Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Desková hra. UROBOROS Koloběh života. Pravidla"

Transkript

1 Desková hra UROBOROS Koloběh života Pravidla Uroboros je starodávný symbol, který zobrazuje hada nebo draka požírajícího svůj vlastní ocas. Symbolizuje čas a nekonečný a nepřetržitý běh života. Představuje cyklickou podstatu věcí, nekonečný návrat od konce k začátku, sebezničení a sebeobnovu. Někdy je Uroboros z poloviny bílý a z poloviny černý, což naznačuje symboliku jin-jang, znázorňující dualitu věcí; vzájemně se doplňujících opačných principů. Také bývá stočený do tvaru ležící osmičky, symbolu nekonečna. DNA je nositelkou genetické informace všech živých organismů, schopnost ukládat a přenášet genetickou informaci je jednou z fundamentálních vlastností života. Určuje vzhled, vlastnosti, vlohy a schopnosti živých organismů. Je symbolem transformace. Ve hře Uroboros Koloběh života máte možnost vyzkoušet si cestu životem od získání vzdělání po běžné fungování zajištění příjmů, výdaje, životní náhody, interakce s dalšími lidmi (spoluhráči) apod. 1. Obsah balení oboustranný herní plán Peníze 3 kostky 60 x 100,- karty: 60 x 500,- Povolání 19 ks zaměstnání + 3 ks podnikání 120 x 1 000,- Místa 16 ks 50 x 5 000,- Finanční gramotnost 65 ks 110 x ,- Vzdělání 45 ks 50 x ,- Zkušenost ks 2x šek Finance 20 ks Záznamový arch pro každého hráče Investice 6x 26 ks 6 různobarevných figurek Ekonomika 11 ks žetony 6 barev Další záznamové archy, šeky a některé karty je možné stáhnout na webu 2. Základní popis a cíle hry Hra je určena pro 2 6 hráčů. Hra v sobě obsahuje 2 oddělené hry (2 herní plány), které se dají hrát i samostatně herní plán je oboustranný, na každé straně je 1 hra. a) Hra Škola (vedlejší herní plán) jde o simulaci cesty školou, tedy jejími jednotlivými stupni na tomto herním plánu je ještě znázorněna finálová hra Kostky osudu ke hře Uroboros - ve finále zhodnotíte dosažení svých cílů ze začátku hry (info viz níže) b) Hra Uroboros (hlavní herní plán) život, ve kterém musíte získat své příjmy (buď díky zaměstnání, nebo z podnikání), zaplatit všechny výdaje a zůstat v plusu, resp. vytvořit co největší finanční rezervu Stejně jako v běžném životě může přijít okamžik, kdy je potřeba zvýšit si kvalifikaci ve hře je na hlavním herním plánu ještě menší plán DNA, který představuje další vzdělávání obecné/finanční/zkušenostní (podrobnosti níže). Cílem hry Škola je dosáhnout co nejvyššího vzdělání formálního i finančního. Cílem hry Uroboros je splnit si své cíle a sny, které si každý hráč na začátku hry stanoví. K tomu je zapotřebí získat co nejvyšších hodnot kvalifikace (vzdělání / finanční gramotnost / zkušenosti) a také mít trochu štěstí. 3. Hra ŠKOLA Cílem hry je dosáhnout co nejvyššího vzdělání, a to jak obecného, tak v oblasti finanční gramotnosti. Výsledkem hry jsou u každého hráče dvě čísla, která představují kvalifikační předpoklady pro budoucí povolání, jenž si hráč vybírá pro hlavní hru. Hru si můžete zahrát i samostatně bez další návaznosti na hlavní hru. V tomto případě jde pak o to, kdo první dojde do cíle, tj. do doktorského stupně vzdělání a můžete hrát s oběma druhy otázek nebo pouze s jedním typem (obecné vzdělání / finanční gramotnost).

2 A. Mechanismus hry postup: 1) Připravte si: karty Vzdělání (oddělte z nich sportovní úkoly), karty Finanční gramotnost, Záznamový arch 2) Vyberte si svou figurku a postavte na pole Základní vzdělání. Hru začíná nejmladší hráč a dále se pokračuje ve směru hodinových ručiček. 3) Hra začíná tahem prvního hráče, který postaví svou figurku na pole Vzdělání / Finanční gramotnost, které se nachází mezi poli Základní vzdělání a Vyučení. 4) Hráč po jeho levé ruce vezme vrchní kartu Finanční gramotnost z balíčku. Přečte prvnímu hráči otázku, která je na ní uvedená. Hráč má 15 vteřin na zodpovězení otázky (časový limit nemusíte používat urychluje však hru). Správná odpověď je uvedena přímo na kartě. Pokud hráč odpoví správně, vybarví si v Záznamovém archu v sekci Kvalifikační předpoklady první políčko v řádku Finanční gramotnost a pokračuje otázkou na kartě Vzdělání. Pokud hráč odpoví špatně, v archu nic nevyplňuje a pokračuje otázkou na kartě Vzdělání. 5) Hráč si vezme vrchní kartu Vzdělání z balíčku a plní úkol, který je na ní uvedený časový limit 1 minuta ((časový limit nemusíte používat urychluje však hru). Pokud hráč splní úkol (podrobněji viz níže Karty Vzdělání), složil úspěšně zkoušku, dosáhl dalšího stupně vzdělání a postupuje se svou figurkou na další pole, v tomto případě Vyučení, a vyplní si v Záznamovém archu v sekci Kvalifikační předpoklady první políčko v řádku Vzdělání. Pokud hráč odpoví špatně, vrací se na předchozí stupeň vzdělání, tj. v tomto případě Základní vzdělání. 6) Takto pokračují postupně všichni hráči. 7) V dalším kole se opět hráči přemístí na nejbližší pole Vzdělání / Finanční gramotnost atd. 8) Hra má 5 kol, maximálně lze tedy získat kvalifikaci 5/5-5. úroveň vzdělání (doktorské) a 5. úroveň finanční gramotnosti. V Záznamovém archu se políčka vybarvují postupně od 1 po 5. Možné varianty v extrémních případech jsou 0/5, 5/0. B. Karty Finanční gramotnost Tyto karty obsahují otázky z oblasti finanční či ekonomické gramotnosti. K otázce jsou vždy 4 možnosti, z nichž je pouze 1 správná. Správná odpověď je uvedena přímo na kartičce, proto otázku hráči vždy tahá a předčítá jeho spoluhráč po levé ruce. C. Karty Vzdělání Obsahují úkoly, které jsou rozdělené do 3 kategorií: POPSAT v tomto typu úkolu musí hráč popsat daný výraz slovně. Nesmí přitom použít kořen daného slova ani jeho části (např. sudokopytník nesmí se použít slova sudé/á/ý a kopyto apod.) NAKRESLIT u tohoto typu musí hráč daný výraz nakreslit, resp. jakkoliv znázornit na papíře PŘEDVÉST u tohoto typu musí hráč daný výraz předvést jako pantomimu bez použití slov Ve všech typech úkolů jde o to, aby daný výraz poznal alespoň jeden ze spoluhráčů. Pak je úkol považován za splněný. Ten, kdo jako první pozná daný výraz, získá za něj částku 500,-, kterou může následně použít ve hře Uroboros. Úkoly mají 3 úrovně: 1. úroveň se používá při prvních 2 kolech, tj. v rámci středoškolského vzdělání (mezi poli ZŠ a Vyučení a mezi Vyučení a SŠ s maturitou) 2. úroveň používá se při dosahování 3. a 4. úrovně vzdělání, tj. v rámci pomaturitního a vysokoškolského vzdělání (mezi poli SŠ s maturitou a VOŠ/Bakalář a mezi poli VOŠ/Bakalář a Vysokoškolské vzdělání) 3. úroveň při dosahování 5. a 6. úrovně vzdělání, tj. v rámci postgraduálu (mezi poli Vysokoškolské vzdělání a Doktorské vzdělání a dále při hře DNA v rámci hlavní hry Uroboros) Speciální kategorií jsou úkoly SPORTOVNÍ tyto typy úkolů se nepoužívají při hře Škola, jsou určeny pouze pro ty, kteří se v hlavní hře chtějí vydat cestou profesionálního sportovce (více u hry Uroboros). 4. Hlavní hra UROBOROS Hlavní hra navazuje na hru Škola, tu však lze nahradit házením kostkou každý hráč 2x hodí kostkou a podle toho, co mu padne, si zapíše kvalifikační předpoklady do Záznamového archu. První číslo představuje Vzdělání, druhé číslo Finanční gramotnost. Jelikož je maximum ze hry Škola 5/5, pokud padne hráči 6, platí tato stejně jako 5. Cílem hry Uroboros je dosáhnout splnění životního cíle, který si hráč na začátku hry vytyčí. Splnění cíle se rozhodne ve finálové hře (podrobněji viz níže), při které bude mít výhodu ten, kdo během hry získá větší kvalifikační předpoklady, tj. (obecné) Vzdělání, Finanční gramotnost a Zkušenosti (ty jsou zde navíc oproti hře Škola). Pakliže hráč během hry získá kvalifikační předpoklady ve všech zmíněných částech na úrovni 6, jeho cíle budou automaticky splněny bez nutnosti hraní finálové hry. A. Stanovení CÍLE Každý hráč si do Záznamového archu do příslušného pole popíše svůj cíl jako odpověď na otázku: Kde bych chtěl být a jak bych chtěl žít, až budu v důchodovém věku?

3 B. Výběr POVOLÁNÍ Na základě získaných kvalifikačních předpokladů si každý hráč na začátku hry vybere své hlavní povolání. Zároveň s tím si také vybere SMĚR, který vystudoval. Volba směru je důležitá ve vztahu k budoucímu zaměstnání hráč se může nechat zaměstnat pouze tam, co spadá do daného směru nebo je v oblasti bez specializace. Povolání se rozdělují na 3 části na ty, které přísluší herním místům na herní ploše, na podnikatele a na speciální volná povolání. Výběr povolání začíná určením PODNIKATELE / podnikatelů. Ve hře musí být vždy alespoň 1 podnikatel, max. pak 3. Ostatní povolání se nemohou duplikovat, ve hře může být každé povolání zastoupeno jen jedním hráčem. Každé povolání má 2 úrovně. Cílem pro hráče je posunout se v kariéře na 2. stupeň daného povolání. Kdo má zaměstnání I+II svého hlavního povolání, nemůže o něj přijít, ani o základní plat, a může začít podnikat (pokud je podnikání volné a má na něj kvalifikaci) nebo si může zvolit další povolání (vč. karty). POSTUP VÝBĚRU POVOLÁNÍ 1) Jeden nebo více hráčů, kteří splňují kvalifikaci (viz níže u Podnikatel), si zvolí PODNIKÁNÍ, tzn. vezmou si stejnojmennou kartu z karet Povolání 2) Ostatní hráči si vyberou své povolání podle dosažené kvalifikace (Vzdělání / Finanční gramotnost) a směru, který chtějí. Pořadí určuje součet úrovní Vzdělání + FG první vybírá ten s nejvyšším součtem. Každý obdrží svou kartu příslušného povolání. PODNIKATEL Podnikatel může být ten, kdo získal alespoň 4. úroveň finanční gramotnosti (FG). Pokud by více než 3 hráči chtěli být podnikatelé a splňují požadavek 4. úrovně FG, právo má vždy ten s vyšší úrovní FG. Pokud mají soupeři stejnou úroveň FG, hodí si o post podnikatele kostkou (kdo hodí vyšší, vyhrál). Pokud není nikdo, kdo splňuje předpoklad 4. úrovně FG, právo být podnikatelem má ten s nejvyšší úrovní FG v takovémto případě však musí tento hráč začít na hře DNA a doplnit si potřebnou úroveň FG. Podnikatel je jediná postava, která má ve hře právo kupovat nemovitosti, resp. firmy či instituce, stát se jejich majitelem a získávat pak z nich výnos. Nese to však s sebou i určitá rizika např. pokud není firma úspěšná, nemusí přinášet žádný nebo jen malý výnos. Také se podnikatel většinou musí zadlužit, aby si mohl nějakou nemovitost koupit. SPECIÁLNÍ VOLNÁ POVOLÁNÍ Speciální povolání jsou celkem ve 3 oborech: Informační technologie (IT), Management a HR a Politika. Pouze jedno z nich IT je možné si vybrat hned na začátku hry. Pro ostatní dvě je nutné získat do kvalifikačních předpokladů kromě vzdělání a FG ještě 1. úroveň Zkušeností. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) hráč mající toto povolání se může nechat zaměstnat na jakémkoliv místě, kde splňuje kvalifikační předpoklady. Bere pak ten z platů, který je vyšší (jeho nebo místní). MANAGEMENT A HR hráč se může nechat zaměstnat na jakémkoliv místě. POLITIKA politik musí být zvolen pokud chce tedy hráč hrát tuto postavu, musí získat nadpoloviční většinu hlasů od svých spoluhráčů. Poté funguje podobně jako podnikatel s tím rozdílem, že může obsadit pouze státní firmy a státní organizace. Pak zde funguje jako podnikatel a získává z nich výnosy. KLASICKÁ POVOLÁNÍ Směr Obor Pozice I. Kval. Pozice II. Kval. OBCHOD A MARKETING Sales/Marketing Reprezentant 2/4/0 Obchodní ředitel 4/5/2 STÁTNÍ SPRÁVA Úředník 2/0/0 Vedoucí odboru ministerstva 2/1/1 ZÁBAVA Číšník / Kuchař 1/1/0 Krupiér 1/2/1 DOPRAVA Řidič 1/1/0 Pilot 2/2/2 STÁTNÍ ORGANIZACE Voják 1/0/0 Důstojník 3/1/1 Ekonomie - finance FINANČNÍ INSTITUCE Pojišťovací poradce 4/4/0 Bankéř 5/5/2 Ekonomie a MÉDIA Redaktor 3/2/0 Programový ředitel 4/3/2 společenské vědy ZÁBAVNÍ PRŮMYSL Project Manager 3/3/0 Producent 3/4/2 Medicina ZDRAVOTNICTVÍ Praktický lékař 5/1/0 Primář 6/1/2 Bez specializace Odborné technické STAVEBNICTVÍ Technik 3/2/0 Šéf projektového týmu 4/3/2 vzdělání VÝROBA A ZEMĚDĚLSTVÍ Technik 3/2/0 Výrobní ředitel 4/3/2 Pedagogika a věda VĚDA A TECHNIKA Výzkumný pracovník 5/1/0 Vynálezce 6/2/2 VZDĚLÁVÁNÍ Učitel 4/0/0 Děkan 5/2/2 Právo PRÁVO Koncipient 5/3/0 Právník 6/3/2 Sportovní dovednosti SPORT Profesionální sportovec 1/1/0 Reprezentant 2/2/3

4 Umělecké schopnosti UMĚNÍ A KULTURA Umělec 1/0/0 Mezinárodní hvězda 2/1/3 Každá pozice s klasických povolání má na herní ploše své herní místo (např. Praktický lékař Ordinace). Jsou zde 2 povolání, která mají speciální předpoklady sportovní a umělecké. Pro získání těchto povolání musí hráč kromě dosažení požadované kvalifikace ještě ukázat další talent: u sportu splnit 1 úkol ze sportovních úkolů (součástí karet Vzdělání), u umění splnit 1 úkol 3. úrovně z karet Vzdělání podle uměleckého směru (herec předvést, malíř nakreslit, spisovatel popsat apod.) KARTY POVOLÁNÍ Na kartě je uveden směr, obor a vždy 2 pracovní pozice (1. a 2. úroveň). Pro každou z nich jsou jiné kvalifikační předpoklady pro 2. úroveň vyšší. Ve spodní části 1. strany jsou uvedeny případné specifikace k daným pozicím. Na druhé straně jsou pak uvedena specifika pro hru a alternativní obory, ve kterých se může nechat daný hráč zaměstnat. Kromě uvedených oborů jsou pro každé povolání vždy alternativou obory ze směru Bez specializace. VÍCE ZAMĚSTNÁNÍ, SOULAD PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ Každý hráč může mít během hry maximálně 2 zaměstnání nebo 1 zaměstnání a 1 podnikání. Druhé zaměstnání je doplňkové, hráč k němu nedostává kartu Povolání, ale pouze jej označí na herní ploše svým žetonem. Vybrat si hráč může pouze takové zaměstnání, na které splňuje kvalifikační předpoklady a je v rámci jeho vystudovaného směru nebo ve směru bez specializace. Každé zaměstnání může hráč získat až po vstupu na dané herní pole. Teprve v ten okamžik je mu přislíben plat na dané pracovní pozici. Pokud hráč začne jako zaměstnanec, může se stát postupně podnikatelem, ale až po dosažení 2. úrovně zaměstnání a při splnění kritéria 4. úroveň finanční gramotnosti. Bližší informace ke zvyšování kvalifikace a změně povolání najdete v kapitole DNA. C. ZAČÁTEK hry 1) Na herní plán si připravte karty Vzdělání, Finanční gramotnost (FG), Zkušenosti a Finance. Všichni postaví své figurky na START. 2) Hráči se domluví na počtu kol, po které budou hru hrát. Jedno kolo představuje 1 rok života. Doporučený max. počet kol je 20. 3) Po výběru povolání dostane každý z hráčů STARTOVNÉ, které se vypočítá následovně: u zaměstnance x síla jeho postavy (= součet kvalifikačních úrovní) u podnikatele x úroveň finanční gramotnosti Kromě toho mohou mít hráči peníze, které vyhráli ve hře Škola. 4) Hráči dostanou také investiční kupon (karta Investice) na dopravu zaměstnanci 1x MHD, podnikatel 1x MHD + 1 letadlo to umožňuje korigovat hod kostkou (MHD +- 1/+-2, letadlo +-3 / +- 4) 5) Každý hráč učiní rozhodnutí, zda si vezme půjčku či nikoliv (více viz níže Půjčky) a co bude v následujícím kroku dělat házet / jít na DNA (při této variantě postaví svou figurku na příslušné pole č. 1 na herním plánu vpravo - více níže u DNA) 6) Každý hráč hodí kostkou a postoupí o příslušný počet políček pro úpravu hodu může použít kupón na dopravu; při hře DNA se hází 2 kostkami; Jestliže padne šestka, hází hráč danou kostkou ještě jednou a hody se sčítají. 7) Všechny situace se začnou řešit až poté, co všichni odházejí své hody; pouze hráči ve hře DNA řeší své otázky / úkoly ihned (tito házejí jako poslední) 8) Po vyřešení všech situací (viz Mechanismus hry) opět všichni hází a postupují nejdříve hází ten, kdo je na trase nejdále D. MECHANISMUS HRY Na herní ploše je několik druhů polí Herní místa, Finance, DNA, Zkušenosti + spec. dělené pole č. 23 Finance/DNA/Zkušenosti. Herní místa Tohoto druhu polí je na herní ploše nejvíce celkem 32 ze 45 polí. Herní místo vždy náleží určitému oboru stejně jako povolání (klasická povolání přísluší stejným oborům jako herní místa). Místa ze stejného oboru jsou označena stejnou barvou. Ke každému oboru náleží Karta míst, kde jsou shrnuty údaje a další specifikace. Alternativní obory mají různé odstíny stejné barvy. Pokud hráč stoupne na herní místo, má 4 možné varianty: a) Zaplatit poplatek (min. 100) nejmenší částka u herního místa, hráč ji platí do banku (co znamená konkrétní poplatek, najdete na příslušné Kartě míst) pokud je na daném místě zaměstnanec, násobí se poplatek úrovní jeho FG a hráč jej platí jemu b) Koupit si investici (500 / 1000) hráč získá investici (dostane příslušnou kartu Investice), z které mu je každý rok vyplácen výnos (podrobnosti k dané investici opět na Kartě míst) Pokud hráč vlastní investici daného oboru, může ji zde prodat a neplatit nic Jestliže je na daném místě majitel, násobí se poplatek úrovní jeho FG a hráč jej platí jemu c) Nastoupit do zaměstnání to může hráč učinit pouze tehdy, pokud má na dané zaměstnání kvalifikaci (tj. má příslušnou úroveň Vzdělání, FG a Zkušeností a vystudovaný daný směr, příp. je to oblast Bez specializace ), je v jeho oboru a místo je volné - v tomto případě dá svůj žeton na kolečko označené Z a na konci roku získá plat pakliže hráč splňuje kvalifikaci, ale místo je obsazeno jiným hráčem BOJ = hod kostkou + síla postavy

5 pakliže hráč splňuje kvalifikaci, ale jedná se o alternativní obor, musí projít rekvalifikací, tedy vytáhnout si 1 kartu Vzdělání a splnit úkol 2. stupně obtížnosti (pro 1. úroveň zaměstnání), resp. 3. stupně (pro 2. úroveň) pakliže hráč nesplňuje kvalifikaci, musí si ji doplnit ve hře DNA do té lze ale vstoupit jen z příslušných polí d) Koupit celý podnik to může pouze hráč v roli podnikatele a na konci roku pak získá z podniku výnos; jestliže hráč podnik koupí, dá svůj žeton na kolečko označené M u daného herního místa a vezme si Kartu míst daného oboru V případě monopolu, tj. když 1 podnikatel vlastní obě místa daného oboru, musí návštěvník zaplatit jak poplatek, tak investici (stejné u podnikatele i zaměstnance). Pole a karty FINANCE Na herní ploše jsou pole označená Finance je jich celkem 5. Pokud hráč vstoupí na toto pole, vytáhne si kartu ze stejnojmenného balíčku. Většina karet obsahuje vždy pozitivní a negativní zprávu. O tom, která platí, rozhoduje číslo pole, na kterém hráč stojí zda je liché nebo sudé. Na základě zprávy hráč obdrží nebo zaplatí příslušnou sumu. Některé karty také obsahují pozitivní či negativní zprávy pro vybranou část nebo všechny hráče. Speciální sdružené pole č. 23 DNA / Finance / Zkušenosti Pokud stoupnete na toto pole, můžete si vybrat, co uděláte vezmete si kartu Finance nebo půjdete na jednu z částí DNA. E. Hra DNA zvyšování kvalifikace a změna povolání Hra znázorněná na šroubovici DNA představuje celoživotní vzdělávání. Hráč si zde může zvyšovat kvalifikaci či se rekvalifikovat na jiný obor. Šroubovice obsahuje celkem 3 části: Vzdělání, Finanční gramotnost (FG) a Zkušenosti. Na Vzdělání a FG na šroubovici se lze dostat z těchto polí: START, DNA, herní místa Škola, Vysoká škola, Výzkumný ústav VŠ a Mezinárodní výzkumný ústav. Pakliže hráč vlastní investici do vzdělání v příslušné výši, může jít na DNA odkudkoliv. MECHANISMUS hry 1) Hráč zaplatí vstupní poplatek. Ten se liší podle toho, o jaký druh zvyšování kvalifikace se jedná: postup v kariéře (zvýšení 1 oblasti o 1 úroveň) stačí projít cestu 1x vstupní poplatek 1 000,- zvýšení úrovně o 2 a více musí projít tolikrát, o kolik chce zvýšit poplatek 2 000,- rekvalifikace v alternativním oboru hráč zůstává na hlavním herním poli a tahá si pouze 1 úkol bez popl. změna povolání do alternativního oboru (obdrží pak novou kartu Povolání) stačí projít 1x popl ,- změna oboru musí projít 3x v kuse (bez chyby) poplatek 3 000,- Pokud hráč vstupuje do hry DNA z míst oboru Vzdělávání nebo Věda a technika a toto místo má majitele, zaplatí vstupní poplatek tomuto majiteli. 2) Podle toho, zda si zvyšuje obecné vzdělání nebo finanční gramotnost, postaví svou figurku na pole č. 1 příslušné barvy 3) Hází 2 kostkami a posune se o daný počet polí od 1 do 18, pak si vytáhne příslušnou otázku (FG) nebo úkol (Vzdělání) 4) Pokud uspěje, zůstává na daném políčku a v příštím kole hází znovu Pokud neuspěje, zaplatí poplatek 1 000,- a vrací se zpět na pole č. 1 5) Cílem je projít skrz všech 18 polí to se může hráči podařit na 1 hod, ale také na 8; Jakmile hráč projde trasu, v případě postupu v kariéře si vyplní příslušná pole v Záznamovém archu. To se netýká změny povolání či oboru. Pokud chce hráč opustit studium (DNA) bez ukončení, může tak učinit pouze přes nejbližší pole Zkušenost, kterou musí získat. ZKUŠENOSTI Zkušenosti představují třetí hodnotu do kvalifikačních předpokladů. Jejich získání je důležité nejen pro postup v kariéře (všechny povolání na II. úrovni předpokládají aspoň 1 získanou zkušenost), ale hlavně pro finálovou hru, kde jsou hlavním zdrojem úspěchu (viz níže). Zkušenosti jsou očíslované 1 6. Každou zkušenost lze získat pouze jednou pokud tedy hráč vstoupí znovu na pole Zkušenosti, kterou již získal, nedělá žádnou akci. Na Zkušenosti se lze dostat ze stejnojmenných polí a ze speciálního pole č. 23. Následuje tento postup: 1) Hráč postaví svou figurku na DNA na stejné číslo zkušenosti, jako je uvedené na herním poli, na které stoupl (na speciálním poli č. 23 si může hráč vybrat, na jaké číslo zkušenosti půjde) 2) Vytáhne si jednu ze 3 karet Zkušenosti označených daným číslem 3) Hodí kostkami má celkem 3 pokusy, pokud není na kartě uvedeno jinak 4) Pokud uspěl, vyplní si v Záznamovém archu příslušné pole Zkušenosti 5) Vrací se zpět na hlavní herní plán, odkud vyšel F. Herní prvky SETKÁNÍ VÍCE HRÁČŮ NA JEDNOM HERNÍM POLI Když se na 1 poli sejdou 2 hráči, nesmí provést stejnou činnost. Pokud se domluví na různých činnostech, provedou je bez boje. Pokud si vyberou stejnou činnost, musí svést SOUBOJ (hod kostkou + síla postavy). To se týká i polí DNA a ZKUŠENOST. Na poli Finance má poražený automaticky druhou možnost. Kdo vyhraje, nechá si pole, poražený zaplatí vítězi (1 000) a posune se dozadu na pole, odkud přišel nebo zaplatí poplatek vítězi (1 000 x rozdíl a zůstane na místě).

6 Speciální situace nastává, když hráči bojují o POVOLÁNÍ nebo NEMOVITOST (jen podnikatelé) - včetně karty povolání. Speciální druhy SOUBOJŮ a) Boj o POVOLÁNÍ zaměstnanec s kartou (na poli zaměstnání) má 2 kostky - vyzyvatel 1 kostku (pokud se utkají na neutrálním poli, mají oba jen jednu kostku) + síla postavy; vítěz si získá kartu povolání (pokud má druhou, vrátí ji do banku), poražený bez karty si může zvolit nové povolání po skončení kola, poražený zaplatí vítězi je možný, jen dokud hráč neobsadí I. i II. pozici daného oboru pak má jisté zaměstnání a nikdo ho o něj nemůže připravit není možné bojovat o zaměstnání se stálým příjmem (Státní správa a Státní organizace) - kdo ho první obsadí, už o něj nemůže přijít (jen když ho dobrovolně opustí) b) Boj o NEMOVITOST (podnikatelé) hod + síla postavy, stávající majitel má výhodu +1; vítěz si koupí nemovitost (zaplatí do banku nebo stávajícímu vlastníkovi), poražený zaplatí vítězovi 10 % z ceny nemovitosti je možný, jen dokud hráč neobsadí místo I. a II. úrovně daného oboru - pak má monopol, o který jej nikdo nemůže připravit DALŠÍ PRVKY Vlastní administrace hráčů podle jejich zaměstnání (např. bankéř vydává a spravuje peníze) Vše se dá prodávat (prodávat nelze jen Zkušenost a Vzdělání) Hráči mohou obchodovat mezi sebou, spojovat se nebo spolupracovat (podnikání) Volby politika když se chce někdo stát Politikem, musí být zvolen většinou hlasů Úspěch umělců uznání výkonu (vstup na pole) + zvyšování kvalifikace (uznání ostatních) + zkušenost Úspěch sportovců hra + štěstí + (modré puntíky) Podnikatel musí investovat, kde se nedá investovat, platí min. poplatek 100. Finanční záležitosti lze vypořádávat na začátku kola nebo na poli Banka (zde je možné prodat investice do všech oborů za poplatek 10 % z ceny). INVESTICE garantují výnos 10 % z jejich nominální hodnoty pokud karta Ekonomika/Finance nerozhodne jinak o kolky, školné a jízdenky nepřinášejí žádný výnos G. KONEC KOLA Kdo první protne cíl, tomu ostatní zaplatí poplatek podle polí, které jim chybí do cíle podnikatel platí dvojnásobek. Cena poplatku za 1 pole se rozlišuje podle daného kola: kolo 100 / 1 pole; podnikatel 200 / 1 pole kolo 300 / 1 pole, podnikatel 500 / 1 pole pozdější kola 500 / 1 pole, podnikatel 1000 / 1 pole Pokud je daný hráč právě na hře DNA, doplatí prvnímu v cíli částku za zbylá pole, která zbývají z místa, odkud na DNA odešel. Po dokončení vzdělání pak začíná na poli START. Po ukončení kola všichni hráči vyúčtují peníze plat, výnosy z investic, výnosy z majetku, poplatky za půjčky atd. Údaje ohledně půjček a zbývající hotovost si zapíší do Záznamového archu do části CASHFLOW. Pokud je hráč v mínusu, musí něco prodat (investice / majetek / povolání) nebo jít na hru DNA a získat další finanční vzdělání (1 úroveň finanční gramotnosti lze následně prodat za ,-) nebo si vzít půjčku. PŘÍJMY/VÝNOSY: a) Příjem ZAMĚSTNANCE = plat/-ty + příjem z pořízených investic + poplatky za návštěvu místa, kde je zaměstnaný Plat dostává zaměstnanec, který je na místě při ukončení kola. Zaměstnanec může kdykoliv opustit své zaměstnání (v daném kole se pak počítá pouze jako návštěvník / šlápnutí) b) Příjem PODNIKATELE = výnosy z vlastnictví + příjem z pořízených investic + prodané investice na místech, která vlastní + druhý plat Výnos získává podnikatel, který podnik vlastní na konci roku. Majitel může kdykoliv prodat nemovitost zpět do banku. Platy a výnosy ovlivňuje počet návštěvníků (šlápnutí) neplatí jen pro Státní správu a Státní organizace: a) 1 šlápnutí = základní plat / výnos b) žádné šlápnutí = pouze 50 % platu / výnosu c) 2 a více šlápnutí: Příjem = základní plat či výnos x počet šlápnutí Jestliže hráč obsadí obě místa (I. a II.) daného oboru (ať už jako majitel, nebo jako zaměstnanec), počítají se šlápnutí dohromady za obě místa pro platy / výnosy obou míst. Karty EKONOMIKA Tyto karty s názvy oborů pomáhají určit, které obory byly v daném roce úspěšné a které nikoliv vzhledem k výnosům z investic. Před vyúčtováním na konci kola vylosuje hráč, který došel do cíle jako první, 2 kartičky Ekonomika. První karta určuje obor, jehož výnosy z investic budou dvojnásobné, druhá karta obor, kde nebudou vyplaceny žádné výnosy z investic.

7 VÝDAJE Výdaji ve hře jsou všechny platby, které hráč během daného kola uskuteční, tj. poplatky, investice, výdaje z karet Finance apod. Na konci kola je výdajem také doplatek prvnímu hráči v cíli za pole, která hráči do cíle zbývají. Dalším výdajem může být také splátka půjčky (viz dále). PŮJČKY Hráč si může půjčit další peníze na své výdaje. Zaměstnanec tak může učinit pouze na začátku kola nebo na herním místě Banka (pole č. 32), podnikatel si může vzít půjčku na hotovost taktéž na začátku kola a v bance, navíc k tomu si ještě může vzít kdykoliv hypotéku, když chce koupit nemovitost (firmu). Půjčky (úvěry, hypotéky) mají následující pravidla: cenu úvěru platí hráč okamžitě, splátku pak na konci každého kola až do vyrovnání půjčky splátka je vždy 10 % z výše úvěru úvěr lze kdykoliv (na konci kola) doplatit bez poplatku za předčasné splacení ZAMĚSTNANEC: může si vzít půjčku do výše svého příjmu (svých příjmů); cena úvěru: 20 % PODNIKATEL: může si vzít půjčku ve výši 3násobku své aktuální hotovosti (pouze na začátku kola) nebo kdykoliv hypotéku 50 % z ceny kupované nemovitosti jako Živnostník (I. úroveň podnikatele), 90 % z ceny kupované nemovitosti jako Majitel podniku (II. úroveň). Cena úvěru: 20 % na I. úrovni, 10 % na II. úrovni podnikatele. Každý hráč má ještě další možnost, jak získat hotovost v aktuální situaci (i během kola), a to prodejem svého majetku (investice nebo nemovitosti) za poplatek 20 % z celkové ceny kdykoliv, na začátku kola a na poli Banka výhodněji za 10 %. Poslední možností je odchod na hru DNA a následně prodej jedné úrovně finanční gramotnosti každá úroveň má při prodeji hodnotu ,-. To je ale možné pouze z příslušných polí. Pokud hráči dojdou během kola peníze, není schopný platit a nemá ani nic, co by prodal, musí se vrátit na START, odtud jít na hru DNA a zde získat 1 úroveň FG, kterou následně prodá. H. UKONČENÍ HRY Hra končí po uplynutí domluveného počtu kol. Ze hry může vystoupit předčasně ten, kdo splatil všechny půjčky a má 2 roky po sobě výsledek cashflow (zbývající hotovost) ve výši V takovémto případě může hráč opustit Urobora a zbytek kol se věnovat DNA nebo může OKAMŽITĚ UKONČIT CELOU HRU pro všechny hráče. Všichni hráči vypořádají své závazky, tzn. zaplatí své dluhy (prodají pro tyto účely své investice, majetek nebo úroveň Finanční gramotnosti). Za přebytečné peníze si hráči mohou koupit další úroveň Finanční gramotnosti pro lepší předpoklad úspěchu ve finálové hře cena: Následuje FINÁLE viz dále. 5. Finálová hra KOSTKY OSUDU Herní plán pro finálovou hru je umístěn na druhé straně herní desky než hlavní hra na stejné herní desce jako hra Škola. Smyslem finálové hry je určit, zda se hráči splnil cíl, který si na začátku stanovil. Jelikož i v běžném životě přispívá svým dílem k úspěchu štěstí (náhoda), tato hra je založena na házení kostkami. Hráč však může svým hraním během hlavní hry výrazně přispět k vyšší pravděpodobnosti šťastného hodu. Podle úrovní, kterých dosáhl v jednotlivých kvalifikačních předpokladech (Vzdělání / FG / Zkušenosti), se rozlišuje, jakou kombinaci kostek musí hodit a kolik má hodů. Pakliže dosáhl maximální úrovně ve všech předpokladech, tj. 6 / 6 / 6, vyhrává rovnou a nemusí kostkami házet. Pakliže nezískal během hlavní hry ani jednu Zkušenost (tj. X / X / 0), prohrává, nepostupuje do finále a jeho cíl se nenaplnil. Dále existují následující varianty (první číslo znamená Vzdělání, druhé FG a třetí Zkušenosti; X vyjadřuje jakoukoliv hodnotu 1-5): a) X/X/6 hráč si vybírá, zda hodí kombinaci, která je (součet hodnot): malá (3 10) / velká (11 18) / sudá nebo lichá pokud je součet X 7+, má 3 hody, pokud je menší, má 2 hody pravděpodobnost úspěchu přes 48 % b) 0/X/6 hráč má 1 hod: určí 1 číslo, které padne na jedné ze 3 kostek (34 %) c) 6/X/X nebo X/6/X hráč si určí kombinaci 2 kostek, která má padnout má 2 hody; pravděpodobnost (14 %) d) X/0/X hráč musí hodit 3 stejná čísla jediným hodem (0,46%) e) X/X/X hráč musí hodit určitý součet tří kostek podle přepočtu (první interval je síla postavy, druhá 2 čísla jsou součet, který má hodit: nebo 11 (12,5 %) nebo 15 (4,6 %) nebo 12 11,6 % nebo 16 (2,8 %) nebo 13 9,7 % 3 4 nebo 17 (1,4 %) nebo 14 (6,9 %) 6. QR kódy a rozšíření hry (rozšířená realita) Hra je uzpůsobena pro technologii rozšířené reality, která bude dále rozvíjena a bude hru doplňovat o další informace. Rozšířenou realitu najdete jednak přímo na hlavním herním plánu a jednak na Kartách míst, které obsahují navíc i technologii QR kódů. QR kód na Kartě míst oboru Vzdělávání vás dovede na stránku, kde najdete další otázky k Finanční gramotnosti a další

8 úkoly klasického Vzdělávání. Více informací najdete na stránkách kde je také k dispozici podrobnější verze těchto pravidel, vč. ukázek všech kartiček a vysvětlení jejich obsahu.

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

hry a návody pro 15 18 leté

hry a návody pro 15 18 leté hry a návody pro 15 18 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV EKONOMIE Jitka Skalická FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ HYPOÚVĚR MODRÉ PYRAMIDY a.s HOUSING FINANCING MORTGAGE CREDIT (CALLED HYPOÚVĚR) OF MODRÁ PYRAMIDA a.s. Bakalářská diplomová

Více

Lektorský návod k manažerské simulační hře Unisim

Lektorský návod k manažerské simulační hře Unisim Obsah 1. Účel dokumentu... 4 2. Účel simulace... 4 3. Základní princip simulační hry... 4 4. Provozní řešení simulační hry... 5 4.1 Vybavení hráčů a lektora... 5 4.2 Možnosti více her... 6 4.3 Počty firem

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování...

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... OBSAH 1. ÚVOD... 6 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... 7 2.1 Obecně k podkladům pro ocenění... 8 2.2 Upozornění na možné chyby ve znaleckém posudku... 10 3. co je třeba vědět ze základů managementu...

Více

Produkty českých komerčních bank

Produkty českých komerčních bank Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Produkty českých komerčních bank Studentská vědecká odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2011 Autor: Martin Procházka IV. ročník Konzultant: Ing.

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům

Část 2. 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Část 2 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům Přehled aktivit Úroveň Obecná lidská práva Bezpečnost Děti Demokracie Diskr. a xenofobie Globalizace Chudoba Média Mír a násilí Občanství

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti. Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ 64 41 l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník TITULNÍ STRANA...1 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA...4 1.1 Pojetí

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

Metodika dluhového poradenství

Metodika dluhového poradenství Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati ví Metodika dluhového poradenství Tereza Hrdinková, Petr Mati Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální pobočka

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více