SMART Voting Platform

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMART Voting Platform"

Transkript

1 Návod k ovládání SMART Voting Platform Řešení pro rychlé organizování SMS marketingových průzkumů, soutěží a anket Ver Když rozhoduje každý hlas 1 / 16

2 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A PŘÍNOSY NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU A POPIS ZÁKLADNÍCH PRVKŮ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ AKCÍ A HLASOVÁNÍ ZÁKLADNÍ POLOŽKY MENU Zákazník Seznam Akcí Nová akce Billing Report Losování Prezentace Objednat kredit SMS VYTVOŘENÍ NOVÉHO HLASOVÁNÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD: PŘÍKLAD PŘÍKLAD PŘÍKLAD Kontaktní údaje: Centrála společnosti BB Centrum, budova Beta Vyskočilova 1481/4, Praha 4 Česká Republika tel.: fax: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím společnosti Logos a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků. Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků Logos a.s. Veškerá práva vyhrazena. 2 / 16

3 1 Základní charakteristiky a přínosy Snadný start Zahájení nového průzkumu, soutěže, marketingové kampaně nebo hlasování je otázkou okamžiku. Zákazník nepotřebuje žádný speciální mobilní telefon ani jiný hardware, stačí mu jen přístup na internet. Systém pracuje formou kreditu. To znamená, že lze vyčerpat služby do výše objednaného počtu přijatých nebo odeslaných SMS a pod. Výši kreditu nastavuje správce systému. Flexibilita, rychlost a univerzálnost Logos SMART Voting Platform se stejně dobře hodí pro mobilní referendum či průzkum spokojenosti, stejně jako pro jednoduchý objednávkový systém pomocí SMS. Systém podporuje např. náhodné losování vítěze z odpovědí na anketu nebo automaticky generované odpovědi na přijaté zprávy. Organizátor může používat standardní SMS, stejně jako Premium Rate SMS, které zákazníkům (organizátorům akcí) umožní lépe financovat spotřebitelské soutěže, předplatné a podobně. Přístupnost a jednoduchost celé aplikace jsou neocenitelnými vlastnostmi například pro plánovaní marketingových akcí, které se startují mnohdy v kritickém termínu. Intuitivní ovládání Zákazník si jednoduše definuje a řídí své akce. Uživatelské rozhraní je velmi intuitivní a zvládnutí je velmi rychlé. Není nutná instalace žádného programu na zákazníkův počítač. Bezpečnost, ochrana osobních dat účastníků Systém zaručuje ochranu anonymity účastníků, kteří zasílají své údaje prostřednictvím SMS, dle platných zákonů na ochranu osobních dat. Organizátoři jsou povinni ze zákona registrovat své údaje a získané databáze. Není možné anonymně spouštět jakékoli SMS kampaně. Flexibilita nasazení Řada společností a institucí z různých oblastí (např. reklamní a výzkumné agentury, média, státní správa, retailové obchody aj.) má v současné době velký zájem o pořádání vlastních jednoduchých soutěží či kampaní, ale nejsou ochotny investovat do vývoje jednoúčelové aplikace na zakázku. 3 / 16

4 2 Návod k ovládání 2.1 Přihlášení do systému a popis základních prvků Vstupem do systému je vstupní internetová obrazovka, která je na adrese Do polí Uživatel a Heslo zapíše uživatel svoje uživatelské jméno a heslo, které obdrží od správce systému. Po správném zadání jména uživatele a hesla se objeví vstupní obrazovka s lištovým menu a případným seznam Akcí. Systém pracuje se dvěma základními objekty: Hlasování reprezentuje konkrétní kampaň, soutěž, hlasování, výzkum nebo anketu realizovanou prostřednictvím SMS. Hlasování může být dvojího typu: Hlasování tento typ umožňuje zadat takovou kampaň/hlasování/soutěž/, která je definována klíčovým slovem a seznamem povolených odpovědí. Tento typ je tak vhodný např. pro hlasování, ve kterém jednotliví respondenti vybírají jednu z definovaných možných variant. (Např. Chce-li společnost organizující kampaň zjistit, zda jejich zákazníci preferují více výrobek A či výrobek B). Sběr informací slouží na rozdíl od typu Hlasování pouze ke sběru názorů, námětů, objednávek či dalších informací od jednotlivých respondentů. Tzn. že tento typ je dán pouze klíčovým slovem. Respondent tak do SMS zadává toto klíčové slovo, za nějž připojí libovolný text. Akce je útvar, který obsahuje jednotlivá Hlasování. Jednotlivé akce v podstatě pouze slouží k logickému rozčlenění/seskupení jednotlivých Hlasování. 4 / 16

5 2.2 Popis ovládacích prvků Akcí a Hlasování Ovládací prvky jsou reprezentovány ikonami, které se zobrazují u jednotlivých záznamů ve sloupci označeném Seznam akcí či Hlasování. Nalevo od názvu akce jsou zobrazeny následující prvky Upravit akci vyvolá formulář, ve kterém se mění údaje o Akci. Smazat akci vyvolá potvrzující dotaz na zrušení Akce. Po potvrzení Akci zruší. Nové hlasování vyvolá formulář pro definování nového hlasování již rámci dané Akce. Jedna Akce může mít více hlasování. Ovládací prvky vztahující se k vytvořeným Hlasováním jsou zobrazovány nalevo od názvu Hlasování. Upravit hlasování vyvolá formulář, ve kterém se mění údaje o Hlasování. Smazat hlasování vyvolá potvrzující dotaz na smazání Hlasování. Po potvrzení Hlasování zruší. Zobrazit výsledky tato volba uživateli zobrazí výsledky Hlasování. V případě, že jde o Hlasování typu Hlasování je zobrazen koláčový graf. V případě, že jde o typ Sběr Informací je zobrazen seznam všech přijatých názorů (SMS) včetně tel. čísla respondenta. Hlasování informativní ikona, která se zobrazuje u Hlasování typu Hlasování. Sběr dat informativní ikona, která se zobrazuje u Hlasování typu Sběr dat. Export dat do souboru CSVt klepnutím na tuto ikonu se vytvoří tabukový soubor ve formátu CSV s výsledky Hlasování. Obsahuje obsah došlých SMS v rámci Akce a Hlasování v položkách Akce, Hlasování, Volba, Text volby, Tel. číslo a Datum doručení. 2.3 Základní položky menu V lištovém menu základní obrazovky jsou položky Zákazník, Seznam akcí, Billing Report, Losování, Objednat kredit, Prezentace, Odhlásit. Na pravém konci lišty je volba pro volbu jazyka. K dispozici je kompletní české a anglické prostředí Zákazník Zákazník tato položka menu vyvolá obrazovku se základními údaji zákazníka, jeho úplný název, adresa a kontaktní údaje ( , telefon). Po kliknutí na ikonu jsou zobrazeny podrobnější údaje, včetně informací o Billingu. Billingové informace jsou dány jednotkovým tarifem, který určuje cenu operací prováděných uživatelem. Do systému jsou zavedeny smluvně dohodnuté tarify za zavedení do systému, přijaté a odeslané SMS, zpracování SMS v rámci systému nebo definování jednoho hlasování. Před zahájením aktivit je zákazníkovi přidělen kredit pro průběžné čerpání prostředků za jednotlivé aktivity. 5 / 16

6 2.3.2 Seznam Akcí Seznam akcí je funkce, která vypíše jmenný přehled již zadaných Akcí. Pod každou Akcí je detailní jmenný výpis jednotlivých Hlasování s uvedením jejich začátku, konce akce, klíčového slova a údaje o povolení multivotingu (multivoting umožňuje přijímat více odpovědí z jednoho telefonního čísla). Ve slouci Seznam akcí jsou u každého názvu akce zobrazeny ikony reprezentující dostupné operace úprav (popis viz bod 2.2) Nová akce Nová akce je funkce, která nabídne volbu pro definici nové Akce, která je charakterizována názvem a popisem. Pro zadanou Akci se dále definují jednotlivá Hlasování (popis viz. 2.4). 6 / 16

7 2.3.4 Billing Report Billing Report umožňuje zobrazení přehledu stavu čerpání kreditu. Jsou dostupné informace o počtu přijatých a odeslaných SMS a počtu vytvořených Hlasování. Díky volitelným filtrům je možné zjistit tyto informace za jednotlivé Akce či jednotlivá Hlasování. Pak je umožněno filtrovat dle období (Od Do). Dále je zde dostupná informace o pohybech na účtu tj. připisování kreditů na základě objednávek uživatelů. Billing report je definován následujícími parametry: Filtrovat podle akce zaškrtnutím položky je umožněn výběr ze seznamu Akce podle hlasování zaškrtnutím položky je umožněn výběr ze seznamu Hlasování Filtrovat podle datumu zaškrtnutím položky je umožněno rozšíření výběru podle datumu začátku a konce akce. Datum od definice konkrétního datumu zahájení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Datum do definice konkrétního datumu zahájení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr 7 / 16

8 2.3.5 Losování Losování je modul, jehož prostřednictvím lze automaticky vybírat účastníky podle předdefinovaných kritérií: nejaktivnější účastník nebo deset náhodných účastníků. Organizátor může vybírat ze všech SMS došlých v rámci všech Hlasování konkrétní Akce či pouze v rámci jednoho konkrétního Hlasování Prezentace Prezentace umožňuje definovat nastavení externího prezentačního modulu zvaného PIP (Picture In Picture). Tento modul je představován samostatnou aplikací, která může být spuštěna na jakémkoliv počítači s přístupem na internet. Tato aplikace dle nastavených parametrů zobrazuje výsledky hlasování v různých zobrazení (různé typy a barevná schémata grafů, velikost zobrazeného grafu a jeho umístění, zobrazení doplňkového textu, ). PIP je využíván např. v rámci konferencí, kdy je instalován na počítač, z kterého jsou spouštěny prezentace. V definovaný okamžik pak uživatel Voting Platformy zadá příkaz na zobrazení konečného či průběžného výsledku hlasování. 8 / 16

9 V tomto modulu se definují typy grafických prezentací a jejich zobrazení, které je možné přiřadit různým akcím a jejich hlasováním. Standardně je nabídnuta prezentace nazvaná jako První prezentace. Tu je možno dále upravovat a rozšiřovat. Další prezentace je možné přidávat kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu Prezentace ve sloupci Seznam prezentací. Modul obsahuje čtyři sekce: Prezentace, Okno prezentace, Graf, Běžící text, které umožňují dobrou definici grafického výstupu. Prostředí Prezentace je definováno následujícími parametry: Název prezentace V tomto poli se zapisuje nebo mění název prezentace. Akce zde se vybírá předdefinovaná akce ze seznamu akcí. Hlasování zde se vybírá předdefinovaná akce ze seznamu hlasování. Prostředí Okno prezentace je definováno následujícími parametry: Typ zobrazení zde je možné vybrat ze čtyř předvoleb: Nezobrazovat, Definovaná velikost, Celá obrazovka, Zavřít aplikaci Nezobrazovat prezentace se nezobrazuje Definovaná velikost zobrazení odpovídá velikosti okna v položkách Šířka a Výška a umístění na obrazovce viz. Pozice Celá obrazovka prezentace se zobrazuje na celé obrazovce v aktuálním rozlišení Zavřít aplikaci tato volba umožňuje Pozice zde je možné vybrat ze sedmi předvoleb předdefinovných pozic obrazovky: Levý horní roh, Pravý horní roh, Levý dolní roh, Pravý dolní roh, Spodní hrana, Horní hrana, Pozice X,Y. Šířka definuje šířku obrazovky v pixlech. Výška definuje výšku obrazovky v pixlech. Umístění X definuje pozici obrazu vůči levému spodnímu rohu při zvolené volbě, Pozice X,Y v položce Pozice. Umístění Y definuje pozici obrazu vůči levému spodnímu rohu při zvolené volbě, Pozice X,Y v položce Pozice. Prostředí Graf je definováno následujícími parametry: Typ grafu zde je možné vybrat ze čtyř předvoleb: Bez grafu, Procenta horizontálně, Sloupcový, Koláčový Bez grafu graf není zobrazován Procenta horizontálně horizontální sloupcové zobrazení výsledku v % Sloupcový výsledky jsou zobrazeny formou sloupcového grafu Koláčový výsledky jsou zobrazeny formou koláčového grafu Barva pozadí zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí zobrazovného grafu. Prostředí Běžící text je definováno následujícími parametry: Barva pozadí zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí textu zobrazovaného pod grafem. Písmo zde je možné vybrat typ písma pro běžící text. Standardně jsou k dispozici fonty Arial, Times New Roman, Verdana, Microsoft Sanf Serif a Tahoma. Velikost písma zde zadává velikost písma v bodech. Barva písma zde je rozsáhlý výběr barev pro pozadí textu zobrazovaného pod grafem. Text pole pro zápis běžícího textu. Zobrazit text volba pro zobrazení připraveného textu. Jednotlivé Prezentace se mohou ve sloupci Seznam prezentací prostřednictvím ovládacích prvků opravovat nebo rušit Objednat kredit Objednat kredit obsahuje kontaktní informace pro objednání kreditu pro provozování SMART Voting Platformy. 9 / 16

10 2.3.8 SMS SMS je nástroj k zasílání SMS zpráv z prostředí počítače. Odesílat se může na jednotlivá telefonní čísla nebo je možné provést hromadné zaslání na čísla importovaná z textového souboru (formát.txt,.rtf, csv). Telefonní čísla musí být zapsána bez mezer buď ve formátu devíti znaků za sebou xxxxxxxxx nebo s mezinárodní předvolbou např. +420xxxxxxxxx. Oddělovacím znakem mezi jednotlivými telefonními čísly je znak středník (;). Pokud jsou telefonní čísla importována z textového souboru, neměl by tento soubor přesáhnout velikost 100 Kb. Za odeslání jedné SMS systém odečítá cenu, která je uvedena sekci Billing Report. 10 / 16

11 2.4 Vytvoření nového Hlasování Nové Hlasování uživatel definuje v rámci formuláře vyvolaného kliknutím na ikonu sloupci Seznam Akcí. Hlasování je definováno následujícími parametry:, která je dostupná nalevo od názvu Akce ve Název hlasování název Hlasování který je zobrazován v seznamu Hlasování Popis hlasování bližší specifikace Hlasování Začátek den den začátku Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Tento údaj je nepovinný. Není-li zadán, jsou všechny přijaté SMS odpovídající definovaným parametrům ihned započítávány do výsledků. Je-li zadáno určité budoucí datum, všechny přijaté hlasy před tímto datem nejsou do výsledku Hlasování započítávány, a to bez ohledu na jejich správnost. Čas definice konkrétního časového údaje zahájení Hlasování ve formátu hh:mm. Jsou aplikována stejná pravidla jako u Začátek den. Konec den den ukončení Hlasování ve formátu dd.mm.rrrr. Tento údaj je nepovinný. Pokud je údaj zadán, hlasy přijaté po tomto datu již nejsou započítávány do výsledku Hlasování. Čas definice konkrétního časového údaje ukončení Hlasování ve formátu hh:mm. Jsou aplikována stejná pravidla jako u Konec den. Typ hlasování výběr typu Hlasování: Hlasování tento typ umožňuje zadat takovou kampaň/hlasování/soutěž/, která je definována klíčovým slovem a seznamem povolených odpovědí. Tento typ je tak vhodný např. pro hlasování, ve kterém jednotliví respondenti vybírají jednu z definovaných možných variant. (Např. Chce-li společnost organizující kampaň zjistit, zda jejich zákazníci preferují více výrobek A či výrobek B). Sběr informací slouží na rozdíl od typu Hlasování pouze ke sběru názorů, námětů, objednávek či dalších informací od jednotlivých respondentů. Tzn. že tento typ je dán pouze klíčovým slovem. Respondent tak do SMS zadává toto klíčové slovo, za nějž připojí libovolný text. Zdroj hlasování standardně je dostupná pouze volba SMS. V rámci dalšího rozvoje budou dostupné i další volby, zejména pak MMS a web, případně jejich kombinace. Tyto volby tak umožní zahrnout a vyhodnotit další kanály hlasů respondentů. Klíčové slovo základní povinný parametr každého Hlasování, který je identifikátorem příchozích hlasů ve formě SMS. Podle klíčového slova jsou přijaté SMS přiřazeny k jednotlivým Hlasováním. Klíčové slovo tak musí být v rámci celého systému unikátní. Tato kontrola je prováděna automaticky. Multivoting znamená možnost opakovaného zasílání SMS ze stejného telefonního čísla. Jestliže tato volba není zaškrtnuta, tak je do výsledku Hlasování započítáván pouze první hlas. Ostatní hlasy jsou ignorovány. Zaslat reakci je zaslána SMS odpověď na každý přijatý hlas, který má korektně zadáno klíčové slovo. Text reakce je definován v poli Text reakce. Zaslat reakci na chybu je zaslána SMS odpověď na každý přijatý hlas, který má korektně zadáno klíčové slovo ale špatný formát předepsané odpovědi za klíčovým slovem. Text reakce je definován v poli Text reakce na chybu. Správná odpověď je definovaná na následující obrazovce. Na tuto obrazovku se přechází tlačítkem --Další--. Pozastaveno Hlasování je dočasně pozastaveno. SMS jsou přijímány ale nejsou přiřazovány k jednotlivým Hlasováním a nejsou odesílány SMS odpovědi. V případě, že byl zvolen typ Hlasování, je na další obrazovce (po kliknutí na tlačítko --Další-- ) nutno definovat jednotlivé varianty dostupných voleb Hlasování. U popisu Detail se přidávají do pole Volba varianty odpovědi. Do pole Pozn. se pak zadává doplňková informace. Obě položky Volba a Pozn. jsou povinné. Na jednotlivé odpovědi je možné zaslat zpětnou SMS. Její text se zapisuje do pole Text reakce. Potvrzením definice odpovědi prostřednictvím tlačítka --OK-- se parametry odpovědi zobrazí pod definičním řádkem. 11 / 16

12 Pak je možné dále definovat další variantu odpovědi, které je možné volbami opravovat nebo rušit. Aby hlasování/soutěž/kampaň/ bylo srozumitelně komunikováno účastníkům, musí být správně popsána struktura zprávy a její zadání. Na příkladu ukážeme zadání soutěže nebo sběru informací (Ukázkové příklady slouží k demonstraci schopností progamu). 12 / 16

13 3 Vzorový příklad: 3.1 Příklad 1 Reklamní agentura spravuje pro svého klienta soutěž o automobil. V tisku byly na začátku května uveřejněny inzeráty klienta a na několik desíte tisíc adres byla zaslána directmailová nabídka klienta s uveřejněnou soutěží o automobil. Soutěž bude provedena formou uzavřeného okruhu odpovědí na soutěžní otázku. Informace v inzerci by vypadala takto: Odešlete SMS a vyhrajte automobil Odpovězte na otázku: Ve kterém městě se vyrábí automobil Škoda Roomster? A/ Wolfsburg B/ Mladá Boleslav C/ Kolín Klíčové slovu soutěže je AUTO1. Vaši soutěžní SMS odpověď ve tvaru: Auto1 Odpověd zašlete na tel číslo Z jednoho telefoního čísla je možné zasílat více odpovědí. Dbejte na správný zápis klíčového slova. Výsledky soutěže budou uveřejněny v tisku. Vzor SMS: AUTO1 A Soutěž je pak v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Nové hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Hlasování, zdroj hlasování SMS a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla a tím zvýšena motivace účastníků. Soutěžící budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Mají-li být soutěžící informováni zaslanou SMS o nesprávně zapsané soutěžní SMS, bude zaškrtnuto pole Zaslat text reakce na chybu a doplněn text v položce Text reakce na chybu. Na následující obrazovce nazvané Volby budou do systému zapsány jednotlivé soutěžní odpovědi. V položce Volba se zapisuje očekávaná odpověď v položce Pozn. pak doplňkový text odpovědi. Obě položky Volba a Pozn. jsou povinné. Potvrzením definice odpovědi prostřednictvím tlačítka --OK-- se parametry odpovědi zobrazí pod definičním řádkem a objeví se nové volné pole pro zápis další odovědi. 13 / 16

14 Pokud mají být účastníci soutěže dále informování v rámci jednotlivých odovědí (A,B,C) je možné zaslat jim odpovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat r. a doplnění textu v poli Text reakce. Jednotlivé Volby se mohou prostřednictvím ovládacích prvků opravovat nebo rušit. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit--. Takto je Hlasování připraveno pro provozování. Pokud začnou přicházet soutěžní SMS, organizátor soutěže může průběžně sledovat výsledky prostřednictvím položky Billing Report umístěné v hlavním menu. Na této obrazovce se jednoduchým výběrem předdefinovaných Akcí a Hlasování, případně zadáním časového úseku pro výpis přehledu přijatých a odeslaných SMS zpráv připraví podmínky pro statistický přehled. 3.2 Příklad 2 Výzkumná agentura ve spolupráci s městským úřadem se dotazuje občanů na názor týkající se dopravy a vlivu na životní prostředí ve městě. Občanům byly doručeny dotazníky s otázkami. Výzkum je proveden formou otevřených odpovědí na anketní otázku. Dotazy by vypadaly takto: Odešlete SMS s vaším názorem Odpovězte na otázku: Ovlivní podle Vás nově uspořádaná doprava ve Staré ulici životní prostředí ve vaší čtvrti? Zapište Váš krátký názor. Klíčové slovu soutěže je ENVI. Vaši odpověď zašlete do na tel číslo Z jednoho telefoního čísla není možné zaslat více odpovědí. Dbejte na správný zápis klíčového slova. Výsledky ankety budou uveřejněny na internetové vývěsce městského úřadu Vzor SMS: ENVI Myslim ze prostredi zustane nezmeneno Novak 14 / 16

15 Hlasování je pak v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4 Vytvoření nového Hlasování) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Sběr informací, Zdroj hlasování (SMS) a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla. Účastníci budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit--. Takto je Hlasování připraveno pro provozování. Příchozí SMS může organizátor ankety průběžně sledovat výsledky prostřednictvím položky Billing Report umístěné v hlavním menu. 3.3 Příklad 3 Městský úřad ve městě Horov připravil pro občany SMS informační systém, kde se uživatelé dozvědí základní info o činnosti úřadu, kontakty na důležitá místa v rámci města a oblasti včetně zpráv o dopravni situaci a počasí: Základní schéma by mohlo vypadat takto: Odešlete SMS na tel. číslo s těmito slovy: Klíčové slovo: HOROV HORSKAS ZDRAVI POCASI DOPRAVA PARKOVANI LYZE SNIH UBYTOVANI INFO-DE INFO-EN INFO-PL Odpověď obsahuje Telefonní seznam a adresy na městský úřad, stavební úřad, finanční úřad Telefonní seznam a adresy Horske služby Vrchlabí, Špindl. mlýn, Pec pod Sněžkou Telefonní seznam a adresy nemocnice a pohotovosti ve Vrchlabí, Jilemnici a Trutnově Aktuální zpravodajství o počasí na hřebenech Krkonoš Aktuální zpravodajství o dopravě Volná parkoviště Sjíznost sjezdovek: Špindlerův Mlýn, Žalý, Herlíkovice, Aktualní sněhové zpravodajství Kontakt na informační službu Základní kontakty v němčině Základní kontakty v angličtině Základní kontakty v polštině 15 / 16

16 Akce je v systému zadána takto. Nové Hlasování uživatel definuje v rámci hlavního menu v položce Seznam akcí. Kliknutím na ikonu, která je dostupná nalevo od názvu akce ve sloupci Seznam akcí vyvolá prázdný formulář Nové hlasování. V obrazovce Hlasování (podrobný popis položek viz kapitola 2.4 Vytvoření nového Hlasování) jsou vyplněny do příslušných polí a v předepsaných formátech položky Název hlasování, Popis hlasování, Začátek den, čas, Konec den a čas. Dále je vybrán Typ hlasování Sběr informací, Zdroj hlasování (SMS) a doplněna položka Klíčové slovo. Zaškrtnutím položky Multivoting bude umožněn příjem více SMS z jednoho telefonního čísla. Účastníci budou o přijetí zaslané SMS informováni odovědní SMS. To zajistí zaškrtnutí položky Zaslat reakci. Text odpovědní SMS zprávy je zapsán do pole Text reakce. Ukončení definice Hlasování se provede prostřednictvím tlačítka --Dokončit / 16

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.:

CRM - manuál. Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Softapp s.r.o., Kouty 1419, Valašské Meziříčí, tel.: CRM - manuál Vypracovala: Monika Balažovičová [1] Obsah 1. Cíl... 3 2. Programové požadavky... 3 3. Přihlašovací údaje... 3 4. Nastavení programu... 4 5. Úvodní obrazovka... 4 6. Marketingové seznamy...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace:

Aplikace AWEG3 Profil SMS. Uživatelská příručka. Aktualizace: Aplikace AWEG3 Profil SMS Uživatelská příručka Aktualizace: 4. 5. 2012-1 - Obsah 1. O aplikaci AWEG3 Profil SMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Spuštění aplikace AWEG3 Profil SMS...

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

SMS Servis. 1. Spuštění programu. 2. Obecné. Softapp s.r.o. SMS servis

SMS Servis. 1. Spuštění programu. 2. Obecné. Softapp s.r.o. SMS servis SMS Servis 1. Spuštění programu SMS aplikace se spouští z C:\klient\SMS\smsservis.exe, kde je nutné se přihlásit k databázi. 2. Obecné Program jsou zde umístěna tlačítka, která jsou vidět i jako tlačítka

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7

Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 Modul Ankety verze 1.11 pro redakční systém Marwel 2.8 a 2.7 postupy a doporučení pro práci redaktorů Ivo Vrána, červen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Modul Ankety...3

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

Nemocnice Jihlava v kraji Vysočina Registrační systém Internetová registrace pacienta Uživatelská příručka

Nemocnice Jihlava v kraji Vysočina Registrační systém  Internetová registrace pacienta Uživatelská příručka C53-04-099-11 Nemocnice Jihlava v kraji Vysočina Registrační systém www.eambulance.cz Internetová registrace pacienta Uživatelská příručka Zpracoval: Institute for Information Industry 2011 1. Úvod Tento

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012

eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 eambulance manuál pro uživatele verze platná k 3.7.2012 1. Úvod Tento manuál obsahuje postupy pro uživatele systému eambulance s PIN, aby se mohli objednávat prostřednictvím elektronického registračního

Více

Návod k používání eshopu Iveco

Návod k používání eshopu Iveco Návod k používání eshopu Iveco Rozložení hlavní stránky Hlavní strana eshopu se skládá ze čtyř základních sekcí: 1) Hlavní menu 2) Přehled právě probíhajících akcí 3) Ukázka akčního zboží 4) Uživatelská

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul

Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Uživatelská příručka MWA - Rezervační modul Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací Vytvořeno: Marcela Špičanová

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí

ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí ID-Ware II Posílání upozornění e-mailem na událost s datumovou závislostí Obsah 1.Princip činnosti...3 2.Nastavení uživatelských práv a příkazů...3 3.Popis uživatelského prostředí...7 3.1.Detail upozornění...7

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot

Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot Nastavení a ovládání aplikace ifoxtrot A - obrazovka po spuštění a/nebo při neaktivním připojení Úvodní obrazovka s nakonfigurovaným a vybraným připojením s názvem Chata. Při prvním spuštění je v seznamu

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Rozšířené účtování o majetku manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016)

MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYSTÉMU ASJA (dostupná od 7. září 2016) MOBILNÍ VERZE SYTÉMU ASJA V současné době bylo možné systém ASJA spustit na mobilních telefonech nebo na tabletech, ale prakticky jen v podobě jak

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

VPass Client Uživatelská příručka

VPass Client Uživatelská příručka VPass Client Uživatelská příručka Jak p oužívat V Pass C lient n a I GP p anelech Tento document popisuje základní ovládání VPass Client na IGP panelech. V tomto dokuemntu jsou popsány společně prvky pro

Více