HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR"

Transkript

1 HELENA ŠEBLOVÁ poselství 3. díl TRUHLICE POKLADŮ 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

2 Helena Šeblová, 2006 HEMAX, spol. s r. o., 2006 ISBN

3 Bratři a sestry, přijměte toto poselství jako dar lásky, který vás připraví k vašemu postupu do vyšších sfér. členové hvězdné konfederace a všichni autoři přednášek z různých planet Světla Znak moudrosti

4

5 HELENA ŠEBLOVÁ ÚVOD Znak zasvěcenců

6 6 Milí čtenáři! Pokud jste přečetli i druhý díl Poselství, byli jste pravděpodobně přijati do výuky, pokud jste si to přáli. Domnívám se, že nastal čas vysvětlit některé záležitosti, které se týkají našeho kontaktu s UFO. Jde o formu styku s našimi duchovními vůdci ze světlých sfér. Bylo tehdy nejsnadnější nás oslovit v této podobě, protože jsme byli karmicky vázáni s ostatními formami života v celém vesmíru. V ten čas byla naše planeta otevřena všem duchovním vlivům a každý z nás měl svobodnou volbu, kterou cestou se dá. Když jsme pochopili, že jsme s veškerým Božím stvořením jedné podstaty, tedy jsme si rovni a nikdo z nás není nadřazen druhému, byli jsme připraveni nastoupit cestu očisty. Naši duchovní vůdcové ze světlých sfér nám ukazovali naše omyly a chyby ve vztahu k ostatním lidem i k přírodě. Ukázali nám naši planetu jako živý organismus. Poučovali nás o zákonech vesmíru. Když jsme pochopili, učili nás, že i tento vesmír, ve kterém žije naše planeta, je živý organismus a podle toho je třeba se k němu chovat. Učili nás, že vše, co bylo stvořeno, nebylo stvořeno jen pro nás, ale že máme žít všichni v láskyplné symbióze a radovat se z darů života. Tehdy nastal čas očisty od karmických vztahů a vazeb v celém vesmíru. Učili jsme se pokoře, soucítění, byli jsme očišťováni od negativních pocitů strachu, abychom mohli pochopit pravou podstatu lásky. Učili jsme se odpouštět a zbavovat připoutaností a závislostí. Teprve když byly tyto podmínky splněny, začali jsme chápat podstatu pravé lásky. Naše ego nám však velice překáželo, abychom tuto podstatu pravé lásky pochopili. Mysleli jsme, že milujeme, ale byli jsme jen připoutaní, předpojatí a plní předsudků. Tehdy jsme byli, jako skupina lidí toužících po pravdě a lásce, přijati do výuky. Vždy dva a dva z nás měli stejné duchovní obrazy a dva a dva z nás svými vizemi tyto obrazy doplňovali. Duchovní obrazy nám naznačovaly, co je třeba učinit, co očistit, co eliminovat s pomocí Boží. Další z nás opět rozlišovali fantazie od objektivních obrazů, které nám tlumočili naši duchovní vůdcové. Výsledkem jsou vize, které jsou uvedeny v knihách, jež vám postupně předkládáme. Tyto vize nejsou soukromé, ale týkají se každého, kdo chce jít cestou lásky. Jde o archetypy mužského a ženského principu, který je nevyrovnaný a zápasí o nadvládu.

7 Teprve když jsme se orientovali v tom, které pocity a obrazy jsou zavádějící a které pravdivé, obdrželi jsme od duchovních vůdců kódy pravdy. Jsou to jemné energetické výboje, které nám naznačují, že naše myšlení a cítění nás vede správným směrem. Později jsme pochopili, že naši duchovní vůdcové mohou být dvojího druhu. Mohou být ze Světla, ale také z temných sfér magie. Každý z nich nás vede za svou pravdou. Tehdy jsme se začali důsledně loučit s magií a jejími duchovními vůdci. Přestali jsme poslouchat své ego, které se zmenšovalo a již neřídilo naše rozhodnutí. Začali jsme se řídit zákony lásky a nesměle jsme vstupovali do vesmírné jednoty lásky. Bylo to nádherné. Každý, kdo do ní jednou vstoupil, si pamatuje nádherný pocit bezpečí a lásky. Jakmile však z nějakého důvodu naše energie zhrubnou, vypadáváme z tohoto společenství a znovu pocítíme strach a smutek. Proto se denně očišťujeme, abychom se udrželi ve vesmírné jednotě lásky. Jakmile jsme se naučili rozlišovat kódy pravdy, zjistili jsme, že závažný kód pravdy pro věci důležité je příjemné mrazení. Nejde vlastně o mrazení, ale je to stav, kdy pociťujeme jemné vibrace lásky, krásy a pravdy. Mnozí z vás je pociťují i při krásném uměleckém výkonu. Je to dar nebes. Když jsme zvládli tuto etapu, poznali jsme, že existuje energetický průkaz, který vždy bezpečně odhalí pravé vibrace bytosti, o které máme určité pochybnosti. Proto bytost, která je z jiné dimenze a nemá poctivé úmysly, raději zmizí, než by odhalila svou pravou podstatu. Energetický průkaz nelze přelstít. Odhaluje správnou vibraci energie, která bytost oživuje. Tak nás mimozemšťané vedli několik let, než jsme pochopili, že jsou našimi nejbližšími láskyplnými bytostmi. Byli duchovně urození. Jejich pravá láska nás hřála, a tím se lišili od připoutaných či bludných duchů, kteří již nenáležejí do říše živých. Tyto nádherné bytosti ze světlých sfér přistupují ke každému, kdo upřímně touží po lásce a pravdě. Tehdy jsou vibrace bytosti jemné a oni mohou přistoupit. V této chvíli je bytost prahnoucí po lásce uslyší. Učí nás též rozlišovat pravdu od lži, dobré od zlého a je v našich rukou, zda odhodíme své předsudky a budeme tyto nádherné bytosti následovat na cestě za Světlem lásky. Nejtěžší bylo pochopit, že nemůžeme být ničí obětí, i když je nám ubližováno. Za vším jsme my. To my si sestavujeme karmický scénář za pomoci našich duchovních vůdců. Jejich doporučení bereme na vědomí, ale jsme to my, kdo rozhoduje o našich karmických meznících a duchovních zkouškách. Podle vesmírného zákona nás nemůže nikdo atakovat, protože jeho 7

8 útok je eliminován vyzařováním naší aury. Přijmeme pouze informaci, že jsme byli napadeni. Pokud bytost útok opakuje na nevinného, vrátí se jí tento útok zpět ještě zesílený. To jsou vesmírné zákony. Zlo nás může obtěžovat či zahltit, ale nemůže nás eliminovat. Dobro však může zlo svým vyzařováním eliminovat. Nesmíme si však karmický úder plést s útokem. Vždy se musíme zamyslet nad tím, proč se to stalo a jaké ponaučení nám to poskytuje. Postupně jsme se naučili přijímat vše jako milost Boží. Jde skutečně o milost. Naše ego se již nebouří a necítí se ublížené, protože víme, kdy je nám zjevována pravda, a vítáme ji, i když je pro nás nelichotivá. Víme, kdy k nám promlouvá žárlivost a závist. Neoplácíme útok útokem, protože i tato útočící bytost jednou pochopí. Pokud stále útočí, znamená to, že má před sebou ještě dlouhou cestu plnou utrpení, které si sama připravila. Můžeme ji posílit láskou ve věcech dobrých, pokud jí to její vyzařování dovolí přijmout. Když jsme pochopili, že duchovní vůdcové ze světlých sfér jsou všude okolo nás, že skutečně existují a jsou připraveni nám pomáhat, nebylo třeba chodit na místo našeho pravidelného setkání. Obklopila nás jejich láska a my jsme s jejich pomocí vstoupili do vesmírné jednoty lásky a byli jsme šťastní. Přijali jsme odpovědnost za svůj život do vlastních rukou a snažíme se napravovat své omyly a chyby. Jsme šťastni, i když nás potká něco náročného, jako je nemoc či úmrtí někoho blízkého. Víme, že je to milost. Prožijeme s láskou svou ztrátu a hledáme poselství lásky, které v sobě tato zkušenost nese. Ano, byli jsme vzati do školy života. Výuka probíhá ve dne i v noci. Stále. Pamatujte, že nestačí jen znalosti, ale je třeba tyto znalosti uplatňovat v praxi. Láska není pokrytecká a nikdy neúčtuje má dáti, dal. Láska je. Nic nežádá. Raduje se ze štěstí druhých. Láska však neznamená, že se staneme otroky zla. Ne, my sice neútočíme, ale svůj názor vyjadřujeme jasně. To mnohdy stačí. Pokud ne, jde o karmu, kterou jsme ještě asi nepochopili. Neberte Poselství jako dogma. Vše se vyvíjí a vývoj je nekonečný. Brzy zjistíte, že jde o opakování dávných znalostí o učení lásky, které jsou ve vás hluboko uloženy. Je zde uloženo i učení magie. To proto, že máte rozlišovat násilí od nenásilí svobodné vůle. Každý z nás prošel magií. Byl to nezbytný vývojový stupeň. Nyní nastal čas se od ní očistit. Problémy jsou lehce nahozeny, ale když o nich přemýšlíte, dostanete se hlouběji. Později se i důležité věci budou odkrývat podrobněji a do hloubky. Jednoho dne zjistíte, že víte mnohé pravdy, ale nemůžete říci, kde a kdy jste se je dověděli. 8

9 Vězte, že sklízíte plody své práce na sobě samých. Důkazy přicházejí teprve tehdy, když pro ně uzrajete. Lépe řečeno, ony přicházejí ihned, ale pokud jste nezralí, nevidíte je či je nechcete uznat. Záleží jen na vás, zda vstoupíte do vesmírné jednoty lásky a přijmete její požehnání ve věcech dobrých. Helena Šeblová 9

10

11 TRUHLICE POKLADŮ 6. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR Znak zasvěcenců

12

13

14

15 Setkání s UFO Při setkání s našimi přáteli dne jsem nejprve viděla nádhernou oranžovou barvu, která přešla v rudou. Na pozadí bylo vidět zprava i zleva dvě modrozelené linky ve tvaru číslice jedna. Nad linkou vlevo se objevil modrozelený rovnoramenný trojúhelník, vpravo se objevil srpek naší planety, který se zvětšoval, až bylo vidět celou planetu. Nad středem horizontu se objevilo seskupení čtyř světle zelených koulí, které vytvořily znamení kříže. Byla jsi na palubě vesmírného korábu a sledovala přistání na obrazovce. Byla jsi čestným velitelem lodi a směla jsi řídit přistávací manévr. Pan J. byl jediný, kdo vnímal události, které jsme prožívali. Všichni ostatní viděli pouze barvy, měli krásné pocity, ale z děje zachytili jen málo. Pan J. skládal zkoušku z jasnovidění a telepatického snímání. Uviděl ohromný talíř, který přistál v naší bezprostřední blízkosti. Po uvítacím ceremoniálu jsme vedli prosby a prosili o vedení, abychom neselhali ve svém snažení a splnili, co jsme slíbili. Potom došlo k přerušení. Byla jsem vedena k tomu, abych řekla, že setkání je u konce. Pan J. podlehl mé autoritě a potvrdil to, což mu bylo později vytknuto. Přicházela paní R., uhoněná, a bylo jí líto, že přišla pozdě. Věděla jsem, že naši přátelé neodletěli, ale stojí opodál a čekají, co bude dál. K paní R. přistoupila éterická bytost a začala ji chlácholit, uklidňovat i očišťovat. Tehdy jsme pochopili, že setkání pokračuje dál, a omluvili se. Během tohoto přerušení nás pan J. informoval, že Otec, Marie a Ježíš donesli truhlici, která byla plná různobarevných zářivých kamenů, které nám byly předány jako dar. Současně nám byl předán krátký ohnivý meč. Bylo nám řečeno, že nastal čas naší nejintenzivnější práce. Toto jsou dary, které máme přijmout do své aury. Naši hosté vztáhli ruce a posilovali nás paprsky své lásky. Od tohoto okamžiku se nemusíme ničeho bát, protože nad námi drží ochrannou ruku. Meč je znakem této ochrany a dává nám pravomoc boje proti přebujelé negativitě. Barevné kameny budou vyzařovat z naší aury láskyplnou energii, kterou budou lidé, kteří s námi přijdou do styku, velice intenzivně pociťovat. Paní Z. uviděla, jak naši přátelé vytvářejí špalír, a všichni jsme byli dekorováni vavřínovými věnci na znamení vítězství nad sebou samými, nad svými nežádoucími vlastnostmi. Došlo k provolávání slávy a všeobecnému veselí. Nad námi se vznášely konfety a barevné stužky. Nastal čas loučení. Naši přátelé odletěli. 15

16 16 Setkání s mimozemšťany Setkání byli přítomni čtyři členové naší skupiny. Když jsme přišli na místo, byla už mateřská loď zakotvena. Na pár vteřin jsem zahlédla létající talíř modrozeleného vyzařování. Obklopilo nás nádherné rudé světlo, potom zelené a modré. Přistoupil k nám Otec s Marií a Ježíšem. Vedli jsme prosby za lidstvo a planetu Zemi. Uviděla jsem narušený ozonový obal Země, prosila za jeho posílení a vedla jsem obvyklé prosby za planetu a lidstvo. Sledovala jsem, jak nás Otec obchází a předává své dary. Paní J. dostala pohlazení a jablko s ujištěním, že její problémy se brzy vyřeší. Paní D. uviděla kalich s nádherným vyzařováním. Byl to svatý grál. Pan J. viděl Ježíše, jak mi předává do rukou své planoucí srdce. Od tohoto okamžiku nás provázejí tyto insignie Nejvyššího principu lásky a stvoření. Pokud zůstaneme na cestě, tato znamení nás budou všude provázet. Naše mise vrcholí. Setkání skončilo. Na závěr jsme si jako vždy sdělovali své vize. Pan J. přinesl ukázat klasy z obrazce vytvořeného v obilí u Nových Dvorů. Tím navázal kontakt se třemi mimozemšťany, se kterými byl karmicky vázán. Jeden z nich byl velmi pokročilý a ostatní dva přivedl s sebou. Pan J. se ptal Ježíše, kdo tyto kruhy vyrobil a co znamenají. Bylo mu odpovězeno: My jsme to udělali. Znamená to, že máte zanechat válek a sjednotit se. Neodpovídal mu Ježíš, ale mimozemšťané. Konečně nám došlo, že Otec toto setkání svolal, abychom se všichni mohli vzájemně očistit od svých vin, včetně mimozemšťanů. Na naši prosbu Otec přivolal všechny mimozemšťany, se kterými jsme se v minulosti karmicky vázali. Oblohu zaplavilo veliké množství mateřských lodí, talířů a různých vznášedel. Předstoupili všichni, kterým jsme ubližovali a kteří ubližovali i nám. Vedli jsme společně prosby za odpuštění, snímali vzájemně ze sebe svou negativitu a prosili Otce, aby tyto společné karmy a vazby vyškrtnul z příslušných ákášických záznamů. Postupně se vše okolo nás vyjasnilo a zavládlo mezi námi usmíření a láskyplné vyzařování. Děkovali jsme za tuto milost a odevzdali se Otci. Nastal čas rozloučení a na obloze opět zavládl čilý ruch. Očištění mimozemšťané se navraceli do svých mateřských lodí. Nechť jsou všechny bytosti šťastny! Děkujeme! Paní L. snímala toto setkání na dálku. Nejprve viděla Boží oko a barevnou terapii. Potom uviděla i zdroje tohoto barevného vyzařování, viděla je jako barevné cylindry od petrolejových lampiček. Viděla spoustu květin ve tvaru lotosů a ženu s dlouhými vlasy přikrytými závojem, jak v dlouhém rouchu odchází. V dálce dozníval souboj dobra se zlem. I pan F., který rovněž toto setkání snímal na dálku, nás všechny přítomné

17 rozeznal. Uviděl spouštět zvon, který byl v horní polovině měděný se zelenou patinou a který ze spodní poloviny vyzařoval nádherné zlaté světlo. V něm bylo zlaté srdce, které se dalo do pohybu a udeřilo do okraje zvonu. Jakmile se tak stalo, celý zvon se zlatě rozzářil a začal se rozvíjet jako květina. Byl to znak duchovní čistoty, pravděpodobně bílá lilie. Je to vize mého odchodu, který přijde, až budou hlavní úkoly mise skončeny. Pak skončí náš souboj s negativitou. Barevné lampy symbolizují barevnou terapii. Lotosy jsou znakem duchovních postupů jednotlivců v naší skupině. Zvon je symbolem víry, lásky a ochrany členů naší skupiny. Svým rozdělením naznačoval, kolik úkolů je splněno. Symbolizuje naše snažení. Polovina je hotova. Současně je alegorií stavu našeho srdce. Když zazní úder srdce zvonu, rozlije se všude pravá láska. To znamená, že v našem srdci láska sídlí. Udeří-li srdce zvonu, současně s ozvou naší lásky se šíří její vyzařování, a kam dorazí, vše prozáří. Na základě tohoto vyzařování vzkvétá nejen naše srdce, ale i náš duch. Bílé lotosy, které viděla paní L., jsou symboly duchovního rozvoje jednotlivců naší skupiny i lidí, se kterými přicházíme do styku. Jsou symbolem čistoty myšlení a cítění. Vyzařování zvonu je vyzařováním lásky vaší skupiny. Každý úder srdce zvonu o okraj znamená výzvu k láskyplnému skutku. Těmito činy se šíří vyzařování vaší lásky. Tímto vyzařováním kvete vaše duše. Její květ lásky v podobě neposkvrněné lilie se rozvíjí službou Nejvyššímu principu lásky a stvoření. Planoucí srdce je insignie Nejvyššího principu lásky a stvoření. Zvon svolává k této službě! Mír s vámi! Vize o žácích a učitelích Sedíme v přednáškovém sále, nejprve si jen povídáme, ale pak nastává čas, kdy musím přednášet. Žáci se však baví, jsou hluční. Je mi to líto, tak chvíli čekám, než se ztiší, ale ani pak se nesoustředí. Napomínám je, aby se snažili, a přednáším dál. Jsou to věci pro ně důležité, ale nejsou schopni je přijmout. Někteří dokonce spí a hlasitě chrápou. Přerušuji přednášku a vybízím ty, kteří chtějí poslouchat, aby mne následovali. Vedu je známými a krásnými místy v Teplicích. V Českobratrské ulici pod kostelem sv. Bartoloměje se zastavujeme. Je zima, krásný slunný den a všude leží sníh. Zastavujeme a všichni se staví tak, aby na ně dopadalo slunce. Já se snažím o totéž, ale pak to vzdávám a s radostí jim přenechávám místo na slunci, protože mám pocit, že to potřebují víc než já. Najednou se ocitáme na Betoně pod Goetheho stezkou a čeká nás poslední etapa středně obtížného výstupu. Jsem v mnišské kutně a stoupám se svými 17

18 žáky mezi keři vzhůru ke klášteru, který stojí na vrcholu. Zde nás vítá dalajláma a odvádí nás do čekárny. Sedím mezi dětmi a mladistvými. Jsem z nich nejstarší. Moji žáci vstávají podle určeného pořadí a odcházejí do chrámu před trůn Boží. Zde je očekává očista a pohovor s Nejvyšším. Trpělivě čekám, protože vím, že předstoupím až poslední. Cítím odpovědnost za své žáky. Vtom se vrací dalajláma a přivádí dívku, která nepromluvila a odmítá jít na stanovenou procházku. Navrhuji, že ji doprovodím, a jsem přesvědčena, že dívka se mnou půjde a úkol zvládne. Ta se krásně usměje na znamení souhlasu, ale nikdo mi nevěří, že se to podaří. Dalajlámovi se to příliš nezamlouvá. Svět je škola a žáci jsou lidé. Stáří žáků naznačuje jejich pokročilost a délku pobytu ve škole. Celá vize je obrazem cesty vaší skupiny i obrazem tvého úkolu. Ne všichni žáci jsou schopni přijmout učení lásky. Někteří by je slyšeli poprvé, kdyby se probudili. Ty, kteří ještě spí, máš probudit. Ti, kteří při přednášce usínají, jsou ti, kteří ještě nejsou zralí a podléhají svým blokům. Ti, kteří jsou hluční, jsou ti pyšní, kteří nechtějí poslouchat nikoho kromě sebe. A tak došlo k rozdělení. Za tebou jdou ti probuzení, kteří tě následují, a tak dojdou svého cíle v Nejvyšším chrámu před trůnem Božím. Ty čekáš poslední, protože neseš odpovědnost za svou práci se svými žáky. Žáci, kteří dosáhli svého cíle, jsou tvou nejkrásnější odměnou, proto jsi ochotna se za ně i obětovat. Jedna žákyně se před trůnem Nejvyššího zastavila a není schopna pokračovat dále. Tím, že navrhuješ, že s ní půjdeš na vycházku, se vlastně obětuješ, protože s ní budeš ještě jednou procházet reinkarnačním kolotočem, a to těsně před cílem, dokud vše nepochopí. Před trůnem Božím pak musí učinit poslední krůček k Milosti Boží. Tato dívka je představitelkou těch, kteří neprošli poslední zkouškou. Mnoho vědí, skoro vše, ale jejich bloky a předsudky jim nedovolily vstoupit do království nebeského. Jejich srdce nepromluvila, proto se o dívce hovořilo jako o němé. Odmítá jít na procházku. Nechce se již reinkarnovat, protože se bojí utrpení a nového poznání, nechce trpět pro své poučení, ale ani pro spásu nikoho jiného. Tím, že jsi navrhla, že půjdeš s ní, jsi jí ve skutečnosti navrhla, že ji budeš provázet tak dlouho, dokud nedosáhne trůnu Božího a její srdce nepromluví ozvěnou Boží lásky. Dalajláma nebyl příliš spokojen, protože tuto oběť považoval za příliš riskantní a domníval se, že v ní spatřuje odlesk tvé pýchy, nikoli lásky. Domníval se, že máš počkat, až rada nejvyšších s Otcem stanoví sami průvodce této dívky. Vaše mise vrcholí, zbývá už jen krátký úsek, ale poměrně strmý, který má též svá úskalí. Proto se vám dostalo tohoto varování. Na vrcholu vás čeká hlavní zkouška před trůnem Nejvyššího, na kterou se musíte dobře připravit. Nestačí jen vědomosti, protože vědomosti bez lásky přinášejí nebla- 18

19 hé výsledky. Teprve když vaše láska rozsvítí vaše srdce a rezonuje s láskou Boží, pak zní vaše srdce v souladu s Nejvyšším principem lásky a stvoření. Teprve pak je cíle dosaženo. Bez lásky jste němí a nemáte lidstvu co dát, ani je nemůžete oslovit. Před trůnem Božím v chrámu Nejvyššího principu lásky a stvoření nastává okamžik pravdy. Ti, kteří nedosáhli ryzosti pravé lásky, jdou znovu na procházku do reinkarnačního kolotoče, kde na sobě pracují tak dlouho, až pochopí podstatu pravé lásky. Jakmile pochopí a jejich srdce tluče v souladu s Nejvyšším principem lásky a stvoření, jejich cesta končí. Jiskra Boží v nich plane jasným světlem a jejich srdce bije pokorou a láskou. Tehdy vás Otec přijímá do své náruče s láskou, kterou vás denně obklopoval a chránil, ale vy jste o tom neměli potuchy. Mír a láska s vámi! Cesta, varovná vize Paní Z. ve své vizi jede autobusem do školy. Je netrpělivá a má strach, že přijde pozdě. Autobus má objížďku přes Bystřici, a tak před ní vystupuje s tím, že si v místě svého bývalého bydliště vyzvedne kolo a pojede do školy na kole. Když však přijde ke kůlně, zjistí, že je vše zadrátované a chráněné řetězy, a proto nemůže ani k zámku od kůlny. Je velmi zklamaná, protože autobus, který opustila, už jí mezitím odjel. S pocitem hněvu se probudila. Mnozí z vás mají pocit, že postupují pomalu. Jsou netrpěliví a chtěli by postupovat rychleji. To však není možné, protože pro každý krok na této cestě musíte být náležitě zralí, jinak váš vývoj vázne a vracíte se k magii. Důvěřujte svým duchovním vůdcům. Postupují vždy jen podle dohody s vámi a v pravý čas nastává váš výcvik i v oboru, kterého se v těle hmotném obáváte. Tím chceme říci, že ne proti vaší vůli, ale podle původní dohody, kterou jste uzavřeli, protože jste věděli, že v těle hmotném neodhadujete vždy přesně své síly a zralost. Proto buďte trpěliví, vše je zatím v pořádku. Zamyslete se nad tím, jaký pokrok jste učinili od roku 1991 a co všechno již vykonáváte samostatně. Mnohdy jsou to věci, které nejsou dovoleny ani nejvyhlášenějším mágům. Mír s vámi! Vize o mimozemšťanech Dobře se mi spí, když vtom ucítím silnější elektrický impulz, který mne vybízí, abych vstala. Moc se mi nechce a nechápu, proč mám vstávat. Nevzpomínám 19

20 si na žádnou vizi. Vstávám a čekám, co bude. Nic se neděje, jdu si tedy lehnout, znovu se ohlašuje impulz. Pátrám v paměti a uzřím první výjev vize. Cítím, že je důležitá, a hrozí nebezpečí, že ji zapomenu. Prosím tedy o pomoc, sedám ke stolu a píši. Vize se přesně vybavuje a není určena jen mně, jak jsem se zprvu mylně domnívala. Procházím městem i jeho okolím a hledám mimozemšťany. Toužím se s nimi setkat. Na nebi vidím čilý ruch letecké dopravy, ale pozoruji, že některá letadla se mění těsně před přistáním v létající talíře a po dosedu na zem mizejí. Totéž se děje i při startu. Vidím přistávat veliký talíř a z něho vystupují tři muži ve skafandrech. Jakmile vystoupili, talíř zmizel a oni se otočili, ale na sobě již měli lehký oblek vojenského rázu. V rukou drží helmy. Kráčejí proti mně a zacházejí do prosklené budovy, kde je vítá nějaká žena, o které vím, že zde pracuje, ale teprve nyní pochopím, že je mimozemského původu. Jsem zmatena a nevím, mám-li mít radost, nebo obavy. Nelíbil se mi jejich vojenský ráz, který symbolizoval jejich charakter. Mimozemšťané jsou již mezi vámi. Tato vize směřovala do budoucnosti, kdy již meziplanetární styk bude běžný. Na vaší planetě se objeví mimozemšťané z různých planet, ne všichni se vám budou líbit, někteří vás budou uvádět do rozpaků svou odlišností, jiní vás budou lekat vojenským chováním a stylem. Mnozí vás budou přitahovat svým láskyplným vyzařováním. Záleží jen na pozemšťanech, se kterými z nich navážou nejužší kontakt a čemu budou dávat přednost. Zda ekonomickému rozmachu, či duchovní nadstavbě, a jak toto vše uvedou do správné rovnováhy. Mír s vámi! 20 Stvrzení slibu v ákášických záznamech Paní H. se vidí ve své vizi, jak sedí spolu s manželem na zasedání naší skupiny. Otáčím se k ní a chci jí opakovaně něco velmi důležitého říci. Okolo nás je spousta lidí. Probouzí se s úzkostí. Též paní L. se vidí se skupinou před rozevřenou knihou tak, jak mne viděla i paní H. V této knize jsme měli stvrdit svým podpisem platnost smlouvy. Paní L. se dostane do sporu s paní D., která tvrdě trvá na tom, aby se paní L. podepsala. Té se to dotýká a odmítá podepsat, pokládá celou záležitost za příliš byrokratickou. Když paní D. trvá na svém, prohlásí paní L., že tedy raději nebude chodit. Potom vidí, že jdou spolu s paní D. domů a obě se snaží urovnat svůj spor. Mluví spolu o všem možném, ale nedorozumění leží stále mezi nimi. Obě jsou představitelkami jednotlivých členů vaší skupiny. Všichni jste podepsali svůj slib v ákášických záznamech. Všichni procházíte zkouškami a dílčími etapami mise, kdy se opakovaně rozhodujete, zda budete pokračovat dále. Paní D. zastupuje horlivce, kteří varují před nebezpečím nedo-

21 držení slibu, který jste sice již jednou podepsali, ale který se obnovuje každou novou etapou vaší mise. Paní L. zastupuje ty, u kterých hrozí nebezpečí, že od svých úkolů odstoupí nebo odpadnou. Stejný význam má i vize paní H., kdy ti nerozumí, co jí chceš sdělit, ale přesto se probouzí s nepříjemným pocitem, že by mohla selhat a svůj úkol nesplnit. Proto tě vidí sedět nad knihou vašich ákášických záznamů. Zjevené symboly knihy ákášických záznamů a z ní vysunutý vytržený list značí, že karma je vyprošena, ale k jejímu úplnému vyrovnání něco chybí. Stejný význam mají vytržené a zmuchlané listy z této knihy. Je to sdělení, že karmy jsou zralé. Co list, to jedna karma. Když pan P. odešel s blokem, značí to, že nevyprosil svou společnou karmu s paní S. Je nutné blok eliminovat a vyprosit, aby nenastoupily výstražné impulzy. Magická stavba čtyř pyramid, průnik mezi dimenzemi a sférami Ve své vizi procházím přes vodu do jiné dimenze, která vypadá jako pohádkový svět, ale je plná nástrah. Jsou zde strašlivě agresivní zvířata i nebezpečné přechody, vím, že toto vše musím podstoupit, že se jedná o záchranu mnoha mně neznámých bytostí. Musím utíkat před dozírající policií a procházet různými tunely, kanály a prodírat se krkolomnými cestami. Jsou zde pasti jako propadla. Najednou se ocitám v pusté močálovité krajině a vím, že když přeplavu tuto vodu, budu mít vyhráno. Vrhnu se ještě s několika lidmi do vody a plavu. Proti nám též plave několik jedinců. Dostáváme se k protějšímu břehu a chceme vylézt, ale zjišťujeme, že z vody můžeme vylézt jen na určitém místě. Každý jedinec má jiný vstup na pevninu. Pokouším se o to ještě se třemi lidmi a najednou učiním pohyb rukou, který slouží jako kód, a já se dostanu na břeh. Ale ještě není vyhráno. Čekají mne další zkoušky a úskalí. Běžím přes dvůr, kde se pracuje. Vím, že nahoře na svahu je východ, který kryje mohutný aparát. Vypadá jako buldozer. Lidé, kteří ho obsluhují, vypadají mírumilovně, ale vím, že nesmím zkřížit jejich cestu, aby mne neuviděli, a rychle se musím protáhnout uvolněnou brankou. To se mi podaří v poslední chvíli. Procházím dílnami a uctivě zdravím přítomné. Konečně vycházím ven. Stojím na volném prostranství na nádvoří kláštera, kde mne vítá asi šedesátiletá jeptiška a děkuje za osvobození. Jsem ráda, že můj úkol je u konce. Vcházíme společně do chrámu, kde mne jeptiška požádá, abych jí pomohla vyhledat vzácné spisy a dokumenty, kvůli kterým zde uvázla. Souhlasím a vydávám se opět krkolomnou cestou do kopule chrámu, kde nacházím tyto spisy. Jsou opět různě jištěné, ale já znám kódy a vím, jak je získat. Zvláštním chemickým obřadem vystupuje písmo na spisech a stává se čitelným. Jsme šťastny, že jsme dosáhly svého cíle. 21

22 V podstatě jde o úkol, před kterým jste se bezradně zastavili. Jde o zneškodnění magické stavby čtyř pyramid a získání a pochopení pravého učení lásky. Čtyři magické pyramidy jsou vždy propojeny, vázány a jištěny i v jiných sférách, dimenzích, prostorech a časech. Krkolomné průniky a průchody, kterými jsi musela projít, jsou průchody touto konstrukcí. Cesta přes vodu je cestou do jiné dimenze. Poslední východ je vždy jištěn takzvaným buldozerem v pohybu, který rozdrtí vše, co se mu připlete do cesty. I různé konstrukce a průlezy, kterými jsi musela projít, případně se na ně zavěsit, aby ses dostala na druhou stranu, jsou průniky, které jsou jištěné kódy. V případě použití špatného kódu celá konstrukce vybuchne a veškeré zlo, kletby, čáry, msty, strážcové a mstitelé se uvolní a vykonají určené dílo zkázy. Nejprve napadnou toho, kdo se snažil tuto pracně vybudovanou konstrukci zneškodnit, a bohužel napadnou i ty, kteří jsou k této konstrukci karmicky připoutáni. Ty jsi dostala zvláštní povolení projít touto konstrukcí a zneškodnit ji. Pomohly ti ty bytosti, které ti pomáhaly s přípravnými pracemi. Byli to léčitelé a ti, které jste duchovně přivolali, aby spolupracovali. To se neobejde bez následků. Když jste začínali s léčbou, neznali jste kódy, ale protože jste použili kód lásky, byly následky minimální a konstrukce nevybuchla. Ti, kteří měli být usmrceni, byli zachráněni a už se uzdravují a ti, kteří byli napadeni, též. Protože jste osvědčili lásku a byli ochotni se obětovat, byla vám povolena výjimka a prozrazeny všechny potřebné kódy. Bylo vás několik kandidátů, kteří si uvědomovali nebezpečí, a přesto toužili pomoci. Ty jsi zareagovala nejrychleji a pracovala nejintenzivněji, přestože jsi cítila silné útoky. Tak to bylo i v plánu rady nejvyšších. V ten čas, kdy se ti rozsvítily léčebné obrazy a očišťovaly tě, tehdy jsme ti předávali kódy, které bylo nutné si zapamatovat. Pak už tě musela vést jen intuice lásky. Jeptiška byla ta, která tuto konstrukci s pomocí běsů a uměle stvořených vybudovala. Toužila po poznání, které jí unikalo pro velikou pýchu a netrpělivost. Sama v pasti čtyř pyramid uvázla též. Dílna, kterou jsi prošla, než jsi vešla na volné prostranství chrámu, bylo místo mezi časem a prostorem, kde pracují zasvěcení mistři na přípravě karmických scénářů podle volby jedince a rady nejvyšších. Proto jsi měla pocit, že nesmíš rušit, a uctivě jsi je pozdravila. Byli to tví hlavní pomocníci, kteří ti předali znalost kódů. Poklad vědění, o který tě osvobozená jeptiška požádala, je Nejvyšší učení lásky. Tím, že tě požádala o pomoc a jeho objevení, se stala tvou žákyní. Proto jsi toto učení nalezla v závratné výšce chrámu poznání, určeného pro tuto sféru a dimenzi. Čtyři pyramidy jsou zneškodněné, nyní již můžete postupovat podle svých dosavadních znalostí a vyprošovat své vazby, svůj díl viny. Dobře 22

23 sledujte bloky, nyní již vše půjde hladce. Je to individuální práce vás všech. Magická konstrukce čtyř pyramid nezasáhla jen vaše blízké, ale mnoho jiných bytostí, mezi kterými se nacházíte i vy sami, nebo alespoň někteří z vás. Mír a láska s vámi! Aštar Svatý grál, jeho získání, působnost a vliv Prosím, na jakém principu funguje svatý grál? Funguje na principu lásky, proto je tak těžké ho dosáhnout a manipulovat s ním. Nejvyšší princip lásky funguje jako kód, který otevírá možnosti tvorby. Při použití tohoto kódu se může mřížka grálu změnit v cokoli, co je třeba pro uskutečnění bohulibé činnosti. Mřížka svatého grálu se rozechvěje jen vibracemi určité kvality myšlení a cítění. Jsou to vibrace nezištné lásky. Touto energií se modeluje mřížka tak, jak je třeba. Buď se promění v potřebný nástroj, nebo zprostředkovává dokonalejší vidění, pocity, případně potřebné telepatické spojení. Tobě bylo dovoleno dvakrát použít svatého grálu. Poprvé na našem setkání v srpnu, kdy jsi jeho prostřednictvím získala hmotný obraz připoutané bytosti k místu činu, a podruhé, kdy bylo třeba, abys telepaticky snímala myšlení bytosti, se kterou jsi právě pracovala. Všichni již pozorujete, že výcvik používání grálu nastal. Máte ostřejší vidění, lepší intuici, výraznější pocity a začínáte vnímat telepaticky. Čím více lásky ve vás bude, tím lépe se vám s grálem bude zacházet a pracovat. Svatý grál je to nejvyšší, co lze získat pouze láskou a usilovnou prací na sobě samých. Žádné vědomosti ani vzdělání bez lásky nemohou sloužit pravému pokroku. Mizí-li z vašeho srdce láska, úměrně tomu mizí schopnost manipulace s grálem. Ten, kdo má v srdci pýchu a tvrdost, nikdy svatého grálu nedosáhne. Proto ani držitel grálu není vždy schopen použít této pomůcky a vykonat zázrak, protože zázraky lásky lze konat jedině tehdy, jsme-li touto láskou naplněni cele. Aby se adept mohl ucházet o svatý grál, musí získat nejprve řád srdce, který má tři stupně: 1. stupeň rudě planoucí srdce 2. stupeň červeně planoucí srdce 3. stupeň řád Nejvyššího principu lásky a stvoření Jakmile adept získá řád dvou stupňů, může se již ucházet o svatý grál. Svatý grál má čtyři stupně hodností: 0. stupeň adept, nese na prsou rudý kalich či mřížku 23

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz.

Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Reiki Mistr/učitel Eva Melzerová eva.melzerova@seznam.cz; www.reiki-melzerova.cz. Systém SOKAISI Manuál (dle Armand-Manuel Ratundu) Informace k zasvěcení do energií Systému SOKAISI Systém SOKAISI První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost

Více

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU

OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU OČIŠŤOVÁNÍ SMYSLŮ SMYSL ZRAKU Můj lide, pro každé mé dítě je zásadní, aby vešlo do období duchovní a fyzické změny. Fyzické smysly člověka musí vejít do harmonie s jeho duchem. Začnete se smyslem zraku.

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011

Vítejte v jednotě! Poselství pro srpen 2011 Poselství pro srpen 2011 Přijala Barbara Bessen, http://www.kryon-deutschland.com/ Překlad Marketa Selinijana, www.zemeandelu.cz Vítejte v jednotě! Buďte pozdraveni milí přátelé, zde je KRYON z magnetické

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Děkujeme, že jste si zakoupili právě výklad Tarotu spřízněných duší. S jeho pomocí nahlédnete do tajemství mezilidských vztahů a ne vždy se nutně jedná o vztahy milenecké. Spřízněné

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Nováku, Chceme vám tímto prostřednictvím poděkovat za koupi jedinečné věštby, kterou náš "Tarot přání" nabízí, a zároveň si vás dovolíme s ním krátce seznámit. Tarot přání je velmi mocný magický

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací

20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací 20. lekce O nezbytnosti očištění podvědomí od negativních myšlenek a informací Žijeme ve světě informací. Komunikujeme s různými lidmi. Nejsou ani dobří, ani zlí, jsou jednoduše různí. Mají různé myšlenky

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

(Děkuji Vám, Mistryně.)

(Děkuji Vám, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Děkuji Vám, Mistryně.) a pokračovat v evoluci. Zdravím. Moje otázka: Je nějaký duchovní prospěch z hraní na nějaký nástroj, jako je kytara nebo klavír, když se ty zvuky snaží napodobit

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

malýprůvodce životem

malýprůvodce životem karelspilko malýprůvodce životem Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se stanou Žít v souladu s kosmickým proudem je koncem utrpení MALÝ PRŮVODCE ŽIVOTEM Podívej se na to jinak a nechej věci, ať se

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane.

OBSAH MODLITEB. I. Modlitby modlitební kampaně. 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. OBSAH MODLITEB I. Modlitby modlitební kampaně 1. Můj dar Ježíši k záchraně duší. 2. Modlitba za globální vládce. 3. Zbav svět strachu, můj Pane. 4. Sjednoť všechny rodiny. 5. Modlitba ke chvále Boha Nejvyššího.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více