Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa financí. řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích."

Transkript

1 Microsoft Business Solutions Axapta Správa financí, nyní součást Microsoft Dynamics, pomáhá efektivně zvyšovat zisky tím, že Vám umožňuje plnou kontrolu nad správou Vašich finančních procesů. Hlavní výhody: Pomáhá Vám zvýšit zisky bez zavádění omezení Zvyšuje efektivitu Vašich finančních operací tím, že Vám umožní strategicky plánovat. Efektivně spravuje Vaše cash flow Pomáhá splnit požadavky úřadů Poskytuje větší přehled o financích a tím zvyšuje Vaši schopnost přijímat správná rozhodnutí Microsoft Axapta Správa financí Vám zajistí rychlé, spolehlivé a komplexní účtování, finanční sestavy a analýzy. Rozšíří Váš přístup k příslušným informacím v rámci obchodní komunity, a tak zvýší efektivitu Vašich stávajících účetních postupů. Microsoft Axapta Správa financí je součástí produktu Microsoft Axapta, přizpůsobitelného, škálovatelného a globálního ERP řešení, které Vám pomáhá rychle a účinně získat velkou konkurenční výhodu. Microsoft Axapta Správa financí je tvořena několika samostatně nabízenými moduly: Microsoft Axapta Finance I a Finance II Elektronické bankovnictví Dlouhodobý majetek Finance I obsahují funkčnosti Hlavní kniha, Správa bank, Pohledávky a Závazky. Finance II obsahují mezipodnikové účtování, možnosti konsolidace více firem, přidělování účtů, prognózy peněžních toků a elektronické bankovnictví, k dispozici jsou doplňková partnerská řešení, která podporují import a export plateb finančním institucím v mnoha zemích. Dlouhodobý majetek Vám umožňuje spravovat a kontrolovat celý životní cyklus Vašeho dlouhodobého majetku. Rozšiřujte své obchody bez zeměpisných omezení Rozšiřte své obchody po celém světě využitím Microsoft Axapta Správy financí v mnoha jazycích. Můžete používat funkčnost více měn ke správě směnných kurzů a tím pomoci zajistit správné zpracování směnných kurzů, které je nutné pro naplnění požadavků na účetnictví v různých zemích. Spolu s Microsoft Axapta Správou financí můžete kupovat a aktivovat doplňkovou funkčnost v době, kdy vzrostou Vaše nároky. Můžete strukturovat Vaše podnikání tak, abyste zohlednili příznivé obchodní podmínky a příznivou správu daní na zahraničních trzích. Můžete využít rozsáhlý daňový modul s množstvím voleb pro výpočet daní, účtování a vykazování. Skutečně komplexní řešení Microsoft Axapta Správa financí Vám poskytuje nepostradatelnou funkčnost pro lokální trhy, která Vám pomáhá realizovat Vaše podnikání bez hranic. Pomáhá zajistit zákonné a regulační požadavky Protože všechny Microsoft Axapta moduly, jako jsou Projekty, Logistika, Obchod, Výroba, Dlouhodobý majetek a jiné, jsou součástí jednoho systému a databáze, jsou transakce v konkrétním modulu automaticky promítnuty na odpovídající účty v hlavní knize. Tato automatická aktualizace v reálném čase pomáhá zajistit rychlé a správné finanční výkaznictví. Propojení s hlavní knihou Vám umožňuje sledovat každou transakci až k jejímu původu, takže můžete prověřit a analyzovat transakce bezprostředně podle Vaší potřeby nebo na vyžádání pro interní nebo externí audity. Zabezpečení kritických dat můžete zajistit omezením přístupu k informacím podle pracovní role nebo jiných kritérií.

2 Snadná uživatelská přizpůsobitelnost Vašeho řešení pro maximální efektivitu Zvyšte produktivitu uživatelů snadným přizpůsobením uživatelského rozhraní nebo nápovědy tak, aby to odpovídalo Vaší specifické obchodní terminologii a procesům. Pomocí přizpůsobitelných webových portálů můžete kontrolovat tok informací a zpřístupnit uživatelům pouze ty informace, které jim zpřístupnit chcete. Informační portály jsou založeny na rozšířených Microsoft standardech, což usnadňuje školení a snižuje školící náklady. Zaměřte se na strategické rozhodování Pomocí Microsoft Axapta Správy financí můžete splnit požadavky na rychlejší dodání správných finančních podkladů. Snadno můžete konsolidovat výsledky pro více společností. Microsoft Axapta také podporuje XBRL (Extensible Business Reporting Language, otevřený standard pro finanční výkaznictví mezi uživateli) uvnitř nebo vně Vaší organizace, čímž Vám umožňuje eliminovat nutnost manuálních aktivit při vykazování. S pomocí Microsoft Axapta Správy financí může Váš finanční tým plánovat a provádět transakce v jedné podnikové databázi, a tím omezit časově náročné opakované administrativní činnosti. To Vašim lidem umožní soustředit se více na strategické aktivity. Efektivní správa Vašich peněžních toků Microsoft Axapta Správa financí Vám poskytuje kdykoliv podrobný přehled o stavu Vašich financí. Můžete analyzovat Vaši likviditu pomocí prognóz peněžních toků a optimalizovat správu zahraničních měn. S modulem Microsoft Axapta Správa bank můžete vyrovnávat Vaše účty, sledovat a vykazovat vklady, platby a zůstatky na Vašich bankovních účtech. Můžete využít také doplňkové elektronické platby k automatickému importu plateb zákazníků do deníku plateb nebo pro realizování plateb dodavatelům, a tím sledovat efektivněji Vaše peněžní toky. Sledování transakce z účtu hlavní knihy k jejímu původu (Transakci lze sledovat k původnímu dokumentu, například prodejní faktuře)

3 Využijte možnost flexibilních datových analýz Sledujte a analyzujte transakce pomocí účinných možností pro zobrazení detailů Microsoft Axapta Správy financí. Můžete generovat finanční výkazy pomocí flexibilních pokročilých reportovacích nástrojů s možností různých výstupů. Importujte a exportujte data mezi aplikacemi Microsoft Office a Microsoft Axapta pro snadné zpracování a vytváření dokumentů. Můžete také analyzovat aktuální výsledky oproti různým rozpočtovým předpokladům tak, abyste mohli působit v podmínkách dynamicky se měnícího trhu, kde je pouze jeden fixní rozpočet na fiskální rok nereálný. Urychlete analýzy dat pomocí finančních dimenzí Definujte jedenkrát a používejte v různých modulech Microsoft Axapta Správy financí vícenásobné finanční dimenze. Tak lze sledovat zisk, nákladová střediska, oddělení, regiony, produktové řady nebo jakákoliv jiná měřítka podstatná pro vaše výkaznictví. Dimenze prohlubují možnosti analýz bez nutnosti větší složitosti vaší účetní osnovy. Rozšiřujte své řešení podle Vašich potřeb Zvyšujte hodnotu řešení Microsoft Axapta Správa financí zakoupením doplňkových možností. Sledujte a optimalizujte výkonnost Vašeho podnikání použitím Klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) v modulu Microsoft Axapta Balanced Scorecard. Pomocí Balanced Scorecard můžete mapovat Vaše účetnictví a metriky Vašeho podnikání do prostředí pro strategické analýzy. Pomocí Microsoft Axapta Enterprise Portal mohou Vaši zaměstnanci ve firmě nebo na cestách vyhledávat informace bez ztráty času, protože informace, které potřebují pro správné a včasné obchodní rozhodnutí, mohou přímo získat pomocí webového portálu. Pomocí modulu Microsoft Axapta Obchodní analýzy můžete používat pokročilé multidimenzionální reportovací a analytické funkce pomocí OLAP. Toto řešení rozšiřuje Vaši schopnost analyzovat finanční data pomocí datových krychlí s vícenásobnými dimenzemi a kontingenčních tabulek. Další informace o produktu Microsoft Axapta Pro více informací o produktu Microsoft Axapta kontaktujte Vaše lokální zastoupení Microsoft Business Solutions nebo certifikovaného partnera Microsoft Business Solutions. Informace naleznete také na adrese O Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics je rodina řešení pro řízení financí, vztahů se zákazníky a dodavatelských řetězců, která pomáhají malým a středně velkým podnikům, velkým společnostem a divizím globálních podniků pracovat efektivněji. Tato integrovaná a adaptabilní obchodní řešení jsou dodávána prostřednictvím sítě specializovaných partnerů a napomáhají modernizovat a zlepšovat veškeré firemní procesy. Více informací o Microsoft Dynamics můžete nalézt na Adresa: Microsoft, s.r.o. Vyskočilova 1461/2a Praha 4 Tel.: Fax:

4 Modul: Finance I HLAVNÍ KNIHA SPRáva banky pohledávky závazky snadné ovládání globální funkce Pružné nastavování účetních období Rychlá a spolehlivá roční uzávěrka Vícenásobné rozpočty Pokročilé volby pro zadávání transakcí Postupy pro ověřování deníků Stálé deníky Validace před zaúčtováním Automatické rozdělování podle přednastavených účtů, dimenzí a procent Rozsáhlý daňový modul s množstvím voleb pro různé výpočty daní a vykazování Odsouhlasení bankovních účtů Využití šeků Sledování vkladů, plateb a zůstatků účtů Elektronický import výpisů z účtů pro různé země Stanovování kreditů Pružné platební podmínky a hotovostní slevy Pokročilé platební kalendáře Zálohy Správa směnek (cizí směnky) Návrh plateb Volná fakturace (neskladová fakturace) Pokročilé volby pro výpočet úroků Možnost nastavení neomezeného počtu různých inkasních postupů Formáty pro export a import elektronických plateb Podpora více měn a úprava kurzů Formáty pro export a import elektronických plateb Propojovací účty Správa vlastních směnek Pokročilé platební kalendáře Návrh plateb Možnost přiřazení faktur k fyzickým dodávkám Možnost odděleného zpracování schválených a neschválených faktur Intuitivní rozmístění obrazovky a struktura Uživatelsky přizpůsobitelná menu, vstupní formuláře a sestavy Pokročilé třídicí a filtrovací funkce Vestavěná uživatelská nápověda a uživatelská příručka Možnost odesílání ů a faxů přímo z Microsoft Axapty Vícejazyčné možnosti Plná podpora lokálních funkčností Podpora více měn a sekundární měny Měnový konvertor Euro konverze Vyrovnání směnného kurzu Intrastat a EU prodejní seznam Lokální bankovní formáty pro elektronické platby a import bankovních výpisů

5 LIDSKÉ ZDROJE OBCHODNÍ ANALÝZY GlobÁLNÍ ŘEŠENÍ TechnologIE Organizační diagramy a registrace zaměstnanců Mapování dovedností a nábor Samoobslužné webové stránky zaměstnanců Řízení obchodních procesů Návrhář pro multidimenzionální datové krychle Integrace s Microsoft Analysis Services Analytické pohledy pomocí integrovaných kontingenčních tabulek Balanced scorecard s klíčovými ukazateli výkonnosti Podpora lokálních zákonných a účetních požadavků Více jazyků Více měn Lokální prodej a podpora Jednotná integrovaná obchodní logika, dostupná i přes Web Třívrstvá, škálovatelná systémová architektura Vysoce uživatelsky přizpůsobitelný kód s integrovaným vývojovým prostředím Odpovídá všem relevantním technologickým standardům a rozhraním Modul: Finance II ROZŠÍŘENÁ SPRÁVA FINANCÍ Mezipodnikové účtování Globální konsolidace Přidělování účtů na základě definovaných nastavení pro aktuální nebo plánované částky Prognózy peněžních toků a výpočet požadavků na hotovost Modul: Dlouhodobý majetek SPRÁVA MAJETKU Správa celého životního cyklu od pořízení, přes odpisy až po vyřazení Sledování informací o stavu dlouhodobého majetku Zlepšení kontroly dlouhodobého majetku, zpřesnění účetních výsledků Podpora různých metod odepisování včetně českých účetních a daňových metod Prognózování pomocí rozpočtů dlouhodobého majetku Systémové požadavky PRO kompletní sadu funkčností, zmiňovaných v tomto dokumentu, jsou vyžadovány následující moduly a technologie: Microsoft Axapta 3.0 Microsoft Axapta Finance I Microsoft Axapta Finance II Microsoft Axapta Elektronické bankovnictví Microsoft Axapta Dlouhodobý majetek Microsoft Axapta Enterprise Portal Framework Microsoft Axapta Obchodní analýzy Microsoft Business Analysis Server 2000 Microsoft Internet Information Server

6 1. února 2006 Informace obsažené v tomto dokumentu reprezentují aktuální pohled společnosti Microsoft na uvedená témata k datu vydání. Protože Microsoft musí reagovat na rychle se měnící podmínky trhu, nemůže to být chápáno jako záruka ze strany společnosti Microsoft a Microsoft nemůže garantovat platnost žádného druhu informací po datu uveřejnění. Tento dokument slouží pouze pro informativní účely. MICROSOFT NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, VYJÁDŘENOU, PŘEDPOKLÁDANOU ANI ZE ZÁKONA, OHLEDNĚ INFORMACÍ V TOMTO DOKUMENTU. Za dodržení všech povinností vyplývajících z autorských práv odpovídá uživatel. Bez výslovného písemného souhlasu Microsoft Corporation není mimo jiné dovoleno reprodukovat, ukládat nebo zahrnovat do vyhledávacích systémů žádné části tohoto dokumentu, ani je posílat v žádné formě, za žádným účelem a žádným způsobem (elektronicky, mechanicky, kopírováním, záznamem ani jinak). Microsoft může mít patenty, patentované aplikace, ochranné známky, autorská práva nebo jiné duševní vlastnictví spojené s tématem tohoto dokumentu. S výjimkou výslovně poskytnutých licencí v jakémkoliv písemném licenčním ujednání od společnosti Microsoft Vám poskytnutí tohoto dokumentu nedává žádnou licenci k těmto patentům, obchodním známkám, autorským právům ani jinému duševnímu vlastnictví Microsoft Business Solutions ApS, Dánsko. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Great Plains, Navision, FRx a Axapta jsou buď registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation, Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation nebo Microsoft Business Solutions ApS nebo jejich sesterských společností ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Great Plains Software, Inc., FRx Software Corporation a Microsoft Business Solutions ApS jsou dceřinými společnostmi Microsoft Corporation. Názvy daných společností a zde uvedené produkty mohou být obchodními známkami daných vlastníků. Příklady společností, organizací, produktů, domén, ových adres, log, osob a událostí zde uvedených jsou fiktivní. Souvislost s jakoukoli skutečnou společností, organizací, produktem, doménou, ovou adresou, logem, osobou nebo událostí je čistě náhodná a neměla by být s ničím spojována.

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA

ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA ABRA AKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2013 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA 1 PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU/SKOLENI CO NAJDETE V KATALOGU? JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT? VÁŽENÍ UŽIVATELÉ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ABRA,

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

Fukce pro všechna oddělení

Fukce pro všechna oddělení Přehled funkcí Funkce pro všechna oddělení Fukce pro všechna oddělení Dashboardy pro vlastní přehled Každý pracovní den začíná dashboardem. Ihned po otevření CAS genesisworld získává každý zaměstnanec

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17.

BUĎTE PÁNEM OBSAHU! V TOMTO ČÍSLE ONE STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ OBSAH POD KONTROLOU OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 2012 17. 2012 17. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE OBSAH POD KONTROLOU Reagujte na potřeby svého podniku OKAMŽITÝ PŘÍSTUP K DATŮM Získejte konkurenční výhodu SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A optimalizujte své

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

NetSuite OneWorld. Proč NetSuite OneWorld? Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP

NetSuite OneWorld. Proč NetSuite OneWorld? Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP NetSuite OneWorld Datový list Celosvětově nejúspěšnější cloudový ERP systém pro správu globálních podniků GLOBÁLNÍ CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ ERP Používá se ve více než 100 zemích Podporuje více než 190 měn Podporuje

Více