Interní Projekty SVV /13 SVV 1 SVV /15 SVV 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2"

Transkript

1 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV /13 SVV 1 SVV /15 SVV 2 DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT Mgr. Petr Kraselovský ředitel odboru fondů EU a komerčních akcí

2 Příprava projektů ze Strukturálních fondů Identifikace projektového záměru, vazba programové a projektové roviny systému implementace strukturálních fondů, metodologie identifikace vazby mezi projektovou a programovou úrovní EU Strategické obecné zásady Společenství Národní strategický referenční rámec Operační program XY Oblasti podpory 1.1 Prioritní osa 1 Programová rovina Projektová rovina Projekty Rozhodnutí Záměr Popis Projektu 2

3 Pozice interních projektů ve struktuře OPPI ÚSPĚŠNÍ KLIENTI CZECHTRADE OPPI Prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání Oblast podpory 6.2 Podpora marketingových služeb Program Marketing Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí = SVV Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem v oblasti kosmických technologií = Vesmír Design pro Konkurenceschopnost = Design 3

4 Informace o projektu SVV SVV 1 Realizátor: Agentura CzechTrade Finanční prostředky: / Kč vč. DPH Předpokládané datum zahájení projektu: Skutečné datum zahájení projektu: Předpokládané datum ukončení projektu: Skutečné datum ukončení projektu: Předpokládané trvání projektu v měsících: 42 Aktuálně plánované trvání projektu v měsících: 42 Plánované účasti: 100 a více akcí Skutečně realizované účasti: 186 Plánovaný počet účastníků: (z toho 200 VP) Skutečný počet účastníků: (z toho 430 VP) 4

5 Informace o projektu SVV SVV 2 Realizátor: Agentura CzechTrade Schválen p. Ministrem průmyslu a obchodu Finanční prostředky: ,- Kč vč. DPH Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Trvání projektu v měsících: 28 Plán účasti na akcích SVV: 90 Plánovaný počet účastníků: (z toho 180 VP) 5

6 Realizace projektu SVV SVV 1 Subjekty podílející se na řízení, koordinaci, schvalování, realizaci a kontrole realizace projektu SVV 1: Realizátor Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Řídící výbor zástupci MPO (odbor řízení exportní strategie, sekce SFEU), CzechTrade Dodavatel vybraný nadlimitním výběrovým řízením a schválený komisí jmenovanou ministrem průmyslu a obchodu Subdodavatel smluvní partner, pracující pro dodavatele především v oblasti realizace společných účastí 6

7 Realizace projektu SVV SVV 2 Subjekty podílející se na řízení, koordinaci, schvalování, realizaci a kontrole realizace projektu SVV 2: Realizátor Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Řídící výbor zástupci MPO - Odbor řízení exportní strategie, Sekce fondů EU (SFEU), Agentura CzechTrade Dodavatelé smluvní partneři vybraní nadlimitním výběrovým řízením a uzavřením Rámcové smlouvy s více uchazeči na zajištění realizace jednotlivých akcí Rámcová smlouva je uzavřena s 8 dodavateli, kteří pro Realizátora zajišťují především realizaci společných účastí na veletrzích Tito dodavatelé jsou následně vybíráni pro každou jednotlivou akci formou minitendrů (e-tržiště) 7

8 Klíčové výstupy projektu SVV 1 a 2 Realizace aktivit realizace akcí (veletrhů a výstav) v rámci projektu Publikace Příručka Efektivní účast na veletrhu a brožura Průvodce českou účastí (pro SVV 2 již jen Průvodce českou účastí ) Seznam akcí SVV přehled akcí vytvořený ve spolupráci realizátora s Odborem řízení exportní strategie na náměty profesních organizací, podnikatelů a schválen ŘV projektu Doprovodné aktivity činnosti spojené s propagací projektu pro cílové skupiny Zprávy z realizace zpráva z realizace jednotlivých etap projektu (1 etapa 6 měsíců trvání) 8

9 Účastníci projektu SVV 1 a 2 a) MSP, velké podniky a podnikající profesní organizace - individuální prezentace v rámci společné expozice - výjimečně individuální prezentace formou samostatné expozice (pokud jsou na společné expozici min. 3 účastníci) b) Profesní organizace založené na základě příslušného zákona (svazy, komory, asociace aj.) - oborové prezentace v rámci společné expozice (prezentace výrobků členů) c) CzechTrade SVV 1, dodavatel HK ČR (bez účasti CT) CzechTrade SVV 2 - společná expozice 9

10 Forma a výše podpory Podpora je poskytována na pronájem veletržní plochy, výstavbu a provoz stánku a vizuální prezentaci obchodního jména a loga, a to: a) podle režimu de minimis* do výše 100 % způsobilých výdajů, max. 120 tis. Kč bez DPH na jednu akci platí pro MSP, velké podniky a podnikající profesní organizace pokud jsou plátci b) mimo režim de minimis do výše 100% způsobilých výdajů, max. 120 tis. Kč bez DPH na jednu akci - platí pro nepodnikající profesní organizace založené na základě příslušného zákona *výše podpory v režimu de minimis nesmí překročit u jednotlivých účastníků v průběhu 3 let 200 tis EUR 10

11 Důležité lhůty SVV 2 Podpora de minimis je zasílána po doložení dokumentů od všech účastníků konkrétní akce, přičemž je povinnost každého účastníka předložit agentuře CzechTrade všechny relevantní dokumenty ve lhůtě do 30 dnů po skončení veletrhu. Kompletní dokumenty od účastníků za 3 4 realizované akce SVV jsou předkládány Řídícímu výboru projektu SVV 1x do měsíce v případě nezbytnosti i v rámci hlasování per rollam. Vyplácení podpory samé v rámci všech schvalovacích procesů: 2 3 měsíce. Uzávěrka příjmu přihlášek pro účast na konkrétním veletrhu je nejpozději 3 týdny před jeho konáním z důvodů přípravy klíčového výstupu projektu brožury Průvodce českou účastí, kde jsou prezentování všichni vystavovatelé podpoření z projektu. 11

12 Realizace akcí SVV v roce 2013 Během II. etapy projektu SVV se uskutečnilo 14 veletrhů, na kterých bylo podpořeno celkem 175 subjektů včetně agentury CzechTrade, z toho jich 124 (tj. 70,9 %) působilo na společné expozici. V samostatných expozicích se prezentovalo 51 účastníků podle výrobního zaměření. V průměru se jednoho veletrhu zúčastnilo 12,5 firem. Rozhodující podíl podpořených subjektů tvořily MSP (78,9 %), velké podniky představovaly 8,0 % a profesní organizace 5,1 %. 12

13 Rozdělení akcí SVV v roce 2013 V roce 2013 byla podpořena účast v 11 zemích na následujících veletrzích a 1 doprovodná akce na veletrhu Heim + Handwerk, Mnichov: Ecofair/Energetika, Bělehrad Environment and Energy, Riga AUSA Annual Meeting and Exposition, Washington D.C. FIHAV, Havana Mitex, Moskva Productronica, Mnichov The National Painting and Decorating Show, Coventry SmartCity Expo, Barcelona Medica, Düsseldrof Heim+Handwerk, Mnichov - nejvyšší počet 33 účastníků v roce 2013 L Artigiano in Fiera, Milano Pollutec Horizons, Paříž Zdravookhraneniye, Moskva Sistep Midest, Casablanca 13

14 Veletrhy SVV v roce 2014 V průběhu III. a IV. etapy projektu SVV se uskuteční 76 veletrhů, na kterých by mělo být podpořeno minimálně 1085 subjektů. Zatím největší zájem projevily české firmy o stavební veletrh Coneco ( ) v Bratislavě, kam jich je zatím přihlášeno 55, a o veletrh sportovního zboží ISPO ( ) v Mnichově, kterého se zúčastňuje 42 subjektů. Během roku 2014 bude podpořeno celkem 76 veletrhů v 25 zemích světa, například v Rusku, Německu, USA, Číně, Kazachstánu, Turecku či JAR. Přehled zemí konání veletrhů SVV 2014 Austrálie Francie JAR Mongolsko Slovensko Bělorusko Itálie Kanada Německo Turecko Bosna a Hercegovina Indie Kazachstán Polsko Ukrajina Brazílie Indonésie Kuba Rusko USA Čína Japonsko Maďarsko SAE Vietnam 14

15 Seznam dokumentů SVV Seznam dokumentů: CZ-NACE (CZ-NACE.pdf 121kB ) Přihláška (Přihláška SVV doc 849kB ) Výběrová kritéria (Výběrová kritéria_1.pdf 287kB ) Seznam veletrhů 2013 (Seznam akcí SVV 2013.pdf 541kB ) Seznam veletrhů 2014 (Seznam akcí SVV _2014.pdf 778kB ) Výzva (Výzva SVV pdf 138kB ) Podmínky účasti (podmínky.pdf 98kB ) Schéma příjmu a výběru Přihlášek (Schéma příjmu a výběru přihlášek.pdf 144kB ) Orientační harmonogram administrace Přihlášky (Orientační harmonogram administrace Přihlášky.pdf 156kB ) 15

16 Seznam veletrhů na období 2015 Kontakt pro návrhy veletrhů a výstav od firem a svazů Správcem této adresy je pan Mgr. Miroslav Obruča tel Termín zasílání do

17 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST CZECHTRADE DITTRICHOVA PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 26. 3.2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e 1997 1998 1999 2000 2001 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Č eská agentura na podporu obcho du/czechtrade 2004 Obsah 1 # Vaše agentura 2 Hlavní události 3 Slovo ministra a ředitele 4 Struktura 5 Management 6 Světová

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Aktuální stav čerpání OPPI OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Setkání zástupců klastrů. Praha, 28. února 2007

Setkání zástupců klastrů. Praha, 28. února 2007 Setkání zástupců klastrů Praha, 28. února 2007 Cíle setkání Navazuje na tradici pravidelného setkávání zpracovatelů projektů Informace, týkající se metodik programu Klastry Odpovědět na otázky, související

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA

1 obsah # CZECHTRADE VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY CZECHTRADE / 2004 1 SLOVO MINISTRA 1 obsah # VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU SLOVO MINISTRA SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY CZECHTRADE / VAŠE AGENTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V CZECHTRADE VÝSLEDKY

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími Smluvními

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade

Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade 1997 1998 1999 2000 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade 2003 Obsah 1 # Vaše agentura 4 Hlavní události 5 Slovo ministra a ředitele 7 Struktura 8 Management 9 Světová

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více