MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 1 MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I, Opět se po roce společně setkáváme při výročním shromáždění plnoprávných členů sboru, abychom se ohlédli zpět a díky tomu i kupředu. Chceme vzpomenout na vše, co jsme společně v minulém roce prožili, a ve světle tohoto ohlédnutí popřemýšlet o roce následujícím. Na obojí je třeba podívat se pohledem našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, k jehož jménu se, coby křesťané, hrdě hlásíme. Pojďme tedy spolu prožít příjemné dvě, tři hodinky výročního setkání, ve kterém náš Pán bude mezi námi, a proberme všechny ty události. Za dobré poděkujme, zlé kajíce se vyznejme a s nadějnou vírou se znovu podívejme na Dokonavatele naší víry, který vede naše kroky. Pavel Mošner K HLASOVÁNÍ O SETRVÁNÍ KAZATELE NA SBORU. Naše kazatelská rodina Mošnerovi je na našem sboru už 7. rokem. Proto jsme byli osloveni členem RCB kazatelem Mílou Kloubkem, abychom uspořádali hlasování o setrvání kazatele na sboru, které se má konat dle řádu církve po 7 a 10 letech. Hlasování se děje odděleně.samostatně hlasuje staršovstvo, samostatně členové sboru. Staršovstvo včetně kazatelů na stanicích hlasovalo již na svém únorovém setkání a z hlasování vyplynulo, že většinou hlasů za svým kazatelem stojí. Hlasováním máme možnost vyjádřit, zda si Pavla Mošnera přejeme v našem středu i během několika dalších let. Sbor bude hlasovat v první části výročního členského shromáždění. Na stanicích budou hlasovat v předstihu a hlasy se sečtou. Pokud by některý člen stanice nemohl hlasovat na stanici, může hlasovat na členském shromáždění, ale je třeba, aby to oznámil při zápisu do prezenční listiny na členském shromáždění. Aby bylo hlasování platné, je třeba, aby se ho zúčastnila alespoň 1/2 plnoprávných členů sboru, ať už budou hlasovat na stanicích nebo na členském shromáždění. Hlasovat se bude tajným hlasováním lístky. Budeme odpovídat na otázku: Má kazatel Pavel Mošner ve sboru setrvat? Pro setrvání kazatele ve sboru nadále je třeba alespoň 2/3 kladných hlasů těch, kdo se hlasování zúčastnili. Zdržení se hlasování či neodevzdání platného hlasovacího lístku má tedy stejný dopad jako odpověď ne. Pro srovnání - při volbě kazatele nebo staršovstva stačí ½ hlasů. Prosím využijme v co největším počtu možnost svobodně se vyjádřit k dalšímu setrvání našeho bratra kazatele ve službě na našem sboru. Nenechávejme za sebe rozhodovat ostatní. Pokud by kazatel nedostal dostatečnou podporu sboru, nastal by pro staršovstvo úkol hledat nového správce sboru paradoxně přesto, že ono samo kazateli podporu vyjádřilo. zapsal Samuel Marek SEZNAM PŘESUNŮ znak plus/minus dat jméno důvod změny přípr. děti pl.čl. součet

2 ŘÍČANY: VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 2 Stanice vinohradského sboru Církve bratrské v Říčanech v minulém roce prodělala těžký rok. Odchodem některých klíčových bratří a sester v roce 2007 a přirozeným vývojem dospívání studentů a tedy jejich odchody za studiem či do světa za zkušenostmi - se reálná členská základna snížila natolik, že jsme měli obavy z naplnění služeb, nutného rozpočtu a pokrytí všech závazků. Zpracovali jsme si přehled našich silných a slabých stránek, promysleli jsme naše naděje a ohrožení. Zvolili jsme cestu, na které jsme udělali z našich slabých stránek bohatství. Zaměřili jsme se na rodiny s dětmi, zavedli jsme pravidelné dětské bohoslužby a systematicky jsme stavěli na širokých možnostech účasti bratří a sester na bohoslužbách. Pokojové uspořádání naší shromažďovací místnosti, které nás omezuje, však na druhé straně umožňuje neformální, a přesto uctivé vedení bohoslužeb. Tato opatření nesou své výsledky. Do vedení shromáždění a dalších aktivit se dostalo více bratří a sester včetně hostů. Pán Bůh nám poslal celé rodiny s dětmi a náš dosah se zvětšil úspěšností mimocírkevních aktivit. Hospodaření roku 2008 nakonec bylo s mírným přebytkem, i to považujeme za Boží div. Už v závěru roku se objevily úvahy o členství našich hostů (jeden z otců rodin byl během roku připravován pro křest), začali jsme opět uvažovat o samostatnosti své existence. Protože nejsme zbaveni krizí a zápasů, nebude to jednoduchá cesta, vždyť musí znamenat aktivizaci všech stávajících členů, bez které by založení sboru nemělo smysl. Malé společenství nemůže počítat s bohatým týmem, zastupitelností a tím se stabilitou, přesto má svou krásu a smysl. ZBRASLAV: (t.j. Bojov, Stodůlky, Zbraslav, Dobřichovice, Lipence) Chvály došlo k významnému rozšíření skupiny muzikantů, kteří se zapojili do hry je limitující, že stále hodně písní je pouze na fóliích a ne v počítači; chybí nadšení, chuť a čas Mládež mládež se nepatrně rozrůstá, z čehož máme radost, vzájemné vztahy a důvěra se prohlubují setkávání pokračují u Glierů doma tak jako dříve, a když Pán požehná, půjde to tak i dále. Práce staršovstva staršovstvo funguje dobře, je mezi námi nadstandardní vzájemná důvěra, v podstatných věcech máme jednotu a v méně podstatných se vhodně doplňujeme tím, jak jsme různě obdarovaní ne zcela se daří konkretizovat a přinášet jasnou vizi, která by vedla k rozvoji celého společenství Besídka: A) STARŠÍ BESÍDKA (ŠKOLNÍ DĚTI): skupina je homogennější (5-6 dětí, proti loňskému roku se složení změnilo), takže se s v ní lépe pracuje, na druhou stranu máme chlapce, který potřebuje speciální péči změna metodiky (místo Tim2,2 nyní používáme Samuela) B) MLADŠÍ BESÍDKA (PŘEDŠKOLÁCI): v tomto roce jsme začali používat materiály R. Bícové a všechny tři učící ženy s tím byly spokojené ŘEVNICE: Daniel Kvasnička děti /šest/ chodí do besídky rády, osmělují se modlit se a zpívat společně a snad pochopily a budou si pamatovat základní biblické pravdy; nedaří se naučit je krátké biblické verše nazpaměť Setkání žen ženy mají potřebu se scházet, sdílet se, vzájemně se poznávat a také se učit od druhých; první polovinu roku jsme se scházely v domácnosti /5-8 žen/, druhou polovinu ve škole /2-8 žen/ do budoucna více hostů, moudrých a starších žen než my, které nám přinášejí zajímavá témata Hospodaření hospodaření stanice bylo v r přebytkové s příjmy 287 tis. Kč a výdaji 239 tis. Kč jsme vděční za vysokou finanční obětavost a rádi bychom, aby nám Bůh toto požehnání pomáhal přeměnit v konkrétní dílo pro Jeho království; nejvyšší zátěž rozpočtu činí příspěvky na Radu (77 tis. Kč) Skupinky letošní systém (střídání úterních skupinek a modlitebních večerů a chval) se zdál být docela dobrý nápad, ale praxe to moc nepotvrdila; účast byla velmi slabá diskuze se naštěstí jen zřídka odchylovala od tématu Viktor Glier Společenství je ve stavu přerodu. Tento přerod společenství se například projevuje i v tom, že se učíme přebírat zodpovědnosti a úkoly od Toma a Elaine Sampleyových. Postupně si uvědomuje, v kolika oblastech stáli a mnohdy je táhli sami. Máme v nich pěkný příklad. Děkujeme za ně. Klademe si otázku, co dělá církev církví? Jsme klub, kde jsou pěkné vztahy, kde se cítí lidé bezpečně nebo již církví? Vylučují se tyto dva pohledy? Co je v současné podobě společenství dobré a přínosné, co si chceme zachovat a naopak co musíme opustit? Služba dětem a mládeži se koná pravidelně a na programech se podílí mládež víceméně sama. Vedení dětí v nedělní škole / besídce / je zajištěno ze strany rodičů a mládeže. Evangelizační vyučování angličtiny je plně v režii Toma S. Je možné, že v roce 2009 již bude tuto aktivitu omezovat. Tom začal studovat a jeho studijní plán vyžaduje velké nasazení. V březnu se vrátí ze svého studijního pobytu v USA a myslím, že budeme moci zodpovědněji naplánovat další vývoj a spolupráci. V létě se uskutečnil kemp angličtiny. Podobně jako v letech předchozích je tato akce do velké míry břemeno Toma, Elaine a Noel (misionářka, sloužící již 3 rokem v Řevnicích). I tady si klademe otázku, do jaké míry umíme jako společenství naložit s kontakty, které tato Tomova aktivita přináší. Skupinky pro ženy a muže se dařilo organizovat vždy ob týden. Pro ty, kdo navštěvují tato setkání je to místem osobního růstu. Koncem roku se několikrát podařilo sejít přípravnému staršovstvu k modlitbám a sdílení. Takto společně strávený čas byl dalším krokem k sblížení vedoucích. V roce 2008 jsme společně oslavili dva křty (Janička P. a Petra K.), neméně radostná událost byla zářijová svatba Terezy a Ondry Mackových.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 3 Tento rok se v podstatě povedlo naplnit rozpočet, který jsme si jako společenství dali. Finance jsou a asi i budou velkou částí našich diskusí. Musíme dát pozor, aby nás toto téma nepohltilo a nezakrylo nám další služby a růst ve všech oblastech. Naším největším úkolem je postupně převzít od Toma břemeno placení nájmu. V tomto roce se podařilo plně pokrýt režii domu a před námi jsou postupné kroky k finanční samostatnosti. Několik rodin, které bydlí v Řevnicích a chodí do jiných sborů CB, se začaly objevovat v průměru 2x měsíčně na našich bohoslužbách. Toto je jeden z důvodů nárůstu počtu účastníků nedělních shromáždění. Sklenkovi (jedna z těchto rodin CB Dejvice) se ochotně zapojila do služby hudbou. Poslední měsíce se scházíme v počtu lidí (včetně dětí). Uvědomujeme si, že naše prostory jsou limitující, ale stále se snažíme najít způsob a cestu, jak v pronajatém domě zůstat. Daniel Hejzlar PRAHA 2 VINOHRADY: (mateřská část sboru) Seznam akcí s frekvencí setkávání menší než 1x týdně + mimořádné akce: Leden: modlitební týden ATM kázání hosta z USA při ned. bohoslužbě ekumenická bohoslužba u P.M.Sněžné fotbalový kroužek sboru * modlitební skup. u Tomaškovičových * klub maminek Klubíčko * pravid.porady staršovstva 1x za měsíc * Únor: pravidelná setkávání seniorů pod sb.diakonií 1x měsíčně * 2M setkávání mediků * setkávání seniorské skup. 1x za 14 dní * modlitební 24hodinový řetěz zvláštní bohoslužba pro hosty * různé porady (Engl.campové, táborové, klubové, aj.) * Březen: Krokodýl (různé akce) * shrom.v rámci světového dne modliteb velkopáteční bohoslužba s VP výroční členské shromáždění výprava Domečku a Klíčku Duben: dívčí fotbalový kroužek * koncert Johna (organizace V.Tříska) křestní shromáždění (Šeberov) Květen: sjezd mládeže CB konference CB výprava Domečku a Klíčku svatodušní ekum. shrom.u sv. Ludmily Červen: výlet seniorů na Petřín prezentace Ambassadors + sbírka sborový oběd grilování Červenec: tábor Domečku a Klíčku English Camp Srpen: sborová dovolená svatba Jiří a Mariana Zemánkovi Září: Digiryby (promítání poslední středu) * požehnání dětí: Ester Kateřiny Mašátové a Ellen Třískové výprava Domečku a Klíčku Říjen: výlet Krokodýla smuteční rozloučení se S. Kalinou, sloužil P. Javornický sborové odpoledne v Řevnicích Listopad: neděle celocírkevní Diakonie + sbírka evangelik. teologická konference u nás zkoušky dětí na dětskou ván.slavnost * přespání dorostu + deskové hry Prosinec: adventní ekum. ve františkán. klubu. bohoslužba jako dětská ván.slavnost noční pochod z Karlštejna do Prahy Adventní koncert Gospel Limited Adventní koncert Geshem vánoční, silvestrovská a novor. bohosl. * Pozn.: Opakující se akce (jsou uvedeny jen jednou) SBOROVÉ SLOŽKY VINOHRADSKÉ ČÁSTI SBORU Diakonie sboru vedla evidenci seniorů a nemocných členů sboru, zajišťovala u nich návštěvy a pořádala seniorská setkání se zajímavými programy a skromným občerstvením. Podnikla seniorský výlet na Petřín s obědem. Varhanní doprovod zajišťuje stále jen jediný varhaník. Záblesk na lepší časy lze spatřit v občasném hostu našich nedělních bohoslužeb, který, pokud nemá v nemocnici službu, si předem nacvičí a pak na varhany doprovodí 5 písní. Dále se vede jednání s další sestrou, která se nabídla, že by v případě nouze doprovodila jednoduchým způsobem předem nacvičené písně. V případě nouze zaskakuje s doprovodem kazatel. Chválící skupinka se v minulém roce nezvětšila ani nezmenšila o své členy. Nyní se blýská na oživení, jak personální, tak v opětovném nastartování pravidelných zkoušek v týdnu. Informace o tom, jak to dopadlo, boudou známy až ve výslednici roku Zkoušíme zapojit děti a dorost. Zpěvu s dětmi se věnují již 3 lidé, kteří za dětmi odcházejí do besídky a vedou je ke chválám. Besídka má dvě oddělení. Mluvčím je Tomáš Wagenknecht, který svolal několikrát do roka koordinační setkání vedoucích klubů. Slovíčka pro děti v rámci nedělní společné bohoslužby koordinoval až do září T.Wagenknecht, od října má koordinaci na starosti Š.Kratochvílová Klubíčko od září přišlo o dvě aktivní členky vedení ze tří. Jeho budoucnost je v rukou Božích, tak jako vše ostatní, dále pak v zájmu maminek z okolí a alespoň druhé maminky do vedení z důvodu střídání. Dětský klub Domeček a Klíček se zredukoval přechodně na klub jeden. Důvodem je odchod starších dětí do Rybiček a věková mezera u mladších dětí sboru. Ke konci roku ukončil svoji činnost D.Žďánský a jeho místo zaujal Štěpán Wagenknecht pod supervizí Tomáše Wagenknechta. Letní tábor pro rok 2009 je připravován pod novým hlavním vedoucím a novou hlavní kuchařkou. Též místo, kam by se mělo jet, je jinde. V minulém roce jsme se stali členy Dorostové unie jako dorostová skupina číslo 032. Zástupce sboru je Tomáš Wagenknecht. Kromě většího množství práce v podobě výkazů činnosti, statistiky členů a nového způsobu vedení účetnictví našeho dorostu má pro nás členství výhody především v podobě pojištění až do 2 mil. Kč se spoluúčastí 10 tis. Kč. Při stanování v lese nebo při bojových hrách ve městě může dojít k požáru, znečištění vod, poškození cizích aut aj. Škody pak jdou do statisíců i milionů.

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 4 Mládež Rybičky se početně zvětšila o deset. Důvodem je přechod starších dětí z Klíčku a také zájem rybičkových spolužáků podívat se na tyto schůzky. Hledá se zkušený dobrovolník, který by s nimi podnikal víkendové výpravy do přírody. Věk těchto dětí je k tomu neobyčejně vhodný a kazatel, který Rybičky vede, toto nestíhá. Jsou zajištěny jen pravidelné týdenní schůzky s příjemným obecenstvím, legrací, hrami a duchovním zamyšlením. Čas setkávání se kvůli mladším dětem posunul na 17:00. Od listopadu se v rámci schůzek podává večeře nejen proto, že je její čas, ale také z důvodů zdravotních. V režii Krokodýla se pořádají 1x za měsíc tzv. Digiryby, což je promítání podnětného filmu někdy i s diskusí. Krokodýl je studentský klub a jako nízkoprahová skupinka sboru má volnější vedení i programy setkávání. Většinou pořádá zážitková setkání s nejrůznějším obsahem. Skandinávský večer, portugalský večer, výlet na bruslích, noční pochod z Karlštejna do Prahy jsou jen ochutnávky jejich činnosti. Hospodářská rada změnila během roku svého předsedu. Petr Máca sice zůstává členem HR, novým předsedou je však od září Šimon Petrus. Ke stávajícím členům přibyl nový domovník Marcel Tomaškovič s přesně vymezenou pracovní náplní. HR pracovala podle zavedených způsobů a řešila záležitosti týkající se většinou správy sborového domu. Modlitební skupinka mladých pod vedením Marcela a Lenky Tomaškovičových se ustálila na čtvrtcích od 18:30 u nich doma. Misijní pracovník sboru je O. Mazaný s pracovní náplní spolupořádání letních kempů a společných pobytů během roku a vedení sportovních skupin fotbalu v rámci mezidenominační křesťanské fotbalové asociace Ambassadors in Sport. Ve sborovém domě se scházela skupinka seniorů pod vedením Pavly Šibíkové, domovní skupinka, skupinka mediků pod vedením Veroniky Šípové a skupinka žen pod vedením Libuše Chánové a Aleny Herlesové. Brian Sedgwick pořádá jarní prázdniny na horách a letní campy v rámci Biblické jednoty. Letní akce: 1) V létě jsme pořádali sborovou dovolenou v Hrachově u Sedlčan. 2) English camp patřil mezi tradiční letní akce sboru s pozváním a účastí lidí i mimo sbor. 3) Stanový tábor Dorostu a Klíčku byl v Pecce u Nové Paky. Staršovstvo se schází obvykle 1x měsíčně. První hodina setkání je věnována duchovnímu zamyšlení a modlitbám. Dále řešíme věci spojené se stanicemi a jsme informováni vedoucími stanic o tom, co se na stanicích děje. Ke konci našeho setkání řešíme záležitosti, které se týkají jen vinohradské části sboru. Pokud bych měl hodnotit současné vinohradské staršovstvo, vidím ho jako tým, který stojí při sobě i při svém kazateli a dokáže konstruktivně řešit situace, které jsou před něj stavěny. Jsem vděčný za to, že v něm nejsou žádné kliky, které by stály proti sobě. To neznamená, že bychom nehledali řešení jednotlivých věcí bez diskuzí a tříbení názorů, ale většinou se nám daří jednat v klidné přátelské atmosféře. Staršovstvo je trochu atypické tím, že přímo neřídí práci na stanicích, ale jsou v něm začleněni vedoucí stanic, kteří řídí práci svých stanic samostatně.tak si uvědomuji, že i tím stanice postupně rostou ke své vlastní dospělosti a samostatnosti. Na lednovém výjezdním setkání vinohradské části staršovstva jsme se společně zamýšleli nad prací staršovstva i jednotlivých částí sboru. Rozhodli jsme se pro patronát starších nad jednotlivými složkami sborové práce. Mít patronát je něco jiného než danou práci vést, znamená to mít přehled o dané práci, zúčastňovat se některých setkání a být k dispozici těm, kdo se v dané skupině scházejí. staršovstvo zapsal S. Marek Rozdělení patronátů: Klubíčko Brian Sedgwick Čtvrteční skupinka Tomáš Uher Úterní biblická Samuel Marek Skupinka seniorů - Samuel Marek Rybičky Mirek Vostrý Besídka Tomáš Wagenknecht (není starší) Dorostové kluby v pátek Šimon Petrus Krokodýl - Brian Sedgwick Duchovní stav: Co se povedlo dostatek učitelů v besídkách a klubech způsoben jednak vyšším počtem učitelů, jednak sloučením besídek a klubů, grilování velmi oblíbená akce, budeme pokračovat, Klubíčko se úspěšně rozjelo, dlouhodobý zájem sboru o jiné oblasti rozvoj stanic, převzetí Řevnic, produkce kvalitních služebníků, kteří ze sboru v minulých letech vyšli, využívání přízemního bytu po převzetí a rekonstrukci, noví lidé (hosté) na nedělních bohoslužbách Duchovní stav: Co se nedařilo, chybělo + budoucnost méně lidí chodí do shromáždění chybí společná celosborová modlitební setkání, společné modlitby povzbuzují k domácím modlitbám a jsou klíčem k růstu Klubíčko: klíčoví lidé odešli příliš brzo, než se vytvořilo nové jádro nebezpečí zániku, nastartovat to tak (aspoň rok), aby starší sestra pomáhala technicky, výuka angličtiny, jiný program atd. Tahouni by měli být ze sborového domu a blízkého okolí z praktických důvodů. Pro matky z daleka je to mimořádná, dlouhá akce. koupě a využití projektoru přitahuje mladé kluky, zapojují se tím do práce, k ovzduší ve sboru bez napětí přispěly i sborové dovolené, Tomaškovičovi nejen dobří správci domu, ale také se dobře začlenili do sboru, i do duchovní služby, mladí, kteří nepatří do sboru, často se sborem srůstají, cítí se zde dobře a zapojují se do služby, kvalitní kázání, chválicí skupinka, větší počet křtů, English Campy velký počet lidí zde uvěřil, bohoslužby pro hosty budeme pokračovat. chybí praktické vyučování cílené pro různé skupiny lidí a na různá témata (např. ta, která zajímají lidi středního věku). Skupinka vždy potřebuje mít vedoucího, který bude držák aspoň 2 roky, než bude schopná fungovat bez něj, scházet se musí pravidelně, max. perioda 14 dnů. Jeden vedoucí může mít na srdci jen jednu skupinku. povzbuzování, příp. konzultace zapsal P. Mošner podle zápisu z jednání lednového staršovstva

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 5 POKLADNÍ ZPRÁVA SBORU VČETNĚ STANIC Komentář k hospodaření sboru CB Praha 2, samostatné stanice Říčany a kazatelské stanice Zbraslav, stanice Řevnice a Diakonie sboru Prahy 2--v roce 2008 Sbor Církve bratrské v Praze 2-Vinohrady : 1) Příjmy sboru jsou 1, ,71 Kč. Výdaje sboru jsou 1, ,09 Kč. Splátky půjček předchozích let činil v roce Kč. Stav půjček k byl Kč. Účelová půjčka na rekonstrukci bytu ve 4.patře z roku 2005 činila 432 tis.kč. Umořeno k bylo 345 tis.kč. Zbývá doplatit Kč. Při měsíčních splátkách Kč bude půjčka splacena za necelých osm měsíců. V oblasti oprav byl proveden odvoz odpadu z půdy, realizováno automatické otvírání vchodových dveří, nátěry některých oken u domovnického bytu a u jednoho nájemníka, revize hasicích přístrojů, havarijní oprava sborové kotelny. 2) Hospodářský výsledek r.2008 vykazuje schodek ve výši ,38 Kč. Schodek byl čerpán z přebytků předchozích let. Do roku 2009 vstoupil sbor s finančními prostředky ve výši ,30 Kč (- diakonie 69961). 3) Poděkování : Členové sboru a jeho přátelé i další návštěvníci našich shromáždění odevzdali formou pravidelných příspěvků a mimořádných sbírek celkem ,-Kč. Chceme všem obětavým bratřím a sestrám upřímně poděkovat. Samostatná stanice Říčany : 1) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši 17172,36 Kč. Do roku 2009 vstoupila říčanská stanice s prostředky ve výši ,37 Kč. Dary,sbírky a účelové sbírky činily Kč 2) Příjmy jsou ,80 Kč 3) Výdaje jsou ,44 Kč. V roce 2008 stanice Říčany nevykazuje žádné mimořádné výdaje. Stanice Zbraslav : 1) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,80 Kč. Do roku 2009 vstoupila zbraslavská stanice s prostředky ve výši ,97 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily Kč. 2) Příjmy jsou ,85 Kč 3) Výdaje jsou ,05 Kč Stanice Řevnice : Stanice začala finančně hospodařit a účet u banky byl zřízen v říjnu ) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,27 Kč. Do roku 2009 vstoupila řevnická stanice s prostředky ve výši ,73 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily ,50 Kč. 2) Příjmy jsou ,19 Kč 3) Výdaje jsou ,92 Kč Součástí zprávy o hospodaření je Přehled příjmů a výdajů Sboru Praha2-Vinohrady, sam.stanice Říčany, stanice Zbraslav, stanice Řevnice a sborová Diakonie Prahy 2.

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 7 Přehled o hospodaření zpracovali : Za sbor Prahy 2 + diak : Pavla Mošnerová Za stanici Říčany : Ludmila Nováková Za stanici Zbraslav : Jan Šlesinger, M.Glierová Za Řevnice : Pavla Gregorová

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s.

ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ELIM křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Ostrava, o.s. 1. SLOVO ÚVODEM ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s.

Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Dorostová unie sdružení křesťanských dorostů o.s. Výroční zpráva za rok 2008 Organizační struktura SNĚM Všichni výchovní pracovníci starší 16-ti let RADA Jan Homolka - předseda Petr Asszonyi - místopředseda

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Přehled sborových aktivit

Přehled sborových aktivit Přehled sborových aktivit Sbor CASD Brno - Střední 10 aktualizováno 13. 10. 2017 ZÁŘÍ 2017 11. 9. po 17:00 1. schůzka po prázdninách - Pandy i Plejády Pathfinder 11. 9. po 19:00 ZOB Atmosféra 16. 9. so

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, V uplynulém roce proběhla v našem sboru řádná vizitace, kterou

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: Fotogalerie:

Představení kmene. Webové stránky kmene:  Fotogalerie: KLM Arapaho Výroční zpráva 2015 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY

LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 ÚNOR LUTY LEDEN 2016 STYCZEŃ 2016 1. Nový rok 8.30 č 16.00 novoroční setkání Sbor 3. 2. n. po Narodzeniu P. 10.30 p Kosz. 8.30 p Zbór 6. Zjevení Páně - Epifanie Bohoslužba v rámci týdne modliteb 17.00 - Návsí 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Zápis z výroční členské schůze sboru CB Betanie, Brno

Zápis z výroční členské schůze sboru CB Betanie, Brno Zápis z výroční členské schůze sboru CB Betanie, Brno Datum konání: 14.3.2004 Místo konání: KVŽ, Hlinky 128 Přítomni: 51 plnoprávných členů sboru a 3 hosté bez hlasovacího práva Zapsal: Zdeněk Vávra Jednání

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod

Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod Zpráva Odboru pro manželství a rodinu (OMAR) Úvod OMAR slouží lidem v církvi jeden a půl roku. V následujících řádcích se chceme zabývat nejen ohlédnutím za tím, co se událo v uplynulém období (výčtem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Statek, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Statek, o. s. Hlavice - Lesnovek 1 463 48 Všelibice www.statek.org Email: Statek@Statek.org IČ: 22685227 Číslo účtu: 670100-2205634508/6210 Registrace MVČR, pod j. č. VS/1-1/70 310/08-R

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva Isachar 2015

Výroční zpráva Isachar 2015 ISACHAR Isachar, z.s. Dukelská 424 436 01 Litvínov www.isachar.cz Výroční zpráva Isachar 2015 1/12 Obsah: 1) Stav financí na účtech k 31.12.2015 2) Hospodaření, nákupy, výdaje, dary atd. 3) Aktuální složení

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

O nás 12/2016. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 12/2016. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 12/2016 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Bůh mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou. (Žalm 18.33) Milí čtenáři, bratři a sestry, během říjnového studijního volna jsem měl možnost

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

10 let existence programu Rozumíme penězům

10 let existence programu Rozumíme penězům 10 let existence programu Rozumíme penězům Tisková konference 29. 11. 2016 Program 1. 10 let programu Rozumíme penězům 2. Jak se MONETA Money Bank zapojuje do programu Rozumíme penězům 3. Výsledky průzkumu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Základní řád Sboru BJB v Brništi

Základní řád Sboru BJB v Brništi Základní řád Sboru BJB v Brništi I. Základní ustanovení 1 (1) Baptistický sbor v Brništi je společenstvím křesťanů, kteří se dobrovolně sdružili k životu v církvi a ke společnému naplňování Božího poslání.

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Tisková konference Praha 29. srpna 2012

Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Tisková konference Praha 29. srpna 2012 Martin Ježek, ředitel projektu Rozumíme penězům Markéta Vaňková, CSR manažerka GE Money Bank Program 1. Vývoj projektu Rozumíme penězům 2. Výsledky průzkumu mezi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

ZPRAVODAJ VINOHRADSKÉHO SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ

ZPRAVODAJ VINOHRADSKÉHO SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ 2010 12 ZPRAVODAJ VINOHRADSKÉHO SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ Informace o sboru: Adresa: Římská 43, 120 00 Praha 2, Česká republika Telefon: 224 253 056, mail: vinohrady@cb.cz Web: http://cb.cz/praha2 Správce

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více