MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 1 MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I, Opět se po roce společně setkáváme při výročním shromáždění plnoprávných členů sboru, abychom se ohlédli zpět a díky tomu i kupředu. Chceme vzpomenout na vše, co jsme společně v minulém roce prožili, a ve světle tohoto ohlédnutí popřemýšlet o roce následujícím. Na obojí je třeba podívat se pohledem našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, k jehož jménu se, coby křesťané, hrdě hlásíme. Pojďme tedy spolu prožít příjemné dvě, tři hodinky výročního setkání, ve kterém náš Pán bude mezi námi, a proberme všechny ty události. Za dobré poděkujme, zlé kajíce se vyznejme a s nadějnou vírou se znovu podívejme na Dokonavatele naší víry, který vede naše kroky. Pavel Mošner K HLASOVÁNÍ O SETRVÁNÍ KAZATELE NA SBORU. Naše kazatelská rodina Mošnerovi je na našem sboru už 7. rokem. Proto jsme byli osloveni členem RCB kazatelem Mílou Kloubkem, abychom uspořádali hlasování o setrvání kazatele na sboru, které se má konat dle řádu církve po 7 a 10 letech. Hlasování se děje odděleně.samostatně hlasuje staršovstvo, samostatně členové sboru. Staršovstvo včetně kazatelů na stanicích hlasovalo již na svém únorovém setkání a z hlasování vyplynulo, že většinou hlasů za svým kazatelem stojí. Hlasováním máme možnost vyjádřit, zda si Pavla Mošnera přejeme v našem středu i během několika dalších let. Sbor bude hlasovat v první části výročního členského shromáždění. Na stanicích budou hlasovat v předstihu a hlasy se sečtou. Pokud by některý člen stanice nemohl hlasovat na stanici, může hlasovat na členském shromáždění, ale je třeba, aby to oznámil při zápisu do prezenční listiny na členském shromáždění. Aby bylo hlasování platné, je třeba, aby se ho zúčastnila alespoň 1/2 plnoprávných členů sboru, ať už budou hlasovat na stanicích nebo na členském shromáždění. Hlasovat se bude tajným hlasováním lístky. Budeme odpovídat na otázku: Má kazatel Pavel Mošner ve sboru setrvat? Pro setrvání kazatele ve sboru nadále je třeba alespoň 2/3 kladných hlasů těch, kdo se hlasování zúčastnili. Zdržení se hlasování či neodevzdání platného hlasovacího lístku má tedy stejný dopad jako odpověď ne. Pro srovnání - při volbě kazatele nebo staršovstva stačí ½ hlasů. Prosím využijme v co největším počtu možnost svobodně se vyjádřit k dalšímu setrvání našeho bratra kazatele ve službě na našem sboru. Nenechávejme za sebe rozhodovat ostatní. Pokud by kazatel nedostal dostatečnou podporu sboru, nastal by pro staršovstvo úkol hledat nového správce sboru paradoxně přesto, že ono samo kazateli podporu vyjádřilo. zapsal Samuel Marek SEZNAM PŘESUNŮ znak plus/minus dat jméno důvod změny přípr. děti pl.čl. součet

2 ŘÍČANY: VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 2 Stanice vinohradského sboru Církve bratrské v Říčanech v minulém roce prodělala těžký rok. Odchodem některých klíčových bratří a sester v roce 2007 a přirozeným vývojem dospívání studentů a tedy jejich odchody za studiem či do světa za zkušenostmi - se reálná členská základna snížila natolik, že jsme měli obavy z naplnění služeb, nutného rozpočtu a pokrytí všech závazků. Zpracovali jsme si přehled našich silných a slabých stránek, promysleli jsme naše naděje a ohrožení. Zvolili jsme cestu, na které jsme udělali z našich slabých stránek bohatství. Zaměřili jsme se na rodiny s dětmi, zavedli jsme pravidelné dětské bohoslužby a systematicky jsme stavěli na širokých možnostech účasti bratří a sester na bohoslužbách. Pokojové uspořádání naší shromažďovací místnosti, které nás omezuje, však na druhé straně umožňuje neformální, a přesto uctivé vedení bohoslužeb. Tato opatření nesou své výsledky. Do vedení shromáždění a dalších aktivit se dostalo více bratří a sester včetně hostů. Pán Bůh nám poslal celé rodiny s dětmi a náš dosah se zvětšil úspěšností mimocírkevních aktivit. Hospodaření roku 2008 nakonec bylo s mírným přebytkem, i to považujeme za Boží div. Už v závěru roku se objevily úvahy o členství našich hostů (jeden z otců rodin byl během roku připravován pro křest), začali jsme opět uvažovat o samostatnosti své existence. Protože nejsme zbaveni krizí a zápasů, nebude to jednoduchá cesta, vždyť musí znamenat aktivizaci všech stávajících členů, bez které by založení sboru nemělo smysl. Malé společenství nemůže počítat s bohatým týmem, zastupitelností a tím se stabilitou, přesto má svou krásu a smysl. ZBRASLAV: (t.j. Bojov, Stodůlky, Zbraslav, Dobřichovice, Lipence) Chvály došlo k významnému rozšíření skupiny muzikantů, kteří se zapojili do hry je limitující, že stále hodně písní je pouze na fóliích a ne v počítači; chybí nadšení, chuť a čas Mládež mládež se nepatrně rozrůstá, z čehož máme radost, vzájemné vztahy a důvěra se prohlubují setkávání pokračují u Glierů doma tak jako dříve, a když Pán požehná, půjde to tak i dále. Práce staršovstva staršovstvo funguje dobře, je mezi námi nadstandardní vzájemná důvěra, v podstatných věcech máme jednotu a v méně podstatných se vhodně doplňujeme tím, jak jsme různě obdarovaní ne zcela se daří konkretizovat a přinášet jasnou vizi, která by vedla k rozvoji celého společenství Besídka: A) STARŠÍ BESÍDKA (ŠKOLNÍ DĚTI): skupina je homogennější (5-6 dětí, proti loňskému roku se složení změnilo), takže se s v ní lépe pracuje, na druhou stranu máme chlapce, který potřebuje speciální péči změna metodiky (místo Tim2,2 nyní používáme Samuela) B) MLADŠÍ BESÍDKA (PŘEDŠKOLÁCI): v tomto roce jsme začali používat materiály R. Bícové a všechny tři učící ženy s tím byly spokojené ŘEVNICE: Daniel Kvasnička děti /šest/ chodí do besídky rády, osmělují se modlit se a zpívat společně a snad pochopily a budou si pamatovat základní biblické pravdy; nedaří se naučit je krátké biblické verše nazpaměť Setkání žen ženy mají potřebu se scházet, sdílet se, vzájemně se poznávat a také se učit od druhých; první polovinu roku jsme se scházely v domácnosti /5-8 žen/, druhou polovinu ve škole /2-8 žen/ do budoucna více hostů, moudrých a starších žen než my, které nám přinášejí zajímavá témata Hospodaření hospodaření stanice bylo v r přebytkové s příjmy 287 tis. Kč a výdaji 239 tis. Kč jsme vděční za vysokou finanční obětavost a rádi bychom, aby nám Bůh toto požehnání pomáhal přeměnit v konkrétní dílo pro Jeho království; nejvyšší zátěž rozpočtu činí příspěvky na Radu (77 tis. Kč) Skupinky letošní systém (střídání úterních skupinek a modlitebních večerů a chval) se zdál být docela dobrý nápad, ale praxe to moc nepotvrdila; účast byla velmi slabá diskuze se naštěstí jen zřídka odchylovala od tématu Viktor Glier Společenství je ve stavu přerodu. Tento přerod společenství se například projevuje i v tom, že se učíme přebírat zodpovědnosti a úkoly od Toma a Elaine Sampleyových. Postupně si uvědomuje, v kolika oblastech stáli a mnohdy je táhli sami. Máme v nich pěkný příklad. Děkujeme za ně. Klademe si otázku, co dělá církev církví? Jsme klub, kde jsou pěkné vztahy, kde se cítí lidé bezpečně nebo již církví? Vylučují se tyto dva pohledy? Co je v současné podobě společenství dobré a přínosné, co si chceme zachovat a naopak co musíme opustit? Služba dětem a mládeži se koná pravidelně a na programech se podílí mládež víceméně sama. Vedení dětí v nedělní škole / besídce / je zajištěno ze strany rodičů a mládeže. Evangelizační vyučování angličtiny je plně v režii Toma S. Je možné, že v roce 2009 již bude tuto aktivitu omezovat. Tom začal studovat a jeho studijní plán vyžaduje velké nasazení. V březnu se vrátí ze svého studijního pobytu v USA a myslím, že budeme moci zodpovědněji naplánovat další vývoj a spolupráci. V létě se uskutečnil kemp angličtiny. Podobně jako v letech předchozích je tato akce do velké míry břemeno Toma, Elaine a Noel (misionářka, sloužící již 3 rokem v Řevnicích). I tady si klademe otázku, do jaké míry umíme jako společenství naložit s kontakty, které tato Tomova aktivita přináší. Skupinky pro ženy a muže se dařilo organizovat vždy ob týden. Pro ty, kdo navštěvují tato setkání je to místem osobního růstu. Koncem roku se několikrát podařilo sejít přípravnému staršovstvu k modlitbám a sdílení. Takto společně strávený čas byl dalším krokem k sblížení vedoucích. V roce 2008 jsme společně oslavili dva křty (Janička P. a Petra K.), neméně radostná událost byla zářijová svatba Terezy a Ondry Mackových.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 3 Tento rok se v podstatě povedlo naplnit rozpočet, který jsme si jako společenství dali. Finance jsou a asi i budou velkou částí našich diskusí. Musíme dát pozor, aby nás toto téma nepohltilo a nezakrylo nám další služby a růst ve všech oblastech. Naším největším úkolem je postupně převzít od Toma břemeno placení nájmu. V tomto roce se podařilo plně pokrýt režii domu a před námi jsou postupné kroky k finanční samostatnosti. Několik rodin, které bydlí v Řevnicích a chodí do jiných sborů CB, se začaly objevovat v průměru 2x měsíčně na našich bohoslužbách. Toto je jeden z důvodů nárůstu počtu účastníků nedělních shromáždění. Sklenkovi (jedna z těchto rodin CB Dejvice) se ochotně zapojila do služby hudbou. Poslední měsíce se scházíme v počtu lidí (včetně dětí). Uvědomujeme si, že naše prostory jsou limitující, ale stále se snažíme najít způsob a cestu, jak v pronajatém domě zůstat. Daniel Hejzlar PRAHA 2 VINOHRADY: (mateřská část sboru) Seznam akcí s frekvencí setkávání menší než 1x týdně + mimořádné akce: Leden: modlitební týden ATM kázání hosta z USA při ned. bohoslužbě ekumenická bohoslužba u P.M.Sněžné fotbalový kroužek sboru * modlitební skup. u Tomaškovičových * klub maminek Klubíčko * pravid.porady staršovstva 1x za měsíc * Únor: pravidelná setkávání seniorů pod sb.diakonií 1x měsíčně * 2M setkávání mediků * setkávání seniorské skup. 1x za 14 dní * modlitební 24hodinový řetěz zvláštní bohoslužba pro hosty * různé porady (Engl.campové, táborové, klubové, aj.) * Březen: Krokodýl (různé akce) * shrom.v rámci světového dne modliteb velkopáteční bohoslužba s VP výroční členské shromáždění výprava Domečku a Klíčku Duben: dívčí fotbalový kroužek * koncert Johna (organizace V.Tříska) křestní shromáždění (Šeberov) Květen: sjezd mládeže CB konference CB výprava Domečku a Klíčku svatodušní ekum. shrom.u sv. Ludmily Červen: výlet seniorů na Petřín prezentace Ambassadors + sbírka sborový oběd grilování Červenec: tábor Domečku a Klíčku English Camp Srpen: sborová dovolená svatba Jiří a Mariana Zemánkovi Září: Digiryby (promítání poslední středu) * požehnání dětí: Ester Kateřiny Mašátové a Ellen Třískové výprava Domečku a Klíčku Říjen: výlet Krokodýla smuteční rozloučení se S. Kalinou, sloužil P. Javornický sborové odpoledne v Řevnicích Listopad: neděle celocírkevní Diakonie + sbírka evangelik. teologická konference u nás zkoušky dětí na dětskou ván.slavnost * přespání dorostu + deskové hry Prosinec: adventní ekum. ve františkán. klubu. bohoslužba jako dětská ván.slavnost noční pochod z Karlštejna do Prahy Adventní koncert Gospel Limited Adventní koncert Geshem vánoční, silvestrovská a novor. bohosl. * Pozn.: Opakující se akce (jsou uvedeny jen jednou) SBOROVÉ SLOŽKY VINOHRADSKÉ ČÁSTI SBORU Diakonie sboru vedla evidenci seniorů a nemocných členů sboru, zajišťovala u nich návštěvy a pořádala seniorská setkání se zajímavými programy a skromným občerstvením. Podnikla seniorský výlet na Petřín s obědem. Varhanní doprovod zajišťuje stále jen jediný varhaník. Záblesk na lepší časy lze spatřit v občasném hostu našich nedělních bohoslužeb, který, pokud nemá v nemocnici službu, si předem nacvičí a pak na varhany doprovodí 5 písní. Dále se vede jednání s další sestrou, která se nabídla, že by v případě nouze doprovodila jednoduchým způsobem předem nacvičené písně. V případě nouze zaskakuje s doprovodem kazatel. Chválící skupinka se v minulém roce nezvětšila ani nezmenšila o své členy. Nyní se blýská na oživení, jak personální, tak v opětovném nastartování pravidelných zkoušek v týdnu. Informace o tom, jak to dopadlo, boudou známy až ve výslednici roku Zkoušíme zapojit děti a dorost. Zpěvu s dětmi se věnují již 3 lidé, kteří za dětmi odcházejí do besídky a vedou je ke chválám. Besídka má dvě oddělení. Mluvčím je Tomáš Wagenknecht, který svolal několikrát do roka koordinační setkání vedoucích klubů. Slovíčka pro děti v rámci nedělní společné bohoslužby koordinoval až do září T.Wagenknecht, od října má koordinaci na starosti Š.Kratochvílová Klubíčko od září přišlo o dvě aktivní členky vedení ze tří. Jeho budoucnost je v rukou Božích, tak jako vše ostatní, dále pak v zájmu maminek z okolí a alespoň druhé maminky do vedení z důvodu střídání. Dětský klub Domeček a Klíček se zredukoval přechodně na klub jeden. Důvodem je odchod starších dětí do Rybiček a věková mezera u mladších dětí sboru. Ke konci roku ukončil svoji činnost D.Žďánský a jeho místo zaujal Štěpán Wagenknecht pod supervizí Tomáše Wagenknechta. Letní tábor pro rok 2009 je připravován pod novým hlavním vedoucím a novou hlavní kuchařkou. Též místo, kam by se mělo jet, je jinde. V minulém roce jsme se stali členy Dorostové unie jako dorostová skupina číslo 032. Zástupce sboru je Tomáš Wagenknecht. Kromě většího množství práce v podobě výkazů činnosti, statistiky členů a nového způsobu vedení účetnictví našeho dorostu má pro nás členství výhody především v podobě pojištění až do 2 mil. Kč se spoluúčastí 10 tis. Kč. Při stanování v lese nebo při bojových hrách ve městě může dojít k požáru, znečištění vod, poškození cizích aut aj. Škody pak jdou do statisíců i milionů.

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 4 Mládež Rybičky se početně zvětšila o deset. Důvodem je přechod starších dětí z Klíčku a také zájem rybičkových spolužáků podívat se na tyto schůzky. Hledá se zkušený dobrovolník, který by s nimi podnikal víkendové výpravy do přírody. Věk těchto dětí je k tomu neobyčejně vhodný a kazatel, který Rybičky vede, toto nestíhá. Jsou zajištěny jen pravidelné týdenní schůzky s příjemným obecenstvím, legrací, hrami a duchovním zamyšlením. Čas setkávání se kvůli mladším dětem posunul na 17:00. Od listopadu se v rámci schůzek podává večeře nejen proto, že je její čas, ale také z důvodů zdravotních. V režii Krokodýla se pořádají 1x za měsíc tzv. Digiryby, což je promítání podnětného filmu někdy i s diskusí. Krokodýl je studentský klub a jako nízkoprahová skupinka sboru má volnější vedení i programy setkávání. Většinou pořádá zážitková setkání s nejrůznějším obsahem. Skandinávský večer, portugalský večer, výlet na bruslích, noční pochod z Karlštejna do Prahy jsou jen ochutnávky jejich činnosti. Hospodářská rada změnila během roku svého předsedu. Petr Máca sice zůstává členem HR, novým předsedou je však od září Šimon Petrus. Ke stávajícím členům přibyl nový domovník Marcel Tomaškovič s přesně vymezenou pracovní náplní. HR pracovala podle zavedených způsobů a řešila záležitosti týkající se většinou správy sborového domu. Modlitební skupinka mladých pod vedením Marcela a Lenky Tomaškovičových se ustálila na čtvrtcích od 18:30 u nich doma. Misijní pracovník sboru je O. Mazaný s pracovní náplní spolupořádání letních kempů a společných pobytů během roku a vedení sportovních skupin fotbalu v rámci mezidenominační křesťanské fotbalové asociace Ambassadors in Sport. Ve sborovém domě se scházela skupinka seniorů pod vedením Pavly Šibíkové, domovní skupinka, skupinka mediků pod vedením Veroniky Šípové a skupinka žen pod vedením Libuše Chánové a Aleny Herlesové. Brian Sedgwick pořádá jarní prázdniny na horách a letní campy v rámci Biblické jednoty. Letní akce: 1) V létě jsme pořádali sborovou dovolenou v Hrachově u Sedlčan. 2) English camp patřil mezi tradiční letní akce sboru s pozváním a účastí lidí i mimo sbor. 3) Stanový tábor Dorostu a Klíčku byl v Pecce u Nové Paky. Staršovstvo se schází obvykle 1x měsíčně. První hodina setkání je věnována duchovnímu zamyšlení a modlitbám. Dále řešíme věci spojené se stanicemi a jsme informováni vedoucími stanic o tom, co se na stanicích děje. Ke konci našeho setkání řešíme záležitosti, které se týkají jen vinohradské části sboru. Pokud bych měl hodnotit současné vinohradské staršovstvo, vidím ho jako tým, který stojí při sobě i při svém kazateli a dokáže konstruktivně řešit situace, které jsou před něj stavěny. Jsem vděčný za to, že v něm nejsou žádné kliky, které by stály proti sobě. To neznamená, že bychom nehledali řešení jednotlivých věcí bez diskuzí a tříbení názorů, ale většinou se nám daří jednat v klidné přátelské atmosféře. Staršovstvo je trochu atypické tím, že přímo neřídí práci na stanicích, ale jsou v něm začleněni vedoucí stanic, kteří řídí práci svých stanic samostatně.tak si uvědomuji, že i tím stanice postupně rostou ke své vlastní dospělosti a samostatnosti. Na lednovém výjezdním setkání vinohradské části staršovstva jsme se společně zamýšleli nad prací staršovstva i jednotlivých částí sboru. Rozhodli jsme se pro patronát starších nad jednotlivými složkami sborové práce. Mít patronát je něco jiného než danou práci vést, znamená to mít přehled o dané práci, zúčastňovat se některých setkání a být k dispozici těm, kdo se v dané skupině scházejí. staršovstvo zapsal S. Marek Rozdělení patronátů: Klubíčko Brian Sedgwick Čtvrteční skupinka Tomáš Uher Úterní biblická Samuel Marek Skupinka seniorů - Samuel Marek Rybičky Mirek Vostrý Besídka Tomáš Wagenknecht (není starší) Dorostové kluby v pátek Šimon Petrus Krokodýl - Brian Sedgwick Duchovní stav: Co se povedlo dostatek učitelů v besídkách a klubech způsoben jednak vyšším počtem učitelů, jednak sloučením besídek a klubů, grilování velmi oblíbená akce, budeme pokračovat, Klubíčko se úspěšně rozjelo, dlouhodobý zájem sboru o jiné oblasti rozvoj stanic, převzetí Řevnic, produkce kvalitních služebníků, kteří ze sboru v minulých letech vyšli, využívání přízemního bytu po převzetí a rekonstrukci, noví lidé (hosté) na nedělních bohoslužbách Duchovní stav: Co se nedařilo, chybělo + budoucnost méně lidí chodí do shromáždění chybí společná celosborová modlitební setkání, společné modlitby povzbuzují k domácím modlitbám a jsou klíčem k růstu Klubíčko: klíčoví lidé odešli příliš brzo, než se vytvořilo nové jádro nebezpečí zániku, nastartovat to tak (aspoň rok), aby starší sestra pomáhala technicky, výuka angličtiny, jiný program atd. Tahouni by měli být ze sborového domu a blízkého okolí z praktických důvodů. Pro matky z daleka je to mimořádná, dlouhá akce. koupě a využití projektoru přitahuje mladé kluky, zapojují se tím do práce, k ovzduší ve sboru bez napětí přispěly i sborové dovolené, Tomaškovičovi nejen dobří správci domu, ale také se dobře začlenili do sboru, i do duchovní služby, mladí, kteří nepatří do sboru, často se sborem srůstají, cítí se zde dobře a zapojují se do služby, kvalitní kázání, chválicí skupinka, větší počet křtů, English Campy velký počet lidí zde uvěřil, bohoslužby pro hosty budeme pokračovat. chybí praktické vyučování cílené pro různé skupiny lidí a na různá témata (např. ta, která zajímají lidi středního věku). Skupinka vždy potřebuje mít vedoucího, který bude držák aspoň 2 roky, než bude schopná fungovat bez něj, scházet se musí pravidelně, max. perioda 14 dnů. Jeden vedoucí může mít na srdci jen jednu skupinku. povzbuzování, příp. konzultace zapsal P. Mošner podle zápisu z jednání lednového staršovstva

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 5 POKLADNÍ ZPRÁVA SBORU VČETNĚ STANIC Komentář k hospodaření sboru CB Praha 2, samostatné stanice Říčany a kazatelské stanice Zbraslav, stanice Řevnice a Diakonie sboru Prahy 2--v roce 2008 Sbor Církve bratrské v Praze 2-Vinohrady : 1) Příjmy sboru jsou 1, ,71 Kč. Výdaje sboru jsou 1, ,09 Kč. Splátky půjček předchozích let činil v roce Kč. Stav půjček k byl Kč. Účelová půjčka na rekonstrukci bytu ve 4.patře z roku 2005 činila 432 tis.kč. Umořeno k bylo 345 tis.kč. Zbývá doplatit Kč. Při měsíčních splátkách Kč bude půjčka splacena za necelých osm měsíců. V oblasti oprav byl proveden odvoz odpadu z půdy, realizováno automatické otvírání vchodových dveří, nátěry některých oken u domovnického bytu a u jednoho nájemníka, revize hasicích přístrojů, havarijní oprava sborové kotelny. 2) Hospodářský výsledek r.2008 vykazuje schodek ve výši ,38 Kč. Schodek byl čerpán z přebytků předchozích let. Do roku 2009 vstoupil sbor s finančními prostředky ve výši ,30 Kč (- diakonie 69961). 3) Poděkování : Členové sboru a jeho přátelé i další návštěvníci našich shromáždění odevzdali formou pravidelných příspěvků a mimořádných sbírek celkem ,-Kč. Chceme všem obětavým bratřím a sestrám upřímně poděkovat. Samostatná stanice Říčany : 1) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši 17172,36 Kč. Do roku 2009 vstoupila říčanská stanice s prostředky ve výši ,37 Kč. Dary,sbírky a účelové sbírky činily Kč 2) Příjmy jsou ,80 Kč 3) Výdaje jsou ,44 Kč. V roce 2008 stanice Říčany nevykazuje žádné mimořádné výdaje. Stanice Zbraslav : 1) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,80 Kč. Do roku 2009 vstoupila zbraslavská stanice s prostředky ve výši ,97 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily Kč. 2) Příjmy jsou ,85 Kč 3) Výdaje jsou ,05 Kč Stanice Řevnice : Stanice začala finančně hospodařit a účet u banky byl zřízen v říjnu ) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,27 Kč. Do roku 2009 vstoupila řevnická stanice s prostředky ve výši ,73 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily ,50 Kč. 2) Příjmy jsou ,19 Kč 3) Výdaje jsou ,92 Kč Součástí zprávy o hospodaření je Přehled příjmů a výdajů Sboru Praha2-Vinohrady, sam.stanice Říčany, stanice Zbraslav, stanice Řevnice a sborová Diakonie Prahy 2.

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 7 Přehled o hospodaření zpracovali : Za sbor Prahy 2 + diak : Pavla Mošnerová Za stanici Říčany : Ludmila Nováková Za stanici Zbraslav : Jan Šlesinger, M.Glierová Za Řevnice : Pavla Gregorová

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012

Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Zpráva o činnosti odboru sester BJB roce 2012 Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakub 5,16b Rok 2012 byl dalším rokem Boží lásky, který nám náš Pán přidal k životu. Pro některé sestry to byl

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM

Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Obsah Výroční zprávy: VZNIK A HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM... 2 POSLÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 VÝZNAM KOMUNITY A PODMÍNKY

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete:

ČERSTVÉ ZPRÁVY NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY. jaro 2014. Zprávy z podporovaných zemí. Milí dárci a partneři nadace, Co v Čerstvých zprávách najdete: ČERSTVÉ ZPRÁVY Nadace Mezinárodní potřeby Čerstvé zprávy NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY jaro 2014 International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich

Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Program Zdravá mládež nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Dálková adopce PLUS možná můžeš změnit osud jednoho z nich Don Engram, bývalý předseda Mezinárodní správní rady I.N. Network, hovoří

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Zprávy ze staršovstva 18.9.2013

Zprávy ze staršovstva 18.9.2013 ZPRÁVY A OHLASY Říjen 2013 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XII. Zprávy ze staršovstva 18.9.2013 Staršovstvo projednalo záležitosti spojené se zvolením Idy Tenglerové za farářku sboru. I.Tenglerová

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

v Praze 5 Radotíně. BŘEZEN 2015

v Praze 5 Radotíně. BŘEZEN 2015 Sborový dopis číslo 1 Českobratrského evangelického sboru U konce s dechem. v Praze 5 Radotíně. BŘEZEN 2015 Žijeme ve stále rychlejším světě. S přibývajícím zrychlením však ubývá trpělivosti. Čekání na

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1

Výroční zpráva 2011. českobratrstká církev evangelická. českobratrská církev evangelická 1 Výroční zpráva 2011 českobratrstká církev evangelická českobratrská církev evangelická 1 OBsah Úvodní slovo 7 ČCE a její ústředí 8 kontakty 9 Mapka farních sborů čce 10 Oddělení výchovy a vzdělávání

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více