STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období 2007 2013"

Transkript

1 MEMO/10/526 V Bruselu dne 27. října 2010 STŘEDNĚDOBÝ PŘEZKUM portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období Co je politika a program TEN-T? Dobře fungující dopravní infrastruktura je zásadním předpokladem toho, aby Evropská unie zůstala konkurenceschopná a prosperovala. 27 členských států v současnosti využívá pět milionů kilometrů silnic se zpevněným povrchem, více než km železničních tratí a km splavných vnitrozemských vodních cest. V rámci politiky TEN-T se podporuje dokončení 30 prioritních projektů, které mají pro Evropu velký význam, jakož i projekty ve veřejném zájmu a systémy řízení dopravy, které budou hrát klíčovou roli při usnadňování volného pohybu zboží a cestujících po Evropské unii. Ve stávajícím výdajovém rámci na období disponuje program TEN-T rozpočtem ve výši miliard EUR. Víceleté a roční pracovní programy stanoví zvláštní cíle a priority, jichž se má dosáhnout. Rozpočet na víceletý program, který je určen pro největší priority TEN-T, včetně prioritních projektů a horizontálních priorit, představuje % celkového objemu finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci programu TEN-T na období Jaké projekty jsou součástí víceletého programu? Víceletý pracovní program v současném finančním rámci zahrnuje nejdůležitější priority sítě TEN-T, které jsou definovány v pokynech pro TEN-T. Jedná se o 30 prioritních projektů, ale i o horizontální priority, zejména systémy řízení dopravy pro všechny druhy dopravy, budování interoperabilní železniční sítě (především u železničních tratí pro přepravu zboží) a podporu námořní a vnitrozemské vodní dopravy. Víceletý program podporuje především komplexní dlouhodobé projekty. Všechny tyto projekty jsou obzvláště citlivé na změny právního, finančního a politického prostředí. Hlavní úskalí a rizika představují dlouhodobé plánování a investice. Projekty, jež se uskutečňují v několika zemích (též nazývané přeshraniční projekty), se ve srovnání s obdobnými vnitrostátními projekty často potýkají s dalšími obtížemi v oblasti koordinace, řízení a financování. U 23 % projektů, na něž se vztahuje střednědobý přezkum portfolia projektů v rámci víceletého programu TEN-T za období a pro které bylo vyčleněno 60,2 % z celkového objemu finančních prostředků na TEN-T, se jedná o přeshraniční projekty. Při výběru těchto projektů byl zvýšen přísun finančních prostředků. Podíl rozpočtu na přeshraniční projekty se zdvojnásobil ze 30 na 60 % a průměr spolufinancování Evropskou unií vzrostl ze zhruba 6 % na více než 16 % (viz statistiky v příloze). Níže je uvedeno 30 prioritních projektů (nebo os) TEN.

2 Mapu a více informací o těchto projektech/sítích naleznete na internetové adrese: Železniční osa Berlín Verona/Milán Boloňa Neapol Messina Palermo Vysokorychlostní železniční osa Paříž Brusel Köln Amsterdam Londýn (PBKAL) Vysokorychlostní železniční osa jihozápadní Evropy Vysokorychlostní železniční osa východ Trať Betuwe: DOKONČENA Železniční osa Lyon Terst Divača/Koper Divača Lublaň Budapešť ukrajinská hranice Dálniční osa Igumenitsa/Patras Atény Sofia Budapešť Multimodální osa Portugalsko/Španělsko ostatní Evropa Železniční osa Cork Dublin Belfast Stranraer: DOKONČENA v roce 2001 Letiště Malpensa: DOKONČENO v roce 2001 Most Øresund: DOKONČEN v roce 2000 Severský trojúhelník, železniční/silniční osa Silniční osa Spojené království/irsko/benelux Západopobřežní hlavní trať Galileo Nákladní železniční osa Sines/Algeciras Madrid Paříž Železniční osa Paříž Štrasburk Stuttgart Vídeň Bratislava Vodní cesta Rýn/Mása Mohan Dunaj Vysokorychlostní železniční interoperabilita na Iberském poloostrově Železniční osa Fehmarn Belt Mořské dálnice Železniční osa Athény Sofie Budapešť Vídeň Praha Norimberk/Drážďany Železniční osa Gdaňsk Varšava Brno/Bratislava Vídeň Železniční osa Lyon/Ženeva Basilej Duisburg Rotterdam/Antverpy Dálniční osa Gdaňsk - Brno/Bratislava - Vídeň Železniční/silniční osa Irsko/Spojené království/kontinentální Evropa Baltická železnice osa Varšava Kaunas Riga Tallinn Helsinky Eurocaprail na železniční ose Brusel Lucemburk Štrasburk 2

3 Železniční osa iónského/jaderského intermodálního koridoru Vnitrozemská vodní cesta Seina Šelda 3. Proč se střednědobý přezkum provádí? Proč je to důležité? Tento střednědobý přezkum se realizuje s cílem zajistit, aby projekty TEN-T byly pro Evropskou unii co nejpřínosnější. Konkrétně se jedná o to, aby byly finanční prostředky na projekty TEN-T využity optimálně k co největšímu prospěchu evropských občanů a aby se zajistilo dokončení projektů a zároveň striktní hospodaření s rozpočtem EU. Hlavním cílem je zhodnotit pokrok, jehož se při realizaci projektů dosáhlo a pravděpodobně v budoucnu dosáhne. Na základě toho mohla Komise provést analýzu otázky, v jakém rozsahu a za jakých podmínek víceletý program pravděpodobně dosáhne svých stanovených cílů, a navrhnout možná zlepšení. Střednědobý přezkum se týká 92 projektů, které byly vybrány z výzvy k předkládání návrhů v rámci víceletého programu v roce 2007 a jejichž provedení se plánovalo na období od roku 2007 do roku Na tyto projekty připadnou přibližně dvě třetiny celkového rozpočtu TEN-T na uvedené období (5 301 miliardy EUR z celkové částky miliard EUR) a 78 % celkového rozpočtu víceletého programu pro celé období Investice do těchto projektů dosáhnou celkově výše miliard EUR. 4. Jaká metoda byla použita? Střednědobý přezkum vychází z těchto prvků: - informace o pokroku projektů poskytnuté členskými státy; - posouzení obdržených informací externími i interními odborníky; - podrobná analýza skutečného pokroku dosaženého v rámci projektů provedená externími i interními odborníky, kteří zformulovali jasná doporučení; - vypracování různých scénářů s cílem nalézt rovnováhu mezi dokončením projektu a striktním hospodařením s rozpočtem EU; - roztřídění projektů podle plánů jejich realizace v budoucnosti a návrh konečného scénáře. Přezkum provádělo GŘ MOVE ve spolupráci s výkonnou agenturou pro TEN-T na základě nezávislého externího posudku. Hodnocení jednotlivých projektů vycházelo z údajů ve výročních zprávách o technických a finančních otázkách, které agentura obdržela, a dotazníku, který poskytl doplňující údaje, jako např. podrobné odůvodnění týkající se provádění projektu (včetně lhůt), řízení rizik a aktualizované budoucí plány realizace projektu. Externí odborníci zajistili vysokou úroveň věrohodnosti, objektivity a transparentnosti. Spolupracovali s pracovníky agentury v rámci smíšených skupin, což umožnilo dojít u každého projektu k podloženému a nestrannému stanovisku založenému na konsensu. Na základě společných postojů definovala skupina pro interní přezkum scénář, který by se mohl u všech projektů uplatnit stejným a rovnocenným způsobem a jenž dobré hospodaření s prostředky rozpočtu spojuje s další podporou portfolia projektů v rámci víceletého pracovního programu. Zároveň však respektuje odpovědnost členských států za včasné provedení projektů. 3

4 5. Jaká jsou hlavní zjištění? Ze závěrů vyplývá, že 52,2 % projektů, na něž se vztahuje tento přezkum, bude dokončeno do konce současného programovacího období, tedy do 31. prosince Vzhledem k dlouhodobému plánování u většiny projektů v portfoliu víceletého programu se prodloužením finanční podpory pro TEN-T do roku 2015 umožní, aby byla nalezena rovnováha mezi realizací projektů a dobrým hospodařením s jejich finančními prostředky. Za tím účelem byly definovány čtyři kategorie projektů, do nichž byl každý projekt případně s určitými podmínkami zařazen. Následující graf popisuje tyto kategorie a shrnuje výsledky roztřídění projektů do kategorií: Prodloužení termínu za určitých podmínek a částečné zredukování (po roce 2015) 11 projektů 12,0 % Prodloužení termínu za určitých podmínek v roce 2014 a projektů 31,5 % Roztřídění projektů do kategorií Poměr projektů (Celkový počet projektů = 92) Zrušeny nebo podstatně zredukovány 4 projekty 4,3 % Dokončeny do konce roku projektů 52,2 % Prodloužení termínu za určitých podmínek a částečné zredukování (po roce 2015) 15,9 % Roztřídění projektů do kategorií Poměr financování TEN-T (Celková částka financování = milionů EUR) Prodloužení termínu za určitých podmínek v roce 2014 a ,3 % Zrušeny nebo podstatně zredukovány 0,6 % Dokončeny do konce roku ,2 % Prodloužení o dva roky do konce roku 2015 je vázáno na splnění podrobných prováděcích podmínek, které se bude přísně monitorovat, aby se zajistilo lepší využití zdrojů a zároveň dosažení cílů programu. Prodloužením termínu o dva roky by za určitých zvláštních politických, technických a finančních podmínek mohlo být dokončeno celkem 83,7 % projektů, na něž se vztahuje přezkum. Prodloužením do roku 2015 bude též možné vyčerpat dalších 1,3 miliardy EUR z 5,3 miliard EUR přidělených na financování TEN-T, a dokončit tak dalších 29 projektů. Financování projektů, které budou pokračovat po skončení roku 2015, bude po tomto datu sníženo, zatímco u jiných projektů se počítá se snížením financování TEN-T z důvodu nesplnění klíčových cílů. Zvolený scénář proto umožní optimalizovat účinnost programu a uvolnit zhruba 311 milionů EUR, které nebudou vyčerpány do nově stanovené lhůty, tj. do konce roku Tato částka pak bude použita v nových výzvách pro budoucí projekty, na podporu financování inovací, rozšíření účasti soukromých investorů i na další podporu interoperability TEN-T pomocí systémů řízení dopravy. 4

5 v milionech EUR Scénář financování TEN-T č. II Prodloužení termínu do roku 2015 za určitých podmínek (navrhovaný scénář) 5 300, , , , , , ,9 0 Rozhodnutí (92) 2010 (12) ( ) = počet dokončených projektů 2011 (23) 2012 (34) 2013 (49) 2014 (58) 2015 (78) Přezkum jednoznačně dokládá, že administrativní a politické změny, které současný program zavedl a uplatnil, měly pozitivní vliv na integraci sítě TEN-T. Přímé řízení prostřednictvím výkonné agentury pro TEN-T, jmenování evropských koordinátorů, navýšení prostředků určených na financování programu a vyšší podíl spolufinancování, zejména pro přeshraniční sekce, výrazně usnadnily provádění projektů a napomohly vyřešit související obtíže. SOUVISLOSTI PROGRAMU TEN-T 6. Co je to TEN-T? Systém TEN-T zřídila Evropská unie, aby pomohla vybudovat chybějící spojení nebo odstranit dopravní přetížení a vytvořit jednotnou multimodální síť, která účinně spojuje pozemní, námořní i letecké dopravní sítě v celé Evropě. Financování, které EU nabízí, přitom slouží jako katalyzátor pro příliv dalšího financování investory a často se ukáže jako rozhodující faktor, pokud jde o to, zda bude projekt uskutečněn či nikoli. Maastrichtská smlouva z roku 1992 definovala politiku v oblasti TEN-T a stanovila vytvoření pokynů pro TEN-T se záměrem usnadnit zřízení jednotné multimodální sítě, která zahrne tradiční infrastrukturu a zařízení, jakož i výstavbu inovativních a inteligentních dopravních systémů. Smyslem je zajistit bezpečnou, účinnou a udržitelnou dopravu, podpořit 14 prioritních projektů, jakož i projektů ve veřejném zájmu, a získat podporu Evropské unie. Protože je třeba zohlednit přístup 10 a dalších 2 zemí k Evropské unii, seznam prioritních projektů1 byl v roce 2004 rozšířen na 30 projektů. 1 Seznam prioritních projektů je uveden v příloze III pokynů pro TEN-T ve znění ze dne 29. dubna

6 Podle pokynů pro TEN-T transevropské dopravní sítě zahrnují sítě silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, námořní a vnitrozemské přístavy, letiště a jiné body vzájemného propojení mezi jednotlivými dopravními sítěmi. Integraci a hladké fungování systému zajišťují účinné systémy řízení pro silniční dopravu (Inteligentní dopravní služby ITS), železniční dopravu (Evropský systém řízení železničního provozu ERTMS), leteckou dopravu (v rámci politiky jednotného evropského leteckého prostoru a ve spojení s technickou inovací, již nabízí systém SESAR) a vodní dopravu po vnitrozemských vodních cestách (říční informační systémy RIS), jakož i evropské lokalizační a navigační systémy (GNSS/Galileo). 30 prioritních projektů týkajících se evropské dopravní sítě má velký význam pro Evropu. Očekává se, že budou hrát klíčovou roli při usnadňování volného pohybu zboží a cestujících po Evropské unii, a přispějí tak k prohlubování evropské integrace. Tyto prioritní projekty, které mají být dokončeny do roku 2020, zahrnují 18 železničních projektů, 3 projekty kombinované železniční a silniční infrastruktury a 2 projekty vnitrozemské vodní dopravy. Většina prioritních projektů stále probíhá, a jsou tedy způsobilé pro finanční podporu, kterou obdrží v rámci programu TEN-T. V kontextu politik EU je síť TEN-T podporována z různých programů. Na projekty týkající se této sítě lze poskytnout dotace Evropské unie, zpravidla ve formě spolufinancování, zejména v rámci programu TEN-T, z fondů soudržnosti, z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z rámcového programu pro výzkum. Na jeden projekt je však možno získat dotaci pouze z jednoho finančního zdroje EU. Na projekty TEN-T lze rovněž využít půjčky a záruky Evropské investiční banky (EIB). 7. Kdo je za TEN-T odpovědný? Generální ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu (GŘ MOVE) určuje politiku v oblasti TEN-T a výkonná agentura pro TEN-T ji provádí. Agentura byla zřízena v roce 2006 s úkolem provádět a řídit program TEN-T jménem Evropské komise do 31. prosince Všechny projekty TEN-T jsou přísně monitorovány a koordinovány různými členskými státy. Jak dokazuje dnes zveřejněný střednědobý přezkum, tato metoda přímého řízení umožnila snížit počet zpoždění a zlepšila ovlivňování projektů samých. Více informací o TEN-T naleznete na těchto stránkách: Další informace o výkonné agentuře je k dispozici na těchto stránkách: 8. Proč byli jmenování evropští koordinátoři pro TEN-T? V červenci 2005 jmenovala Evropská komise skupinu šesti významných osobností a pověřila je úkolem zhodnotit pokrok dosažený v některých projektech TEN-T a vydat doporučení týkající se efektivní realizace těchto prioritních projektů. Vzhledem k úspěšnému působení evropských koordinátorů se Komise v roce 2007 rozhodla, že pro námořní dálnice a vnitrozemské vodní cesty jmenuje další dva koordinátory. V červenci 2009 přijala Komise rozhodnutí o druhém čtyřletém funkčním období pro všechny koordinátory. Od října 2010 tak na prioritních projektech pracuje devět koordinátorů. 6

7 Koordinátory pověřenými zvláštními prioritními projekty TEN-T jsou: Pat Cox [PP1: Železniční trať Berlín-Verona/Milán-Bologna-Neapol-Messina- Palermo] Carlo Secchi [PP3: Vysokorychlostní železniční spojení v jihozápadní Evropě / PP19: Vysokorychlostní železniční interoperabilita na Iberském poloostrově] Laurens Jan Brinkhorst [PP6: Železniční spojení Lyon Terst Divača/Koper Divača Lublaň Budapešť ukrajinská hranice] Péter Balázs [PP17: Železniční spojení Paříž-Štrasburk-Stuttgart-Vídeň-Bratislava] Karla Peijs [PP18: Rýn/Mása-Mohan-Dunaj / PP30: Seina Šelda] Luis Valente de Oliveira [PP21: Námořní dálnice] Gilles Savary [PP22: Athény Sofie Budapešť Vídeň Praha Norimberk/ Drážďany] Pavel Telička [PP27: Baltická železnice] Karel Vinck [Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS)]. Ukázalo se, že jmenování koordinátorů EU bylo efektivním řešením politicky citlivých otázek týkajících se přeshraničních projektů a vedlo ke zlepšení koordinace těchto projektů. Výsledky jejich práce potvrzuje i skutečnost, že dosud nebyl žádný z přeshraničních projektů ve střednědobém přezkumu portfolia projektů v rámci víceletého programu zrušen. 9. Základní fakta a čísla TEN-T 27 členských států EU využívá pět milionů kilometrů silnic se zpevněným povrchem, z nichž km tvoří dálnice, km železniční tratě (z toho km jsou elektrizované tratě) a km splavné vnitrozemské vodní cesty. Celkově bylo do dopravní infrastruktury v období investováno 859 miliard EUR. Na období je pro TEN-T v rozpočtu EU vyčleněno zhruba 8 miliard EUR. Přezkum v polovině období Střednědobý přezkum zahrnuje 92 projektů vybraných v rámci výzev k předkládání návrhů za rok % projektů, u nichž proběhl přezkum, bude dokončeno do původní lhůty v roce U 32 % projektů se počítá s dokončením do dvou let od původního termínu. Přibližně 5 % projektů bylo zrušeno nebo podstatně zredukováno. Další informace IP/10/1391 7

8 Overview of MAP project portfolio Annex The portfolio consists of 92 projects selected under the 2007 multi-annual calls for proposals. These projects represent a total investment of 32.6 billion of budgeted total eligible costs including 5.3 billion of TEN-T funding. Graph 1.1 Projects by mode

9 Almost 70% (63 projects) of the project portfolio consists of rail projects with a financial weighting, as measured by the TEN-T funding share of the total portfolio s funding of 81%. Out of these 63 rail projects 36 are conventional rail projects with a funding share of 37% of the total rail funding in the portfolio. High speed rail lines and their related infrastructures and facilities account for 26 projects, with a funding share of 55% of the total rail funding. The rail portfolio also includes one multimodal project consisting of both rail and road links. The MAP portfolio includes 17 ERTMS projects with a funding share of 5% of the total TEN-T funding. The portfolio also includes 8 inland waterways (IWW) projects (with a funding share of 12%) and 4 road projects with a funding share of close to 3%. Graph 1.1 shows that the rail and IWW projects are, on average, bigger (measured by the amount of TEN-T funding) than the road and ERTMS projects. We can also conclude that within the rail portfolio the biggest projects can be found in the group of high speed projects. Graph 1.2 Projects by Priority Project

10 Table 1.1 List of TEN-T Priority Projects covered by the portfolio reviewed 75 projects from the MAP portfolio contribute to the completion of the 21 Priority Projects listed above. Measured by TEN-T funding allocation, the biggest share ( million) of MAP funding has been allocated to the 5 projects contributing to the completion of PP01 (Railway axis Berlin-Verona/Milano-Bologna-Napoli- Messina-Palermo) million has been allocated to 4 projects contributing to the completion of PP06 (Railway axis Lyon-Trieste-Divača/Koper-Divača-Ljubljana- Budapest-Ukrainian border) and million has been allocated to 11 projects contributing to the completion of PP03 (High speed railway axis of southwest Europe). These 20 projects, contributing to the completion of the 3 biggest 2 Priority Projects, have received 47% of the total TEN-T funding allocated to Priority Projects within the portfolio. 2 PP01, PP06 and PP03 are the biggest Priority Projects as measured by overall investment, including Member State investment, TEN-T budget, EIB support, Structural and Cohesion Funds and other funding sources. 2

11 Graph 1.3 Share of cross-border projects Almost one-quarter of the projects are cross-border projects with a total TEN-T funding of billion, representing 60% of the 5.3 billion funding allocated to the MAP portfolio. The biggest funding share (39%) is allocated to 19 projects with a co-financing rate between 20-30%. Almost half of the projects receive a 50% co-financing rate, although their share of the TEN-T funding is only 15%. This is due to the fact that this group of projects consists of studies-only and ERTMS projects which normally tend to be small projects as measured by the initial estimated total budgeted cost.

Vysokorychlostní železniční tratě

Vysokorychlostní železniční tratě Vysokorychlostní železniční tratě L u k á š T ý f a Ústav dopravních systémů (K612) Téma č. 4 Evropská síť vysokorychlostních tratí Anotace: Vývoj evropské sítě VRT Transevropské dopravní sítě Klíčové

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

Propojená Evropa: Nová hlavní dopravní síť EU

Propojená Evropa: Nová hlavní dopravní síť EU MEMO/11/706 V Bruselu dne 19. října 2011 Propojená Evropa: Nová hlavní dopravní síť EU Komise dnes přijala návrh, jehož cílem je přetvořit stávající nesourodý systém evropských silnic, železnic, letišť

Více

Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice

Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice Postup transevropské dopravní sítě: Loyola de Palacio vítá dnes přijaté nové směrnice Evropský parlament přijal 21. dubna 2004 směrnice k transevropské dopravní síti, pouze týden po jejich přijetí Radou

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 14. října 2016 (OR. en) 13231/16 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada 12390/16

Více

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE VÝSLEDKY

PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE VÝSLEDKY TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ HLAVNÍ SMĚRY Smlouva o fungování Evropské unie (SFEU) zachovává transevropské sítě v odvětví dopravy, energetiky a telekomunikací. Tyto sítě byly poprvé zmíněny v Maastrichtské smlouvě

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.3.2007 KOM(2007) 94 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Transevropská

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. října 2007 (04.10) (OR. en) 13057/07 TRANS 277 MAR 72 ECOFIN 373 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.7.2009 KOM(2009) 391 v konečném znění 2009/0110 (COD) Svazek VI Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hlavních směrech Společenství pro

Více

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie

Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Rozšíření a dopravní politika Evropské unie Výzvy a přínosy pro nové členské státy v oblasti dopravy (případ České republiky) Předmluva Rozšíření je neopakovatelnou historickou příležitostí k dalšímu prohloubení

Více

Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti

Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 17. října 2013 Nová politika EU v oblasti dopravní infrastruktury souvislosti Čím se vyznačuje politika EU v oblasti infrastruktury? Doprava má pro evropské hospodářství zásadní

Více

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování

Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování Filip Zelenka Základy dopravní politiky jsou obsaženy již v Římských smlouvách, které zavádějí společná pravidla mezinárodní dopravy, volný přístup k poskytování dopravních služeb pro všechny členské státy

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 C(2015) 3138 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.5.2015, kterým se schvalují určité prvky operačního programu "Zaměstnanost" pro účely podpory z Evropského

Více

Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti

Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 11. září 2014 Nová politika EU pro dopravní infrastrukturu souvislosti Čím se vyznačuje politika EU v oblasti infrastruktury? Doprava má pro evropské hospodářství zásadní

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-19

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-19 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 10. 12. 2010 2010/2139(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-19 Jaromír Kohlíček (PE450.650v01-00) o zprávě za rok 2010 o provádění programů politiky

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B

11254/14 in/zc/kno 1 DGG 2B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 24. června 2014 (OR. en) 11254/14 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro strukturální opatření Příjemce: Předmět: Výbor stálých zástupců (část I)/Rada FIN 435 FSTR

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Priority rozvoje transevropské, národní a regionální dopravní sítě ve světle kohezní politiky Ing. Vít Sedmidubský Odbor strategie Ministerstvo dopravy Východiska rozvoje dopravního sektoru Strategie Evropa

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU)

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2011 K(2011) 6362 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 16.9.2011 o výzkumné iniciativě společného plánování Zdravá a produktivní moře a oceány (2011/EU) DOPORUČENÍ

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ FINANCOVÁNÍ TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ Realizace transevropských sítí (TEN) je financována částečně Evropskou unií a částečně členskými státy. Finanční podpora EU slouží jako katalyzátor, přičemž většinu finančních

Více

OP Doprava Inteligentní mobilita ve městech a regionech Pardubice

OP Doprava Inteligentní mobilita ve městech a regionech Pardubice OP Doprava 2014-2020 Inteligentní mobilita ve městech a regionech Pardubice 20. 10. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti

Více

Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla

Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla Transevropská dopravní síť: nové směrnice a finanční pravidla Návrhy Komise Transevropská dopravní síť (TEN-T) potřebuje rozšířit, aby se zlepšila územní soudržnost a podpořila konkurenceschopnost a potenciál

Více

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha

OP Doprava Veřejná doprava ON LINE Praha OP Doprava 2014-2020 Veřejná doprava ON LINE Praha 23. 11. 2016 OP Doprava 2014 2020 (OPD2) Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší operační program v ČR Financován z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Budování hlavní dopravní sítě: Koridory hlavní sítě a Nástroj pro propojení Evropy. {SWD(2013) 542 final}

SDĚLENÍ KOMISE. Budování hlavní dopravní sítě: Koridory hlavní sítě a Nástroj pro propojení Evropy. {SWD(2013) 542 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.1.2014 COM(2013) 940 final SDĚLENÍ KOMISE Budování hlavní dopravní sítě: Koridory hlavní sítě a Nástroj pro propojení Evropy {SWD(2013) 542 final} CS CS SDĚLENÍ KOMISE Budování

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA

VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA VĚDA A VÝZKUM V RESORTU DOPRAVA Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy 2. 4. 2014 Plzeň Výchozí strategické dokumenty Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy,

(Text s významem pro EHP) s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na první odstavec článku 156 této smlouvy, Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

MEMO Doprava 2050: hlavní úkoly a klíčová opatření

MEMO Doprava 2050: hlavní úkoly a klíčová opatření MEMO/11/197 V Bruselu dne 28. března 2011 MEMO Doprava 2050: hlavní úkoly a klíčová opatření Proč je důležitá Doprava má zásadní význam pro naše hospodářství a společnost. Mobilita je životně důležitá

Více

Příloha 4 Synergie a komplementarity s ostatními operačními programy

Příloha 4 Synergie a komplementarity s ostatními operačními programy Příloha 4 Synergie a komplementarity s ostatními operačními programy Tab.1 Operační program Doprava Integrovaný regionální operační program Tematický cíl a investiční priorita TC: Podpora udržitelné dopravy

Více

Informace o vývoji ERTMS v České republice

Informace o vývoji ERTMS v České republice Informace o vývoji ERTMS v České republice Petr Varadinov varadinov@szdc szdc.czcz www.szdc.cz 1 Interoperabilita Základní cíl Evropského společenství volný pohyb osob, zboží a kapitálu vyžaduje flexibilní

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 20. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Identifikace výzvy Operační

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group

SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group SHIFT²RAIL v rámci Horizon 2020 a zapojení OLTIS Group Ing. Petr Kroča ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group HORIZONT 2020 příležitost pro dopravní telematiku Informační workshop pro členy SDT, Praha,

Více

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti

Evropská politika. soudržnosti. Návrhy Evropské komise. Politika. soudržnosti Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Jaký je dopad politiky soudržnosti EU? 2. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 3. Jaké

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI 2015 a rozpočet SFDI na rok 2016 Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI v roce 2015 Schválený rozpočet 94,4 mld. Kč Celkové čerpání 91,5 mld.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 3. 2. 2011 2010/2185(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009 (C7-0245/2010

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 40/2012

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 40/2012 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 19/10/2012 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 04, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 40/2012 EUR Z KAPITOLY 04 04 Zaměstnanost, sociální solidarita a rovnost žen a mužů

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

VÝZVU k předkládání žádostí o podporu v rámci programu. Zajištění interoperability v železniční dopravě

VÝZVU k předkládání žádostí o podporu v rámci programu. Zajištění interoperability v železniční dopravě Ministerstvo dopravy České republiky Řídicí orgán OP Doprava vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o podporu v rámci programu Interoperabilita v železniční dopravě (Podprogram 1 Implementace subsystému

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 41/2012

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 41/2012 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 23/10/2012 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 04, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 41/2012 EUR Z KAPITOLY 04 04 Zaměstnanost, sociální solidarita a rovnost žen a mužů

Více

KLÍČOVÁ FAKTOGRAFIE SPOJENÁ S NÁVRHEM NAŘÍZENÍ O TRANS-EVROPSKÝCH DOPRAVNÍCH SÍTÍCH (TEN-T)

KLÍČOVÁ FAKTOGRAFIE SPOJENÁ S NÁVRHEM NAŘÍZENÍ O TRANS-EVROPSKÝCH DOPRAVNÍCH SÍTÍCH (TEN-T) Speciální analýza Březen 2012 KLÍČOVÁ FAKTOGRAFIE SPOJENÁ S NÁVRHEM NAŘÍZENÍ O TRANS-EVROPSKÝCH DOPRAVNÍCH SÍTÍCH (TEN-T) EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice

Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice Úvod Evropské ETCS koridory a ETCS v České republice Ing. Petr Varadinov SŽDC, Odbor koncepce a strategie Mezi základní cíle Evropského společenství (dále jen ES) patří zajistit volný pohyb osob, zboží

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změnu v 18. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu PODPORA BEZPEČNOSTI DOPRAVY A CYKLODOPRAVY Přehled

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

AŽD Praha s.r.o. Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici. Ing. Zdeněk Chrdle AŽD Praha. České Budějovice 2017

AŽD Praha s.r.o. Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici. Ing. Zdeněk Chrdle AŽD Praha. České Budějovice 2017 AŽD Praha s.r.o. Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici Ing. Zdeněk Chrdle AŽD Praha České Budějovice 2017 AŽD je účastna a nebo spolupracuje s těmito organizacemi 2 Motto Na železnici se

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu

Jednoúčelové poskytování půjček EIB na železniční infrastrukturu Evropská investiční banka, hlavní zdroj bankovních financí pro infrastrukturu transevropské dopravy, rozšiřuje významné financování půjček na železniční infrastrukturu spojení vysokorychlostními vlaky,

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Transevropská dopravní síť z pohledu dopravní koncepce Moravskoslezského kraje Ing. Ivo Muras vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Strategická pozice Moravskoslezského kraje 2 Motiv Slezského

Více

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR

Operační program Doprava a udržitelná městská mobilita. Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 a udržitelná městská mobilita Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Význam spolupráce s Technologickou platformou z pohledu MD

Význam spolupráce s Technologickou platformou z pohledu MD Význam spolupráce s Technologickou platformou z pohledu MD Ing. Jindřich Kušnír odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR železnice jedním z prostředků pro dosažení cílů Dopravní politiky EU:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 19/2017.

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 19/2017. Rada Evropské unie Brusel 27. září 2017 (OR. en) 12592/17 FIN 574 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 26. září 2017 Příjemce: Günther OETTINGER, člen Evropské komise Märt KIVINE, předseda Rady

Více

Transevropské sítě Základní informace

Transevropské sítě Základní informace Transevropské sítě Základní informace Myšlenka transevropských sítí (TEN) vyvstala v 80. letech v souvislosti s navrhovaným jednotným trhem. Nemělo příliš smysl hovořit o velkém trhu se svobodou pohybu

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

KREATIVNÍ EVROPA ( ) Dílčí program Kultura. Výzva k předkládání návrhů:

KREATIVNÍ EVROPA ( ) Dílčí program Kultura. Výzva k předkládání návrhů: KREATIVNÍ EVROPA (2014 2020) Dílčí program Kultura Výzva k předkládání návrhů: Výzva k předkládání návrhů EACEA 34/2018: Podpora projektů evropské spolupráce 2019 UPOZORNĚNÍ: Tato výzva k předkládání návrhů

Více

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů

Operační program Doprava širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Operační program Doprava 2014-2020 širší kontext a podpora inteligentních řešení dopravních problémů Mgr. Michal Ulrich Ministerstvo dopravy ČR Základní údaje Celková alokace cca 4,7 mld. EUR největší

Více

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět:

PUBLIC RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460. NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: Conseil UE RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. října 2013 (OR. en) 14707/13 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ 1 Předmět: 3261. zasedání Rady Evropské unie LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 (DOPRAVA,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny ve 20. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny ve 20. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 20. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Přehled změn

Více

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy

Aktuální projekty v železniční dopravě. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Aktuální projekty v železniční dopravě Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Odbor strategie Ministerstvo dopravy Základní východiska Směřování železničního sektoru, stanovení priorit a návrh konkrétních opatření a

Více

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. EUFC CZ s.r.o. Popelova Brno

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. EUFC CZ s.r.o. Popelova Brno FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU EUFC CZ s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno FINANČNÍ ZDROJE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Operační program Doprava I železniční, silniční a říční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.2005 KOM(2005) 612 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁSTROJE PŘEDVSTUPNÍCH STRUKTURÁLNÍCH POLITIK (ISPA) 2004 {SEC(2005) 1552} CS CS OBSAH

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. října 2011 (13.10) (OR. en) 15250/11 Interinstitucionální spis: 2011/0274 (COD) FC 40 REGIO 86 CADREFIN 90 CODEC 1635 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 10. října 2011

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl.

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl. EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III HLAVY KOMISE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 V BRUSELU 06/12/2012

Více

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika. Národní strategie pro Fond soudržnosti. - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi v úseku mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN 1. Číslo multimodálního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne K(2007) NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se přijímá operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pro pomoc

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) C 417/176 CS Úřední věstník Evropské unie 6.12.2017 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí orgánu (2017/C 417/28) ÚVOD 1.

Více

Adriatic CESKY ˇ. European TEN-T Core Network

Adriatic CESKY ˇ. European TEN-T Core Network The Baltic Adriatic Axis Element CESKY ˇ of the future European TEN-T Core Network Transevropské dopravní síteˇ Na základě Maastrichtské dohody z roku 1992 Evropská unie (EU) v roce 1996 vydala Pokyny

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.10.2011 KOM(2011) 650 v konečném znění 2011/0294 (COD) C7-0375/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní

Více

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE

VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE VYSOKÉ RYCHLOSTI Z POHLEDU ŽELEZNIČNÍHO DOPRAVCE Odborná konference: Vysokorychlostní doprava ve světě a v ČR PRAHA 14. 15. 11. 2007 Přednášející: Doc. Ing. Petr DAVID, Ph.D. České dráhy, a.s., www.cd.cz

Více

Delegace naleznou v příloze výše uvedený návrh závěrů Rady ve znění schváleném Pracovní skupinou pro celní unii na jejím zasedání dne 24. října 2017.

Delegace naleznou v příloze výše uvedený návrh závěrů Rady ve znění schváleném Pracovní skupinou pro celní unii na jejím zasedání dne 24. října 2017. Rada Evropské unie Brusel 24. října 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada ST 12287/5/17

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více