Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Party Navigator PDA Tomáš Kuhn. kompletní dokumentace. Party Navigator. Tomáš Kuhn"

Transkript

1 kompletní dokumentace Party Navigator Tomáš Kuhn

2 D1 Obecný popis aplikace Party navigation Pomocí této aplikace si bude uţivatel moci vyhledat vhodný hudební klub a zobrazit ideální trasu. Aplikace bude obsahovat filtraci (lokace, datum, hudební styl, vstupné,...), která bude zuţovat seznam. Seznam filtrovaných klubů zobrazí základní informace (název, program, www,...). Po rozkliknutí odkazu se zobrazí podrobnější informace. Podrobnější informace budou také obsahovat odkaz na mapu a doporučenou trasu včetně dopravních prostředků, kterými musí jet. Aplikace bude navrţena pouze pro Prahu. D2 Vlastnosti aplikace PROFIL věk: rysy: společenská osoba s hudebním nadšením majetek: osoba vlastnící telefon schopný běhu aplikace v rozumné míře schopnosti: osoba schopna obsluhovat PDA (mobil) na lepší úrovni používání přístroje nejen na volání a SMS, ale využívání jiných komplikovanějších programových možností prostředí: aplikace bude v původní verzi programována pouze pro Prahu handicapy: osoba zrakově nehendikepovaná (aplikace nebude mít zvukovou alternativu) ACTIVITY 1. spuštění telefonu 2. spuštěni aplikace 3. filtrace klubu (název, městka část, hudební styl, otevírací doba, minimální věk, ) 4. orientace mezi filtrovanými kluby 5. rozkliknutí vybraného klubu 6. procházení bližších informací 7. zobrazeni lokace na mapě 8. zobrazeni trasy (mhd) SYSTEM SUPPORT filtrace klubu zobrazení podrobnějších informací o klubu zobrazení na mapě zobrazení trasy CONTEXT V budoucnu by mohla být aplikace rozšířena na celou republiku. Další vylepšení by se mohlo týkat zařazení širší škály kulturních zařízení např. kino, divadlo, sportovní událost,

3 D3 Low fidelity prototyp Hlavní menu aplikace. Obsahuje 4 poloţky. Sváteční uţivatel vyuţije hlavně první poloţku pro rychlé vyhledání hudební události. Častější uţivatel ocení moţnost vedení seznamu oblíbených klubů. Vyhledávání párty. Jednoduchá filtrace, která je doplněná o odkazy rychlého vyhledávání. Kladen důraz na jednoduchost a přehlednost. Podnapilý uţivatel nemá náladu procházet sloţitou filtrací a vyhledáváním. Seznam akcí. List zobrazující filtrované akce. Aktivní poloţka zobrazena na kontrastním pozadí. Poloţky obsahují jen ty nejnutnější informace. Podrobné info. Stránka zobrazuje veškeré informace o akci včetně ceny vstupného a adresy. Z tohoto menu je také moţné přidání klubu do oblíbených. Mapa klubu. Mapa bude zakomponována jako aplikace google maps. Spodní popup zobrazuje základní informace o akci. Jendoduché přehledné. Vyhledání spojení. Vyhledávání bude pouze v rozmezí praţské hromadné dopravy. Filtrování podobné s hlavním rozdílem, ţe cílová stanice bude doplněna podle adresy klubu. Dopravní spojení. Výsledné spojení bude pravděpodobně zobrazeno, jako výpis serveru. Vyhledání klubu. Aplikace bude mít moţnost nejen vyhledávání párty akcí, ale také samotných klubů. Formulář bude velice jednoduchý bez zbytečných prvků.

4 Heuristic documentation 1. testr: David Liška VISIBILITY OF SYSTEM STATUS Obohacení informací v seznamu oblíbených klubů (např. adresa). V přehledu akcí chybí časový údaj o začátku celého programu. Po přidání klubu do oblíbených se zobrazí seznam oblíbených. Očekával bych, ţe zůstane zobrazený klub. USER CONTROL AND FREEDOM Po kliknutí na klub přehledu akcí bych očekával spíše zobrazení detailu klubu, neţ jeho umístění na mapě. Z informací o klubu, mapy, vyhledávání, spojení a výsledků vyhledávání není moţno přepnout do hlavního menu. Z výsledků hledání se nejde přepnout do vyhledávání (musím znovu na mapu a pak na MHD). Vyhledávání by mohlo mít moţnost vybrat více ţánrů najednou. Vyhledání klubu by mohlo mít více parametrů (např. ulice, ţánr). Chybí moţnost odebrání klubu z oblíbených. Z mapy se lze dostat pouze na akci klubu, ale chybí moţnost zobrazení klubového profilu. ERROR PREVENTION Dolní menu mění pozici (např. mapa je jednou vpravo a jednou uprostřed => nepřehledné). AESTHETIC AND MINIMALIST DESIGN Chybí kontakt u autora v nahrávací obrazovce aplikace. Pohled na akci a klub je hodně podobný, na první pohled není jasné, jestli jsem v detailu klubu nebo akce. 2. testr: Tomáš Kuhn VISIBILITY OF SYSTEM STATUS Chybí nápověda a informace o aplikaci. V seznamu oblíbených klubů by mohli být upřesňující informace (např. městská část) Chybí informace, ţe je aplikace naprogramována pouze pro prahu. V profilu klubů chybí odkaz na webové stránky, obecné informace (obsahuje pouze adresu + aktuální program). USER CONTROL AND FREEDOM Chybí funkčnost mechanických tlačítek telefonu. Chybí přímý návrat do menu z různých zakoutí aplikace. U oblíbených klubů chybí moţnost odebrání ze seznamu oblíbených.

5 ERROR PREVENTION Chybí veškerá potvrzovací okna. AESTHETIC AND MINIMALIST DESIGN Tlačítka jsou jednou hranatá šedivá a jednou kulatá oranţová. Lepš zvolení jednotné šablony. Analysis and interpretation Chybí jakékoli informace o aplikaci. Špatná orientace po aplikaci. Pro uţivatele je obtíţné dostat se z jednoho místa na jiné. (v běţném vyhledávání krok za krokem není problém). Zapomenutí některých podstatných funkcí (např. mazání z oblíbených). Špatné grafické odlišení některých oken. Recommendations for D4 Přidání dalších potřebných informací informací a dodělání nápovědy. Zpřehlednění odkazů => uţivateli se zobrazí okno, které by očekával. Zlepšení tlačítek jak po grafické stránce tak po stránce umístění. Větší grafické odlišení klubového profilu. Přidání potvrzovacích dialogových oken, zejména spojených se seznamem oblíbených. Vylepšení návratových odkazů. Zlepšit moţnosti vyhledávání. Moţnost odebrání klubu z oblíbených. Doplnění moţností na obrazovce mapy (zobrazení klubového profilu). Funkčnost mechanických tlačítek telefonu.

6 D4 High fidelity prototyp Preview aplikace. Vyhledávání party. V aplikace není filtr naprogramován. Výsledek je vţdy stejný. Výsledek vyhledávání. Seznam akcí, které by měli splňovat zadání. Profil klubu. Pod profilem jsou zobrazeny jeho akce. Tlačítkem menu vyvoláte další moţnosti. Vyhledání spojení. Filtr by měl spolupracova s dopravním servrem. Funkce není naprogramována. Po odeslání se zobrazí defaultní spojení. Testovani High fidelity prototypu Aplikaci jsem testoval na zařízení HTC Tattoo. Testovaní probíhalo stylem uţivatelského testu, přičemţ uţivatelé měli splnit zadané úkoly. Prototyp není plně funkční, proto jsem volil úkoly tak, aby šli provést bez pouţití nefunkčních segmentů. Test probíhal v domácím prostředí. Vmístnosti jsem byl pouze já a testovaná osoba. Uţivatel dostal seznam, úkolů, které se snaţil splnit. Q1 Máte nějaké zkušenosti s pouţíváním smartphonů? Ano/Ne Q2 Máte zkušenosti s telefony s dotykovým displejem? Ano/Ne Q3 Jaký je Váš věk? Q4 Jste muţ nebo ţena? Muţ/Ţena Q1 Líbila se Vám testovaná aplikace po grafické stránce? jako ve škole Q2 Líbila se Vám testovaná aplikace po stránce funkčnosti? Q3 Hodila by se vvám tato aplikace v telefonu? Ano/Ne Q4 Je něco, co Vám v aplikaci chybělo. Pokud ano, napište co.

7 Q5 Q6 Party Navigator PDA Tomáš Kuhn Co Vás na aplikaci zaujalo? Co Vám na aplikaci vadilo? Testování uţivatelů Uživatel 1 Q1 Máte nějaké zkušenosti s pouţíváním smartphonů? Ano Q2 Máte zkušenosti s telefony s dotykovým displejem? Ano Q3 Jaký je Váš věk? 20 Q4 Jste muţ nebo ţena? Muţ Q1 Líbila se Vám testovaná aplikace po grafické stránce? 3 Q2 Líbila se Vám testovaná aplikace po stránce funkčnosti? 2 Q3 Hodila by se vvám tato aplikace v telefonu? Ano Q4 Je něco, co Vám v aplikaci chybělo. Pokud ano, napište co. Zobrazení více akcí jednoho klubu Q5 Co Vás na aplikaci zaujalo? Praktické vyuţití pro mladé lidi. Q6 Co Vám na aplikaci vadilo? Příliš strohá grafika. Průběh testu: Uţivatel neměl ţádný problém s pouţíváním aplikace. Test proběhl vcelku bez problému.. Uživatel 2 Q1 Máte nějaké zkušenosti s pouţíváním smartphonů? Ano Q2 Máte zkušenosti s telefony s dotykovým displejem? Ano Q3 Jaký je Váš věk? 21 Q4 Jste muţ nebo ţena? Ţena Q1 Líbila se Vám testovaná aplikace po grafické stránce? 2 Q2 Líbila se Vám testovaná aplikace po stránce funkčnosti? 2 Q3 Hodila by se vvám tato aplikace v telefonu? Ano Q4 Je něco, co Vám v aplikaci chybělo. Pokud ano, napište co. Nic Q5 Co Vás na aplikaci zaujalo? Přehlednost a jednoduchost. Q6 Co Vám na aplikaci vadilo? Nic Průběh testu: Tato uţivatelka si s aplikací úspěšně poradila. Jenom párkrát se malinko ztratila.

8 Uživatel 3 Q1 Máte nějaké zkušenosti s pouţíváním smartphonů? Ne Q2 Máte zkušenosti s telefony s dotykovým displejem? Ano Q3 Jaký je Váš věk? 50 Q4 Jste muţ nebo ţena? Muţ Q1 Líbila se Vám testovaná aplikace po grafické stránce? 2 Q2 Líbila se Vám testovaná aplikace po stránce funkčnosti? 3 Q3 Hodila by se vvám tato aplikace v telefonu? Ne Q4 Je něco, co Vám v aplikaci chybělo. Pokud ano, napište co. Větší spektrum kulturních akcí. Q5 Co Vás na aplikaci zaujalo? Všechny důkeţité informace v jedné aplikaci. Q6 Co Vám na aplikaci vadilo? Absence jiných kulturních akcí. Průběh testu: Uţivatel neml takové zkušenosti s komplikovanějšími mobilními aparáty. Po několika radách nakonec splnil všechny úkoly. Uživatel 4 Q1 Máte nějaké zkušenosti s pouţíváním smartphonů? Ne Q2 Máte zkušenosti s telefony s dotykovým displejem? Ano Q3 Jaký je Váš věk? 22 Q4 Jste muţ nebo ţena? Muţ Q1 Líbila se Vám testovaná aplikace po grafické stránce? 1 Q2 Líbila se Vám testovaná aplikace po stránce funkčnosti? 2 Q3 Hodila by se vvám tato aplikace v telefonu? Ano Q4 Je něco, co Vám v aplikaci chybělo. Pokud ano, napište co. Nic Q5 Co Vás na aplikaci zaujalo? Nic Q6 Co Vám na aplikaci vadilo? Nic Průběh testu: Uţivatel neměl takové zkušenosti, avšak díky intuitivnímu ovládání prošel testem bez problémů. Analýza výsledků testů Testované osoby procházeli testem rychle a intuitivně. Po grafické stránce aplikace nesklidila moc uznání. Do budoucna by měli být dodělány chybějící funkce a vylepšit grafický vzhled.

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Internetová řešení podle vašich potřeb

Internetová řešení podle vašich potřeb Internetová řešení podle vašich potřeb Profil společnosti Adaptic Profil společnosti Studio Adaptic, s. r. o., se specializuje na webdesign, tvorbu WWW stránek, internet marketing a online reklamu. Poskytujeme

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

K2 sense: dejte firemním datům ten správný smysl začínáme s projekty v is k2 představujeme mobilní aplikaci k2 e-shop.

K2 sense: dejte firemním datům ten správný smysl začínáme s projekty v is k2 představujeme mobilní aplikaci k2 e-shop. Workstylový časopis společnosti K2 atmitec s. r. o. K2 sense: dejte firemním datům ten správný smysl začínáme s projekty v is k2 představujeme mobilní aplikaci k2 e-shop prosinec /2014 komiks Karel a Karel

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Webdispečink manuál Červen 2011 1 Obsah Popis systému... 6 1.1 Podporované internetové prohlíţeče... 6 1.2 Způsob detekce jízdy... 6 1.3 Omezení systému... 6 1.4 Přihlášení do systému... 7 1.5 Doporučená

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006

Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz. Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Případová studie uživatelské testování použitelnosti webu NAVRCHOLU.cz Zpracováno dne: 19. 11. 2006 Autorská práva k tomuto dokumentu a veškerým souvisejícím materiálům náleží Dobrému webu, bez jehož písemného

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku

Programy pro výuku dětí s poruchou zraku Programy pro výuku dětí s poruchou zraku Nastudujte problematiku obrázkových úloh a testů pro zrakově postižené děti. Převeďte úlohy, naprogramované v systému GamLab pro speciální mateřskou školku do prostředí

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní program: (kombinace) Katedra aplikované matematiky Specializace v pedagogice Informatika

Více

Problematika vývoje herně-výukové aplikace pro předškolní děti

Problematika vývoje herně-výukové aplikace pro předškolní děti České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Problematika vývoje herně-výukové aplikace pro předškolní děti Tomáš Sýkora Vedoucí

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Informační systém pro firmu NetFirmy

Informační systém pro firmu NetFirmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro firmu NetFirmy Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Ondřej Popelka, Ph.D. Bc. David Šupita Brno 2012 Rád bych na tomto místě

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz Obsah 1 Manažerské shrnutí 6 1.1 Použitelnost

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9

1 Co jsou sociální sítě... 3. 2 Facebook... 4. 2.1 Registrace... 6. 2.2 Základní funkce... 9. 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 [Zadejte text.] Obsah 1 Co jsou sociální sítě... 3 2 Facebook... 4 2.1 Registrace... 6 2.2 Základní funkce... 9 2.3 Jak najít přátele na FB... 9 2.4 Jak poslat soukromou zprávu... 10 2.5 Nastavení soukromí...

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZHODNOCENÍ WEBŮ STŘEDNÍCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Miroslav Málek Plzeň, 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více