Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA"

Transkript

1 Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA při škole speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizaci Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy ŠVP AC - charakteristika školního vzdělávacího programu Kurzy AC - podrobné informace o kurzech Hodnocení účastníků kurzů 7 4. Vzdělávací obsah kurzu - TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Vzdělávací obsah kurzu LIDOVÁ ŘEMESLA Vzdělávací obsah kurzu ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS..20 2

3 škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1.1 Název a adresa školy škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace Březinova 31, Jihlava web: tel.: mobil: IČO IZO RED-IZO Kontaktní adresy Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Šimková škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31, Jihlava tel.: mobil: Zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka ŠVP: Mgr. Miroslava Prchalová škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31, Jihlava tel.: mobil: Zřizovatel školy Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 1, Jihlava web: Platnost od Podpis ředitelky školy: Razítko školy: 3

4 2. Charakteristika školy Velikost školy, kapacita, strukturovanost škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace je plně organizovaná, funguje jako škola spádová a svou kapacitou patří k největším svého typu v České republice. Je zřizována statutárním městem Jihlava. Většina žáků denně dochází nebo dojíždí, školu navštěvují i klienti Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě, který zajišťuje jejich denní svoz do školy. Umístění školy, dostupnost, dopravní obslužnost Škola sídlí v krajském městě uprostřed klidného sídliště se spoustou zeleně. Budova je bezbariérová, má vlastní velkou zahradu a prostorné bezpečné parkoviště. Celý přilehlý areál je zabezpečený oplocením. V bezprostřední blízkosti školy se nachází zdravotní a nákupní středisko, lesopark a zastávka MHD. V nedalekém okolí, kam se dá dojít pohodlně pěšky je ZOO, dopravní hřiště, sportovní hřiště, bazén a divadlo. Vybavenost školy Škola se skládá z původní přízemní budovy, kde jsou, relaxační místnost, jídelna, školní družina, light box. Druhou část školy tvoří nová patrová přístavba, ve které jsou učebny praktické školy, cvičný byt, cvičná kuchyň, multifunkční počítačová učebna, multifunkční dílna, keramická dílna, prostory pro rehabilitaci a perličková lázeň. Budova má výtah pro imobilní žáky. Kromě standardního vybavení (televize, video, radia, CD přehrávače, kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony, tiskárny, kopírky, termokopírka, laminátory) využívají žáci ve výuce interaktivní tabule, ipady, v pracovních činnostech pec na vypalování keramiky, točířský kruh, tkalcovský stav aj. Pro tělesnou a rehabilitační tělesnou výchovu mají žáci k dispozici multifunkční tělocvičnu, multifunkční venkovní hřiště, vnitřní a venkovní trampolínu. Mobilní žáci jezdí na kolech, bicyklech, tricyklech, dvojkole. Pro relaxaci je zařízena ozvučená speciální místnost s vodním lůžkem, kuličkovým bazénkem, polohovacími vaky, závěsnou houpačkou, světelnými válci, balančními plošinami. Pro rozvoj zrakového vnímání slouží zatemňovací místnost, kde žáci pracují na lightboxu. Imobilní žáci se mohou pohybovat na speciálním vertikalizačním zařízení, tzv.,,stabiflex. Ke zvedání a přemísťování imobilních žáků jsou k dispozici elektrozvedáky a moderní závěsný systém ERILENS. Pro každého imobilního žáka škola pořizuje vyhovující speciální vozík či sedák a pracovní plochu. Učebny jsou vybaveny počítači s dotykovou obrazovkou. Žáci s narušenou komunikační schopností využívají komunikátory s hlasovým výstupem, speciální počítačové programy a přídavná zařízení. 4

5 3. ŠVP AC - charakteristika školního vzdělávacího programu Aktivační centrum při škole speciální a praktické škole Jihlava nabízí žákům se zdravotním postižením odpovídající formu zájmového vzdělávání. Cílová skupina Cílovou skupinou navštěvující kurzy aktivačního centra jsou žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot cca IQ 20 až 49. Jedná se o žáky postižené vývojovou duševní poruchou se sníženou inteligencí, projevující se především snížením poznávacích, řečových a pohybových funkcí a sociálních schopností. Podle míry aktivity se žáci s mentálním postižením diferencují podle typu postižení na jedince pomalé, apatické (většinou s Downovým syndromem) a jedince neklidné, pohyblivé, hyperaktivní. Všichni se však pravidelným systematickým vzděláváním dokážou vyvinout k určité míře nezávislosti a soběstačnosti, v dospělosti však vyžadují nezbytnou míru podpory k práci i k jednodušším činnostem ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, pro které není vhodné ani možné úplné inkluzívní vzdělávání, vyžadují proto přípravu specifických programů s vysokou mírou podpory. Cílem činností AC je zbytkového potenciálu aktivace středně a těžce zdravotně postižených žáků, jejich edukace i reedukace a příprava na pokud možno samostatnější život, případně na zapojení do chráněného zaměstnání, a tím významné zvýšení kvality jejich života. Kurz č. 1 - Technické práce. Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Kurz č. 2 - Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Kurz č. 3 - Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. 3.1 Kurzy AC - podrobné informace o kurzech: Kurz č. 1 - Technické, pěstitelské a chovatelské práce Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými 5

6 materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Pomůcky a materiál pro výuku odpovídají obsahovému zaměření kurzu. Pro žáky s těžkým mentálním postižením a postižením více vadami se jedná převážně o hry, stavebnice a materiál, obsahující jednodušší předměty větších rozměrů, zaoblených tvarů z hlediska bezpečnosti a výrazné rozlišovací barvy. Výběr pomůcek a materiálu, především stavebnic, před jejich nákupem bude akceptovat uvedená kritéria. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, u kterých se předpokládá zvládnutí základních dílenských prací ve školní dílně, je plánováno vybavení této dílny. Pomůcky jsou rozděleny vzhledem k uživatelům základní druhy nářadí pro žáky a speciální vybavení přístroji pro pedagogy k přípravě pracovních polotovarů k opracování. Pro všechny potom budou zakoupeny pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Významný je i nákup nábytku, skříní, na ukládání pracovního nářadí, především z hlediska ochrany a bezpečnosti jak předmětů, tak žáků. Zajištění nejoblíbenějších aktivit u žáků s mentálním postižením, chov drobných zvířat a pěstování nenáročných rostlin, předpokládá nejzákladnější vybavení pomůckami, bez kterých se uvedené činnosti nedají realizovat. Seznam nezbytných a v praxi osvědčených pomůcek byl konzultován s řediteli základních škol speciálních. Kurz č. 2 - Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Seznam různorodých pomůcek k danému kurzu byl opět zpracován na základě dlouhodobých zkušeností pedagogů z praxe. Jedná se o nezbytný základní nábytek a okruhy pomůcek pro žáky a pedagogy k jednotlivým aktivitám. Oblíbené a velmi efektivní pro danou skupinu žáků s mentálním postižením je tkaní. Tkalcovský stav a soubor doprovodných pomůcek umožňuje svými stereotypními pohyby klidnou a monotónně nenáročnou činnost s hmatatelným výstupem (výrazný výrobek v podobě šály, koberce, předložky, polštáře). Podobnou funkci plní i keramika. Nákladné vybavení pro uvedenou činnost, především pece na keramiku, smalt a tavení skla, je však vyváženo nevšedním efektem výsledných výrobků. Drobné pomůcky a potřeby pro práce s textiliemi slouží převážně dívkám, které v kurzu výrobou oděvů, oděvních doplňků, ozdob a šperků souběžně získávají vědomosti, dovednosti a návyky i pro estetické vnímání své osobnosti a vybavení svého domova. Kurz č. 3 - Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. 6

7 Obsah uvedeného kurzu, a tudíž i nezbytné pomůcky a vybavení, se týkají dvou oblastí. Jednou je příprava na aktivní činnost v terénu v prostoru základní školy speciální, druhou jsou již konkrétní aktivity v terénu. Uvedený postup je pro žáky s mentálním postižením zásadní. Pro činnost ve škole se předpokládá vybavení moderními pomůckami, které názorně přiblíží jednotlivá témata, zajistí komplexní přípravu na vycházky a výlety do okolí (notebook, tiskárna se skenerem, encyklopedie, ), v závěru aktivit umožní prezentaci nových poznatků a zkušeností (vystavovací panely, ). Žáci se naučí obsluhovat a vhodně využívat jednotlivé přístroje (fotoaparát, videokameru, GPS navigaci, ), zdokonalují se, případně nově naučí jízdu na upraveném speciálním kole pro zdravotně postižené, budou poznávat novou formou přírodniny ze svých aktivit v přírodě (dětský stavebnicový mikroskop, lupa, ). Účelné vybavení tohoto aktivizujícího kurzu otevírá dané skupině žáků přirozenou možnost bezprostřední integrace do společnosti, která je zásadním posláním a cílem celého projektu. 3.2 Hodnocení účastníků kurzů Hlavní motivací pro účastníky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí škol a kontakty se sourodou skupinou svých vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem k svému postižení sama zajistit. Některé z účastníků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. Výsledky činnosti a postoje motivovaných účastníků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Účastníci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace. V závěru kurzu získá absolvent osvědčení o účasti v kurzu, podmínkou je absolvování nejméně 60 % časové dotace kurzu. 7

8 4. Vzdělávací obsah kurzu - TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Kurz obsahuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. Vzdělávací oblasti jsou rozděleny na tematické okruhy: práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek ), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem ), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny ) a chovatelské práce (chov včel, akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Předpokládá se využití školních dřevodílen, kovodílen, tříd s Lego či Merkur stavebnicemi, školních pozemků, zahrad, skleníků apod. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výsledky vzdělávání: Pomůcky: IX. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Seznámení s vybavením Seznámení s druhy dřev a s využitím dřeva Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Seznámení s vybavením Seznámení s druhy dřev a s využitím dřeva Žák : - by měl znát prostory a orientovat se v nich - by měl dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla - rozpoznává jednotlivé nářadí - s pomocí určí činnost, kterou s konkrétním nářadím vykonáváme - s pomocí rozpoznává materiál dřevo - získává informace o způsobu zpracování dřeva a jeho využití - zná prostory a orientovat se v nich - dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla - rozpoznává jednotlivé nářadí - určí činnost, kterou s konkrétním nářadím vykonáváme - rozpoznává materiál dřevo - získává informace o způsobu zpracování dřeva a jeho využití 8

9 X. XI. XII. Práce na zahradě - kompostování. odvoz zeminy na záhony a její rozhrabávání. Odvoz posekané trávy. Péče o domácí zvíře - čištění a krmení. Práce na zahradě - kompostování. odvoz zeminy na záhony a její rozhrabávání. Odvoz posekané trávy. Péče o domácí zvíře - čištění a krmení. Bezpečnost v dílně. Montážní stavebnice. Pojmenovávání nářadí při práci se dřevem. Výroba užitného předmětu - pracovávání dřeva Bezpečnost v dílně. Montážní stavebnice. Pojmenovávání nářadí při práci se dřevem. Výroba užitného předmětu - opracovávání dřeva Výroba dekorace s vánočním motivem Výroba dekorace s vánočním motivem - s pomocí využívá dostupné nářadí ke kompostování a následnou práci se zeminou - seznamuje se s pojmem významem kompostování - seznamuje se s druhy domácích zvířat vhodné pro domácí chov - uvědomuje si různé povinnosti při péči o zvířata - využívá dostupné nářadí ke kompostování a následnou práci se zeminou - seznamuje se s pojmem a významem kompostování - seznamuje se s druhy domácích zvířat vhodné pro domácí chov - uvědomuje si různé povinnosti při péči o zvířata a s rizikem chovu -pod dohledem dodržuje bezpečnost při provozu dílny - s pomocí sestavuje ze stavebnice jednotlivé tvary podle své fantazie - s pomocí poznává a pojmenovává nářadí -s pomocí rozeznává materiály - s pomocí se seznamuje s činnostmi - řezání, smirkování, rašplování, vrtání - dodržuje bezpečnost při provozu dílny - sestavuje ze stavebnice jednotlivé tvary podle své fantazie - zná a pojmenovává nářadí - rozeznává materiály - seznamuje se s činnostmi -řezání, smirkování, rašplování, vrtání - s dopomocí se zapojuje do vytvoření návrhů na vánoční dekorace (kapr, svícen, hvězda, anděl ) -s pomocí volí hodný materiál - pod dohledem volí správný pracovní postup - s pomocí vyřezává, řeže, opracovává povrch - zapojuje se do vytvoření návrhů na vánoční dekorace (kapr, svícen, hvězda, anděl ) - volí hodný materiál - volí správný pracovní postup - vyřezává, opracovává povrch Zahradní náčiní Odborná literatura, encyklopedie stavebnice didaktická Connection rašple, metr, kladivo, šroubovák, smirkový papír, vrtáky. bruska víceúčelová elektrická vrtačka Tužka, papír Dřevo Pila, kladivo, hřebíčky, smirkový papír, metr bruska víceúčelová elektrická vrtačka 9

10 I. II. III. Výroba jednotlivých dílů na výrobu užité předmětu Měření dílů. Opracování dílů. Montáž dílů. Výroba jednotlivých dílů na výrobu užité předmětu Měření dílů. Opracování dílů. Montáž dílů. Výroba dřevěného užitého předmětu - návrh, příprava materiálu, výroba jednotlivých dílů, montáž - sestavení příprava zahradního nářadí. Výroba dřevěného užitého předmětu - návrh, příprava materiálu, výroba jednotlivých dílů, montáž - sestavení příprava zahradního nářadí. Výroba předmětu z masivu. Úprava povrchu dřeva. Výroba předmětu z masivu. Úprava povrchu dřeva. - s pomocí měří a pracuje s úhloměrem. - s pomocí se seznamuje s jednotkami délky - s pomocí řeže a opracovává povrch dílů - s dopomocí montuje a spojuje díly dohromady - s pomocí lepí - s pomocí zatlouká hřebíky - měří a pracuje s úhloměrem - seznamuje se s jednotkami délky - řeže a opracovává povrch dílů - montuje a spojuje díly dohromady - lepí - zatlouká hřebíky - s pomocí se podílí na výrobě šablony - s dopomocí připravuje materiál - s pomocí měří materiál - s pomocí řeže nebo vyřezává jednotlivé díly - s pomocí sestavuje výsledný předmět lepí, vrtá, šroubuje. - s pomocí opracovává povrch dřevasmirkuje, lakuje s pomocí připravuje, rozeznává a kontroluje nářadí jeho využití, správnost - podílí se na výrobě šablony - připravuje materiál - měří materiál - řeže nebo vyřezává jednotlivé díly - sestavuje výsledný předmět lepí, vrtá, šroubuje - opracovává povrch dřeva- smirkuje, lakuje - připravuje, rozeznává a kontroluje nářadí jeho využití, správnost - s pomocí připravuje návrh podle možností - seznamuje se s prací s dláty - s pomocí smirkuje, rašpluje, pracuje s vibrační bruskou - s pomocí natírá a volí správný nátěr podle využití předmětu venkovní /vnitřní - připravuje návrh podle možností - pracuje s dláty - smirkuje, rašpluje, pracuje s vibrační bruskou - natírá a volí správný nátěr podle využití předmětu venkovní /vnitřní Metr, úhloměr, pravítko s ryskou, tužku, pila, smirek, rašple, lepidlo, hřebíky. Kladivo. Metr, úhloměr, pravítko s ryskou, tužku, pila, smirek, rašple, lepidlo, hřebíky. Kladivo, dřevo. pila elektrická kmitací bruska víceúčelová elektrická vrtačka Tužka, papír. Dláta, pila, Rašple, smirek, bruska víceúčelová Různé typy laků a barev 10

11 IV. V. VI. výroba jarní dekorace zahradní práce - úprava travních ploch a záhonů - hrabání, rytí, sazba. výroba jarní dekorace zahradní práce - úprava travních ploch a záhonů - hrabání, rytí, sazba. pěstitelské práce - příprava záhonu pro sázení rostlin. Kompostování, práce se zahradnickým nářadím. Chovatelské práce - jak se starat o morče, vybavení klece a strava. pěstitelské práce - příprava záhonu pro sázení rostlin. Kompostování, práce se zahradnickým nářadím. Chovatelské práce - jak se starat o morče, vybavení klece a strava. Chovatelské práce výběr vhodného domácího zvířete. Starání se o něj (čištění klece, terária, voliéry) Výběr jména pro zvíře Pěstitelské práce - rozeznávání bylin jejich stříhání a sušení. -s pomocí se podílí na výrobě šablony - s pomocí připravuje materiál -s dopomocí vyřezává jednotlivé díly -s pomocí opracovává povrch dřevasmirkuje, lakuje, natírá - pracuje se zahradním nářadím - se s dopomocí zapojuje do zahradních činností hrabaní, rytí - podílí se na výrobě šablony - připravuje materiál - vyřezává jednotlivé díly -opracovává povrch dřeva- smirkuje, lakuje, natírá - pracuje se zahradním nářadím - s pomocí připravuje záhony na sázení rostlin - s pomocí pracuje s rýčem, hráběmi. - seznamuje s pojmem kompostování a jeho významem - se seznamuje s péčí o morčata a s tím co potřebují pro život - připravuje záhony na sázení rostlin. - pracuje s rýčem, hráběmi - seznamuje s pojmem kompostování a jeho významem - se seznamuje s péčí o morčata a s tím, co potřebují pro život -se seznamuje s tím, jaké zvíře si vybrat podle konkrétních možností - volí správný prostor pro chov zvířat - se seznamuje s vybavením pro konkrétní zvíře a jeho stravou - rozpoznává základní byliny - se seznamuje s jejich využitím - volí správný postup při jejich zpracovávání sušení Tužka, papír. Rašple, smirkový papír, bruska víceúčelová Zahradní nářadí Zahradní nářadí Sazenice Odborná literatura Odborná literatura Jednotlivé byliny Odborná literatura 11

12 Chovatelské práce výběr vhodného domácího zvířete. Starání se o něj (čištění klece, terária, voliéry) Výběr jména pro zvíře Pěstitelské práce - rozeznávání bylin jejich stříhání a sušení. -se seznamuje s tím jaké zvíře si vybrat podle konkrétních možností - volí správný prostor pro chov zvířat. - se seznamuje s vybavením pro konkrétní zvíře a jeho stravou - rozpoznává základní byliny - se seznamuje s jejich využitím - volí správný postup při jejich zpracovávání sušení 12

13 5. Vzdělávací obsah kurzu - LIDOVÁ ŘEMESLA Kurz je zaměřen na lidové zvyky, tradice a řemesla. Cílem je naučit žáky některým jednoduchým technikám zpracování vybraných tradičních, především přírodních materiálů. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Při činnostech využívat prvky lidových tradic vhodně doplněných tvořivostí a vlastní fantazií. Souběžně rozvíjet zájem žáků o historii, především významné regionální dějiny (besedy s pamětníky, pracovníky muzeí, řemeslných dílen a obchodů) a posilovat vztah ke kulturnímu dědictví naší země. LIDOVÁ ŘEMESLA Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výsledky vzdělávání: Pomůcky: IX. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Sběr přírodnin pro výtvarnou tvorbu. Výrobky z přírodnin. hlínou závěsné ozdoby. Výroba. hlínou závěsné ozdoby glazování. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Sběr přírodnin pro výtvarnou tvorbu. Výrobky z přírodnin. hlínou závěsné ozdoby. Výroba. hlínou závěsné ozdoby glazování. Žák: - by měl znát prostory, ve kterých probíhá kurz a řídit se řády jednotlivých učeben a dodržovat základní bezpečnostní a hygienická pravidla - sbírá s pomocí různé přírodniny a s pomocí z nich vytváří obrazy či dekorační předměty - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony drobné závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - s pomocí glazuje hotové výrobky máčením, natíráním či zatíráním do reliéfu - orientuje se v prostorách, ve kterých probíhá kurz a řídí se řády jednotlivých učeben a dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla - sbírá s pomocí různé přírodniny a dle vlastního tvůrčího záměru z nich vytváří obrazy či dekorační předměty - vyrábí dle vzoru, šablony nebo dle vlastní fantazie drobné závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - glazuje hotové výrobky máčením, natíráním či zatíráním do reliéfu Lepidla Štětce Keramická hlína Válečky, dřevěné či kovové pomůcky, nože, šablony, textilie, Glazury, houbičky, misky, štětce, 13

14 X. XI. Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. Práce s textilem ruční šití. Práce s drobným materiálem zdobení ušitých tvarů. Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. Práce s textilem ruční šití. Práce s drobným materiálem zdobení ušitých tvarů. hlínou výroba závěsné ozdoby. Práce s glazurou. Práce s papírem výroba přáníček. Práce s voskem odlévání svíček. Práce s textilem batikování. - s pomocí či dle vzoru nanáší barvy na podklad různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává konkrétní obrázky - obrysy (domy, stromy, květiny, ) - s pomocí maluje na sklo různé jednoduché linie a motivy, vybarvuje plochy - s pomocí obkresluje a vystřihuje dle naznačené linie či dle šablony tvar výrobku, vystřižený tvar stehuje či špendlí a prošívá jednoduchým či ozdobným stehem. - s pomocí plní ušité tvary vatelínem či vatou, zašívá plnící otvor a vyrobené tvary dále zdobí drobným materiálem (např. korálky, knoflíky, flitry, decoupage, ) - dle vlastní fantazie nanáší barvy na podklad různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává konkrétní obrázky - obrysy (domy, stromy, květiny, ) - maluje na sklo různé vzory a motivy, vybarvuje plochy - obkresluje a vystřihuje dle šablony tvar výrobku, vystřižený tvar špendlí, stehuje a prošívá jednoduchým či ozdobným stehem. - plní ušité tvary vatelínem či vatou, zašívá plnící otvor a vyrobené tvary dále zdobí drobným materiálem (např. korálky, knoflíky, flitry, decoupage, ) - s pomocí válí plát hlíny a dle šablony či s pomocí vykrajovátek vyrábí základní tvary a zdobí je otisky textilií či dalších předmětů, dolepuje s pomocí detaily, hotové výrobky zdobí glazurami - s pomocí vystřihuje z papíru tvar přáníček a zdobí je barvami (např. otisky barev z podkladu, vyškrabávání linií a vzorů, ), vpisuje dle vzoru nebo vlepuje text přání - s pomocí vyrábí svíčky z plátů včelího vosku nebo odlévá do forem svíčky z nového či zbytkového vosku - s pomocí vyvazuje či utahuje gumičkami vybrané textilie (metráž či trička), s pomocí připravuje barvící lázeň dle slovních instrukcí, hlídá dobu barvení např. s minutkou, pravidelně míchá, hotový textil vkládá do lázně s fixativem Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Skleněné nádobky, barvy na sklo, menší štětce Metráž nebo odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky Vatelín, drobný materiál na zdobení - korálky, knoflíky, flitry, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry, Keramická hlína Válečky, dřevěné či kovové pomůcky, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Tvrdé barevné papíry, nůžky, tužky, barvy, štětce Pláty včelího vosku, nový či zbytkový vosk, hrnce, formy, knoty, Textil 14

15 XII. hlínou výroba závěsné ozdoby. Práce s glazurou. Práce s papírem výroba přáníček. Práce s voskem odlévání svíček. Práce s textilem batikování. Příprava pokrmů výroba pečeného čaje. Příprava pokrmů pečení perníčků, cukroví, Práce s papírem výroba jmenovek na dárky, balících papírů, Příprava pokrmů výroba pečeného čaje. Příprava pokrmů pečení perníčků, cukroví, Práce s papírem výroba jmenovek na dárky, balicích papírů, - válí plát hlíny a vyrábí základní tvary a zdobí je otisky textilií či dalších předmětů, dolepuje detaily, hotové výrobky zdobí glazurami - vystřihuje z papíru tvar přáníček a zdobí je barvami (např. otisky barev z podkladu, vyškrabávání linií a vzorů, ), vpisuje nebo vlepuje text přání - vyrábí svíčky z plátů včelího vosku nebo odlévá do forem svíčky z nového či zbytkového vosku - vyvazuje či utahuje gumičkami vybrané textilie (metráž či trička), připravuje barvící lázeň dle instrukcí na textilních barvách, hlídá dobu barvení, pravidelně míchá, hotový textil vkládá do lázně s fixativem, textilie opatrně zbavuje provázků či gumiček a dává je sušit - s pomocí připravuje ovoce na výrobu pečeného čaje krájí, přidává do ovoce koření a cukr, míchá směs, dává ji na plech a vkládá do trouby, s pomocí připravuje menší skleničky a víčka (myje je a utírá) - seznamuje se surovinami, s pomocí připravuje těsto na cukroví, ze kterého s pomocí vykrajuje tvary, které ukládá na plech - z papíru s pomocí vystřihuje nebo jen zdobí různými technikami jmenovky na dárky, s pomocí vyrábí balicí papíry zdobí je malbou či tiskem - s pomocí připravuje ovoce na výrobu pečeného čaje loupe, krájí, strouhá, vykrajuje, odvažuje cukr, připravuje přiměřené množství koření, nastavuje vhodnou teplotu na troubě, hlídá dobu přípravy, horkou směsí opatrně plní vybrané skleničky - seznamuje se surovinami, odvažuje dle receptu všechny přísady, připravuje těsto na cukroví, ze kterého vykrajuje tvary, které ukládá na plech, nastavuje dobu a způsob pečení na troubě, hlídá dobu pečení - z papíru vystřihuje a zdobí různými technikami jmenovky na dárky, vyrábí balicí papíry dle vlastní fantazie zdobí je malbou či tiskem k obarvení, nádoba na barvení, míchadlo, barvy na textil v prášku, sůl, fixativ, gumičky, provázky Ovoce, prkénka, nože, pečící plechy, koření, cukr, nádobky s víčkem, pečící trouba Suroviny na pečení, váleček, vál, pečící plechy, váha, odměrka, nožík, pečící papír Tvrdé barevné papíry, nezdobený balicí papír, nůžky, děrovačka, šňůrky, barvy, razítka 15

16 I. II. Malba na sklo. hlínou. Práce s koženkou, textilem výroba prostírky, Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. hlínou. Práce s koženkou, textilem výroba prostírky, Práce s barvami velkoplošná malba. Práce s textilem ruční a strojové šití, výroba polštáře. Práce s textilem polštář - dokončovací práce, zdobení. Příprava pokrmů vaření, pečení. - s pomocí vybarvuje barvami na sklo předkreslené obrázky (motivy květin, geometrické vzory, ) na sklenicích či lahvích - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - s pomocí vyrábí malé prostírky z koženky či textilu, učí se základnímu způsobu proplétání - s pomocí nanáší barvy na podklad (velký formát) různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává linie či vzory - samostatně si předkresluje obrysy (motivy květin, geometrické vzory, ) na sklenicích či lahvích, zaschlé obrysy vybarvuje barvami na sklo - vyrábí dle vzoru či vlastní fantazie závěsné ozdoby, válí přiměřeně silné pláty, vykrajuje a zdobí tvary - vyrábí prostírky z koženky či textilu, po krátké instruktáži a nácviku zvládá samostatně základní způsob proplétání pramenů - vhodně volí kombinace barev, nanáší barvy na podklad (velký formát) různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává dle vlastního tvůrčího záměru linie či vzory - z tkaniny trhá po niti rovné linie, stehuje s pomocí našpendlené tvary, s pomocí prošívá nastehované tvary na šicím stroji, s pomocí obrací tvar z rubu na líc - ušitý polštář dále zdobí s pomocí dolepováním detailů, technikou decoupage, Připravený tvar polštáře plní s pomocí vatelínem či jinou výplní, s pomocí zašívá plnící otvor - seznamuje se surovinami, dle slovních instrukcí připravuje a mísí jednotlivé suroviny, pod dohledem vaří či peče připravovaný pokrm Skleněné nádobky, barvy na sklo, menší štětce Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Pruhy látek či koženky, jehly, spínací špendlíky, nitě Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Metráž nebo odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky Vatelín, drobný materiál na zdobení - korálky, knoflíky, flitry, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry, barvy na textil, 16

17 III. Práce s textilem ruční a strojové šití, výroba polštáře. Práce s textilem polštář - dokončovací práce, zdobení. Příprava pokrmů vaření, pečení. Práce s vlnou technika nuno-plstění. Práce s textilními barvami zdobení textilu. Práce s papírem a vlnou výroba jarních dekorací. Zdobení vajec různé techniky. Práce s vlnou technika nuno-plstění. Práce s textilními barvami a fixaci zdobení textilu. Práce s papírem a vlnou výroba jarních dekorací. Zdobení vajec různé techniky. - z tkaniny trhá po niti nebo stříhá tvary polštářů, špendlí a stehuje, prošívá nastehované tvary na šicím stroji, obrací tvar z rubu na líc - ušitý polštář dále zdobí dle vlastní fantazie různým drobným materiálem a technikami. Připravený tvar polštáře plní vatelínem či jinou výplní, zašívá plnící otvor - seznamuje se surovinami, dle receptu připravuje a odvažuje jednotlivé suroviny, samostatně obsluhuje elektrospotřebiče v kuchyni, nastavuje teplotu, Samostatně hlídá dobu varu či pečení - seznamuje se s materiálem, jeho vlastnostmi, původem a způsoby zpracování, s pomocí vyrábí (plstí pomocí mýdla) z vlněného rouna technikou nuno-plstění drobné ozdoby, korály - s pomocí zdobí textil malbou (dle předkreslených linií) nebo tiskem různým motivů - s pomocí zdobí vlnou vystřihnuté papírové jarní motivy nalepuje vlnu na podklad a dolepuje detaily - s pomocí a dle vzoru zdobí vyfouknutá vejce různými technikami (barvami, technika decoupage, nalepování textilu, drobných dekorací) a vyrábí z nich velikonoční či jarní výzdobu - seznamuje se s materiálem, jeho vlastnostmi, původem a způsoby zpracování, po krátké instruktáži vyrábí (plstí pomocí mýdla) z vlněného rouna technikou nuno-plstění drobné ozdoby, korály - zdobí textil malbou vlastních motivů nebo tiskem, vhodně vybírá barvy a rozprostírá motivy na ploše - dle šablon obkresluje, vystřihuje jarní motivy, které zdobí vlnou kombinuje barvy, nalepuje vlnu na podklad a dolepuje detaily - zdobí vyfouknutá vejce různými technikami dle vlastní fantazie (barvami, technika decoupage, nalepování textilu, drobných dekorací) a vyrábí z nich velikonoční či jarní výzdobu Suroviny na vaření či pečení, nože, misky, hrnce, prkénka, vařečky, stěrky, běžné kuchyňské vybavení, Česaná barvená či nebarvená vlna (např. Merino), mýdlo, miska s vodou, Textil k dekorování, barvy na textil, štětce, razítka, Barevné tvrdé papíry, česaná vlna, zdobné prvky (knoflíky, korálky, flitry, glitry, Vyfouknutá vejce, lepidlo a ubrousky na decoupage, hobby barvy, stuhy, špejle, odstřižky textilu 17

18 IV. V. hlínou modelování budovy, ptáci, Sběr přírodnin, stavby z přírodních materiálů v přírodě. (domečky, města, ) hlínou výroba užitných předmětů. Práce s vlnou výroba drobných dekorací. hlínou modelování budovy, ptáci, Sběr přírodnin, stavby z přírodních materiálů v přírodě. (domečky, města, ) hlínou výroba užitných předmětů. Práce s vlnou výroba drobných dekorací. Práce s textilem a bylinkami výroba jahelníčku, voňavých sáčků do skříní, Návrh domečku, oděvů výroba modelů, vzorů. hlínou závěsné ozdoby. Kresba, malba. - s pomocí válí pláty, ze kterých modeluje dle vzoru požadovaný tvar, tento tvar dále s pomocí zdobí otisky textilií, dolepováním detailů, vyřezáváním otvorů apod. - při vycházce v přírodě sbírá různé přírodniny (klacíky, kůru, listy, ), ze kterých staví s pomocí různé domečky či města - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony užitné předměty (nádoby, květináče, misky, ) válí pláty, vykrajuje, modeluje a zdobí tvary - z ovčí vlny vyrábí dle vzoru a s pomocí drobné závěsné dekorace, vyvazuje tvar, dolepuje detaily, opatřuje ozdobu očkem pro zavěšení - válí pláty, ze kterých modeluje požadovaný tvar, tento tvar dále zdobí dle svého vlastního tvůrčího záměru otisky textilií, dolepováním detailů, vyřezáváním otvorů apod. - při vycházce v přírodě sbírá různé přírodniny (klacíky, kůru, listy, ), ze kterých navrhuje a staví různé domečky či města - vyrábí samostatně dle vzoru či vlastního záměru užitné předměty (nádoby, květináče, misky, ) modeluje a zdobí tvary různými technikami - z ovčí vlny vyrábí dle vzoru nebo samostatně drobné závěsné dekorace, vyvazuje tvar, dolepuje pomocí tavné pistole detaily, opatřuje ozdobu očkem pro zavěšení - s pomocí trhá po niti rovné linie, našpendlené tvary stehuje a s pomocí prošívá na šicím stroji, hotový tvar obrací na líc, plní ho bylinkami a vatelínem, s pomocí zašívá plnící otvor, hotové tvary zdobí dolepováním drobných zdobných detailů - s pomocí nebo podle obrázku či vzoru navrhuje domek, oděv, hračku, S pomocí nebo v pracovní skupině kreslí návrh, vyrábí model. - s pomocí či dle vzoru nanáší barvy na pozadí - různými nástroji, na hotové pozadí kreslí nebo maluje dle vzoru či s pomocí vybrané motivy, výjevy, Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Česaná barvená či nebarvená vlna (např. Merino), nitě, drátky, jehly, mašličky, korálky, vlněná příze, tavná pistole, tavné tyčinky Odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky, vatelín, bylinky, drobný materiál na zdobení Papíry, pastelky, nůžky, tužky, lepidla, Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, 18

19 VI. Práce s textilem a bylinkami výroba jahelníčku, voňavých sáčků do skříní, Návrh domečku, oděvů výroba modelů, vzorů. hlínou závěsné ozdoby. Kresba, malba. hlínou užitné předměty. Výroba a kompletace šperků. Práce s přízí pletení, jednoduché tkaní. Malba na sklo, technika decoupage. - stříhá dle předkreslených linií různé tvary, vystřižené tvary špendlí, stehuje a prošívá na šicím stroji, hotový tvar obrací na líc, plní ho bylinkami a vatelínem, začišťuje plnící otvor, hotové tvary zdobí dle vlastní fantazie dolepováním drobných zdobných detailů - dle vlastní fantazie navrhuje domek, oděv, hračku, Kreslí návrh, vyrábí model, vzorek. - dle vlastního tvůrčího záměru vybírá a nanáší barvy na pozadí - různými nástroji, na hotové pozadí kreslí nebo maluje zamýšlené motivy, výjevy, - s pomocí vyrábí dle vzoru užitné předměty (hrnky, misky, ) válí pláty, hádky, vykrajuje, modeluje a zdobí tvary různými technikami - z různých materiálů (korálky, přírodniny, Fimo, ) vyrábí s pomocí drobné šperky (náušnice, náramky, náhrdelníky, brože), připravuje a navléká hotové tvary na šňůrky, očka, náušnicové díly, gumičky, - seznamuje se se základními technikami tkaní, splétání, seznamuje se s obsluhou tkalcovského stavu, s pomocí zkouší tkaní - skleněné nádoby zdobí s pomocí technikou decoupage a dokreslováním detailů barvami na sklo noviny, nože, šablony, textilie, štětce, Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Keramická hlína, válečky, pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, štětce, Šperkové dílce, návlekový materiál, korálky, Fimo hmota, pečící trouba Pletací příze, tkalcovský stav, zdobné materiály Skleněné nádobky, barvy na sklo, konturovací barvy, štětce, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry 19

20 6. Vzdělávací obsah kurzu - ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS Kurz má vybavit žáky na základní úrovni občanské gramotnosti. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatnění zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav apod. Důraz bude kladen na konkrétní pracovní aktivity v prospěch regionálního životního prostředí, na kulturní a racionální prožívání volného času a na zdravý způsob života. Uplatněny budou prvky environmentální výchovy. ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výstupy vzdělávání: Žák by měl: Žák: IX. X. Náplň kurzu Poučení o bezpečnosti Práce s fotoaparátem, fotoportréty, tvorba koláže Založení kroniky Sběr rostlin, přírodnin Práce s mikroskopem a lupou zkoumání rostlinných pletiv Práce s fotoaparátem návštěva Zoo fotografování zvířat Fotografování podzimní přírody Návštěva místa vzniku města, pověst o založení města Rozdíl mezi městem a venkovem. Obec (město) Domov a jeho okolí Orientace v přírodě podle buzoly Práce navigací určení cíle návštěva muzea, výstavy Práce s fotografií zpracování v pc, tisk, koláž zvířata ze Zoo, fotoportréty Sběr přírodnin zkoumání odlišností pod lupou Tvorba koláže obtisky listů -seznamuje se s obsahem kurzu - je poučen o chování a bezpečnosti - seznamuje se s přístrojem a jeho funkcemi - pravidelně tvoří kroniku - poznává a rozlišuje přírodniny - pracuje s přístroji zachází s fotoaparátem - seznamuje se s funkcemi fotoaparátu - seznamuje se s historií města - rozlišuje, pojmenovává rozdíly - orientuje se v okolí svého bydliště - orientuje se v přírodě - seznámení s navigací a jejím využitím - zpracovává fotografie v počítači, tvoří koláže poznává byliny, přírodniny - rozvíjí jemnou motoriku - rozvíjí estetické cítění - tvoří dle vlastní fantazie Pomůcky: fotoaparát počítač tiskárna kronika čtvrtky pastelky, fixy, barvy, lepidlo, nůžky mikroskop lupa buzola, fotoaparát, dalekohled lupa, fotoaparát, kamera, navigace, papír, nůžky, barvy, PC, 20

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Koncepce

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 1 Cílová

Více

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s drobným materiálem vytváření návyku organizace a plánování práce bezpečnost a hygiena práce práce s modelovací hmotou práce s papírem, kartonem,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2. 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo Práce s drobným materiálem

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ BEZPEČNOST A ORGANIZACE PRÁCE Seznámení žáků s bezpečností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 1. období 1. 3.ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 1. vytváří 2. pracuje podle 3. zvládá elementární PĚSTITELSKÉ

Více

VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST:

VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a zdraví PÁNI KLUCI Téma Rozvíjené kompetence, očekávané

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Navlékne, aranžuje a třídí při sběru přírodní materiál podle slovního návodu nebo předlohy.

Navlékne, aranžuje a třídí při sběru přírodní materiál podle slovního návodu nebo předlohy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět ůřezová témata (kreativita) OSV (soustředění) Mezipředmět. vazby Tvořivé činnosti () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Mačká, trhá, slepí, vystřihne, přeloží a složí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Keramika. Charakteristika vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ Keramika Charakteristika vyučovacího předmětu Keramika je předmět, který rozvíjí znalosti a dovednosti keramických technik a technologií. Vychází z historických pramenů i současných

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 1.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 1. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo Práce s drobným materiálem ČSP3101 ČSP3102 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pomůcek Žák: vybere si vhodné pomůcky - výběr a příprava pomůcek Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Práce s materiálem jednoduchými

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: CHLISTOVSKÁ HANA, TELEFON: 317 740 206 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Ateliér je umístěn ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový, je možno

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní místo Žák: připraví si pracovní místo udržuje čistotu pracovního místa - příprava pracovního místa - čistota a pořádek pracovního místa - zásady bezpečné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní činnosti Časová dotace: 8., 9. ročník 1 vyučovací hodina; 6.ročník 2 vyučovací hodiny Předmět Praktické činnosti svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním znalostí získaných v

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE

TERMÍN REALIZACE PROJEKTU ÚČASTNÍCI PROJEKTU MÍSTO REALIZACE PROJEKT VANOCE 2010 TERMÍN REALIZACE PROJEKTU 16.12. - 22.12.2010 ÚČASTNÍCI PROJEKTU třídy ZŠ SPECIÁLNÍ MÍSTO REALIZACE třída VI. C Klíčové kompetence: v projektu usilujeme především o rozvoj těchto kompetencí:

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

Člověk a svět práce Pracovní výchova

Člověk a svět práce Pracovní výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní výchova Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON:

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: TLOSKOV KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: 317 740 128 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je zcela bezbariérový (výtah).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více