Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA"

Transkript

1 Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA při škole speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizaci Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy ŠVP AC - charakteristika školního vzdělávacího programu Kurzy AC - podrobné informace o kurzech Hodnocení účastníků kurzů 7 4. Vzdělávací obsah kurzu - TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Vzdělávací obsah kurzu LIDOVÁ ŘEMESLA Vzdělávací obsah kurzu ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS..20 2

3 škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1.1 Název a adresa školy škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace Březinova 31, Jihlava web: tel.: mobil: IČO IZO RED-IZO Kontaktní adresy Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Šimková škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31, Jihlava tel.: mobil: Zástupkyně ředitelky školy a koordinátorka ŠVP: Mgr. Miroslava Prchalová škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace, Březinova 31, Jihlava tel.: mobil: Zřizovatel školy Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 1, Jihlava web: Platnost od Podpis ředitelky školy: Razítko školy: 3

4 2. Charakteristika školy Velikost školy, kapacita, strukturovanost škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace je plně organizovaná, funguje jako škola spádová a svou kapacitou patří k největším svého typu v České republice. Je zřizována statutárním městem Jihlava. Většina žáků denně dochází nebo dojíždí, školu navštěvují i klienti Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě, který zajišťuje jejich denní svoz do školy. Umístění školy, dostupnost, dopravní obslužnost Škola sídlí v krajském městě uprostřed klidného sídliště se spoustou zeleně. Budova je bezbariérová, má vlastní velkou zahradu a prostorné bezpečné parkoviště. Celý přilehlý areál je zabezpečený oplocením. V bezprostřední blízkosti školy se nachází zdravotní a nákupní středisko, lesopark a zastávka MHD. V nedalekém okolí, kam se dá dojít pohodlně pěšky je ZOO, dopravní hřiště, sportovní hřiště, bazén a divadlo. Vybavenost školy Škola se skládá z původní přízemní budovy, kde jsou, relaxační místnost, jídelna, školní družina, light box. Druhou část školy tvoří nová patrová přístavba, ve které jsou učebny praktické školy, cvičný byt, cvičná kuchyň, multifunkční počítačová učebna, multifunkční dílna, keramická dílna, prostory pro rehabilitaci a perličková lázeň. Budova má výtah pro imobilní žáky. Kromě standardního vybavení (televize, video, radia, CD přehrávače, kamery, digitální fotoaparáty, mobilní telefony, tiskárny, kopírky, termokopírka, laminátory) využívají žáci ve výuce interaktivní tabule, ipady, v pracovních činnostech pec na vypalování keramiky, točířský kruh, tkalcovský stav aj. Pro tělesnou a rehabilitační tělesnou výchovu mají žáci k dispozici multifunkční tělocvičnu, multifunkční venkovní hřiště, vnitřní a venkovní trampolínu. Mobilní žáci jezdí na kolech, bicyklech, tricyklech, dvojkole. Pro relaxaci je zařízena ozvučená speciální místnost s vodním lůžkem, kuličkovým bazénkem, polohovacími vaky, závěsnou houpačkou, světelnými válci, balančními plošinami. Pro rozvoj zrakového vnímání slouží zatemňovací místnost, kde žáci pracují na lightboxu. Imobilní žáci se mohou pohybovat na speciálním vertikalizačním zařízení, tzv.,,stabiflex. Ke zvedání a přemísťování imobilních žáků jsou k dispozici elektrozvedáky a moderní závěsný systém ERILENS. Pro každého imobilního žáka škola pořizuje vyhovující speciální vozík či sedák a pracovní plochu. Učebny jsou vybaveny počítači s dotykovou obrazovkou. Žáci s narušenou komunikační schopností využívají komunikátory s hlasovým výstupem, speciální počítačové programy a přídavná zařízení. 4

5 3. ŠVP AC - charakteristika školního vzdělávacího programu Aktivační centrum při škole speciální a praktické škole Jihlava nabízí žákům se zdravotním postižením odpovídající formu zájmového vzdělávání. Cílová skupina Cílovou skupinou navštěvující kurzy aktivačního centra jsou žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem, dosahující podle kategorizace Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) hodnot cca IQ 20 až 49. Jedná se o žáky postižené vývojovou duševní poruchou se sníženou inteligencí, projevující se především snížením poznávacích, řečových a pohybových funkcí a sociálních schopností. Podle míry aktivity se žáci s mentálním postižením diferencují podle typu postižení na jedince pomalé, apatické (většinou s Downovým syndromem) a jedince neklidné, pohyblivé, hyperaktivní. Všichni se však pravidelným systematickým vzděláváním dokážou vyvinout k určité míře nezávislosti a soběstačnosti, v dospělosti však vyžadují nezbytnou míru podpory k práci i k jednodušším činnostem ve společnosti. Jedná se o skupinu žáků, pro které není vhodné ani možné úplné inkluzívní vzdělávání, vyžadují proto přípravu specifických programů s vysokou mírou podpory. Cílem činností AC je zbytkového potenciálu aktivace středně a těžce zdravotně postižených žáků, jejich edukace i reedukace a příprava na pokud možno samostatnější život, případně na zapojení do chráněného zaměstnání, a tím významné zvýšení kvality jejich života. Kurz č. 1 - Technické práce. Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Kurz č. 2 - Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Kurz č. 3 - Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. 3.1 Kurzy AC - podrobné informace o kurzech: Kurz č. 1 - Technické, pěstitelské a chovatelské práce Práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými 5

6 materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny) a chovatelské práce (chov akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků, zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Pomůcky a materiál pro výuku odpovídají obsahovému zaměření kurzu. Pro žáky s těžkým mentálním postižením a postižením více vadami se jedná převážně o hry, stavebnice a materiál, obsahující jednodušší předměty větších rozměrů, zaoblených tvarů z hlediska bezpečnosti a výrazné rozlišovací barvy. Výběr pomůcek a materiálu, především stavebnic, před jejich nákupem bude akceptovat uvedená kritéria. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením, u kterých se předpokládá zvládnutí základních dílenských prací ve školní dílně, je plánováno vybavení této dílny. Pomůcky jsou rozděleny vzhledem k uživatelům základní druhy nářadí pro žáky a speciální vybavení přístroji pro pedagogy k přípravě pracovních polotovarů k opracování. Pro všechny potom budou zakoupeny pracovní oděvy a ochranné pomůcky. Významný je i nákup nábytku, skříní, na ukládání pracovního nářadí, především z hlediska ochrany a bezpečnosti jak předmětů, tak žáků. Zajištění nejoblíbenějších aktivit u žáků s mentálním postižením, chov drobných zvířat a pěstování nenáročných rostlin, předpokládá nejzákladnější vybavení pomůckami, bez kterých se uvedené činnosti nedají realizovat. Seznam nezbytných a v praxi osvědčených pomůcek byl konzultován s řediteli základních škol speciálních. Kurz č. 2 - Lidová řemesla. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Seznam různorodých pomůcek k danému kurzu byl opět zpracován na základě dlouhodobých zkušeností pedagogů z praxe. Jedná se o nezbytný základní nábytek a okruhy pomůcek pro žáky a pedagogy k jednotlivým aktivitám. Oblíbené a velmi efektivní pro danou skupinu žáků s mentálním postižením je tkaní. Tkalcovský stav a soubor doprovodných pomůcek umožňuje svými stereotypními pohyby klidnou a monotónně nenáročnou činnost s hmatatelným výstupem (výrazný výrobek v podobě šály, koberce, předložky, polštáře). Podobnou funkci plní i keramika. Nákladné vybavení pro uvedenou činnost, především pece na keramiku, smalt a tavení skla, je však vyváženo nevšedním efektem výsledných výrobků. Drobné pomůcky a potřeby pro práce s textiliemi slouží převážně dívkám, které v kurzu výrobou oděvů, oděvních doplňků, ozdob a šperků souběžně získávají vědomosti, dovednosti a návyky i pro estetické vnímání své osobnosti a vybavení svého domova. Kurz č. 3 - Svět kolem nás a orientace v něm. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatněním zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav atd. 6

7 Obsah uvedeného kurzu, a tudíž i nezbytné pomůcky a vybavení, se týkají dvou oblastí. Jednou je příprava na aktivní činnost v terénu v prostoru základní školy speciální, druhou jsou již konkrétní aktivity v terénu. Uvedený postup je pro žáky s mentálním postižením zásadní. Pro činnost ve škole se předpokládá vybavení moderními pomůckami, které názorně přiblíží jednotlivá témata, zajistí komplexní přípravu na vycházky a výlety do okolí (notebook, tiskárna se skenerem, encyklopedie, ), v závěru aktivit umožní prezentaci nových poznatků a zkušeností (vystavovací panely, ). Žáci se naučí obsluhovat a vhodně využívat jednotlivé přístroje (fotoaparát, videokameru, GPS navigaci, ), zdokonalují se, případně nově naučí jízdu na upraveném speciálním kole pro zdravotně postižené, budou poznávat novou formou přírodniny ze svých aktivit v přírodě (dětský stavebnicový mikroskop, lupa, ). Účelné vybavení tohoto aktivizujícího kurzu otevírá dané skupině žáků přirozenou možnost bezprostřední integrace do společnosti, která je zásadním posláním a cílem celého projektu. 3.2 Hodnocení účastníků kurzů Hlavní motivací pro účastníky AC je společenské setkávání ve známém a příjemném prostředí škol a kontakty se sourodou skupinou svých vrstevníků. Motivací je též možnost organizovaného celoživotního vzdělávání, které si uvedená klientela nemůže vzhledem k svému postižení sama zajistit. Některé z účastníků může také motivovat možnost budoucího uplatnění v chráněné dílně nebo na chráněném pracovišti. Výsledky činnosti a postoje motivovaných účastníků jsou průběžně hodnoceny slovním hodnocením případně pomocí symbolů s akcentem na pochvalu a povzbuzení. Účastníci jsou vedeni k sebehodnocení (autoevaluaci), pro které je týmově vytvořena hodnotící škála či vhodný způsob pravidelné prezentace. V závěru kurzu získá absolvent osvědčení o účasti v kurzu, podmínkou je absolvování nejméně 60 % časové dotace kurzu. 7

8 4. Vzdělávací obsah kurzu - TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Kurz obsahuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Vzdělávání vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou. Vzdělávací oblasti jsou rozděleny na tematické okruhy: práce s drobným materiálem (navlékání korálků, skládání mozaiky z přírodnin, tvorba jednoduchých hraček a loutek ), práce montážní a demontážní (hry s dřevěnými a plastikovými stavebnicemi, později s konstrukčními stavebnicemi za pomoci nářadí), práce s technickými materiály (s papírem, kartonem, dřevem, kovem, plasty, sklem ), pěstitelské práce (květiny, ovoce a zelenina, půda, sběr bylin, pokojové květiny ) a chovatelské práce (chov včel, akvarijních ryb, drobných domácích zvířat a ptáků zásady krmení a ošetřování, hygiena chovu). Předpokládá se využití školních dřevodílen, kovodílen, tříd s Lego či Merkur stavebnicemi, školních pozemků, zahrad, skleníků apod. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. TECHNICKÉ, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výsledky vzdělávání: Pomůcky: IX. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Seznámení s vybavením Seznámení s druhy dřev a s využitím dřeva Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Seznámení s vybavením Seznámení s druhy dřev a s využitím dřeva Žák : - by měl znát prostory a orientovat se v nich - by měl dodržovat hygienická a bezpečnostní pravidla - rozpoznává jednotlivé nářadí - s pomocí určí činnost, kterou s konkrétním nářadím vykonáváme - s pomocí rozpoznává materiál dřevo - získává informace o způsobu zpracování dřeva a jeho využití - zná prostory a orientovat se v nich - dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla - rozpoznává jednotlivé nářadí - určí činnost, kterou s konkrétním nářadím vykonáváme - rozpoznává materiál dřevo - získává informace o způsobu zpracování dřeva a jeho využití 8

9 X. XI. XII. Práce na zahradě - kompostování. odvoz zeminy na záhony a její rozhrabávání. Odvoz posekané trávy. Péče o domácí zvíře - čištění a krmení. Práce na zahradě - kompostování. odvoz zeminy na záhony a její rozhrabávání. Odvoz posekané trávy. Péče o domácí zvíře - čištění a krmení. Bezpečnost v dílně. Montážní stavebnice. Pojmenovávání nářadí při práci se dřevem. Výroba užitného předmětu - pracovávání dřeva Bezpečnost v dílně. Montážní stavebnice. Pojmenovávání nářadí při práci se dřevem. Výroba užitného předmětu - opracovávání dřeva Výroba dekorace s vánočním motivem Výroba dekorace s vánočním motivem - s pomocí využívá dostupné nářadí ke kompostování a následnou práci se zeminou - seznamuje se s pojmem významem kompostování - seznamuje se s druhy domácích zvířat vhodné pro domácí chov - uvědomuje si různé povinnosti při péči o zvířata - využívá dostupné nářadí ke kompostování a následnou práci se zeminou - seznamuje se s pojmem a významem kompostování - seznamuje se s druhy domácích zvířat vhodné pro domácí chov - uvědomuje si různé povinnosti při péči o zvířata a s rizikem chovu -pod dohledem dodržuje bezpečnost při provozu dílny - s pomocí sestavuje ze stavebnice jednotlivé tvary podle své fantazie - s pomocí poznává a pojmenovává nářadí -s pomocí rozeznává materiály - s pomocí se seznamuje s činnostmi - řezání, smirkování, rašplování, vrtání - dodržuje bezpečnost při provozu dílny - sestavuje ze stavebnice jednotlivé tvary podle své fantazie - zná a pojmenovává nářadí - rozeznává materiály - seznamuje se s činnostmi -řezání, smirkování, rašplování, vrtání - s dopomocí se zapojuje do vytvoření návrhů na vánoční dekorace (kapr, svícen, hvězda, anděl ) -s pomocí volí hodný materiál - pod dohledem volí správný pracovní postup - s pomocí vyřezává, řeže, opracovává povrch - zapojuje se do vytvoření návrhů na vánoční dekorace (kapr, svícen, hvězda, anděl ) - volí hodný materiál - volí správný pracovní postup - vyřezává, opracovává povrch Zahradní náčiní Odborná literatura, encyklopedie stavebnice didaktická Connection rašple, metr, kladivo, šroubovák, smirkový papír, vrtáky. bruska víceúčelová elektrická vrtačka Tužka, papír Dřevo Pila, kladivo, hřebíčky, smirkový papír, metr bruska víceúčelová elektrická vrtačka 9

10 I. II. III. Výroba jednotlivých dílů na výrobu užité předmětu Měření dílů. Opracování dílů. Montáž dílů. Výroba jednotlivých dílů na výrobu užité předmětu Měření dílů. Opracování dílů. Montáž dílů. Výroba dřevěného užitého předmětu - návrh, příprava materiálu, výroba jednotlivých dílů, montáž - sestavení příprava zahradního nářadí. Výroba dřevěného užitého předmětu - návrh, příprava materiálu, výroba jednotlivých dílů, montáž - sestavení příprava zahradního nářadí. Výroba předmětu z masivu. Úprava povrchu dřeva. Výroba předmětu z masivu. Úprava povrchu dřeva. - s pomocí měří a pracuje s úhloměrem. - s pomocí se seznamuje s jednotkami délky - s pomocí řeže a opracovává povrch dílů - s dopomocí montuje a spojuje díly dohromady - s pomocí lepí - s pomocí zatlouká hřebíky - měří a pracuje s úhloměrem - seznamuje se s jednotkami délky - řeže a opracovává povrch dílů - montuje a spojuje díly dohromady - lepí - zatlouká hřebíky - s pomocí se podílí na výrobě šablony - s dopomocí připravuje materiál - s pomocí měří materiál - s pomocí řeže nebo vyřezává jednotlivé díly - s pomocí sestavuje výsledný předmět lepí, vrtá, šroubuje. - s pomocí opracovává povrch dřevasmirkuje, lakuje s pomocí připravuje, rozeznává a kontroluje nářadí jeho využití, správnost - podílí se na výrobě šablony - připravuje materiál - měří materiál - řeže nebo vyřezává jednotlivé díly - sestavuje výsledný předmět lepí, vrtá, šroubuje - opracovává povrch dřeva- smirkuje, lakuje - připravuje, rozeznává a kontroluje nářadí jeho využití, správnost - s pomocí připravuje návrh podle možností - seznamuje se s prací s dláty - s pomocí smirkuje, rašpluje, pracuje s vibrační bruskou - s pomocí natírá a volí správný nátěr podle využití předmětu venkovní /vnitřní - připravuje návrh podle možností - pracuje s dláty - smirkuje, rašpluje, pracuje s vibrační bruskou - natírá a volí správný nátěr podle využití předmětu venkovní /vnitřní Metr, úhloměr, pravítko s ryskou, tužku, pila, smirek, rašple, lepidlo, hřebíky. Kladivo. Metr, úhloměr, pravítko s ryskou, tužku, pila, smirek, rašple, lepidlo, hřebíky. Kladivo, dřevo. pila elektrická kmitací bruska víceúčelová elektrická vrtačka Tužka, papír. Dláta, pila, Rašple, smirek, bruska víceúčelová Různé typy laků a barev 10

11 IV. V. VI. výroba jarní dekorace zahradní práce - úprava travních ploch a záhonů - hrabání, rytí, sazba. výroba jarní dekorace zahradní práce - úprava travních ploch a záhonů - hrabání, rytí, sazba. pěstitelské práce - příprava záhonu pro sázení rostlin. Kompostování, práce se zahradnickým nářadím. Chovatelské práce - jak se starat o morče, vybavení klece a strava. pěstitelské práce - příprava záhonu pro sázení rostlin. Kompostování, práce se zahradnickým nářadím. Chovatelské práce - jak se starat o morče, vybavení klece a strava. Chovatelské práce výběr vhodného domácího zvířete. Starání se o něj (čištění klece, terária, voliéry) Výběr jména pro zvíře Pěstitelské práce - rozeznávání bylin jejich stříhání a sušení. -s pomocí se podílí na výrobě šablony - s pomocí připravuje materiál -s dopomocí vyřezává jednotlivé díly -s pomocí opracovává povrch dřevasmirkuje, lakuje, natírá - pracuje se zahradním nářadím - se s dopomocí zapojuje do zahradních činností hrabaní, rytí - podílí se na výrobě šablony - připravuje materiál - vyřezává jednotlivé díly -opracovává povrch dřeva- smirkuje, lakuje, natírá - pracuje se zahradním nářadím - s pomocí připravuje záhony na sázení rostlin - s pomocí pracuje s rýčem, hráběmi. - seznamuje s pojmem kompostování a jeho významem - se seznamuje s péčí o morčata a s tím co potřebují pro život - připravuje záhony na sázení rostlin. - pracuje s rýčem, hráběmi - seznamuje s pojmem kompostování a jeho významem - se seznamuje s péčí o morčata a s tím, co potřebují pro život -se seznamuje s tím, jaké zvíře si vybrat podle konkrétních možností - volí správný prostor pro chov zvířat - se seznamuje s vybavením pro konkrétní zvíře a jeho stravou - rozpoznává základní byliny - se seznamuje s jejich využitím - volí správný postup při jejich zpracovávání sušení Tužka, papír. Rašple, smirkový papír, bruska víceúčelová Zahradní nářadí Zahradní nářadí Sazenice Odborná literatura Odborná literatura Jednotlivé byliny Odborná literatura 11

12 Chovatelské práce výběr vhodného domácího zvířete. Starání se o něj (čištění klece, terária, voliéry) Výběr jména pro zvíře Pěstitelské práce - rozeznávání bylin jejich stříhání a sušení. -se seznamuje s tím jaké zvíře si vybrat podle konkrétních možností - volí správný prostor pro chov zvířat. - se seznamuje s vybavením pro konkrétní zvíře a jeho stravou - rozpoznává základní byliny - se seznamuje s jejich využitím - volí správný postup při jejich zpracovávání sušení 12

13 5. Vzdělávací obsah kurzu - LIDOVÁ ŘEMESLA Kurz je zaměřen na lidové zvyky, tradice a řemesla. Cílem je naučit žáky některým jednoduchým technikám zpracování vybraných tradičních, především přírodních materiálů. Předpokládá se práce podle předlohy, např. předmětů selského baroka, přiměřenými pracovními postupy vytvářet různé výrobky ručních prací, především výšivky, úplety, batikovaný textil, drhané a paličkované ozdoby, malované sklo, dřevořezby, lidovou keramiku, apod. Při činnostech využívat prvky lidových tradic vhodně doplněných tvořivostí a vlastní fantazií. Souběžně rozvíjet zájem žáků o historii, především významné regionální dějiny (besedy s pamětníky, pracovníky muzeí, řemeslných dílen a obchodů) a posilovat vztah ke kulturnímu dědictví naší země. LIDOVÁ ŘEMESLA Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výsledky vzdělávání: Pomůcky: IX. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Sběr přírodnin pro výtvarnou tvorbu. Výrobky z přírodnin. hlínou závěsné ozdoby. Výroba. hlínou závěsné ozdoby glazování. Seznámení s prostorami a řády jednotlivých učeben či dílen. Sběr přírodnin pro výtvarnou tvorbu. Výrobky z přírodnin. hlínou závěsné ozdoby. Výroba. hlínou závěsné ozdoby glazování. Žák: - by měl znát prostory, ve kterých probíhá kurz a řídit se řády jednotlivých učeben a dodržovat základní bezpečnostní a hygienická pravidla - sbírá s pomocí různé přírodniny a s pomocí z nich vytváří obrazy či dekorační předměty - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony drobné závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - s pomocí glazuje hotové výrobky máčením, natíráním či zatíráním do reliéfu - orientuje se v prostorách, ve kterých probíhá kurz a řídí se řády jednotlivých učeben a dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla - sbírá s pomocí různé přírodniny a dle vlastního tvůrčího záměru z nich vytváří obrazy či dekorační předměty - vyrábí dle vzoru, šablony nebo dle vlastní fantazie drobné závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - glazuje hotové výrobky máčením, natíráním či zatíráním do reliéfu Lepidla Štětce Keramická hlína Válečky, dřevěné či kovové pomůcky, nože, šablony, textilie, Glazury, houbičky, misky, štětce, 13

14 X. XI. Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. Práce s textilem ruční šití. Práce s drobným materiálem zdobení ušitých tvarů. Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. Práce s textilem ruční šití. Práce s drobným materiálem zdobení ušitých tvarů. hlínou výroba závěsné ozdoby. Práce s glazurou. Práce s papírem výroba přáníček. Práce s voskem odlévání svíček. Práce s textilem batikování. - s pomocí či dle vzoru nanáší barvy na podklad různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává konkrétní obrázky - obrysy (domy, stromy, květiny, ) - s pomocí maluje na sklo různé jednoduché linie a motivy, vybarvuje plochy - s pomocí obkresluje a vystřihuje dle naznačené linie či dle šablony tvar výrobku, vystřižený tvar stehuje či špendlí a prošívá jednoduchým či ozdobným stehem. - s pomocí plní ušité tvary vatelínem či vatou, zašívá plnící otvor a vyrobené tvary dále zdobí drobným materiálem (např. korálky, knoflíky, flitry, decoupage, ) - dle vlastní fantazie nanáší barvy na podklad různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává konkrétní obrázky - obrysy (domy, stromy, květiny, ) - maluje na sklo různé vzory a motivy, vybarvuje plochy - obkresluje a vystřihuje dle šablony tvar výrobku, vystřižený tvar špendlí, stehuje a prošívá jednoduchým či ozdobným stehem. - plní ušité tvary vatelínem či vatou, zašívá plnící otvor a vyrobené tvary dále zdobí drobným materiálem (např. korálky, knoflíky, flitry, decoupage, ) - s pomocí válí plát hlíny a dle šablony či s pomocí vykrajovátek vyrábí základní tvary a zdobí je otisky textilií či dalších předmětů, dolepuje s pomocí detaily, hotové výrobky zdobí glazurami - s pomocí vystřihuje z papíru tvar přáníček a zdobí je barvami (např. otisky barev z podkladu, vyškrabávání linií a vzorů, ), vpisuje dle vzoru nebo vlepuje text přání - s pomocí vyrábí svíčky z plátů včelího vosku nebo odlévá do forem svíčky z nového či zbytkového vosku - s pomocí vyvazuje či utahuje gumičkami vybrané textilie (metráž či trička), s pomocí připravuje barvící lázeň dle slovních instrukcí, hlídá dobu barvení např. s minutkou, pravidelně míchá, hotový textil vkládá do lázně s fixativem Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Skleněné nádobky, barvy na sklo, menší štětce Metráž nebo odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky Vatelín, drobný materiál na zdobení - korálky, knoflíky, flitry, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry, Keramická hlína Válečky, dřevěné či kovové pomůcky, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Tvrdé barevné papíry, nůžky, tužky, barvy, štětce Pláty včelího vosku, nový či zbytkový vosk, hrnce, formy, knoty, Textil 14

15 XII. hlínou výroba závěsné ozdoby. Práce s glazurou. Práce s papírem výroba přáníček. Práce s voskem odlévání svíček. Práce s textilem batikování. Příprava pokrmů výroba pečeného čaje. Příprava pokrmů pečení perníčků, cukroví, Práce s papírem výroba jmenovek na dárky, balících papírů, Příprava pokrmů výroba pečeného čaje. Příprava pokrmů pečení perníčků, cukroví, Práce s papírem výroba jmenovek na dárky, balicích papírů, - válí plát hlíny a vyrábí základní tvary a zdobí je otisky textilií či dalších předmětů, dolepuje detaily, hotové výrobky zdobí glazurami - vystřihuje z papíru tvar přáníček a zdobí je barvami (např. otisky barev z podkladu, vyškrabávání linií a vzorů, ), vpisuje nebo vlepuje text přání - vyrábí svíčky z plátů včelího vosku nebo odlévá do forem svíčky z nového či zbytkového vosku - vyvazuje či utahuje gumičkami vybrané textilie (metráž či trička), připravuje barvící lázeň dle instrukcí na textilních barvách, hlídá dobu barvení, pravidelně míchá, hotový textil vkládá do lázně s fixativem, textilie opatrně zbavuje provázků či gumiček a dává je sušit - s pomocí připravuje ovoce na výrobu pečeného čaje krájí, přidává do ovoce koření a cukr, míchá směs, dává ji na plech a vkládá do trouby, s pomocí připravuje menší skleničky a víčka (myje je a utírá) - seznamuje se surovinami, s pomocí připravuje těsto na cukroví, ze kterého s pomocí vykrajuje tvary, které ukládá na plech - z papíru s pomocí vystřihuje nebo jen zdobí různými technikami jmenovky na dárky, s pomocí vyrábí balicí papíry zdobí je malbou či tiskem - s pomocí připravuje ovoce na výrobu pečeného čaje loupe, krájí, strouhá, vykrajuje, odvažuje cukr, připravuje přiměřené množství koření, nastavuje vhodnou teplotu na troubě, hlídá dobu přípravy, horkou směsí opatrně plní vybrané skleničky - seznamuje se surovinami, odvažuje dle receptu všechny přísady, připravuje těsto na cukroví, ze kterého vykrajuje tvary, které ukládá na plech, nastavuje dobu a způsob pečení na troubě, hlídá dobu pečení - z papíru vystřihuje a zdobí různými technikami jmenovky na dárky, vyrábí balicí papíry dle vlastní fantazie zdobí je malbou či tiskem k obarvení, nádoba na barvení, míchadlo, barvy na textil v prášku, sůl, fixativ, gumičky, provázky Ovoce, prkénka, nože, pečící plechy, koření, cukr, nádobky s víčkem, pečící trouba Suroviny na pečení, váleček, vál, pečící plechy, váha, odměrka, nožík, pečící papír Tvrdé barevné papíry, nezdobený balicí papír, nůžky, děrovačka, šňůrky, barvy, razítka 15

16 I. II. Malba na sklo. hlínou. Práce s koženkou, textilem výroba prostírky, Práce s barvami velkoplošná malba. Malba na sklo. hlínou. Práce s koženkou, textilem výroba prostírky, Práce s barvami velkoplošná malba. Práce s textilem ruční a strojové šití, výroba polštáře. Práce s textilem polštář - dokončovací práce, zdobení. Příprava pokrmů vaření, pečení. - s pomocí vybarvuje barvami na sklo předkreslené obrázky (motivy květin, geometrické vzory, ) na sklenicích či lahvích - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony závěsné ozdoby, válí pláty, vykrajuje a zdobí tvary - s pomocí vyrábí malé prostírky z koženky či textilu, učí se základnímu způsobu proplétání - s pomocí nanáší barvy na podklad (velký formát) různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává linie či vzory - samostatně si předkresluje obrysy (motivy květin, geometrické vzory, ) na sklenicích či lahvích, zaschlé obrysy vybarvuje barvami na sklo - vyrábí dle vzoru či vlastní fantazie závěsné ozdoby, válí přiměřeně silné pláty, vykrajuje a zdobí tvary - vyrábí prostírky z koženky či textilu, po krátké instruktáži a nácviku zvládá samostatně základní způsob proplétání pramenů - vhodně volí kombinace barev, nanáší barvy na podklad (velký formát) různými nástroji, do mokrého podkladu vyškrabává dle vlastního tvůrčího záměru linie či vzory - z tkaniny trhá po niti rovné linie, stehuje s pomocí našpendlené tvary, s pomocí prošívá nastehované tvary na šicím stroji, s pomocí obrací tvar z rubu na líc - ušitý polštář dále zdobí s pomocí dolepováním detailů, technikou decoupage, Připravený tvar polštáře plní s pomocí vatelínem či jinou výplní, s pomocí zašívá plnící otvor - seznamuje se surovinami, dle slovních instrukcí připravuje a mísí jednotlivé suroviny, pod dohledem vaří či peče připravovaný pokrm Skleněné nádobky, barvy na sklo, menší štětce Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Pruhy látek či koženky, jehly, spínací špendlíky, nitě Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Metráž nebo odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky Vatelín, drobný materiál na zdobení - korálky, knoflíky, flitry, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry, barvy na textil, 16

17 III. Práce s textilem ruční a strojové šití, výroba polštáře. Práce s textilem polštář - dokončovací práce, zdobení. Příprava pokrmů vaření, pečení. Práce s vlnou technika nuno-plstění. Práce s textilními barvami zdobení textilu. Práce s papírem a vlnou výroba jarních dekorací. Zdobení vajec různé techniky. Práce s vlnou technika nuno-plstění. Práce s textilními barvami a fixaci zdobení textilu. Práce s papírem a vlnou výroba jarních dekorací. Zdobení vajec různé techniky. - z tkaniny trhá po niti nebo stříhá tvary polštářů, špendlí a stehuje, prošívá nastehované tvary na šicím stroji, obrací tvar z rubu na líc - ušitý polštář dále zdobí dle vlastní fantazie různým drobným materiálem a technikami. Připravený tvar polštáře plní vatelínem či jinou výplní, zašívá plnící otvor - seznamuje se surovinami, dle receptu připravuje a odvažuje jednotlivé suroviny, samostatně obsluhuje elektrospotřebiče v kuchyni, nastavuje teplotu, Samostatně hlídá dobu varu či pečení - seznamuje se s materiálem, jeho vlastnostmi, původem a způsoby zpracování, s pomocí vyrábí (plstí pomocí mýdla) z vlněného rouna technikou nuno-plstění drobné ozdoby, korály - s pomocí zdobí textil malbou (dle předkreslených linií) nebo tiskem různým motivů - s pomocí zdobí vlnou vystřihnuté papírové jarní motivy nalepuje vlnu na podklad a dolepuje detaily - s pomocí a dle vzoru zdobí vyfouknutá vejce různými technikami (barvami, technika decoupage, nalepování textilu, drobných dekorací) a vyrábí z nich velikonoční či jarní výzdobu - seznamuje se s materiálem, jeho vlastnostmi, původem a způsoby zpracování, po krátké instruktáži vyrábí (plstí pomocí mýdla) z vlněného rouna technikou nuno-plstění drobné ozdoby, korály - zdobí textil malbou vlastních motivů nebo tiskem, vhodně vybírá barvy a rozprostírá motivy na ploše - dle šablon obkresluje, vystřihuje jarní motivy, které zdobí vlnou kombinuje barvy, nalepuje vlnu na podklad a dolepuje detaily - zdobí vyfouknutá vejce různými technikami dle vlastní fantazie (barvami, technika decoupage, nalepování textilu, drobných dekorací) a vyrábí z nich velikonoční či jarní výzdobu Suroviny na vaření či pečení, nože, misky, hrnce, prkénka, vařečky, stěrky, běžné kuchyňské vybavení, Česaná barvená či nebarvená vlna (např. Merino), mýdlo, miska s vodou, Textil k dekorování, barvy na textil, štětce, razítka, Barevné tvrdé papíry, česaná vlna, zdobné prvky (knoflíky, korálky, flitry, glitry, Vyfouknutá vejce, lepidlo a ubrousky na decoupage, hobby barvy, stuhy, špejle, odstřižky textilu 17

18 IV. V. hlínou modelování budovy, ptáci, Sběr přírodnin, stavby z přírodních materiálů v přírodě. (domečky, města, ) hlínou výroba užitných předmětů. Práce s vlnou výroba drobných dekorací. hlínou modelování budovy, ptáci, Sběr přírodnin, stavby z přírodních materiálů v přírodě. (domečky, města, ) hlínou výroba užitných předmětů. Práce s vlnou výroba drobných dekorací. Práce s textilem a bylinkami výroba jahelníčku, voňavých sáčků do skříní, Návrh domečku, oděvů výroba modelů, vzorů. hlínou závěsné ozdoby. Kresba, malba. - s pomocí válí pláty, ze kterých modeluje dle vzoru požadovaný tvar, tento tvar dále s pomocí zdobí otisky textilií, dolepováním detailů, vyřezáváním otvorů apod. - při vycházce v přírodě sbírá různé přírodniny (klacíky, kůru, listy, ), ze kterých staví s pomocí různé domečky či města - s pomocí vyrábí dle vzoru či šablony užitné předměty (nádoby, květináče, misky, ) válí pláty, vykrajuje, modeluje a zdobí tvary - z ovčí vlny vyrábí dle vzoru a s pomocí drobné závěsné dekorace, vyvazuje tvar, dolepuje detaily, opatřuje ozdobu očkem pro zavěšení - válí pláty, ze kterých modeluje požadovaný tvar, tento tvar dále zdobí dle svého vlastního tvůrčího záměru otisky textilií, dolepováním detailů, vyřezáváním otvorů apod. - při vycházce v přírodě sbírá různé přírodniny (klacíky, kůru, listy, ), ze kterých navrhuje a staví různé domečky či města - vyrábí samostatně dle vzoru či vlastního záměru užitné předměty (nádoby, květináče, misky, ) modeluje a zdobí tvary různými technikami - z ovčí vlny vyrábí dle vzoru nebo samostatně drobné závěsné dekorace, vyvazuje tvar, dolepuje pomocí tavné pistole detaily, opatřuje ozdobu očkem pro zavěšení - s pomocí trhá po niti rovné linie, našpendlené tvary stehuje a s pomocí prošívá na šicím stroji, hotový tvar obrací na líc, plní ho bylinkami a vatelínem, s pomocí zašívá plnící otvor, hotové tvary zdobí dolepováním drobných zdobných detailů - s pomocí nebo podle obrázku či vzoru navrhuje domek, oděv, hračku, S pomocí nebo v pracovní skupině kreslí návrh, vyrábí model. - s pomocí či dle vzoru nanáší barvy na pozadí - různými nástroji, na hotové pozadí kreslí nebo maluje dle vzoru či s pomocí vybrané motivy, výjevy, Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, glazury, houbičky, misky, štětce, Česaná barvená či nebarvená vlna (např. Merino), nitě, drátky, jehly, mašličky, korálky, vlněná příze, tavná pistole, tavné tyčinky Odstřižky látek, jehly, nitě, špendlíky, vatelín, bylinky, drobný materiál na zdobení Papíry, pastelky, nůžky, tužky, lepidla, Keramická hlína, válečky, dřevěné či kovové pomůcky, 18

19 VI. Práce s textilem a bylinkami výroba jahelníčku, voňavých sáčků do skříní, Návrh domečku, oděvů výroba modelů, vzorů. hlínou závěsné ozdoby. Kresba, malba. hlínou užitné předměty. Výroba a kompletace šperků. Práce s přízí pletení, jednoduché tkaní. Malba na sklo, technika decoupage. - stříhá dle předkreslených linií různé tvary, vystřižené tvary špendlí, stehuje a prošívá na šicím stroji, hotový tvar obrací na líc, plní ho bylinkami a vatelínem, začišťuje plnící otvor, hotové tvary zdobí dle vlastní fantazie dolepováním drobných zdobných detailů - dle vlastní fantazie navrhuje domek, oděv, hračku, Kreslí návrh, vyrábí model, vzorek. - dle vlastního tvůrčího záměru vybírá a nanáší barvy na pozadí - různými nástroji, na hotové pozadí kreslí nebo maluje zamýšlené motivy, výjevy, - s pomocí vyrábí dle vzoru užitné předměty (hrnky, misky, ) válí pláty, hádky, vykrajuje, modeluje a zdobí tvary různými technikami - z různých materiálů (korálky, přírodniny, Fimo, ) vyrábí s pomocí drobné šperky (náušnice, náramky, náhrdelníky, brože), připravuje a navléká hotové tvary na šňůrky, očka, náušnicové díly, gumičky, - seznamuje se se základními technikami tkaní, splétání, seznamuje se s obsluhou tkalcovského stavu, s pomocí zkouší tkaní - skleněné nádoby zdobí s pomocí technikou decoupage a dokreslováním detailů barvami na sklo noviny, nože, šablony, textilie, štětce, Barvy, papíry, štětce, houbičky, pastelky, voskovky, suché pastely Keramická hlína, válečky, pomůcky, noviny, nože, šablony, textilie, štětce, Šperkové dílce, návlekový materiál, korálky, Fimo hmota, pečící trouba Pletací příze, tkalcovský stav, zdobné materiály Skleněné nádobky, barvy na sklo, konturovací barvy, štětce, lepidlo a ubrousky na decoupage, glitry 19

20 6. Vzdělávací obsah kurzu - ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS Kurz má vybavit žáky na základní úrovni občanské gramotnosti. Jedná se především o aktivity zaměřené na vztah k domovu a vlasti, ochranu přírody, spolužití občanů a nácvik řešení konfliktních a problémových situací s uplatnění zásad slušné komunikace. Předpokládají se tematicky zaměřené vycházky, výlety, exkurze, návštěvy kulturních památek a zařízení, aktivní výstupy v podobě kronik, alb, herbářů, nástěnek, stabilních i putovních výstav apod. Důraz bude kladen na konkrétní pracovní aktivity v prospěch regionálního životního prostředí, na kulturní a racionální prožívání volného času a na zdravý způsob života. Uplatněny budou prvky environmentální výchovy. ČLOVĚK A SVĚT OKOLO NÁS Měsíc: Kurz: Učivo náplň kurzu: Výstupy vzdělávání: Žák by měl: Žák: IX. X. Náplň kurzu Poučení o bezpečnosti Práce s fotoaparátem, fotoportréty, tvorba koláže Založení kroniky Sběr rostlin, přírodnin Práce s mikroskopem a lupou zkoumání rostlinných pletiv Práce s fotoaparátem návštěva Zoo fotografování zvířat Fotografování podzimní přírody Návštěva místa vzniku města, pověst o založení města Rozdíl mezi městem a venkovem. Obec (město) Domov a jeho okolí Orientace v přírodě podle buzoly Práce navigací určení cíle návštěva muzea, výstavy Práce s fotografií zpracování v pc, tisk, koláž zvířata ze Zoo, fotoportréty Sběr přírodnin zkoumání odlišností pod lupou Tvorba koláže obtisky listů -seznamuje se s obsahem kurzu - je poučen o chování a bezpečnosti - seznamuje se s přístrojem a jeho funkcemi - pravidelně tvoří kroniku - poznává a rozlišuje přírodniny - pracuje s přístroji zachází s fotoaparátem - seznamuje se s funkcemi fotoaparátu - seznamuje se s historií města - rozlišuje, pojmenovává rozdíly - orientuje se v okolí svého bydliště - orientuje se v přírodě - seznámení s navigací a jejím využitím - zpracovává fotografie v počítači, tvoří koláže poznává byliny, přírodniny - rozvíjí jemnou motoriku - rozvíjí estetické cítění - tvoří dle vlastní fantazie Pomůcky: fotoaparát počítač tiskárna kronika čtvrtky pastelky, fixy, barvy, lepidlo, nůžky mikroskop lupa buzola, fotoaparát, dalekohled lupa, fotoaparát, kamera, navigace, papír, nůžky, barvy, PC, 20

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC OLOMOUC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014 1 Cílová

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE:

PRÁCE S DŘEVEM. Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu POMŮCKY, KTERÉ SI PŘINESETE: PRÁCE S DŘEVEM Co si vyrobíte: dřevěné ozdoby podle vlastního návrhu tužka a papír (na předlohu) nápad pracovní oděv 40 Kč na materiál KERAMIKA Co si vyrobíte: vánoční svícen pracovní oděv 20 Kč na materiál

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně

praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně výtvarná výchova - 2. ročník, časová dotace: 2 hod. týdně Září praktické činnosti - 2. ročník, časová dotace: 1 hod. týdně Nakoupili jsme lampu (lepidlo, nůžky, látka, bar. papír, černá čtvrtka) RP 11 Pečujeme o pokojové rostliny (konévka, nůžky, nádoba na vodu,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Popis vzdělávacího kurzu

Popis vzdělávacího kurzu Popis vzdělávacího kurzu 1. Název vzdělávacího kurzu: Buďme Mistry malých nových mistrů 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Modul polytechnicko - výtvarný

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima B: Práce s dětmi v keramickém kroužku

VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Zima  B: Práce s dětmi v keramickém kroužku VÝSTUP Z PROJEKTU A: Práce s žáky speciální třídy Podzim Žáci se seznámili s vlastnostmi keramické hlíny a šamotu pod vedením zkušené keramičky. Vznikaly první výrobky sluníčka (foto č. 1). Na téma: Co

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY při Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 5.7 Člověk a svět práce 5.7.1 Pracovní výchova 5.7.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje na 1.stupni ZŠ v 1. až 5. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. V předmětu si žáci

Více

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována.

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Oborové členění FOR KIDS FOR TEENS FOR SENIOR FOR PETS FOR ARTWORK PVA EXPO PRAHA, 3. 6. dubna 2014

Oborové členění FOR KIDS FOR TEENS FOR SENIOR FOR PETS FOR ARTWORK PVA EXPO PRAHA, 3. 6. dubna 2014 6 1. FOR KIDS 1.1. Domov 1.1.1. Nábytek a vybavení pro kojence (postýlky, přebalovací pulty, kolébky, vaničky) 1.1.2. Nábytek do dětských a studentských pokojů 1.1.3. Nábytek pro handicapované děti 1.1.4.

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna v přízemí objektu dílen (objekt č. 11) ve druhém dvoře areálu zařízení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave Strážnice 2011-2014 (STD Kotva)

Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave Strážnice 2011-2014 (STD Kotva) Kotva, sociálně terapeutická dílna, Středisko Ave Strážnice 2011-2014 (STD Kotva) Sociální služba STD Kotva je poskytována lidem s chronickým duševním onemocněním (psychózy, afektivní poruchy, neurózy

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce 5.10.2013 na Jablečném dni Časová

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru.

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí. Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. NABÍDKA KROUŽKŮ ŠD 2.pololetí Kapacita kroužků je omezená. Kroužky začínají v únoru. Kroužek rukodělných prací pondělí 14:00-15:00 Název kroužku: Šikovné ručičky Vychovatelka: Blanka Hrbáčová Náplň kroužku:

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více