Multifunkční hrací stůl. Výr. Číslo: Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multifunkční hrací stůl. Výr. Číslo: 4827. Návod k použití"

Transkript

1 Multifunkční hrací stůl Výr. Číslo: 4827 Návod k použití

2 Před použitím si přečtěte všechny informace Bezpečnostní pokyny Přístroj není vhodný pro instalaci v prostoru, kde se nachází voda, pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo podobným kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo možnému nebezpečí. Není vhodné pro děti do 6 let obsahuje malé části. Toto zařízení musí být sestaveno a zkontrolováno dospělou osobou. Uschovejte si kompletní instrukce pro budoucí použití. Zkontrolujte všechny šrouby a matice pro utažení a utáhněte v případě potřeby. Zkontrolujte, zda všechny kryty na šrouby a ostré hrany a nahraďte v případě potřeby. Upozornění: Tento produkt obsahuje malé kuličky a malé části, proto není vhodný pro děti do 3 let. Udržujte tento produkt mimo ně. Při likvidaci, zlikvidujte této položky v místní recyklaci nebo ve sběrném zařízení. Bezpečná likvidace elektrických a elektronických zařízení je nezbytná pro prevenci a omezení znečištění a ke zlepšení životního prostředí jako celku. Důležité: Zkontrolujte a určete všechny součásti před zahájením montáže tohoto produktu. Tento výrobek musí být sestaven pouze dospělou osobou. Důležité: Pro zajištění bezpečnosti výrobku, musíte postupovat krok po kroku ve správném pořadí. Tento výrobek je pro vnitřní použití. Hrací stůl 10 v 1 Pro děti od 6 let a starší Dodržujte bezpečnostní předpisy a řiďte se pokyny popsanými v tomto návodu..

3 Seznam dílů: H1 Hokejové pole X 1ks H2 Noha X 4KS H3 Dřevěná triangelová deska X 8KS H4 Hokejový cíl X 2ks H5 Puk X 2ks H6 Samolepka X 2ks S1 Boční panel stolního fotbalu X 2ks S2 Koncový panel stolního fotbalu X 2ks S3-S6 Hráči X 1KS (modrá) S7-S10 Hráči X 1KS S11 Rukojeť X 8KS S12 Koncový kryt X 8KS S13 Spodní Podpěra X 3ks S14 Fotbalové hrací pole X 1KS S15 Míčky X 2ks S16 Skóre Počítadlo X 2ks S17 Fotbalový míč X 2ks N1 Kulečníkový Triangel X 1KS N2 Kulečník X 1KS N3 Kulečníkové tágo X 2ks N4 Křída na tágo X 2ks N5 Kulečníkové míče X 16ks HS1 Hokejka x 2 ks C1 Šachy C2 Tic Tac Tou C3 Backgammonové kostky C4 Rozličné míče / bowlingové koule a kolíky C5 Multifunkční hrací deska W1 Imbusový klíč X 1ks W2 Šroub o rozměru 2,4 cm x 16ks W3 Podložka X 16ks W4 Šroub s velikostí: 3,0 cm x 16ks W5 Šroub s velikostí: 4,45 cm X18PCS W6 Šroub s velikostí: 1,90 cm X 8ks W7 Šroub s velikostí: 1,0 cm X 6ks

4 Krok 1: Připevněte trojúhelníkovou dřevěnou desku (H3) na noze (H2) a utáhněte šroub (W4). Prosím, opakujte tento krok na každou nohu. Krok 2: Umístěte sestavenou nohu na každém rohu pole vzdušného hokeje (H1) a utáhněte šroub (W2) a podložku (W3), ujistěte se, že grafiky vzdušného hokeje jsou lícem dolů. Prosím, opakujte tento krok v každém rohu. Krok 3: Umístěte hokejový cíl (H4) na stole a připevněte šroubem (W6). Teď můžete hrát vzdušný hokej a ledový hokej

5 Umístěte biliardové hrací pole (N2) v horní části sestavené hokejové tabulky Potom, co ste umístili základnu vzdušního hokeje, si můžete zahrát biliard, šach, backgammon, bowling, shuffleboard, Tic Tac Toe a dámu.

6 Krok 1: Vložte hráče do tabulky v následujícím pořadí: modrá S3, S4 modrá, červená S9, modrá S6, S10 červená, modrá S5, S8 červená, červená S7 Krok 2: Připevněte boční panel stolního fotbalu (S1) s koncovým panelem stolního fotbalu (S2) a utáhněte šroub (W5). Připevněte boční panel stolního fotbalu (S1) s koncovým panelem stolního fotbalu (S2) a utáhněte šroub (W5).

7 Vložte dva spodní držáky (S13) a připojte se stolníma pomocí šroubů (W5) ve předem vyvrtaných otvorech Hrací pole je sestaveno (S14) hraje se tak, že uchopíte hráče za hlavu a střílíte míčkem.

8 Vložte spodní podpěru (S13) a připojte se stolem pomocí šroubu (W5). Použijte šroub (W5) a utáhněte fotbalové hrací pole (S14) do spojeného stolu pomocí předem vyvrtaných otvorů. Připevněte kulový zpětný chod (S15) a odlehčete oba konce tabulky pomocí šroubu (W7).

9 Pripevněte počítadlo (S16) na stole pomocí šroubu (W6) Umístěte rukojeť (S11) a koncový uzávěr (S12) na každou hrací tyč. Takto použijete hrací fotbalové pole, které je kompletně umístěno na hrací jednotce.

10 Gratulujeme! Nyní jste přřipravení na hru. Pravidla šachu Výbava Základní potřebou je šachovnice, čtvercová deska 8 8 polí, které jsou střídavě tmavá a světlá (tato vlastnost není pro hru kritická, používá se hlavně pro usnadnění orientace). Na desku lze pohlížet jako na 8 sloupců a 8 řad. Na desce je také možné sledovat diagonály (úhlopříčky), šikmé posloupnosti polí stejné barvy. (Dvě nejdelší z nich se označují jako hlavní diagonály.) Sloupce se označují zleva doprava (z pohledu bílého) písmeny a-h, řady zepředu dozadu číslicemi 1-8 (opět z pohledu bílého, tzn. řada, která je bílému nejblíž, má číslo 1 ). Pomocí kombinace příslušného

11 písmene a čísla lze jednoznačně pojmenovat libovolné pole šachovnice. Dále jsou ke hře potřeba dvě sady kamenů (figur) - bílé a černé. Každá sada obsahuje * 8 pešců * 2 věže * 2 střelci * 2 jězděc * 1 dáma * 1 král V soutěžních zápasech se obvykle hraje s časovým limitem. K jeho měření se používají specializované šachové hodiny, které měří oběma hráčům čas nezávisle, pouze tehdy, když je hráč na tahu. Jakmile hráč tah provede, stisknutím tlačítka na své straně hodin svoje hodiny zastaví a spustí soupeřovy. Na hodinách je také vidět signalizace překročení časového limitu (tzv. praporek). Počátečné postavění

12 Nejprve se vhodným způsobem (losováním, podle určených pravidel soutěže apod.) určí, který z hráčů bude hrát bílými figurami. Ten bude partii také iniciovat, co je ve hře výhodou. Před zahájením partie se deska otočí tak, aby měl bílý po své levici černý roh (pole a1). Pak se rozestaví kameny do počátečního postavení, které je vidět na obrázku. První řada obsahuje (zleva doprava) věž, jezdce, střelce, dámu, krále, střelce, jezdce a věž. Černý má svou první sérii identicky rozestavěnou na protějším konci šachovnice. Jeho král, resp. dáma jsou na stejném sloupci jako král, resp. dáma bílého. Jako mnemotechnická pomůcka pro pozici dam a králů se používá rčení "Dáma ctí barvu", tzn. bílá dáma je na bílém poli, černá dáma je na černém poli. V druhé řadě stojí všech 8 pěšců bílého, předposlední řada obsahuje pěšce černého. Šachové hodiny se vynulují a zastaví. Pak bílý provede první tah a stisknutím svého tlačítka na hodinách spustí soupeřovo měření času, nebo černý stiskne tlačítko na hodinách. Tím je hra zahájena. Tahy kamenů Jak již bylo zmíněno, tah každého hráče sestává z přesunutí jednoho kamene v souladu s pravidly (výjimkou je rošáda, při které se táhne dvěma kameny současně). Hráč se svého tahu nemůže vzdát. Pokud nastane situace, při které neexistuje platný tah, který by hráč mohl provést, ale přitom se hráči nehrozil šachy (hráčů král není ohrožován), hra končí patem, remízou. Pokud hráčů král je ohrožen a neexistuje platný tah, který by hráč mohl provést, je to šach-mat a hráč prohrává. Žádným tahem se nesmí kámen přesunout na pole, na kterém již je jiný kámen stejné barvy. Pokud je proveden tah na pole, na kterém je kámen soupeře, nazývá se to braní, soupeřů kámen je takovým tahem odstraněn z desky a zbytku partie už se neúčastní. (Situace, kdy by byl takto odstraněn soupeřův král, nemůže ve hře nastat.) Jednotlivé druhy kamenů se liší ve způsobu, jakým se po hrací desce pohybují:

13 Věž je jeden ze šachových kamenů, druhý nejsilnější (po dámě). Společně s ní patří mezi tzv. těžké figury. Charakteristika Věž se může pohybovat o libovolné množství polí šachovnice ve svislém nebo vodorovném směru. Věž se nemůže pohybovat po šachovnici šikmo. Každý hráč má na začátku hry dvě věže. Tyto dvě věže jsou pro začátek v rozích šachovnice, které jsou hráči nejblíže. Rozlišuje se mezi věží stojící blíž ke králi a věží stojící blíže k dámě. Hodnota a síla Věž ovládá 14 polí, má hodnotu 4,5-5 pěšce, je tedy silnější než střelec nebo kůň, které mají obě hodnotu přibližně 3 pěšáků. Rozdíl mezi hodnotou věže a koně nebo střelce se nazývá kvalita. Dvě věže se součtem přibližně rovnají dáme, v kombinaci však mohou být i silnější. Síla věže může být oslabena uzavřenou pozicí. Věž je ve hře mimořádně silná a nebezpečná v kombinaci s druhou věží či dámou (když stojí za sebou). Věž je také nejmenší figurou, která může (samozřejmě ve spolupráci s králem) dát mat samotnému králi. Věž je nejsilnější v otevřených pozicích rošáda Věž se společně s králem účastní tzv. rošády - král postoupí o dvě pole směrem k jedné z věží a příslušná věž ho přeskočí a postaví se vedle něj. Věž (na rozdíl od krále) přitom může přejít přes protivníkem ovládané pole nebo pokud je napadena. Podmínka při rošáda je, aby byl jako první uchopen král, jinak by se muselo jednat a táhnout věží. Jezdec

14 Jezdec (také kůň) je jeden ze šachových kamenů, společně se střelcem patří mezi lehké figury. Má zajímavý způsob pohybu: přesune se o dvě pole svisle nebo vodorovně a pak ještě o jedno pole kolmo na původní směr - cesta připomíná písmeno L. Jezdec je jedinou šachovou figurou, která se může pohybovat i přes ostatní šachové kameny. Každý hráč má na začátku hry dvou jezdců. Charakteristika Jezdci jsou v úvodu umístěni na polích b1 a g1 u hráčů s bílými kameny, b8 a G8 u hráčů s černými kameny. Jezdec je pro svůj zajímavý způsob pohybu velmi oblíbený u začátečníků. Zvláštnosti pohybu * Jezdec po každém tahu mění barvu pole, na kterém stojí. Jezdec, který stojí na bílém poli, se dalším tahem přesune na černé pole a naopak * Akční rádius a použitelnost jezdce ve hře velmi závisí na jeho poloze na šachovnici. Jezdec, který stojí uprostřed šachovnice, kontroluje celkem 8 polí. Jezdec, který stojí na okraji šachovnice, kontroluje pouze 4 pole a jezdec umístěn v rohu šachovnice má pod svou kontrolou pouze dvě pole. * Dalšími zajímavými úkoly patří nalezení postupu, jak přejít jezdcem celou šachovnici tak, aby na každé pole vstoupil pouze jednou. Hodnota a síla Jezdec může ovládat 2 pole (v rohu), 4 pole (na kraji) a až maximálně 8 polí (uprostřed šachovnice). Jeho hodnota je přibližně 3 pěšáci, přibližně stejná jako střelec, o něco menší než věž (tento rozdíl se nazývá kvalita) a 1/3 dámy. Přestože je figura jezdce znatelně slabší než dáma, s ohledem na zvláštnost jeho pohybu mu někdy hráč může dát před dámou přednost při přeměně pěšáka. Důvodem může být zejména okamžitá hrozba šachy v některých situacích. Proměnlivost síly U jezdců však více než u ostatních figur jeho síla závisí na okolnostech, zejména postavení. Díky tomu, že jako jediný kámen může přeskakovat ostatní kameny, je relativně silnější v uzavřených postaveních. Oproti jednotlivému střelci má tu výhodu, že se může pohybovat po všech polích (střelec jen na jedné barvě).

15 Na druhé straně ovládá relativně málo polí, z tohoto důvodu je dvojice střelců obvykle silnější než dvojice jezdců. Matování Matování dvěma jezdci v koncovce (bez podpory jiných figur kromě krále) není vymahatelná, pokud protivník neudělá chybu, i v tomto případě je to však relativně složité. Mat je někdy možné si vynutit, pokud slabší straně zůstává pěšec. Mat pouze jedním jezdcem a králem není možný. Matem je však možné dosáhnout spoluprací střelce a jezdce, postup je však relativně složitý a zvládají ho jen relativně pokročilejší hráči. S jezdcem je nerozlučně spojen pojem dušený mat. Střelec Střelec je jeden ze šachových kamenů, společně s koněm patří mezi lehké figury. Střelec se smí po šachovnici pohybovat diagonálně o libovolné množství volných šachovnicových polí. Vzhledem k povaze svého pohybu se střelec může pohybovat pouze po polích jedné barvy. Každý hráč má 2 střelců. charakteristika Na začátku partie má každá strana dvou střelců, umístěných v pravém řadě ve 3. a 6. sloupci (na polích c1 a f1 u hráčů s bílými kameny a c8 f8 u hráčů s černými kameny). Střelec se do hry nejčastěji zapojuje jako druhá figura (po jezdci). Tzv.. nestejný střelci (situace, kdy jeden hráč má bílopolního střelce a druhý černopolního) zásadně zvyšují šanci na remízu, protože v koncovce se pak za této konfigurace při absenci dalších figur jen těžko prosazuje postup pešcových formací. Hodnota a síla Střelec ovládá 6 (pokud stojí v rohu) až 13 polí. Má hodnotu přibližně 3 pěšáků a je považován za přibližně stejně cennou figuru jako jezdec, o něco slabší než věž (tento rozdíl se nazývá kvalita) a asi 1/3 dámy. Porovnání koně a střelce

16 Důležité je především srovnání hodnoty jezdce a střelce: jednotlivý střelec je oproti jezdci znevýhodněn tím, že dokáže ovládat jen jednu barvu. Na druhé straně však ovládá více polí, proto je dvojice střelců obvykle silnější než dvojice koní. Oproti koni je střelec stejně silnější v otevřených pozicích, zatímco v pozicích uzavřených je slabší. matování Matování dvěma střelci je relativně snadné i pro začátečníky, mat pouze jedním střelcem a králem bez podpory jiných kamenů není možný. Dáma Dáma a také někdy i královna je nejsilnější šachová figura. Může se pohybovat o libovolné množství polí šachovnice ve všech směrech (svisle, vodorovně a šikmo). Každý hráč má na začátku hry jednu dámu. charakteristika "Dáma ctí svou barvu" - v základním (počátečním) postavení je umístěna vždy na tom poli, jaká je její barva. Nedoporučuje se s dámou táhnout hned na začátku, je výhodnější nejprve táhnout s lehkými figurami, dáma je může krýt či podporovat ze svého základního postavení. Naopak ve střední hře či v koncovce je dáma velmi účinná zejména v kombinaci s věžemi. Dalšími zajímavými úkoly patří rozmístit na prázdné šachovnici osm dam tak, aniž by se navzájem ohrožovali. Existuje právě 92 řešení tohoto úkolu

17 Pěšec Pěšák je jeden ze šachových kamenů. Každý hráč má na začátku hry osm pěšců, kteří tvoří jakousi stěnu před všemi ostatními figurami. Vzhledem ke značně omezeným možnostech pohybu, je pěšec nejslabší figurou na šachovnici. Na rozdíl od všech ostatních figur může pěšec pohybovat vždy jen vpřed. Během partie se význam pěšců zvyšuje. Pokud se totiž pěšci podaří v průběhu hry dorazit až na poslední řadu, může se proměnit v jakoukoliv silnější figuru a rozhodnout partii. Šachová federace FIDE sice ve svých oficiálních pravidlech mezi "pěšáky" a "figurami" nerozlišuje, přesto se pod pojmem "figura" často myslí všechny ostatní figury a ne pěšáci. Tah pěšcem * V základním postavení může pěšec táhnout volitelně o jeden nebo dva kroky vpřed. Podmínkou je, že cílové pole i pole, přes které pěšec prochází, je prázdné. * Pokud není pěšec v základním postavení, může se pohybovat vždy jen o jedno pole vpřed. * Pěšák bere diagonálně. Je tak jedinou figurou, která provádí jiný tah při postupu a při braní soupeřovy figury. * Pěšec se pohybuje pouze vpřed. Je jedinou figurou, která se nemůže vrátit zpět na původní pole. Braní mimochodem - "En passant" Braní mimochodem, často též en passant ([a: n pasa: n] IPA, francouzsky doslova během míjení), je druh tahu při hře v šachy. Tímto tahem lze odebrat pěšcem soupeřova pěšce, který se posunul ze své úvodní pozice o dvě pole vpřed, a to stejným způsobem, jako kdyby se tento pěšec pohnul pouze o jedno pole. Brát mimochodem je však možné jen v tahu následujícím ihned po posunu soupeřova pěšce o dvě pole - pokud hráč tuto možnost nevyužije, v dalších tazích už braní mimochodem nemůže provést. Braní mimochodem je jedinou příležitostí, kdy šachové pravidla povolují hráči odebrat soupeřovu figurku jinde než na poli, na kterém tento kámen stojí.

18 V šachové notaci se při braní mimochodem jako cílové pole zapisuje to, na kterém pěšec nakonec zůstane (stejně, jako by soupeřů tahal pouze o jedno pole), a zápis se doplní zkratkou ep (en passant), např. exd6 ep Král Král je nejdůležitější kámen v šachu. charakteristika Král je schopen stejného pohybu jako dáma (svisle, vodorovně šikmo), avšak pouze o jedno pole pokud by svým tahem nedostal do šachu. Ovládá 3 (pokud je v rohu) až 8 polí. Je to jediná figura, na kterou se nemůže proměnit pěšec. Šachy, pat mat Jedná se o klíčový kámen, který nelze odstranit standardním způsobem. Pokud protihráč udělá krok, kde by dalším tahem mohl odstranit krále, pak se tato situace nazývá šachy a hráč je povinen se z této situace dostat. to můžete udělat tak, že krále posune na bezpečnější místo, nebo může postavit mezi krále a kámen, ktery dostal krále do šachu, případně Mozer soupeřů kámen odstranit. Situace, kdy se král dostává do šachu a není z něj cesty ven se nazývá mat (nebo Šachmat) a znamená to pád krále a konec hry pro toho, kdo dostal mat. Tah, kdy by se král hráče, který tah provádí dostal do šachu je podle pravidel zakázán, nemožný. V šachu naslepo či v bleskovém šachu však znamená prohru. Sam král obvykle šach mat dat nemůže, protože tím by se vlastně sám vystavil šachu, což je v rozporu s pravidly. Může se však stát, že po tahu králem vznikne odťažný šachy či odťažný mat, král však i v tomto případě de facto pouze umožní šachy či mat jiné figuře. Situace, kdy král šachy ohrožen není, ale hráč nemá možnost žádného tahu v souladu s pravidly, se nazývá pat.

19 Rošáda Zvláštním případem tahu králem je rošáda. Jedná se o jakýsi dvojtah - král postoupí o dvě pole směrem k jedné z věží a příslušná věž ho přeskočí a postaví se vedle nej. Král (na rozdíl od věže), přitom nesmí při rošádě projít přes protivníkem ovládané pole, nebo pokud je napaden (tedy v šachu). Tehdy vlastně rošáda není možná.

20 Šach Šachy znamená napadení krále. Pokud zaútočíme nějakým kamenem na soupeřova krále, říkáme, že jsme dali soupeři šachy. Také říkáme, že král je nyní v šachu. Nyní musí soupeř v jeho tahu ihned ustoupit z tohoto pole, předejít některou figurou nebo ji odstranit.

21 Diagram znázorňuje bieleho šach: Cieľ hry šach mat Šachy-mat znamená, že král dostal od soupeře šachy, ale s žádným možným tahem se nedokáže z něj jeho tahem dostat. Tato situace se nazývá šach-mat, kterou hra končí a vyhrává hráč, který soupeře zmate (dal mu Šachmat). V diagramu bílý tahem dal soupeři mat.

22 Remíza Remíza je hra, ktorá skončila nerozhodne. Na remíze sa súperi môžu dohodnúť. Ďalšie možnosti remízy sú napr. keď si hráči poberú všetky figúrky a ostanú len dvaja králi, prípadne kráľ s jazdcom, alebo strelcom. Podrobnejšie v článku šachová remíza.

23 Záver Pravidla šachu se mohou zdát zpočátku složité, ale hraním si je rychle osvojíte. Nejedná se o nějakou karetní hru, šachy je právem označován za královskou hru. Správné pochopení všech pravidel je základem. Backgammon Základní pravidla hry backgammon Pravidla hry backgammon jsou na první pohled trochu složitější než pravidla většiny ostatních hazardních her. Naneštěstí ještě navíc existuje mnoho hracích verzí a různé doplňující pravidla, podle kterých se dá hra backgammon variabilně hrát. Nemusíte se však ničeho obávat. Pro začátek je důležité vědět, že hra backgammon je pro dva hráče. K hraní potřebuje celkem 30 hracích kamenů (15 pro každého hráče), dvě standardní hrací kostky a popř. i sázení kostku. Základním principem hry backgammon je odstranění vlastních kamenů mimo hrací desku. Každý hráč má svých 15 hracích kamenů. Jeho úkolem je dostat kameny do své "ohrádky" a následně je odstranit z hrací desky. Hráči na střídačku vrhají hrací kostky (obě najednou) a posouvají své kameny podle

24 hodnoty, která na kostkách padne o příslušný počet polí směrem k cíli. Na jednom poli může mít každý hráč libovolný počet kamenů. Pokud je na poli, kam hráč táhne protihráčů kámen (jeden!), tak ho tímto tahem vyhazuje zpět na začátek. Pravidla hry backgammon nedovolují hráči táhnout na pole, kde je více než jeden protihráčů kámen. To znamená, že pokud jsou na jednom políčku dva a více soupeřových kamenů, nemůže na něj hráč vstoupit. Kameny hráčů a protihráče se pohybují po hrací ploše v opačném směru; cílem hry je dostat všechny kameny na poslední hrací pole, odkud se dále posouvají mimo desku. Hra backgammon končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů posune všechny své kameny mimo hrací desku. Podrobná pravidla hry backgammon Hrací deska hry backgammon se skládá z 24 polí, které jsou rozděleny do čtyř sektorů - viz obrázek. Obrázek také znázorňuje počáteční rozestavení kamenů a směr jejich pohybu. Jednotlivá pole jsou barevně rozlišeny a očíslovány z pohledu bílého. Jak hrát backgammon - pravidla tahů Hráč vrhne kostky a posouvá jeden kámen o tolik polí, jaká padla hodnota na kostkách. Hodnoty se však nesčítají, hráč musí táhnout nejdříve o počet polí příslušný hodnotě na jedné kostce a pak o druhý. Jak již víme, pravidla hry

25 backgammon jsou takové, že hráč nesmí vstoupit na pole obsazené větším počtem než jedním soupeřovým kamenem. Platí to i při pohybu v jednom tahu. Pokud na obou kostkách padnou stejná čísla, hráč získává dvojnásobný počet tahů podle hodnoty, která mu padla. Má tedy k dispozici čtyři nezávislé tahy. Pravidla backgammon nedovolují hráči tah vynechat za žádných okolností. Hráč tedy musí táhnout vždy, i když se tímto tahem může dostat do nevýhodné pozice. V případě, že neexistuje možnost hrát obě hodnoty, které mu na kostkách padly, musí hrát tu vyšší. Vyhazování a návrat do hry Jak již bylo řečeno, v průběhu hry backgammon může nastat situace, kdy protihráč vstoupí v průběhu tahu na pole obsazené jedním soupeřovým kamenem. Tento kámen tímto krokem vyhodí a soupeřů kámen se dostane na bar. Bar je umístěn mimo hrací pole. Kameny se z baru do pole dostávají, jako kdyby stáli jedno políčko před hrací plochou. Pokud vám tedy padne na kostce jednička, posunete svůj kámen na první hrací políčko. Pravidla hry backgammon jsou nastaveny tak, že dokud máte nějaké kameny na baru, musíte hrát nejprve s nimi, než použijete jiné kameny. V případě, že nemůžete hrát kamenem z baru hodnotu, která vám padla, tah vám propadá. Jak hrát backgammon - dovádění kamenů Jak jsme již dříve uvedli, cílem hry backgammon je posunout své kameny mimo hrací plochu. To lze provádět, pouze pokud má hráč všechny své kameny seřazeny na posledních šesti políčkách hracího pole. Potom podle příslušné hodnoty, která mu padne na kostkách, posouvá své kameny na fiktivní pole za hrací plochou. Například padne hodnota 5 - hráč odstraní kámen z pátého pole. Pokud padne vyšší číslo, než je vzdálenost nejvzdálenějších kamenů, vyvede hráč nejvzdálenější kámen. Ve chvíli, kdy se podaří hráči vyvést poslední kámen, vítězí.

HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ

HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ HRACÍ STŮL NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte dalšímu uživateli,

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino )

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, domino ) KUŽELKY (BOWLING) Kuželky rozestavíme na vymezené území (dráha, hrací plocha apod). Hrát může libovolný počet hráčů či družstev. Cílem hry je na jeden hod porazit co nejvíce kuželek. Můžete si vybrat ze

Více

ŠACHY K.O. Platí pro tuto hru normální pravidla šachu, vítězí však ten, kdo jako první nemůže táhnout. Nemůže však žádný hráč způsobit mat sám sobě.

ŠACHY K.O. Platí pro tuto hru normální pravidla šachu, vítězí však ten, kdo jako první nemůže táhnout. Nemůže však žádný hráč způsobit mat sám sobě. NAVOD_300.indd 1 8.6.2011 12:17:21 NÁVODY K SOUBORU HER ŠACHY Vybavení: herní plán - šachovnice = čtvercová deska rozdělená na 8x8 střídavě černých a bílých polí. 16 bílých + 16 černých šachových figurek.

Více

Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing.

Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing. Autoři: ing. Petr Herejk, trenér II. třídy ing. Evžen Gonsior, trenér I. třídy Richard Biolek, trenér II. třídy, mezinárodní mistr v šachu ing. Karel Kubala, trenér II. třídy Mgr. Zdeňka Kubalová, klinická

Více

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Obsah Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Dáma... 5 Polská dáma... 5 Staroněmecká dáma... 5 Turecká dáma... 6 Rohová dáma... 6 Žravá

Více

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL

PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL PRAVIDLA HER MULTIFUNKČNÍ STŮL Seznam her: stolní fotbálek vč. 2x míček kulečník vč. 2 x tágo, sada koulí, křídy, trojúhelník stolní tenis vč. 2 x pálka na stolní tenis, síťka, 2x míček stolní hokej vč.

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, minigolf )

Zahradní a venkovní hry a aktivity (šachy, kuželky, člověče nezlob se, hookbruč, minigolf ) ZAHRADNÍ MINIGOLF Minigolfová dráha (mobilní provedení pozink šířka: 0,6m; hlava dráhy: Ø 1,2 m; délka: 5m) Cena: 19.700,- (cena včetně: 1x minigolfová hůl profi + 2x míček) Cena platí při odběru 1ks,

Více

MINIGOLF. pyramida, plošina, okénko (doplněk překážky skok), had, květ (doplněk překážky skok) SPLŇUJE ČSN EN 1176 GARDEN-RONDO

MINIGOLF. pyramida, plošina, okénko (doplněk překážky skok), had, květ (doplněk překážky skok) SPLŇUJE ČSN EN 1176 GARDEN-RONDO MINIGOLF Minigolfová dráha (provedení pozink šířka: 0,6m; hlava dráhy: Ø 1,2 m; délka: 5m) Cena: 20.700,- (cena včetně: 1x minigolfová hůl profi + 2x míček) Cena platí při odběru 1ks, v případě zájmu o

Více

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého

Jevy A a B jsou nezávislé, jestliže uskutečnění jednoho jevu nemá vliv na uskutečnění nebo neuskutečnění jevu druhého 8. Základy teorie pravděpodobnosti 8. ročník 8. Základy teorie pravděpodobnosti Pravděpodobnost se zabývá matematickými zákonitostmi, které se projevují v náhodných pokusech. Tyto zákonitosti mají opodstatnění

Více

Příručka aplikace Bovo

Příručka aplikace Bovo Aron Bostrom Eugene Trounev Překlad: Lukáš Vlček BOVO N 5 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní pravidla........................................ 7 3.2 Herní tipy..........................................

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Herní zona. Akce pro města a obce Akce pro neziskový sektor. Firemní akce - večírky a plesy. Další akce

Herní zona. Akce pro města a obce Akce pro neziskový sektor. Firemní akce - večírky a plesy. Další akce Akce pro města a obce Akce pro neziskový sektor Firemní akce - večírky a plesy Další akce Herní zona Vlastní aktivity - jsme přímí realizátoři, neplatíte za zprostředkování. Jsme kreativní - tvoříme a

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY

HERNÍ PLÁN A POPIS HRY Přijímané mince: 10, 20, 50 Kč Přijímané bankovky: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Kč Maximální sázka do hry: 50 Kč Maximální výhra z jedné hry: 50 000 Kč Výherní podíl: 93-97 % Výplata kreditu je možná

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty) Poker - pravidla pokeru Texas hold em Poker Texas hold em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold em jsou totiž velmi

Více

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj

2. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.sgpbprj uloha4.sgpbprj Pokyny: 1. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, C10 apod.). Řešení, uložené v jiné složce,

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán

GOLDEN BANK 300. Universe games, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4. Herní plán Herní plán vstup mincí: 2, 5, 10, 20 Kč případně 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000 Kč případně 2000, 5000 Kč max. SÁZKA na 1 hru : 2 Kč (2 kredity) max. výhra : 300 Kč (300 kreditů) v jedné hře

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ÚVOD. držíte v rukou katalog zahradních a venkovních her, které vyrábí, prodává a pronajímá společnost STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

ÚVOD. držíte v rukou katalog zahradních a venkovních her, které vyrábí, prodává a pronajímá společnost STOA-Zahradní minigolf s.r.o. ZAHRADNÍ HRY ÚVOD Vážení přátelé, držíte v rukou katalog zahradních a venkovních her, které vyrábí, prodává a pronajímá společnost STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Hrát si, bavit se a relaxovat jsou hlavní

Více

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem.

Draw Poker CZK. Hra s rizikem: Po přepnutí přístroje na hru s rizikem, má hráč ze zásady možnost volit mezi dvěma typy her s rizikem. Magic Games CZK Magic Games obsahuje 12 různých her ( herní průběh viz. herní plán ). Z následujících her je možné si sestavit herní mix s maximálně 7 hrami, přičemž HI-LO není považována za extra hru.

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

ZÁKLADNÍ POZNÁMKY Z DIDAKTIKY:

ZÁKLADNÍ POZNÁMKY Z DIDAKTIKY: Hlavní úkoly a znalosti trenéra III.třídy (vedoucího I.cyklus tréninku): Úloha trenéra: ) propagace, probuzení zájmu v dětech (..,aby ve volném čase samy hrály. ) ) co má děti naučit První rok - výcvik

Více

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce)

Vyplácení: a) Přes Hopper v mincích 10,-- Kč. b) pomocí klíčového spínače a tlačítka VÝPLATA (Handpay - funkce) Fruit Palace II 750 obsahuje 8 různých her (Průběh hry viz. popis hry) Sizzling Hot 750 Fruits n Royals 750 Ultra Hot 750 Supra Gems 750 Xtra Hot 750 Power Stars 750 American Poker II 750 Hi-Lo Hra 750

Více

Mistrovství České republiky v logických úlohách

Mistrovství České republiky v logických úlohách Mistrovství České republiky v logických úlohách Blok 1 - Logický mixer 10:00-11:40 Řešitel 1 Praha 013 Mrakodrapy 3 Heywake 4 Rybáři 5 Dvojblok Pentomina 7 Nádraží 8 Slalom 9 Plot 10 Kriskros 11 Cesta

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Varianty Monte Carlo Tree Search

Varianty Monte Carlo Tree Search Varianty Monte Carlo Tree Search tomas.kuca@matfyz.cz Herní algoritmy MFF UK Praha 2011 Témata O čem bude přednáška? Monte Carlo Tree Search od her podobných Go (bez Go) k vzdálenějším rozdíly a rozšíření

Více

Cíl hry. Obsah. Příprava

Cíl hry. Obsah. Příprava PRAVIDLA HRY Cíl hry Ocitli jste se v kůži malého prasátka. Vaším největším přáním je postavit pevný a krásný dům, kde budete moci trávit dlouhé zimní večery. Abyste toho docílili, nebudete potřebovat

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze

Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Sežer svého turistu! Pravidla pokročilé verze Autor hry: David Bimka Spolupráce: Marek Vlha Na tajemný hrad Bahňák přijíždí nic netušící zájezd. Návštěvníci nemají ponětí, že ve zdech starobylého sídla

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT

HERNÍ PLÁN IVT SYNOT HERNÍ PLÁN IVT SYNOT 1 Celtic Magick Celtic Magick je hra se čtyřmi válci a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů. Ve hře Celtic Magick může hráč nastavit sázky v následujících krocích:

Více

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB pravidla zpracoval: Petr Kolář OBSAH KAPITOLA I. HŘIŠTĚ...3 1. Hřiště...3 2. Hrací pole...3 2.1. Středová čára...3 2.2. Základní čáry...3

Více

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu

Pravidla hry. Herní materiál. PRíprava. a na druhé přísadu Pravidla hry Cíl hry Po vyklouznutí z pokřivených pařátů Baby Jagy se vám povedlo utéct z jejího domu. A právě tehdy vás čarodějnice začíná pronásledovat ve svém létajícím kotli. Pokud jí chcete uniknout,

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě

RED GAMES MOD elektronik, s.r.o., Bělisko 1386, Nové Město na Moravě Herní plán vstup mincí 5, 10, 20, 50 Kč vstup bankovek: 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč případně 5000 Kč max. sázka na 1 hru: 5 Kč (5 kreditů) max. výhra: 750 Kč (750 kreditů) v jedné hře výherní podíl: 91

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény.

FRAGMASTER ORIGINS. Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. FRAGMASTER ORIGINS Vítejte u základní návrhové verze hry Fragmaster Origins, která dodává jednoduchá pravidla pro Deathmatch sci-fi arény. Hra je volně inspirovaná Fraghammerem, českým fan-módem pro Warhammer

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27

Kajot Casino Ltd. Popis hry Joker 27 Joker 27 Joker 27 Popis a pravidla Joker 27 je hra se třemi kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po třech symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více