Základní koncepty v kabale

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní koncepty v kabale"

Transkript

1

2 Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii-

3 Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako je prázdné ovzduší, dutina či jáma, Ale vše bylo naplněno prostým, bezmezným světlem. A nebyla zde taková část jako hlava či ocas, Ale vše bylo prosté, hebké světlo, vyvážené souměrně a rovnoměrně, A nazývalo se Nekonečné Světlo. A když na Jeho prostou vůli přišla touha stvořit svět a vyzářit emanace, Vynést na světlo dokonalost Svých skutků, Svých jmen, Svých označení, Což bylo důvodem stvoření světů, Pak Se omezil, uprostřed, Přesně v středu, Pak omezil světlo. A světlo se kolem toho středního bodu roztáhlo daleko do stran. A zůstal zde prázdný prostor, prázdnota Obkružující střední bod. A omezení bylo stejnoměrné Kolem prázdného bodu, Takže prostor Byl kolem něj rovnoměrně obkroužen. Tam, po omezení, Zformujíc prázdnotu a prostor Přesně uprostřed nekonečného světla, Místo bylo zformováno, Kde vyzářené a stvořené může přebývat. Pak se z Nekonečného Světla svěsila jediná linka, Snížila se dolů do toho prostoru. A skrze tu linku On vyzářil, vytvořil, zformoval, a Udělal všechny světy. Než tyto čtyři světy vešly v bytí Bylo zde jedno nekonečno, jedno jméno, v podivuhodné, skryté jednotě, A dokonce i V úhlech Mu nejbližších Není žádná síla a žádné dosažení v nekonečném, Jako není žádná mysl, která by Jej mohla vnímat, Neboť On nemá žádné místo, žádnou hranici, žádné jméno. ARI, velký kabalista 16. století, Strom života - 1-

4 Autorova poznámka Ačkoliv se tato kniha může zdát velmi základní, není zamýšlena jako kniha, která zprostředkovává základní znalosti o kabale. Místo toho je to kniha, která má čtenářům pomoci rozvíjet přístup ke konceptům kabaly, k duchovním předmětům a duchovním termínům. Opakovaným čtením této knihy rozvíjí člověk vnitřní všímavost, smysly a přístup, který v něm předtím neexistoval. Tyto nově získané postřehy jsou jako senzory, které kolem nás cítí prostor, skrytý našim obyčejným smyslům. Proto je tato kniha míněna tak, aby podporovala přemítání o duchovních termínech. Do míry, do které jsme s těmito termíny sjednoceni, můžeme začít naším vnitřním zrakem odhalovat duchovní strukturu, která nás obklopuje, téměř jako by se zvedala mlha. Ještě jednou, tato kniha není namířena na studium faktů. Místo toho je to kniha pro začátečníky, kteří chtějí probudit nejhlubší a nejjemnější vjemy, které mohou uchopit. Michael Laitman - 2-

5 Autorova poznámka...2 Uvedení...4 Metoda vnímání v kabale...7 Účel kabaly...10 Předání kabaly...12 Dokonalost a svět...15 Svoboda vůle...18 Esence a účel kabaly...22 Z Doslovu k Zoharu...24 Jazyk kabaly...28 Z Předmluvy k Zoharu...31 Z Uvedení do Zoharu...36 Z Uvedení do Studia Deseti Sefir...49 Podmínky pro zveřejnění tajemství moudrosti kabaly...52 Pár základních konceptů...54 Otázky a odpovědi

6 Kdo jsem? Proč existuji? Uvedení Odkud jsem přišel? Kam jdeme? A co je naším účelem zde? By jsem v tomto světě předtím? Proč je v tomto světě utrpení a můžeme se mu vyhnout? Jak můžeme dosáhnout míru, naplnění a štěstí? Otevři mi trochu své srdce, a Já ti odhalím svět. --Kniha Zohar Z generace na generace se lidé na tyto bolestně neodbytné otázky snaží najít odpovědi. Fakt, že pokračují z generace na generaci naznačuje, že jsme na ně stále ještě nedostali uspokojivé odpovědi. Zatímco studujeme přírodu a univerzum, objevujeme, že vše, co nás obklopuje, existuje a funguje podle přesných a smysluplných zákonů. A přesto, když se podíváme na sebe, zenit Stvoření, shledáme, že lidstvo existuje zdánlivě vně tohoto systému racionálních zákonů. Například když se podíváme, jak moudře vytvořila příroda naše těla, a jak precizně a smysluplně pracuje každá buňka v našich tělech, nejsme schopni odpovědět na otázku: Proč existuje celý organizmus? Vše co nás obklopuje je prostoupeno spojeními příčiny a následku. Nic není stvořeno bezúčelně; fyzický svět je ovládán precizními zákony pohybu, přeměny a oběhu. Avšak hlavní otázka Proč to vše existuje (nejen my, ale celé univerzum)? zůstává nezodpovězena. Je ve světě někdo, koho by se tato otázka alespoň jednou nedotkla? Existující vědecké teorie tvrdí, že je svět ovládán neměnnými fyzickými zákony, které nejsme schopni ovlivňovat. Naším jediným úkolem je dobře žít tím, že je budeme moudře používat a připravovat půdu pro příští generace. Ale dobré žití neřeší otázku týkající se toho, proč tyto budoucí generace budou, nebo by měly, existovat. Otázka lidského původu ať už z primitivních druhů skrze evoluci, nebo skrze mimozemské návštěvy a osídlení nemění základní otázky. V životě každého člověka jsou dvě primární data: narození a smrt. Co se stane mezi nimi může být unikátní a tedy nedocenitelné. Může to být také beze smyslu, pokud je tomu konec v temnotě a propasti. Kde je naše moudrá, vševědoucí, souvislá příroda, která nedělá nic beze smyslu? Každý atom, každá buňka v lidském organismu má svůj důvod a úlohu; a přesto, co je úlohou celého organizmu? Možná tu existují nějaké zákony a cíle, které jsme ještě neobjevili. Můžeme zkoumat něco, co je na nižší evoluční úrovni než naše vlastní. Vnímáme a chápeme smysl nehybné, rostlinné a živé existence. Ale nemůžeme pochopit smysl existence lidské. Evidentně může být tohoto pochopení dosaženo jen z vyšší existenční úrovně. - 4-

7 Náš výzkum světa se zestručňuje na studium, jak na náš vliv reaguje. Můžeme zkoumat pouze na naší úrovni a ne nad ní. Dokonce I když zkoumáme na naší vlastní úrovni, studujeme jej pouze za použití nějakého náporu a měření reakce na tento nápor. Vnímáme náš vliv na svět našimi pěti smysly: zrakem, sluchem, čichem, chutí a dotykem. Nebo můžeme používat nástroje, které rozšiřují rozsah vnímání našich omezených smyslů. Naneštěstí nedokážeme rozpoznat nic mimo to, co naše smysly dokáží vnímat a zkoumat. Je to, jako by neexistovalo nic kromě toho, co vnímáme. Cokoliv, co se zdá existovat, žije jen v tom, co vnímáme, a bytost s jinými smysly by prožívala stejné věci úplně jiným způsobem. Zároveň necítíme nedostatek smyslových orgánů, jako třeba šestý prst na našich rukou. Stejně jako je nemožné vysvětlit význam zraku někomu, kdo je od narození slepý, tak také selháváme v objevování skrytých forem přírody s výzkumnými metodami, které dnes používáme. Podle kabaly existuje duchovní svět, který je našim smyslovým orgánům nepostřehnutelný. V jeho středu je jedna nepatrná část náš vesmír a naše planeta srdce tohoto univerza. Tato sféra informací, myšlenek, a emocí nás ovlivňuje skrze zákony hmotné přírody a jejích incidentů. Také nás umisťuje do určitých podmínek, na jejichž základě musíme jednat. Nevolíme kde, kdy, s kým, a s jakými vlastnosti a sklony se narodíme. Nevolíme, koho potkáme a v jakém prostředí budeme růst. Tyto věci určují všechny naše činy a reakce, stejně jako jejich následky. Takže kde je svoboda vůle? Podle kabaly jsou zde k dosažení čtyři závazné druhy znalostí: Stvoření: Studium Stvoření a evoluce světů, jmenovitě: Způsob, jímž skrze sousledná omezení vytvořil Stvořitel světy se stvořeními, která je obývají.; Spolupůsobící zákony mezi duchovními a materiálními světy, a jejich následky; Cílem stvoření člověka je zformovat systém s iluzí existence svobodné volby zkombinováním duše s tělem, a kontrolováním jich skrze přírodu a domnělý faktor náhody s pomocí dvou vzájemně vyvážených systému světlých a temných sil. Působení: Studium lidské esence její provázanosti a součinnosti s duchovním světem. Působení zachází s jedincovým příchodem do a odchodem z tohoto světa. Také zahrnuje reakce Vrchních Světů, vyvolané činy člověka, na náš svět a vstříc lidským bytostem. Zkoumá individuální cestu každého, od stvoření světů do dosažení konečného cíle. Vtělování Duše: Studium esence každé duše a jejích vtělení, stejně jako našich činů v tomto životě a jejich následcích v následujících životech. Výzkum vtělení zkoumá jak a proč do těla duše sestupuje, a co určuje přijetí určité duše uvnitř určitého těla. - 5-

8 Vtělení Duše také pracuje se záhadou náhody a zkoumá lidskou historii jako výsledek určitého pořadí a cyklů duší. Též sleduje tuto cestu během 6,000 let a studuje spojení duše s obecným řízením systému světů a jeho cyklu života a smrti. Uvádí také, na jakých faktorech v tomto světě naše cesta závisí. Řízení: Studium našeho světa: nehybné, rostlinné a živé úrovně přírody, jejich esence, role, a jak jsou ovládány duchovním světem. Studuje Vrchní Řízení a naše vnímání přírody, času a prostoru. Zkoumá Vrchní Síly, které hýbou hmotnými těly, a způsob, jakým vnitřní síla člověka tlačí všechny věci, živé i neživé k předem určenému cíli. Může jeden vyřešit toto základní puzzle lidského života, aniž by se dotkl otázky jeho zdroje? S touto otázkou se setkává každá lidská bytost. Hledání cíle a smyslu existence je klíčovou otázkou duchovního života lidstva. Proto počínaje druhou polovinou 20. století sledujeme vzkříšení duchovního úsilí lidského pokolení. Technický postup a globální pohromy, které daly vzniknout množství filosofií, lidstvu nepřinesly duchovní naplnění. Jak kabala vysvětluje, ze všech existujících potěšení obdržel náš svět jen nepatrnou jiskru její přítomnost v hmotných předmětech je to, co poskytuje všechna naše světská potěšení. Jinými slovy jsou všechny naše příjemné pocity z jakéhokoliv zdroje způsobovány pouze přítomností této jiskry uvnitř nich. Během našich životů jsme umístěni v nuceném pátrání po nových předmětech rozkoše, doufajíce v přijetí větších a větších potěšení; netušíme, že nejsou nic než skořápkami. Abychom přijali úplné naplnění, musíme uznat potřebu duchovního pozvednutí nad hmotu. V našem světě jsou dvě cesty, jak tohoto cíle dosáhnout: cestou duchovního vzestupu (kabala), a cestou utrpení. Cesta kabaly je cestou nezávislého a dobrovolného uvědomění potřeby postupně omezit egoismus, kdy je Vrchní Světlo používáno k vnímání egoismu jako zlo. Někdy k tomuto uvědomění lidé přijdou zcela neočekávaně. Světský, dobře zaopatřený, klidný člověk najednou začne cítit naléhavý nepokoj, jiskru vzrušení, radost, příchuť života; a z každodenního života toho člověka se vytratí potěšení. To je stav naší generace, kdy hmotný přebytek dává vzniknout pocitu duchovního hladu. Začneme pátrat po dalších zdrojích naplnění, často si volíce dlouhou a trnitou cestu. Svoboda vůle existuje mezi cestami duchovního vzestupu a cestou utrpení. Jeden si jen může přát, aby si lidé zvolili život, místo aby se vydali cestou utrpení, stejnou cestou, po které jsme tak často kráčeli v minulosti. - 6-

9 Metoda vnímání v kabale Kabala učí o spojení příčiny a následku mezi duchovními zdroji, které se podle absolutních zákonů sjednocují do jednoho vznešeného cíle: dosažení Stvořitele stvořenými bytostmi, existujícími v tomto světě. Podle kabaly musí celek lidstva a každý jednotlivec docílit tohoto konečného bodu, aby plně dosáhl cíle a programu Stvoření. Po generace dosahovali jednotlivci určité duchovní úrovně skrze individuální práci. Tito lidé, zvaní kabalisté, se vyšplhali na vrchol duchovního žebříku. Každý předmět a jeho činnost - od nejmenšího po největší - je ovládán duchovními silami, které naplňují celé univerzum. Je to jakoby naše univerzum leželo na síti sil. Vezměte si například nejmenší žijící organismus, jehož role je pouze se reprodukovat a udržovat svůj druh. Zamyslete se, kolik sil a komplexních systémů v něm působí, a kolik z nich zůstává lidskému oku neodhaleno. Pokud to vynásobíme počtem organizmů, žijících dnes, a těmi, které kdysi v našem univerzu a v duchovních světě žily, budeme mít nejasnou představu o množství sil a spojení, jež je řídí. Člověk může duchovní síly znázornit jako dva vzájemně propojené a rovnocenné systémy. Rozdíl mezi nimi je, že jeden přichází od Stvořitele a vyvíjí se ze shora dolu skrze všechny světy do našeho světa. Druhý začíná v našem světě a pozvedá se podle zákonů, které se rozvinuly v prvním systému a nyní působí v druhém. Kabala definuje první systém jako Řád stvoření světů a Sefirot, a druhý jako Dosažení či úrovně proroctví a ducha. Druhý systém učí, že lidé, kteří si přejí dosáhnout konečného stupně by měli následovat zákony prvního systému, což jsou zákony studované v kabale. Když jeden stoupá v těchto stupních, druhý faktor je zrozen zevnitř. To je duchovno. Hmotný svět je plný sil a fenoménů, které přímo necítíme, jako třeba elektřina a magnetismus, ale dokonce i malé děti jsou obeznámeny s jejich jmény a výsledky jejich působení. Například ačkoliv je naše poznání elektřiny omezené, naučili jsme se tento fenomén využívat pro naše účely a definovat jej tak přirozeně, jako dáváme jména takovým věcem, jako je chleba cukr. Podobně jakoby nám všechna jména v kabale dávaly skutečnou a objektivní myšlenku o duchovním předmětu. Když se ale zamyslíme, stejně jako nemáme ponětí o duchovních předmětech či dokonce o Stvořiteli samotném, jsme zrovna tak neobeznámeni s jakýmikoliv objekty, dokonce i s těmi, které můžeme uchopit našima rukama. To protože vnímáme ne objekt samotný, ale naši reakci na jeho dopad na naše smysly. Tyto reakce nám dávají zdání poznání, ačkoliv nám esence předmětu zůstává zcela skryta. Navíc jsme naprosto neschopni porozumět dokonce i sobě samým. Vše, co o sobě víme, je omezeno na naše akce a reakce. Jako nástroj výzkumu světa se věda dělí na dvě části: studium vlastností hmoty a studium její formy. Jiným slovy v univerzu není nic, co by se neskládalo z hmoty a formy. Například stůl je kombinací hmoty a formy, kde hmota, jako je dřeva, je základem, který nese formu formu stolu. Nebo si vezměte slovo lhář, kde je hmota (tělo člověka) nositelem formy, falešnosti. A věda, která studuje látky je založena na testech experimentech, které vedou k vědeckým závěrům. Avšak věda, která studuje formy bez ohledu na materiály a abstraktně je odděluje, - 7-

10 nemůže být založena na experimentu. To platí o to víc pro formy, které s hmotou nebyly nikdy spojeny, protože forma bez hmoty v našem světě neexistuje. A forma může být od hmoty oddělena jen v lidské představivosti. Proto budou v takových případech všechny záměry založeny čistě na teoretických předpokladech. K takovému druhu vědy se vztahuje veškerá filosofie a lidstvo kvůli těmto nepodloženým závěrům filosofů často trpělo. Většina moderních vědců tento druh výzkumu odmítla, protože jsou jeho závěry zcela nespolehlivé. Zatímco zkoumáme duchovní světy, objevujeme, že naše vjemy jsou pouze vůlí Shora, která chce, abychom se cítili, jako bychom existovali jako odděleně existující entita a ne část Stvořitele. Celý obklopující svět je ve skutečnosti výsledkem vlivu duchovních sil na nás. Proto je obklopující svět považován za svět iluzí. Nechte mě vysvětlit to, co myslím, alegorií: Byl jednou jeden kočí. Měl pár koní, dům a rodinu. Náhle přišla vlna neštěstí: jeho koně zemřeli, zrovna tak jeho žena a děti, a jeho dům se zhroutil. Brzy nato kočí umřel zármutkem. V nebeském dvoře se diskutovalo, co by se mohlo dát tak soužené duši. Nakonec bylo rozhodnuto nechat ho cítit se, jako by byl naživu se svou rodinou ve svém domě, jako by měl dobré koně, a byl se svou prací a životem spokojen. Tyto senzace jsou občas vnímány stejným způsobem, jako se zdá opravdovým sen. Naše obrazy obklopujícího světa doopravdy vytváří jen naše vjemy. Takže jak můžeme poznat iluzi od reality? Jako všechny vědy je i kabala rozdělena na studium hmoty a studium formy. Nicméně má nad ostatními vědami pozoruhodný rys a ostří: i ta její část, která studuje formu oddělenou od hmoty je zcela založena na experimentální kontrole; tedy je subjektem empirického testování! Když se kabalista pozvedá do duchovní úrovně studovaného objektu, získává jeho vlastnosti a proto má plné pochopení. Tento jedinec může prakticky operovat s různými formami hmoty, dokonce i než se projeví v hmotě, jako by z povzdálí pozoroval naše iluze! Stejně jako jiná učení používá kabala určitou terminologii a symboly, aby popsala objekty a akce: duchovní síla, svět, či Sefira se nazývá jménem světského objektu, který kontroluje. Jelikož každý hmotný předmět či síla odpovídá duchovnímu objektu či síle, která jej kontroluje, je mezi jménem převzatým z hmotného světa a jeho duchovním kořenem, jeho zdrojem, vytvořena přesná shoda. Proto může duchovním objektům přiřazovat jména jen kabalista, který zná styky mezi duchovními silami a materiálními objekty. Pouze ten, kdo dosáhl duchovní úrovně objektu může vidět následky jeho vlivu v našem světě. Kabalisté píšou knihy a předávají ostatním své znalosti za použití jazyka větví. Tento jazyk je výjimečně přesný, protože je založen na spojení mezi duchovním kořenem a hmotnou větví. Nemůže být pozměněn kvůli neměnném spojení mezi objektem a jeho duchovním kořenem. Zároveň náš pozemský jazyk postupně ztrácí svou přesnost, protože je spojen pouze s větví a ne s kořenem. Nicméně pouze slovní znalost jazyka je nedostatečná, protože pouhá znalost jména materiálního objektu neposkytuje pochopení jeho duchovní formy. Pouze znalost duchovní formy jednomu umožňuje vidět její materiální výsledek, její větev. - 8-

11 Můžeme tak zakončit, že by člověk měl nejprve dosáhnout duchovního kořene, jeho podstaty a vlastností. Pouze pak může předat jméno jeho větvi v tomto světě a studovat vnitřní propojení mezi duchovním kořenem a materiální větví. Pouze pak může jeden porozumět jazyku větví, umožňujíc tak přesnou výměnu duchovních informací. Můžeme se zeptat, Pokud by člověk měl nejprve dosáhnout duchovního kořene, jak může, aniž by porozuměl učiteli, tuto vědu ovládnout začátečník? Odpovědí je, že skrze velikou touhu po duchovnu nachází student správnou cestu a získává vnímání Vrchního Světa. To se děje jen studiem autentických textů, stejně jako odpoutáním se od jakýchkoliv hmotných rituálů. - 9-

12 Účel kabaly Kabalisté tvrdí, že úlohou Stvoření je přinášet radost a potěšení stvořeným bytostem. Vůle těšit se (nádoba či duše) přijímá potěšení podle své intenzity touhy. Proto vše, co bylo ve všech světech stvořeno, je pouze změna touhy přijímat potěšení a Stvořitel tuto touhu uspokojuje. Tato vůle přijímat rozkoš je podstatou Stvoření, jak duchovního, tak hmotného, včetně toho, co již existuje, a toho, co se projeví v budoucnosti. Hmota je ve svých rozličných projevech (minerály, rostliny, lidské bytosti, barvy, zvuky, atd.) jednoduše různým množstvím vůle přijímat rozkoš. Světlo vyzářené Stvořitelem takovou hmotu oživuje a naplňuje. Původně jak touha těšit se nazývaná nádoba - tak touha přinášet potěšení nazývaná Světlo odpovídaly do objemu jedna druhé. Nádoba (vůle přijímat) tedy přijímala maximální rozkoš. Avšak jak se touha zmenšovala, tak se nádoba i Světlo, které ji naplňovalo, postupně smršťovaly a vzdalovaly od Stvořitele dokud nedosáhly nejnižší úrovně, kde se vůle těšit se konečně materializovala. Jediným rozdílem mezi naším a Vrchním Světem leží ve faktu, že v našem světě existuje nádoba (vůle přijímat potěšení) na své nejnižší úrovni, zvané materiální tělo. Před svou poslední materializací se nádoba vyvíjí skrze čtyři stádia, rozdělená do deseti Sefirot (úrovní): Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevura, Tifferet, Necach, Hod, Jesod a Malchut. Tyto Sefirot utvářejí filtry, tlumící Světlo, které Stvořitel směruje vstříc stvořeným bytostem. Úkolem těchto filtrů je oslabit Světlo do takové míry, aby je bytosti, existující v našem světě, byly schopny vnímat. Sefira (jednotné číslo pro Sefirot) Keter se také nazývá svět Adam Kadmon; Sefira Chochma se nazývá svět Acilut; Sefira Bina svět Beria; Sefiry Chesed až Jesod svět Jecira; a Sefira Malchut svět Asija. Poslední úroveň světa Asija představuje naše univerzum (viz. kresba č. 1). Kresba č. 1 Kabala tuto úroveň nazývá Olam hazeh (tento svět). Je vnímán těmi, kdo v něm existují, a nádoba či vůle těšit se je nazývána tělo. Světlo, zvané rozkoš, je vnímáno jako síla života. Ačkoliv je Světlo, které naplňuje tělo, zredukováno tak, že necítíme jeho zdroj, dodržováním určitých Stvořitelem daných pravidel popsaných v kabale se očišťujeme od egoismu a - 10-

13 postupně stoupáme skrze všechny světy zpátky ke Zdroji. Jak dosahujeme vyšších duchovních úrovní, přijímáme větší porce Světla, dokud nedosáhneme úrovní, kde můžeme přijmout všechno Světlo (absolutní, nekonečnou rozkoš), které pro nás bylo určeno od úsvitu Stvoření. Každá duše je obklopena duchovním Světlem. Ačkoliv nemusí začátečníci v kabale rozumět tomu, co z autentických zdrojů studují, jejich mocná touha porozumět vyvolává Vrchní Sílu, která je obklopuje, a účinky této Vrchní Síly je očišťují, a tímto pozvedají. Pokud ne v tomto životě, pak v příštím bude cítit potřebu studovat kabalu a získat poznání o Stvořiteli každý člověk. Světlo lidskou duši obklopuje zvenčí, dokud jeden nedosáhne duchovní úrovně, kdy jí Světlo začne prostupovat. Přijímání Světla dovnitř záleží jen na touze a připravenosti člověka a čistotě jeho duše. Nicméně během svých studií vyslovuje člověk jména Sefir, světů, a duchovních akcí, spojených s jeho duší. Takto duše přijímá zvenčí malé dávky Světla. Světla, které duši postupně očišťuje a připravuje ji na přijetí duchovní energie a rozkoše

14 Předání kabaly Veliký mudrc, rabi Akiva, (1. století př.n.l.) řekl: Miluj bližního svého jako sebe sama' je souhrnným pravidlem všech duchovních zákonů. Jak víme, termín souhrnný ukazuje na součet všech svých položek. Proto když rabi Akiva mluví o lásce k našim bližním (jednom z mnoha duchovních zákonů), o našich povinnostech vzhledem k společnosti a dokonce i ke Stvořiteli jako o souhrnném zákonu, naznačuje, že všechny ostatní zákony jsou pouhými prvky tohoto pravidla. Avšak když se pro to snažíme najít vysvětlení, setkáváme se s ještě neobvyklejším prohlášením mudrce Hilela. Když se ho jeho žák zeptal, aby ho naučil celou moudrost kabaly, zatímco stojí na jedné noze, Hilel odpověděl: Cokoliv, co nenávidíš, nedělej ostatním! Hilelova odpověď nás učí, že celá úloha, vlastně důvod pro existenci kabaly, je objasnit a naplnit jediný zákon: Miluj svého bližního jako sebe sama. Jenže jak mohu milovat ostatní jako sebe? Milovat ostatní jako sebe by znamenalo neustále naplňovat všechny touhy všech lidí, když jsem neschopen naplnit dokonce i své vlastní touhy! Navíc mudrci vysvětlují, že musíme uspokojovat touhy ostatních před našimi vlastními. Například je psáno (Tosfot, Masechet Kidušin), že když máš pouze jeden polštář, musíš jej dát svému příteli, nebo když máš jen jednu židli, měl by si ji vzít jiný člověk, zatímco ty stojíš či sedíš na zemi. Jinak nebudeš naplňovat předpis milování svého bližního. Je to uskutečnitelný požadavek? Jelikož je Miluj bližního svého jako sebe sama souhrnným zákonem kabaly, podívejme se nejprve na to, co kabala je. Kabala učí, že svět a my, jeho obyvatelé, jsme byli stvořeni pouze, abychom naplňovali zákony, které jsou zaměřeny na duchovní vývoj nad náš materiální svět. Touto cestou můžeme dosáhnout podobnosti a jednoty se Stvořitelem. Ale proč nás musel Stvořitel vytvořit tak zkažené a dát nám kabalu pro na nápravu? Kniha Zohar odpovídá na tuto otázku následujícím způsobem: Ten kdo jí chleba někoho jiného je zahanben se podívat do dárcových očí. Tudíž byl svět vytvořen, aby nás zachránil od této hanby. Zápasem s naším vlastním egoismem a napravením jej, si vysloužíme náš budoucí svět. Abych to vysvětlil, představme si následující situaci: Bohatý muž potká svého chudého přítele, kterého dlouho neviděl. Přivede ho do svého domu, dává mu jídlo, pití a šatstvo, den po dni. Jeden den, zamýšlejíce svého přítele potěšit, se ho boháč zeptá, co jiného pro něj může udělat. Chudákovou odpovědí je: Chci jen jednu věc, abych obdržel vše, co mi dáváš z milosrdenství, jako odměnu za mou vlastní práci. Můžeš naplnit všechny mé touhy kromě této! Vidíme, jak je dárce neschopen zbavit přijímajícího hanby. Naopak, čím víc laskavostí chudák přijme, tím větší je jeho hanba. Univerzum, naše malá planeta, a lidská společnost (naše pracoviště) byly stvořeny, aby nás od toho pocitu zachránily. Naší prací je vrátit se s napravenými touhami ke Stvořiteli a obdržet zaslouženou odměnu, nesmírnou rozkoš věčnosti, dokonalosti a splynutí se Stvořitelem. Ale proč se cítíme rozpačitě a zahanbeně, když něco od někoho přijímáme? Vědci znají zákon příčiny a následku. Uvádí, že každý následek je v charakteru blízký jeho příčině či zdroji a - 12-

15 zákony, působící ve zdroji, jsou předávány na jeho následek. Důsledek tohoto zákona se projevuje na všech úrovních přírody: nehybné, rostlinné, živoucí a lidské. Stav jakéhokoliv minerálu je určován zákony, které jej obklopují. Jsme přivyklí tomu, a upřednostňujeme to, co jsme zažili, zatímco jsme vyrůstali. Podobně je každá částice, která představuje následek celku přitahována ke svému původu, a vše, co je v kořeni nepřítomné, je jeho následkem nenáviděno a popíráno. Tudíž protože je Stvořitel přírody Kořenem a Zdrojem všeho, co bylo stvořeno, vnímáme všechny zákony působící v Něm jako potěšující, a vše, co je v Něm nepřítomné, jako naprosto cizí a nepřitažlivé. Například máme rádi odpočinek a nesnášíme pohyb tak moc, že se pohybujeme jen s úmyslem docílit odpočinku. To protože náš Kořen (Stvořitel), ze kterého všichni pocházíme, je naprosto nehybný. Proto je jakýkoliv pohyb opačný k naší podstatě. Narodíme se a rosteme jako naprostí egoisté, starající se jen o sebe. Bytí egoisty je to, co nás dělá opačnými ke Stvořiteli, který oživuje veškerou přírodu. Avšak jak spadáme pod vliv společnosti, začínáme chápat potřebu vzájemné pomoci, ačkoliv její míra a směr závisí jen na úrovni vývoje společnosti. Vytvořením naší nemocné vůle (zlého sklonu) a tím, že nám dal kabalu jako protiváhu, nám Stvořitel umožnil eliminovat projev egoismu a dosáhnout rozkoše bez hanby. V kabale jsou dva druhy zákonů ty, které se vztahují k jiným lidem, a ty, které se vztahují ke Stvořiteli. Avšak oba z nich jsou zamýšleny pro to, aby nás udělaly podobnými Stvořiteli. Je pro nás zcela bezvýznamné, zda jednáme v zájmu Stvořitele nebo v zájmu jiných lidí. To protože cokoliv, co překračuje hranice našeho osobního zájmu zůstává zcela nevnímatelné. Každý pohyb, který pro dobro druhého děláme je nakonec- pro vlastní prospěch. Je zcela nemožné udělat jakýkoliv fyzický či mentální pohyb bez předcházejícího záměru z něj odvodit alespoň nějaký prospěch. Tento zákon přírody je znám jako absolutní egoismus. Pouze dodržováním duchovních zákonů může člověk dosáhnout stavu nezištné lásky k ostatním. Ti, kteří nenásledují pravidla kabaly, nemají žádný způsob, jak překročit hranice absolutního egoismu. Podle kabaly jsou zákony usměrňující společenské vztahy důležitější, než zákony usměrňující vztahy se Stvořitelem. To protože když tyto zákony následujeme pod měnícími se společenskými okolnostmi, jsme schopni se napravovat efektivně a ve správném směru. Nyní můžeme porozumět Hilelově odpovědi jeho žáku: Hlavní věcí je milovat svého bližního, zbytek jsou pouze podružné zákony, včetně těch, náležících k našim vztahům se Stvořitelem. Vlastně s Ním jeden nemůže splynout dříve, než nedosáhne lásky k ostatním. Proto prastarý mudrc poukázal na lásku k svému bližnímu jako na nejbezpečnější a nejrychlejší prostředek k ovládnutí kabaly. Teď si představte národ s populací miliónů, v němž by každý člen láskyplně a otevřeně usiloval o to pomáhat každému dalšímu členu společnosti a uspokojoval každou jejich potřebu. Nepochybně by se žádný jedinec té společnosti nemusel bát budoucnosti nebo si o sebe dělat starosti. Milióny milujících lidí by samozřejmě neustále stály nad jeho zájmy na stráži a staraly se o ně. Avšak jelikož by národ záležel na svých členech, narušení závazku by vytvořilo vakuum, protože by někdo zůstal bez pomoci. Čím větší by byl počet narušitelů, tím více by byla - 13-

16 pravidla, která je každý člen společnosti povinen dodržovat, narušována. Všichni jsou zodpovědní jeden za druhého, jak v dodržování zákonů, tak v přestupování jich. Jiný prastarý mudrc, Elazar, syn Rašbiho (rabího Šimona Bar-Jochaje, autora Zoharu), má pro nás dokonce ještě větší překvapení. Říká, že nejen každý národ, ale celek lidstva, každá žijící bytost je navzájem odpovědná jedna za druhou. Elazar prohlašuje, že všechny národy budou muset dodržovat toto pravidlo a činíce tak, celý svět bude napraven. Svět nemůže být zcela napraven a pozvednut, dokud každý nepřivítá souhrnný zákon univerza

17 Dokonalost a svět Jak již víme, esence Stvořitelova zákona leží v lásce, v maximální pozornosti a soucitu ke všem členům společnosti jako k sobě. Podívejme se, zda přijmeme Stvořitelův zákon samotnou vírou, anebo je potřeba i nějaká praktická experimentace. Doufám, že čtenáři pochopí mou nechuť k prázdné filosofii, protože na falešných závěrech jsou stavěny celé struktury a uzavírány zcela neopodstatněné závěry. Naše generace byla svědkem uvedení do praxe mnoha takových filosofií. Když se základní teoretické předpoklady ukáží falešnými, celá teorie se zhroutí a může uvrhnout do trápení milióny. Můžeme doufat v naplnění Stvořitelova zákona a jeho zákonů na bázi prakticky získaných dat? Když sledujeme řád, který existuje v přírodě, jsme zasaženi precizností jeho řízení jak na mikro, tak na makro úrovních. Jako příklad si vezměme stvoření nám nejbližší lidské bytosti. Buňka, která přijde od otce a dorazí na připravené, spolehlivé místo v matce, přijímá pro svůj vývoj vše potřebné, dokud se nevynoří do tohoto světa. Nic jí nemůže ublížit, dokud nezačne svou existenci jako oddělený organismus. Když se vynoří, probudí opatrně příroda v rodičích nezbytné pocity, aby dítěti dali absolutní důvěru v jejich lásku a péči. Lidé se, stejně jako zvířata a rostliny, množí, a pak se starají o vývoj svého potomka. Avšak mezi tím, jak se příroda stará o narození a ranný, nezávislý vývoj, a jeho pozdějším zápasem o přežití, existuje dramatický rozpor. Tento překvapující rozpor v tom, jak je svět řízen, který existuje na všech úrovních života, uchvacoval lidskou mysl od nepaměti a byl původem několika teorií: Evoluce: Tato teorie nepokládá za nutné vysvětlit výše zmíněný rozpor. Stvořitel vytvořil svět a nad vším vládne. Je necitlivý, neschopný myslet, a druhy vytvořil v souladu s fyzickými zákony. Vytvořené druhy se vyvíjí ve shodě s evolucí, myšleno krutými zákony přežití. Tato teorie mluví o Stvořiteli jako o přírodě, zdůrazňujíc tak jeho necitlivost. Dualismus: Jelikož překvapující moudrost přírody zdaleka převyšuje lidské schopnosti, je nemožné předem určit a navrhnout budoucí organismy bez zpětné vazby. Dárce (příroda) by také měla vlastnit intelekt, paměť a pocity. Člověk rozhodně nemůže tvrdit, že je příroda řízena pouhou náhodou. Tato teorie vedla k závěru, že existují dvě síly, pozitivní a negativní, a že obě síly vlastní intelekt a pocity. Proto jsou tyto síly schopny těmito schopnostmi obdařit cokoliv, co vytvoří. Vývoj této teorie vedl k vytvoření několika dalších teorií. Polyteismus: Analýza působení přírody a rozdělení jejích sil podle jejich charakteru dalo vzniknout náboženstvím (jako například to starého Řecka), která obsahovala shromáždění božstev, kde každé vládlo určité síle. Absence řízení: S objevem precizních nástrojů a nových metod výzkum v poslední době odhalil spojení mezi všemi částmi světa. Proto byla teorie o množství sil vyřazena a byla nahrazena předpokladem moudré, sjednocené síly, která řídí svět. Avšak kvůli bezvýznamnosti lidstva ve srovnání s velikostí této síly, jsme byli ponecháni bez dozoru. Bohužel nehledě na početné teorie o stvoření světa a jeho řízení, lidstvo pokračuje ve strádání. Je nepochopitelné, proč je příroda tak něžná v matčině děloze a v ranném dětství, a tak - 15-

18 nelítostná v dospělosti, když její pomoc zdánlivě potřebujeme ještě víc. Vyvstává otázka: Nejsme důvodem krutosti přírody vůči světu? Všechna působení přírody jsou vzájemně propojena, proto porušením jednoho z jejích zákonů, narušujeme rovnováhu celého systému. Nezáleží na tom, zda mluvíme o přírodě jako o bezcitném, bezúčelném vedení nebo jako o Stvořiteli s plánem, cílem a moudrostí. Existujeme ve světě určitých zákonů a tím, že je přestupujeme, jsme trestáni zkaženým prostředím, společností a naším zkaženým já. Mimo to, jelikož jsou přírodní zákony navzájem propojené, porušení jednoho z nich může způsobit, že utrpíme nečekanou, tvrdou ránu z jiného směru. Příroda či Stvořitel (což je ve skutečnosti stejné) nás ovlivňují určitými zákony, jež jsme zavázáni považovat za objektivní a povinné, a tedy je následovat. Musíme přírodní zákony pochopit, protože selhání v jejich následování je příčinou všech našich utrpení. Je obecně známo, že lidé jsou společenská stvoření. Nemůžeme přežít bez asistence ostatních ve společnosti. Tak ten, kdo se náhle rozhodne izolovat od společnosti, bude vystaven trápením života, protože se tento jedince nebude schopen starat o své potřeby. Příroda nám ukládá žít mezi ostatními jako jsme my a skrze komunikaci s nimi vykonávat dvě činnosti: přijímat od společnosti vše potřebné a dávat společnosti plody naší práce. Porušení kteréhokoliv z těchto pravidel narušuje rovnováhu ve společnosti a zasluhuje si tak od společnosti potrestání. V případě nadměrného přijímání (jako třeba kradení) následuje trest společnosti rychle. Když člověk odmítne sloužit společnosti, potrestání zpravidla nepřijde vůbec nebo není přímo spojeno s přestupkem. Proto je podmínka, která člověku ukládá poskytovat společnosti službu, obvykle ignorována. Nicméně příroda jedná jako nestranný soudce a trestá lidstvo podle jeho vývoje. Kabala zastává názor, že sekvence generací ve světě je pouhým objevováním a mizením těl, založených na proteinu, zatímco duše, která naplňuje já mění svého nositele, aniž by se ztratila. Oběh stálého a omezeného počtu duší, jejich sestup do našeho světa a objevování v nových tělech nás zásobuje novými generacemi lidí. Proto jsou v ohledu k duším všechny generace, od první do poslední, považovány za jednu generaci. Není vůbec důležité kolikrát každá duše vejde a vyjde z různých těl. Pro srovnání: smrt těla nemá na duši absolutně žádný efekt, stejně jako nemají na život těla efekt ustřihnuté vlasy či nehty. Vytvořením světů a darováním nám jich před nás Stvořitel položil cíl: dosáhnout Jeho úrovně a spojit se s Ním tím, že zdoláme Světy, které postavil. Otázkou je: musí se lidstvo cítit povinno naplnit Jeho vůli? Kabala odhaluje úplný, uzavřený obraz Stvořitelovy kontroly nad námi. Tak dobrovolně nebo pobídnuti utrpením, v tomto životě nebo v následujícím životě, ovlivněni fyzickými, společenskými a ekonomickými faktory budeme muset jeden každý z nás a veškeré lidstvo přijmout záměr Stvoření jako úkol našeho života. Nakonec dosáhnou jediného cíle všichni. Jediný rozdíl leží v cestě: člověk, který ochotně a vědomě postupuje vstříc cíli získává dvojnásob: ušetří čas a místo utrpení prožívá rozkoš splynutí se Stvořitelem. Vážnost situace je v tom, že si lidstvo ještě ani nepředstavuje kalamity, které před ním leží. Cíl byl položen a zákony univerza jsou neměnné. Každodenní osobní utrpení a periodické - 16-

19 globální katastrofy nutí každého z nás uznat potřebu dodržovat Stvořitelův zákon anulovat egoismus a závist a místo toho rozvíjet milosrdenství, vzájemnou pomoc a lásku

20 Svoboda vůle Koncept svobody určuje celý náš život. Zvířata mají v zajetí obvykle špatné zdraví a mohou dokonce zemřít jisté znamení toho, že příroda nesouhlasí s žádným druhem podrobení. Není to náhodou, že se po staletí lidstvo zabývalo krveprolitím a bitvami, než získalo určitou míru svobody. I tak máme o svobodě a nezávislosti dost vágní představu. Předpokládáme, že má každý vnitřní potřebu pro svobodu a nezávislost, a že jsou nám libovolně dostupné. Ale když pozorně prozkoumáme své činy, objevíme, že jednáme nuceně a nemáme svobodu vůle vůbec. Takovéto prohlášení vyžaduje vysvětlení: Navenek je lidská bytost vedena dvěma otěžemi: potěšením nebo bolestí (také definováno jako štěstí a trápení ). Zvířata nemají svobodnou volbu. Lidskou výhodou nad zvířaty je, že lidé vědomě dávají přednost snášení bolesti, pokud věří, že na konci čeká potěšení. Tak souhlasí nemocný člověk s bolestivou operací, důvěřujíce, že to zlepší jeho zdraví. Avšak tato volba je pouhou pragmatickou kalkulací v níž jeden srovnává budoucí potěšení se současnou bolestí. Jinými slovy je tato kalkulace jednoduchou matematickou operací, v níž je míra utrpení odečtena od budoucí rozkoše, a rozdíl diktuje volbu. Pokud je dosažené potěšení menší než to očekávané, člověk trpí, místo aby cítil radost. Síla přitažlivosti k rozkoši a odtahování od bolesti je jedinou silou, která ovládá lidi, zvířata a dokonce i rostliny. Jsou jí ovládána všechna žijící stvoření na všech úrovních života, v tomto směru mezi nimi není rozdíl, protože svobodná vůle nezáleží na inteligenci. Navíc dokonce i volba typu rozkoše je povinná a nezáleží na svobodné volbě jedince. Místo toho jsou naše volby diktovány normami a zálibami společnosti, ne svobodnou volbou jedince. Následuje, že neexistuje taková věc, jako nezávislý jednotlivec, který má osobní svobodu činu. Lidé, kteří věří ve Vrchní Řízení, za své činy očekávají odměny a potrestání v dalším světě. Ateisté to očekávají v tomto světě. Protože očekávají za své činy odměnu či potrestání, myslí si, že mají svobodu volby. Kořen tohoto fenoménu leží v zákonu příčiny a následku, který ovlivňuje přírodu jako celek a každého jedince jednotlivě. Jinými slovy, všechny čtyři druhy Stvoření nehybný, vegetativní, živý a lidský jsou neustále ovlivňovány zákonem kauzality a cíle. Jejich stav je určován vlivem vnějších příčin s ohledem na jimi zvolený, předem určený cíl, který je budoucím stavem. Každý objekt ve světě se neustále vyvíjí. To naznačuje, že každý objekt opouští neustále pod vlivem čtyř faktorů své předchozí formy a získává nové: 1. Původ 2. Evoluce, která pramení z jeho vlastní podstaty a proto je neměnná 3. Evoluce, která se mění pod vlivem vnějších faktorů 4. Evoluce a změna vnějších faktorů - 18-

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody

VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody VODA S ENERGIÍ Univerzita odhalila tajemství vody Objev hexagonální vody Čtvrté skupenství vody: Hexagonální voda: Na univerzitě ve Washingtonu bylo objeveno čtvrté skupenství vody, což může vysvětlit

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Proč hledat svou druhou polovičku?

Proč hledat svou druhou polovičku? Proč hledat svou druhou polovičku? Vyšší úrovní lidské lásky je spojení jedné duše ve dvou tělech. Šrí Aurobindo Vždy existovala potřeba najít svou spřízněnou duši*, svou druhou polovičku, tedy toho jediného

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Evropský sociální výzkum

Evropský sociální výzkum Sociologický ústav Akademie věd ČR STEM Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 Evropský sociální výzkum Doplňkový dotazník verze F-F2 A Listopad-prosinec 2002 Tazatel Kodér Děrovač Respondent

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1

MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 MAPA VÝZKUMU 13/03/2015 1 VÝZKUMNÁ ZPRÁVA velikost příspěvku pro vědu není tak důležitá jako kvalita práce,v níž se přínos demonstruje. S původností práce se asociují vlastnosti jako novost, nový styl

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Etika v sociální práci

Etika v sociální práci Etika v sociální práci Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Etika v sociální práci Obsah 1. Úvod 2. Základy

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby )

CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) CO PŘINÁŠEJÍ PRARODIČE SVÉMU VNOUČETI (Dle knihy FERLANDOVÉ, Ať žije babička a dědeček. Prarodiče dnešní doby ) Prarodiče zprostředkují svému vnoučeti vzpomínky a rodinné tradice. Jsou článkem v řetězci

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013

Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 Vyrovnávání se s genetickou diagnózou Genetické poradenství v praxi: psychologické a etické aspekty Praha, Motol, 18.1. 2013 MUDr. V. Curtisová, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, FN Olomouc Dopady

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

Postoje. Miroslava Schöffelová LS 2013

Postoje. Miroslava Schöffelová LS 2013 Postoje Miroslava Schöffelová LS 2013 Co jsou postoje Definice Relativně stabilní charakteristika, psychologická tendence, která se projevuje v hodnocení konkrétní entity s jistým stupněm upřednostňování

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2012 VYCHOVÁVAT MLÁDEŽ KE SPRAVEDLNOSTI A K MÍRU 1. Počátek nového roku, který je Božím darem lidstvu, se pro mne stává výzvou adresovat

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA

Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Naše smysly ÚVOD DO UČIVA Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více