči. Nejen své příbuzné pak potěšily děti ze všech vratislavických mateřských škol. Nejprve zpívaly a recitovaly děti z MŠ Sídliště, dále MŠ Tanvaldská a Poštovní a vystoupení těch nejmenších završila MŠ Lísteček. Malé hudební talenty doprovázela kapela DBand složená převážně z učitelek a rodičů dětí z místních školek. Program vyvrcholil krátce před půl šestou, kdy vratislavický starosta Lukáš Pohanka v krátkém proslovu poděkoval účinkujícím a všem lidem popřál pohodové Vánoce a krásný nový rok. Pak společně s dětmi odpočítal rozsvícení stromu. Skupina DBand na závěr zahrála několik vánočních písní, mimo jiné baladu Haleluja s nádherným houslovým sólem. Pro návštěvníky, kteří přišli ve světle stromku načerpat příjemnou předvánoční atmosféru, byly připraveny stánky s tradičními výrobky a vánočními lahůdkami. Za zvuku koled měli lidé možnost ochutnat svařené víno, horkou medovinu a punč od místních dodavatelů. Pro děti byl přichystán čaj zdarma a nechyběly ani perníčky a další cukrářské produkty z medu. Lidé si mohli v rámci adventních trhů zakoupit výrobky sedmnácti prodejců, kteří nabízeli zejména adventní věnce a vazby, vánoční ozdoby a dekorace, bižuterii, keramiku nebo svíčky. Bezmála devítimetrový smrk pichlavý vyrostl před hlavním vchodem Mateřské školy Sídliště. Zdobí jej stometrový řetěz s dvanácti sty LED diodami a přibližně šedesát ozdob ve tvaru hvězd a dárků. Vánoční strom bude atrium KC krášlit až do konce roku Poděkování patří zejména učitelkám, které s dětmi vánoční vystoupení nacvičily. Doufejme, že ve stejně pohodové atmosféře, jakou jsme zažili poslední listopadovou sobotu v atriu KC101010, se ponesou i letošní vánoční svátky a celý rok Kateřina Hladíková 4

5 Už od jara se ve Vratislavicích potýkáme s problémy, které přináší rozsáhlá rekonstrukce tramvajové trati. Jejím výsledkem bude nejen komfortnější cestování veřejnou dopravou, ale i samotná chůze po nově vybudovaných chodnících. Současná situace má však k tomuto ideálu daleko. Proto přinášíme aktuální informace k průběhu rekonstrukce a odpovědi na stále častější dotazy místních, jak ještě dlouho budou komplikace v dopravě trvat. Z reakcí obyvatel Vratislavic je patrné, že ze stávajícího neuspokojivého stavu viní neprávem i vedení naší obce. Ale investorem rekonstrukce trati je DPMLJ, a. s. a za harmonogram a celou přestavbu odpovídá stavební firma COLAS CZ. Často kritizované umístění zastávek vnímá také vedení Vratislavic jako velmi nešťastné. Tato agenda spadá do kompetence Libereckého kraje a Policie ČR. Faktem tedy je, že představitelé Vratislavic průběh stavby a její dílčí aspekty nijak ovlivnit nemohou. Přesto si vratislavický starosta Pohanka na konci listopadu pozval na úřad hlavního stavbyvedoucího společnosti COLAS CZ Ing. Petra Slámu, aby ho detailně informoval o skutečném stavu věcí a reálném termínu dokončení. Z této schůzky vyplynulo, že vzniklé průtahy na stavbě způsobila především havárie kanalizačního potrubí, které se muselo kompletně vyměnit. Práce byly přerušeny i kvůli nálezu kosterních pozůstatků u kostela a následnému archeologickému průzkumu. Další problémy způsobuje špatný stav inženýrských sítí. Tyto nepředvídatelné situace vedly mimo jiné k vleklé uzavírce Tanvaldské ulice. Tempo stavby bylo už několikrát předmětem kritiky. Současné příznivé počasí ale celé situaci značně napomáhá. Od Nové Rudy za zastávku Ústav sociální péče jsou již položeny i koleje, dále je hotová základní betonová deska pro dvojkolejnou tramvajovou trať až k lékárně. Na křižovatce u lékárny byla instalována i výhybka, což umožnilo ponechat silniční provoz do Rochlické ulice. Přes Vratislavice se postupně dokončují inženýrské sítě a připravuje se podloží pro tramvajovou trať. Začínají se pokládat obrubníky a stavět chodníky. Podél Tanvaldské ulice je dokončena nová opěrná zeď, a to i v místech tramvajové smyčky. Zde bylo dokončeno zakrytí potoka a rozšířený vjezd do benzinové pumpy. V celém úseku se již instalují sloupy trakčního vedení. V závěru letošního roku by neměl být průjezd Vratislavicemi komplikován dalšími uzavírkami. Do poloviny prosince by měly skončit práce před vratislavickým kostelem a silniční provoz se vrátí do dvou jízdních pruhů. Stavbyvedoucí Sláma pana starostu ujistil, že plánovaný termín dokončení k 15. dubnu příštího roku je reálný a spolu s ředitelem DPMLJ, a. s. Lubošem Wejnarem je přesvědčen, že tramvaje v tento den skutečně vyjedou. Kateřina Hladíková VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI MÁ BÝT DOKONČENA V TERMÍNU PORUCHY NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ ŘEŠÍME Dopravní omezení nebo časté odstávky vody a elektřiny nejsou jedinými komplikacemi, se kterými se obyvatelé Vratislavic aktuálně potýkají. V souvislosti s výměnou sloupů elektrického vedení, kterou provádí společnost ČEZ, došlo k poruše na veřejném osvětlení v ulicích Na Břehu a Za Kinem. Vedení obce si plně uvědomuje, že je taková situace, zvlášť v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, pro místní obyvatele velice nepříjemná. Problém proto začalo okamžitě řešit a ve čtvrtek 27. listopadu byla objednána oprava. V termínu vydání Vratislavického zpravodaje by už měly být obě ulice zcela osvětlené. Kateřina Hladíková 5

6 PROSINEC 2014 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ Pro velký počet dětí, které půjdou do 1. třídy, se bude konat zápis ve dvou dnech. Ve čtvrtek 15. ledna 2015 od do bude zápis pro děti z mateřské školky Sídliště a v pátek 16. ledna 2015 od do pro všechny ostatní děti. Zápis proběhne ve velké zelené budově, do které se vchází z chodníku vedoucího z Tanvaldské ulice směrem k mateřské školce a je označen krtečkem. Zápis se týká dětí, které k dosáhnou věku 6 let a jsou ze spádové oblasti Vratislavice nad Nisou. U zápisu je potřeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Mgr. Libro Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice DĚTI ZŠ VRATISLAVICE VYSTOUPÍ NA TRADIČNÍM VÁNOČNÍM KONCERTU Adventní čas je doslova nabitý různými kulturními a společenskými akcemi. Jednu z nich byste si ale zaručeně neměli nechat ujít. Děti vratislavické základní školy vystoupí 16. prosince na tradičním Vánočním koncertu. Vystoupení mladých hudebních talentů začíná v hod. v KC Přijďte se příjemně pobavit, všichni jsou srdečně zváni! Vstupné je zdarma. Mgr. Petra Brychtová CHARITA POŘÁDÁ POTRAVINOVOU SBÍRKU Prosíme čtenáře o pomoc matkám s dětmi v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. V čase Vánoc můžete potěšit nejen 2014_12 své blízké, ale také 19:02 potřebné. Stránka Maminky 4 Kletr v nouzi ocení jakoukoliv trvanlivou potravinu nebo sladkost pro děti. Sbírka trvá do 14. prosince 2014 na faře ve Vratislavicích více na tel.: , p. Černá, kancelář Charitní ošetřovatelské služby fara přízemí. Děkujeme Vám za Vaši pomoc. Václav Vaněk ŽÁCI TVOŘÍ VE ŠKOLNÍCH DÍLNÁCH Hodně se v dnešní době hovoří o slabé manuální zručnosti dětí a o nezájmu o ruční práce. Školní dílny jsou jen částečnou příležitostí pro žáky vyzkoušet si, co dovedou. Někteří z nich skutečně drží nářadí poprvé v ruce, ale při správném vedení je možné i s těmito žáky vyrobit zajímavé a ne úplně jednoduché výrobky. Navíc je práce s různými materiály baví. Díky pile v Mimoni a v Brništi jsme bezplatně získali materiál, který si žáci museli již samostatně opracovat. Příjemně nás překvapili. Mgr. Libor Rygál, ředitel ZŠ Vratislavice V MĚSÍCI ŘÍJNU VYŠEL V NAKLADATELSTVÍ PETR POLDA DRUHÝ DÍL KNIHY VratislaVice Nad Nisou AUTORŮ Marka Řeháčka A Petra Ferdyše Poldy Z OBSAHU: STARODÁVNÍ LIDÉ VRATISLAVIČTÍ, O SPRÁVĚ VRATISLAVICKÉ OBCE, CÍSAŘSKÉ NÁVŠTĚVY VE VRATISLAVICÍCH, SÁGA RODU GINZKEYOŮ, O VRATISLAVICKÉ KOBERCÁRNĚ, MILÍŘE CÍL LETNÍCH VÝLETŮ A MNOHO DALŠÍCH ZAJÍMAVOSTÍ KNIHU MUŽETE ZAKOUPIT V INFORMAČNÍM CENTRU VRATISLAVICE NAD NISOU AUVŠECH DOBRÝCH KNIHKUPCŮ. OBDARUJTE SVÉ BLÍZKÉ MILOU KNÍŽKOU Z KRAJE VAŠEHO DOMOVA! 6 Nakladatelství Petr Polda, s. r. o.

7 PROSINEC VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ Vážení čtenáři, Knihovna Vratislavice ve spolupráci s KC Vás zve ve středu 17. prosince od na předvánoční pořad divadla Matýsek Vánoční písně a koledy. Přijďte si poslechnout známé i méně známé vánoční písně a koledy, popovídat si o vánočních zvycích a tradicích. Pro děti má divadlo Matýsek připraveny soutěžní otázky. Hrají a zpívají: Ondřej Pešl, Ctirad Macháně, Michal Vaněk a Zuzka Nováková. divadlo Matýsek Z NOVINEK NA MĚSÍC PROSINEC VYBÍRÁME: Levhartice kniha Ivy Pekárkové, která se unikátním způsobem dotýká fenoménu tak častého v dnešní moderní společnosti: čím dál tím víc lidí se nechá okouzlit cizími kulturami, zatímco pohrdá svou vlastní ať už z dobrých, anebo špatných důvodů. Instinkt dravce a Fantomová bolest dva detektivní romány od Thomase Engera, kterého čtenáři již nyní považují za nový norský zázrak v oblasti krimi beletrie. Na orlích křídlech Ilona Fišerová napsala knížku pro dětské čtenáře, která získala cenu za nejlepší původní dobrodružný příběh pro děti. Hlavní hrdinové příběhu Tomáš a jeho kamarádi zbožňují landkiting. Tak pokud jste jako já tápali, co to vlastně landkiting je, po přečtení knihy Vám to bude jasné. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Vaříme s Láďou Hruškou levně a chutně nesmíme opomenout tento knižní hit. Knihu budeme celý prosinec půjčovat pouze prezenčně, aby si ji každý zájemce o kuchařské experimenty mohl v knihovně prohlédnout a nechat se inspirovat. KNIHOVNA BUDE BĚHEM VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN ZAVŘENÁ Knihovna Vratislavice bude uzavřena v období vánočních prázdnin od pondělí do pátku V novém roce se shledáme v pondělí opět v normálním provozu. Za vratislavickou knihovnu přejeme všem našim čtenářům krásné a klidné vánoční svátky a v roce 2015 pevné zdraví a mnoho štěstí doma, ve škole i v zaměstnání. Markéta Fizková a Helena Brestovanská knihovnice PROGRAM MC KAMÍNEK A NOVÉ KONVERZAČNÍ KURZY ANGLIČTINY MC Kamínek funguje každé úterý a čtvrtek od 9 12 hod. v budově bývalého Dinexu, ul. Tanvaldská 263 Vratislavice n. Nisou, sál v 1. patře budovy (vedle obchodu Potraviny-večerka u tramvajových kolejí) viz obr. níže. PROGRAM MC KAMÍNEK NA PROSINEC Výtvarničení Mikulášská nadílka Pohádka o jedličce Výtvarničení vánoční ozdoby Vánoční příběh Vánoční pohoda, zdobení perníčků KONVERZAČNÍ KURZY ANGLIČTINY a jejich cílem je rozvíjet schopnost mluvit anglicky, Pro širokou veřejnost otevíráme v rámci MC Kamínek rozumět mluvenému slovu, procvičit se od 26. listopadu 2014 konverzační kurzy v konverzaci a rozšířit si všeobecnou slovní zá- angličtiny pro dospělé s rodilými mluvčími sobu. Pokud máte zájem o konverzační kurzy, z USA. Kurzy se budou konat každou středu od prosím, z organizačních důvodů mě kontaktujte hodin. Vstupné na jedno setkání na činí 50,- Kč. Na tyto kurzy stačí mít základy angličtiny Za MC Kamínek, (není podmínkou umět dobře anglicky) Renata Zítová VÁNOČNÍ SOUTĚŽ Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás vánoční soutěž o dvě vstupenky na únorové divadelní představení Z louže pod okap v KC Doba adventu je jednou z mála příležitostí, kdy si téměř každá rodina krášlí svou domácnost, aby tak umocnila sváteční atmosféru blížících se Vánoc. Nechte nás nahlédnout do Vašich domovů, oken a balkónů či předzahrádek. Podělte se s námi prostřednictvím fotografií o Vaši jedinečnou výzdobu. Stačí, když své snímky pošlete do redakce nejpozději do 16. prosince 2014 a výhra může být Vaše! Z došlých fotek vybereme tu nej a spolu se jménem vítěze ji uveřejníme v lednovém vydání Vratislavického zpravodaje. Výherce soutěže bude informován také telefonicky nebo em, a tak nezapomeňte uvést i kontakt na Vás! Své fotografie s označením SOUTĚŽ zasílejte na adresu MO Liberec Vratislavice n. N., Tanvaldská 50, Liberec 30 nebo na redakční Těšíme se na všechny Vaše krásné a originální fotky! DÝŇOVÁNÍ MŠ POŠTOVNÍ Na konci října se v MŠ Poštovní konalo již tradiční dýňování rodičů s dětmi. Všichni jsme se zde sešli, abychom strávili příjemné odpoledne při výrobě různých dýňových strašidýlek. Ta jsme pak vystavili venku, aby svým světýlkem potěšila nejen děti ze školky, ale i kolemjdoucí. Paní učitelky, teta Renča a paní kuchařka pro nás připravily výbornou dýňovou polévku a stejně vynikající koláč, na kterých jsme si po naší práci rádi pochutnali. O úžasnou atmosféru příjemně stráveného odpoledne se postaraly paní učitelky Darja a Iva. Za přípravu a průběh celého odpoledne patří velké poděkování celému personálu naší malé úžasné školky. Spokojení rodiče z MŠ Poštovní 7

8 8 PROSINEC 2014 SENIOŘI SE OHLÉDLI ZA KONČÍCÍM ROKEM ADVENTNÍ KONCERT VIOLONCELLOVÉHO SOUBORU IL PONTICELLO V neděli 14. prosince v hodin se uskuteční v Kapli Vzkříšení adventní koncert violoncellového souboru IL PONTI- CELLO pod vedením paní učitelky Vladimíry Sanito ze ZUŠ. V programu koncertu zazní skladby: A. Dvořák: Largo z 9. symfonie Z Nového světa, A. Dvořák: Polka VÝSTAVA BETLÉMŮ Od pondělí 15. do neděle 21. prosince se uskuteční výstava betlémů v sále pod Kaplí Vzkříšení. Vstupné je dobrovolné. Prohlídka je možná od do hodin. V dopoledních hodinách po domluvě pro základní a mateřské školy. Telefon Vchod do sálu z farního dvora. Václav Vaněk - Podvečerní dechovka Filipovská, Eduard Hrubeš a Josef Zíma. Každý všední den od hod. Stejně jako každým rokem, tak i letos se sešli vratislavičtí senioři 25. listopadu 2014 v restauraci CENTRUM, aby zhodnotili svoji činnost za letošní rok. V úvodu zaznělo poděkování panu Špidlenovi za dlouholetou obětavou práci ve výboru organizace, dále bylo vzpomenuto na členy, kteří naše řady v tomto roce opustili. Následovalo vyhodnocení turistických akcí, na které navázalo seznámení s akcemi, které jsou plánovány na rok V sále zaplněném do posledního místa panovala příjemná atmosféra, a když po skončení hlavního programu bylo podáváno pohoštění, nastal čas na diskusi. Diskutovalo se nejen u jednotlivých stolů, ale většina z nás využila tohoto setkání a vyměnila pár slov i s ostatními seniory v sále. Rozešli jsme se do chladného večera s pocitem hezky stráveného odpoledne v kruhu přátel. Eva Mužíková B dur, W. A. Mozart: Allegretto, M. A. Charpentier: Te Deum, W. A. Mozart: Menuetto 2 ze serenády Gran Partita, A. Vivaldi: Allegro, G. Verdi: Va pensiero z opery Nabucco, G. F. Händel: Lascia ch io pianga z opery Rinaldo, Ch. Gounod: Pochod, G. B. Lulli: Pochod. Václav Vaněk TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2015 V neděli 4. ledna 2015 v hodin se v Kapli Vzkříšení uskuteční Tříkrálový koncert, na kterém vystoupí GENERACE GO- SPEL CHOIR. Dobrovolné vstupné bude vybráno do zapečetěné pokladničky v rámci Tříkrálové sbírky České katolické charity. Václav Vaněk ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V pátek 5. a v sobotu 6. prosince 2014 se uskuteční v sále a kapli adventní duchovní obnova. Pozvání k vedení duchovní obnovy přijal pan farář Václav Vacek z Letohradu. Více na stránkách Václav Vaněk BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH KAPLE VZKŘÍŠENÍ Středa Štědrý den v kapli k dispozici betlémské světlo stavění betléma s dětmi mše svatá, vigilie Narození Páně noční bohoslužba slova Čtvrtek slavnost Narození Páně Boží hod vánoční 8.30 mše svatá Pátek svátek svatého Štěpána 8.30 mše svatá Václav Vaněk TURISTICKÉ AKCE VRATISLAVICKÝCH SENIORŮ odjezd hod. ČD Liberec Trasa: advent Gorlitz - Zhořelec vedoucí pan Ročňák, obtížnost odjezd hod. MHD Trasa: cyklostezka - Pavlovice vedoucí pan Jokl, délka trasy 5 km, obtížnost odchod hod. ÚMO Vrat Trasa: kolem Vratislavic vedoucí pan Kejdana, délka trasy 4 km, obtížnost odjezd hod. MHD č. 18 Trasa: Rudolfov - Česká chalupa vedoucí pan Jokl, délka trasy 5 km, obtížnost 1 Mimořádná akce: odjezd hod. MHD č. 18 Trasa: Česká chalupa, dále sáňkařskou cestou ke Křížovému buku... zdobení stromečku v přírodě. Výbava: svíčky, prskavky, ozdobičky na stromek, pro zvířátka jablka, mrkev, tvrdý chléb. vedoucí pan Heřman Eva Mužíková JUBILANTI Září let Marie Vojtěchová Karel Procházka Hana Halamčeková Jitka Soukupová František Vít Jana Málková 75 let Marie Vondráčková 80 let Ludmila Tvrdíková Říjen let Ingrid Moravcová Jana Fikrová 75 let Dalibor Vogt Brigita Ditzková Stefania Malinčíková Vratislav Bárta Irena Vrtílková 80 let Josef Housa 85 let Valerie Kužionová 90 let Alena Klabanová 92 let Oldřich Pamětnický 100 let Lidmila Trcová

9 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE KONCERT: TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR world music inspirovaná moravskou tradiční hudbou čtvrtek od hod., vstupné v předprodeji Kč 160, na místě Kč 190 Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich album Poplór bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts, album Do kamene tesané aneb Ondráš se stalo předobrazem polského divadelního představení Ondraszek pan Łysej Góry... Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou hudbou objíždějí Evropu od Ruska až po Irsko, hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatímco jejich první album Horní chlapci je folkovým holdem valašskému básníkovi Ladislavu Nezdařilovi, aktuální CD Cestou na jih je etnorockovým putováním folklórními regiony Moravy ze severu na jih. A v rozpětí mezi těmito alby najdete hudbu Tomáše Kočka a jeho Orchestru. DIVADLO: M. MACKENZIE BARONKY pondělí od hod., VYPRODÁNO Herecký koncert, tak by se dalo nazvat divadelní představení Baronky, které je již několik týdnů beznadějně vyprodané. Vztah baronky a její služky sleduje ve své hře filmový i divadelní autor a režisér Michael Mackenzie. Baronky jsou úpravou hry Baronka a služka, v níž obě herečky působily dříve. Autorem úpravy, režisérem a scénografem je jeden z našich nejvýraznějších divadelníků současnosti Šimon Caban. Diváckou atraktivitu Baronek zvyšuje výpravná scéna a nádherné kostýmy Simony Rybákové. Hlavním tahákem jsou ale herecké výkony Evy Holubové v roli baronky a Zuzany Bydžovské jako její služebné. Obě herečky asi není nutné příliš představovat. Eva Holubová je absolventka pražské DAMU a patří mezi nejvyhledávanější herečky současnosti. Prošla divadly Sklep, Mimóza, Náhradní divadlo, Švandovo divadlo, Divadlo VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Na zábradlí nebo Divadlo Palace. V Divadle Kalich hraje v inscenacích Nahniličko, Baronky a účinkuje v jevištní talk show Co jinde neuslyšíte. První výraznou rolí ve filmu byla postava sadistické vychovatelky v Renčově dramatu Requiem pro panenku (1991). V poslední době natočila např. snímky Líbáš jako bůh, Gympl, Taková normální rodinka a řadu dalších. Úspěchy Evy Holubové na filmovém plátně lze dokumentovat také jejími oceněními. Dostala Českého lva za vedlejší roli ve filmu Ene Bene (2000). Za svou roli v komedii Účastníci zájezdu (2006) získala cenu za hlavní ženský herecký výkon na festivalu Tribeca v New Yorku. Zuzana Bydžovská absolvovala Státní konzervatoř v Praze. Začínala v Divadle Na zábradlí, v letech byla členkou Činohry Národního divadla, poté se vrátila na svou původní scénu a následně odešla na volnou nohu. Dnes hraje také např. v Ungeltu či Divadle Bez zábradlí. Ve filmu debutovala v jedenácti letech ve snímku Přijela k nám pouť. V poslední době natočila např. snímky Venkovský učitel, Příběhy obyčejného šílenství či Kytice a seriály Hraběnky, Soukromé pasti a další. Za roli matky ve filmu Tomáše Vorla Gympl (2007) obdržela Českého lva za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli. Další filmovou rolí je postava statkářky ve filmu Venkovský učitel (2007) režiséra Bohdana Slámy. Za tuto roli taktéž obdržela cenu Český lev, tentokrát za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, a rovněž cenu na Stockholmském filmovém festivalu. Třetí sošku Českého lva má doma za účinkování ve filmu Mamas & Papas (2010) režisérky Alice Nellis. Zdroj a foto: Zdroj a foto: VÁNOČNÍ KONCERT SBORU REGNIS od hod., vstupné v předprodeji Kč 160, na místě Kč 190 Komorní soubor Regnis vznikl v Liberci v září roku 2005 jako skupina sedmi mladých lidí, kteří si chtěli společně zazpívat. Po krátkém čase, kdy sbor fungoval bez sbormistra a uměleckého vedení, se ujala sboru zakládající členka Kristýna Stoklasová. Vedle vokální složky vznikl také komorní orchestr, který sbor pravidelně doprovází, ale provádí i své samostatné projekty. Hlavní zájmovou oblastí souboru se stala dobová interpretace hudby období renesance, baroka a klasicismu, které se v současné době věnuje. V současnosti členové souboru spolupracují se sborem Collegium Floreum, který je součástí profesionálního souboru Musica Florea (Marek Štryncl). S tímto tělesem se účastnili významných akcí Pražské jaro 2013 (Chrám sv. Víta), projekt Hlasy světla skladatele Roberta Jíši (Marek Štryncl, FOK, Christina Johnston, Boni Pueri, Tam Tam Orchestra). Na podzim r Regnis hostil významného kontrabasového virtuosa Luise Cojala ze Španělska a provedl s ním tři společné koncerty v Praze, Žitavě a v našem Kulturním centru VRATISLAVICE

10 PROSINEC 2014 PŘIJĎTE FANDIT VRATISLAVICKÝM GYMNASTKÁM V sobotu 6. prosince 2014 se uskuteční v nově zrekonstruované tělocvičně TJ Jiskra 1. ročník gymnastického dvojboje. Soutěž organizuje gymnastický oddíl při TJ Jiskra Vratislavice pro gymnastky a gymnasty z ostatních libereckých i mimolibereckých TJ. Soutěžit budou všechny věkové kategorie děvčat. O co nejlepší výkony budou usilovat ve volných sestavách na akrobacii a v sestavách na kladině a mladší kategorie na lavičce. Závodu se zúčastní i chlapci a ti budou bojovat také ve dvou disciplínách, na kruzích a na akrobacii. Zároveň bychom vás chtěli pozvat na tradiční předvánoční gymnastické vystoupení oddílu gymnastek TJ Jiskra, které se uskuteční v úterý 16. prosince od 17 hodin v tělocvičně TJ Jiskra. Těšíme se na setkání s vámi a na skvělou atmosféru, kterou vždy dokážete vytvořit. Lenka Počerová VRATISLAVIČTÍ HASIČI VYNIKALI NA PODZIMNÍCH SOUTĚŽÍCH Člen vratislavické jednotky Michal Stejskal, který se druhým rokem věnuje nejtěžším hasičským soutěžím v silových vícebojích, vyhrál zlatou medaili v říjnové soutěži TFA Mimoň (Soutěž TFA = toughest firefighter alive nejtvrdší hasič přežije, pozn. redakce). Celkově v letošním ročníku Draeger ligy obsadil sedmé místo. Jeho kolegové Marek Petr Míka, Dominik Míka, Michal Stejskal a Ivo Zbránek skončili na další říjnové soutěži Hasičská noc pod Ještědem třináctí. Závodu se účastnilo 39 čtyřčlenných družstev, která hasičskými vozy objela 16 stanovišť s disciplínami (např. řezání klády kaprovou pilou, šplh, výměna kola u hasičského vozu, raft, stavění protipovodňové stěny z pytlů apod.). Úsek, který družstva objela, byl dlouhý 50 km a posádky ho zdolávaly 6 hodin. Další zlato pro Vratislavice vybojovali mladí hasiči. Říjnových závodů v Mníšku u Liberce se zúčastnilo 28 družstev ve třech věkových kategoriích. Během tříkilometrového závodu v přírodním terénu děti plnily řadu disciplín, např. střelbu ze vzduchovky, požární ochranu, vázání uzlů, určování topografických značek, zdravovědu apod. Dvěma vratislavickým družstvům mladších i starších žáků se podařilo obhájit 1. místo z loňského roku. Kateřina Hladíková DOBROVOLNÍ HAŠIČI BUDOU REPREZENTOVAT V NOVÝCH DRESECH Sbor dobrovolných hasičů ve Vratislavicích nad Nisou si tímto dovoluje poděkovat firmě Elitronic s. r. o. za hodnotný sponzorský dar na ušití a potištění nových dresů pro soutěžní družstvo mladých hasičů. Zároveň si také velmi vážíme ochotné spolupráce pana Ing. Tomáše Nejdla, kterému patří naše poděkování. Bude nám velkou ctí, pokud nám v budoucnu zůstanete nakloněni a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Za SDH Monika Hylmarová 10

11 OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ SEZÓNY FOTBALISTŮ TJ JISKRA Za chvíli jsou tu Vánoce, fotbalové soutěže a turnaje jsou dohrány, a tak je čas na rekapitulaci podzimní sezóny, která byla pro naše týmy vcelku úspěšná. Začnu nejprve od těch nejmenších, a to je tým mladší přípravky. Kluci, ale i dvě děvčata dělají trenérům Jiskrovi, Štěpánkovi, Vajsovi a nově Petrovi velikou radost. Na začátku sezóny měli trenéři strach, jestli dají dohromady alespoň jeden tým a nyní jsou v situaci, že mají dětí tolik, že i dva týmy jsou málo. Na trénink chodí až třicet dětí, ale ne všechny zatím hrají turnaje. U této kategorie se na výsledky moc nekouká a nejsou tak důležité, protože mnohem podstatnější je, aby děti fotbal bavil. Ale nedá mi to se nepochlubit vítězstvím na jednom z turnajů a několika druhými místy. Vítězný turnaj navíc pořádal náš tým, a tak ve Vratislavicích byla skvělá fotbalová atmosféra, kterou by nám mohli závidět i místní chlapi. Rodiče vytvořili dětem nádhernou kulisu, při které byla radost hrát, proto bych jim za náš tým trenérů chtěl tímto moc poděkovat. Do turnajů za nás nastupují vždy dva týmy rozdělené většinou dle věku a také doby, po kterou již děti trénují. Začali jsme využívat nově zrekonstruovanou sokolovnu a v zimním období plánujeme přátelská utkání nebo turnaje v halách. Dalším týmem je starší přípravka vedená klanem Doleželů. Zde je to hodně podobné jako u mladší přípravky. Tým trenérů má k dispozici ke třem desítkám dětí, které jsou též většinou rozdělené na starší a mladší. Starší tým se pravidelně umisťuje na předních příčkách. Ale i zde platí, že jde v první řadě o zábavu a radost ze hry a výsledky nejsou až tak důležité (ale vysvětlete to těm dětem). I rodičům těchto dětí musím poděkovat za podporu. Bez ní by to nebylo ono a klukům i trenérům pozitivní podpora moc pomáhá díky. Starším žákům, kde je hlavním trenérem Tomáš Šidák, se také podařilo zvítězit. Přechod do nové kategorie není vůbec jednoduchý a výsledkově se příliš nedařilo, i když herně to v některých fázích předchozích utkání nebylo vůbec špatné. Až na konec kluci smůlu prolomili a přivezli vítězství z Chrastavy 2:1. Myslím, že chlapci potřebují ještě trochu času a vítězných zápasů bude víc. Týmu dorostu se podzim hodně povedl. Připsal si pouze dvě porážky z jedenácti utkání a v půlce sezóny je na krásném třetím místě. Nejtěžší zápas, který tým odehrál, byl s vedoucím celkem soutěže Vescem, který do té doby neztratil v soutěži ani bod. Tento zápas skončil remízou 4:4, Vesec nebyl daleko od první porážky. Tým se trenérovi Vlkovi podařilo stabilizovat a navíc ještě vhodně doplnit, a to se odráží na výsledcích. V jednom zápase, kdy tým hostoval na půdě Bílého Potoka, VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ dostal příležitost zahrát si v této kategorii i Tomáš Šidák ml., který je ještě věkem v týmu starších žáků. Této šance využil maximálně, podařilo se mu vstřelit i jeden gól. Tým mužů v posledních zápasech našel ztracenou formu z předsezónní přípravy a je patrné i herní zlepšení, které se promítlo do výsledků. Za cenná se dají považovat vítězství v Krásné Studánce a ve Višňové. Do lepší pohody týmu se samozřejmě promítl i fakt, že už své domácí zápasy hraje opravdu na domácím hřišti a má k dispozici patřičné zázemí. Teď už jen přesvědčit svými výkony diváky, aby si našli cestu na stadión a povzbuzovali náš tým alespoň tak, jako povzbuzují rodiče při zápasech těch nejmenších. Co napsat na závěr? Krásné prožití vánočních svátků a poděkování všem, kteří se kolem fotbalu pohybují, za jejich aktivitu a čas. Roman Jiskra, předseda FO 11

12 PROSINEC

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Aktuality z Centra Černý Most

Aktuality z Centra Černý Most Aktuality z Centra Černý Most 11/2011 1/2012 Informace o stavbě nového CČM V současné době je stavba nového Centra Černý Most rozšířena na podstatnou část původních parkovacích ploch (parkoviště B, C a

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - n. N. dne 15. 02. Bod pořadu jednání: 11. 1. KOLO DOTACÍ ZE SPORTOVNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin

Zápis ze společného jednání pracovních skupin Zápis ze společného jednání pracovních skupin Datum konání: 9. 11. 2016 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, Zasedací sál Přítomni: viz příloha Za MČ Praha 10 přítomni: Mgr. Ondřej Počarovský, radní pro

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 73

Mladecké noviny ČÍSLO 73 Mladecké noviny ČÍSLO 73 NEPRODEJNÉ SRPEN 8/2016 Vážení spoluobčané, blíží se konec léta a všichni začínáme přemýšlet, kdy začne letošní topná sezóna. Věříme, že nás čekají ještě i teplé dny a krásné babí

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz

Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání ZM 18. 2. 2013 www.kostelecno.cz Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Nedostatek míst v mateřských školách

Více

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích,

Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, MIKRO REGION Milí čtenáři, v posledních týdnech se slovo volby skloňovalo ve všech pádech, kandidatury se řešily nejen v mediálních prostředcích, na mítincích, ale i v restauracích a hospůdkách. Z billboardů

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více