Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor"

Transkript

1 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 1 Datum konání : 13.ledna 2010 Přítomni: Rytina, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař, Voborník RK OFS : Dr. Macura, Mansour, Zábraha 1. Předseda pan Rytina přivítal všechny přítomné na prvním řádném zasedání VV OFS a požádal zvolené členy RK, aby si ve vedlejší zasedací místnosti zvolili ze svého středu předsedu RK. 2. Volby 2.1 Volba místopředsedy OFS : Návrh Josef Voborník 6 PRO 2.2 Volba sekretáře OFS a zároveň zapisovatele : Návrh Antonín Krumpholc 6 PRO 2.3 Volba zástupce VV pro ekonomiku : Návrh Miroslav Novotný 6 PRO Usnesení č.1/2010 VV schvaluje místopředsedu Josefa Voborníka, sekretáře Antonína Krumpholce a zástupce pro ekonomiku Miroslava Novotného 3. Termíny jednání 3.1 VV OFS se bude scházet každou druhou středu v měsíci od hod. 3.2 Odborné komise OFS budou zasedat každý čtvrtek (v průběhu soutěže), návrh na posunutí začátku jednání na hod. Protinávrh Pilař začátek od PRO Rytina, Voborník, Pilař, Mašinda, Novotný PROTI Čepelka, Krumpholc Usnesení č.2/2010 VV schvaluje termíny jednání VV a komisí a začátek jednání pro jarní část soutěže od hod. 4. Odborné komise OFS 4.1 Jmenování komisí bude projednáno na příštím zasedání VV 4.2 Podán návrh na sloučení KM a STK Rytina projedná se členy KM, bude rozhodnuto na příštím zasedání 5. Došlá pošta, různé 5.1 Pozvánka od KM SKFS Změny v mládežnických soutěžích T: Z: Pilař 5.2 Novotný projednat možnost zapojení placeného trenéra S.Bejdy do přípravy okresních výběrů Z: Rytina 5.3 Zájem o spolupráci projevil p.tasch z Kolína. Domluvit schůzku Z: Rytina, Voborník 5.4 Mašinda rozlosování dospělých je připraveno, do bude i mládež. Zaslané žádosti o změny připravit do příštího zasedání. Z: Krumpholc T:

2 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor 5.5 Novotný žádost o pomoc se zachováním brankářské školy která je v současnosti v Polabanu. Zvážit možnost rozšíření pod záštitou OFS. T: 03/2010 Z: VV OFS 5.6 Novotný zda a v jaké výši bude vypláceno cestovné členům komisí. T: před zahájením činnosti komisí. Z: Rytina 5.7 Žádost OS o schválení nákupu obálek a toneru do kopírky. PRO Rytina seznámil členy VV s Protokolem o předání a převzetí funkce předsedy OFS mezi ním a Zábrahou 6. Volba předsedy RK OFS Předsedou RK OFS Nymburk byl zvolen Petr Zábraha Usnesení č.3/2010 VV bere na vědomí informace v bodech 4., 5. a 6. tohoto zápisu Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 10. února 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc

3 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 2 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 10. února 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Omluven: Nepřítomen: Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Jmenování odborných komisí OFS 3) Příprava Jarní části soutěže 4) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna. Usnesení č.4/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 13. ledna K bodu č. 2 Jmenování odborných komisí OFS 2.1. Komise mládeže Předložen návrh na složení KM : Předseda O.Pilař, členové F.Borovička, J.Bašus a J.Košvanec Dále předložen návrh, aby mládežnické výběry (MV) OFS spadaly přímo pod VV a aby je řídil realizační tým ve složení J.Kulhánek, J.Košvanec a P.Bašus. 7 PRO Usnesení č.5/2010 výkonný výbor schvaluje složení KM a řízení VM přímo VV OFS Komise sportovně technická Předložen návrh na složení STK : Předseda Mašinda, členové Doubek, Flaška, Rubeš a Staněk. 7 PRO Usnesení č.6/2010 výkonný výbor schvaluje složení STK 2.3. Komise disciplinární Předložen návrh na předsedu DK : Karel Brett PRO Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Pilař PROTI - Novotný Usnesení č.7/2010 výkonný výbor schvaluje předsedu DK K.Bretta Návrh na členy DK: Čepelka, Hůlka, Kapal, Ing.Karlík, Petrželka Během diskuse se M.Čepelka vzdal kandidatury do DK. PRO Rytina, Voborník, Krumpholc PROTI- Čepelka, Pilař ZDRŽEL SE Mašinda, Novotný Usnesení č.8/2010 výkonný výbor neschvaluje členy DK s tím, že bude dořešeno na příštím zasedání VV 1

4 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor 2.4. Komise rozhodčích Předložen návrh na složení KR : Předseda Voborník, členové Hofman, Nehasil, Noll 7 PRO Usnesení č.9/2010 výkonný výbor schvaluje složení KR K bodu č. 3 Příprava Jarní části soutěže 3.1. Změny Rozpisu soutěží 09/10 Předložen návrh na úpravu Rozpisu soutěží pro jarní část. Úpravy vycházely z poznatků v průběhu podzimní části, na základě některých změn z ČMFS a návrhu oddílů. Usnesení č.10/2010 výkonný výbor schvaluje aktualizaci Rozpisu soutěží 2009/10 a oddíly jsou povinny se podle ní v jarní části soutěže řídit. Aktualizovaný Rozpis je součástí tohoto zápisu Rozlosování Jarní části Začátek soutěže 28.března 2010 od hodin Schůze KM a STK 18. února 2010 od hodin Termínová listina bude vydána po 18. únoru K bodu č. 4 Organizační, různé 4.1. Informace předsedy z porady SKFS k organizaci soutěže výběrů U12 a U 13 na jaře Informace předsedy z porady předsedů OFS Středočeského kraje dne v Kácově Cestovné VV a komisí: Na základě předložení platné jízdenky (vlak, autobus) přísluší členům VV a odborných komisí náhrada v její výši. V případě prokázaného použití vlastního motorového vozidla bude vyplaceno kilometrovné ve výši 4,-Kč za každý ujetý kilometr nejkratším směrem z místa trvalého bydliště do Nymburka a zpět. Cestovné bude vypláceno vždy v den jednání VV nebo komisí. Z: Předsedové komisí průběžně 4.4. Spolupráce OFS Nymburk a OFS Kolín. Předseda KR OFS Kolín pan Tasch nabízí spolupráci při výměně Ro pro mistrovská utkání. V každém kole by se jednalo o výměnu 1 Ro pro OP dospělých a 1 Ro pro III. tř. dospělých. Z: Voborník nabídku projedná po prvním zasedání KR 4.5. Seminář rozhodčích OFS se bude konat v pátek týden před zahájením jarní části soutěží dospělých Novotný podává návrh na uspořádání školení a doškolení Trenérů licence C v termínu červenec srpen VV souhlasí, podrobnosti budou upřesněny Rytina informoval o výpovědi nájemních smluv TJ a SK městem Poděbrady Došlá pošta: - Zápis č.3 LR ČMFS - Pozvánka ČMFS na mezistátní přátelské utkání hráčů do 21 let ČR Finsko, od hodin v Uherském Hradišti. Usnesení č.11/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě 3.2. a 4. tohoto zápisu Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 10. března od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

5 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 3 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 10. března 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Omluven: Nepřítomen: Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Informace z porady předsedů KFS a OFS ze dne ) Rozpočet OFS pro rok ) Jmenování DK a KR 5) Příprava mistrovských soutěží jaro ) Školení trenérů licence C 7) Došlá pošta, organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna. Usnesení č.12/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 10. února K bodu č. 2 Informace z porady Předseda informoval o průběhu porady předsedů KFS A OFS, která proběhla v pátek 5.března 2010 v Nymburce ve Sportovním centru. Účast byla téměř 100% až na plzeňáky. Neúčastnil se ani OFS ani KFS. Porada byla zaměřena na prezentaci snah nového vedení ČMFS v jednotlivých oblastech činností. Zmíněna byla i akce bezpečná branka. Ta bude probíhat 3 až 4 roky a cena se pohybuje okolo 20 tisíc Korun za jednu branku. - výstavba minihřišť, ta se nás nedotkne, máme 2 hřiště z první vlny - připravovaná změna Stanov vzhledem k připomínkám z naší VH, zvážit možnost pozvat předsedu Haška do Nymburka (při té příležitosti dohodnout účast i okolních okresů) - všechny prezentace z porady jsou k dispozici v tištěné podobě K bodu č. 3 Rozpočet OFS na rok 2010 Byl předložen návrh Rozpočtu OFS na rok Rozpočet byl vytvořen na základě vývoje financování v předchozích letech a příslibech ze strany ČMFS pro tento rok. Byl vytvořen jako vyrovnaný ve výši ,- Kč. Diskuze Novotný pro Kemp mládeže se snažit získat dotace od SKFS - Voborník, Novotný brankářská škola, co nejvíce o tom informovat i ve Zpravodaji PRO 7 Usnesení č.13/2010 výkonný výbor schvaluje Rozpočet OFS pro rok 2010, tento je nedílnou součástí Zápisu č. 3 1

6 K bodu č. 4 Jmenování DK a KR OFS Na základě Usnesení č. 8/2010 bylo opětovně projednáno jmenování členů DK. - Na základě výzvy byl z oddílů navrhnut do DK pan Josef Janda z Městce Králové. - Ing.Karlík se jmenování do DK za podmínky, že nebude pískat okresní soutěže, vzdal. - M.Čepelka opětovně potvrdil, že nebude kandidovat Byl předložen návrh na členy DK: Josef Kapal, Petr Hůlka, Tomáš Petrželka PRO 7 Dále byl předložen návrh doplnit KR o Ing. Milana Karlíka. PRO 7 Usnesení č.14/2010 výkonný výbor schvaluje členy DK Josefa Kapala, Petra Hůlku a Tomáše Petrželku a doplnění KR o Ing. Milana Karlíka K bodu č. 5 Příprava mistrovských soutěží - jaro 2010 Předseda seznámil přítomné s tím, že se chce zúčastnit prvního zasedání komisí aby mohl členům přiblížit své představy o fungování OFS KM Pilař -první zasedání bude problém s družstvy Loučeně a Městce Králové, kteří nechtějí hrát okresní přebor přípravek, přestože postoupili proto změna rozlosování, hrát se bude jednokolově, jenom pondělí, začátek , po opravě bude rozesláno KM navrhuje, aby do nového ročníku bylo v Rozpise soutěží stanoveno, že odmítnutí postupu bude bráno jako narušení soutěže se sankcemi, VV souhlasí PRO STK Mašinda první zasedání bude požadavek na desky pro zakládání Zápisů o utkání hlášení výsledků bude po dohodě prováděno v SO i NE nejdříve půl hodiny po hlavním utkání, nejpozději jeden a půl hodiny po skončení na tel první Zpravodaj bude vydán v pondělí pod číslem KR Voborník první zasedání bude v sobotu proběhne v restauraci Skleník Aktiv rozhodčích, bude zde dohodnuto obsazení 1 a 2 kola Rytina přednesl návrh na změnu povinnosti vyúčtování odměny rozhodčích z oddílů na samotné rozhodčí. PRO 7 s tím, že pro nový ročník VV připraví nový vzor vyúčtování KR vznesla požadavek na zvýšení úhrady za kilometr ze 4,- Kč na 4,50 Kč. Byl dán protinávrh na 5,-Kč jak je tomu v okolních okresech. PRO 6 PROTI - Rytina Usnesení č.15/2010 výkonný výbor schvaluje zvýšení úhrady za ujetý kilometr na 5,- Kč, při striktním dodržení článku B. 5. Rozpisu soutěží 5.4. DK první zasedání

7 K bodu č. 6 Školení trenérů licence C 6.1. Novotný předběžně se počítá s tím, že školení proběhne v Seleticích trenérů je proškolených, neví se přesný počet, kteří mají licenci propadlou 6.3. obnovení licence vyhlásit 1 termín na konci června nové licence ve stejném termínu, 20 hodin školení pátek + sobota, jako školitel Kormaník, pravidla Hora, zdravověda nutno projednat 6.5. navržen poplatek 750,- Kč při nové licenci, 250,- Kč při obnově 6.6. zveřejnit ve Zpravodaji s tím, že uzávěrka přihlášek je 20.května 2010 K bodu č. 7 Došlá pošta, organizační, různé 7.1. Voborník informace z Křince, oddíl kopané pod Sokol, zatím zde není oficielní požadavek 7.2. Novotný v dubnu proběhne na hřišti AFK Nymburk turnaj gymnázií pod záštitou ČMFS, pan Voženílek 7.3. Novotný v červnu bude Z.Dobřenskému 75 let, návrh na vyznamenání 7.4. na OFS zaslán Zápis z jednání zástupců KM OFS ze dne zaslán zápis ze Zasedání Komise fotbalu žen 7.6. změna názvu Komise MTZ a BVS na Komise pro stadiony a hrací plochy Usnesení č.16/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech tohoto zápisu Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 14. dubna od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 3

8 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Návrh rozpočtu OFS Nymburk na rok 2010 Náklady Skut.2009 Plán 2010 Sportovní materiál , ,0 vyhodnocení soutěží , ,0 rozpis a rozlosování KFS 100,0 200,0 Materiál "výběry" 500, ,0 prací prášek 500, ,0 Režijní materiál , ,0 Kopírovací papír 9 222, ,0 Obálky 1 958, ,0 Tonery 6 998, ,0 Mobilní telefon 3 000,0 Kancelářské potřeby 4 519, ,0 Cestovné , ,0 "Výběry" 4 054, ,0 Výsledky 2 080,0 0,0 Disciplinární komise , ,0 Komise mládeže 8 582, ,0 Sportovně technická komise , ,0 Zábraha 3 872,0 0,0 Novotný 2 706,0 0,0 Výkonný výbor 0, ,0 Zpravodaj 420,0 210,0 Komise Rozhodčích 5 000,0 Občerstvení , ,0 Komise a výkonný výbor 1 244, ,0 Sportovní akce , ,0 "Výběry" , ,0 Aktivy, valná hromada 7 250, ,0 Životní jubilea 1 687, ,0 4

9 Ostatní sportovní služby , ,0 Seminář rozhodčích , ,0 Školení a doškolení trenérů licence C 0, ,0 Kemp mládeže 0,0 Brankařská škola 0, ,0 Jiné ostatní služby , ,0 "Výběry" startovné turnaje 8 300, ,0 "Výběry" doprava , ,0 Ostatní režijní služby 6 980, ,0 Pronájem sálu (VH, aktivy) 5 180, ,0 Telefony obsazovací úsek KR 1 800, ,0 Poštovné , ,0 Zpravodaj , ,0 Ostatní poštovné 1 010, ,0 Dohoda o provedení práce 5 884, ,0 Košvanec jaro , ,0 Praní dresů - "výběry" 2 942, ,0 Jiné ostatní náklady sportovní 1 370, ,0 Turnaj dorostu Hr. Jeseník - rozhodčí 1 370,0 0,0 Pravidla fotbalu 3 600,0 Soubor předpisů 0, ,0 Jiné ostatní náklady "výběry" 2 900, ,0 Odměna rozhodčím 2 900, ,0 Dotace fotbalovým klubům , ,0 řádné , ,0 mimořádné ,0 CELKEM Rezerva OFS DOHROMADY

10 Příjmy Skut.2009 Plán 2010 Počáteční stav , ,1 Pokuty , ,0 Vklady do soutěže , ,0 Ostatní příjmy (postup mimo poř., odv. popl.) 2 200, ,0 Poplatky DK , ,0 Dotace od ČMFS , ,0 Vlastní zdroje ČSTV , ,0 Dotace ze SR na činnost , ,0 Dotace ze SR na výběry , ,0 Dotace ze SR na výběry OFS ,0 0,0 Školení trenérů - účastnický poplatek 0, ,0 CELKEM

11 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 4 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 14. dubna 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Omluven: Nepřítomen: Hosté: K.Brett Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Průběh mistrovských soutěží 5) Školení trenérů licence C 6) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna. Usnesení č.17/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 10. března K bodu č. 2 Došlá pošta 2.1. TJ Sokol Všechlapy Nesouhlas s udělenou pokutou STK po projednání a předložení Zápisů o utkání VV souhlasí s vrácením 400,- Kč TJ. Zároveň ukládá STK stanovit pro příští Rozpis soutěží jasné podmínky pro splnění čl.11 Rozpisu OFS obdržel doporučení ČMFS ohledně uctění památky obětí letecké katastrofy bude rozesláno mailem i poštou všem oddílům a rozhodčím 2.3. Tisková zpráva k situaci v ORK 2.4. Komuniké z mimořádného zasedání VV ČMFS především k situaci v ORK 2.5. KM ČMFS oznámila, že republikové finále starších přípravek bude v Českých Budějovicích, tím dojde k posunutí krajského finále vítězů OFS na 12. resp Jakub Mansour zaslal Odstoupení z funkce člena RK OFS Nymburk Dopis Bc.Martina Ryšánka předsedovi OFS Jiřímu Rytinovi. Předseda seznámil členy VV s dopisem, který obdržel a konstatoval, že do dnešního dne neobdržel od pana Ryšánka potvrzení termínu osobního setkání, které mu navrhnul a při kterém chce podrobně probrat jednotlivé okruhy problémů, které jsou v dopise uvedeny Usnesení č.18/2010 výkonný výbor bere na vědomí bod č.2 s tím, že u bodu 2.6. musí být při nejbližší možné příležitosti (řádné či mimořádné VH) provedena doplňující volba třetího člena RK OFS 1

12 K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Ve dnech se uskuteční ve Sportovním centru Nymburk Kouba Cup, byli jsme požádáni Ing.Kormaníkem o pomoc při organizaci náhradních hřišť pro případ špatného počasí Polaban, AFK, Kostomlaty, Krchleby již projednáno, Kovanice projednat Z: sekretář promotérů na každý den od 8 18 hodin Novotný (Polaban), Dítě (AFK), Brett (Krchleby), Čemus (Kostomlaty), pátého dojednat (Kovanice) Návrh na odměnu pro každého 500,- Kč na den PRO 6 PROTI Novotný zdravotníka na každý den, odměnu 1000,- Kč/den hradí organizátor 3.2. Granty lze získat granty SKFS na zavedení nových soutěží až do výše ,- Kč, pro kempy mládeže až do výše ,- Kč Usnesení č.19/2010 výkonný výbor schvaluje odměnu v bodě pro promotéry ve výši 500,- Kč na osobu a den K bodu č. 4 Průběh mistrovských soutěží 4.1. STK 14.kolo - bez problémů 15.kolo v zápase A1A 1502 byl porušen mužstvem Pátku čl. 19 RS a zápas byl kontumován ve prospěch soupeře Udělena pokuta 300,- Kč oddílů Litole, Libice n.c. a Bohemii Poděbrady za neodevzdání Soupisek v termínu Rytina soutěž slušnosti stačí zveřejňovat po 3 kolech STK a KM začít připravovat obsah Přihlášek do soutěže na příští ročník 4.2. KM - Doplnění KM o dalšího člena, VV jmenuje členem KM pana Milana Fridricha PRO 7 Do KM se objednal P.Bašus z Loučeně, přestože změnil termín na , dosud se nedostavil, ani neomluvil Vzhledem k přelosování zápasů přípravek došlo k nesehrání některých utkání. VV doporučuje ponechat sehrání na dohodě mezi oddíly DK - 14.kolo 1 vyloučený a řešen případ RO Leštiny, který podmínky splnil 15.kolo 2 vyloučení a seznámení s podnětem zaslaným panem Ryšánkem Jednání DK dne se zúčastnil jako zapisovatel sekretář OFS pan Krumpholc. Pan Petrželka je hospitalizován se zraněním nohy a pan Kapal byl v lázních KR - Byla předložena ke schválení Nominační listina RO - PRO 7 Doplnění KR o dalšího člena, VV jmenuje členem KR pana Jakuba Mansoura PRO 7 Usnesení č.20/2010 výkonný výbor schvaluje v bodě 4.2.doplnění KM o pana Milana Fridricha, v bodě 4.4. Nominační listinu RO a doplnění KR o pana Jakuba Mansoura K bodu č. 5 Školení trenérů licence C Pan Novotný byl určen vedoucím této akce. Na základě jednání s Ing.Kormaníkem, nemůže školit trenéry v uvedeném termínu, neboť je na dovolené. Nutno zajistit jiného lektora, pana Františka Šturmu. Z: Novotný Školení první pomoci dohodnout s Dr. Macurou. Z: Krumpholc Závazné objednání areálu v Seleticích. Z: Krumpholc Do každého vydání Zpravodaje dát informaci o školení. Z: Krumpholc 2

13 K bodu č. 6 Organizační, různé 6.1. Krumpholc informoval o zápasech okresního výběru U12, U13 v Kutné Hoře kde naši podlehli 3:0, resp. 3:1. V přípravném zápase hráli s OFS Mladá Boleslav 2:2, a starší zvítězili 3: Rytina Do příštího zasedání VV zjistit u oddílů zájem o možnost hraní mládežnických soutěže 7+1, 8+1. Z: Krumpholc Usnesení č.21/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodech 5. a 6. tohoto zápisu Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 12. května od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 3

14 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 5 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 12. května 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Průběh mistrovských soutěží 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna. Usnesení č.22/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 14. dubna K bodu č. 2 Došlá pošta 2.1. TJ Pátek Odvolání proti rozhodnutí STK. VV rozhodl o svolání mimořádného jednání na čtvrtek od hod. TJ Pátek bude vyrozuměn doporučeným dopisem s tím, že nejpozději na tomto jednání má za povinnost doložit všechny potřebné dokumenty dle Souboru předpisů ČMFS. Z: Rytina, Krumpholc 2.2. TJ Křinec Zaslala zápis z VH, kde byl zvolen nový VV TJ, předsedou byl zvolen pan Petr Koblížek 2.3. Komuniké z jednání KM ČMFS ze dne Oznámení VV ČMFS o svolání mimořádné VH na den , která se bude konat ve SC Nymburk 2.5. Komuniké z 11. Zasedání VV ČMFS Usnesení č.23/2010 výkonný výbor bere na vědomí bod č.2 K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Předseda informoval o jednání s M. Ryšánkem ohledně dopisu, který mu poslal. Záležitosti, které nebyly vyřešeny, jsou předány LR ČMFS k vyjádření Byl předložen návrh na rozšíření DK o další 2 členy, Bc. Martina Ryšánka a Martina Maláta. Hlasování : M. Ryšánek 5 PRO, PROTI Mašinda, ZDRŽEL SE Pilař M. Malát 7 PRO 3.3. Předseda informoval o poradě předsedů OFS, kde se hovořilo především o úpravách mládežnických soutěží - Návrh změny Stanov to co bylo zpracováno se stahuje, bude vše zpracováno znovu 1

15 - ekonomika přetrvává špatný stav financování, obtížně se shánějí další sponzoři - Plzeňský kraj experimentální kraj kde se dlouhodobě zkoušejí novinky - krajské finále starších přípravek bude M.Novotný zjistí, zda se zúčastní družstvo Milovic Usnesení č.24/2010 výkonný výbor schvaluje volbu v bodě 3.2. Bc. M. Ryšánka a M. Maláta za členy DK K bodu č. 4 Průběh mistrovských soutěží 4.1. STK množí se problémy s nedostavením se soupeře k utkání Litol do Semic, Kounice do Přerova n.l. V minulém kole inzultace rozhodčího při utkání Stará Lysá Třebestovice. Delegace 3 RO na závěrečná utkání o postup o jejich nasazení rozhodne STK resp. KM s tím, že náklady za 2 rozhodčí ponese OFS. Rytina sjednotit na internetu delegaci RO s termíny utkání 4.2. KM - průběh soutěží zatím bez větších problémů - Návrh OFS Kutná Hora na uspořádání MOS U 10, U 11 starší přípravky KM vytipuje oddíly, které by se této soutěže mohly zúčastnit - Na jednání KM se dostavil P.Bašus z Loučeně k vysvětlení problematiky přípravky Rytina je třeba sjednotit postup KM a STK při odmítnutí podepsat Zápis 4.3. DK - prozatím bez vážnějších problémů, zvyšuje se počet trestaných hráčů 4.4. KR - Žádné zásadní připomínky. K obsazování utkání jsou více využíváni krajští RO Usnesení č.25/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace o průběhu soutěží K bodu č. 5 Organizační, různé 5.1. Kouba cup došlo k některým změnám v požadavcích 3 promotéry, náhradní hřiště jenom ve čtvrtek při nepříznivém počasí 5.2. Na OS budou doručeny bulletiny ke Kouba cupu zajistit jejich distribuci 5.3. Novotný školení trenérů licence C je v podstatě zajištěné 5.4. Rytina prodloužit termín Ankety mládežnických soutěží do konce května 5.5. Seznámit oddíly s vyhlášeným grantovým programem Usnesení č.26/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě 5 Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 16. června od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

16 Zápis č. 6 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 20. května 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Omluven: Rytina Nepřítomen: Hosté:Za TJ Pátek - Miroslav Kadlec,za SK Poříčany - Karel Nehasil Program jednání : 1) Odvolání TJ Pátek 2) Organizační, různé Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Na úvod zasedání přečetl sekretář dopis předsedy, kterým se omlouvá z jednání VV OFS, dále pak vyloučil z jednání sebe a předsedu STK. Cituji: Ve věci projednání odvolání TJ Pátek proti rozhodnutí Sportovně technické komise v případě utkání A1A 1502 jsem se rozhodl v souladu s čl.18, odst. 3; čl. 10, odst. 7 Stanov ČMFS vyloučit z rozhodování svoji osobu a dále pana Karla Mašindu, předsedu STK OFS Nymburk. Zároveň pověřil řízením jednání místopředsedu J. Voborníka. Po projednání celé záležitosti a s přihlédnutím ke všem aspektům tohoto případu rozhodl VV odvolání TJ Pátek zamítnout. PRO 5 Odůvodnění : TJ Pátek nesplnil své náležitosti jak mu to ukládá Soutěžní řád fotbalu, neboť o svých krocích odvolání neinformoval druhou stranu sporu, tj. SK Poříčany, ani STK proti jejímuž Rozhodnutí se odvolává. Článek 78, odst. 3 Soutěžní řád fotbalu. Usnesení č.27/2010 výkonný výbor zamítá odvolání TJ Pátek na základě výše uvedeného odůvodnění a ukládá sekretáři OFS neprodleně o tomto rozhodnutí informovat TJ Pátek Z: Krumpholc T: K bodu č. 2 Organizační, různé 2.1. Voborník doporučení DK, aby do zápisu uváděla i ty případy, které projednají, ale od trestu upustí 2.2. Doporučení DK na doklad Rozhodnutí doplnit větu zastavení závodní činnosti 2.3. Členové VV si na červnové jednání připraví náměty do Rozpisu soutěží 2010/2011 Usnesení č.28/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě 2 Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 16. června od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 1

17 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 7 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 16.června 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Pilař Omluven: Novotný Nepřítomen: Hosté: Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Průběh mistrovských soutěží 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna. Usnesení č.29/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 20.května K bodu č. 2 Došlá pošta 2.1. OFS Kolín zaslal zpět stížnost FK Loučeň na výkon RO Freunda při zápase Městec Králové Loučeň. Návrh na potrestání musí provést KR OFS Nymburk, ta se potom předá na OFS Kolín. Usnesení č.30/2010 výkonný výbor bere na vědomí bod č.2 K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Předseda informoval o průběhu mimořádné VH ČMFS, která proběhla ve SC Nymburk a při které proběhla volba členů ORK ČMFS. Navrhovaný člen OFS Nymburk, pan Bc.Martin Ryšánek, nebyl do ORK zvolen Obdrželi jsme závazný příslib finančních prostředků pro rok 2010 z vlastních zdrojů v celkové výši ,- Kč. Rozdíl oproti plánované výši ,- bude pokryt z rezervy rozpočtu Poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci Kouba Cupu. Vítězem se stalo mužstvo Středočeského kraje Velice pozitivně bylo zhodnoceno krajské finále přípravek, kde v mladších obsadilo mužstvo Bohemie Poděbrady 8. místo a ve starších AFK Milovice 5. místo Nominační utkání výběru OFS U10 U11 proběhne 19.června 2010 na hřišti AFK Nymburk. Pozvánky byly rozeslány. Z účasti se řádně omluvili AFK Milovice Školení trenérů licence C zbývají doladit některé maličkosti. Pozvánky s programem na školení i doškolení byly rozeslány na adresy jednotlivých účastníků. Celkový počet je 14 zájemců na doškolení a 33 zájemců o školení. Usnesení č.31/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy 1

18 K bodu č. 4 Průběh mistrovských soutěží 4.1. STK bez závažnějších problémů 4.2. KM - problém byl u zápasu Kounice Rožďalovice, bude ještě řešeno v KM. KM není známo, zda Kounice chtějí postupovat do I.A třídy. Rytina je třeba, aby tuto informaci KM zjistila a nečekala až na vyjádření oddílu DK - Rytina je třeba, aby se na každé zasedání dostavil předseda DK nebo jím pověřený zástupce, aby byly přenášeny informace 4.4. KR - Žádné zásadní připomínky. Z pohledu KR je přínos výměna RO z OFS Kolín, bylo by dobré navázat spolupráci i s OFS Mladá Boleslav. Usnesení č.32/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace o průběhu soutěží K bodu č. 5 Organizační, různé 5.1. Mimořádná valná hromada a losovací aktiv proběhne ve čtvrtek 22.července Usnesení č.33/2010 výkonný výbor rozhodl uspořádat VH a LA Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 1. července 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

19 Zápis č. 8 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 1. července 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný,Pilař Hosté: Brett Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Průběh mistrovských soutěží 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna. Usnesení č.34/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 16.června K bodu č. 2 Došlá pošta 2.1. VV obdržel kopii odvolání proti svému rozhodnutí ze dne ve věci kontumace TJ Pátek 2.2. Komuniké z jednání ORK ČMFS ze dne Komuniké ze 14. zasedání VV ČMFS ze dne a jeho doplnění ohledně ošetřování hráče, hokejového střídání, penaltového rozstřelu a baráže Usnesení č.35/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě č.2 K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Informace o rozdělení prostředků akce Zelený trávník 3.2. Žádost o nahlášení nových RO na KFS žádný, dohodnuto s pí Žákovou 3.3. Pracovní předsednictvo na VH a LA bude složeno z předsedy a předsedů komisí 3.4. Na VH pozvat pány Dobřenského a Horského k předání vyznamenání 3.5. Školení a doškolení trenérů licence C proběhlo ve dnech v Seleticích. Bylo vyškoleno 26 a doškoleno 11 trenérů. Lze hodnotit jako velice zdařilou akci a všem organizátorům patří srdečné poděkování. Po odchodu předsedy na jednání KM se řízení jednání ujal J.Voborník. Usnesení č.36/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy K bodu č. 4 Průběh mistrovských soutěží 4.1. STK je provedeno rozdělení do jednotlivých skupin 4.2. KM - je provedeno rozdělení do jednotlivých skupin 4.3. Žádost některých oddílů o možnost, aby předzápas hrálo družstvo přípravek. Návrh KM - Hrací dny pro přípravku starší pouze pondělí, pro přípravku mladší pouze středa. Hlasování 5 PRO, PROTI Rytina, Krumpholc 1

20 4.4. DK - Bez připomínek, je zpracován převod trestů na příští ročník soutěže 4.5. KR - Žádné zásadní připomínky. Usnesení č.37/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace o průběhu soutěží a schvaluje hrací dny pro přípravky v bodě 4.3. K bodu č. 5 Organizační, různé 5.1. Návrh na poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20 tis. Kč pro AFK Nymburk za významnou spolupráci při zajištění činnosti Okresních výběrů žáků 5.2. Ocenění vítězů jednotlivých skupin dospělých poháry 1-3 místo, vítězové a první v soutěži slušnosti míč. Mládež poháry předány, vítězové obdrží míč Byla projednána pracovní verze Rozpisu soutěží pro rok Definitivní podoba RS bude dokončena na příštím zasedání VV. Usnesení č.38/2010 výkonný výbor schvaluje mimořádnou dotaci pro AFK Nymburk ve výši 20 tis. Kč, bere na vědomí informace v bodě 5.2. a 5.3. Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 14. července 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

21 Zápis č. 9 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 20. července 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný,Pilař Hosté: Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Příprava VH a LA 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna. Usnesení č.39/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 1. července K bodu č. 2 Došlá pošta 2.1. VV obdržel dopis RO Freunda OFS Kolín, kterému byl poškozen automobil při utkání v městci Králové RO Freund musí vymáhat škodu na pořadateli utkání 2.2. VV obdržel mail od Ing.Drobného z AFK Sadská ohledně vybírání hráčů do výběrů U12 a U13 OFS na základě tohoto navrhne KM motivačně-ekonomické faktory pro tyto výběry 2.3. VV obdržel rezignaci pana Ladislava Rubeše na člena STK k datu Usnesení č.40/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě č.2 K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Informace z jednání ORK jehož se zúčastnili Rytina, Mašinda, Voborník odvolání TJ Pátek proti rozhodnutí VV OFS ORK změnila rozhodnutí VV OFS, zrušila kontumaci utkání SK Poříčany TJ Pátek a udělila TJ Pátek pokutu 1000,- Kč. O rozhodnutí bude VV OFS písemně vyrozuměn Předsedou byl předložen návrh na rozdělení finančních příspěvků pro jednotlivé oddíly. Vycházelo se z finančního příslibu ČMFS a bodového ohodnocení. PRO Byl podán návrh na rozdání schváleného rozdělení na VH , přestože není stoprocentně jisté, zda obdržíme přislíbenou výši příspěvku. PRO 3, PROTI Voborník, Mašinda, Novotný, Pilař Usnesení č.41/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy v bodě 3.1. a schvaluje rozhodnutí v bodech 3.2. a 3.3. K bodu č. 4 Příprava VH a LA Valná hromada je svolána k doplňující volbě třetího člena RK. Oddíly byly obeslány s možností zaslat do návrh na člena. Do dnešního dne byly zaslány následující kandidátky. 1

22 Rudolf Řasa - Sokol Kostomlaty - osobně Milan Mýto - TJ Straky - osobně Ladislav Rubeš - TJ Křinec - doporučeně Z uvedeného vyplývá, že podmínky splnili pouze dva navrhovaní kandidáti, Rudolf Řasa a Milan Mýto. Usnesení č.42/2010 výkonný výbor bere na vědomí návrhy kandidátů a ponechá na rozhodnutí VH, zda zařadit do volby všechny tři 4.2. Řízení VH v pracovním předsednictvu bude předseda VV a předsedové komisí 4.3. Losovací aktiv bude následovat hned po skončení volby člena RK. LA bude řídit sekretář OFS, předsedové komisí zůstávají v pracovním předsednictvu Voborník seznámení se změnami v Rozpisu soutěží Mašinda, Pilař krátké zhodnocení soutěží Rytina, Krumpholc, Voborník předání cen vítězům jednotlivých soutěží Usnesení č.43/2010 výkonný výbor bere na vědomí organizační zajištění VH a LA K bodu č. 5 Organizační, různé 5.1. Návrh na posílení KM panem Jaroslavem Bobčíkem PRO Hlášení výsledků mládeže výsledky hlásí jenom Dorost, OP žáci a OS žáci Do Rozpisu soutěží zapracovat veškeré změny ve styku s oddíly mail, internet. Usnesení č.44/2010 výkonný výbor schvaluje pana Jaroslava Bobčíka za člena KM a bere na vědomí informace v bodě 5.2. a 5.3. Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 11. srpna 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

23 Zápis č. 10 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 11. srpna 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Pilař Omluven: Novotný Hosté: Brett Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Zhodnocení VH a LA 5) Příprava ročníku 2010/2011 6) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Üvodní slovo Krumpholc Bylo konstatováno, že všechna usnesení z minulého zápisu jsou splněna, bod 2.2. bude upřesněn na jednání KM. Usnesení č.45/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 20. července K bodu č. 2 Došlá pošta 2.1. Přípis z ČMFS žádost o zaslání Rozpisu soutěží paní Rehové v tištěné podobě pro výpočet bodového hodnocení a archivaci Z: Krumpholc 2.2. Přípis SKFS posunutí setkání předsedů KR OFS na 1 týden v září 2.3. Přípis SKFS zasedání zástupců KM OFS ohledně meziokresních soutěží se bude konat od hodin na SKFS účast Rytina Usnesení č.46/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě č.2 K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Předseda informoval o činnosti RK neohlášené jednání na den oznámeno bylo na záznamník faxu ve hodin. Po projednání s předsedou RK bylo dohodnuto, že zasedání RK proběhne po doplnění třetího člena RK. Termín bude oznámen p.rytinovi, který zajistí vše potřebné. Usnesení č.47/2010 výkonný výbor bere na vědomí informaci předsedy K bodu č. 4 Zhodnocení VH a LA Rytina provozovatelka Dělnického domu zapomněla zajistit ozvučení sálu, což bylo nepříjemné, ale překonalo se to 4.2. Kandidátky pro volbu člena RK VV projednal 3 kandidáty, přišel doporučeně návrh na Jiřího Hlinku z TJ Sokol Stará Lysá a před jednáním předložil kopii Návrhu ještě pan Bořivoj Jiránek z TJ Libice n.c. s tím, že originál vhodil do schránky. Přestože tito kandidáti nesplnili podmínky kandidatury, rozhodla VH připustit je k volbě. 1

24 4.3. LA byla řešena pouze stížnost TJ Dvory k zařazení do jiné skupiny než požadovali. Bylo s nimi na místě vysvětleno. Vyhodnocení a předání cen v pořádku. Usnesení č.48/2010 výkonný výbor bere na vědomí zhodnocení VH a LA K bodu č. 5 Příprava ročníku 2010/ STK první zasedání , zkusí zatím pracovat ve třech, když to nepůjde doplní se jeden člen 5.2. KM zasedání rozdělení soutěží mezi jednotlivé členy komise KM zpracuje pravidla pro soutěže mládeže a adresáře 5.3. DK první zasedání kontrola převodu trestů 5.4. Provést kontrolu kolaudace hřišť, chybějící doplnit Usnesení č.49/2010 výkonný výbor bere na vědomí průběh přípravy K bodu č. 6 Organizační, různé 6.1. Pan Mašinda žádost o dobití telefonu na hlášení výsledků Usnesení č.50/2010 výkonný výbor schvaluje částku 500,- na dobití telefonu Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 8. září 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

25 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 11 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 8. září 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Omluven: Hosté: Ryšánek Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Došlá pošta 3) Informace předsedy 4) Seminář RO 5) Statut DK 6) Ekonomika 7) Průběh soutěží 8) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Zápis schválen bez připomínek. Usnesení č.51/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 11. srpna K bodu č. 2 Došlá pošta 2.1. Žádost TJ Dvory o vrácení finanční kompenzace za mládež. Doloženo potvrzení o hostování 6 hráčů dorostu. VV souhlasí Přípis ČMFS připomínkové řízení k návrhu Stanov a Disciplinárního řádu ČMFS. Podávání návrhů je do 30.9.t.r., seznámit komise. Z: Krumpholc 2.3. Přípis ČMFS komuniké z 15. řádného zasedání VV ČMFS Usnesení č.52/2010 výkonný výbor souhlasí s vrácením 500,- Kč TJ Dvory bod 2.1. a bere na vědomí informace v bodě č.2.2. a 2.3. K bodu č. 3 Informace předsedy 3.1. Předseda informoval o změnách v soutěžích výběrů OFS, které budou již od podzimní soutěže U12 bude hráno 8+1. Výběry U13 letos dohrají a pro příští období již budou pouze výběry U11 a U10 systém 5+1. Odlišnosti od pravidel obdržíme ČMFS nabídlo za 100,- Kč míč Puma 3 pro přípravky zájem z oddílů asi 70 míčů 3.3. Proběhne školení trenérů licence B přibližně v listopadu až lednu, cena 5 800,- Kč, bližší podrobnosti budou sděleny 3.4. Fungování výběrů doposud není v ideálním stavu, talenty se nevyhledávají. Návrh: U13 trenér p. Bašus, U12 trenér p. Košvanec, nové výběry U10 a U11 p. Němeček, který by zároveň vyhledával nové talenty. Hlasování PRO Na sjednáno přátelské utkání s OFS Hradec Králové na hřišti v Novém Bydžově. 1

26 3.6. Termínová listina pro soutěže U12 a U13 bude v nejbližší době rozeslána Ing.Kormaníkem. Usnesení č.53/2010 výkonný výbor bere na vědomí informaci předsedy v bodech 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. a 3.6. schvaluje pana Milana Němečka vedoucím výběrů U10, U11 a vyhledáváním talentů K bodu č. 4 Seminář RO 4.1. Účast na semináři dobrá. Je třeba se více věnovat začínajícím rozhodčím Kolaudace hřišť RO již kontrolují lavičky, společně s STK další věci jako hrací plocha, branky atd Nominační listina KR předložila Nominační listinu rozhodčích pro podzim Předseda předložil návrh, aby nebyl RO Václav Malý, vzhledem k problematickým výkonům v jarní části, obsazován do utkání Okresního přeboru. Hlasování PRO 5, Zdržel se - Mašinda Usnesení č.54/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace ze semináře RO v bodech 4.1. a 4.2. a schvaluje Nominační listinu RO s tím, že RO Malý nebude obsazován do OP K bodu č. 5 Statut DK 5.1. Úvodní slovo za DK pan Ryšánek Hlasování PRO - 6 Usnesení č.55/2010 výkonný výbor schvaluje Statut disciplinární komise K bodu č. 6 Ekonomika 6.1. Předseda seznámil s čerpáním rozpočtu od počátku roku. Vzhledem k vývoji financování VV rozhodl prozatím odložit zaslání příspěvku do oddílů Byla předložena nová Směrnice pro poskytování cestovních náhrad. Hlasování PRO - 6 Usnesení č.56/2010 výkonný výbor schvaluje Směrnici pro poskytování cestovních náhrad K bodu č. 7 Průběh soutěží 7.1. STK - prozatím bez vážnějších problémů, při kontrole zjištěno, že TJ Vestec doposud neuhradil vklad do soutěže bude řešeno v zápise STK 7.2. KM - OP dorostu bez problémů, žákovské soutěže se teprve rozjíždějí, je třeba upozornit RO, aby používali schválené nové zápisy o utkání 7.3. DK - velké množství vyloučených hráčů, jinak bez větších problémů 7.4. KR - je třeba sjednotit s OFS Kolín některé odlišnosti malá domů, co může brankář a pod. ve společné soutěži Usnesení č.56/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace o průběhu soutěží K bodu č. 8 Různé Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 13. října 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

27 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č. 12 z jednání výkonného výboru OFS konaného dne 13.října 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Omluven: Hosté: Ryšánek Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Odvolání p.šlechty z Unionu Hradčany 3) Průběh mistrovských soutěží 4) Financování 5) Došlá pošta 6) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Zápis schválen bez připomínek. Usnesení č.57/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 8.září K bodu č. 2 Odvolání p.šlechty z Unionu Hradčany 2.1. Předseda seznámil členy VV OFS s Odvoláním proti rozhodnutí DK OFS Nymburk, Které zaslal hráč Unionu Hradčany pan František Šlechta, r.n Vzhledem k tomu, že odvolání nesplňovalo všechny náležitosti dle SŘ a DŘ ČMFS, byl odvolavatel vyzván na jejich doplnění doporučeným dopisem, který sloužil zároveň jako pozvánka na dnešní jednání VV OFS. Bylo konstatováno, že ani po výzvě k doplnění, nebyla splněna náležitost ve smyslu článku 25) DŘ ČMFS Zástupce DK OFS Nymburk pan Ryšánek seznámil členy VV s celkovým postupem DK v této kauze. Konstatoval, že se jmenovaný nezúčastnil a ani neomluvil na jednání DK dne , na které byl prostřednictvím zápisu DK č 7/10-11 a jeho zveřejněním ve Zpravodaji pozván Vzhledem k tomu, že se František Šlechta ani na dnešní jednání VV OFS nedostavil, ani se neomluvil, byl dán tento návrh: VV OFS potvrzuje panu Františku Šlechtovi trest udělený DK OFS Nymburk a zároveň konstatuje, že nebyly z jeho strany splněny podmínky pro podání odvolání. Hlasování: PRO 4, PROTI Pilař, ZDRŽEL SE Novotný, Čepelka Usnesení č.58/2010 výkonný výbor potvrzuje rozhodnutí DK OFS Nymburk č. j. 59/10-11 ze dne a ukládá o tomto rozhodnutí písemně vyrozumět F.Šlechtu. T: zpracovat do , Z: Rytina, Mašinda, Krumpholc K bodu č. 3 Průběh mistrovských soutěží 3.1. STK - musí se dořešit stav branek v Netřebicích, vzhledem k odloženým utkáním nebylo možno zkontrolovat - TJ Vestec již uhradil své závazky 1

28 - Informace o uložené pokutě 2 000,- Kč za nedostatečnou pořadatelskou službu při utkání Libice n.c. Kostomlaty - Rozhodnutí o odvolání TJ Pátek ještě OFS neobdržel - Vzhledem k problémům, které se vyskytují na jednotlivých hřištích, navrhuje STK provést nové kolaudace hřišť do konce ročníku Doposud nesehráno 6 utkání vzhledem k nezpůsobilému terénu dohody na Při této příležitosti STK vyslovuje pochvalu TJ Straky a TJ Křinec, kteří si operativně dohodli sehrání utkání na náhradních hřištích 3.2. KM - hodně nesehraných utkání v Okresním poháru Stratov, jinak bez problémů Novotný malé formy kopané, které se zavedly, jsou šité horkou jehlou, bude třeba po sezóně vyhodnotit a upravit Novotný vzhledem k tomu, že se všechna utkání hrají na ZOMce, bylo by třeba zakoupit typizované branky Novotný požadavek do Zpravodaje, znovu připomenout brankářskou školu 3.3. DK - Statut DK stanovuje, co má vyloučený hráč dokládat u DK pokud nebude předloženo platné Prohlášení hráče, nebude DK případ projednávat 3.4. KR - problémy s některými RO Řehák, Křivka. Stížnost z Kamenného Zboží na RO Budaye, byla osobně vyřešena Usnesení č.59/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě č.3) K bodu č. 4 Financování 4.1. Vývoj financování v letošním roce je neuspokojivý, bohužel je to odrazem financování celé organizace ČSTV Na základě podkladů KM OFS, rozdělí VV na příštím zasedání příspěvek pro oddíly, které pořádaly turnaje mládeže 4.3. Výhled financování na příští rok v současné době je prováděn průzkum potřeb jednotlivých OFS ve vazbě na výbory regionálních sdružení Usnesení č.60/2010 výkonný výbor bere na vědomí průběh financování K bodu č. 5 Došlá pošta Viz bod 2). K bodu č. 6 Organizační, různé 6.1. Výběry OFS U12, U13 sehrají v úterý v Kostelci nad Černými lesy soutěžní utkání s Prahou východ 6.2. V herní přestávce provést školení zdravotníků, pozvat i trenéry licence C termín bude upřesněn Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 10. listopadu 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

29 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Hosté: Brett Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Informace předsedy 3) Průběh mistrovských soutěží 4) Došlá pošta 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Zápis schválen bez připomínek, požadavek v bodě 3.2. bude řešen zařazením do rozpočtu roku Usnesení č.61/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 13.října 2010 K bodu č. 2 Informace předsedy 2.1. Kolaudace hřišť KR navrhne do příštího zasedání VV 10 RO, kteří provedou při svých nominacích kontrolu jednotlivých stadionů. Při nejasnostech bude řešeno následně Delegáti RO od jara 2011 budou k dispozici následující delegáti: Jiří Hofman, František Borovička, Vladimír Doubek, Karel Brett Školení zdravotníků školení proběhne v Seleticích v neděli 13.února 2011, podrobnosti budou včas zveřejněny 2.4. Spolupráce s OFS Kolín VV pověřuje předsedu k projednání dosavadní spolupráce s předsedou OFS Kolín proběhne schůzka vedení okresních výběrů ohledně dalšího směrování jejich činnosti 2.6. Předseda informoval o schůzce se zástupci Public football a Fincentrum ohledně produktu TREFA pojištění pro fotbalisty. Po obdržení materiálů s nimi budou všechny TJ seznámeny Byl předložen návrh na společnou schůzi všech komisí a VV OFS tato se bude konat v pátek od hodin v Penzionu Panorama Rozdělení příspěvku na mládežnické turnaje na základě doporučení KM, rozhodl VV udělit příspěvky následovně: Termín Pořadatel Kategorie Počet družstev Částka Kč 5.6. TJ Křinec přípravka TJ Křinec žáci FK Loučeň přípravka S. Krchleby přípravka AFK Milovice přípravka ml AFK Milovice přípravka st AFK Milovice přípravka ml AFK Milovice přípravka st

30 Usnesení č.62/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace předsedy v bodech , schvaluje příspěvek na mládežnické turnaje dle bodu 2.8. a ukládá KM vypracovat směrnici pro pořádání těchto turnajů na sezonu K bodu č. 3 Průběh mistrovských soutěží 3.1. STK - stále chybí zápisy od RO Manžela - závady v 9.kole nesehrané utkání, kde k zápasu nenastoupili domácí S.Přerov B - 10.kolo incident na hřišti (vypálená tráva) v utkání Přerov Městec Králové, škodu mají na svědomí fanoušci hostů - Sokol Lipník byl rovněž pokutován 1000,- za nedostavení se k zápasu - STK schválila delegaci 3 rozhodčích na utkání Městec Pátek - Dohrávky jsou v pořádku, až na případy, které se řeší v STK a DK, neoprávněné starty hráčů - Stále častěji se vyskytují případy nehlášení výsledků KM - stále chybí zápisy od RO Manžela - v současné době je stále hodně neodehraných utkání - OP dorostu probíhá bez větších problémů - KM přistoupila k vyloučení žáků TJ Pátek z OS jarní část se musí přelosovat - Do příštího ročníku se poradit, zda oddíly za nehlášení výsledků předávat do DK k potrestání (při opakovaném provinění) 3.2. DK - Řešeny problémy s neoprávněným startem hráčů a žáci TJ Pátek - Na příštím zasedání DK bude řešen RO Manžel - V minulém kole bylo řešeno 22 vyloučených, z toho 6 dorostenců!!! - Jednání DK se již delší dobu nezúčastňují členové Petrželka a Hůlka 3.3. KR - DŘ ČMFS zásadně neřeší potrestání hráčů, kteří hrají na cizí RP - KR předala k řešení případ RO Manžela - KR doporučuje STK, aby při změně termínu utkání ze SO na NE a obráceně, nařídila sehrát utkání již od hodin problémy s obsazováním těchto utkání RO Usnesení č.63/2010 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě č.3) K bodu č. 4 Došlá pošta 4.1. Představení nových webových stránek Komise pro stadiony a hrací plochy Nabídka ubytování Hotel Javor K bodu č. 5 Organizační, různé Příští zasedání VV OFS se koná v pátek 10. prosince 2010 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

31 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č.14 z jednání VV OFS konaného dne 10.prosince 2010 od hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Čepelka, Krumpholc, Mašinda, Novotný, Pilař Hosté: Brett Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Informace předsedy 3) Informace z jednotlivých komisí 4) Došlá pošta 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Üvodní slovo Krumpholc Zápis schválen bez připomínek, k bodu 2.1. Zajištěno 10 rozhodčích, 5 okresních a 5 krajských; k bodu 2.2. delegáti RO se zúčastní školení RO v únoru 2011 Usnesení č.64/2010 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 10. listopadu 2010 K bodu č. 2 Informace předsedy 2.1. Předseda informoval o velmi vážné situaci ohledně financování sportu v ČR včetně fotbalu. Proto předložil návrh, aby se v letošním roce neposílaly dotace do oddílů. Hlasování: PRO Rytina, Voborník, Pilař, Krumpholc PROTI Čepelka, Mašinda, Novotný Usnesení č.65/2010 výkonný výbor schvaluje návrh nezasílat v letošním roce dotace K bodu č. 3 Informace z jednotlivých komisí 3.1. STK - přehled kolaudací hřišť, přesný postup bude projednán na únorovém VV - předseda připraví průvodní dopis zašleme do oddílů, aby se na to připravili - termínová listina na jaro 2011, KM musí upřesnit zda budou hrát dorostenci dříve 3.2. KM - okresní pohár se musí přelosovat kvůli Pátku, v okresní soutěži budou 2 volna 3.3. DK - proběhlo celkem 15. jednání vyloučeno 127 hráčů, 13 dorostenců! - zhodnocení činnosti Hůlka a Petrželka nechodí bude řešeno před začátkem soutěží 3.4. KR - zhodnocení činnosti problémy s RO Manželem, příprava aktivu RO poplatek stanoven na 300,- Kč Usnesení č výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě č.3) 1

32 K bodu č. 4 Došlá pošta 4.1. OFS obdrželo dopis odvolání proti rozhodnutí DK od TJ Sokol Kněžice. - VV OFS toto odvolání neprojednal neboť nesplňuje základní podmínky pro odvolání dle DŘ ČMFS. O tomto bude TJ informována dopisem. K bodu č. 5 Organizační, různé Příští zasedání VV OFS se koná ve středu 12. ledna 2011 od hodin. Zapsal: Antonín Krumpholc 2

33 Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č.15 z jednání VV OFS konaného dne 12.ledna 2011 od hodin v zasedací místnosti OS TJ- SK Nymburk. Přítomni: Rytina, Voborník, Krumpholc, Mašinda, Pilař Omluveni: Čepelka, Novotný Program jednání : 1) Kontrola zápisu z minulého jednání 2) Informace předsedy, došlá pošta 3) Školení RO 4) Informace z jednotlivých komisí 5) Organizační, různé K bodu č. 1 Kontrola zápisu Úvodní slovo Krumpholc Zápis schválen bez připomínek, k bodu 4.1. TJ Sokol Kněžice informována dopisem s určením termínu pro doplnění odvolání dle čl. 76 odst. 3 SŘ ČMFS. Usnesení č.01/2011 výkonný výbor schvaluje zápis ze dne 10. prosince 2010 K bodu č. 2 Informace předsedy 2.1. Turnaje OFS konané dne a požadavek tří rozhodčích dopoledne a tří odpoledne na každý turnaj, odměna 50,- Kč/ zápas PRO 5, Z: předseda KR 2.2. Financování byl přednesen přehled financování OFS za rok Porada na Strahově ohledně zajištění činnosti regionálních sdružení podařilo se sehnat prostředky, bude prováděno přeúčtováním nákladů na jednotlivé svazy proběhne v sídle KFS pravidelné setkání zástupců KM OFS zúčastní se Rytina Usnesení č.02/2011 výkonný výbor schvaluje odměnu RO na turnaje OFS K bodu č. 3 Školení RO 3.1. Rozeslat dopis ohledně zaplacení příspěvku na školení RO (poplatek stanoven na minulém VV na 300,- Kč), aby bylo možno zajistit potřebný počet noclehů a stravování. Na školení pozvat i delegáty Borovička, Doubek, Brett Z: Krumpholc 3.2. KFS pořádá seminář pro nadějné rozhodčí, za OFS se zúčastní : Musil Miroslav, Šebela Jiří, Leština Karel a Dvořák Petr. Usnesení č.03/2011 výkonný výbor bere na vědomí informace v bodě 3) K bodu č. 4 Informace z jednotlivých komisí 4.1. STK - rozlosování bude zveřejněno u jednotlivých soutěží ne v celku aby se tam promítaly jednotlivé změny v průběhu soutěže - Začátek soutěží je stanoven na 27. března 2011, ukončení 19. června dorostenci zahájí soutěž 13. března 2011, ukončení 19. června

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č.20 ze dne 9.9.204 ) VV schvaluje: - Zápis č.9 - Doplněnou Listinu RO OFS Nymburk - Rozdělení dotace na mládež z Programu V. MŠMT - Účetní převod vkladu klubů do soutěže na zvláštní

Více

2. F o t balový z pravodaj

2. F o t balový z pravodaj 2. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 6. září 2010 Číslo O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.3/10-11 Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek Omluven:

Více

13. F o t balový z pravodaj

13. F o t balový z pravodaj 13. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 22. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.13 z jednání VV OFS konaného dne 10.listopadu 2010

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise mládeže z jednání konaného dne 23.8.202 Přítomni: Borovička, Fridrich, Rytina Omluven: Košvanec Okresní fotbalový svaz Nymburk Zápis č.0/2-3 Bod č. Kontrola zápisu č. 33 ze dne 29.6.202.. Zápis schválen. 2.. Informace

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/4-5 z jednání konaného dne 2.8.204 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Voborník, Hlavička, Karlík, Hofman, Omluveni: Kubečka, Havlas 3.. KR bere na vědomí příchod nového

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2017-2018 7.září 2017 Číslo 03...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U RK Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Komuniké k zasedání VV č. ze dne 5..203 ) VV vyhověl odvolání TJ Sokol Kounice Utkání III.A třídy A2A 0205 Kounice- Bříství, se kontumuje 3:0 a 3 body ve prospěch TJ Sokol Kounice 2) VV schvaluje: - převod

Více

10. F o t balový z pravodaj

10. F o t balový z pravodaj 10. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 1. listopadu 2010 Číslo..28. O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.11/10-11 z jednání konaného dne 29.října

Více

17. F o t balový z pravodaj

17. F o t balový z pravodaj 17. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 18.dubna 2011 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Výkonný výbor OFS Zápis č.19 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

01. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2012-2013 27. srpna 2012 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.38 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 12. dubna 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 17...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín Krumpholc

Více

Okresní fotbalový svaz PÍSEK

Okresní fotbalový svaz PÍSEK Okresní fotbalový svaz PÍSEK Tylova ulice 395, 397 01 Písek tel. 604 856 457, ofspisek@seznam.cz Přítomni z VV OFS Písek : Řezáč Michal, Peklo Vratislav, Matyš Jakub,Košatka Josef, Kotalík Petr Grassroots

Více

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM

LETNÍ AKTIV KLUBŮ. 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ 3.7.2015 Ústí nad Labem OFS ÚSTÍ NAD LABEM LETNÍ AKTIV KLUBŮ OFS ÚSTÍ NAD LABEM 3.7.2015 Program: Prezence, administrativní a finanční náležitosti Zahájení Zpráva předsedy VV OFS Ústí

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 9. listopadu 2018 Číslo 12...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 15.dubna 2016 Z P R A V O D A J Číslo O F S N Y M B U R K 16...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 3. května 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 20...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín Krumpholc

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Zpravodaj. OFS Nymburk

Zpravodaj. OFS Nymburk ROČNÍK 2011-2012 4. června 2012 Číslo Zpravodaj 26...28.1 OFS Nymburk Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Výkonný výbor Zápis č.35 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 5. října 2018 Číslo 07...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

14. F o t balový z pravodaj

14. F o t balový z pravodaj 14. F o t balový z pravodaj Ročník 2010-2011 29. listopadu 2010 Číslo..28.1 O F S N y m b u r k Úřední zprávy fotbalového svazu Sportovně technická komise Zápis č.15/10-11 z jednání konaného dne 25.listopadu

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 20. září 2018 Číslo 05...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 21. června 2019 Číslo 27...28. Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 09-15 hod ST 09-13 hod ČT 10-17 hod

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 11. dubna 2019 Číslo 17...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17 hod

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/4-5 z jednání konaného dne 4.8.204 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec, Pilař Omluveni: Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis AFK Milovice

Více

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice

R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice R O Z P I S okresních volejbalových soutěží dospělých řízených STK VV OVS Pardubice 2017-2018 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Vyhlašovatelem nemistrovských soutěží Okresní nemistrovská

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/6-7 z jednání konaného dne 23.8.206 od 5:30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Kubečka, Karlík, Hlavička, Havlas Omluveni: Voborník, Hofman Bod č. Kontrola Zápisu č.4/5-6 schváleno

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích. Zápis č. 01/17-18

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích. Zápis č. 01/17-18 Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č. 01/17-18 z jednání konaného dne 16.8.2017 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk. Přítomni: Voborník, Kubečka, Hlavička, Havlas Omluveni:

Více

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny:

Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: ROČNÍK 2015-2016 14. září 2015 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 01...28.1 Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

Sportovně technická komise OFS Přerov

Sportovně technická komise OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Sportovně technická komise

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail:

O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. N Y M B U R K Nerudova 512/ Nymburk Tel , mail: O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: info@ofsnymburk.cz ROZPIS SOUTEŽÍ ročník 2015-2016 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne 22.8.203 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Flaška, Doubek, Košvanec Omluveni: Pilař, Šercl Bod č. Došlá pošta.. Přípis TJ Sokol

Více

Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech května 2018 sportovní areál HLUK

Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech května 2018 sportovní areál HLUK Memoriál Vladimíra Betky výběry OFS, pásmo - východ ve dnech 9. - 10. května 2018 sportovní areál HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: ve středu 9. 5. 2017 do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ

PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ PŘEDPIS DLOUHODOBÉ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 2018 KOMISE NOHEJBALU ROKYCANY ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ 1 2 Komise nohejbalu Rokycany Český nohejbalový svaz Jiráskova 214/I, 337 01 Rokycany ------------------------------------------

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Praha 6 Břevnov, Bělohorská 19 Komise rozhodčích. ZÁPIS č. 10/2019

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Praha 6 Břevnov, Bělohorská 19 Komise rozhodčích. ZÁPIS č. 10/2019 ZÁPIS č. 10/2019 ze zasedání KR ČVS v neděli 3. února 2019 od 10:00 v zasedací místnosti Moravia Lacto a.s., Jiráskova 94, Jihlava Přítomni: Martin Hudík, Luboš Pecháček, Zdeněk Škoda, Antonín Pejpal,

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel.: 736 645 998 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK 2018-2019 23. listopadu 2018 Číslo 14...28.1 Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K Úřední zprávy nymburského okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 08-15 hod ST 08-15 hod ČT 09-17

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č./5-6 z jednání konaného dne 20.8.205 od 5.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Mašinda, Doubek, Šercl, Myška, Flaška Omluveni: Pilař dlouhodobě nemocen Bod č. Došlá pošta.. Přípis

Více

DOSPĚLÝCH. České Budějovice

DOSPĚLÝCH. České Budějovice JIHOČESKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ROZPIS JIHOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH 2018 2019 České Budějovice 13.05.2018 http://kuzelkakraj.webnode.cz/ 1 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží: Všechny soutěže

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 14 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 08. 10. 2015; čas jednání 15:00-19:57 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák Omluven:

Více

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, PO BOX 69 telefon: * fax:

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, PO BOX 69 telefon: * fax: ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 400 01 Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, PO BOX 69 telefon:475 210 244 * fax:475 210 706 *e-mail:@seznam.cz Zápis z jednání Komise mládeže ÚKFS úterý 13.8.2013, 18:00 hodin Presscentrum

Více

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013

Z Á P I S č. 2. ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Výkonný výbor okresního sdružení ČUS Vsetín Z Á P I S č. 2 ze schůze výkonného výboru Okresního sdružení ČUS Vsetín, konané dne 20. srpna 2013 Schůze byla zahájena v 16.00 hodin. Schůzi zahájil a řídil

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel./fax: 581 207 000 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 11/2015

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 11/2015 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 11/2015 z 11. zasedání

Více

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě

Zápis z valné hromady, konané dne v Ostravě ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE Oblast Severní Morava 702 00 OSTRAVA Mor. Ostrava, Vítkovická 3083/1 TEL. 596 617 191, 733 553 177 E-mail:basketsm@seznam.cz Všechny údaje o basketu na Severní Moravě najdete

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Středočeský krajský volejbalový svaz Břevnovská 19, Praha 6 Břevnov. 5. informace o průběhu mistrovských soutěžích

Středočeský krajský volejbalový svaz Břevnovská 19, Praha 6 Břevnov. 5. informace o průběhu mistrovských soutěžích Středočeský krajský volejbalový svaz Břevnovská 19, 160 00 Praha 6 Břevnov Zápis č.2 ze zasedání výboru Středočeského konaného 10.5.2017 v Praze Přítomni: p. Jindřich Licek, Jiří Sloup, Daniel Rosenbaum,

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 10/2015

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 10/2015 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 10/2015 z 10. zasedání

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích

Okresní fotbalový svaz Nymburk Komise rozhodčích Zápis č.0/3-4 z jednání konaného dne 5.8.203 od 5.30 hod. v klubovně TJ Sokol Krchleby Přítomni: Voborník, Hlavička, Kubečka, Hofman, Havlas, Karlík 3.. Oznamujeme všem RO OFS Nymburk, že dne 23.8.203

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne v Praze ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 16. 8. 2017 v Praze Přítomni: Jiří Jančálek, Vladimír Sedláček, Hanuš

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor

Okresní fotbalový svaz Nymburk Výkonný výbor Zápis č.38 z jednání výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Nymburk konaného dne 6.8.202 od 6.00 hodin v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Rytina, Voborník, Mašinda, Krumpholc, Čepelka,

Více

Zápis KR KVV ČSLH Olomouc 20/2015 Strana 1 (celkem 5) čt - 19/ Vytvořil Zdeněk Konečný olomouckykraj.cslh.cz

Zápis KR KVV ČSLH Olomouc 20/2015 Strana 1 (celkem 5) čt - 19/ Vytvořil Zdeněk Konečný olomouckykraj.cslh.cz Zápis ze schůze číslo 20 / 2015 zk komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: čtvrtek 19. listopad 2015,17:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských

Více

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře.

8) Na soupisku mohou být zařazení jen ti hráči, kteří již nemají registraci k závodní hře. LIGA NEREGISTROVANÝCH TENISTŮ NYMBURSKA SOUTĚŽNÍ ŘÁD PRO ROK 2017 2) Soutěže se mohou zúčastnit družstva, která a) souhlasí s tímto Soutěžním řádem, b) do soutěže se přihlásí a c) zaplatí příslušný vstupní

Více

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů

zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů Nymburk, 25.2.2011 zahájila činnost v novém složení 7 členů schválen rozpočet a termínová listina transparentní, veřejně přístupný, strukturovaný, systém grantů kontrola: VV ČMFS, regionální komise, Tech.ředitel,

Více

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 7/2018

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 7/2018 Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc č. 7/2018 Datum a čas konání: 13. 11. 2018 (17:00-19:05) Místo konání: Jednací místnost ČUS, Na střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00 Přítomni členové VV: Omluveni

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13

Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13 Okresní fotbalový svaz Nymburk Disciplinární komise Zápis č.10/12-13 z jednání konaného dne 25. října 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK. Přítomni: Brett, Noll, Kapal,Čepelka Omluven: Ryšánek

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8

Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února / 8 Český svaz mužského lakrosu Rektorská 9 108 00 Praha 10 IČO 00406732 DIČ CZ-00406732 Zápis z Výroční valné hromady Českého svazu mužského lakrosu konané dne 14. února 2009 od 17.00 hod. v zasedací místnosti

Více

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov Okresní fotbalový svaz Přerov IČ 01540319 Sídlo: Petřivalského 1,750 02 Přerov Tel.: 736 645 998 e-mail: ofs@raz-dva.cz www.ofsprerov.cz Bankovní spojení: 153451945/0300 Zasedání Výkonného výboru OFS Přerov

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

ZPRAVODAJ č. 4/ ze dne

ZPRAVODAJ č. 4/ ze dne ZPRAVODAJ č. 4/2013-2014 ze dne 7. 1. 2014 Přítomni: Omluveni: Petr Stoček, Jiří Lisa, Jan Podhrázský, Emil Dvořák, Oldřich Pelikán, Marian Fiksa, Josef Štěpánek Zdeněk Mifka (dlouhodobá nemoc), Jiří Karásek

Více

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK

Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K ROČNÍK ROČNÍK 2012-2013 21. června 2013 Číslo Z P R A V O D A J O F S N Y M B U R K 27...28.1 Úřední zprávy okresního fotbalového svazu Úřední hodiny: Sekretář: PO 11-16 hod ÚT 09-12 hod ČT 10-17 hod Antonín

Více

Rozpis soutěží ČSVP

Rozpis soutěží ČSVP Rozpis soutěží ČSVP 2017 2018 Aktualizace 19. 8. 2018 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 06/2017

Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc. č. 06/2017 Zápis ze schůze Výkonného výboru KSST Olomouc č. 06/2017 Datum a čas konání: 4. 7. 2017 (16:00-19:00) Místo konání: Jednací místnost ČUS, Na střelnici 1337/41, Olomouc, 779 00 Přítomni členové VV: Omluveni

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS

OFS Nymburk. aktiv klubů OFS info@ofsnymburk.cz www.ofsnymburk.cz aktiv klubů OFS 7.3.2018 Program aktivu: 18,30 zahájení aktivu 18,35 19,15 školení klubů soutěžní řád 19,15 19,25 přestávka 19,25 19,55 organizace soutěží v ročníku

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 23.8.2017 v Pivovaru Žamberk Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček, Pavel Štefka Omluven: Host: Jana Nekolová

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, sekretář Gřes Martin, Hlavní třída 853/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 724 434 262 (veškerou

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE McDonald s Cup 2014/2015 Krajské finále OLOMOUC 20. května 2015 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel 2. Účastníci 3. Termín konání 4. Místo konání Z pověření

Více

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise

Okresní fotbalový svaz Nymburk Sportovně technická komise Zápis č.0/6-7 z jednání konaného dne 4.7.206 od 5.00 hod. v zasedací místnosti OS TJ-SK Nymburk Přítomni: Šercl, Doubek, Myška Omluven: Košvanec, Mašinda Bod č. Došlá pošta.. Přípis TJ Straky žádost o

Více

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA UH-M 2009 / 2010 UH-Z OBSAH: A Výsledky soutěžního ročníku 2009-10 B Hodnocení sezóny C Podmínky

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ZIMNÍ MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ

ZIMNÍ MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ FOTBALOVÉ TURNAJE BEZ HRANIC Spisová značka 0321.00-CZ ZIMNÍ MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ 3. 4.2.2018 KARLOVY VARY PROPOZICE A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel turnaje FC Slavia Karlovy Vary-mládež, z.s. info@slaviakv.cz

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 19 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 04. 2016; čas jednání 15:00 20:00 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, P.

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá Školení oddílů SKFS Velká Dobrá 26.11.2016 Ing. Martin HAVEL, Jan HOŘEJŠÍ, Mgr. Zdeněk TASCH Mistrovství Evropy žen do 17 let v roce 2017 v České republice SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU IS FAČR RMS 2016/2017 DISCIPLINÁRNÍ

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Zápis jednání Výkonného výboru RSHb Čechy Východ konaného dne 12.10.2016 v Pardubicích, ul. K Vinici 1901 Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Petr Špaček Omluven: Pavel Štefka Host:

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 11 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 05. 05. 2015; čas jednání 16:08-18:38 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T.

Více

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep

DR: Ing. S. Pacinda,Ph.D., J. Strouhal, Ing. L.Štekl, D. Pečenka-částečně - omluven: P. Hep Usnesení 9 2016 ze zasedání výkonného výboru Východočeského oblastního tenisového svazu zvoleného mimořádnou valnou hromadou dne 24. října 2015 v Ústí n. Orl, které se konalo dne 2. září 2016 od 8:30 hodin

Více

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN

ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN ROZPIS ZIMNÍHO POHÁRU ŽEN 206-207 Vydal: Komise žen Schválil: Komise žen Platnost:.. 206 Rozpis Zimního Poháru žen 206-207 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU... 3.2 NÁZEV SOUTĚŽE... 3.3

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více