Multifunkční hrací stůl. Výr. Číslo: Návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multifunkční hrací stůl. Výr. Číslo: 4827. Návod k použití"

Transkript

1 Multifunkční hrací stůl Výr. Číslo: 4827 Návod k použití

2 Před použitím si přečtěte všechny informace Bezpečnostní pokyny Přístroj není vhodný pro instalaci v prostoru, kde se nachází voda, pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním zástupcem nebo podobným kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo možnému nebezpečí. Není vhodné pro děti do 6 let obsahuje malé části. Toto zařízení musí být sestaveno a zkontrolováno dospělou osobou. Uschovejte si kompletní instrukce pro budoucí použití. Zkontrolujte všechny šrouby a matice pro utažení a utáhněte v případě potřeby. Zkontrolujte, zda všechny kryty na šrouby a ostré hrany a nahraďte v případě potřeby. Upozornění: Tento produkt obsahuje malé kuličky a malé části, proto není vhodný pro děti do 3 let. Udržujte tento produkt mimo ně. Při likvidaci, zlikvidujte této položky v místní recyklaci nebo ve sběrném zařízení. Bezpečná likvidace elektrických a elektronických zařízení je nezbytná pro prevenci a omezení znečištění a ke zlepšení životního prostředí jako celku. Důležité: Zkontrolujte a určete všechny součásti před zahájením montáže tohoto produktu. Tento výrobek musí být sestaven pouze dospělou osobou. Důležité: Pro zajištění bezpečnosti výrobku, musíte postupovat krok po kroku ve správném pořadí. Tento výrobek je pro vnitřní použití. Hrací stůl 10 v 1 Pro děti od 6 let a starší Dodržujte bezpečnostní předpisy a řiďte se pokyny popsanými v tomto návodu..

3 Seznam dílů: H1 Hokejové pole X 1ks H2 Noha X 4KS H3 Dřevěná triangelová deska X 8KS H4 Hokejový cíl X 2ks H5 Puk X 2ks H6 Samolepka X 2ks S1 Boční panel stolního fotbalu X 2ks S2 Koncový panel stolního fotbalu X 2ks S3-S6 Hráči X 1KS (modrá) S7-S10 Hráči X 1KS S11 Rukojeť X 8KS S12 Koncový kryt X 8KS S13 Spodní Podpěra X 3ks S14 Fotbalové hrací pole X 1KS S15 Míčky X 2ks S16 Skóre Počítadlo X 2ks S17 Fotbalový míč X 2ks N1 Kulečníkový Triangel X 1KS N2 Kulečník X 1KS N3 Kulečníkové tágo X 2ks N4 Křída na tágo X 2ks N5 Kulečníkové míče X 16ks HS1 Hokejka x 2 ks C1 Šachy C2 Tic Tac Tou C3 Backgammonové kostky C4 Rozličné míče / bowlingové koule a kolíky C5 Multifunkční hrací deska W1 Imbusový klíč X 1ks W2 Šroub o rozměru 2,4 cm x 16ks W3 Podložka X 16ks W4 Šroub s velikostí: 3,0 cm x 16ks W5 Šroub s velikostí: 4,45 cm X18PCS W6 Šroub s velikostí: 1,90 cm X 8ks W7 Šroub s velikostí: 1,0 cm X 6ks

4 Krok 1: Připevněte trojúhelníkovou dřevěnou desku (H3) na noze (H2) a utáhněte šroub (W4). Prosím, opakujte tento krok na každou nohu. Krok 2: Umístěte sestavenou nohu na každém rohu pole vzdušného hokeje (H1) a utáhněte šroub (W2) a podložku (W3), ujistěte se, že grafiky vzdušného hokeje jsou lícem dolů. Prosím, opakujte tento krok v každém rohu. Krok 3: Umístěte hokejový cíl (H4) na stole a připevněte šroubem (W6). Teď můžete hrát vzdušný hokej a ledový hokej

5 Umístěte biliardové hrací pole (N2) v horní části sestavené hokejové tabulky Potom, co ste umístili základnu vzdušního hokeje, si můžete zahrát biliard, šach, backgammon, bowling, shuffleboard, Tic Tac Toe a dámu.

6 Krok 1: Vložte hráče do tabulky v následujícím pořadí: modrá S3, S4 modrá, červená S9, modrá S6, S10 červená, modrá S5, S8 červená, červená S7 Krok 2: Připevněte boční panel stolního fotbalu (S1) s koncovým panelem stolního fotbalu (S2) a utáhněte šroub (W5). Připevněte boční panel stolního fotbalu (S1) s koncovým panelem stolního fotbalu (S2) a utáhněte šroub (W5).

7 Vložte dva spodní držáky (S13) a připojte se stolníma pomocí šroubů (W5) ve předem vyvrtaných otvorech Hrací pole je sestaveno (S14) hraje se tak, že uchopíte hráče za hlavu a střílíte míčkem.

8 Vložte spodní podpěru (S13) a připojte se stolem pomocí šroubu (W5). Použijte šroub (W5) a utáhněte fotbalové hrací pole (S14) do spojeného stolu pomocí předem vyvrtaných otvorů. Připevněte kulový zpětný chod (S15) a odlehčete oba konce tabulky pomocí šroubu (W7).

9 Pripevněte počítadlo (S16) na stole pomocí šroubu (W6) Umístěte rukojeť (S11) a koncový uzávěr (S12) na každou hrací tyč. Takto použijete hrací fotbalové pole, které je kompletně umístěno na hrací jednotce.

10 Gratulujeme! Nyní jste přřipravení na hru. Pravidla šachu Výbava Základní potřebou je šachovnice, čtvercová deska 8 8 polí, které jsou střídavě tmavá a světlá (tato vlastnost není pro hru kritická, používá se hlavně pro usnadnění orientace). Na desku lze pohlížet jako na 8 sloupců a 8 řad. Na desce je také možné sledovat diagonály (úhlopříčky), šikmé posloupnosti polí stejné barvy. (Dvě nejdelší z nich se označují jako hlavní diagonály.) Sloupce se označují zleva doprava (z pohledu bílého) písmeny a-h, řady zepředu dozadu číslicemi 1-8 (opět z pohledu bílého, tzn. řada, která je bílému nejblíž, má číslo 1 ). Pomocí kombinace příslušného

11 písmene a čísla lze jednoznačně pojmenovat libovolné pole šachovnice. Dále jsou ke hře potřeba dvě sady kamenů (figur) - bílé a černé. Každá sada obsahuje * 8 pešců * 2 věže * 2 střelci * 2 jězděc * 1 dáma * 1 král V soutěžních zápasech se obvykle hraje s časovým limitem. K jeho měření se používají specializované šachové hodiny, které měří oběma hráčům čas nezávisle, pouze tehdy, když je hráč na tahu. Jakmile hráč tah provede, stisknutím tlačítka na své straně hodin svoje hodiny zastaví a spustí soupeřovy. Na hodinách je také vidět signalizace překročení časového limitu (tzv. praporek). Počátečné postavění

12 Nejprve se vhodným způsobem (losováním, podle určených pravidel soutěže apod.) určí, který z hráčů bude hrát bílými figurami. Ten bude partii také iniciovat, co je ve hře výhodou. Před zahájením partie se deska otočí tak, aby měl bílý po své levici černý roh (pole a1). Pak se rozestaví kameny do počátečního postavení, které je vidět na obrázku. První řada obsahuje (zleva doprava) věž, jezdce, střelce, dámu, krále, střelce, jezdce a věž. Černý má svou první sérii identicky rozestavěnou na protějším konci šachovnice. Jeho král, resp. dáma jsou na stejném sloupci jako král, resp. dáma bílého. Jako mnemotechnická pomůcka pro pozici dam a králů se používá rčení "Dáma ctí barvu", tzn. bílá dáma je na bílém poli, černá dáma je na černém poli. V druhé řadě stojí všech 8 pěšců bílého, předposlední řada obsahuje pěšce černého. Šachové hodiny se vynulují a zastaví. Pak bílý provede první tah a stisknutím svého tlačítka na hodinách spustí soupeřovo měření času, nebo černý stiskne tlačítko na hodinách. Tím je hra zahájena. Tahy kamenů Jak již bylo zmíněno, tah každého hráče sestává z přesunutí jednoho kamene v souladu s pravidly (výjimkou je rošáda, při které se táhne dvěma kameny současně). Hráč se svého tahu nemůže vzdát. Pokud nastane situace, při které neexistuje platný tah, který by hráč mohl provést, ale přitom se hráči nehrozil šachy (hráčů král není ohrožován), hra končí patem, remízou. Pokud hráčů král je ohrožen a neexistuje platný tah, který by hráč mohl provést, je to šach-mat a hráč prohrává. Žádným tahem se nesmí kámen přesunout na pole, na kterém již je jiný kámen stejné barvy. Pokud je proveden tah na pole, na kterém je kámen soupeře, nazývá se to braní, soupeřů kámen je takovým tahem odstraněn z desky a zbytku partie už se neúčastní. (Situace, kdy by byl takto odstraněn soupeřův král, nemůže ve hře nastat.) Jednotlivé druhy kamenů se liší ve způsobu, jakým se po hrací desce pohybují:

13 Věž je jeden ze šachových kamenů, druhý nejsilnější (po dámě). Společně s ní patří mezi tzv. těžké figury. Charakteristika Věž se může pohybovat o libovolné množství polí šachovnice ve svislém nebo vodorovném směru. Věž se nemůže pohybovat po šachovnici šikmo. Každý hráč má na začátku hry dvě věže. Tyto dvě věže jsou pro začátek v rozích šachovnice, které jsou hráči nejblíže. Rozlišuje se mezi věží stojící blíž ke králi a věží stojící blíže k dámě. Hodnota a síla Věž ovládá 14 polí, má hodnotu 4,5-5 pěšce, je tedy silnější než střelec nebo kůň, které mají obě hodnotu přibližně 3 pěšáků. Rozdíl mezi hodnotou věže a koně nebo střelce se nazývá kvalita. Dvě věže se součtem přibližně rovnají dáme, v kombinaci však mohou být i silnější. Síla věže může být oslabena uzavřenou pozicí. Věž je ve hře mimořádně silná a nebezpečná v kombinaci s druhou věží či dámou (když stojí za sebou). Věž je také nejmenší figurou, která může (samozřejmě ve spolupráci s králem) dát mat samotnému králi. Věž je nejsilnější v otevřených pozicích rošáda Věž se společně s králem účastní tzv. rošády - král postoupí o dvě pole směrem k jedné z věží a příslušná věž ho přeskočí a postaví se vedle něj. Věž (na rozdíl od krále) přitom může přejít přes protivníkem ovládané pole nebo pokud je napadena. Podmínka při rošáda je, aby byl jako první uchopen král, jinak by se muselo jednat a táhnout věží. Jezdec

14 Jezdec (také kůň) je jeden ze šachových kamenů, společně se střelcem patří mezi lehké figury. Má zajímavý způsob pohybu: přesune se o dvě pole svisle nebo vodorovně a pak ještě o jedno pole kolmo na původní směr - cesta připomíná písmeno L. Jezdec je jedinou šachovou figurou, která se může pohybovat i přes ostatní šachové kameny. Každý hráč má na začátku hry dvou jezdců. Charakteristika Jezdci jsou v úvodu umístěni na polích b1 a g1 u hráčů s bílými kameny, b8 a G8 u hráčů s černými kameny. Jezdec je pro svůj zajímavý způsob pohybu velmi oblíbený u začátečníků. Zvláštnosti pohybu * Jezdec po každém tahu mění barvu pole, na kterém stojí. Jezdec, který stojí na bílém poli, se dalším tahem přesune na černé pole a naopak * Akční rádius a použitelnost jezdce ve hře velmi závisí na jeho poloze na šachovnici. Jezdec, který stojí uprostřed šachovnice, kontroluje celkem 8 polí. Jezdec, který stojí na okraji šachovnice, kontroluje pouze 4 pole a jezdec umístěn v rohu šachovnice má pod svou kontrolou pouze dvě pole. * Dalšími zajímavými úkoly patří nalezení postupu, jak přejít jezdcem celou šachovnici tak, aby na každé pole vstoupil pouze jednou. Hodnota a síla Jezdec může ovládat 2 pole (v rohu), 4 pole (na kraji) a až maximálně 8 polí (uprostřed šachovnice). Jeho hodnota je přibližně 3 pěšáci, přibližně stejná jako střelec, o něco menší než věž (tento rozdíl se nazývá kvalita) a 1/3 dámy. Přestože je figura jezdce znatelně slabší než dáma, s ohledem na zvláštnost jeho pohybu mu někdy hráč může dát před dámou přednost při přeměně pěšáka. Důvodem může být zejména okamžitá hrozba šachy v některých situacích. Proměnlivost síly U jezdců však více než u ostatních figur jeho síla závisí na okolnostech, zejména postavení. Díky tomu, že jako jediný kámen může přeskakovat ostatní kameny, je relativně silnější v uzavřených postaveních. Oproti jednotlivému střelci má tu výhodu, že se může pohybovat po všech polích (střelec jen na jedné barvě).

15 Na druhé straně ovládá relativně málo polí, z tohoto důvodu je dvojice střelců obvykle silnější než dvojice jezdců. Matování Matování dvěma jezdci v koncovce (bez podpory jiných figur kromě krále) není vymahatelná, pokud protivník neudělá chybu, i v tomto případě je to však relativně složité. Mat je někdy možné si vynutit, pokud slabší straně zůstává pěšec. Mat pouze jedním jezdcem a králem není možný. Matem je však možné dosáhnout spoluprací střelce a jezdce, postup je však relativně složitý a zvládají ho jen relativně pokročilejší hráči. S jezdcem je nerozlučně spojen pojem dušený mat. Střelec Střelec je jeden ze šachových kamenů, společně s koněm patří mezi lehké figury. Střelec se smí po šachovnici pohybovat diagonálně o libovolné množství volných šachovnicových polí. Vzhledem k povaze svého pohybu se střelec může pohybovat pouze po polích jedné barvy. Každý hráč má 2 střelců. charakteristika Na začátku partie má každá strana dvou střelců, umístěných v pravém řadě ve 3. a 6. sloupci (na polích c1 a f1 u hráčů s bílými kameny a c8 f8 u hráčů s černými kameny). Střelec se do hry nejčastěji zapojuje jako druhá figura (po jezdci). Tzv.. nestejný střelci (situace, kdy jeden hráč má bílopolního střelce a druhý černopolního) zásadně zvyšují šanci na remízu, protože v koncovce se pak za této konfigurace při absenci dalších figur jen těžko prosazuje postup pešcových formací. Hodnota a síla Střelec ovládá 6 (pokud stojí v rohu) až 13 polí. Má hodnotu přibližně 3 pěšáků a je považován za přibližně stejně cennou figuru jako jezdec, o něco slabší než věž (tento rozdíl se nazývá kvalita) a asi 1/3 dámy. Porovnání koně a střelce

16 Důležité je především srovnání hodnoty jezdce a střelce: jednotlivý střelec je oproti jezdci znevýhodněn tím, že dokáže ovládat jen jednu barvu. Na druhé straně však ovládá více polí, proto je dvojice střelců obvykle silnější než dvojice koní. Oproti koni je střelec stejně silnější v otevřených pozicích, zatímco v pozicích uzavřených je slabší. matování Matování dvěma střelci je relativně snadné i pro začátečníky, mat pouze jedním střelcem a králem bez podpory jiných kamenů není možný. Dáma Dáma a také někdy i královna je nejsilnější šachová figura. Může se pohybovat o libovolné množství polí šachovnice ve všech směrech (svisle, vodorovně a šikmo). Každý hráč má na začátku hry jednu dámu. charakteristika "Dáma ctí svou barvu" - v základním (počátečním) postavení je umístěna vždy na tom poli, jaká je její barva. Nedoporučuje se s dámou táhnout hned na začátku, je výhodnější nejprve táhnout s lehkými figurami, dáma je může krýt či podporovat ze svého základního postavení. Naopak ve střední hře či v koncovce je dáma velmi účinná zejména v kombinaci s věžemi. Dalšími zajímavými úkoly patří rozmístit na prázdné šachovnici osm dam tak, aniž by se navzájem ohrožovali. Existuje právě 92 řešení tohoto úkolu

17 Pěšec Pěšák je jeden ze šachových kamenů. Každý hráč má na začátku hry osm pěšců, kteří tvoří jakousi stěnu před všemi ostatními figurami. Vzhledem ke značně omezeným možnostech pohybu, je pěšec nejslabší figurou na šachovnici. Na rozdíl od všech ostatních figur může pěšec pohybovat vždy jen vpřed. Během partie se význam pěšců zvyšuje. Pokud se totiž pěšci podaří v průběhu hry dorazit až na poslední řadu, může se proměnit v jakoukoliv silnější figuru a rozhodnout partii. Šachová federace FIDE sice ve svých oficiálních pravidlech mezi "pěšáky" a "figurami" nerozlišuje, přesto se pod pojmem "figura" často myslí všechny ostatní figury a ne pěšáci. Tah pěšcem * V základním postavení může pěšec táhnout volitelně o jeden nebo dva kroky vpřed. Podmínkou je, že cílové pole i pole, přes které pěšec prochází, je prázdné. * Pokud není pěšec v základním postavení, může se pohybovat vždy jen o jedno pole vpřed. * Pěšák bere diagonálně. Je tak jedinou figurou, která provádí jiný tah při postupu a při braní soupeřovy figury. * Pěšec se pohybuje pouze vpřed. Je jedinou figurou, která se nemůže vrátit zpět na původní pole. Braní mimochodem - "En passant" Braní mimochodem, často též en passant ([a: n pasa: n] IPA, francouzsky doslova během míjení), je druh tahu při hře v šachy. Tímto tahem lze odebrat pěšcem soupeřova pěšce, který se posunul ze své úvodní pozice o dvě pole vpřed, a to stejným způsobem, jako kdyby se tento pěšec pohnul pouze o jedno pole. Brát mimochodem je však možné jen v tahu následujícím ihned po posunu soupeřova pěšce o dvě pole - pokud hráč tuto možnost nevyužije, v dalších tazích už braní mimochodem nemůže provést. Braní mimochodem je jedinou příležitostí, kdy šachové pravidla povolují hráči odebrat soupeřovu figurku jinde než na poli, na kterém tento kámen stojí.

18 V šachové notaci se při braní mimochodem jako cílové pole zapisuje to, na kterém pěšec nakonec zůstane (stejně, jako by soupeřů tahal pouze o jedno pole), a zápis se doplní zkratkou ep (en passant), např. exd6 ep Král Král je nejdůležitější kámen v šachu. charakteristika Král je schopen stejného pohybu jako dáma (svisle, vodorovně šikmo), avšak pouze o jedno pole pokud by svým tahem nedostal do šachu. Ovládá 3 (pokud je v rohu) až 8 polí. Je to jediná figura, na kterou se nemůže proměnit pěšec. Šachy, pat mat Jedná se o klíčový kámen, který nelze odstranit standardním způsobem. Pokud protihráč udělá krok, kde by dalším tahem mohl odstranit krále, pak se tato situace nazývá šachy a hráč je povinen se z této situace dostat. to můžete udělat tak, že krále posune na bezpečnější místo, nebo může postavit mezi krále a kámen, ktery dostal krále do šachu, případně Mozer soupeřů kámen odstranit. Situace, kdy se král dostává do šachu a není z něj cesty ven se nazývá mat (nebo Šachmat) a znamená to pád krále a konec hry pro toho, kdo dostal mat. Tah, kdy by se král hráče, který tah provádí dostal do šachu je podle pravidel zakázán, nemožný. V šachu naslepo či v bleskovém šachu však znamená prohru. Sam král obvykle šach mat dat nemůže, protože tím by se vlastně sám vystavil šachu, což je v rozporu s pravidly. Může se však stát, že po tahu králem vznikne odťažný šachy či odťažný mat, král však i v tomto případě de facto pouze umožní šachy či mat jiné figuře. Situace, kdy král šachy ohrožen není, ale hráč nemá možnost žádného tahu v souladu s pravidly, se nazývá pat.

19 Rošáda Zvláštním případem tahu králem je rošáda. Jedná se o jakýsi dvojtah - král postoupí o dvě pole směrem k jedné z věží a příslušná věž ho přeskočí a postaví se vedle nej. Král (na rozdíl od věže), přitom nesmí při rošádě projít přes protivníkem ovládané pole, nebo pokud je napaden (tedy v šachu). Tehdy vlastně rošáda není možná.

20 Šach Šachy znamená napadení krále. Pokud zaútočíme nějakým kamenem na soupeřova krále, říkáme, že jsme dali soupeři šachy. Také říkáme, že král je nyní v šachu. Nyní musí soupeř v jeho tahu ihned ustoupit z tohoto pole, předejít některou figurou nebo ji odstranit.

21 Diagram znázorňuje bieleho šach: Cieľ hry šach mat Šachy-mat znamená, že král dostal od soupeře šachy, ale s žádným možným tahem se nedokáže z něj jeho tahem dostat. Tato situace se nazývá šach-mat, kterou hra končí a vyhrává hráč, který soupeře zmate (dal mu Šachmat). V diagramu bílý tahem dal soupeři mat.

22 Remíza Remíza je hra, ktorá skončila nerozhodne. Na remíze sa súperi môžu dohodnúť. Ďalšie možnosti remízy sú napr. keď si hráči poberú všetky figúrky a ostanú len dvaja králi, prípadne kráľ s jazdcom, alebo strelcom. Podrobnejšie v článku šachová remíza.

23 Záver Pravidla šachu se mohou zdát zpočátku složité, ale hraním si je rychle osvojíte. Nejedná se o nějakou karetní hru, šachy je právem označován za královskou hru. Správné pochopení všech pravidel je základem. Backgammon Základní pravidla hry backgammon Pravidla hry backgammon jsou na první pohled trochu složitější než pravidla většiny ostatních hazardních her. Naneštěstí ještě navíc existuje mnoho hracích verzí a různé doplňující pravidla, podle kterých se dá hra backgammon variabilně hrát. Nemusíte se však ničeho obávat. Pro začátek je důležité vědět, že hra backgammon je pro dva hráče. K hraní potřebuje celkem 30 hracích kamenů (15 pro každého hráče), dvě standardní hrací kostky a popř. i sázení kostku. Základním principem hry backgammon je odstranění vlastních kamenů mimo hrací desku. Každý hráč má svých 15 hracích kamenů. Jeho úkolem je dostat kameny do své "ohrádky" a následně je odstranit z hrací desky. Hráči na střídačku vrhají hrací kostky (obě najednou) a posouvají své kameny podle

24 hodnoty, která na kostkách padne o příslušný počet polí směrem k cíli. Na jednom poli může mít každý hráč libovolný počet kamenů. Pokud je na poli, kam hráč táhne protihráčů kámen (jeden!), tak ho tímto tahem vyhazuje zpět na začátek. Pravidla hry backgammon nedovolují hráči táhnout na pole, kde je více než jeden protihráčů kámen. To znamená, že pokud jsou na jednom políčku dva a více soupeřových kamenů, nemůže na něj hráč vstoupit. Kameny hráčů a protihráče se pohybují po hrací ploše v opačném směru; cílem hry je dostat všechny kameny na poslední hrací pole, odkud se dále posouvají mimo desku. Hra backgammon končí ve chvíli, kdy jeden z hráčů posune všechny své kameny mimo hrací desku. Podrobná pravidla hry backgammon Hrací deska hry backgammon se skládá z 24 polí, které jsou rozděleny do čtyř sektorů - viz obrázek. Obrázek také znázorňuje počáteční rozestavení kamenů a směr jejich pohybu. Jednotlivá pole jsou barevně rozlišeny a očíslovány z pohledu bílého. Jak hrát backgammon - pravidla tahů Hráč vrhne kostky a posouvá jeden kámen o tolik polí, jaká padla hodnota na kostkách. Hodnoty se však nesčítají, hráč musí táhnout nejdříve o počet polí příslušný hodnotě na jedné kostce a pak o druhý. Jak již víme, pravidla hry

25 backgammon jsou takové, že hráč nesmí vstoupit na pole obsazené větším počtem než jedním soupeřovým kamenem. Platí to i při pohybu v jednom tahu. Pokud na obou kostkách padnou stejná čísla, hráč získává dvojnásobný počet tahů podle hodnoty, která mu padla. Má tedy k dispozici čtyři nezávislé tahy. Pravidla backgammon nedovolují hráči tah vynechat za žádných okolností. Hráč tedy musí táhnout vždy, i když se tímto tahem může dostat do nevýhodné pozice. V případě, že neexistuje možnost hrát obě hodnoty, které mu na kostkách padly, musí hrát tu vyšší. Vyhazování a návrat do hry Jak již bylo řečeno, v průběhu hry backgammon může nastat situace, kdy protihráč vstoupí v průběhu tahu na pole obsazené jedním soupeřovým kamenem. Tento kámen tímto krokem vyhodí a soupeřů kámen se dostane na bar. Bar je umístěn mimo hrací pole. Kameny se z baru do pole dostávají, jako kdyby stáli jedno políčko před hrací plochou. Pokud vám tedy padne na kostce jednička, posunete svůj kámen na první hrací políčko. Pravidla hry backgammon jsou nastaveny tak, že dokud máte nějaké kameny na baru, musíte hrát nejprve s nimi, než použijete jiné kameny. V případě, že nemůžete hrát kamenem z baru hodnotu, která vám padla, tah vám propadá. Jak hrát backgammon - dovádění kamenů Jak jsme již dříve uvedli, cílem hry backgammon je posunout své kameny mimo hrací plochu. To lze provádět, pouze pokud má hráč všechny své kameny seřazeny na posledních šesti políčkách hracího pole. Potom podle příslušné hodnoty, která mu padne na kostkách, posouvá své kameny na fiktivní pole za hrací plochou. Například padne hodnota 5 - hráč odstraní kámen z pátého pole. Pokud padne vyšší číslo, než je vzdálenost nejvzdálenějších kamenů, vyvede hráč nejvzdálenější kámen. Ve chvíli, kdy se podaří hráči vyvést poslední kámen, vítězí.

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13

PRAVIDLA ŠACHU FIDE. ÚVOD strana 2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2. TURNAJOVÁ PRAVIDLA strana 8. A. Rapid šach strana 13. B. Bleskový šach strana 13 PRAVIDLA ŠACHU FIDE Obsah: ÚVOD strana 2 PŘEDMLUVA strana 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HRY strana 2 Článek 1: Povaha a cíle šachové hry strana 2 Článek 2: Počáteční postavení kamenů na šachovnici strana 2 Článek

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY

INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY INVAZIVNÍ PLÁŽOVÉ SPORTOVNÍ HRY Filozofie Hlavní myšlenkou plážových sportovních her bylo aktivní využití volného času na pláži u moře => plnohodnotné využití volného času. Postupem času se tato idea měnila

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Základy práce v Linuxu

Základy práce v Linuxu Základy práce v Linuxu Již v předchozí kapitole jsme naznačili, že pracovní prostředí není v Mandriva Linuxu jen jedno, ale je jich k dispozici více. Liší se vzhledem, ovládáním, náročností na zdroje počítače

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ

ŘÁDY A PRAVIDLA 2. STÁLÁ ZAŘÍZENÍ XXIX PRAVIDLA TENISU (1. 3. 2010) PRAVIDLA TENISU Obsah Předmluva 1. Dvorec 2. Stálá zařízení 3. Míč 4. Raketa 5. Stav ve hře 6. Stav v sadě 7. Stav v zápase 8. Podávající a přijímající 9. Volba stran

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více