ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem"

Transkript

1 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/097 z 97. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne v h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Nepřítomni: Ing. Anna Böhmová (omluvena) Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4. Podklady k projednání z komise školské a kulturní 5. Podklady k projednání z Finančního odboru 6. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 97. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 3.1 Žádost pana xxx, o pronájem části nebytových prostor v I. patře objektu Kaštanová 141e (rozšíření předmětu nájmu smlouvy č ). Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v I. patře objektu na ul. Kaštanová 141e, budova čp. 637 na pozemku p.č. 927/7 v k.ú. Horní Heršpice pro pana xxx. RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v I. patře objektu na ul. Kaštanová 141e, budova čp. 637 na pozemku p.č. 927/7 v k.ú. Horní Heršpice pro pana xxx. RMČ schvaluje znění dodatku č. 3 nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jeho podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.2 Žádost fy EH stav s.r.o., zastoupené xxx, o uzavření smlouvy o právu provést stavbu prodloužení komínu na budově čp. 138, Jeneweinova 4, 1

2 svěřené MČ, v souvislosti se stavbou Novostavba bytového domu, Jeneweinova, Brno Komárov na pozemku p.č. 914 v k.ú. Komárov, sousedícím s pozemkem SMB p.č. 913 a budovou čp. 138 v k.ú. Komárov, svěřenými MČ. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu - prodloužení komínu na budově čp. 138, Jeneweinova 4, svěřené MČ, v souvislosti se stavbou Novostavba bytového domu, Jeneweinova, Brno Komárov na pozemku p.č. 914 v k.ú. Komárov, který sousedí s pozemkem SMB p.č. 913 a budovou čp. 138 v k.ú. Komárov, svěřenými MČ, a to se stavebníkem, fy EH stav, s.r.o., Hněvkovského 587/39a, Brno. RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu - prodloužení komínu na budově čp. 138, Jeneweinova 4, svěřené MČ, v souvislosti se stavbou Novostavba bytového domu, Jeneweinova, Brno Komárov na pozemku p.č. 914 v k.ú. Komárov, který sousedí s pozemkem SMB p.č. 913 a budovou čp. 138 v k.ú. Komárov, svěřenými MČ, a to se stavebníkem fy EH stav, s.r.o., Hněvkovského 587/39a, Brno. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.3 Žádost pí xxx, zastoupené xxx, o stanovisko ke stavbě Změna stávajícího objektu půdní vestavba RD na pozemku p.č. 283 v k.ú. Dolní Heršpice v jejím vlastnictví, sousedícím s pozemkem SMB p.č. 278/1 v k.ú. Dolní Heršpice svěřeným MČ. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí se stavbou Změna stávajícího objektu půdní vestavba RD na pozemku p.č. 283 v k.ú. Dolní Heršpice ve vlastnictví paní xxx, sousedícím s pozemkem SMB p.č. 278/1 v k.ú. Dolní Heršpice svěřeným MČ. RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem souhlasí se stavbou Změna stávajícího objektu půdní vestavba RD na pozemku p.č. 283 v k.ú. Dolní Heršpice ve vlastnictví paní xxx, sousedícím s pozemkem SMB p.č. 278/1 v k.ú. Dolní Heršpice svěřeným MČ. Rada žadatele. ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně 2

3 3.4 Žádost fy KYTLICA-elektro team s.r.o., Poděbradova 16, Brno, o aktualizaci vyjádření ke stavbě Brno, Bohunická 24, stavební úprav a NN, Estate na pozemcích SMB p.č. 1499/2, 1500/5 a 1502/1 v k.ú. Horní Heršpice, svěřených MČ. Komentář: Na 32. zasedání RMČ dne byla odsouhlasena nová trasa vedení kabelu NN a zřízení věcného břemene na výše uvedených pozemcích SMB, svěřených MČ Brno-jih. Z důvodu nesouhlasu jiného stavbou dotčeného vlastníka, byl nyní MO předložen projekt, dle něhož proběhne výměna kabelu NN ve stávající trase a na týchž pozemcích. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s potvrzením platnosti rozhodnutí přijatém na 32. RMČ dne pod bodem 4.13 na výměnu kabelu NN v rámci stavby Brno, Bohunická 24, stavební úprav a NN, Estate pro E.ON Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, i pro stávající trasu. RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem potvrzuje platnost svého rozhodnutí přijatého na 32. RMČ dne pod bodem 4.13 na výměnu kabelu NN v rámci stavby Brno, Bohunická 24, stavební úprav a NN, Estate pro E.ON Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, i pro stávající trasu. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.5 Žádost společnosti ZL Production s.r.o., se sídlem Manětínská 1542/67, Plzeň zastoupená paní xxx, o pronájem lokality III/3 v areálu Hněvkovského tj. pozemků p.č. 577/1, p.č. 577/8, p.č. 577/9, p.č. 577/10, p.č 577/11, p.č. 577/12, p.č. 577/13, p.č. 577/14, p.č. 577/15, p.č. 577/16, p.č. 577/17, p.č. 577/18, p.č. 577/19, p.č. 577/20, p.č. 577/21, p.č. 577/22 a části pozemku p.č. 577/3 v k.ú. Komárov, za účelem pořádání hudebního festivalu pro studenty - BACK TO SCHOOL. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 577/1, p.č. 577/8, p.č. 577/9, p.č. 577/10, p.č 577/11, p.č. 577/12, p.č. 577/13, p.č. 577/14, p.č. 577/15, p.č. 577/16, p.č. 577/17, p.č. 577/18, p.č. 577/19, p.č. 577/20, p.č. 577/21, p.č. 577/22 a části pozemku p.č. 577/3 v k.ú. Komárov, za účelem pořádání hudebního festivalu pro studenty - BACK TO SCHOOL, pro společnost ZL Production s.r.o., se sídlem Manětínská 1542/67, Plzeň zastoupenou xxx, na dobu určitou od do

4 RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemků p.č. 577/1, p.č. 577/8, p.č. 577/9, p.č. 577/10, p.č 577/11, p.č. 577/12, p.č. 577/13, p.č. 577/14, p.č. 577/15, p.č. 577/16, p.č. 577/17, p.č. 577/18, p.č. 577/19, p.č. 577/20, p.č. 577/21, p.č. 577/22 a části pozemku p.č. 577/3 v k.ú. Komárov, za účelem pořádání hudebního festivalu pro studenty - BACK TO SCHOOL, pro společnost ZL Production s.r.o., se sídlem Manětínská 1542/67, Plzeň, zastoupenou paní xxx, na dobu určitou od do RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 3.6 Žádost firmy ZL PRODUCTION s.r.o., Manětínská 67, Plzeň, IČO v zastoupení paní xxx, U Velké ceny 4, Brno, jako organizátora čtvrtého ročníku hudebního festivalu BACK TO SCHOOL, určeného studentům SŠ a VŠ ve městě Brně, o udělení výjimky doby při pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby konané dne ve sportovním areálu Hněvkovského. Komentář: Na základě článku 4 obecně závazné vyhlášky č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku a na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2009 může být na základě písemné žádosti pořadatele podniku z ustanovení čl. 1 odstavce (1) této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštních právních předpisů radou příslušné městské části. RMČ Brno-jih rozhodla udělit výjimku doby od hod. do hodin dne firmě ZL PRODUCTION s.r.o., Manětínská 67, Plzeň, IČO při pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby na akci hudební festival BACK TO SCHOOL, určený studentům SŠ a VŠ ve městě Brně ve sportovním areálu Hněvkovského a pověřuje starostu podpisem rozhodnutí. 3.7 Žádost Sboru dobrovolných hasičů Brno - Přízřenice, Břeclavská 12, Brno o výpůjčku části nebytových prostor - soc. zařízení v přízemí objektu na ul. Břeclavská 12 a přilehlého dvoru na pozemku p.č. 175 v k.ú. Přízřenice, za účelem pořádání Hasičské zábavy, a to od h dne do h dne , a žádost o udělení 4

5 výjimky doby při pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby pro tuto akci. Komentář: Na základě článku 4 obecně závazné vyhlášky č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku a na základě obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 20/2009 může být na základě písemné žádosti pořadatele podniku z ustanovení čl. 1 odstavce (1) této vyhlášky udělena výjimka, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštních právních předpisů radou příslušné městské části. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s výpůjčkou části nebytových prostor - soc. zařízení v objektu na ul. Břeclavská 12 - v budově čp. 291 na pozemku p.č. 175 a přilehlého dvoru na pozemku p.č. 175, vše v k.ú. Přízřenice pro Sbor dobrovolných hasičů v Brně - Přízřenicích za účelem konání Hasičské zábavy, a to na dobu určitou od h dne do h dne ) RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje výpůjčku části nebytových prostor - soc. zařízení v objektu na ul. Břeclavská 12 - v budově čp. 291 na pozemku p.č. 175 a přilehlého dvoru na pozemku p.č. 175, vše v k.ú. Přízřenice pro Sbor dobrovolných hasičů v Brně Přízřenicích, za účelem pořádání Hasičské zábavy, a to na dobu určitou od h dne do h dne RMČ Brno jih schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 6/2014/NP, pověřuje starostu jejím podpisem a ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 2) RMČ Brno-jih rozhodla udělit výjimku doby Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů, Břeclavská 12, Brno-Přízřenice při pořádání veřejnosti přístupné produkce hudby na akci Hasičská taneční zábava od hod. dne do hod. dne v prostoru za hasičskou zbrojnicí na ulici Břeclavská 12 v Přízřenicích a pověřuje starostu podpisem rozhodnutí. 3.8 Žádost MO MMB, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p.č. 361/2, k.ú. Horní Heršpice 5

6 Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise doporučuje pronájem a následný prodej pozemku p.č. 361/2 v k.ú. Horní Heršpice z úrovně magistrátu města Brna. RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem doporučuje pronájem a následný prodej pozemku p.č. 361/2 v k.ú. Horní Heršpice z úrovně magistrátu města Brna. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně MO MMB. ZMČ 3.9 Žádost paní xxx, o pronájem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice o výměře 104 m 2, za účelem využití jako zahrada. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice, o výměře 104 m 2, za účelem využití jako zahrada, pro paní xxx. RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice, o výměře 104 m 2, za účelem využití jako zahrada, pro paní xxx. RMČ Brnojih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Žádost pana xxx, o pronájem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice o výměře 257 m 2, za účelem využití jako zahrada. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem Komise souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice, o výměře 257 m 2, za účelem využití jako zahrada, pro pana xxx. RMČ Brno-jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem části pozemku p.č. 490 v k.ú. Dolní Heršpice, o výměře 257 m 2, za účelem využití jako zahrada, pro pana xxx. RMČ Brnojih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu 6

7 jejím podpisem. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Pronájem pozemku p.č. 129/7 jako pozemku pod garáží a části pozemku (id.1/27) p.č. 129/1 s využitím jako přístupová cesta, vše v k.ú. Přízřenice, pro pana xxx. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 129/7 jako pozemku pod garáží a části pozemku (id.1/27) p.č. 129/1 s využitím jako přístupová cesta, vše v k.ú. Přízřenice, pro pana xxx. RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemku p.č. 129/7 jako pozemku pod garáží a části pozemku (id.1/27) p.č. 129/1 s využitím jako přístupová cesta, vše v k.ú. Přízřenice, pro pana xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Pronájem pozemku p.č. 128/4 jako pozemku pod garáží a části pozemku (id.1/27) p.č. 129/1 s využitím jako přístupová cesta, vše v k.ú. Přízřenice, pro paní xxx. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 128/4 jako pozemku pod garáží a části pozemku (id.1/27) p.č. 129/1 s využitím jako přístupová cesta, vše v k.ú. Přízřenice, pro paní xxx. RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem schvaluje pronájem pozemku p.č. 128/4 jako pozemku pod garáží a části pozemku (id.1/27) p.č. 129/1 s využitím jako přístupová cesta, vše v k.ú. Přízřenice, pro paní xxx. RMČ Brno-jih schvaluje znění nájemní smlouvy č a pověřuje starostu jejím podpisem. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. 7

8 3.13 Žádost manželů pana xxx a paní xxx o vyjádření k prodeji pozemků p.č. 344/1 a p.č. 344/3 v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise doporučuje prodej pozemku p.č. 344/3 a části pozemku p.č. 344/1 dle zákresu, o výměře cca 329 m 2 v k.ú. Komárov, manželům panu xxx a paní xxx. RMČ Brno jih na základě doporučení komise pro hospodaření se svěřeným majetkem doporučuje prodej pozemku p.č. 344/3 a části pozemku p.č. 344/1 dle zákresu, o výměře cca 329 m 2 v k.ú. Komárov, manželům panu xxx a paní xxx. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele a MO MMB. ZMČ 3.14 Žádost společnosti SQS, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, Brno o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 562/1 v k.ú. Komárov. Projednáno v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem dne Komise doporučuje prodej části pozemku p.č. 562/1 v k.ú. Komárov, pro společnost SQS, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, Brno. Usnesení nebylo přijato. RMČ Brno jih po projednání v komisi pro hospodaření se svěřeným majetkem doporučuje prodej části pozemku p.č. 562/1 v k.ú. Komárov, pro společnost SQS, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 532/78b, Brno. RMČ Brno-jih doporučuje ZMČ Brno-jih její stanovisko potvrdit. RMČ ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele a MO MMB. ZMČ 3.15 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku č při ul. Kaštanové 141e, přijatá od fy A&P RENT s.r.o., sídlem Staňkova 578/16b, Brno. 8

9 RMČ Brno jih bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemků č uzavřené na část nebytových prostor v přízemí objektu Kaštanová 141e a pozemek užívaný jako parkoviště, podanou dne firmou A&P RENT s.r.o. sídlem Staňkova 578/16b, Brno. Nájemní poměr zaniká dne Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele Žádost Magistrátu města Brna, úseku technického o stanovisko MČ Brno-jih k investičnímu záměru Park podél starého železničního tělesa a revitalizace břehů Svratky v úseku ulic Heršpická Kšírova Komentář: Úsek technický Magistrátu města Brna žádá MČ Brno-jih o stanovisko k investičnímu záměru Park podél starého železničního tělesa a revitalizace břehů Svratky v úseku ulic Heršpická Kšírova. Předmětem investičního záměru je vybudování parku v prostoru dnešního kolejiště v území vymezeném ze severu ulicí Hybešovou, z jihu ulicí Opuštěnou, z východu ulicí Uhelnou, při východní straně ulice Nové Sady. Dále předmětem investičního záměru je revitalizace tj. ochranná (protipovodňová), rekreační nebo parková úprava obou břehů řeky Svratky v úseku mezi ulicemi Heršpická a Kšírova, včetně vybudování cyklotras, parkového mobiliáře a veřejného osvětlení dle návrhu. Realizací této části budou dotčeny pozemky v k.ú. Horní Heršpice a Komárov ve vlastnictví statutárního města Brna. Jedná se o prostor mezi Svratkou, Svitavským náhonem a Komárovským nábřežím, tj. místa dokončené investice retenční nádrže Jeneweinova. RMČ Brno jih souhlasí s investičním záměrem Park podél starého železničního tělesa a revitalizace břehů Svratky v úseku ulic Heršpická Kšírova. Zodpovídá: Jašíčková 3.17 Darovací smlouva uzavřená dle 2055 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění o daru 1 ks samce - klokan Bennettův uzavřená mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno jih, Mariánské nám 13, Brno a p. xxx. Komentář: Předmětem smlouvy je dar 1 ks samce - klokan Bennettův, který bude umístěn na Jižanském dvorku. 9

10 RMČ Brno jih schvaluje znění darovací smlouvy uzavírané mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno jih, Mariánské nám 13, Brno a p. xxx a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: Rusler ad 4) Podklady k projednání z komise školské a kulturní 4.1 Změna zápisu vedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro školní jídelnu výdejnu a mateřskou školu, jejíž činnost vykonává MŠ Brno, Zelná 70, p.o. Komentář: Důvodem navýšení kapacity pro školní jídelnu výdejnu a samotnou mateřskou školu je dokončení přístavby MŠ Zelná a tím rozšíření kapacity o jednu třídu. RMČ Brno-jih v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro: a) mateřskou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Brno, Zelná 70, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole z 25 na 45, b) školní jídelnu výdejnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Brno, Zelná 70, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného stravovaných z 28 na 45, a to s účinností od RMČ Brno-jih ukládá pracovnici referátu ekonomiky škol podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství. Zodpovídá: Kostelecká 4.2 Poskytnutí odměny ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ), za kalendářní rok 2013 z prostředků zřizovatele MČ Brno-jih. Projednáno v komisi školské a kulturní dne

11 RMČ Brno-jih na základě doporučení školské a kulturní komise schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací základních a mateřských škol (zdůvodnění a výše odměny - viz příloha, která je uložena u originálu zápisu.) Odměna bude vyplacena v nejbližším možném výplatním termínu, po jejím schválení RMČ Brno-jih. RMČ Brno-jih pověřuje starostu MČ Brno-jih, aby jmenované písemně informoval o udělení odměny. Zodpovídá: Kostelecká 4.3 Návrh na vyřazení majetku pro ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Komentář: Jde o majetek, který je nefunkční, mechanicky poškozený, nelze opravit, oprava není ekonomická z důvodu zastaralého typu zařízení. RMČ Brno-jih na základě doporučení školské a kulturní komise souhlasí s vyřazením a likvidací majetku ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., dle přiloženého Návrhu č. 1/2014 viz příloha. Zodpovídá: Kostelecká 4.4 Písemná bezúplatná nabídka vyřazeného majetku zřizovateli ÚMČ Brno-jih, kterou podala ředitelka MŠ Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace. Projednáno v komisi školské a kulturní dne Komentář: Písemná bezúplatná nabídka: - Jedná se o majetek, který p.o. do svého vlastnictví nabyla pouze bezúplatným převodem od svého zřizovatele a který je povinna přednostně nabídnout zřizovateli podle 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. - Jde o majetek, který je nefunkční, mechanicky poškozený, nelze opravit, oprava není ekonomická z důvodu zastaralého typu zařízení. RMČ Brno-jih na základě doporučení školské a kulturní komise nepřijímá nabídnutý majetek, určený k vyřazení MŠ Brno, Záhumenice 1, p.o., na základě písemné bezúplatné nabídky, protože se jedná o majetek poškozený, nefunkční a případná oprava by byla neekonomická. RMČ Brno-jih na základě doporučení školské a kulturní komise souhlasí s vyřazením a likvidací majetku MŠ Brno, Záhumenice 1, p.o., dle přiloženého Návrhu č. 1/2014 viz příloha. 11

12 Zodpovídá: Kostelecká ad 5) Podklady k projednání z Finančního odboru 5.1 Zřízení termínovaného vkladu Komentář: MČ Brno-jih byly doručeny nabídky ze strany peněžních ústavů Komerční banky a.s., Sberbank CZ a J&T BANKY na zřízení termínovaného vkladu s výhodnou úrokovou sazbou (viz tabulka). MČ Brno-jih vyhodnotila možnost uložení dočasně volných finančních prostředků ve výši Kč 5, ,-- na období jednoho roku jako reálnou. Vzhledem k tomu, že dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů je radě obce vyhrazeno zabezpečovat její hospodaření, předkládá finanční odbor Radě městské části Brno-jih na posouzení a případné schválení založení takového termínovaného vkladu. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka od J&T BANKY, a.s. viz níže. Tabulka výpočtů: Název banky Vklad Úrok. sazba p.a. Úrok Daň z příjmu 19% Zisk celkem Sberbank 5, ,-- 0,80 % p.a , , ,-- Kč J&T BANKA 5, ,-- 1,80 % p.a , , ,-- Kč KB a.s. 5, ,-- 1,00 % p.a , , ,-- Kč RMČ Brno-jih schvaluje zřízení termínovaného účtu ve výši Kč 5, ,-- na dočasně volné finanční prostředky na období jednoho roku u společnosti J&T BANKY, a.s. a pověřuje vedoucí finančního odboru jeho založením. Zodpovídá: Bártová 5.2 Zásady vztahu MČ Brno-jih k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Komentář: Jedná se o novelizaci vnitroorganizačního předpisu Zásady vztahu MČ Brno-jih k jí zřízeným příspěvkovým organizacím původně vydaným a účinným od října roku 2007, a to především z důvodu změny legislativy v oblasti inventarizace majetku a závazků a rovněž požadovaným termínům předkládání výkazů zřízených příspěvkových organizací MČ Brnojih. RMČ Brno-jih schvaluje znění Zásad vztahu MČ Brno-jih k jí zřízeným příspěvkovým organizacím a pověřuje pracovnici referátu ekonomiky škol informovat o této skutečnosti ředitele příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-jih. 12

13 Zodpovídá: Bártová ad 6) Různé 6.1 Informace k záměrům firmy FERAMO METALLUM INTERNATIONAL, s.r.o. K záměrům firmy FERAMO METALLUM informace. INTERNATIONAL, s.r.o. nejsou nové 6.2 Územní studie Rozvojové území Brno-jih K Územní studii Rozvojové území Brno-jih nejsou nové informace. 6.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné propagaci ze dne uzavřené mezi Kometa Group, a.s., Brno, Křídlovická č. 34 a SMB, MČ Brno-jih RMČ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné propagaci ze dne uzavřené mezi Kometa Group, a.s., Brno, Křídlovická č. 34 a SMB, MČ Brno-jih. RMČ pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: tajemník 6.4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. Komentář: Odbor investiční MMB předkládá v souladu se Směrnicí č. 1/2013 tajemníka MMB pro vydání právních předpisů statutárního města Brna, k posouzení a projednání v zastupitelstvu 13

14 městské části Brno-jih návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, kterou se mění vyhláška č. 8/2009. Aktualizace vyhlášky se zpracovává z důvodu organizační změny v Úseku technickém MMB - RM6/09601, v rámci které RMB zrušila dnem Odbor technických sítí MMB a agenda koordinace výkopových prací byla převedena na Odbor investiční MMB, Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb. Přílohy: OZV č. 8/2009 RMČ Brno-jih schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. Zodpovídá: tajemník ZMČ 6.5 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Chodníky v areálu Hněvkovského Komentář: Veřejná zakázka malého rozsahu je definována podle z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů do výše předpokládaného plnění ,- bez DPH (u stavebních prací). RMČ Brno-jih schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Chodníky v areálu Hněvkovského. RMČ schvaluje zadávací podmínky: 1. Lhůta pro podání nabídek: do do 16:00 hod. 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno, a to písemně nebo poštou. 3. Hodnotící kritéria: Ekonomická výhodnost nabídky Dílčí kritéria: - cena 60 % - lhůta dodávky v týdnech 20 % - záruka na jakost v měsících 20 % RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: 14

15 ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 9, Moravany, IČ: Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o., Veslařská 3071/25, Brno, IČ: ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, Brno, IČ: RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek ve složení: 1. člen: Ing. Radomír Jonáš náhradník: Mgr. Josef Haluza 2. člen: Ing. Petr Dočekal náhradník: Ing. Miroslav Jindra 3. člen: Ing. Tomáš Konečný náhradník: Mgr. Vladimír Vařeka Zodpovídá: Konečný Zapsal: Mgr. V. Vařeka V Brně dne Mgr. Josef Haluza starosta MČ Brno-jih Ing. Radomír Jonáš místostarosta MČ Brno-jih 15

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/065 z 65. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.06.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/049 ze 49. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 14.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/105 ze 105. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.11.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/038 z 38. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.03.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/054 z 54. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 9. 1. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/089 z 89. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.03.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/081 z 81. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.12.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/020 ze 20. schůze RMČ Brno-jih konané dne 24.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem a z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/066 z 66. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.07.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 109. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/109 ze 109. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/041 ze 41. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.07.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 57. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/057 z 57. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.10.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/092 z 92. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.05.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 103. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.04.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 111. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/111 ze 111. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.07.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 116. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/116 ze 116. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/043 ze 43. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 08.08.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/047 ze 47. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.09.2012 v 17.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/015 z 15. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/009 z 9. schůze RMČ Brno-jih konané dne 20.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/046 ze 46. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.11.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 114. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/114 ze 114. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.08.2018 v 15.30 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/044 ze 44. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.05.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/035 z 35. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/082 z 82. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.09.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/076 ze 76. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.11.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/031 z 31. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.02.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/019 Z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 08.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R6/103 ze 103. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.10.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské a kulturní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/048 ze 48. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.10.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 112. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/112 ze 112. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.08.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/051 z 51. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 10.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/015 z 15. schůze RMČ Brno-jih konané dne 15.05.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/029 z 29. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 11.11.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/036 z 36. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.02.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/010 z 10. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.03.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/050 z 50. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP)

ad 3) Podklady k projednání z Komise k projednávání přestupků (KPP) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/060 z 60. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 03.04.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 115. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/115 ze 115. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 120. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/120 ze 120. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.11.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/033 z 33. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 28.03.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/088 z 88. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 15.11.2017 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 01.06.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/091 z 91. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 23.04.2014 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: Hosté:

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/078 ze 78. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 26.07.2017 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 6. 2. 2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků

ad 3) Podklady k projednání z komise k projednávání přestupků Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/007 ze 7. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 04.03.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/021 z 21. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 27.07.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 4) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/017 ze 17. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 29.06.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/023 z 23. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 02.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/056 z 56. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 21.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/061 z 61. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 30.11.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

Zápis R6/028. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/028 z 28. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.01.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/024 z 24. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.09.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne

59. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 59. zasedání Rady města Bučovice ze dne 5.2.2014 368/59/RM/2014 SZSS 01 - Prodloužení nájemní smlouvy bytu - U Škol 954 Eva Lišková,, bytem k bytu č. 8 v budově čp. 954 v Bučovicích na

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih

ad 3) Stanovení personálního obsazení komisí při RMČ Brno-jih Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/002 z 2. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 17. 12. 2014 v 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ

Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne v zasedací místnosti OÚ Soupis přijatých usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Litvínovice, konaného dne 3.6.2015 v zasedací místnosti OÚ (upraven v souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) přítomni

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 19. prosince 2011 R 630/11 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 19.12.2011, b) souhlasí s prodloužením

Více

Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí

Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 15. 1. 2018 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Král, Ing. Božáková Program jednání: 1. Žádost rekonstrukce soc. zařízení

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 69/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 9. 11. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni:

Zápis. MČ Brno-Komín přítomni (bez titulů): M. Blatná, D. Řepa, E. Točík, T. Němec, J. Pospíšil Omluveni: Zápis z 2. mimořádné schůze Rady městské části Brno-Komín konané dne 22. 01. 2019 od 08.15 do 10.15 hodin v prostorách Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15 -----------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin

Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 01. 2019 od 16:30 hodin Přítomni: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. František Slípka Program jednání: 1. Žádost o navýšení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze 16. schůze rady města Žacléř, konané dne 10. června 2015 Program: 1. 6. zasedání zastupitelstva města. 2. Městská policie Trutnov. 3. Smlouva o dílo prodloužení kanalizace Bobr. 4. Smlouva

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/014 ze 14. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 25.05.2011 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých.

ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/096 z 96. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 31.01.2018 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019

Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Usnesení 17. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 31. července 2019 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 305/17/19 1) schvaluje program 17. schůze

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/014 ze 14. schůze RMČ Brno-jih konané dne 29.04.2019 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 29 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 55. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/055 z 55. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 07.09.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009

Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 Informace z usnesení XI. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 16.dubna 2009 1. Dunajská 25 prodej domu včetně části pozemku Hlasováním: pro, proti, zdržel se (14-1-4) bylo přijato usnesení : Rada

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/006 z 6. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.02.2015 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační

ad 3) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/007 ze 7. schůze RMČ Brno-jih konané dne 30.01.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák.

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák. Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny P.Stodolovský, Mgr. M Horňák Ing. František Kolář, Ing. Ivana Božáková Program

Více

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková

Zápis. Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová, pí Dvořáková Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 6. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Mgr. M. Procházková, Bc. pí Pardamcová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Schůzi 19. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/019 z 19. schůze RMČ Brno-jih konané dne 10.07.2019 v 15.00 h a dne 15.07.2019 v 16.00 h na ÚMČ

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017

Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Usnesení 63. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 17. května 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1212/63/17 1) schvaluje program 63. schůze rady

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní

ad 3) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/053 z 53. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 24.08.2016 ve 14.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/058 z 58. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 19.10.2016 v 10.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 7.2.2018 955/51/RM/2018 Kontrola plnění usensení ze 49. schůze RM kontrolu plnění usnesení ze 49.

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne

Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne Rada města Humpolec P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 4.4.2018 1021/55/RM/2018 Kontrola plnění usnesení z 53. a 54. schůze RM I. Rada města bere na vědomí

Více