Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA"

Transkript

1 Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA při škole speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizaci Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy ŠVP AC - charakteristika školního vzdělávacího programu Kurzy AC - podrobné informace o kurzech Hodnocení účastníků kurzů 7 4. Vzdělávací obsah kurzu - TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Vzdělávací obsah kurzu LIDOVÁ ŘEMESLA Vzdělávací obsah kurzu ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS..20 2

3 škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1.1 Název a adresa školy škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace Březinova 31, Jihlava web: tel.: mobil: IČO IZO RED-IZO Kontaktní adresy Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Šimková škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31, Jihlava tel.: mobil: Zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka ŠVP: Mgr. Miroslava Prchalová škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31, Jihlava tel.: mobil: Zřizovatel školy Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 1, Jihlava web: Platnost od Podpis ředitelky školy: Razítko školy: 3

4 2. Charakteristika školy Velikost školy, kapacita, strukturovanost škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace je plně organizovaná, funguje jako škola spádová a svou kapacitou patří k největším svého typu v České republice. Je zřizována statutárním městem Jihlava. Většina žáků denně dochází nebo dojíždí, školu navštěvují i klienti Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě, který zajišťuje jejich denní svoz do školy. Umístění školy, dostupnost, dopravní obslužnost Škola sídlí v krajském městě uprostřed klidného sídliště se spoustou zeleně. Budova je bezbariérová, má vlastní velkou zahradu a prostorné bezpečné parkoviště. Celý přilehlý areál je zabezpečený oplocením. V bezprostřední blízkosti školy se nachází zdravotní a nákupní středisko, lesopark a zastávka MHD. V nedalekém okolí, kam se dá dojít pohodlně pěšky je ZOO, dopravní hřiště, sportovní hřiště, bazén a divadlo. Vybavenost školy Škola se skládá z původní přízemní budovy, kde jsou, relaxační místnost, jídelna, školní družina, light box. Druhou část školy tvoří nová patrová přístavba, ve které jsou učebny praktické školy, cvičný byt, cvičná kuchyň, multifunkční počítačová učebna, multifunkční dílna, keramická dílna, prostory pro rehabilitaci a perličková lázeň. Budova má výtah pro imobilní žáky. Kromě standardního vybavení (televize, video, radia, CD přehrávače, kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony, tiskárny, kopírky, termokopírka, laminátory) využívají žáci ve výuce interaktivní tabule, ipady, v pracovních činnostech pec na vypalování keramiky, točířský kruh, tkalcovský stav aj. Pro tělesnou a rehabilitační tělesnou výchovu mají žáci k dispozici multifunkční tělocvičnu, multifunkční venkovní hřiště, vnitřní a venkovní trampolínu. Mobilní žáci jezdí na kolech, bicyklech, tricyklech, dvojkole. Pro relaxaci je zařízena ozvučená speciální místnost s vodním lůžkem, kuličkovým bazénkem, polohovacími vaky, závěsnou houpačkou, světelnými válci, balančními plošinami. Pro rozvoj zrakového vnímání slouží zatemňovací místnost, kde žáci pracují na lightboxu. Imobilní žáci se mohou pohybovat na speciálním vertikalizačním zařízení, tzv.,,stabiflex. Ke zvedání a přemísťování imobilních žáků jsou k dispozici elektrozvedáky a moderní závěsný systém ERILENS. Pro každého imobilního žáka škola pořizuje vyhovující speciální vozík či sedák a pracovní plochu. Učebny jsou vybaveny počítači s dotykovou obrazovkou. Žáci s narušenou komunikační schopností využívají komunikátory s hlasovým výstupem, speciální počítačové programy a přídavná zařízení. 4

5 3. ŠVP AC - charakteristika školního vzdělávacího programu Aktivační centrum při škole speciální a praktické škole Jihlava nabízí žákům se zdravotním postižením odpovídající formu zájmového vzdělávání. Cílová skupina Cílovou skupinou navštěvující kurzy aktivačního centra jsou žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot cca IQ 20 až 49. Jedná se o žáky postižené vývojovou duševní poruchou se sníženou inteligencí, projevující se především snížením poznávacích, řečových a pohybových funkcí a sociálních schopností. Podle míry aktivity se žáci s mentálním postižením diferencují podle typu postižení na jedince pomalé, apatické (většinou s Downovým syndromem) a jedince neklidné, pohyblivé, hyperaktivní. Všichni se však pravidelným systematickým vzděláváním dokážou vyvinout k určité míře nezávislosti a soběstačnosti, v dospělosti však vyžadují nezbytnou míru podpory k práci i k jednodušším činnostem ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, pro které není vhodné ani možné úplné inkluzívní vzdělávání, vyžadují proto přípravu specifických programů s vysokou mírou podpory. Cílem činností AC je zbytkového potenciálu aktivace středně a těžce zdravotně postižených žáků, jejich edukace i reedukace a příprava na pokud možno samostatnější život, případně na zapojení do chráněného zaměstnání, a tím významné zvýšení kvality jejich života. Kurz č. 1 - Technické práce. Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Kurz č. 2 - Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Kurz č. 3 - Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. 3.1 Kurzy AC - podrobné informace o kurzech: Kurz č. 1 - Technické, pěstitelské a chovatelské práce Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými 5

6 materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Pomůcky a materiál pro výuku odpovídají obsahovému zaměření kurzu. Pro žáky s těžkým mentálním postižením a postižením více vadami se jedná převážně o hry, stavebnice a materiál, obsahující jednodušší předměty větších rozměrů, zaoblených tvarů z hlediska bezpečnosti a výrazné rozlišovací barvy. Výběr pomůcek a materiálu, především stavebnic, před jejich nákupem bude akceptovat uvedená kritéria. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, u kterých se předpokládá zvládnutí základních dílenských prací ve školní dílně, je plánováno vybavení této dílny. Pomůcky jsou rozděleny vzhledem k uživatelům základní druhy nářadí pro žáky a speciální vybavení přístroji pro pedagogy k přípravě pracovních polotovarů k opracování. Pro všechny potom budou zakoupeny pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Významný je i nákup nábytku, skříní, na ukládání pracovního nářadí, především z hlediska ochrany a bezpečnosti jak předmětů, tak žáků. Zajištění nejoblíbenějších aktivit u žáků s mentálním postižením, chov drobných zvířat a pěstování nenáročných rostlin, předpokládá nejzákladnější vybavení pomůckami, bez kterých se uvedené činnosti nedají realizovat. Seznam nezbytných a v praxi osvědčených pomůcek byl konzultován s řediteli základních škol speciálních. Kurz č. 2 - Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Seznam různorodých pomůcek k danému kurzu byl opět zpracován na základě dlouhodobých zkušeností pedagogů z praxe. Jedná se o nezbytný základní nábytek a okruhy pomůcek pro žáky a pedagogy k jednotlivým aktivitám. Oblíbené a velmi efektivní pro danou skupinu žáků s mentálním postižením je tkaní. Tkalcovský stav a soubor doprovodných pomůcek umožňuje svými stereotypními pohyby klidnou a monotónně nenáročnou činnost s hmatatelným výstupem (výrazný výrobek v podobě šály, koberce, předložky, polštáře). Podobnou funkci plní i keramika. Nákladné vybavení pro uvedenou činnost, především pece na keramiku, smalt a tavení skla, je však vyváženo nevšedním efektem výsledných výrobků. Drobné pomůcky a potřeby pro práce s textiliemi slouží převážně dívkám, které v kurzu výrobou oděvů, oděvních doplňků, ozdob a šperků souběžně získávají vědomosti, dovednosti a návyky i pro estetické vnímání své osobnosti a vybavení svého domova. Kurz č. 3 - Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. 6

7 Obsah uvedeného kurzu, a tudíž i nezbytné pomůcky a vybavení, se týkají dvou oblastí. Jednou je příprava na aktivní činnost v terénu v prostoru základní školy speciální, druhou jsou již konkrétní aktivity v terénu. Uvedený postup je pro žáky s mentálním postižením zásadní. Pro činnost ve škole se předpokládá vybavení moderními pomůckami, které názorně přiblíží jednotlivá témata, zajistí komplexní přípravu na vycházky a výlety do okolí (notebook, tiskárna se skenerem, encyklopedie, ), v závěru aktivit umožní prezentaci nových poznatků a zkušeností (vystavovací panely, ). Žáci se naučí obsluhovat a vhodně využívat jednotlivé přístroje (fotoaparát, videokameru, GPS navigaci, ), zdokonalují se, případně nově naučí jízdu na upraveném speciálním kole pro zdravotně postižené, budou poznávat novou formou přírodniny ze svých aktivit v přírodě (dětský stavebnicový mikroskop, lupa, ). Účelné vybavení tohoto aktivizujícího kurzu otevírá dané skupině žáků přirozenou možnost bezprostřední integrace do společnosti, která je zásadním posláním a cílem celého projektu. 3.2 Hodnocení účastníků kurzů Hlavní motivací pro účastníky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí škol a kontakty se sourodou skupinou svých vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem k svému postižení sama zajistit. Některé z účastníků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. Výsledky činnosti a postoje motivovaných účastníků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Účastníci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace. V závěru kurzu získá absolvent osvědčení o účasti v kurzu, podmínkou je absolvování nejméně 60 % časové dotace kurzu. 7

8 4. Vzdělávací obsah kurzu - TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Kurz obsahuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. Vzdělávací oblasti jsou rozděleny na tematické okruhy: práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek ), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem ), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny ) a chovatelské práce (chov včel, akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Předpokládá se využití školních dřevodílen, kovodílen, tříd s Lego či Merkur stavebnicemi, školních pozemků, zahrad, skleníků apod. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výsledky vzdělávání: Pomůcky: IX. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Seznámení s vybavením Seznámení s druhy dřev a s využitím dřeva Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Seznámení s vybavením Seznámení s druhy dřev a s využitím dřeva Žák : - by měl znát prostory a orientovat se v nich - by měl dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla - rozpoznává jednotlivé nářadí - s pomocí určí činnost, kterou s konkrétním nářadím vykonáváme - s pomocí rozpoznává materiál dřevo - získává informace o způsobu zpracování dřeva a jeho využití - zná prostory a orientovat se v nich - dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla - rozpoznává jednotlivé nářadí - určí činnost, kterou s konkrétním nářadím vykonáváme - rozpoznává materiál dřevo - získává informace o způsobu zpracování dřeva a jeho využití 8

9 X. XI. XII. Práce na zahradě - kompostování. odvoz zeminy na záhony a její rozhrabávání. Odvoz posekané trávy. Péče o domácí zvíře - čištění a krmení. Práce na zahradě - kompostování. odvoz zeminy na záhony a její rozhrabávání. Odvoz posekané trávy. Péče o domácí zvíře - čištění a krmení. Bezpečnost v dílně. Montážní stavebnice. Pojmenovávání nářadí při práci se dřevem. Výroba užitného předmětu - pracovávání dřeva Bezpečnost v dílně. Montážní stavebnice. Pojmenovávání nářadí při práci se dřevem. Výroba užitného předmětu - opracovávání dřeva Výroba dekorace s vánočním motivem Výroba dekorace s vánočním motivem - s pomocí využívá dostupné nářadí ke kompostování a následnou práci se zeminou - seznamuje se s pojmem významem kompostování - seznamuje se s druhy domácích zvířat vhodné pro domácí chov - uvědomuje si různé povinnosti při péči o zvířata - využívá dostupné nářadí ke kompostování a následnou práci se zeminou - seznamuje se s pojmem a významem kompostování - seznamuje se s druhy domácích zvířat vhodné pro domácí chov - uvědomuje si různé povinnosti při péči o zvířata a s rizikem chovu -pod dohledem dodržuje bezpečnost při provozu dílny - s pomocí sestavuje ze stavebnice jednotlivé tvary podle své fantazie - s pomocí poznává a pojmenovává nářadí -s pomocí rozeznává materiály - s pomocí se seznamuje s činnostmi - řezání, smirkování, rašplování, vrtání - dodržuje bezpečnost při provozu dílny - sestavuje ze stavebnice jednotlivé tvary podle své fantazie - zná a pojmenovává nářadí - rozeznává materiály - seznamuje se s činnostmi -řezání, smirkování, rašplování, vrtání - s dopomocí se zapojuje do vytvoření návrhů na vánoční dekorace (kapr, svícen, hvězda, anděl ) -s pomocí volí hodný materiál - pod dohledem volí správný pracovní postup - s pomocí vyřezává, řeže, opracovává povrch - zapojuje se do vytvoření návrhů na vánoční dekorace (kapr, svícen, hvězda, anděl ) - volí hodný materiál - volí správný pracovní postup - vyřezává, opracovává povrch Zahradní náčiní Odborná literatura, encyklopedie stavebnice didaktická Connection rašple, metr, kladivo, šroubovák, smirkový papír, vrtáky. bruska víceúčelová elektrická vrtačka Tužka, papír Dřevo Pila, kladivo, hřebíčky, smirkový papír, metr bruska víceúčelová elektrická vrtačka 9

10 I. II. III. Výroba jednotlivých dílů na výrobu užité předmětu Měření dílů. Opracování dílů. Montáž dílů. Výroba jednotlivých dílů na výrobu užité předmětu Měření dílů. Opracování dílů. Montáž dílů. Výroba dřevěného užitého předmětu - návrh, příprava materiálu, výroba jednotlivých dílů, montáž - sestavení příprava zahradního nářadí. Výroba dřevěného užitého předmětu - návrh, příprava materiálu, výroba jednotlivých dílů, montáž - sestavení příprava zahradního nářadí. Výroba předmětu z masivu. Úprava povrchu dřeva. Výroba předmětu z masivu. Úprava povrchu dřeva. - s pomocí měří a pracuje s úhloměrem. - s pomocí se seznamuje s jednotkami délky - s pomocí řeže a opracovává povrch dílů - s dopomocí montuje a spojuje díly dohromady - s pomocí lepí - s pomocí zatlouká hřebíky - měří a pracuje s úhloměrem - seznamuje se s jednotkami délky - řeže a opracovává povrch dílů - montuje a spojuje díly dohromady - lepí - zatlouká hřebíky - s pomocí se podílí na výrobě šablony - s dopomocí připravuje materiál - s pomocí měří materiál - s pomocí řeže nebo vyřezává jednotlivé díly - s pomocí sestavuje výsledný předmět lepí, vrtá, šroubuje. - s pomocí opracovává povrch dřevasmirkuje, lakuje s pomocí připravuje, rozeznává a kontroluje nářadí jeho využití, správnost - podílí se na výrobě šablony - připravuje materiál - měří materiál - řeže nebo vyřezává jednotlivé díly - sestavuje výsledný předmět lepí, vrtá, šroubuje - opracovává povrch dřeva- smirkuje, lakuje - připravuje, rozeznává a kontroluje nářadí jeho využití, správnost - s pomocí připravuje návrh podle možností - seznamuje se s prací s dláty - s pomocí smirkuje, rašpluje, pracuje s vibrační bruskou - s pomocí natírá a volí správný nátěr podle využití předmětu venkovní /vnitřní - připravuje návrh podle možností - pracuje s dláty - smirkuje, rašpluje, pracuje s vibrační bruskou - natírá a volí správný nátěr podle využití předmětu venkovní /vnitřní Metr, úhloměr, pravítko s ryskou, tužku, pila, smirek, rašple, lepidlo, hřebíky. Kladivo. Metr, úhloměr, pravítko s ryskou, tužku, pila, smirek, rašple, lepidlo, hřebíky. Kladivo, dřevo. pila elektrická kmitací bruska víceúčelová elektrická vrtačka Tužka, papír. Dláta, pila, Rašple, smirek, bruska víceúčelová Různé typy laků a barev 10

11 IV. V. VI. výroba jarní dekorace zahradní práce - úprava travních ploch a záhonů - hrabání, rytí, sazba. výroba jarní dekorace zahradní práce - úprava travních ploch a záhonů - hrabání, rytí, sazba. pěstitelské práce - příprava záhonu pro sázení rostlin. Kompostování, práce se zahradnickým nářadím. Chovatelské práce - jak se starat o morče, vybavení klece a strava. pěstitelské práce - příprava záhonu pro sázení rostlin. Kompostování, práce se zahradnickým nářadím. Chovatelské práce - jak se starat o morče, vybavení klece a strava. Chovatelské práce výběr vhodného domácího zvířete. Starání se o něj (čištění klece, terária, voliéry) Výběr jména pro zvíře Pěstitelské práce - rozeznávání bylin jejich stříhání a sušení. -s pomocí se podílí na výrobě šablony - s pomocí připravuje materiál -s dopomocí vyřezává jednotlivé díly -s pomocí opracovává povrch dřevasmirkuje, lakuje, natírá - pracuje se zahradním nářadím - se s dopomocí zapojuje do zahradních činností hrabaní, rytí - podílí se na výrobě šablony - připravuje materiál - vyřezává jednotlivé díly -opracovává povrch dřeva- smirkuje, lakuje, natírá - pracuje se zahradním nářadím - s pomocí připravuje záhony na sázení rostlin - s pomocí pracuje s rýčem, hráběmi. - seznamuje s pojmem kompostování a jeho významem - se seznamuje s péčí o morčata a s tím co potřebují pro život - připravuje záhony na sázení rostlin. - pracuje s rýčem, hráběmi - seznamuje s pojmem kompostování a jeho významem - se seznamuje s péčí o morčata a s tím, co potřebují pro život -se seznamuje s tím, jaké zvíře si vybrat podle konkrétních možností - volí správný prostor pro chov zvířat - se seznamuje s vybavením pro konkrétní zvíře a jeho stravou - rozpoznává základní byliny - se seznamuje s jejich využitím - volí správný postup při jejich zpracovávání sušení Tužka, papír. Rašple, smirkový papír, bruska víceúčelová Zahradní nářadí Zahradní nářadí Sazenice Odborná literatura Odborná literatura Jednotlivé byliny Odborná literatura 11

12 Chovatelské práce výběr vhodného domácího zvířete. Starání se o něj (čištění klece, terária, voliéry) Výběr jména pro zvíře Pěstitelské práce - rozeznávání bylin jejich stříhání a sušení. -se seznamuje s tím jaké zvíře si vybrat podle konkrétních možností - volí správný prostor pro chov zvířat. - se seznamuje s vybavením pro konkrétní zvíře a jeho stravou - rozpoznává základní byliny - se seznamuje s jejich využitím - volí správný postup při jejich zpracovávání sušení 12

13 5. Vzdělávací obsah kurzu - LIDOVÁ ŘEMESLA Kurz je zaměřen na lidové zvyky, tradice a řemesla. Cílem je naučit žáky některým jednoduchým technikám zpracování vybraných tradičních, především přírodních materiálů. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Při činnostech využívat prvky lidových tradic vhodně doplněných tvořivostí a vlastní fantazií. Souběžně rozvíjet zájem žáků o historii, především významné regionální dějiny (besedy s pamětníky, pracovníky muzeí, řemeslných dílen a obchodů) a posilovat vztah ke kulturnímu dědictví naší země. LIDOVÁ ŘEMESLA Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výsledky vzdělávání: Pomůcky: IX. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Sběr přírodnin pro výtvarnou tvorbu. Výrobky z přírodnin. hlínou závěsné ozdoby. Výroba. hlínou závěsné ozdoby glazování. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Sběr přírodnin pro výtvarnou tvorbu. Výrobky z přírodnin. hlínou závěsné ozdoby. Výroba. hlínou závěsné ozdoby glazování. Žák: - by měl znát prostory, ve kterých probíhá kurz a řídit se řády jednotlivých učeben a dodržovat základní bezpečnostní a hygienická pravidla - sbírá s pomocí různé přírodniny a s pomocí z nich vytváří obrazy či dekorační předměty - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony drobné závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - s pomocí glazuje hotové výrobky máčením, natíráním či zatíráním do reliéfu - orientuje se v prostorách, ve kterých probíhá kurz a řídí se řády jednotlivých učeben a dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla - sbírá s pomocí různé přírodniny a dle vlastního tvůrčího záměru z nich vytváří obrazy či dekorační předměty - vyrábí dle vzoru, šablony nebo dle vlastní fantazie drobné závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - glazuje hotové výrobky máčením, natíráním či zatíráním do reliéfu Lepidla Štětce Keramická hlína Válečky, dřevěné či kovové pomůcky, nože, šablony, textilie, Glazury, houbičky, misky, štětce, 13

14 X. XI. Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. Práce s textilem ruční šití. Práce s drobným materiálem zdobení ušitých tvarů. Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. Práce s textilem ruční šití. Práce s drobným materiálem zdobení ušitých tvarů. hlínou výroba závěsné ozdoby. Práce s glazurou. Práce s papírem výroba přáníček. Práce s voskem odlévání svíček. Práce s textilem batikování. - s pomocí či dle vzoru nanáší barvy na podklad různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává konkrétní obrázky - obrysy (domy, stromy, květiny, ) - s pomocí maluje na sklo různé jednoduché linie a motivy, vybarvuje plochy - s pomocí obkresluje a vystřihuje dle naznačené linie či dle šablony tvar výrobku, vystřižený tvar stehuje či špendlí a prošívá jednoduchým či ozdobným stehem. - s pomocí plní ušité tvary vatelínem či vatou, zašívá plnící otvor a vyrobené tvary dále zdobí drobným materiálem (např. korálky, knoflíky, flitry, decoupage, ) - dle vlastní fantazie nanáší barvy na podklad různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává konkrétní obrázky - obrysy (domy, stromy, květiny, ) - maluje na sklo různé vzory a motivy, vybarvuje plochy - obkresluje a vystřihuje dle šablony tvar výrobku, vystřižený tvar špendlí, stehuje a prošívá jednoduchým či ozdobným stehem. - plní ušité tvary vatelínem či vatou, zašívá plnící otvor a vyrobené tvary dále zdobí drobným materiálem (např. korálky, knoflíky, flitry, decoupage, ) - s pomocí válí plát hlíny a dle šablony či s pomocí vykrajovátek vyrábí základní tvary a zdobí je otisky textilií či dalších předmětů, dolepuje s pomocí detaily, hotové výrobky zdobí glazurami - s pomocí vystřihuje z papíru tvar přáníček a zdobí je barvami (např. otisky barev z podkladu, vyškrabávání linií a vzorů, ), vpisuje dle vzoru nebo vlepuje text přání - s pomocí vyrábí svíčky z plátů včelího vosku nebo odlévá do forem svíčky z nového či zbytkového vosku - s pomocí vyvazuje či utahuje gumičkami vybrané textilie (metráž či trička), s pomocí připravuje barvící lázeň dle slovních instrukcí, hlídá dobu barvení např. s minutkou, pravidelně míchá, hotový textil vkládá do lázně s fixativem Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Skleněné nádobky, barvy na sklo, menší štětce Metráž nebo odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky Vatelín, drobný materiál na zdobení - korálky, knoflíky, flitry, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry, Keramická hlína Válečky, dřevěné či kovové pomůcky, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Tvrdé barevné papíry, nůžky, tužky, barvy, štětce Pláty včelího vosku, nový či zbytkový vosk, hrnce, formy, knoty, Textil 14

15 XII. hlínou výroba závěsné ozdoby. Práce s glazurou. Práce s papírem výroba přáníček. Práce s voskem odlévání svíček. Práce s textilem batikování. Příprava pokrmů výroba pečeného čaje. Příprava pokrmů pečení perníčků, cukroví, Práce s papírem výroba jmenovek na dárky, balících papírů, Příprava pokrmů výroba pečeného čaje. Příprava pokrmů pečení perníčků, cukroví, Práce s papírem výroba jmenovek na dárky, balicích papírů, - válí plát hlíny a vyrábí základní tvary a zdobí je otisky textilií či dalších předmětů, dolepuje detaily, hotové výrobky zdobí glazurami - vystřihuje z papíru tvar přáníček a zdobí je barvami (např. otisky barev z podkladu, vyškrabávání linií a vzorů, ), vpisuje nebo vlepuje text přání - vyrábí svíčky z plátů včelího vosku nebo odlévá do forem svíčky z nového či zbytkového vosku - vyvazuje či utahuje gumičkami vybrané textilie (metráž či trička), připravuje barvící lázeň dle instrukcí na textilních barvách, hlídá dobu barvení, pravidelně míchá, hotový textil vkládá do lázně s fixativem, textilie opatrně zbavuje provázků či gumiček a dává je sušit - s pomocí připravuje ovoce na výrobu pečeného čaje krájí, přidává do ovoce koření a cukr, míchá směs, dává ji na plech a vkládá do trouby, s pomocí připravuje menší skleničky a víčka (myje je a utírá) - seznamuje se surovinami, s pomocí připravuje těsto na cukroví, ze kterého s pomocí vykrajuje tvary, které ukládá na plech - z papíru s pomocí vystřihuje nebo jen zdobí různými technikami jmenovky na dárky, s pomocí vyrábí balicí papíry zdobí je malbou či tiskem - s pomocí připravuje ovoce na výrobu pečeného čaje loupe, krájí, strouhá, vykrajuje, odvažuje cukr, připravuje přiměřené množství koření, nastavuje vhodnou teplotu na troubě, hlídá dobu přípravy, horkou směsí opatrně plní vybrané skleničky - seznamuje se surovinami, odvažuje dle receptu všechny přísady, připravuje těsto na cukroví, ze kterého vykrajuje tvary, které ukládá na plech, nastavuje dobu a způsob pečení na troubě, hlídá dobu pečení - z papíru vystřihuje a zdobí různými technikami jmenovky na dárky, vyrábí balicí papíry dle vlastní fantazie zdobí je malbou či tiskem k obarvení, nádoba na barvení, míchadlo, barvy na textil v prášku, sůl, fixativ, gumičky, provázky Ovoce, prkénka, nože, pečící plechy, koření, cukr, nádobky s víčkem, pečící trouba Suroviny na pečení, váleček, vál, pečící plechy, váha, odměrka, nožík, pečící papír Tvrdé barevné papíry, nezdobený balicí papír, nůžky, děrovačka, šňůrky, barvy, razítka 15

16 I. II. Malba na sklo. hlínou. Práce s koženkou, textilem výroba prostírky, Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. hlínou. Práce s koženkou, textilem výroba prostírky, Práce s barvami velkoplošná malba. Práce s textilem ruční a strojové šití, výroba polštáře. Práce s textilem polštář - dokončovací práce, zdobení. Příprava pokrmů vaření, pečení. - s pomocí vybarvuje barvami na sklo předkreslené obrázky (motivy květin, geometrické vzory, ) na sklenicích či lahvích - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - s pomocí vyrábí malé prostírky z koženky či textilu, učí se základnímu způsobu proplétání - s pomocí nanáší barvy na podklad (velký formát) různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává linie či vzory - samostatně si předkresluje obrysy (motivy květin, geometrické vzory, ) na sklenicích či lahvích, zaschlé obrysy vybarvuje barvami na sklo - vyrábí dle vzoru či vlastní fantazie závěsné ozdoby, válí přiměřeně silné pláty, vykrajuje a zdobí tvary - vyrábí prostírky z koženky či textilu, po krátké instruktáži a nácviku zvládá samostatně základní způsob proplétání pramenů - vhodně volí kombinace barev, nanáší barvy na podklad (velký formát) různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává dle vlastního tvůrčího záměru linie či vzory - z tkaniny trhá po niti rovné linie, stehuje s pomocí našpendlené tvary, s pomocí prošívá nastehované tvary na šicím stroji, s pomocí obrací tvar z rubu na líc - ušitý polštář dále zdobí s pomocí dolepováním detailů, technikou decoupage, Připravený tvar polštáře plní s pomocí vatelínem či jinou výplní, s pomocí zašívá plnící otvor - seznamuje se surovinami, dle slovních instrukcí připravuje a mísí jednotlivé suroviny, pod dohledem vaří či peče připravovaný pokrm Skleněné nádobky, barvy na sklo, menší štětce Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Pruhy látek či koženky, jehly, spínací špendlíky, nitě Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Metráž nebo odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky Vatelín, drobný materiál na zdobení - korálky, knoflíky, flitry, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry, barvy na textil, 16

17 III. Práce s textilem ruční a strojové šití, výroba polštáře. Práce s textilem polštář - dokončovací práce, zdobení. Příprava pokrmů vaření, pečení. Práce s vlnou technika nuno-plstění. Práce s textilními barvami zdobení textilu. Práce s papírem a vlnou výroba jarních dekorací. Zdobení vajec různé techniky. Práce s vlnou technika nuno-plstění. Práce s textilními barvami a fixaci zdobení textilu. Práce s papírem a vlnou výroba jarních dekorací. Zdobení vajec různé techniky. - z tkaniny trhá po niti nebo stříhá tvary polštářů, špendlí a stehuje, prošívá nastehované tvary na šicím stroji, obrací tvar z rubu na líc - ušitý polštář dále zdobí dle vlastní fantazie různým drobným materiálem a technikami. Připravený tvar polštáře plní vatelínem či jinou výplní, zašívá plnící otvor - seznamuje se surovinami, dle receptu připravuje a odvažuje jednotlivé suroviny, samostatně obsluhuje elektrospotřebiče v kuchyni, nastavuje teplotu, Samostatně hlídá dobu varu či pečení - seznamuje se s materiálem, jeho vlastnostmi, původem a způsoby zpracování, s pomocí vyrábí (plstí pomocí mýdla) z vlněného rouna technikou nuno-plstění drobné ozdoby, korály - s pomocí zdobí textil malbou (dle předkreslených linií) nebo tiskem různým motivů - s pomocí zdobí vlnou vystřihnuté papírové jarní motivy nalepuje vlnu na podklad a dolepuje detaily - s pomocí a dle vzoru zdobí vyfouknutá vejce různými technikami (barvami, technika decoupage, nalepování textilu, drobných dekorací) a vyrábí z nich velikonoční či jarní výzdobu - seznamuje se s materiálem, jeho vlastnostmi, původem a způsoby zpracování, po krátké instruktáži vyrábí (plstí pomocí mýdla) z vlněného rouna technikou nuno-plstění drobné ozdoby, korály - zdobí textil malbou vlastních motivů nebo tiskem, vhodně vybírá barvy a rozprostírá motivy na ploše - dle šablon obkresluje, vystřihuje jarní motivy, které zdobí vlnou kombinuje barvy, nalepuje vlnu na podklad a dolepuje detaily - zdobí vyfouknutá vejce různými technikami dle vlastní fantazie (barvami, technika decoupage, nalepování textilu, drobných dekorací) a vyrábí z nich velikonoční či jarní výzdobu Suroviny na vaření či pečení, nože, misky, hrnce, prkénka, vařečky, stěrky, běžné kuchyňské vybavení, Česaná barvená či nebarvená vlna (např. Merino), mýdlo, miska s vodou, Textil k dekorování, barvy na textil, štětce, razítka, Barevné tvrdé papíry, česaná vlna, zdobné prvky (knoflíky, korálky, flitry, glitry, Vyfouknutá vejce, lepidlo a ubrousky na decoupage, hobby barvy, stuhy, špejle, odstřižky textilu 17

18 IV. V. hlínou modelování budovy, ptáci, Sběr přírodnin, stavby z přírodních materiálů v přírodě. (domečky, města, ) hlínou výroba užitných předmětů. Práce s vlnou výroba drobných dekorací. hlínou modelování budovy, ptáci, Sběr přírodnin, stavby z přírodních materiálů v přírodě. (domečky, města, ) hlínou výroba užitných předmětů. Práce s vlnou výroba drobných dekorací. Práce s textilem a bylinkami výroba jahelníčku, voňavých sáčků do skříní, Návrh domečku, oděvů výroba modelů, vzorů. hlínou závěsné ozdoby. Kresba, malba. - s pomocí válí pláty, ze kterých modeluje dle vzoru požadovaný tvar, tento tvar dále s pomocí zdobí otisky textilií, dolepováním detailů, vyřezáváním otvorů apod. - při vycházce v přírodě sbírá různé přírodniny (klacíky, kůru, listy, ), ze kterých staví s pomocí různé domečky či města - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony užitné předměty (nádoby, květináče, misky, ) válí pláty, vykrajuje, modeluje a zdobí tvary - z ovčí vlny vyrábí dle vzoru a s pomocí drobné závěsné dekorace, vyvazuje tvar, dolepuje detaily, opatřuje ozdobu očkem pro zavěšení - válí pláty, ze kterých modeluje požadovaný tvar, tento tvar dále zdobí dle svého vlastního tvůrčího záměru otisky textilií, dolepováním detailů, vyřezáváním otvorů apod. - při vycházce v přírodě sbírá různé přírodniny (klacíky, kůru, listy, ), ze kterých navrhuje a staví různé domečky či města - vyrábí samostatně dle vzoru či vlastního záměru užitné předměty (nádoby, květináče, misky, ) modeluje a zdobí tvary různými technikami - z ovčí vlny vyrábí dle vzoru nebo samostatně drobné závěsné dekorace, vyvazuje tvar, dolepuje pomocí tavné pistole detaily, opatřuje ozdobu očkem pro zavěšení - s pomocí trhá po niti rovné linie, našpendlené tvary stehuje a s pomocí prošívá na šicím stroji, hotový tvar obrací na líc, plní ho bylinkami a vatelínem, s pomocí zašívá plnící otvor, hotové tvary zdobí dolepováním drobných zdobných detailů - s pomocí nebo podle obrázku či vzoru navrhuje domek, oděv, hračku, S pomocí nebo v pracovní skupině kreslí návrh, vyrábí model. - s pomocí či dle vzoru nanáší barvy na pozadí - různými nástroji, na hotové pozadí kreslí nebo maluje dle vzoru či s pomocí vybrané motivy, výjevy, Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Česaná barvená či nebarvená vlna (např. Merino), nitě, drátky, jehly, mašličky, korálky, vlněná příze, tavná pistole, tavné tyčinky Odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky, vatelín, bylinky, drobný materiál na zdobení Papíry, pastelky, nůžky, tužky, lepidla, Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, 18

19 VI. Práce s textilem a bylinkami výroba jahelníčku, voňavých sáčků do skříní, Návrh domečku, oděvů výroba modelů, vzorů. hlínou závěsné ozdoby. Kresba, malba. hlínou užitné předměty. Výroba a kompletace šperků. Práce s přízí pletení, jednoduché tkaní. Malba na sklo, technika decoupage. - stříhá dle předkreslených linií různé tvary, vystřižené tvary špendlí, stehuje a prošívá na šicím stroji, hotový tvar obrací na líc, plní ho bylinkami a vatelínem, začišťuje plnící otvor, hotové tvary zdobí dle vlastní fantazie dolepováním drobných zdobných detailů - dle vlastní fantazie navrhuje domek, oděv, hračku, Kreslí návrh, vyrábí model, vzorek. - dle vlastního tvůrčího záměru vybírá a nanáší barvy na pozadí - různými nástroji, na hotové pozadí kreslí nebo maluje zamýšlené motivy, výjevy, - s pomocí vyrábí dle vzoru užitné předměty (hrnky, misky, ) válí pláty, hádky, vykrajuje, modeluje a zdobí tvary různými technikami - z různých materiálů (korálky, přírodniny, Fimo, ) vyrábí s pomocí drobné šperky (náušnice, náramky, náhrdelníky, brože), připravuje a navléká hotové tvary na šňůrky, očka, náušnicové díly, gumičky, - seznamuje se se základními technikami tkaní, splétání, seznamuje se s obsluhou tkalcovského stavu, s pomocí zkouší tkaní - skleněné nádoby zdobí s pomocí technikou decoupage a dokreslováním detailů barvami na sklo noviny, nože, šablony, textilie, štětce, Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Keramická hlína, válečky, pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, štětce, Šperkové dílce, návlekový materiál, korálky, Fimo hmota, pečící trouba Pletací příze, tkalcovský stav, zdobné materiály Skleněné nádobky, barvy na sklo, konturovací barvy, štětce, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry 19

20 6. Vzdělávací obsah kurzu - ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS Kurz má vybavit žáky na základní úrovni občanské gramotnosti. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatnění zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav apod. Důraz bude kladen na konkrétní pracovní aktivity v prospěch regionálního životního prostředí, na kulturní a racionální prožívání volného času a na zdravý způsob života. Uplatněny budou prvky environmentální výchovy. ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výstupy vzdělávání: Žák by měl: Žák: IX. X. Náplň kurzu Poučení o bezpečnosti Práce s fotoaparátem, fotoportréty, tvorba koláže Založení kroniky Sběr rostlin, přírodnin Práce s mikroskopem a lupou zkoumání rostlinných pletiv Práce s fotoaparátem návštěva Zoo fotografování zvířat Fotografování podzimní přírody Návštěva místa vzniku města, pověst o založení města Rozdíl mezi městem a venkovem. Obec (město) Domov a jeho okolí Orientace v přírodě podle buzoly Práce navigací určení cíle návštěva muzea, výstavy Práce s fotografií zpracování v pc, tisk, koláž zvířata ze Zoo, fotoportréty Sběr přírodnin zkoumání odlišností pod lupou Tvorba koláže obtisky listů -seznamuje se s obsahem kurzu - je poučen o chování a bezpečnosti - seznamuje se s přístrojem a jeho funkcemi - pravidelně tvoří kroniku - poznává a rozlišuje přírodniny - pracuje s přístroji zachází s fotoaparátem - seznamuje se s funkcemi fotoaparátu - seznamuje se s historií města - rozlišuje, pojmenovává rozdíly - orientuje se v okolí svého bydliště - orientuje se v přírodě - seznámení s navigací a jejím využitím - zpracovává fotografie v počítači, tvoří koláže poznává byliny, přírodniny - rozvíjí jemnou motoriku - rozvíjí estetické cítění - tvoří dle vlastní fantazie Pomůcky: fotoaparát počítač tiskárna kronika čtvrtky pastelky, fixy, barvy, lepidlo, nůžky mikroskop lupa buzola, fotoaparát, dalekohled lupa, fotoaparát, kamera, navigace, papír, nůžky, barvy, PC, 20

Instruktážní metodika

Instruktážní metodika Instruktážní metodika pro lektory aktivačních center Aktivační centra vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 učebníinstruktážní materiál pro akreditovaný kurz NIDV s názvem metodika

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Společně do samostatného života DĚTSKÝ DOMOV Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny.

PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. PL č. 1 Zelenina Spoj čarou název s obrázkem zeleniny. BRAMBORY CIBULE MRKEV HRÁŠEK ŘEDKVIČKA 87 SALÁT ČESNEK PAPRIKA OKURKA BROKOLICE 88 PL č. 2 Zdraví z bylin 1. přečti text 2. škrtni špatné odpovědi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více