ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)"

Transkript

1 ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních variant. Hru je možné hrát jak s přáteli, tak v jednom hráči. Pro děti ve věku od 3 let. Obsah balení: 4 hrací desky, 24 barevných kartiček, 1 pravidla hry Hru ZOO LOTTO spolu s mnoha dalšími zajímavými hrami distribuuje firma CORFIX DISTRIBUTION s.r.o. Bližší informace o těchto hrách naleznete na webových stránkách: Budete-li mít nápady, návrhy, či poznámky ke hře, kontaktujte nás: CORFIX DISTRIBUTION s.r.o. Komárovské nábřeží 1, Brno Tel: , fax: UPOZORNĚNÍ: Výrobek obsahuje malé části! NEVHODNÉ PRO DĚTI DO 3 LET! ZOO LOTTO (sk) Kto ako prvý nájde všetky svoje zvieratká? Určite, o aké zviera sa jedná, a umiestnite ho na správne miesto na hracej doske. Pre ešte väčší pôžitok z hry máte k dispozícii vždy niekoľko hracích variant. Hru je možné hrať ako s priateľmi, tak aj samostatne. Pre deti vo veku od 3 rokov. Obsah balenia: 4 hracie dosky, 24 farebných kartičiek, 1 pravidlá hry Hru ZOO LOTTO spolu s mnohými ďalšími zaujímavými hrami distribuuje firma CORFIX SLOVAKIA s.r.o. Bližšie informácie o týchto hrách nájdete na webových stránkach: Ak máte nápady, návrhy, či poznámky ku hre, kontaktujte nás: CORFIX SLOVAKIA s.r.o. Boženy Nemcovej 8, Bratislava Tel: UPOZORNENIE: Výrobok obsahuje malé časti. NEVHODNÉ PRE DETI DO 3 ROKOV!

2 ZOO LOTTO (cz) Pro 1 4 hráče od 3 let Obsah: 4 hrací desky 24 karet se zvířaty Obrázkové Lotto Příprava hry Každý hráč si vezme jednu hrací desku a umístí ji před sebe. Při hře tří hráčů se přebytečná deska s příslušnými kartičkami zvířat vrátí zpět do krabice. Při hře dvou hráčů bude mít každý hráč dvě hrací desky. Všechny použité karty zvířat se zamíchají a rozloží doprostřed hrací plochy lícem dolů. Průběh hry Nejmladší hráč začíná. Otočí jednu z karet rozložených vprostřed stolu a nahlas a zřetelně řekne, o jaké zvíře se jedná. Hráč, který najde tohle zvíře na své desce, se ozve a získá tak tuto kartičku. Umístí si ji na příslušné políčko své hrací desky. Poté je na řadě další hráč ve směru hodinových ručiček. Konec hry Hráč, který jako první zakryje všechna políčka své hrací desky, se stane vítězem. Tuto hru je možné hrát také v jednom hráči. Postupně hráč otáčí karty zvířátek a přikládá je na příslušná pole. Brzy jistě najdou všechny zvířátka svoje místo. Paměťové Lotto 1 Příprava hry Také v této hře si každý hráč vezme jednu hrací desku a umístí ji před sebe. Při hře tří hráčů se přebytečná deska s příslušnými kartičkami zvířat vrátí zpět do krabice. Při hře dvou hráčů bude mít každý hráč dvě hrací desky. Všechny použité karty zvířat se zamíchají a rozloží doprostřed hrací plochy lícem dolů.

3 Průběh hry Hráč, který je na řadě, se může rozhodnout, zda si vezme některou z již otočených karet, která se hodí na jeho hrací desku, nebo zda otočí novou kartu. Pokud se mu nově otočené zvířátko hodí, může si ho okamžitě umístit na svou hrací desku, pokud se mu nehodí, položí ho lícem nahoru doprostřed stolu. Poté pokračuje v hraní další hráč na řadě. Konec hry Hráč, který jako první zakryje všechna políčka své hrací desky, se stane vítězem. Pokud si chcete hru trochu ztížit, můžete nehodící se kartičky vracet zpátky na stůl obrázkem dolů. Paměťové Lotto 2 Příprava hry Také v této hře si každý hráč vezme jednu hrací desku a umístí ji před sebe. Při hře tří hráčů se přebytečná deska s příslušnými kartičkami zvířat vrátí zpět do krabice. Při hře dvou hráčů bude mít každý hráč dvě hrací desky. Všechny použité karty zvířat se zamíchají a rozloží doprostřed hrací plochy lícem dolů. Průběh hry Nejprve si všichni hráči pečlivě prohlídnou své hrací desky. Poté je všichni otočí a zvířátka na nich jsou jim tedy skryta. Hráč, který je na řadě, otočí jednu z karet rozložených vprostřed stolu a nahlas a zřetelně řekne, o jaké zvíře se jedná. Hráč, který se domnívá, že tohle zvíře na své desce má, se ozve a získá tak tuto kartičku. Umístí si ji vedle své hrací desky. Poté je na řadě další hráč ve směru hodinových ručiček. Konec hry Má-li některý hráč vedle své hrací desky již šest karet zvířat, může ji otočit. Pokud všechna zvířata na desku sedí, hráč se stává vítězem. Pokud ne, hra pokračuje dál, dokud některý další hráč nezíská šest zvířat. Pokud by se vám líbila trochu chaotičtější verze hry, mohou hrát všichni hráči současně. Poté, co všichni otočí své hrací desky, otáčí všichni hráči zaráz libovolné kartičky zvířat nacházející se vprostřed hrací plochy. Otočí-li

4 hráč zvíře, o kterém se domnívá, že má na své hrací desce, přiloží si ho k ní. Má-li některý hráč pocit, že už získal všech šest svých zvířat, může zavolat stop!. Poté se hra zastaví a zkontroluje se, zda hráč opravdu našel všech šest správných zvířat. Pokud některá karta nesedí, vrátí se doprostřed stolu. Vyhrává hráč, který sesbíral nejvíce zvířat, která na jeho desku patří. Bleskové Lotto Příprava hry Nejprve se všechny použité karty zvířat zamíchají a rozloží doprostřed hrací plochy lícem dolů. Poté se vybere jedna hrací deska a umístí se viditelně doprostřed stolu. Tuto desku si hráči nejprve dobře prohlédnou a pokusí se zapamatovat si všechna její zvířata, poté se deska otočí. Průběh hry Poté, co se otočí hrací deska, otáčí všichni hráči zaráz libovolné kartičky zvířat nacházející se vprostřed hrací plochy. Otočí-li hráč zvíře, o kterém se domnívá, že je na společné hrací desce, vezme si ho k sobě. Poté, co mají hráči dohromady sebraných již šest karet zvířat, se hrací deska otočí a zkontroluje se, zda vybraná zvířata opravdu sedí na hrací desku. Za každé špatně sebrané zvíře, musí hráč zahodit jedno správné zvíře, jeho kartička se odloží stranou. Správně vytažené zvířata si hráči ponechají. Poté se vyloží další hrací deska, hráči se opět pokouší zapamatovat si co nejvíce zvířat, deska se otočí a hráči hledají znovu příslušná zvířátka. Konec hry Poté, co se vprostřed stolu vystřídaly již všechny hrací desky, hra končí. Vyhrává hráč s největším počtem kartiček.

5 ZOO LOTTO (sk) Pre 1 4 hráčov od 3 rokov Obsah: 4 hracie dosky 24 kariet so zvieratami Obrázkové Lotto Príprava hry Každý hráč si vezme jednu hraciu dosku a umiestni ju pred seba. Keď hrajú traja hráči, prebytočná doska s príslušnými kartičkami zvierat sa vráti naspäť do krabice. Keď hrajú dvaja hráči, bude mať každý hráč dve hracie dosky. Všetky použité karty zvierat sa zamiešajú a rozložia doprostred hracej plochy lícom dolu. Priebeh hry Najmladší hráč začína. Otočí jednu z kariet rozložených uprostred stola a nahlas a zreteľne povie, o aké zviera sa jedná. Hráč, ktorý nájde toto zviera na svojej doske, sa ozve a získa tak túto kartičku. Umiestni si ju na príslušné políčko svojej hracej dosky. Potom je na rade ďalší hráč v smere hodinových ručičiek. Koniec hry Hráč, ktorý ako prvý zakryje všetky políčka svojej hracej dosky, sa stane víťazom. Túto hru môže hrať samostatne aj jeden hráč. Postupne hráč otáča karty zvieratiek a prikladá ich na príslušné polia. Čoskoro určite nájdu všetky zvieratká svoje miesto. Pamäťové Lotto 1 Príprava hry Aj v tejto hre si každý hráč vezme jednu hraciu dosku a umiestni ju pred seba. Keď hrajú traja hráči, prebytočná doska s príslušnými kartičkami zvierat sa vráti naspäť do krabice. Keď hrajú dvaja hráči, bude mať každý hráč dve hracie dosky. Všetky použité karty zvierat sa zamiešajú a rozložia doprostred hracej plochy lícom dolu.

6 Priebeh hry Hráč, ktorý je na rade, sa môže rozhodnúť, či si vezme niektorú z už otočených kariet, ktorá sa hodí na jeho hraciu dosku, alebo či otočí novú kartu. Ak sa mu práve otočené zvieratko hodí, môže si ho okamžite umiestniť na svoju hraciu dosku, ak sa mu nehodí, položí ho lícom nahor doprostred stola. Potom pokračuje v hraní ďalší hráč na rade. Koniec hry Hráč, ktorý ako prvý zakryje všetky políčka svojej hracej dosky, sa stane víťazom. Ak si chcete hru trochu sťažiť, môžete nehodiace sa kartičky vracať naspäť na stôl obrázkom dolu. Pamäťové Lotto 2 Príprava hry Aj v tejto hre si každý hráč vezme jednu hraciu dosku a umiestni ju pred seba. Keď hrajú traja hráči, prebytočná doska s príslušnými kartičkami zvierat sa vráti naspäť do krabice. Keď hrajú dvaja hráči, bude mať každý hráč dve hracie dosky. Všetky použité karty zvierat sa zamiešajú a rozložia doprostred hracej plochy lícom dolu. Priebeh hry Najprv si všetci hráči poriadne prezrú svoje hracie dosky. Potom ich všetci otočia a zvieratká na nich im teda ostanú skryté. Hráč, ktorý je na rade, otočí jednu z kariet rozložených uprostred stola a nahlas a zreteľne povie, o aké zviera ide. Hráč, ktorý sa domnieva, že toto zviera na svojej doske má, sa ozve a získa tak túto kartičku. Umiestni si ju vedľa svojej hracej dosky. Potom je na rade ďalší hráč v smere hodinových ručičiek. Koniec hry Ak má niektorý hráč vedľa svojej hracej dosky už šesť kariet zvierat, môže ju otočiť. Ak sa všetky zvieratá na dosku hodia, hráč sa stáva víťazom. Ak nie, hra pokračuje ďalej, kým niektorý ďalší hráč nezíska šesť zvierat. Ak by sa vám páčila trochu chaotickejšia verzia hry, môžu hrať všetci hráči zároveň. Po tom, čo všetci otočia svoje hracie dosky, otáčajú všetci hráči

7 naraz ľubovoľné kartičky zvierat nachádzajúce sa uprostred hracej plochy. Ak hráč otočí zviera, o ktorom sa domnieva, že ho má na svojej hracej doske, priloží si ho k nej. Ak má niektorý hráč pocit, že už získal všetkých šesť svojich zvierat, môže zakričať stop!. Potom sa hra zastaví a skontroluje sa, či hráč naozaj našiel všetkých šesť správnych zvierat. Ak niektorá karta nesedí, vráti sa doprostred stola. Vyhráva hráč, ktorý zozbieral najviac zvierat, ktoré na jeho dosku patria. Bleskové Lotto Príprava hry Najprv sa všetky použité karty zvierat zamiešajú a rozložia doprostred hracej plochy lícom dolu. Potom sa vyberie jedna hracia doska a umiestni sa viditeľne doprostred stola. Túto dosku si hráči najprv poriadne prezrú a pokúsia sa zapamätať si všetky zvieratá na nej, potom sa doska otočí. Priebeh hry Po tom, čo sa otočí hracia doska, otáčajú všetci hráči naraz ľubovoľné kartičky zvierat nachádzajúce sa uprostred hracej plochy. Ak hráč otočí zviera, o ktorom sa domnieva, že je na spoločnej hracej doske, vezme si ho k sebe. Po tom, čo majú hráči dokopy zobraných už šesť kariet zvierat, sa hracia doska otočí a skontroluje sa, či vybrané zvieratá naozaj sedia na hraciu dosku. Za každé nesprávne vybrané zviera musí hráč zahodiť jedno správne zviera, jeho kartička sa odloží nabok. Správne vytiahnuté zvieratá si hráči nechajú. Potom sa vyloží ďalšia hracia doska, hráči sa opäť pokúšajú zapamätať si čo najviac zvierat, doska sa otočí a hráči znova hľadajú príslušné zvieratká. Koniec hry Po tom, čo sa uprostred stola vystriedali už všetky hracie dosky, hra končí. Vyhráva hráč s najväčším počtom kartičiek.

8 Dále doporučujeme tyto hry z řady her v plechovkách: AUTO BINGO Všichni určitě víte, jak nekonečně dlouhá může být cesta autem nebo vlakem! Dlouhá chvíle se může dostavit co nevidět. Tyhle starosti však můžete hodit za hlavu, pokud budete mít s sebou Auto-Bingo, s touto hrou vám cesta uteče jako voda. Během hledání správného objektu do své Bingo karty zapomenou všichni hráči velice rychle, jak dlouho už jsou na cestě i kolik toho ještě mají před sebou. Oproti klasickému bingu nečekají hráči na čísla, ale pozorně hledají objekty v okolní krajině, kterou projíždějí. Komu se podaří vyškrtat pět objektů v řadě, zavolá BINGO! a stane se vítězem. Balení obsahuje 3 fixy, 6 smazatelných hracích karet a pravidla hry. MOSAIX Postupně hází všichni hráči všemi 4 kostkami a podle svého uvážení je sestaví do libovolné formace, symboly tohoto seskupení si všichni hráči napíší do tabulek na svých kartách. Každý z hráčů se pokouší utvořit v tabulce co největší seskupení stejných symbolů, aby získal na konci hry co nejvíc bodů. Balení obsahuje 4 přepisovatelné hrací karty, 4 kostky se symboly, 4 fixy, 1 pravidla hry TANGRAM Tangramy nejsou hrou v pravém slova smyslu spíš než to jsou filosofií, stylem života. Za pomoci pouze 7 kamenů jednoho čtverce, jednoho rovnoběžníků a pěti trojúhelníků můžete jednoduchým otáčením a přeskládáváním vytvořit tisíce různých obrazců a postav. Příklady zahrnuté v přiloženém sešitě jsou jen malým průřezem nezměrných možností tangramů. Záleží jen na vás, co si s touto skládačkou počnete. Vaší fantasii a tvořivosti se meze nekladou. Balení obsahuje 7 hracích plošek a brožurku s více než 800 obrázky a řešeními. OSLÍK Cílem každého z hráčů je co nejobratněji umístit všechny své tyčky na oslův hřbet. Hráč, kterému se to podaří jako prvnímu, vyhraje hru. Balení obsahuje dřevěného oslíka a tyčinky v různých barvách. KOVOVÉ HLAVOLAMY Záludná hra prověřující vaši zručnost. Pokud budete chtít ohromit své okolí, není nic jednoduššího, než po vzoru kouzelníků dát nejdřív publiku hlavolam zkusit. Balení obsahuje 12 kovových hlavolamů a list s řešeními.

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Rozvoj klíčových kompetencí hrou

Rozvoj klíčových kompetencí hrou Rozvoj klíčových kompetencí hrou Jan a Iveta Vodičkovi Inkluzívní škola 2 Vydalo Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora v rámci projektu Inkluzívní škola, realizovaného díky podpoře

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA

OBSAH POSTAVY A CÍL HRY PŘÍPRAVA Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů od 10-ti let. BANG! je hra ve westernovém stylu mezi skupinou banditů a šerifem. Také jsou tu pomocníci, kteří šerifovi pomáhají vyhubit nepřátele, a odpadlík, jehož

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM Pravidla hry 1 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz

Verze: ve vývoji Sestavuje: Petr Z. Gotthard, 1998-1999 http://www.informacnik.cz 1. Běhací hry... 2 2. Biologické hry... 13 3. Bojové hry... 14 4. Deskové a stolní hry... 23 5. Házení kamínky... 26 6. Házení míčem... 28 7. Házení šipkami... 35 8. Házení vším možným... 40 9. Herecké

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Jak jsi mi změnil život

Jak jsi mi změnil život Jak jsi mi změnil život Rolová hra o vás samých Jan jonka Kijonka Snad každý měl někdy přání aby jeho život byl lehčí, zajímavější nebo víc vzrušující než ten jeho stávající. Možná patříte mezi ty, kteří

Více

Hlavní nabídka. Činnost/vybrat

Hlavní nabídka. Činnost/vybrat Oddálit Návrat do zahrady Uložit hru/nastavit ovládání Přiblížit Přesunout kurzor (klepnutí = rychlý kurzor) Informace (zvýrazněte zvířátko Piñata) Zahodit/zrušit Hlavní nabídka Zástupci nástrojů Zvýraznit

Více

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění

JAK SE STÁT VESMÍRNÝM PRŮZKUMNÍKEM V SEDMI LEKCÍCH ÚVOD. Záznam z přednášek na Akademii kosmických letů. Počet hráčů. Důležité upozornění Hra obsahuje dva sešity Pravidla hry a příručku Jak se stát vesmírným průzkumníkem. Touto příručkou byste měli určitě začít. Obsahuje návod uzpůsobený tak, abyste se podle něj mohli hru co nejpříjemněji

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to

Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Manuál k programu Youthbank aneb jednoduchý návod jak na to Sdružení pro vzdělávání komunit, Ústí nad Labem 2005 Tisk a sazba: PrintActive s.r.o., Ústí nad Labem Obsah 1. kapitola Čo je YouthBank... 4

Více

hry a návody pro 11 15 leté

hry a návody pro 11 15 leté hry a návody pro 11 15 leté Helena Křenková a kol. Co s tím? Při přemýšlení nad tím, jak řešit to, že celkem dost lidí má problémy s penězi, třeba si nevýhodně půjčuje, někoho napadlo, že by se daly vymýšlet

Více

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI

HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 19. ročník březen 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA 69 HRAJEME SI S MLÁDEŽÍ ANEB POHYBOVÉ HRY NEJEN PRO DĚTI Mgr. Martina Mlýnková, vedoucí Komise žactva a mládeže

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

,63; )0410%" &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A

,63; )0410% &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ HOSPODAŘENÍ S PENĚZI Autoři - Mgr.Jitka Zimová, Mgr. Michaela Mikulajová, Jan Hamák, Jana Plíšková Poděkování patří Doc. PhDr. Marii Černé, CSc. za výstižné připomínky k celému textu.

Více