právních pfiedpisû Libereckého kraje

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právních pfiedpisû Libereckého kraje"

Transkript

1 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 3. bfiezna 2008 O B S A H 1/VPS/99/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Kunratice u Cvikova v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích 2/VPS/SPOD/3/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Mafienice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku sociálnû-právní ochrany dûtí 3/VPS/100/2008 4/VPS/93/2008 5/VPS/TP/13/2008 6/VPS/TP/12/2008 7/VPS/OP14/2008 8/VPS/96/2008 9/VPS/95/ /VPS/94/ /VPS/OP15/ /VPS/92/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Mafienice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Sloup v âechách v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem âeská Lípa a mûstysem Holany v kon pfienesené pûsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem âeská Lípa a obcí Stvolínky v kon pfienesené pûsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Desná a obcí Albrechtice v Jizersk ch horách v kon úkolû podle zákona o obecní policii Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Desná a obcí Kofienov v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Doksy a obcí Blatce v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Fr dlant a obcí Hefimanice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Chrastava a obcí StráÏ nad Nisou v kon úkolû podle zákona o obecní policii Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Rokytnice nad Jizerou a mûstem Jablonec nad Jizerou v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

2 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 2 13/VPS/OP11/ /VPS/OP12/ /VPS/OP13/ /VPS/90/ /VPS/91/ /VPS/TP/15/ /VPS/TP/14/ /VPS/TP/5/ /VPS/TP/6/ /VPS/98/ /VPS/97/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Turnov a obcí Karlovice v kon úkolû podle zákona o obecní policii Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Turnov a obcí Ktová v kon úkolû podle zákona o obecní policii Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Turnov a obcí Malá Skála v kon úkolû podle zákona o obecní policii Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Velké Hamry a obcí Plavy v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vysoké nad Jizerou a obcí Roprachtice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Îelezn Brod a obcí LouÏnice v kon pfienesené pûsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Îelezn Brod a obcí Skuhrov v kon pfienesené pûsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel Dodatek ã. 1 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a obcí JosefÛv DÛl v kon pfienesené pûsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel Dodatek ã. 1 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a mûstem Luãany nad Nisou v kon pfienesené pûsobnosti podle zákona o evidenci obyvatel Dodatek ã. 2 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a obcí Bedfiichov v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích Dodatek ã. 2 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a obcí Janov nad Nisou v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

3 Strana 3 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 1/VPS/99/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Kunratice u Cvikova

4 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 4

5 Strana 5 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 2/VPS/SPOD/3/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Mafienice

6 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 6

7 Strana 7 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 3/VPS/100/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Mafienice

8 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 8

9 Strana 9 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 4/VPS/93/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Cvikov a obcí Sloup v âechách

10 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 10

11 Strana 11 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 5/VPS/TP/13/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem âeská Lípa a mûstysem Holany

12 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 12

13 Strana 13 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 6/VPS/TP/12/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem âeská Lípa a obcí Stvolínky

14 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 14

15 Strana 15 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 7/VPS/OP14/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Desná a obcí Albrechtice v Jizersk ch horách

16 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 16

17 Strana 17 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008

18 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 18 8/VPS/96/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Desná a obcí Kofienov

19 Strana 19 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008

20 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 20 9/VPS/95/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Doksy a obcí Blatce

21 Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008

22 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 22 10/VPS/94/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Fr dlant a obcí Hefimanice

23 Strana 23 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008

24 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 24 11/VPS/OP15/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Chrastava a obcí StráÏ nad Nisou

25 Strana 25 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008

26 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 26

27 Strana 27 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/92/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Rokytnice nad Jizerou a mûstem Jablonec nad Jizerou

28 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 28

29 Strana 29 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/OP11/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Turnov a obcí Karlovice

30 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 30

31 Strana 31 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/OP12/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Turnov a obcí Ktová

32 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 32

33 Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/OP13/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Turnov a obcí Malá Skála

34 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 34

35 Strana 35 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/90/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Velké Hamry a obcí Plavy v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

36 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 36

37 Strana 37 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/91/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Vysoké nad Jizerou a obcí Roprachtice v kon pfienesené pûsobnosti na úseku fiízení o pfiestupcích

38 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 38

39 Strana 39 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/TP/15/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Îelezn Brod a obcí LouÏnice

40 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 40

41 Strana 41 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/TP/14/2008 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená mezi mûstem Îelezn Brod a obcí Skuhrov

42 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 42

43 Strana 43 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/TP/5/2008 Dodatek ã. 1 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a obcí JosefÛv DÛl (uvefiejnûné v ãástce 3/2006 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 43/VPS/TP5/2006)

44 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 44 21/VPS/TP/6/2008 Dodatek ã. 1 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a mûstem Luãany nad Nisou (uvefiejnûné v ãástce 3/2006 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 44/VPS/TP6/2006)

45 Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/ /VPS/98/2008 Dodatek ã. 2 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a obcí Bedfiichov (uvefiejnûné v ãástce 5/2003 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 80/VPS/86/2003)

46 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 46 23/VPS/97/2008 Dodatek ã. 2 k vefiejnoprávní smlouvû uzavfiené mezi mûstem Jablonec nad Nisou a obcí Janov nad Nisou (uvefiejnûné v ãástce 5/2003 Vûstníku Libereckého kraje pod ã. 82/VPS/87/2003)

47 Strana 47 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008

48 âástka 1/2008 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 48 VùSTNÍK PRÁVNÍCH P EDPISÒ LIBERECKÉHO KRAJE Vydává Libereck kraj Redakce: Krajsk úfiad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 tel.: , fax: V robu a distribuci zaji Èuje: ASPI, a. s., U Nákladového nádraïí 6, Praha 3 Roãní pfiedplatné: pfiedstavuje ãástku za dodávku úplného roãníku a je od pfiedplatitelû vybíráno ve formû záloh. V e záloh bude vïdy písemnû oznámena. Roãní vyúãtování bude provedeno na základû skuteãnû vydan ch ãástek. Záloha na rok 2008 ãiní 950 Kã bez DPH; Kã vãetnû 9% DPH. Vychází dle potfieb Libereckého kraje. Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních ãíslech: , fax: V písemném styku vïdy uvádûjte Iâ (právnické osoby), ãíslo odbûratele (fyzické osoby). Písemné objednávky pfiedplatného, zmûny adres a poãtu odebíran ch v tiskû zasílejte laskavû na adresu: ASPI, a. s., U Nákladového nádraïí 6, Praha 3, tel: , fax:

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 21 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 23. ãervna 2006 O B S A H 6/VPS/4/2006 7/VPS/43/2006

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 18. února 2005 O B S A H 1/VPS/4/2005 2/VPS/84/2005 3/VPS/85/2005 4/VPS/86/2005 5/VPS/83/2005 6/VPS/87/2005 7/VPS/82/2005

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. ledna 2012 O B S A H 1/VS/2012 2/VS/2012 3/VS/2012 4/VS/2012 5/VS/2012 6/VS/2012 7/VS/2012 8/VS/2012 9/VS/2012

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 4 Rozesláno dne 16. prosince 2011 O B S A H 56/VS/2011 57/VS/2011 58/VS/2011

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1/2008 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 25. listopadu 2008 O B S A H 22/VS/2008

Více

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje Strana 253 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008 Roãník 2009 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 5 Rozesláno dne 16. listopadu 2009 O B S A H 2. Nafiízení Pardubického

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. ledna 2004 O B S A H 1/VS/2004 Vefiejnoprávní

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 97 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 2 Rozesláno dne 22. kvûtna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 69 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 30. dubna 2009 O B S A H 17/VS/2009 18/VS/2009 19/VS/2009

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 281 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 5. prosince 2011 O B S A H 9. Nafiízení Olomouckého

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 22. bfiezna 2010 O B S A H 1/VS/2010 2/VS/2010 3/VS/2010

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 141 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 6. Nafiízení o zfiízení pfiírodní

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 8. února 2008 O B S A H 1/VS/2008 2/VS/2008 3/VS/2008 4/VS/2008

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 8 Rozesláno dne 18. prosince 2006 O B S A H 6. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

právních pfiedpisû Karlovarského kraje

právních pfiedpisû Karlovarského kraje Strana 141 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Karlovarského kraje âástka 5 Rozesláno dne 11. záfií 2006 O B S A H 4. Nafiízení Karlovarského

Více

právních pfiedpisû Karlovarského kraje

právních pfiedpisû Karlovarského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Karlovarského kraje âástka 1 Rozesláno dne 8. dubna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Karlovarského kraje,

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 19. dubna 2010 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje o zfiízení pfiírodní památky RadouÀ a stanovení jejích bliï ích ochrann

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 1 Rozesláno dne 27. bfiezna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 1205 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 5. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 12. bfiezna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 7 Rozesláno dne 31. fiíjna 2005 O B S A H 2. Nafiízení o zfiízení

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 29 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 29. kvûtna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 6 Rozesláno dne 12. prosince 2005 O B S A H 2. Nafiízení o zfiízení pfiírodní

Více

Částka 3 Rozesláno dne 23. června 2017 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Částka 3 Rozesláno dne 23. června 2017 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 23. června 2017 O B S A H 1. Nařízení Libereckého kraje o odejmutí působnosti obecného stavebního

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Částka 7 Rozesláno dne 7. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Částka 7 Rozesláno dne 7. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 7. října 2016 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 31. kvûtna 2005 O B S A H 11/VPS/6/2005 12/VPS/8/2005 Smrkem 13/VPS/9/2005 14/VPS/7/2005 Vefiejnoprávní smlouva uzavfiená

Více

Částka 8 Rozesláno dne 19. října 2015 O B S A H

Částka 8 Rozesláno dne 19. října 2015 O B S A H Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 8 Rozesláno dne 19. října 2015 O B S A H 2. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic, na kterých

Více

Částka 4 Rozesláno dne 25. června 2013 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 25. června 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 25. června 2013 O B S A H 3. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Částka 2 Rozesláno dne 18. dubna 2014 O B S A H. 1. Nařízení Libereckého kraje o určení městského úřadu Ralsko obecným stavebním úřadem

Částka 2 Rozesláno dne 18. dubna 2014 O B S A H. 1. Nařízení Libereckého kraje o určení městského úřadu Ralsko obecným stavebním úřadem Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 18. dubna 2014 O B S A H 1. Nařízení Libereckého kraje o určení městského úřadu Ralsko obecným

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 61 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 4 Rozesláno dne 13. fiíjna 2006 O B S A H 1. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Strana 305 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 11 Rozesláno dne 6. listopadu 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 305 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 11 Rozesláno dne 6. listopadu 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 305 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 11 Rozesláno dne 6. listopadu

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 85 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 7. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 27. července 2017 O B S A H

Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 27. července 2017 O B S A H Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 27. července 2017 O B S A

Více

Částka 4 Rozesláno dne 23. července 2018 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 23. července 2018 O B S A H Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 23. července 2018 O B S A H 2. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 177 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 9. ãervna 2010 O B S A H 3. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 7. září 2018 O B S A H

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 7. září 2018 O B S A H Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 7. září 2018 O B S A H 3/VS/2018

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 14. března 2017 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 14. března 2017 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 14. března 2017

Více

Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 30. prosince 2013 O B S A H

Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 30. prosince 2013 O B S A H Strana 309 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů P l z e ň s k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 30. prosince 2013 O B S A H

Více

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje. âástka 8 Rozesláno dne 30. prosince 2006

Vûstník. právních pfiedpisû Pardubického kraje. âástka 8 Rozesláno dne 30. prosince 2006 Strana 301 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 8 Rozesláno dne 30. prosince 2006 O B S A H Nafiízení hejtmana Pardubického

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 28. ledna 2014 O B S A H

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 28. ledna 2014 O B S A H Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů P l z e ň s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 28. ledna 2014 O B S A H 1/VS/2014

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 19. ledna 2016

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 19. ledna 2016 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 19. ledna 2016 O B S A H 1.

Více

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 3. února 2016 O B S A H

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 3. února 2016 O B S A H Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008 Ročník 2016 Věstník p r á v n í c h p ř e d p i s ů P a r d u b i c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 3. února 2016 O B S A

Více

právních předpisů Libereckého kraje Částka 1 Rozesláno dne 1. března 2013

právních předpisů Libereckého kraje Částka 1 Rozesláno dne 1. března 2013 Ročník 2013 VĚSTNÍK právních předpisů Libereckého kraje Částka 1 Rozesláno dne 1. března 2013 O B S A H 1. Nařízení Libereckého kraje o zřízení Přírodní památky Zahrádky u České Lípy a jejího ochranného

Více

Strana 129 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 29. srpna 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 129 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 6 Rozesláno dne 29. srpna 2013 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 129 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 29. srpna 2013

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 225 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 3. fiíjna 2008 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Strana 89 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Karlovarského kraje. Částka 2 Rozesláno dne 16.

Strana 89 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Karlovarského kraje. Částka 2 Rozesláno dne 16. Strana 89 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Karlovarského kraje Částka 2 Rozesláno dne 16. srpna 2012 O B S A H Sdělení Krajského úřadu Karlovarského

Více

Strana 41 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 29. března 2018 O B S A H

Strana 41 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 29. března 2018 O B S A H Strana 41 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 29. března 2018 O B S A H

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 24. února 2017 O B S A H

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 24. února 2017 O B S A H Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 24. února 2017 O B S A H 1/VS/2017

Více

Částka 1 Rozesláno dne 13. března 2015 O B S A H. 1. Nařízení č. 1/2015 Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky Vranovské skály

Částka 1 Rozesláno dne 13. března 2015 O B S A H. 1. Nařízení č. 1/2015 Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky Vranovské skály Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 13. března 2015 O B S A H 1. Nařízení č. 1/2015 Libereckého kraje o vyhlášení přírodní památky

Více

Částka 4 Rozesláno dne 14. června 2017 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 14. června 2017 O B S A H Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 14. června 2017 O B S A H 45/VS/2017 46/VS/2017 47/VS/2017 48/VS/2017 49/VS/2017 50/VS/2016 Veřejnoprávní

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 353 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 9 Rozesláno dne 27. prosince 2011 O B S A H 114/VS/2011 mûstem Bûlá

Více

Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 11. září 2014 O B S A H

Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 11. září 2014 O B S A H Strana 113 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 11. září 2014 O B S A

Více

Strana 173 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 16. června 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 173 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 16. června 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 173 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 16. června 2015

Více

Strana 349 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 9 Rozesláno dne 6. prosince 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 349 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 9 Rozesláno dne 6. prosince 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 349 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 9 Rozesláno dne 6. prosince 2016

Více

Částka 6 Rozesláno dne 31. srpna 2018 O B S A H

Částka 6 Rozesláno dne 31. srpna 2018 O B S A H Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 6 Rozesláno dne 31. srpna 2018 O B S A H 52/VS/2018 53/VS/2018 54/VS/2018 55/VS/2018 56/VS/2018 57/VS/2018 58/VS/2018

Více

Částka 5 Rozesláno dne 15. srpna 2018 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 15. srpna 2018 O B S A H Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 15. srpna 2018 O B S A H 47/VS/2018 48/VS/2018 49/VS/2018 50/VS/2018 51/VS/2018 Veřejnoprávní smlouva

Více

Strana 649 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 8 Rozesláno dne 12. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 649 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 8 Rozesláno dne 12. října 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 649 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 8 Rozesláno dne 12. října 2016 O B S

Více

Částka 4 Rozesláno dne 11. června 2018 O B S A H

Částka 4 Rozesláno dne 11. června 2018 O B S A H Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 11. června 2018 O B S A H 38/VS/2018 39/VS/2018 40/VS/2018 41/VS/2018 42/VS/2018 43/VS/2018 44/VS/2018

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 31. ledna 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 31. ledna 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 31. ledna 2014

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 8. února 2016

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 8. února 2016 Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 8. února 2016 O

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 229 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 16. fiíjna 2006 O B S A H 5. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 2. června 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 2. června 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 2. června 2014 O B S A H 1.

Více

Strana 157 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 21. září 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 157 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 4 Rozesláno dne 21. září 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 157 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 21. září 2016 O B S A

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 29. září 2017 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 29. září 2017 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K a r l o v a r s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 29. září 2017 O B S A H

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 437 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 8. prosince 2006 O B S A H 3. Nafiízení Ústeckého kraje

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 4 Rozesláno dne 24. kvûtna 2011 O B S A H 3. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

Částka 2 Rozesláno dne 2. dubna 2013 O B S A H

Částka 2 Rozesláno dne 2. dubna 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 2. dubna 2013 O B S A H 3/VS/2013 4/VS/2013 5/VS/2013 6/VS/2013 7/VS/2013 8/VS/2013 9/VS/2013 10/VS/2013

Více

Částka 9 Rozesláno dne 15. prosince 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Částka 9 Rozesláno dne 15. prosince 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 9 Rozesláno dne 15. prosince 2015 O B S A H 3. Nařízení Libereckého kraje o vyhlášení přírodní rezervace Ralsko

Více

Strana 405 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 7 Rozesláno dne 26. října 2018 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 405 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 7 Rozesláno dne 26. října 2018 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 405 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 26. října 2018 O B S

Více

Strana 285 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 4 Rozesláno dne 21. srpna 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 285 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 4 Rozesláno dne 21. srpna 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 285 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 4 Rozesláno dne 21. srpna 2015 O B S A H 8. Nařízení

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kopřivnice a obcí Skotnice

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kopřivnice a obcí Skotnice Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 12. dubna 2013 O B S A H Veřejnoprávní smlouvy 1/VS/2013 2/VS/2013 3/VS/2013 4/VS/2013

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 5 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 25. ãervence 2006 O B S A H 1. Nafiízení Olomouckého kraje,

Více

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H

Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H Strana 421 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 22. listopadu 2016 O B S A H 3.

Více

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H

Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008. Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H Strana 125 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 30. prosince 2014 O B S A H 13.

Více

Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 5 Rozesláno dne 22.

Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. právních předpisů Středočeského kraje. Částka 5 Rozesláno dne 22. Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Středočeského kraje Částka 5 Rozesláno dne 22. května 2012 O B S A H 77/VS/2012 78/VS/2012 79/VS/2012

Více

VĚSTNÍK. právních předpisů Moravskoslezského kraje. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 16. dubna 2012

VĚSTNÍK. právních předpisů Moravskoslezského kraje. Ročník Částka 2 Rozesláno dne 16. dubna 2012 Ročník 2012 VĚSTNÍK právních předpisů Moravskoslezského kraje Částka 2 Rozesláno dne 16. dubna 2012 O B S A H 1. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 3/2007,

Více

Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Částka 2 Rozesláno dne 17. srpna 2018 O B S A H

Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008. Věstník. Částka 2 Rozesláno dne 17. srpna 2018 O B S A H Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû Pardubického kraje âástka 1/2008 Ročník 2018 Věstník p r á v n í c h p ř e d p i s ů P a r d u b i c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 17. srpna 2018 O B S

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kopřivnice a obcí Skotnice

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kopřivnice a obcí Skotnice Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 27. května 2016 O B S A H Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Moravskoslezského

Více

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 25. února 2016

VĚSTNÍK O B S A H. Ročník Částka 1 Rozesláno dne 25. února 2016 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 25. února 2016 O B S A H 1. Obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje, kterou

Více

Částka 1 Rozesláno dne 7. dubna 2015 O B S A H

Částka 1 Rozesláno dne 7. dubna 2015 O B S A H Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Ú s t e c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 7. dubna 2015 O B S A H 1/VS/2015 2/VS/2015 3/VS/2015 4/VS/2015 5/VS/2015 6/VS/2015 7/VS/2015 8/VS/2015

Více

Strana 313 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 9 Rozesláno dne 31. prosince 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 313 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 9 Rozesláno dne 31. prosince 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 313 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 9 Rozesláno dne 31. prosince

Více

právních pfiedpisû Karlovarského kraje

právních pfiedpisû Karlovarského kraje Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2008 VùSTNÍK právních pfiedpisû Karlovarského kraje âástka 3 Rozesláno dne 15. srpna 2008 O B S A H Stanovení poãtu ãlenû Zastupitelstva

Více

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 6. května 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 3 Rozesláno dne 6. května 2016 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 81 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2016 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 6. května 2016

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2018 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 3 Rozesláno dne 26. října 2018 O B S A H 5. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se mění nařízení

Více

Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 15. října 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 2 Rozesláno dne 15. října 2014 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 33 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2014 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 15. října 2014 O B S A H 2.

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 1 Rozesláno dne 28. února 2003 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Ročník 2017 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Částka 2 Rozesláno dne 26. června 2017 O B S A H 2. Nařízení Moravskoslezského kraje, kterým se stanovuje

Více