BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL"

Transkript

1 BPM 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Měřič krevního tlaku / Merač krvného tlaku Ciśnieniomierz / Blood Pressure Monitor

2 OBSAH OBSAH... 2 NÁZEV/FUNKCE SOUČÁSTÍ... 4 VYSVĚTLIVKY DISPLEJE... 4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Výstraha... 5 Obezřetnost... 5 Varování... 6 ÚVOD Co je krevní tlak... 7 Kolísání krevního tlaku... 8 Zdraví a hodnota krevního tlaku... 9 Riskantní faktory... 9 Abnormální zobrazení na displeji... 9 Smyslový princip INSTALACE Vkládání a výměna baterií JAK MĚŘIT Doporučení před měřením Jak upevnit pásek na zápěstí Měření Čtení a ukládání měření Vyhledávání předchozích měření PO POUŽITÍ Údržba Uložení CZ - 2

3 CZ CHYBOVÉ ZPRÁVY A ŘEŠENÍ POTÍŽÍ Chybové zprávy Řešení potíží SPECIFIKACE CZ - 3

4 NÁZEV/FUNKCE SOUČÁSTÍ P1 Kryt baterií P2 Displej LCD P3 Paměť/Tlačítko vyvolání 1 P4 Tlačítko Zapnutí/Vypnutí P5 Paměť/Tlačítko vyvolání 2 VYSVĚTLIVKY DISPLEJE P6 Systolický tlak P7 Diastolický tlak P8 Paměť/vyvolání 2 P9 Tepová frekvence za minutu P10 Ikona tepu (Normální a Blikající ikona abnormální) P11 Ikona vybité baterie CZ - 4

5 CZ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Výstraha: Toto zařízení neslouží k léčbě jakýchkoliv symptomů onemocnění srdce. Naměřené údaje jsou pouze informativní. Naměříte li abnormální hodnoty, konzultujte to vždy se svým lékařem. Při měření vždy postupujte dle instrukcí v návodu k použití. Tlakování vzduchem spouštějte až po nasazení pásku na zápěstí. Zařízení nepouštějte na zem a vyhněte se silným úderům na zařízení. Tento návod dobře uchovejte. Obezřetnost: Zařízení nepoužívejte u dětí a osob, které nemohou komunikovat. Mohlo by to vést k vážným nehodám. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům než měření krevního tlaku. Poblíž zařízení nepoužívejte mobilní telefony či mikrovlnné trouby. Mohlo by to způsobit nesprávné měření. Nesnažte se zařízení či pásek rozebírat či modifikovat, mohlo by dojít k permanentnímu poškození. CZ - 5

6 Varování: Nebudete li zařízení delší dobu využívat, vyjměte z něj baterie. Zařízení se nesmí ponořit do vody. Zařízení uložte na chladné a suché místo. Necháte li baterie v zařízení dlouhou dobu bez používání, může dojít k poškození zařízení. Postupujte prosím dle následujících kroků: o Nebudete li zařízení delší dobu (déle než 3 měsíce) využívat, vyjměte z něj baterie. o Staré baterie neprodleně vyměňte za nové. o Nevkládejte staré a nové baterie dohromady. o Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. o Nepoužívejte nespecifikované baterie, mohlo by to způsobit nesprávné měření. Pásek nenatahujte, neohýbejte či netahejte. Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a korozivnímu prostředí. K čištění zařízení nepoužívejte benzen, benzín či prostředky s obsahem alkoholu. CZ - 6

7 CZ ÚVOD Co je krevní tlak? Krev je neustále nucena obíhat v cévách díky pumpování srdce. Tlak, který vyvíjí krev na cévy, se nazývá krevní tlak. Kravní tlak je v různých částech těla odlišný. Hodnoty krevního tlaku závisí hlavně na následujících faktorech: a) srdeční tep b) koeficient pružnosti cév c) odolnost vnější části cév d) intenzita krevního tepu e) viskozita krve. Když se srdce stáhne a vytlačí krev do artérií, tlak se zvedne (systolický krevní tlak). Když se srdce povolí, tlak opadne (dastolický krevní tlak). A) Pulmonální kapiláry B) Pulmonální žíla C) Aorta D) Levá síň E) Artérie F) Levá komora G) Arteriola H) Kapiláry I) Venula J) Pravá komora K) Žíla L) Pravá síň M) Dutá žíla N) Pulmonální artérie CZ - 7

8 Kolísání krevního tlaku Kravní tlak je v různých částech těla odlišný jak přes den, tak po celý náš život. Většinou se také u lékaře naměří vyšší krevní tlak, než doma. Při používání měříče krevního tlaku je třeba toto mít na paměti. Existují faktory, které mají za následech vyšší hodnoty krevního tlaku. Tyto faktory jsou následující: 1) Čas: vyšší hodnota v noci a nižší ráno. 2) Jídlo: vyšší hodnota po jídle. 3) Cvičení: např. chůze či lehký běh zvýší systolický tlak jemně, ale náročné cvičení jej zvýší hodně. 4) Emoce či stres zvýší krevní tlak. 5) Náhlá změna klima zvýší krevní tlak. 6) S věkem přibývá i systolický krevní tlak. 7) Ženy mohou mít vyšší krevní tlak po menopauze. 8) Nespavost zvýší krevní tlak. 9) Přílišné požití alkoholu zvýší krevní tlak. 10) Koupel, močení či pohyb střev zvýší krevní tlak. CZ - 8

9 CZ Zdraví a hodnota krevního tlaku Ve středním věku se krevní tlak velmi zvýší. Dalšími příčinami zvýšení jsou obezita, nedostatek pohybu, atd. Cholesterol (LDL), který se přichytí na krevní cévy způsobí ztrátu jejich pružnosti. Se zvyšujícím se krevním tlakem se zrychluje tvrdnutí artérií a tělo se stává náchylnější mrtvici, infarktu, atd. Z toho je nutné sledovat vývoj našeho krevního tlaku, abychom zjistili, zda je naše tělo zdravé či nikoliv. Krevní tlak v těle neustále kolísá a je nezbytným faktorem sledování zdraví. Rizikové faktory jsou následující: 1) Stárnutí: Krevní céva s věkem ztrácí svou elasticitu a systolický tlak bude u starších lidí vyšší. 2) Příliš soli: Příliš slané pokrmy zvyšují riziko vysokého krevního tlaku. 3) Příliš tuku: Příliš tuku v těle zvýší nápor na tep srdce a tlak se poté zvýší. 4) Nedostatek pohybu: Vhodné cvičení pomůže koloběhu krve v těle a srdečním/pulmonálním funkcím, což zvýší spotřebu kalorií v těle, zabrání tvrdnutí artérií a stabilizuje krevní tlak. Abnormální zobrazení na displeji BMP 510 obsahuje funkci synchronizovaného zobrazení měření a číslic, založeném na Diagramu klasifikace krevního tlaku Světové zdravotnické organizace (WHO), která poskytuje uživatelům rychlý a snadný způsob sledování jejich zdraví a hodnoty krevního tlaku. CZ - 9

10 Je li výsledek měření abnormální, ikona srdce začne automaticky blikat. Ikona Rozmezí Systolický Diastolický Hypertenze > 140 mmhg > 90 mmhg Vysoký - normální 130 ~ 140 mmhg 85 ~ 90 mmhg Normální < 129 mmhg < 84 mmhg Hypotenze < 90 mmhg < 50 mmhg Smyslový princip V poslední době se pro měření krevního tlaku využívá oscilometrická metoda. K detekci Korotkovova zvuku při měření systolického či diastolického tlaku není nutné využívat stetoskop jako u tradiční metody. Oscilometrická metoda rozpozná vibrační signály přes uzavřený systém vzduchových trubic a pomocí mikropočítače automaticky zaznamená charakter těchto signálů. Po přesném výpočtu zobrazí měření skutečnou hodnotu krevního tlaku. Systolický tlak je definován jako tlak, když se amplituda kmitání tlaku pásku začíná zvyšovat a diastolický tlak, když se amplituda kmitání tlaku pásku začíná snižovat. CZ - 10

11 CZ INSTALACE Vkládání a výměna baterií Vkládání 1) Vytažením ve směru šipky otevřete kryt baterií. 2) Dle polarity vložte do přihrádky na baterie dvě alkalické baterie AAA UM4 LR 03 1,5V. 3) Nasaďte kryt baterií. Výměna 1) Jakmile jsou baterie vytaženy či vybity, data se vymažou. 2) S novými kvalitními alkalickými bateriemi a při pokojové teplotě 22 C dokáže zařízení změřit tlak 300 ~ 400 krát, tlak 185 mmhg. 3) Když se objeví symbol baterie, vyměňte prosím obě dvě baterie zaráz. 4) Po výměně baterií se zařízení automaticky resetuje a zobrazí všechny symboly na LCD po dobu 0,5 vteřin. 5) Nebudete li zařízení delší dobu (např. 3 měsíce) využívat, vyjměte prosím baterie z přihrádky. CZ - 11

12 JAK MĚŘIT Doporučení před měřením 1) Před měřením se na 5 ~ 10 minut posaďte nebo si lehněte. 2) Před měřením nejezte, nekuřte, necvičte, nekoupejte se, nepijte alkohol, kofein či čaj. 3) Před měřením se nevyprazdňujte. 4) Neměřte krátce po příchodu do kanceláře či po příchodu domů. 5) Neměřte, pokud se cítíte ve stresu. 6) Sedněte si nebo lehněte a levou ruku si položte na stůl. Pod ruku můžete použít polštář. Dlaň otočte vzhůru a pásek zařízení držte ve výšce srdce. 7) Uklidněte se a uvolněte, během měření se snažte nehovořit. 8) Opakujete li měření, dejte si pauzu 5-10 minut. Je li nutné, může být pauza i delší, to závisí na fyziologické kondici jednotlivce. 9) Měření si zaznamenejte pro svého lékaře. 10) Mějte prosím na paměti, že jedno měření neposkytne skutečnou hodnotu krevního tlaku. Tuto hodnotu zjistíte pouze dlouhodobým měřením. 11) Některé nemoci způsobené problémy s oběhem krve, jako např. cukrovka, zánět ledvin, tvrdnutí stěn cév či špatná funkce vnějšího krevního oběhu, mohou zapříčinit různé hodnoty krevního tlaku. Toto prosím konzultujte se svým lékařem. POZNÁMKA: Kolísání krevního tlaku závisí na fyzické kondici jednotlivce, např. při zvýšené námaze či při rozčílení se tlak zvýší a naopak během spánku či uvolnění se sníží. Tyto odlišnosti jsou normální. CZ - 12

13 CZ Jak upevnit pásek na zápěstí 1) Levou ruku si položte na stůl a dlaň otočte směrem vzhůru. Pásek umístěte na levé zápěstí a zajistěte suchým zipem. Obvod pásku je zhruba 13,5 ~ 21,5 cm, můžete jej tedy nastavit k vašemu pohodlí. 2) Mezera mezi okrajem pásku a rukou má být 0,5-1 cm. 3) Uvolněte se. Neohýbejte zápěstí! 4) Nemůžete li z nějakého důvodu upevnit pásek na levé zápěstí, upevněte jej na zápěstí pravé. 5) Dbejte na správnou pozici a upravte výšku pásku. Výška pásku by měla být během měření stejná, jako výška srdce. 6) Správná pozice měření na obrázcích napravo. CZ - 13

14 Měření 1) Stiskněte tlačítko start. 2) Na displeji se zobrazí číslice 00. Na LCD začne blikat 00. 3) Asi po 1-2 vteřinách se tlak vynuluje, pásek se začne nafukovat a zobrazí se hodnota tlaku. 4) Když se tlak pásku dostane na 185 mmhg, nafukování se zastaví a zobrazené číslo se vrátí zpět na původní hodnotu. 5) Současně s měřením se zaznamenává i tepová frekvence a na displeji LCD se zobrazí ikona srdce. 6) Není li tlak v pásku dostatečný, automaticky se zvýší. 7) Pokud tlak v pásku přesáhne 300 mmhg, zobrazí se nápis Er. Nafukování přestane a tlak v pásku povolí. Během měření bude tlak pomalu klesat. Netřepejte s páskem či měřičem. Zůstaňte v klidu. CZ - 14

15 CZ Čtení a ukládání měření 1) Po dokončení měření se na displeji LCD zobrazí hodnoty systolického a diastolického tlaku a tepová frekvence. 2) Výsledky budou zobrazeny, dokud nestiskněte tlačítko. Po 2 minutách se zařízení vypne automaticky. 3) Během zobrazení výsledků stiskněte tlačítko M1 či M2. Naměřená data se uloží do databáze. Doporučení: Provádíte li měření poprvé, před měřením si 5-10 minut odpočiňte. Určete si pravidelný čas, kdy budete měření provádět. Vyhledávání předchozích měření Zařízení dokáže ukládat dvojice (celkem 100 měření) naměřených dat. Každá jednotka se skládá z hodnot systolického a diastolického tlaku a tepové frekvence. 1) Při zapnutém zařízení stiskem tlačítka M1 či M2 po dobu 1 vteřiny vyvoláte data, která potřebujete. Přidržíte li tlačítko M1 či M2, číslo jednotky se zvýší každé ¼ vteřiny, což urychlí vyhledávání. 2) Po vyhledání M1 se na displeji zobrazí 1. Po vyhledání M2 se zobrazí 2. CZ - 15

16 PO POUŽITÍ Údržba 1) K čištění zařízení nepoužívejte benzín ani podobné prostředky. 2) Zařízení čistěte měkkým, suchým hadříkem. 3) Nečistoty na pásku lze odstranit vlhkým hadříkem s mýdlem. 4) Pásek nenatahujte ani neohýbejte. 5) Zařízení nerozebírejte, ani neoddělujte pásek od hlavního zařízení. Nepokoušejte se zařízení sami opravit. 6) Zařízení či pásek nesplachujte. 7) Zařízení nevystavujte extrémním teplotám, vlhkosti či přímému slunečnímu záření. 8) Zařízení neházejte na zem a manipulujte s ním jemně. Vyhněte se silným vibracím. Uložení 1) Při ukládání či přenášení vždy použijte přiložený obal. 2) Nebudete li zařízení dlouhou dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky. CZ - 16

17 CZ CHYBOVÉ ZPRÁVY A ŘEŠENÍ POTÍŽÍ Chybové zprávy Chyba Příznak Příčina a řešení Nelze nafouknout Rušení a hluk Abnormální měření Příliš rychlé vyfukování Přílišný tlak Vybitá baterie 1) Pásek není dobře přichycen, přichyťte jej prosím znovu. 2) Pásek je poškozen. 3) Porucha pumpy, otvoru nafukování či pístu vyfukování. Poraďte se prosím s prodejcem. 1) Pohyb či hovor během měření. 2) Pozice byla u každého měření jiná. 3) Uživatel je příliš nervózní. 4) Uživatel má vážné srdeční potíže. 1) Porucha pístu vyfukování. Poraďte se prosím s prodejcem. 2) Pásek není dobře přichycen, přichyťte jej prosím znovu. 1) Vzduchová trubice je zablokována. 2) Porucha kontrolky nafukování. 3) Porucha tlakového senzoru. 4) Proveďte měření znovu nebo se poraďte s prodejcem. 1) Vyměňte za dvě nové baterie. CZ - 17

18 Řešení potíží PŘÍZNAKY I když jsou v zařízení baterie, na displeji LCD se nic nezobrazuje nebo se zobrazuje nesprávně. Pásek se nenafukuje a tlak vzduchu nestoupá. Na displeji LCD se zobrazí ikona vybité baterie. Krevní tlak nelze změřit a na displeji se zobrazuje chybová zpráva či nesprávný výsledek. Za normálních okolností je měření doma a u lékaře jiné, anebo se pokaždé naměří jiné hodnoty. ZKONTROLUJTE 1) Zkontrolujte polaritu baterií. 2) Baterie vyjměte a vyčkejte jednu minutu. Pak je opět vložte. 1) Zkontrolujte pozici pásku a proveďte měření znovu. 2) Zkontrolujte spojení pásku s hlavním zařízením. Vyměňte baterie. 1) Znovu připevněte pásek. 2) Posaďte se a uvolněte se. 3) Během měření držte pásek ve stejné rovině se srdcem. 4) Během měření zůstaňte v klidu. Pokud má pacient vážné srdeční potíže, měření tlaku bude možná nesprávné. 1) Rozdíl je kvůli rozdílnému prostředí. 2) Krevní tlak se změnil spolu s fyziologickým či psychickým stavem těla. Zaznamenávejte každodenní vývoj a konzultujte to s vaším lékařem. Pokud jste provedli zmíněné kontroly a stále nelze měřit krevní tlak, zaneste zařízení prodejci k opravě. Nesnažte se zařízení sami rozebírat. CZ - 18

19 CZ Specifikace Název a model Displej Metoda měření Rozsah měření Přesnost Kapacita paměti Nafukování tlakem Vyfukování tlakem Zařízení k uvolnění tlaku Senzor Spotřeba Provozní teplota/vlhkost Teplota/vlhkost k uložení Hmotnost (NETTO) BPM 510 Náramkový měřič krevního tlaku Digitální displej LCD Oscilometrická Tlak: mmhg Tepová frekvence: tepů/min Tlak: ± 3 mmhg Tep: ± 5% z hodnot Dvojice (2 x 50 položek) Automatické zařízení poháněné pumpou Automatický tlakový píst vyfukování Automatický solenoid ventilační píst Polovodičový tlakový senzor DC 3V (dvě alkalické baterie AAA LR03) C ( F) 30% - 85% R.V C ( F) 15% - 90% R.V. Zhruba 110 g (bez baterie) Náramek Obvod 13,5-21,5 cm (5,3-8,5 ) Rozměry 67(Š) x 73(V) x 70(H) mm CZ - 19

20 Příslušenství Obal, návod k použití Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. REFERENCE K NORMÁM OBECNÁ VYHLÁŠKA 93/42/EEC z 14. června 1993 o zdravotnických zařízeních. EN : 1996 Specifikace pro neinvazivní sfygmomanometry Část 1: Obecné požadavky. EN : 1997 Neinvazivní sfygmomanometry, Část 3. Dodatečné požadavky pro elektro-mechanické systémy měření krevního tlaku. IEC : 1998 Zdravotnická elektroniská zařízení, Část 1: Obecné požadavky bezpečnosti. VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. CZ - 20

21 CZ Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu. Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému Elektrowin a.s. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů). CZ - 21

22 OBSAH OBSAH NÁZOV/FUNKCIE SÚČASŤOU VYSVETLIVKY DISPLEJA BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE Výstraha Obozretnosť Varovanie ÚVOD Čo je krvný tlak Kolísanie krvného tlaku Zdravie a hodnota krvného tlaku Riskantné faktory Abnormálne zobrazenie na displeji Zmyslový princíp INŠTALÁCIA Vkladanie a výmena batérií AKO MERAŤ Odporučenie pred meraním Ako upevniť pásik na zápästie Meranie Čítanie a ukladanie merania Vyhľadávanie predchádzajúcich meraní PO POUŽITIE Údržba Uloženie SK - 22

23 SK CHYBOVÉ SPRÁVY A RIEŠENIE PROBLÉMOV Chybové zprávy Riešenie problémov ŠPECIFIKACIA SK - 23

24 NÁZOV/FUNKCIE SÚČASŤOU P1 P2 P3 Kryt batérií Displej LCD Pamäť/Tlačidlo vyvolania 1 Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie P4 P5 Pamäť/Tlačidlo vyvolania 2 VYSVETLIVKY DISPLEJA P6 Systolický tlak P7 Diastolický tlak P8 Pamäť/vyvolanie 2 P9 Frekvencia tepov za minútu P10 Ikona tepu (Normálna/ abnormálna - blikajúca) P11 Ikona vybitej batérie SK - 24

25 SK BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE Výstraha: Toto zariadenie neslúži na liečbu akýchkoľvek príznakov ochorenia srdca. Namerané údaje sú len informatívne. Ak nameriate abnormálne hodnoty, konzultujte to vždy so svojim lekárom. Pri meraní vždy postupujte podľa inštrukcií v návode na použitie. Tlakovanie vzduchom spúšťajte až po nasadení pásky na zápästie. Zariadenie nepúšťajte na zem a vyhnite sa silným úderom na zariadení. Tento návod dobre uchovajte. Obozretnosť: Zariadenie nepoužívajte u detí a osôb, ktoré nemôžu komunikovať. Mohlo by to viesť k vážnym nehodám. Nepoužívajte zariadenie na iné účely ako meranie krvného tlaku. Blízko zariadenia nepoužívajte mobilné telefóny či mikrovlnné rúry. Mohlo by to spôsobiť nesprávne meranie. Nesnažte sa zariadenie alebo opasok rozoberať alebo modifikovať, mohlo by dôjsť k permanentnému poškodeniu. SK - 25

26 Varovanie: Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu využívať, vyberte z neho batérie. Zariadenie sa nesmie ponoriť do vody. Zariadenie uložte na chladné a suché miesto. Ak necháte batérie v zariadení dlhú dobu bez používania, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Postupujte prosím podľa nasledujúcich krokov: o Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu (dlhšie ako 3 mesiace) využívať, vyberte z neho batérie. o Staré batérie okamžite vymeňte za nové.. o Nevkladajte staré a nové batérie dohromady. o Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. o Nepoužívajte nešpecifikované batérie, mohlo by to spôsobiť nesprávne meranie. Opasok nenaťahujte, neohýbajte alebo neťahajte. Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a korozívnemu prostredia. Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, benzín alebo prostriedky s obsahom alkoholu. SK - 26

27 SK ÚVOD Čo je krvný tlak? Krv je neustále nútená obiehať v cievach vďaka pumpovanie srdca. Tlak, ktorý vyvíja krv na cievy, sa nazýva krvný tlak. Krvní tlak je v rôznych častiach tela odlišný. Hodnoty krvného tlaku závisí hlavne na nasledujúcich faktoroch: a) srdcový tep b) koeficient pružnosti ciev c) odolnosť vonkajšej časti ciev d) intenzita krvného tepu e) viskozita krvi. Keď sa srdce stiahne a vytlačí krv do artérií, tlak sa zdvihne (systolický krvný tlak). Keď sa srdce povolí, tlak opadne (dastolický krvný tlak). A) Pulmonálne kapiláry B) Pulmonálna žila C) Aorta D) Ľavá sieň E) Artéria F) Ľavá komora G) Arteriola H) Kapiláry I) Venula J) Pravá komora K) Žíla L) Pravá sieň M) Dutá žíla N) Pulmonálne artérie SK - 27

28 Kolísanie krvného tlaku Krvný tlak je v rôznych častiach tela odlišný ako cez deň, tak po celý náš život. Väčšinou sa tiež u lekára nameria vyšší krvný tlak, ako doma. Pri používaní merača krvného tlaku je potrebné toto mať na pamäti. Existujú faktory, ktoré majú za následok vyššie hodnoty krvného tlaku. Tieto faktory sú nasledujúce: 1) Čas: vyššia hodnota v noci a nižšia ráno. 2) Jedlo: vyššia hodnota po jedle. 3) Cvičenie: napr. chôdza alebo ľahký beh zvýši systolický tlak jemne, ale náročné cvičenie ho zvýši veľa. 4) Emócie či stres zvýši krvný tlak. 5) Náhla zmena klímy zvýši krvný tlak. 6) S vekom pribúda aj systolický krvný tlak. 7) Ženy môžu mať vyšší krvný tlak po menopauze. 8) Nespavosť zvýši krvný tlak. 9) Prílišné požitie alkoholu zvýši krvný tlak. 10) Kúpeľ, močenie či pohyb čriev zvýši krvný tlak. SK - 28

29 SK Zdravie a hodnota krvného tlaku V strednom veku sa krvný tlak veľmi zvýši. Ďalšími príčinami zvýšenia sú obezita, nedostatok pohybu, a. t. ď. Cholesterol (LDL), ktorý sa prichytí na krvné cievy spôsobí stratu ich pružnosti. So zvyšujúcim sa krvným tlakom sa zrýchľuje tvrdnutie artérií a telo sa stáva náchylnejší mŕtvicu, infarktu, a. t. ď. Z toho je potrebné sledovať vývoj nášho krvného tlaku, aby sme zistili, či je naše telo zdravé či nie. Krvný tlak v tele neustále kolesá a je nutným faktorom sledovania zdravia. Rizikové faktory sú nasledujúce: 1) Starnutie: Krvná cieva s vekom stráca svoju elasticitu a systolický tlak bude u starších ľudí vyšší. 2) Príliš soli: Príliš slané jedlá zvyšujú riziko vysokého krvného tlaku. 3) Príliš tuku: Príliš tuku v tele zvýši nápor na tep srdca a tlak sa potom zvýši. 4) Nedostatok pohybu: Vhodné cvičenie pomôže kolobehu krvi v tele a srdcovým / pulmonálnym funkciám, čo zvýši spotrebu kalórií v tele, zabráni tvrdnutie artérií a stabilizuje krvný tlak. Abnormálne zobrazenie na displeji BP-510 obsahuje funkciu synchronizovaného zobrazenie merania a číslic, založenom na diagrame klasifikácie krvného tlaku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá poskytuje užívateľom rýchly a jednoduchý spôsob sledovania ich zdravie a hodnoty krvného tlaku. SK - 29

30 Ak je výsledok merania abnormálny, ikona srdca začne automaticky blikať. Ikona Rozmedzie Systolický Diastolický Hypertenzia > 140 mmhg > 90 mmhg Vysoký - normálny 130 ~ 140 mmhg 85 ~ 90 mmhg Normálny < 129 mmhg < 84 mmhg Hypotenzia < 90 mmhg < 50 mmhg Zmyslový princíp V poslednej dobe sa na meranie krvného tlaku využíva oscilometrická metóda. Na detekciu Korotkovovej zvuku pri meraní systolického alebo diastolického tlaku nie je potrebné využívať stetoskop ako u tradičnej metódy. Oscilometrická metóda rozpozná vibračné signály cez uzavretý systém vzduchových trubíc a pomocou mikropočítače automaticky zaznamená charakter týchto signálov. Po presnom výpočte zobrazí merania skutočnú hodnotu krvného tlaku. Systolický tlak je definovaný ako tlak, keď sa amplitúda kmitania tlaku pásky začína zvyšovať a diastolický tlak, keď sa amplitúda kmitania tlaku pásky začína znižovať. SK - 30

31 SK INŠTALÁCIA Vkladanie a výmena batérií Vkladanie 1) Vytiahnutím v smere šípky otvorte kryt batérií. 2) Podľa polarity vložte do priehradky na batérie dve alkalické batérie AAA UM4 LR 03 1,5 V. 3) Nasaďte kryt batérií Výmena 1) Ako náhle sú batérie vytiahnuté alebo nenabité, dáta sa vymažú. 2) S novými kvalitnými alkalickými batériami a pri izbovej teplote 22 C dokáže zariadenie zmerať tlak 300 ~ 400 krát, tlak 185 mmhg. 3) Keď sa objaví symbol batérie, vymeňte prosím obe dve batérie naraz. 4) Po výmene batérií sa zariadenie automaticky resetuje a zobrazí všetky symboly na LCD po dobu 0,5 sekúnd. 5) Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu (napr. 3 mesiace) využívať, vyberte prosím batérie z priehradky. SK - 31

32 AKO MERAŤ Odporúčanie pred meraním 1) Pred meraním sa na 5-10 minút posaďte alebo si ľahnite. 2) Pred meraním nejedzte, nefajčite, necvičte, nekúpte sa, nepite alkohol, kofeín či čaj. 3) Pred meraním sa nevyprázdňujte. 4) Nemeria krátko po príchode do kancelárie či po príchode domov. 5) Nemeria, ak sa cítite v strese. 6) Sadnite si alebo ľahnite a ľavú ruku si položte na stôl. Pod ruku môžete použiť vankúš. Dlaň otočte hore a pásik zariadenia držte vo výške srdca. 7) Upokojte sa a uvoľnite, počas merania sa snažte nehovoriť. 8) Opakujete Ak meranie, dajte si pauzu 5-10 minút. Ak je potrebné, môže byť pauza aj dlhšie, to závisí na fyziologickej kondícii jednotlivca. 9) Merania si zaznamenajte pre svojho lekára. 10) Majte prosím na pamäti, že jedno meranie neposkytne skutočnú hodnotu krvného tlaku. Túto hodnotu zistíte len dlhodobým meraním. 11) Niektoré choroby spôsobené problémy s obehom krvi, ako napr. cukrovka, zápal obličiek, tvrdnutie stien ciev alebo zlá funkcia vonkajšieho krvného obehu, môžu zapríčiniť rôzne hodnoty krvného tlaku. Toto prosím konzultujte so svojím lekárom. POZNÁMKA: Kolísanie krvného tlaku závisí na fyzickej kondícii jednotlivca, napríklad pri zvýšenej námahe alebo pri rozčúlení sa tlak zvýši a naopak počas spánku alebo uvoľnení sa zníži. Tieto odlišnosti sú normálne. SK - 32

33 SK Ako upevniť pásik na zápästie 1) Ľavú ruku si položte na stôl a dlaň otočte smerom nahor. Pásik umiestnite na ľavé zápästie a zaistite suchým zipsom. Obvod pásky je zhruba 13,5-21,5 cm, takže ho môžete nastaviť k vášmu pohodliu. 2) Medzera medzi okrajom pásku a rúk má byť 0,5-1 cm. 3) Uvoľnite sa. Neohýbajte zápästie! 4) Ak nemôže z nejakého dôvodu upevniť pásik na ľavej zápästie, upevnite ho na zápästí pravej. 5) Dbajte na správnu pozíciu a upravte výšku pásku. Výška pásky by mala byť počas merania rovnaká, ako výška srdce. 6) Správna pozícia merania na obrázkoch napravo. SK - 33

34 Marenie 1) Stlačte tlačidlo štart. 2) Na displeji sa zobrazí číslica 00. Na LCD začne blikať 00. 3) Asi po 1-2 sekundách sa tlak vynuluje, opasok sa začne nafukovať a zobrazí sa hodnota tlaku. 4) Keď sa tlak pásky dostane na 185 mmhg, nafukovanie sa zastaví a zobrazené číslo sa vráti späť na pôvodnú hodnotu. 5) Súčasne s meraním sa zaznamenáva aj frekvencia tepov a na displeji LCD sa zobrazí ikona srdca. 6) Ak nie je tlak v opasku dostatočný, automaticky sa zvýši. 7) Ak tlak v opasku presiahne 300 mmhg, zobrazí sa nápis Er. Nafukovanie prestane a tlak v pásku povolia. Počas merania bude tlak pomaly klesať. Netraste s opaskom či meračom. Zostaňte v pokoji. SK - 34

35 SK Čítanie a ukladanie merania 1) Po dokončení merania sa na displeji LCD zobrazí hodnoty systolického a diastolického tlaku a frekvencia tepov. 2) Výsledky budú zobrazené, kým nestlačíte tlačidlo. Po 2 minútach sa zariadenie vypne automaticky. 3) Počas zobrazenie výsledkov stlačte tlačidlo M1 alebo M2. Namerané dáta sa uložia do databázy. Odporúčanie: Ak vykonávate merania po prvýkrát, pred meraním si 5-10 minút odpočiňte. Určite si pravidelný čas, kedy budete meranie vykonávať. Vyhľadávanie predchádzajúcich meraní Zariadenie dokáže ukladať dvojica (spolu 100 meraní) nameraných dát. Každá jednotka pozostáva z hodnôt systolického a diastolického tlaku a frekvencie tepov. 1) Pri zapnutom zariadení stlačením tlačidla M1 alebo M2 po dobu 1 sek. vyvoláte dáta, ktoré potrebujete. Pridržíte Ak tlačidlo M1 alebo M2, číslo jednotky sa zvýši každej ¼ sekundy, čo urýchli vyhľadávanie. 2) Po vyhľadaní M1 sa na displeji zobrazí 1. Po vyhľadaní M2 sa zobrazí 2. SK - 35

36 PO POUŽITIE Údržba 1) Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzín ani podobné prostriedky. 2) Zariadenie čistite mäkkou, suchou handričkou. 3) Nečistoty na pásiku možno odstrániť vlhkou handričkou s mýdlom. 4) Pásik nenaťahujte ani neohýbajte. 5) Zariadenie nerozoberajte, ani neoddeľujte pások od hlavného zariadenia. Nepokúšajte sa zariadenie sami obpraviť. 6) Zariadenie či pások nesplachujte. 7) Zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám, vlhkosti či priamemu slnečnému žiareniu. 8) Zariadenie nehádžte na zem a manipulujte s ním jemne. Vyhnite sa silným vibráciám. Uloženie 1) Pri ukladaní či prenášaní vždy použite priložený obal. 2) Ak nebudete zariadenie dlhú dobu používať, vyberte batérie z priehradky. SK - 36

37 SK CHYBOVÉ SPRÁVY A RIEŠENIE PROBLÉMOV Chybové správy Chyba Príznak Príčina a riešenie Nejde nafúknuť Rušenie a hluk Abnormálne meranie Príliš rýchle vyfukovanie Prílišný tlak 1) Opasok nie je dobre prichytený, prichyťte ho prosím znovu. 2) Opasok je poškodený. 3) Porucha pumpy, otvoru nafukovania či piestu vyfukovania. Poraďte sa prosím s predajcom. 1) Pohyb či hovor počas merania. 2) Pozícia bola u každého merania iná. 3) Užívateľ je príliš nervózny. 4) Užívateľ má vážne srdcové ťažkosti. 1) Porucha piestu vyfukovania. Poraďte sa prosím s predajcom. 2) Opasok nie je dobre prichytený, prichyťte ho prosím znovu. 1) Vzduchová trubica je zablokovaná. 2) Porucha kontrolky nafukovania. 3) Porucha tlakového senzora. 4) Vykonajte meranie znovu alebo sa poraďte s predajcom. Vybitá batéria 1) Vymeňte za dve nové baterie. SK - 37

38 Riešenie problémov PRÍZNAKY I keď sú v zariadení batérie, na displeji LCD sa nič nezobrazuje alebo sa zobrazuje nesprávne. Pásik sa nenafukuje a tlak vzduchu nestúpa. Na displeji LCD sa zobrazí ikona vybitej baterie. Krvný tlak sa nedá zmerať a na displeji sa zobrazuje chybové hlásenie alebo nesprávny výsledok. Za normálnych okolností je meranie doma a u lekára iné, alebo sa zakaždým nameria iné hodnoty. SKONTROLUJTE 1) Skontrolujte polaritu batérií. 2) Batérie vyberte a vyčkajte jednu minútu. Potom ich opäť vložte. 1) Skontrolujte pozíciu pásku a vykonajte meranie znova. 2) Skontrolujte spojenie pásku s hlavným zariadením. Vymeňte baterie. 1) Znovu pripevnite pásik. 2) Posaďte sa a uvoľnite sa. 3) Počas merania držte opasok v rovnakej rovine so srdcom. 4) Počas merania zostaňte v pokoji. Ak má pacient vážne srdcové ťažkosti, meranie tlaku bude možno nesprávne. 1) Rozdiel je kvôli rozdielnemu prostrediue. 2) Krvný tlak sa zmenil spolu s fyziologickým alebo psychickým stavom tela. Zaznamenávajte každodenný vývoj a konzultujte to s vaším lekárom. Ak ste vykonali uvedené kontroly a stále nemožno merať krvný tlak, zaneste zariadenie predajcovi na opravu. Nesnažte sa zariadenie sami rozoberať. SK - 38

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5610 NÁVOD K POUŽITÍ CZ POPIS VÝROBKU 1 Tlačítko MEM/paměť 2 START 3 Manžeta 4 Místo pro baterie 5 Stupnice měření krevního tlaku 6 LCD displej 7 Indikátor paměti

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU CZ Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

BMP 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

BMP 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL BMP 510 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL Měřič krevního tlaku / Merač krvného tlaku Ciśnieniomierz / Blood Pressure Monitor OBSAH OBSAH... 2 NÁZEV/FUNKCE SOUČÁSTÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ CZ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611

NÁVOD K POUŽITÍ CZ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611 MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU AEG BMG 5611 NÁVOD K POUŽITÍ CZ POPIS VÝROBKU 1 Tlačítko MEM/paměť 2 START 3 Místo pro baterie 4 LCD displej 5 Manžeta 6 Indikátor baterií 7 Systolický tlak 8 Diastolický tlak / Hodnoty

Více

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ 1 Návod k použití Kontrolní přístroj na měření tlaku CZ CZ 1 Obsah: 1. Co je to krevní tlak? 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma? 3. Důležité informace před použitím přístroje 4. Popis přístroje

Více

BPM 850 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BPM 850 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS BPM 850 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Měřič krevního tlaku / Merač krvného tlaku Ciśnieniomierz / Blood Pressure Monitor / Vérnyomás mérő MĚŘIČ

Více

Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001

Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001 Tlakoměr na zápěstí SOLID DBP1001 Přečtěte si prosím následující pokyny pro správné a bezpečné použití tohoto přístroje. Upozornění: 1. Pokud si na základě naměřených hodnot sami stanovíte léčbu, vystavujete

Více

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150

Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 NÁVOD K OBSLUZE Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí SC 6150 0120 Obj. č.: 84 00 19 Tento digitální měřič krevního tlaku může používat celá rodina. Každý člen rodiny dostane svůj vlastní paměťový

Více

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU

ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU ZÁPĚSTNÍ MĚŘIČ KREVNÍHO TLAKU Model: HL 168Y NÁVOD K OBSLUZE Obsah str. Účel použití tlakoměru...3 1. Co je to krevní tlak?...4 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma?...4 A. Klasifikace krevního

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č

/CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č /CZ/ Cestovní budík Mini, bílý obj. č. 128787 Návod k obsluze Popis - Třísegmentové zobrazení hodin, času buzení a data - zobrazení aktuálního času v hodinách a minutách - zobrazení času buzení v hodinách

Více

AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NA ZÁPĚSTÍ BW701

AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NA ZÁPĚSTÍ BW701 AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NA ZÁPĚSTÍ BW701 60 PAMĚTÍ JEDNODOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ NÁVOD K POUŽITÍ ČTĚTE POZORNĚ! OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.. 2 UŽITEČNÉ INFORMACE

Více

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu

Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér Adaptér pre upevnenie objektívu CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie LA-EA1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-185-204-02(1) Bajonetový adaptér CZ

Více

Alkoholtester S6880. Digitální dechový alkohol-test

Alkoholtester S6880. Digitální dechový alkohol-test Alkoholtester S6880 Digitální dechový alkohol-test Digitální dechový alkohol-test Neřiďte po požití alkoholu 1- LCD displej 2- Vypínač 3- Tlačítko jednotek 4- Baterie 5- Dechový detektor Vlastnosti 1-

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO

POWLI Fig. A Copyright 2014 VARO POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com LED BATERKA 1,5 W POWLI421 POWLI421 SK 1 POPIS (OBR. A) 1. Otočná hlava 2. Hlavný vypínač

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku

Návod k použití. Kontrolní přístroj na měření tlaku Návod k použití Kontrolní přístroj na měření tlaku Obsah: 1. Co je to krevní tlak? 2. Proč je užitečné měřit si krevní tlak doma? 3. Důležité informace před použitím přístroje 4. Popis přístroje 5. Výměna

Více

Chytré hodinky Deveroux P1

Chytré hodinky Deveroux P1 Chytré hodinky Deveroux P1 návod k použití Popis zařízení Dobíjení zařízení Funkce Datum a čas Měření krevního tlaku Krokoměr Správný čas se zobrazí po spárování s mobilní aplikací. Displej kromě času

Více

Zápěstní digitální tlakoměr

Zápěstní digitální tlakoměr Zápěstní digitální tlakoměr MS-906 Návod k použití Důležitá upozornění Před použitím tohoto tlakoměru si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny a instrukce uvedené v tom návodu k použití. Výsledky měření

Více

AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NA ZÁPĚSTÍ

AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NA ZÁPĚSTÍ MS 930 AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NA ZÁPĚSTÍ 7 PAMĚTÍ NÁVOD K POUŽITÍ ČTĚTE POZORNĚ! OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.. 2 UŽITEČNÉ INFORMACE 2 Co je krevní tlak;

Více

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu

Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu Konzola pre montáž na stenu CZ SK Návod k instalaci Návod na použitie (pre zariadenie) WS-F1000 2010 Sony Corporation 4-184-724-11(1) Držák pro montáž na stěnu

Více

Model: RC006 Bezdotykový Teploměr

Model: RC006 Bezdotykový Teploměr CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC006 Bezdotykový Teploměr OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití bezdotykového teploměru Zásady pro správné

Více

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L

FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod k obsluze FM/AM rádio ICF-8 FM/LW rádio ICF-8L Návod na použitie 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 3-864-359-12 (1) FM/AM rádio

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ Dodavatel: SEVEN SPORT s. r. o. Dělnická 957, Vítkov 749 01 www.insportline.cz objednavky@insportline.cz Tel.: 556 300 970 CZ1 OBSAH

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005

TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 TLAKOMĚR LAICA BM1001, BM1005 Toto zařízení, je plně automatické, používá se k měření tlaku neinvazivním způsobem. Měří krevní tlak (systolický a diastolický), tepovou frekvenci a přítomnost srdeční arytmie.

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.: N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj. č.: 857030 www.conrad.sk Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE Obj.č.: 85 70 30 Toto zariadenie Vám uľahčí štartovanie

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Tlakoměr na zápěstí. Výrobce: Health & Life Co., Ltd. 9F, No. 186 Jian Yi Road Chung Ho City, Taipei,Taiwan

NÁVOD K POUŽITÍ. Tlakoměr na zápěstí. Výrobce: Health & Life Co., Ltd. 9F, No. 186 Jian Yi Road Chung Ho City, Taipei,Taiwan NÁVOD K POUŽITÍ Tlakoměr na zápěstí Obsahuje: Účel použití tlakoměru 1. Co je to krevní tlak? 2. Proč je výhodné měřit si krevní tlak doma? A. Řazení krevního tlaku podle WHO (Světová zdravotnická organizace)

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 01 53 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY OBSAH Parametry dálkového ovladače... 2 Provozní tlačítka... 3 Kontrolky na LCD displeji... 6 Pokyny k práci s tlačítky... 7 Automatický provozní

Více

Infračervený ušný teplomer

Infračervený ušný teplomer ISO 9001 : 2008 Návod na použitie Infračervený ušný teplomer ET-100 http://www.jares.sk/zdravotnictvo Použitie Ušný teplomer je zariadenie s infračerveným snímačom, ktorým možno po vložení do zvukovodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05

NÁVOD K OBSLUZE. Model: RC008. Bezdotykový teploměr. 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 CZ NÁVOD K OBSLUZE Model: RC008 Bezdotykový teploměr 008-manual-CZ-SK-EN.indd 1 9.4.2013 21:04:05 OBSAH Bezpečnostní instrukce Představení bezdotykového teploměru Instrukce před používáním Funkce Použití

Více

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia

TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia TL-WR740N, TL-WR741ND, TL- WR841N, TL-WR841ND, TL- WR941ND, TL-WR1043ND Inštalácia Pozn. V tomto návode je ako príklad inštalácie a obsluhy popísaný model. 1. Pripojenie zariadenia Pozn. Pri konfigurácií

Více

AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU

AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU MS 751 AUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU 64 PAMĚTÍ PRŮMĚR NAMĚŘENÝCH HODNOT DATUM A ČAS FUZZY LOGIC NÁVOD K POUŽITÍ ČTĚTE POZORNĚ! OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ..

Více

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón

Stereofonní mikrofon. Stereo mikrofón 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Stereo mikrofón CZ SK Návod k obsluze Návod na použitie ECM-SST1 2010 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-187-786-01 (1) Stereofonní mikrofon Návod k obsluze

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy

TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy Návod na používanie TIENS Multifunkčný prístroj na masáž hlavy Používajte denne! Kedykoľvek! Kdekoľvek! OBSAH: I. Úvod o produkte II. Zloženie produktu III. Účinky IV. Indikácie V. Kontraindikácie VI.

Více

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's

Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Meteorologická stanice Maxim II BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM 868 MHz's Návod pro obsluhu ÚVOD: Blahopřejeme k nákupu této meteorologické stanice s bezdrátovým systémem 868MHz pro přenos venkovní teploty a vlhkosti

Více

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C

PROTECOR. AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie 10.55-P600E-C AUTOMATICKÁ SVÁŘECÍ KUKLA Pro sváření a broušení AUTOMATICKÁ ZVÁRACIA KUKLA Pre zváranie a brúsenie PROTECOR 10.55-P600E-C CZ Původní návod k automatické samostmívací svářečské kukle 10.55-P600E-C. Děkujeme

Více

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice

2-656-923-04(1) Stativ. Návod k obsluze. Statív. Návod na použitie VCT-R100. 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze Statív Návod na použitie VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice 2-656-923-04(1) Stativ Návod k obsluze VCT-R100 2011 Sony Corporation Vytištěno

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL CZ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL SK EN Model: RC004T For Dogs Bezdotykový teploměr pro psy Bezdotykový teplomer pre psov Non-Contact Thermometer For Pets www.helpmation.com OBSAH Bezpečnostní

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Dvoupásmový reproduktor

Dvoupásmový reproduktor 4-441-108-11(1) IGJ3 Dvoupásmový reproduktor Montážní návod 2-pásmový reproduktor Návod na použitie a montáž XS-GT6928F 2012 Sony Corporation 4-441-108-11(1) Dvoupásmový reproduktor Montážní návod XS-GT6928F

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

TomTom Referenčná príručka

TomTom Referenčná príručka TomTom Referenčná príručka Obsah Rizikové zóny 3 Rizikové zóny vo Francúzsku... 3 Upozornenia na rizikové zóny... 3 Zmena spôsobu upozornenia... 4 tlačidlo Ohlásiť... 4 Nahlásenie novej rizikovej zóny

Více

Návod na používanie a inštaláciu

Návod na používanie a inštaláciu Vestavné polyvalentní vařidlové desky elektrické Vstavané polyvalentné varné dosky elektrické SKLOKERAMICKÉ DESKY SKLOKERAMICKÉ DOSKY VFP - 320 TI VFP - 320 TS VFP - 400 TI VFP - 400 TS VFP - 212 VI VFP

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W

Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W Návod na použití IN 902 COMPUTER CY-20W 1 Před použitím computeru si přečtěte následující instrukce. 2 Použití: A) symbol průměrné rychlosti zda je okamžitá vyšší či nižší než průměrná B) okamžitá rychlost

Více

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny

Více

BPM 700 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BPM 700 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS BPM 700 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATI UTASÍTÁS Měřič krevního tlaku / Merač krvného tlaku Ciśnieniomierz / Blood Pressure Monitor / Vérnyomás mérő MĚŘIČ

Více

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista

Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Aktualizácia firmvéru a aplikácie USB modemu Huawei E220 pre operačný systém Windows Vista Krok 1: Aktualizácia firmvéru Pred aktualizáciou, prosím, najskôr skontrolujte: 1. Aktualizácia musí byť vykonávaná

Více

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja

SMR 110. Personal Mobile Radio. Radiostanice. Rádiostanica. Rádióállomás. Radiostacja SMR 110 OWNER S MANUAL USER INSTRUCTIONS NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÉ POKYNY NÁVOD NA OBSLUHU POUŽÍVATEĽSKÉ POKYNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití

Bezdrátová váha na měření tuku. model CR9901. Návod k použití Bezdrátová váha na měření tuku model CR9901 Návod k použití 1 Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, doporučujeme přečíst si následující instrukce. Funkce 1. Zařízení využívá infračervený princip bezdrátového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

MS 702 POLOAUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NÁVOD K POUŽITÍ ČTĚTE POZORNĚ!

MS 702 POLOAUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NÁVOD K POUŽITÍ ČTĚTE POZORNĚ! MS 702 POLOAUTOMATICKÉ MĚŘIDLO PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ (DOMÁCÍ MONITORING) KREVNÍHO TLAKU NÁVOD K POUŽITÍ ČTĚTE POZORNĚ! Poslední revize návodu byla provedna dne 23.4.2010 OBSAH DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.. 2 UŽITEČNÉ

Více

±2 20 C ± F

±2 20 C ± F Vlhkoměr s alarmem ETP110 Úvod Tento přístroj je multifunkčním teploměrem s vlhkoměrem. Pokud vlhkost přesáhne horní limit nebo klesne pod dolní limit, spustí se varování. Senzor lze upevnit na měřič nebo

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Pouzdro Kuke s akumulátorem a pamětí pro iphone Přídavná baterie a paměť pro iphone. Uživatelská příručka

Pouzdro Kuke s akumulátorem a pamětí pro iphone Přídavná baterie a paměť pro iphone. Uživatelská příručka Pouzdro Kuke s akumulátorem a pamětí pro iphone Přídavná baterie a paměť pro iphone Uživatelská příručka Představení produktu Unikátní pouzdro Kuke vyřeší problémy s kapacitou a úložným prostorem ve vašem

Více

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Elektronický stetoskop 3M Littmann Model 3100 S redukcí okolního hluku ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Zesiluje zvuk až 24krát více než nejlepší klasické stetoskopy Littmann Snižuje

Více

Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753

Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753 Automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku MS-753 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali toto automatické měřidlo pro orientační měření krevního tlaku. Před použitím tohoto produktu si prosím

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

ineck2 Masážní přístroj na krk

ineck2 Masážní přístroj na krk ineck2 Masážní přístroj na krk Návod na použití Před použitím přístroje si návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřeby příštího použití. Obsah Úvod... 2 Co najdete v balení... 2 Popis produktu...

Více

Checkme Zařízení pro sledování zdravotního stavu. Stručná uživatelská příručka

Checkme Zařízení pro sledování zdravotního stavu. Stručná uživatelská příručka Checkme Zařízení pro sledování zdravotního stavu Stručná uživatelská příručka Popis zařízení Touch Screen dotyková obrazovka Infared temperature sensor čidlo měření teploty Internal SpO2 senzor čidlo měření

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus

Návod na montáž záslepky. Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus Návod na montáž záslepky Krbová kamna Andrus Krbová pec Andrus CZ SK 0433317101400 CZ Úvod Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku! Před započetím montáže si prosím pečlivě prostudujte tento návod

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Neues F Návod k použití mobil oto kommt R

Neues F Návod k použití mobil oto kommt R mobil Návod k použití R Neues Foto kommt Úvodní poznámka Před prvním použitím si, prosím, pozorně přečtěte návod k použití, protože správné měření krevního tlaku je možné pouze při správném zacházení s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Návod k použití Měřidlo pro orientační měření krevního tlaku a tuhosti arterií Mars Vital Vision MS- 1200

Návod k použití Měřidlo pro orientační měření krevního tlaku a tuhosti arterií Mars Vital Vision MS- 1200 Návod k použití Měřidlo pro orientační měření krevního tlaku a tuhosti arterií Mars Vital Vision MS- 1200 Jednoduché používání Automatické nafukování pro poskytnutí většího komfortu a pohodlí Měří systolický

Více

Manuál (CZ) Obsah. Plně automatický digitální měřič krevního tlaku na rameno. Úvod. 2. Důležité bezpečnostní pokyny. 2. Poznejte svůj měřič tlaku.

Manuál (CZ) Obsah. Plně automatický digitální měřič krevního tlaku na rameno. Úvod. 2. Důležité bezpečnostní pokyny. 2. Poznejte svůj měřič tlaku. Manuál (CZ) Plně automatický digitální měřič krevního tlaku na rameno Obsah Úvod. 2 Důležité bezpečnostní pokyny. 2 Poznejte svůj měřič tlaku. 2-3 Děkujeme, že jste si vybrali Digitální měřič krevního

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více