ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi, abych Vám všem popřál pokud možno klidné období příprav a čekání na Vánoce období adventu. Pokusme se jej strávit bez zbytečného shonu a stresu, pojďme si najít čas na příjemná setkání s rodinou a přáteli. Takovou příležitostí může být i některá z kulturních či sportovních akcí pořádaných v našem městě, kterými je prosincový kulturní kalendář nabitý vánoční akce pro všechny od dětí po seniory, kulturně i sportovně založené. Těším se na společná setkání alespoň na některých z nich. Dále bych rád všem popřál jménem svým i jménem pracovníků městského úřadu a zastupitelů města krásné Vánoce a vše dobré v roce 2013, především hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchu. Vladimír Bláha, starosta Nové Bystřice Pozvánka na prosincové akce Sobota 1. prosince hod. KD Koruna mikulášská pohádka O nepovedeném čertíkovi - Divadélko KOS České Budějovice a mikulášská nadílka. Vstupné dobrovolné Sobota 1. prosince hod., KD Koruna Taneční zábava; hrají Vrbovci Band - vstupné: 60 Kč, pořadatel: fotbalový oddíl TJ Jiskra NB Sobota 1. prosince - Mikulášská jízda: čerti, Mikuláš, anděl v parním vlaku z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Pořadatel: JHMD Neděle 2. prosince - Andělský zvonečkový průvod, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ve městě, zpívání pod stromečkem. Sraz v u základní školy. Andělíci se zvonečky jsou vítáni a budou odměněni. Program bude pokračovat na Mírovém náměstí - cca hod. rozsvícení výzdoby a zpívání pod stromečkem. Pátek 7. prosince hod., KD Koruna Předvánoční posezení s dechovkou, hraje Hasičská kapela. Vstupné dobrovolné Sobota 8. prosince hod., městská knihovna - Vánoční korálková dílna přijďte si vyrobit dekorativní stromečky, vánoční ozdoby apod. Přihlášky v knihovně. Sobota 15. prosince hod., sportovní hala, Nová Bystřice - tradiční vánoční futsalový turnaj O pohár Technických služeb Města Nová Bystřice - občerstvení zajištěno, pořadatel: TS Města Nová Bystřice Sobota 15. prosince hod., kuželna tradiční vánoční turnaj v kuželkách O pohár Města Nová Bystřice - pořadatel: TJ Jiskra, oddíl kuželek Pokračování na dlaší straně

2 Sobota 15. prosince hod. Mírové náměstí - Adventní trhy na Mírovém náměstí v Nové Bystřici - doprovodný program v átriu KD Koruna vánoční koncert žáků základní školy pod vedením Michala Tesaře vánoční vystoupení žáčků mateřské školy hudební skupina Staníci Neděle 16. prosince hod., školní tělocvična - Vánoční diskotéka pro děti - s sebou: baterky, zvonečky a přezutí, pořadatel: ZŠ Nová Bystřice Neděle 23. prosince hod., KD Koruna - Vánoční koncert - bicí soubor Wild Sticks se smyčcovým kvartetem spolu s pěveckým doprovodem Zuzany Benešové a Lukáše Randáka. Vstupné dospělí 100 Kč, děti do 15 let zdarma. Předprodej v turistickém informačním středisku. Jednání rady města Město N. Bystřice požádalo o dotaci z Fondu malých projektů na vybudování dvou turistických odpočívadel s příslušenstvím, která budou umístěna na cyklotrasách nad Lesní hotel Peršlák a nad Mýtinky. Nabídku předložily tři firmy, z nichž nejvýhodnější byla nabídka Miloslava Málka Truhlářství Číměř, který nabídl cenu Kč vč. DPH. 2. V souvislosti s opravou fasády budovy čp. 59 v N. Bystřici vyhlásilo město výběrové řízení na opravu žlabů a oplechování výše uvedené budovy, protože tato práce nebyla součástí nabídky na opravu fasády domu. Nabídku podaly tři firmy, z nichž nejvýhodnější byla nabídka firmy Klempířství Zvěřina s nabídkovou cenou Kč bez DPH. 3. Rada města N. Bystřice schválila Darovací smlouvu se společností E.ON Česká republika, s. r. o., jejímž předmětem je dar vánočního osvětlení - sady sestávající z vánočního světelného LED řetězu o délce 200 m a hvězdy na špičku vánočního stromu, v celkové hodnotě Kč. 4. Vedení základní školy požádalo radu města o souhlas s přijetím daru nových počítačů k interaktivním tabulím, které škola získala z projektu OP VK Modernizace školy pomocí digitálních technologií. V roce 2012 bude instalováno šest tabulí 25. prosinec hod., kuželna - Vánoční koulení pro děti a dospělé - děti: ; dospělí: , pořadatel: TJ Jiskra, oddíl kuželek Pátek 28. prosince hod., KD Koruna - KINOVEČER Pátek 28. prosince Silvestrovská jízda: poslední parní vlak z Jindř. Hradce do Nové Bystřice - pořadatel: JHMD Změna programu vyhrazena. Aktuálně na: a v roce 2013 budou instalovány další 4 tabule. Stávající počítače, které škola vlastní po rekonstrukci počítačové učebny, nelze použít. Škola získala darem 4 počítače od OÚ Číměř, 1 počítač od firmy Bellatex s. r. o. a 1 počítač od Lesního hotelu Peršlák. Hodnota jednoho počítače je Kč. Rada města přijetí těchto darů schválila. 5. V souvislosti s budováním Muzea historických vozidel v městském areálu Almy existuje možnost získání dotace z Programu obnovy venkova, kde bude nutná spoluúčast dalších dvou obcí. Vzhledem k tomu, že tento projekt bude mít regionální dopad, určitě budou muzeum navštěvovat i obyvatelé a turisté z okolních měst a obcí, je spolupráce více obcí na realizaci tohoto projektu logická. K podání žádosti je zapotřebí nechat zpracovat projektovou dokumentaci na stavební práce, které by mohly začít již v zimních měsících. Pan Janouš nabídl městu zabezpečení zpracování tohoto dokumentu za cenu cca Kč. Rada města s jeho návrhem souhlasila. 6. Rada města schválila TJ Jiskra N. Bystřice pronájem sálu v KD Koruna na pořádání společenské akce taneční zábavy, kterou sportovci uspořádají dne Výtěžek bude použit na mládežnickou činnost fotbal. S organizátorem bude uzavřena Nájemní smlouva dle Provozního řádu multifunkčního komplexu Koruna schváleného RM dne Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. zaslaly radě města k projednání žádost o udělení souhlasu s vyznačením nové turistické stezky. JHMD ve spolupráci s Klubem českých turistů a na základě předložení žádosti v souladu s ROP NUTS II, Jednání rady města Rada města projednala a schválila návrh Smlouvy o dílo se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm J. Hradec, na základě které město umožní vykonávat studentům této střední školy praxi. Tito učni pod odborným vedením školy nám budou moci pomáhat s opravami nebytových prostor v areálu Almy, kde vznikne Muzeum historických vozidel. Podstatou dohody je, že město zabezpečí materiál nutný pro opravy, další techniku a nářadí zabezpečí škola. Učni jsou vedeni mistry odborného výcviku a hrazena je jim tzv. produktivní hodina. Pracovní doba činí 6,5 hodiny, učňům 1. ročníku jsou započítávány 4 produktivní hodiny práce (30 Kč/hod.) a učňům ve vyšších ročnících se počet započítaných hodin a částka na hodinu mírně zvyšují. 2. Majetkový odbor předložil radě města k projednání dosavadní připomínky a návrhy k novému územnímu plánu. Tvorba nového územního plánu je v současné době na počátku a vzhledem k tomu, že někteří majitelé pozemků v uplynulých dvou letech podávali návrhy na změny v novém územním plánu, a majetkový odbor je shromažďoval, bylo zapotřebí je projednat. Ing. Procházková, vedoucí majetkového odboru, uvedla, že stále je dostatek času na další podávání námětů a připomínek, tyto by však měly být již směrovány na zpracovatele ÚP Městský úřad v J. Hradci, odbor výstavby a územního plánování, a to pouze v zákonem danou dobu (oznámení bude vyvěšeno na úřední desce). 3. RM souhlasila se žádostí TJ Jiskra, oddíl chtějí vybudovat nově značenou turistickou stezku odbočením ze žluté stezky od hradu Landštejn do obce Blato, dále do obce Senotín. Při křížení s úzkorozchodnou železnicí vznikne odbočení kolem železnice a dále přes Skalku k železniční stanici Kaproun. Rada města si pečlivě prostudovala situační mapku s navrhovanou trasou a žádost schválila. kopané o bezplatný pronájmem sportovní haly ve dnech 2. a a s finančním příspěvkem ve výši Kč, který bude hrazen z příspěvku na sport. 4. RM schválila zakoupení 15 ks balančních podložek pro TJ Jiskra N. Bystřice, oddíl aerobic. 5. RM neschválila žádost firmy Zápalka, Ing. M. Palková, na dodání propagačních zápalek s logem města N. Bystřice. 6. RM neschválila nabídku Společnosti IV Nakladatelství, s. r. o. na inzerci v příručce První pomoc není věda. 7. RM projednala 6 majetkových záležitostí občanů a firem. Veškerá usnesení rady města a zápisy z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice jsou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách města: Městský úřad Nová Bystřice informuje, že v pondělí 31. prosince 2012 bude pracovní doba městského úřadu, městské knihovny a informačního střediska pouze do hod. Děkujeme za pochopení.

3 Tříděním PET lahví pomáháme nejen životnímu prostředí Město Nová Bystřice se zapojilo do akce Sběr víček od PET pro Michalku Láníkovou (www.michalka-lanikova.cz). Michalka trpí nevyléčitelnou genetickou nemocí. Díky prodeji víček mohou rodiče Michalky nakoupit speciální zdravotní pomůcky, které jim ulehčí zvládání nemoci. Technické služby Města Nová Bystřice pečlivě víčka třídí a čekají na vhodnou příležitost, jak víčka optimálně využít. Vzhledem k tomu, že v současné době je sběrné místo PET víček v Jindřichově Hradci na V. ZŠ, rozhodli jsme, díky malé dojezdové vzdálenosti, víčka poskytnout právě Michalce. 160 kg víček předali Václav Tomášek, jednatel TS Nová Bystřice, a Lenka Böhmová, majetkový odbor Města Nová Bystřice, do těch správných rukou. Děkujeme tímto všem občanům, kteří třídí PET lahve a ukládají je do určených kontejnerů, protože šetří nejen životní prostředí, ale zároveň přispívají na dobrou věc. Lenka Böhmová, majetkový odbor Plesová sezóna se blíží V roce 2013 se v novobystřickém kulturním domě Koruna uskuteční dva tradiční plesy. Prvním z nich bude 13. reprezentační ples města, který je plánován na sobotu 26. ledna. K tanci a poslechu bude hrát skupina Kleret, můžete se těšit na slavnostní předtančení, půlnoční překvapení i tombolu. Vstupenky na tento ples budou v prodeji od ledna 2013 v Turistickém informač- Na fotografii Václav Tomášek - jednatel TS Města Nová Bystřice a PaedDr. Pavel Štefl ředitel V. ZŠ Jindřichův Hradec KULTURA Nová kniha Miloslava Svitáka vyjde již začátkem prosince Na vánoční knižní trh přijde začátkem prosince v pořadí již 4. kniha Miloslava Svitáka - provozovatele Muzea čs. opevnění v Klášteře a Muzeu čs. armády 1938 na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Nová kniha s názvem Boj v lehkém opevnění se zabývá otázkami jak by vypadala obrana Československa v roce 1938 v případě, že by došlo k boji s německou armádou a jak by probíhaly boje v opevnění. Autor vychází především z bojových směrnic obou tehdejších armád. Kniha je doplněna ilustracemi jindřichohradeckého rodáka Ondřeje Soukupa tzv. obrazy z nebojované války, z nichž některé zobrazují i potenciální boje v oblasti Novobystřicka. Kniha bude v prodeji od 8. a 9. prosince (během konání adventních trhů v Jindřichově Hradci) ve Muzeu čs. armády 1938 na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Zájemci si ji budou moci zakoupit i v informačním středisku v Nové Bystřici. pv ním středisku. Druhým plesem bude již 16. rybářský ples, který se uskuteční v pátek 15. února. a zahraje něm skupina Univerzal. Ples pořádá MO ČRS Nová Bystřice. Na oba plesy se těšíme již nyní a doufáme, že budou přinejmenším stejně úspěšné jako v minulých letech. pv Pohádka O dvanácti měsíčkách zaujala důmyslnou scénou a mnoha efekty V sobotu 10. listopadu mohly novobystřické děti shlédnout výpravnou pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou zde sehrála Mladá scéna z Ústí nad Labem. Děti pohádku s mnoha světelnými a zvukovými efekty se zatajeným dechem shlédly a moc se jim líbila. mm

4 Divadelní soubor Jablonský zazářil na prknech novobystřické Koruny mít celkem třináct tabulí. V pátek 9. listopadu byli zástupci sponzorů pozváni do školy. Vedení školy jim poděkovalo za vstřícnost a ochotu, s jakou škole pomohli, a poté hosté navštívili výuku angličtiny v 9. třídě a matematiky ve třídě 4.B. Zde zhlédli krátké ukázky nových možností výuky pomocí interaktivních tabulí, a mohli tak posoudit účelnost využití darovaných finančních prostředků. V neděli 18. listopadu se mohli diváci, kteří shlédli divadelní představení jindřichohradeckých ochotníků Škola základ života, v KD Koruna, vrátit do školních let. Veselé scénky je pobavily a možná i připomněly jejich školní docházku. Dobrou vizitkou byla spokojenost odcházejících diváků. mm ŠKOLA Nové interaktivní tabule mohou fungovat díky počítačům od sponzorů Vážení spoluobčané, jak jste již byli informováni v říjnovém čísle Měsíčního zpravodaje novobystřických občanů, získala škola zapojením do výzvy EU peníze školám na grantový projekt Modernizace školy pomocí digitálních technologií částku Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ze získaných peněz byly zakoupeny a na přelomu měsíců října a listopadu v šesti třídách školy instalovány nové interaktivní tabule. Vzhledem k tomu, že tyto moderní interaktivní tabule potřebují ke své práci výkonné počítače, nemohli jsme použít ty, jež nám několik let sloužily v počítačové učebně. Vedení školy proto hledalo cestu k pořízení šesti nových počítačů. S potěšením můžeme uvést, že jsme byli úspěšní. Čtyři počítače škole zakoupil Obecní úřad Číměř a po jednom počítači majitelé Lesního hotelu Peršlák a firmy Bellatex. Na pořízení dalších potřebných věcí se podílel také zřizovatel, tedy Město Nová Bystřice. V souladu s finančním rozpočtem grantového projektu budou další čtyři interaktivní tabule pořízeny na jaře roku a v témže termínu další dvě z prostředků zřizovatele. Škola by tak ke konci školního roku měla Dobře víme, že interaktivní tabule nejsou všemocné a že poctivou a zodpovědnou práci učitelů nenahradí. Mohou však napomoci k větší atraktivitě vyučování a snadnějšímu pochopení probíraného učiva. Ředitelství školy děkuje všem sponzorům školy i zřizovateli za pomoc a vstřícné jednání a těší se na případnou další vzájemnou spolupráci. Václav Šilhan, ředitel školy

5 Vítání občánků Starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha přivítal 10. listopadu 2012 nové občánky do života a popřál jim vše dobré. Foto na straně: Miloslava Růžičková Děti v městské knihovně vyprávěly o svém výletu do Anglie Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 18 h. v přednáškovém sále Městské knihovny v Nové Bystřici proběhla prezentace Anglie Účast byla veliká, sál byl zcela zaplněn, atmosféra byla velice příjemná, dá se říci, v rodinném duchu. Přítomní se mohli občerstvit pravým anglickým čajem, kávou nebo minerální vodou. Paní Kostková nám upekla výborné slané pečivo a paní Černá zase vynikající medové řezy, o jejichž recept je nebývalý zájem. Žáci si připravili prezentace ze svých oblíbených míst, která jsme v Anglii navštívili. Takže jsme zhlédli prezentace o hradu Walmer, Windsor, Buckinghamském paláci, London eye, Stonehenge, Old Sarum, Salisbury, katedrále St. Paul s, Monumentu a muzeu Madame Tussaud s. V letošním roce jsme kvůli olympijským hrám neviděli výměnu jízdní stráže, o to větší radost jsme měli, když jsme poprvé na vlastní uši uslyšeli vystoupení královské hudby, což jsme všem přítomným představili na pořízeném videozáznamu. Po těchto prezentacích jsem všem ukázala, kam bychom chtěli jet příště. Útesy v Devonu na všechny určitě pozitivně zapůsobily, neboť se ozývaly hlasy: Tam chci. foto: Václav Šilhan Pokud budete mít zájem s námi Anglii navštívit, ozvěte se. Další studijně poznávací zájezd plánujeme na podzim V rámci prezentace ředitel školy - Václav Šilhan popřál paní Vlastě Klečkové k jejímu krásnému životnímu jubileu. Asi po hodině byla akce zakončena předáním dárků (certifikátů) všem zúčastněným žákům a malým poděkováním všem sponzorům našeho sedmidenního studijně poznávací zájezdu do Anglie. Co říci závěrem? Děkujeme a příště na shledanou. Světlana Kostková, učitelka anglického jazyka Podzim v oddílu ASPV Drakiáda a Martinská procházka Ve středu uspořádal náš oddíl pro své cvičence i jejich rodiny Drakiádu. Kolem 30 dětí spolu s rodiči, prarodiči i sourozenci se sešlo před MŠ Nová Bystřice, aby za slunečného i částečně větrného počasí provětrali své draky. Kromě pouštění draků si užili i doprovodné dračí úkoly, po jejichž splnění zůstala dětem památka v podobě papírového dráčka. Na závěr Drakiády jsme se ohřáli u ohníčku, opekli si vuřty a zazpívali písničky s kytarou a rytmickými nástroji. Domů se odcházelo téměř za tmy. V neděli se uskutečnil již 5. ročník Martinské procházky s lampiónky. V 18 hodin se před základní školou sešlo 45 dětí a o něco více dospělých s rozsvícenými lampiónky. Po vyslechnutí legendy o sv. Martinovi a po zazpívání písničky o něm se všichni vydali

6 Volba pro Slavonicko zve cyklisty i bruslaře k Balatonu hledat po stopách podkov Martinův odkaz světlo pro lepší časy a podkůvky Martinova koně pro štěstí. Na louce u cesty na Ovčárnu (u teletníku) jsme se setkali s opravdovým Martinem na bílém koni a nalezli světlo i podkovy pro štěstí, které jsme si odnesli na památku domů. SPORT KUŽELKY - Zveme diváky na tradiční vánoční turnaj v kuželkách V sobotu 15. prosince 2012 se na naší kuželně uskuteční již 8. ročník turnaje čtyřčlenných družstev v disciplíně 120 HS - O pohár Města Nová Bystřice O putovní pohár se utká sedm pozvaných týmů a domácí Jiskra. Pozvané týmy: PSJ JIHLAVA (I. liga) Lokomotiva Tábor (II. liga) Lokomotiva ČESKÉ VELENICE (II. liga) Amatérský turnaj družstev Děkujeme paní Schwarzové, sv. Martinovi a jejich bílému koni, paní Niederové za podkůvky pro štěstí a všem, kteří přišli v chladném večeru na společnou procházku. Za oddíl ASPV Eva a Michal Tesařovi (více na Kovohutě PŘÍBRAM (III. liga) TJ BLATNÁ (III. liga) Centropen DAČICE (divize) Slovan KAMENICE NAD LIPOU (divize) Zveme všechny příznivce kuželek. Přijďte se podívat a fandit. Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod. Občerstvení v obvyklém rozsahu. Za oddíl kuželek Jiskra NB, Martin Filakovský Občanské sdružení zabývající se organizací sportovních, kulturních a společenských akcí ze Slavonic zve bystřické občany na společný zájezd. POZVÁNÍ cyklopřátel z Novobystřicka cyklisté, bruslaři, zájemci o relax Májový Balaton a termály v Maďarsku - pětidenní Termín: Dačice - Horní náměstí, nakládání kol již od Slavonice - autobusové nádraží Vhodné pro všechny věkové kategorie. Cena: Kč (doprava, průvodce, 4x kvalitní ubytování, polopenze) Návrat: v neděli v do Slavonic a Dačic Pořadatel: Volba pro Slavonicko Info a přihlášky: tel: Při větší cykloskupince je možnost vypravit autobus i z Nové Bystřice. Na novobystřické kuželně byl koncem října zahájen již 32. ročník oblíbeného turnaje pro amatérské hráče a hráčky. Přihlášeno je stejně jako v loňském roce 29 družstev, která jsou podle dosažených výsledků rozdělena do tří skupin. Zatím jsou odehrána první tři kola z celkových osmnácti a stav je následující: 1. liga - na prvním místě jsou Sofťáci, kteří třikrát přesvědčivě vyhráli a soupeřům povolili pouze dva pomocné body, druzí jsou rovněž bez porážky BKO-tým, loňský vítěz Kill Bill je na místě třetím, neboť o dva body přišli v nepodařeném utkání s Kačenkou, které podlehli 0:6. Poslední jsou zatím bez zisku bodů Hasáci a Gladiátoři. 2. liga - zde vedou číměřští - na prvním místě Řízci a na druhém Drátci, oba zatím bez porážky, třetí příčku obsazuje Aqua. Na konci tabulky jsou Garage-B a Anitrefa. 3. liga - na první příčce figuruje Město a MC Meloun, zatím též neokusili hořkost porážky, bez bodů jsou zatím týmy Termoplast a Mhcsch. Jednotlivci - mezi muži vede Zdeněk Vrecko (průměr 265 kuželek na zápas), těsně jej pronásleduje jeho syn Tomáš Vrecko (pr. 264), třetí je Martin Pýcha (pr. 261). Za nimi následují Karel Loskot (pr. 258) a Karel Kunc - nová opora družstva Marasti (rovněž pr. 258). Až šestý je prozatím loňský vítěz Jan Havlíček (pr. 257). Mezi ženami jasně vede Zdeňka Zmeškalová (pr. 254), druhá je Veronika Pýchová (pr. 238) a třetí Jana Feytlová (pr. 229). Ani loňské vítězce Šárce Volkové se zatím příliš nedaří (hrála dvě utkání, pr. 225). Do konce však zbývá hodně utkání, vše je teprve v začátku, a tak se může ještě mnohé změnit. Boje o další body můžete sledovat přímo na kuželně nebo si výsledky prohlédnout na webových stránkách oddílu kuželek. Za oddíl kuželek Zdeněk Hrbek MO ČRS Nová Bystřice bude vánočního kapra prodávat ve dnech: 19. prosince středa prosince čtvrtek prosince pátek prosince sobota prosince neděle prosince pondělí Prodej ryb mimo Vánoce každou sobotu hod. Upozorňujeme členy MO ČRS Nová Bystřice na povinnost odevzdání úlovkového listu do 15. ledna MO ČRS Nová Bystřice

7 Jindřichohradecký klub vojenské historie si připomněl výročí založení Stráže obrany státu Dne proběhlo v okolí Starého Města pod Landštejnem cvičení klubu vojenské historie 29. Pěšího pluku plk. J. J. Švece Jindřichův Hradec. Cvičení bylo zaměřeno na výcvik příslušníků Stráže obrany státu (dále S.O.S.) z roku Na okrese Jindřichův Hradec tvořili S.O.S. příslušníci finanční stráže, četnictva a vojenských posil. Samotná složka Stráže obrany státu byla fakticky zoficiálněna dne 31. října 1936, kdy bylo vycházeno ze zákona č. 131 Sb. a n. z 13. května 1936 O obraně státu. Touto akcí si klub vojenské historie připomněl 76 let od založení S.O.S. Cvičení kopírovalo postup jednoho z družstev 12. praporu S.O.S, kdy hlavním úkolem bylo, dosáhnout do 60 min bývalé obce Kuní a na jejím východním okraji zaujmout polní stráž, což se příslušníkům klubu vojenské historie podařilo. Dalším úkolem cvičení bylo odstřelení mostu u bývalého mlýna Hamr, jižně od Starého Města. Samozřejmě, že se jednalo jen o cvičení a most stále stojí na svém místě. Cvičení bylo ukončeno Soutěž pro Vás! Jindřichohradecké nakladatelství Jan Medek vyhlásilo již třetí ročník autorské literární soutěže Textík. Soutěží se v psaní prózy a poezie na zadané téma. Součástí tohoto ročníku je nově i ilustrační soutěž. Uzávěrka je 15. ledna Zadání literární části Textíku: do 14 let poezie i próza na téma: Máme rádi zvířata od 15 let poezie i próza na téma: Proč jsem na světě rád Zadání výtvarné části Textíku: ilustrace na téma Jindřichův Hradec a okolí ve hodin na návsi obce Staré Město pod Landštejnem. Za Klub vojenské historie 29. Pěšího pluku plk. J. J. Švece J. Hradec Jiří Toufar Zaměstnanci Pečovatelské služby Města Nová Bystřice přejí všem svým klientům, jejich blízkým i ostatním obyvatelům Novobystřiska klidné a ničím nerušené prožití vánočních svátků a do nového roku štěstí, spokojenost a hlavně pevné zdraví. Soutěž je jedinečná v tom, že z vybraných prací účastníků vznikne barevná kniha v pevné šité vazbě, kterou vydá pořádající nakladatelství. Zúčastnění autoři (literáti i ilustrátoři), jejichž dílo bude v knize otištěno, ji dostanou jako odměnu. foto: Josef Böhm Vítězové jednotlivých kategorií obdrží navíc poukázky a věcné ceny, které věnují jindřichohradecké firmy. Bude udělena i Cena Města Jindřichův Hradec. Bližší podrobnosti naleznete na literárním serveru Autoškola v Nové Bystřici (vedle drogerie TETA) hod. Zaregistrujte se již nyní tel., .

8 Kavárna - cukrárna Mírové náměstí 56, Nová Bystřice Široký výběr mikulášských a vánočních cukrovinek. Široký výběr druhů kávy a teplých nápojů. perníkové svícny Přijímáme objednávky: Po-pá: So: Ne: Ovoce zelenina Zveme Vás do nově otevřené prodejny prodejní doba vtipné dárky, ptákoviny Mírové náměstí 56, Nová Bystřice prodejní doba Po-pá: So: vánočky štoly večky mini zákusky čajové pečivo Prodejna Papík na náměstí v Nové Bystřici Vánoce se blíží! Přijďte k nám nakoupit vánoční dárky, rádi Vám je zabalíme. Vybírat můžete z mnoha ověřených značek jako jsou například Lego, Mattel, Hasbro, Dino, Zapf Creation, Alltoys, Bruder nebo Tefal, Fagor či Toner týdenní akční nabídky zde nakoupíte ovoce a zeleninu z letáku Flop Darovat můžete také poukázky na nákup v našich prodejnách. A to v hodnotě v nabídce též exotické ovoce, žampiony, hlíva, sušené švestky, fíky, datle, vlašské ořechy 300 Kč, 500 Kč nebo Kč dárkové koše Děkujeme za přízeň v tomto roce a těšíme se na Vás i v roce Adventní trhy na Mírovém náměstí Sobota otevřeno 8:00-11:00 hodin a 14:00 16:00 - celý den na vše SLEVA 10% - punč tradičně ZDARMA - dárky rádi zabalíme Mírové náměstí č. 53, Nová Bystřice, obchodní dům Jednoty, telefon

9 Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Truhlářství Vacek Tel.: Jaroslav Fiala, Nová Bystřice 434, roční prohlídky a servis plynových spotřebičů, výměny kotlů a boilerů, opravy elektroinstalací. Tel.: Prodám byt 2+0 v Nové Bystřici v OV, výtah. Tel.: Prodám garáž za Otavanem, bez elektřiny. Cena dohodou. Tel.: Pila Mihulka, Hradiště 11 Prodej dřevěných briket, cena 3,80-4,50 Kč dle odebraného množství. Prodej palivového dřeva. Tel: Prodám DR byt 1kk, 32 m 2. Zděný, pěkně vybavený v nové zástavbě. Při rychlém jednání sleva. JH Hvězdárna. Tel: Ing. Pavel Bejček masér Tel.: Instalatérství Nová Bystřice voda, topení, odpady, kanalizace, svářečské práce, autogen, el. oblouk. Vít Jaroš, Václav Zahrádka. Tel.: , Prodám DB 2+1 v Nové Bystřici, 58 m 2, 4. patro bez výtahu, dům zateplen, balkon. Cena dohodou. Tel.: uplyne 20 let od úmrtí naší maminky, babičky, prababičky a praprababičky paní Boženy Myslivečkové z Blata uplyne 34 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, pradědečka a prapradědečka pana Josefa Myslivečka z Blata. Vzpomínají synové a dcera, vnoučata, pravnoučata a prapravnouček Honzík. Měla jsi nás všechny tolik ráda, život jsi milovala. Proto Ti patří díky za to, že jsi s námi žila, dík za to, co jsi pro nás, naše milovaná Danuško byla. Nikdy na Tebe nezapomeneme. Dne uplynou 2 smutné roky, co nás navždy opustila naše hodná, milovaná dcera, sestra, maminka, manželka paní Danuše Ročárková. Stále na Tebe vzpomínáme. S láskou a úctou zarmoucená rodina. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv) Adresa redakce: Turistické informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 54, Nová Bystřice Tel.: ; , Redakční uzávěrka: 20. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s. r. o. J. Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice.

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM

ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM ZÁPIS ZE 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 19.11.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. O. Veselý, p. R. Kajzar, p. J. Ruth; rozšířená rada p. V. Pejša, Bc. R. Kunc, p. Marián Chlup, p. F. Belbl (pouze u bodu

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním

Neděle Čtvrtek Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Galerie Modrého klíče Vás srdečně zve na tradiční setkávání v čase adventním Neděle 27. 11. 2016 Galerie bude otevřena od 14.00 do 17.30 hodin. Od 14.30 h jsme připravili Tvůrčí dílnu pro malé i velké:

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 7/2016 ze dne 9.11.2016 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomni: všichni členové OZ Zapisovatel: Mgr. Ludmila Hrubá Ověřovatelé: Roman Říha,

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více