Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek. č. 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek. č. 7. www.skolaprasek.cz"

Transkript

1 1 Zpravodaj Základní školy a mateřské školy, Prasek č. 7 Vážení rodiče, občané, přátelé naší školy, léto je v plném proudu a já již tradičně tohoto letního času využívám k rekapitulaci uplynulého školního roku. Dovolte mi tedy, abych se s Vámi v 7. čísle Zpravodaje ZŠ a MŠ, Prasek podělila o některé momenty ze života naší školy ve školním roce 2014/2015 Koncepce materiálního rozvoje školy: Budova základní školy je, řekla bych, velmi nadstandardně vybavena jak pomůckami, tak digitálními technologiemi. Z rozpočtu zřizovatele byla o minulých letních prázdninách vybavena školní jídelna (která slouží zároveň i jako školní družina) novým nábytkem a taktéž učebna 1. ročníku. Nový a velmi důstojný háv dostala i ředitelna, která byla vybavena nábytkem na míru. Konečně mohu přijímat návštěvy v prostorech, za něž se nestydím. Nyní nás čeká postupná výměna školních knihoven, které již vypadají nevábně a učitelských kateder. Co nás stále tíží nejvíce, je absence tělocvičny a hřiště kolem školy. Na hřiště kolem školy byl firmou Dřevoartikel vypracován projekt v celkové výši ,- a já se nyní snažím získat na jeho realizaci prostředky. Zatím neúspěšně. Pro realizaci sportovní haly zakoupila Obec Prasek u školy pozemek. Pozemek je připraven. Nyní už jenom čeká na to, až se podaří sehnat prostředky na výstavbu haly. Vše je o penězích. Obec dělá vše pro realizaci těchto projektů, ale nic nejde hned. Musíme se obrnit trpělivostí a nepolevovat ve své snaze v hledání finančních zdrojů. Budova mateřské školy disponuje překrásnou zahradou a světlými třídami. Myslím, že skýtá dětem velmi příjemné útočiště. I mateřskou školu se snažíme zvelebovat tak, aby mohla hrdě konkurovat jiným předškolním zařízením. Během těchto letních prázdnin došlo k rekonstrukci stropů a svítidel ve třídě Sluníček. Byly zde dány kazetové stropy a moderní svítidla, která splňují aktuální normy. Zároveň byla třída vymalována, bude položeno nové linoleum a bude vybavena kompletně novým nábytkem na míru od firmy Tremak. Myslím, že se mohou děti těšit na nový školní rok, protože přijdou do opravdu nádherných prostorů. Tyto investice byly realizovány z rozpočtu Obce Prasek. Na příští rok plánuji stejnou investici do třídy Koťátek, která už má též stropy a svítidla na konci své životnosti. Chtěla bych velice poděkovat zastupitelům a panu starostovi, neboť se o obě budovy vzorně starají a mám v nich velikou oporu v otázkách rozvoje obou zařízení.

2 2 Kapacita mateřské školy Letošní zápis do mateřské školy jsem sledovala s obavou, zda budu moci uspokojit všechny žádosti o přijetí do MŠ. Mé obavy se naplnily, neboť opět zájem převyšoval povolenou kapacitu našeho předškolního zařízení, která je stanovena na 54 dětí. Samozřejmě, že mě zájem o naši mateřskou školu nesmírně těší, vážím si důvěry rodičů a samozřejmě si vážím práce našich učitelek mateřské školy paní Renaty Hromádkové, Mgr. Yvony Novákové, Mgr. Radky Beňákové, Dagmar Reisové a také paní školnice Márie Plodrové, které odvádějí skvělou práci. Chápu, že je pro mnohé rodiče existenční nutností získat kladné rozhodnutí o přijetí pro své dítko a tudíž jsem se rozhodla nevydat záporné rozhodnutí, ale podstoupit opět (za svého působení v Prasku již potřetí) proces navýšení kapacity. Tedy od bude kapacita naší MŠ navýšena na 56 dětí. Ani to ještě není dostačující počet, ale bohužel z důvodu platných hygienických norem na prostory nám vyšší počet povolen nebyl. Granty a projekty Snažím se pravidelně sledovat grantový kalendář a hlídat projekty či granty, které by byly vhodné pro naši školu. Ve školním roce 2014/2015 se podařilo získat a vyčerpat finanční prostředky z těchto zdrojů: Spolupráce na projektu Velká technika pro malé kutily pedagožky MŠ a ZŠ (paní učitelka Yvona Nováková, Dagmar Reisová a Jaroslava Tomášková) se zúčastnily seminářů, v nichž se učily využívat didaktické pomůcky k rozvoji technických dovedností dětí a žáků, za účast v tomto projektu jsme získali didaktické stavebnice do MŠ a ŠD v hodnotě ,-, projekt byl financován z ESF V rámci projektu Učíme digitálně, CZ / / jsem získala částku ,- na nákup tabletů ,- na nákup SW, projekt byl financován z ESF. Cílem tohoto projektu bylo naučit pedagogy školy využívat digitální technologie ve vyučování (a samozřejmě je jimi vybavit) tak, aby jejich využití bylo efektivní. Zapojení pedagogové školy (Eva Kaprálová, Jaroslava Tomášková, Martina Holmanová a Jana Haltufová) absolvovali s lektory cyklus vzdělávacích seminářů přímo u nás ve škole, zpravidla ve večerních hodinách. Nyní budu již netrpělivě sledovat, kdy bude vyhlášena výzva, ze které budu moci vybavit dotykovými zařízeními i naše žáky. Získala jsem finanční podporu z grantového programu společnosti ŠKODA AUTO Bezpečnost má zelenou v celkové výši ,-. Z těchto prostředků bylo vybudováno na zahradě mateřské školy dopravní hřiště pro potřeby mateřské i základní školy

3 3 Neúspěšné žádosti: Napsala jsem žádost o grant společnosti Nadace ČEZ s názvem Oranžové hřiště na částku částka měla být použita na výstavbu hřiště u školy bohužel, přestože byla žádost postoupena správní radě, byla v konečné fázi zamítnuta, budu zkoušet i v příštím roce, třeba budu již úspěšnější Již schválené žádosti, k jejichž čerpání dojde ve školním roce 2015/2016: Byla schválena moje žádost s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ Za knihami a zlepšením jazyků se šablonami v celkové výši ,-. Tyto prostředky budou využity na nákup knižních titulů do školní knihovny a týdenní jazykový pobyt žáků 5. ročníku ve Velké Británii. Financováno z ESF. Byla schválena moje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pod názvem Zájmová práce se žáky mimo vyučování v celkové výši ,-. Dotace bude použita na nákup pianina, notových stojanů, podnožek pro kytaristy a na vybavení kroužku keramiky. Samozřejmě, že se nové výzvy neustále otvírají. Budu je hlídat a třeba k těmto schváleným projektům přibydou další. Pedagogický sbor školní rok 2014/2015: Ředitelka školy: Mgr. Eva Kaprálová Vedoucí učitelka MŠ: Renata Hromádková Učitelky MŠ: Dagmar Reisová Mgr. Yvona Nováková Mgr. Radka Beňáková Učitelky ZŠ: Jana Haltufová, Mgr. Martina Holmanová, Mgr. Eva Cechová Mgr. Eva Kaprálová, Jaroslava Tomášková Učitelka ŠD: Jaroslava Tomášková

4 4 Provozní zaměstnanci: Vedoucí školní jídelny: Zlata Joštová, kuchařka: Naďa Zimová, pomocná kuchařka: Petra Pecharová Školnice ZŠ: Jiřina Pecharová, školnice MŠ: Mária Plodrová Kroužky, které pracovaly při základní škole ve školním roce 2014/2015: dramatický divadelní soubor Třesky plesky (vedoucí Eva Kaprálová), hra na kytaru (vedoucí Eva Kaprálová), hra na flétnu (vedoucí Martina Holmanová), anglická konverzace (vedoucí Martina Holmanová), keramika (vedoucí Jaroslava Tomášková a Jana Haltufová), judo (vedoucí Jaroslav Hnát), německá konverzace (vedoucí Eva Cechová), angličtina s rodilým mluvčím (pan Brian Bolger) a nyní přehled všech akcí ZŠ, které ve školním roce 2014/2015 proběhly: beseda na téma Bezpečnost internetu přespolní běh se ZŠ V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově drakiáda se soutěžemi (slalom sedláka Drábka) a opékáním brambor, dopoledne recitační soutěž na téma Podzim halloweenský program pro žáky, výtvarná soutěž, film, diskotéka, soutěže návštěva kouzelníka v MŠ beseda s policistou na téma: Bezpečnost na silnici přírodovědná soutěž v Měníku beseda o knize O Květušce a Tesaříkovi s autorkou knihy škola uspořádala svůj druhý ples pro veřejnost KD Jiskra uskutečnil se ve stylu Tenkrát na Západě Vánoční výtvarná dílna pro veřejnost v jídelně školy navštívil nás čert a Mikuláš poslal balíčky z dovolené z Kuby byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole Zéva v Hradci Králové navštívily nás řádové sestry z novobydžovského děkanství a vyprávěly si s dětmi o podstatě Vánoc, žáci si zahráli živý Betlém besídka pro rodiče tentokrát v KD Jiskra, vtipné scénky (již se o besídkách do školy nevejdeme ) uskutečnil se tradiční vánoční koncert v kostele spojený se staročeským občerstvením a prodejními trhy před kostelem, na nichž si žáci prodávali vlastní výrobky z keramiky. Pozvali jsme hudební skupinu COP z Plzně, která měla úžasný úspěch, vystoupili na úvod též žáci a učitelé školy, hostem byl MgA. Kamil Husar,

5 5 který žáky a učitele doprovodil na dechové nástroje a pan Václav Tláskal, který doprovázel produkci žáků na bicí 21., proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2015/ se uskutečnil v Peci pod Sněžkou lyžařský kurz návštěva divadla Drak v Hradci Králové představení Jak si hrají tatínkové exkurze Praha výstava Brána do vesmíru a Neviditelná výstava byli žáci 4. ročníku testováni ze čtenářské gramotnosti společnost Scio testování žáků 5. ročníku z Čj, M, Aj a OSP (osobních studijních předpokladů) přírodovědná soutěž v Měníku žáci pátého ročníku si již tradičně v obci zasadili svoji lípu, aby jim navždy připomínala, že zde mají své kořeny paní Naďa Zimová (předsedkyně SPOZu) připravila na obecním úřadě pro páťáky slavnostní raut Čarodějnický den orientační závod v lese, karneval, táborák naše škola pořádala na sportovišti Sport Ring v Novém Bydžově pro málotřídní školy okresu HK lehkoatletické přebory školní výlet Zoo Dvůr Králové nad Labem (1., 2. tř.), Les Království + Zvičina (3. 5. tř.) školička pro předškoláky, kde si vyzkoušeli, jak to chodí ve školních lavicích Srnčí trofej v Měníku Olympiáda v ZŠ Klicpery byli jsme pozváni na atletický čtyřboj krajské přebory v lehké atletice (postoupivší z okrskového kola) Sjezd rodáků, den otevřených dveří, vystoupení našich žáků s tanečním číslem na hřišti (vystoupení s žáky nazkoušely paní učitelky Haltufová a Holmanová) spaní ve škole s tradiční stezkou odvahy a strašidelným programem, opékání buřtů Divadelní večer ZŠ a MŠ Prasek v Jiráskově divadle v Novém Bydžově (v pořadí již čtvrtý), kterým náš divadelní soubor zakončil svou celoroční divadelní práci uskutečnili jsme společný cyklistický výlet s rodiči a dětmi. Cílem cesty byl areál koupaliště Humburky, opékali jsme buřty, využili místní hřiště a kiosek slavnostní předání vysvědčení + lístečková burza žáci si za získané pochvalové lístečky nakupovali věcné ceny (získané od sponzorů školy) náš letní dětský tábor v areálu Lev v Lázních Bělohrad během letních prázdnin probíhá ve sloupenském zámku výstava žákovských prací, kde má svoji výstavku umístěnou i naše škola, především ji tvoří výrobky z keramiky a výkresy (otevřeno od do soboty, neděle)

6 6 Program divadelního večera ZŠ a MŠ Prasek, divadelní soubor Třesky plesky Jiráskovo divadlo, červen / Císařovy nové šaty podle Hanse Christiana Andersena velmi volně upravila Eva Kaprálová komediální hra, hráli nejstarší členové souboru: Veronika Hešlarová, Štěpán Senohrábek, Eliška Tláskalová, Zlata Cvrčková, Veronika Dušková, Lucie Leinerová, režie: Eva Kaprálová, technika: Martina Holmanová, výtvarník: Jana Haltufová 2/ Pásmo hravých básniček a písniček předvedly děti z MŠ režie: Martina Holmanová, hudba: Eva Kaprálová 3/ O zvířatech a lidech známé bajky v úpravě a režii Evy Kaprálové, výtvarník: Jana Haltufová, Martina Holmanová technika: Martina Holmanová A/ Vlk a pes: hráli Filip Kluger, Michal Solár B/ Pastýř vtipálek: hráli Tomáš Gráf, Kateřina Hešlarová, Kamila Husarová, Karolína Soustružníková C/ Myši a kočky: hráli Lucie Vlasáková, Natálie Verbitská, Karolína Novotná, Stela Bencsiková D/ Zajíci a žáby: hráli Kamila Husarová, Karolína Novotná, Stela Bencsiková, Nikola Černá, Vojtěch Veselý, Vojtěch Kofránek, Eliška Jurečková E/ Kavka a cizí peří: hráli Matěj Chlíbek, Kamila Husarová, Karolína Soustružníková, Kristýna Smolíková, Kateřina Hešlarová, Eliška Jurečková 4/ Jak křeček snědl dědu Mráze podle Miloše Macourka upravila Eva Kaprálová, režie: Eva Kaprálová, výtvarník: Jana Haltufová, technika: Martina Holmanová Hráli: Miloš Kofránek, Matěj Stejskal, Radim Cvrček, Aneta Veselá, Nicol Magdičová, Dominik Verbitskij, Matěj Svatopluk Chlíbek, Adéla Dvořáková, Veronika Tomášková 5/ Michal Drábek, který navštěvoval na naší škole kroužek hry na kytaru, předvedl, co se naučil 6/ O rybáři a staré botě aneb malá recyklační pohádka podle Jiřího Žáčka upravila Eva Kaprálová, režie: Eva Kaprálová, výtvarník: Jaroslava Tomášková, technika: Martina Holmanová Hráli: Tomáš Ludvík, Veronika Gráfová, Anastázie Kaprálová Děkuji všem, kteří nás přišli do Jiráskova divadla podpořit.

7 7 Pásmo básniček a písniček dětí z MŠ, režie: Martina Holmanová Ples Tenkrát na Západě Po velmi úspěšném prvním plese, který organizovala ve stylu retro naše škola ve školním roce 2013/14, jsme se rozhodli, že uspořádáme ples i tentokrát. Dlouho jsme přemýšleli, jaké téma zvolit nakonec zvítězilo téma Tenkrát na západě. Pozvali jsme skvělou kapelu Takhle asi ne z Vysokého Mýta. Lhala bych, kdybych řekla, že jsem nebyla zklamaná poměrně malou účastí. Ovšem musím říci, že všichni ti, kteří přišli (a jim moc děkuji!), byli skvělí a přispěli k perfektní zábavě. Myslím, že ten, kdo přišel, si zábavu užíval a jistě nelitoval. Za celý realizační tým si troufám říci, že se ples povedl. Za každou takovou akcí, byť to třeba na první pohled není vidět, stojí veliké nasazení realizačního týmu. Bereme své působení na venkovské škole vážně a snažíme se podpořit kulturní život na vsi, jak jen nám to naše síly dovolí. Vzhledem k tomu, že jsme vycítili, že o námi pořádaný ples není až takový zájem, rozhodli jsme se, že si ve školním roce 2015/2016 dáme plesovou odmlku. Místo plesu uspořádáme pro rodiče a přátele školy v měsíci říjnu 2015 zájezd po moravských vinných sklípcích

8 Ples naší školy v KD Jiskra Tenkrát na Západě, kapela Takhle asi ne 8

9 9 Koncert v kostele a kapela COP Vím, že o vánočním koncertě v kostele bych se už nemusela rozepisovat ale přesto ten letošní byl totiž pro mě výjimečný a přinesl mi celou řadu nových zkušeností. Předně proto, že jsem si troufla pozvat kapelu, která má v Česku velký zvuk (je dokonce držitelem ceny Anděl) a pak z toho důvodu, že jsem si do tohoto úctyhodného stánku dovolila pozvat kapelu, která je žánrově úplně jinde, než je pro kostelní produkci obvyklé. Vůbec jsem jako organizátor nepočítala s tím, že taková zavedená a úspěšná kapela musí mít své skalní fanoušky, kteří nebudou váhat přijet za ní kamkoli. Byla jsem překvapená, že zde byli milovníci bluegrassové hudby třeba až ze Semil. O to víc mě mrzí, že se někteří do této naší kapličky nevešli a jeli takovou dálku zbytečně. Bluegrass a kostel upřímně, čekala jsem, že se někomu nemusí toto spojení líbit. Na druhou stranu bych ráda zvala k nám do Prasku žánrově rozličné hudebníky myslím, že je fér, aby si na své přišel každý. Tedy jednou bude uspokojen ten, podruhé onen. Měli bychom být k sobě tolerantní a nestavět svůj vkus a názor nad názory a vkus ostatních. Ale celkově myslím, že atmosféra v kostele byla skvělá. Překvapilo mě, že i starší ročníky tuto volbu přijaly a dobře se bavily, za jejich shovívavost jim velice děkuji. Již mám určitou představu o letošním hostu koncertu, tak věřím, že snad nebudou ti, kteří si na koncert najdou čas, zklamáni. Michal Leicht, kapelník COPu

10 10 Příloha věnovaná našim páťákům V letošním školním roce si svoji lípu zasadili: Michal Drábek z Prasku Chtěla bych upozornit všechny občany, kteří tento zpravodaj čtou pokud se chystáte jít do nějakého vleklého soudního sporu, počkejte si na okamžik, kdy tento borec dokončí práva (Michal touží být právníkem) cca 13 let. Pak budete mít jistotu, že svoji kauzu vyhrajete! Michal je velmi bystrý kluk, má potenciál a ambice. Pamatuji, že od okamžiku, kdy Michal vstoupil do první třídy, vycházela pravidelně z jeho úst směrem k pedagogické autoritě, která mu zadala jakýkoli pokyn, věta: A proč to máme takhle dělat? S odpovědí: Prostě to tak bude a basta, se Michal rozhodně nesmířil. Michal je kluk, který nedělá nic zbytečně, potřebuje znát smysl každého svého konání a pak ho činí velmi zodpovědně. Michalovi rodiče mají velkou výhodu, protože již nyní si mohou být jistí, že jejich syn rozhodně nesejde z cesty on si totiž musí vše zvážit svým chladným rozumem. Abyste si ovšem nemysleli, že jeho osobnosti vévodí pouze chladný rozum Michalova duše miluje

11 11 hudbu a kdo miluje hudbu, bude vždy člověkem dobrým Michale, přeji Ti šťastný a úspěšný život. Michal Klouzek ze Zdechovic Vzpomínám si na svá školní léta. V dětském kolektivu se vždy sešli nějací rebelové, slušňáci, komedianti, děti, které byly nenápadné Takové vzorce uměle vytvořených kolektivů se neustále opakují. Michala bych zařadila přesně mezi ty slušňáky. Michal je hodný a vzorný kluk. Vše dělá tak, jak to od něho okolí vyžaduje. Nikdy neprotestuje, nevybočuje svými názory, činy. Se stejnou intenzitou, s jakou se snaží dělat vše správně, nese své neúspěchy. Michal je chytrý kluk, jsem si téměř jistá, že životem projde bez újmy a velmi dobře se uplatní. Michale, pamatuj si, že ne vždy je nutné brát vše se stoprocentní vážností. Někdy je dobré mít nad věcmi kolem sebe určitý nadhled, brát je s humorem. A že Ti humor není cizí, to vím moc dobře. Přeji Ti v životě mnoho štěstí. Buď vždy sám sebou a snaž se najít uspokojení v tom, co dělá dobře jenom Tobě. Veřejné mínění dokáže člověku, pokud je nelichotivé, znepříjemnit život ale zase bývá povrchní a nespravedlivé člověk by ho neměl brát příliš vážně pamatuj, že pusou ubližují lidé, kteří jsou sami nešťastní nebo ti, kteří jsou zlí (Píši Ti tyto řádky, protože z Tvé povahy cítím, že bys mohl jednou o těchto věcech přemýšlet či s nimi bojovat ale třeba se mýlím )

12 12 Nikola Klozová z Prasku Nikolka nám neuvěřitelně rychle vyspěla. Z malé nejisté holčičky vyrostla mávnutím proutku v sebevědomou dívku. Předvídala jsem jí skvělou gymnastickou kariéru. Nikolka byla totiž vždy neuvěřitelně obratná a pohyblivá v kloubech ale nejenom to (toto bývá jenom zlomek úspěchu), na ni byl (a je) hezký pohled, neboť její pohyby byly (a samozřejmě jsou) ladné. Bohužel, mrzí mě, že v tomto nebyla dále odborně rozvíjena, protože by jistě udělala díru do světa. Nikolka má jako dívka velkou výhodu v tom, že je hezká bude mít jistě mnoho věcí jednodušších než ty, které takový dar od přírody nedostaly. Ale Niki, toto není vše. Pamatuj, že aby byl člověk úspěšný a šťastný, musí na sobě neustále pracovat na svém vzdělání i na své povaze. Přeji Ti mnoho úspěchů v nové škole, opravdové kamarádky, skvělé učitele. Najdi si v budoucím životě takovou profesi, která Tě bude uspokojovat a buď šťastná.

13 13 Miloš Kofránek z Prasku Milda dostal do vínku velmi cenný dar. Je to přesně ten typ člověka, o kterém se říká, že v tom umí chodit. Dokáže přesně odhadnout, co na koho platí a ono mu to vychází. Když mně pochválil garderobu, už jsem věděla, že bude následovat sdělení, že si něco zapomněl prostě na Mildu se nešlo nikdy zlobit. Byl to vždy takový náš školní komediant a to myslím v tom nejlepším slova smyslu. Byl mojí velkou oporou v dramaťáku (a já pevně doufám, že bude i nadále). Škoda, že jsem si za těch pět let nepsala jeho hlášky, myslím, že by daly na celé číslo humoristického časopisu. Je to přesně ta osobnost, po které zůstává prázdné místo, když odejde Milda je prostě nezaměnitelný a škola bez Mildy už nikdy nebude tím místem, kterým bývala. Zároveň je to dobrák a férový kluk. Už nyní vím, že bude ve své dospělosti vyhledávaným parťákem pro chvíle vážné i veselé. Mildo, přeji Ti mnoho štěstí. Jenom pamatuj, že ne vždy jde vše vyžehlit pusou někdy je též zapotřebí přiložit ruku k dílu ale to jistě brzy pochopíš sám. Hlavně zůstaň takový, jakého jsme Tě poznali

14 14 Kristýna Samková z Prasku Kristýnka je duše čistá. Nevzpomínám si, že by někdy někomu ublížila. Je dobrosrdečná, obětavá, stále pozitivně naladěná. Je to holka do nepohody. Od mala byla samostatná a spolehlivá, což jsem vždy její mamce záviděla. Kristýnka je veliká milovnice a znalkyně přírody. Také byla náruživou členkou divadelního souboru a opravdu skvělou herečkou. Kristýnka vždy byla naším sluníčkem a všem se nám po ní bude stýskat. Kristýnko, přeji Ti, abys v nové škole získala skvělé kamarády a měla štěstí na hodné učitele. Pamatuj si, že ne vždy je dobré každému důvěřovat. Někdy je třeba být opatrná a obezřetná, protože ne všichni lidé jsou stejně hodní a bezelstní jako Ty. Přeji Ti, abys našla v životě dobré uplatnění a byla jsi šťastná!

15 15 Matěj Zima Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že je Matěj bručoun, opak je pravdou. I když si důsledně zakládá na svém typickém kamenném výrazu, oplývá neuvěřitelnou dávkou vrozeného smyslu pro humor. Dokáže velmi vtipně a trefně glosovat každou situaci. Není proto divu, že byl vždy vyhledávaným parťákem a o kamarády neměl nikdy nouzi. Krom humoru dostal ovšem do vínku ještě něco mnohem cennějšího. Matěj je férový kluk. Nikdy na nikoho nežaloval, nikoho nikdy nepodrazil. Vždy se dokázal umně vyhnout konfliktům. Mrzí mě, že jsem Matěje nikdy nedokázala přesvědčit, aby navštěvoval divadelní soubor, přestože jeho komediální talent se mi jevil jako mimořádný. Matěji, přeji Ti v nové škole skvělé kamarády. Poznala jsem Tě jako pohodového kluka, který než by se s někým rval o úspěch, raději ustoupí. Je to sice fajn vlastnost pro udržení si všeobecné oblíbenosti, ale věř mi, že je někdy dobré se (myšleno v tom dobrém slova smyslu) porvat o dobré místo v životě a Ty rozhodně máš dispozice k tomu, abys na to dobré místo v životě dosáhl a byl úspěšný Mnoho štěstí!

16 16 Vážení rodiče, občané, přátelé školy, děkuji Vám za přízeň, které se nám od Vás dostává. Chtěla bych Vám popřát krásný zbytek léta, mnoho štěstí v každém Vašem konání a budu se těšit na setkání s Vámi při akcích pořádaných naší školou. A nyní předávám slovo paní vedoucí učitelce naší mateřské školy Renatě Hromádkové, která Vás podrobně seznámí s činností mateřské školy ve školním roce 2014/2015. Mgr. Eva Kaprálová, ředitelka školy

17 17

18 18 po roce se opět setkáváme nad stránkami našeho zpravodaje, abyste ani letos nepřišli o to nejzajímavější, co nám letošní rok přinesl, ať už to byly investice a modernizace naší školy, účast dětí v mnoha soutěžích, výlety či zapojení MŠ do programu oslav naší obce. V první části bych se s vámi ráda podělila o to, co vše se nám podařilo v MŠ vylepšit, druhá část je věnována akcím MŠ, na které si můžete zároveň i prohlédnout některé fotografie ze zmíněných akcí, třetí část bych ráda věnovala našim předškolákům, kteří se s námi tento rok loučí a odchází po prázdninách do školy. Velkým posunem v komunikaci s rodiči, potažmo i s veřejností jsou funkční webové stránky, které průběžně aktualizujeme, a prostřednictvím kterých informujeme vás všechny, kteří se o dění v mateřské škole zajímáte. Již začátek školního roku začal ve znamení velkých změn, neboť jsme během podzimu slavnostně zahájili provoz na dětském dopravním hřišti, které bylo vybudováno za finanční podpory společnosti Škoda Auto. Práce na dopravním hřišti Prostřednictvím dopravní výchovy se děti učí vnímat a chránit nejen své zdraví a svůj život, ale i životy jiných účastníků silničního provozu.

19 19 Samostatnost projevily již při samotné přípravě, při výrobě dopravních značek, dopravních prostředků a samotného návrhu dopravního hřiště. Naučily se vnímat možné nebezpečí na silnici a předvídat jej. Jako odměny byly dětem zakoupeny krásné plastové dopravní značky a koloběžky, na kterých se učí jezdit vpravo a dodržovat v rámci svých schopností dopravní předpisy. Děti samostatně vypracovaly návrh dopravního hřiště, líbila se jim křižovatka v Novém Bydžově, na kterou jsme se jeli společně nejdříve podívat. Děti na kruhovém objezdu v Novém Bydžově

20 20 Živý semafor Dopravní soutěž s Policií ČR Mám dobře vybavené kolo? Co se navíc ještě podařilo a že toho nebylo málo? Původní starý nábytek ve třídě Sluníček již dosloužil, nahrazujeme jej proto dle zpracovaného projektu firmy Tremak nábytkem zcela novým, jeho velikost je uzpůsobena velikosti dětí, povrch nábytku je upraven tak, aby vyhověl bezpečnostním normám.

21 21 Z tohoto projektu v letošním školním roce jsme pořídili krásné úložné boxy s lavicemi na hračky, zbytek bude realizován o letošních prázdninách společně s výměnou svítidel. Třída Sluníček tak dostane zcela nový ráz, který bude odpovídat nejmodernějším trendům, hlavním předpokladem je však pro nás především zpracování materiálů, které zaručují dlouhodobou funkčnost v náročných podmínkách mateřské školy. Při výběru jsme se řídili nejen funkčností a estetickou stránkou, ale rozhodné pro nás byly také bezpečnostní atesty vybíraného nábytku. Moc se na novou třídu všichni těšíme. ZÁŘÍ Polodenní výlet do lesa spojený s poznáváním přírody Divadelní představení v Jiráskově divadle s Upírem Krejčím s názvem Dopravní výchova Exkurze na náměstí v NB, sledování provozu na křižovatce Výtvarná soutěž dětí na téma Vyrobíme si vlastní dopravní hřiště." ŘÍJEN Návštěva divadla Kozlík v MŠ s Vodnickou pohádkou" Závody na koloběžkách spojené s poznáváním dopravních značek Halloween - dýňová dílna pro rodiče s dětmi, akce MŠ s překvapením, opékáním buřtů na zahradě hnědý den LISTOPAD Návštěva budoucích prvňáčků v ZŠ Návštěva Jiráskova divadla písničky Míši Novozámecké Výtvarná soutěž dětí na téma Bezpečně na silnicích PROSINEC Vánoční fotografování v MŠ Kouzelník v MŠ Ples ZŠ a MŠ Prasek v restauraci Jiskra Rozsvícení vánočního stromečku, návštěva čerta a Mikuláše s nadílkou, prodejní trhy našich dětí (akce pro rodiče s dětmi) v v MŠ Dopoledne v MŠ divadelní pohádka Vánoční příběh" Plavecký kurz pro děti od 4 let probíhal od do Koncert v kostele, spojený s malým vystoupením našich dětí Vánoční nadílka v mateřské škole LEDEN Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a

22 22 Bílý den Zimní olympiáda v MŠ ÚNOR Maškarní ples v MŠ pestrobarevný den v MŠ Návštěva divadla Drak v Hradci Králové Vynášení MORANY, vítání jara s lidovými písničkami BŘEZEN Bubenická dílna v MŠ Návštěva Aquacentra v Hradci Králové Soutěž MATEŘINKA v Novém Bydžově DUBEN Jarní dílna pro rodiče s dětmi v MŠ Velikonoční svátky - zdobení Dravci v MŠ Polodenní pěší výlet na Venturku DEN ZEMĚ Oslava DEN ZEMĚ - zelený den, výlet po naučné stezce v lese spojený s ekologickým programem Slet čarodějnic v MŠ, dopoledne plné soutěží a her KVĚTEN Zápis do mateřské školy Fotbalový turnaj v Nepolisech Pěší výlet do Nového Bydžova Divadlo Kamila Kouly Z pohádky do pohádky od 8.30 Školička- hrajeme si na školu, návštěva v základní škole Společné fotografování dětí Oslava MDD, žlutý den v mateřské škole, výlet do Tonga s překvapením ČERVEN Kouzelník z Frýdku Místku Magik - Revue Kellner Kouzelnické představení " od 8.30 v MŠ Dětská olympiáda v N. Bydžově Pěší výlet do Zdechovic Návštěva Jiráskova divadla, koncert skupiny Pískomil se vrací (pěší výlet do Nového Bydžova) Vystoupení dětí na akci Sjezd rodáků v obci Velkolepá zahradní slavnost, šermování předškoláků a jiná překvapení (akce pro rodiče s dětmi)

23 23 Naši malí indiáni Taneční skupina Mustang při poslední přípravě před vystoupením na Mateřince

24 24 Slavíme společně svátky a narozeniny

25 25 Připomínáme si tradice, my se čertů nebojíme Setkáváme se s rodiči na společných dílnách a akcích školy Nabídka nadstandardní aktivity školy pro děti Plavecký výcvik v Hradci Králové je velmi oblíbená forma vzdělávání, pomáhá dětem zbavit se strachu z vody, osvojí si základní plavecké dovednosti, a to již od 4 let. Prostřednictvím tanečního kroužku děti získají základy taneční průpravy, tanec přináší radost z pohybu, vede paní učitelka Dáša Logopedickou prevenci zajišťuje paní učitelka Renata s paní učitelkou Yvonou S aerobikem si děti zacvičí a tak trochu poznají i tanečními kroky, vede paní učitelka Renata V dramatických hrátkách s písničkami se děti se postupně seznámí s prací na jevišti, osvojí si základy dramatické výchovy, vede paní učitelka Martina s paní ředitelkou Evou Kaprálovou S výukou anglického jazyka zábavnou formou dětem pomáhá paní učitelka Radka Předškoláček připravuje děti na školu, hrajeme si s paní učitelkou Yvonou. Judo- trochu sportu a posilování s bezva trenérem juda panem Jardou. Fotbálek s trenérem fotbalu panem Petrem na zahradě mateřské školy. Nadstandardní aktivity neboli kroužky se každý rok obměňují podle věkového složení a zájmu dětí.

26 26 Fotbalový turnaj v Nepolisech

27 27 Klaudinka Beňáková Filípek Tomášek Klaudie Beňáková je holčička, která nezkazí žádnou legraci, ráda kreslí, tančí a zpívá. Je velkou parádnicí, těší se na profesi paní učitelky. Filip Tomášek rád maluje obrázky traktorů a jinou zemědělskou techniku, naučil mne, jak rozeznat traktor Zetor od Johna Deera, umí vyprávět o lese a o zvířátkách, které v něm žijí, byl velkou oporou při nacvičování Mateřinky, má vrozený organizační talent, Filípek si přeje být veterinářem. Nikolka Jindrová Mareček Čížek Marek Čížek je šikovný pracovitý kluk, který se zajímá o vše, co se kolem něj děje. Velmi rád staví z lega a navíc moc pěkně kreslí. I když se zdálo, že sport nemá rád, vyrostl z něj velký sportovec. Moc se těší s kamarády do školy.

28 28 Nikolka Jindrová je naše kamarádka, o které každý ví, že na všechno má čas. Nespěchá, nikoho nehoní, a přesto všechno stihne!! Zkrátka dokáže překvapit, navíc je pečlivá, zvídavá, klade spoustu otázek, na které ve škole určitě dostane odpověď. Hrajeme si nejraději Lukášek Stránský Anetka Pražáková Anetka Pražáková je veselá holčička, která se do školy moc těší. Má ráda tanec, zpívání a hry na zahradě, nejraději však vykresluje omalovánky. Lukáš Stránský je fotbalista tělem i duší, velký kamarád, který se směje od rána do večera. Je to chytrý kluk, který rád staví, maluje, vypráví historky ze života a navíc chce být veterinářem, zatím se doma stará o křečky a psa Badyho.

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Úvodník. Motýlková školička 2/2013

Úvodník. Motýlková školička 2/2013 Úvodník Jsme obec, kde se nic neděje? Milí obyvatelé obce, pořadatelé kulturních, společenských a sportovních akcí, když se podívám na internetové stránky naší hezké obce, musím si položit otázku: Proč

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015

Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 OBČASNÍK ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POSTOLOPRTECH ČERVEN 2015 Vážení rodiče, děti, příznivci naší školy, Z dopisu Běly Gran Jensen zakladatelky hnutí Na vlastních nohou Dobrý den, především, prosím, přijměte

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2012 2013 / č. 41 / vydáno 15. listopadu 2012 Vážení rodiče, přinášíme další číslo Zpravodaje, ve kterém najdete nejdůležitější informace

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Hřiště vizitka vztahu k dětem

Hřiště vizitka vztahu k dětem Vážení občané, v letošním roce máme naplánováno uskutečnit několik investic. Na některé se podařilo získat dotace, další budeme financovat z obecního rozpočtu. Bohužel se stále nedostává na naše nejpalčivější

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více