Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003"

Transkript

1 Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 LEDEN OZNÁMENÍ: Dne 19. prosince 2002 se uskutečnila volba kandidáta na děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Jediným navrženým kandidátem byl dosavadní děkan FEK Ing, et Ing. Miloš Nový. Tajného hlasování se zúčastnilo 15 z celkem 16 členů akademického senátu FEK. Ing. Nový byl zvolen všemi přítomnými hlasy. Předseda AS FEK požádal rektora o jmenování nového děkana pro období se koná pěvecký koncert D. Mandysové a R. Feiferlíkové. Doprovod na klavír: Z. Ledvinová. Účinkující jsou katedry hudební kultury ZČU-FPE. Místo konání: Masné krámy od 15:00 hodin 2.1. se koná novoroční pěvecký koncert S. Luhanové Jirouškové z katedry hudební kultury ZČU-FPE zahájení společného ekonomického kurzu FEK ZČU a College of Business and Administration, Marquette University, US, který každoročně pořádá oddělení zahraniční vztahy ZČU. Místo konání: ZČU Plzeň Kontaktní osoba: Bc. Markéta Čechurová, se koná Den otevřených dveří Fakulty pedagogické na příslušných katedrách této fakulty v budovách Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ul., Jungmannově ul. a Klatovské ul. po celý den. U vchodu uvedených budov bude k dispozici informační služba, kde lze získat materiály o možnostech studia a přihlášky ke studiu. Podávání informací o jednotlivých oborech začíná každou celou hodinu (začátek pro poslední skupinu je v 16 hodin). Na katedrách si zájemci mohou prohlédnout laboratoře, učebny ap. Po celý den budou k dispozici pracovnice studijního oddělení a proděkanka pro pedagogickou činnost: Sedláčkova 38. Kontakt na studijní oddělení FPE: , rozdělení dle oborů v učebnách na : navštíví ZČU předsedkyně českého statistického úřadu doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. spolu s ředitelkou krajské reprezentace ČSÚ Ing. Čestmírou Potůčkovou. Jednání s rektorem prof. Vostrackým se koná v kanceláři rektora ZČU od 11 hodin se bude konat pracovní návštěva předsedy Parlamentu ČR Ing. L. Zaorálka. Tématem jednání s rektorem prof. Vostrackým a vedením ZČU bude problematika vysokých škol včetně vědy a výzkumu jak na ZČU, tak všeobecně. Předpokládaná doba návštěvy 1 hodina. Místo konání: kancelář rektora ZČU, rektorát, Univerzitní 8, 14:00 hodin se koná česko-německý pěvecký koncert, na kterém vystoupí pěvkyně S. Luhanová Jiroušková z katedry hudební kultury FPE. Místo konání: Chemnitz, SRN se koná 4. ročník výjezdního interdisciplinárního semináře s názvem Možnosti a hranice růstu (budoucnost naděje nebo hrozba?). Seminář je určen pro ty, kteří nechtějí zůstat v zajetí pouze jedné specializace a je rozdělen do několika tematických celků: Věda a technika pro budoucnost Budoucnost české (nejen) společnosti Etika poskytování zdravotní péče Zkušenosti z povodní možnosti prevence a ochrany Vývoj počasí, klimatu a odpověď přírody Mezi pozvanými přednášejícími jsou: V. Cílek, M. Konvička, Z. Pinc, M. V. Marek, P. Mareš, M. Potůček, I. Stibor, J. Šesták, J. Šneberger, I. Žlábek, J. Fiala a další osobnosti. Během semináře se uskuteční též několik odborných vycházek: po třetihorních sopkách s Václavem Cílkem; výstup na Nečtinský Špičák, na stolovou horu Kozelka a čedičovou kupu Malý Špičák. Dále diskusní večery: Šumava - národní park s ředitelem NP o budoucnosti Šumavy a možnostech ochrany přírody ve střední Evropě; a bude promítnuto video o srpnových povodních v Plzni, včetně diskuze s primátorem mp J.Šnebergerem Místo konání: zámek Nečtiny Kontakt: dr. Štefan Morávka, tel se koná Den otevřených dveří Fakulty strojní. Uchazečům o studium na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni bude představeno vedení fakulty, včetně pracovnic studijního oddělení. K přítomným promluví děkan fakulty strojní, který je seznámí s přijímacím řízením na fakultu v roce 2003 a s podmínkami studia. Dále budou představeny jednotlivé katedry fakulty strojní včetně prohlídky jednotlivých katedrálních prostor a laboratoří.

2 Místo konání: areál ZČU na Borech, Fakulta strojní od 9:15 hodin Kontakt na studijní oddělení FST: se koná zasedání Rady Evropské konference rektorů v Ženevě, Švýcarsko se koná Den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické. Uchazeči o studium zde získají podrobné informace o studiu a přijímacím řízení na FEL a mohou si prohlédnout učebny a laboratoře fakulty. Místo konání: budova v Sadech pětatřicátníků 14, v posluchárně PC 426, 1. patro od 14:00 hodin. Další informace budou k dispozici i na děkanátě FEL, též 1. patro a na webové adrese: Kontakt na studijní oddělení FEL: se koná Den otevřených dveří Fakulty elektrotechnické. Uchazeči o studium zde získají podrobné informace o studiu a přijímacím řízení na FEL a mohou si prohlédnout učebny a laboratoře fakulty. Místo konání: budova v Sadech pětatřicátníků 14, v posluchárně PC 426, 1. patro od 10:00 hodin pořádá katedra tělesné výchovy a sportu FST pro zaměstnance univerzity akci Sportování zaměstnanců ZČU s KTS. Místo konání: hala ZČU, Slávie VŠ, Lochotín Kontakt: Mgr. Tománek, pořádá katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní spolu s ČSSI konferenci MOPP 2003 modelování a optimalizace podnikových procesů. Místo konání: univerzitní areál na Borech, Univerzitní 22 Kontakt: Ing. M. Šimon, pořádá FAV, katedra mechaniky + Česká společnost pro mechaniku odborný seminář spojený s oponenturou projektů GA ČR: Dynamická analýza a optimalizace uložení komponent a potrubních systémů energetických soustav s vazkými tlumiči Modelování tkání a orgánů pánevní oblasti se zaměřením na močové ústrojí - odborný seminář katedry mechaniky Místo konání: UL 711, areál ZČU na Borech, Univerzitní 22, Plzeň Kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Vacek, se koná Den otevřených dveří Fakulty ekonomické. Bude organizován jako besedy s uchazeči pod záštitou děkana, proděkana a pedagog. poradce. Zájemcům budou podány informace o obsahu studia a studijních zaměření. Pozornost bude věnována organizaci přijímacích zkoušek. K dispozici budou informační materiály o fakultě a zájemci budou mít možnost navštívit normální i počítačové učebny a v Chebu také knihovnu. Seznámení se s fakultou bude probíhat: v Plzni v Husově ul. 11 v časech 10.00, 11:00, 14:00 v Chebu, Hradební 22 v časech 10:00 a 14:00 hodin Kontakt na studijní oddělení FEK: se v Brně na Masarykově univerzitě koná slavnostní shromáždění u příležitosti 10. výročí založení české konference rektorů se koná v Univerzitní galerii výstava Mikoláše Axmanna: Grafika. Vernisáž ve středu v 17 hodin. Kontakt: E. Sýkorová, tel se koná Den otevřených dveří Fakulty aplikovaných věd. Uchazeči o studium zde získají podrobné informace o studiu a přijímacím řízení na FAV a mohou si prohlédnout učebny a laboratoře fakulty. Program: 9,00 14,00 Individuální volná prohlídka výukových a laboratorních pracovišť jednotlivých kateder FAV dle průvodce Dnem otevřených dveří. Pořadí prohlídky je libovolné! 10,00 10,30 Posluchárna UP 108 přízemí vlevo - Oficiální zahájení: informace o studijních programech a oborech nabízených FAV, o přijímacím řízení na FAV. 12,00 14,00 Studijní oddělení přízemí vlevo, pak před bufetem po schodišti do 2.poschodí. Průběžný informační servis: doplňující informace pro vážné zájemce o studium na FAV včetně předání informačních materiálů. 13,00 14,00 Pracovna děkana FAV (UV 208) za studijním oddělením - pro zástupce středních škol (ředitele a vých. poradce) je připraven Seminář o aktuálních problémech studia na VŠ. Vedení FAV srdečně zve všechny studenty zájemce o VŠ studium, rodiče, středoškolské pedagogy, výchovné poradce a veřejnost. Místo konání: areál ZČU v Plzni na Borech, Univerzitní 8. Kontakt na studijní oddělení FAV: se bude konat Setkání rektora s akademickou obcí Západočeské univerzity v Plzni. Na programu bude: - hodnocení roku 2002

3 - informace o strategických záměrech univerzity výstavba areálu Bory - rozvoj systému hodnocení kvality výuky - diskuse. Místo konání: areál ZČU na Borech, Univerzitní 22, posluchárna UP 108 od 14:30 hodin Kontakt: M. Hodysová, tel.: se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce matematika) v rámci Dnů otevřených dveří FAV. O poslání a obsahu tohoto programu pro mladé adepty vědy a potencionální studenty ZČU bude referovat Mgr. Z. Štauberová. Místo konání: areál ZČU na Borech, Univerzitní 22, od 15:00 hodin. Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Štauberová, CSc., tel: , Leden až červen pořádá FPE, katedra hudební kultury ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň CYKLUS PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ - k hudebně-výchovným tématům. Místo konání: dohodnuté dny dle rozpisu Pedagogického centra, koná se na KHKv Jungmannově ul. 3, Plzeň Kontaktní osoba: dr. Marie Slavíková ÚNOR pořádá FAV, katedra informatiky a výpočetní techniky mezinárodní konferenci počítačové grafiky International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2003 (WSCG 2003). Čestný předseda: Jack E.Bresenham, Winthrop University, USA. Program: :00 registrace v hotelu Central, Slovan :00 zahájení konference: J.E.Bresenham, Winthrop University 9:00 hlavní projev: Dirk Bartz: Large Model Visualization: Techniques and Applications, Univ.of Tübingen, Germany, dále přednášky, panelové diskuze 17:30 18:30 přijetí u primátora města Plzně na radnici, pouze pro zvané 16:30 18:30 návštěva Pivovarského muzea, speciální ochutnávka 5.2. od 9:00 přednášky, panelové diskuze 16:30 18:30 návštěva Pivovarského muzea, speciální ochutnávka 6:2. přednášky, panelové diskuze 19:30 slavnostní večeře na rozloučenou Více podrobností na: Místo konání: areál ZČU na Borech, Univerzitní 22 Kontakt: prof. Václav Skala, 4.2. pořádá FEK, katedra managementu, inovací a projektů + Plzeňské sdružení pro jakost workshop Kvalita v řízení projektů. Místo konání: bude upřesněno Kontakt: doc. Jiří Skalický, se koná 1. mezinárodní workshop : C & NET Technologies' 2003 jako součást mezinárodní konference WSCG. Více podrobností na: Akademický senát Fakulty elektrotechnické bude hlasovat o návrhu na jmenování děkana Fakulty elektrotechnické pro období Způsob podání návrhu upravuje článek 9 Statutu FEL: děkan bude zvolen tajnou volbou, pro přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většiny z 18 členů senátu. Přijatý návrh předá předseda AS FEL Ing. Václav Boček rektorovi ZČU a požádá o jmenování. Do stanoveného termínu byly podány tyto návrhy: současný děkan fakulty doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. a současný tajemník fakulty doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc se koná tisková konference k radikální inovaci telekomunikačního systému na Západočeské univerzitě. Účastníci: ZČU: rektor prof. Zdeněk Vostracký (1. prorektor prof. Zdeněk Ryjáček), kvestor Ing. Martin Král, prorektor pro informační technologie Dr. Ing. Jan Rychlík, pracovník provozu a služeb Ing. Václav Růžička, tisková mluvčí Jarmila Smazalová Firma INEL: ředitel Ing. Miroslav Zeman, člen představenstva Ing. Josef Hec Firma Siemens: obchodní zástupce Petr Kasalík, tisková mluvčí Jana Olejníková Program: Úvod a představení účastníků konference (J.Smazalová)

4 Prezentace ZČU a krátká zpráva o vývoji projektu nové telefonní ústředny (prof. Vostracký) Potřeby ZČU, realizace a přínos pro ZČU (Ing. Rychlík, Ing. Růžička) Prezentace dodavatele nové technologie (Ing. Zeman) Představení nové technologie HiPath (P. Kasalík) Diskuse a závěr Občerstvení 6.2. rektor ZČU prof. Vostracký předá starostovi města Švihov částku ,- Kč jako výsledek dobrovolné povodňové sbírky na Západočeské univerzitě. Slavnostní předání se uskuteční v rámci fóra krajů, měst a obcí k "Odstraňování povodňových škod po zimě" v Národním domě na Vinohradech v Praze. Starostové postižených obcí si zde vymění zkušenosti s experty Masarykovy univerzity, Hydrometeorologického ústavu a dalšími odborníky. Akce konaná pod záštitou ministra pro místní rozvoj Pavla Němce a ministra životního prostředí Libora Ambrozka je doprovodným programem 9. ročníku ECO CITY veletrhu životního prostředí a úspor energií ve veletržním areálu Letňany se koná třetí ročník orientalistického sympozia Orientalia Antiqua Nova III, pořádaný katedrou sociální a kulturní antropologie Fakulty humanitních studií a Orientálním ústavem AV ČR. Místo konání: katedra KSA, Tylova 18 Kontakt: doc. Budil, tel , Miroslava Šusova, 7.2. pořádá: FPE, katedra německého jazyka + Pedagogické centrum Plzeň Den učitelů. Místo konání: Pedagogické centrum Plzeň Kontakt: PaedDr. Ladislav Oldřich, navštíví Západočeskou univerzitu Jeho Excelence pan TANG Guoqiang, velvyslanec Čínské lidové republiky v ČR. Na pracovním setkání s vedením ZČU v čele s rektorem prof. Vostrackým se budou diskutovat možnosti spolupráce ve vzdělávání i výzkumu a vývoji mezi oběma státy. Z tohoto důvodu bude na programu i prezentace Západočeské univerzity a prohlídka výzkumného centra Nové technologie výzkumné centrum v západočeském regionu, jehož ředitelem je prof. Rosenberg. Po skončení jednání doprovodí rektor prof. Vostracký Jeho Excelenci na společný oběd v restauraci Na Spilce, kde je bude očekávat primátor města Plzně Ing. Šneberger, poslanec PS PČR MUDr. Maštálka a generální ředitel Škoda holding, a. s. dr. Roman. V čínské delegaci jsou dále: LIU Mingguo, obchodní rada velvyslanectví ČLR FU Huaxing, vedoucí vzdělávacího oddělení YAN Yuqing, vedoucí politického oddělení a 2. tajemnice Místo konání: kancelář rektora ZČU, rektorát, Univerzitní 8, 12:00 hodin se koná slavnostní koncert pěveckého oddělení KHK při příležitosti deseti let práce pěveckého oddělení katedry hudební kultury Fakulty pedagogické. Vystoupí studenti a absolventi oboru sólový zpěv i hudební výchova. Místo konání: sál Západočeského muzea v Plzni, od 19:00 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , doc. D. Mandysová, se koná setkání absolventů studijního oboru sólový zpěv u příležitosti 10 let existence tohoto oboru na katedře hudební kultury nazvané Sólový zpěv. Místo konání: Jungmannova 3, Plzeň Kontakt: doc. D. Mandysová, pořádá katedra hudební kultury Fakulty pedagogické ve spolupráci s Městskou knihovnou Plzeň Hudební pořady pro děti základních škol. Účinkují: J. Jindrová, Z. Vimr Místo konání: Aula ZČU, Jungmannova od 9:00 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: se koná 73. přednáška z cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky, nazvaná Životní prostředí, udržitelný rozvoj a Česká republika, kterou přednese prof. Bedřich Moldan. Přednášející je profesorem environmentálních věd a ředitelem Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Absolvoval obor analytická chemie (Matematicko-fyzikální fakulta UK). Do r.1989 se věnoval studiu biogeochemie v Českém geologickém ústavu, byl ministrem životního prostředí. V letech byl předsedou Správní rady Regionálního centra pro životní prostředí pro střední a východní Evropu se sídlem v Szentendre (Maďarsko) byl předsedou Českého svazu ochránců přírody, byl členem Evropského konsultačního fora pro trvale udržitelný rozvoj v Bruselu a členem delegace ČR pro vyjednávání o přistoupení k EU. V letech byl předsedou Komise pro trvale udržitelný rozvoj OSN.V současné době je poradcem ministra životního prostředí, členem České inženýrské akademie a předsedou vědeckého výboru Evropské environmentální agentury v Kodani. Řídí řadu projektů zaměřených na problematiku trvale udržitelného rozvoje a je autorem několika stovek odborných, populárně-vědeckých a dalších publikací. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 16:00 hodin, vstup volný

5 Kontakt: Štefan Morávka, koncert z díla G. Gershwina ve Františkových Lázních, na kterém vystoupí S. Luhanová-Jiroušková z katedry hudební kultury Fakulty pedagogické. Začátek v 19:30 hodin pořádá katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ve spolupráci s Českým horolezeckým svazem celostátní boulderingové závody Sauna open. Závody začínají v 9:00 kvalifikací, finále se předpokládá od 12:00 hodin. Místo konání: horolezecká stěna FPE, Klatovská 51 Kontakt: Mgr. Karel Kříž, tel , p. Volák bude v přednáškovém sále Západočeské univerzity Fakulty ekonomické v Chebu přednášet od 10:00 do 11:15 hodin místopředseda Senátu Parlamentu České republiky pan Mirek Topolánek na téma EU hrozba nebo příležitost. Akce se uskuteční ve spolupráci s vedením gymnázia Cheb pořádá pobočka studentské organizace IAESTE na ZČU působící při Fakultě elektrotechnické Veletrh pracovních příležitostí Veletrh je určen pro studenty 4. a 5. ročníků, popřípadě studenty doktorandského studia, kteří v nejbližší době budou hledat pracovní uplatnění. Z pozvaných firem jmenujme alespoň některé: Komerční banka, Škoda Auto, Sandvik, Valeo autoklimatizace a další. Několik firem uspořádá v učebnách JJ 227 a JJ 228 krátké prezentace. Místo konání: Aula Jungmannova od 9 do 15:30 hodin. Kontakt: P. Moravec, se koná úvodní přednáška z připravovaného cyklu Semináře historie a filosofie matematiky, který bude součástí cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky. Přednášejícím v letním semestru uvedeného cyklu bude prof. Petr Vopěnka, tentokrát na téma: Prostor, geometrie, relativita. Seminář, který je vhodný pro studenty a všechny zájemce z řad široké veřejnosti, se zaměří zejména na Erlangenský program, neeukleidovské geometrie a vztah k relativistické fyzice. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 15:00 hodin, vstup volný, další přednášky budou vždy ve středu v této posluchárně. Kontakt: Štefan Morávka, pěvecký koncert lázních Jáchymov, na kterém vystoupí S. Luhanová-Jiroušková z katedry hudební kultury Fakulty pedagogické. Začátek v 19:30 hodin se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce fyzika). Tentokrát si zájemci mohou vyslechnout přednášku dr. Ing. Josefa Petříka: Virtuální elektronická laboratoř doma Místo konání: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Klatovská 52, posluchárna K64 od 15:00 hodin Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Prokšová, tel: , Inaugurace nového děkana Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni. Dne 5. února zvolil Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni tajnou volbou jako svého kandidáta na děkana doc. Ing. Jiří Kotlana, CSc. Nový děkan zvolený pro následující tříleté funkční období se ujme funkce 1. března Doc. Kotlan uvádí, že základním úkolem fakulty v nejbližším období je praktická realizace nových moderních učebních plánů, posílení tvůrčího pracovního prostředí i složení pedagogického sboru, dostavba a přestěhování se do nové budovy v univerzitním areálu na Borských polích a především udržení velmi dobrého, respektovaného postavení plzeňské fakulty mezi ostatními fakultami v ČR. Místo konání: posluchárna PC 426, sady Pětatřicátníků 14 od 12:30 hodin Ukončení přijímání přihlášek na Fakultu humanitních studií, Fakultu pedagogickou a Fakultu právnickou. BŘEZEN 1.3. tímto dnem nastupuje do funkce ředitele Správy kolejí a menz (SKM) Ing. Aleš Babor, který byl vybrán z mnoha zájemců o toto místo na základě výběrového řízení. Po odstoupení ředitele Ing. Stanislava Ekrta byl na období leden a únor 2003 pověřen řízením SKM kvestor ZČU Ing. M. Král organizuje ELSA Plzeň další ze série setkání studentů právnických fakult z celé ČR, tentokrát pod názvem ELSA na sněhu. Na programu je vzájemné poznávání, diskuse o kvalitě právnického vzdělání v ČR, vzájemné srovnávání situace na různých fakultách a další společné plánování akcí ELSA v ČR. To vše se odehraje v příjemném horském prostředí, v Malé Úpě v Krkonoších, viz (na fotografii ta nejblíže, s černým autem vedle), v blízkosti sjezdovek, běžkařských tras a dalších horských radovánek. Sauna v místě! Podrobnosti na: Kontakt: ELSA Plzeň, Americká 42, místnost 117, M. Frolík

6 3.3. se koná 74. přednáška z cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky, nazvaná Máme se bát geneticky modifikovaných rostlin?, kterou přednese doc. Miloš Ondřej. Přednášející absolvoval v roce 1962 Přírodovědeckou fakultu UK, specializace genetika. V letech působil na Ústavu experimentální botaniky ČSAV, v Ústavu molekulární biologie rostlin AVČR.Od r na Biologické fakultě Jihočeské univerzity, vedoucí katedry genetiky. Od r se zabývá transgenozí rostlin. Předseda České komise pro geneticky modifikované organismy a produkty při Ministerstvu životního prostředí ČR. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 16:00 hodin, vstup volný Kontakt: Štefan Morávka, pořádá FPE spolu s Národním technickým muzeem v Praze výstavu Vize a výrobky - průmyslový design techniky ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Úvodní slovo pronese Mgr. Jiří Hulák. Místo konání: Univerzitní galerie, Plzeň Kontakt: Eva Sýkorová, tel.: pořádá ZČU, odd. zahraniční vztahy Informační den - o všech aktivitách a projektech podporovaných oddělením zahraničních vztahů ZČU. Místo konání: Univerzitní 8, Plzeň, pro studenty od 9:00 do 11:00 hodin v UR 007 pro akademické pracovníky od 12:00 do 14:00 hodin v UR 007 Kontakt: Tereza Huclová, pořádá FPE, katedra hudební kultury v rámci plzeňských Smetanovských dnů 2003 (3. až 9. 3.) Vzpomínkový akt na B. Smetanu. Místo konání: pomník B. Smetany v Kopeckého sadech, Plzeň Účinkuje: Dívčí akademický sbor FPE, řídí doc. D. Mandysová, 6.3. se koná 69. zasedání pléna České konference rektorů (ČKR) na Univerzitě Hradec Králové se koná přednáška prof. Švejnara, kterou organizuje FEK se koná společné zasedání pléna ČKR a pléna Slovenské konference rektorů na Univerzitě v Hradci Králové se zúčastní rektor ZČU prof. Vostracký inaugurace nově zvoleného prezidenta ČT pana Václava Klause ve Vladislavském sále Pražského hradu pořádá FPE, katedra hudební kultury v rámci závěrečného matiné Smetanovských dnů 2003 koncert pedagogů katedry hudební kultury Z pokladnice hudby 19. století. Výklad doc. V. Bokůvková. Místo konání: Masné krámy, Plzeň, 10:30 hodin Kontakt: doc. Jana Jindrová, tel pořádá úsek prorektora pro výzkum a vývoj pro řešitele a navrhovatele grantových projektů i ostatní zájemce instruktáž Problematika grantových projektů GA ČR. Místo konání: zasedací místnost R 007 od 9:00 hodin debatní klub Stavovské unie studentů ZČU v Plzni pořádá další křeslo pro hosta, tentokrát s rektorem ZČU prof. Vostrackým na téma Život na ZČU a další témata. Bude se hovořit o postavení naší univerzity v ČR, o tradičních i nových formách pedagogické činnosti, o studiu na ZČU včetně uplatnění a budoucnosti studentů. Zváni jsou všichni, kteří si chtějí nejen vyslechnout názory nejvyššího představitele univerzity, ale hlavně dostat odpovědi na ožehavé problémy, které je trápí. Místo konání: přednášková místnost UV 115 od 16:30 hodin Kontakt: pan Sojka, pořádá ZČU, odd. zahraniční vztahy Informační den o všech aktivitách a projektech podporovaných oddělením zahraničních vztahů ZČU. Místo konání: Klatovská 51, Plzeň, místnost KL 64, pro studenty od 8:30 do 10:00 hodin, pro akademické pracovníky od 10:15 do 11:55 hodin. Kontakt: Tereza Huclová, se koná výstava kuriózních knižních vazeb APRÍLOVÉ KNÍŽKY autora Libora Michaláka, který je pedagogem na Fakultě ekonomické ZČU. Výstavu pořádá Krajská knihovna Karlovy Vary. Autora představí jeho přátelé: přední český knižní restaurátor Milan Kodejš z Prahy a karlovarský výtvarník Zdeněk Slába. Místo konání: Lidická 40, Karlovy Vary Drahovice, studijní oddělení, budova SPgŠ., vernisáž dne od 17:00 hodin. Kontakt: L. Michalák, se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce matematika). Mgr. Zuzana Štauberová povede Návštěvu hvězdárny v Rokycanech. Místo konání: hvězdárna Rokycany od 19:00 hodin. Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Štauberová, CSc., tel: ,

7 16.3. pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu turnaj v halovém fotbale. Místo konání: hala ZČU v areálu na Borech, zahájení v 8:00 hodin. Kontakt: PaedDr. Václav Troch, pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu turnaj O pohár rektora ZČU ve volejbale. Turnaj je přípravou na akademické mistrovství ČR ve volejbale. Místo konání: hala ZČU v areálu na Borech, zahájení 8:00 hodin Kontakt: Mgr. Kielberger, se koná 75. přednáška z cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky, nazvaná Pojistná matematika kontra katastrofické pojistné události, kterou přednese Petr Firkušný. Přednášející se narodil v r v Praze. Po gymnáziu vystudoval dopravní nástavbu. Pracuje 26 let v České pojišťovně, a.s.. Začal jako likvidátor pojistných událostí, později byl jmenován vedoucím pobočky v Tachově a v současné době je ředitelem agentury v Plzni. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 16:00 hodin Kontakt: Štefan Morávka, pořádá FHS, katedra filozofie odborný seminář k dějinám a filozofii vědy. Místo konání: Sedláčkova 3, Plzeň Kontakt: PhDr. Nikolaj Demjančuk, se koná Reprezentační ples ZČU. K tanci i poslechu bude hrát orchestr V. Pelce, v programu vystoupí skupina Quick Dance (předtančení), šansony z představení Edith zazpívá Radka Fišarová za akordeonového doprovodu studentky FPE-KHK Jarmily Vlachové, půlnoční představení Tajemství bubnů (latinskoamerické tance). Večerem budou provázet moderátoři rádia Kiss Proton Petra Jarošová a Dan Ulč (studenti ZČU). Místo konání: Velký sál Měšťanské Besedy v Plzni od 20:00 hodin pořádá FHS, katedra filozofie III. víkendové setkání. Místo konání: výukové středisko Nečtiny Kontakt: Radek Škarda, pořádá katedra tělesné a sportovní výchovy FPE Kurz pro uchazeče o studium tělesné výchovy na FPE. Místo konání: FPE, Klatovská 51 Kontakt: PaedDr. Jaromír Votík, organizuje odd. zahraniční vztahy zakončení společného ekonomického kurzu FEK ZČU a College of Business and Administration, Marquette University, USA. Místo konání: College of Business and Administration, Marquette University, USA Kontakt: Bc. Markéta Čechurová, Důležité sdělení: Fakulta humanitních studií bude pro akademický rok 2003/2004 otevírat nově akreditovaný bakalářský studijní obor: Blízkovýchodní studia. Termín podání přihlášek: do 16. května. Přijímací zkouška proběhne 18.června (náhradní termín 24. června). Studium bude zaměřeno na dějiny, kulturu, ekonomiku Blízkého východu včetně nabídky jazykových kurzů arabštiny, turečtiny, hebrejštiny, sumerštiny, akkadštiny. Absolventi budou moci pokračovat v magisterských studijních oborech nabízených fakultou, zejména ve studijním oboru Kulturní antropologie Předního východu pořádá ELSA Plzeň spolek studentů práva na Fakultě právnické seminář Exekuce v ČR jak to (ne)funguje. Na semináři o výkonu rozhodnutí v českém právním řádu bude přednášet exekutorka pro Plzeň-město JUDr. Jitka Wolfová o činnosti soudních exekutorů. Zástupce plzeňské dražební firmy RK Abakus Ing. Jan Balihar promluví o průběhu veřejných dražeb. Seminář je určen jak akademické obci ZČU, tak odborné veřejnosti. Více na Místo konání: sál Západočeského muzea v Plzni od 9 do 13 hodin, vstup zdarma Kontakt: ELSA Plzeň, Americká 42, místnost 117, M. Frolík se koná 8. ročník Veletrhu pracovních příležitostí, který pořádá Stavovská unie studentů ZČU. Veletrh připravuje SUS v rámci personálního projektu Absolvent, jehož prostřednictvím se studentům dostává pomoc při zajišťování konkrétních pracovních nabídek a zprostředkování informací o podmínkách pracovního trhu, kam po dokončení studia vstupují. Ze zúčastněných forem jmenujme: Škoda holding, a. s. (sdružující 9 firem), Witte Nejdek, Armáda ČR, CCA s. r. o., Robert Bosch, Česká rafinérská, Kerio a další. Místo konání: Dům kultury Inwest, od 10:00 hodin Kontakt: pan Sojka, se koná Setkání s hudbou - koncert studentů katedry hudební kultury FPE ze tříd D. Mandysové a R. Feiferlíkové. Místo konání: galerie Masné rámy, od 16:30 hodin

8 Kontakt: doc. Jana Jindrová, se koná Koncert německých a českých soudobých skladatelů. Účinkuje Věra Müllerová, klavír. Na koncertě zazní též skladby skladatele a pedagoga katedry hudební kultury Mgr. Jiřího Bezděka: Variace pro klavír a 3. klavírní sonáta. Mgr. Bezděk absolvoval začátkem března úspěšnou premiéru své skladby Metamorfózy v New Yorku, která byla tvůrčí zakázkou z Columbia University, New York. Místo konání: Aula ZČU, Jungmannova, 19:00 hodin Kontakt: doc. Jana Jindrová, pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy 22. ročník Jarního běhu pedagogů. Místo konání: Borský park Kontakt: Ladislav Čepička, se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce fyzika). Tentokrát si zájemci mohou vyslechnout přednášku RNDr. Miroslava Randy: Ze světa planetek Místo konání: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Klatovská 52, posluchárna K 64 od 15:00 hodin Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Prokšová, tel: , byly akreditační komisí schváleny dva nové bakalářské studijní programy FPE: DESIGN se studijním oborem Design a VÝTVARNÁ UMĚNÍ se studijním oborem Mediální a didaktická ilustrace. Výuka bude zahájena v akad. roce 2003/ se koná zasedání Evropské konference rektorů v Bristolu, Anglie pořádá FPE pro uchazeče o studium českého jazyka a literatury korespondenční přípravný kurz. Místo konání: Veleslavínova ulice č. 42, vždy v sobotu od 9:00 hodin (třikrát po šesti vyučovacích hodinách - následně 5. a 12. dubna) Kontakt: PaedDr. Jana Vejvodová, pořádá KHK-FPE absolventský koncert V. Jonášové, zpěv. Doprovází Z. Ledvinová na klavír. Místo konání: Galerie Masné krámy, 10:30 hodin Kontakt: doc. Jana Jindrová, Ukončení přijímání přihlášek na Fakultu aplikovaných věd, Fakultu ekonomickou a Fakultu elektrotechnickou se bude konat slavnostní podpis smlouvy o spolupráci mezi ZČU a firmou Grammar AG. V rámci rozšiřování svých aktivit a využívání dobré spolupráce s českými partnery se vedení německé společnosti GRAMMER AG rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci se ZČU ve třech oblastech: vzdělávací a odborná, vědeckovýzkumná, personální a marketingová. Společnost GRAMMER AG se tak zařazuje mezi ty výrobní společnosti, které chtějí v České republice nejen vyrábět, ale i spolupracovat na výzkumu a spoluvytvářet ty nejlepší podmínky pro nastupující generaci v oblasti vzdělávání a na jejím pozdějším uplatnění. V duchu svého personálního motta: Největším bohatstvím firmy jsou její zaměstnanci bude spolupracovat i na průběžném zkvalitňování výchovy a vzdělávání svých zaměstnanců na ZČU. Pozvaní účastníci: jednatel fy. Grammer, ředitel pobočky Tachov, vedoucí projektu spolupráce s vysokými školami (SRN), kvestor ZČU Ing. M. Král, děkan Fakulty strojní (FST) doc. J. Horejc, proděkan FST prof. S. Hosnedl Místo konání: zasedací místnost 007, rektorát ZČU, Univerzitní 8, 10:00 hodin pořádá FAV, katedra matematiky workshop o Matthews-Sumnerově-Thomassenově hypotéze. Místo konání: výukové středisko Nečtiny Kontakt: prof. Stanislav Míka, se koná 76. přednáška z cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky, nazvaná Historie a současnost významu českého pivovarství v národní ekonomice a ve světovém vývoji pivovarského oboru, kterou přednese prof. Gabriela Basařová. Přednášející po absolvování Vysoké školy chemicko technologické v Praze (VŠCHT), obor kvasná chemie a technologie, nastoupila v roce 1957 do rodné Plzně do pivovaru Prazdroj. V roce 1967 přešla na Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze, kde vedla biochemické oddělení a následně byla ředitelkou tohoto ústavu. V roce 1981 převzala vedení Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT a tento ústav vedla do roku Nadále působí jako profesorka VŠCHT. Členka řady domácích a zahraničních vědeckých institucí, dozorčí rady Budějovického Budvaru, n.p. Publikace, expertizní posudky, patenty, přednášky, postery doma a v zahraničí přesáhly číslo 500. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 16:00 hodin Kontakt: Štefan Morávka, Sportovní akce uvedené v kalendáriu (bez uvedeného data): pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy závody v branném plavání Eskymo lochotín. Místo konání: bazén lochotín

9 DUBEN Kontakt: Mgr. Radek Zeman, pořádá katedra tělesné a sportovní výchovy FPE 10. ročník Stoupova memoriálu. Místo konání: tělocvična Klatovská ul. 51 Kontakt: Mgr. Radek Zeman, se koná v Univerzitní galerii výstava k 50. letům České televize u příležitosti festivalu Finále. Vernisáž od 17:00 hodin v UG. Kontakt: E. Sýkorová, tel se koná interpretační soutěž studentů katedry hudební kultury. Místo konání: Aula Jungmannova, od 9:30 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , 4.4. Ukončení přijímání přihlášek na Fakultu strojní spolupořádá FPE, katedra německého jazyka spolu s FF TU Chemnitz (prof. Elke Mehnert) mezinárodní seminář Gute nachbaren schlechte nachbaren. Místo konání: Markersbach, SRN Kontakt: PhDr. Alena Kováříková, 4.4. se koná od 20:00 pěvecký koncert S. Luhanové Jirouškové ve Františkových Lázních. 5. a pořádá FPE Přípravný kurz pro uchazeče o studium českého jazyka a literatury. Místo konání: Veleslavínova 42, vždy v sobotu od 9:00 hodin (po šesti vyučovacích hodinách) Kontakt: PaedDr. Jana Vejvodová, pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy 20. ročník Učitelské laťky s hudbou. Místo konání: hala FPE Klatovská ul. Kontaktní osoba: PaedDr. Karel Rubáš, 8.4. spolupořádá: FPE, katedra německého jazyka + Rakouská knihovna v Plzni Rilke Cornet. Místo konání: divadlo Čas, Plzeň Kontakt: PhDr. Alena Kováříková, se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce matematika). PhDr. Alena Šarounová bude přednášet na téma: S čím pracovali staří zeměměřiči aneb Kdo umí, udělá i s málem mnohé. Místo konání: areál ZČU na Borech, Univerzitní 22, od 15:00 hodin. Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Štauberová, CSc., tel: , pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy Tělocvikářský ples. Místo konání: Sokolovna Bolevec, 20:00 hodin Kontakt: Mgr. Radek Zeman, se koná 77. přednáška z cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky, nazvaná Zobrazovací metody v medicíně - od W. C. Roentgena po magnetickou rezonanci, kterou přednese doc. Boris Kreuzberg. Přednášející absolvoval v roce 1974 Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Nyní je přednostou Radiodiagnostické kliniky FN v Plzni. Od února 1997 do ledna 2003 děkan LF UK v Plzni, člen zastupitelstva města Plzně, člen správní rady a vědecké rady ZČU, předseda představenstva hospicu Sv. Lazara. Profesně radiodiagnostik, orientující se na neinvazivní vyšetřování zobrazovacími metodami (ultrazvuk, CT, MR). Autor monografie Diagnostické zobrazování nádorù měkkých částí, Grada 1998 a spoluautor dalších 3 monografií. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 16:00 hodin Kontakt: Štefan Morávka, Ukončení přijímání přihlášek na Fakultu elektrotechnickou se konají talentové zkoušky pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě, obor hudební výchova. Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , se koná od 20:00 pěvecký koncert S. Luhanové Jirouškové v lázních Jáchymov pořádá katedra anglického jazyka FPE studentské divadlo v angličtině AESID, pro školy i pro veřejnost. Na programu byly aktovky "Sure Thing", "7 menus" (autorem obou je americký dramatik David Ives), Lysistrata (autor - Aristophenes, aktualizoval Chendu Shanmuganathan) a na závěr jako bonbónek opět "Sure Think", ale v českém překladu Pavla Chána (jeden z herců a režisérů AESID) a v provedeni Chendu S. a Michelle Armistead, cizinců žijících v Plzni. Místo konání: divadlo Čas, pro veřejnost v 19:30 hodin Kontakt: Mgr. Lišková, se koná mimořádné zasedání akademické obce Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zasedání svolává děkanka FPE doc. Miňhová k politováníhodné události upálení studenta 2.

10 ročníku FPE Romana Mášla. Na setkání se studenty a pedagogy bude mluvit o fenoménu sebevraždy, se snahou zabránit mladé generaci, aby se uchylovala k tomuto krajnímu řešení svých problémů. Ihned po této tragické události dala také podnět k rozšíření činnosti psychologické poradny tak, aby se studenti mohli obrátit na odborníky i v ranních a večerních hodinách, kdy nejsou vázáni výukou. Kromě osobních problémů totiž dnes není pro mladé lidi jednoduché orientovat se také v politických a společenských problémech. Zdůvodnění dobrovolného odchodu ze života špatnou situací v naší společnosti i ve světě neberou naši pedagogové na lehkou váhu, proto mají za úkol se studenty diskutovat o všem, co je zajímá. Místo konání: Klatovská 51, 2. patro, č. dv. 64, od 14:00 hodin Kontakt: pí. Lorenzová, se konají talentové zkoušky pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě, obor výtvarná výchova. Kontakt: doc. Mištera, se koná seminář o vstupu ČR do EU, který povede doc. Klíma z FPR. Akce je součástí projektu S občany města Plzně o EU a tématem bude dopad vstupu naší země do EU na výkon státní a místní správy. Místo konání: divadlo Dialog od 17:00 hodin se koná pěvecký koncert studentů katedry hudební kultury. Místo konání: Masné krámy, od 17:00 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , končí termín podání přihlášek do soutěžní přehlídky studentských a doktorských prací na Fakultě strojní. Katedrální přehlídky se uskuteční 20. května, fakultní pak 3. června. Soutěž bude dotována sponzorskými cenami, zvláštní ocenění obdrží nejlepší práce připravené a přednesené v angličtině. Kontakt: prof. Hosnedl, tel pořádá oddělení zahraniční vztahy spolu s Americkým centrem Plzeň povídání o velikonočních zvycích pro zahraniční studenty a lektory na ZČU pod názvem Velikonoce. Místo konání: Americké centrum, Plzeň od 19:30 hodin Kontakt: Tereza Huclová, Petra Veselá pořádá oddělení zahraniční vztahy výměnnou stáž studentů sociální práce a pedagogiky z Hogeschool Rotterdam, Nizozemí. Místo konání: ZČU Plzeň Kontakt: Bc. Helena Bicanová, pořádá FPE, katedra geografie seminář o stavu geomorfologických výzkumů v roce 2003: Geomorfologie 03 (4. ročník). Sekce: Aplikovaná a antropogenní geomorfologie, Fluviální geomorfologie, Geomorfologické mapování a inventarizace tvarů, Morfostrukturní a jiné problémy, Geomorfologické a jiné procesy. Po semináři proběhl Geomorfologický den pro studenty KGE v Plzni. Místo konání: výukové středisko Nečtiny Kontakt: PaedDr. Jaroslav Dokoupil, se koná slavnostní otevření nových prostor Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM v Plzni. Termín otevření byl symbolicky stanoven právě na 23. duben, kdy uplyne 6 let od otevření centra v Plzni. Tandem má celorepublikovou působnost a nabízí výměny české a německé mládeže, podporuje učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí, koordinuje a propojuje projekty česko-německých setkávání mladých lidí. Oblast působení centra se neustále rozšiřovala, a tak ze skromných začátků se ho podařilo rozšířit z původních dvou pracovnic na dnešních šest. Místo konání: Jungmannova 3, přízemí od 13:00 hodin Kontakt: PhDr. L. Stuchlíková, tel.: se konají talentové zkoušky pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě, obor výtvarná výchova. Kontakt: doc. Mištera, se konají talentové zkoušky pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě, obor tělesná výchova. Kontakt: PaedDr. Votík, tel se koná Setkání s hudbou, na kterém účinkují studenti katedry hudební kultury ze tříd doc. Mandysové a Mgr. Feiferlíkové. Místo konání: Masné krámy, od 16:30 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , pořádá Stavovská unie studentů ZČU tradiční slavnosti Majáles. Program:

11 24.4. Zahájení Majálesu Loučení krále Majálesu 2002 se svými poddanými + první majálesové párty. 17:00 hod. ve VŠ klubu Pivoňka, 18:00 koktejlový bar Naporo, 19:00 klub Ucho a Bastila od 15:00 hodin na plzeňském náměstí, korunovace krále Majálesu 2003, vystoupení plzeňských kapel, majálesové svatby, hry a soutěže pro dospělé i děti. 20:00 Majáles Party 2002: Hypnofix + afterpárty od 10:00 hodin Běh Terryho Foxe v Borském parku majálesový král běží se svými poddanými. 12:00 Svatba krále Majálesu + poprava selského rebela na nádvoří Plzeňského Prazdroje, 13:00 majálesový průvod na náměstí Republiky, kde se koná mistrovství republiky v koloběžkovém závodě sprintu. 13:45 majálesový průvod na Výstaviště. 14:00 Nekonečný veget na Výstavišti (hudba, hry, soutěže, zábava) Pálení čarodějnic se skupinou ZNC a jejími hosty. Místo konání: nám.republiky, Borský park a Plzeňské výstaviště Kontakt: Stavovská unie studentů, tel , se koná koncert k 10. výročí výuky hry na akordeon na katedře hudební kultury ZČU. Účinkují akordeonisté ze tříd KHK J. Hřebík, V. Mlejnek, J. Vlachová, Š. Oberlová) a pozvaní hosté (m.j. R. Fišarová zpěv, A. Černá průvodní slovo, obě DJKT v Plzni). Místo konání: Aula Jungmannova, od 19:30 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce fyzika). Tentokrát si zájemci mohou vyslechnout přednášku doc. PaedDr. Václava Havla: Vysokoteplotní supravodiče. Místo konání: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Klatovská 52, posluchárna K64 od 15:00 hodin Kontakt: RNDr. Jitka Prokšová, tel: , vystupují pedagogové katedry hudební kultury doc. Jindrová a doc. Vimr ve Velikonočním hudebním pořadu pro školy. Pořádá agentura Esprit. Místo konání: Měšťanská Beseda, od 9:00 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , pořádá FPE, katedra geografie, Geomorfologický den na KGE. Místo konání: katedra geografie, Plzeň Kontakt: Jaroslav Dokoupil, pořádá FPE, katedra obecné fyziky a katedra matematiky ve spolupráci s Univerzitou v Erlangenu /SRN/ a dalšími subjekty dvě významné konference s mezinárodní účastí Moderní trendy v přípravě učitelů a Od činnosti k poznatku. Více jak stovka odborníků z Čech, Slovenska, Polska a Německa si při jednání v několika sekcích vymění zkušenosti z dosavadní práce (příprava učitelů fyziky a jejich další vzdělávání, moderní formy výuky, pomůcky, učebnice, multi-mediální prostředky, obsahová náplň fyziky na ZŠ a SŠ a její modernizace) a domluví se na další spolupráci a úkolech. Místo konání: hotel Srní, okres Klatovy Kontakt: doc. Karel Rauner, vystupují pedagogové katedry hudební kultury doc. Jindrová a doc. Vimr spolu s dirigentem F. Drsem v pořadu Co by měl každý znát o B. Smetanovi a A. Dvořákovi. Pořádá agentura Esprit. Místo konání: Měšťanská Beseda divadlo Jonáš, od 9:00 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , pořádá FPE, katedra historie poznávací exkurzi do Říma. Místo konání: Řím Kontakt: prof. Jan Kumpera, pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu 9. ročník Běhu Terryho Foxe. ZČU je jednou ze dvou vysokoškolských institucí v ČR, která tuto významnou humanitárně-sportovní akci organizuje. Místo konání: Borský park Start je v hod. u areálu TJ Slávia VŠ a účastníci mohou volit ze dvou okruhů: velký okruh (1750m) start 10:00 dva velké okruhy (3500m) start 10:45 Přihlášky: v pátek 25. dubna od 14:00 do 18:00 hod. v prostoru startu s vkladem (výše vkladu není omezena, vybranou částku poukáže pořadatel na konto výzkumu rakoviny), v sobotu 26.dubna od 8:00 do 9:45 hod. v prostoru startu s vkladem. Uzávěrka přihlášek je 15 min. před startem. Podrobnější informace najdete na vylepených plakátech nebo přímo u pořadatele. K aktivní účasti a tím i podpoře myšlenky boje pro rakovině srdečně zveme nejen všechny studenty a zaměstnance ZČU, ale i širokou veřejnost. Výtěžek akce bude věnován na výzkum rakoviny.

12 NEZÁVODÍ SE KAŽDÝ BĚŽÍ JAK MŮŽE!!! Místo konání: Borský park Kontakt: Mgr. Tománek, J. Smazalová, se koná 11. ročník již tradičních odběrů krve studentů FEK Kýbl akademické krve. Pokud se dostaví 40 studentů (což se v minulosti stalo 3x), docílíme dalšího jubilea 700. odběru krve. Pamětní list pro dárce tentokrát vytvořila akademická malířka doc. Magdalena Křesťanová. Z historie akce: poprvé se dárci krve sešli 3. prosince 1993 a jako prvý věnoval krev prof. Karel Křikač, pedagog FEK. Odběry se konají většinou 2x ročně (jaro, podzim). V 19 kýblech poskytlo svoji krev celkem 275 dárců, z toho 236 poprvé v životě. Z mnohých se stali pravidelní dárci, někteří již mají bronzovou Janského plaketu. Při 660 odběrech bylo poskytnuto přes 300 litrů krve. Kromě pocitu dobře vykonaného a prospěšného díla dávají odběry též pocit vítězství z překonaného strachu a neméně podstatný je i pocit sounáležitosti s fakultou, neboť atmosféra na transfúzní stanici je silná a výjimečná. Díky Kýblům akademické krve se mnoho lidí dozvědělo takto pozitivní informaci o existenci fakulty v Chebu. Akci podpořilo svým výtvarným dílem již mnoho českých výtvarných umělců. Tak studenti získávají svoji jedinečnou galerii, která asi nemá ve světě obdoby. Kýbl akademické krve dosáhl i společenského uznání, a to Pamětní medailí Českého červeného kříže a cenou Oskar 2002 za občanskou statečnost a záchranu života, kterou převzal iniciátor celé akce Ing. Libor Michalák. Místo konání: od 7:00 hodin na transfúzní stanici v Chebu se konají talentové zkoušky pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě, obor tělesná výchova. Kontakt: PaedDr. Votík, tel se koná 78. přednáška z cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky, nazvaná Dopad globálních změn na půdu a záplavy, kterou přednese prof. Josef Rusek z Ústavu půdní biologie AV ČR. Prof. Rusek působil na Entomologickém ústavu ČSAV, v Pacific Forest Research Center, Canada a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Navrhl. Posléze vybudoval Ústav půdní biologie AVČR, který v letech řídil. Přednáší ve Vídni a hostuje na řadě evropských a amerických univerzit. Sám je organizátorem mezinárodních konferencí, zakladatelem Centr.Europ.Workshops on Soil Zoology, řešitelem mezinárodních projektů a členem zahraničních redakčních rad. Nositel čestné dedikace a pojmenování 14 nových druhů a 2 nových rodů půdních živočichů jeho příjmením. Objevil a popsal více než 150 nových druhů, 27 rodů, a 1 čeleď půdních živočichů. Zabývá se také půdní mikromorfologií, zemědělskou entomologií a globálními změnami. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 16:00 hodin Kontakt: Štefan Morávka, se uskuteční Jarní turnaj fakult smíšených družstev v basketbale. Účast: FAV, FEL, FHS, FST a družstvo absolventů. Turnaj je přípravou na České akademické hry Místo konání: hala ZČU v areálu na Borech končí termín podání přihlášek pro studentskou vědeckou a odbornou činnost na Fakultě humanitních studií. Soutěž je vypsána v oborech: antropologie, archeologie, filosofie, jazykověda, politologie a sociologie. Katedrální přehlídky se uskuteční 20. května, fakultní pak 3. června. Soutěž bude dotována sponzorskými cenami, zvláštní ocenění obdrží nejlepší práce připravené a přednesené v angličtině. Kontakt: prof. Hosnedl, tel Sportovní akce uvedené v kalendáriu (bez uvedeného data): pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy 33. ročník Memoriálu V. Patery - přebor ZČU v atletice na dráze. Místo konání: Škoda Plzeň Kontakt: PaedDr. Karel Rubáš, pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu 34. ročník Jarního běhu českým údolím. Místo konání: Borský park Kontakt: Mgr. Oldřich Kroupa pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu Mezifakultní turnaj v halové kopané. Místo konání: hala ZČU Kontakt: PaedDr. Václav Troch, pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu turnaj v Judu. Místo konání: malá tělocvična

13 KVĚTEN Kontakt: Mgr. Tomáš Buriánek, pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu turnaj v badmintonu: Smíšené debly. Místo konání: Lochotín Kontakt: Mgr. Oldřich Kroupa pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu fakultní Turnaj v basketbalu. Místo konání: hala ZČU Kontakt: Mgr. Tomáš Tománek, se 15 sportovních družstev ze ZČU zúčastní Českých akademických her v Ostravě, které se konají s podtitulem Sportem proti drogám. Naši sportovci se utkají s téměř dvěma tisíci vrstevníků z celé ČR utkají v těchto disciplínách: badminton, basketbal, futsal, fotbal, házená, judo, karate, jízda na horském kole, orientační běh, plavání, softball, stolní tenis, šipky, tenis, volejbal se koná 79. přednáška z cyklu interdisciplinárních seminářů, pořádaných Ústavem mezioborových studií ZČU ve spolupráci s význačnými odborníky, nazvaná Možnosti zneužití biologických agens v současnosti bioterorismus, kterou přednese pplk. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Přednášející je zástupcem vedoucího katedry epidemiologie Vojenské lékařské akademie JEP v Hradci Králové. Je členem oborové rady preventivních oborů a členem akademického senátu VLA JEP, členem Společnosti infekčního lékařství a Sekce tropického a cestovního lékařství, členem Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. V roce 1999 se jako epidemiolog zúčastnil armádní zahraniční mise české polní nemocnice v Albánii a Turecku. Profesně se orientuje na problematiku epidemiologie a prevence infekčních onemocnění, problematiku biologických zbraní, hodnocení očkovacích látek. Je spoluautorem monografie Biologický a chemický terorismus, Grada 2002 a autorem řady článků v tuzemských i zahraničních časopisech. Místo konání: Husova 11, Plzeň, učebna č. 218, od 16:00 hodin, vstup volný. Kontakt: Štefan Morávka, 5.5. se koná koncert v kostele na Jiráskově náměstí, který pořádá katedra hudební kultury FPE. Účinkuje Dívčí akademický sbor pod vedením D. Mandysové a R. Feiferlíkové. Začátek v 19:00 hodin se koná 7. ročník tradičních Pilsen Talks, tentokrát na téma Životní prostředí ve městě politické rozhodnutí. Akce je zařazena do rozsáhlého programu květnových oslav a její součástí bude panelová diskuse a dva odborné semináře Veřejná doprava a Město pro lidi. Za ZČU bude přednášet Mgr. R. Sedláková z FHS-KAS o rozvoji města Plzně. Akce je pro veřejnost vstup volný. Místo konání: Měšťanská Beseda Kontakt: Ing. Pálek, MmP se koná další ze série výstav Učitelé a žáci. Tentokrát bude vystavovat svá díla Ateliér keramiky a porcelánu Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Místo konání: Univerzitní galerie, vernisáž v 17:00 hodin Kontakt: E. Sýkorová, tel pořádá katedra hudební kultury FPE pro mateřské školy Hudební hrátky. Účinkuje J. Jindrová a Z. Vimr. Místo konání: Polanova síň od 8:45 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , pořádá katedra hudební kultury FPE koncert Pedagogického akademického sboru za řízení J. Frolíka. Místo konání: Aula Jungmannova od 18:00 hodin Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , pořádá FEL, katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky přednášku prof. Slawomira Wiaka z Polytechniky Lodz (v angličtině) s názvem Mikromotory, mikroaktuatory, mikrosensory. Místo konání: PC 426, od 13:00 hodin Kontakt: prof. Václav Bartoš, se uskuteční modelové utkání s upravenými pravidly ve fotbale. Studenti ZČU na popud a pod patronátem rektora ZČU prof. Z. Vostrackého se chtějí pokusit o nemožné - udělat něco pro to, aby z našich trávníků vymizely negativní jevy jako hrubost, vzájemné osočování, sprosté, vulgární výrazy, plivání na soupeře, urážení protivníka, rozhodčích, hrubé, brutální až likvidační zákroky atd., které jsou dnes na fotbalových stadiónech zcela běžným jevem. A to nejen v utkáních, kdy jde o "velké peníze", ale i v utkáních docela obyčejného okresního přeboru, kdy by cílem veškerého snažení měla být především zdravotní stránka sportovního procesu. Pravidla fotbalu však nedokázala podchytit negativní jevy vývoje lidské společnosti, naopak v celé řadě případů jim ještě napomáhají.

14 Modelové utkání zaměřené na odstranění výše uvedených neduhů a nedostatků mezi dvěma mužstvy ZČU se bude lišit od běžného: 1. úpravou pravidel, podle kterých chtějí hrát svá utkání na úrovni ZČU, 2. slušným, vzájemně ohleduplným způsobem vedeným bojem. Modelové utkání s upravenými pravidly, se uskuteční v úterý 13. května 2003 od 13:00 hodin na hřišti TJ Slovan Spoje. Upravená pravidla: čistá hrací doba - 2 x 35 minut, omezení počtu hráčů na 10, střídání - hokejově 10 střídajících, kopání autů, zrušení pravidla o ofsajdu, pátý a každý následující třetí faul - samostatný nájezd na branku ze 1/4 hřiště, změna tvaru brankoviště, skluz zakázán (žlutá, červená karta), pátý faul jednoho hráče = stop do konce utkání. Zveme všechny studenty ZČU, ale i ostatní, kterým osud a vývoj této nádherné hry není lhostejný! Místo konání: hřiště TJ Slovan Spoje od 13:00 hodin Kontakt: PaedDr. V. Troch, tel.: navštíví ZČU velvyslanec Japonska v ČR Jeho Excelence pan Koichi Takahashi a po krátkém přijetí u rektora prof. Vostrackého (13:00 hodin) Vás ZČU, Japonské velvyslanectví v ČR a agentura CzechInvest zvou na prezentaci japonských firem a japonské ekonomiky do atria ZČU v areálu na Borech (13:45 hodin). Kromě podrobností o firmách a ekonomice lze získat též informace o možnostech zaměstnání v japonských firmách. V akad. roce si mohu studenti všech fakult ZČU zapsat certifikátový program Japonská ekonomická studia, který zajišťuje Fakulta ekonomická. Místo konání: atrium vstupní haly v areálu na Borech, 13:45 hodin Kontakt: Dr. Ing. J. Hofman, tel: (3187), pořádá oddělení zahraniční vztahy informační schůzku pro studenty vybrané fakultami pro studijní stáže v zahraničí v rámci programu EU Sokrates/Erasmus. Místo konání: Univerzitní 8, Plzeň, UR 007 od 10:00 do 12:00 hodin Kontakt: Ing. Jana Procáková, Petra Veselá, se uskuteční přehlídka studentských odborných prací na FEL. Za nejlepší práce budou uděleny Ceny děkana. Jednotlivé sekce: Elektroenergetika, Elektronika a sdělovací technika, Elektrotechnologie, Počítačové modelování v elektrotechnice, Průmyslová elektronika, Řízení technologických procesů končí podávání přihlášek na nově akreditovaný bakalářský studijní obor: Blízkovýchodní studia Fakulty humanitních studií.. Přijímací zkouška proběhne 18. června (náhradní termín 24. června) pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy otevřený turnaj FPE ZČU ve Squashi. Místo konání: hala Kollárova 19 Kontakt: Mgr. Pavel Krásný, pořádá katedra hudební kultury FPE ročníkový pěvecký koncert studentky E. Brůžkové ze třídy doc. Luhanové. Místo konání: Masné krámy od 16:30 hodin. Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu Debly 2003". Hrají smíšené volejbalové dvojice (povinně), přihlášky se přijímají do pátku na mail nebo telefon Místo konání: hala ZČU v areálu na Borech, od 8:30 hodin Kontakt: Kielberger, se uskuteční přehlídka studentských odborných prací na FAV ve dvou sekcích: Aplikované vědy a informatika 1. obor Kybernetika; 2. obory Aplikovaná fyzika, Mechanika, Matematické inženýrství. Celkem bude představeno 39 prací. Místo konání: areál ZČU na Borech, UP 112 a UP 115 od 8:00 hodin se uskuteční pěvecký koncert S. Luhanové Jirouškové z KHK-FPE. Místo konání: Hemhofem SRN od 19:00 hodin pořádá FPE, katedra historie exkurzi studentů a pedagogů Mnichovské univerzity na FPE spojenou s výletem po západních Čechách nazvanou Hostitelský týden. Místo konání: Veleslavínova 42, Plzeň a západní Čechy Kontakt: PhDr. Milada Krausová, pořádá FHS, katedra archeologie seminář Počítačová podpora v archeologii. Místo konání: výukové středisko Nečtiny Kontakt: Mgr. Alena Králová, pořádá katedra hudební kultury FPE pěvecký koncert studentů ze třídy doc. Luhanové. Místo konání: Masné krámy od 16:30 hodin. Kontakt: doc. Jindrová, tel.: , pořádá Fakulta ekonomická v Chebu mezinárodní konferenci Využití E-learningu na VŠ. Místo konání: FEK Cheb

15 Kontakt: PaedDr. Ludvík Eger, se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce fyzika). Tentokrát si zájemci mohou vyslechnout přednášku doc. Michala Křížka: Matematika kolem zatmění Slunce a Měsíce. Místo konání: Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, Klatovská 52, posluchárna K64 od 15:00 hodin Kontaktní osoba: RNDr. Jitka Prokšová, tel: , se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce matematika). Tentokrát si zájemci budou moci pozorovat zatmění Slunce a Měsíce. Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Štauberová, CSc., tel: , Sportovní akce uvedené v kalendáriu (bez uvedeného data): pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu Den sportu pro veřejnosti. Místo konání: Borský park Kontakt: Mgr. Ilona Kolovská, ČERVEN pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy závod Nikdo neví, kam se to jede. Místo konání: okolí Plzně Kontakt: Mgr. Radek Zeman, pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy Raft kajak rodeo tour. Místo konání: Praha Trója Kontakt: Mgr. Radek Zeman, pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy Orienťák na kolech. Místo konání: Šumava Kontakt: Mgr. Pavel Krásný 1.6. pořádá Fakulta ekonomická v Chebu mezinárodní workshop Socrates Comenius. Jedná se virtuální kurz dalšího vzdělávání ředitelů škol. Místo konání: FEK Cheb Kontakt: PaedDr. Ludvík Eger, pořádá FAV, katedra matematiky + fa ITI + fa K.A.P. česko-slovenskou konferenci o kombinatorice a teorii grafů Grafy Místo konání: Javorná Kontakt: Ing. Roman Čada, 3.6. se koná slavnostní ukončení cyklu studia v rámci Univerzity třetího věku (UTV). Osvědčení o absolvování čtyř studijních oborů - filozofie, biologie, psychologie a dějin umění převezme 90 seniorů. Celkový počet frekventantů UTV je 645, z toho 546 studuje v nabízených oborech a 99 se zúčastňuje přípravných kurzů. Místo konání: aula Jungmannova, 15:00 hodin Kontakt: Mgr. Klepetková, tel.: se koná na Fakultě strojní soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací. Katedrální přehlídky se konaly 20. května. Soutěž je dotována sponzorskými cenami, zvláštní ocenění obdrží nejlepší práce připravené a přednesené v angličtině. Kontakt: prof. Hosnedl, tel.: se koná výstava grafických prací americké umělkyně Fran Bull. Akademická malířka Fran Bull je v kontaktu s katedrou výtvarné výchovy FPE a měla krátkou výstavu a besedu se studenty v prosinci minulého roku v atriu ZČU v areálu na Borech (odložená vernisáž). Místo konání: Univerzitní galerie, vernisáž v 17:00 hodin Kontakt: E. Sýkorová, tel pořádá Fakulta právnická studentskou vědeckou konferenci s veřejnou prezentací a vyhodnocením soutěžních studentských prací předložených ve dvou soutěžních sekcích: 1. veřejné právo včetně právní historie a teorie práva, 2. soukromé právo včetně právní historie a teorie práva. Odborná komise rozhodne o udělení finančně atraktivních cen: 1. cena ,- Kč, 2. cena 8.500,- Kč, 3. cena 5.500,-Kč. Místo konání: FPR, Americká 42, místnost AM 704 Kontakt: pí. Houdková pořádá katedra tělesné výchovy a sportu FPE spolu s Českomoravským fotbalovým svazem pravidelné doškolení fotbalových trenérů licence diplomovaných trenérů I. třídy a PROFI.

16 Místo konání: areál na Borech, místnost U 108 od 8:00 do 18:00 hodin Kontakt: Dr. J. Votík, se konají přijímací zkoušky na Fakultu pedagogickou pro všechny studijní programy. Místo konání: ve všech budovách FPE, začátek v 8:30 hodin. Kontakt: studijní oddělení FPE pořádá FEL, katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky, spolu s ČEZ Ústřední odborná skupina elektrické pohony a Škoda Controls 28. celostátní konferenci o elektrických pohonech Elektrické pohony. Místo konání: společenský dům Peklo, Plzeň Kontakt: Ing. Martin Pittermann, se ve hodin koná neformální setkání rektora ZČU prof. Vostrackého s místopředsedou vlády a předsedou US- DEU P. Marešem. Setkání je součástí návštěvy P. Mareše v Plzni den před evropským referendem. Místo konání: kancelář rektora ZČU, Univerzitní se konají přijímací zkoušky na Fakultu ekonomickou pro všechny studijní programy. Místo konání: Husova 11, (HJ 100, 200, 300); 7:30, 11:00, 14:30 hodin Kontakt: studijní oddělení FEK, se koná další z akcí Mladého Sisyfa (sekce matematika). Mgr. Z. Štauberová bude radit, jak uspět u přijímacích zkoušek během akce nazvané Přijímačky nanečisto. Místo konání: areál ZČU na Borech, Univerzitní 22, od 15:00 hodin. Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Štauberová, CSc., tel: , uspořádá Krajská knihovna Karlovy Vary výstavu kuriózních knižních vazeb pedagoga Fakulty ekonomické - Libor Michaláka: APRÍLOVÉ KNÍŽKY. Úvodní slovo přednese a autora představí pan Zdeněk Slába, akce se koná za podpory Města Karlovy Vary. Místo konání: Studijní oddělení, Lidická 40, budova SPgŠ, K. Vary, vernisáž v 17:00 hodin se konají přijímací zkoušky na Fakultu právnickou pro všechny studijní programy. Místo konání: Husova 11, od 9:00 hodin, (HJ 100, 200, 300 ) Kontakt: studijní oddělení FPR se konají přijímací zkoušky na Fakultu pedagogickou pro všechny studijní programy. Místo konání: ve všech budovách FPE, začátek v 8:30 hodin Kontakt: studijní oddělení FPE se konají přijímací zkoušky na Fakultu aplikovaných věd pro bakalářské studijní programy. Místo konání: areál FAV na Borech; 16.6.: UP 101, zápis 10:00 hodin; 17.6.: písemka UU 305-9, 8:15; zápis 11:00 UP 108; : písemka UU 305-9, 8:15 Kontakt: studijní oddělení FAV se konají přijímací zkoušky na Fakultu strojní pro všechny studijní programy. Místo konání: areál FST na Borech; (UP108, UU204), 8:00, 11:00 hodin Kontakt: studijní oddělení FST se konají přijímací zkoušky na Fakultu humanitních studií pro všechny studijní programy. Místo konání: areál ZČU na Borech (UP 104, 108, 112), v sadech Pětatřicátníků 27 (PD 201, 203), Tylově ul. (TY 102) Kontakt: studijní oddělení FHS se koná pěvecký recitál S. Luhanové Jirouškové z FPE-KHK. Místo konání: Dobřany od 19:30 hodin se konají přijímací zkoušky na nově akreditovaný bakalářský studijní obor: Blízkovýchodní studia Fakulty humanitních studií (náhradní termín 24. června). Kontakt: studijní oddělení FHS se konají přijímací zkoušky na Fakultu ekonomickou pro všechny studijní programy. Místo konání: Cheb, Hradební 22, začátek v 8:15 hodin Kontakt: studijní oddělení FEK, se koná 70. zasedání pléna České konference rektorů s volbou na období Místo konání: VUT Brno se konají náhradní přijímací zkoušky na Fakultu humanitních studií. Místo konání: v areálu ZČU na Borech (UP 104, 108, 112), v sadech Pětatřicátníků 27 (PD 201, 203, Tylově ul. (TY 102) Kontakt: studijní oddělení FHS se konají přijímací zkoušky na Fakultu elektrotechnickou pro všechny studijní programy. Místo konání: budova v Husově 11, (HJ 100, 200, 300), 8:30, 12:45 hodin. Kontakt: studijní oddělení FEL,

17 24.6. pořádá FST, katedra energetických strojů a zařízení ve spolupráci s Českou společností pro mechaniku a Asociací strojních inženýrů konferenci s mezinárodní účastí Energetické stroje 2003, termomechanika, mechanika tekutin. Cílem konference je prezentovat současné poznatky teoretického a experimentálního výzkumu v oblasti energetických strojů a souvisejících vědních oborů termomechaniky a mechaniky tekutin. Během konference se budou prezentovat firmy: TECTRA, a. s. a OPTEK. Místo konání: areál ZČU na Borech, posluchárna UP 101 od 9:00 do 17:00 hodin Kontakt: doc. Jan Vomela, se koná výstava 3/3: Grafické česko-německé sympozium. Vernisáž od 17:00 hodin Místo konání: Univerzitní galerie Kontakt: E. Sýkorová, tel se konají slavnostní promoce Fakulty ekonomické. Místo konání: zámek Kozel, 9:30, 11:30, 14:00 hodin Kontakt: studijní oddělení FEK se konají slavnostní promoce Fakulty ekonomické. Místo konání: aula FEK v Chebu, 10:00, 13:00 hodin Kontakt: studijní oddělení FEK se konají slavnostní promoce Fakulty elektrotechnické. Poprvé budou použity nové insignie FEL (fakultní žezlo, děkanský řetěz a řetěz promotora) za přítomnosti jejich autora akademického šperkaře Jaroslava Náprstka. Místo konání: divadlo J. K. Tyla v Plzni, 9:30, 11:30, 13:45, 16:00 hodin. Kontakt: studijní oddělení FEL se konají náhradní přijímací zkoušky na Fakultu právnickou. Místo konání: Husova 11 Kontakt: studijní oddělení FPR pořádá FAV, katedra matematiky + KAM VŠB - TU Ostrava mezinárodní konferenci IMAMM. Místo konání: Beskydy Kontakt: prof. Stanislav Míka, Sportovní akce uvedené v kalendáriu (bez uvedeného data): pořádá FST, katedra tělesné výchovy a sportu Den sportu pro veřejnosti. Místo konání: Borský park Kontakt: Mgr. Ilona Kolovská, ČERVENEC pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy závod Nikdo neví, kam se to jede. Místo konání: okolí Plzně Kontakt: Mgr. Radek Zeman, pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy Raft kajak rodeo tour. Místo konání: Praha Trója Kontakt: Mgr. Radek Zeman, pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy Orienťák na kolech. Místo konání: Šumava Kontakt: Mgr. Pavel Krásný pořádá FPE, katedra tělesné a sportovní výchovy Windsurfing tour. Místo konání: Lipno Kontakt: Mgr. Pavel Krásný Promoce 1.7. se konají slavnostní promoce Fakulty právnické. Místo konání: Dům kultury INWEST, 9:30. 12:00, 15:00, 17:30 hodin Kontakt: studijní oddělení FPR se koná náhradní přijímací řízení pro bakalářské studijní programy Fakulty aplikovaných věd pro absolventy VOŠ. Místo konání: areál ZČU na Borech Kontakt: studijní oddělení FAV

18 2.7. se uskuteční pracovní jednání mezi představiteli vedení města Plzně vedenými primátorem Ing. J. Šnebergerem a vedením ZČU vedeným rektorem prof. Z. Vostrackým. Témata jednání: podmínky pro investiční rozvoj univerzity v areálu na Borech; formy oboustranné spolupráce města a univerzity; založení Regionálního výzkumného a vývojového centra; doprava na Borské pole; prodloužení výpůjčky budovy Americká 42 do r Místo konání: pracovna rektora ZČU od 13:00 hodin pořádá Fakulta humanitních studií (katedry KRO, KAJ, KSJ, KAG) konferenci Profilingua Program konference začne v 10:00 hodin slavnostním zahájením. Dále bude následovat práce v jednotlivých jazykových sekcích. Místo konání: areál ZČU na Borech Kontakt: Mgr. Marina Mináriková, 3.7. se konají slavnostní promoce Fakulty humanitních studií. Místo konání: jízdárna zámku Kozel od hodin. Kontakt: studijní oddělení FHS a 4.7. spolupořádá FPE, katedra geografie v rámci vědeckého šestiúhelníku univerzit Bayreuth Plzeň Bratislava Maribor Pecs Graz Zasedání geografů. Místo konání: Prachatice Kontakt: PaedDr. Jaroslav Dokoupil, tel se konají slavnostní promoce Fakulty humanitních studií. Místo konání: jízdárna zámku Kozel od hodin (poslední v 16:00 hodin). Kontakt: studijní oddělení FHS se konají náhradní přijímací zkoušky na Fakultu elektrotechnickou pro všechny studijní programy. Místo konání: Husova 11, HJ 300 od 9:00 hodin (prezentace od 8:45 hodin). Kontakt: studijní oddělení FEL, se koná v Bruselu zasedání rady Evropské konference rektorů bude probíhat letní program studentů New York University na Západočeské univerzitě. Pro cca 11 amerických studentů uměleckého a humanitního zaměření připraví ZV a fakulta FPE přednášky z humanitních oborů, zaměřené zejména na výtvarná umění - malířství, sochařství, českou hudbu od koncertního žánru až po rock and roll, filmovou animaci atd.). Jedná se o první návštěvu z NY University u nás a studentům pod vedením prof. Joy Gould Boyuma budou po absolvování nabídnutého studijního programu přiznány příslušné kredity. Cílem odborných přednášek bude poskytnout americkým studentům přehled o kultuře, historii a umění v ČR. Dopolední přednášky, na nichž se budou podílet pedagogové katedry výtvarné kultury, katedry hudební kultury a katedry jazyků budou vedeny v angličtině. Pro odpolední program (zaměřený na exkurze do muzeí, galerií, návštěvy významných historických památek, koncerty a divadlo) budou moci američtí studenti využít mj. vybraných akcí souběžně pořádané 14. Mezinárodní letní jazykové školy na ZČU. V budoucnosti lze očekávat rozšíření vzájemné spolupráce obou univerzit s možností pravidelných výměnných studentských stáží. Místo konání: budova FPE, Jungmannova ul. Kontakt: doc. Holenda, se koná již 14. ročník Mezinárodní letní jazyková školy, kterou pořádá Západočeská univerzita, oddělení zahraniční vztahy. Místo konání: Univerzitní 22, Plzeň, zahájení dne v 9:00 hodin ve vstupní hale Kontaktní osoba: - pro české zájemce Hana Sochorová, tel pro zahraniční zájemce Bc. Helena Bicanová, a Bc. Markéta Čechurová, 8.7. se konají slavnostní promoce Fakulty pedagogické. Místo konání: jízdárna zámku Kozel, od 9:00, a 15:00 hodin. Kontakt: studijní oddělení FPE se konají slavnostní promoce Fakulty pedagogické. Místo konání: jízdárna zámku Kozel, od 9:00 hodin Kontakt: studijní oddělení FPE se konají slavnostní promoce Fakulty aplikovaných věd. Místo konání: Dům kultury INWEST, od 9:30 a 13:00 hodin. Kontakt: studijní oddělení FAV se koná v rámci 14. ročníku MLJŠ panelová diskuze na téma (v anglickém jazyce): Evropské národy a evropská identita: shoda či rozpor? Evropa posledních staletí je provázena budováním národních států jako logického důsledku procesu tvorby moderních národů. Tento proces byl nezřídka krutý a vedl k obětem na životech obvykle na straně jiných národů. Volná soutěž a konkurence evropských národů (nezřídka cestou válek) vedla k silnému pocitu národní identity: obzvláště v etnicky homogenních

19 evropských národech. Avšak svět se mění. Myšlenka nadnárodní evropské integrace, spolu s nástupem myšlenkových směrů typu multikulturalismu nás vedou k otázce po tom, co dnes definuje a vytváří národní identitu evropských národů. Evropská unie se navíc stále neodvratněji posouvá od společenství suverénních státu k evropské federaci. Má také Evropa (a potažmo EU) nějakou identitu? Jak jí můžeme definovat? A v jakém vztahu je identita evropská k identitě národní? Identifikují se skutečně i obyčejní lidé s pojmem Evropa? Nejedná se jen o představu evropských elit, jejíž prosazování může vyvolat odpor? Pozvaní hosté: Marie Neudorflová, historička, Masarykův ústav AV ČR; Edvard Outrata, senátor, předseda Evropského hnutí v ČR; Jaroslav Zvěřina, poslanec PS PČR /ODS/; Radka Havlová, Středisko mezinárodních vztahů VŠE Praha. Diskuse se uskuteční za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung. Místo konání: areál ZČU na Borech, posluchárna UP 104 od 15:45 hodin Kontakt: se konají slavnostní promoce Fakulty strojní. Místo konání: Dům kultury INWEST, od 9:30, 12:00 a 14:30 hodin. Kontakt: studijní oddělení FST se koná mezinárodní seminář Evropský konvent cesta ke společné ústavě. Stejně jako loni, i letos pořádá ELSA Deutschland další ze svých mezinárodních seminářů zaměřených na problematiku práva Evropské unie. Této akce se mohou zúčastnit jak členové ELSA Plzeň, tak i ostatní studenti FPR ZČU v Plzni. Podmínkou pro účast na semináři je kromě přihlášky i motivační dopis v němčině. Podrobnosti na: Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 15.červen Jednací řeč: němčina. Zúčastňují se studenti práv z ČR, SR, Polska, Německa a Maďarska. Téma: návrh ústavy EU, kterým se zabývá Evropský konvent a jaký vliv bude mít na národní ústavy a právní systémy jak členů EU, tak kandidátů na vstup. Místo konání: Brühl (u Bonnu), OST-WEST-KOLLEG, Willy Brandt Str.1, SRN, zahájení v 10:00 hodin Kontakt: ELSA Plzeň, Americká 42, místnost 117, M. Frolík se koná v rámci 14. ročníku MLJŠ panelová diskuze na téma (v anglickém jazyce): Feminismus a jeho témata v dnešní společnosti. Tématem panelové diskuse bude současný český feminismus, jeho konkrétní obsah a problémy a jeho vliv a vnímání v české společnosti. Jaké jsou hlavní proudy v současném českém feminismu a jaké jsou hlavní problémy, za jejichž překonání ženské organizace bojují? Máme specificky česká ženská témata nebo jsou stejná česká a evropská feministická témata? Daří se českému feminismu prosazovat v naší společnosti své priority a cíle? Nakolik se daří například naplňovat cíle politiky rovných příležitostí i například s ohledem na vstup ČR do EU? Jaké jsou hlavní překážky prosazení cílů feministických hnutí? Pozvaní hosté: Petr Pavlík, ředitel, Centrum genderových studií FF UK; Eva Hauserová, překladatelka a spisovatelka, přední česká feministka; Pavla Jedličková, redaktorka ČRo 7; Alena Králíková, pracovnice Centra pro Gender Studies. Diskuse se uskuteční za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung. Místo konání: areál ZČU na Borech, posluchárna UP 104 od 15:45 hodin Kontakt: se koná v rámci 14. ročníku MLJŠ panelová diskuze na téma (v anglickém jazyce): Důsledky celosvětové americké hegemonie. Sílící americký unilateralismus v oblastech mezinárodní bezpečnosti vyvolává velkou řadu otázek po celkové budoucí koncepci celosvětového pořádku a roli USA ve světě. Po celá 90. léta se USA stylizovala do role tzv. benevolent hegmon nová administrativa evidentně odstranila přívlastek. Tato hegemonie se projevuje nejen v bezpečnostní oblasti, ale také v oblasti kulturní a obchodní. Která dimenze je pro USA a pro svět nejdůležitější? Americké tažení na Bagdád neskončilo neúspěchem ba právě naopak. Posílí se tím chuť Ameriky vyvážet demokracii válkami a preventivně intervenovat v globálním měřítku bez ohledu na názory kohokoli jiného? Zdá se, že ano. Jaký však bude další vývoj? Je na řadě Sýrie, Irán či Severní Korea? Jaké jsou odezvy na americký postup v ostatních částech světa? Pozvaní hosté: Keith Crawford, University of New York in Prague; Roman Joch, analytik, Občanský institut, Martin Košatka, MZV politický ředitel; Šárka Waisová, ZČU FHS. Diskuse se uskuteční za podpory Konrad-Adenauer-Stiftung. Místo konání: areál ZČU na Borech, posluchárna UP 104 od 15:45 hodin Kontakt: končí podávání přihlášek pro navazující magisterské studijní programy na Fakultu aplikovaných věd.

20 31.7. konečný termín pro podání přihlášky ke studiu na Fakultu pedagogickou ve druhém kole, které bude 20. srpna SRPEN se koná v Univerzitní galerii výstava TRIANGL 2003: Kodaň Karlovy Vary Praha. Jan Samec, Barbara Divišová, Aleš Knotek obrazy; Tomáš Hřivnáč grafika; Armen Matinjan skleněné objekty; Veo Friis Jespersen sochy. Vernisáž 13. srpna od 17:00 hodin v UG. Kontakt: E. Sýkorová, tel se konají přijímací zkoušky na Fakultu aplikovaných věd pro navazující magisterské studijní programy. Místo konání: areál ZČU na Borech Kontakt: studijní oddělení FAV konečný termín pro podání přihlášky ke studiu na Fakultě strojní ve druhém kole, které bude 2. září Informace o přijímacím řízení obdrží uchazeč do dopisem s podrobnými informacemi o přijímacím řízení se konají dodatečné přijímací zkoušky pro nově akreditované bakalářské studijní programy DESIGN se studijním oborem Design a bakalářský studijní program VÝTVARNÁ UMĚNÍ se studijním oborem Mediální a didaktická ilustrace na Fakultě pedagogické ZČU. Místo konání: budova FPE, Klatovská 51, katedra výtvarné kultury. Kontakt: studijní oddělení FPE, pí. Vošahlíková, tel.: se koná 2. kolo přijímacích zkoušek na Fakultu pedagogickou. Místo konání: budovy FPE. Kontakt: studijní oddělení FPE se konají náhradní přijímací zkoušky na Fakultu ekonomickou pro uchazeče o studium, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit přijímacích zkoušek v červnu. Místo konání: budova FEK v Chebu pro uchazeče z Plzně i Chebu od 8:15 hodin. Kontakt: studijní oddělení FEK, ZÁŘÍ Září až prosinec Pořádá FPE, katedra hudební kultury ve spolupráci s Pedagogickým centrem Plzeň cyklus přednášek a seminářů k hudebně-výchovným tématům. Místo konání: dohodnuté dny dle rozpisu Pedagogického centra, koná se na KHKv Jungmannově ul. 3, Plzeň Kontakt: Dr. Marie Slavíková, 1.9. se koná slavnostní otevření Informačního centra o NATO v Plzni při katedře politologie a sociologie Fakulty humanitních studií ZČU. IC o NATO v Plzni se zřizuje ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Západočeské univerzity jako informační, vzdělávací a vědeckovýzkumné pracoviště, které se zabývá problematikou bezpečnosti, zejména v souvislosti s činností a funkcemi Severoatlantické aliance a zapojením České republiky do mezinárodních bezpečnostních struktur. IC o NATO v Plzni je partnerským pracovištěm Informačního centra o NATO v Praze. Bude poskytovat informační a vzdělávací servis v rámci ZČU, středním školám v Plzeňském kraji, orgánům státní správy a samosprávy, médiím a té části širší veřejnosti, která se zajímá o bezpečnostní a zahraničně-politickou problematiku. Místo konání: FHS, Sedláčkova 31, místnost 310 od 14:00 hodin. Kontakt: PhDr. L Cabada, Ph.D., tel.: , PhDr. Š. Waisová, 1.9. se otevírá houbařská poradna pro veřejnost, kterou již tradičně organizuje katedra biologie Fakulty pedagogické a volné sdružení plzeňských mykologů, garantem je pedagog Svatopluk Holec. Zájemci by měli nosit celé a neočištěné houby, což usnadní odborníkům správné určení druhu. Práce poradny je bezplatná. Houby lze též zanechat ve vrátnici budovy s údaji, kam má být výsledek doručen. Místo konání: budova FPE na Klatovské 51, místnost CH 12B; každé pondělí až do 24. listopadu vždy od 15:00 do 17:00 hodin. Kontakt: doc. Mergl, vedoucí katedry biologie, tel.: se koná 2. kolo přijímacích zkoušek na Fakultu strojní. Místo konání: FST - areál na Borech Kontakt: studijní oddělení FST, se koná v Univerzitní galerii výstava: Marcello Morandini DESIGN. Sochař a designér Morandini tvoří v jezerní krajině poblíž Milána, žije ve Varese. Je vrcholným představitelem italského designu.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích

Bakalářský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO TERMÍNU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2012 2013 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM uskutečňovaný

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Koleje Harcov Areál TUL 2 Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2014/2015 (vybrané části) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více