Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin."

Transkript

1 Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin.

2

3 Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB 00 KOB 004 KOB 0 KOB / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

4 Tabulky únosnosí enkosěnných plošných profilů KOB - A INVEST Břidličná, a.s. Plechy jsou ze sliiny EN AW-0, resp. EN AW-050 při zaručení následujících min. charakerisik: ź ź ź ź ź smluvní mez 0,% f0 = 65 MPa, mez pevnosi fu = 85 MPa, modul pružnosi E = MPa, proažení pro konsanní měrnou délku 50 mm A50 = % pro výpoče hmonosi byla uvažována objemová hmonos 700 kg/m. Označení smluvní meze 0, % f0 a pevnosi v ahu fu odpovídá v aesu výrobce Rp0, a Rm dle ČSN EN Tabulky jsou propočíány pro spojié rovnoměrné zaížení po celé délce nosníku a pro prosý nosník či spojié nosníky se shodnými poli. Mezní sav únosnosi Únosnos odpovídající dosažení mezního savu únosnosi je označena Rd a je sanovena s ohledem na vliv ohybového momenu, smykové síly, lokálního zaížení nad podporou a vzájemné inerakce ěcho vlivů podle ČSN EN a souvisejících norem. Únosnos je sanovena s uvažováním šířky krajní podpory min. 50 mm a šířky vniřní podpory rovněž min. 50 mm. V abulkách jsou ješě rozlišeny dvě hodnoy únosnosi a v závislosi na přesahu plechu přes krajní podporu. Únosnos značená Rd (c h) uvažuje přesah plechu c (viz obrázek) 40 mm a únosnos označená Rd (c>h) odpovídá přesahu plechu c alespoň x výška plechu hw (a zároveň alespoň 40 mm). Při posouzení konkréního plechu je nuné porovna únosnos s návrhovou hodnoou zaížení, kerá musí bý menší nebo nejvýše rovna únosnosi. Hodnoy rovnoměrného zaížení uvedené v abulkách jsou vzaženy na šířku plechu m, zn. že zaížení je uvedeno v kn/m. Vlasní íhu plechu je nuné vždy zahrnou do zaížení. Mezní sav použielnosi Únosnos odpovídající dosažení mezního savu použielnosi Rk je sanovena s ohledem na pružný průhyb v poli nosníku rovný dvouseině (/00) resp. sopadesáině (/50) rozpěí pole. Vzhledem k omu, že závislos průhybu na zaížení je lineární, je snadné dopočía únosnos odpovídající jinému liminímu průhybu. Při posouzení konkréního plechu je nuné porovna uo únosnos s charakerisickou hodnoou zaížení, kerá musí bý menší nebo nejvýše rovna únosnosi. Poziivní a negaivní kladení - definice Poziivním kladením plechu se rozumí poloha profilu dle vyobrazení v dokumenaci výrobce. Opačná poloha se v abulkách nazývá negaivní. Únosnosi profilů jsou sanoveny pro zaížení lakem (odpovídá graviačnímu zaížení). Normy použié pro výpočy: ČSN EN 999--: Navrhování hliníkových konsrukcí, Čás -: Obecná pravidla, ČNI, 008. ČSN EN : Navrhování hliníkových konsrukcí, Čás -4: Za sudena varované plošné profily, ČNI, / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

5 Příklad požií abulek Navržen plech KOB 004, =,0 mm v poziivní poloze použiý jako spojiý nosník x m. charakerisická hodnoa gf sálé (graviační),5 75 proměnné (graviační),0 00 zaížení: celkem Ek = navrhovaná hodnoa Ed =,75 kde: g F - dílčí součiniel zaížení Ek - charakerisická hodnoa rozhodující kombinace zaížení Ed - návrhová hodnoa rozhodující kombinace zaížení uložení v krajní podpoře 50 mm, přesah za podporou 40 mm uložení ve vniřní podpoře 50 mm liminí průhyb se požaduje /00 Z abulky: Ed =,75 Ek = < < Rd =,4 Rk =,76 kn/m kn/m Plech vyhovuje. V Praze, dne Ing. Michal Jandera, Ph.D. Kaedra ocelových a dřevěných konsrukcí, Fakula savební ČVUT v Praze 5 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

6 Průřezové charakerisiky a únosnosi hliníkových plošných profilů. Uvedené hodnoy byly sanoveny na základě výpoču v souladu s normou EN Při výpoču byla uvažována sliina hliníku EN AW-0 s mezí f0=65 MPa. Tabulky je možné využí i pro sliinu EN AW-050 při zaručení f0 65 MPa a alespoň shodné ažnosi. Nejmenší přípusná šířka uložení plechu na podpoře je 50 mm. Tloušťka plechu je udávána v milimerech, rozpon v merech, maximální plošné rovnoměrné zaížení v kn/m. je loušťka plechu, A plná průřezová plocha, Iy momen servačnosi plného průřezu, zmax vzdálenos ke krajním vláknům od neurální osy plného průřezu, Wel.y pružný průřezový modul plného průřezu, Aeff průřezová plocha účinného průřezu, Ieff.y momen servačnosi účinného průřezu, zmax.eff vzdálenos ke krajním vláknům od neurální osy účinného průřezu, Weff.y pružný průřezový modul účinného průřezu, Rw.Rd.ka únosnos na lokální příčnou sílu (reakci) v podpoře, účinná šířka podpory je 50 mm, přesah plechu za podporu je min. 40 mm, Rw.Rd.ka únosnos na lokální příčnou sílu (reakci) v podpoře, účinná šířka podpory je 50 mm, přesah plechu za podporu je více než x výška profilu a zároveň alespoň 40 mm, Rw.Rd.p, Rw.Rd.p únosnos na lokální příčnou sílu (reakci) na vniřní podpoře nosníku přes dvě nebo ři pole, účinná šířka podpory je 50 mm, Vb.Rd maximální smyková únosnos profilu, Rd (c h) návrhová hodnoa únosnosi, přesah plechu za krajní podporu je min. 40 mm, Rd (c>h) návrhová hodnoa únosnosi, přesah plechu za krajní podporu je více než x výška profilu a zároveň alespoň 40 mm, charakerisická hodnoa zaížení pro dosažení průhybu /00, charakerisická hodnoa zaížení pro dosažení průhybu /50. 6 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

7 Tvarovaný profil KOB 00 8 ÍC 75 x75=85 (890) Mezní sav únosnosi KOB00 Plný průřez Podpora Poziivní či negaivní kladení hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff Ieff.y [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,8,,4,0,64 4,55 5,45 56,9 67,4 785,67 897,9,9 46,87 68, , , , 06,67 40, 48 60, , ,00 8,95 9,00 9,05 9,0 9,0 9,0 9,45 9,60 4,09 675,56 04,4 58, 4 6, 5 78, , ,4 785,67 897,9,9 46,87 68, ,5 9, , 06,67 40, 48 60, , ,00,0 6,06 44, ,67 9, ,9 44,78 zmax.eff Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 9, 9,0 9,05 9,0 9,0 9,0 9,45 9,60 8,47 649,85 04,4 58, 4 6, 5 78, ,00,75,7,87 5, 8,48,47 9,8 8,79,49 5,4 7,74 0,44 6,96 4,95 9,65 57,58 5,90 9,0,69 6,90 6,85 8, ,05 5,90 9,0,69 6,90 6,85 8, ,05 6,40 76,08 88,76 0,44 6,80 5,7 90, 8, ,67 9, ,9 5,66 7, 05,46 05,46 5,6 [mm4/m] [mm] Weff.y 7 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

8 Tvarovaný profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75,966 7,9,87 44,56,70 4,406 4,7 54,895 0,977 6,955 48,0 64,49 4,768 74,56 55,4 7,645 67,8 9, 69,04 9,056 99,788 09,70 8,85 0,467 4,54 4,54 0,56 8,084 58,98 58,98 4,76 65,70 74,766 74,766 8,084 84,,68,77 9, 5,76 8,086 6,7,86,768 5,84 45,59 7,968 7,9 4,806 5,747,964 4,69 56,56 6,98 9,955 5,7 75,95 75,95 47,946 6,98 9,4 9,4 59,9 79, ,99 95,89,65,65 79,90 06,547 6,98,8 4,7 5,565 5,99 5,46 6,86 5,489 6,9 6,04 8,055 8,69 8,69 6,904 9,06,0,0 8, ,4 7,4 56,808,66,66,945 7,6 9,7 9,7 5,54 4,69 4,69 7,6,04 4,655 4,995,7,649 6,8 6,8 5,0 7,85 7,85,790,87 8,80 8,80,046,78 7 7,557,409,5,5,069 4,09 4,949 4,949,86 5,4 7,659 7,659 4,60 6,7 9,48 9,48 5,4 6,89,80,80 96,498, ,098 4,098 55,007 4,657 4,657 6,5 5,758 5,758,079,48 6,86 6,86,95,76 8,409 8,409,68,58 9,9 9,9,94,589 0,9 0,9,58,877,798, ,9,9 9 0,49,6,6 87 6,98,98 0,44 89,685, ,75 4, ,8 5,8 9,05 6,57 6,57 0,994,6 6,99 6,99,05,47,49,49 0,55 0, ,9 0,54,8,8 0,4 0,98,070,070 0,56 4,559, ,46,08,08 84,77,77 0, ,45 4, ,855 4, ,97 0,97 0,097 0,4,4 0,0 0,8,8 0,4 8 0,5,880,880 0,0 8,, 0,4,746, ,40,4,4 6 0,48,567,567 0, ,065 0, ,080 0,07,04,04 0,094,64,64 0,08 0,44,440, ,709,709,0,0 0,0 0,48,48 0,4 4,7, ,046 0, ,056 0, ,066 0,088 0,90 0,90 0,076 0,0,7,7 0,095,50,50 0,4 0,5,66,66 0,4 9,96,96 0,58,58 9 0,5 0,450 0,450 0,0 0, ,04 0, ,048 0, ,055 0,074 0,9 0,9 0,069 0,09,094,094 0,08 0,0,45,45 0, ,4 6,748, ,05 0,0 0,46 0,46 0,0 0, ,06 0, ,04 0, ,05 0,069 0,904 0,904 0,06 0,08,, 0,078 0,04,, 0,09 0,4,444,444 0,04 8 0,09 0, ,04 0,0 0,455 0,455 0,08 0, ,0 0, ,040 0, ,048 0,064 0,94 0,94 0,060 0,080,04,04 0,07 0,096,4,4 0,080 0,07,,8 8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

9 Tvarovaný profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 6,6 6,6 8,598,80, ,809,46,46 9,565 59,40 9,65 9,65 6,646 8,95 55,578 55, ,74 7,69 7,69 04,969 7,9 99,5 99,5 56, 4,65 5,96 5,96 07,45 409,98 4,94 4,94 4,65 455,487,079,079 47,800 6,7 8,57 8,57 58,945 78,59 4,65 4,65 69,9 9,57 0,06 0,06 79,078 05,47 4,8 4,8 98,847,796 54,754 54,754 8,66 58,55 7,887 7,887 48,70 97,694 9,56 9,56 77,94 7, 05,97 05,97 97,694 6,59 6,44 6,44 5,766 8,880 8,880,7 6,976,7,7 4,946 9,98,786,786 7,08,774 8,744 8,744,5 8,468,79,79 5,6 4,6,8,8,06 4,70 8,54 8,54 8,4 5,4 4,8 4,8 4,70 56,96,48,48,059 4,079 4,7 4,7,77 5,00 5,90 5,90 4,48 5,904 7,09 7,09 5,06 6,748 9,47 9,47 6,6 8,45,74,74 7,59 0, 4,949 4,949 9,489,65 7,659 7,659,87 5,8 9,48 9,48,65 6,870,0,0,9,7,945,945 9,,649,649,868,49 4,0 4,0,5,847 5,676 5,676,669,558 6,86 6,86,0 4,70 8,409 8,409 4,00 5,8 9,9 9,9 4,804 6,405 0,9 0,9 5,8 7,7 6 8,06,06 5,086,478,478 0,957,75,9,9,09,458,685,685,66,8 4,75 4,75,640,86 5,8 5,8,050,7 6,57 6,57,460,80 6,99 6,99,7,644,8,8 8 0,469,469 0,47 9,794, ,070,070 4,559,559 9,054,08,08 0,949,65,77,77,86 8 4,45 4,45,4,898 4,855 4,855 8, ,4,8,8 0,97 96,8,8 49 0,465 98,880,880 0,498 64,, 98 97,746, ,996,4,4 96,95,567,567 0,996, , ,99 5,04,04 4,64, ,440, ,445,709,709 0,400 4,0, ,48, ,7, , , ,9 0,90 0,90 7 0,50,7,7 4,50,50 75,66,66 5 0,469,96,96 0,4 6,58,58 0, ,450 0,450 0,08 0, , ,0 0, ,9 0,9,094,094 0,05,45,45 0, ,40,748, , ,06 0,08 0,46 0,46 0,077 0, ,090 0, , ,904 0,904 0,54 0,05,, 0,9 0,57,, 08,444,444 0,57 4 0,048 0, ,059 0,079 0,455 0,455 0,069 0, ,079 0, , ,9 0,58 0,94 0,94 0,48 0,98,04,04 8 7,4,4 0,98 4,,8 9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

10 Tvarovaný profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 7,457 9,4 64,06 85,608 7,9 7,9 79,76 05,568 6,90 6,90 9,94,9 46,75 46,75 06,9 4,65 66,055 66,055,77 77,0 86,800 86,800 59,8,47 9,007 9,007 99,60 65,547 5,895 5,895 8,99 8,656 7,970 7,970 65,547 54,06 4,548 5,9 7,56 49,54,864,864 45,89 6,09 8,686 8,686 5,786 7,74 5,7 5,7 6,469 8,959 50,49 50,49 76,86 0,449 65,66 65,66 9,04,98 89,086 89,086 5,55 5,67,78,78 8,06 84,408 8,590 8,590 5,67 04,897 7,604 7,604 8, ,897,96,565,565,68 5,490 6,557 6,557,77 7,70,69,69 6,597,9 8,78 8,78 9,96 6,555 7,995 7,995 4,895,9 47, 47, 9,874 9,8 5,4 5,4,9 44,58 4,67 4,67,78,7 5,679 5,679,9,90 7,50 7,50,44 4,590 8,594 8,594,94 5,45,48,48 4,98 6,557 4,5 4,5 5,90 7,868 8,605 8,605 7,76 9,85,07,07 8,85,80 4,7 4,7 9,85,,65,65,00,8,565,565,7,649 4,44 4,44,45,96 5,77 5,77,660, 6,949 6,949,075,766 8,545 8,545,490,9, 4,49,46,46,74 4,979,654,654 4,49 5,5,844, ,45,45 45,04, ,99,574,574 50, 4,607 4,607,06,46 5,468 5,468,75,699 6,77 6,77 9,4 7,946 7,946,9,549 8,78 8,78,4,8,58,58 0,97 96,79, ,489,96,96 0,40 74,58,58 0,49 56,99,99 5 0,798, ,984 4,67 4,67 0,9,9 5,58 5,58,06,475 6,068 6,068,9,69,04,04 7 0,50,68,68 08,668,668 6,90,90 0 0,4,50, ,790,790 0,465 9,4, ,054 4, ,99 4,458 4,458 74, ,5 7,079,079 0,55 0,06,80,80 0,4,455,455 0,07 7,799,799 0,59 46,6,6 0,45,68, ,04,04 0,467,4, , ,09 0,45,0,0 0,50,50 0,46 0,94,4,4 0,4,688,688 0,9 0,9,076,076 64,45,45 8 0,47,697, , ,064 0, ,079 0, ,09 0,4 0,9 0,9 0,06 0,4,5,5 7,67,67 0,59 0,,68,68 0,99 6,987, ,85, ,464 0,464 0,048 0, ,059 0, ,070 0, ,080 0,06 0,95 0,95 0,00,0,0 0,0 0,90,90 0,50 0,00,64,64 0 9,805,805 0, ,07 0,050 0,486 0,486 0,046 0, ,054 0, ,06 0, ,077 0,0 0,949 0,949 0,09,68,68 0,5 0,54,80, ,54 0,05,,8 0 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

11 Trapézový profil KOB 00 ÍC (680) Mezní sav únosnosi - poziivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,94,,7,,88 4,66 5,8 6,99 7,77 79, 86,7 007,0 50,90 48,6 76,4 57,9 589,5 877, ,7 755, ,6 8 5,9 5 96, , , ,95,5,40,45,50,60,70,85 4,00 4, , ,8 0 5,5 0, , ,7 99, , ,6 7,67 894,66 060,95 95,7 704,76 57,9 589,5 877,4,0 Podpora Poziivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 46,0 6 68, ,0 45 9,4 0 75,0 4 9, , ,95 7, 6, 5,60 5,04 4,8 4,00,85 4,00 4,0 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 4 50, ,9 7 9, ,8 7 65,45 99, ,6 9 0,44,44 4,60 5,9 8,99,65 9, 7,06,98 4,88 6,88 9,0,8 7,97 5,9 8,4 54, 65,97 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 5,48 6,97 7,47 8,96 04,96 5,95 57,4 88,9 09,9 Mezní sav únosnosi - negaivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,94,,7,,88 4,66 5,8 6,99 7,77 79, 86,7 007,0 50,90 48,6 76,4 57,9 589,5 877, ,7 755, ,6 8 5,9 5 96, , , ,95,5,40,45,50,60,70,85 4,00 4, , ,8 0 5,5 0, , ,7 99, , ,07 60,95 764,7 9, 9,9 480, ,65 79,,0 Podpora Negaivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 0 568, , , , , , , ,04,8,,47 8 0,5 0,99,94,7,6 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 4 467,0 6 09, , ,0 547,7 6 54,04 06, 5 579, ,7,44,44 4,60 5,9 8,99,65 9, 7,06,98 4,88 6,88 9,0,8 7,97 5,9 8,4 54, 65,97 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 8,4,44 5,08 9, 8,46 9,5 58, ,56 5,48 6,97 7,47 8,96 04,96 5,95 57,4 88,9 09,9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

12 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - poziivní kladení Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 9,509 9, ,90 7,5 55,06 78, ,80 7,60 48,95 465,0 47,95 94,59 4,70 56,68 7,88 4,76 568,95 758, ,69 944,85 5,78 07,477 90,995 4,660 6,478 4,956 09,68 457,84 6,874 57,749 5,00 60,00 6,58,55,99 6,559,94 45,886 60,96 4, ,6 0,99 69,5 9,4 78,85 44,040 5,86 59,90 9,80 9,55 49,007 84,09 68,68 40, ,774 8,5 56, 57,96 70, ,76 84,648 9,895 49,744 70,6 97,50 9,755 9,509 6,5 5,,766 7,5 4,768 46,57 8,40 6,80 4,64 58,5,648 47,95 5,7 7 5,94 7,88 7,9 94, ,577 8,0 76,869 7,4,874 5,8 08,9 9,800 6,67 8,8,97 54,708 5,875 0,500 6,50 6 7,80 0,404 9,77 4,4 0,75,67 8,59,9 7,0 5,765,974 5,69 5,960,96,07 8,096,74 4 6,45 4,994 5,46 5,095,74 44,987 6, 6, 40,495 5,99 68,759 68,759 45,000 60,000 4,877 5,94,9 4,89 6,88 8, 4,46 5,795 9,00 0,458 5,45 7,69,84,9 6,589 8,785 7,970 7,978 8,890,85,658,658,07 4,76 9,0 9,0 4,4 8,979 4,950 4,950 7,084,778 8,677 8,677 8,984 5,,80,80,685,47 5,9 5,9,5,967 6,69 6,69,79,7 8,7 8,7,74 4, ,55 6,069 4,50 4,50 5,669 7,559 8,754 8,754 7,88 9,77,68,68 8,747,66 4,75 4,75 9,70,960,64,64 0,975,00,605,605,88,77 4,648 4,648,65,54 5,744 5,744,95,60 7,990 7,990,64,5 0,070 0,070,8 4,74,04,04 4,8 5,6 5,5 5,5 5,06 6,749 7,90 7,90 5,65 7,500,940, ,649,649,08,45,45,07,56 4,0 4,0,9,69 5,870 5,870,659, 7,99 7,99,066,755 9,568 9,568,656,54,4,4,88 4,50,69,69,54 4,7,485,485 0,4 49,08,08 4 4,65,65 8 0,909,, 4,098 4,495 4,495,,48 5,665 5,665,84,845 7,6 7,6,779,7 8,77 8,77,5,847 9,669 9,669,7,64,74, ,60, ,066,066 0,479 8,55, ,55,55 80,04 4,476 4,476 0,97,96 5,788 5,788,50,666 6,904 6,904 00,000 7,640 7,640,667, 0,95 0,95 0,,98,98 8 7,67, ,465,068,068 0,4 6,877, ,65, ,945 4,689 4,689 0,9,5 5,59 5,59,09,458 6,88 6,88,5, ,58 0,,07,07 0,09 9,8,8 50,709, ,4,77,77 0,47 70,996,996 0,875, ,9 4,6 4,6,095 5,4 5,4 0,9, , 0,90 0,90 0,5,6,6 0,0 9,46,46 0,44 5,998, ,49,58,58 0,40 47,56,56 7 0,88, ,97 4,97 0 0,98,,8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

13 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - negaivní kladení Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 9,509 9,08 78,7 7,56 7,5 55,06,607,476 6,80 7,60 9,7 88,975 47,95 94,59 5,66 468,849 7,88 4,76 47,06 69, ,4 796,455 5,78 07, ,75 059,669 6,478 4, ,554,79 6,874 57,749 8,84 57,845 6,58,55 0,09 7,478,94 45,886 5,89 80,5 68 6,6 68,86 5,0 9,4 78,85 0,49 7,4 59,90 9,80 7,6 64,8 84,09 68,68 45,68 460,9 8,5 56, 459,96 6, ,446 77,6 9,895 49,0 658, ,8 9,755 9,509,7 9,695,766 7,5 9,0 8,95 8,40 6,80 6,466 48,6,648 47,95 4,955 58,606 5, ,00 78, ,7 74,668 99,557 76,869,0 99,44,459 08,9 5,059 4,944 66,59, ,98 89,7 6,50 0,48 6,599 8,799 9,77 4,6 8,65 6,67 8,5 05 4,406 5,765,969,04 7,65,960,79 7,48,0,74 8,86,4 9,498 49,4 49,4 9,45 9,47 60,06 60,06 7,0 49,6 67,058 67,058 4,6 56,6 4,877 5,897,784,7 6,88 8,064,650 4,867 9,00 0,44 4,558 6,078,84,90 5,494 7,6 7,88 7,88 7,75 9,84,84,84 9,,445 7,80 7,80,48 6,557,765,765 5,68 4 7,70 7,70 7,787,76,774,774,45,900 5,6 5,6,869,49 6,67 6,67,4, 8,69 8,69,8,75,445,445,776 5,05,974,974 4,779 6,7 7,79 7,79 6,58 8,477,60,60 7, ,4 4,4 9,07,4,6,6 5,00,584,584,08,44 4,6 4,6,5,80 5,74 5,74,68,7 7,948 7,948,85,94 9,704 9,704,765,687,56,56,679 4,906 5,007 5,007 4,68 6,70 6,764 6,764 5,70 7,07,95,95 9 9,6,6 8 0,908,404,404 5,4 4,9 4,9,05,67 5,89 5,89,76,85 7,0 7,0,74, 9,078 9,078,7,089,05,05,94,886,7,7,9 4,45,474, ,464,06,06 0,456 08,606, ,0,0 87 0,96 4,47 4,47 0,9,9 5,459 5,459, ,950 6,950 5,070 8,44 8,44,95,60 9,40 9,40,,965,65,65 0, ,47,059,059 0,400 4,55,55 0,48 4,5, , 4, 9,09 5,49 5,49,090,454 6,670 6,670,7,88 7,45 7,45 6,08 0,94 0,94 8 8,90,90 4,668,668 0,9 89,067, ,469,86,86 0,47 9,49, ,448 4,448 95,060 5,40 5,40,000, 6,05 6,05, ,066, ,78,78 0,9 0,9,708, ,65, ,47,887,887 0,449 98,676, ,465 4,465 5,00 4,988 4,988 55, , ,58,58 9 0,5,46,46 0,0,987,987 64,46, ,46,089,089 0,460,75, ,9 4, ,,8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

14 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,5,75,5,5,75 5, , ,04 694,98 4 5,65 8,45 5,65 8,45 688,5 98,5 97,486 50,95 46,774 7,05 46,774 7,05 86,0 499,58 50,96 666,05 59,04 47,05 59,04 47,05 04,70 60,744 9,07 804,99 86,48 68,64 86,48 68,64 407,566 84,56 876, ,085 5, , ,09 04,5 7,458 5,696 64,66 9,545 64,66 9,545 5,76 04,6 005,07 79,05 8,76 7,8 8,76 7,8 704, ,6 606, ,50 57, , ,864 79, ,88 9, ,50 86,867 4,598 4,598 86,04 4,686 9,0 9,0 07,900 4,867 4,00 4,00 0,409 7,878 4,778 4,778 75,946 4,594 45,79 45,79 9,7 9,8 6,50 6,50 8,70 75,67 8,607 8,607 8, ,90 95,90 75,7 500,977 5,978 5,978 9,04 5,78 8,4 8,4 5,486,98 6 6,970 4,67,508,508 8, ,40 9,40 5, 69,509 5,07 5,07 64,99 86,57 4,47 4,47 8,47,97 44,46 44,46 0,578 50,975 50,975,8 48,48,89,89 8, ,59 5,59 5 4,6 6,989 6,989,488 7,98 8,757 8,757 6,0,75,59,59,99 9,4 6,5 6,5 7,9 6,5,799,799 5,5 46,95 7,7 7,7 4,65 56,5,787,787 46,967 6,6,750,750 4,70 5,560,784,784 5,505 7,40 4,90 4,90 6,906 9,07 6,70 6,70 8,46,8 8,785 8,785,6 5,04,, 4,05 8,700 5,075 5,075 8,00 4,040 9,056 9,056,640 8,85,76,76 4,047,06,05,05,4,7,8,8,86 4,48,674,674,996 5,8 4,59 4,59 4,80 6,440 6,50 6,50 6,57 8,689 8,94 8,94 8,6,06,06 0,44,9,97,97,5 6,697 5,849 5,849,96 8, ,06,89,89,006,675,848,848,57,55,557,557,04 4,055 5,08 5,08 4,04 5,47 6,8 6,8 5, 6,85 8,47 8,47 6,57 8, ,886 5,064,064 8,76,685,7,7,08,57,749,749,44,79,75,75,686,48,89,89,08,77 4,0 4,0,749,666 5,066 5,066,44 4,565 6,698 6,698 4,40 5,869 8,68 8,68 5,8 7,044 9,40 9,40 5,87 7,88,04,04 5 0,95,4,4 0,944,59,859,859,84 79,0,0,4,908,7,7,9,574 4, 4,,405,06 5,40 5,40,09 4, 6,670 6,670,70 4,947 7,45 7,45 4, 5, ,9,9 88 0, ,5,9,9,04,9,7,7,408,877,48,48,75,7 4,448 4,448,54,005 5,40 5,40,705,607 6,05 6,05,006 4, ,009, ,, 49 65,64,64 84,045,99,99,058,40,88,88,7,756,676,676,69,58 4,465 4,465,0,70 4,988 4,988,58,0 0 0, ,4, ,400, ,968,968 5,086,46,46,05,5,089,089,04,79,75,75 65,087 4,9 4,9,740,9 4 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

15 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,8 5 5, , ,79 40,5 5,698 8,494 5,698 8, ,95 4, ,97 46,809 7,7 46,809 7,7 7,7 47,669 96,08 556,89 59,044 47,05 59,044 47,05 869,94 50,44 59,9 67,45 86,459 68,744 86,459 68,744 67,77 675, ,00 90,059 6,8 9,57 6,8 9,57 477, , ,0,8 67,0,8 966,8 7, ,6,55 7,8,55 7,8 47,856 4,05 97,4 908,068 59,84 0,568 59,84 0,568 86,5 69,8 755,086 7,08 5,5,75,5,5,75 0 5, ,998 55,099 6,6 7,465,767 4,60 8,6 4,60 8,6 7,4,405 96, 8,540 9,5 79 9, ,7 9 5,64 4,0,509 4,0,509 08,74,0 44,989 4,960 4,850 9,46 4,850 9,46 45,97 4,5 94,69 57,668 46,47 5,69 46,47 5,69 84,75 54,7 46,99 7,978 65,044 5,486 65,044 5,486 45,77 7,8 7,697 97,095 84,00 45,49 84,00 45,49 09, ,4,6 97,4 5,75 97,4 5,75 5,09 04,08 469,86 9,077,907,907 6,887 9,8 5,76 5,76 9,00,040 7,00 7,00,77 5,06 8,758 8,758,59 8,4,557,557 8,46 4,9 6,468 6,468,09 87,5,5 40,96 8,65 8,65 8,68 58,7,7 44,005 58,67,76,76,56 4,70,797,797 4,6 6,65 4,940 4,940 5,774 7,698 6,70 6,70 6,959 9,79 8,84 8,84 9,4, ,8 5,76 5,68 5,68 5,79 0,97 9,5 9,5 9,78 6,77,57,57,5 0,04,06,06,04,7,8,8,676,567,68,68,4 4,455 4,594 4,594 4,07 5,70 6,54 6,54 5,406 7,08 8,506 8,506 6,84 9,,485,485 9,0,7 4,76 4,76,448 5,65 6,5 6,5,08 7,85,60,60,85,7,98,98,685,47,854,854,04,806,558,558,56,8 5,056 5,056,405 4,59 6,55 6,55 4,08 5,745 8,808 8,808 5,7 7,64 0,90 0,90 7,09 9,6,0,0 8, 0,948,80,80 6,48,757,757,9 05,80,80,40,880,840,840,699,65 4,08 4,08,8,04 5,07 5,07,886,848 6,974 6,974,840 5,0 8,599 8,599 4,80 6,440 9,669 9,669 5,50 7,4,048, ,47,47 9,057,864,864 0,990,0,0,0,9 9,86,86,60,6 4,9 4,9,07,70 5,660 5,660,697,596 6,904 6,904,9 4,5 7,640 7,640,86 5, ,44 88,98, ,96,9,9 70,60,7,7,68 57,59,59,478,970 4,687 4,687,966,6 5,59 5,59,47,97 6,88 6,88,86, ,44,04,04 0,44 79,4,4 4,64, ,09,09 77,70,968,968,0,480,875,875,477,970 4,6 4,6,858,477 5,4 5,4,6, , ,446,7,7 0,48 57,40,40 0 7,977, ,90,58,58 55,40,56,56,8 7,88,88,4,908 4,97 4,97,60,7 5/ Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

16 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 4,87 9,879,99 405,46 4, ,95,6 4,44 8,678 4,4,095 54,89 09,54 7,88 4,74 46,00 8,5 54,59 4, ,99 88,05 894,655 57,740 59,9 49,66 68,55 54,77 80,96 469,07 08,84 65,74 89,85 74, ,0 094,40 6,8 458,85 844,44 6,464 05,86 4,707 06,976 6,78 788,66 86,97 05,488 9,7 5,84 9,9 5,84 75,9 0,89 5,884 5,785 56,09 0,0 56,09 0,0 0 6,800 80,507 6, ,5 6 6,5 6,54 5,65 5, ,5,75,5,5,75,9 7,087,4 7, ,005 67,54 0,007 7,54 9,77 7,54 9,77 66,86 9,8 89,48 6,44,454,769,454,769 8,874 4,85,8,5 8,6 6,05 8,6 6, ,06 5,6 40,048 40,969,08 40,969,08 6, ,57 54,0 54,0 0,064 54,0 0, ,47 7, 67,95 75,0 4,64 75,0 4,64 8,989 64,886 9,986 86,54 98,4 5,8 98,4 5,8 6,89 77,875 50,48 0,84 4,6 6,5 4,6 6,5 9,068 86,59 89,44 5,85 4,645 4,645 6,0 8,44 6,99 6,99 8,58,44 8,49 8,49 0,484,979 0,468 0,468,67 6,895 4,990 4,990 7,096,795 9,5 9,5,9 8,90 6,69 6,69 7,74 6,498,57,57,854 4,805 8,480 8,480 6,508 48,678,00,00,4 4, 4,54 4,54 4,79 5,706 5,9 5,9 5,68 7,57 7,4 7,4 6,488 8, ,75,67,558,558 0,90 4,56 8,55 8,55 4,05 8,687,9,9 6,8,48 6,465 6,465 8,69 4,9,47,47,876,50,40,40,476,0 4,4 4,4,06 4,4 5,54 5,54,754 5,006 7,880 7,880 5,065 6,754 0,05 0,05 6,09 8,4,447,447 8, 4 6,958 6,958 9,74,979 9,40 9,40 7 4,4,96,96,8 75,648,648 59,079,446,446,956,608 4,07 4,07,64,5 6,08 6,08,90 4,5 7,757 7,757,97 5, ,08 6,80,97,97 6,0 8,7 4,76 4,76 6,8 9, ,055,,,045,9,760,760,,747,447,447 84, 4,878 4,878,7,849 6,74 6,74,66,549 8,85 8,85,4 4,56 0,48 0,48 4,07 5,476,640,640 4,564 6,085,66, ,740, ,978,6,6 0,90,7,8,8,,48,988,988 0,00 5,0 5,0,869,49 6,649 6,649,40,04 8,0 8,0,884,846 9,4 9,4,05 4,74,058,058 0,405 40,45,45 5,888, ,55,55,08,,,094,459 4,8 4,8,6,87 5,50 5,50,75,6 6,75 6,75,0,804 7,544 7,544,7, ,406,, 0,40 6,600, ,996,996 09,8,8,096,5,5,04,65 4,595 4,595,6,755 5,58 5,58 80,06 6,5 6,5,755, ,058, ,4,74, ,7,7 0,469 6,40,40 44,0,0 89,05,86,86,04,5 4,690 4,690,7,6 5,9 5,9,5,80 6 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

17 Trapézový profil KOB 00 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - negaivní kladení 0,5 4,87 9,94 4,68 456,850 4,44 4,9 449,45 598,99 46,00 54,97 56,0 748,09 59,9 68,58 676,4 9 89,85 00, ,74 6,464 5,98 48,7 5,64 9,7 95,060 58,68 07,84 58,755 58,755 9,0 56,96 04,0 04,0 89,00 98,9,97 98,86 64,8 8,678,4 59,980 46,69 8,5 4,44 4,665 4,887 49,66 54,775 9, 5,778 74, ,4 700,48 05,86 08, , ,68 54, 54, 884,47 79,97 0,57 0,57,96 48,94 8,6 8,6 66, ,97,,8 Únosnos [mm] 5,5,75,5,5,75,9 7,0,45 7,0 4,80,690 57,06 6,90 7,88 9,798 7,88 9,798 56,56 6,69 74,874,85,480,788,480, ,504 7,705 8,65 6,07 8,65 6,07 84,58 5,045,704,94 4,049,9 4,049,9,468,60 5,90 44,87 54,8 6 54,8 6 4,59 4,546 9,455 56,78 77,0 4,47 77,0 4,47 9,046 56,606 54,78 75,475 99,87 54,68 99,87 54, , ,94 5,649 6,6 5,649 6,6 7,650 8,08 64,867 08,09 4,66 4,66 5,54 7,8 6,48 6,48 7,09 9,59 8,64 8,64 8,766,688 0,469 0, ,088 5,0 5,0 4,8 8,9 9,758 9,758 7,949,9 7,0 7,0,88,84 4,55 4,55 0,05 40,046 9, 9, 4,06 45,608,4,4,74,655 4,558 4,558,594 4,79 5,9 5,9 4,488 5,984 7,44 7,44 5,40 7, ,6 9,68,87,87 9,90,5 8,89 8,89,7 6,0,689,689 5, ,9 6,9 7,54,5,485,485 86,5,44,44,08,77 4,440 4,440,597,46 5,54 5,54, 4,74 7,906 7,906 4,0 5,60 0,98 0,98 5,8 7,09,945,945 7,076 9,44 7,84 7,84 8,899,866 9,700 9,700 5,54,95,95 0,999,,658,658,0,746,454,454,66,8 4,07 4,07,97,69 6,0 6,0,646,59 7,959 7,959,49 4, ,456 5,94,, 5,604 7,47 5,046 5,046 6,8 8, ,0,0 77,70,766,766,096,46,447,447,,76 4,896 4,896,77,64 6,4 6,4,44,99 8,54 8,54,985, ,754 5,006,87,87 4,76 5,70,7,7 0,470 7,747,747 6,67,67 70,06,8,8 0,98,7 4,00 4,00,45,660 5,7 5,7 76,0 6,94 6,94,097,795 8,5 8,5,67,56 9,550 9,550,00 4,004,064, ,457,459,459 0,449 99,89, ,56, ,90,6,6 0,908,0 4,0 4,0,49 5,74 5,74 8,08 6,990 6,990,9,56 7,75 7,75,89,99 0,90 0,90 0,57 4,7,7 8 0,450,604,604 0,4 6,996, ,8,8 8 0,909,65,65 6,5 4,84 4,84,48 5,777 5,777,444,96 6,9 6,9,645, ,98 4,06, ,78,78 5 0,4,7,7 9,40, ,, ,070 4,070 84,79 4,854 4,854,,48 5,7 5,7,67,689 7 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

18 Trapézový profil KOB 004 ÍC x00=800 nebo 5x00=000 (5) (850) nebo (050) Mezní sav únosnosi - poziivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,66,99,,65,,98 4,98 5,97 6,64 64,58 77,50 860,4 98, 9,6 474,99 84,74,49 458, , ,7 455, ,9 7 84,7 8 4, , ,07 6,45 6,50 6,55 6,60 6,70 6,80 6,95 7,0 7, , , , ,4 95 4, 7 69,77 7,8 8,4 48,07 60,95 7,75 866,8 4,8 4 8, 0,0 458,,0 Podpora Poziivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 90 95,77 908, , 9 84, , , , , ,07,46 9,89 9,9 8,8 7,77 7,9 7, 7,0 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] , 5 7, ,7 9 45,0 405,85 6 6, ,4,,88,5,6 4,98 7,04 4 5,6 8,5,65,76 5,06 6,5 9,96 4,08,47 7,0 4,48 6,6 8,8 5 5,78,90,68 45, 54,74 4,48 4,0 6,6 4 8,8 47,6 5 54,44 5,78 68,05,90 8,66,68 0,07 45,,49 54,74 6,0 Mezní sav únosnosi - negaivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,66,99,,65,,98 4,98 5,97 6,64 64,58 77,50 860,4 98, 9,6 474,99 84,74,49 458, , ,7 455, ,9 7 84,7 8 4, , ,07 6,45 6,50 6,55 6,60 6,70 6,80 6,95 7,0 7, , , , ,4 95 4, 7 69,77 7,8 8,4,6 4,66 509,6 609,49 8, ,8 66,48 898,90,0 Podpora Negaivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 7 7, ,05 8 9,6 44 6, , , , , , 4,94,90,06,7,7 4 7,55,4 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 854, 946, , ,56 9 5,7 58,6 5 75, ,04 55,8,,88,5,6 4,98 7,04 4 5,6 8,5,65,76 5,06 6,5 9,96 4,08,47 7,0 4,48 6,6 8,8 5 5,78,90,68 45, 54,74 4,48 4,0 6,6 4 8,8 47,6 5 54,44 5,78 68,05,90 8,66,68 0,07 45,,49 54,74 6,0 8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

19 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - poziivní kladení Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75 0,05 55,8 07,7 5,058 09,7 79,60 0,4 40,447 68,76 57,70 6,085 5,70 0, ,00 9,855 79,70 459,604 6,805 56,0,606 59, ,894 7,788 78,76 045,05,84 4,568 97,57 97,80 48,054 96,09 094,5 458,868 8,85 7,67 89,894 9,859,549 5,097,67 6,8 6,85,706 55,5 07,00,77 4,475 90,97 54,60, 66,45 65,974 54,6 46,99 9,88 4, , ,56 45, ,754 0,070 0,40 56,85 75,047,79 46,757 6,89 844,5 5,0 0 9,47 5,890 7,59 5,058 6,5 4,954 0, 0,4,54 44,7,04 6,085 4,50 55,000 9,97 9,855 57,450 76,60 8,5 56,0 74,079 98,77 4,947 85,894 97, ,774,670 6,6 74,07,454 6,769 8,59,54 6,76 5,75 7,67 5,09 9,47 7, ,74,4 9,96,48 8,695 5,68, 6,96,85,094 7,0,696 8,768 9,,949 9,66 8,6 9,0 9,08 8,704 40,48 48,788 6,050 48,067 49,5 54, ,0,65,789,47,6,765 5,58,77 4,69 5,056 6,887 4,9 5,589 6,5 8,644 5,56 6,875 9,964,48 7,8 9,575 4,076 6,76 9,60,46,47,955,46 6,8 7,444 7,444 5, ,096,795,,45,4,657,0,65,678,7 4,045 4,407,46,86 5,7 5,5,640,50 7,954 7,954,677 4,90 0,48 0,48 4,74 6, 4,05 4,05 6,70 8,60 7,564 7,564 7, ,75 9,75 8,75,67,684, ,959,7,7 0,97,95,06,06,4,656,84,84 8,07 5,5 5,5,8,87 7,78 7,78,744,658 9,758 9,758,69 4,88,97,97 4,506 6,008,77,77 5,066 6,754,7,7 0,45 04,77,77 5,49,49 8,04,8,8 0,96,8 4,058 4,058,40,787 5,47 5,47,78,04 7,69 7,69,85,047 8,96 8,96,88,784 0,078 0,078,90 4,5 0,947 0, ,405,4,4 0,40 46,7,7 4 99,6, ,07,07 98,97 4,094 4,094,57 4 5,489 5,489,04 6,86 6,86,90,55 7,76 7,76,7, ,09, ,60, ,49,708,708 0,45 04,455, ,5,5,084 4,7 4,7,075,4 5,4 5,4,5,780 6,096 6,096 0, ,55 0, ,0 0,0,0 8 58,8,8 0 0,440,988,988 0,460,60, ,5,5 84,045 4,9 4,9 0,97,98 4,98 4,98,094, , ,58 0,0 0,9 0,9 0,0 9,4,4 0,48,64, ,460,65,65 0,445 94,90, ,69,69 0,975 4,08 4,08,096 0,4 0,4 0,090 0, , ,55 0,07 0,960 0,960 0,9 0,55,8,8 6 55,80,80 4 0,457,49,49 0,454 05,049, ,49,49 44,,8 9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

20 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,5,75,5,5,75 0,05,440 6,54 5,058 6,68 6,57 0,4 40,447 04,585 7,780 6,085 5,70 48,780,706 9,855 79,70 40,5 45,64 56,0,606 4, ,505 85,894 7, ,5 779,64,84 4, ,994 99,5 48,054 96,09 856,7 4,87 8,85 7, ,475,549 5,097 9,905 5,06 6,85,706 8,94 57,859,77 4,475 4,970 9,960, 66,45 96,890 6,59 46,99 9,88 5,087 4, ,56 8,65 45,0 0,070 0,40 4, 574,84,79 46, , ,0 0 5,05 0,407 7,59 5,058 7,045 0, 0,4 5,57 4,097,04 6,085,097 4,46 9,97 9,855 4,58 56,704 8,5 56,0 54,5 7, 4,947 8,7 7,065 97, ,408 9,4 4,66 74,07,60 07,046 4,78,54 6,698 4,55 6,046 5,09 9,6 6,00 8,0 6,74,0 7,577 0,0 8,695 5,7 9,4,85,85,7,60 6,80 8,768 8,5 6,070,46 8,6 6,966,649 8,865 40,48 45,070 7,59 6,790 49,5 50,489,77 4,90,65,767,9,55,765 5,09,55,8 5,056 6,808,97 4,6 6,5 8,55,887 5,8 9,964,4 5,6 7,088 4,076 6,049 6,779 9, ,,78 5,5 5,5,64 5,5 8,400 8,400,8 7,84,,4 0,980,06,0,4,98,7 4,045 4,57,67,8 5,7 5,46,990,654 7,87 7,87,7,69,47 4,68,08,08 4,676 6,5 6,5 6,5 5,960 7,947 8,76 8,76 6,85 9,5,674, ,5,5 5,00,06,06 0,947,6,79,79,5 6 5,48 5,48 75,00 7, 7,,009,678 9,4 9,4,706,608,68,68,449 4,599,6,6,965 5,86,0,0 57 0,476,70,70 0,47,, 96 95,787, ,967,988,988 0,99, 5,4 5,4,65,687 6,790 6,790,704,7 8,78 8,78,7,896 9,74 9,74,497,9 0,94 0,94 9 9,0,0 7 0,4,70,70 0,400,4,4 0,486 48,05, ,0 4,0 47,0 5,98 5,98,4 6,8 6,8,455,940 7,00 7,00,67, ,4,09,09 0,97,45,45 74,686, ,455,4,4 0,467,70, ,07 4,07 0,069 5,008 5,008,0,6 5,60 5,60, ,,089,089 0,05,66,66 0,49,954, ,454,568,568 0,44 79,7, ,056 4, ,99 4,544 4,544 56,4 0,498 0,498 0, , 0,900 0,900 0,54 0,05,9,9 7 0,49,65,65 0,56 4,, 6 0,45,750,750 0,49 86,5, ,755, ,49 0,49 0,07 0, ,094 0, ,58 0,948 0,948 0,44 0,9,57,57 0,97,78,78 0,5 5,0,0 8 0,45,87,87 0,4 75,56,56 0, / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

21 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 4,7,69 4,7,69 84,99,95 5,98 96,57 0,07 6,9 0,07 6,9 58,844 00,57 69, ,5,74 6,5,74 66,70 84, ,98 5,7,765 7,4,765 7,4 86,407 47, ,54 69,944 50,55 40,47 50,55 40,47 7, ,009 56, ,46 68,809 54,984 68,809 54, ,9 848, ,85,80 99,448 79,09 99,448 79,09 98,99,0 585,4 496,6,5 05,700,5 05, ,045 9, ,059 58,06 4,754 58,06 4, , , ,79 088,645 5,5,75,5,5,75 6,07,486 6,07,486 48,07 4, 64,050 8,978 8,454 4,849 8,454 4,849 64,856 9,6 86,474 5,6,45 6,85,45 6,85 8,96 4,58 7,775 4,0 8,077 4,0 8,077 0,05 7 6, ,85 06,85 4,0 4, 89,507 56,50 8, 6,054 8, 6,054 8,67 54,0 44,56 7,40 4,44 4,44 4,74 7,85,65 95,75 5,845 9,5 5,845 9,5 0,006 89, ,96 6,88,845 6,88,845 8,6 00,55 45,47,67,96,96 6,005 8,006,9,9 8, ,98 4,98 70,87 5,05 5,05,756 7,008 7,759 7,759 7,766,688 0,469 0,469, ,477 4,477 0, ,648 8,648 7, ,95 56,9,67,67,074 4,099,74,74 4,5 5,54,990,990 5,0 7,080,775,775 6,5 8,708 5,508 5,508 9,096,8 7,409 7,409,79 5, ,5 8,005,005 9,64 5,686 4,959 4,959,655 8,87,,,779,7,709,709,40,0,45,45,07 4,097,8,8,780 5,040 4,5 4,5 5,64 7,09 5,55 5,55 6,788 9,050 7,549 7,549 8,977,969 9,606 9,606,48 4,864,05,05,5 6,709 0,96 0,96,0,494,,,07,75,75,95,580,08,08,80,74,0,0,5 4,40 4,00 4,00 4,74 5,699 5,85 5,85 5,65 7,57 7,9 7,9 7,0 9,6 8,458 8,458 7, ,00,07,07,0,5,406,406,96,78,77,77 95,6,57,57,,96,440,440,864,88 4,649 4,649,787 5,049 5,870 5,870 4,70 6,7 6,70 6,70 5,87 7, ,949,54,54 0,90,4,454,454,0,49,09,09 60,080,86,86,0,68,79,79,660,546 4,775 4,775,0 4,404 5,44 5,44,7 4, ,965 0, ,5,5 6,089,76,76,7 6,49,49,466,955,55,55,99,585,96,96,408, 4,50 4,50,707,609 0,45 0, ,499 65,0,0 8,49,49 54,9,990,990,0,469,666,666,457,94,4,4,809,4,755,755,04, , 0, , ,47 0,8, ,708,708 48,,8,8,,496,87,87,94,858,56,56 66,089 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

22 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 4,7,6 4,7,6 0,9 75,96 40,88,78 0,07 6,6 0,07 6,6 40,44,7 55,58 09,756 6,5,49 6,5,49 506,5 9,90 674,846 96,765 7,0,765 7,0 65,470 56, , ,70 487,097,7 649,46 69,05 55,55 69,05 55,55 07,97 6,79 4,96 88,9 0 80, ,54 446,085 86,855 98, 5,806 6,55 08,75 6,55 08,75 84, , ,445 4, 6,65 7,985 6,65 7,985 8,65 6,056 84,8 64,74 5,5,75,5,5,75 6,08,495 6,08,495 7,864,9 50,485 4,959 8,479 4,868 8,479 4, ,868 66,907 9,84,87 6,46,87 6,46 6,67 8,746 84,56 4,994 4,80 8, 4,80 8, 76,94,795 0, ,99,94 0,99,94 05,, ,5 6,99 8,5 6,99 4,75 9,755 78,900 5,007 40,965,05 40,965, ,559 4,04 7,4 54, , ,6 07,8 9,06 64,04 5,58 64,04 5,58 64,88 78,468 5,04 04,6,0,0 4,7 6,,06,06 6,7 8,6 4, 4, 7, ,8 5,8 9,67,8 7,88 7,88,5 7, ,77,6 4,96 4,96,595 9,54 9,54 8,798 8,98,60,60,04 44,8,64,64,4,,86,86, 4,8,009,009 4,049 5,99,80,80 4,94 6,565 5,56 5,56 6,74 8,978 7,495 7,495 8,587, ,45,67,67 4,745 9,660 5,789 5,789 6,949,599,5,5,40,870,78,78,859,478,60,60,4,4,854,854,849,799 4,68 4,68,897 5,96 5,605 5,605 4,969 6,66 7,89 7,89 6,695 8,96 8,5,77,665,665 9,808,078 0,964 0,964 8,77,4,4,70 6,764,764,476,967,6,6,794,9,46,46,454,7 4,57 4,57,9 4,7 6,055 6,055 4,6 5,6 7,89 7,89 5,7 7,65 8,98 8,98 6,77 8, ,077,077 84,045,46,46 0,989,8,787,787,0,60,60,60,644,9,487,487,096,795 4,8 4,8,84,766 6, 6,,600 4,800 7, 7, 4,8 5, , ,6,6 94 0,96,467,467 44,6,5,5,55 9,857,857,47,96,947,947,984,645 5,070 5,070,58,7 5,80 5,80,906, , ,40 5 0,97 0, ,6,6 5,78,78 4,,84,84,07,4,87,87,446,98 4, 4,,84,457 4,85 4,85,9,85 0,45 0, , ,04,04 0,46 7 4,00,00 06,075,780,780,086,449,557,557,85,846 4,06 4,06 9, , ,475,00,00 0,487 49,74,74 8,8,8 7,6,044,044,067,4,49,49,6,65 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

23 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - poziivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5,5,044 6,9,475 98,76 7,874 98,0 0,499 8,8 5,686,758 8,78 40,,98 57,749,98 5,80,066 4,798 55,95 98,56 687,887 98,08,606 7,7 8,69,477 64,66 67,55 846,55 489,67 49, ,76 46,65 88,85 5,489 78,47 68, ,649 79,6 6,95 9,67 659,5 59,56 879,76 07,67 89,47 5,5 9,7 507, 87,4 009,644 6,989 5,605,484 55,449,484 87,84 08,4 495, , 84,46 45,96 84,46 45,96 04,7 7,67 805,56 6,56 5,5,75,5,5,75 6,67 4,8 7,09 4,8 7,4,064 49,788 4,75 9,4 5,78 9,899 5,78 50,44 4,97 67,9 9,97,640 7,545,05 7,545 64,489 9,08 85,986 5,477 6,0 9,548 6,54 9,548 79,7,504 05,769,9 4,98 4,04 4,98 4,04 0,48,75 47,09 4,647,6 9,0,6 9,0 4,459 4,0 89,945 56,80 47,58 6,658 47,58 6,658 88,404 55,8 5,06 74,4 6,46 4,764 6,46 4,764,980 69,7,97 9,47 7,4 40,4 7,4 40,4 6,07 77, ,908,70,70 4,668 6,,796,796 6,0 8,40 4,994 4,994 8, ,4 6,4 9,96, 9,44 9,44,80 8,44,490,490 7,807,74 7,8 7,8,55,40,89,89 9,48 8,997 5,899 5,899,877 4,86,957,957,90,86,79,79,6 4,0,576,576 4,7 5,50 4,56 4,56 5,077 6,769 6,597 6,597 7,07 9,48 8,885 8,885 9,7,56,,,058 6,077 5,694 5,694 4,975 9,966 8,08 8,08 6,8,444,477,477,8,844,05,05,867,490,697,697,88,85,40,40,98,97 4,96 4,96 4,09 5,456 6,666 6,666 5,76 7,05 9,0 9,0 6,978 9,04,67,67 8,666 55,66,66 9,74,988,57,57 7,6,607,607,76 68,, 04,006,66,66,850,467,875,875,577,46 5,96 5,96, 4,4 7,07 7,07 4,94 5,859 8,985 8,985 5,457 7,76 0,94 0,94 6,5 8,79 0,9 0,9 8 78,94,94 88,050,699,699,008,44,4,4,9,65,4,4,76,0 4,69 4,69,6,968 5,650 5,650,944,95 7,5 7,5,656 4,875 8,77 8,77 4,0 5, ,40 46,066, ,99, ,944,76,76 7,6,559,559,,67,4,4 6,084 4,6 4,6,068,757 5,8 5,8,568,44 6,655 6,655,886, , ,40 8,7,7 6 88,477, ,4,4 84,78,860,860,40 0,85,85 07,00 4,847 4,847,87,496 5,54 5,54,04, ,4 0, ,404 0,997 0, ,56,56 0,477 6,89, ,47,47 56,4,59,59, 0 4,09 4,09,406,875 4,659 4,659 8,08 0,47 0, ,99 98,08, , ,086, ,795,795 7,6,50,50,08,444,944,944,8,64 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

24 Trapézový profil KOB 004 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole - negaivní kladení Únosnos [mm],,8 0,5 5,5,75,5,5,75,5,044 6,9,49 5,46 6,6,949 8,684 8,8 5,686,758 8,89, , ,80,066 4,857 9,4 7,68 54,577 0,575,606 7,7 8, ,4 76,865 67,896 69,5 49, ,76 46,80 654,79 78,64 87,7 504, ,649 79,6 64,08 84,8 48,860,509 64,8 07,67 89,47 6,895 9,4 4, , ,47 5,605 6,8 58,40 6,8 4,68 89,098 90,4 05,46 85,068 49,495 88,4 49, ,866 95,048 95,8 70 6,67 7, 9,4 9,44 9,4 9,97 9,007 5,009,640,099 49,79 65,57 6,0 6,609 59,80 79,77 4,54 4,54 8,785 09,047,484,484 04,98 9,064 48,85 48, ,47 64,48 64,48 79,085 8,78 75,6 75,6 05,858 74,478 4,7 4,7 8,7,68 5,749 5, ,40 7,579 7,579 4,57 9,49 9,597 9,597 7,79,66 4,5 4,5 4,,0 9,84 9,84 0,90 4,04 7,6 7,6 4,6 55,50 6, 6, 5, ,56 4,56 60,995 8,7,77,77,679 4,905,8,8 4,876 6,50 5,0 5,0 6,47 8,97 6,5 6,5 7,475 9,967 9, 9,,6,65,65,07 7,8 7,8 7,8 7,564,48,97,97,86 9,848 7,64 7,64 5,7 4,0,96,96,884,5,7,7,496,9,597,597,47 4,97 4,547 4,547,87 5,0 6,659 6,659 5,4 6,979 8,984 8,984 6,675 8,900,64,64 8,99,990 6,47 6,47,46 5,8 9,049 9,049,75 7,567,48,48,090,45,06,06,445,96,74,74,8,49,48,48,5,95 5,0 5,0,09 4,09 6,747 6,747,86 5,5 9,45 9,45 5,04 6,99,55,55 6,6 8,844 4,0 4,0 7,64 6,6,6 86 0,95,66,66 0,90,,5,5,47 9,68,68,95,860,97,97,908,54 5,6 5,6,4,4 7, 7,,77 4,70 9,487 9,487 4,77 5,569 0,9 0,9 4,80 6,40 0,96 0,96 0,460,0,0 09,7,7 68,05,60,60 0,94,46,49,49,78,704 4,5 4,5,60,7 5,866 5,866,95,97 7,569 7,569,798,7 8,688 8,688,7 4, ,4,07,07 0,48 7,409, ,778, ,589,589 98,97,469,469,45 6 4,804 4,804 4,056 6,8 6,8,965,60 7,085 7,085,59, ,46,8,8 9 5,490,490 0,478 8,68, ,90,90 4, 4,008 4,008,4,499 5,47 5,47,4,90 5,889 5,889,647, ,005,005 0,96 94,67, ,479,84,84 0,49 55,46,46 7 6,95,95 45,6 4,5 4,5,076,45 4,974 4,974,7,650 0,474 0, , ,09, ,7,7 0,48 44,94, ,79,79 9,05 4,58 4,58 0,95,7 4 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

25 Trapézový profil KOB 0 ÍC x95=855 nebo x95=045 (90) nebo (00) Mezní sav únosnosi KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,47,76,06,5,94,5 4,4 5,9 5,88 95,9 6 70, ,8 84, ,84 48, , ,5 5,85 5,90 5,95 6,00 6,0 6,0 6,5 6,50 6,60 78,79 8,0 76,0 74, , , , ,4 65,9 766,4 999,8 40, 606,76 96,0 79,00,0 544,75 65,70 76,65 87,60 089,50 07,40 64,5 96,0 79,00 Podpora Poziivní či negaivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 9 888,07 6, , , ,5 4 05, ,5 7,7 7,0 6,88 6,77 6,6 6,50 6,45 6,50 6,60 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 79,4 800,09 5,68 7,74 749,6 4 80, , , ,05,0 4,0 5,57 7, 9 4,9,50 0 8,8 6,0 8,4,4 4,,7 9,86 45,00 6,00 76,56 0,0,98 8,5,00,85 46,44 68,48 94,5, 0,0,98 8,5,00,85 46,44 68,48 94,5, 6,8,4 6,65 4,88 5,5 6,8 78,5 94, 04,70 5 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

26 Trapézový profil KOB 0 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes jedno pole Únosnos [mm] 0,5 4, 9,0 7,0,68,67 8,08,77 8,956 44,55 47,598 6,678 5,57 56,847 57,77,84 4,457 79,9 79,9 4,64 56,88 0,440 0,440 5,740 7,65 4,456 4, ,7 6,87 6,87 86,79 5,65 79,56 79,56 96,5 8,7 0,0 0,9 9,844,5 6,40 6,40,568 6,757,054,054 5, ,095 40,095 8,48 4,570 54,994 54,994 4,66,88 70,445 70,445,00 4,466 9,7 9, ,47,768,768 50,96 66,98 4,697 4,697 55,864 74,486 7,8 7,8,6,85 9,504 9,504,75,69,899,899,5 4,446 4,44 4,44,980 5,07 9,798 9,798 5,7 7,0 5,60 5,60 6,77 8,957,64,64 8,84,766 40,957 40, ,456 44,89 44,89,067 6,089,,8 5,5,75,5,5,75,7,8,7, ,4,76 4,4, ,07 0,45 5,89,975 5,89,975 0,988 0,47,7 56 6,45,609 6,45,609,79 0, ,799 4,949 8,799 4, ,04 88,7 6,4,7 6,4,990 40,654,0 4,940 8,40 4,940 8,40,65,0,486,47 8,0 9 8,0 9,,55 4,8,807 9,95, 9,95,, ,767,0,65,65 6 4,904,904 5,09,09 0,55 40,68,68 4 0,455 4,058 4,058 0,40 7 5,78 5, ,55 6, ,95 7,8 7,8 7, ,079 0,05,056,056 0,0 4,, 0,4 5,604,604 0,47 0,97,00,00 0,97,88,88 0,49,75,75 7 0,46 4,55 4,55 0,40 5 4,988 4,988 0, ,050 0, ,06 0,084 0,97 0,97 0,078 0,04,78,78 0,09 0,4,66,66 0,4 6,070,070 0,57 0,09,744,744 0,06 4,4,4 0,5 7,665, ,455 0,455 0,0 0, ,04 0, ,05 0,069 0,90 0,90 0,06 0,08,7,7 0,08 0, ,05 0,40,0,0 8 4,560,560 9,806, , ,0 0,0 0,469 0,469 0,00 0, ,07 0,049 0,044 0,058 0,978 0,978 0,058 0,078,5,5 0,074 0,098,660,660 0,097 0,9,0,0 0,9 0,59,7,7 7 0,9 0,9 0,07 0, ,0 0,09 0,476 0,476 0,07 0, ,0 0, ,04 0,057,04,04 0,054 0,07,45,45 0,07 0,094,68,68 0,087,796,796 0,097 0,9 0,4 0,4 0,0 0, ,06 0, ,00 0,07 0,477 0,477 0,04 0, ,0 0, ,040 0,054,, 0,05 0,07,54,54 0,065 0,087,484,484 0,07 0,097 0,0 0,0 0,00 0, ,0 0,07 0,05 0,0 0,40 0,40 0,08 0, ,05 0, ,0 0,04 0,94 0,94 0,04 0,054,8,8 0,050 0,067,47,47 0,056 0,074 6 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

27 Trapézový profil KOB 0 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes dvě pole Únosnos [mm] 0,5 9,8 9,8 4,084 56, 5,690 5,690 5,76 7,65,78,78 66,000 88,00 40,440 40,440 78,778 05,07 57,80 57,80 05, ,6 75,6,950 77,67 04,6 04,6 74,649,866,65,65 4,588 86,7 50,078 50,078 8,89 8,46 4,500 4,500 4,54,47 9,0 9,0,09 4,456 4,606 4,606 8,95 50, , ,75 4,75 6,009 8,46 56,9 56,9 76,99 0,585 77,8 77,8 0,070 4,760 97,865 97,865 4,8 65,577 8,06 84,74 6,94 6,94 5,60 7,04 8,8 8,8 6,76 8, ,50,000,959,959 9,847,0 8, 8,,78 7,57,64,64 6,69,58,5,5,8 9,08 40,5 40,5 6,84 5,765 44,89 44,89 9,85 9,80,,8 5,5,75,5,5,75,8,8,8, , ,5,76 4,5,76,990 9,65,9 5,99,975 5,99,975,444,0,59,75 6,56,609 6,56,609,98,,890,64 8,799 4,949 8,799 4,949,905,647 5,06,96,7 6,40,7 6,40 4,94,077 6,565,770 4,940 8,40 4,940 8,40 6,468,79 8,65,69 8,0 9 8,0 9 7,948,5 97 4,47 9,95, 9,95, 8,845,7,794 4,975,65,65 7 0,449 0,40 7,904, ,09, ,68,68 4,5 4,058 4,058,064,48 5,78 5,78,97,86 6,55 6,55,77,89 7,8 7,8,9, ,95 0,056,056 0,49,, 06 0,407,604, ,486,00,00 0,488 5,88,88 6,75,75 09,078 4,55 4,55 0,99,5 4,988 4,988,06, ,57 0,09 0,97 0,97 0,9 0,57,78, ,66, ,40,070, ,744, ,4,4 6 4,665, ,98 0,455 0,455 0,08 0, ,05 0, ,9 0,90 0,90 0,54 0,05,7,7 0, ,0,0 4 0,455,560,560 0,49 59,806,806 0, ,058 0,077 0,469 0,469 0,074 0, ,09 0, 0,08 0,44 0,978 0,978 0,45 0,9,5,5 0,4,660,660 0,40 9,0,0 0,94 9,7,7 8 0,47 0,9 0,9 0,04 0, ,054 0,07 0,476 0,476 0,066 0, ,079 0, ,05 0,4,04,04 7,45,45 5,68,68 0,5 6,796, ,4 0,4 0,0 0, ,04 0, ,050 0,066 0,477 0,477 0,059 0, ,079 0, ,00,, 5,54,54 0,5,484, ,0 0,0 0,04 0, ,0 0,04 0,08 0,05 0,40 0,40 0,046 0, ,06 0, ,077 0,0 0,94 0,94 0,0 5,8,8 0,4 6,47, / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

28 Trapézový profil KOB 0 Rovnoměrně spojiě zaížený nosník přes ři pole Únosnos [mm] 0,5 5,5,75,5,5,75,965,965,7 4, ,76 55,684 9,6 9,6 5,04 68,405 48,4 48,4 6,6 8,649 68,578 68,578 8,949 09, ,46 7,795 5,4 5,4 5,760 8, ,805, ,64 47,5 7,8 7,8 8,9 5,4,88,88 4,68,5 9,56 9,56 9,690 9,586 6,49 6,49 5,48 47,50 5,446 5,446 47,44 6, 67,707 67,707 59,807 79,74 9,76 9,76 78,565 04,75 8,6 8,6 96,5 8,708,976,976 07,4 4,4 7,6 7,6 4,089 5,45 0,0 0,0 5,0 6,96,88,88 6,4 8,55 5,755 5,755 7,655 0,06,06,06 0,44,658 8,80 8,80,98 7,4 9,70 9,70 6,970,67 49,6 49,6 5 7,80 55,8 55,8,05 0,940,80,80,,65 5,0 5,0 47,06 6,6 6,6,900,54 7,784 7,784,68,04 4 4,05 4,047 4,086 4,086,88 5,04 8,674 8,674 5,08 6,704,754,754 6,78 8,7 4,99 4,99 6,876 9,67,76,76 8,970, ,79,79 0,069 4,5 4,5 0,957,76 6,87 6,87,80,707 7,95 7,95,65, ,,88,799,799,606,475 4,08 4,08,90,868,456,456 49,90,90 4 0,445,80,80 0,40 47,887,887 0,490 5,960, ,07 5,07 7,0 6,7 6,7,086,448 8,9 8,9,4,779 8,978 8,978,485,980,0,0 0,5 0,0,0,0 0,9 0,58,65,65 8 7,005, ,750, ,5,5 0, ,669 4, ,688 5,688 7,00 6,5 6,5 59, ,095 0,970 0,970 0,,4,4 0,50 0,99,47,47 9 8,00,00 9 9,588, ,40,40, ,79 4,79 0, ,58 4, ,064 0, ,08 0,09 0,90 0,90 0,00 4,8,8 0,0 0, ,98,98 0,0 9,66, ,00,00 6 0,44,507, ,48 0,450 0,450 0,045 0, ,057 0, ,070 0, ,084 0,,, 0, 0, ,4 9,075, ,48,58,58 0,9 05,77,77 0, ,0 0,044 0,475 0,475 0,04 0, ,05 0,068 0,06 0,08 0,990 0,990 0,08 0,09,68,68 0,0 8,68,68 6,048, ,,45,45 6 0, ,05 0, ,0 0,04 0,49 0,49 0,09 0, ,046 0, ,06 0,08,048,048 0,078 0,04,89,89 0,0 6,69,69 0,5 7,855, ,5 0,5 0,09 0, ,04 0,0 0,4 0,4 0,00 0, ,05 0, ,047 0, ,060 0,080,67,67 0,079 0,05,4,4 0,097 0, ,07 0,4,,8 8 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

29 Trapézový profil 07 7 (5) ÍC 5 4x5=900 (90) Mezní sav únosnosi - poziivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,45,74,0,,89,47 4,4 5, 5,79 7 7, ,7 0 70,4 745, , 7 687,99 97, , 9 848,9 4,69 4,74 4,79 4,84 4,94 5,04 5,9 5,4 5,44 498,65 596,67 694, 79,9 984, 75,75 460,9 744,4 9,68 05,95 49,4 90,90,45 45,56 498,68 6,5 748,0 8,,0 55,98 64, ,57 07,96 86,5 607,94 99,5 4,9 Podpora Poziivní kladení Ieff.y zmax.eff [mm4/m] [mm] 5 86,47 6 5,9 7 8,8 8 48, ,6 674, 5 86, ,5,06,9,9,4,9,49,59,74,89,99 Weff.y Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 4, 54,88 598,8 68,7 845,7 006,99 45,55 479,65 6,4,,60,5,78 4,7 6,05 9,6,0 6,0,4,9 4, 5,57 8,54,0 8,5 6,,0,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7, 4,78 7,4 9,7 4,6 9,56 6,95 44,4 49,7 Mezní sav únosnosi - negaivní kladení KOB00 Plný průřez hmonos A Iy zmax Wel.y Aeff [mm] [kg/m] [mm/m] [mm4/m] [mm] [mm/m] [mm/m],0,,8,45,74,0,,89,47 4,4 5, 5,79 7 7, ,7 0 70,4 745, , 7 687,99 97, , 9 848,9 4,69 4,74 4,79 4,84 4,94 5,04 5,9 5,4 5,44 498,65 596,67 694, 79,9 984, 75,75 460,9 744,4 9,68 8,8 6,74 97,9 4,89 5,58 40,56 54,09 688,75 788,40,0 55,98 64, ,57 07,96 86,5 607,94 99,5 4,9 Podpora Negaivní kladení Ieff.y zmax.eff Rw.Rd.ka Rw.Rd.ka Rw.Rd.p Rw.Rd.p Vb.Rd [mm/m] 9,75 7,88 0, 40,04 0,4 49,90 578,88, 758,6 9,96, 8,54 44,4,77 67,,60,5,78 4,7 6,05 9,6,0 6,0,4,9 4, 5,57 8,54,0 8,5 6,,0,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7,78 5, 7,06 9,0,5 8,8 8,8 9,7 47,7, 4,78 7,4 9,7 4,6 9,56 6,95 44,4 49,7 [mm4/m] [mm] 98, ,46 5 5, ,5 8 47,49 0 7,09 4, , ,57 Weff.y 9 / Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab LindabCoverline Tabulky únosnosí Pokyny k monáži rapézových plechů Lindab abulky únosnosi rapézových plechů Úvod Přípusné plošné zaížení je určeno v souladu s normou ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE P Ř Í K L A D Č. OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Projek : FRVŠ 0 - Analýza meod výpoču železobeonových lokálně podepřených desek Řešielský kolekiv : Ing. Marin Tipka Ing. Josef

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka

Betonářská výztuž svařování: základní, návazné a rušené normy. J. Šmejkal a J. Procházka Beonářská výzuž svařování: základní, návazné a rušené normy J. Šmejkal a J. Procházka ISO EN ČSN ČSN EN 1992-1 Navrhování beonových konsrukcí ČSN EN 10080 Ocel pro výzuž do beonu Svařielná žebírková beonářská

Více

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE OBECNÁ LOÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOÁ STROPNÍ ONSTRUCE Je dán železobeonový monoliický skele (viz schéma konsrukce). Sousední desková pole jsou zaížena rozdílným užiným zaížením. Meodou součových momenů

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky. 5. Vazník posuek pruů 5. Vzpěrné élky Tab.: Vzpěrné élky pruů příhraových vazníků Úhelníkový vazník v rovině vzálenos uzlů Horní pás z roviny vzálenos vaznic vzálenos svislého zužení Dolní pás z roviny

Více

4. Kroucení prutů Otevřené a uzavřené průřezy, prosté a vázané kroucení, interakce, přístup podle Eurokódu.

4. Kroucení prutů Otevřené a uzavřené průřezy, prosté a vázané kroucení, interakce, přístup podle Eurokódu. 4. Kroucení pruů Oevřené a uzavřené průřezy, prosé a vázané kroucení, inerakce, přísup podle Eurokódu. Obvyklé je pružné řešení (plasické nelineární řešení - např. Srelbická) Podle Eurokódu lze kombinova

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů

ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z členěných prutů Dokumen: SX07a-E-EU Srana ázev: z 3 Eurokód: E 993--, E 993--8 & E 990 ŘŘešený příklad: Příhradový nosník malého sklonu s pasy z V řešeném příkladu je navržena konsrukce sedlové konsrukce sřechy s malým

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Pilové pásy PILOUS MaxTech

Pilové pásy PILOUS MaxTech Pilové pásy PILOUS MaxTech Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější echnologií z nejkvalinějších německých maeriálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a konrolních posupů. Zaručují

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 1 Lindab Usnadňujeme výstavbu TM LindabConstruline Vaznice a paždíky Konstrukční profily Z, C a U Lind_kat_vaznice a pazd09 23.9.2009 18:40 Str. 2 Lindab

Více

900 - Připojení na konstrukci

900 - Připojení na konstrukci Součási pro připojení na konsrukci Slouží k přenosu sil z áhla závěsu na nosnou konsrukci profily nebo sropy. Typy 95x, 96x a 971 slouží k podložení a uchycení podpěr porubí. Připojení podle ypů pomocí

Více

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 70 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 7 Statické tabulky Cofrastra 7. Statické tabulky Cofrastra 7 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofrastra

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Projekční podklady Vybrané technické parametry Projekční podklady Vybrané echnické paramery Projekční podklady Vydání 07/2005 Horkovodní kole Logano S825M a S825M LN a plynové kondenzační kole Logano plus SB825M a SB825M LN Teplo je náš živel Obsah

Více

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena Ploché výrobky válcované za epla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro váření za sudena ČSN EN 10149-1 Obecné echnické dodací podmínky Dodací podmínky pro ermomechanicky válcované Podle ČSN EN 10149-12-2013 ČSN

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

7 Příklady výpočtu prvků z nevyztuženého zdiva

7 Příklady výpočtu prvků z nevyztuženého zdiva 7 Příklady výpoču prvků z nevyzuženéo zdiva 7.1 Pilíř ve vniřní sěně Zadání Navrněe průřez exrémně zaíženéo nosnéo pilíře z lícovéo zdiva z plnýc Klinker lícovek českéo formáu 290/140/65 mm (minimální

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

GESTO Products s.r.o.

GESTO Products s.r.o. GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995 1 1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

Příklad 4 Ohýbaný nosník napětí

Příklad 4 Ohýbaný nosník napětí Příklad 4 Oýaný nosník napěí Zadání Nosník s převislým koncem je aížen spojiým aížení q = 4 kn/m a osamělou silou F = 40 kn. Průře nosníku je ocelový svařovaný proil. Roměr nosníku jsou: L =,6 m L =, m

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky Zpracování výsledků dovarovací zkoušky 1 6 vývoj deformace za konsanního napěí 5,66 MPa ˆ J doba zaížení [dny] počáek zaížení čas [dny] Naměřené hodnoy funkce poddajnosi J 12 1 / Pa 75 6 45 3 15 doba zaížení

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách 9.1 Všeobecně 9.1.1 Rozsah platnosti Tato kapitola normy se zabývá spřaženými stropními deskami vybetonovanými do profilovaných plechů, které

Více

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K 1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa

Více

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí Příklad 4 Oýaný nosník - napěí Teorie Prosý o, rovinný o Při prosé ou je průře naáán oový oene oáčející kole jedné lavníc os servačnosi průřeu, ovkle os. oen se načí neo jeno. Běžněji je ožné se seka s

Více

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21.

RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 tel.: +420 241 442 078 Praha 4 fax: +420 241 442 085 http://www.rib.cz email: info@rib.cz 21. RIB Lepený dřevěný vazník (CSN EN 1995-1) PrimyNosnikSozubemAprostupem.RTbsh Protokol zadání Geometrie nosníku 0.00 1.08 0.00 1.08 0.50 20.00 Typ nosníku = N.konstatní výšky Délka nosníku = 21.00 m Sklon

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny

Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny Srovnání konstrukce krovu rodinného domu při použití krytiny GERARD a betonové krytiny 1. Úvod Podklady použité pro srovnání: ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí, ČSN 731701 Dřevěné konstrukce -

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ ZADÁNÍ Navrhněte most z prefabrikovaných předepnutých nosníků IST. Délka nosné konstrukce mostu je 30m, kategorie komunikace na mostě je S 11,5/90.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 4 OCELOVÉ KONSTRUKCE Franišek Wald, Zdeněk Sokol 4. METODIKA NÁVRHU Kaiola uvádí vlasnosi konsrukčních ocelí ři vyšší eloě. Je ukázáno řešení řesuu ela do ocelových rvků, nechráněných i izolovaných ožárně

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Statické tabulky trapézové plechy

Statické tabulky trapézové plechy Statické tabulky trapézové plechy LTP 20 LTP 45 T-18 B T-35 B T-45 B T-50 B TN-18 B TN-35 B TN-45 B TN-50 B březen 2011 zpracováno programem Lindab Structural Designer v.1.0 Statické tabulky Lindab byly

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M 1. S jakou vnitřní strukturou silikátů (křemičitanů), tedy uspořádáním tetraedrů, se setkáváme v přírodě? a) izolovanou b) strukturovanou c) polymorfní

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ABSTRACT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TROJLODNÍ

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú.

STATICKÝ VÝPOČ ET. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za č erným mostem 1425, 198 Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČ NĚ STATICKÁ Č ÁST STATICKÝ VÝPOČ ET Investor:

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ

MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI PŘEDPJATÝCH PRŮŘEZŮ DLE EUROKÓDŮ Jaroslav Navrátil 1,2

Více

Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

Zatížení konstrukcí namáhaných požárem Zaížení konsrukcí namáhaných požárem 1. Požární bezpečnos saveb - obecně Požární ochrana má dvě základní složky: požární prevenci zaměřenou na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více