HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELENA ŠEBLOVÁ. poselství. 3. díl TRUHLICE POKLADŮ. 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR"

Transkript

1 HELENA ŠEBLOVÁ poselství 3. díl TRUHLICE POKLADŮ 6. až 7. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR

2 Helena Šeblová, 2006 HEMAX, spol. s r. o., 2006 ISBN

3 Bratři a sestry, přijměte toto poselství jako dar lásky, který vás připraví k vašemu postupu do vyšších sfér. členové hvězdné konfederace a všichni autoři přednášek z různých planet Světla Znak moudrosti

4

5 HELENA ŠEBLOVÁ ÚVOD Znak zasvěcenců

6 6 Milí čtenáři! Pokud jste přečetli i druhý díl Poselství, byli jste pravděpodobně přijati do výuky, pokud jste si to přáli. Domnívám se, že nastal čas vysvětlit některé záležitosti, které se týkají našeho kontaktu s UFO. Jde o formu styku s našimi duchovními vůdci ze světlých sfér. Bylo tehdy nejsnadnější nás oslovit v této podobě, protože jsme byli karmicky vázáni s ostatními formami života v celém vesmíru. V ten čas byla naše planeta otevřena všem duchovním vlivům a každý z nás měl svobodnou volbu, kterou cestou se dá. Když jsme pochopili, že jsme s veškerým Božím stvořením jedné podstaty, tedy jsme si rovni a nikdo z nás není nadřazen druhému, byli jsme připraveni nastoupit cestu očisty. Naši duchovní vůdcové ze světlých sfér nám ukazovali naše omyly a chyby ve vztahu k ostatním lidem i k přírodě. Ukázali nám naši planetu jako živý organismus. Poučovali nás o zákonech vesmíru. Když jsme pochopili, učili nás, že i tento vesmír, ve kterém žije naše planeta, je živý organismus a podle toho je třeba se k němu chovat. Učili nás, že vše, co bylo stvořeno, nebylo stvořeno jen pro nás, ale že máme žít všichni v láskyplné symbióze a radovat se z darů života. Tehdy nastal čas očisty od karmických vztahů a vazeb v celém vesmíru. Učili jsme se pokoře, soucítění, byli jsme očišťováni od negativních pocitů strachu, abychom mohli pochopit pravou podstatu lásky. Učili jsme se odpouštět a zbavovat připoutaností a závislostí. Teprve když byly tyto podmínky splněny, začali jsme chápat podstatu pravé lásky. Naše ego nám však velice překáželo, abychom tuto podstatu pravé lásky pochopili. Mysleli jsme, že milujeme, ale byli jsme jen připoutaní, předpojatí a plní předsudků. Tehdy jsme byli, jako skupina lidí toužících po pravdě a lásce, přijati do výuky. Vždy dva a dva z nás měli stejné duchovní obrazy a dva a dva z nás svými vizemi tyto obrazy doplňovali. Duchovní obrazy nám naznačovaly, co je třeba učinit, co očistit, co eliminovat s pomocí Boží. Další z nás opět rozlišovali fantazie od objektivních obrazů, které nám tlumočili naši duchovní vůdcové. Výsledkem jsou vize, které jsou uvedeny v knihách, jež vám postupně předkládáme. Tyto vize nejsou soukromé, ale týkají se každého, kdo chce jít cestou lásky. Jde o archetypy mužského a ženského principu, který je nevyrovnaný a zápasí o nadvládu.

7 Teprve když jsme se orientovali v tom, které pocity a obrazy jsou zavádějící a které pravdivé, obdrželi jsme od duchovních vůdců kódy pravdy. Jsou to jemné energetické výboje, které nám naznačují, že naše myšlení a cítění nás vede správným směrem. Později jsme pochopili, že naši duchovní vůdcové mohou být dvojího druhu. Mohou být ze Světla, ale také z temných sfér magie. Každý z nich nás vede za svou pravdou. Tehdy jsme se začali důsledně loučit s magií a jejími duchovními vůdci. Přestali jsme poslouchat své ego, které se zmenšovalo a již neřídilo naše rozhodnutí. Začali jsme se řídit zákony lásky a nesměle jsme vstupovali do vesmírné jednoty lásky. Bylo to nádherné. Každý, kdo do ní jednou vstoupil, si pamatuje nádherný pocit bezpečí a lásky. Jakmile však z nějakého důvodu naše energie zhrubnou, vypadáváme z tohoto společenství a znovu pocítíme strach a smutek. Proto se denně očišťujeme, abychom se udrželi ve vesmírné jednotě lásky. Jakmile jsme se naučili rozlišovat kódy pravdy, zjistili jsme, že závažný kód pravdy pro věci důležité je příjemné mrazení. Nejde vlastně o mrazení, ale je to stav, kdy pociťujeme jemné vibrace lásky, krásy a pravdy. Mnozí z vás je pociťují i při krásném uměleckém výkonu. Je to dar nebes. Když jsme zvládli tuto etapu, poznali jsme, že existuje energetický průkaz, který vždy bezpečně odhalí pravé vibrace bytosti, o které máme určité pochybnosti. Proto bytost, která je z jiné dimenze a nemá poctivé úmysly, raději zmizí, než by odhalila svou pravou podstatu. Energetický průkaz nelze přelstít. Odhaluje správnou vibraci energie, která bytost oživuje. Tak nás mimozemšťané vedli několik let, než jsme pochopili, že jsou našimi nejbližšími láskyplnými bytostmi. Byli duchovně urození. Jejich pravá láska nás hřála, a tím se lišili od připoutaných či bludných duchů, kteří již nenáležejí do říše živých. Tyto nádherné bytosti ze světlých sfér přistupují ke každému, kdo upřímně touží po lásce a pravdě. Tehdy jsou vibrace bytosti jemné a oni mohou přistoupit. V této chvíli je bytost prahnoucí po lásce uslyší. Učí nás též rozlišovat pravdu od lži, dobré od zlého a je v našich rukou, zda odhodíme své předsudky a budeme tyto nádherné bytosti následovat na cestě za Světlem lásky. Nejtěžší bylo pochopit, že nemůžeme být ničí obětí, i když je nám ubližováno. Za vším jsme my. To my si sestavujeme karmický scénář za pomoci našich duchovních vůdců. Jejich doporučení bereme na vědomí, ale jsme to my, kdo rozhoduje o našich karmických meznících a duchovních zkouškách. Podle vesmírného zákona nás nemůže nikdo atakovat, protože jeho 7

8 útok je eliminován vyzařováním naší aury. Přijmeme pouze informaci, že jsme byli napadeni. Pokud bytost útok opakuje na nevinného, vrátí se jí tento útok zpět ještě zesílený. To jsou vesmírné zákony. Zlo nás může obtěžovat či zahltit, ale nemůže nás eliminovat. Dobro však může zlo svým vyzařováním eliminovat. Nesmíme si však karmický úder plést s útokem. Vždy se musíme zamyslet nad tím, proč se to stalo a jaké ponaučení nám to poskytuje. Postupně jsme se naučili přijímat vše jako milost Boží. Jde skutečně o milost. Naše ego se již nebouří a necítí se ublížené, protože víme, kdy je nám zjevována pravda, a vítáme ji, i když je pro nás nelichotivá. Víme, kdy k nám promlouvá žárlivost a závist. Neoplácíme útok útokem, protože i tato útočící bytost jednou pochopí. Pokud stále útočí, znamená to, že má před sebou ještě dlouhou cestu plnou utrpení, které si sama připravila. Můžeme ji posílit láskou ve věcech dobrých, pokud jí to její vyzařování dovolí přijmout. Když jsme pochopili, že duchovní vůdcové ze světlých sfér jsou všude okolo nás, že skutečně existují a jsou připraveni nám pomáhat, nebylo třeba chodit na místo našeho pravidelného setkání. Obklopila nás jejich láska a my jsme s jejich pomocí vstoupili do vesmírné jednoty lásky a byli jsme šťastní. Přijali jsme odpovědnost za svůj život do vlastních rukou a snažíme se napravovat své omyly a chyby. Jsme šťastni, i když nás potká něco náročného, jako je nemoc či úmrtí někoho blízkého. Víme, že je to milost. Prožijeme s láskou svou ztrátu a hledáme poselství lásky, které v sobě tato zkušenost nese. Ano, byli jsme vzati do školy života. Výuka probíhá ve dne i v noci. Stále. Pamatujte, že nestačí jen znalosti, ale je třeba tyto znalosti uplatňovat v praxi. Láska není pokrytecká a nikdy neúčtuje má dáti, dal. Láska je. Nic nežádá. Raduje se ze štěstí druhých. Láska však neznamená, že se staneme otroky zla. Ne, my sice neútočíme, ale svůj názor vyjadřujeme jasně. To mnohdy stačí. Pokud ne, jde o karmu, kterou jsme ještě asi nepochopili. Neberte Poselství jako dogma. Vše se vyvíjí a vývoj je nekonečný. Brzy zjistíte, že jde o opakování dávných znalostí o učení lásky, které jsou ve vás hluboko uloženy. Je zde uloženo i učení magie. To proto, že máte rozlišovat násilí od nenásilí svobodné vůle. Každý z nás prošel magií. Byl to nezbytný vývojový stupeň. Nyní nastal čas se od ní očistit. Problémy jsou lehce nahozeny, ale když o nich přemýšlíte, dostanete se hlouběji. Později se i důležité věci budou odkrývat podrobněji a do hloubky. Jednoho dne zjistíte, že víte mnohé pravdy, ale nemůžete říci, kde a kdy jste se je dověděli. 8

9 Vězte, že sklízíte plody své práce na sobě samých. Důkazy přicházejí teprve tehdy, když pro ně uzrajete. Lépe řečeno, ony přicházejí ihned, ale pokud jste nezralí, nevidíte je či je nechcete uznat. Záleží jen na vás, zda vstoupíte do vesmírné jednoty lásky a přijmete její požehnání ve věcech dobrých. Helena Šeblová 9

10

11 TRUHLICE POKLADŮ 6. část POSELSTVÍ ZE SVĚTLÝCH SFÉR Znak zasvěcenců

12

13

14

15 Setkání s UFO Při setkání s našimi přáteli dne jsem nejprve viděla nádhernou oranžovou barvu, která přešla v rudou. Na pozadí bylo vidět zprava i zleva dvě modrozelené linky ve tvaru číslice jedna. Nad linkou vlevo se objevil modrozelený rovnoramenný trojúhelník, vpravo se objevil srpek naší planety, který se zvětšoval, až bylo vidět celou planetu. Nad středem horizontu se objevilo seskupení čtyř světle zelených koulí, které vytvořily znamení kříže. Byla jsi na palubě vesmírného korábu a sledovala přistání na obrazovce. Byla jsi čestným velitelem lodi a směla jsi řídit přistávací manévr. Pan J. byl jediný, kdo vnímal události, které jsme prožívali. Všichni ostatní viděli pouze barvy, měli krásné pocity, ale z děje zachytili jen málo. Pan J. skládal zkoušku z jasnovidění a telepatického snímání. Uviděl ohromný talíř, který přistál v naší bezprostřední blízkosti. Po uvítacím ceremoniálu jsme vedli prosby a prosili o vedení, abychom neselhali ve svém snažení a splnili, co jsme slíbili. Potom došlo k přerušení. Byla jsem vedena k tomu, abych řekla, že setkání je u konce. Pan J. podlehl mé autoritě a potvrdil to, což mu bylo později vytknuto. Přicházela paní R., uhoněná, a bylo jí líto, že přišla pozdě. Věděla jsem, že naši přátelé neodletěli, ale stojí opodál a čekají, co bude dál. K paní R. přistoupila éterická bytost a začala ji chlácholit, uklidňovat i očišťovat. Tehdy jsme pochopili, že setkání pokračuje dál, a omluvili se. Během tohoto přerušení nás pan J. informoval, že Otec, Marie a Ježíš donesli truhlici, která byla plná různobarevných zářivých kamenů, které nám byly předány jako dar. Současně nám byl předán krátký ohnivý meč. Bylo nám řečeno, že nastal čas naší nejintenzivnější práce. Toto jsou dary, které máme přijmout do své aury. Naši hosté vztáhli ruce a posilovali nás paprsky své lásky. Od tohoto okamžiku se nemusíme ničeho bát, protože nad námi drží ochrannou ruku. Meč je znakem této ochrany a dává nám pravomoc boje proti přebujelé negativitě. Barevné kameny budou vyzařovat z naší aury láskyplnou energii, kterou budou lidé, kteří s námi přijdou do styku, velice intenzivně pociťovat. Paní Z. uviděla, jak naši přátelé vytvářejí špalír, a všichni jsme byli dekorováni vavřínovými věnci na znamení vítězství nad sebou samými, nad svými nežádoucími vlastnostmi. Došlo k provolávání slávy a všeobecnému veselí. Nad námi se vznášely konfety a barevné stužky. Nastal čas loučení. Naši přátelé odletěli. 15

16 16 Setkání s mimozemšťany Setkání byli přítomni čtyři členové naší skupiny. Když jsme přišli na místo, byla už mateřská loď zakotvena. Na pár vteřin jsem zahlédla létající talíř modrozeleného vyzařování. Obklopilo nás nádherné rudé světlo, potom zelené a modré. Přistoupil k nám Otec s Marií a Ježíšem. Vedli jsme prosby za lidstvo a planetu Zemi. Uviděla jsem narušený ozonový obal Země, prosila za jeho posílení a vedla jsem obvyklé prosby za planetu a lidstvo. Sledovala jsem, jak nás Otec obchází a předává své dary. Paní J. dostala pohlazení a jablko s ujištěním, že její problémy se brzy vyřeší. Paní D. uviděla kalich s nádherným vyzařováním. Byl to svatý grál. Pan J. viděl Ježíše, jak mi předává do rukou své planoucí srdce. Od tohoto okamžiku nás provázejí tyto insignie Nejvyššího principu lásky a stvoření. Pokud zůstaneme na cestě, tato znamení nás budou všude provázet. Naše mise vrcholí. Setkání skončilo. Na závěr jsme si jako vždy sdělovali své vize. Pan J. přinesl ukázat klasy z obrazce vytvořeného v obilí u Nových Dvorů. Tím navázal kontakt se třemi mimozemšťany, se kterými byl karmicky vázán. Jeden z nich byl velmi pokročilý a ostatní dva přivedl s sebou. Pan J. se ptal Ježíše, kdo tyto kruhy vyrobil a co znamenají. Bylo mu odpovězeno: My jsme to udělali. Znamená to, že máte zanechat válek a sjednotit se. Neodpovídal mu Ježíš, ale mimozemšťané. Konečně nám došlo, že Otec toto setkání svolal, abychom se všichni mohli vzájemně očistit od svých vin, včetně mimozemšťanů. Na naši prosbu Otec přivolal všechny mimozemšťany, se kterými jsme se v minulosti karmicky vázali. Oblohu zaplavilo veliké množství mateřských lodí, talířů a různých vznášedel. Předstoupili všichni, kterým jsme ubližovali a kteří ubližovali i nám. Vedli jsme společně prosby za odpuštění, snímali vzájemně ze sebe svou negativitu a prosili Otce, aby tyto společné karmy a vazby vyškrtnul z příslušných ákášických záznamů. Postupně se vše okolo nás vyjasnilo a zavládlo mezi námi usmíření a láskyplné vyzařování. Děkovali jsme za tuto milost a odevzdali se Otci. Nastal čas rozloučení a na obloze opět zavládl čilý ruch. Očištění mimozemšťané se navraceli do svých mateřských lodí. Nechť jsou všechny bytosti šťastny! Děkujeme! Paní L. snímala toto setkání na dálku. Nejprve viděla Boží oko a barevnou terapii. Potom uviděla i zdroje tohoto barevného vyzařování, viděla je jako barevné cylindry od petrolejových lampiček. Viděla spoustu květin ve tvaru lotosů a ženu s dlouhými vlasy přikrytými závojem, jak v dlouhém rouchu odchází. V dálce dozníval souboj dobra se zlem. I pan F., který rovněž toto setkání snímal na dálku, nás všechny přítomné

17 rozeznal. Uviděl spouštět zvon, který byl v horní polovině měděný se zelenou patinou a který ze spodní poloviny vyzařoval nádherné zlaté světlo. V něm bylo zlaté srdce, které se dalo do pohybu a udeřilo do okraje zvonu. Jakmile se tak stalo, celý zvon se zlatě rozzářil a začal se rozvíjet jako květina. Byl to znak duchovní čistoty, pravděpodobně bílá lilie. Je to vize mého odchodu, který přijde, až budou hlavní úkoly mise skončeny. Pak skončí náš souboj s negativitou. Barevné lampy symbolizují barevnou terapii. Lotosy jsou znakem duchovních postupů jednotlivců v naší skupině. Zvon je symbolem víry, lásky a ochrany členů naší skupiny. Svým rozdělením naznačoval, kolik úkolů je splněno. Symbolizuje naše snažení. Polovina je hotova. Současně je alegorií stavu našeho srdce. Když zazní úder srdce zvonu, rozlije se všude pravá láska. To znamená, že v našem srdci láska sídlí. Udeří-li srdce zvonu, současně s ozvou naší lásky se šíří její vyzařování, a kam dorazí, vše prozáří. Na základě tohoto vyzařování vzkvétá nejen naše srdce, ale i náš duch. Bílé lotosy, které viděla paní L., jsou symboly duchovního rozvoje jednotlivců naší skupiny i lidí, se kterými přicházíme do styku. Jsou symbolem čistoty myšlení a cítění. Vyzařování zvonu je vyzařováním lásky vaší skupiny. Každý úder srdce zvonu o okraj znamená výzvu k láskyplnému skutku. Těmito činy se šíří vyzařování vaší lásky. Tímto vyzařováním kvete vaše duše. Její květ lásky v podobě neposkvrněné lilie se rozvíjí službou Nejvyššímu principu lásky a stvoření. Planoucí srdce je insignie Nejvyššího principu lásky a stvoření. Zvon svolává k této službě! Mír s vámi! Vize o žácích a učitelích Sedíme v přednáškovém sále, nejprve si jen povídáme, ale pak nastává čas, kdy musím přednášet. Žáci se však baví, jsou hluční. Je mi to líto, tak chvíli čekám, než se ztiší, ale ani pak se nesoustředí. Napomínám je, aby se snažili, a přednáším dál. Jsou to věci pro ně důležité, ale nejsou schopni je přijmout. Někteří dokonce spí a hlasitě chrápou. Přerušuji přednášku a vybízím ty, kteří chtějí poslouchat, aby mne následovali. Vedu je známými a krásnými místy v Teplicích. V Českobratrské ulici pod kostelem sv. Bartoloměje se zastavujeme. Je zima, krásný slunný den a všude leží sníh. Zastavujeme a všichni se staví tak, aby na ně dopadalo slunce. Já se snažím o totéž, ale pak to vzdávám a s radostí jim přenechávám místo na slunci, protože mám pocit, že to potřebují víc než já. Najednou se ocitáme na Betoně pod Goetheho stezkou a čeká nás poslední etapa středně obtížného výstupu. Jsem v mnišské kutně a stoupám se svými 17

18 žáky mezi keři vzhůru ke klášteru, který stojí na vrcholu. Zde nás vítá dalajláma a odvádí nás do čekárny. Sedím mezi dětmi a mladistvými. Jsem z nich nejstarší. Moji žáci vstávají podle určeného pořadí a odcházejí do chrámu před trůn Boží. Zde je očekává očista a pohovor s Nejvyšším. Trpělivě čekám, protože vím, že předstoupím až poslední. Cítím odpovědnost za své žáky. Vtom se vrací dalajláma a přivádí dívku, která nepromluvila a odmítá jít na stanovenou procházku. Navrhuji, že ji doprovodím, a jsem přesvědčena, že dívka se mnou půjde a úkol zvládne. Ta se krásně usměje na znamení souhlasu, ale nikdo mi nevěří, že se to podaří. Dalajlámovi se to příliš nezamlouvá. Svět je škola a žáci jsou lidé. Stáří žáků naznačuje jejich pokročilost a délku pobytu ve škole. Celá vize je obrazem cesty vaší skupiny i obrazem tvého úkolu. Ne všichni žáci jsou schopni přijmout učení lásky. Někteří by je slyšeli poprvé, kdyby se probudili. Ty, kteří ještě spí, máš probudit. Ti, kteří při přednášce usínají, jsou ti, kteří ještě nejsou zralí a podléhají svým blokům. Ti, kteří jsou hluční, jsou ti pyšní, kteří nechtějí poslouchat nikoho kromě sebe. A tak došlo k rozdělení. Za tebou jdou ti probuzení, kteří tě následují, a tak dojdou svého cíle v Nejvyšším chrámu před trůnem Božím. Ty čekáš poslední, protože neseš odpovědnost za svou práci se svými žáky. Žáci, kteří dosáhli svého cíle, jsou tvou nejkrásnější odměnou, proto jsi ochotna se za ně i obětovat. Jedna žákyně se před trůnem Nejvyššího zastavila a není schopna pokračovat dále. Tím, že navrhuješ, že s ní půjdeš na vycházku, se vlastně obětuješ, protože s ní budeš ještě jednou procházet reinkarnačním kolotočem, a to těsně před cílem, dokud vše nepochopí. Před trůnem Božím pak musí učinit poslední krůček k Milosti Boží. Tato dívka je představitelkou těch, kteří neprošli poslední zkouškou. Mnoho vědí, skoro vše, ale jejich bloky a předsudky jim nedovolily vstoupit do království nebeského. Jejich srdce nepromluvila, proto se o dívce hovořilo jako o němé. Odmítá jít na procházku. Nechce se již reinkarnovat, protože se bojí utrpení a nového poznání, nechce trpět pro své poučení, ale ani pro spásu nikoho jiného. Tím, že jsi navrhla, že půjdeš s ní, jsi jí ve skutečnosti navrhla, že ji budeš provázet tak dlouho, dokud nedosáhne trůnu Božího a její srdce nepromluví ozvěnou Boží lásky. Dalajláma nebyl příliš spokojen, protože tuto oběť považoval za příliš riskantní a domníval se, že v ní spatřuje odlesk tvé pýchy, nikoli lásky. Domníval se, že máš počkat, až rada nejvyšších s Otcem stanoví sami průvodce této dívky. Vaše mise vrcholí, zbývá už jen krátký úsek, ale poměrně strmý, který má též svá úskalí. Proto se vám dostalo tohoto varování. Na vrcholu vás čeká hlavní zkouška před trůnem Nejvyššího, na kterou se musíte dobře připravit. Nestačí jen vědomosti, protože vědomosti bez lásky přinášejí nebla- 18

19 hé výsledky. Teprve když vaše láska rozsvítí vaše srdce a rezonuje s láskou Boží, pak zní vaše srdce v souladu s Nejvyšším principem lásky a stvoření. Teprve pak je cíle dosaženo. Bez lásky jste němí a nemáte lidstvu co dát, ani je nemůžete oslovit. Před trůnem Božím v chrámu Nejvyššího principu lásky a stvoření nastává okamžik pravdy. Ti, kteří nedosáhli ryzosti pravé lásky, jdou znovu na procházku do reinkarnačního kolotoče, kde na sobě pracují tak dlouho, až pochopí podstatu pravé lásky. Jakmile pochopí a jejich srdce tluče v souladu s Nejvyšším principem lásky a stvoření, jejich cesta končí. Jiskra Boží v nich plane jasným světlem a jejich srdce bije pokorou a láskou. Tehdy vás Otec přijímá do své náruče s láskou, kterou vás denně obklopoval a chránil, ale vy jste o tom neměli potuchy. Mír a láska s vámi! Cesta, varovná vize Paní Z. ve své vizi jede autobusem do školy. Je netrpělivá a má strach, že přijde pozdě. Autobus má objížďku přes Bystřici, a tak před ní vystupuje s tím, že si v místě svého bývalého bydliště vyzvedne kolo a pojede do školy na kole. Když však přijde ke kůlně, zjistí, že je vše zadrátované a chráněné řetězy, a proto nemůže ani k zámku od kůlny. Je velmi zklamaná, protože autobus, který opustila, už jí mezitím odjel. S pocitem hněvu se probudila. Mnozí z vás mají pocit, že postupují pomalu. Jsou netrpěliví a chtěli by postupovat rychleji. To však není možné, protože pro každý krok na této cestě musíte být náležitě zralí, jinak váš vývoj vázne a vracíte se k magii. Důvěřujte svým duchovním vůdcům. Postupují vždy jen podle dohody s vámi a v pravý čas nastává váš výcvik i v oboru, kterého se v těle hmotném obáváte. Tím chceme říci, že ne proti vaší vůli, ale podle původní dohody, kterou jste uzavřeli, protože jste věděli, že v těle hmotném neodhadujete vždy přesně své síly a zralost. Proto buďte trpěliví, vše je zatím v pořádku. Zamyslete se nad tím, jaký pokrok jste učinili od roku 1991 a co všechno již vykonáváte samostatně. Mnohdy jsou to věci, které nejsou dovoleny ani nejvyhlášenějším mágům. Mír s vámi! Vize o mimozemšťanech Dobře se mi spí, když vtom ucítím silnější elektrický impulz, který mne vybízí, abych vstala. Moc se mi nechce a nechápu, proč mám vstávat. Nevzpomínám 19

20 si na žádnou vizi. Vstávám a čekám, co bude. Nic se neděje, jdu si tedy lehnout, znovu se ohlašuje impulz. Pátrám v paměti a uzřím první výjev vize. Cítím, že je důležitá, a hrozí nebezpečí, že ji zapomenu. Prosím tedy o pomoc, sedám ke stolu a píši. Vize se přesně vybavuje a není určena jen mně, jak jsem se zprvu mylně domnívala. Procházím městem i jeho okolím a hledám mimozemšťany. Toužím se s nimi setkat. Na nebi vidím čilý ruch letecké dopravy, ale pozoruji, že některá letadla se mění těsně před přistáním v létající talíře a po dosedu na zem mizejí. Totéž se děje i při startu. Vidím přistávat veliký talíř a z něho vystupují tři muži ve skafandrech. Jakmile vystoupili, talíř zmizel a oni se otočili, ale na sobě již měli lehký oblek vojenského rázu. V rukou drží helmy. Kráčejí proti mně a zacházejí do prosklené budovy, kde je vítá nějaká žena, o které vím, že zde pracuje, ale teprve nyní pochopím, že je mimozemského původu. Jsem zmatena a nevím, mám-li mít radost, nebo obavy. Nelíbil se mi jejich vojenský ráz, který symbolizoval jejich charakter. Mimozemšťané jsou již mezi vámi. Tato vize směřovala do budoucnosti, kdy již meziplanetární styk bude běžný. Na vaší planetě se objeví mimozemšťané z různých planet, ne všichni se vám budou líbit, někteří vás budou uvádět do rozpaků svou odlišností, jiní vás budou lekat vojenským chováním a stylem. Mnozí vás budou přitahovat svým láskyplným vyzařováním. Záleží jen na pozemšťanech, se kterými z nich navážou nejužší kontakt a čemu budou dávat přednost. Zda ekonomickému rozmachu, či duchovní nadstavbě, a jak toto vše uvedou do správné rovnováhy. Mír s vámi! 20 Stvrzení slibu v ákášických záznamech Paní H. se vidí ve své vizi, jak sedí spolu s manželem na zasedání naší skupiny. Otáčím se k ní a chci jí opakovaně něco velmi důležitého říci. Okolo nás je spousta lidí. Probouzí se s úzkostí. Též paní L. se vidí se skupinou před rozevřenou knihou tak, jak mne viděla i paní H. V této knize jsme měli stvrdit svým podpisem platnost smlouvy. Paní L. se dostane do sporu s paní D., která tvrdě trvá na tom, aby se paní L. podepsala. Té se to dotýká a odmítá podepsat, pokládá celou záležitost za příliš byrokratickou. Když paní D. trvá na svém, prohlásí paní L., že tedy raději nebude chodit. Potom vidí, že jdou spolu s paní D. domů a obě se snaží urovnat svůj spor. Mluví spolu o všem možném, ale nedorozumění leží stále mezi nimi. Obě jsou představitelkami jednotlivých členů vaší skupiny. Všichni jste podepsali svůj slib v ákášických záznamech. Všichni procházíte zkouškami a dílčími etapami mise, kdy se opakovaně rozhodujete, zda budete pokračovat dále. Paní D. zastupuje horlivce, kteří varují před nebezpečím nedo-

21 držení slibu, který jste sice již jednou podepsali, ale který se obnovuje každou novou etapou vaší mise. Paní L. zastupuje ty, u kterých hrozí nebezpečí, že od svých úkolů odstoupí nebo odpadnou. Stejný význam má i vize paní H., kdy ti nerozumí, co jí chceš sdělit, ale přesto se probouzí s nepříjemným pocitem, že by mohla selhat a svůj úkol nesplnit. Proto tě vidí sedět nad knihou vašich ákášických záznamů. Zjevené symboly knihy ákášických záznamů a z ní vysunutý vytržený list značí, že karma je vyprošena, ale k jejímu úplnému vyrovnání něco chybí. Stejný význam mají vytržené a zmuchlané listy z této knihy. Je to sdělení, že karmy jsou zralé. Co list, to jedna karma. Když pan P. odešel s blokem, značí to, že nevyprosil svou společnou karmu s paní S. Je nutné blok eliminovat a vyprosit, aby nenastoupily výstražné impulzy. Magická stavba čtyř pyramid, průnik mezi dimenzemi a sférami Ve své vizi procházím přes vodu do jiné dimenze, která vypadá jako pohádkový svět, ale je plná nástrah. Jsou zde strašlivě agresivní zvířata i nebezpečné přechody, vím, že toto vše musím podstoupit, že se jedná o záchranu mnoha mně neznámých bytostí. Musím utíkat před dozírající policií a procházet různými tunely, kanály a prodírat se krkolomnými cestami. Jsou zde pasti jako propadla. Najednou se ocitám v pusté močálovité krajině a vím, že když přeplavu tuto vodu, budu mít vyhráno. Vrhnu se ještě s několika lidmi do vody a plavu. Proti nám též plave několik jedinců. Dostáváme se k protějšímu břehu a chceme vylézt, ale zjišťujeme, že z vody můžeme vylézt jen na určitém místě. Každý jedinec má jiný vstup na pevninu. Pokouším se o to ještě se třemi lidmi a najednou učiním pohyb rukou, který slouží jako kód, a já se dostanu na břeh. Ale ještě není vyhráno. Čekají mne další zkoušky a úskalí. Běžím přes dvůr, kde se pracuje. Vím, že nahoře na svahu je východ, který kryje mohutný aparát. Vypadá jako buldozer. Lidé, kteří ho obsluhují, vypadají mírumilovně, ale vím, že nesmím zkřížit jejich cestu, aby mne neuviděli, a rychle se musím protáhnout uvolněnou brankou. To se mi podaří v poslední chvíli. Procházím dílnami a uctivě zdravím přítomné. Konečně vycházím ven. Stojím na volném prostranství na nádvoří kláštera, kde mne vítá asi šedesátiletá jeptiška a děkuje za osvobození. Jsem ráda, že můj úkol je u konce. Vcházíme společně do chrámu, kde mne jeptiška požádá, abych jí pomohla vyhledat vzácné spisy a dokumenty, kvůli kterým zde uvázla. Souhlasím a vydávám se opět krkolomnou cestou do kopule chrámu, kde nacházím tyto spisy. Jsou opět různě jištěné, ale já znám kódy a vím, jak je získat. Zvláštním chemickým obřadem vystupuje písmo na spisech a stává se čitelným. Jsme šťastny, že jsme dosáhly svého cíle. 21

22 V podstatě jde o úkol, před kterým jste se bezradně zastavili. Jde o zneškodnění magické stavby čtyř pyramid a získání a pochopení pravého učení lásky. Čtyři magické pyramidy jsou vždy propojeny, vázány a jištěny i v jiných sférách, dimenzích, prostorech a časech. Krkolomné průniky a průchody, kterými jsi musela projít, jsou průchody touto konstrukcí. Cesta přes vodu je cestou do jiné dimenze. Poslední východ je vždy jištěn takzvaným buldozerem v pohybu, který rozdrtí vše, co se mu připlete do cesty. I různé konstrukce a průlezy, kterými jsi musela projít, případně se na ně zavěsit, aby ses dostala na druhou stranu, jsou průniky, které jsou jištěné kódy. V případě použití špatného kódu celá konstrukce vybuchne a veškeré zlo, kletby, čáry, msty, strážcové a mstitelé se uvolní a vykonají určené dílo zkázy. Nejprve napadnou toho, kdo se snažil tuto pracně vybudovanou konstrukci zneškodnit, a bohužel napadnou i ty, kteří jsou k této konstrukci karmicky připoutáni. Ty jsi dostala zvláštní povolení projít touto konstrukcí a zneškodnit ji. Pomohly ti ty bytosti, které ti pomáhaly s přípravnými pracemi. Byli to léčitelé a ti, které jste duchovně přivolali, aby spolupracovali. To se neobejde bez následků. Když jste začínali s léčbou, neznali jste kódy, ale protože jste použili kód lásky, byly následky minimální a konstrukce nevybuchla. Ti, kteří měli být usmrceni, byli zachráněni a už se uzdravují a ti, kteří byli napadeni, též. Protože jste osvědčili lásku a byli ochotni se obětovat, byla vám povolena výjimka a prozrazeny všechny potřebné kódy. Bylo vás několik kandidátů, kteří si uvědomovali nebezpečí, a přesto toužili pomoci. Ty jsi zareagovala nejrychleji a pracovala nejintenzivněji, přestože jsi cítila silné útoky. Tak to bylo i v plánu rady nejvyšších. V ten čas, kdy se ti rozsvítily léčebné obrazy a očišťovaly tě, tehdy jsme ti předávali kódy, které bylo nutné si zapamatovat. Pak už tě musela vést jen intuice lásky. Jeptiška byla ta, která tuto konstrukci s pomocí běsů a uměle stvořených vybudovala. Toužila po poznání, které jí unikalo pro velikou pýchu a netrpělivost. Sama v pasti čtyř pyramid uvázla též. Dílna, kterou jsi prošla, než jsi vešla na volné prostranství chrámu, bylo místo mezi časem a prostorem, kde pracují zasvěcení mistři na přípravě karmických scénářů podle volby jedince a rady nejvyšších. Proto jsi měla pocit, že nesmíš rušit, a uctivě jsi je pozdravila. Byli to tví hlavní pomocníci, kteří ti předali znalost kódů. Poklad vědění, o který tě osvobozená jeptiška požádala, je Nejvyšší učení lásky. Tím, že tě požádala o pomoc a jeho objevení, se stala tvou žákyní. Proto jsi toto učení nalezla v závratné výšce chrámu poznání, určeného pro tuto sféru a dimenzi. Čtyři pyramidy jsou zneškodněné, nyní již můžete postupovat podle svých dosavadních znalostí a vyprošovat své vazby, svůj díl viny. Dobře 22

23 sledujte bloky, nyní již vše půjde hladce. Je to individuální práce vás všech. Magická konstrukce čtyř pyramid nezasáhla jen vaše blízké, ale mnoho jiných bytostí, mezi kterými se nacházíte i vy sami, nebo alespoň někteří z vás. Mír a láska s vámi! Aštar Svatý grál, jeho získání, působnost a vliv Prosím, na jakém principu funguje svatý grál? Funguje na principu lásky, proto je tak těžké ho dosáhnout a manipulovat s ním. Nejvyšší princip lásky funguje jako kód, který otevírá možnosti tvorby. Při použití tohoto kódu se může mřížka grálu změnit v cokoli, co je třeba pro uskutečnění bohulibé činnosti. Mřížka svatého grálu se rozechvěje jen vibracemi určité kvality myšlení a cítění. Jsou to vibrace nezištné lásky. Touto energií se modeluje mřížka tak, jak je třeba. Buď se promění v potřebný nástroj, nebo zprostředkovává dokonalejší vidění, pocity, případně potřebné telepatické spojení. Tobě bylo dovoleno dvakrát použít svatého grálu. Poprvé na našem setkání v srpnu, kdy jsi jeho prostřednictvím získala hmotný obraz připoutané bytosti k místu činu, a podruhé, kdy bylo třeba, abys telepaticky snímala myšlení bytosti, se kterou jsi právě pracovala. Všichni již pozorujete, že výcvik používání grálu nastal. Máte ostřejší vidění, lepší intuici, výraznější pocity a začínáte vnímat telepaticky. Čím více lásky ve vás bude, tím lépe se vám s grálem bude zacházet a pracovat. Svatý grál je to nejvyšší, co lze získat pouze láskou a usilovnou prací na sobě samých. Žádné vědomosti ani vzdělání bez lásky nemohou sloužit pravému pokroku. Mizí-li z vašeho srdce láska, úměrně tomu mizí schopnost manipulace s grálem. Ten, kdo má v srdci pýchu a tvrdost, nikdy svatého grálu nedosáhne. Proto ani držitel grálu není vždy schopen použít této pomůcky a vykonat zázrak, protože zázraky lásky lze konat jedině tehdy, jsme-li touto láskou naplněni cele. Aby se adept mohl ucházet o svatý grál, musí získat nejprve řád srdce, který má tři stupně: 1. stupeň rudě planoucí srdce 2. stupeň červeně planoucí srdce 3. stupeň řád Nejvyššího principu lásky a stvoření Jakmile adept získá řád dvou stupňů, může se již ucházet o svatý grál. Svatý grál má čtyři stupně hodností: 0. stupeň adept, nese na prsou rudý kalich či mřížku 23

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ Poselství z Nitra naší milované planety Země Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

VZTAHY škola našeho života

VZTAHY škola našeho života VZTAHY škola našeho života Ostrava dne 28.ledna 2015 VZTAHY škola našeho života Bohdana Boniatti Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Partnerské vztahy... 4 2.1. Sexualita... 8 3. Rodičovské vztahy... 11 4.

Více

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Poselství od Kryona www.kryon-deutschland.com www.kryon.com www.sternenweisheit.de pro www.reiki-centrumpraha.cz překládá Lucka K. Kryon prostřednictvím Barbary Bessen Není to tak, jak to vypadá! Červenec/srpen

Více

Ze školy pojmů. Susanne Schwartzkopfová

Ze školy pojmů. Susanne Schwartzkopfová Ze školy pojmů Susanne Schwartzkopfová P o ř á d e k ř á d....3 P í l e....7 P o s l u š n o s t....9 S p o l e h l i v o s t.... 11 D o c h v i l n o s t.... 13 S v o b o d a.... 14 Š t ě s t í.... 17

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Henri Boulad. Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996

Henri Boulad. Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996 Henri Boulad ŽIJ SVOBODNĚ Karmelitanské nakladatelství Kostelní Vydří 1996 Nihil obstat: P. Vojtěch Cyril Kodet OCarm. Imprimi potest: P. Radim Josef janičár OCarm. SVOBODA - SKUTEČNOST NEBO ILUZE? Svoboda

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Tajemství onoho svìta

Tajemství onoho svìta 12 Klíè k okamžitému osvícení Suma Ching Hai Tajemství onoho svìta Pøednáška Suma Ching Hai 26. èervna 1992 OSN v New Yorku V ítám vás na půdě OSN. A prosím, modlete se chvíli společně, každý ve své vlastní

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Dion Fortune PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Díl 1. Stanovení diagnózy I. Znaky psychického útoku Pozorujeme-li vesmír, pak přicházíme k závěru, že zde musí být nějaký vůdčí plán tvořící koordinaci tohoto nekonečného

Více

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina

Otto Ernst Fritsch Vzpomínky na Abd-ru-shina Otto Ernst Fritsch, Elisabeth Gecks, Dr. Karl-Heinz Hütter, Wilhelm Lichtenberg, Rosa Markus, Hellmuth Müller-Schlauroth, Dr. Friedrich Rauber, Josef Wagner, Dr. Erich Walkhoff, Anne-Maria Westphal VZPOMÍNKY

Více

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE KNIŽNÍ KLUB 1993 Original English language edition The Power of Your Subconscious Mind published by Prentice-Hall, Inc., Englewood

Více

Sylvia Browneová CESTA NA DRUHOU STRANU

Sylvia Browneová CESTA NA DRUHOU STRANU Sylvia Browneová CESTA NA DRUHOU STRANU KNIŽNÍ KLUB Přeložila Alena Hnídková Médium jako váš průvodce po tomto světě a po světě za ním Copyright by Sylvia Browne, 1999 Translation by Alena Hnídková, 2002

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9 Rick Joyner Překonání strachu 1) Bitva o duši člověka - 1 2) Dobrý a špatný strach - 4 3) Idoly (modly) a strachy - 7 4) Nejzazší modla (idol)

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách

www.medo.cz Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách Ukázka knihy Snář sebepoznání Plnou verzi knihy naleznete na stránkách www.medo.cz Licenční ujednání: Kniha Snář sebepoznání je určená pouze pro osobní použití bez možnosti další distribuce či jiného šíření

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů

Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Barbara Marciniak ZEMĚ Učení Plejáďanů Vnitřní poselství vesmírných entit Via Lucis Pragae 1996 SLOVO PRĚKLADATELKY Jestliže přijetí první části poselství Plejáďanů s názvem NOSITELÉ SVÍTÁNÍ vyžadovalo

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více