Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin."

Transkript

1 Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin.

2

3 Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB 00 KOB 004 KOB 0 KOB / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

4 Tabulky únosnosí enkosěnných plošných profilů KOB - A INVEST Břidličná, a.s. Plechy jsou ze sliiny EN AW-0, resp. EN AW-050 při zaručení následujících min. charakerisik: ź ź ź ź ź smluvní mez 0,% f0 = 65 MPa, mez pevnosi fu = 85 MPa, modul pružnosi E = MPa, proažení pro konsanní měrnou délku 50 mm A50 = % pro výpoče hmonosi byla uvažována objemová hmonos 700 kg/m. Označení smluvní meze 0, % f0 a pevnosi v ahu fu odpovídá v aesu výrobce Rp0, a Rm dle ČSN EN Tabulky jsou propočíány pro spojié rovnoměrné zaížení po celé délce nosníku a pro prosý nosník či spojié nosníky se shodnými poli. Mezní sav únosnosi Únosnos odpovídající dosažení mezního savu únosnosi je označena Rd a je sanovena s ohledem na vliv ohybového momenu, smykové síly, lokálního zaížení nad podporou a vzájemné inerakce ěcho vlivů podle ČSN EN a souvisejících norem. Únosnos je sanovena s uvažováním šířky krajní podpory min. 50 mm a šířky vniřní podpory rovněž min. 50 mm. V abulkách jsou ješě rozlišeny dvě hodnoy únosnosi a v závislosi na přesahu plechu přes krajní podporu. Únosnos značená Rd (c h) uvažuje přesah plechu c (viz obrázek) 40 mm a únosnos označená Rd (c>h) odpovídá přesahu plechu c alespoň x výška plechu hw (a zároveň alespoň 40 mm). Při posouzení konkréního plechu je nuné porovna únosnos s návrhovou hodnoou zaížení, kerá musí bý menší nebo nejvýše rovna únosnosi. Hodnoy rovnoměrného zaížení uvedené v abulkách jsou vzaženy na šířku plechu m, zn. že zaížení je uvedeno v kn/m. Vlasní íhu plechu je nuné vždy zahrnou do zaížení. Mezní sav použielnosi Únosnos odpovídající dosažení mezního savu použielnosi Rk je sanovena s ohledem na pružný průhyb v poli nosníku rovný dvouseině (/00) resp. sopadesáině (/50) rozpěí pole. Vzhledem k omu, že závislos průhybu na zaížení je lineární, je snadné dopočía únosnos odpovídající jinému liminímu průhybu. Při posouzení konkréního plechu je nuné porovna uo únosnos s charakerisickou hodnoou zaížení, kerá musí bý menší nebo nejvýše rovna únosnosi. Poziivní a negaivní kladení - definice Poziivním kladením plechu se rozumí poloha profilu dle vyobrazení v dokumenaci výrobce. Opačná poloha se v abulkách nazývá negaivní. Únosnosi profilů jsou sanoveny pro zaížení lakem (odpovídá graviačnímu zaížení). Normy použié pro výpočy: ČSN EN 999--: Navrhování hliníkových konsrukcí, Čás -: Obecná pravidla, ČNI, 008. ČSN EN : Navrhování hliníkových konsrukcí, Čás -4: Za sudena varované plošné profily, ČNI, / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

5 Příklad požií abulek Navržen plech KOB 004, =,0 mm v poziivní poloze použiý jako spojiý nosník x m. charakerisická hodnoa gf sálé (graviační),5 75 proměnné (graviační),0 00 zaížení: celkem Ek = navrhovaná hodnoa Ed =,75 kde: g F - dílčí součiniel zaížení Ek - charakerisická hodnoa rozhodující kombinace zaížení Ed - návrhová hodnoa rozhodující kombinace zaížení uložení v krajní podpoře 50 mm, přesah za podporou 40 mm uložení ve vniřní podpoře 50 mm liminí průhyb se požaduje /00 Z abulky: Ed =,75 Ek = < < Rd =,4 Rk =,76 kn/m kn/m Plech vyhovuje. V Praze, dne Ing. Michal Jandera, Ph.D. Kaedra ocelových a dřevěných konsrukcí, Fakula savební ČVUT v Praze 5 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

6 Průřezové charakerisiky a únosnosi hliníkových plošných profilů. Uvedené hodnoy byly sanoveny na základě výpoču v souladu s normou EN Při výpoču byla uvažována sliina hliníku EN AW-0 s mezí f0=65 MPa. Tabulky je možné využí i pro sliinu EN AW-050 při zaručení f0 65 MPa a alespoň shodné ažnosi. Nejmenší přípusná šířka uložení plechu na podpoře je 50 mm. Tloušťka plechu je udávána v milimerech, rozpon v merech, maximální plošné rovnoměrné zaížení v kn/m. je loušťka plechu, A plná průřezová plocha, Iy momen servačnosi plného průřezu, zmax vzdálenos ke krajním vláknům od neurální osy plného průřezu, Wel.y pružný průřezový modul plného průřezu, Aeff průřezová plocha účinného průřezu, Ieff.y momen servačnosi účinného průřezu, zmax.eff vzdálenos ke krajním vláknům od neurální osy účinného průřezu, Weff.y pružný průřezový modul účinného průřezu, Rw.Rd.ka únosnos na lokální příčnou sílu (reakci) v podpoře, účinná šířka podpory je 50 mm, přesah plechu za podporu je min. 40 mm, Rw.Rd.ka únosnos na lokální příčnou sílu (reakci) v podpoře, účinná šířka podpory je 50 mm, přesah plechu za podporu je více než x výška profilu a zároveň alespoň 40 mm, Rw.Rd.p, Rw.Rd.p únosnos na lokální příčnou sílu (reakci) na vniřní podpoře nosníku přes dvě nebo ři pole, účinná šířka podpory je 50 mm, Vb.Rd maximální smyková únosnos profilu, Rd (c h) návrhová hodnoa únosnosi, přesah plechu za krajní podporu je min. 40 mm, Rd (c>h) návrhová hodnoa únosnosi, přesah plechu za krajní podporu je více než x výška profilu a zároveň alespoň 40 mm, charakerisická hodnoa zaížení pro dosažení průhybu /00, charakerisická hodnoa zaížení pro dosažení průhybu /50. 6 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

7 Tvarovaný profil KOB 00 8 ÍC 75 x75=85 (890) Mezní sav únosnosi KOB00 Plný průřez Podpora Poziivní či negaivní kladení hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff Ieff.y [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,8,,4,0,64 4,55 5,45 56,9 67,4 785,67 897,9,9 46,87 68, , , , 06,67 40, 48 60, , ,00 8,95 9,00 9,05 9,0 9,0 9,0 9,45 9,60 4,09 675,56 04,4 58, 4 6, 5 78, , ,4 785,67 897,9,9 46,87 68, ,5 9, , 06,67 40, 48 60, , ,00,0 6,06 44, ,67 9, ,9 44,78 zmax.eff Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 9, 9,0 9,05 9,0 9,0 9,0 9,45 9,60 8,47 649,85 04,4 58, 4 6, 5 78, ,00,75,7,87 5, 8,48,47 9,8 8,79,49 5,4 7,74 0,44 6,96 4,95 9,65 57,58 5,90 9,0,69 6,90 6,85 8, ,05 5,90 9,0,69 6,90 6,85 8, ,05 6,40 76,08 88,76 0,44 6,80 5,7 90, 8, ,67 9, ,9 5,66 7, 05,46 05,46 5,6 [mm4/m] [mm] Weff.y 7 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

8 Tvarovaný profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75,966 7,9,87 44,56,70 4,406 4,7 54,895 0,977 6,955 48,0 64,49 4,768 74,56 55,4 7,645 67,8 9, 69,04 9,056 99,788 09,70 8,85 0,467 4,54 4,54 0,56 8,084 58,98 58,98 4,76 65,70 74,766 74,766 8,084 84,,68,77 9, 5,76 8,086 6,7,86,768 5,84 45,59 7,968 7,9 4,806 5,747,964 4,69 56,56 6,98 9,955 5,7 75,95 75,95 47,946 6,98 9,4 9,4 59,9 79, ,99 95,89,65,65 79,90 06,547 6,98,8 4,7 5,565 5,99 5,46 6,86 5,489 6,9 6,04 8,055 8,69 8,69 6,904 9,06,0,0 8, ,4 7,4 56,808,66,66,945 7,6 9,7 9,7 5,54 4,69 4,69 7,6,04 4,655 4,995,7,649 6,8 6,8 5,0 7,85 7,85,790,87 8,80 8,80,046,78 7 7,557,409,5,5,069 4,09 4,949 4,949,86 5,4 7,659 7,659 4,60 6,7 9,48 9,48 5,4 6,89,80,80 96,498, ,098 4,098 55,007 4,657 4,657 6,5 5,758 5,758,079,48 6,86 6,86,95,76 8,409 8,409,68,58 9,9 9,9,94,589 0,9 0,9,58,877,798, ,9,9 9 0,49,6,6 87 6,98,98 0,44 89,685, ,75 4, ,8 5,8 9,05 6,57 6,57 0,994,6 6,99 6,99,05,47,49,49 0,55 0, ,9 0,54,8,8 0,4 0,98,070,070 0,56 4,559, ,46,08,08 84,77,77 0, ,45 4, ,855 4, ,97 0,97 0,097 0,4,4 0,0 0,8,8 0,4 8 0,5,880,880 0,0 8,, 0,4,746, ,40,4,4 6 0,48,567,567 0, ,065 0, ,080 0,07,04,04 0,094,64,64 0,08 0,44,440, ,709,709,0,0 0,0 0,48,48 0,4 4,7, ,046 0, ,056 0, ,066 0,088 0,90 0,90 0,076 0,0,7,7 0,095,50,50 0,4 0,5,66,66 0,4 9,96,96 0,58,58 9 0,5 0,450 0,450 0,0 0, ,04 0, ,048 0, ,055 0,074 0,9 0,9 0,069 0,09,094,094 0,08 0,0,45,45 0, ,4 6,748, ,05 0,0 0,46 0,46 0,0 0, ,06 0, ,04 0, ,05 0,069 0,904 0,904 0,06 0,08,, 0,078 0,04,, 0,09 0,4,444,444 0,04 8 0,09 0, ,04 0,0 0,455 0,455 0,08 0, ,0 0, ,040 0, ,048 0,064 0,94 0,94 0,060 0,080,04,04 0,07 0,096,4,4 0,080 0,07,,8 8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

9 Tvarovaný profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 6,6 6,6 8,598,80, ,809,46,46 9,565 59,40 9,65 9,65 6,646 8,95 55,578 55, ,74 7,69 7,69 04,969 7,9 99,5 99,5 56, 4,65 5,96 5,96 07,45 409,98 4,94 4,94 4,65 455,487,079,079 47,800 6,7 8,57 8,57 58,945 78,59 4,65 4,65 69,9 9,57 0,06 0,06 79,078 05,47 4,8 4,8 98,847,796 54,754 54,754 8,66 58,55 7,887 7,887 48,70 97,694 9,56 9,56 77,94 7, 05,97 05,97 97,694 6,59 6,44 6,44 5,766 8,880 8,880,7 6,976,7,7 4,946 9,98,786,786 7,08,774 8,744 8,744,5 8,468,79,79 5,6 4,6,8,8,06 4,70 8,54 8,54 8,4 5,4 4,8 4,8 4,70 56,96,48,48,059 4,079 4,7 4,7,77 5,00 5,90 5,90 4,48 5,904 7,09 7,09 5,06 6,748 9,47 9,47 6,6 8,45,74,74 7,59 0, 4,949 4,949 9,489,65 7,659 7,659,87 5,8 9,48 9,48,65 6,870,0,0,9,7,945,945 9,,649,649,868,49 4,0 4,0,5,847 5,676 5,676,669,558 6,86 6,86,0 4,70 8,409 8,409 4,00 5,8 9,9 9,9 4,804 6,405 0,9 0,9 5,8 7,7 6 8,06,06 5,086,478,478 0,957,75,9,9,09,458,685,685,66,8 4,75 4,75,640,86 5,8 5,8,050,7 6,57 6,57,460,80 6,99 6,99,7,644,8,8 8 0,469,469 0,47 9,794, ,070,070 4,559,559 9,054,08,08 0,949,65,77,77,86 8 4,45 4,45,4,898 4,855 4,855 8, ,4,8,8 0,97 96,8,8 49 0,465 98,880,880 0,498 64,, 98 97,746, ,996,4,4 96,95,567,567 0,996, , ,99 5,04,04 4,64, ,440, ,445,709,709 0,400 4,0, ,48, ,7, , , ,9 0,90 0,90 7 0,50,7,7 4,50,50 75,66,66 5 0,469,96,96 0,4 6,58,58 0, ,450 0,450 0,08 0, , ,0 0, ,9 0,9,094,094 0,05,45,45 0, ,40,748, , ,06 0,08 0,46 0,46 0,077 0, ,090 0, , ,904 0,904 0,54 0,05,, 0,9 0,57,, 08,444,444 0,57 4 0,048 0, ,059 0,079 0,455 0,455 0,069 0, ,079 0, , ,9 0,58 0,94 0,94 0,48 0,98,04,04 8 7,4,4 0,98 4,,8 9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

10 Tvarovaný profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 7,457 9,4 64,06 85,608 7,9 7,9 79,76 05,568 6,90 6,90 9,94,9 46,75 46,75 06,9 4,65 66,055 66,055,77 77,0 86,800 86,800 59,8,47 9,007 9,007 99,60 65,547 5,895 5,895 8,99 8,656 7,970 7,970 65,547 54,06 4,548 5,9 7,56 49,54,864,864 45,89 6,09 8,686 8,686 5,786 7,74 5,7 5,7 6,469 8,959 50,49 50,49 76,86 0,449 65,66 65,66 9,04,98 89,086 89,086 5,55 5,67,78,78 8,06 84,408 8,590 8,590 5,67 04,897 7,604 7,604 8, ,897,96,565,565,68 5,490 6,557 6,557,77 7,70,69,69 6,597,9 8,78 8,78 9,96 6,555 7,995 7,995 4,895,9 47, 47, 9,874 9,8 5,4 5,4,9 44,58 4,67 4,67,78,7 5,679 5,679,9,90 7,50 7,50,44 4,590 8,594 8,594,94 5,45,48,48 4,98 6,557 4,5 4,5 5,90 7,868 8,605 8,605 7,76 9,85,07,07 8,85,80 4,7 4,7 9,85,,65,65,00,8,565,565,7,649 4,44 4,44,45,96 5,77 5,77,660, 6,949 6,949,075,766 8,545 8,545,490,9, 4,49,46,46,74 4,979,654,654 4,49 5,5,844, ,45,45 45,04, ,99,574,574 50, 4,607 4,607,06,46 5,468 5,468,75,699 6,77 6,77 9,4 7,946 7,946,9,549 8,78 8,78,4,8,58,58 0,97 96,79, ,489,96,96 0,40 74,58,58 0,49 56,99,99 5 0,798, ,984 4,67 4,67 0,9,9 5,58 5,58,06,475 6,068 6,068,9,69,04,04 7 0,50,68,68 08,668,668 6,90,90 0 0,4,50, ,790,790 0,465 9,4, ,054 4, ,99 4,458 4,458 74, ,5 7,079,079 0,55 0,06,80,80 0,4,455,455 0,07 7,799,799 0,59 46,6,6 0,45,68, ,04,04 0,467,4, , ,09 0,45,0,0 0,50,50 0,46 0,94,4,4 0,4,688,688 0,9 0,9,076,076 64,45,45 8 0,47,697, , ,064 0, ,079 0, ,09 0,4 0,9 0,9 0,06 0,4,5,5 7,67,67 0,59 0,,68,68 0,99 6,987, ,85, ,464 0,464 0,048 0, ,059 0, ,070 0, ,080 0,06 0,95 0,95 0,00,0,0 0,0 0,90,90 0,50 0,00,64,64 0 9,805,805 0, ,07 0,050 0,486 0,486 0,046 0, ,054 0, ,06 0, ,077 0,0 0,949 0,949 0,09,68,68 0,5 0,54,80, ,54 0,05,,8 0 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

11 Trapézový profil KOB 00 ÍC (680) Mezní sav únosnosi - poziivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,94,,7,,88 4,66 5,8 6,99 7,77 79, 86,7 007,0 50,90 48,6 76,4 57,9 589,5 877, ,7 755, ,6 8 5,9 5 96, , , ,95,5,40,45,50,60,70,85 4,00 4, , ,8 0 5,5 0, , ,7 99, , ,6 7,67 894,66 060,95 95,7 704,76 57,9 589,5 877,4,0 Podpora Poziivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 46,0 6 68, ,0 45 9,4 0 75,0 4 9, , ,95 7, 6, 5,60 5,04 4,8 4,00,85 4,00 4,0 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 4 50, ,9 7 9, ,8 7 65,45 99, ,6 9 0,44,44 4,60 5,9 8,99,65 9, 7,06,98 4,88 6,88 9,0,8 7,97 5,9 8,4 54, 65,97 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 5,48 6,97 7,47 8,96 04,96 5,95 57,4 88,9 09,9 Mezní sav únosnosi - negaivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,94,,7,,88 4,66 5,8 6,99 7,77 79, 86,7 007,0 50,90 48,6 76,4 57,9 589,5 877, ,7 755, ,6 8 5,9 5 96, , , ,95,5,40,45,50,60,70,85 4,00 4, , ,8 0 5,5 0, , ,7 99, , ,07 60,95 764,7 9, 9,9 480, ,65 79,,0 Podpora Negaivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 0 568, , , , , , , ,04,8,,47 8 0,5 0,99,94,7,6 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 4 467,0 6 09, , ,0 547,7 6 54,04 06, 5 579, ,7,44,44 4,60 5,9 8,99,65 9, 7,06,98 4,88 6,88 9,0,8 7,97 5,9 8,4 54, 65,97 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 5,48 6,97 7,47 8,96 04,96 5,95 57,4 88,9 09,9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

12 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - poziivní kladení Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 9,509 9, ,90 7,5 55,06 78, ,80 7,60 48,95 465,0 47,95 94,59 4,70 56,68 7,88 4,76 568,95 758, ,69 944,85 5,78 07,477 90,995 4,660 6,478 4,956 09,68 457,84 6,874 57,749 5,00 60,00 6,58,55,99 6,559,94 45,886 60,96 4, ,6 0,99 69,5 9,4 78,85 44,040 5,86 59,90 9,80 9,55 49,007 84,09 68,68 40, ,774 8,5 56, 57,96 70, ,76 84,648 9,895 49,744 70,6 97,50 9,755 9,509 6,5 5,,766 7,5 4,768 46,57 8,40 6,80 4,64 58,5,648 47,95 5,7 7 5,94 7,88 7,9 94, ,577 8,0 76,869 7,4,874 5,8 08,9 9,800 6,67 8,8,97 54,708 5,875 0,500 6,50 6 7,80 0,404 9,77 4,4 0,75,67 8,59,9 7,0 5,765,974 5,69 5,960,96,07 8,096,74 4 6,45 4,994 5,46 5,095,74 44,987 6, 6, 40,495 5,99 68,759 68,759 45,000 60,000 4,877 5,94,9 4,89 6,88 8, 4,46 5,795 9,00 0,458 5,45 7,69,84,9 6,589 8,785 7,970 7,978 8,890,85,658,658,07 4,76 9,0 9,0 4,4 8,979 4,950 4,950 7,084,778 8,677 8,677 8,984 5,,80,80,685,47 5,9 5,9,5,967 6,69 6,69,79,7 8,7 8,7,74 4, ,55 6,069 4,50 4,50 5,669 7,559 8,754 8,754 7,88 9,77,68,68 8,747,66 4,75 4,75 9,70,960,64,64 0,975,00,605,605,88,77 4,648 4,648,65,54 5,744 5,744,95,60 7,990 7,990,64,5 0,070 0,070,8 4,74,04,04 4,8 5,6 5,5 5,5 5,06 6,749 7,90 7,90 5,65 7,500,940, ,649,649,08,45,45,07,56 4,0 4,0,9,69 5,870 5,870,659, 7,99 7,99,066,755 9,568 9,568,656,54,4,4,88 4,50,69,69,54 4,7,485,485 0,4 49,08,08 4 4,65,65 8 0,909,, 4,098 4,495 4,495,,48 5,665 5,665,84,845 7,6 7,6,779,7 8,77 8,77,5,847 9,669 9,669,7,64,74, ,60, ,066,066 0,479 8,55, ,55,55 80,04 4,476 4,476 0,97,96 5,788 5,788,50,666 6,904 6,904 00,000 7,640 7,640,667, 0,95 0,95 0,,98,98 8 7,67, ,465,068,068 0,4 6,877, ,65, ,945 4,689 4,689 0,9,5 5,59 5,59,09,458 6,88 6,88,5, ,58 0,,07,07 0,09 9,8,8 50,709, ,4,77,77 0,47 70,996,996 0,875, ,9 4,6 4,6,095 5,4 5,4 0,9, , 0,90 0,90 0,5,6,6 0,0 9,46,46 0,44 5,998, ,49,58,58 0,40 47,56,56 7 0,88, ,97 4,97 0 0,98,,8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

13 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - negaivní kladení Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 9,509 9,08 78,7 7,56 7,5 55,06,607,476 6,80 7,60 9,7 88,975 47,95 94,59 5,66 468,849 7,88 4,76 47,06 69, ,4 796,455 5,78 07, ,75 059,669 6,478 4, ,554,79 6,874 57,749 8,84 57,845 6,58,55 0,09 7,478,94 45,886 5,89 80,5 68 6,6 68,86 5,0 9,4 78,85 0,49 7,4 59,90 9,80 7,6 64,8 84,09 68,68 45,68 460,9 8,5 56, 459,96 6, ,446 77,6 9,895 49,0 658, ,8 9,755 9,509,7 9,695,766 7,5 9,0 8,95 8,40 6,80 6,466 48,6,648 47,95 4,955 58,606 5, ,00 78, ,7 74,668 99,557 76,869,0 99,44,459 08,9 5,059 4,944 66,59, ,98 89,7 6,50 0,48 6,599 8,799 9,77 4,6 8,65 6,67 8,5 05 4,406 5,765,969,04 7,65,960,79 7,48,0,74 8,86,4 9,498 49,4 49,4 9,45 9,47 60,06 60,06 7,0 49,6 67,058 67,058 4,6 56,6 4,877 5,897,784,7 6,88 8,064,650 4,867 9,00 0,44 4,558 6,078,84,90 5,494 7,6 7,88 7,88 7,75 9,84,84,84 9,,445 7,80 7,80,48 6,557,765,765 5,68 4 7,70 7,70 7,787,76,774,774,45,900 5,6 5,6,869,49 6,67 6,67,4, 8,69 8,69,8,75,445,445,776 5,05,974,974 4,779 6,7 7,79 7,79 6,58 8,477,60,60 7, ,4 4,4 9,07,4,6,6 5,00,584,584,08,44 4,6 4,6,5,80 5,74 5,74,68,7 7,948 7,948,85,94 9,704 9,704,765,687,56,56,679 4,906 5,007 5,007 4,68 6,70 6,764 6,764 5,70 7,07,95,95 9 9,6,6 8 0,908,404,404 5,4 4,9 4,9,05,67 5,89 5,89,76,85 7,0 7,0,74, 9,078 9,078,7,089,05,05,94,886,7,7,9 4,45,474, ,464,06,06 0,456 08,606, ,0,0 87 0,96 4,47 4,47 0,9,9 5,459 5,459, ,950 6,950 5,070 8,44 8,44,95,60 9,40 9,40,,965,65,65 0, ,47,059,059 0,400 4,55,55 0,48 4,5, , 4, 9,09 5,49 5,49,090,454 6,670 6,670,7,88 7,45 7,45 6,08 0,94 0,94 8 8,90,90 4,668,668 0,9 89,067, ,469,86,86 0,47 9,49, ,448 4,448 95,060 5,40 5,40,000, 6,05 6,05, ,066, ,78,78 0,9 0,9,708, ,65, ,47,887,887 0,449 98,676, ,465 4,465 5,00 4,988 4,988 55, , ,58,58 9 0,5,46,46 0,0,987,987 64,46, ,46,089,089 0,460,75, ,9 4, ,,8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

14 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,5,75,5,5,75 5, , ,04 694,98 4 5,65 8,45 5,65 8,45 688,5 98,5 97,486 50,95 46,774 7,05 46,774 7,05 86,0 499,58 50,96 666,05 59,04 47,05 59,04 47,05 04,70 60,744 9,07 804,99 86,48 68,64 86,48 68,64 407,566 84,56 876, ,085 5, , ,09 04,5 7,458 5,696 64,66 9,545 64,66 9,545 5,76 04,6 005,07 79,05 8,76 7,8 8,76 7,8 704, ,6 606, ,50 57, , ,864 79, ,88 9, ,50 86,867 4,598 4,598 86,04 4,686 9,0 9,0 07,900 4,867 4,00 4,00 0,409 7,878 4,778 4,778 75,946 4,594 45,79 45,79 9,7 9,8 6,50 6,50 8,70 75,67 8,607 8,607 8, ,90 95,90 75,7 500,977 5,978 5,978 9,04 5,78 8,4 8,4 5,486,98 6 6,970 4,67,508,508 8, ,40 9,40 5, 69,509 5,07 5,07 64,99 86,57 4,47 4,47 8,47,97 44,46 44,46 0,578 50,975 50,975,8 48,48,89,89 8, ,59 5,59 5 4,6 6,989 6,989,488 7,98 8,757 8,757 6,0,75,59,59,99 9,4 6,5 6,5 7,9 6,5,799,799 5,5 46,95 7,7 7,7 4,65 56,5,787,787 46,967 6,6,750,750 4,70 5,560,784,784 5,505 7,40 4,90 4,90 6,906 9,07 6,70 6,70 8,46,8 8,785 8,785,6 5,04,, 4,05 8,700 5,075 5,075 8,00 4,040 9,056 9,056,640 8,85,76,76 4,047,06,05,05,4,7,8,8,86 4,48,674,674,996 5,8 4,59 4,59 4,80 6,440 6,50 6,50 6,57 8,689 8,94 8,94 8,6,06,06 0,44,9,97,97,5 6,697 5,849 5,849,96 8, ,06,89,89,006,675,848,848,57,55,557,557,04 4,055 5,08 5,08 4,04 5,47 6,8 6,8 5, 6,85 8,47 8,47 6,57 8, ,886 5,064,064 8,76,685,7,7,08,57,749,749,44,79,75,75,686,48,89,89,08,77 4,0 4,0,749,666 5,066 5,066,44 4,565 6,698 6,698 4,40 5,869 8,68 8,68 5,8 7,044 9,40 9,40 5,87 7,88,04,04 5 0,95,4,4 0,944,59,859,859,84 79,0,0,4,908,7,7,9,574 4, 4,,405,06 5,40 5,40,09 4, 6,670 6,670,70 4,947 7,45 7,45 4, 5, ,9,9 88 0, ,5,9,9,04,9,7,7,408,877,48,48,75,7 4,448 4,448,54,005 5,40 5,40,705,607 6,05 6,05,006 4, ,009, ,, 49 65,64,64 84,045,99,99,058,40,88,88,7,756,676,676,69,58 4,465 4,465,0,70 4,988 4,988,58,0 0 0, ,4, ,400, ,968,968 5,086,46,46,05,5,089,089,04,79,75,75 65,087 4,9 4,9,740,9 4 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

15 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,8 5 5, , ,79 40,5 5,698 8,494 5,698 8, ,95 4, ,97 46,809 7,7 46,809 7,7 7,7 47,669 96,08 556,89 59,044 47,05 59,044 47,05 869,94 50,44 59,9 67,45 86,459 68,744 86,459 68,744 67,77 675, ,00 90,059 6,8 9,57 6,8 9,57 477, , ,0,8 67,0,8 966,8 7, ,6,55 7,8,55 7,8 47,856 4,05 97,4 908,068 59,84 0,568 59,84 0,568 86,5 69,8 755,086 7,08 5,5,75,5,5,75 0 5, ,998 55,099 6,6 7,465,767 4,60 8,6 4,60 8,6 7,4,405 96, 8,540 9,5 79 9, ,7 9 5,64 4,0,509 4,0,509 08,74,0 44,989 4,960 4,850 9,46 4,850 9,46 45,97 4,5 94,69 57,668 46,47 5,69 46,47 5,69 84,75 54,7 46,99 7,978 65,044 5,486 65,044 5,486 45,77 7,8 7,697 97,095 84,00 45,49 84,00 45,49 09, ,4,6 97,4 5,75 97,4 5,75 5,09 04,08 469,86 9,077,907,907 6,887 9,8 5,76 5,76 9,00,040 7,00 7,00,77 5,06 8,758 8,758,59 8,4,557,557 8,46 4,9 6,468 6,468,09 87,5,5 40,96 8,65 8,65 8,68 58,7,7 44,005 58,67,76,76,56 4,70,797,797 4,6 6,65 4,940 4,940 5,774 7,698 6,70 6,70 6,959 9,79 8,84 8,84 9,4, ,8 5,76 5,68 5,68 5,79 0,97 9,5 9,5 9,78 6,77,57,57,5 0,04,06,06,04,7,8,8,676,567,68,68,4 4,455 4,594 4,594 4,07 5,70 6,54 6,54 5,406 7,08 8,506 8,506 6,84 9,,485,485 9,0,7 4,76 4,76,448 5,65 6,5 6,5,08 7,85,60,60,85,7,98,98,685,47,854,854,04,806,558,558,56,8 5,056 5,056,405 4,59 6,55 6,55 4,08 5,745 8,808 8,808 5,7 7,64 0,90 0,90 7,09 9,6,0,0 8, 0,948,80,80 6,48,757,757,9 05,80,80,40,880,840,840,699,65 4,08 4,08,8,04 5,07 5,07,886,848 6,974 6,974,840 5,0 8,599 8,599 4,80 6,440 9,669 9,669 5,50 7,4,048, ,47,47 9,057,864,864 0,990,0,0,0,9 9,86,86,60,6 4,9 4,9,07,70 5,660 5,660,697,596 6,904 6,904,9 4,5 7,640 7,640,86 5, ,44 88,98, ,96,9,9 70,60,7,7,68 57,59,59,478,970 4,687 4,687,966,6 5,59 5,59,47,97 6,88 6,88,86, ,44,04,04 0,44 79,4,4 4,64, ,09,09 77,70,968,968,0,480,875,875,477,970 4,6 4,6,858,477 5,4 5,4,6, , ,446,7,7 0,48 57,40,40 0 7,977, ,90,58,58 55,40,56,56,8 7,88,88,4,908 4,97 4,97,60,7 5/ Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

16 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 4,87 9,879,99 405,46 4, ,95,6 4,44 8,678 4,4,095 54,89 09,54 7,88 4,74 46,00 8,5 54,59 4, ,99 88,05 894,655 57,740 59,9 49,66 68,55 54,77 80,96 469,07 08,84 65,74 89,85 74, ,0 094,40 6,8 458,85 844,44 6,464 05,86 4,707 06,976 6,78 788,66 86,97 05,488 9,7 5,84 9,9 5,84 75,9 0,89 5,884 5,785 56,09 0,0 56,09 0,0 0 6,800 80,507 6, ,5 6 6,5 6,54 5,65 5, ,5,75,5,5,75,9 7,087,4 7, ,005 67,54 0,007 7,54 9,77 7,54 9,77 66,86 9,8 89,48 6,44,454,769,454,769 8,874 4,85,8,5 8,6 6,05 8,6 6, ,06 5,6 40,048 40,969,08 40,969,08 6, ,57 54,0 54,0 0,064 54,0 0, ,47 7, 67,95 75,0 4,64 75,0 4,64 8,989 64,886 9,986 86,54 98,4 5,8 98,4 5,8 6,89 77,875 50,48 0,84 4,6 6,5 4,6 6,5 9,068 86,59 89,44 5,85 4,645 4,645 6,0 8,44 6,99 6,99 8,58,44 8,49 8,49 0,484,979 0,468 0,468,67 6,895 4,990 4,990 7,096,795 9,5 9,5,9 8,90 6,69 6,69 7,74 6,498,57,57,854 4,805 8,480 8,480 6,508 48,678,00,00,4 4, 4,54 4,54 4,79 5,706 5,9 5,9 5,68 7,57 7,4 7,4 6,488 8, ,75,67,558,558 0,90 4,56 8,55 8,55 4,05 8,687,9,9 6,8,48 6,465 6,465 8,69 4,9,47,47,876,50,40,40,476,0 4,4 4,4,06 4,4 5,54 5,54,754 5,006 7,880 7,880 5,065 6,754 0,05 0,05 6,09 8,4,447,447 8, 4 6,958 6,958 9,74,979 9,40 9,40 7 4,4,96,96,8 75,648,648 59,079,446,446,956,608 4,07 4,07,64,5 6,08 6,08,90 4,5 7,757 7,757,97 5, ,08 6,80,97,97 6,0 8,7 4,76 4,76 6,8 9, ,055,,,045,9,760,760,,747,447,447 84, 4,878 4,878,7,849 6,74 6,74,66,549 8,85 8,85,4 4,56 0,48 0,48 4,07 5,476,640,640 4,564 6,085,66, ,740, ,978,6,6 0,90,7,8,8,,48,988,988 0,00 5,0 5,0,869,49 6,649 6,649,40,04 8,0 8,0,884,846 9,4 9,4,05 4,74,058,058 0,405 40,45,45 5,888, ,55,55,08,,,094,459 4,8 4,8,6,87 5,50 5,50,75,6 6,75 6,75,0,804 7,544 7,544,7, ,406,, 0,40 6,600, ,996,996 09,8,8,096,5,5,04,65 4,595 4,595,6,755 5,58 5,58 80,06 6,5 6,5,755, ,058, ,4,74, ,7,7 0,469 6,40,40 44,0,0 89,05,86,86,04,5 4,690 4,690,7,6 5,9 5,9,5,80 6 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

17 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - negaivní kladení 0,5 4,87 9,94 4,68 456,850 4,44 4,9 449,45 598,99 46,00 54,97 56,0 748,09 59,9 68,58 676,4 9 89,85 00, ,74 6,464 5,98 48,7 5,64 9,7 95,060 58,68 07,84 58,755 58,755 9,0 56,96 04,0 04,0 89,00 98,9,97 98,86 64,8 8,678,4 59,980 46,69 8,5 4,44 4,665 4,887 49,66 54,775 9, 5,778 74, ,4 700,48 05,86 08, , ,68 54, 54, 884,47 79,97 0,57 0,57,96 48,94 8,6 8,6 66, ,97,,8 Únosnos [mm] 5,5,75,5,5,75,9 7,0,45 7,0 4,80,690 57,06 6,90 7,88 9,798 7,88 9,798 56,56 6,69 74,874,85,480,788,480, ,504 7,705 8,65 6,07 8,65 6,07 84,58 5,045,704,94 4,049,9 4,049,9,468,60 5,90 44,87 54,8 6 54,8 6 4,59 4,546 9,455 56,78 77,0 4,47 77,0 4,47 9,046 56,606 54,78 75,475 99,87 54,68 99,87 54, , ,94 5,649 6,6 5,649 6,6 7,650 8,08 64,867 08,09 4,66 4,66 5,54 7,8 6,48 6,48 7,09 9,59 8,64 8,64 8,766,688 0,469 0, ,088 5,0 5,0 4,8 8,9 9,758 9,758 7,949,9 7,0 7,0,88,84 4,55 4,55 0,05 40,046 9, 9, 4,06 45,608,4,4,74,655 4,558 4,558,594 4,79 5,9 5,9 4,488 5,984 7,44 7,44 5,40 7, ,6 9,68,87,87 9,90,5 8,89 8,89,7 6,0,689,689 5, ,9 6,9 7,54,5,485,485 86,5,44,44,08,77 4,440 4,440,597,46 5,54 5,54, 4,74 7,906 7,906 4,0 5,60 0,98 0,98 5,8 7,09,945,945 7,076 9,44 7,84 7,84 8,899,866 9,700 9,700 5,54,95,95 0,999,,658,658,0,746,454,454,66,8 4,07 4,07,97,69 6,0 6,0,646,59 7,959 7,959,49 4, ,456 5,94,, 5,604 7,47 5,046 5,046 6,8 8, ,0,0 77,70,766,766,096,46,447,447,,76 4,896 4,896,77,64 6,4 6,4,44,99 8,54 8,54,985, ,754 5,006,87,87 4,76 5,70,7,7 0,470 7,747,747 6,67,67 70,06,8,8 0,98,7 4,00 4,00,45,660 5,7 5,7 76,0 6,94 6,94,097,795 8,5 8,5,67,56 9,550 9,550,00 4,004,064, ,457,459,459 0,449 99,89, ,56, ,90,6,6 0,908,0 4,0 4,0,49 5,74 5,74 8,08 6,990 6,990,9,56 7,75 7,75,89,99 0,90 0,90 0,57 4,7,7 8 0,450,604,604 0,4 6,996, ,8,8 8 0,909,65,65 6,5 4,84 4,84,48 5,777 5,777,444,96 6,9 6,9,645, ,98 4,06, ,78,78 5 0,4,7,7 9,40, ,, ,070 4,070 84,79 4,854 4,854,,48 5,7 5,7,67,689 7 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

18 Trapézový profil KOB 004 ÍC x00=800 nebo 5x00=000 (5) (850) nebo (050) Mezní sav únosnosi - poziivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,66,99,,65,,98 4,98 5,97 6,64 64,58 77,50 860,4 98, 9,6 474,99 84,74,49 458, , ,7 455, ,9 7 84,7 8 4, , ,07 6,45 6,50 6,55 6,60 6,70 6,80 6,95 7,0 7, , , , ,4 95 4, 7 69,77 7,8 8,4 48,07 60,95 7,75 866,8 4,8 4 8, 0,0 458,,0 Podpora Poziivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 90 95,77 908, , 9 84, , , , , ,07,46 9,89 9,9 8,8 7,77 7,9 7, 7,0 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] , 5 7, ,7 9 45,0 405,85 6 6, ,4,,88,5,6 4,98 7,04 4 5,6 8,5,65,76 5,06 6,5 9,96 4,08,47 7,0 4,48 6,6 8,8 5 5,78,90,68 45, 54,74 4,48 4,0 6,6 4 8,8 47,6 5 54,44 5,78 68,05,90 8,66,68 0,07 45,,49 54,74 6,0 Mezní sav únosnosi - negaivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,66,99,,65,,98 4,98 5,97 6,64 64,58 77,50 860,4 98, 9,6 474,99 84,74,49 458, , ,7 455, ,9 7 84,7 8 4, , ,07 6,45 6,50 6,55 6,60 6,70 6,80 6,95 7,0 7, , , , ,4 95 4, 7 69,77 7,8 8,4,6 4,66 509,6 609,49 8, ,8 66,48 898,90,0 Podpora Negaivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 7 7, ,05 8 9,6 44 6, , , , , , 4,94,90,06,7,7 4 7,55,4 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 854, 946, , ,56 9 5,7 58,6 5 75, ,04 55,8,,88,5,6 4,98 7,04 4 5,6 8,5,65,76 5,06 6,5 9,96 4,08,47 7,0 4,48 6,6 8,8 5 5,78,90,68 45, 54,74 4,48 4,0 6,6 4 8,8 47,6 5 54,44 5,78 68,05,90 8,66,68 0,07 45,,49 54,74 6,0 8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

19 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - poziivní kladení Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 0,05 55,8 07,7 5,058 09,7 79,60 0,4 40,447 68,76 57,70 6,085 5,70 0, ,00 9,855 79,70 459,604 6,805 56,0,606 59, ,894 7,788 78,76 045,05,84 4,568 97,57 97,80 48,054 96,09 094,5 458,868 8,85 7,67 89,894 9,859,549 5,097,67 6,8 6,85,706 55,5 07,00,77 4,475 90,97 54,60, 66,45 65,974 54,6 46,99 9,88 4, , ,56 45, ,754 0,070 0,40 56,85 75,047,79 46,757 6,89 844,5 5,0 0 9,47 5,890 7,59 5,058 6,5 4,954 0, 0,4,54 44,7,04 6,085 4,50 55,000 9,97 9,855 57,450 76,60 8,5 56,0 74,079 98,77 4,947 85,894 97, ,774,670 6,6 74,07,454 6,769 8,59,54 6,76 5,75 7,67 5,09 9,47 7, ,74,4 9,96,48 8,695 5,68, 6,96,85,094 7,0,696 8,768 9,,949 9,66 8,6 9,0 9,08 8,704 40,48 48,788 6,050 48,067 49,5 54, ,0,65,789,47,6,765 5,58,77 4,69 5,056 6,887 4,9 5,589 6,5 8,644 5,56 6,875 9,964,48 7,8 9,575 4,076 6,76 9,60,46,47,955,46 6,8 7,444 7,444 5, ,096,795,,45,4,657,0,65,678,7 4,045 4,407,46,86 5,7 5,5,640,50 7,954 7,954,677 4,90 0,48 0,48 4,74 6, 4,05 4,05 6,70 8,60 7,564 7,564 7, ,75 9,75 8,75,67,684, ,959,7,7 0,97,95,06,06,4,656,84,84 8,07 5,5 5,5,8,87 7,78 7,78,744,658 9,758 9,758,69 4,88,97,97 4,506 6,008,77,77 5,066 6,754,7,7 0,45 04,77,77 5,49,49 8,04,8,8 0,96,8 4,058 4,058,40,787 5,47 5,47,78,04 7,69 7,69,85,047 8,96 8,96,88,784 0,078 0,078,90 4,5 0,947 0, ,405,4,4 0,40 46,7,7 4 99,6, ,07,07 98,97 4,094 4,094,57 4 5,489 5,489,04 6,86 6,86,90,55 7,76 7,76,7, ,09, ,60, ,49,708,708 0,45 04,455, ,5,5,084 4,7 4,7,075,4 5,4 5,4,5,780 6,096 6,096 0, ,55 0, ,0 0,0,0 8 58,8,8 0 0,440,988,988 0,460,60, ,5,5 84,045 4,9 4,9 0,97,98 4,98 4,98,094, , ,58 0,0 0,9 0,9 0,0 9,4,4 0,48,64, ,460,65,65 0,445 94,90, ,69,69 0,975 4,08 4,08,096 0,4 0,4 0,090 0, , ,55 0,07 0,960 0,960 0,9 0,55,8,8 6 55,80,80 4 0,457,49,49 0,454 05,049, ,49,49 44,,8 9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

20 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,5,75,5,5,75 0,05,440 6,54 5,058 6,68 6,57 0,4 40,447 04,585 7,780 6,085 5,70 48,780,706 9,855 79,70 40,5 45,64 56,0,606 4, ,505 85,894 7, ,5 779,64,84 4, ,994 99,5 48,054 96,09 856,7 4,87 8,85 7, ,475,549 5,097 9,905 5,06 6,85,706 8,94 57,859,77 4,475 4,970 9,960, 66,45 96,890 6,59 46,99 9,88 5,087 4, ,56 8,65 45,0 0,070 0,40 4, 574,84,79 46, , ,0 0 5,05 0,407 7,59 5,058 7,045 0, 0,4 5,57 4,097,04 6,085,097 4,46 9,97 9,855 4,58 56,704 8,5 56,0 54,5 7, 4,947 8,7 7,065 97, ,408 9,4 4,66 74,07,60 07,046 4,78,54 6,698 4,55 6,046 5,09 9,6 6,00 8,0 6,74,0 7,577 0,0 8,695 5,7 9,4,85,85,7,60 6,80 8,768 8,5 6,070,46 8,6 6,966,649 8,865 40,48 45,070 7,59 6,790 49,5 50,489,77 4,90,65,767,9,55,765 5,09,55,8 5,056 6,808,97 4,6 6,5 8,55,887 5,8 9,964,4 5,6 7,088 4,076 6,049 6,779 9, ,,78 5,5 5,5,64 5,5 8,400 8,400,8 7,84,,4 0,980,06,0,4,98,7 4,045 4,57,67,8 5,7 5,46,990,654 7,87 7,87,7,69,47 4,68,08,08 4,676 6,5 6,5 6,5 5,960 7,947 8,76 8,76 6,85 9,5,674, ,5,5 5,00,06,06 0,947,6,79,79,5 6 5,48 5,48 75,00 7, 7,,009,678 9,4 9,4,706,608,68,68,449 4,599,6,6,965 5,86,0,0 57 0,476,70,70 0,47,, 96 95,787, ,967,988,988 0,99, 5,4 5,4,65,687 6,790 6,790,704,7 8,78 8,78,7,896 9,74 9,74,497,9 0,94 0,94 9 9,0,0 7 0,4,70,70 0,400,4,4 0,486 48,05, ,0 4,0 47,0 5,98 5,98,4 6,8 6,8,455,940 7,00 7,00,67, ,4,09,09 0,97,45,45 74,686, ,455,4,4 0,467,70, ,07 4,07 0,069 5,008 5,008,0,6 5,60 5,60, ,,089,089 0,05,66,66 0,49,954, ,454,568,568 0,44 79,7, ,056 4, ,99 4,544 4,544 56,4 0,498 0,498 0, , 0,900 0,900 0,54 0,05,9,9 7 0,49,65,65 0,56 4,, 6 0,45,750,750 0,49 86,5, ,755, ,49 0,49 0,07 0, ,094 0, ,58 0,948 0,948 0,44 0,9,57,57 0,97,78,78 0,5 5,0,0 8 0,45,87,87 0,4 75,56,56 0, / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

21 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 4,7,69 4,7,69 84,99,95 5,98 96,57 0,07 6,9 0,07 6,9 58,844 00,57 69, ,5,74 6,5,74 66,70 84, ,98 5,7,765 7,4,765 7,4 86,407 47, ,54 69,944 50,55 40,47 50,55 40,47 7, ,009 56, ,46 68,809 54,984 68,809 54, ,9 848, ,85,80 99,448 79,09 99,448 79,09 98,99,0 585,4 496,6,5 05,700,5 05, ,045 9, ,059 58,06 4,754 58,06 4, , , ,79 088,645 5,5,75,5,5,75 6,07,486 6,07,486 48,07 4, 64,050 8,978 8,454 4,849 8,454 4,849 64,856 9,6 86,474 5,6,45 6,85,45 6,85 8,96 4,58 7,775 4,0 8,077 4,0 8,077 0,05 7 6, ,85 06,85 4,0 4, 89,507 56,50 8, 6,054 8, 6,054 8,67 54,0 44,56 7,40 4,44 4,44 4,74 7,85,65 95,75 5,845 9,5 5,845 9,5 0,006 89, ,96 6,88,845 6,88,845 8,6 00,55 45,47,67,96,96 6,005 8,006,9,9 8, ,98 4,98 70,87 5,05 5,05,756 7,008 7,759 7,759 7,766,688 0,469 0,469, ,477 4,477 0, ,648 8,648 7, ,95 56,9,67,67,074 4,099,74,74 4,5 5,54,990,990 5,0 7,080,775,775 6,5 8,708 5,508 5,508 9,096,8 7,409 7,409,79 5, ,5 8,005,005 9,64 5,686 4,959 4,959,655 8,87,,,779,7,709,709,40,0,45,45,07 4,097,8,8,780 5,040 4,5 4,5 5,64 7,09 5,55 5,55 6,788 9,050 7,549 7,549 8,977,969 9,606 9,606,48 4,864,05,05,5 6,709 0,96 0,96,0,494,,,07,75,75,95,580,08,08,80,74,0,0,5 4,40 4,00 4,00 4,74 5,699 5,85 5,85 5,65 7,57 7,9 7,9 7,0 9,6 8,458 8,458 7, ,00,07,07,0,5,406,406,96,78,77,77 95,6,57,57,,96,440,440,864,88 4,649 4,649,787 5,049 5,870 5,870 4,70 6,7 6,70 6,70 5,87 7, ,949,54,54 0,90,4,454,454,0,49,09,09 60,080,86,86,0,68,79,79,660,546 4,775 4,775,0 4,404 5,44 5,44,7 4, ,965 0, ,5,5 6,089,76,76,7 6,49,49,466,955,55,55,99,585,96,96,408, 4,50 4,50,707,609 0,45 0, ,499 65,0,0 8,49,49 54,9,990,990,0,469,666,666,457,94,4,4,809,4,755,755,04, , 0, , ,47 0,8, ,708,708 48,,8,8,,496,87,87,94,858,56,56 66,089 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

22 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 4,7,6 4,7,6 0,9 75,96 40,88,78 0,07 6,6 0,07 6,6 40,44,7 55,58 09,756 6,5,49 6,5,49 506,5 9,90 674,846 96,765 7,0,765 7,0 65,470 56, , ,70 487,097,7 649,46 69,05 55,55 69,05 55,55 07,97 6,79 4,96 88,9 0 80, ,54 446,085 86,855 98, 5,806 6,55 08,75 6,55 08,75 84, , ,445 4, 6,65 7,985 6,65 7,985 8,65 6,056 84,8 64,74 5,5,75,5,5,75 6,08,495 6,08,495 7,864,9 50,485 4,959 8,479 4,868 8,479 4, ,868 66,907 9,84,87 6,46,87 6,46 6,67 8,746 84,56 4,994 4,80 8, 4,80 8, 76,94,795 0, ,99,94 0,99,94 05,, ,5 6,99 8,5 6,99 4,75 9,755 78,900 5,007 40,965,05 40,965, ,559 4,04 7,4 54, , ,6 07,8 9,06 64,04 5,58 64,04 5,58 64,88 78,468 5,04 04,6,0,0 4,7 6,,06,06 6,7 8,6 4, 4, 7, ,8 5,8 9,67,8 7,88 7,88,5 7, ,77,6 4,96 4,96,595 9,54 9,54 8,798 8,98,60,60,04 44,8,64,64,4,,86,86, 4,8,009,009 4,049 5,99,80,80 4,94 6,565 5,56 5,56 6,74 8,978 7,495 7,495 8,587, ,45,67,67 4,745 9,660 5,789 5,789 6,949,599,5,5,40,870,78,78,859,478,60,60,4,4,854,854,849,799 4,68 4,68,897 5,96 5,605 5,605 4,969 6,66 7,89 7,89 6,695 8,96 8,5,77,665,665 9,808,078 0,964 0,964 8,77,4,4,70 6,764,764,476,967,6,6,794,9,46,46,454,7 4,57 4,57,9 4,7 6,055 6,055 4,6 5,6 7,89 7,89 5,7 7,65 8,98 8,98 6,77 8, ,077,077 84,045,46,46 0,989,8,787,787,0,60,60,60,644,9,487,487,096,795 4,8 4,8,84,766 6, 6,,600 4,800 7, 7, 4,8 5, , ,6,6 94 0,96,467,467 44,6,5,5,55 9,857,857,47,96,947,947,984,645 5,070 5,070,58,7 5,80 5,80,906, , ,40 5 0,97 0, ,6,6 5,78,78 4,,84,84,07,4,87,87,446,98 4, 4,,84,457 4,85 4,85,9,85 0,45 0, , ,04,04 0,46 7 4,00,00 06,075,780,780,086,449,557,557,85,846 4,06 4,06 9, , ,475,00,00 0,487 49,74,74 8,8,8 7,6,044,044,067,4,49,49,6,65 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

23 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5,5,044 6,9,475 98,76 7,874 98,0 0,499 8,8 5,686,758 8,78 40,,98 57,749,98 5,80,066 4,798 55,95 98,56 687,887 98,08,606 7,7 8,69,477 64,66 67,55 846,55 489,67 49, ,76 46,65 88,85 5,489 78,47 68, ,649 79,6 6,95 9,67 659,5 59,56 879,76 07,67 89,47 5,5 9,7 507, 87,4 009,644 6,989 5,605,484 55,449,484 87,84 08,4 495, , 84,46 45,96 84,46 45,96 04,7 7,67 805,56 6,56 5,5,75,5,5,75 6,67 4,8 7,09 4,8 7,4,064 49,788 4,75 9,4 5,78 9,899 5,78 50,44 4,97 67,9 9,97,640 7,545,05 7,545 64,489 9,08 85,986 5,477 6,0 9,548 6,54 9,548 79,7,504 05,769,9 4,98 4,04 4,98 4,04 0,48,75 47,09 4,647,6 9,0,6 9,0 4,459 4,0 89,945 56,80 47,58 6,658 47,58 6,658 88,404 55,8 5,06 74,4 6,46 4,764 6,46 4,764,980 69,7,97 9,47 7,4 40,4 7,4 40,4 6,07 77, ,908,70,70 4,668 6,,796,796 6,0 8,40 4,994 4,994 8, ,4 6,4 9,96, 9,44 9,44,80 8,44,490,490 7,807,74 7,8 7,8,55,40,89,89 9,48 8,997 5,899 5,899,877 4,86,957,957,90,86,79,79,6 4,0,576,576 4,7 5,50 4,56 4,56 5,077 6,769 6,597 6,597 7,07 9,48 8,885 8,885 9,7,56,,,058 6,077 5,694 5,694 4,975 9,966 8,08 8,08 6,8,444,477,477,8,844,05,05,867,490,697,697,88,85,40,40,98,97 4,96 4,96 4,09 5,456 6,666 6,666 5,76 7,05 9,0 9,0 6,978 9,04,67,67 8,666 55,66,66 9,74,988,57,57 7,6,607,607,76 68,, 04,006,66,66,850,467,875,875,577,46 5,96 5,96, 4,4 7,07 7,07 4,94 5,859 8,985 8,985 5,457 7,76 0,94 0,94 6,5 8,79 0,9 0,9 8 78,94,94 88,050,699,699,008,44,4,4,9,65,4,4,76,0 4,69 4,69,6,968 5,650 5,650,944,95 7,5 7,5,656 4,875 8,77 8,77 4,0 5, ,40 46,066, ,99, ,944,76,76 7,6,559,559,,67,4,4 6,084 4,6 4,6,068,757 5,8 5,8,568,44 6,655 6,655,886, , ,40 8,7,7 6 88,477, ,4,4 84,78,860,860,40 0,85,85 07,00 4,847 4,847,87,496 5,54 5,54,04, ,4 0, ,404 0,997 0, ,56,56 0,477 6,89, ,47,47 56,4,59,59, 0 4,09 4,09,406,875 4,659 4,659 8,08 0,47 0, ,99 98,08, , ,086, ,795,795 7,6,50,50,08,444,944,944,8,64 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

24 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,5,75,5,5,75,5,044 6,9,49 5,46 6,6,949 8,684 8,8 5,686,758 8,89, , ,80,066 4,857 9,4 7,68 54,577 0,575,606 7,7 8, ,4 76,865 67,896 69,5 49, ,76 46,80 654,79 78,64 87,7 504, ,649 79,6 64,08 84,8 48,860,509 64,8 07,67 89,47 6,895 9,4 4, , ,47 5,605 6,8 58,40 6,8 4,68 89,098 90,4 05,46 85,068 49,495 88,4 49, ,866 95,048 95,8 70 6,67 7, 9,4 9,44 9,4 9,97 9,007 5,009,640,099 49,79 65,57 6,0 6,609 59,80 79,77 4,54 4,54 8,785 09,047,484,484 04,98 9,064 48,85 48, ,47 64,48 64,48 79,085 8,78 75,6 75,6 05,858 74,478 4,7 4,7 8,7,68 5,749 5, ,40 7,579 7,579 4,57 9,49 9,597 9,597 7,79,66 4,5 4,5 4,,0 9,84 9,84 0,90 4,04 7,6 7,6 4,6 55,50 6, 6, 5, ,56 4,56 60,995 8,7,77,77,679 4,905,8,8 4,876 6,50 5,0 5,0 6,47 8,97 6,5 6,5 7,475 9,967 9, 9,,6,65,65,07 7,8 7,8 7,8 7,564,48,97,97,86 9,848 7,64 7,64 5,7 4,0,96,96,884,5,7,7,496,9,597,597,47 4,97 4,547 4,547,87 5,0 6,659 6,659 5,4 6,979 8,984 8,984 6,675 8,900,64,64 8,99,990 6,47 6,47,46 5,8 9,049 9,049,75 7,567,48,48,090,45,06,06,445,96,74,74,8,49,48,48,5,95 5,0 5,0,09 4,09 6,747 6,747,86 5,5 9,45 9,45 5,04 6,99,55,55 6,6 8,844 4,0 4,0 7,64 6,6,6 86 0,95,66,66 0,90,,5,5,47 9,68,68,95,860,97,97,908,54 5,6 5,6,4,4 7, 7,,77 4,70 9,487 9,487 4,77 5,569 0,9 0,9 4,80 6,40 0,96 0,96 0,460,0,0 09,7,7 68,05,60,60 0,94,46,49,49,78,704 4,5 4,5,60,7 5,866 5,866,95,97 7,569 7,569,798,7 8,688 8,688,7 4, ,4,07,07 0,48 7,409, ,778, ,589,589 98,97,469,469,45 6 4,804 4,804 4,056 6,8 6,8,965,60 7,085 7,085,59, ,46,8,8 9 5,490,490 0,478 8,68, ,90,90 4, 4,008 4,008,4,499 5,47 5,47,4,90 5,889 5,889,647, ,005,005 0,96 94,67, ,479,84,84 0,49 55,46,46 7 6,95,95 45,6 4,5 4,5,076,45 4,974 4,974,7,650 0,474 0, , ,09, ,7,7 0,48 44,94, ,79,79 9,05 4,58 4,58 0,95,7 4 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

25 Trapézový profil KOB 0 ÍC x95=855 nebo x95=045 (90) nebo (00) Mezní sav únosnosi KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,47,76,06,5,94,5 4,4 5,9 5,88 95,9 6 70, ,8 84, ,84 48, , ,5 5,85 5,90 5,95 6,00 6,0 6,0 6,5 6,50 6,60 78,79 8,0 76,0 74, , , , ,4 65,9 766,4 999,8 40, 606,76 96,0 79,00,0 544,75 65,70 76,65 87,60 089,50 07,40 64,5 96,0 79,00 Podpora Poziivní či negaivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 9 888,07 6, , , ,5 4 05, ,5 7,7 7,0 6,88 6,77 6,6 6,50 6,45 6,50 6,60 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 79,4 800,09 5,68 7,74 749,6 4 80, , , ,05,0 4,0 5,57 7, 9 4,9,50 0 8,8 6,0 8,4,4 4,,7 9,86 45,00 6,00 76,56 0,0,98 8,5,00,85 46,44 68,48 94,5, 0,0,98 8,5,00,85 46,44 68,48 94,5, 6,8,4 6,65 4,88 5,5 6,8 78,5 94, 04,70 5 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

26 Trapézový profil KOB 0 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole Únosnos [mm] 0,5 4, 9,0 7,0,68,67 8,08,77 8,956 44,55 47,598 6,678 5,57 56,847 57,77,84 4,457 79,9 79,9 4,64 56,88 0,440 0,440 5,740 7,65 4,456 4, ,7 6,87 6,87 86,79 5,65 79,56 79,56 96,5 8,7 0,0 0,9 9,844,5 6,40 6,40,568 6,757,054,054 5, ,095 40,095 8,48 4,570 54,994 54,994 4,66,88 70,445 70,445,00 4,466 9,7 9, ,47,768,768 50,96 66,98 4,697 4,697 55,864 74,486 7,8 7,8,6,85 9,504 9,504,75,69,899,899,5 4,446 4,44 4,44,980 5,07 9,798 9,798 5,7 7,0 5,60 5,60 6,77 8,957,64,64 8,84,766 40,957 40, ,456 44,89 44,89,067 6,089,,8 5,5,75,5,5,75,7,8,7, ,4,76 4,4, ,07 0,45 5,89,975 5,89,975 0,988 0,47,7 56 6,45,609 6,45,609,79 0, ,799 4,949 8,799 4, ,04 88,7 6,4,7 6,4,990 40,654,0 4,940 8,40 4,940 8,40,65,0,486,47 8,0 9 8,0 9,,55 4,8,807 9,95, 9,95,, ,767,0,65,65 6 4,904,904 5,09,09 0,55 40,68,68 4 0,455 4,058 4,058 0,40 7 5,78 5, ,55 6, ,95 7,8 7,8 7, ,079 0,05,056,056 0,0 4,, 0,4 5,604,604 0,47 0,97,00,00 0,97,88,88 0,49,75,75 7 0,46 4,55 4,55 0,40 5 4,988 4,988 0, ,050 0, ,06 0,084 0,97 0,97 0,078 0,04,78,78 0,09 0,4,66,66 0,4 6,070,070 0,57 0,09,744,744 0,06 4,4,4 0,5 7,665, ,455 0,455 0,0 0, ,04 0, ,05 0,069 0,90 0,90 0,06 0,08,7,7 0,08 0, ,05 0,40,0,0 8 4,560,560 9,806, , ,0 0,0 0,469 0,469 0,00 0, ,07 0,049 0,044 0,058 0,978 0,978 0,058 0,078,5,5 0,074 0,098,660,660 0,097 0,9,0,0 0,9 0,59,7,7 7 0,9 0,9 0,07 0, ,0 0,09 0,476 0,476 0,07 0, ,0 0, ,04 0,057,04,04 0,054 0,07,45,45 0,07 0,094,68,68 0,087,796,796 0,097 0,9 0,4 0,4 0,0 0, ,06 0, ,00 0,07 0,477 0,477 0,04 0, ,0 0, ,040 0,054,, 0,05 0,07,54,54 0,065 0,087,484,484 0,07 0,097 0,0 0,0 0,00 0, ,0 0,07 0,05 0,0 0,40 0,40 0,08 0, ,05 0, ,0 0,04 0,94 0,94 0,04 0,054,8,8 0,050 0,067,47,47 0,056 0,074 6 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

27 Trapézový profil KOB 0 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole Únosnos [mm] 0,5 9,8 9,8 4,084 56, 5,690 5,690 5,76 7,65,78,78 66,000 88,00 40,440 40,440 78,778 05,07 57,80 57,80 05, ,6 75,6,950 77,67 04,6 04,6 74,649,866,65,65 4,588 86,7 50,078 50,078 8,89 8,46 4,500 4,500 4,54,47 9,0 9,0,09 4,456 4,606 4,606 8,95 50, , ,75 4,75 6,009 8,46 56,9 56,9 76,99 0,585 77,8 77,8 0,070 4,760 97,865 97,865 4,8 65,577 8,06 84,74 6,94 6,94 5,60 7,04 8,8 8,8 6,76 8, ,50,000,959,959 9,847,0 8, 8,,78 7,57,64,64 6,69,58,5,5,8 9,08 40,5 40,5 6,84 5,765 44,89 44,89 9,85 9,80,,8 5,5,75,5,5,75,8,8,8, , ,5,76 4,5,76,990 9,65,9 5,99,975 5,99,975,444,0,59,75 6,56,609 6,56,609,98,,890,64 8,799 4,949 8,799 4,949,905,647 5,06,96,7 6,40,7 6,40 4,94,077 6,565,770 4,940 8,40 4,940 8,40 6,468,79 8,65,69 8,0 9 8,0 9 7,948,5 97 4,47 9,95, 9,95, 8,845,7,794 4,975,65,65 7 0,449 0,40 7,904, ,09, ,68,68 4,5 4,058 4,058,064,48 5,78 5,78,97,86 6,55 6,55,77,89 7,8 7,8,9, ,95 0,056,056 0,49,, 06 0,407,604, ,486,00,00 0,488 5,88,88 6,75,75 09,078 4,55 4,55 0,99,5 4,988 4,988,06, ,57 0,09 0,97 0,97 0,9 0,57,78, ,66, ,40,070, ,744, ,4,4 6 4,665, ,98 0,455 0,455 0,08 0, ,05 0, ,9 0,90 0,90 0,54 0,05,7,7 0, ,0,0 4 0,455,560,560 0,49 59,806,806 0, ,058 0,077 0,469 0,469 0,074 0, ,09 0, 0,08 0,44 0,978 0,978 0,45 0,9,5,5 0,4,660,660 0,40 9,0,0 0,94 9,7,7 8 0,47 0,9 0,9 0,04 0, ,054 0,07 0,476 0,476 0,066 0, ,079 0, ,05 0,4,04,04 7,45,45 5,68,68 0,5 6,796, ,4 0,4 0,0 0, ,04 0, ,050 0,066 0,477 0,477 0,059 0, ,079 0, ,00,, 5,54,54 0,5,484, ,0 0,0 0,04 0, ,0 0,04 0,08 0,05 0,40 0,40 0,046 0, ,06 0, ,077 0,0 0,94 0,94 0,0 5,8,8 0,4 6,47, / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

28 Trapézový profil KOB 0 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75,965,965,7 4, ,76 55,684 9,6 9,6 5,04 68,405 48,4 48,4 6,6 8,649 68,578 68,578 8,949 09, ,46 7,795 5,4 5,4 5,760 8, ,805, ,64 47,5 7,8 7,8 8,9 5,4,88,88 4,68,5 9,56 9,56 9,690 9,586 6,49 6,49 5,48 47,50 5,446 5,446 47,44 6, 67,707 67,707 59,807 79,74 9,76 9,76 78,565 04,75 8,6 8,6 96,5 8,708,976,976 07,4 4,4 7,6 7,6 4,089 5,45 0,0 0,0 5,0 6,96,88,88 6,4 8,55 5,755 5,755 7,655 0,06,06,06 0,44,658 8,80 8,80,98 7,4 9,70 9,70 6,970,67 49,6 49,6 5 7,80 55,8 55,8,05 0,940,80,80,,65 5,0 5,0 47,06 6,6 6,6,900,54 7,784 7,784,68,04 4 4,05 4,047 4,086 4,086,88 5,04 8,674 8,674 5,08 6,704,754,754 6,78 8,7 4,99 4,99 6,876 9,67,76,76 8,970, ,79,79 0,069 4,5 4,5 0,957,76 6,87 6,87,80,707 7,95 7,95,65, ,,88,799,799,606,475 4,08 4,08,90,868,456,456 49,90,90 4 0,445,80,80 0,40 47,887,887 0,490 5,960, ,07 5,07 7,0 6,7 6,7,086,448 8,9 8,9,4,779 8,978 8,978,485,980,0,0 0,5 0,0,0,0 0,9 0,58,65,65 8 7,005, ,750, ,5,5 0, ,669 4, ,688 5,688 7,00 6,5 6,5 59, ,095 0,970 0,970 0,,4,4 0,50 0,99,47,47 9 8,00,00 9 9,588, ,40,40, ,79 4,79 0, ,58 4, ,064 0, ,08 0,09 0,90 0,90 0,00 4,8,8 0,0 0, ,98,98 0,0 9,66, ,00,00 6 0,44,507, ,48 0,450 0,450 0,045 0, ,057 0, ,070 0, ,084 0,,, 0, 0, ,4 9,075, ,48,58,58 0,9 05,77,77 0, ,0 0,044 0,475 0,475 0,04 0, ,05 0,068 0,06 0,08 0,990 0,990 0,08 0,09,68,68 0,0 8,68,68 6,048, ,,45,45 6 0, ,05 0, ,0 0,04 0,49 0,49 0,09 0, ,046 0, ,06 0,08,048,048 0,078 0,04,89,89 0,0 6,69,69 0,5 7,855, ,5 0,5 0,09 0, ,04 0,0 0,4 0,4 0,00 0, ,05 0, ,047 0, ,060 0,080,67,67 0,079 0,05,4,4 0,097 0, ,07 0,4,,8 8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

29 Trapézový profil 07 7 (5) ÍC 5 4x5=900 (90) Mezní sav únosnosi - poziivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,45,74,0,,89,47 4,4 5, 5,79 7 7, ,7 0 70,4 745, , 7 687,99 97, , 9 848,9 4,69 4,74 4,79 4,84 4,94 5,04 5,9 5,4 5,44 498,65 596,67 694, 79,9 984, 75,75 460,9 744,4 9,68 05,95 49,4 90,90,45 45,56 498,68 6,5 748,0 8,,0 55,98 64, ,57 07,96 86,5 607,94 99,5 4,9 Podpora Poziivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 5 86,47 6 5,9 7 8,8 8 48, ,6 674, 5 86, ,5,06,9,9,4,9,49,59,74,89,99 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 4, 54,88 598,8 68,7 845,7 006,99 45,55 479,65 6,4,,60,5,78 4,7 6,05 9,6,0 6,0,4,9 4, 5,57 8,54,0 8,5 6,,0,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7, 4,78 7,4 9,7 4,6 9,56 6,95 44,4 49,7 Mezní sav únosnosi - negaivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,45,74,0,,89,47 4,4 5, 5,79 7 7, ,7 0 70,4 745, , 7 687,99 97, , 9 848,9 4,69 4,74 4,79 4,84 4,94 5,04 5,9 5,4 5,44 498,65 596,67 694, 79,9 984, 75,75 460,9 744,4 9,68 8,8 6,74 97,9 4,89 5,58 40,56 54,09 688,75 788,40,0 55,98 64, ,57 07,96 86,5 607,94 99,5 4,9 Podpora Negaivní kladení Ieff.y zmax.eff Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 9,75 7,88 0, 40,04 0,4 49,90 578,88, 758,6 9,96, 8,54 44,4,77 67,,60,5,78 4,7 6,05 9,6,0 6,0,4,9 4, 5,57 8,54,0 8,5 6,,0,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7, 4,78 7,4 9,7 4,6 9,56 6,95 44,4 49,7 [mm4/m] [mm] 98, ,46 5 5, ,5 8 47,49 0 7,09 4, , ,57 Weff.y 9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER,DR.SC. ING. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSC. ING. MIROSLAV BAJER,CSC. ING. KAREL SÝKORA PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO0-M05 PRUTY NAMÁHANÉ

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14

1. Úvod... 3. 2. Návrh trapézových plechů... 3. 2.3. Šířky podpor... 13. 2.5. Spojitost trapézových plechů... 14 Technická příručka pro výběr trapézových plechů Leden 2009 OBSAH PŘÍRUČKY 1. Úvod............................................................................. 3 2. Návrh trapézových plechů............................................................

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

OPTIMALIZACE ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮŘEZU V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

OPTIMALIZACE ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮŘEZU V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala: OPTIMALIZACE A MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI POZEMNÍCH STAVEB OPTIMALIZACE A MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI POZEMNÍCH STAVEB K 124FZS Doc. Ing. Petr Hájek,

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ PROFIL BEST, a.s. BEST, a.s., je nejvěším českým výrobcem beonových savebních prvků pro venkovní a zahradní archiekuru. Byl založen ihned po pádu komunisického režimu v

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Zobrazování

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ

POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ POŠKOZENÍ DLAŽBY VÍCEÚČELOVÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ Jan Pěnčík 1, Miloš Lavický 2 Abstrakt Z četných případů poruch betonových podlah vyplývá, že se podceňuje správný návrh a provedení betonové vrstvy plovoucí

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE

YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG STROPNÍ KONSTRUKCE OBSAH 1. Navrhování vložkové stropní konstrukce YTONG 3 1.1 Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 3 1.2 Uvažované charakteristiky materiálů 4 1.3 Mezní stav únosnosti prostý

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

...tabulky truhlářské,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky truhlářské,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSRUKCE URČENÉ PRO MONÁŽ RUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ BÝ PŘED ZAPOČEÍM VÝROBY ĚCHO PRVKŮ PŘEMĚŘENY PŘÍMO NA SAVBĚ, VŠECHNY PRVKY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH VÝROBY ROZKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENACI,

Více

Á Á Í ŘÍ Í Ž Í Ť č é Ť é ť Ž Ť é č Í Í Š Ť Ť é č Í é Ž Ť č Í č Ť é é é é Č č é é č č Ť Ť Ť é é Ť Ť Í Ž é Ď Ď Í Ť č é Í Ž Í é Ť Í Ť é Ť é é Ť Ť Ž é Ť Š Ť é ň č Ť ď é č é ň č Ť ď č é Ť Š č é č é ň Ý ň Ť

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 27037/2015 dle rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK 56741/2010 OINV Vyřizuje: Ing. Zavřelová Telefon: 541 652 306 Počet

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

ý úř Č ý ř ř ř ř ř é ř ř ř ú ý ů ý ů ř ř ř š ř ř ý ř ř ř ř úó ř ř ř ř ř ú é ř ř ř ř ř ř ý ý ů ý ý ř ř ř ý ú ů ř ů ý ú Č ú Ý ř ř ř Í ř š ý š é ř ř ý ř é ř ř ř ř é ř ř é ř é ř ý Ů ý ý Ú ý ý ř ř Ů ý ů š ý

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více