Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla"

Transkript

1 Desková hra UROBOROS Koloběh života Pravidla Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Symbolizuje čas a nekonečný a nepřetržitý běh života. Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Někdy je Uroboros z poloviny bílý a z poloviny černý, což naznačuje symboliku jin-jang, znázorňující dualitu věcí; vzájemně se doplňujících opačných principů. Také bývá stočený do tvaru ležící osmičky, symbolu nekonečna. DNA je nositelkou genetické informace všech živých organismů, schopnost ukládat a přenášet genetickou informaci je jednou z fundamentálních vlastností života. Určuje vzhled, vlastnosti, vlohy a schopnosti živých organismů. Je symbolem transformace. Ve hře Uroboros Koloběh života máte možnost vyzkoušet si cestu životem od získání vzdělání po běžné fungování zajištění příjmů, výdaje, životní náhody, interakce s dalšími lidmi (spoluhráči) apod. 1. Obsah balení oboustranný herní plán Peníze 3 kostky 60 x 100,- karty: 60 x 500,- Povolání 19 ks zaměstnání + 3 ks podnikání 120 x 1 000,- Místa 16 ks 50 x 5 000,- Finanční gramotnost 65 ks 110 x ,- Vzdělání 45 ks 50 x ,- Zkušenost ks 2x šek Finance 20 ks Záznamový arch pro každého hráče Investice 6x 26 ks 6 různobarevných figurek Ekonomika 11 ks žetony 6 barev Další záznamové archy, šeky a některé karty je možné stáhnout na webu 2. Základní popis a cíle hry Hra je určena pro 2 6 hráčů. Hra v sobě obsahuje 2 oddělené hry (2 herní plány), které se dají hrát i samostatně herní plán je oboustranný, na každé straně je 1 hra. a) Hra Škola (vedlejší herní plán) jde o simulaci cesty školou, tedy jejími jednotlivými stupni na tomto herním plánu je ještě znázorněna finálová hra Kostky osudu ke hře Uroboros - ve finále zhodnotíte dosažení svých cílů ze začátku hry (info viz níže) b) Hra Uroboros (hlavní herní plán) život, ve kterém musíte získat své příjmy (buď díky zaměstnání, nebo z podnikání), zaplatit všechny výdaje a zůstat v plusu, resp. vytvořit co největší finanční rezervu Stejně jako v běžném životě může přijít okamžik, kdy je potřeba zvýšit si kvalifikaci ve hře je na hlavním herním plánu ještě menší plán DNA, který představuje další vzdělávání obecné/finanční/zkušenostní (podrobnosti níže). Cílem hry Škola je dosáhnout co nejvyššího vzdělání formálního i finančního. Cílem hry Uroboros je splnit si své cíle a sny, které si každý hráč na začátku hry stanoví. K tomu je zapotřebí získat co nejvyšších hodnot kvalifikace (vzdělání / finanční gramotnost / zkušenosti) a také mít trochu štěstí. 3. Hra ŠKOLA Cílem hry je dosáhnout co nejvyššího vzdělání, a to jak obecného, tak v oblasti finanční gramotnosti. Výsledkem hry jsou u každého hráče dvě čísla, která představují kvalifikační předpoklady pro budoucí povolání, jenž si hráč vybírá pro hlavní hru. Hru si můžete zahrát i samostatně bez další návaznosti na hlavní hru. V tomto případě jde pak o to, kdo první dojde do cíle, tj. do doktorského stupně vzdělání a můžete hrát s oběma druhy otázek nebo pouze s jedním typem (obecné vzdělání / finanční gramotnost).

2 A. Mechanismus hry postup: 1) Připravte si: karty Vzdělání (oddělte z nich sportovní úkoly), karty Finanční gramotnost, Záznamový arch 2) Vyberte si svou figurku a postavte na pole Základní vzdělání. Hru začíná nejmladší hráč a dále se pokračuje ve směru hodinových ručiček. 3) Hra začíná tahem prvního hráče, který postaví svou figurku na pole Vzdělání / Finanční gramotnost, které se nachází mezi poli Základní vzdělání a Vyučení. 4) Hráč po jeho levé ruce vezme vrchní kartu Finanční gramotnost z balíčku. Přečte prvnímu hráči otázku, která je na ní uvedená. Hráč má 15 vteřin na zodpovězení otázky (časový limit nemusíte používat urychluje však hru). Správná odpověď je uvedena přímo na kartě. Pokud hráč odpoví správně, vybarví si v Záznamovém archu v sekci Kvalifikační předpoklady první políčko v řádku Finanční gramotnost a pokračuje otázkou na kartě Vzdělání. Pokud hráč odpoví špatně, v archu nic nevyplňuje a pokračuje otázkou na kartě Vzdělání. 5) Hráč si vezme vrchní kartu Vzdělání z balíčku a plní úkol, který je na ní uvedený časový limit 1 minuta ((časový limit nemusíte používat urychluje však hru). Pokud hráč splní úkol (podrobněji viz níže Karty Vzdělání), složil úspěšně zkoušku, dosáhl dalšího stupně vzdělání a postupuje se svou figurkou na další pole, v tomto případě Vyučení, a vyplní si v Záznamovém archu v sekci Kvalifikační předpoklady první políčko v řádku Vzdělání. Pokud hráč odpoví špatně, vrací se na předchozí stupeň vzdělání, tj. v tomto případě Základní vzdělání. 6) Takto pokračují postupně všichni hráči. 7) V dalším kole se opět hráči přemístí na nejbližší pole Vzdělání / Finanční gramotnost atd. 8) Hra má 5 kol, maximálně lze tedy získat kvalifikaci 5/5-5. úroveň vzdělání (doktorské) a 5. úroveň finanční gramotnosti. V Záznamovém archu se políčka vybarvují postupně od 1 po 5. Možné varianty v extrémních případech jsou 0/5, 5/0. B. Karty Finanční gramotnost Tyto karty obsahují otázky z oblasti finanční či ekonomické gramotnosti. K otázce jsou vždy 4 možnosti, z nichž je pouze 1 správná. Správná odpověď je uvedena přímo na kartičce, proto otázku hráči vždy tahá a předčítá jeho spoluhráč po levé ruce. C. Karty Vzdělání Obsahují úkoly, které jsou rozdělené do 3 kategorií: POPSAT v tomto typu úkolu musí hráč popsat daný výraz slovně. Nesmí přitom použít kořen daného slova ani jeho části (např. sudokopytník nesmí se použít slova sudé/á/ý a kopyto apod.) NAKRESLIT u tohoto typu musí hráč daný výraz nakreslit, resp. jakkoliv znázornit na papíře PŘEDVÉST u tohoto typu musí hráč daný výraz předvést jako pantomimu bez použití slov Ve všech typech úkolů jde o to, aby daný výraz poznal alespoň jeden ze spoluhráčů. Pak je úkol považován za splněný. Ten, kdo jako první pozná daný výraz, získá za něj částku 500,-, kterou může následně použít ve hře Uroboros. Úkoly mají 3 úrovně: 1. úroveň se používá při prvních 2 kolech, tj. v rámci středoškolského vzdělání (mezi poli ZŠ a Vyučení a mezi Vyučení a SŠ s maturitou) 2. úroveň používá se při dosahování 3. a 4. úrovně vzdělání, tj. v rámci pomaturitního a vysokoškolského vzdělání (mezi poli SŠ s maturitou a VOŠ/Bakalář a mezi poli VOŠ/Bakalář a Vysokoškolské vzdělání) 3. úroveň při dosahování 5. a 6. úrovně vzdělání, tj. v rámci postgraduálu (mezi poli Vysokoškolské vzdělání a Doktorské vzdělání a dále při hře DNA v rámci hlavní hry Uroboros) Speciální kategorií jsou úkoly SPORTOVNÍ tyto typy úkolů se nepoužívají při hře Škola, jsou určeny pouze pro ty, kteří se v hlavní hře chtějí vydat cestou profesionálního sportovce (více u hry Uroboros). 4. Hlavní hra UROBOROS Hlavní hra navazuje na hru Škola, tu však lze nahradit házením kostkou každý hráč 2x hodí kostkou a podle toho, co mu padne, si zapíše kvalifikační předpoklady do Záznamového archu. První číslo představuje Vzdělání, druhé číslo Finanční gramotnost. Jelikož je maximum ze hry Škola 5/5, pokud padne hráči 6, platí tato stejně jako 5. Cílem hry Uroboros je dosáhnout splnění životního cíle, který si hráč na začátku hry vytyčí. Splnění cíle se rozhodne ve finálové hře (podrobněji viz níže), při které bude mít výhodu ten, kdo během hry získá větší kvalifikační předpoklady, tj. (obecné) Vzdělání, Finanční gramotnost a Zkušenosti (ty jsou zde navíc oproti hře Škola). Pakliže hráč během hry získá kvalifikační předpoklady ve všech zmíněných částech na úrovni 6, jeho cíle budou automaticky splněny bez nutnosti hraní finálové hry. A. Stanovení CÍLE Každý hráč si do Záznamového archu do příslušného pole popíše svůj cíl jako odpověď na otázku: Kde bych chtěl být a jak bych chtěl žít, až budu v důchodovém věku?

3 B. Výběr POVOLÁNÍ Na základě získaných kvalifikačních předpokladů si každý hráč na začátku hry vybere své hlavní povolání. Zároveň s tím si také vybere SMĚR, který vystudoval. Volba směru je důležitá ve vztahu k budoucímu zaměstnání hráč se může nechat zaměstnat pouze tam, co spadá do daného směru nebo je v oblasti bez specializace. Povolání se rozdělují na 3 části na ty, které přísluší herním místům na herní ploše, na podnikatele a na speciální volná povolání. Výběr povolání začíná určením PODNIKATELE / podnikatelů. Ve hře musí být vždy alespoň 1 podnikatel, max. pak 3. Ostatní povolání se nemohou duplikovat, ve hře může být každé povolání zastoupeno jen jedním hráčem. Každé povolání má 2 úrovně. Cílem pro hráče je posunout se v kariéře na 2. stupeň daného povolání. Kdo má zaměstnání I+II svého hlavního povolání, nemůže o něj přijít, ani o základní plat, a může začít podnikat (pokud je podnikání volné a má na něj kvalifikaci) nebo si může zvolit další povolání (vč. karty). POSTUP VÝBĚRU POVOLÁNÍ 1) Jeden nebo více hráčů, kteří splňují kvalifikaci (viz níže u Podnikatel), si zvolí PODNIKÁNÍ, tzn. vezmou si stejnojmennou kartu z karet Povolání 2) Ostatní hráči si vyberou své povolání podle dosažené kvalifikace (Vzdělání / Finanční gramotnost) a směru, který chtějí. Pořadí určuje součet úrovní Vzdělání + FG první vybírá ten s nejvyšším součtem. Každý obdrží svou kartu příslušného povolání. PODNIKATEL Podnikatel může být ten, kdo získal alespoň 4. úroveň finanční gramotnosti (FG). Pokud by více než 3 hráči chtěli být podnikatelé a splňují požadavek 4. úrovně FG, právo má vždy ten s vyšší úrovní FG. Pokud mají soupeři stejnou úroveň FG, hodí si o post podnikatele kostkou (kdo hodí vyšší, vyhrál). Pokud není nikdo, kdo splňuje předpoklad 4. úrovně FG, právo být podnikatelem má ten s nejvyšší úrovní FG v takovémto případě však musí tento hráč začít na hře DNA a doplnit si potřebnou úroveň FG. Podnikatel je jediná postava, která má ve hře právo kupovat nemovitosti, resp. firmy či instituce, stát se jejich majitelem a získávat pak z nich výnos. Nese to však s sebou i určitá rizika např. pokud není firma úspěšná, nemusí přinášet žádný nebo jen malý výnos. Také se podnikatel většinou musí zadlužit, aby si mohl nějakou nemovitost koupit. SPECIÁLNÍ VOLNÁ POVOLÁNÍ Speciální povolání jsou celkem ve 3 oborech: Informační technologie (IT), Management a HR a Politika. Pouze jedno z nich IT je možné si vybrat hned na začátku hry. Pro ostatní dvě je nutné získat do kvalifikačních předpokladů kromě vzdělání a FG ještě 1. úroveň Zkušeností. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) hráč mající toto povolání se může nechat zaměstnat na jakémkoliv místě, kde splňuje kvalifikační předpoklady. Bere pak ten z platů, který je vyšší (jeho nebo místní). MANAGEMENT A HR hráč se může nechat zaměstnat na jakémkoliv místě. POLITIKA politik musí být zvolen pokud chce tedy hráč hrát tuto postavu, musí získat nadpoloviční většinu hlasů od svých spoluhráčů. Poté funguje podobně jako podnikatel s tím rozdílem, že může obsadit pouze státní firmy a státní organizace. Pak zde funguje jako podnikatel a získává z nich výnosy. KLASICKÁ POVOLÁNÍ Směr Obor Pozice I. Kval. Pozice II. Kval. OBCHOD A MARKETING Sales/Marketing Reprezentant 2/4/0 Obchodní ředitel 4/5/2 STÁTNÍ SPRÁVA Úředník 2/0/0 Vedoucí odboru ministerstva 2/1/1 ZÁBAVA Číšník / Kuchař 1/1/0 Krupiér 1/2/1 DOPRAVA Řidič 1/1/0 Pilot 2/2/2 STÁTNÍ ORGANIZACE Voják 1/0/0 Důstojník 3/1/1 Ekonomie - finance FINANČNÍ INSTITUCE Pojišťovací poradce 4/4/0 Bankéř 5/5/2 Ekonomie a MÉDIA Redaktor 3/2/0 Programový ředitel 4/3/2 společenské vědy ZÁBAVNÍ PRŮMYSL Project Manager 3/3/0 Producent 3/4/2 Medicina ZDRAVOTNICTVÍ Praktický lékař 5/1/0 Primář 6/1/2 Bez specializace Odborné technické STAVEBNICTVÍ Technik 3/2/0 Šéf projektového týmu 4/3/2 vzdělání VÝROBA A ZEMĚDĚLSTVÍ Technik 3/2/0 Výrobní ředitel 4/3/2 Pedagogika a věda VĚDA A TECHNIKA Výzkumný pracovník 5/1/0 Vynálezce 6/2/2 VZDĚLÁVÁNÍ Učitel 4/0/0 Děkan 5/2/2 Právo PRÁVO Koncipient 5/3/0 Právník 6/3/2 Sportovní dovednosti SPORT Profesionální sportovec 1/1/0 Reprezentant 2/2/3

4 Umělecké schopnosti UMĚNÍ A KULTURA Umělec 1/0/0 Mezinárodní hvězda 2/1/3 Každá pozice s klasických povolání má na herní ploše své herní místo (např. Praktický lékař Ordinace). Jsou zde 2 povolání, která mají speciální předpoklady sportovní a umělecké. Pro získání těchto povolání musí hráč kromě dosažení požadované kvalifikace ještě ukázat další talent: u sportu splnit 1 úkol ze sportovních úkolů (součástí karet Vzdělání), u umění splnit 1 úkol 3. úrovně z karet Vzdělání podle uměleckého směru (herec předvést, malíř nakreslit, spisovatel popsat apod.) KARTY POVOLÁNÍ Na kartě je uveden směr, obor a vždy 2 pracovní pozice (1. a 2. úroveň). Pro každou z nich jsou jiné kvalifikační předpoklady pro 2. úroveň vyšší. Ve spodní části 1. strany jsou uvedeny případné specifikace k daným pozicím. Na druhé straně jsou pak uvedena specifika pro hru a alternativní obory, ve kterých se může nechat daný hráč zaměstnat. Kromě uvedených oborů jsou pro každé povolání vždy alternativou obory ze směru Bez specializace. VÍCE ZAMĚSTNÁNÍ, SOULAD PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ Každý hráč může mít během hry maximálně 2 zaměstnání nebo 1 zaměstnání a 1 podnikání. Druhé zaměstnání je doplňkové, hráč k němu nedostává kartu Povolání, ale pouze jej označí na herní ploše svým žetonem. Vybrat si hráč může pouze takové zaměstnání, na které splňuje kvalifikační předpoklady a je v rámci jeho vystudovaného směru nebo ve směru bez specializace. Každé zaměstnání může hráč získat až po vstupu na dané herní pole. Teprve v ten okamžik je mu přislíben plat na dané pracovní pozici. Pokud hráč začne jako zaměstnanec, může se stát postupně podnikatelem, ale až po dosažení 2. úrovně zaměstnání a při splnění kritéria 4. úroveň finanční gramotnosti. Bližší informace ke zvyšování kvalifikace a změně povolání najdete v kapitole DNA. C. ZAČÁTEK hry 1) Na herní plán si připravte karty Vzdělání, Finanční gramotnost (FG), Zkušenosti a Finance. Všichni postaví své figurky na START. 2) Hráči se domluví na počtu kol, po které budou hru hrát. Jedno kolo představuje 1 rok života. Doporučený max. počet kol je 20. 3) Po výběru povolání dostane každý z hráčů STARTOVNÉ, které se vypočítá následovně: u zaměstnance x síla jeho postavy (= součet kvalifikačních úrovní) u podnikatele x úroveň finanční gramotnosti Kromě toho mohou mít hráči peníze, které vyhráli ve hře Škola. 4) Hráči dostanou také investiční kupon (karta Investice) na dopravu zaměstnanci 1x MHD, podnikatel 1x MHD + 1 letadlo to umožňuje korigovat hod kostkou (MHD +- 1/+-2, letadlo +-3 / +- 4) 5) Každý hráč učiní rozhodnutí, zda si vezme půjčku či nikoliv (více viz níže Půjčky) a co bude v následujícím kroku dělat házet / jít na DNA (při této variantě postaví svou figurku na příslušné pole č. 1 na herním plánu vpravo - více níže u DNA) 6) Každý hráč hodí kostkou a postoupí o příslušný počet políček pro úpravu hodu může použít kupón na dopravu; při hře DNA se hází 2 kostkami; Jestliže padne šestka, hází hráč danou kostkou ještě jednou a hody se sčítají. 7) Všechny situace se začnou řešit až poté, co všichni odházejí své hody; pouze hráči ve hře DNA řeší své otázky / úkoly ihned (tito házejí jako poslední) 8) Po vyřešení všech situací (viz Mechanismus hry) opět všichni hází a postupují nejdříve hází ten, kdo je na trase nejdále D. MECHANISMUS HRY Na herní ploše je několik druhů polí Herní místa, Finance, DNA, Zkušenosti + spec. dělené pole č. 23 Finance/DNA/Zkušenosti. Herní místa Tohoto druhu polí je na herní ploše nejvíce celkem 32 ze 45 polí. Herní místo vždy náleží určitému oboru stejně jako povolání (klasická povolání přísluší stejným oborům jako herní místa). Místa ze stejného oboru jsou označena stejnou barvou. Ke každému oboru náleží Karta míst, kde jsou shrnuty údaje a další specifikace. Alternativní obory mají různé odstíny stejné barvy. Pokud hráč stoupne na herní místo, má 4 možné varianty: a) Zaplatit poplatek (min. 100) nejmenší částka u herního místa, hráč ji platí do banku (co znamená konkrétní poplatek, najdete na příslušné Kartě míst) pokud je na daném místě zaměstnanec, násobí se poplatek úrovní jeho FG a hráč jej platí jemu b) Koupit si investici (500 / 1000) hráč získá investici (dostane příslušnou kartu Investice), z které mu je každý rok vyplácen výnos (podrobnosti k dané investici opět na Kartě míst) Pokud hráč vlastní investici daného oboru, může ji zde prodat a neplatit nic Jestliže je na daném místě majitel, násobí se poplatek úrovní jeho FG a hráč jej platí jemu c) Nastoupit do zaměstnání to může hráč učinit pouze tehdy, pokud má na dané zaměstnání kvalifikaci (tj. má příslušnou úroveň Vzdělání, FG a Zkušeností a vystudovaný daný směr, příp. je to oblast Bez specializace ), je v jeho oboru a místo je volné - v tomto případě dá svůj žeton na kolečko označené Z a na konci roku získá plat pakliže hráč splňuje kvalifikaci, ale místo je obsazeno jiným hráčem BOJ = hod kostkou + síla postavy

5 pakliže hráč splňuje kvalifikaci, ale jedná se o alternativní obor, musí projít rekvalifikací, tedy vytáhnout si 1 kartu Vzdělání a splnit úkol 2. stupně obtížnosti (pro 1. úroveň zaměstnání), resp. 3. stupně (pro 2. úroveň) pakliže hráč nesplňuje kvalifikaci, musí si ji doplnit ve hře DNA do té lze ale vstoupit jen z příslušných polí d) Koupit celý podnik to může pouze hráč v roli podnikatele a na konci roku pak získá z podniku výnos; jestliže hráč podnik koupí, dá svůj žeton na kolečko označené M u daného herního místa a vezme si Kartu míst daného oboru V případě monopolu, tj. když 1 podnikatel vlastní obě místa daného oboru, musí návštěvník zaplatit jak poplatek, tak investici (stejné u podnikatele i zaměstnance). Pole a karty FINANCE Na herní ploše jsou pole označená Finance je jich celkem 5. Pokud hráč vstoupí na toto pole, vytáhne si kartu ze stejnojmenného balíčku. Většina karet obsahuje vždy pozitivní a negativní zprávu. O tom, která platí, rozhoduje číslo pole, na kterém hráč stojí zda je liché nebo sudé. Na základě zprávy hráč obdrží nebo zaplatí příslušnou sumu. Některé karty také obsahují pozitivní či negativní zprávy pro vybranou část nebo všechny hráče. Speciální sdružené pole č. 23 DNA / Finance / Zkušenosti Pokud stoupnete na toto pole, můžete si vybrat, co uděláte vezmete si kartu Finance nebo půjdete na jednu z částí DNA. E. Hra DNA zvyšování kvalifikace a změna povolání Hra znázorněná na šroubovici DNA představuje celoživotní vzdělávání. Hráč si zde může zvyšovat kvalifikaci či se rekvalifikovat na jiný obor. Šroubovice obsahuje celkem 3 části: Vzdělání, Finanční gramotnost (FG) a Zkušenosti. Na Vzdělání a FG na šroubovici se lze dostat z těchto polí: START, DNA, herní místa Škola, Vysoká škola, Výzkumný ústav VŠ a Mezinárodní výzkumný ústav. Pakliže hráč vlastní investici do vzdělání v příslušné výši, může jít na DNA odkudkoliv. MECHANISMUS hry 1) Hráč zaplatí vstupní poplatek. Ten se liší podle toho, o jaký druh zvyšování kvalifikace se jedná: postup v kariéře (zvýšení 1 oblasti o 1 úroveň) stačí projít cestu 1x vstupní poplatek 1 000,- zvýšení úrovně o 2 a více musí projít tolikrát, o kolik chce zvýšit poplatek 2 000,- rekvalifikace v alternativním oboru hráč zůstává na hlavním herním poli a tahá si pouze 1 úkol bez popl. změna povolání do alternativního oboru (obdrží pak novou kartu Povolání) stačí projít 1x popl ,- změna oboru musí projít 3x v kuse (bez chyby) poplatek 3 000,- Pokud hráč vstupuje do hry DNA z míst oboru Vzdělávání nebo Věda a technika a toto místo má majitele, zaplatí vstupní poplatek tomuto majiteli. 2) Podle toho, zda si zvyšuje obecné vzdělání nebo finanční gramotnost, postaví svou figurku na pole č. 1 příslušné barvy 3) Hází 2 kostkami a posune se o daný počet polí od 1 do 18, pak si vytáhne příslušnou otázku (FG) nebo úkol (Vzdělání) 4) Pokud uspěje, zůstává na daném políčku a v příštím kole hází znovu Pokud neuspěje, zaplatí poplatek 1 000,- a vrací se zpět na pole č. 1 5) Cílem je projít skrz všech 18 polí to se může hráči podařit na 1 hod, ale také na 8; Jakmile hráč projde trasu, v případě postupu v kariéře si vyplní příslušná pole v Záznamovém archu. To se netýká změny povolání či oboru. Pokud chce hráč opustit studium (DNA) bez ukončení, může tak učinit pouze přes nejbližší pole Zkušenost, kterou musí získat. ZKUŠENOSTI Zkušenosti představují třetí hodnotu do kvalifikačních předpokladů. Jejich získání je důležité nejen pro postup v kariéře (všechny povolání na II. úrovni předpokládají aspoň 1 získanou zkušenost), ale hlavně pro finálovou hru, kde jsou hlavním zdrojem úspěchu (viz níže). Zkušenosti jsou očíslované 1 6. Každou zkušenost lze získat pouze jednou pokud tedy hráč vstoupí znovu na pole Zkušenosti, kterou již získal, nedělá žádnou akci. Na Zkušenosti se lze dostat ze stejnojmenných polí a ze speciálního pole č. 23. Následuje tento postup: 1) Hráč postaví svou figurku na DNA na stejné číslo zkušenosti, jako je uvedené na herním poli, na které stoupl (na speciálním poli č. 23 si může hráč vybrat, na jaké číslo zkušenosti půjde) 2) Vytáhne si jednu ze 3 karet Zkušenosti označených daným číslem 3) Hodí kostkami má celkem 3 pokusy, pokud není na kartě uvedeno jinak 4) Pokud uspěl, vyplní si v Záznamovém archu příslušné pole Zkušenosti 5) Vrací se zpět na hlavní herní plán, odkud vyšel F. Herní prvky SETKÁNÍ VÍCE HRÁČŮ NA JEDNOM HERNÍM POLI Když se na 1 poli sejdou 2 hráči, nesmí provést stejnou činnost. Pokud se domluví na různých činnostech, provedou je bez boje. Pokud si vyberou stejnou činnost, musí svést SOUBOJ (hod kostkou + síla postavy). To se týká i polí DNA a ZKUŠENOST. Na poli Finance má poražený automaticky druhou možnost. Kdo vyhraje, nechá si pole, poražený zaplatí vítězi (1 000) a posune se dozadu na pole, odkud přišel nebo zaplatí poplatek vítězi (1 000 x rozdíl a zůstane na místě).

6 Speciální situace nastává, když hráči bojují o POVOLÁNÍ nebo NEMOVITOST (jen podnikatelé) - včetně karty povolání. Speciální druhy SOUBOJŮ a) Boj o POVOLÁNÍ zaměstnanec s kartou (na poli zaměstnání) má 2 kostky - vyzyvatel 1 kostku (pokud se utkají na neutrálním poli, mají oba jen jednu kostku) + síla postavy; vítěz si získá kartu povolání (pokud má druhou, vrátí ji do banku), poražený bez karty si může zvolit nové povolání po skončení kola, poražený zaplatí vítězi je možný, jen dokud hráč neobsadí I. i II. pozici daného oboru pak má jisté zaměstnání a nikdo ho o něj nemůže připravit není možné bojovat o zaměstnání se stálým příjmem (Státní správa a Státní organizace) - kdo ho první obsadí, už o něj nemůže přijít (jen když ho dobrovolně opustí) b) Boj o NEMOVITOST (podnikatelé) hod + síla postavy, stávající majitel má výhodu +1; vítěz si koupí nemovitost (zaplatí do banku nebo stávajícímu vlastníkovi), poražený zaplatí vítězovi 10 % z ceny nemovitosti je možný, jen dokud hráč neobsadí místo I. a II. úrovně daného oboru - pak má monopol, o který jej nikdo nemůže připravit DALŠÍ PRVKY Vlastní administrace hráčů podle jejich zaměstnání (např. bankéř vydává a spravuje peníze) Vše se dá prodávat (prodávat nelze jen Zkušenost a Vzdělání) Hráči mohou obchodovat mezi sebou, spojovat se nebo spolupracovat (podnikání) Volby politika když se chce někdo stát Politikem, musí být zvolen většinou hlasů Úspěch umělců uznání výkonu (vstup na pole) + zvyšování kvalifikace (uznání ostatních) + zkušenost Úspěch sportovců hra + štěstí + (modré puntíky) Podnikatel musí investovat, kde se nedá investovat, platí min. poplatek 100. Finanční záležitosti lze vypořádávat na začátku kola nebo na poli Banka (zde je možné prodat investice do všech oborů za poplatek 10 % z ceny). INVESTICE garantují výnos 10 % z jejich nominální hodnoty pokud karta Ekonomika/Finance nerozhodne jinak o kolky, školné a jízdenky nepřinášejí žádný výnos G. KONEC KOLA Kdo první protne cíl, tomu ostatní zaplatí poplatek podle polí, které jim chybí do cíle podnikatel platí dvojnásobek. Cena poplatku za 1 pole se rozlišuje podle daného kola: kolo 100 / 1 pole; podnikatel 200 / 1 pole kolo 300 / 1 pole, podnikatel 500 / 1 pole pozdější kola 500 / 1 pole, podnikatel 1000 / 1 pole Pokud je daný hráč právě na hře DNA, doplatí prvnímu v cíli částku za zbylá pole, která zbývají z místa, odkud na DNA odešel. Po dokončení vzdělání pak začíná na poli START. Po ukončení kola všichni hráči vyúčtují peníze plat, výnosy z investic, výnosy z majetku, poplatky za půjčky atd. Údaje ohledně půjček a zbývající hotovost si zapíší do Záznamového archu do části CASHFLOW. Pokud je hráč v mínusu, musí něco prodat (investice / majetek / povolání) nebo jít na hru DNA a získat další finanční vzdělání (1 úroveň finanční gramotnosti lze následně prodat za ,-) nebo si vzít půjčku. PŘÍJMY/VÝNOSY: a) Příjem ZAMĚSTNANCE = plat/-ty + příjem z pořízených investic + poplatky za návštěvu místa, kde je zaměstnaný Plat dostává zaměstnanec, který je na místě při ukončení kola. Zaměstnanec může kdykoliv opustit své zaměstnání (v daném kole se pak počítá pouze jako návštěvník / šlápnutí) b) Příjem PODNIKATELE = výnosy z vlastnictví + příjem z pořízených investic + prodané investice na místech, která vlastní + druhý plat Výnos získává podnikatel, který podnik vlastní na konci roku. Majitel může kdykoliv prodat nemovitost zpět do banku. Platy a výnosy ovlivňuje počet návštěvníků (šlápnutí) neplatí jen pro Státní správu a Státní organizace: a) 1 šlápnutí = základní plat / výnos b) žádné šlápnutí = pouze 50 % platu / výnosu c) 2 a více šlápnutí: Příjem = základní plat či výnos x počet šlápnutí Jestliže hráč obsadí obě místa (I. a II.) daného oboru (ať už jako majitel, nebo jako zaměstnanec), počítají se šlápnutí dohromady za obě místa pro platy / výnosy obou míst. Karty EKONOMIKA Tyto karty s názvy oborů pomáhají určit, které obory byly v daném roce úspěšné a které nikoliv vzhledem k výnosům z investic. Před vyúčtováním na konci kola vylosuje hráč, který došel do cíle jako první, 2 kartičky Ekonomika. První karta určuje obor, jehož výnosy z investic budou dvojnásobné, druhá karta obor, kde nebudou vyplaceny žádné výnosy z investic.

7 VÝDAJE Výdaji ve hře jsou všechny platby, které hráč během daného kola uskuteční, tj. poplatky, investice, výdaje z karet Finance apod. Na konci kola je výdajem také doplatek prvnímu hráči v cíli za pole, která hráči do cíle zbývají. Dalším výdajem může být také splátka půjčky (viz dále). PŮJČKY Hráč si může půjčit další peníze na své výdaje. Zaměstnanec tak může učinit pouze na začátku kola nebo na herním místě Banka (pole č. 32), podnikatel si může vzít půjčku na hotovost taktéž na začátku kola a v bance, navíc k tomu si ještě může vzít kdykoliv hypotéku, když chce koupit nemovitost (firmu). Půjčky (úvěry, hypotéky) mají následující pravidla: cenu úvěru platí hráč okamžitě, splátku pak na konci každého kola až do vyrovnání půjčky splátka je vždy 10 % z výše úvěru úvěr lze kdykoliv (na konci kola) doplatit bez poplatku za předčasné splacení ZAMĚSTNANEC: může si vzít půjčku do výše svého příjmu (svých příjmů); cena úvěru: 20 % PODNIKATEL: může si vzít půjčku ve výši 3násobku své aktuální hotovosti (pouze na začátku kola) nebo kdykoliv hypotéku 50 % z ceny kupované nemovitosti jako Živnostník (I. úroveň podnikatele), 90 % z ceny kupované nemovitosti jako Majitel podniku (II. úroveň). Cena úvěru: 20 % na I. úrovni, 10 % na II. úrovni podnikatele. Každý hráč má ještě další možnost, jak získat hotovost v aktuální situaci (i během kola), a to prodejem svého majetku (investice nebo nemovitosti) za poplatek 20 % z celkové ceny kdykoliv, na začátku kola a na poli Banka výhodněji za 10 %. Poslední možností je odchod na hru DNA a následně prodej jedné úrovně finanční gramotnosti každá úroveň má při prodeji hodnotu ,-. To je ale možné pouze z příslušných polí. Pokud hráči dojdou během kola peníze, není schopný platit a nemá ani nic, co by prodal, musí se vrátit na START, odtud jít na hru DNA a zde získat 1 úroveň FG, kterou následně prodá. H. UKONČENÍ HRY Hra končí po uplynutí domluveného počtu kol. Ze hry může vystoupit předčasně ten, kdo splatil všechny půjčky a má 2 roky po sobě výsledek cashflow (zbývající hotovost) ve výši V takovémto případě může hráč opustit Urobora a zbytek kol se věnovat DNA nebo může OKAMŽITĚ UKONČIT CELOU HRU pro všechny hráče. Všichni hráči vypořádají své závazky, tzn. zaplatí své dluhy (prodají pro tyto účely své investice, majetek nebo úroveň Finanční gramotnosti). Za přebytečné peníze si hráči mohou koupit další úroveň Finanční gramotnosti pro lepší předpoklad úspěchu ve finálové hře cena: Následuje FINÁLE viz dále. 5. Finálová hra KOSTKY OSUDU Herní plán pro finálovou hru je umístěn na druhé straně herní desky než hlavní hra na stejné herní desce jako hra Škola. Smyslem finálové hry je určit, zda se hráči splnil cíl, který si na začátku stanovil. Jelikož i v běžném životě přispívá svým dílem k úspěchu štěstí (náhoda), tato hra je založena na házení kostkami. Hráč však může svým hraním během hlavní hry výrazně přispět k vyšší pravděpodobnosti šťastného hodu. Podle úrovní, kterých dosáhl v jednotlivých kvalifikačních předpokladech (Vzdělání / FG / Zkušenosti), se rozlišuje, jakou kombinaci kostek musí hodit a kolik má hodů. Pakliže dosáhl maximální úrovně ve všech předpokladech, tj. 6 / 6 / 6, vyhrává rovnou a nemusí kostkami házet. Pakliže nezískal během hlavní hry ani jednu Zkušenost (tj. X / X / 0), prohrává, nepostupuje do finále a jeho cíl se nenaplnil. Dále existují následující varianty (první číslo znamená Vzdělání, druhé FG a třetí Zkušenosti; X vyjadřuje jakoukoliv hodnotu 1-5): a) X/X/6 hráč si vybírá, zda hodí kombinaci, která je (součet hodnot): malá (3 10) / velká (11 18) / sudá nebo lichá pokud je součet X 7+, má 3 hody, pokud je menší, má 2 hody pravděpodobnost úspěchu přes 48 % b) 0/X/6 hráč má 1 hod: určí 1 číslo, které padne na jedné ze 3 kostek (34 %) c) 6/X/X nebo X/6/X hráč si určí kombinaci 2 kostek, která má padnout má 2 hody; pravděpodobnost (14 %) d) X/0/X hráč musí hodit 3 stejná čísla jediným hodem (0,46%) e) X/X/X hráč musí hodit určitý součet tří kostek podle přepočtu (první interval je síla postavy, druhá 2 čísla jsou součet, který má hodit: nebo 11 (12,5 %) nebo 15 (4,6 %) nebo 12 11,6 % nebo 16 (2,8 %) nebo 13 9,7 % 3 4 nebo 17 (1,4 %) nebo 14 (6,9 %) 6. QR kódy a rozšíření hry (rozšířená realita) Hra je uzpůsobena pro technologii rozšířené reality, která bude dále rozvíjena a bude hru doplňovat o další informace. Rozšířenou realitu najdete jednak přímo na hlavním herním plánu a jednak na Kartách míst, které obsahují navíc i technologii QR kódů. QR kód na Kartě míst oboru Vzdělávání vás dovede na stránku, kde najdete další otázky k Finanční gramotnosti a další

8 úkoly klasického Vzdělávání. Více informací najdete na stránkách kde je také k dispozici podrobnější verze těchto pravidel, vč. ukázek všech kartiček a vysvětlení jejich obsahu.

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu

A. Cíl hry. Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu A. Cíl hry Vítězem je hráč s nejvíce vítěznými body po 5 kole. Vítězné body můžete získat dvěma způsoby. a) každé kolo -za darování zboží do senátu b) na konci hry -za nejvíce peněz - za největší rozmanitost

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Pravidla hry Cashflow 101

Pravidla hry Cashflow 101 Pravidla hry Cashflow 101 Příprava před hraním: 1) zvolte si Bankéře 2) zamíchejte kartičky Příležitost, Trh a Nicotnosti a umístěte je na herní desku 3) Bankéř rozdá hráčům Cashflow listy, figurky Krys

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička

Komponenty. 1 neutrální figurka. žetony času (tyrkysový a žlutý) 5 speciálních dílků (kožené dílky) 1 speciální kartička Patchwork je styl práce s jehlou, který zahrnuje sešívání kusů látky do velkého celku. V minulosti to byl způsob, jak spotřebovat zbytky tkanin a vyrobit z nich oděvy nebo deky. Dnes je patchwork forma

Více

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let

ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let ODDVILLE hra pro 2 4 hráče od 10 let Obsah hry: 64 karet budov/mincí 1 karta startovního náměstí 16 karet dělníků (4 od barvy) 36 figurek (9 od barvy) 1 deska zdrojů 12 karet postav (3 od jené gildy) Hráči

Více

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí:

Legendary Inventors. Komponenty. 20 karet vynálezců a 33 startovních žetonů znalostí: Legendary Inventors Cíl hry V průběhu hry se hráči budou podílet na tvorbě vynálezů a získávat patenty, aby získali co nejvíce vítězných bodů a stali se nejúspěšnějším týmem vynálezců, které kdy poznal

Více

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS

FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS od Uweho Rosenberga Hráči: 2-5 hráčů Věk: 10+ Herní doba: 45 min FAZOLE KOSTKOVÁ HRA POPIS I pěstitelé fazolí si po těžké celodenní dřině na poli chtějí užít trochu zábavy s kostkami. Zde se jim naskýtá

Více

VY_62_INOVACE_VK04. Věra Keselicová. Říjen ročník

VY_62_INOVACE_VK04. Věra Keselicová. Říjen ročník VY_62_INOVACE_VK04 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Říjen 2011 7. ročník

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí.

PŘEHLED PRAVIDEL STOP! Výkladový slovník strany 2 10 Hlavní část přehledu, ve které naleznete podrobný popis všech pravidel v abecedním pořadí. PŘEHLED PRAVIDEL d JAK POUŽÍVAT TENTO PŘEHLED d Tento přehled pravidel je určen jako odpověď ke všem dotazům, které se týkají pravidel hry. Na rozdíl od průvodce hrou se podle přehledu pravidel nenaučíte

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice

Ve zkratce. Průběh hry. Herní materiál. Akce posun figurky vpřed. Tisk částí hry. Akce posun figurky zpět. Příprava hry. 2 varianty hry Lipno a Hořice Ukradni Galaxy, Sharana, Alhambru Desková hra ve které si můžete vyzkoušet vzrušení jako velitel party zlodějů, která se snaží ukrást Ford Galaxy, Volkswagen Sharan anebo Seat Alhambra. Ve zkratce Každý

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let

Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let Skvělá příležitost pro dva obchodníky od dvanácti let POZADÍ HRY Jambo je svahilský pozdrav. Tak zdraví své nakupující zákazníky zruční obchodníci na tržištích v srdci Afriky, kde již několik století rozkvétá

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Byznysplán. Seminární práce předmětu Základy managementu pro informační specialisty

Byznysplán. Seminární práce předmětu Základy managementu pro informační specialisty Byznysplán Seminární práce předmětu Základy managementu pro informační specialisty ZS 2002/2003 Karolína Kučerová, 1. roč. navazujícího magisterského studia Tento byznysplán operuje se situací, kdy se

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy

HERNÍ KOMPONENTY 34 karet zakázek 132 karet palet 54 hexových žetonů palet a 1 startovní trojhexový žeton 4 karty nápovědy Svět překrásných barev ožívá, když si hráč vybírá z karet zakázek, zobrazující 34 nejlepší umělecká díla evropských mistrů minulých šesti století. Hráči tvoří svou zakázku mícháním základních barev chytrým

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče

Pravidla hry. Hra pro 2 5 hráčů minut pro 5 hráčů minut pro 2 hráče Streetcar Linie 1 1996 Mayfair Games 1995 Goldsieber Pravidla hry Hra pro 2 5 hráčů 40 60 minut pro 5 hráčů 20 30 minut pro 2 hráče Designed by Stefan Dorra CZ překlad: Merlin 2009, runebound@gmail.com,

Více

Emotion 750. 1. Technická charakteristika

Emotion 750. 1. Technická charakteristika 1. Technická charakteristika Výherní hrací přístroj je elektronicky řízené zařízení umožňující sázky do interaktivních her (dále jen VHP). VHP je přímo obsluhováno sázejícím. Okolnost, jež určuje výhru,

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

LIBIDO. Perverzní desková hra

LIBIDO. Perverzní desková hra LIBIDO Perverzní desková hra Popis hry Libido je jednoduchá, zato však velmi perverzní desková hra. Staňte se nadrženými ztracenými existencemi, snažícími se ukojit své bezbřehé libido ve světě, v němž

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Admiral Lions CZK. Struktura:

Admiral Lions CZK. Struktura: Admiral Lions CZK Struktura: Všeobecně: Jedná se o výherní hrací přístroj, který opticky znázorňuje válcovou hru. Válcová hra zahrnuje 5 válců, přičemž z každého válce zobrazuje monitor vždy 3 symboly.

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím.

Přehled hry Délka hry: 5 minut Počet hráčů: 2 Každý hráč reprezentuje jeden klan, který usiluje o získání kontroly nad královstvím. TM Historie Skotská vysočina, 13. století Krysí válka mezi Eidamáky a Hermelíny se táhne již od nepaměti a vznikla údajně proto, že princ Plesnivec urazil princeznu Eidamínu, když jí na bále při tanci

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Pravidla hry. Masao Suganuma

Pravidla hry. Masao Suganuma Pravidla hry Masao Suganuma Úvod Každý hráč si staví svoje vlastní městečko. Je vhodnější nejprve postavit několik menších staveb, se rovnou pustit do něčeho většího? Nádraží je nutné a rozhlasový vysílač

Více

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2).

9 karet alibi. Každá z nich představuje postavu ze světa Mr. Jacka. Každá z těchto karet také zobrazuje počet přesýpacích hodin (0,1 nebo 2). Materiál 9 destiček ulic, dále jen hrací pole. - jsou oboustranné a slouží jako hrací plocha (městská čtvrť) Na jedné straně není vyobrazena žádná postava to je prázdná strana. Na druhé straně postava

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO

DUST SETUP. následně každý hráč odloží hranou kartu a začíná první kolo. HERNÍ KOLO SETUP karty: každý hráč si náhodně vylosuje 6 karet, zvolí jednu a současně s ostatními hráči ji odkryje. města: každý hráč si zvolí barvu jednotek a umístí hlavní město. Při hře dvou, tří a čtyř hráčů

Více

Habermaaß-hra Dinosauří expedice

Habermaaß-hra Dinosauří expedice CZ Habermaaß-hra 4087 Dinosauří expedice Dinosauří expedice Dobrodružná dovedností hra pro 2-5 výzkumníků ve věku od 4 do 99 let. Autor: Günter Baars Ilustrace: Cornelia Haas Délka hry: cca. 15 minut Z

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí Jméno a příjmení: Jan Tichava Osobní číslo: Studijní skupina: středa, 3 4 Obor: INIB INF E-mail: jtichava@students.zcu.cz Datum odevzdání: 19.12.06 Základní charakteristika Jednoduchá

Více

Návod pro moderátora. Hra Virtulife obsahuje:

Návod pro moderátora. Hra Virtulife obsahuje: Návod pro moderátora Hra Virtulife obsahuje: Hrací plátno 8 laminovaných karet rodin 8 laminovaných karet s rychlou nápovědou 4 fólie pro zasunutí karet rodin, stažených z webu (v jedné fólii je již vzor

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu

KUBB HRA PRO VŠECHNY. Pravidla světového šampionátu KU HR PRO VŠECHNY Pravidla světového šampionátu KU HR TRDIC Kubb je speciální hra pocházející z ostrova Gotland, části Švédska nacházející se uprostřed altického moře. Datum vzniku Kubbu je sice již zaneseno

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra

Habermaaß-hra 3616A /4717N. Zvířecí pyramida karetní hra CZ Habermaaß-hra 3616A /4717N Zvířecí pyramida karetní hra Zvířecí pyramida karetní hra Rozechvělá hra pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Obsahuje dvě herní varianty. Autor: Ilustrace: Poskytovatel

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut

Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů (King of the elves) Karetní hra Elfenland od Alana R.Moona Pro 2-6 hráčů; od 10 let; délka cca 60 minut Král elfů je mrtev. Podle tradice se nový král musí volit z elfích princů. Pro získání

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry

PENÍZE NAVÍC. pravidla hry PENÍZE NAVÍC pravidla hry PENÍZE NAVÍC - HRA O ŽIVOT(Ě) aneb 30 LET VIRTUÁLNÍ REALITY ČESKÉ DOMÁCNOSTI Vítejte ve hře o životě PENÍZE NAVÍC, která vás provede finančním životem běžné české domácnosti.

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

KACÍŘI a bitva o Evropu

KACÍŘI a bitva o Evropu KACÍŘI a bitva o Evropu Historická karetní hra Kacíři jsou karetní hra na motivy náboženských bojů v 15.-17. století, v níž se hrající snaží získat evropská města pro náboženskou frakci, kterou si vybrali.

Více

Herní plán BREAK THE BANK

Herní plán BREAK THE BANK Herní plán BREAK THE BANK Break The Bank 1. Úvod Break The Bank je hra se třemi válci a 5 statickými výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů-včetně bonusového symbolu. 2. Pravidla hry a její

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

EDITION HERNÍ MATERIÁL A PŘÍPRAVA HRY. Důmyslná taktická stolní hra pro 2 5 hráčů od 7 let, odehrávající se v jedné vzdálené galaxii.

EDITION HERNÍ MATERIÁL A PŘÍPRAVA HRY. Důmyslná taktická stolní hra pro 2 5 hráčů od 7 let, odehrávající se v jedné vzdálené galaxii. EDITION Důmyslná taktická stolní hra pro 5 hráčů od 7 let, odehrávající se v jedné vzdálené galaxii. Zažijte vzrušující dobrodružství ze světa Star Wars TM v prostředí oblíbené hry Carcassonne! Napínavé

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Herní plán. Hot as Hell

Herní plán. Hot as Hell Herní plán Hot as Hell Hot as Hell 1. Úvod Hot as Hell je hra s pěti válci a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje 7 různých symbolů, jeden divoký symbol Wild a bonusový symbol Pyramid of Joy. 2. Pravidla

Více

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení:

Návod. Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: Návod Logická hra pro 2 5 hráčů. Hrací doba: přibližně 45 minut. Věk: od 7 let. Obsah balení: 5 oboustranných hracích ploch 75 prvků v pěti barvách 5 ukazatelů bodování bodovací plocha návod Obrázek 1

Více

Herní plán DIRTY MONEY

Herní plán DIRTY MONEY Herní plán DIRTY MONEY Dirty Money 1. Úvod Dirty Money je hra s pěti válci a 9 výherními liniemi. Hra obsahuje 9 různých symbolů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Dirty Money může hráč nastavit sázky

Více

Pravidla ke hře Kubb

Pravidla ke hře Kubb Pravidla ke hře Kubb Úvod Kubb je tradiční švédská hra, která pochází z Gotlandu, malého ostrova uprostřed Baltského moře. Starodávný tisíciletý původ kubbu je ztracen v mlhách času. Jisté je, že pochází

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Usekne-li Honza 1 hlavu, narostou dva ocasy. Tento tah můžeme zakreslit následujícím způsobem: Usekne-li 2 hlavy, nic nenaroste.

Usekne-li Honza 1 hlavu, narostou dva ocasy. Tento tah můžeme zakreslit následujícím způsobem: Usekne-li 2 hlavy, nic nenaroste. Řešení 2. série Řešení J-I-2-1 1. krok: Číslici 2 ve třetím řádku můžeme dostat jedině násobením 5 4 = 20, 5 5 = 25. Tedy na posledním místě v prvním řádku může být číslice 4 nebo 5. Odtud máme i dvě možnosti

Více

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět!

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět! CZ Habermaaß-hra 4973 Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Rozviklaná rotující stavěcí hra pro 2 až 4 hráče ve věku 5 99 let. Autoři: Klaus Miltenberger, Kristin Múckel Ilustrace:

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Metodický průvodce k výukovému materiálu

Metodický průvodce k výukovému materiálu Metodický průvodce k výukovému materiálu Autor: Škola: Mgr. Kateřina Kvapilová ZŠ, Liberec, ul. 5. května 64/49, přísp. org. Předmět: Vzdělávací oblast: Věková skupina: Anotace: Francouzský jazyk (2. cizí

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby.

2 hráči Grand Slam. Týmy. Tiráž. Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Složte herní plán ze tří okruhů dle své volby. VaRIaNTy hráči Grand Slam Během přípravy hry si každý hráč zvolí dva titány. Při hře se postupně střídají (hráč A hraje prvního titána, hráč B hraje prvního titána, hráč A hraje druhého titána, hráč B

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

Herní plán DOUBLE FORTUNE

Herní plán DOUBLE FORTUNE Herní plán DOUBLE FORTUNE Double Fortune 1. Úvod Double Fortune je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 15 různých ů. 2. Pravidla hry a její průběh Ve hře Double Fortune může hráč nastavit

Více

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava

Pravidla pro 2 až 3 hráče Příprava Ravensburger hry č. 21 162 3 Napínavé pronásledování pro 2 4 hráče ve věku od 6 99 let Autor: Michael Schacht Ilustrace: Michael Menzel, Thomas Haubold Design: Vera Bolze, DE Ravensburger Redakce: Monika

Více

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy LEGO Education Předškolní věk Hry s postavičkami ze souprav: 45022 Lidé různých povolání 45023 Pohádkové postavy Překlad originálu metodického materiálu, zpracováno EDUXE, s.r.o., Velké Pavlovice LEGO

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více