ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ěsíční zpravodaj novobystřických občanů"

Transkript

1 Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi, abych Vám všem popřál pokud možno klidné období příprav a čekání na Vánoce období adventu. Pokusme se jej strávit bez zbytečného shonu a stresu, pojďme si najít čas na příjemná setkání s rodinou a přáteli. Takovou příležitostí může být i některá z kulturních či sportovních akcí pořádaných v našem městě, kterými je prosincový kulturní kalendář nabitý vánoční akce pro všechny od dětí po seniory, kulturně i sportovně založené. Těším se na společná setkání alespoň na některých z nich. Dále bych rád všem popřál jménem svým i jménem pracovníků městského úřadu a zastupitelů města krásné Vánoce a vše dobré v roce 2013, především hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchu. Vladimír Bláha, starosta Nové Bystřice Pozvánka na prosincové akce Sobota 1. prosince hod. KD Koruna mikulášská pohádka O nepovedeném čertíkovi - Divadélko KOS České Budějovice a mikulášská nadílka. Vstupné dobrovolné Sobota 1. prosince hod., KD Koruna Taneční zábava; hrají Vrbovci Band - vstupné: 60 Kč, pořadatel: fotbalový oddíl TJ Jiskra NB Sobota 1. prosince - Mikulášská jízda: čerti, Mikuláš, anděl v parním vlaku z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Pořadatel: JHMD Neděle 2. prosince - Andělský zvonečkový průvod, slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby ve městě, zpívání pod stromečkem. Sraz v u základní školy. Andělíci se zvonečky jsou vítáni a budou odměněni. Program bude pokračovat na Mírovém náměstí - cca hod. rozsvícení výzdoby a zpívání pod stromečkem. Pátek 7. prosince hod., KD Koruna Předvánoční posezení s dechovkou, hraje Hasičská kapela. Vstupné dobrovolné Sobota 8. prosince hod., městská knihovna - Vánoční korálková dílna přijďte si vyrobit dekorativní stromečky, vánoční ozdoby apod. Přihlášky v knihovně. Sobota 15. prosince hod., sportovní hala, Nová Bystřice - tradiční vánoční futsalový turnaj O pohár Technických služeb Města Nová Bystřice - občerstvení zajištěno, pořadatel: TS Města Nová Bystřice Sobota 15. prosince hod., kuželna tradiční vánoční turnaj v kuželkách O pohár Města Nová Bystřice - pořadatel: TJ Jiskra, oddíl kuželek Pokračování na dlaší straně

2 Sobota 15. prosince hod. Mírové náměstí - Adventní trhy na Mírovém náměstí v Nové Bystřici - doprovodný program v átriu KD Koruna vánoční koncert žáků základní školy pod vedením Michala Tesaře vánoční vystoupení žáčků mateřské školy hudební skupina Staníci Neděle 16. prosince hod., školní tělocvična - Vánoční diskotéka pro děti - s sebou: baterky, zvonečky a přezutí, pořadatel: ZŠ Nová Bystřice Neděle 23. prosince hod., KD Koruna - Vánoční koncert - bicí soubor Wild Sticks se smyčcovým kvartetem spolu s pěveckým doprovodem Zuzany Benešové a Lukáše Randáka. Vstupné dospělí 100 Kč, děti do 15 let zdarma. Předprodej v turistickém informačním středisku. Jednání rady města Město N. Bystřice požádalo o dotaci z Fondu malých projektů na vybudování dvou turistických odpočívadel s příslušenstvím, která budou umístěna na cyklotrasách nad Lesní hotel Peršlák a nad Mýtinky. Nabídku předložily tři firmy, z nichž nejvýhodnější byla nabídka Miloslava Málka Truhlářství Číměř, který nabídl cenu Kč vč. DPH. 2. V souvislosti s opravou fasády budovy čp. 59 v N. Bystřici vyhlásilo město výběrové řízení na opravu žlabů a oplechování výše uvedené budovy, protože tato práce nebyla součástí nabídky na opravu fasády domu. Nabídku podaly tři firmy, z nichž nejvýhodnější byla nabídka firmy Klempířství Zvěřina s nabídkovou cenou Kč bez DPH. 3. Rada města N. Bystřice schválila Darovací smlouvu se společností E.ON Česká republika, s. r. o., jejímž předmětem je dar vánočního osvětlení - sady sestávající z vánočního světelného LED řetězu o délce 200 m a hvězdy na špičku vánočního stromu, v celkové hodnotě Kč. 4. Vedení základní školy požádalo radu města o souhlas s přijetím daru nových počítačů k interaktivním tabulím, které škola získala z projektu OP VK Modernizace školy pomocí digitálních technologií. V roce 2012 bude instalováno šest tabulí 25. prosinec hod., kuželna - Vánoční koulení pro děti a dospělé - děti: ; dospělí: , pořadatel: TJ Jiskra, oddíl kuželek Pátek 28. prosince hod., KD Koruna - KINOVEČER Pátek 28. prosince Silvestrovská jízda: poslední parní vlak z Jindř. Hradce do Nové Bystřice - pořadatel: JHMD Změna programu vyhrazena. Aktuálně na: a v roce 2013 budou instalovány další 4 tabule. Stávající počítače, které škola vlastní po rekonstrukci počítačové učebny, nelze použít. Škola získala darem 4 počítače od OÚ Číměř, 1 počítač od firmy Bellatex s. r. o. a 1 počítač od Lesního hotelu Peršlák. Hodnota jednoho počítače je Kč. Rada města přijetí těchto darů schválila. 5. V souvislosti s budováním Muzea historických vozidel v městském areálu Almy existuje možnost získání dotace z Programu obnovy venkova, kde bude nutná spoluúčast dalších dvou obcí. Vzhledem k tomu, že tento projekt bude mít regionální dopad, určitě budou muzeum navštěvovat i obyvatelé a turisté z okolních měst a obcí, je spolupráce více obcí na realizaci tohoto projektu logická. K podání žádosti je zapotřebí nechat zpracovat projektovou dokumentaci na stavební práce, které by mohly začít již v zimních měsících. Pan Janouš nabídl městu zabezpečení zpracování tohoto dokumentu za cenu cca Kč. Rada města s jeho návrhem souhlasila. 6. Rada města schválila TJ Jiskra N. Bystřice pronájem sálu v KD Koruna na pořádání společenské akce taneční zábavy, kterou sportovci uspořádají dne Výtěžek bude použit na mládežnickou činnost fotbal. S organizátorem bude uzavřena Nájemní smlouva dle Provozního řádu multifunkčního komplexu Koruna schváleného RM dne Jindřichohradecké místní dráhy, a. s. zaslaly radě města k projednání žádost o udělení souhlasu s vyznačením nové turistické stezky. JHMD ve spolupráci s Klubem českých turistů a na základě předložení žádosti v souladu s ROP NUTS II, Jednání rady města Rada města projednala a schválila návrh Smlouvy o dílo se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm J. Hradec, na základě které město umožní vykonávat studentům této střední školy praxi. Tito učni pod odborným vedením školy nám budou moci pomáhat s opravami nebytových prostor v areálu Almy, kde vznikne Muzeum historických vozidel. Podstatou dohody je, že město zabezpečí materiál nutný pro opravy, další techniku a nářadí zabezpečí škola. Učni jsou vedeni mistry odborného výcviku a hrazena je jim tzv. produktivní hodina. Pracovní doba činí 6,5 hodiny, učňům 1. ročníku jsou započítávány 4 produktivní hodiny práce (30 Kč/hod.) a učňům ve vyšších ročnících se počet započítaných hodin a částka na hodinu mírně zvyšují. 2. Majetkový odbor předložil radě města k projednání dosavadní připomínky a návrhy k novému územnímu plánu. Tvorba nového územního plánu je v současné době na počátku a vzhledem k tomu, že někteří majitelé pozemků v uplynulých dvou letech podávali návrhy na změny v novém územním plánu, a majetkový odbor je shromažďoval, bylo zapotřebí je projednat. Ing. Procházková, vedoucí majetkového odboru, uvedla, že stále je dostatek času na další podávání námětů a připomínek, tyto by však měly být již směrovány na zpracovatele ÚP Městský úřad v J. Hradci, odbor výstavby a územního plánování, a to pouze v zákonem danou dobu (oznámení bude vyvěšeno na úřední desce). 3. RM souhlasila se žádostí TJ Jiskra, oddíl chtějí vybudovat nově značenou turistickou stezku odbočením ze žluté stezky od hradu Landštejn do obce Blato, dále do obce Senotín. Při křížení s úzkorozchodnou železnicí vznikne odbočení kolem železnice a dále přes Skalku k železniční stanici Kaproun. Rada města si pečlivě prostudovala situační mapku s navrhovanou trasou a žádost schválila. kopané o bezplatný pronájmem sportovní haly ve dnech 2. a a s finančním příspěvkem ve výši Kč, který bude hrazen z příspěvku na sport. 4. RM schválila zakoupení 15 ks balančních podložek pro TJ Jiskra N. Bystřice, oddíl aerobic. 5. RM neschválila žádost firmy Zápalka, Ing. M. Palková, na dodání propagačních zápalek s logem města N. Bystřice. 6. RM neschválila nabídku Společnosti IV Nakladatelství, s. r. o. na inzerci v příručce První pomoc není věda. 7. RM projednala 6 majetkových záležitostí občanů a firem. Veškerá usnesení rady města a zápisy z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice jsou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách města: Městský úřad Nová Bystřice informuje, že v pondělí 31. prosince 2012 bude pracovní doba městského úřadu, městské knihovny a informačního střediska pouze do hod. Děkujeme za pochopení.

3 Tříděním PET lahví pomáháme nejen životnímu prostředí Město Nová Bystřice se zapojilo do akce Sběr víček od PET pro Michalku Láníkovou (www.michalka-lanikova.cz). Michalka trpí nevyléčitelnou genetickou nemocí. Díky prodeji víček mohou rodiče Michalky nakoupit speciální zdravotní pomůcky, které jim ulehčí zvládání nemoci. Technické služby Města Nová Bystřice pečlivě víčka třídí a čekají na vhodnou příležitost, jak víčka optimálně využít. Vzhledem k tomu, že v současné době je sběrné místo PET víček v Jindřichově Hradci na V. ZŠ, rozhodli jsme, díky malé dojezdové vzdálenosti, víčka poskytnout právě Michalce. 160 kg víček předali Václav Tomášek, jednatel TS Nová Bystřice, a Lenka Böhmová, majetkový odbor Města Nová Bystřice, do těch správných rukou. Děkujeme tímto všem občanům, kteří třídí PET lahve a ukládají je do určených kontejnerů, protože šetří nejen životní prostředí, ale zároveň přispívají na dobrou věc. Lenka Böhmová, majetkový odbor Plesová sezóna se blíží V roce 2013 se v novobystřickém kulturním domě Koruna uskuteční dva tradiční plesy. Prvním z nich bude 13. reprezentační ples města, který je plánován na sobotu 26. ledna. K tanci a poslechu bude hrát skupina Kleret, můžete se těšit na slavnostní předtančení, půlnoční překvapení i tombolu. Vstupenky na tento ples budou v prodeji od ledna 2013 v Turistickém informač- Na fotografii Václav Tomášek - jednatel TS Města Nová Bystřice a PaedDr. Pavel Štefl ředitel V. ZŠ Jindřichův Hradec KULTURA Nová kniha Miloslava Svitáka vyjde již začátkem prosince Na vánoční knižní trh přijde začátkem prosince v pořadí již 4. kniha Miloslava Svitáka - provozovatele Muzea čs. opevnění v Klášteře a Muzeu čs. armády 1938 na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Nová kniha s názvem Boj v lehkém opevnění se zabývá otázkami jak by vypadala obrana Československa v roce 1938 v případě, že by došlo k boji s německou armádou a jak by probíhaly boje v opevnění. Autor vychází především z bojových směrnic obou tehdejších armád. Kniha je doplněna ilustracemi jindřichohradeckého rodáka Ondřeje Soukupa tzv. obrazy z nebojované války, z nichž některé zobrazují i potenciální boje v oblasti Novobystřicka. Kniha bude v prodeji od 8. a 9. prosince (během konání adventních trhů v Jindřichově Hradci) ve Muzeu čs. armády 1938 na Státním hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Zájemci si ji budou moci zakoupit i v informačním středisku v Nové Bystřici. pv ním středisku. Druhým plesem bude již 16. rybářský ples, který se uskuteční v pátek 15. února. a zahraje něm skupina Univerzal. Ples pořádá MO ČRS Nová Bystřice. Na oba plesy se těšíme již nyní a doufáme, že budou přinejmenším stejně úspěšné jako v minulých letech. pv Pohádka O dvanácti měsíčkách zaujala důmyslnou scénou a mnoha efekty V sobotu 10. listopadu mohly novobystřické děti shlédnout výpravnou pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou zde sehrála Mladá scéna z Ústí nad Labem. Děti pohádku s mnoha světelnými a zvukovými efekty se zatajeným dechem shlédly a moc se jim líbila. mm

4 Divadelní soubor Jablonský zazářil na prknech novobystřické Koruny mít celkem třináct tabulí. V pátek 9. listopadu byli zástupci sponzorů pozváni do školy. Vedení školy jim poděkovalo za vstřícnost a ochotu, s jakou škole pomohli, a poté hosté navštívili výuku angličtiny v 9. třídě a matematiky ve třídě 4.B. Zde zhlédli krátké ukázky nových možností výuky pomocí interaktivních tabulí, a mohli tak posoudit účelnost využití darovaných finančních prostředků. V neděli 18. listopadu se mohli diváci, kteří shlédli divadelní představení jindřichohradeckých ochotníků Škola základ života, v KD Koruna, vrátit do školních let. Veselé scénky je pobavily a možná i připomněly jejich školní docházku. Dobrou vizitkou byla spokojenost odcházejících diváků. mm ŠKOLA Nové interaktivní tabule mohou fungovat díky počítačům od sponzorů Vážení spoluobčané, jak jste již byli informováni v říjnovém čísle Měsíčního zpravodaje novobystřických občanů, získala škola zapojením do výzvy EU peníze školám na grantový projekt Modernizace školy pomocí digitálních technologií částku Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ze získaných peněz byly zakoupeny a na přelomu měsíců října a listopadu v šesti třídách školy instalovány nové interaktivní tabule. Vzhledem k tomu, že tyto moderní interaktivní tabule potřebují ke své práci výkonné počítače, nemohli jsme použít ty, jež nám několik let sloužily v počítačové učebně. Vedení školy proto hledalo cestu k pořízení šesti nových počítačů. S potěšením můžeme uvést, že jsme byli úspěšní. Čtyři počítače škole zakoupil Obecní úřad Číměř a po jednom počítači majitelé Lesního hotelu Peršlák a firmy Bellatex. Na pořízení dalších potřebných věcí se podílel také zřizovatel, tedy Město Nová Bystřice. V souladu s finančním rozpočtem grantového projektu budou další čtyři interaktivní tabule pořízeny na jaře roku a v témže termínu další dvě z prostředků zřizovatele. Škola by tak ke konci školního roku měla Dobře víme, že interaktivní tabule nejsou všemocné a že poctivou a zodpovědnou práci učitelů nenahradí. Mohou však napomoci k větší atraktivitě vyučování a snadnějšímu pochopení probíraného učiva. Ředitelství školy děkuje všem sponzorům školy i zřizovateli za pomoc a vstřícné jednání a těší se na případnou další vzájemnou spolupráci. Václav Šilhan, ředitel školy

5 Vítání občánků Starosta Nové Bystřice Vladimír Bláha přivítal 10. listopadu 2012 nové občánky do života a popřál jim vše dobré. Foto na straně: Miloslava Růžičková Děti v městské knihovně vyprávěly o svém výletu do Anglie Ve čtvrtek 8. listopadu 2012 od 18 h. v přednáškovém sále Městské knihovny v Nové Bystřici proběhla prezentace Anglie Účast byla veliká, sál byl zcela zaplněn, atmosféra byla velice příjemná, dá se říci, v rodinném duchu. Přítomní se mohli občerstvit pravým anglickým čajem, kávou nebo minerální vodou. Paní Kostková nám upekla výborné slané pečivo a paní Černá zase vynikající medové řezy, o jejichž recept je nebývalý zájem. Žáci si připravili prezentace ze svých oblíbených míst, která jsme v Anglii navštívili. Takže jsme zhlédli prezentace o hradu Walmer, Windsor, Buckinghamském paláci, London eye, Stonehenge, Old Sarum, Salisbury, katedrále St. Paul s, Monumentu a muzeu Madame Tussaud s. V letošním roce jsme kvůli olympijským hrám neviděli výměnu jízdní stráže, o to větší radost jsme měli, když jsme poprvé na vlastní uši uslyšeli vystoupení královské hudby, což jsme všem přítomným představili na pořízeném videozáznamu. Po těchto prezentacích jsem všem ukázala, kam bychom chtěli jet příště. Útesy v Devonu na všechny určitě pozitivně zapůsobily, neboť se ozývaly hlasy: Tam chci. foto: Václav Šilhan Pokud budete mít zájem s námi Anglii navštívit, ozvěte se. Další studijně poznávací zájezd plánujeme na podzim V rámci prezentace ředitel školy - Václav Šilhan popřál paní Vlastě Klečkové k jejímu krásnému životnímu jubileu. Asi po hodině byla akce zakončena předáním dárků (certifikátů) všem zúčastněným žákům a malým poděkováním všem sponzorům našeho sedmidenního studijně poznávací zájezdu do Anglie. Co říci závěrem? Děkujeme a příště na shledanou. Světlana Kostková, učitelka anglického jazyka Podzim v oddílu ASPV Drakiáda a Martinská procházka Ve středu uspořádal náš oddíl pro své cvičence i jejich rodiny Drakiádu. Kolem 30 dětí spolu s rodiči, prarodiči i sourozenci se sešlo před MŠ Nová Bystřice, aby za slunečného i částečně větrného počasí provětrali své draky. Kromě pouštění draků si užili i doprovodné dračí úkoly, po jejichž splnění zůstala dětem památka v podobě papírového dráčka. Na závěr Drakiády jsme se ohřáli u ohníčku, opekli si vuřty a zazpívali písničky s kytarou a rytmickými nástroji. Domů se odcházelo téměř za tmy. V neděli se uskutečnil již 5. ročník Martinské procházky s lampiónky. V 18 hodin se před základní školou sešlo 45 dětí a o něco více dospělých s rozsvícenými lampiónky. Po vyslechnutí legendy o sv. Martinovi a po zazpívání písničky o něm se všichni vydali

6 Volba pro Slavonicko zve cyklisty i bruslaře k Balatonu hledat po stopách podkov Martinův odkaz světlo pro lepší časy a podkůvky Martinova koně pro štěstí. Na louce u cesty na Ovčárnu (u teletníku) jsme se setkali s opravdovým Martinem na bílém koni a nalezli světlo i podkovy pro štěstí, které jsme si odnesli na památku domů. SPORT KUŽELKY - Zveme diváky na tradiční vánoční turnaj v kuželkách V sobotu 15. prosince 2012 se na naší kuželně uskuteční již 8. ročník turnaje čtyřčlenných družstev v disciplíně 120 HS - O pohár Města Nová Bystřice O putovní pohár se utká sedm pozvaných týmů a domácí Jiskra. Pozvané týmy: PSJ JIHLAVA (I. liga) Lokomotiva Tábor (II. liga) Lokomotiva ČESKÉ VELENICE (II. liga) Amatérský turnaj družstev Děkujeme paní Schwarzové, sv. Martinovi a jejich bílému koni, paní Niederové za podkůvky pro štěstí a všem, kteří přišli v chladném večeru na společnou procházku. Za oddíl ASPV Eva a Michal Tesařovi (více na Kovohutě PŘÍBRAM (III. liga) TJ BLATNÁ (III. liga) Centropen DAČICE (divize) Slovan KAMENICE NAD LIPOU (divize) Zveme všechny příznivce kuželek. Přijďte se podívat a fandit. Začátek v 9.00 hod., předpokládaný konec v hod. Občerstvení v obvyklém rozsahu. Za oddíl kuželek Jiskra NB, Martin Filakovský Občanské sdružení zabývající se organizací sportovních, kulturních a společenských akcí ze Slavonic zve bystřické občany na společný zájezd. POZVÁNÍ cyklopřátel z Novobystřicka cyklisté, bruslaři, zájemci o relax Májový Balaton a termály v Maďarsku - pětidenní Termín: Dačice - Horní náměstí, nakládání kol již od Slavonice - autobusové nádraží Vhodné pro všechny věkové kategorie. Cena: Kč (doprava, průvodce, 4x kvalitní ubytování, polopenze) Návrat: v neděli v do Slavonic a Dačic Pořadatel: Volba pro Slavonicko Info a přihlášky: tel: Při větší cykloskupince je možnost vypravit autobus i z Nové Bystřice. Na novobystřické kuželně byl koncem října zahájen již 32. ročník oblíbeného turnaje pro amatérské hráče a hráčky. Přihlášeno je stejně jako v loňském roce 29 družstev, která jsou podle dosažených výsledků rozdělena do tří skupin. Zatím jsou odehrána první tři kola z celkových osmnácti a stav je následující: 1. liga - na prvním místě jsou Sofťáci, kteří třikrát přesvědčivě vyhráli a soupeřům povolili pouze dva pomocné body, druzí jsou rovněž bez porážky BKO-tým, loňský vítěz Kill Bill je na místě třetím, neboť o dva body přišli v nepodařeném utkání s Kačenkou, které podlehli 0:6. Poslední jsou zatím bez zisku bodů Hasáci a Gladiátoři. 2. liga - zde vedou číměřští - na prvním místě Řízci a na druhém Drátci, oba zatím bez porážky, třetí příčku obsazuje Aqua. Na konci tabulky jsou Garage-B a Anitrefa. 3. liga - na první příčce figuruje Město a MC Meloun, zatím též neokusili hořkost porážky, bez bodů jsou zatím týmy Termoplast a Mhcsch. Jednotlivci - mezi muži vede Zdeněk Vrecko (průměr 265 kuželek na zápas), těsně jej pronásleduje jeho syn Tomáš Vrecko (pr. 264), třetí je Martin Pýcha (pr. 261). Za nimi následují Karel Loskot (pr. 258) a Karel Kunc - nová opora družstva Marasti (rovněž pr. 258). Až šestý je prozatím loňský vítěz Jan Havlíček (pr. 257). Mezi ženami jasně vede Zdeňka Zmeškalová (pr. 254), druhá je Veronika Pýchová (pr. 238) a třetí Jana Feytlová (pr. 229). Ani loňské vítězce Šárce Volkové se zatím příliš nedaří (hrála dvě utkání, pr. 225). Do konce však zbývá hodně utkání, vše je teprve v začátku, a tak se může ještě mnohé změnit. Boje o další body můžete sledovat přímo na kuželně nebo si výsledky prohlédnout na webových stránkách oddílu kuželek. Za oddíl kuželek Zdeněk Hrbek MO ČRS Nová Bystřice bude vánočního kapra prodávat ve dnech: 19. prosince středa prosince čtvrtek prosince pátek prosince sobota prosince neděle prosince pondělí Prodej ryb mimo Vánoce každou sobotu hod. Upozorňujeme členy MO ČRS Nová Bystřice na povinnost odevzdání úlovkového listu do 15. ledna MO ČRS Nová Bystřice

7 Jindřichohradecký klub vojenské historie si připomněl výročí založení Stráže obrany státu Dne proběhlo v okolí Starého Města pod Landštejnem cvičení klubu vojenské historie 29. Pěšího pluku plk. J. J. Švece Jindřichův Hradec. Cvičení bylo zaměřeno na výcvik příslušníků Stráže obrany státu (dále S.O.S.) z roku Na okrese Jindřichův Hradec tvořili S.O.S. příslušníci finanční stráže, četnictva a vojenských posil. Samotná složka Stráže obrany státu byla fakticky zoficiálněna dne 31. října 1936, kdy bylo vycházeno ze zákona č. 131 Sb. a n. z 13. května 1936 O obraně státu. Touto akcí si klub vojenské historie připomněl 76 let od založení S.O.S. Cvičení kopírovalo postup jednoho z družstev 12. praporu S.O.S, kdy hlavním úkolem bylo, dosáhnout do 60 min bývalé obce Kuní a na jejím východním okraji zaujmout polní stráž, což se příslušníkům klubu vojenské historie podařilo. Dalším úkolem cvičení bylo odstřelení mostu u bývalého mlýna Hamr, jižně od Starého Města. Samozřejmě, že se jednalo jen o cvičení a most stále stojí na svém místě. Cvičení bylo ukončeno Soutěž pro Vás! Jindřichohradecké nakladatelství Jan Medek vyhlásilo již třetí ročník autorské literární soutěže Textík. Soutěží se v psaní prózy a poezie na zadané téma. Součástí tohoto ročníku je nově i ilustrační soutěž. Uzávěrka je 15. ledna Zadání literární části Textíku: do 14 let poezie i próza na téma: Máme rádi zvířata od 15 let poezie i próza na téma: Proč jsem na světě rád Zadání výtvarné části Textíku: ilustrace na téma Jindřichův Hradec a okolí ve hodin na návsi obce Staré Město pod Landštejnem. Za Klub vojenské historie 29. Pěšího pluku plk. J. J. Švece J. Hradec Jiří Toufar Zaměstnanci Pečovatelské služby Města Nová Bystřice přejí všem svým klientům, jejich blízkým i ostatním obyvatelům Novobystřiska klidné a ničím nerušené prožití vánočních svátků a do nového roku štěstí, spokojenost a hlavně pevné zdraví. Soutěž je jedinečná v tom, že z vybraných prací účastníků vznikne barevná kniha v pevné šité vazbě, kterou vydá pořádající nakladatelství. Zúčastnění autoři (literáti i ilustrátoři), jejichž dílo bude v knize otištěno, ji dostanou jako odměnu. foto: Josef Böhm Vítězové jednotlivých kategorií obdrží navíc poukázky a věcné ceny, které věnují jindřichohradecké firmy. Bude udělena i Cena Města Jindřichův Hradec. Bližší podrobnosti naleznete na literárním serveru Autoškola v Nové Bystřici (vedle drogerie TETA) hod. Zaregistrujte se již nyní tel., .

8 Kavárna - cukrárna Mírové náměstí 56, Nová Bystřice Široký výběr mikulášských a vánočních cukrovinek. Široký výběr druhů kávy a teplých nápojů. perníkové svícny Přijímáme objednávky: Po-pá: So: Ne: Ovoce zelenina Zveme Vás do nově otevřené prodejny prodejní doba vtipné dárky, ptákoviny Mírové náměstí 56, Nová Bystřice prodejní doba Po-pá: So: vánočky štoly večky mini zákusky čajové pečivo Prodejna Papík na náměstí v Nové Bystřici Vánoce se blíží! Přijďte k nám nakoupit vánoční dárky, rádi Vám je zabalíme. Vybírat můžete z mnoha ověřených značek jako jsou například Lego, Mattel, Hasbro, Dino, Zapf Creation, Alltoys, Bruder nebo Tefal, Fagor či Toner týdenní akční nabídky zde nakoupíte ovoce a zeleninu z letáku Flop Darovat můžete také poukázky na nákup v našich prodejnách. A to v hodnotě v nabídce též exotické ovoce, žampiony, hlíva, sušené švestky, fíky, datle, vlašské ořechy 300 Kč, 500 Kč nebo Kč dárkové koše Děkujeme za přízeň v tomto roce a těšíme se na Vás i v roce Adventní trhy na Mírovém náměstí Sobota otevřeno 8:00-11:00 hodin a 14:00 16:00 - celý den na vše SLEVA 10% - punč tradičně ZDARMA - dárky rádi zabalíme Mírové náměstí č. 53, Nová Bystřice, obchodní dům Jednoty, telefon

9 Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Truhlářství Vacek Tel.: Jaroslav Fiala, Nová Bystřice 434, roční prohlídky a servis plynových spotřebičů, výměny kotlů a boilerů, opravy elektroinstalací. Tel.: Prodám byt 2+0 v Nové Bystřici v OV, výtah. Tel.: Prodám garáž za Otavanem, bez elektřiny. Cena dohodou. Tel.: Pila Mihulka, Hradiště 11 Prodej dřevěných briket, cena 3,80-4,50 Kč dle odebraného množství. Prodej palivového dřeva. Tel: Prodám DR byt 1kk, 32 m 2. Zděný, pěkně vybavený v nové zástavbě. Při rychlém jednání sleva. JH Hvězdárna. Tel: Ing. Pavel Bejček masér Tel.: Instalatérství Nová Bystřice voda, topení, odpady, kanalizace, svářečské práce, autogen, el. oblouk. Vít Jaroš, Václav Zahrádka. Tel.: , Prodám DB 2+1 v Nové Bystřici, 58 m 2, 4. patro bez výtahu, dům zateplen, balkon. Cena dohodou. Tel.: uplyne 20 let od úmrtí naší maminky, babičky, prababičky a praprababičky paní Boženy Myslivečkové z Blata uplyne 34 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka, pradědečka a prapradědečka pana Josefa Myslivečka z Blata. Vzpomínají synové a dcera, vnoučata, pravnoučata a prapravnouček Honzík. Měla jsi nás všechny tolik ráda, život jsi milovala. Proto Ti patří díky za to, že jsi s námi žila, dík za to, co jsi pro nás, naše milovaná Danuško byla. Nikdy na Tebe nezapomeneme. Dne uplynou 2 smutné roky, co nás navždy opustila naše hodná, milovaná dcera, sestra, maminka, manželka paní Danuše Ročárková. Stále na Tebe vzpomínáme. S láskou a úctou zarmoucená rodina. Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv) Adresa redakce: Turistické informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 54, Nová Bystřice Tel.: ; , Redakční uzávěrka: 20. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s. r. o. J. Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Turistickém informačním středisku Nová Bystřice.

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 14, číslo 11 M Listopad 2012 ěsíční zpravodaj novobystřických občanů novobystřické děti navštívily Londýn Pozvánka na listopadové akce Čtvrtek 8. listopadu 18.00 hod., KD Koruna - knihovna cestovatelské

Více

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Začal předvánoční čas

Začal předvánoční čas Ročník VIII Číslo 12 prosinec 2007 6,- Kč V době, kdy budete číst stránky posledního čísla letošního Kojetínského zpravodaje, bude už před radnicí na Masarykově náměstí svítit ozdobený stříbrný smrk symbol

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering

Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009. 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Nejdecké listy XI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2009 Informační měsíčník města Nejdku ZDARMA 9 110 let železniční trati Krušnohorský Semmering Oslava 100 let Krušnohorského Semmeringu - 15. 5. 1999 na nádraží v Nejdku.

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat.

č.21 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, Motto dne: Obdarováni jsme byli všichni, ale ne všichni to vědí a umí děkovat. č.21 15. prosince 2010 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA Město Žamberk Vás zve na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který se bude konat tradičně na Nový rok, 1. ledna 2011 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí v Žamberku.

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ZAHÁJENÍ SEZONY V MĚST. MUZEU STR. 3 JMENINY MĚSTA STR. 4 NAŠI PŘEDŠKOLÁCI STR. 9 ŠKOLNÍ AKADEMIE STR. 10 11 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

kalendář akcí září 2013

kalendář akcí září 2013 kalendář akcí září 2013 1. 9. Ne Poslední šachový miniturnaj a konečné vyhodnocení (více: Pionýr) 9.00 h. 2. 9. Po Zahájení nového školního roku, zápis do družiny (více: Ze života školy) Uzávěrka prázdninové

Více