Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková"

Transkript

1 Závěrečná zpráva 2012/13 Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Místa: Kirillovka, Český kulturně-osvětový klub Mateřídouška, Novorossijsk, Český krajanský spolek Nazdar, Novorossijsk, Dům národnostních menšin, obce Hejduk a Varvarovka. Kulturně-osvětový český klub Mateřídouška se nachází na ulici Krasnaja 19 v obci Kirillovka, která je součástí Novorossijka a má cca obyvatel. V obci je kulturní dům, základní škola, několik dobře zásobených obchodů se smíšeným zbožím, restaurace a zdravotní středisko. Spojení s Novorossijskem je pravidelné a časté. V obou směrech jezdí maršrutky č. 15, 15A, 18 a 25. Klub Mateřídouška se nachází na zastávce Dům kultury v budově staré české školy. V jedné polovině budovy je obchod, o druhou polovinu se dělí český klub, Klub válečných veteránů a Obecní úřad v Kirillovce. Český krajanský spolek Nazdar se nachází v přízemí panelového domu na křižovatce hlavní ulice Vidova a Gordeeva /dům č. 4/ v Novorossijsku. Jde o velké a velmi pěkné prostory s krásnou třídou /často jsem ji využívala i k nacvičování českých tanců/, vybavenou kuchyňkou, společenskou místností, několika sociálními zařízeními, dvěma šatnami, kancelářemi pro předsedkyni, zástupkyni a rozestaveným bytem pro českého učitele. Krajané z Hejduku a Varvarovky svůj spolek nemají. V obou místech k setkávání a činnostem slouží místní kulturní domy. Dospělí krajané přicházejí na výuku dobrovolně z vlastního zájmu. Převážná většina dětí a studentů z Mateřídoušky a Nazdaru nejsou krajané. Klub Mateřídouška: výuku pravidelně navštěvovalo 8 dětí /6 12 let/, 12 studentů /15 23 let/, 15 dospělých /do 60 let/. Spolek Nazdar: 18 dětí /10 14/, 6 studentů /16 18/, 8 dospělých /do 65 let/. Varvarovka: 12 děvčat /9 12/, 20 krajanek /nad 55 let/. Ve Varvarovce byla pravidelná výuka ČJ zahájena v únoru Přijížděly krajanky z Anapy a Pavlovky. Výuka a veškeré aktivity se konaly v místním Kulturním domě ve Varvarovce. Zájmová činnost: kroužky /počty žáků, věk/ Klub Mateřídouška: workshopy navštěvovalo 8 dětí /věk 6 11/, taneční kroužek Sluníčko 8 /věk 6 11/, pěvecký kroužek Sboreček 8 /věk 6 11/, divadelní kroužek Kuřátka 8 /věk 6 11/, aerobic Berušky 8 /věk 6 11/, divadelní kroužek 20 /věk 18 60/, taneční kroužek 8 /věk 30 a více/, pěvecký soubor Kytice 10 /věk do 60 let/. Spolek Nazdar: Šikovné ruce /batikování, vyšívání, patchwork a drátování/ navštěvovalo 20 /věk 9 12/, kroužek hudebně pohybový 20 /věk 9 12/, kroužek vaření a pečení 5 /věk 18 a výše/, kroužek výtvarný a rukodělný 5 /věk 18 a výše/, pěvecký kroužek 18 /věk 9 65/.

2 Dům národnostních menšin (dále DNM): dětský folklórní soubor Jiskra (dále DSF) 16 děvčat /věk 8 12/ Varvarovka: DFS Varvarovský šáteček 12 /věk 9 13/, FS Varvarovské frajárky 20 /všechny nad 55 let/ Výuka: Na uvedených místem jsem se snažila o pestrou výuku všech věkových kategorií. Často zájemci o výuku přicházeli unaveni ze školy, z práce. Proto jsem program koncipovala tak, aby stále přitahoval jejich pozornost. Prokládala činnosti, hrála s krajany hry, s dětmi četla pohádky, zpívali jsme písničky, tancovali, učili se o Evropě a České republice /putování do minulosti i přítomnosti/, dramatizovali čtené texty, zkoušeli několik divadelních vystoupení, vyplňovali pracovní listy apod. Aby měli rodiče lepší přehled o dění v Nedělňáčku /spolek Mateřídouška/, Nazdaru, Domě národnostních menšin i ve Varvarovce, měli možnost docházet s dětmi. Často si natáčeli z výuky i krátká videa. Snažila jsem o vyučování hrou a zároveň děti naučit co nejvíce. Rozdílná úroveň znalosti českého jazyka nevadí. Není důležité, zda dítě umí číst a psát, stejně tak nemusí umět ani slovo česky. Přítomnost česky hovořící učitelky zajistí, že žádné z nich nezůstane nechápavě stranou. Spoustu slov si navíc navzájem přeloží a poradí samy děti. Nejdůležitější je prostě přimět děti pracovat, poslouchat a učit se. Když se kdokoli dětí zeptal, zda chodí do spolků rády, dostával všude opakovanou souhlasnou odpověď. Během školního roku se nastřádá spousta pracovních listů a prací dětí na volných listech, které je potřeba nějak uspořádat, uschovat, aby se jejich práce neztratila. Každé dítě si nakreslilo úvodní stranu Já a moje portfolio. Na konci roku si portfolia odnesly domů. Studenti byli úplní začátečníci. Vyučovala jsem podle učebnice Učíme se česky I. a II. /autorka PaedDr. M. Hanzová/. První díl plně vyhovuje těm, kteří se teprve začínají seznamovat s českým jazykem a s českým prostředím, druhý díl je zaměřen na komunikaci. Studentům jsem sestavila přehled mluvnice a pravopisu. Budou jej potřebovat, jelikož v letošním roce se rozhodlo odjet na placené roční kurzy českého jazyka do Prahy nebo Poděbrad celkem 9 studentů /Mateřídouška 6, Nazdar 3/. Dospělé krajany v Mateřídoušce i Nazdaru /všichni mírně pokročilí/ jsem vyučovala podle Čj I. a II. díl /autorka T. A. Acarkina/. S touto učebnicí mám u rusky mluvících krajanů ty nejlepší zkušenosti. Ke každé vyučovací hodině jsem připravovala pracovní listy, které si krajané postupně zakládali. Kromě základní gramatiky a vyjmenovaných slov jsem s krajany dopodrobna probrala slovní druhy. Učivo si dobře procvičili a osvojili. Ve Varvarovce jsem začala s výukou českého jazyka od začátku. Napsala jsem Písanky a pro všechny /děti i dospělé/ sestavila pracovní sešity se základními lekcemi konverzace a přehledem mluvnice a tvarosloví včetně slovníku k lekcím. Ve všech těchto spolcích dostali na závěr školního roku děti, studenti i dospělí osvědčení, diplomy, uznání a jiná ocenění za aktivity spojené s výukou českého jazyka.

3 Intenzivních kurzů českého jazyka, které byly zájemci velmi kladně hodnoceny, se v Kirillovce /klub Mateřídouška, / účastnilo 10 dospělých, v novorossijském DNM /příměstský tábor / byla účast 10 až 15 dětí denně, ve varvarovském Kulturním domě / / docházelo pravidelně 12 krajanek nad 55 let a všechny děti, pro které byl organizován letní tábor, v Novorossijsku /spolek Nazdar, / projevilo o výuku zájem 8 dospělých. Další aktivity Krajané se zájmem a pravidelně docházeli do kroužků tanečních, rukodělných, pěveckých či divadelních a podíleli se aktivně na organizování výročních akcí. Ve spolku Mateřídouška aktivně v týdnu pracuje pěvecký soubor dospělých Kytice, děti se naopak mohou scházet jen o nedělích v Nedělňáčku. Kromě tvořivých dílniček byly všechny zapojeny v kroužcích pěveckém, dramatickém a aerobiku, jehož cílem bylo především zlepšit fyzickou kondici a pohybové dovednosti dětí různého věku /koordinaci, flexibilitu a rytmiku/. Zdejší děti nemají tolik pohybu, proto byl dětský aerobik také ideálním doplňkem jejich zdravého života a přípravou na příští rok, kdy jsem měla v plánu s nimi založit dětský taneční kroužek českých a moravských lidových písní a tanců. K mému velkému potěšení byl aerobic pro děti velkou zábavou a celé cvičení braly jako hru. Zvládly několik sestav s různými pomůckami oblíbené byly míče, gumy, krabičky, krabice, plastové lahve s pískem nebo přinesené hračky. Kromě pro ně zpočátku úplně neznámých základních kroků aerobiku se naučily řadě říkadel, českému motivačnímu názvosloví i choreografii se spoustou variant k tomu. Písničky a adekvátní hudba pravidelně obohacovaly výuku českého jazyka. S dětmi jsem nacvičila dramatizaci několika českých pohádek /Perníková chaloupka, Vosa papírnice, Jak šli bratři pro kládu, Kuřátko a obilí, Karkulka apod./, s dospělými muzikál Červená Karkulka a celou řadu dalších vystoupení, která jsme předváděli v klubu krajanům při výročních akcích, českých svátcích apod. Okolí obce Kirillovky přímo vybízí k celé řadě aktivit. Pro rodiče a jejich děti jsem organizovala pravidelné a velmi úspěšné stezky s jednoduchými úkoly do okolí např. Budulínkovou stezkou, Za kamarády z pařezové chaloupky, S Ferdou a Beruškou na mravenčí paseku, Za sluníčkem s beruškami apod. Při spolku Nazdar z iniciativy předsedkyně Zinaidy Trendy byl v Domě národnostních menšin v Novorossijsku organizován koncem září 2012 český dětský folklórní soubor Jiskra jako v pořadí šestý národnostní taneční soubor. Přihlásilo se celkem 16 děvčat ve věku 8 12 let. Za přítomnosti choreografky Máji Raveljevně jsem učila děvčata české tance, říkanky, básničky, písničky, a to pravidelně každý čtvrtek od hod. Děvčatům se činnosti velmi líbily a od listopadu 2012 začaly přicházet také na sobotní workshopy a výuku českého jazyka do spolku Nazdar, a to mnohdy i se svými rodiči. A co více. Společnými silami se konečně postupně podařilo vyzdobit třídu v Nazdaru dětskými kresbami a výrobky z letošních tvořivých dílen tradičních českých lidových technik /batika, pletení z proutí, ruční tkaní, vyšívání, malba na hedvábí, perníčky, drátování

4 atd./. K dnešnímu dni se děvčata naučila celkem 12 českých a moravských tanců a od ledna se dětský folklórní soubor Jiskra také pravidelně zúčastňuje tradičních novorossijských, anapských a krasnodarských mezinárodních dětských folklórních festivalů, pořadů o dětech a pro děti, dětských soutěží, her apod. Dospělí krajané z Nazdaru projevili velký zájem o vaření. Kromě českých knedlíků, omáček a tradičních polévek jsme před Mikulášem pekli a zdobili perníčky, na masopust smažili koblihy, na Velikonoce zadělávali na mazance. Krajanky z Nazdaru jsem naučila péci moravské svatební koláčky a zdobit domažlické koláče. Ve Varvarovce jsem členky dětský folklórní soubor Varvarovský šáteček kromě všech tanců Hanácké besedy naučila celou řadu říkanek, říkadel, básniček a českých a moravských písniček. Podařilo se mi v Pavlovce i Varvarovce obnovit některé české lidové zvyky a tradice /např. masopustní průvod, vynášení Moreny, velikonoční koledování i stavění máje s tanci na návsi/. Oživili jsme dávno zapomenuté české písničky, dětské hry a tance. Za svoji krátkou činnost se Šáteček několikrát zúčastnil místních přehlídek základní umělecké činnosti (ZUČ) v Anapě, odkud si vždy děvčata přivezla ocenění i zvláštní uznání. Nejdříve tancovala děvčata v místních školních stejnokrojích, ale ve velmi krátké době jim ředitelka Alla Nedzvědská nechala ušít české kroje, které jsme jen doplnily o červené šátečky a červené stuhy do vlasů. Tyto kroje děvčatům moc sluší a ony důstojně reprezentují krajanský folklór v místě i okolí. Folklórní soubor Varvarovské frajárky jsem naučila tancovat tři české tance v různých choreografiích. Zpíváme několik českých a moravských písní, a to především ty, které zde byly dříve velmi oblíbené. Krajanky přicházely pravidelně a za bohatým výčtem celého souboru se skrývá jejich poctivá práce. Cílem mé práce v oblasti folklóru /osobní koníček z mládí, byla jsem dlouholetou aktivní členkou souborů písní a tanců Jiskra Plzeň a Konrádyho dudácké muziky/ bylo udržovat, obnovovat a rozvíjet kdysi tak bohatou českou a moravskou lidovou kulturu a přiblížit ji krajanům v dnešním moderním světě daleko za českými hranicemi. Velké akce Klub Mateřídouška 15. září: oslavy 69. výročí osvobození Novorossijska (území Malé země), vystoupil pěvecký a taneční soubor Kytice. Krajané poprvé zatancovali několik českých tanců. 28. září: Den české státnosti, setkání s krajany. Členy souboru Kytice jsem naučila zpívat Svatováclavský chorál Český filmový festival v Kirillovce /každý den jeden film tematizující Prahu/. Od 25. května do 2. června 2013 se v Novorossijsku konaly Dny české kultury věnované krajanům a dalším zájemcům o českou kulturu. Jejich organizátorem je kulturně osvětový klub Mateřídouška. V letošním roce přijali účast: Irina Gusačenko třetí sekretář Velvyslanectví ČR v Ruské federaci, Sergej Skorvid

5 (Moskva) docent katedry slavistiky a středoevropských studií RGGU, bohemista a překladatel, Maxim Krivošejev (Moskva) herec a zpěvák autorských a folklórních písní, Volnica (Moskva) jazz-folk-rock trio, z Prahy za DZS Olga Vlachová, za MŠMT Monika Slabá a za MZV Martina Václavíková. Vyhodnocení soutěže Krásná je naše dolinka s prezentacemi krajanů České dědictví UNESCO: Dvanáct českých divů světa. Večerní společný koncert souboru Kytice a skupiny Maxima Krivošejeva. 26. května: přednáška Sergeje Skorvida z Moskvy: Novogradka a Voskresenka Kalačinského kraje Omské oblasti, kde si Češi stále uchovávají českou řeč a slavnostní koncert ke 150. výročí narození Jaroslava Hejduka /hlavního agronoma severního Kavkazu/ s dětským muzikálem Na mravenčí pasece a muzikálem Červená Karkulka, který nacvičili dospělí krajané. 10. června 71. výročí vypálení obce Lidice /vyprávění, beseda a film o osobních dramatech obyčejných obyvatel jedné malé české vesničky/. Dům kultury Hejduk 6. října 99. výročí založení obce Hejduku. Zajistila jsem promítání DVD Добро пожаловать в Чешскую Республику. 23. dubna 150 let od narození Jaroslava Hejduka. Beseda s místními obyvateli o krajanech, kteří se zasloužili o rozvoj zdejší oblasti. Spolek Nazdar 28. října Den vzniku samostatného Československa /setkání a beseda s pamětníky obce Hejduk/. Vernisáž výstavy fotografií T. G. Masaryk a Československá armáda. 5. dubna I. ročník Nocování s Anderesem, zúčastnilo se celkem 15 dětí a 7 dospělých 5. července Den slovanských věrozvěstů, dramatizace textu o Cyrilu a Metodějovi Dům národnostních menšin /výstavy/ prosinec: Kouzelné obrázky Josefa Lady /Ladovy kalendáře a beseda o malíři a ilustrátorovi/, organizoval Nazdar, Novorossijsk únor: František Synek /60 barevných fotografií českých lidových krojů a zvyků/, organizoval Nazdar, Novorossijsk duben: Dny kultury České republiky /promítání dokumentu ČT a prezentace knihy Daleko od domova - Far from home s fotografiemi J. Štreita a M. Sedláčka, které dokumentují život a kulturu české menšiny žijící v Krasnodarském kraji na severním pobřeží Černého moře.

6 Společné akce klubu Mateřídouška a spolku Nazdar: 21. února Světový den mateřského jazyka /odevzdány literární práce k výročí Cyrila a Metoděje a výtvarné práce do mezinárodní soutěže Cestou dvou bratří/. květen výstava výtvarných a literárních prací na téma: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Varvarovka 6. dubna: Noc s Andersenem 22. dubna: Den země. Čištění potoka, sázení nových stromků, zábavný program pro děti a vyhodnocení projektu Zde začínají svahy Severního Kavkazu, který byl zaměřen na tradice a přírodu. 24. dubna: Den sv. Cyrila a Metoděje, Den slovanské kultury a vzdělávání. Spolupráce S Kulturním domem v Hejduku jsem pravidelně spolupracovala, paní ředitelce pomáhala s organizováním českých svátků, se založením Síně českých tradic, besedami pro krajany apod. Na VIII. dětském výtvarném projektu Cestou dvou bratří /v letošním roce mezinárodním/ jsem spolupracovala se sestrou představenou Marií Dudovou z Velehradu, která nám zaslala pro děti i studenty celou řadu omalovánek, samolepek, knižních publikací a zajímavých informací, podle kterých se krajané v průběhu roku seznamovali se životem a dílem světců. V květnu bylo 15 výtvarných prací dětí odesláno na Velehrad, kde se na Dnech dobré vůle dne pořádala slavnostní vernisáž. Další spolupráce byla s místní knihovou v sousední Metodějevce, kde jsem uspořádala výstavu a besedu o Cyrilu a Metodějovi a děti z Mateřídoušky vystoupily s programem. Příští rok by se místní knihovna také ráda zapojila do moc Nocování s Andersenem. Pro nocování nejsou v Mateřídoušce podmínky, je s vedoucí knihovny domluveno, bude-li mít český učitel zájem, může s kirillovskými dětmi nocovat v této knihovně. Velmi úspěšná byla spolupráce mezi českou učitelkou a knihovnicí ve Varvarovce, Zemfíra Vasiljevič je nakloněna všem aktivitám. A tak jsme s malými čtenáři uspořádali několik akcí, např. besedu o Josefu Ladovi /děti zkoušely vyrobit vlastní leporelo/, sledovaly Karafiátovy Broučky online, seznámily se s celou řadou českých pohádkových a večerníčkových postaviček, malovaly Večerníčka, skládaly čepice a uspořádaly jsme společně první pohádkovou Noc s Andersenem /v sobotu 6. 4./ a nacvičili pásmo říkadel a krátkou pohádku, kterou pak děti předvedly ještě několikrát před různým publikem. V Domě národnostních menšin v Novorossijsku jsem se seznámila s choreografkou Marií Raveljevnou, ve Varvarovce s choreografkou Natálií Valetovou. Naučila jsem děti i obě

7 choreografky celé řadě českých a moravských tanců. V příštím roce budou mít na obou místech zájem o pokračování v nácviku, jsou již přihlášené další děti i celé taneční skupiny. Podmínky pro výuku Kirillovka /klub Mateřídouška/ má pro výuku pouze jednu místnost. Vzhledem k tomu, že učím děti hrou, využívala jsem po dohodě s válečnými veterány k pohybové činnosti jejich sousední místnost. V ní jsme nacvičovali aerobik, dětské tance, hráli divadlo a zpívali písně. Nemohla jsem s dětmi dělat bohužel takové činnosti, jako je batikování apod. V klubu není zavedena voda, není zde vařič, děti si nemohou pořádně umýt ruce apod. Záchod je jen chemický, ale děti se jej naučily používat bez problémů. Místnost klubu je na druhou stranu velmi útulná a dobře vybavená. Všechny knihy jsou uložené ve skříních nebo na poličkách. Zájemci o výuku sedí kolem jednoho velkého stolu, což je velká výhoda pro učitele, neboť má každého na očích. Bydlela jsem v Kirillovce a klub jsem měla doslova za rohem. Novorossijsk /spolek Nazdar/ má naopak vše potřebné. Velká učebna s lavicemi také často sloužila k nácvikům tanců, malá místnost s knihovnou ke čtení a zájmovým aktivitám dětí. Společenskou místnost jsme používali k besedování a setkávání zájemců o českou kulturu. Kuchyňka je velmi dobře vybavena. Spolek má 3 WC, také sprchový kout a velkou šatnu. Učitel má možnost si své věci nechávat v jedné ze dvou kanceláří. Mně osobně ve spolku Nazdar velmi líbilo už proto, že jsem jej s dětmi i krajany celý vyzdobila jejich pracemi. Velké poděkování patří vedoucí spolku Zině Trendě a především jejímu vždy ochotnému synu Stanislavu, který byl mojí pravou rukou. Do Nazdaru jsem dojížděla 2 až 3x týdně, doprava je rychlá a celkem pohodlná. Do Varvarovky jsem jezdila autobusem s přestupem na místní dopravu v Anapě. Cestování, práce s krajany, učení s dětmi, nácviky tanců se soubory a opět cestování zpět mi zabralo celý den. Podmínky pro učitele Učiteli pomáhá zajišťovat ubytování předsedkyně klubu Mateřídouška. Vychází mu vstříc a podle jeho přání zajistí bydlení v Kirillovce nebo Novorossijsku. Já jsem dala přednost předměstí před městem. Během roku jsem se stěhovala kvůli údajnému prodeji domku. V současné době bydlím v domě krajana. Stravuji se sama, jsem spokojena. Podařilo /nepodařilo se Podařilo se mi založit 3 dětské folklórní soubory ve všech projevech: slovesném, hudebním, tanečním i výtvarném a 1 folklórní soubor dospělých. V Mateřídoušce i Nazdaru jsem připravila slavnostní program pro rodiče, ve Varvarovce akademii pro žáky místní školy a obyvatele obce. V Mateřídoušce jsem též založila folklórní soubor dospělých. Sešli jsme se několikrát, ale zájem postupně opadl. Nakonec se nenašel ani dostatečný počet zájemců. Mým přáním bylo, aby se krajané alespoň jednou také zúčastnili Krajanského festivalu v Praze. Na druhou stranu ne všichni mohou ve svém věku tancovat.

8 Velmi dobře jsem motivovala studenty v obou spolcích při výuce českého jazyka, o čemž svědčí jejich nebývalý zájem o další studium v ČR. Snažili se, hodně se naučili a v lednu se rozhodli, že se přihlásí na roční kurz českého jazyka do Poděbrad. V budoucnu by chtěli dále pokračovat na některé vybrané vysoké škole v ČR. Ne všichni studenti a krajané však mohli pravidelně docházet na výuku českého jazyka. Proto jsem zavedla výuku online, která se velmi osvědčila. V obou spolcích Nazdaru i Mateřídoušce jsem si s krajany připomněla české státní svátky a všechny české zvyky a tradice. Nejvíce se krajanům líbil masopust. Pro každého zájemce jsem vytvořila zpěvníček s 30 lidovými písněmi, které se naučili zpívat. Na Velikonoce jsem s hochy pletla pomlázky, krajany seznámila s Morenou a létem a sestavila program, se kterým několikrát úspěšně vystupovali. Pro děti jsem během školního roku uspořádala několik výstav a besed nad knihami s vypravováním o českých ilustrátorech a spisovatelích, např. O. Sekora /Malované počasí, Ferdův slabikář, Mravenci se nedají./, Spejbl a Hurvínek dřevěné loutky, Fr. Hrubín /Špalíček veršů a pohádek/, J. Lada /Lidová říkadla, bajky a vzpomínky na Hrusice/, M. Aleš /perokresby/, Erben /Nejkrásnější české pohádky/, J. Karafiát /Broučci/, J. Kožíšek /Ráno/. Problémy a doporučení Problémy, které se vyskytly, jsem se snažila řešit sama. Nikdy jsem nikoho neobtěžovala a nežádala o pomoc. Výhodou je, že se rusky velmi dobře domluvím /bez znalosti ruského jazyka to zde možné ani není/. Časté potíže byly s internetem /spojení přes modem/. Celou dobu mého působení jsem se snažila o navázání spolupráce mezi Mateřídouškou a Nazdarem. Nedařilo se mi to tak, jak bych si představovala, ale spokojena jsem nakonec byla. Děti a studenti se ochotně zapojili do projektů, které vyhlásil jeden či druhý spolek. Různé Do Krasnodarského kraje na černomořském pobřeží se začali Češi stěhovat na základě dohody mezi Ruskem a Rakouskem ve 2. pol. 19. století. Několik českých rodin přišlo do oblasti pod přístavem Tuapse již v roce 1868, ale první velký přísun byl o rok později, v r Asi 360 českých rodin připlulo na parníku z Oděsy a usadily se v okolí Novorossijsku. Založily české vesničky, z nichž většina byla pojmenována podle svatých Kirillovka, Metodějevka, Chlebovka, Borissovka, Vladimirovka nebo Hejduk. Ostatní rodiny se usadily v dnešní Varvarovce a Pavlovce nedaleko od Anapy, další odešly dále na jih k přístavu Tuapse a k Soči nebo překročily kavkazský hřeben k Majkopu. Další Češi přijeli v letech po mnohaměsíční únavné cestě na koních a kravách přes dnešní Ukrajinu. Přistěhovalcům se žilo zpočátku těžce. Postavili si zemljanky, mýtili lesy a zvykali si na drsnou přírodu předhůří severního Kavkazu. Ve 30. letech 20. století bylo toto území po Volyni druhou největší českou komunitou v Rusku, kde si krajané vytvořili výraznou a kulturně aktivní menšinu. Mezi významné Čechy zdejšího kraje patřili především agronom Bedřich Hejduk a jeho syn Jaroslav, kteří se zasloužili ve velmi krátké době o obnovu válkami zuboženého kraje a dodnes jsou jejich jména skloňována ve všech pádech, pokud se týče vinařství. Další Češi byli např. významný geolog a chemik Josef Kučera - objevil na

9 začátku Kavkazského hřebene rozsáhlá ložiska vysoce kvalitního vápence, sládek Jaroslav Ostrý začal v Novorossijsku jako první vařit české pivo v pivovaru Slávie, populární zpěvačka Růžena Sikora jako jedna z prvních sovětských zpěvaček zpívala písně v cizích jazycích včetně češtiny či v neposlední řadě Zenon Svatoš neúnavný pracovník a skvělý sběratel, člen expedice na Špicberky pod vedením V. A. Rusanova. Krajané obou spolků byli ke mně velmi milí, s vedoucími je radost spolupracovat. Obě paní předsedkyně se mi naopak snažily ve všem pomáhat a moji práci dovedly ohodnotit. Osobně velmi děkuji krajanům i studentům, kteří svojí motivací a zájmem vytvářejí ideální prostředí pro činnost spolků. Pro mě byl rok 2012/2013 nejen úspěšným, ale i velmi příjemným.

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů

Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Závěrečná zpráva o působení učitele u krajanů Školní rok: 2014/2015 Destinace (země, místo): Austrálie, Melbourne, Perth Jméno, příjmení: Mgr. Eliška Kyršová Statistika z roku 2011 uvádí, že češtinu používá

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1035/07 Kladno: 27.6.2007 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015 Motto: Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015 Předkládá: PaedDr. Jana Blažková, ředitelka Charakteristika školy Název školy: Základní

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka

zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka zsdr 22/2012 111 A 5 Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2011-2012 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 4 Charakteristika školy 5 Vybavení školy 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více