MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 1 MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘ I, Opět se po roce společně setkáváme při výročním shromáždění plnoprávných členů sboru, abychom se ohlédli zpět a díky tomu i kupředu. Chceme vzpomenout na vše, co jsme společně v minulém roce prožili, a ve světle tohoto ohlédnutí popřemýšlet o roce následujícím. Na obojí je třeba podívat se pohledem našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, k jehož jménu se, coby křesťané, hrdě hlásíme. Pojďme tedy spolu prožít příjemné dvě, tři hodinky výročního setkání, ve kterém náš Pán bude mezi námi, a proberme všechny ty události. Za dobré poděkujme, zlé kajíce se vyznejme a s nadějnou vírou se znovu podívejme na Dokonavatele naší víry, který vede naše kroky. Pavel Mošner K HLASOVÁNÍ O SETRVÁNÍ KAZATELE NA SBORU. Naše kazatelská rodina Mošnerovi je na našem sboru už 7. rokem. Proto jsme byli osloveni členem RCB kazatelem Mílou Kloubkem, abychom uspořádali hlasování o setrvání kazatele na sboru, které se má konat dle řádu církve po 7 a 10 letech. Hlasování se děje odděleně.samostatně hlasuje staršovstvo, samostatně členové sboru. Staršovstvo včetně kazatelů na stanicích hlasovalo již na svém únorovém setkání a z hlasování vyplynulo, že většinou hlasů za svým kazatelem stojí. Hlasováním máme možnost vyjádřit, zda si Pavla Mošnera přejeme v našem středu i během několika dalších let. Sbor bude hlasovat v první části výročního členského shromáždění. Na stanicích budou hlasovat v předstihu a hlasy se sečtou. Pokud by některý člen stanice nemohl hlasovat na stanici, může hlasovat na členském shromáždění, ale je třeba, aby to oznámil při zápisu do prezenční listiny na členském shromáždění. Aby bylo hlasování platné, je třeba, aby se ho zúčastnila alespoň 1/2 plnoprávných členů sboru, ať už budou hlasovat na stanicích nebo na členském shromáždění. Hlasovat se bude tajným hlasováním lístky. Budeme odpovídat na otázku: Má kazatel Pavel Mošner ve sboru setrvat? Pro setrvání kazatele ve sboru nadále je třeba alespoň 2/3 kladných hlasů těch, kdo se hlasování zúčastnili. Zdržení se hlasování či neodevzdání platného hlasovacího lístku má tedy stejný dopad jako odpověď ne. Pro srovnání - při volbě kazatele nebo staršovstva stačí ½ hlasů. Prosím využijme v co největším počtu možnost svobodně se vyjádřit k dalšímu setrvání našeho bratra kazatele ve službě na našem sboru. Nenechávejme za sebe rozhodovat ostatní. Pokud by kazatel nedostal dostatečnou podporu sboru, nastal by pro staršovstvo úkol hledat nového správce sboru paradoxně přesto, že ono samo kazateli podporu vyjádřilo. zapsal Samuel Marek SEZNAM PŘESUNŮ znak plus/minus dat jméno důvod změny přípr. děti pl.čl. součet

2 ŘÍČANY: VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 2 Stanice vinohradského sboru Církve bratrské v Říčanech v minulém roce prodělala těžký rok. Odchodem některých klíčových bratří a sester v roce 2007 a přirozeným vývojem dospívání studentů a tedy jejich odchody za studiem či do světa za zkušenostmi - se reálná členská základna snížila natolik, že jsme měli obavy z naplnění služeb, nutného rozpočtu a pokrytí všech závazků. Zpracovali jsme si přehled našich silných a slabých stránek, promysleli jsme naše naděje a ohrožení. Zvolili jsme cestu, na které jsme udělali z našich slabých stránek bohatství. Zaměřili jsme se na rodiny s dětmi, zavedli jsme pravidelné dětské bohoslužby a systematicky jsme stavěli na širokých možnostech účasti bratří a sester na bohoslužbách. Pokojové uspořádání naší shromažďovací místnosti, které nás omezuje, však na druhé straně umožňuje neformální, a přesto uctivé vedení bohoslužeb. Tato opatření nesou své výsledky. Do vedení shromáždění a dalších aktivit se dostalo více bratří a sester včetně hostů. Pán Bůh nám poslal celé rodiny s dětmi a náš dosah se zvětšil úspěšností mimocírkevních aktivit. Hospodaření roku 2008 nakonec bylo s mírným přebytkem, i to považujeme za Boží div. Už v závěru roku se objevily úvahy o členství našich hostů (jeden z otců rodin byl během roku připravován pro křest), začali jsme opět uvažovat o samostatnosti své existence. Protože nejsme zbaveni krizí a zápasů, nebude to jednoduchá cesta, vždyť musí znamenat aktivizaci všech stávajících členů, bez které by založení sboru nemělo smysl. Malé společenství nemůže počítat s bohatým týmem, zastupitelností a tím se stabilitou, přesto má svou krásu a smysl. ZBRASLAV: (t.j. Bojov, Stodůlky, Zbraslav, Dobřichovice, Lipence) Chvály došlo k významnému rozšíření skupiny muzikantů, kteří se zapojili do hry je limitující, že stále hodně písní je pouze na fóliích a ne v počítači; chybí nadšení, chuť a čas Mládež mládež se nepatrně rozrůstá, z čehož máme radost, vzájemné vztahy a důvěra se prohlubují setkávání pokračují u Glierů doma tak jako dříve, a když Pán požehná, půjde to tak i dále. Práce staršovstva staršovstvo funguje dobře, je mezi námi nadstandardní vzájemná důvěra, v podstatných věcech máme jednotu a v méně podstatných se vhodně doplňujeme tím, jak jsme různě obdarovaní ne zcela se daří konkretizovat a přinášet jasnou vizi, která by vedla k rozvoji celého společenství Besídka: A) STARŠÍ BESÍDKA (ŠKOLNÍ DĚTI): skupina je homogennější (5-6 dětí, proti loňskému roku se složení změnilo), takže se s v ní lépe pracuje, na druhou stranu máme chlapce, který potřebuje speciální péči změna metodiky (místo Tim2,2 nyní používáme Samuela) B) MLADŠÍ BESÍDKA (PŘEDŠKOLÁCI): v tomto roce jsme začali používat materiály R. Bícové a všechny tři učící ženy s tím byly spokojené ŘEVNICE: Daniel Kvasnička děti /šest/ chodí do besídky rády, osmělují se modlit se a zpívat společně a snad pochopily a budou si pamatovat základní biblické pravdy; nedaří se naučit je krátké biblické verše nazpaměť Setkání žen ženy mají potřebu se scházet, sdílet se, vzájemně se poznávat a také se učit od druhých; první polovinu roku jsme se scházely v domácnosti /5-8 žen/, druhou polovinu ve škole /2-8 žen/ do budoucna více hostů, moudrých a starších žen než my, které nám přinášejí zajímavá témata Hospodaření hospodaření stanice bylo v r přebytkové s příjmy 287 tis. Kč a výdaji 239 tis. Kč jsme vděční za vysokou finanční obětavost a rádi bychom, aby nám Bůh toto požehnání pomáhal přeměnit v konkrétní dílo pro Jeho království; nejvyšší zátěž rozpočtu činí příspěvky na Radu (77 tis. Kč) Skupinky letošní systém (střídání úterních skupinek a modlitebních večerů a chval) se zdál být docela dobrý nápad, ale praxe to moc nepotvrdila; účast byla velmi slabá diskuze se naštěstí jen zřídka odchylovala od tématu Viktor Glier Společenství je ve stavu přerodu. Tento přerod společenství se například projevuje i v tom, že se učíme přebírat zodpovědnosti a úkoly od Toma a Elaine Sampleyových. Postupně si uvědomuje, v kolika oblastech stáli a mnohdy je táhli sami. Máme v nich pěkný příklad. Děkujeme za ně. Klademe si otázku, co dělá církev církví? Jsme klub, kde jsou pěkné vztahy, kde se cítí lidé bezpečně nebo již církví? Vylučují se tyto dva pohledy? Co je v současné podobě společenství dobré a přínosné, co si chceme zachovat a naopak co musíme opustit? Služba dětem a mládeži se koná pravidelně a na programech se podílí mládež víceméně sama. Vedení dětí v nedělní škole / besídce / je zajištěno ze strany rodičů a mládeže. Evangelizační vyučování angličtiny je plně v režii Toma S. Je možné, že v roce 2009 již bude tuto aktivitu omezovat. Tom začal studovat a jeho studijní plán vyžaduje velké nasazení. V březnu se vrátí ze svého studijního pobytu v USA a myslím, že budeme moci zodpovědněji naplánovat další vývoj a spolupráci. V létě se uskutečnil kemp angličtiny. Podobně jako v letech předchozích je tato akce do velké míry břemeno Toma, Elaine a Noel (misionářka, sloužící již 3 rokem v Řevnicích). I tady si klademe otázku, do jaké míry umíme jako společenství naložit s kontakty, které tato Tomova aktivita přináší. Skupinky pro ženy a muže se dařilo organizovat vždy ob týden. Pro ty, kdo navštěvují tato setkání je to místem osobního růstu. Koncem roku se několikrát podařilo sejít přípravnému staršovstvu k modlitbám a sdílení. Takto společně strávený čas byl dalším krokem k sblížení vedoucích. V roce 2008 jsme společně oslavili dva křty (Janička P. a Petra K.), neméně radostná událost byla zářijová svatba Terezy a Ondry Mackových.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 3 Tento rok se v podstatě povedlo naplnit rozpočet, který jsme si jako společenství dali. Finance jsou a asi i budou velkou částí našich diskusí. Musíme dát pozor, aby nás toto téma nepohltilo a nezakrylo nám další služby a růst ve všech oblastech. Naším největším úkolem je postupně převzít od Toma břemeno placení nájmu. V tomto roce se podařilo plně pokrýt režii domu a před námi jsou postupné kroky k finanční samostatnosti. Několik rodin, které bydlí v Řevnicích a chodí do jiných sborů CB, se začaly objevovat v průměru 2x měsíčně na našich bohoslužbách. Toto je jeden z důvodů nárůstu počtu účastníků nedělních shromáždění. Sklenkovi (jedna z těchto rodin CB Dejvice) se ochotně zapojila do služby hudbou. Poslední měsíce se scházíme v počtu lidí (včetně dětí). Uvědomujeme si, že naše prostory jsou limitující, ale stále se snažíme najít způsob a cestu, jak v pronajatém domě zůstat. Daniel Hejzlar PRAHA 2 VINOHRADY: (mateřská část sboru) Seznam akcí s frekvencí setkávání menší než 1x týdně + mimořádné akce: Leden: modlitební týden ATM kázání hosta z USA při ned. bohoslužbě ekumenická bohoslužba u P.M.Sněžné fotbalový kroužek sboru * modlitební skup. u Tomaškovičových * klub maminek Klubíčko * pravid.porady staršovstva 1x za měsíc * Únor: pravidelná setkávání seniorů pod sb.diakonií 1x měsíčně * 2M setkávání mediků * setkávání seniorské skup. 1x za 14 dní * modlitební 24hodinový řetěz zvláštní bohoslužba pro hosty * různé porady (Engl.campové, táborové, klubové, aj.) * Březen: Krokodýl (různé akce) * shrom.v rámci světového dne modliteb velkopáteční bohoslužba s VP výroční členské shromáždění výprava Domečku a Klíčku Duben: dívčí fotbalový kroužek * koncert Johna (organizace V.Tříska) křestní shromáždění (Šeberov) Květen: sjezd mládeže CB konference CB výprava Domečku a Klíčku svatodušní ekum. shrom.u sv. Ludmily Červen: výlet seniorů na Petřín prezentace Ambassadors + sbírka sborový oběd grilování Červenec: tábor Domečku a Klíčku English Camp Srpen: sborová dovolená svatba Jiří a Mariana Zemánkovi Září: Digiryby (promítání poslední středu) * požehnání dětí: Ester Kateřiny Mašátové a Ellen Třískové výprava Domečku a Klíčku Říjen: výlet Krokodýla smuteční rozloučení se S. Kalinou, sloužil P. Javornický sborové odpoledne v Řevnicích Listopad: neděle celocírkevní Diakonie + sbírka evangelik. teologická konference u nás zkoušky dětí na dětskou ván.slavnost * přespání dorostu + deskové hry Prosinec: adventní ekum. ve františkán. klubu. bohoslužba jako dětská ván.slavnost noční pochod z Karlštejna do Prahy Adventní koncert Gospel Limited Adventní koncert Geshem vánoční, silvestrovská a novor. bohosl. * Pozn.: Opakující se akce (jsou uvedeny jen jednou) SBOROVÉ SLOŽKY VINOHRADSKÉ ČÁSTI SBORU Diakonie sboru vedla evidenci seniorů a nemocných členů sboru, zajišťovala u nich návštěvy a pořádala seniorská setkání se zajímavými programy a skromným občerstvením. Podnikla seniorský výlet na Petřín s obědem. Varhanní doprovod zajišťuje stále jen jediný varhaník. Záblesk na lepší časy lze spatřit v občasném hostu našich nedělních bohoslužeb, který, pokud nemá v nemocnici službu, si předem nacvičí a pak na varhany doprovodí 5 písní. Dále se vede jednání s další sestrou, která se nabídla, že by v případě nouze doprovodila jednoduchým způsobem předem nacvičené písně. V případě nouze zaskakuje s doprovodem kazatel. Chválící skupinka se v minulém roce nezvětšila ani nezmenšila o své členy. Nyní se blýská na oživení, jak personální, tak v opětovném nastartování pravidelných zkoušek v týdnu. Informace o tom, jak to dopadlo, boudou známy až ve výslednici roku Zkoušíme zapojit děti a dorost. Zpěvu s dětmi se věnují již 3 lidé, kteří za dětmi odcházejí do besídky a vedou je ke chválám. Besídka má dvě oddělení. Mluvčím je Tomáš Wagenknecht, který svolal několikrát do roka koordinační setkání vedoucích klubů. Slovíčka pro děti v rámci nedělní společné bohoslužby koordinoval až do září T.Wagenknecht, od října má koordinaci na starosti Š.Kratochvílová Klubíčko od září přišlo o dvě aktivní členky vedení ze tří. Jeho budoucnost je v rukou Božích, tak jako vše ostatní, dále pak v zájmu maminek z okolí a alespoň druhé maminky do vedení z důvodu střídání. Dětský klub Domeček a Klíček se zredukoval přechodně na klub jeden. Důvodem je odchod starších dětí do Rybiček a věková mezera u mladších dětí sboru. Ke konci roku ukončil svoji činnost D.Žďánský a jeho místo zaujal Štěpán Wagenknecht pod supervizí Tomáše Wagenknechta. Letní tábor pro rok 2009 je připravován pod novým hlavním vedoucím a novou hlavní kuchařkou. Též místo, kam by se mělo jet, je jinde. V minulém roce jsme se stali členy Dorostové unie jako dorostová skupina číslo 032. Zástupce sboru je Tomáš Wagenknecht. Kromě většího množství práce v podobě výkazů činnosti, statistiky členů a nového způsobu vedení účetnictví našeho dorostu má pro nás členství výhody především v podobě pojištění až do 2 mil. Kč se spoluúčastí 10 tis. Kč. Při stanování v lese nebo při bojových hrách ve městě může dojít k požáru, znečištění vod, poškození cizích aut aj. Škody pak jdou do statisíců i milionů.

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 4 Mládež Rybičky se početně zvětšila o deset. Důvodem je přechod starších dětí z Klíčku a také zájem rybičkových spolužáků podívat se na tyto schůzky. Hledá se zkušený dobrovolník, který by s nimi podnikal víkendové výpravy do přírody. Věk těchto dětí je k tomu neobyčejně vhodný a kazatel, který Rybičky vede, toto nestíhá. Jsou zajištěny jen pravidelné týdenní schůzky s příjemným obecenstvím, legrací, hrami a duchovním zamyšlením. Čas setkávání se kvůli mladším dětem posunul na 17:00. Od listopadu se v rámci schůzek podává večeře nejen proto, že je její čas, ale také z důvodů zdravotních. V režii Krokodýla se pořádají 1x za měsíc tzv. Digiryby, což je promítání podnětného filmu někdy i s diskusí. Krokodýl je studentský klub a jako nízkoprahová skupinka sboru má volnější vedení i programy setkávání. Většinou pořádá zážitková setkání s nejrůznějším obsahem. Skandinávský večer, portugalský večer, výlet na bruslích, noční pochod z Karlštejna do Prahy jsou jen ochutnávky jejich činnosti. Hospodářská rada změnila během roku svého předsedu. Petr Máca sice zůstává členem HR, novým předsedou je však od září Šimon Petrus. Ke stávajícím členům přibyl nový domovník Marcel Tomaškovič s přesně vymezenou pracovní náplní. HR pracovala podle zavedených způsobů a řešila záležitosti týkající se většinou správy sborového domu. Modlitební skupinka mladých pod vedením Marcela a Lenky Tomaškovičových se ustálila na čtvrtcích od 18:30 u nich doma. Misijní pracovník sboru je O. Mazaný s pracovní náplní spolupořádání letních kempů a společných pobytů během roku a vedení sportovních skupin fotbalu v rámci mezidenominační křesťanské fotbalové asociace Ambassadors in Sport. Ve sborovém domě se scházela skupinka seniorů pod vedením Pavly Šibíkové, domovní skupinka, skupinka mediků pod vedením Veroniky Šípové a skupinka žen pod vedením Libuše Chánové a Aleny Herlesové. Brian Sedgwick pořádá jarní prázdniny na horách a letní campy v rámci Biblické jednoty. Letní akce: 1) V létě jsme pořádali sborovou dovolenou v Hrachově u Sedlčan. 2) English camp patřil mezi tradiční letní akce sboru s pozváním a účastí lidí i mimo sbor. 3) Stanový tábor Dorostu a Klíčku byl v Pecce u Nové Paky. Staršovstvo se schází obvykle 1x měsíčně. První hodina setkání je věnována duchovnímu zamyšlení a modlitbám. Dále řešíme věci spojené se stanicemi a jsme informováni vedoucími stanic o tom, co se na stanicích děje. Ke konci našeho setkání řešíme záležitosti, které se týkají jen vinohradské části sboru. Pokud bych měl hodnotit současné vinohradské staršovstvo, vidím ho jako tým, který stojí při sobě i při svém kazateli a dokáže konstruktivně řešit situace, které jsou před něj stavěny. Jsem vděčný za to, že v něm nejsou žádné kliky, které by stály proti sobě. To neznamená, že bychom nehledali řešení jednotlivých věcí bez diskuzí a tříbení názorů, ale většinou se nám daří jednat v klidné přátelské atmosféře. Staršovstvo je trochu atypické tím, že přímo neřídí práci na stanicích, ale jsou v něm začleněni vedoucí stanic, kteří řídí práci svých stanic samostatně.tak si uvědomuji, že i tím stanice postupně rostou ke své vlastní dospělosti a samostatnosti. Na lednovém výjezdním setkání vinohradské části staršovstva jsme se společně zamýšleli nad prací staršovstva i jednotlivých částí sboru. Rozhodli jsme se pro patronát starších nad jednotlivými složkami sborové práce. Mít patronát je něco jiného než danou práci vést, znamená to mít přehled o dané práci, zúčastňovat se některých setkání a být k dispozici těm, kdo se v dané skupině scházejí. staršovstvo zapsal S. Marek Rozdělení patronátů: Klubíčko Brian Sedgwick Čtvrteční skupinka Tomáš Uher Úterní biblická Samuel Marek Skupinka seniorů - Samuel Marek Rybičky Mirek Vostrý Besídka Tomáš Wagenknecht (není starší) Dorostové kluby v pátek Šimon Petrus Krokodýl - Brian Sedgwick Duchovní stav: Co se povedlo dostatek učitelů v besídkách a klubech způsoben jednak vyšším počtem učitelů, jednak sloučením besídek a klubů, grilování velmi oblíbená akce, budeme pokračovat, Klubíčko se úspěšně rozjelo, dlouhodobý zájem sboru o jiné oblasti rozvoj stanic, převzetí Řevnic, produkce kvalitních služebníků, kteří ze sboru v minulých letech vyšli, využívání přízemního bytu po převzetí a rekonstrukci, noví lidé (hosté) na nedělních bohoslužbách Duchovní stav: Co se nedařilo, chybělo + budoucnost méně lidí chodí do shromáždění chybí společná celosborová modlitební setkání, společné modlitby povzbuzují k domácím modlitbám a jsou klíčem k růstu Klubíčko: klíčoví lidé odešli příliš brzo, než se vytvořilo nové jádro nebezpečí zániku, nastartovat to tak (aspoň rok), aby starší sestra pomáhala technicky, výuka angličtiny, jiný program atd. Tahouni by měli být ze sborového domu a blízkého okolí z praktických důvodů. Pro matky z daleka je to mimořádná, dlouhá akce. koupě a využití projektoru přitahuje mladé kluky, zapojují se tím do práce, k ovzduší ve sboru bez napětí přispěly i sborové dovolené, Tomaškovičovi nejen dobří správci domu, ale také se dobře začlenili do sboru, i do duchovní služby, mladí, kteří nepatří do sboru, často se sborem srůstají, cítí se zde dobře a zapojují se do služby, kvalitní kázání, chválicí skupinka, větší počet křtů, English Campy velký počet lidí zde uvěřil, bohoslužby pro hosty budeme pokračovat. chybí praktické vyučování cílené pro různé skupiny lidí a na různá témata (např. ta, která zajímají lidi středního věku). Skupinka vždy potřebuje mít vedoucího, který bude držák aspoň 2 roky, než bude schopná fungovat bez něj, scházet se musí pravidelně, max. perioda 14 dnů. Jeden vedoucí může mít na srdci jen jednu skupinku. povzbuzování, příp. konzultace zapsal P. Mošner podle zápisu z jednání lednového staršovstva

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 5 POKLADNÍ ZPRÁVA SBORU VČETNĚ STANIC Komentář k hospodaření sboru CB Praha 2, samostatné stanice Říčany a kazatelské stanice Zbraslav, stanice Řevnice a Diakonie sboru Prahy 2--v roce 2008 Sbor Církve bratrské v Praze 2-Vinohrady : 1) Příjmy sboru jsou 1, ,71 Kč. Výdaje sboru jsou 1, ,09 Kč. Splátky půjček předchozích let činil v roce Kč. Stav půjček k byl Kč. Účelová půjčka na rekonstrukci bytu ve 4.patře z roku 2005 činila 432 tis.kč. Umořeno k bylo 345 tis.kč. Zbývá doplatit Kč. Při měsíčních splátkách Kč bude půjčka splacena za necelých osm měsíců. V oblasti oprav byl proveden odvoz odpadu z půdy, realizováno automatické otvírání vchodových dveří, nátěry některých oken u domovnického bytu a u jednoho nájemníka, revize hasicích přístrojů, havarijní oprava sborové kotelny. 2) Hospodářský výsledek r.2008 vykazuje schodek ve výši ,38 Kč. Schodek byl čerpán z přebytků předchozích let. Do roku 2009 vstoupil sbor s finančními prostředky ve výši ,30 Kč (- diakonie 69961). 3) Poděkování : Členové sboru a jeho přátelé i další návštěvníci našich shromáždění odevzdali formou pravidelných příspěvků a mimořádných sbírek celkem ,-Kč. Chceme všem obětavým bratřím a sestrám upřímně poděkovat. Samostatná stanice Říčany : 1) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši 17172,36 Kč. Do roku 2009 vstoupila říčanská stanice s prostředky ve výši ,37 Kč. Dary,sbírky a účelové sbírky činily Kč 2) Příjmy jsou ,80 Kč 3) Výdaje jsou ,44 Kč. V roce 2008 stanice Říčany nevykazuje žádné mimořádné výdaje. Stanice Zbraslav : 1) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,80 Kč. Do roku 2009 vstoupila zbraslavská stanice s prostředky ve výši ,97 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily Kč. 2) Příjmy jsou ,85 Kč 3) Výdaje jsou ,05 Kč Stanice Řevnice : Stanice začala finančně hospodařit a účet u banky byl zřízen v říjnu ) Hospodářský výsledek r je kladný a představuje přebytek ve výši ,27 Kč. Do roku 2009 vstoupila řevnická stanice s prostředky ve výši ,73 Kč. Dary, sbírky a účelové sbírky činily ,50 Kč. 2) Příjmy jsou ,19 Kč 3) Výdaje jsou ,92 Kč Součástí zprávy o hospodaření je Přehled příjmů a výdajů Sboru Praha2-Vinohrady, sam.stanice Říčany, stanice Zbraslav, stanice Řevnice a sborová Diakonie Prahy 2.

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 6

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 2 ZA ROK 2008 pro členské shromáždění konané v 15h - str. 7 Přehled o hospodaření zpracovali : Za sbor Prahy 2 + diak : Pavla Mošnerová Za stanici Říčany : Ludmila Nováková Za stanici Zbraslav : Jan Šlesinger, M.Glierová Za Řevnice : Pavla Gregorová

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 3. dubna 2011 od 15:00 v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, V uplynulém roce proběhla v našem sboru řádná vizitace, kterou

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

ZPRAVODAJ VINOHRADSKÉHO SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ

ZPRAVODAJ VINOHRADSKÉHO SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ 2010 12 ZPRAVODAJ VINOHRADSKÉHO SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ Informace o sboru: Adresa: Římská 43, 120 00 Praha 2, Česká republika Telefon: 224 253 056, mail: vinohrady@cb.cz Web: http://cb.cz/praha2 Správce

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady

Sborový řád. sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Sborový řád sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady Hlava I. Základní ustanovení Čl. 1 Principy 1) Podle svědectví Nového zákona je sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3 Vinohrady křesťanskou

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, znovu se blíží Velikonoce a s nimi opět i silné téma Kristovy smrti za naše viny. Kristovo utrpení jedinečným způsobem

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Obsah

Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Výroční zpráva za rok 2014 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíl organizace 3. Základní informace 4. Pohled z historie do současnosti 5. Zpráva o činnosti 6. Projekty realizované v roce 2014 7. Personální

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

Zpravodaj vinohradského sboru Církve bratrské

Zpravodaj vinohradského sboru Církve bratrské 2011 6 9 Zpravodaj vinohradského sboru Církve bratrské On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Kazatel

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ŽIRAFA: ŽIvot Rodiny Alternativní Fórum Aktivit Rodinné centrum Žirafa bylo založeno v roce 2009 Sborem Jednoty bratrské v Liberci. V roce 2012 nadále pokračovalo ve svém poslání, kterým

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Srpen 2008 BJB Vinohradská 68

Srpen 2008 BJB Vinohradská 68 Zpravodaj Srpen 2008 BJB Vinohradská 68 IZRAEL BOŽÍ HODINY Toto praví Hospodin zástupů: Na tomto místě, které je v troskách, bez člověka a bez dobytka, i ve všech jeho městech budou opět nivy pastýřů,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla 1 Legitimita specifičnosti Nepoužíváme pojem Výjimečnost sborů, jelikož opravdu nejsme výjimeční. Nemáme

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi

ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi ZÁKLADNÍ DOKUMENT Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi sestavený podle 10 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. (znění ve smyslu zákona č. 495/2005 Sb.) a) NÁZEV: Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (dále

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Skutečně šťastni budou jen ti z vás, kteří budou chtít sloužit a objeví, jak se to dělá Albert Schweitzer Co je Centrum Generace? Centrum

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Pobočka

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Preambule My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomůžeme lidem okolo nás, kteří jsou potřební Zřizovatelé nadačního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 24.září 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí Bohumil Špinar ml. Varhaní

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více