Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva 2012/13. Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková"

Transkript

1 Závěrečná zpráva 2012/13 Ruská federace: Novorossijsk, Kirillovka, Anapa, Varvarovka, Pavlovka Mgr. Eva Řezníčková Místa: Kirillovka, Český kulturně-osvětový klub Mateřídouška, Novorossijsk, Český krajanský spolek Nazdar, Novorossijsk, Dům národnostních menšin, obce Hejduk a Varvarovka. Kulturně-osvětový český klub Mateřídouška se nachází na ulici Krasnaja 19 v obci Kirillovka, která je součástí Novorossijka a má cca obyvatel. V obci je kulturní dům, základní škola, několik dobře zásobených obchodů se smíšeným zbožím, restaurace a zdravotní středisko. Spojení s Novorossijskem je pravidelné a časté. V obou směrech jezdí maršrutky č. 15, 15A, 18 a 25. Klub Mateřídouška se nachází na zastávce Dům kultury v budově staré české školy. V jedné polovině budovy je obchod, o druhou polovinu se dělí český klub, Klub válečných veteránů a Obecní úřad v Kirillovce. Český krajanský spolek Nazdar se nachází v přízemí panelového domu na křižovatce hlavní ulice Vidova a Gordeeva /dům č. 4/ v Novorossijsku. Jde o velké a velmi pěkné prostory s krásnou třídou /často jsem ji využívala i k nacvičování českých tanců/, vybavenou kuchyňkou, společenskou místností, několika sociálními zařízeními, dvěma šatnami, kancelářemi pro předsedkyni, zástupkyni a rozestaveným bytem pro českého učitele. Krajané z Hejduku a Varvarovky svůj spolek nemají. V obou místech k setkávání a činnostem slouží místní kulturní domy. Dospělí krajané přicházejí na výuku dobrovolně z vlastního zájmu. Převážná většina dětí a studentů z Mateřídoušky a Nazdaru nejsou krajané. Klub Mateřídouška: výuku pravidelně navštěvovalo 8 dětí /6 12 let/, 12 studentů /15 23 let/, 15 dospělých /do 60 let/. Spolek Nazdar: 18 dětí /10 14/, 6 studentů /16 18/, 8 dospělých /do 65 let/. Varvarovka: 12 děvčat /9 12/, 20 krajanek /nad 55 let/. Ve Varvarovce byla pravidelná výuka ČJ zahájena v únoru Přijížděly krajanky z Anapy a Pavlovky. Výuka a veškeré aktivity se konaly v místním Kulturním domě ve Varvarovce. Zájmová činnost: kroužky /počty žáků, věk/ Klub Mateřídouška: workshopy navštěvovalo 8 dětí /věk 6 11/, taneční kroužek Sluníčko 8 /věk 6 11/, pěvecký kroužek Sboreček 8 /věk 6 11/, divadelní kroužek Kuřátka 8 /věk 6 11/, aerobic Berušky 8 /věk 6 11/, divadelní kroužek 20 /věk 18 60/, taneční kroužek 8 /věk 30 a více/, pěvecký soubor Kytice 10 /věk do 60 let/. Spolek Nazdar: Šikovné ruce /batikování, vyšívání, patchwork a drátování/ navštěvovalo 20 /věk 9 12/, kroužek hudebně pohybový 20 /věk 9 12/, kroužek vaření a pečení 5 /věk 18 a výše/, kroužek výtvarný a rukodělný 5 /věk 18 a výše/, pěvecký kroužek 18 /věk 9 65/.

2 Dům národnostních menšin (dále DNM): dětský folklórní soubor Jiskra (dále DSF) 16 děvčat /věk 8 12/ Varvarovka: DFS Varvarovský šáteček 12 /věk 9 13/, FS Varvarovské frajárky 20 /všechny nad 55 let/ Výuka: Na uvedených místem jsem se snažila o pestrou výuku všech věkových kategorií. Často zájemci o výuku přicházeli unaveni ze školy, z práce. Proto jsem program koncipovala tak, aby stále přitahoval jejich pozornost. Prokládala činnosti, hrála s krajany hry, s dětmi četla pohádky, zpívali jsme písničky, tancovali, učili se o Evropě a České republice /putování do minulosti i přítomnosti/, dramatizovali čtené texty, zkoušeli několik divadelních vystoupení, vyplňovali pracovní listy apod. Aby měli rodiče lepší přehled o dění v Nedělňáčku /spolek Mateřídouška/, Nazdaru, Domě národnostních menšin i ve Varvarovce, měli možnost docházet s dětmi. Často si natáčeli z výuky i krátká videa. Snažila jsem o vyučování hrou a zároveň děti naučit co nejvíce. Rozdílná úroveň znalosti českého jazyka nevadí. Není důležité, zda dítě umí číst a psát, stejně tak nemusí umět ani slovo česky. Přítomnost česky hovořící učitelky zajistí, že žádné z nich nezůstane nechápavě stranou. Spoustu slov si navíc navzájem přeloží a poradí samy děti. Nejdůležitější je prostě přimět děti pracovat, poslouchat a učit se. Když se kdokoli dětí zeptal, zda chodí do spolků rády, dostával všude opakovanou souhlasnou odpověď. Během školního roku se nastřádá spousta pracovních listů a prací dětí na volných listech, které je potřeba nějak uspořádat, uschovat, aby se jejich práce neztratila. Každé dítě si nakreslilo úvodní stranu Já a moje portfolio. Na konci roku si portfolia odnesly domů. Studenti byli úplní začátečníci. Vyučovala jsem podle učebnice Učíme se česky I. a II. /autorka PaedDr. M. Hanzová/. První díl plně vyhovuje těm, kteří se teprve začínají seznamovat s českým jazykem a s českým prostředím, druhý díl je zaměřen na komunikaci. Studentům jsem sestavila přehled mluvnice a pravopisu. Budou jej potřebovat, jelikož v letošním roce se rozhodlo odjet na placené roční kurzy českého jazyka do Prahy nebo Poděbrad celkem 9 studentů /Mateřídouška 6, Nazdar 3/. Dospělé krajany v Mateřídoušce i Nazdaru /všichni mírně pokročilí/ jsem vyučovala podle Čj I. a II. díl /autorka T. A. Acarkina/. S touto učebnicí mám u rusky mluvících krajanů ty nejlepší zkušenosti. Ke každé vyučovací hodině jsem připravovala pracovní listy, které si krajané postupně zakládali. Kromě základní gramatiky a vyjmenovaných slov jsem s krajany dopodrobna probrala slovní druhy. Učivo si dobře procvičili a osvojili. Ve Varvarovce jsem začala s výukou českého jazyka od začátku. Napsala jsem Písanky a pro všechny /děti i dospělé/ sestavila pracovní sešity se základními lekcemi konverzace a přehledem mluvnice a tvarosloví včetně slovníku k lekcím. Ve všech těchto spolcích dostali na závěr školního roku děti, studenti i dospělí osvědčení, diplomy, uznání a jiná ocenění za aktivity spojené s výukou českého jazyka.

3 Intenzivních kurzů českého jazyka, které byly zájemci velmi kladně hodnoceny, se v Kirillovce /klub Mateřídouška, / účastnilo 10 dospělých, v novorossijském DNM /příměstský tábor / byla účast 10 až 15 dětí denně, ve varvarovském Kulturním domě / / docházelo pravidelně 12 krajanek nad 55 let a všechny děti, pro které byl organizován letní tábor, v Novorossijsku /spolek Nazdar, / projevilo o výuku zájem 8 dospělých. Další aktivity Krajané se zájmem a pravidelně docházeli do kroužků tanečních, rukodělných, pěveckých či divadelních a podíleli se aktivně na organizování výročních akcí. Ve spolku Mateřídouška aktivně v týdnu pracuje pěvecký soubor dospělých Kytice, děti se naopak mohou scházet jen o nedělích v Nedělňáčku. Kromě tvořivých dílniček byly všechny zapojeny v kroužcích pěveckém, dramatickém a aerobiku, jehož cílem bylo především zlepšit fyzickou kondici a pohybové dovednosti dětí různého věku /koordinaci, flexibilitu a rytmiku/. Zdejší děti nemají tolik pohybu, proto byl dětský aerobik také ideálním doplňkem jejich zdravého života a přípravou na příští rok, kdy jsem měla v plánu s nimi založit dětský taneční kroužek českých a moravských lidových písní a tanců. K mému velkému potěšení byl aerobic pro děti velkou zábavou a celé cvičení braly jako hru. Zvládly několik sestav s různými pomůckami oblíbené byly míče, gumy, krabičky, krabice, plastové lahve s pískem nebo přinesené hračky. Kromě pro ně zpočátku úplně neznámých základních kroků aerobiku se naučily řadě říkadel, českému motivačnímu názvosloví i choreografii se spoustou variant k tomu. Písničky a adekvátní hudba pravidelně obohacovaly výuku českého jazyka. S dětmi jsem nacvičila dramatizaci několika českých pohádek /Perníková chaloupka, Vosa papírnice, Jak šli bratři pro kládu, Kuřátko a obilí, Karkulka apod./, s dospělými muzikál Červená Karkulka a celou řadu dalších vystoupení, která jsme předváděli v klubu krajanům při výročních akcích, českých svátcích apod. Okolí obce Kirillovky přímo vybízí k celé řadě aktivit. Pro rodiče a jejich děti jsem organizovala pravidelné a velmi úspěšné stezky s jednoduchými úkoly do okolí např. Budulínkovou stezkou, Za kamarády z pařezové chaloupky, S Ferdou a Beruškou na mravenčí paseku, Za sluníčkem s beruškami apod. Při spolku Nazdar z iniciativy předsedkyně Zinaidy Trendy byl v Domě národnostních menšin v Novorossijsku organizován koncem září 2012 český dětský folklórní soubor Jiskra jako v pořadí šestý národnostní taneční soubor. Přihlásilo se celkem 16 děvčat ve věku 8 12 let. Za přítomnosti choreografky Máji Raveljevně jsem učila děvčata české tance, říkanky, básničky, písničky, a to pravidelně každý čtvrtek od hod. Děvčatům se činnosti velmi líbily a od listopadu 2012 začaly přicházet také na sobotní workshopy a výuku českého jazyka do spolku Nazdar, a to mnohdy i se svými rodiči. A co více. Společnými silami se konečně postupně podařilo vyzdobit třídu v Nazdaru dětskými kresbami a výrobky z letošních tvořivých dílen tradičních českých lidových technik /batika, pletení z proutí, ruční tkaní, vyšívání, malba na hedvábí, perníčky, drátování

4 atd./. K dnešnímu dni se děvčata naučila celkem 12 českých a moravských tanců a od ledna se dětský folklórní soubor Jiskra také pravidelně zúčastňuje tradičních novorossijských, anapských a krasnodarských mezinárodních dětských folklórních festivalů, pořadů o dětech a pro děti, dětských soutěží, her apod. Dospělí krajané z Nazdaru projevili velký zájem o vaření. Kromě českých knedlíků, omáček a tradičních polévek jsme před Mikulášem pekli a zdobili perníčky, na masopust smažili koblihy, na Velikonoce zadělávali na mazance. Krajanky z Nazdaru jsem naučila péci moravské svatební koláčky a zdobit domažlické koláče. Ve Varvarovce jsem členky dětský folklórní soubor Varvarovský šáteček kromě všech tanců Hanácké besedy naučila celou řadu říkanek, říkadel, básniček a českých a moravských písniček. Podařilo se mi v Pavlovce i Varvarovce obnovit některé české lidové zvyky a tradice /např. masopustní průvod, vynášení Moreny, velikonoční koledování i stavění máje s tanci na návsi/. Oživili jsme dávno zapomenuté české písničky, dětské hry a tance. Za svoji krátkou činnost se Šáteček několikrát zúčastnil místních přehlídek základní umělecké činnosti (ZUČ) v Anapě, odkud si vždy děvčata přivezla ocenění i zvláštní uznání. Nejdříve tancovala děvčata v místních školních stejnokrojích, ale ve velmi krátké době jim ředitelka Alla Nedzvědská nechala ušít české kroje, které jsme jen doplnily o červené šátečky a červené stuhy do vlasů. Tyto kroje děvčatům moc sluší a ony důstojně reprezentují krajanský folklór v místě i okolí. Folklórní soubor Varvarovské frajárky jsem naučila tancovat tři české tance v různých choreografiích. Zpíváme několik českých a moravských písní, a to především ty, které zde byly dříve velmi oblíbené. Krajanky přicházely pravidelně a za bohatým výčtem celého souboru se skrývá jejich poctivá práce. Cílem mé práce v oblasti folklóru /osobní koníček z mládí, byla jsem dlouholetou aktivní členkou souborů písní a tanců Jiskra Plzeň a Konrádyho dudácké muziky/ bylo udržovat, obnovovat a rozvíjet kdysi tak bohatou českou a moravskou lidovou kulturu a přiblížit ji krajanům v dnešním moderním světě daleko za českými hranicemi. Velké akce Klub Mateřídouška 15. září: oslavy 69. výročí osvobození Novorossijska (území Malé země), vystoupil pěvecký a taneční soubor Kytice. Krajané poprvé zatancovali několik českých tanců. 28. září: Den české státnosti, setkání s krajany. Členy souboru Kytice jsem naučila zpívat Svatováclavský chorál Český filmový festival v Kirillovce /každý den jeden film tematizující Prahu/. Od 25. května do 2. června 2013 se v Novorossijsku konaly Dny české kultury věnované krajanům a dalším zájemcům o českou kulturu. Jejich organizátorem je kulturně osvětový klub Mateřídouška. V letošním roce přijali účast: Irina Gusačenko třetí sekretář Velvyslanectví ČR v Ruské federaci, Sergej Skorvid

5 (Moskva) docent katedry slavistiky a středoevropských studií RGGU, bohemista a překladatel, Maxim Krivošejev (Moskva) herec a zpěvák autorských a folklórních písní, Volnica (Moskva) jazz-folk-rock trio, z Prahy za DZS Olga Vlachová, za MŠMT Monika Slabá a za MZV Martina Václavíková. Vyhodnocení soutěže Krásná je naše dolinka s prezentacemi krajanů České dědictví UNESCO: Dvanáct českých divů světa. Večerní společný koncert souboru Kytice a skupiny Maxima Krivošejeva. 26. května: přednáška Sergeje Skorvida z Moskvy: Novogradka a Voskresenka Kalačinského kraje Omské oblasti, kde si Češi stále uchovávají českou řeč a slavnostní koncert ke 150. výročí narození Jaroslava Hejduka /hlavního agronoma severního Kavkazu/ s dětským muzikálem Na mravenčí pasece a muzikálem Červená Karkulka, který nacvičili dospělí krajané. 10. června 71. výročí vypálení obce Lidice /vyprávění, beseda a film o osobních dramatech obyčejných obyvatel jedné malé české vesničky/. Dům kultury Hejduk 6. října 99. výročí založení obce Hejduku. Zajistila jsem promítání DVD Добро пожаловать в Чешскую Республику. 23. dubna 150 let od narození Jaroslava Hejduka. Beseda s místními obyvateli o krajanech, kteří se zasloužili o rozvoj zdejší oblasti. Spolek Nazdar 28. října Den vzniku samostatného Československa /setkání a beseda s pamětníky obce Hejduk/. Vernisáž výstavy fotografií T. G. Masaryk a Československá armáda. 5. dubna I. ročník Nocování s Anderesem, zúčastnilo se celkem 15 dětí a 7 dospělých 5. července Den slovanských věrozvěstů, dramatizace textu o Cyrilu a Metodějovi Dům národnostních menšin /výstavy/ prosinec: Kouzelné obrázky Josefa Lady /Ladovy kalendáře a beseda o malíři a ilustrátorovi/, organizoval Nazdar, Novorossijsk únor: František Synek /60 barevných fotografií českých lidových krojů a zvyků/, organizoval Nazdar, Novorossijsk duben: Dny kultury České republiky /promítání dokumentu ČT a prezentace knihy Daleko od domova - Far from home s fotografiemi J. Štreita a M. Sedláčka, které dokumentují život a kulturu české menšiny žijící v Krasnodarském kraji na severním pobřeží Černého moře.

6 Společné akce klubu Mateřídouška a spolku Nazdar: 21. února Světový den mateřského jazyka /odevzdány literární práce k výročí Cyrila a Metoděje a výtvarné práce do mezinárodní soutěže Cestou dvou bratří/. květen výstava výtvarných a literárních prací na téma: 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Varvarovka 6. dubna: Noc s Andersenem 22. dubna: Den země. Čištění potoka, sázení nových stromků, zábavný program pro děti a vyhodnocení projektu Zde začínají svahy Severního Kavkazu, který byl zaměřen na tradice a přírodu. 24. dubna: Den sv. Cyrila a Metoděje, Den slovanské kultury a vzdělávání. Spolupráce S Kulturním domem v Hejduku jsem pravidelně spolupracovala, paní ředitelce pomáhala s organizováním českých svátků, se založením Síně českých tradic, besedami pro krajany apod. Na VIII. dětském výtvarném projektu Cestou dvou bratří /v letošním roce mezinárodním/ jsem spolupracovala se sestrou představenou Marií Dudovou z Velehradu, která nám zaslala pro děti i studenty celou řadu omalovánek, samolepek, knižních publikací a zajímavých informací, podle kterých se krajané v průběhu roku seznamovali se životem a dílem světců. V květnu bylo 15 výtvarných prací dětí odesláno na Velehrad, kde se na Dnech dobré vůle dne pořádala slavnostní vernisáž. Další spolupráce byla s místní knihovou v sousední Metodějevce, kde jsem uspořádala výstavu a besedu o Cyrilu a Metodějovi a děti z Mateřídoušky vystoupily s programem. Příští rok by se místní knihovna také ráda zapojila do moc Nocování s Andersenem. Pro nocování nejsou v Mateřídoušce podmínky, je s vedoucí knihovny domluveno, bude-li mít český učitel zájem, může s kirillovskými dětmi nocovat v této knihovně. Velmi úspěšná byla spolupráce mezi českou učitelkou a knihovnicí ve Varvarovce, Zemfíra Vasiljevič je nakloněna všem aktivitám. A tak jsme s malými čtenáři uspořádali několik akcí, např. besedu o Josefu Ladovi /děti zkoušely vyrobit vlastní leporelo/, sledovaly Karafiátovy Broučky online, seznámily se s celou řadou českých pohádkových a večerníčkových postaviček, malovaly Večerníčka, skládaly čepice a uspořádaly jsme společně první pohádkovou Noc s Andersenem /v sobotu 6. 4./ a nacvičili pásmo říkadel a krátkou pohádku, kterou pak děti předvedly ještě několikrát před různým publikem. V Domě národnostních menšin v Novorossijsku jsem se seznámila s choreografkou Marií Raveljevnou, ve Varvarovce s choreografkou Natálií Valetovou. Naučila jsem děti i obě

7 choreografky celé řadě českých a moravských tanců. V příštím roce budou mít na obou místech zájem o pokračování v nácviku, jsou již přihlášené další děti i celé taneční skupiny. Podmínky pro výuku Kirillovka /klub Mateřídouška/ má pro výuku pouze jednu místnost. Vzhledem k tomu, že učím děti hrou, využívala jsem po dohodě s válečnými veterány k pohybové činnosti jejich sousední místnost. V ní jsme nacvičovali aerobik, dětské tance, hráli divadlo a zpívali písně. Nemohla jsem s dětmi dělat bohužel takové činnosti, jako je batikování apod. V klubu není zavedena voda, není zde vařič, děti si nemohou pořádně umýt ruce apod. Záchod je jen chemický, ale děti se jej naučily používat bez problémů. Místnost klubu je na druhou stranu velmi útulná a dobře vybavená. Všechny knihy jsou uložené ve skříních nebo na poličkách. Zájemci o výuku sedí kolem jednoho velkého stolu, což je velká výhoda pro učitele, neboť má každého na očích. Bydlela jsem v Kirillovce a klub jsem měla doslova za rohem. Novorossijsk /spolek Nazdar/ má naopak vše potřebné. Velká učebna s lavicemi také často sloužila k nácvikům tanců, malá místnost s knihovnou ke čtení a zájmovým aktivitám dětí. Společenskou místnost jsme používali k besedování a setkávání zájemců o českou kulturu. Kuchyňka je velmi dobře vybavena. Spolek má 3 WC, také sprchový kout a velkou šatnu. Učitel má možnost si své věci nechávat v jedné ze dvou kanceláří. Mně osobně ve spolku Nazdar velmi líbilo už proto, že jsem jej s dětmi i krajany celý vyzdobila jejich pracemi. Velké poděkování patří vedoucí spolku Zině Trendě a především jejímu vždy ochotnému synu Stanislavu, který byl mojí pravou rukou. Do Nazdaru jsem dojížděla 2 až 3x týdně, doprava je rychlá a celkem pohodlná. Do Varvarovky jsem jezdila autobusem s přestupem na místní dopravu v Anapě. Cestování, práce s krajany, učení s dětmi, nácviky tanců se soubory a opět cestování zpět mi zabralo celý den. Podmínky pro učitele Učiteli pomáhá zajišťovat ubytování předsedkyně klubu Mateřídouška. Vychází mu vstříc a podle jeho přání zajistí bydlení v Kirillovce nebo Novorossijsku. Já jsem dala přednost předměstí před městem. Během roku jsem se stěhovala kvůli údajnému prodeji domku. V současné době bydlím v domě krajana. Stravuji se sama, jsem spokojena. Podařilo /nepodařilo se Podařilo se mi založit 3 dětské folklórní soubory ve všech projevech: slovesném, hudebním, tanečním i výtvarném a 1 folklórní soubor dospělých. V Mateřídoušce i Nazdaru jsem připravila slavnostní program pro rodiče, ve Varvarovce akademii pro žáky místní školy a obyvatele obce. V Mateřídoušce jsem též založila folklórní soubor dospělých. Sešli jsme se několikrát, ale zájem postupně opadl. Nakonec se nenašel ani dostatečný počet zájemců. Mým přáním bylo, aby se krajané alespoň jednou také zúčastnili Krajanského festivalu v Praze. Na druhou stranu ne všichni mohou ve svém věku tancovat.

8 Velmi dobře jsem motivovala studenty v obou spolcích při výuce českého jazyka, o čemž svědčí jejich nebývalý zájem o další studium v ČR. Snažili se, hodně se naučili a v lednu se rozhodli, že se přihlásí na roční kurz českého jazyka do Poděbrad. V budoucnu by chtěli dále pokračovat na některé vybrané vysoké škole v ČR. Ne všichni studenti a krajané však mohli pravidelně docházet na výuku českého jazyka. Proto jsem zavedla výuku online, která se velmi osvědčila. V obou spolcích Nazdaru i Mateřídoušce jsem si s krajany připomněla české státní svátky a všechny české zvyky a tradice. Nejvíce se krajanům líbil masopust. Pro každého zájemce jsem vytvořila zpěvníček s 30 lidovými písněmi, které se naučili zpívat. Na Velikonoce jsem s hochy pletla pomlázky, krajany seznámila s Morenou a létem a sestavila program, se kterým několikrát úspěšně vystupovali. Pro děti jsem během školního roku uspořádala několik výstav a besed nad knihami s vypravováním o českých ilustrátorech a spisovatelích, např. O. Sekora /Malované počasí, Ferdův slabikář, Mravenci se nedají./, Spejbl a Hurvínek dřevěné loutky, Fr. Hrubín /Špalíček veršů a pohádek/, J. Lada /Lidová říkadla, bajky a vzpomínky na Hrusice/, M. Aleš /perokresby/, Erben /Nejkrásnější české pohádky/, J. Karafiát /Broučci/, J. Kožíšek /Ráno/. Problémy a doporučení Problémy, které se vyskytly, jsem se snažila řešit sama. Nikdy jsem nikoho neobtěžovala a nežádala o pomoc. Výhodou je, že se rusky velmi dobře domluvím /bez znalosti ruského jazyka to zde možné ani není/. Časté potíže byly s internetem /spojení přes modem/. Celou dobu mého působení jsem se snažila o navázání spolupráce mezi Mateřídouškou a Nazdarem. Nedařilo se mi to tak, jak bych si představovala, ale spokojena jsem nakonec byla. Děti a studenti se ochotně zapojili do projektů, které vyhlásil jeden či druhý spolek. Různé Do Krasnodarského kraje na černomořském pobřeží se začali Češi stěhovat na základě dohody mezi Ruskem a Rakouskem ve 2. pol. 19. století. Několik českých rodin přišlo do oblasti pod přístavem Tuapse již v roce 1868, ale první velký přísun byl o rok později, v r Asi 360 českých rodin připlulo na parníku z Oděsy a usadily se v okolí Novorossijsku. Založily české vesničky, z nichž většina byla pojmenována podle svatých Kirillovka, Metodějevka, Chlebovka, Borissovka, Vladimirovka nebo Hejduk. Ostatní rodiny se usadily v dnešní Varvarovce a Pavlovce nedaleko od Anapy, další odešly dále na jih k přístavu Tuapse a k Soči nebo překročily kavkazský hřeben k Majkopu. Další Češi přijeli v letech po mnohaměsíční únavné cestě na koních a kravách přes dnešní Ukrajinu. Přistěhovalcům se žilo zpočátku těžce. Postavili si zemljanky, mýtili lesy a zvykali si na drsnou přírodu předhůří severního Kavkazu. Ve 30. letech 20. století bylo toto území po Volyni druhou největší českou komunitou v Rusku, kde si krajané vytvořili výraznou a kulturně aktivní menšinu. Mezi významné Čechy zdejšího kraje patřili především agronom Bedřich Hejduk a jeho syn Jaroslav, kteří se zasloužili ve velmi krátké době o obnovu válkami zuboženého kraje a dodnes jsou jejich jména skloňována ve všech pádech, pokud se týče vinařství. Další Češi byli např. významný geolog a chemik Josef Kučera - objevil na

9 začátku Kavkazského hřebene rozsáhlá ložiska vysoce kvalitního vápence, sládek Jaroslav Ostrý začal v Novorossijsku jako první vařit české pivo v pivovaru Slávie, populární zpěvačka Růžena Sikora jako jedna z prvních sovětských zpěvaček zpívala písně v cizích jazycích včetně češtiny či v neposlední řadě Zenon Svatoš neúnavný pracovník a skvělý sběratel, člen expedice na Špicberky pod vedením V. A. Rusanova. Krajané obou spolků byli ke mně velmi milí, s vedoucími je radost spolupracovat. Obě paní předsedkyně se mi naopak snažily ve všem pomáhat a moji práci dovedly ohodnotit. Osobně velmi děkuji krajanům i studentům, kteří svojí motivací a zájmem vytvářejí ideální prostředí pro činnost spolků. Pro mě byl rok 2012/2013 nejen úspěšným, ale i velmi příjemným.

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

KAMARÁDI. V.Víšková 4.A. 1.Nácvik pohádky Jak šlo vejce do světa. 2.Výroba kulis, kostýmů. 3.Výroba výrobků k prodeji. DÍLNA název VYUČUJÍCÍ UČEBNA

KAMARÁDI. V.Víšková 4.A. 1.Nácvik pohádky Jak šlo vejce do světa. 2.Výroba kulis, kostýmů. 3.Výroba výrobků k prodeji. DÍLNA název VYUČUJÍCÍ UČEBNA KAMARÁDI V.Víšková 4.A 1.Nácvik pohádky Jak šlo vejce do světa. 2.Výroba kulis, kostýmů. 3.Výroba výrobků k prodeji. CIRKUS V. Lojdová & M. Bürger & R. Caklová 9. POZOR! Tato dílna je určena především

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Martin Horn SRBSKO - Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Gaj Krajanské spolky Matice česká, Češi jižního Banátu Základní informace o destinaci a krajanech Češi

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

VYHODNOCENÍ PROJEKTU. Kniha je můj kamarád, s knihou si chci povídat rozvoj čtenářských a jazykových dovedností nejen ve vyučování

VYHODNOCENÍ PROJEKTU. Kniha je můj kamarád, s knihou si chci povídat rozvoj čtenářských a jazykových dovedností nejen ve vyučování VYHODNOCENÍ PROJEKTU Kniha je můj kamarád, s knihou si chci povídat rozvoj čtenářských a jazykových dovedností nejen ve vyučování Číslo rozhodnutí: RPCG 195/2008 v rámci rozvojového programu Podpora čtenářské

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku

Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku Hodnocení činnosti školní družiny za 1. pololetí školního roku 2015-2016 V letošním školním roce bylo do školní družiny zapsáno celkem 30 dětí (maximálně možný počet dětí na jedno oddělení). Zájem o školní

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Pěvecký sbor Kvítek Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Pěvecký sbor Kvítek Jméno a příjmení: Michaela Blechová Třída: 5.A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: PaedDr. Naděžda Hrnčířová Datum odevzdání:

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013

Městská knihovna Sedlčany. Lukáškovi je deset. Knihovny současnosti 2013 Olomouc. 11. září 2013 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset Knihovny současnosti 2013 Olomouc 11. září 2013 Data jsou důležitá Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor:

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí ze strany MZV. Milán, 23. 3. 2013, Stanislav KÁZECKÝ Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí ze strany MZV. Milán, 23. 3. 2013, Stanislav KÁZECKÝ Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Podpora výuky českého jazyka v zahraničí ze strany MZV Milán, 23. 3. 2013, Stanislav KÁZECKÝ Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Pracoviště pro krajanské záležitosti (ZKZ) www.mzv.cz/krajane Koordinace

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh / učivo: Sestavení životopisu, vyplnění dotazníku, čtení s porozuměním, orientace v textu JK 32-DUM

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur

EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur EU_12_sada2_06_ČJ_Literatura4_Dur Název školy Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, p. o. Autor Mgr. Durajová Helena Anotace Vzdělávací oblast Pracovní list je zaměřen na upevnění znalostí

Více