MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)"

Transkript

1 MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě, lučištníkům, jízdě) a doufají, že na konci se zmocní vlády. Kdo se nakonec stane vítězem v tomto věku Monster & mýtů? Monstra & mýty je komplexní hra pro 2-4 hráče; může být ale doplněna napínavými rozšířeními Herní materiál Každá hra Monstra & mýty obsahuje: 110 karet: - 11 nemrtvých (tmavě šedý okraj): 7 pěšáků, 2 lučištníci, 2 jezdci - 12 trpaslíků (světle modrý okraj): 8 pěšáků, 2 lučištníci, 2 jezdci - 13 trollů (červený okraj): 9 pěšáků, 2 lučištníci, 2 jezdci - 14 elfů (světle zelený okraj): 8 pěšáků, 4 lučištníci, 2 jezdci - 16 skřetů (tmavě zelený okraj): 10 pěšáků, 2 lučištníci, 4 jezdci - 18 barbarů (žlutý okraj): 12 pěšáků, 3 lučištníci, 3 jezdci - 3 čarodějové - 9 katapultů - 14 útočných karet: 7 karet bitev (Schlacht-Karten), 7 karet žoldnéřů (Söldner-Karten) 5 kostek (3 červené, 2 černé) 1 sešit pravidel 3.0 Příprava hry Kostky se položí doprostřed stolu. Jeden hráč se ujme role rozdávače karet. Vytřídí z balíčku karet všechny útočné karty, zbývající zamíchá a rozdá každému 11 karet. Každý hráč své karty roztřídí (viz níže) a položí je lícem nahoru před sebe. Budou tvořit jeho armády. Všechny karty jednoho druhu bytostí (např. všichni trollové, barbaři atd.) tvoří jeden národ i když má hráč pouze jednu kartu daného národa. Jestliže vlastní více karet téhož národa, umístí je přes sebe tak, aby byly vidět jejich symboly. U každého hráče musí být vždy jasně vidět, kolik karet (a jakého druhu) se nachází u každého jeho národa. Pozor: Všechny karty téhož národa mají stejný okraj (např. skřetí národ tmavě zelený). Karty katapultů se položí stranou vedle karet národů (nejsou nikam přiřazeny napevno). Pokud má hráč nějakého čaroděje, musí ho přiřadit k jednomu určitému národu. Učiní to tak, že ho položí na konec řady karet tohoto národa. Žádný národ nesmí mít nikdy víc než jednoho čaroděje. Nakonec rozdávač důkladně promíchá útočné karty se zbývajícími kartami a položí balíček na stůl. Hra může nyní začít! Obr. na s. 3. originálních pravidel ukazuje počáteční rozložení karet hráče s čarodějem u národa barbarů. 4.0 Průběh hry Hra se hraje na tři kola. 1. a 2. kolo probíhají následujícím způsobem: 1

2 1. Rozdávač rozdá každému hráči 7 karet. 2. Každý si skrytě vybere až 4 z těchto 7 karet, které si chce ponechat. Zbývající odhodí lícem dolů. 3. Jakmile si všichni vyberou, přidají tyto karty ke svým armádám. Začíná nejstarší hráč, ostatní následují po směru hodinových ručiček. Karty bytostí (trollů, skřetů atd.) se umisťují do řady příslušného národa. Katapulty se položí stranou vedle národů. Každý čaroděj se musí přiřadit k nějakému národu. Útočné karty se vyloží před hráčovy národy. Hráč s nejnižší útočnou kartou musí nyní provést útok. Po jeho ukončení provede útok hráč s druhou nejnižší útočnou kartou. Takto se pokračuje, dokud se nepoužijí všechny vyložené útočné karty. Pokud se podíváme na útočné karty zobrazené na s. 4 originálních pravidel, provedl by hráč, který vyložil kartu žoldnéřů, svůj útok před hráčem, který vlastní kartu bitvy, protože karta žoldnéřů má nižší číslo (2 : 31). Může se stát, že hráč bude mít vyloženu útočnou kartu, již už nebude moci použít kvůli eliminaci soupeřovy armády, přirozených nepřátel (viz níže) nebo vlastní armády. V tomto případě se útočná karta odhodí. 3. kolo se od 1. a 2. kola liší. Na začátku 3. kola zamíchá rozdávač nový balíček, včetně karet použitých a odhozených v předchozích kolech. Následně opět rozdá každému 7 karet, z nichž si hráči ponechají až 5 karet (a nikoli 4). 5.0 Boje Boje jsou srdcem hry. Při nich mohou hráči získat mnoho vítězných bodů. Každý hráč musí s každou svou útočnou kartou provést útok (je-li to možné). Provést útok znamená, že hráč musí použít v boji alespoň jednu kostku. Po svém prvním hodu se může kdykoli rozhodnout, že útok přeruší. Útočník (hráč, který zahrál útočnou kartu) hází červenými kostkami. Obránce (hráč, jehož národ je napaden) používá černé kostky. V boji mají symboly na kartách následující význam: Symboly na útočné kartě se během celého boje přidávají k symbolům na kartách útočníkovy armády. Za každý symbol pěchoty (Infanterie) hází hráč v boji jednou kostkou. Útočník může použít nanejvýš 3 kostky, obránce maximálně 2. Hráč musí vždy použít maximální povolený počet kostek! Pokud by obránce neměl u svého napadeného národa žádný symbol pěchoty, hází jednou kostkou. Hráč, který má v boji největší počet lučištníků (Bogenschützen), si smí přičíst ke svému nejvyššímu hodu 1. Pokud mu nejvyšší číslo padne na více kostkách, přičítá se tento bonus jen k jednomu z nich. Jestliže mají oba hráči stejný počet lučištníků (včetně 0), tento bonus nedostane nikdo. Pokud se na konci boje nachází v útočníkově armádě ještě jízda (Berittene) lícem nahoru, může pomocí dané útočné karty a daného národa provést další útok. Národ, k němuž je přiřazen čaroděj, nesmí útočit ani být napaden. Výjimka: Hráč může čaroděje napadnout katapultem. Pokud je takto čaroděj daného národa eliminován, smí tento národ následně normálně útočit a být napadán. Po skončení boje útočník odhodí útočnou kartu (Výjimka: Jízda, viz výše). 5.1 Útoky pomocí karet bitev Hráč si vybere národ, s nímž bude útočit. Musí útočit se všemi bytostmi tohoto národa. 2

3 Hráč může napadnout jiný národ téhož druhu nebo přirozeného nepřítele tohoto národa. S výjimkou přirozeného nepřítele nesmí být napadeny žádné jiné národy. Přirození nepřátelé jsou: trpaslíci a skřeti, barbaři a nemrtví, elfové a trollové. Poznámka: Přirozený nepřítel je vždy znázorněn v kruhu v pravém dolním rohu každé karty bytosti. 5.2 Útoky pomocí karet žoldnéřů Hráč si vybere tolik bytostí, kolik je uvedeno na kartě žoldnéřů (3 nebo 4). Ty se připojí k žoldnéřské armádě, která útok provádí. Vybrané bytosti mohou pocházet z různých národů; i z těch, které jsou chráněny čaroději. Pokud již hráč nemá dostatek bytostí, aby žoldnéřskou armádu sestavil, použije všechny bytosti, které ještě má. Hráč může se svou žoldnéřskou armádou napadnout libovolný národ, pokud tento není chráněn čarodějem. 5.3 Průběh boje Všechny boje se vyhodnocují podle následujícího schématu: 1. Útočník a obránce hodí kostkami. 2. Hráči srovnají výsledky svých hodů. Nejvyšší hod na červených kostkách se porovná s nejvyšším hodem na černých kostkách. Má-li některý hráč bonus +1 za nejvíce lučištníků, přidá ho k nejvyššímu hodu. Pokud je vyšší hod u červených kostek, ztrácí obránce jednu kartu od svého napadeného národa. Tuto kartu si vybere a odevzdá ji útočníkovi, který si ji položí před sebe (na konci hry přinese vítězné body). Pokud má vyšší hod obránce, musí mu dát jednu kartu od svého útočícího národa útočník; ta bude na konci hry znamenat vítězné body pro obránce. Jestliže dosáhnou útočník i obránce stejných nejvyšších hodů, vítězí obránce. Pokud obránce házel dvěma kostkami a útočník také alespoň dvěma, porovná se výsledek druhého nejvyššího hodu na červených kostkách s druhým nejvyšším výsledkem na černých kostkách. Hráč, jehož výsledek je nižší, ztrácí jednu kartu od svého bojujícího národa ve prospěch druhého hráče. V případě shody vítězí obránce. 3. Poté co se jednou házelo kostkami, může útočník kdykoli boj ukončit. Jinak se hází tak dlouho, dokud nejsou bytosti jedné z bojujících armád zcela eliminovány. 4. Když boj skončí jestliže byla obráncova armáda eliminována nebo útočník útok přerušil, může útočník napadnout jiný národ, pokud se v jeho útočící armádě stále nachází lícem nahoru nějaká karta se symbolem jízdy. Aby mohl útočník tento útok provést, musí otočit lícem dolů jednu bytost, která se podílela na předchozím útoku. V tomto případě se nesmí jednat o jedinou kartu se symbolem jízdy v útočníkově armádě. Berte to tak, že tato bytost obsadila území, kde se odehrál první boj. Tímto způsobem může útočník napadat další národy, dokud má k dispozici karty, jež může otáčet a s nimiž může útočit. Jakmile útočník ukončí všechny útoky prováděné jednou útočnou kartou (a tuto kartu odhodí), otočí se všechny karty opět lícem nahoru. Pozor: Výsledky hodů mají vliv na složení armád a mohou měnit počet povolených kostek (nebo bonus +1 za nejvíce lučištníků). Jestliže má útočník odevzdat obránci kartu, nesmí mu nikdy dát útočnou kartu. Útočnou kartu také nelze otáčet lícem dolů. Jestliže útočník přijde o svou poslední bojující bytost, končí boj automaticky. Vzácný případ: Může se stát, že útočník bude házet 2 nebo 3 kostkami, ale jeho útočící armáda bude sestávat pouze z jedné bytosti (další kostky mu poskytnou dodatečné symboly na jeho útočné kartě). Jestliže by obránce uspěl při srovnání obou hodů, dostal by normálně dvě karty. V tomto případě však dostane pouze kartu jediné dostupné protivníkovy bytosti. 3

4 6.0 Katapulty Hráč může zaútočit katapultem kdykoli během boje. Musí pouze oznámit, že provádí útok katapultem. Normální průběh hry se díky tomu nakrátko přeruší. Jestliže hráč oznámí útok katapultem, musí ho také v daný moment provést. Katapulty mohou použít i hráči, kteří se probíhajícího boje sami neúčastní. Katapult útočí na jednu konkrétní kartu (tu určí hráč útočící katapultem), dokonce i takovou, jež se neúčastní boje. Hráč používající katapult hází jednou kostkou. Při hodech 4-6 je napadená karta eliminována. Hráč útočící katapultem si ji vezme k sobě na konci hry za ni získá vítězné body. Při hodech 1-3 útok katapultem selže a nic se nestane. V obou případech se karta katapultu nakonec odhodí. Na konci posledního útoku v daném kole se všechny nepoužité katapulty odhodí. 7.0 Podmínky vítězství Na konci třetího kola si všichni hráči spočítají své vítězné body. Každá karta, která byla během hry ukořistěna jinému hráči, má hodnotu 2 vítězných bodů. Hráč, který má nejpočetnější armádu (= nejvíce karet) určitého národa (zde se nepočítají karty ukořistěné jiným hráčům), dostane vítězné body následujícím způsobem: za nejvíce nemrtvých 5 bodů, trpaslíků 6 bodů, trollů 7 bodů, elfů 8 bodů, skřetů 10 bodů, barbarů 11 bodů. Pokud má více hráčů nejvíce bytostí téhož národa, dostanou plný počet vítězných bodů všichni. Hráč s nejvyšším počtem vítězných bodů vyhrává. Jestliže nejvyššího počtu vítězných bodů dosáhne více hráčů, vyhrává ten, který ukořistil více karet. 8.0 Příklad hry Larry má útočnou kartu s hodnotou 7 (2 symboly pěchoty). Rozhodne se útočit se svou skřetí armádou. Ta sestává ze 3 pěšáků, 2 lučištníků a 1 jezdce. Rozhodne se zaútočit na jediný jiný skřetí národ ve hře, který patří Marion. Ten se skládá z 1 pěšáka a 1 jezdce. Larry má dohromady 5 symbolů pěchoty (3 karty pěšáků a oba symboly na útočné kartě), proto hází 3 kostkami. Kromě toho si přičte 1 ke svému nejvyššímu hodu, protože má více lučištníků než Marion (2 : 0). Larry hodí 6, 5 a 4; po započtení bonusu za lukostřelce dojde k modifikaci na 7, 5, 4. Marion má 1 symbol pěchoty, a proto smí házet pouze jednou kostkou. Padne jí 5. Larry vítězí 7 : 5. Marion mu dá kartu jezdce, jež jí v probíhajícím boji není nic platná. Tato karta vynese Larrymu na konci hry 2 vítězné body. Larry se rozhodne v útoku pokračovat. Počet použitých kostek zůstává beze změny. Larry hodí 5, 2, 2 (díky lučištníkům modifikováno na 6, 2, 2), Marion hodí 6. Jelikož při shodě vítězí vždy obránce, vyhrává Marion. Larry jí dá jednu kartu pěšáka. V této chvíli dojde Michael k přesvědčení, že by také potřeboval nějaké vítězné body, a oznámí útok katapultem. Jako cíl si vybere jednoho z Lininých trpaslíků. Hozená 2 znamená ovšem neúspěch a Michael musí svou katru katapultu bez účinku odhodit. Larry se rozhoduje v útoku pokračovat. Počet použitých kostek zůstává beze změny. Larry hodí 6, 6, 1 (díky lučištníkům modifikováno na 7, 6, 1), Marion hodí 3. Larry vítězí 7 : 3. Marion vydá Larrymu svou kartu pěšáka na konci hry přinese Larrymu vítězné body. Protože to byla Marionina poslední karta skřetího národa, boj končí. Larry pokračuje v útočení. Může to udělat, protože má kartu jezdce otočenou lícem nahoru. Než však bude pokračovat, musí jednu kartu otočit (ta obsadí území dobyté na Marion). Otočí jednu kartu lučištníka. (Kartu jezdce otočit nemůže, kartu pěšáka ovšem ano.) Larry má k dispozici 2 pěšáky, 1 lučištníka, 1 jezdce a oba symboly pěchoty na útočné kartě. Díky tomu hází i nadále 3 kostkami. Protože momentálně nejsou ve hře žádní jiní skřeti, 4

5 zaútočí na jejich přirozené nepřátele trpaslíky. Lin má trpasličí armádu sestávající ze 2 pěšáků a 1 lučištníka. Proto bude používat 2 kostky. Jelikož oba národy mají stejný počet lučištníků, nedostane bonus +1 nikdo. Larry hodí 6, 3, 2; Lin 5, 3. V případě nejvyšších hodů vítězí Larry 6 : 5. V případě druhých nejvyšších hodů vítězí Lin 3 : 3 (shoda jde ve prospěch obránce). Každý hráč přijde o jednu kartu. Oba odevzdají karty pěšáků, jež jim na konci hry přinesou vítězné body. Protože má Lin nyní již pouze jednoho pěšáka, smí nadále házet pouze jednou kostkou. Mohla dát Larrymu svého lučištníka, aby pak mohla opět házet 2 kostkami. To by ovšem znamenalo, že by si Larry mohl přičítat 1 ke svému nejvyššímu hodu (poměr lučištníků 1 : 0 ve prospěch Larryho). Larry hodí 5, 4, 2; Lin 5, díky čemuž zvítězí (5 : 5). Larry dá Lin svého jezdce. Larry pokračuje v útoku. Padne mu 6, 4, 4, Lin 2. Lin odevzdá Larrymu svého posledního pěšáka. Stále ještě může házet jednou kostkou (i když u má pouze jednoho lučištníka), protože obránce smí vždy házet alespoň jednou kostkou. Larry hodí 3, 2, 1, Lin 1. Larry vítězí 3 : 1 a dostane Lininu poslední kartu, trpasličího lučištníka. Boj skončil. Jelikož Larry už nemá žádného dalšího jezdce, nemůže provádět žádný další útok. Odhodí proto svou útočnou kartu. 5

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech

HERNÍ PŘÍBĚH. New York, někdy v 90. letech PR A V I D L A HERNÍ PŘÍBĚH New York, někdy v 90. letech Ocitáme se uprostřed války mezi organizovaným zločinem a Federály. Po několika letech vyšetřování, pozorování a činnosti v utajení byl zatčen Johnny

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942

SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 VĚK 12+ 2-5 HRÁČŮ SVĚT VE VÁLCE - JARO 1942 V srpnu 1984 vydal Milton Bradley hru Axis & Allies Classic. Seznámení s touto hrou byla pro mne velká událost. Věnoval jsem hře mnoho času a energie a odměnou

Více

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM Pravidla hry 1 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010

HINT. Tahová strategie, Uživatelská dokumentace. Štěpán Poljak, 2010 HINT Tahová strategie, Uživatelská dokumentace Štěpán Poljak, 2010 Obsah Úvod... 4 Instalace... 4 Spuštění... 4 Ovládání programu... 6 Popis pravidel... 6 Stručný popis... 6 Rozdělení hry na části... 6

Více

Tato ukázková hra tě provede několika koly hry Magic: The Gathering. Karty představují země a bytosti, které za tebe bojují.

Tato ukázková hra tě provede několika koly hry Magic: The Gathering. Karty představují země a bytosti, které za tebe bojují. Tato ukázková hra tě provede několika koly hry Magic: The Gathering. Karty představují země a bytosti, které za tebe bojují. PRAVIDLA V této ukázkové hře máš k dispozici dva balíčky, každý po 11 kartách.

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Jak jsi mi změnil život

Jak jsi mi změnil život Jak jsi mi změnil život Rolová hra o vás samých Jan jonka Kijonka Snad každý měl někdy přání aby jeho život byl lehčí, zajímavější nebo víc vzrušující než ten jeho stávající. Možná patříte mezi ty, kteří

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v tuto chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě je

Více

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu.

DĚLNICKÁ ČTVRŤ Nejprve si doberete jednu kartu, poté můžete vyložit další 2 akční karty a ve fázi Nákup můžete koupit jednu další kartu. popis karet království? BANKA Tato karta peněz má proměnlivou hodnotu. Banka má hodnotu za každou kartu peněz, která je v danou chvíli ve hře. Banka přitom bude počítat také sama sebe. V tomto případě

Více

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra.

Ctrl+kliknutí přenese na požadované podtéma: Běžné karty. Barbarská frakce. Římská frakce. Egyptská frakce. Japonská frakce. Sólová hra. Většina potenciálně nejasných karet je vysvětlena v podrobněji přímo v pravidlech hry, na str. 11 a 12. Toto FAQ je pouze doplněk a sbírka dalších informací či pravidel, které tam nebyly zmíněny nebo se

Více

Obecná pravidla hry mariáš

Obecná pravidla hry mariáš Obecná pravidla hry mariáš Článek I. Preambule Tento dokument definuje základní pravidla hry mariáš. Základními druhy hry jsou volený mariáš, křížový mariáš a licitovaný mariáš. Další specifická a upřesňující

Více

Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy.

Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy. 2 Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se: Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy. Zcela zřejmě je zoufalá z uvěznění své matky. Samozřejmě, souhlasil

Více

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

Obsah. Vítejte ve Flotile

Obsah. Vítejte ve Flotile Obsah Vítejte ve Flotile Začínáme... 5 Startovní obrazovka... 5 Instalace... 5 Rychlý start...5 Hlavní menu... 6 Výukové programy... 6 Mód šarvátky... 6 Kampaň pro jednoho hráče... 6 Dynaverse 3... 6 Ukončení

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více