Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ. Úkol č. 1. Úkol č. 2. Úkol č. 3. Téma: Prvky. Spoj minerál se způsobem jeho vzniku."

Transkript

1 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 1 ZŠ Pracovní list 1A Téma: Prvky Úkol č. 1 Spoj minerál se způsobem jeho vzniku. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Ze sopečných plynů aktivních vulkánů. Rýžování z říčních usazenin. Přeměnou uhelných slojí s organickou hmotou. V horninách zvané kimberlity. Na ložiskách kovových rud společně s galenitem. Úkol č. 2 Spoj, co k sobě patří. ZLATO STŘÍBRO SÍRA GRAFIT DIAMANT Pražské groše tuha briliant kyselina sírová nuggety Úkol č. 3 Spoj minerál s jeho nalezištěm (místem výskytu) v České republice. DIAMANT GRAFIT SÍRA STŘÍBRO ZLATO Český Krumlov Ostrava Třebenice v Českém středohoří Zlaté Hory Příbram

2 Pracovní list 1B Prvky Úkol č. 4 Testové otázky. Zlato lze rozpustit pouze v a) lučavce královské b) kyselině sírové c) kyselině chlorovodíkové Ryzí zlato (bez příměsi jiných kovů) má a) 26 Kt b) 25 Kt c) 24 Kt Největší zásoby stříbra na světě jsou patrně v a) Brazílii b) Rusku c) Mexiku Největší diamant na světě Cullinan byl nalezen v a) USA b) JAR c) Austrálii Kolik gramů váží jeden drahokamový karát? a) 0,2 b) 2 c) 20

3 Pracovní list 1C Prvky Úkol č. 5 Jak se nazývá minerál na obrázku? Do rámečku napiš alespoň jednu informaci o tomto minerálu. Informace:

4 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 2 ZŠ Pracovní list 2A Téma: Sulfidy Úkol č. 1 Spoj minerál s jeho dominantním prvkem. ANTIMONIT GALENIT CHALKOPYRIT PYRIT SFALERIT měď zinek antimon železo olovo Úkol č. 2 Spoj, co k sobě patří. SFALERIT PYRIT CHALKOPYRIT GALENIT ANTIMONIT kočičí zlato akumulátory jehlicovité krystaly náběhové barvy slitina mosaz Úkol č. 3 Testové otázky. Často lze nalézt v hnědém uhlí na Sokolovsku a má tmavě zelený odstín na mosazně žluté barvě. Jaký je to minerál? a) pyrhotin b) markazit c) sfalerit Který minerál se velmi hojně vyskytuje na stejných ložiskách společně s galenitem? a) zlato b) grafit c) stříbro

5 Pracovní list 2B Sulfidy Jaký stát je světově významným těžařem měděných rud (chalkopyritu)? a) Německo b) Chile c) Rakousko Největší ložiska antimonu na světě se nachází v a) Číně b) USA c) Brazílii Pyrit lze rozpoznat od zlata třeba podle vrypu. Jaká je jeho barva? a) červená b) žlutá c) černá Úkol č. 4 Jak se nazývají minerály (a, b, c) na obrázku? Do rámečku napiš jejich názvy. a) b) c)

6 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 3 ZŠ Pracovní list 3A Téma: Halogenidy, Oxidy Úkol č. 1 Spoj odrůdu křemene s příslušným zbarvením. AMETYST CITRÍN MORION RŮŢENÍN ZÁHNĚDA růţové hnědé ţluté fialové černé Úkol č. 2 Spoj minerál s jeho charakteristickou vlastností. HALIT KORUND KŘEMEN OPÁL URANINIT opalizace triboluminiscence radioaktivita vysoká tvrdost rozpustnost ve vodě Úkol č. 3 Spoj minerál s jeho výskytem v České republice. FLUORIT KASSITERIT SAFÍR URANINIT ZÁHNĚDA Stráţ pod Ralskem Harrachov Jizerské hory Dolní Bory Cínovec

7 Pracovní list 3B Halogenidy, Oxidy Úkol č. 4 Testové otázky. Jaký je chemický název halitu? a) chlorid sodný b) chlorid vápenatý c) chlorid draselný Které barvy jsou typické pro fluorit? a) červená a modrá b) zelená a fialová c) černá a bílá Světová naleziště ţelezných rud najdeme zejména v(e) a) Švédsku b) Rakousku c) České republice Jak se nazývá červená odrůda korundu? a) smirek b) safír c) rubín Jaká je hodnota tvrdosti křemene v Moshově stupnici? a) 4 b) 6 c) 7 K výrobě pravěkých loveckých nástrojů se běţně vyuţíval a) chalcedon b) pazourek c) opál

8 Pracovní list 3C Halogenidy, Oxidy Nejznámější naleziště drahého opálu najdeme v a) Austrálii b) Rusku c) USA Který minerál vzniká tzv. laterizací? a) hematit b) bauxit c) limonit Jaké kovové rudy je bauxit významným zdrojem? a) ţeleza b) hliníku c) mědi Zajímavým nalezištěm odrůd křemene v ČR je/jsou a) Kozákov u Semil b) Zlaté Hory c) Barrandien

9 Pracovní list 3D Halogenidy, Oxidy Úkol č. 4 Jak se nazývají minerály (a, b, c, d) na obrázku? Do rámečku napiš jejich názvy. a) b) c) d)

10 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 4 ZŠ Pracovní list 4A Téma: Karbonáty Úkol č. 1 Spoj minerál a typické prostředí jeho vzniku. ARAGONIT KALCIT MAGNEZIT MALACHIT SIDERIT krasové jeskyně ložiska hnědého uhlí ložiska měděných rud vývěry horkých pramenů mořské laguny a slaná jezera Úkol č. 2 Spoj, co k sobě patří. ARAGONIT AZURIT DOLOMIT KALCIT MAGNEZIT italské Alpy hořčík železný květ tmavě modrá barva dvojlom

11 Pracovní list 4B Karbonáty Úkol č. 3 Testové otázky. Jaká je štěpnost kalcitu? a) nedokonalá b) dobrá c) velmi dokonalá Typickou barvou malachitu je a) modrá b) zelená c) šedobílá Kterým minerálem jsou tvořeny pravé perly? a) dolomitem b) magnezitem c) aragonitem Jaký minerál je nejčastější složkou atolů, tzn. korálových útesů? a) kalcit b) aragonit c) siderit Zbrašovské aragonitové jeskyně leží nedaleko a) Příbrami b) Hranic na Moravě c) Karlových Varů

12 Pracovní list 4C Karbonáty Úkol č. 4 Jak se nazývají minerály (a, b, c) na obrázku? Do rámečku napiš jejich názvy. a) b) c)

13 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 5 ZŠ Pracovní list 5A Téma: Sulfáty, Fosfáty Sulfáty, Fosfáty Úkol č. 1 Spoj minerál s jeho charakteristickou vlastností. APATIT BARYT SÁDROVEC pohlcuje RTG záření tvoří pouštní růže je součástí guana Úkol č. 2 Spoj minerál s jeho výskytem v České republice. SÁDROVEC BARYT APATIT Kobeřice Krásno Harrachov

14 Pracovní list 5B Sulfáty, Fosfáty Úkol č. 3 Testové otázky. Český název pro baryt je a) kazivec b) cínovec c) těživec Sněhobíle jemně zrnitý sádrovec se nazývá a) goshenit b) alabastr c) francolit Apatit je základním zdrojem a) síry b) fosforu c) vápníku Do které barvy mění baryt plamen ohně? a) do červené b) do modré c) do zelené S jakým minerálem se velmi často baryt vyskytuje na stejném místě? a) s fluoritem b) s apatitem c) s azuritem Významný nalezištěm apatitu je ruský poloostrov a) Kola b) Tajmyr c) Kamčatka

15 Pracovní list 5C Úkol č. 4 Sulfáty, Fosfáty Jak se nazývají minerály (a, b, c) na obrázku? Do rámečku napiš jejich názvy. a) b) c)

16 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 6 ZŠ Pracovní list 6A Téma: Silikáty, Organoidy Silikáty, Organoidy Úkol č. 1 Spoj minerál s jeho typickou barvou. BIOTIT INDIGOLIT SMARAGD SPESSARTIN RUBELIT modrý růžový oranžový černý zelený Úkol č. 2 Spoj minerál s jeho způsobem využití. ALMANDIN ELBAIT MUSKOVIT OLIVÍN ŽIVEC elektroizolace zdroj lithia keramika a porcelán žáruvzdorné hmoty brusný materiál Úkol č. 3 Spoj minerál s jeho výskytem v České republice. AKVAMARÍN JANTAR OLIVÍN PYROP SKORYL Vidnava Maršíkov České středohoří Dolní Bory Kozákov

17 Pracovní list 6B Silikáty, Organoidy Úkol č. 4 Testové otázky. V které vyvřelé hornině se hojně vyskytuje olivín? a) v žule b) ve znělci c) v čediči Jako český granát se označuje a) pyrop b) almandin c) uvarovit Růžová odrůda berylu se nazývá a) heliodor b) morganit c) achroit Zelené varietě turmalínu se říká a) akvamarín b) verdelit c) dravit Označení tygří oko se týká a) amfibolu b) pyroxenu c) granátu Který minerál se skrývá pod názvem tmavá slída? a) fuchsit b) muskovit c) biotit

18 Pracovní list 6C Silikáty, Organoidy Zdvojčatělé srůsty živců se nazývají a) příbramská dvojčata b) jesenická dvojčata c) karlovarská dvojčata Ke kterému minerálu se řadí odrůda kopál? a) k živci b) k jantaru c) ke granátu Jaké moře je velmi významným nalezištěm jantaru? a) Baltské b) Severní c) Středozemní Světově nejproslulejší naleziště smaragdů leží v a) Brazílii b) Venezuele c) Kolumbii

19 Pracovní list 6D Silikáty, Organoidy Úkol č. 4 Jak se nazývají minerály (a, b, c, d) na obrázku? Do rámečku napiš jejich názvy. a) b) c) d)

20 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. ZŠ 7 Pracovní list 7A Téma: Souhrnné opakování mineralogie Souhrnné Úkol č. 1 Zodpověz na otázky fyzikální vlastnosti nerostů. 1. Jaký typ lesku je charakteristický pro zlato nebo stříbro? 2. Který minerál je v Moshově stupnici tvrdosti na pozici číslo 6? 3. Uveď vzorec hustoty minerálu včetně jednotky? Která hodnota je hraniční mezi minerálem lehkým a těžkým? 4. Jak se označují bezbarvé průhledné nerosty? 5. Vysvětli rozdíl mezi minerálem barevným a zbarveným. Odpovědi: ad 1. ad 2. ad 3. ad 4. ad 5. Úkol č. 2 Poznávání nerostů.

21 Pracovní list 7B Souhrnné opakování mineralogie Úkol č. 3 Zodpověz na otázky přehled minerálů. 1. Co jsou to tzv. nuggety? 2. Z kterého kovu se vyráběly Pražské groše? 3. Který živý organismus se může podílet na vzniku síry? 4. Vysvětli rozdíl mezi karátem zlata a karátem diamantu (drahokamu)? 5. Jaké dva minerály jsou rozdílnými variantami uhlíku? 6. Které české město je typickým nalezištěm sulfidických rud? 7. Jaký jihoamerický stát je významným nalezištěm měděných rud? 8. Proč se říká, že kovy jsou kujné? 9. Které dva minerály jsou hojně zastoupeny v sousedním Rakousku? 10. Co je to tzv. feromagnetismus? Pro který minerál je typický? 11. Kde se nachází světově nejproslulejší naleziště rubínů? 12. Znáš alespoň tři odrůdy křemene? 13. Co je to tzv. triboluminiscence? 14. Jak se jiným názvem označuje skelný opál? 15. Který stát je nejproslulejším nalezištěm drahých opálů? Odpovědi: ad 1. ad 2. ad 3. ad 4. ad 5. ad 6. ad 7. ad 8. ad 9. ad 10. ad 11. ad 12. ad 13. ad 14. ad 15. Úkol č. 4 Poznávání nerostů.

22 Pracovní list 7C Souhrnné opakování mineralogie Úkol č. 3 Zodpověz na otázky přehled minerálů. 1. Jak se nazývá základní ruda hliníku? 2. Který minerál vzniká tzv. laterizací? 3. Jaký nerost je společný pro lokality Dolní Rožínka a Stráž pod Ralskem? 4. Co jsou to tzv. atoly? Který nerost je z velké části tvoří? 5. Jaký chemický prvek se hojně vyskytuje v magnezitu? 6. Který kov lze získat z azuritu a malachitu? 7. Pro jaký minerál jsou typické tzv. vlaštovčí ocásky? 8. Pro který nerost je charakteristický krystal v podobě dvanáctistěnu? 9. Jak se nazývají vláknité karcinogenní amfiboly? 10. Jaké je přibližné stáří hmyzu uchovaného v jantarech? Odpovědi: ad 1. ad 2. ad 3. ad 4. ad 5. ad 6. ad 7. ad 8. ad 9. ad 10.

23 Pracovní list 7D Souhrnné opakování mineralogie Úkol č. 4 Poznávání nerostů.

24 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. ZŠ 8 Pracovní list 8A Téma: Magmatity Úkol č. 1 Spoj český a cizí název vyvřelých hornin. ČEDIČ MANDLOVEC ZNĚLEC ŽULA GRANIT FONOLIT BAZALT MELAFYR Úkol č. 2 Spoj, co k sobě patří. ŽULA ZNĚLEC MANDLOVEC GABRO ČEDIČ ranský masiv dlažební kostky kamenné varhany dutiny s ametystem výroba skla Úkol č. 3 Testové otázky. Na které minerály jsou hojné lithné pegmatity? a) lepidolit a elbait b) olivín a granáty c) fluorit a baryt Olivínské koule lze snadno nalézt v a) gabru b) znělci c) čediči Kde se nachází bohatá naleziště melafyrů? a) v Podkrušnohoří b) v Podkrkonoší c) na Ostravsku

25 Pracovní list 8B Magmatity Jak se nazývá vyhaslá sopka nedaleko Bruntálu? a) Uhlířský vrch b) Trosky c) Hradiště Která hornina je pojmenována podle obce Mrákotín a) pegmatit b) žula c) gabro Úkol č. 4 Jak se nazývají horniny (a, b, c) na obrázku? Do rámečku napiš jejich názvy. a) Název horniny: (139) b) Název horniny: c) Název horniny:

26 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. ZŠ 9 Pracovní list 9A Téma: Sedimenty Úkol č. 1 Spoj usazenou horninu s její typickou vlastností. KŘEMENEC PÍSKOVEC SLEPENEC UHLÍ VÁPENEC tvořený štěrkem hořlavina seskupení do vyvýšenin (kamýků) tvorba korálových útesů přítomnost mnoha fosílií Úkol č. 2 Spoj horninu s místem výskytu. JÍLOVEC PÍSKOVEC TRAVERTIN UHLÍ VÁPENEC Horní Bříza Přerov Moravský kras Toulovcovy maštale Most Úkol č. 3 Testové otázky. Které skalní město se rozprostírá v CHKO Český ráj? a) Toulovcovy maštale b) Labské pískovce c) Prachovské skály Jaká hornina vzniká stmelením živcových písků? a) brekcie b) arkóza c) dolomit Jako základní keramická surovina se používají a) štěrky b) jíly c) vápence

27 Pracovní list 9B Sedimenty Bozkovská jeskyně v Podkrkonoší je známá výskytem a) dolomitu b) travertinu c) pískovce Jak se jmenují travertiny s obsahem hydrogenuhličitanu vápenatého? a) pěnovce b) opuky c) slínovce Úkol č. 4 Jak se nazývají horniny (a, b, c) na obrázku? Do rámečku napiš jejich názvy. a) (140) Název horniny: b) Název horniny: c) Název horniny:

28 Mineralogie a petrografie PRACOVNÍ pro 9. LIST ročník č. 10 ZŠ Pracovní list 10 Úkol č. 1 Spoj, co k sobě patří. Téma: Metamorfity FYLIT MRAMOR RULA SVOR mnoho barevných variant typické páskování stříbrný odlesk břidlicová střešní krytina Úkol č. 2 Testové otázky. Okolí Sušic a Českého Krumlova jsou typické výskytem a) mramoru b) svoru c) fylitu Jaká je charakteristická barva fylitu? a) žlutohnědá b) červenohnědá c) šedozelená Z kterých typů usazenin vznikají fylity? a) z pískových b) z prachových c) z jílových Úkol č. 3 Jak se nazývá hornina na obrázku? Do rámečku napiš její název. a) Název horniny:

29 Úkol č. 1 PRACOVNÍ LIST č. 11 Téma: Souhrnné opakování petrografie Spoj název horniny s příslušným typem. Pracovní list 11A Souhrnné opakování petrografie BAZALT FYLIT JÍLOVEC PEGMATIT TRAVERTIN sediment žilný magmatit vulkanit metamorfit sediment Úkol č. 2 Spoj horninu s její charakteristickou vlastností. BAZALT GRANIT PÍSKOVEC SPRAŠ ZNĚLEC kvádrovitá odlučnost přenos větrem deskovitá odlučnost sloupcovitá odlučnost přítomnost zkamenělin

30 Pracovní list 11B Souhrnné opakování petrografie Úkol č. 3 Zodpověz na otázky přehled hornin. 1. Jak se jiným názvem označují hlubinné horniny? 2. Který minerál tvoří tmavé části žuly? 3. Z jaké horniny je tvořen známý český kopec Milešovka? 4. Jak se nazývá obec v blízkosti Šumperka známá nalezišti pegmatitů bohatých na akvamaríny? 5. Co jsou to tzv. kamýky neboli suky? 6. Který typ půdy často vzniká na spraších? 7. V jakém státě leží část Alp zvaná Dolomity? 8. Co jsou to pěnovce? 9. V kterém metamorfitu se objevují velká zrna almandinů? 10. Které hornině se také říká krystalický vápenec? Odpovědi: ad 1. ad 2. ad 3. ad 4. ad 5. ad 6. ad 7. ad 8. ad 9. ad 10.

31 Pracovní list 11C Souhrnné opakování petrografie Úkol č. 4 Poznávání hornin. (141)

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna

Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 5 geologie, geografie Vlastnosti křemene a výskyt jeho odrůd v severním okolí Brna Autor: Jakub Výravský Gymnázium Brno-Řečkovice Terezy Novákové 2, 621 00

Více

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ

DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ KATEDRA GEOLOGIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO DETERMINAČNÍ VLASTNOSTI MINERÁLŮ ZDENĚK DOLNÍČEK JIŘÍ ZIMÁK Olomouc 2009 2 Obsah Obsah... 3 1. Úvod... 5 2. Diagnostické znaky založené na fyzikálních

Více

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava

VY_32_INOVACE_04.03 1/12 3.2.04.3 Krystalová struktura a vlastnosti minerálů Krystalová soustava 1/12 3.2.04.3 Krystalová soustava cíl rozeznávat krystalové soustavy - odvodit vlastnosti krystalových soustav - zařadit základní minerály do krystalických soustav - minerály jsou pevné látky (kromě tekuté

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1

Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů. Cvičení 1GEPE + 1GEO1 Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů Cvičení 1GEPE + 1GEO1 1 Pro popis a charakteristiku minerálních druhů je třeba zná jejich základní fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto vlastnosti slouží k přesné

Více

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina

Přírodopis 9. Fyzikální vlastnosti nerostů. Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí. 8. hodina Přírodopis 9 8. hodina Fyzikální vlastnosti nerostů Mgr. Jan Souček Základní škola Meziměstí Hustota (g/cm 3.) udává, kolikrát je objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Velkou hustotu má

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU

Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA. Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Litogeografie HORNINY, TEKTONIKA Přednášející: RNDr. Martin Culek, Ph.D. Geografický ústav MU Tento předmět vznikl v rámci projektu Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace) - (CZ.1.07/2.2.00/15.0222)

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček

Geologie pro všechny. česko - polská geologická stezka. Radovan Vlček Geologie pro všechny česko - polská geologická stezka Radovan Vlček Na první pohled velmi pestrá krajina tohoto regionu vděčí za svou mnohotvárnost především své geologické stavbě a geologickému vývoji,

Více

12. Podbeskydská vulkanická oblast

12. Podbeskydská vulkanická oblast 12. Podbeskydská vulkanická oblast V pásu, táhnoucímu se v délce 100 km od Hranic až k Českému Těšínu, se lze setkat s pozůstatky vulkanismu. Vulkanismus odráží počínající a krátkodobou tvorbu riftu v

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

K HISTORII ŽELEZÁŘSKÉHO HUTNICTVÍ NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ OD NEJSTARŠÍCH DOB DO 19. STOLETÍ

K HISTORII ŽELEZÁŘSKÉHO HUTNICTVÍ NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ OD NEJSTARŠÍCH DOB DO 19. STOLETÍ K HISTORII ŽELEZÁŘSKÉHO HUTNICTVÍ NA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINĚ OD NEJSTARŠÍCH DOB DO 19. STOLETÍ OUT LINE OF A HISTORY OF AN IRON METALLURGY IN BOHEMIA AND MORAVIA LANDSCAPE FROM THE OLDEST TIME TO THE 19

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené?

1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? 2.4 Otázky a odpovědi 1. Kdo se zabývá propagací České republiky jako ideální destinace pro trávení dovolené? Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více