SMART Voting Platform

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Voting Platform"

Transkript

1 Návod k ovládání SMART Voting Platform Řešení pro rychlé organizování SMS marketingových průzkumů, soutěží a anket Ver Když rozhoduje každý hlas 1 / 16

2 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A PŘÍNOSY NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU A POPIS ZÁKLADNÍCH PRVKŮ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ AKCÍ A HLASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POLOŽKY MENU Zákazník Seznam Akcí Nová akce Billing Report Losování Prezentace Objednat kredit SMS VYTVOŘENÍ NOVÉHO HLASOVÁNÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD: PŘÍKLAD PŘÍKLAD PŘÍKLAD Kontaktní údaje: Centrála společnosti BB Centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/4, Praha 4 Česká Republika tel.: fax: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti Logos a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. 2 / 16

3 1 Základní charakteristiky a přínosy Snadný start Zahájení nového průzkumu, soutěže, marketingové kampaně nebo hlasování je otázkou okamžiku. Zákazník nepotřebuje žádný speciální mobilní telefon ani jiný hardware, stačí mu jen přístup na internet. Systém pracuje formou kreditu. To znamená, že lze vyčerpat služby do výše objednaného počtu přijatých nebo odeslaných SMS a pod. Výši kreditu nastavuje správce systému. Flexibilita, rychlost a univerzálnost Logos SMART Voting Platform se stejně dobře hodí pro mobilní referendum či průzkum spokojenosti, stejně jako pro jednoduchý objednávkový systém pomocí SMS. Systém podporuje např. náhodné losování vítěze z odpovědí na anketu nebo automaticky generované odpovědi na přijaté zprávy. Organizátor může používat standardní SMS, stejně jako Premium Rate SMS, které zákazníkům (organizátorům akcí) umožní lépe financovat spotřebitelské soutěže, předplatné a podobně. Přístupnost a jednoduchost celé aplikace jsou neocenitelnými vlastnostmi například pro plánovaní marketingových akcí, které se startují mnohdy v kritickém termínu. Intuitivní ovládání Zákazník si jednoduše definuje a řídí své akce. Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a zvládnutí je velmi rychlé. Není nutná instalace žádného programu na zákazníkův počítač. Bezpečnost, ochrana osobních dat účastníků Systém zaručuje ochranu anonymity účastníků, kteří zasílají své údaje prostřednictvím SMS, dle platných zákonů na ochranu osobních dat. Organizátoři jsou povinni ze zákona registrovat své údaje a získané databáze. Není možné anonymně spouštět jakékoli SMS kampaně. Flexibilita nasazení Řada společností a institucí z různých oblastí (např. reklamní a výzkumné agentury, média, státní správa, retailové obchody aj.) má v současné době velký zájem o pořádání vlastních jednoduchých soutěží či kampaní, ale nejsou ochotny investovat do vývoje jednoúčelové aplikace na zakázku. 3 / 16

4 2 Návod k ovládání 2.1 Přihlášení do systému a popis základních prvků Vstupem do systému je vstupní internetová obrazovka, která je na adrese Do polí Uživatel a Heslo zapíše uživatel svoje uživatelské jméno a heslo, které obdrží od správce systému. Po správném zadání jména uživatele a hesla se objeví vstupní obrazovka s lištovým menu a případným seznam Akcí. Systém pracuje se dvěma základními objekty: Hlasování reprezentuje konkrétní kampaň, soutěž, hlasování, výzkum nebo anketu realizovanou prostřednictvím SMS. Hlasování může být dvojího typu: Hlasování tento typ umožňuje zadat takovou kampaň/hlasování/soutěž/, která je definována klíčovým slovem a seznamem povolených odpovědí. Tento typ je tak vhodný např. pro hlasování, ve kterém jednotliví respondenti vybírají jednu z definovaných možných variant. (Např. Chce-li společnost organizující kampaň zjistit, zda jejich zákazníci preferují více výrobek A či výrobek B). Sběr informací slouží na rozdíl od typu Hlasování pouze ke sběru názorů, námětů, objednávek či dalších informací od jednotlivých respondentů. Tzn. že tento typ je dán pouze klíčovým slovem. Respondent tak do SMS zadává toto klíčové slovo, za nějž připojí libovolný text. Akce je útvar, který obsahuje jednotlivá Hlasování. Jednotlivé akce v podstatě pouze slouží k logickému rozčlenění/seskupení jednotlivých Hlasování. 4 / 16

5 2.2 Popis ovládacích prvků Akcí a Hlasování Ovládací prvky jsou reprezentovány ikonami, které se zobrazují u jednotlivých záznamů ve sloupci označeném Seznam akcí či Hlasování. Nalevo od názvu akce jsou zobrazeny následující prvky Upravit akci vyvolá formulář, ve kterém se mění údaje o Akci. Smazat akci vyvolá potvrzující dotaz na zrušení Akce. Po potvrzení Akci zruší. Nové hlasování vyvolá formulář pro definování nového hlasování již rámci dané Akce. Jedna Akce může mít více hlasování. Ovládací prvky vztahující se k vytvořeným Hlasováním jsou zobrazovány nalevo od názvu Hlasování. Upravit hlasování vyvolá formulář, ve kterém se mění údaje o Hlasování. Smazat hlasování vyvolá potvrzující dotaz na smazání Hlasování. Po potvrzení Hlasování zruší. Zobrazit výsledky tato volba uživateli zobrazí výsledky Hlasování. V případě, že jde o Hlasování typu Hlasování je zobrazen koláčový graf. V případě, že jde o typ Sběr Informací je zobrazen seznam všech přijatých názorů (SMS) včetně tel. čísla respondenta. Hlasování informativní ikona, která se zobrazuje u Hlasování typu Hlasování. Sběr dat informativní ikona, která se zobrazuje u Hlasování typu Sběr dat. Export dat do souboru CSVt klepnutím na tuto ikonu se vytvoří tabukový soubor ve formátu CSV s výsledky Hlasování. Obsahuje obsah došlých SMS v rámci Akce a Hlasování v položkách Akce, Hlasování, Volba, Text volby, Tel. číslo a Datum doručení. 2.3 Základní položky menu V lištovém menu základní obrazovky jsou položky Zákazník, Seznam akcí, Billing Report, Losování, Objednat kredit, Prezentace, Odhlásit. Na pravém konci lišty je volba pro volbu jazyka. K dispozici je kompletní české a anglické prostředí Zákazník Zákazník tato položka menu vyvolá obrazovku se základními údaji zákazníka, jeho úplný název, adresa a kontaktní údaje ( , telefon). Po kliknutí na ikonu jsou zobrazeny podrobnější údaje, včetně informací o Billingu. Billingové informace jsou dány jednotkovým tarifem, který určuje cenu operací prováděných uživatelem. Do systému jsou zavedeny smluvně dohodnuté tarify za zavedení do systému, přijaté a odeslané SMS, zpracování SMS v rámci systému nebo definování jednoho hlasování. Před zahájením aktivit je zákazníkovi přidělen kredit pro průběžné čerpání prostředků za jednotlivé aktivity. 5 / 16

6 2.3.2 Seznam Akcí Seznam akcí je funkce, která vypíše jmenný přehled již zadaných Akcí. Pod každou Akcí je detailní jmenný výpis jednotlivých Hlasování s uvedením jejich začátku, konce akce, klíčového slova a údaje o povolení multivotingu (multivoting umožňuje přijímat více odpovědí z jednoho telefonního čísla). Ve slouci Seznam akcí jsou u každého názvu akce zobrazeny ikony reprezentující dostupné operace úprav (popis viz bod 2.2) Nová akce Nová akce je funkce, která nabídne volbu pro definici nové Akce, která je charakterizována názvem a popisem. Pro zadanou Akci se dále definují jednotlivá Hlasování (popis viz. 2.4). 6 / 16

7 2.3.4 Billing Report Billing Report umožňuje zobrazení přehledu stavu čerpání kreditu. Jsou dostupné informace o počtu přijatých a odeslaných SMS a počtu vytvořených Hlasování. Díky volitelným filtrům je možné zjistit tyto informace za jednotlivé Akce či jednotlivá Hlasování. Pak je umožněno filtrovat dle období (Od Do). Dále je zde dostupná informace o pohybech na účtu tj. připisování kreditů na základě objednávek uživatelů. Billing report je definován následujícími parametry: Filtrovat podle akce zaškrtnutím položky je umožněn výběr ze seznamu Akce podle hlasování zaškrtnutím položky je umožněn výběr ze seznamu Hlasování Filtrovat podle datumu zaškrtnutím položky je umožněno rozšíření výběru podle datumu začátku a konce akce. Datum od definice konkrétního datumu zahájení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Datum do definice konkrétního datumu zahájení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr 7 / 16

8 2.3.5 Losování Losování je modul, jehož prostřednictvím lze automaticky vybírat účastníky podle předdefinovaných kritérií: nejaktivnější účastník nebo deset náhodných účastníků. Organizátor může vybírat ze všech SMS došlých v rámci všech Hlasování konkrétní Akce či pouze v rámci jednoho konkrétního Hlasování Prezentace Prezentace umožňuje definovat nastavení externího prezentačního modulu zvaného PIP (Picture In Picture). Tento modul je představován samostatnou aplikací, která může být spuštěna na jakémkoliv počítači s přístupem na internet. Tato aplikace dle nastavených parametrů zobrazuje výsledky hlasování v různých zobrazení (různé typy a barevná schémata grafů, velikost zobrazeného grafu a jeho umístění, zobrazení doplňkového textu, ). PIP je využíván např. v rámci konferencí, kdy je instalován na počítač, z kterého jsou spouštěny prezentace. V definovaný okamžik pak uživatel Voting Platformy zadá příkaz na zobrazení konečného či průběžného výsledku hlasování. 8 / 16

9 V tomto modulu se definují typy grafických prezentací a jejich zobrazení, které je možné přiřadit různým akcím a jejich hlasováním. Standardně je nabídnuta prezentace nazvaná jako První prezentace. Tu je možno dále upravovat a rozšiřovat. Další prezentace je možné přidávat kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu Prezentace ve sloupci Seznam prezentací. Modul obsahuje čtyři sekce: Prezentace, Okno prezentace, Graf, Běžící text, které umožňují dobrou definici grafického výstupu. Prostředí Prezentace je definováno následujícími parametry: Název prezentace V tomto poli se zapisuje nebo mění název prezentace. Akce zde se vybírá předdefinovaná akce ze seznamu akcí. Hlasování zde se vybírá předdefinovaná akce ze seznamu hlasování. Prostředí Okno prezentace je definováno následujícími parametry: Typ zobrazení zde je možné vybrat ze čtyř předvoleb: Nezobrazovat, Definovaná velikost, Celá obrazovka, Zavřít aplikaci Nezobrazovat prezentace se nezobrazuje Definovaná velikost zobrazení odpovídá velikosti okna v položkách Šířka a Výška a umístění na obrazovce viz. Pozice Celá obrazovka prezentace se zobrazuje na celé obrazovce v aktuálním rozlišení Zavřít aplikaci tato volba umožňuje Pozice zde je možné vybrat ze sedmi předvoleb předdefinovných pozic obrazovky: Levý horní roh, Pravý horní roh, Levý dolní roh, Pravý dolní roh, Spodní hrana, Horní hrana, Pozice X,Y. Šířka definuje šířku obrazovky v pixlech. Výška definuje výšku obrazovky v pixlech. Umístění X definuje pozici obrazu vůči levému spodnímu rohu při zvolené volbě, Pozice X,Y v položce Pozice. Umístění Y definuje pozici obrazu vůči levému spodnímu rohu při zvolené volbě, Pozice X,Y v položce Pozice. Prostředí Graf je definováno následujícími parametry: Typ grafu zde je možné vybrat ze čtyř předvoleb: Bez grafu, Procenta horizontálně, Sloupcový, Koláčový Bez grafu graf není zobrazován Procenta horizontálně horizontální sloupcové zobrazení výsledku v % Sloupcový výsledky jsou zobrazeny formou sloupcového grafu Koláčový výsledky jsou zobrazeny formou koláčového grafu Barva pozadí zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí zobrazovného grafu. Prostředí Běžící text je definováno následujícími parametry: Barva pozadí zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí textu zobrazovaného pod grafem. Písmo zde je možné vybrat typ písma pro běžící text. Standardně jsou k dispozici fonty Arial, Times New Roman, Verdana, Microsoft Sanf Serif a Tahoma. Velikost písma zde zadává velikost písma v bodech. Barva písma zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí textu zobrazovaného pod grafem. Text pole pro zápis běžícího textu. Zobrazit text volba pro zobrazení připraveného textu. Jednotlivé Prezentace se mohou ve sloupci Seznam prezentací prostřednictvím ovládacích prvků opravovat nebo rušit Objednat kredit Objednat kredit obsahuje kontaktní informace pro objednání kreditu pro provozování SMART Voting Platformy. 9 / 16

10 2.3.8 SMS SMS je nástroj k zasílání SMS zpráv z prostředí počítače. Odesílat se může na jednotlivá telefonní čísla nebo je možné provést hromadné zaslání na čísla importovaná z textového souboru (formát.txt,.rtf, csv). Telefonní čísla musí být zapsána bez mezer buď ve formátu devíti znaků za sebou xxxxxxxxx nebo s mezinárodní předvolbou např. +420xxxxxxxxx. Oddělovacím znakem mezi jednotlivými telefonními čísly je znak středník (;). Pokud jsou telefonní čísla importována z textového souboru, neměl by tento soubor přesáhnout velikost 100 Kb. Za odeslání jedné SMS systém odečítá cenu, která je uvedena sekci Billing Report. 10 / 16

11 2.4 Vytvoření nového Hlasování Nové Hlasování uživatel definuje v rámci formuláře vyvolaného kliknutím na ikonu sloupci Seznam Akcí. Hlasování je definováno následujícími parametry:, která je dostupná nalevo od názvu Akce ve Název hlasování název Hlasování který je zobrazován v seznamu Hlasování Popis hlasování bližší specifikace Hlasování Začátek den den začátku Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Tento údaj je nepovinný. Není-li zadán, jsou všechny přijaté SMS odpovídající definovaným parametrům ihned započítávány do výsledků. Je-li zadáno určité budoucí datum, všechny přijaté hlasy před tímto datem nejsou do výsledku Hlasování započítávány, a to bez ohledu na jejich správnost. Čas definice konkrétního časového údaje zahájení Hlasování ve formátu hh:mm. Jsou aplikována stejná pravidla jako u Začátek den. Konec den den ukončení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Tento údaj je nepovinný. Pokud je údaj zadán, hlasy přijaté po tomto datu již nejsou započítávány do výsledku Hlasování. Čas definice konkrétního časového údaje ukončení Hlasování ve formátu hh:mm. Jsou aplikována stejná pravidla jako u Konec den. Typ hlasování výběr typu Hlasování: Hlasování tento typ umožňuje zadat takovou kampaň/hlasování/soutěž/, která je definována klíčovým slovem a seznamem povolených odpovědí. Tento typ je tak vhodný např. pro hlasování, ve kterém jednotliví respondenti vybírají jednu z definovaných možných variant. (Např. Chce-li společnost organizující kampaň zjistit, zda jejich zákazníci preferují více výrobek A či výrobek B). Sběr informací slouží na rozdíl od typu Hlasování pouze ke sběru názorů, námětů, objednávek či dalších informací od jednotlivých respondentů. Tzn. že tento typ je dán pouze klíčovým slovem. Respondent tak do SMS zadává toto klíčové slovo, za nějž připojí libovolný text. Zdroj hlasování standardně je dostupná pouze volba SMS. V rámci dalšího rozvoje budou dostupné i další volby, zejména pak MMS a web, případně jejich kombinace. Tyto volby tak umožní zahrnout a vyhodnotit další kanály hlasů respondentů. Klíčové slovo základní povinný parametr každého Hlasování, který je identifikátorem příchozích hlasů ve formě SMS. Podle klíčového slova jsou přijaté SMS přiřazeny k jednotlivým Hlasováním. Klíčové slovo tak musí být v rámci celého systému unikátní. Tato kontrola je prováděna automaticky. Multivoting znamená možnost opakovaného zasílání SMS ze stejného telefonního čísla. Jestliže tato volba není zaškrtnuta, tak je do výsledku Hlasování započítáván pouze první hlas. Ostatní hlasy jsou ignorovány. Zaslat reakci je zaslána SMS odpověď na každý přijatý hlas, který má korektně zadáno klíčové slovo. Text reakce je definován v poli Text reakce. Zaslat reakci na chybu je zaslána SMS odpověď na každý přijatý hlas, který má korektně zadáno klíčové slovo ale špatný formát předepsané odpovědi za klíčovým slovem. Text reakce je definován v poli Text reakce na chybu. Správná odpověď je definovaná na následující obrazovce. Na tuto obrazovku se přechází tlačítkem --Další--. Pozastaveno Hlasování je dočasně pozastaveno. SMS jsou přijímány ale nejsou přiřazovány k jednotlivým Hlasováním a nejsou odesílány SMS odpovědi. V případě, že byl zvolen typ Hlasování, je na další obrazovce (po kliknutí na tlačítko --Další-- ) nutno definovat jednotlivé varianty dostupných voleb Hlasování. U popisu Detail se přidávají do pole Volba varianty odpovědi. Do pole Pozn. se pak zadává doplňková informace. Obě položky Volba a Pozn. jsou povinné. Na jednotlivé odpovědi je možné zaslat zpětnou SMS. Její text se zapisuje do pole Text reakce. Potvrzením definice odpovědi prostřednictvím tlačítka --OK-- se parametry odpovědi zobrazí pod definičním řádkem. 11 / 16

12 Pak je možné dále definovat další variantu odpovědi, které je možné volbami opravovat nebo rušit. Aby hlasování/soutěž/kampaň/ bylo srozumitelně komunikováno účastníkům, musí být správně popsána struktura zprávy a její zadání. Na příkladu ukážeme zadání soutěže nebo sběru informací (Ukázkové příklady slouží k demonstraci schopností progamu). 12 / 16

13 3 Vzorový příklad: 3.1 Příklad 1 Reklamní agentura spravuje pro svého klienta soutěž o automobil. V tisku byly na začátku května uveřejněny inzeráty klienta a na několik desíte tisíc adres byla zaslána directmailová nabídka klienta s uveřejněnou soutěží o automobil. Soutěž bude provedena formou uzavřeného okruhu odpovědí na soutěžní otázku. Informace v inzerci by vypadala takto: Odešlete SMS a vyhrajte automobil Odpovězte na otázku: Ve kterém městě se vyrábí automobil Škoda Roomster? A/ Wolfsburg B/ Mladá Boleslav C/ Kolín Klíčové slovu soutěže je AUTO1. Vaši soutěžní SMS odpověď ve tvaru: Auto1 Odpověd zašlete na tel číslo Z jednoho telefoního čísla je možné zasílat více odpovědí. Dbejte na správný zápis klíčového slova. Výsledky soutěže budou uveřejněny v tisku. Vzor SMS: AUTO1 A Soutěž je pak v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Nové hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Hlasování, zdroj hlasování SMS a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla a tím zvýšena motivace účastníků. Soutěžící budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Mají-li být soutěžící informováni zaslanou SMS o nesprávně zapsané soutěžní SMS, bude zaškrtnuto pole Zaslat text reakce na chybu a doplněn text v položce Text reakce na chybu. Na následující obrazovce nazvané Volby budou do systému zapsány jednotlivé soutěžní odpovědi. V položce Volba se zapisuje očekávaná odpověď v položce Pozn. pak doplňkový text odpovědi. Obě položky Volba a Pozn. jsou povinné. Potvrzením definice odpovědi prostřednictvím tlačítka --OK-- se parametry odpovědi zobrazí pod definičním řádkem a objeví se nové volné pole pro zápis další odovědi. 13 / 16

14 Pokud mají být účastníci soutěže dále informování v rámci jednotlivých odovědí (A,B,C) je možné zaslat jim odpovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat r. a doplnění textu v poli Text reakce. Jednotlivé Volby se mohou prostřednictvím ovládacích prvků opravovat nebo rušit. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit--. Takto je Hlasování připraveno pro provozování. Pokud začnou přicházet soutěžní SMS, organizátor soutěže může průběžně sledovat výsledky prostřednictvím položky Billing Report umístěné v hlavním menu. Na této obrazovce se jednoduchým výběrem předdefinovaných Akcí a Hlasování, případně zadáním časového úseku pro výpis přehledu přijatých a odeslaných SMS zpráv připraví podmínky pro statistický přehled. 3.2 Příklad 2 Výzkumná agentura ve spolupráci s městským úřadem se dotazuje občanů na názor týkající se dopravy a vlivu na životní prostředí ve městě. Občanům byly doručeny dotazníky s otázkami. Výzkum je proveden formou otevřených odpovědí na anketní otázku. Dotazy by vypadaly takto: Odešlete SMS s vaším názorem Odpovězte na otázku: Ovlivní podle Vás nově uspořádaná doprava ve Staré ulici životní prostředí ve vaší čtvrti? Zapište Váš krátký názor. Klíčové slovu soutěže je ENVI. Vaši odpověď zašlete do na tel číslo Z jednoho telefoního čísla není možné zaslat více odpovědí. Dbejte na správný zápis klíčového slova. Výsledky ankety budou uveřejněny na internetové vývěsce městského úřadu Vzor SMS: ENVI Myslim ze prostredi zustane nezmeneno Novak 14 / 16

15 Hlasování je pak v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4 Vytvoření nového Hlasování) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Sběr informací, Zdroj hlasování (SMS) a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla. Účastníci budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit--. Takto je Hlasování připraveno pro provozování. Příchozí SMS může organizátor ankety průběžně sledovat výsledky prostřednictvím položky Billing Report umístěné v hlavním menu. 3.3 Příklad 3 Městský úřad ve městě Horov připravil pro občany SMS informační systém, kde se uživatelé dozvědí základní info o činnosti úřadu, kontakty na důležitá místa v rámci města a oblasti včetně zpráv o dopravni situaci a počasí: Základní schéma by mohlo vypadat takto: Odešlete SMS na tel. číslo s těmito slovy: Klíčové slovo: HOROV HORSKAS ZDRAVI POCASI DOPRAVA PARKOVANI LYZE SNIH UBYTOVANI INFO-DE INFO-EN INFO-PL Odpověď obsahuje Telefonní seznam a adresy na městský úřad, stavební úřad, finanční úřad Telefonní seznam a adresy Horske služby Vrchlabí, Špindl. mlýn, Pec pod Sněžkou Telefonní seznam a adresy nemocnice a pohotovosti ve Vrchlabí, Jilemnici a Trutnově Aktuální zpravodajství o počasí na hřebenech Krkonoš Aktuální zpravodajství o dopravě Volná parkoviště Sjíznost sjezdovek: Špindlerův Mlýn, Žalý, Herlíkovice, Aktualní sněhové zpravodajství Kontakt na informační službu Základní kontakty v němčině Základní kontakty v angličtině Základní kontakty v polštině 15 / 16

16 Akce je v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4 Vytvoření nového Hlasování) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Sběr informací, Zdroj hlasování (SMS) a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla. Účastníci budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit / 16

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12.

Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. Manuál k aplikaci ShopSys. Psáno pro verzi 3.11, 3.12. netdevelo s.r.o., Slévárenská 18/408, 709 00 Ostrava ShopSys Profesionální internetové obchody info@netdevelo.cz, www.netdevelo.cz, +420 552 30 90

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1

Popis programu. Určení a funkce programu. Základní funkce programu. ATECO spol. s r.o. 1 ATECO spol. s r.o. 1 Popis programu Určení a funkce programu Vyhodnocovací program pro službu Podrobný elektronický účet WINPEU umožňuje jednoduchým způsobem vyhodnocovat a dále analyzovat data o telefonních

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více