SMART Voting Platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Voting Platform"

Transkript

1 Návod k ovládání SMART Voting Platform Řešení pro rychlé organizování SMS marketingových průzkumů, soutěží a anket Ver Když rozhoduje každý hlas 1 / 16

2 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A PŘÍNOSY NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU A POPIS ZÁKLADNÍCH PRVKŮ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ AKCÍ A HLASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POLOŽKY MENU Zákazník Seznam Akcí Nová akce Billing Report Losování Prezentace Objednat kredit SMS VYTVOŘENÍ NOVÉHO HLASOVÁNÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD: PŘÍKLAD PŘÍKLAD PŘÍKLAD Kontaktní údaje: Centrála společnosti BB Centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/4, Praha 4 Česká Republika tel.: fax: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti Logos a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. 2 / 16

3 1 Základní charakteristiky a přínosy Snadný start Zahájení nového průzkumu, soutěže, marketingové kampaně nebo hlasování je otázkou okamžiku. Zákazník nepotřebuje žádný speciální mobilní telefon ani jiný hardware, stačí mu jen přístup na internet. Systém pracuje formou kreditu. To znamená, že lze vyčerpat služby do výše objednaného počtu přijatých nebo odeslaných SMS a pod. Výši kreditu nastavuje správce systému. Flexibilita, rychlost a univerzálnost Logos SMART Voting Platform se stejně dobře hodí pro mobilní referendum či průzkum spokojenosti, stejně jako pro jednoduchý objednávkový systém pomocí SMS. Systém podporuje např. náhodné losování vítěze z odpovědí na anketu nebo automaticky generované odpovědi na přijaté zprávy. Organizátor může používat standardní SMS, stejně jako Premium Rate SMS, které zákazníkům (organizátorům akcí) umožní lépe financovat spotřebitelské soutěže, předplatné a podobně. Přístupnost a jednoduchost celé aplikace jsou neocenitelnými vlastnostmi například pro plánovaní marketingových akcí, které se startují mnohdy v kritickém termínu. Intuitivní ovládání Zákazník si jednoduše definuje a řídí své akce. Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a zvládnutí je velmi rychlé. Není nutná instalace žádného programu na zákazníkův počítač. Bezpečnost, ochrana osobních dat účastníků Systém zaručuje ochranu anonymity účastníků, kteří zasílají své údaje prostřednictvím SMS, dle platných zákonů na ochranu osobních dat. Organizátoři jsou povinni ze zákona registrovat své údaje a získané databáze. Není možné anonymně spouštět jakékoli SMS kampaně. Flexibilita nasazení Řada společností a institucí z různých oblastí (např. reklamní a výzkumné agentury, média, státní správa, retailové obchody aj.) má v současné době velký zájem o pořádání vlastních jednoduchých soutěží či kampaní, ale nejsou ochotny investovat do vývoje jednoúčelové aplikace na zakázku. 3 / 16

4 2 Návod k ovládání 2.1 Přihlášení do systému a popis základních prvků Vstupem do systému je vstupní internetová obrazovka, která je na adrese Do polí Uživatel a Heslo zapíše uživatel svoje uživatelské jméno a heslo, které obdrží od správce systému. Po správném zadání jména uživatele a hesla se objeví vstupní obrazovka s lištovým menu a případným seznam Akcí. Systém pracuje se dvěma základními objekty: Hlasování reprezentuje konkrétní kampaň, soutěž, hlasování, výzkum nebo anketu realizovanou prostřednictvím SMS. Hlasování může být dvojího typu: Hlasování tento typ umožňuje zadat takovou kampaň/hlasování/soutěž/, která je definována klíčovým slovem a seznamem povolených odpovědí. Tento typ je tak vhodný např. pro hlasování, ve kterém jednotliví respondenti vybírají jednu z definovaných možných variant. (Např. Chce-li společnost organizující kampaň zjistit, zda jejich zákazníci preferují více výrobek A či výrobek B). Sběr informací slouží na rozdíl od typu Hlasování pouze ke sběru názorů, námětů, objednávek či dalších informací od jednotlivých respondentů. Tzn. že tento typ je dán pouze klíčovým slovem. Respondent tak do SMS zadává toto klíčové slovo, za nějž připojí libovolný text. Akce je útvar, který obsahuje jednotlivá Hlasování. Jednotlivé akce v podstatě pouze slouží k logickému rozčlenění/seskupení jednotlivých Hlasování. 4 / 16

5 2.2 Popis ovládacích prvků Akcí a Hlasování Ovládací prvky jsou reprezentovány ikonami, které se zobrazují u jednotlivých záznamů ve sloupci označeném Seznam akcí či Hlasování. Nalevo od názvu akce jsou zobrazeny následující prvky Upravit akci vyvolá formulář, ve kterém se mění údaje o Akci. Smazat akci vyvolá potvrzující dotaz na zrušení Akce. Po potvrzení Akci zruší. Nové hlasování vyvolá formulář pro definování nového hlasování již rámci dané Akce. Jedna Akce může mít více hlasování. Ovládací prvky vztahující se k vytvořeným Hlasováním jsou zobrazovány nalevo od názvu Hlasování. Upravit hlasování vyvolá formulář, ve kterém se mění údaje o Hlasování. Smazat hlasování vyvolá potvrzující dotaz na smazání Hlasování. Po potvrzení Hlasování zruší. Zobrazit výsledky tato volba uživateli zobrazí výsledky Hlasování. V případě, že jde o Hlasování typu Hlasování je zobrazen koláčový graf. V případě, že jde o typ Sběr Informací je zobrazen seznam všech přijatých názorů (SMS) včetně tel. čísla respondenta. Hlasování informativní ikona, která se zobrazuje u Hlasování typu Hlasování. Sběr dat informativní ikona, která se zobrazuje u Hlasování typu Sběr dat. Export dat do souboru CSVt klepnutím na tuto ikonu se vytvoří tabukový soubor ve formátu CSV s výsledky Hlasování. Obsahuje obsah došlých SMS v rámci Akce a Hlasování v položkách Akce, Hlasování, Volba, Text volby, Tel. číslo a Datum doručení. 2.3 Základní položky menu V lištovém menu základní obrazovky jsou položky Zákazník, Seznam akcí, Billing Report, Losování, Objednat kredit, Prezentace, Odhlásit. Na pravém konci lišty je volba pro volbu jazyka. K dispozici je kompletní české a anglické prostředí Zákazník Zákazník tato položka menu vyvolá obrazovku se základními údaji zákazníka, jeho úplný název, adresa a kontaktní údaje ( , telefon). Po kliknutí na ikonu jsou zobrazeny podrobnější údaje, včetně informací o Billingu. Billingové informace jsou dány jednotkovým tarifem, který určuje cenu operací prováděných uživatelem. Do systému jsou zavedeny smluvně dohodnuté tarify za zavedení do systému, přijaté a odeslané SMS, zpracování SMS v rámci systému nebo definování jednoho hlasování. Před zahájením aktivit je zákazníkovi přidělen kredit pro průběžné čerpání prostředků za jednotlivé aktivity. 5 / 16

6 2.3.2 Seznam Akcí Seznam akcí je funkce, která vypíše jmenný přehled již zadaných Akcí. Pod každou Akcí je detailní jmenný výpis jednotlivých Hlasování s uvedením jejich začátku, konce akce, klíčového slova a údaje o povolení multivotingu (multivoting umožňuje přijímat více odpovědí z jednoho telefonního čísla). Ve slouci Seznam akcí jsou u každého názvu akce zobrazeny ikony reprezentující dostupné operace úprav (popis viz bod 2.2) Nová akce Nová akce je funkce, která nabídne volbu pro definici nové Akce, která je charakterizována názvem a popisem. Pro zadanou Akci se dále definují jednotlivá Hlasování (popis viz. 2.4). 6 / 16

7 2.3.4 Billing Report Billing Report umožňuje zobrazení přehledu stavu čerpání kreditu. Jsou dostupné informace o počtu přijatých a odeslaných SMS a počtu vytvořených Hlasování. Díky volitelným filtrům je možné zjistit tyto informace za jednotlivé Akce či jednotlivá Hlasování. Pak je umožněno filtrovat dle období (Od Do). Dále je zde dostupná informace o pohybech na účtu tj. připisování kreditů na základě objednávek uživatelů. Billing report je definován následujícími parametry: Filtrovat podle akce zaškrtnutím položky je umožněn výběr ze seznamu Akce podle hlasování zaškrtnutím položky je umožněn výběr ze seznamu Hlasování Filtrovat podle datumu zaškrtnutím položky je umožněno rozšíření výběru podle datumu začátku a konce akce. Datum od definice konkrétního datumu zahájení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Datum do definice konkrétního datumu zahájení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr 7 / 16

8 2.3.5 Losování Losování je modul, jehož prostřednictvím lze automaticky vybírat účastníky podle předdefinovaných kritérií: nejaktivnější účastník nebo deset náhodných účastníků. Organizátor může vybírat ze všech SMS došlých v rámci všech Hlasování konkrétní Akce či pouze v rámci jednoho konkrétního Hlasování Prezentace Prezentace umožňuje definovat nastavení externího prezentačního modulu zvaného PIP (Picture In Picture). Tento modul je představován samostatnou aplikací, která může být spuštěna na jakémkoliv počítači s přístupem na internet. Tato aplikace dle nastavených parametrů zobrazuje výsledky hlasování v různých zobrazení (různé typy a barevná schémata grafů, velikost zobrazeného grafu a jeho umístění, zobrazení doplňkového textu, ). PIP je využíván např. v rámci konferencí, kdy je instalován na počítač, z kterého jsou spouštěny prezentace. V definovaný okamžik pak uživatel Voting Platformy zadá příkaz na zobrazení konečného či průběžného výsledku hlasování. 8 / 16

9 V tomto modulu se definují typy grafických prezentací a jejich zobrazení, které je možné přiřadit různým akcím a jejich hlasováním. Standardně je nabídnuta prezentace nazvaná jako První prezentace. Tu je možno dále upravovat a rozšiřovat. Další prezentace je možné přidávat kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu Prezentace ve sloupci Seznam prezentací. Modul obsahuje čtyři sekce: Prezentace, Okno prezentace, Graf, Běžící text, které umožňují dobrou definici grafického výstupu. Prostředí Prezentace je definováno následujícími parametry: Název prezentace V tomto poli se zapisuje nebo mění název prezentace. Akce zde se vybírá předdefinovaná akce ze seznamu akcí. Hlasování zde se vybírá předdefinovaná akce ze seznamu hlasování. Prostředí Okno prezentace je definováno následujícími parametry: Typ zobrazení zde je možné vybrat ze čtyř předvoleb: Nezobrazovat, Definovaná velikost, Celá obrazovka, Zavřít aplikaci Nezobrazovat prezentace se nezobrazuje Definovaná velikost zobrazení odpovídá velikosti okna v položkách Šířka a Výška a umístění na obrazovce viz. Pozice Celá obrazovka prezentace se zobrazuje na celé obrazovce v aktuálním rozlišení Zavřít aplikaci tato volba umožňuje Pozice zde je možné vybrat ze sedmi předvoleb předdefinovných pozic obrazovky: Levý horní roh, Pravý horní roh, Levý dolní roh, Pravý dolní roh, Spodní hrana, Horní hrana, Pozice X,Y. Šířka definuje šířku obrazovky v pixlech. Výška definuje výšku obrazovky v pixlech. Umístění X definuje pozici obrazu vůči levému spodnímu rohu při zvolené volbě, Pozice X,Y v položce Pozice. Umístění Y definuje pozici obrazu vůči levému spodnímu rohu při zvolené volbě, Pozice X,Y v položce Pozice. Prostředí Graf je definováno následujícími parametry: Typ grafu zde je možné vybrat ze čtyř předvoleb: Bez grafu, Procenta horizontálně, Sloupcový, Koláčový Bez grafu graf není zobrazován Procenta horizontálně horizontální sloupcové zobrazení výsledku v % Sloupcový výsledky jsou zobrazeny formou sloupcového grafu Koláčový výsledky jsou zobrazeny formou koláčového grafu Barva pozadí zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí zobrazovného grafu. Prostředí Běžící text je definováno následujícími parametry: Barva pozadí zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí textu zobrazovaného pod grafem. Písmo zde je možné vybrat typ písma pro běžící text. Standardně jsou k dispozici fonty Arial, Times New Roman, Verdana, Microsoft Sanf Serif a Tahoma. Velikost písma zde zadává velikost písma v bodech. Barva písma zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí textu zobrazovaného pod grafem. Text pole pro zápis běžícího textu. Zobrazit text volba pro zobrazení připraveného textu. Jednotlivé Prezentace se mohou ve sloupci Seznam prezentací prostřednictvím ovládacích prvků opravovat nebo rušit Objednat kredit Objednat kredit obsahuje kontaktní informace pro objednání kreditu pro provozování SMART Voting Platformy. 9 / 16

10 2.3.8 SMS SMS je nástroj k zasílání SMS zpráv z prostředí počítače. Odesílat se může na jednotlivá telefonní čísla nebo je možné provést hromadné zaslání na čísla importovaná z textového souboru (formát.txt,.rtf, csv). Telefonní čísla musí být zapsána bez mezer buď ve formátu devíti znaků za sebou xxxxxxxxx nebo s mezinárodní předvolbou např. +420xxxxxxxxx. Oddělovacím znakem mezi jednotlivými telefonními čísly je znak středník (;). Pokud jsou telefonní čísla importována z textového souboru, neměl by tento soubor přesáhnout velikost 100 Kb. Za odeslání jedné SMS systém odečítá cenu, která je uvedena sekci Billing Report. 10 / 16

11 2.4 Vytvoření nového Hlasování Nové Hlasování uživatel definuje v rámci formuláře vyvolaného kliknutím na ikonu sloupci Seznam Akcí. Hlasování je definováno následujícími parametry:, která je dostupná nalevo od názvu Akce ve Název hlasování název Hlasování který je zobrazován v seznamu Hlasování Popis hlasování bližší specifikace Hlasování Začátek den den začátku Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Tento údaj je nepovinný. Není-li zadán, jsou všechny přijaté SMS odpovídající definovaným parametrům ihned započítávány do výsledků. Je-li zadáno určité budoucí datum, všechny přijaté hlasy před tímto datem nejsou do výsledku Hlasování započítávány, a to bez ohledu na jejich správnost. Čas definice konkrétního časového údaje zahájení Hlasování ve formátu hh:mm. Jsou aplikována stejná pravidla jako u Začátek den. Konec den den ukončení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Tento údaj je nepovinný. Pokud je údaj zadán, hlasy přijaté po tomto datu již nejsou započítávány do výsledku Hlasování. Čas definice konkrétního časového údaje ukončení Hlasování ve formátu hh:mm. Jsou aplikována stejná pravidla jako u Konec den. Typ hlasování výběr typu Hlasování: Hlasování tento typ umožňuje zadat takovou kampaň/hlasování/soutěž/, která je definována klíčovým slovem a seznamem povolených odpovědí. Tento typ je tak vhodný např. pro hlasování, ve kterém jednotliví respondenti vybírají jednu z definovaných možných variant. (Např. Chce-li společnost organizující kampaň zjistit, zda jejich zákazníci preferují více výrobek A či výrobek B). Sběr informací slouží na rozdíl od typu Hlasování pouze ke sběru názorů, námětů, objednávek či dalších informací od jednotlivých respondentů. Tzn. že tento typ je dán pouze klíčovým slovem. Respondent tak do SMS zadává toto klíčové slovo, za nějž připojí libovolný text. Zdroj hlasování standardně je dostupná pouze volba SMS. V rámci dalšího rozvoje budou dostupné i další volby, zejména pak MMS a web, případně jejich kombinace. Tyto volby tak umožní zahrnout a vyhodnotit další kanály hlasů respondentů. Klíčové slovo základní povinný parametr každého Hlasování, který je identifikátorem příchozích hlasů ve formě SMS. Podle klíčového slova jsou přijaté SMS přiřazeny k jednotlivým Hlasováním. Klíčové slovo tak musí být v rámci celého systému unikátní. Tato kontrola je prováděna automaticky. Multivoting znamená možnost opakovaného zasílání SMS ze stejného telefonního čísla. Jestliže tato volba není zaškrtnuta, tak je do výsledku Hlasování započítáván pouze první hlas. Ostatní hlasy jsou ignorovány. Zaslat reakci je zaslána SMS odpověď na každý přijatý hlas, který má korektně zadáno klíčové slovo. Text reakce je definován v poli Text reakce. Zaslat reakci na chybu je zaslána SMS odpověď na každý přijatý hlas, který má korektně zadáno klíčové slovo ale špatný formát předepsané odpovědi za klíčovým slovem. Text reakce je definován v poli Text reakce na chybu. Správná odpověď je definovaná na následující obrazovce. Na tuto obrazovku se přechází tlačítkem --Další--. Pozastaveno Hlasování je dočasně pozastaveno. SMS jsou přijímány ale nejsou přiřazovány k jednotlivým Hlasováním a nejsou odesílány SMS odpovědi. V případě, že byl zvolen typ Hlasování, je na další obrazovce (po kliknutí na tlačítko --Další-- ) nutno definovat jednotlivé varianty dostupných voleb Hlasování. U popisu Detail se přidávají do pole Volba varianty odpovědi. Do pole Pozn. se pak zadává doplňková informace. Obě položky Volba a Pozn. jsou povinné. Na jednotlivé odpovědi je možné zaslat zpětnou SMS. Její text se zapisuje do pole Text reakce. Potvrzením definice odpovědi prostřednictvím tlačítka --OK-- se parametry odpovědi zobrazí pod definičním řádkem. 11 / 16

12 Pak je možné dále definovat další variantu odpovědi, které je možné volbami opravovat nebo rušit. Aby hlasování/soutěž/kampaň/ bylo srozumitelně komunikováno účastníkům, musí být správně popsána struktura zprávy a její zadání. Na příkladu ukážeme zadání soutěže nebo sběru informací (Ukázkové příklady slouží k demonstraci schopností progamu). 12 / 16

13 3 Vzorový příklad: 3.1 Příklad 1 Reklamní agentura spravuje pro svého klienta soutěž o automobil. V tisku byly na začátku května uveřejněny inzeráty klienta a na několik desíte tisíc adres byla zaslána directmailová nabídka klienta s uveřejněnou soutěží o automobil. Soutěž bude provedena formou uzavřeného okruhu odpovědí na soutěžní otázku. Informace v inzerci by vypadala takto: Odešlete SMS a vyhrajte automobil Odpovězte na otázku: Ve kterém městě se vyrábí automobil Škoda Roomster? A/ Wolfsburg B/ Mladá Boleslav C/ Kolín Klíčové slovu soutěže je AUTO1. Vaši soutěžní SMS odpověď ve tvaru: Auto1 Odpověd zašlete na tel číslo Z jednoho telefoního čísla je možné zasílat více odpovědí. Dbejte na správný zápis klíčového slova. Výsledky soutěže budou uveřejněny v tisku. Vzor SMS: AUTO1 A Soutěž je pak v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Nové hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Hlasování, zdroj hlasování SMS a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla a tím zvýšena motivace účastníků. Soutěžící budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Mají-li být soutěžící informováni zaslanou SMS o nesprávně zapsané soutěžní SMS, bude zaškrtnuto pole Zaslat text reakce na chybu a doplněn text v položce Text reakce na chybu. Na následující obrazovce nazvané Volby budou do systému zapsány jednotlivé soutěžní odpovědi. V položce Volba se zapisuje očekávaná odpověď v položce Pozn. pak doplňkový text odpovědi. Obě položky Volba a Pozn. jsou povinné. Potvrzením definice odpovědi prostřednictvím tlačítka --OK-- se parametry odpovědi zobrazí pod definičním řádkem a objeví se nové volné pole pro zápis další odovědi. 13 / 16

14 Pokud mají být účastníci soutěže dále informování v rámci jednotlivých odovědí (A,B,C) je možné zaslat jim odpovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat r. a doplnění textu v poli Text reakce. Jednotlivé Volby se mohou prostřednictvím ovládacích prvků opravovat nebo rušit. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit--. Takto je Hlasování připraveno pro provozování. Pokud začnou přicházet soutěžní SMS, organizátor soutěže může průběžně sledovat výsledky prostřednictvím položky Billing Report umístěné v hlavním menu. Na této obrazovce se jednoduchým výběrem předdefinovaných Akcí a Hlasování, případně zadáním časového úseku pro výpis přehledu přijatých a odeslaných SMS zpráv připraví podmínky pro statistický přehled. 3.2 Příklad 2 Výzkumná agentura ve spolupráci s městským úřadem se dotazuje občanů na názor týkající se dopravy a vlivu na životní prostředí ve městě. Občanům byly doručeny dotazníky s otázkami. Výzkum je proveden formou otevřených odpovědí na anketní otázku. Dotazy by vypadaly takto: Odešlete SMS s vaším názorem Odpovězte na otázku: Ovlivní podle Vás nově uspořádaná doprava ve Staré ulici životní prostředí ve vaší čtvrti? Zapište Váš krátký názor. Klíčové slovu soutěže je ENVI. Vaši odpověď zašlete do na tel číslo Z jednoho telefoního čísla není možné zaslat více odpovědí. Dbejte na správný zápis klíčového slova. Výsledky ankety budou uveřejněny na internetové vývěsce městského úřadu Vzor SMS: ENVI Myslim ze prostredi zustane nezmeneno Novak 14 / 16

15 Hlasování je pak v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4 Vytvoření nového Hlasování) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Sběr informací, Zdroj hlasování (SMS) a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla. Účastníci budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit--. Takto je Hlasování připraveno pro provozování. Příchozí SMS může organizátor ankety průběžně sledovat výsledky prostřednictvím položky Billing Report umístěné v hlavním menu. 3.3 Příklad 3 Městský úřad ve městě Horov připravil pro občany SMS informační systém, kde se uživatelé dozvědí základní info o činnosti úřadu, kontakty na důležitá místa v rámci města a oblasti včetně zpráv o dopravni situaci a počasí: Základní schéma by mohlo vypadat takto: Odešlete SMS na tel. číslo s těmito slovy: Klíčové slovo: HOROV HORSKAS ZDRAVI POCASI DOPRAVA PARKOVANI LYZE SNIH UBYTOVANI INFO-DE INFO-EN INFO-PL Odpověď obsahuje Telefonní seznam a adresy na městský úřad, stavební úřad, finanční úřad Telefonní seznam a adresy Horske služby Vrchlabí, Špindl. mlýn, Pec pod Sněžkou Telefonní seznam a adresy nemocnice a pohotovosti ve Vrchlabí, Jilemnici a Trutnově Aktuální zpravodajství o počasí na hřebenech Krkonoš Aktuální zpravodajství o dopravě Volná parkoviště Sjíznost sjezdovek: Špindlerův Mlýn, Žalý, Herlíkovice, Aktualní sněhové zpravodajství Kontakt na informační službu Základní kontakty v němčině Základní kontakty v angličtině Základní kontakty v polštině 15 / 16

16 Akce je v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4 Vytvoření nového Hlasování) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Sběr informací, Zdroj hlasování (SMS) a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla. Účastníci budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit / 16

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Návod pro ha-loo Centrálu

Návod pro ha-loo Centrálu Návod pro ha-loo Centrálu 2 Návod ha-loo Centrála OBSAH sekce Nastavení Obsah 1. Obecné... 3 1.1. Kontaktní údaje... 3 1.2. Ostatní... 4 2. Centrála... 5 2.1. Seznam klapek... 5 2.2. Nastavení nové klapky...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Administrační rozhraní Manuál pro klienty

Administrační rozhraní Manuál pro klienty Administrační rozhraní Manuál pro klienty Verze 5. 9. 2013 Zpracoval Tým Zboží.cz Registrace eshopu Registrace vašeho eshopu se provádí na adrese: http://www.zbozi.cz/addpremisescreen. Na server Zboží.cz

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

TO2. Příručka ke službě Outlook 2007 Mobile Service. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena.

TO2. Příručka ke službě Outlook 2007 Mobile Service. Licenční ujednání. Verze: 2008-11-11. 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. úvod TO2 Příručka ke službě Outlook 2007 Mobile Service Verze: 2008-11-11 Licenční ujednání 1994 2008 Ness Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. Centrála společnosti: V Parku 2335/20 148 00 Praha 4 Česká

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více